BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April

2 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har bestrebet seg på å gi en uhildet, objektiv og sannferdig gjengivelse av de faktiske hendelser og utsagn. Referentkollegiet tar intet ansvar for krenkende utsagn eller uheldige uttalelser fra grupper eller enkeltpersoner. Beate Sørum og Kristin Hanstad Leder Håvard U. Hovdahl åpner det 40. Landsmøtet ved å ønske velkommen. Divisjonsdirektør i BI og æresmedlem av BIS, Jens Petter Tøndel, hilser Landsmøtet. Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralstyret KVK vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret KVK har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Tore Borge Bisitter: Martin Johnstad Referenter: Kristin Hanstad og Beate Sørum Tellekorps: To -2- observatører fra BIS avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av KVK, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Enstemmig vedtatt. Tellekorps: nr 37 og 57. Dobbeltstemme: nr 2 Dirigentbordet etterlyser mikrofon og demonstrerer deretter hva Landsmøtet har i vente i form av morsomheter fra den kanten. Det blir utvist for stor tiltro til dirigentbordets tekniske evner, og de oppfordres til å sette på seg mikrofoner på egenhånd. Ordstyrer viser sviktende teknisk innsikt og er ikke i stand til å få på seg mikrofonen, og velger i stedet å sitte med den i hånden. Vanskelig med en sånn bøyle. Etter startproblemene og en kortfattet presentasjon av dirigentene er vi klare for Landsmøtet. 2

3 Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Debatt: 1: Melder sak, som ønskes tatt opp så raskt som mulig. Leveres skriftlig til dirigentbordet. Ingen flere saker. Ordstyrer ber om å få lov til å endre på rekkefølgen på sakene underveis, for å ta hensyn til presentasjonene av kandidater. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2010 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralstyret Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2010 legges fram til godkjenning. BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2010 som fremlagt. Som forslag. Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2010/2011 Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomiteen Etter Landsmøtet 2010 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for styret 2010/2011: - Stian Rognlid: Kontroll- og vedtektskomiteen - Erika Gunnestad: Prosjektkoordinator - Øystein Isaksen: Valgkomite - Øystein Isaksen: Markedsansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort i 2010/2011. Styrets innstilling: Vedtak: Som forslag Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret med undergrupper for perioden 2010/ Leder, Håvard Uglem Hovdahl I redegjørelsen er det skrevet litt om hva vervet har gått ut på. Når man sitter i sentralstyret, sitter man i sentralledelsen. Styret skal vedta, ledelsen skal gjennomføre. Vi har tre personer som har fratrådt i løpet av året, av ulike årsaker. Tidlig i høst kom den første, vedkommende kvalifiserte ikke til studentforeningen på grunn av godkjenning av fag. De andre to var en personalsak som jeg ikke ønsker å utdype videre. Det er ikke redegjørelser fra disse to, og jeg vet at det er spørsmål knyttet til disse. Jeg ber om at disse spørsmålene kan tas på et annet tidspunkt, det vil bli presentert på en senere tid, Landsmøtet er ikke riktig arena. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Fredrik Ødegård Nilsen Kommunikasjonsansvarlig drar den gode, gamle «jeg vil gjerne lese opp redegjørelsen min i sin helhet»-vitsen, men viser til slutt til redegjørelsen, og åpner for spørsmål. 5: Hvordan klarer du å holde håret så glansfullt? 24: Jeg bruker L'oreal paste og clay voks og mikser det sammen. 30: Du har skrevet mye om studentaksjonen, men ikke så mye om samarbeidet med SBIO. Kan du si noe om hvordan du viser utad om hvordan du samarbeidet? 24: Nå ble jeg litt varm i trøya (som for øvrig er en SBIO-jakke han har stjålet, ref.ref.) Vi hadde en sak i Hemsedal, hvor en del BIS-tekstiler forsvant ut og ned til en viss SBIO-hytte. I gamle dager når vikinghøvdingene bekjempet en fiende, kappet de av hodet av fienden og gikk rundt med det på min stake. Den jakken jeg har på meg er en symbolsk hode på stake ærlig og redelig stjålet fra SBIO. 20: Du har jo en egen post i regnskapet, og du har jo en del turer til Oslo. Hva har du fått ut av dem? 24: Har fått god kommunikasjon med SBIO da. Har i tillegg fått meg kjæreste i SBIO (det applauderes), så det har jeg brukt BIS-pengene til. 15: Hva er grunnlaget for den jakken din, som er SBIO sin? 24: Jeg kan godt dra Viking-historien en gang til, hvis ønskelig? 26: Vi har alle blitt godt kjente med deg i løpet av året, men det er litt navneforvirring. Du går jo også under navnet Euroboy? 24: Det hører til historien at jeg aldri var flink i idrett, så jeg ble glad i å spille dataspill. Spilte litt i overkant. Spilte litt i norgeseliten i Counter Strike, og ble kvalifisert til å reise til Dallas, og i det siste har noen gravd fram en gammel brukerprofil. 5: Vi fikk instruks fra sentralstyret om å kalle deg ulven, hva vil du vi skal gjøre? 24: Føler vi har kåret en ny sjefsulv, men jeg er stolt av å gå våre menn i fotsporene. 1: Du har nevnt litt om Studentaksjonen, kan du si litt kort om dette? 24: Vi kom sent på banen der, men har hatt med meg dyktige folk på LA. Skal ikke si så mye om resultatet, annet enn at jeg har frysninger når jeg tenker på det vi har fått til i løpet av den korte tiden. Når resultatet blir kjent vil flere bli stolte av det BIS har fått til. Takker for et flott år sammen, lykke til videre og takk for meg. 4

5 6.3 Fagansvarlig Linn Therese Herheim Takker for tilliten som ble vist på Landsmøtet i fjor. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.4 Økonomiansvarlig, Fredrik Schjerve I likhet med Håvard har jeg sansen for å prate, men viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.5 Markedsansvarlig, Øystein Isaksen Beklager på vegne av hele sentralledelsen det som har skjedd i år med tanke på marked og NA. Vil ikke gå nærmere inn på denne personalsaken, men jeg håper at dere ser at vi har tatt tak i situasjonen. Oppfølgingen går videre, jeg tar meg av overlappingen på begge vervene. 3: Oppfyller du kravene til antall fag man tar på BI? 17: Ja, skal ta to fag. Ingen flere spørsmål. 6.6 Studentpolitisk ansvarlig, Karen Marie Gunnerud Takker for tilliten, viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.7 Prosjektkoordinator, Erika Gunnestad Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.8 Kontroll- og vedtektskomiteen, Hilde Bolsø og Stian Rognlid Takker for tilliten, og for fire fantastiske og lærerike år. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.9 Valgkomiteen, Kristoffer Sandvik og Øystein Isaksen Øystein Isaksen viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål Stiftelsens Styrerepresentant, Emil Eide Eriksen Redegjør kort for styrerepresentantens virke, viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 7 Orientering / Redegjørelser fra styringsgruppen 2010/2011 Innlegg: Leder av Sentralstyret og medlem av styringsgruppen - Håvard U. Hovdahl 5

6 Bakgrunn: Ved det 39. Landsmøtet ble det vedtatt en ny organisasjonsstruktur, med et tilleggsorgan kalt styringsgruppen. Leder for SL vil redegjøre for arbeidet til Styringsgruppen så langt. 1: Redegjør for styringsgruppens funksjon og sammensetning. Viser til redegjørelsen, åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2009/2010 Innlegg: Bakgrunn: Traver 2 / Emil Eide Eriksen Ved det 39. Landsmøtet ble det vedtatt at organisasjonen skulle tilknytte seg to tidligere engasjerte som ressurspersoner, både for sentralstyret og organisasjonen for øvrig. Disse personene skulle også være deltagere under møter avholdt i styringsgruppen. Under sentralstyremøte ved Gautefall 26. juni ble Tore Borge og Emil E. Eriksen valgt inn som henholdsvis Traver 1 og Traver 2. Traver to vil redegjøre for arbeidet til traverne så langt. 29: Redegjør for traver-funksjonen. Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 9 Orientering / Redegjørelse fra Studentforeningen ved BI Oslo (SBIO) Innlegg: Bakgrunn: SBIO v/leder Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo, SBIO ved Sine Sara Astad vil redegjøre for arbeidet i organisasjonen. SBIOs leder redegjør for SBIOs aktiviteter og organisasjonskart. Visjon: Kickstarting your career. Strategiske arbeidsområder: Internasjonalisering, studentaktiviteter og næringslivsinteresser. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 23 Orientering / Redegjørelse fra ISM SA Innlegg: Bakgrunn: ISM SA (President) Sandra Poskaite Representatives from ISM SA will have a short presentation, mainly to inform the National meeting about the development of ISM SA, and how they have improved in recent years We are really proud to be here, and thank you for the invitation to be here. We would like to present ourselves a little. We now have wto campuses, in Kaunas and Vilnius. We are really proud to be the leading business university in Lithuania. We represent the concerns of the students, our goal is to identify the problems and opportunities, work on educational projects, and strenghten the NGO sector of Lithuania. You are all always welcome to come to Lithuania and visit the ISM SA. Ingen spørsmål. Sak 10 Behandling / Kosmetiske endring av Sentralstyrets vedtekter Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomiteen Det ønskes tilltatelse til at KVK kan gjøre kosmetiske endringer i det lokale og sentrale vedtektssettet. Dette er endringer som ikke vil ha noen betydning for endringer av vedtekter. 6

7 Forslag til vedtak: BIS Landsmøte godkjenner at KVK kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Styrets innstilling: Som forslag Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 11 Orientering / Vedtektsendringer og endringer av stillingsinstrukser foretatt av styringsgruppen Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomiteen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt noen endringer i de sentrale og de lokale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg II. Vedlegg II: Endringer i sentrale og lokale vedtekter 26: Åpner for spørsmål til endringene. Ingen spørsmål. Sak 12 Behandling / Endring av rutiner i BIS Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Leder av sentralstyret og medlem av styringsgruppen Håvard Uglem Hovdahl Styringsgruppen har i vinter samlet inn informasjon om rutiner og styringsmål for hver lokalavdeling. Formålet med kartleggingen er å skaffe til veie informasjon om våre styrker og svakheter, og danne grunnlag for en langsiktig strategi og fokusområder. For å sette klare styringsmål som styringsgruppen skal jobbe videre med, så foreslås følgende vedtak: Styringsgruppen gis herved mandat til å endre viktige rutiner i organisasjonen. Behovet for endringene skal dokumenteres, og forankres i styringsgruppen. Endringene besluttes i styringsgruppen. Styrets innstilling: Som forslag Debatt: 1: Presiserer hva som menes med viktige rutiner. Alle LA har fått et skriv fra sine ledere, hvor dere har svart på spørsmål rundt eget verv, prosedyrer og rutiner. Alt dette er samlet i ett dokument, som skal brukes til å lage strategi og fokusområder. Styringsgruppen har allerede mandat til å endre disse, men denne saken går ut på at styringsgruppen søker fullmakt fra LM om å foreta endringer. Viktige rutiner betyr at de ikke er vedtektsfestet, men fastsatte rutiner. Åpner for spørsmål eller tilføyelser. Ingen spørsmål. 7

8 Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 13 Behandling / Strategiprosjekt 2011 / 2012 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Leder av sentralstyret og medlem av styringsgruppen Håvard Uglem Hovdahl Ulike prosjekter har lagt grunnlag for en ny organisasjonsstruktur, og veien videre blir å utvikle en tydeligere visjon og strategi. Med bakgrunn i kartlegging av organisasjonen, har organisasjonen et bredere grunnlag for å utvikle en langsiktig strategi og forankre en ny visjon for studentforeningen. Med bakgrunn i dette foreslår sentralledelsen følgende vedtak. Sentralledelsen og styringsgruppen gis mandat til å utforme strategi for BIS i den neste 5-årsperiode. Strategiplanen forankres i styringsgruppen og fremlegges for LM I dette arbeidet legges det frem forslag til ny visjon for BI Studentsamfunn. Styrets innstilling: Som forslag 1: Redegjør for bakgrunnen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 15 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, Valgkomiteen og Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn: Det skal velges nye personer til tillitsverv i BIS Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontroll- og vedtektskomiteen for 2011/2012. Denne saken ledes av Valgkomiteen. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Studentpolitisk ansvarlig Prosjektkoordinator 2 medlemmer til Valgkomiteen 8

9 2 medlemmer til Kontroll- og vedtektskomiteen Undergrupper: Næringslivsansvarlig VK, representert ved Øystein Isaksen, starter med å presentere en hyllest til lokalavdelingene, opplest av nattønsket-verten. KVK bekrefter at søknadsprosessen har foregått i henhold til vedtektene, og redegjør for prosessen som trer i kraft når et medlem av VK selv er kandidat og dermed blir inhabil for hele søknadsprosessen til det aktuelle vervet. KVK redegjør videre for valgprosessen. Leder Anders Eidberg Kjære Landsmøte. Mitt navn er Anders, og jeg søker herved vervet som leder i BIS. Jeg er fra Harstad, og er 23 år. Jeg går 3. år markedsføring på BI Trondheim. Jeg er en arbeider fra nord, og har hele livet jobbet i en familiebedrift. Da jeg var 18 år sa pappa til meg «jeg trenger en daglig leder på en avdeling». Jeg sa nei, han sa jo, og så dro jeg. Da jeg flyttet til Trondheim tok jeg selgerjobb i et konsulentfirma. Sluttet der, tok jobb med å promotere BI i Helgeland og Nordland. Jeg har vært leder av Næringslivsutvalget i BIS Trondheim, og det siste året har jeg vært leder i Trondheim. En god leder tar initiativ, gir tilbakemeldinger, er pålitelig og gir ros du kan stole på vedkommende, og du kan snakke med vedkommende. Lederen kan motivere, og holde en god dialog. Du er en talsmann for et styre og for mange studenter, og det er viktig at styret kan stå bak det du sier. Det er viktig å være målbevisst, og sette mål i en tidlig fase. Det er viktig å skape tillit gjennom ansvar. Lag rammer, og la folk spille innefor disse rammene. Mine egenskaper: Jeg er ufattelig engasjert. Jeg digger BIS. Det er gøy å møte mennesker, skape seg et nettverk. Jeg er en ærlig person (som nordlendinger flest). Jeg er rettferdig. Jeg er motiverende, jeg gjør så godt jeg kan, og mener jeg har engasjert folk i år. Jeg er målbevisst. Jeg setter hovedmål og delmål, jeg vet at jeg skal starte en egen bedrift i mitt liv. Jeg er en do'er. Når jeg sier at jeg skal gjøre noe, da gjør jeg det. I Trondheim startet vi fokusmåneder. Vi fokuserer på en studieretning hver måned, og dette har fungert greit. Vi hadde et utrolig engasjement vi hadde 78 søkere til NLD et styre med 15 plasser!! 400 studenter møter på våre temakvelder, det tyder på at vi gjør en god jobb. På næringslivsdagen har vi fått inn utrolig gode foredragsholdere, og masse bedrifter som alle sier de skal komme neste år. Vi har vært gode på synlighet internt, vi har startet en revy og den var utrolig god. Utsolgt hus. Karrierebevisst har vi vært. For neste år synes jeg styret skal jobbe med strategien. Sentralledelsen må bidra til styringsgruppa her. Vi skal være synlige. Jeg mener at alle styremøter skal være på lokale skoler, og vi kan få hevet aktiviteten lokalt. Vi skal være resultatorientert. Vi skal få alle til å sette mål for sine lokale verv, og disse kan da følges opp. Kommunikasjonen har mye å gå på. Dette må det fokuseres på. Markedssiden; vi kan få en bankavtale, få til kurs for valgkomité, for styret og få midler til styret. Bruke SBIO til å dele kunnskap og erfaringer. LNU; Hvis vi blir fullverdig medlem vil det føre til at undergruppene får mye midler. Åpner for spørsmål. 28: Dine tanker rundt å være synlig for lokalavdelingene, hvilke tiltak vil du gjennomføre? Svar: Hver gang vi er på en LA, må vi ha en stand. Facebook-oppdatering for arrangementet. Må inkludere lokalt styre. Oppfordre det lokale styret til å lage arrangement for studentene når vi kommer. 15: Du snakket om lederegenskaper, hva mener du er det beste forbedringspotensialet mellom leder lokalt og sentralt? Svar: Som leder lokalt må fokuset være på å orientere ledelsen lokalt om hva som skjer. Ukesmail kan være et redskap for å få dette til sentralt. Viktig å ikke gi for mye informasjon, må være helhetlig informasjon. 9

10 16: Du vil at BIS skal være mer karrierebevisst, kan du være mer tydelig på det? Svar: Når fokusmålene skal implementeres på hver avdeling. Vi kan bidra mer f.eks når NU skal implementeres. Helhetlig kommunikasjon ut mot næringslivet. 22: Du har en sterk personlighet; du som leder da hvordan vil du samarbeide med sentralledelsen og slippe de inn i måten å lede på? Svar: Da jeg startet som leder lokalt satte jeg meg ned med alle, lagde mål og rammer for hele året. De vet hvor jeg har dem, og de vet hvor de har meg. Viktig når de skal rapportere videre at vi vet hva vi gjør hele tiden. Vil bidra ved f.eks å være litt tilbaketrukket på styremøter, komme til god løsning sammen. 14: I forhold til det du har fått til på lokalavdelingen i år, er det ting du vil ta med derfra og implementere i hele organisasjonen? Svar: Synlighet, må bli bedre på dette. Flatere struktur, inkludere LA på styremøter. Mer tilbakemelding fra LA til SL. Mer tilbakemelding om hva LA kan gjøre mot administrasjonen. 20: Du nevnte viktigheten av det å motivere, har du konkrete tiltak for å motivere og lede en gruppe? Svar: Det sosiale er viktig for å motivere. Kunne koble helt av, skille person og sak. Samles og ha det sosialt sammen for å bygge et godt team. Viktig at alle i teamet er motiverte. 23: Ordet ydmyk; hva sier det deg? Svar: Å være lytter. En person som ofte tar konstruktiv kritikk. Finner løsninger sammen med andre. 23: Er du ydmyk? Svar: Til en viss grad, ja. Karen Marie Gunnerød Kjære landsmøte. Takk for at jeg får stå her nå. Jeg heter Karen Marie Gunnerød, 23 år gammel. Tror at jeg kan dra BIS til et enda høyere nivå til neste år. Jeg er overbevist om at Eidsvoll er den største kommunen i Akershus, men færrest antall innbyggere. Da jeg vokste opp hadde jeg to stk å leke med, brødrene mine. Prøvde å lære lillebror alt jeg lærte på skolen. Han ville bare lære matte, og nå tar han master i matte på NTNU. Liker å tro at jeg gjorde han flink. Vil vise dere hvorfor jeg mener at jeg er den rette. Fagansvarlig i to år og studentpolitisk ansvarlig i sentralstyret. Fått se hvordan BI fungerer organisatorisk både lokalt og sentralt. Jobber på markedsanalyse, morsomste jobben jeg har hatt, ringe rundt og stille spørsmål. Fram til 2009, leder av Høyre studentforbund. Begynte på BI, dro guttene i styret mitt inn i det første parlamentet. Blå liste fikk flere stemmer enn alle de andre listene til sammen. Dette året har jeg vært på BIs nasjonale caseløsningslag, vært i Canada og konkurrert mot 23 andre skoler. Kom på 4. plass. En uke med intense dager, jeg lærte mye om hvilke egenskaper jeg skal bruke for å få andre flinkere, og hvilke jeg skal ignorere. Liker å se resultater og sette mål. Se at andre gjør det bra. Liker BIS, menneskene, arbeidet, utvikingen og resultatet vi får. Har fått besøke alle LA i BIS: Imponert over mangfoldet i Bergen. Grein på Gardermoen da jeg skjønte at jeg ikke kom til å rekke NLD i drammen. Aldri hatt det så gøy som i år. Er i ferd med å fullføre bacheloren, sittet i SS, og reist til Canada. Jeg skal nå flytte til Oslo og ta master. Jeg vet at det blir travelt, vet at det er store forventninger. Lyst til å jobbe som prosjektleder, perfekt å få god erfaring her. Fant ut at det er 350 engasjerte rundt om på skolene våre. I Kristiansand er de 75 stk, inkl fotballaget. De engasjerte må vite om det. Ny telling viste 729 engasjerte. Det er mer enn 1/5 av alle medlemmene. Hvis alle snakker godt om BIS så kommer vi langt. 10

11 Vi må passe på god kompetanseoverføring. Må vite alt når vi begynner på skolen i august. Min overlapping skjedde på sommeren. Vil flytte flest mulig arrangementer til tidlig i skoleåret, slik at alle får god informasjon tidlig, forsøke å oppnå at NSF blir informasjonspåfyll fremfor opplæring. Synes strategiarbeidet er spennende, har veldig lyst til å være med på dette, lære mer om prosessen. Jeg vil veldig gjerne vise at jeg har evnen, viljen og kapasitet til å gjøre en god jobb som leder neste år. Viser dere meg tilliten så skal jeg søren meg være den verdig. Åpner for spørsmål. 14: Hva ser du på som den største utfordringen til BIS som helhet? Svar: Jeg tror den største utfordringen er at vi har 350 engasjerte vi ikke tenker på som engasjerte. Hvis vi ikke tenker på dem som engasjerte, hvordan kan vi da ta vare på dem? 7: Hvilken ledertype er du? Svar: jeg liker å tro at jeg er en ledertype som lar andre gå foran, og se hva andre blir bedre av å gjøre, slipper andre frem og tar tunge avgjørelser når de må tas. 9: Du har en del erfaring innenfor ledelse. Hva er det viktigste du vil trekke fram derfra? Svar: Det viktigste jeg har lært er at når du kommer på jobb skal du gjøre den jobben du gjør. Jeg er leder for ungdommer som kommer rett fra skolen og egentlig er drittlei. Det å motivere dem kan gjøre en utrolig forskjell. 15: Er du en bestemt person hvis det skulle vise seg at folk ikke gjør jobben sin? Svar: Jeg tror på at andre må motivere folk underveis. Hvis folk ikke gjør den jobben de gjør; i BIS er vi så heldige at folk stiller som engasjerte, ingen tar jobben fordi de må. 14: Er det noen konkrete tiltak du kunne tenkt deg å bruke hvis motivasjonen er manglende? Svar: Det kommer helt an på hvem som mangler den. Det finnes ingen fasit. Folk blir engasjerte av at jeg er engasjert. Håper det kan bidra litt. 20: Du nevnte kort ting du vil ta tak i. Kunne du i korthet trukket fram dine fremste lederegenskaper? Hvordan vil du dra en gruppe i den retningen du vil? Svar: Jeg vil sette meg ned. Jeg har tro på min egen intuisjon. Jeg hører på de andre, og jeg stoler på mine instinkter. Jeg vet at jeg ikke alltid har rett, og jeg kan gi meg hvis jeg skjønner at andre har skjønt mer enn meg. 10: For oss som er engasjerte er det viktig med målsettinger. Hvilke konkrete mål ser du for deg allerede nå dersom du blir valgt som leder? Svar: For neste år skal vi ha større stolthet av å være med i BIS. Alle skal kunne gå rundt på skolen og alle skal vite hva vi gjør. Folk skal sette pris på det vi gjør. Folk skal vite hva BIS er. 22: Du skal ta en master i Nydalen, og dermed en student under SBIO. Hvordan vil du jobbe for BIS som student under SBIO? Svar: Jeg har jobbet som SPA i år, og har fått god innsikt i hva vi kjemper med. Jeg skulle gjerne tenkt meg å være i SBIO også, men dette er en fantastisk mulighet til å utvikle meg selv. At jeg går i Nydalen ser jeg som en mulighet til å spare noen reisedager, samtidig som jeg bor nært den flyplassen hvor det er raskest å komme seg til lokalavdelingene. 11

12 Økonomi Kristoffer Sandvik Jeg er Kristoffer, jeg er trønder, og det er jo artig i seg sjøl. Håper jeg kan gjøre meg forstått. Går 2. år øk/adm i Trondheim. Jeg er leder av VK i Sentralledelsen. Jobber deltid hos Lindorff. Kom inn i BIS i fjor, da hadde jeg ingen erfaring. Det er mange kandidater her i år, og det står respekt av det. Jeg har vokst veldig dette året. En god økonomiansvarlig er en som har orden. Første stikkord er struktur. Han har disiplin. I BIS er det ikke mange økonomer, de fleste er markedsførere. Å kunne ha kontroll på BIS økonomi er omtrent en 50% stilling, så det krever at du har en strukturert hverdag. Det året jeg har vært igjennom har vært krevende, det har gjort meg mer strukturert. Man må være disiplinert og ha kontroll på sine arbeidsoppgaver. Man må ha øye for detaljer, ha oversikt over alle posteringer, man må se ting som andre ikke ser, rette opp balansen og ha orden. Jeg er perfeksjonist. Det er viktig å ha økonomisk forståelse. Man må ha en genuin interesse, ikke bare studere fagfeltet. Man må like regnskap. Jeg gikk studiespesialisering bedøk på VGS, og da bestemte jeg meg for hva jeg ville gjøre. Min økonomiske forståelse har jeg opparbeidet meg gradvis. Økonomifagene har jeg ekstremt gode karakterer i. Uten å skryte, jeg er jo veldig ydmyk. Jeg har erfaring fra sentralledelsen etter å ha sittet her i år. Jeg vet hva alle verv trenger av penger, jeg vet kostnadspostene, og er i dialog om inntektssidene. Det er viktig å ha denne oversikten, for dette er ting som tar tid å sette seg inn i. Målet mitt for året; først vil jeg skryte til nåværende økonomiansvarlig Fredrik har fjernet så og si alt i balansen sammen med revisor, så det er en drømmesituasjon å ta over nå. Mest sannsynlig blir vi fullverdige medlemmer av LNU, da får vi mer midler. Vår største post er styrets reiser. Det har mye med synlighet å gjøre. Det gjør at det blir mer reising, og trangere budsjett. Fredrik har endret dette i år har jeg sett det synes jeg er bra, for vi må være synlige enda mer synlige enn vi har vært. Her må det settes klare retningslinjer tidlig. Dette vil jeg følge opp gjennom hele året. Seminarer synes jeg det er kjempebra at folk søker om, og det er det satt av i budsjettet til. Det synes jeg er bra, og det vil jeg være med å gjennomføre. I forhold til Vinterlekene er det gjort grep for å få tettere oppfølging av økonomien, fordi dette er den største risikoposten i BIS' økonomi. I tillegg er det masse tiltak vi kan gjøre for å redusere risikoen. Åpner for spørsmål. 20: Jeg er opptatt av samarbeidet mellom KVK og de respektive økonomiansvarlige. Kan du gi meg tiltak for å heve nivået i forhold til i dag? Svar: Vi har hatt vedtektsendring om at KVK skal ha innsyn og følge det opp. Må være tidlig ute og sette opp retningslinjer på det. F.eks i Gautefall må SL være tidlige ute og konkretisere dette. Alle LA kan ha en samtale med KVK tidlig. Viktig for en ØA å lære opp resten. Viktig at folk skjønner økonomien selv om de ikke har økonomisk bakgrunn. 23: Dine karakterer i økonomi? Svar: Må jeg ta det her? A i snitt første året og B nå. 25: Tenker du positivt eller negativt i økonomi; pusher du for å øke inntekter, eller tenker du på det som har vært? Svar: I forhold til budsjett nå er det satt opp økning i markedsinntekter. Kjempebra, her må vi være aktive. Mange banker bare venter på å gi oss penger. 15: Hvilke tiltak tenker du på for å redusere risikoen i Vinterlekene? Svar: Vi har ikke noe pressmiddel mot Vinterlekene. Vil være mer aktive i inngåelsen av avtaler. Ser vi tidlig at vi ikke får solgt alle billettene må vi kunne redusere kostnadene tilsvarende ved å avbestille hytter og få tilbake penger. 12

13 3: Vanskelig for kandidaten å svare på foregående spørsmål konkret, siden han ikke har tilgang til de dataene enda. 16: Hvordan vil du holde kontroll på budsjett og regnskap? Svar: Budsjettoppfølging, hadde ansvar for mange nye VK er i år, dette har vært for dårlig. Synes også det har vært litt dårlig på budsjettoppfølging i år. Vil være tidlig ute for å kunne følge opp i budsjett, sjekke regnskap, ha god ukentlig dialog. Stig Ove Bersvendsen Kjære landsmøte. Har ikke laget powerpoint, men vi prøver uansett. 21 år, fra Nordland, Fauske. Går 1. året ØKAD, trives godt. På fritida trener jeg på studio, bruker en del tid på skole. Er mye på lesesalen, må kanskje investere i sovepose. Utenom studier og trening er jeg veldig glad i å være sosial. Liker å ta meg en fest, som nordlendinger flest. Vært deltidsansatt på Rema 1000 siden jeg var 16 år. Lederutdanning fra Forsvaret. Lærte mye om meg selv, å utfordre meg selv, pusse sko, ta upopulære avgjørelser. Forsvaret har gjort meg til en strukturert og omgjengelig person. Jeg har søkt fordi jeg liker å utfordre meg selv. Ser ikke på det som en hindring at jeg går førsteåret. Liker å utfordre meg på andre plasser enn bare skolebenken, sette teori ut i praksis. Vil bidra til at studentene skal få mest og best mulig igjen for studieoppholdet. Legger ikke skjul på at jeg gjør dette for å få det på CVen, og for å bygge nettverk. Å få tid til å kombinere skole og verv, vil ikke være et problem for meg. Har struktur fra forsvaret. Er jeg så heldig at jeg får stillingen vil jeg gjøre alt jeg kan for å videreføre Fredriks gode arbeid. Oppfølging og samarbeid med LA. Jeg passer til stillingen fordi jeg har relevant bakgrunn. Sosial og omgjengelig, lett å komme til med spørsmål. Er et tallmenneske, liker å holde på med økonomi. Det er en viktig faktor for å være motivert til dette vervet. Samarbeider godt med andre, men jobber likegodt selvstendig. Er en arbeidshest. Er veldig nøye med det jeg gjør. Hvis dere vil ha en motivert, omgjengelig, sosial person, som liker å holde på med tall samt er strukturert, håper jeg at dere vil gi meg en sjanse! 20: Jeg er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom KVK og ØA. Hvilke tiltak vil du komme med for å videreutvikle det som er i dag? Svar: Nå har ikke jeg vært i verv tidligere, så jeg har ikke veldig god innsikt i hvordan BIS fungerer som organisasjon. Dermed blir det vanskelig for meg å svare på dette. Det må jeg nesten svare på når jeg har fått innsikten. 10: Hvilke utfordringer tror du at vi vil møte på dersom du får stillingen som ØA? Svar: Den største utfordringen blir at de på lokalavdelingene har større kompetanse enn meg, siden jeg går 1. år de går 2. og 3. år. 10: Hvordan stiller du deg til folk rundt deg som har høyere kompetanse enn deg selv, vil det hemme deg? Svar: Det vil ikke hemme meg jeg mener den beste lederegenskap er å innse at andre er bedre enn deg. 16: Hva tenker du om økonomien i BIS i dag? Svar: Det gikk med et overskudd på i år hvis jeg har lest det riktig, så det ser ut til å gå bra. Hensikten er jo ikke å gå med overskudd. 14: Når du skal håndtere så mye penger kan du komme opp i en situasjon med anstrengt likviditet. Det vil tilsi at du må prioritere. Hvilke arrangement, seminarer, grupper vil du prioritere? 13

14 Svar: De tingene jeg vil prioritere, jeg vil ikke nevne arrangementer, men jeg vil prioritere de som gir mest tilbake til studentene. 55: Har du gjort deg opp noen tanker om de store økonomiske risikoene rundt vinterlekene? Svar: Jeg har ikke gjort meg noen tanker rundt dette. Bergen står ansvarlig for dette, og slik jeg har forstått det har de vært ganske selvstendige på dette. Jeg vil være inkluderende og samarbeidende her. 4: Hvilken erfaring har du med regnskap før utdanningen, eller har du gjort noe annet utenom skolen? Svar: Jeg har ikke hatt jobb som tilsier at jeg skal ha hatt erfaring fra det, kun utdanningen fra Videregående. 3: Hvorfor valgte du å søke sentralt istedetfor lokalt? Svar: Jeg søkte lokalt. 20: Som ØA skal du gjennom en revisjonsprosess. Revisor er særdeles opptatt av balansen. Er det noen poster i årets balanse du vil ta tak i? Svar: Ja, jeg så f.eks dette arrangementet er en stor kostnad. Det jeg tenker da, er at det er vanskelig for meg å komme med konkrete forslag til kostnadskutt, siden jeg ikke vet hva som ligger i de ulike postene. Fagansvarlig Cathrine Øverli Jeg er 24 år, opprinnelig fra Molde. Studerer markedsføring 2. år i Kristiansand. Jeg har jobbet flere år i butikk, og har fagbrev i kontorfag. Jeg jobber i resepsjonen på BI, og i fjor sommer var jeg i et vikariat som studentkonsulent på BI. Der hadde jeg hovedansvaret for alle 1.klassingene, 150 elever. Jeg var, og er, leder for resepsjonen med 5 personer under meg. Jeg har sittet 2 år i karriereteamet på BI, der vi utarbeider et CV-hefte over alle avgangsstudentene som vi sender ut til ca bedrifter på sørlandet. Jeg er leder for bokbutikken. Jeg er styremedlem i et lokalt politisk parti i Kristiansand. Jeg er fagansvarlig i BIS Kristiansand, og det er en av grunnene til at jeg sitter her. Jeg sitter i Fordelingsutvalget i Velferdstinget i Agder. Jeg sitter i Læringsmiljøutvalget i BI Kristiansand. Det siste halvåret har jeg avløst Linn (fagansvarlig sentralt) med å utarbeide en ny læringsmiljøundersøkelse. Dette er veldig relevant ift videre verv som fagansvarlig i Sentralstyret. Jeg har det siste halvåret arrangert studietur, men påmeldingen ble ikke god nok. Vi prøver igjen neste år. Gjennom Norli har jeg veldig god kjennskap til pensumlitteraturen. Dette er relevant i forhold til kursbeskrivelser o.l. senere. Jeg har noen fanesaker: Høyere krav til ansettelse av forelesere. Saken skal tas opp i mai, og vi vet ikke om saken går igjennom men hvis den ikke gjør det skal jeg virkelig pushe på for at vi skal få gode forelesere i BI. Jeg ønsker en tettere oppfølging av fagansvarlige lokalt. Det vil jeg gjøre gjennom å delta på arrangementene deres lokalt. Jeg vil også arrangere et møte mellom fagansvarlige og tillitsvalgte, slik at man får god kommunikasjon. Jeg vil synliggjøre fagvervet i større grad. Jeg ønsker å bruke fagbloggen i mye større grad enn nå jeg tror ikke mange er klar over at vi har den. Fagvervet blir litt usynlig, men det er kjempeviktig. Det Linn har jobbet med i år har ikke blitt like godt synlig for alle. Det er kjempeviktig å synliggjøre alt det som blir gjort. Dere skal velge meg fordi jeg har bred og relevant erfaring og kompetanse. Jeg kan mye om vervet og jeg har virkelig noe der å gjøre. Jeg er fryktelig engasjert og motivert. Det er kjempegøy å være i BIS. Jeg har kjempestor interesse for vervet. Jeg storkoser meg når jeg har med fagvervet å gjøre. Jeg er kreativ og har mye å bidra med. 12: Du sier at du har jobb ved siden av også. Hvordan er tidsperspektivet ditt, har du tid til dette? 14

15 Svar: Ja. Nå er det sånn at jeg er singel, har ikke Playstation og heller ingen venner, så jeg har masse tid! Jeg har sagt opp på butikken, noe som vil frigi tid. Jeg synes dette er utrolig gøy å holde på med, og da lager man seg tid. 1: Du nevnte kort det å synliggjøre fagvervet i større grad har du konkrete tiltak? Svar: Gjennom fagbloggen. Som jeg har hørt, skal nettsiden omgjøres. Få en knapp på framsiden som linker til fagbloggen. Prate varmt om fag, få fram for folk alt som har blitt gjort, gjennom facebook og lignende. 25: Du har jo disse gode ideene som bare popper opp, så det er bare å komme med innspill til de nye nettsidene. 8: Hva ser du som det mest utfordrende ved å være fagansvarlig sentralt? Svar: Å få fram ting som jeg jobber mye med over tid, få det fram for Kollegiet hvis ikke BI synes saken er like viktig som jeg gjør. Bare å jobbe mye med det, få kjørt det gjennom. 22: Si at du får en veldig aktuell fagsak som du må ta med en gang, og så har du eksamen dagen etter. Hvordan prioriterer du tiden du da? Svar: Hadde nok sagt opp en liten tidsplan, stått opp tidlig, halv dag til fagsak og resten til lesing til eksamen. Forhåpentligvis er jeg godt forberedt i god tid før dagen før eksamenen. 14: Du blir sittende som leder for en gruppe som har mye å gjøre. Du har arbeidsoppgaver som til tider ikke er like morsom. Over et år kan motivasjonen falle. Hvordan vil du opprettholde motivasjonen til gruppa under deg? Svar: Ved å ha jevnlig, god kontakt, være interessert i det de driver med, er det noen som virkelig ikke er motivert, vil vurdere å dra på besøk, prøve å hjelpe til, sette opp mål, lage plan for vedkommende. Kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Rokstad Kjære landsmøte, delegater, dirigentbord og referenter. Som person er jeg ivrig, dedikert til det jeg gjør, lar meg rive med. Gøy å jobbe prosjektrelatert, med sluttdato. Jobbet med BISSI i sommer, måtte jobbe døgnet rundt til slutt, fikk det til og ble veldig fornøyd til slutt. Pratsom person, ikke redd for å si meningen sin. Opptatt av å gi tilbakemeldinger. Viktig når man sitter i et styre at man også kan gi tilbakemelding på andre verv. Hardtarbeidende, jobbet veldig mye i høst, holdt på å gå på veggen. Jobbet mye og kunne gjort mye annerledes. Lærte mye om struktur. Motivasjonen min er folk. Er veldig fornøyd med kommunikasjonsgruppen som jeg har jobbet med i år. Første året på BI var det ingen gruppe. Det var jeg fast bestemt på at vi måtte ha. Skulle fungere som et diskusjonsforum for kreativ kommunikasjon. Det var det, men skulle ikke vært bare det. Selv om vi hadde møter om kreativ kommunikasjon, skulle vi inkludert dem mye mer i det arbeidet vi gjorde. Satte opp ansvarsområder fra start til slutt. Etter jul har de virkelig trådd til, gjort oppgavene og utviklet seg veldig som en gruppe. Brennende engasjement for faget kommunikasjon. Har lyst til å jobbe med det i dag, i morra og etter studiene. Lyst til å utvikle meg som person gjennom å utvikle kommunikasjonen til BIS. Vil være best mulig rustet til å møte arbeidslivet. Videreutvikle nettsiden, den er ikke bra i dag. Prosjektet startet tidlig i høst, kan nettsida endres eller forandres? Kom fram til at den må skrotes. Må fokusere på hvilken informasjon studentene faktisk vil ha. Erfaringer som jeg tar med videre er at intern kommunikasjon er mer enn saksliste, referat og styremøter. Det handler om hvordan man jobber sammen hele året. Gruppene seg i mellom burde ha hatt bedre struktur på internkommunikasjonen. Det er jo logisk og naturlig sett i ettertid. Dette gjelder sikkert i andre områder av BIS også. Jeg har jobbet mye med nettsiden, har fått på plass Espen som vi har trua på, og har 15

16 veldig lyst til å jobbe videre på prosjektet sammen med han. Har lært utrolig mye i denne prosessen og det er viktig å ta det med videre. Mitt største fokus vil ligge på nettside, få fremdrift i arbeidet. Har vært gjort mye, må fortsette dette arbeidet. Nettsiden må ikke bare opprettes men også driftes. Tror jeg vil gjøre det bra. Viktig å ha en klar kommunikasjonsstrategi. Dette har vi ikke hatt før. Må være i samsvar med den strategien vi lager nå. Fokus på kompetanseoverføring, ettersom organisasjonen skiftes ut hvert år. KA må ha ansvar for at det som er bra i Trondheim, blir overført til de andre avdelingene. I fjor utformet vi ny grafisk profil for fadderukene. Alt ble gjort på nytt. Nå har vi en sjanse til å skape en merkevare ut av Fadderuka, som kan brukes år etter år. Det må allikevel være rom for at de andre KA skal få lov til å gjøre det de vil. Må vise hvilke muligheter de har. Videreformidle kompetansen mellom LA. Har gjort meg opp en del tanker om andre prosjekter, det kan dere spørre meg om i kveld. Jeg er riktig person pga riktig erfaring, riktig motivasjon, brenner for kommunikasjon, har indre drivkraft, har tenkt gjennom det at man ikke får jobbe med folk på samme måte som på LA. Tydelige tanker om hvordan jeg ønsker å gjøre jobben! 4: Synes det er kjempefint at du vil fokusere på nettsiden. Det viktigste er å få på plass denne siden før studentene kommer. Lurer på dette med tidsfrister. Dette må være på plass i god tid før fadderukene. Har du tenkt på tidsfristene? Svar: Ja, jeg har tenkt nøye gjennom at selvsagt må dette være på plass til de nye studentene kommer. Jeg kan selvsagt ikke gi noen garanti, men vil gjøre ALT for at dette skal være på plass. 24: Hvilken rolle vil du ta ovenfor KA på LA? Svar: En rådgivende rolle. Jeg er veldig glad for at jeg fikk utrette det jeg ville i år, og du kan ikke tvinge på folk oppgaver, så det er bedre at de får være sin egen sjef. 17: Savner litt informasjon om studentaksjonen, som KA sentralt har ansvaret for, kan du si noe om det? Svar: Jeg har i år sittet og jobbet med Studentaksjonen, og der har det vært store fremskritt fra årene før. Det har samsvart med temakveld, så på neste skal det være liveoverføring av opptellinger osv, så der har det skjedd mye bra. Dette er det viktig å ta med seg videre. Det er selvsagt forbedringspotensialer. 26: Hvilke saker vil du jobbe med for å fremme omdømmet til BI-studenter? Svar: Omdømmet til BI-studentene går ut mot Næringslivet, og du må jobbe med PR for å få det til. Å ha klare retningslinjer for hvordan man skal jobbe med PR er viktig. Ansvarlig for NLD i år gjorde en kjempejobb, vi hadde flere medieoppslag. Viktig med pressemeldinger, og at oppgavene ift PR blir fulgt opp. 15: Det har vært mye facebook-kommunikasjon i år, hva vil du gjøre for å minimere bruken? Svar: Jeg ville ikke minimert Facebookbruken. Der treffer man mange studenter. Måten vi bruker det i dag kan endres. Flere brukere, flere administratorer, at flere kan svare etc. Slike ting, forandre litt på struktur etc. Viola Weraas Myrann Kjære Landsmøte. Jeg kommer fra Rauma, verdens beste kommune. Jeg går 1. år på internasjonal markedsføring i Stavanger. Jeg har helt siden jeg var lita at jeg må jobbe for pengene. Jeg fikk min første jobb allerede som 13-åring, og har lært at jeg må jobbe for å oppnå noe. Jeg går 1. år og er dermed fresh meat. Vervet som kommunikasjonsansvarlig kan gi meg den utfordringen jeg er på jakt etter. Jeg har ikke vært med i BIS før, og dermed kan jeg komme som et friskt pust og komme med tanker andre ikke har. Jeg er leder for studentaksjonen i Stavanger. Vi har 2615% økning fra i fjor. På 16

17 facebooksiden vår har vi 129 likes, nest etter Nydalen. Vi hadde 60 bøssebærere i år det er veldig bra. Jeg er medlem av skolens PR-team, og jeg er medlem i kommunikasjonsgruppa. Jeg blir selv motivert av at jeg kan engasjere folk. Det er en utfordrende og spennende jobb å være PR-ansvarlig, men jeg kan dette med kommunikasjonen, og jeg tror det er derfor jeg ble ansatt av BIadministrasjonen i Stavanger. Jeg er alltid på, og jeg tar alltid telefonen. Jeg har i dag et tett samarbeid med Ingvild, og har satt meg godt inn i hva vervet går ut på. Siden jeg ikke sitter lokalt er det viktig for meg å sette meg godt inn i vervet. Vi har opprettet en studentavis i Stavanger, og jeg har fått utviklet meg i å utrykke meg skriftlig. Jeg er flink til å se potensialet i folk, jeg roser, er inkluderende, har egne meninger og er ikke redd for å komme med innspill. Jeg har satt meg klare ambisjoner med vervet. Jeg vil videreføre det gode samholdet mellom alle kommunikasjonsansvarlige. Sørge for at alle snakker sammen og får godt utbytte av ideer mellom skolene. Jeg vil gjøre Studentaksjonen mer kjent. Vi får så utrolig mye igjen for dette. Jeg vil også ha et tettere samarbeid med Nydalen. Jeg tror aksjonen kan bli enda mye større. Jeg vil også få BIS mer frem i media. Vi må vise det at BI kan tilby mye, vi har muligheter for å engasjere seg, du har muligheten til å lede en gruppe. Bruke sosiale medier for alt det er verdt, og alltid holde bis.no oppdatert. Jeg vet at det har vært store problemer med denne i år, og jeg kommer til å sette meg inn i den nye siden. Jeg kommer til å gå inn i vervet 110%. 25: Du snakker om at du ikke hadde hørt om BIS før du begynte på BI hva er dine planer om at nye og fremtidige studenter skal kunne høre om BIS før de begynner på BI. Svar: Må bli gjennom hjemmesiden, bruker BI sin hjemmeside, jobber med administrasjonen for å vise oss fram. 14: Du nevner at du vil få BIS mer frem i media, har du tenkt noen konkret strategi for å gjøre oss interessante for media? Svar: Se på Studentaksjonen, resultatene er kanonbra, har bidratt med flere hundre tusen. Det er så mye bra vi gjør som vi må være flinke til å kontakte media om. 12: Du sier at du vil fortsette å spamme folk på facebook du tror ikke det har motsatt virkning? Svar: Absolutt, men må la folk vite om det. Noen har jo trykket like, så de er jo interessert. Må bruke facebook for det det er verdt. 24: Som kommunikasjonsansvarlig sentralt har du ansvar for alle de lokale. Hvilken rolle vil du ta ovenfor dem? Svar: Lyst å være en veileder, hjelpe dem på veien. Ikke vært KA lokalt, men har jobbet tett med Ingvild og vet hva det går i. Det skal ikke være skummelt å komme til, de skal ringe meg til alle døgnets tider. Er en leder også ved vanskelige avgjørelser. 26: Har du noen konkrete saker du vil ta til media, utover Studentaksjonen? Svar: Vise at vi er næringslivsretta! Vi har så mye flinke forelesere fra næringslivet, som foreleser om det de driver med! 15: Lurer på hva du har gjort som har gjort at du har fått så stor økning i Studentaksjonen? Svar: Jeg har vært flink til å motivere gruppa, jeg har flinke folk, vært aktiv på skjermplakat, studentavis, alle kanaler ut mot studentene. Målet var å øke innsamlingen mye. Vil at alle skal vite hva studentaksjonen er til neste år. Har lært mye om hvordan motivere folk til å gå med bøsse. Jeg har smittende humør. 25: Hvordan vil du styre nettsidebruken, du sier at du skal sette deg godt inn i det, men du skal vel ikke ha så mye med det å gjøre, det skal vel heller de lokale gjøre? 17

18 Svar: Må være hard på deadlines, nettsiden skal være oppdatert hele tiden. Alle skal vite hva som skjer på alle skolene via kalenderfunksjonen. Må følges opp hele tiden. Prosjektkoordinator Camilla Wærvågen Kjære landsmøte. Jeg kommer fra en liten by som heter Langesund. Som regel kjent for en av to ting: Badeparken eller Wrightegarden. Etter at jeg flyttet derfra gikk jeg ett år i Nydalen. Flyttet deretter til Kristiansand og der tar jeg nå en bachelor i markedsføring. Herlig by, her startet min BISkarriere. En venninne som overtalte meg til å søke som MA. Søkte, ble valgt og visste ikke helt hvor jeg skulle begynne. Gikk rundt på skolen og samlet informasjon. Skrev ned og fikk oversikt over relasjoner. Ble kastet ut i et møte med bankdirektøren sammen med BI-direktøren. Gikk veldig bra. Ble bitt av BISbasillen. Vil videre, og det er et område som fenger meg. Det er ledelse, så jeg valgte å søke som leder. Flott år, sittet med en kjempeflott gjeng. Har blitt medlem i arb.utvalget, ble leder der også. Veldig lærerikt. Leder for ungdomsbedrift på videregående og sittet i elevrådet. Positiv person, utadvendt, engasjert, legger ned mye tid i BIS. Gir meg utrolig mye. Har kanskje tatt på meg mer enn det jeg skulle i år, men jeg synes det er kjempegøy å planlegge og arrangere. Hjulpet til med fadderukene. Tilpasningsdyktig og løsningsorientert person. Utfordringer må man se realistisk på, komme til kjernen av problemet og ta tak i det. Organisert og strukturert person. Da jeg var 12 år arrangerte jeg halloweenparty for venninnene mine. Kledde oss ut, spiste skummel mat og så på film. Liker å ha ting på stell, så jeg laget 5 sider med ting som skulle gjøres. Litt spesielt for en 12-åring å gjøre dette. Faren min lurte på hvorfor jeg gjorde dette. Jo, jeg liker å ha oversikten. I fjor var jeg med på diskusjonen om det nye PK-vervet. Varierte arbeidsoppgaver, utfordrende. Mange forskjellige roller, være et kontaktpunkt, veileder, leder for SA. Arrangere NSF og LM. Kontrollorgan for vinterlekene. Interessant å finne balanse mellom det å sikre at LA blir involvert, og det å fortsatt ha en egen komite. Enklere for meg i Kristiansand å se hva slags informasjon som er viktig å komme ut med. Jeg har vært med på to NSF, to LM, to Vinterleker. For å være en god PK må man være utadvendt, kreativ, strukturert, organisert. Ikke alltid denne miksen går godt overens. Jeg klarer dette. Har bred bakgrunn, har sett mye av organisasjonen. Synes det er gøy å se at folk koser seg med det de gjør, kjenner at jeg har lyst til å drive med dette. 21: Hva ser du på som den største utfordringen som PK, og hvordan du har tenkt å løse dem? Svar: Jeg tror at det er så mange forskjellige roller, og vervet er så nytt. Du har sagt at du har måttet føle deg litt frem, og jeg vil tro at det vil fortsette å være sånn. Spesielt ift Vinterlekene, å følge opp uten å ta over. 5: Du nevnte ansvaret for SA, og at dette vervet er det som har størst forskjeller mellom skolene. Hvordan vil du få dette vervet til å føle en tilhørighet til hverandre? Svar: Det jeg tror er at de som er sosialt ansvarlige har felles egenskaper, de er kreative, utadvendte og liker å ha ting å henge fingrene. Det å få disse likhetene mer frem vil gjøre det enklere for dem å spille mer på hverandre. 22: Vervet er nytt, er det noen spesielle saker du vil ta tak i, eller gjøre ting på en annen måte enn det har blitt gjort i år? Svar: Det vil være Landsmøtet og NSF er arrangementer med faste rammer. Vinterlekene vil det dreie seg mye om, og det å få sosialt ansvarlige til å spille mer på hverandre og ha tilhørighet til BIS som organisasjon, ikke bare lokalt. 17: Samtidig som du har kontroll på SA, skal du også sitte i et styre selv. Hvilken rolle vil du ta i det styret du skal sitte i? 18

19 Svar: Jeg vil ta en støttespiller-rolle. Det har jeg også hatt i år. Motivere de andre og spille hverandre gode. Jeg vil få folk frem i lyset og ta en sunn gjennomgang på ting. Jeg liker å ha ting litt konkret og ha ting håndfast. 5: PK har hatt ansvar for reiseaktiviteten til SL. Dette kan ta mye tid, vil du gjøre noe annerledes her? Svar: Hadde det vært meg hadde jeg gjort mye av det samme. Jeg synes det er gøy og sitte å få kabalen til å gå opp. 21: Som person, hvilken rolle ville du tatt i styret? Svar: Det blir det samme som jeg sa til Anders, være en støttespiller og motivator. Christina Røedvang Kjære landsmøte. Jeg er 21 år og kommer fra Sandefjord. Går 3. år på markedsføringsstudiet. I mine tre år på BI har jeg alltid engasjert meg. Startet i sosial-gruppa, 2. år var jeg tillitsvalgt i klassen min, 3. år har jeg vært sosialt ansvarlig i Trondheim. Lært veldig mye av det. Dette vil jeg dra med meg inn som PK. Jeg har jobbet mye forskjellig, servitør, nå jobber jeg som selger i NetCom. Smiler bestandig. Veldig målrettet. Gir meg ikke før jeg får ting som jeg vil ha dem. Elsker å jobbe med prosjekter. Jeg er veldig ansvarsfull, det har jeg lært det siste året, å ta ansvar for oppgavene du skal utføre og de planene du har lyst til å oppnå. Stort sett blid og ålreit. Tror folk kan ha en lett tilknytning til meg. Jeg har hatt mitt år of shine, jeg har vært firstpage og har hatt en utrolig bra reise. Den utviklinga som har vært i trondheim er noe jeg har lyst til å dra med videre for å la andre lære av. De erfaringene jeg kan dra med meg, i år hadde vi et mål om revy det fikk vi til. Jeg er veldig sprudlende, og folk tror jeg er litt gæærn det er sant. Men jeg er også målbevisst, og er i stand til å sette ned foten når jeg må. I år skjedde det at enkelte mål ikke ble gjort, og da måtte jeg gripe inn for å sørge for at ting kom på stell igjen. Det var litt negativt stress på meg som leder å lede fadderuka, og gjennom det har jeg lært meg å bli mer ydmyk, og slippe andre til litt mer. Det vil jeg gjerne fortsette med. Utfordringen med de sosialt ansvarlige er at det er vanskelig å få tiltro til alle, fordi man har noen prosjekter som skal gjennomføres. Vi har fått en enorm økning også i fotballen. Jeg søker PK fordi jeg elsker å jobbe med prosjekter, jeg har noe å jobbe i mot og et mål. Jeg vil dele mine positive og negative erfaringer som koordinator. Jeg vil videreutvikle, det er så utrolig viktig. BIS øker og øker år for år, og der har jeg mye å bidra med. Det handler om å leke og å ha det gøy. Jeg har opparbeidet meg gode erfaringer i Trondheim, så jeg kan være en god støttespiller. Man må være litt selvgod, og jeg har mottatt tilbakemeldinger på at folk mener at jeg har gjort en god jobb. Vi har jobbet med standardiseringer ift fadderuka dette bør vi dra videre til alle lokalavdelinger siden vi har lykkes med noe som har vært bra. Standardisering er bra, for da har man noe å gå ut i fra. Det er nye retningslinjer for Hemsedal, det har vært snakk om mye dårlig kommunikasjon, men hvis det ikke er noe kommunikasjon å komme med så er det dét som er problemet. Som leder vil jeg pushe litt på for å få i gang denne motivasjonen fra dag 1. I Hemsedal kan vi bruke de sosialt ansvarlige mye mer. Vi kan avlaste vinterleker-styret litt, det er positivt fordi de sosialt ansvarlieg får et større eierskap fordi de kjenner sine studenter. Jeg har noen tanker rundt NSF, det er at slik vi gjorde i fjor fokuserte vi på en videreutvikling av verv og teambuilding. Jeg vil snu om, slik at vi kan overlappe bedre. Mer fokus på teambuilding og kompetanseoverføring, få inn personer fra næringslivet som kan hode foredrag. Dere skal velge meg fordi jeg er motivert, jeg har oppnådd mye, BIS er ikke ferdig med meg, jeg har relevant erfaring, jeg har en vilje og har pågangsmot, og jeg er veldig sulten på erfaring. 21: Hva ser du på som den største utfordringen med vervet, og hvordan vil du løse det? Svar: Utnytte PK mye bedre. Man skal være en støttespiller, men i år har ikke jeg brukt deg noe særlig. Ønsker å skape en bedre relasjon. Hjelper å prøve fra dag 1, være tilgjengenlig, mer pågående. 19

20 5: Hvordan ser du på det å gå fra å være sosialt ansvarlig i Trondheim, fest til fest, mens prosjektkoordinator er gjerne litt mer tilbaketrukken, klarer du å engasjere deg like mye da? Svar: Føler at i løpet av de tre årene har jeg fått mye fokus, men jeg begynner å bli mer voksen, har lyst å gå inn i rollen som leder, få frem andre. Har fått smaken på det etter i år. Ikke noe prpoblem å la andre få lyse. 22: Du er en sprudlende person som liker fart og spenning, men PK-vervet innebærer også å sitte stille og bestille flybilletter. Hvordan stiller du deg til det? Svar: Når det gjelder fadderukene og det jeg hjalp til emd på hemsedal så er jo ikke det like gøy, men det er ikke noe problemt. Har den gøyale delen bak merg, vil ha flere utfordringer. 21: Du har ansvar for 5 sosialt ansvarlige. Hvordan vil du få disse til å bruke hverandre mer? Svar: Viktig å bruke hverandre og ha mer personlig kontakt, lurt å skape en dialog allerede nå, starte med et møte på Skype, ha kontakt på mail, kanskje besøke hverandre i løpet av året, det vil ha mye å si for samarbeidet. 17: Samtidig som du skal lede og koordinere vinterleker og sosialt ansvarlige skal du også sitte i et styre. Hvilken rolle vil du ta i styret? Svar: Må innrømme at jeg er engasjert i alt som skjer i BIS, og har meninger om alt, men fra start til slutt føler jeg at jeg har dempet meg fra å være overengasjer til å være med å bidra. Kommer aldri til å bare fokusere på mitt verv, men også på helheten i styret. Viktig å opprettholde bindeleddene og samarbeidet mellom vervene. Trine Øyum Kjære LM. Aller første jeg vil, er å takke VK for invitasjonen. Student ved BI Trondheim, andre året markedsføring. Butikksjef jack and jones i trondheim. Student, kollega, samboer, datter, venninne, sjef, engasjert. Sta, strukturert, sterk personlighet. Vært med i sosialgruppa i første året. Elevrådsleder i flere år på vgs. Ansvar for skolekataloger, fotokontakt, teaterkontakt. Mest stolt av å ha vært juleballkomiteleder i flere år på vgs. Henta inn Madcon, 450 elever, i budsjett, gikk i pluss. Aldri klart det uten komiteen, men til syvende og sist mitt ansvar. Gikk så bra at jeg prøvde igjen året etter. Booka Karpe Diem i budsjett, også overskudd. Fikk gode samarbeidsavtaler, stort nettverk. Enda mer knirkefritt. Kjempekomite. Ble spurt av elevene på vgs om å arrangere også etter at jeg var ferdig. Hyra inn Erik og Kriss. Fikk god overlapping med hun som tok over etter meg. Har vært i sosialgruppa i ett år, men all den andre erfaringen er meget relevant, og gjør meg til den lille jokeren. Er veldig motivert i alt jeg driver med. Jeg er en duracellkanin. Har gnist, ståpåvilje, får til det jeg har bestemt meg for. Ber om hjelp hvis jeg ikke får det til. Elsker nye utfordringer. Ser utfordringen i PK-vervet. Har evnen til å coache andre. Lytter, er imøtekommende, motiverer andre. Har driven som trengs. Har tatt perminsjon fra jobben som butikksjef, har dermed mye tid til å stå på. Er strukturert. Energinivået mitt og det at jeg har det gøy gjør at jeg klarer å følge opp de oppgavene. Så langt har jeg ikke falt gjennom på det jeg har tatt på meg. For å strukturere hovedrammene rundt vervet må man være strukturert. Må skape retningslinjer. I år har Erika skapt klare retningslinjer for vervet, men jeg tror at det er kun grunnarbeidet som er gjort. Må ha bein i nesa og ryggrad, og evnen til å være ydmyk og lytte til andre, fordi dette vervet skal gagne oss alle. Vil videreutvikle vervet i tråd med BIS sine behov. Ikke poeng i å skape et verv som det ikke er behov for. Må ha klare retningslinjer som innehaveren av vervet kan følge opp. Strategiutviklinga i BIS er spennende, vil gjerne engasjere meg i det. Er ikke BISifisert fra før så jeg vil ha en del andre tanker og friskt blod å bidra med. SA har behov for en stemme i styret. Viktig med bedre samspill mellom SA. Spre det som er bra mellom skolene. Behov for et sosialt seminar. Viktig å komme sammen med dem som brenner for det samme som deg. Utveksle tanker, ideer. Erfaringsrapportene er også veldig spennende. Gir god mulighet til å se hva som har fungert hvor og hva som kan gjøres bedre. Har mange tanker om Vinterlekene, her ligger det store utfordringer. Spør meg gjerne om dette etterpå! Vil ha ukentlige rapportert fra vinterlekkomiteen, slik at SA har noe å jobbe med. 20

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1

Ekstraordinært styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, 30.01.2016. Referat. Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016. Side 1 Referat Ekstraordinært styringsgruppemøte 30.01.2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1 Referat STYRINGSGRUPPEMØTE 01.04.2016 Gardermoen Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 16-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 27.10.2014 BI Bergen Sted: Møterom Tid: 16:15 Ikke til stedet: SA, Leder for SU- /og Rederiet (Kro) er tilstede Sak 48-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 26.08.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, FA,NA,NLD,KA,MA, HRx3 SA,UA SAK 90 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 46-14 -

Detaljer