En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010"

Transkript

1 En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010 b r a n s j e k o m p e t a n s e k v a l i t e t

2 Bli med på landskonferansen! Den sjette landskonferansen for bedriftshelsetjenesten arrangeres på Lillestrøm mars Utvidelse av bransjeforskriften og godkjenning av bedriftshelsetjenester er en milepel i vår historie og vi inviterer deg til å bli med å markere dette på Lillestrøm. På konferansen vil du møte de som skal vurdere å godkjenne din bedriftshelsetjeneste og høre erfaringer de har etter vel to måneders drift. Du vil også få mulighet til å komme med synspunkter og innspill til hvordan du tenker at godkjenningsordningen skal praktiseres gjennom vårt «snakkis bordet rundt»-opplegg. Bidra med synspunkter Vi ønsker å fange opp synspunktene som kommer fram og formidle disse videre til Arbeidstilsynet og Godkjenningsenheten i Skien. Kravene til godkjenning er fastsatt i forskriftsform, men hvordan disse skal praktiseres blir en utfordrende oppgave for Arbeidstilsynet. Det er derfor nyttig at du som jobber i bedriftshelsetjenesten, kommer med dine tanker og synspunkter. Kompetanse er bærebjelken i enhver bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å øke din kunnskap gjennom ulike temaforelesninger. På dagsorden denne gangen er spørreskjema, risikovurdering, konflikthåndtering, helsekontroller og helsefremmende arbeidsplasser. Vi vil også gå inn på kompetanseområdene som er satt opp i den nye forskriften, og som danner grunnlaget for godkjenning. Fokus på kvalitetssikring Kvalitetssikring er også et element som må være i orden for å bli godkjent. På konferansen vil vi gi dere et faglig løft innen feltet kvalitetssikring. Vi setter fokus både på generelle sentrale prinsipper, men også på hva som er viktig for bedriftshelsetjenester, som skal bygge opp sitt kvalitetsarbeid. Statens arbeidsmiljøinstitutt er arrangør av konferansen. Det er etablert en konferansegruppe med ansatte fra instituttet og fra forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen. I tillegg er representanter for de ulike profesjonsforeninger i bedriftshelsetjenesten med i form av en referansegruppe.

3 Trine Lise Sundnes LOs forventninger Liv Ragnhild Teig NHOs forventninger Solveig Gaupset Nye bransjer med plikt Tom Sterud Utfordringer i undervisning Jørn Fougner Godkjenning erfaringer så langt Tian Sørhaug Arbeidsmiljøutvikling Stein Knardahl Kartleggingsstrategier Bjørn Lau Bruk av spørrreundersøkelser Cecilie Aagestad Bruk av spørrreundersøkelser Kristin Svendsen Kartlegging av arbeidsmiljøet Berit Bakke Kartlegging av arbeidsmiljøet Han har fått ansvaret for å bygge opp og lede Godkjenningsenheten som skal behandle søknader om godkjenning av bedriftshelsetjenester. Han er Krigsskoleutdannet og har bl.annet erfaring som HRleder ved sykehus, politi, og jobber nå som administrativ leder i Arbeidstilsynet region Sør-Norge. Han er forsker ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Sørhaug er professor i sosialantropologi og har de siste årene arbeidet mest med organisering av kunnskapskrevende virksomhet med særlig vekt på konstruksjon av autoritet og ledelsesprosesser. Professor, avd.dir. ved STAMI. Har publisert orginalartikler om arbeidsmiljø, virkninger av «stress», mekanismer for smerte, forhøyet blodtrykk og sykefravær. Ledet Forskningsrådets programmer om Arbeid og helse. Ledet AIDs utredning av utstøting fra offshoresektoren. Han er utdannet psykolog ved København Universitet og har en doktorgrad i helsepsykologi fra Universitetet i Bergen. Han er avdelingsdirektør ved STAMI og professor II ved psykologisk institutt, NTNU. Hun er seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI. Hun jobber med analyse, rapportering og formidling av forhold knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Norge. Hun har en mastergrad i arbeid og organisasjonspsykologi og er utdannet sykepleier. Hun har jobbet med yrkeshygiene siden 1980.Erfaring fra vernetjenesten, universitetet i Trondheim, Arbeidstilsynets distriktskontor,trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital. De siste årene har hun jobbet som førsteamanuensis i yrkeshygiene ved NTNU. Hun er forsker ved Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI. Hun har doktorgrad i yrkesepidemiologi og arbeider med utvikling og forbedring av metoder for å vurdere og kartlegge kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet. Hun sitter i LO s ledelse. I tillegg er hun med i mange styrer, råd og utvalg. Blant annet i Rådet for arbeidstilsynet, koordineringsgruppen for IA, LO s inntektspolitiske utvalg samt som styremedlem i ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon). Hun er avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO og utdannet advokat. Har tidligere blant annet arbeidet som forhandlingssjef i PIL (Prosessindustriens landsforening) og personalsjef i Norske Skog. Hun er sosiolog og har tidligere jobbet som arbeidslivsforsker på SINTEF i 25 år og ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Ansatt i Direktoratet for arbeidstilsynet siden Har deltatt i utarbeidelsen av den nye forskriften om hvilke bransjer som må knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Han er Ph.D., sosiolog og seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han jobber med analyse, rapportering og formidling av forhold knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Norge. Wijnand Eduard Kartlegging av arbeidsmiljøet Knut Skyberg Bedre bruk av helsekontroller Tor Erik Danielsen Bedre bruk av helsekontroller Kirsti Jacobsen Annik Apall Austad Cristina G. L. Nerstad Odd Bjørnstad Konflikthåndtering Konflikthåndtering Jobbengasjement Jobbengasjement Han er forskningssjef ved Avdeling for Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Har bygget opp en forskningsgruppe med eksponering for bioaerosoler som fagfelt. Han er overlege dr.med. og forskningssjef ved Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI. Han er spesialist i arbeidsmedisin og har arbeidet i bedrifshelsetjenesten siden Tidligere medlem av styret i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening. Han er avdelingsoverlege i arbeidsmedisin på Oslo universitets-sykehus, Ullevål. Har tidligere arbeidet som forsker med doktorgrad i epidemiologi og bedriftslege. Danielsen foreleser fast om helsekontroller ved STAMIs grunnkurs. Hun er Cand. Arbeidshelse og har spesialfag i arbeidsrett. Hun er utdannet som konfliktmegler ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun er ansatt på STAMI. Hun har vært med å utvikle megling som metode, tilpasset arbeidslivet. Hun skal nå praktisere som megler i Konfliktrådet. Hun har vært bedriftssykepleier i over 10 år. Var leder for «Jobbing uten mobbing» Er nå ansatt i Arbeidstilsynet. Hun skal være med å videreutvikle «faktaundersøkelse» som metode i «røde konflikter». Utdannet til konfliktmekler ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun har mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo og hovedfag i idrettpsykologi fra Norges idrettshøgskole. Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI. Fokus på betydningen av å tilrettelegge for optimal motivasjon og arbeidsengasjement. Han har bakgrunn som sivilingeniør og fysioterapeut. Arbeidet i bedriftshelsetjenesten i mange år. Er nå ansatt i Fagsekretariatet ved STAMI hvor han arbeider med prosjekter innenfor arbeidsmiljøsektoren. Har jobbet med utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Kari Nicolaisen Trond Wincentsen Vekst skapes gjen- Kvalitetsarbeid nom mennesker Han har bred erfaring fra Hun er HR-direktør i Ringnes AS og er utdannet siviløkonom fra Strathclyde University, Glasgow. Har tidligere arbeidet i ulike salgsroller i Ringnes. kvalitetsfeltet: Kvalitetsdirektør ved Universitetet i Bergen og fire år i Det norske Veritas. Er for tiden styremedlem i Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) og NFKRkoordinator i Bergen. Utdannet samfunnsviter (cand.polit) og foretaksøkonom. Ingrid Finboe Svendsen Sammen for et bedre arbeidsliv Hun er historiens første kvinnelige direktør i Arbeidstilsynet. Hun har tidligere arbeidet som personal- og organisasjonsutviklingsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

4 :program tirsdag 9. mars Åpning Åpning ved arbeids- og inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm. Kunstnerisk innslag ved Guro von Germeten Et faglig løft for bedriftshelsetjenestene! Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Hvilke forventninger har LO til godkjenningsordningen? Trine Lise Sundnes, LO-sekretær, LO Hvilke forventninger har NHO til godkjenningsordningen? Liv Ragnhild Teig, avdelingsdirektør, Arbeidslivsavdelilngen, NHO Hanne Bjurstrøm (Foto: AID.) Pause Nye bransjer med plikt til bedriftshelsetjeneste Solveig Gaupset, seniorrådgiver ved avdeling for dokumentasjon og analyse, Direktoratet for arbeidstilsynet lunsj Arbeidsmiljøutfordringer i undervisningsbransjen Tom Sterud, seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse, STAMI Pause Godkjenningsenheten erfaringene så langt Jørn Fougner, leder godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet Snakkis rundt bordet Runde bord i plenum diskuterer godkjenningskravene og forståelsen av disse Tapas og trekkspill Kveldskonsert med Guro von Germeten onsdag 10. mars Kompetanse i arbeidsmiljøutvikling Tian Sørhaug, sosialantropolog, Universitetet i Oslo Pause Kompetansetimen Vi setter fokus på de oppsatte kompetanseområdene i forskriften om godkjenning av bedriftshelsetjenesten Pause Kartleggingsstrategier og metoder Stein Knardahl, avdelingsdirektør og forskningssjef, STAMI

5 lunsj tematimer Hvordan kan vi utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene? Bjørn Lau, avdelingsdirektør, STAMI - Cecilie Aagestad, seniorrådgiver, STAMI Hvordan kan vi kartlegge og måle det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet? Kristin Svendsen, førsteamanuensis, NTNU - Wijnand Eduard, forsker STAMI - Berit Bakke, forsker STAMI Bedre bruk av helsekontroller Knut Skyberg, overlege og forskningssjef STAMI - Tor Erik Danielsen, avdelingsoverlege Oslo universitetssykehus, Ullevål Kan megling og faktaundersøkelse være hensiktsmessige metoder i konflikthåndtering? Kirsti Jacobsen, seniorrådgiver Stami - Annik Apall Austad, rådgiver Arbeidstilsynet Helsefremmende arbeidsplasser og jobbengasjement Christina G. L. Nerstad, doktorgradsstipendiat, Bedriftsøkonomisk Institutt - Odd Bjørnstad, seniorrådgiver STAMI Festmiddag godkjent og kompetent! torsdag 11. mars Vekst skapes gjennom mennesker Kari Nicolaisen HR-direktør Ringnes AS Pause Systematisk kvalitetsarbeid- hovedprinsipper og sentrale metoder Trond Wincentsen, leder rådgivningsselskapet Implement AS Pause Et kvalitetssystem for BHT hvilke elementer bør være med? Inklusiv snakkis om kvalitetssikring Trond Wincentsen, leder rådgivningsselskapet Implement AS Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, direktør Arbeidstilsynet Avslutning Lunsj En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010

6 Tematimer - ditt valg Kompetanse og faglighet har alltid vært grunnmuren i norsk bedriftshelsetjeneste. Dette er også elementer som vektlegges i de nye forskriftene, og som er avgjørende når en godkjenning skal avgjøres. Landskonferansen setter kompetanse på dagsorden. I plenumsforelesninger og TemaTimer. Vi har valgt fem områder ut fra tilbakemelding fra våre kontakter i bedriftshelsetjenestene og hentet inn 11 sentrale fagpersoner som vil gi deg kunnskap og ferdigheter innrettet mot din praktiske hverdag, og tjenestene du leverer til dine virksomheter. I tre timer får du forelesninger og erfaringsutveksling og mulighet for å knytte kontakter med dine kollegaer. Vi vil at TemaTimer skal bidra til å heve din kompetanse og gjøre deg til en dyktig og godkjent rådgiver! Husk å krysse av ved påmelding hvilken tematime du ønsker å delta på. spørreskjema I følge den nye forskriften skal bedriftshelsetjenesten ha kompetanse på fagområdet arbeid og organisasjons psykologi. Innenfor dette kompetanseområdet brukes ofte spørreskjema som metode for å kartlegge organisatoriske og psykososiale forhold i virksomheten. For bedriftshelsetjenesten vil det være viktig å ha kunnskap om hvilke prosesser som er avgjørende for at spørreskjemaundersøkelsen skal bli vellykket. Ved hjelp av et case vil vi aktivt beskrive spørreskjemaundersøkelsen fra valg av spørsmål, til enkle analyser, presentasjon av funn, til identifisering av tiltak. kartlegging fysisk, kjemisk og biologisk Risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø er en viktig og omfattende oppgave for en bedriftshelsetjeneste. Hvordan skal man gå fram for å utføre målinger av forurensninger i arbeidsatmosfæren, og hvordan skal resultatene vurderes i forhold til administrative normer og grenseverdier? Hvorfor trenger vi målinger for å vurdere helserisiko i et arbeidsmiljø? Hensikten med vurderingsprosessen er å identifisere forhold som kan føre til helseskader, slik at skadene kan forebygges. helsekontroll Debatten om helsekontrollenes plass i bedriftshelsetjenesten har gått i hele etterkrigstiden. Lov og forskrifter gir rammer for pålagte helsekontroller, men hva skal innholdet være? Skal vi dessuten drive screening også på ikke arbeidsrelaterte lidelser? Skal vi via helsekontroll påvirke livsstil for å bidra til helsefremmende arbeid? Hvordan skal vi følge opp ansatte i de nye bransjene? megling og faktaundersøkelse I forbindelse med forebygging av uønskete konflikter i arbeidslivet, har det blitt arbeidet med å utvikle metoder som er egnet å bruke i arbeidslivet. Dette er blant annet bruk av megling og faktaundersøkelser. Arbeidstilsynet og STAMI har samarbeidet i dette arbeidet. Det er fremdeles ikke formalisert. De vil presentere policy, grunnprinsipper og elementer i disse ulike tilnærmingene. helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende arbeidsplasser handler om å sette fokus på det som fremmer god helse og utvikling. Jobbengasjement er et begrep som har kommet opp i denne sammenhengen. Ulike forskningsmiljøer har sett nærmere på «job engagement» og bruk av spørreskjema for å måle dette i en organisasjon.

7 fra godkjenning til gode kjenninger Etter lange dager med fokus på godkjenning og kompetanse, gir kveldsprogrammet rom for det sosiale. Her er det viktigste å bli kjent med nye kolleger og treffe gamle, gode kjenninger. rød trekkspillfest tirsdag 9. mars kommer den heftigste trekkspilleren i Norge og griper oss i sjelestrengene og magen. Vær forberedt livet etter blir sårere og vakrere. Vi fant henne i den franske motstandsbevegelsen. Hun driver med ting man ikke har gjort siden andre verdenskrig, skriver pressen. konferansefest onsdag 10. mars inviterer vi til godkjent og kompetent konferansefest med mat og drikke dansemusikk vil lokke deg ut på parketten. Du kommer vel? Guro von Germeten og hennes lille røde og ildfulle trekkspill kommer til landskonferansen på Lillestrøm og holder konsert for oss. Vi skal lage en praktkveld for deg med rødt trekkspill og Guro von Germeten og mat og drikke og dans. Gled deg!

8 Tog 11 minutter fra Oslo S. 2-3 ganger i timen (se ) Fra Lillestrøm stasjon går du mot Norges Varemesse - Thon Hotel Arena (5 minutters gange) Flytog Gardermoen til Lillestrøm: 14, 34 og 54 minutter over hver time (se eller tlf ) Bil Fra Oslo (sørfra) følg E6. Ta av Rv 159 mot Lillestrøm. Kjør gjennom Rælingen tunnel og ta av til høyre i den andre rundkjøringen etter tunnelåpningen. Fra Hamar (nordfra) følg E6. Ta av Rv 120 mot Lillestrøm. Så Rv 22 mot Fetsund. Tilslutt Rv 159 mot Norges Varemesse. Norges Varemesse Parkering Det finnes parkeringsplasser i tilknytning til Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon. Design: God strek AS, Andenes. Trykk: RK Grafisk AS, Oslo.

9 Takk til våre støttespillere: Aktuell og nyttig HMS-litteratur Idébanken skalidébanken inspirereskal og inspirere bidra til og et bidra mer til et mer inkluderende På inkluderende arbeidsliv. På arbeidsliv. kan du hente gode ideer og inspirasjon til kan du hente gode ideer og inspirasjon til eget arbeid ved å lese om virksomheter som eget arbeid ved å lese om virksomheter som får det til. får det til. Idébanken formidler også informasjon om Idébanken formidler informasjon om til hjelp i fag ogogså forskning samt verktøy arbeidet å skapetilethjelp mer inkluderende fag og forskning samtmed verktøy i arbeidet med åarbeidsliv. skape et mer inkluderende arbeidsliv. Idébanken er aktuell for alleforsom interessert Idébanken er aktuell alleer som er interessert i arbeidet med å skape et meretinkluderende i arbeidet med å skape mer inkluderende arbeidsliv. For eksempel: arbeidsliv. For eksempel: Arbeidsgivere og arbeidstakere i privat Arbeidsgivere og arbeidstakere i privat og offentlig sektor og offentlig sektor Offentlige myndigheter Offentlige myndigheter Fagpersoner i bedriftshelsetjenester Fagpersoner i bedriftshelsetjenester NAV NAV Forskningsmiljøer Forskningsmiljøer Aktivt arbeid med inkluderende arbeidsliv er Aktivt arbeid med inkluderende et viktig fundament for å lykkes. arbeidsliv er et viktig fundament for å lykkes. Glem flotte ord og handlingsplaner - gjør jobben! Harord vi tro folk, og gir dem- gjør Glem flotte og på handlingsplaner muligheter, så tro blomstrer de. og gir dem jobben! Har vi på folk, muligheter, så blomstrer de. Sidsel Dahl Bjørgvik, HMS/Produksjonsleder, Aker Piping Technology. Sidsel Dahl Bjørgvik, HMS/Produksjonsleder, Aker Piping Technology. Dinamo Respons Besøk oss på landskonferansen Hva er egentlig idébanken Hva er egentlig idébanken - inkluderende- inkluderende arbeidsliv? arbeidsliv? +46 (0) Møbler med helsegevinst! Journalsystem for Bedriftshelsetjenester inneholder funksjoner for bl.a - Personjournal - Elektroniske prøvesvar, Lab - Bedriftsregister - Avtalehåndtering - Bedriftsjournal - Statistikker - Kobling til økonomisystemer, mm Lorensbergs har lang erfaring med innføring av journalsystemer i både små og store organisasjoner, og har siden januar 2009 hatt en norsk versjon i drift på 32 avdelinger. Besøk hos i utstillingshallen på konferansen for å få en presentasjon av ditt neste journalsystem. Lorensbergs Communication AB leverer og utvikler Asynja - et journalsystem som inneholder avtalebok, statistikk, journal og kassehåndtering. Asynja er bygget på en moderne webteknikk og støtter gjeldende lover og regler for journalføring i Norge. Asynjas design gjør det lett å tilpasse til såvel enkeltkontor som mange tilknyttede avdelinger. Både overføring og lagring er kryptert, og alle data lagres i SQL server

10 Informasjon og påmelding Slik melder du deg på to alternativer: 1. Elektronisk påmelding på nettet se 2. Last ned påmeldingsskjema fra nettet og send det i posten eller som vedlegg i epost til konferansebyrået Har du noen problemer med påmeldingen eller trenger hjelp til å melde deg på, kan du kontakte Paal i konferansebyrået eller noen i komiteen Deltakeravgift: kr ,-. I denne prisen er følgende inkludert: konferanse tirsdag, onsdag, torsdag med 21 godkjente og kompetente forelesere kaffepauser lunsj tirsdag, onsdag, torsdag konsert med Guro von Germeten festmiddag med mat, drikke, dansemusikk NB. Rød trekkspill fest er inkludert i prisen men du må betale det du skal spise og drikke Festmiddagen onsdag er inkludert i prisen men vi må ha et registreringsgebyr på kr. 100,- Påmeldingsfrist: 15. januar Tilleggsgebyr på kr. 300 dersom påmelding etter frist TemaTimer TemaTimer onsdag 10. mars kl : spørreskjema kartlegging fysisk, kjemisk, biologisk megling og faktaundersøkelse helsekontroller helsefremmende arbeidsplasser og jobbengasjement I påmeldingsskjemaet må du krysse av på hvilken sesjon du ønsker primært og sekundært. Dette gir oss muligheter for å få til en god gjennomføring av TemaTimer Konferansested: Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm: Thon Hotel Arena Nesgata 1, 2004 Lillestrøm Tlf: Slik kommer du deg til Thon Hotel: Tog fra Oslo: 11 minutter Flytog fra Oslo lufthavn: 9 minutter Parkeringsplasser for bil i tilknytning til Norges Varemesse Overnatting: I påmeldingsskjemaet er det satt opp overnatting på konferansehotellet Thon Hotel Arena. Ønsker du annen overnatting må du selv ordne dette Konferansebyrå: Travel Planners Meeting & Conference Services Conrad Mohrsvei 9B, 5068 Bergen Tlf: Faks: Prosjektleder: Paal V. Wollan Praktiske spørsmål vedrørende konferansen rettes til Paal V. Wollan Vi ønsker deg velkommen til landskonferansen Konferansekomitéen når du slik: Odd Bjørnstad, STAMI eller tlf Kristin Bondevik, Arbeids- og miljømedisin, UiB eller tlf Kari Heldal, STAMI eller tlf Kirsti Jacobsen, STAMI eller tlf Knut Skyberg, STAMI eller tlf Cecilie Aagestad, STAMI eller tlf

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Fremtidens bedriftshelsetjeneste

Fremtidens bedriftshelsetjeneste Rapport fra Landskonferanse for bedriftshelsepersonell i Bergen 18.-20.9.2013 Fremtidens bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av konferansedeltagerne Redaksjon: Lise Sørbø, Lise-Mette Bekkengen, Liv Unni Gandrudbakken,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten er et signal om et ønske om en endring i bransjen. Nå skal vi bli påvirkningsdyktige, sier arrangementets leder Odd Bjørnstad. Røykfritt arbeidsmiljø for ansatte

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Norsk Forum for Skolemegling

Norsk Forum for Skolemegling Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling?

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer