En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010"

Transkript

1 En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010 b r a n s j e k o m p e t a n s e k v a l i t e t

2 Bli med på landskonferansen! Den sjette landskonferansen for bedriftshelsetjenesten arrangeres på Lillestrøm mars Utvidelse av bransjeforskriften og godkjenning av bedriftshelsetjenester er en milepel i vår historie og vi inviterer deg til å bli med å markere dette på Lillestrøm. På konferansen vil du møte de som skal vurdere å godkjenne din bedriftshelsetjeneste og høre erfaringer de har etter vel to måneders drift. Du vil også få mulighet til å komme med synspunkter og innspill til hvordan du tenker at godkjenningsordningen skal praktiseres gjennom vårt «snakkis bordet rundt»-opplegg. Bidra med synspunkter Vi ønsker å fange opp synspunktene som kommer fram og formidle disse videre til Arbeidstilsynet og Godkjenningsenheten i Skien. Kravene til godkjenning er fastsatt i forskriftsform, men hvordan disse skal praktiseres blir en utfordrende oppgave for Arbeidstilsynet. Det er derfor nyttig at du som jobber i bedriftshelsetjenesten, kommer med dine tanker og synspunkter. Kompetanse er bærebjelken i enhver bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å øke din kunnskap gjennom ulike temaforelesninger. På dagsorden denne gangen er spørreskjema, risikovurdering, konflikthåndtering, helsekontroller og helsefremmende arbeidsplasser. Vi vil også gå inn på kompetanseområdene som er satt opp i den nye forskriften, og som danner grunnlaget for godkjenning. Fokus på kvalitetssikring Kvalitetssikring er også et element som må være i orden for å bli godkjent. På konferansen vil vi gi dere et faglig løft innen feltet kvalitetssikring. Vi setter fokus både på generelle sentrale prinsipper, men også på hva som er viktig for bedriftshelsetjenester, som skal bygge opp sitt kvalitetsarbeid. Statens arbeidsmiljøinstitutt er arrangør av konferansen. Det er etablert en konferansegruppe med ansatte fra instituttet og fra forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen. I tillegg er representanter for de ulike profesjonsforeninger i bedriftshelsetjenesten med i form av en referansegruppe.

3 Trine Lise Sundnes LOs forventninger Liv Ragnhild Teig NHOs forventninger Solveig Gaupset Nye bransjer med plikt Tom Sterud Utfordringer i undervisning Jørn Fougner Godkjenning erfaringer så langt Tian Sørhaug Arbeidsmiljøutvikling Stein Knardahl Kartleggingsstrategier Bjørn Lau Bruk av spørrreundersøkelser Cecilie Aagestad Bruk av spørrreundersøkelser Kristin Svendsen Kartlegging av arbeidsmiljøet Berit Bakke Kartlegging av arbeidsmiljøet Han har fått ansvaret for å bygge opp og lede Godkjenningsenheten som skal behandle søknader om godkjenning av bedriftshelsetjenester. Han er Krigsskoleutdannet og har bl.annet erfaring som HRleder ved sykehus, politi, og jobber nå som administrativ leder i Arbeidstilsynet region Sør-Norge. Han er forsker ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Sørhaug er professor i sosialantropologi og har de siste årene arbeidet mest med organisering av kunnskapskrevende virksomhet med særlig vekt på konstruksjon av autoritet og ledelsesprosesser. Professor, avd.dir. ved STAMI. Har publisert orginalartikler om arbeidsmiljø, virkninger av «stress», mekanismer for smerte, forhøyet blodtrykk og sykefravær. Ledet Forskningsrådets programmer om Arbeid og helse. Ledet AIDs utredning av utstøting fra offshoresektoren. Han er utdannet psykolog ved København Universitet og har en doktorgrad i helsepsykologi fra Universitetet i Bergen. Han er avdelingsdirektør ved STAMI og professor II ved psykologisk institutt, NTNU. Hun er seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI. Hun jobber med analyse, rapportering og formidling av forhold knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Norge. Hun har en mastergrad i arbeid og organisasjonspsykologi og er utdannet sykepleier. Hun har jobbet med yrkeshygiene siden 1980.Erfaring fra vernetjenesten, universitetet i Trondheim, Arbeidstilsynets distriktskontor,trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital. De siste årene har hun jobbet som førsteamanuensis i yrkeshygiene ved NTNU. Hun er forsker ved Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI. Hun har doktorgrad i yrkesepidemiologi og arbeider med utvikling og forbedring av metoder for å vurdere og kartlegge kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet. Hun sitter i LO s ledelse. I tillegg er hun med i mange styrer, råd og utvalg. Blant annet i Rådet for arbeidstilsynet, koordineringsgruppen for IA, LO s inntektspolitiske utvalg samt som styremedlem i ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon). Hun er avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO og utdannet advokat. Har tidligere blant annet arbeidet som forhandlingssjef i PIL (Prosessindustriens landsforening) og personalsjef i Norske Skog. Hun er sosiolog og har tidligere jobbet som arbeidslivsforsker på SINTEF i 25 år og ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Ansatt i Direktoratet for arbeidstilsynet siden Har deltatt i utarbeidelsen av den nye forskriften om hvilke bransjer som må knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Han er Ph.D., sosiolog og seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han jobber med analyse, rapportering og formidling av forhold knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Norge. Wijnand Eduard Kartlegging av arbeidsmiljøet Knut Skyberg Bedre bruk av helsekontroller Tor Erik Danielsen Bedre bruk av helsekontroller Kirsti Jacobsen Annik Apall Austad Cristina G. L. Nerstad Odd Bjørnstad Konflikthåndtering Konflikthåndtering Jobbengasjement Jobbengasjement Han er forskningssjef ved Avdeling for Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Har bygget opp en forskningsgruppe med eksponering for bioaerosoler som fagfelt. Han er overlege dr.med. og forskningssjef ved Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI. Han er spesialist i arbeidsmedisin og har arbeidet i bedrifshelsetjenesten siden Tidligere medlem av styret i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening. Han er avdelingsoverlege i arbeidsmedisin på Oslo universitets-sykehus, Ullevål. Har tidligere arbeidet som forsker med doktorgrad i epidemiologi og bedriftslege. Danielsen foreleser fast om helsekontroller ved STAMIs grunnkurs. Hun er Cand. Arbeidshelse og har spesialfag i arbeidsrett. Hun er utdannet som konfliktmegler ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun er ansatt på STAMI. Hun har vært med å utvikle megling som metode, tilpasset arbeidslivet. Hun skal nå praktisere som megler i Konfliktrådet. Hun har vært bedriftssykepleier i over 10 år. Var leder for «Jobbing uten mobbing» Er nå ansatt i Arbeidstilsynet. Hun skal være med å videreutvikle «faktaundersøkelse» som metode i «røde konflikter». Utdannet til konfliktmekler ved Diakonhjemmet Høgskole. Hun har mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo og hovedfag i idrettpsykologi fra Norges idrettshøgskole. Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI. Fokus på betydningen av å tilrettelegge for optimal motivasjon og arbeidsengasjement. Han har bakgrunn som sivilingeniør og fysioterapeut. Arbeidet i bedriftshelsetjenesten i mange år. Er nå ansatt i Fagsekretariatet ved STAMI hvor han arbeider med prosjekter innenfor arbeidsmiljøsektoren. Har jobbet med utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Kari Nicolaisen Trond Wincentsen Vekst skapes gjen- Kvalitetsarbeid nom mennesker Han har bred erfaring fra Hun er HR-direktør i Ringnes AS og er utdannet siviløkonom fra Strathclyde University, Glasgow. Har tidligere arbeidet i ulike salgsroller i Ringnes. kvalitetsfeltet: Kvalitetsdirektør ved Universitetet i Bergen og fire år i Det norske Veritas. Er for tiden styremedlem i Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) og NFKRkoordinator i Bergen. Utdannet samfunnsviter (cand.polit) og foretaksøkonom. Ingrid Finboe Svendsen Sammen for et bedre arbeidsliv Hun er historiens første kvinnelige direktør i Arbeidstilsynet. Hun har tidligere arbeidet som personal- og organisasjonsutviklingsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

4 :program tirsdag 9. mars Åpning Åpning ved arbeids- og inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm. Kunstnerisk innslag ved Guro von Germeten Et faglig løft for bedriftshelsetjenestene! Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Hvilke forventninger har LO til godkjenningsordningen? Trine Lise Sundnes, LO-sekretær, LO Hvilke forventninger har NHO til godkjenningsordningen? Liv Ragnhild Teig, avdelingsdirektør, Arbeidslivsavdelilngen, NHO Hanne Bjurstrøm (Foto: AID.) Pause Nye bransjer med plikt til bedriftshelsetjeneste Solveig Gaupset, seniorrådgiver ved avdeling for dokumentasjon og analyse, Direktoratet for arbeidstilsynet lunsj Arbeidsmiljøutfordringer i undervisningsbransjen Tom Sterud, seniorrådgiver ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse, STAMI Pause Godkjenningsenheten erfaringene så langt Jørn Fougner, leder godkjenningsenheten for bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet Snakkis rundt bordet Runde bord i plenum diskuterer godkjenningskravene og forståelsen av disse Tapas og trekkspill Kveldskonsert med Guro von Germeten onsdag 10. mars Kompetanse i arbeidsmiljøutvikling Tian Sørhaug, sosialantropolog, Universitetet i Oslo Pause Kompetansetimen Vi setter fokus på de oppsatte kompetanseområdene i forskriften om godkjenning av bedriftshelsetjenesten Pause Kartleggingsstrategier og metoder Stein Knardahl, avdelingsdirektør og forskningssjef, STAMI

5 lunsj tematimer Hvordan kan vi utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene? Bjørn Lau, avdelingsdirektør, STAMI - Cecilie Aagestad, seniorrådgiver, STAMI Hvordan kan vi kartlegge og måle det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet? Kristin Svendsen, førsteamanuensis, NTNU - Wijnand Eduard, forsker STAMI - Berit Bakke, forsker STAMI Bedre bruk av helsekontroller Knut Skyberg, overlege og forskningssjef STAMI - Tor Erik Danielsen, avdelingsoverlege Oslo universitetssykehus, Ullevål Kan megling og faktaundersøkelse være hensiktsmessige metoder i konflikthåndtering? Kirsti Jacobsen, seniorrådgiver Stami - Annik Apall Austad, rådgiver Arbeidstilsynet Helsefremmende arbeidsplasser og jobbengasjement Christina G. L. Nerstad, doktorgradsstipendiat, Bedriftsøkonomisk Institutt - Odd Bjørnstad, seniorrådgiver STAMI Festmiddag godkjent og kompetent! torsdag 11. mars Vekst skapes gjennom mennesker Kari Nicolaisen HR-direktør Ringnes AS Pause Systematisk kvalitetsarbeid- hovedprinsipper og sentrale metoder Trond Wincentsen, leder rådgivningsselskapet Implement AS Pause Et kvalitetssystem for BHT hvilke elementer bør være med? Inklusiv snakkis om kvalitetssikring Trond Wincentsen, leder rådgivningsselskapet Implement AS Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, direktør Arbeidstilsynet Avslutning Lunsj En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm mars 2010

6 Tematimer - ditt valg Kompetanse og faglighet har alltid vært grunnmuren i norsk bedriftshelsetjeneste. Dette er også elementer som vektlegges i de nye forskriftene, og som er avgjørende når en godkjenning skal avgjøres. Landskonferansen setter kompetanse på dagsorden. I plenumsforelesninger og TemaTimer. Vi har valgt fem områder ut fra tilbakemelding fra våre kontakter i bedriftshelsetjenestene og hentet inn 11 sentrale fagpersoner som vil gi deg kunnskap og ferdigheter innrettet mot din praktiske hverdag, og tjenestene du leverer til dine virksomheter. I tre timer får du forelesninger og erfaringsutveksling og mulighet for å knytte kontakter med dine kollegaer. Vi vil at TemaTimer skal bidra til å heve din kompetanse og gjøre deg til en dyktig og godkjent rådgiver! Husk å krysse av ved påmelding hvilken tematime du ønsker å delta på. spørreskjema I følge den nye forskriften skal bedriftshelsetjenesten ha kompetanse på fagområdet arbeid og organisasjons psykologi. Innenfor dette kompetanseområdet brukes ofte spørreskjema som metode for å kartlegge organisatoriske og psykososiale forhold i virksomheten. For bedriftshelsetjenesten vil det være viktig å ha kunnskap om hvilke prosesser som er avgjørende for at spørreskjemaundersøkelsen skal bli vellykket. Ved hjelp av et case vil vi aktivt beskrive spørreskjemaundersøkelsen fra valg av spørsmål, til enkle analyser, presentasjon av funn, til identifisering av tiltak. kartlegging fysisk, kjemisk og biologisk Risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø er en viktig og omfattende oppgave for en bedriftshelsetjeneste. Hvordan skal man gå fram for å utføre målinger av forurensninger i arbeidsatmosfæren, og hvordan skal resultatene vurderes i forhold til administrative normer og grenseverdier? Hvorfor trenger vi målinger for å vurdere helserisiko i et arbeidsmiljø? Hensikten med vurderingsprosessen er å identifisere forhold som kan føre til helseskader, slik at skadene kan forebygges. helsekontroll Debatten om helsekontrollenes plass i bedriftshelsetjenesten har gått i hele etterkrigstiden. Lov og forskrifter gir rammer for pålagte helsekontroller, men hva skal innholdet være? Skal vi dessuten drive screening også på ikke arbeidsrelaterte lidelser? Skal vi via helsekontroll påvirke livsstil for å bidra til helsefremmende arbeid? Hvordan skal vi følge opp ansatte i de nye bransjene? megling og faktaundersøkelse I forbindelse med forebygging av uønskete konflikter i arbeidslivet, har det blitt arbeidet med å utvikle metoder som er egnet å bruke i arbeidslivet. Dette er blant annet bruk av megling og faktaundersøkelser. Arbeidstilsynet og STAMI har samarbeidet i dette arbeidet. Det er fremdeles ikke formalisert. De vil presentere policy, grunnprinsipper og elementer i disse ulike tilnærmingene. helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende arbeidsplasser handler om å sette fokus på det som fremmer god helse og utvikling. Jobbengasjement er et begrep som har kommet opp i denne sammenhengen. Ulike forskningsmiljøer har sett nærmere på «job engagement» og bruk av spørreskjema for å måle dette i en organisasjon.

7 fra godkjenning til gode kjenninger Etter lange dager med fokus på godkjenning og kompetanse, gir kveldsprogrammet rom for det sosiale. Her er det viktigste å bli kjent med nye kolleger og treffe gamle, gode kjenninger. rød trekkspillfest tirsdag 9. mars kommer den heftigste trekkspilleren i Norge og griper oss i sjelestrengene og magen. Vær forberedt livet etter blir sårere og vakrere. Vi fant henne i den franske motstandsbevegelsen. Hun driver med ting man ikke har gjort siden andre verdenskrig, skriver pressen. konferansefest onsdag 10. mars inviterer vi til godkjent og kompetent konferansefest med mat og drikke dansemusikk vil lokke deg ut på parketten. Du kommer vel? Guro von Germeten og hennes lille røde og ildfulle trekkspill kommer til landskonferansen på Lillestrøm og holder konsert for oss. Vi skal lage en praktkveld for deg med rødt trekkspill og Guro von Germeten og mat og drikke og dans. Gled deg!

8 Tog 11 minutter fra Oslo S. 2-3 ganger i timen (se ) Fra Lillestrøm stasjon går du mot Norges Varemesse - Thon Hotel Arena (5 minutters gange) Flytog Gardermoen til Lillestrøm: 14, 34 og 54 minutter over hver time (se eller tlf ) Bil Fra Oslo (sørfra) følg E6. Ta av Rv 159 mot Lillestrøm. Kjør gjennom Rælingen tunnel og ta av til høyre i den andre rundkjøringen etter tunnelåpningen. Fra Hamar (nordfra) følg E6. Ta av Rv 120 mot Lillestrøm. Så Rv 22 mot Fetsund. Tilslutt Rv 159 mot Norges Varemesse. Norges Varemesse Parkering Det finnes parkeringsplasser i tilknytning til Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon. Design: God strek AS, Andenes. Trykk: RK Grafisk AS, Oslo.

9 Takk til våre støttespillere: Aktuell og nyttig HMS-litteratur Idébanken skalidébanken inspirereskal og inspirere bidra til og et bidra mer til et mer inkluderende På inkluderende arbeidsliv. På arbeidsliv. kan du hente gode ideer og inspirasjon til kan du hente gode ideer og inspirasjon til eget arbeid ved å lese om virksomheter som eget arbeid ved å lese om virksomheter som får det til. får det til. Idébanken formidler også informasjon om Idébanken formidler informasjon om til hjelp i fag ogogså forskning samt verktøy arbeidet å skapetilethjelp mer inkluderende fag og forskning samtmed verktøy i arbeidet med åarbeidsliv. skape et mer inkluderende arbeidsliv. Idébanken er aktuell for alleforsom interessert Idébanken er aktuell alleer som er interessert i arbeidet med å skape et meretinkluderende i arbeidet med å skape mer inkluderende arbeidsliv. For eksempel: arbeidsliv. For eksempel: Arbeidsgivere og arbeidstakere i privat Arbeidsgivere og arbeidstakere i privat og offentlig sektor og offentlig sektor Offentlige myndigheter Offentlige myndigheter Fagpersoner i bedriftshelsetjenester Fagpersoner i bedriftshelsetjenester NAV NAV Forskningsmiljøer Forskningsmiljøer Aktivt arbeid med inkluderende arbeidsliv er Aktivt arbeid med inkluderende et viktig fundament for å lykkes. arbeidsliv er et viktig fundament for å lykkes. Glem flotte ord og handlingsplaner - gjør jobben! Harord vi tro folk, og gir dem- gjør Glem flotte og på handlingsplaner muligheter, så tro blomstrer de. og gir dem jobben! Har vi på folk, muligheter, så blomstrer de. Sidsel Dahl Bjørgvik, HMS/Produksjonsleder, Aker Piping Technology. Sidsel Dahl Bjørgvik, HMS/Produksjonsleder, Aker Piping Technology. Dinamo Respons Besøk oss på landskonferansen Hva er egentlig idébanken Hva er egentlig idébanken - inkluderende- inkluderende arbeidsliv? arbeidsliv? +46 (0) Møbler med helsegevinst! Journalsystem for Bedriftshelsetjenester inneholder funksjoner for bl.a - Personjournal - Elektroniske prøvesvar, Lab - Bedriftsregister - Avtalehåndtering - Bedriftsjournal - Statistikker - Kobling til økonomisystemer, mm Lorensbergs har lang erfaring med innføring av journalsystemer i både små og store organisasjoner, og har siden januar 2009 hatt en norsk versjon i drift på 32 avdelinger. Besøk hos i utstillingshallen på konferansen for å få en presentasjon av ditt neste journalsystem. Lorensbergs Communication AB leverer og utvikler Asynja - et journalsystem som inneholder avtalebok, statistikk, journal og kassehåndtering. Asynja er bygget på en moderne webteknikk og støtter gjeldende lover og regler for journalføring i Norge. Asynjas design gjør det lett å tilpasse til såvel enkeltkontor som mange tilknyttede avdelinger. Både overføring og lagring er kryptert, og alle data lagres i SQL server

10 Informasjon og påmelding Slik melder du deg på to alternativer: 1. Elektronisk påmelding på nettet se 2. Last ned påmeldingsskjema fra nettet og send det i posten eller som vedlegg i epost til konferansebyrået Har du noen problemer med påmeldingen eller trenger hjelp til å melde deg på, kan du kontakte Paal i konferansebyrået eller noen i komiteen Deltakeravgift: kr ,-. I denne prisen er følgende inkludert: konferanse tirsdag, onsdag, torsdag med 21 godkjente og kompetente forelesere kaffepauser lunsj tirsdag, onsdag, torsdag konsert med Guro von Germeten festmiddag med mat, drikke, dansemusikk NB. Rød trekkspill fest er inkludert i prisen men du må betale det du skal spise og drikke Festmiddagen onsdag er inkludert i prisen men vi må ha et registreringsgebyr på kr. 100,- Påmeldingsfrist: 15. januar Tilleggsgebyr på kr. 300 dersom påmelding etter frist TemaTimer TemaTimer onsdag 10. mars kl : spørreskjema kartlegging fysisk, kjemisk, biologisk megling og faktaundersøkelse helsekontroller helsefremmende arbeidsplasser og jobbengasjement I påmeldingsskjemaet må du krysse av på hvilken sesjon du ønsker primært og sekundært. Dette gir oss muligheter for å få til en god gjennomføring av TemaTimer Konferansested: Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm: Thon Hotel Arena Nesgata 1, 2004 Lillestrøm Tlf: Slik kommer du deg til Thon Hotel: Tog fra Oslo: 11 minutter Flytog fra Oslo lufthavn: 9 minutter Parkeringsplasser for bil i tilknytning til Norges Varemesse Overnatting: I påmeldingsskjemaet er det satt opp overnatting på konferansehotellet Thon Hotel Arena. Ønsker du annen overnatting må du selv ordne dette Konferansebyrå: Travel Planners Meeting & Conference Services Conrad Mohrsvei 9B, 5068 Bergen Tlf: Faks: Prosjektleder: Paal V. Wollan Praktiske spørsmål vedrørende konferansen rettes til Paal V. Wollan Vi ønsker deg velkommen til landskonferansen Konferansekomitéen når du slik: Odd Bjørnstad, STAMI eller tlf Kristin Bondevik, Arbeids- og miljømedisin, UiB eller tlf Kari Heldal, STAMI eller tlf Kirsti Jacobsen, STAMI eller tlf Knut Skyberg, STAMI eller tlf Cecilie Aagestad, STAMI eller tlf

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Framtidens bedriftshelsetjeneste er kunnskapsbasert, robust og innovativ

Framtidens bedriftshelsetjeneste er kunnskapsbasert, robust og innovativ Velkommen til landskonferansen! Framtidens bedriftshelsetjeneste er kunnskapsbasert, robust og innovativ Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til landskonferanse

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere TEMA 50 år med arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell! Velkommen til Oslo og innholdsrike dager ved Akerselven!

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo Utdanning Videreutdanning i kognitiv Norsk forening for kognitiv endringsmetodikk/terapi

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten sammen for et bedre arbeidsliv. Ingrid Finboe Svendsen, Direktør Arbeidstilsynet Hva mener Arbeidstilsynet om BHT i framtiden? Arbeidstilsynet 11.3.2010 2 BHT

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Informasjon til elever som skal delta på NM Arrangementssponsor: UEs hovedsamarbeidspartnere: Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær Prosjektplan Fravær-Nærvær Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011 1 Prosjektplan Fravær-Nærvær Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport Faglig utvikling og nettverks- bygging Program tirsdag 2. februar 10.00 10.05 Åpning av Vinterkonferansen Dag Sandvik, Direktør ASVL 10.05

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover

Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Bedriftshelsetjenestens rolle fremover Ved Wenche Irene Thomsen Rådgiver i HMS-politikk Arbeidsmiljøavdelingen i LO side 1 Bedriftshelsetjenesten som et forebyggende arbeidsmiljøtiltak en kampsak for LO

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012

Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2012 Informasjon til Ungdomsbedrifter som skal delta på NM: Praktisk informasjon Thon Hotel Arena og Norges Varemesse 3-4. mai 2012 I samarbeid med: UEs hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2018 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder Påmeldingsfrist: 25.04.18 30. mai Kl. 09.00-15.30 2600,- Barbro Yvonne Johnsen Grunnkurs

Detaljer

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Arrangerer Landskonferanse 2010 Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Tema: Utviklingshemming og psykiske lidelser Sted: Bergen, Hotell Terminus, Terminus

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? FAGKONFERANSE BEDRIFTSHELSETJENESTE NHO SERVICE 28.09.17 OSLO / 2017.09.28 / / SIDE 1 Stamina Group Stamina Helse AS NIMI Ringerike AS Stamina Trening AS

Detaljer

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil. s tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.no s prioritering - 2008-2011 Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

Godkjenningsenheten 1

Godkjenningsenheten 1 Godkjenningsenheten 1 Innhold Intensjonen med ordningen Presentasjon av godkjenningsenheten Kriterier for godkjenning Status og erfaringer Praktisk informasjon Oppklarende spørsmål Arbeidstilsynet Godkjenningsenheten

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF

Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF Midt-Norge kommunerevisorforening MNKRF inviterer til NYTTÅRSMØTE 2013 Hvordan bruke tilsynsressursene på best mulig måte? 23. 24. januar 2013 på Clarion Hotel & Congress, Trondheim. Bilde: Clarion Hotel

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker: Faktaundersøkelse

Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker: Faktaundersøkelse Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker: Faktaundersøkelse Professor Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene AS 2017 Psykososialt arbeidsmiljø

Detaljer

Flerkulturelle arbeidsplasser

Flerkulturelle arbeidsplasser FAGFORBUNDET, Hordaland. Fagforbundet Hordaland og KS i samarbeid med Bergen Næringsråd og Nygård skole inviterer til konferanse om Flerkulturelle arbeidsplasser Fagforbundet Hordaland, KS og Fagakademiet

Detaljer

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september Velkommen til Helsefremmede arbeidsplasser 2013 Gjør deg klar til et av de viktigste arrangementene denne høsten.

Detaljer

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv

Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober. Kampen om arbeidskraften i et globalt perspektiv Vrådalskonferansen 2007 30. og 31. oktober Kompetanseforum i samarbeid med IndustriCluster Grenland inviterer til årets viktigste møteplass i Telemark hvor temaet er: Kampen om arbeidskraften i et globalt

Detaljer

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss Kristian Vetlesen Positiv utvikling for arbeidsmedisinen Mer midler til de arbeidsmedisinske avdelingene Utbygging av bedriftshelsetjenesten Side 2

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Helsefremming og forebygging i arbeidslivet

Helsefremming og forebygging i arbeidslivet Vi inviterer til kursdager: Helsefremming og forebygging i arbeidslivet 10. oktober 2011, Bodø 13. oktober 2011, Tromsø Kartlegging av arbeidsmiljø Når må man, når bør man og hvilke prinsipper er viktige?

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

DEMENS -en hverdag på mine premisser?

DEMENS -en hverdag på mine premisser? NSF FGD Landskonferanse 2017 DEMENS -en hverdag på mine premisser? 20-21. april 2017 Clarion hotel The Edge Tromsø NSF FGD inviterer til Landskonferanse «Demens - en hverdag på mine premisser.» NSF FGD

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning..

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Kraft-konferansen 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Velkommen til Kraft-konferansen 2009! Konferansen arrangeres for tiende gang. Vårt mål er at du

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer