Nr 3/ årgang. Tema: Visjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon"

Transkript

1 Nr 3/ årgang Landås m e n i g h e t s b l a d Tema: Visjon 1

2 1 L A N D Å S P R O F I L E N Nr 2/ årgang Landås m e n i g h e t s b l a d NAVN: Jørgen Nordahl Alder: 41 år BOR: Bor i Lægdesvingen SIVIL STATUS: Gift med Bettina, 3 barn. Yrke: Prosjektleder i Statoil. Tema: Visjon Jordnært Futt, fart & begeistring Min fasinasjon for Jesus henger sammen med hans jordnære handlinger. Som den gangen vennene hans var nedbrutt av sorg. De hadde trodd de kom til å vinne den store lottgevinsten med Jesus, men så gikk han hen og lot seg korsfeste! Skuffet tok Peter med seg vennene ut for å fiske. Fisketerapi er kjent sak. Men nå kom de inn mot land med tom fiskebåt. Sorgfulle og skuffet var de fra før, og nå var de sultne og slitne i tillegg ikke en gang å fiske hadde de klart. Da møtte Jesus de på stranden med bål og mat. Ikke med brask og bram og Ta, ta! Jeg er oppstått! Hva var det jeg sa... Han hadde heller ikke leid det fineste konferansehotellet i område for kick-off, presentasjon av mirakler og den videre strategien for hvordan de kunne bli suksessfulle disipler. Nei, det er så langt fra en pompøs lederstil man forestille seg, når han roper ut til de i båten og spør om de har noe mat. Han brukes til og med et ord som på gresk kan oversettes med et lekent ord for gutt. Her har de opplevd tidenes nederlag, så kommer denne mannen de trodde skulle lede de til menneskelig makt og ære og spør på om de vil ha mat! På den tiden en kvinnereplikk. Hvorfor kaller han tilhengerne sine for barn og ikke medkjempere? Han er mer opptatt av deres ve og vel enn å snakke om sin egen betydning. Kom og sett deg her ved bålet mitt, hvil deg og så skal du få noe å spise. Slik er mitt Gudsbilde. Skaperen som står der med åpne armer, med et blikk som ser alt jeg bærer på, og som kan bære det hele. Komme hjem, høre til. Sitte rundt bålet med himmel i blikket. Bålhilsen Liv Karin Thomassen redaktør L a n d å s m e n i g h e t s b l a d Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet i Landås menighet. Redaktør og grafisk design: Liv Karin Thomassen. Redaksjonsrådet: Lars Ove Kvalbein, Ragnar Tvinnereim, Torbjørn Skjælaaen. Forsidefoto: Lars Ove Kvalbein Opplag: Trykkeri: A2G Grafisk. Bladet oppfyller definerte miljøkrav til papir, trykkfarge og trykkeprosessen som helhet L a n d å s m e n i g h e t Kontor Landås kirke, Kanonhaugen 25 onsdag og torsdag: prostikontor: fax: e-post: Gave til menigheten: Menighetsrådets leder: Jan Frode Sandvik, Øvre Kolstien 26, 5097 Bergen. Tlf Sokneprest: Thor Sommerseth Kanonhaugen 39, 5097 Bergen. PS! Fordi undertegnede skal bo i utlandet i 6 mnd blir det en lang pause for menighetsbladet. Velkommen tilbake som leser til sommernummeret DS. Tlf / Prostiprest: Rose-Marie Skarsten (a) Menighetskonsulent: Ragnhild Tveit Tlf Kirketjener: Annicken Gildernes, / (a)/ Organist: Ottar Arnestad, Tlf / Landås Menighets Eldresenter: Landåsveien 26. Tlf Styreformann: Svein Davidsen, Vognstølen 16. Tlf Institusjonssjef: Morten Hauken. Tlf Landås Menighets Barnehage: Fløenbakken 39a, 5009 Bergen / Styrer: Ingrid Rosseland. På LandåsFest 26. august ble BegeistRingen for første gang utdelt her i Bergen. På nettsidene til BegeistRingen leser vi at den er opprettet etter ide og initiativ av ildsjeler i Lucky Næroset sammen med ildfulle bygdekolleger i (Begeist) Ringsaker, Hedmark. Initiativtakerne skriver at de har tro på at det meste lar seg utrette når vi omgir oss med glede, glød og begeistring. Når humoren, fantasien og galskapen slippes løs. Når vi er mange som oppildner hverandre. Egentlig handler det meste om oppmuntring. Om oppmuntring som verdi. Og Jørgen Nordahl fikk Begeistringen i år nettopp fordi han med glede, glød og begeistring selv har tatt initiativ til, og etter hvert fått mange med på, klasseturer til Mjølfjell og Ulriken skiskole. Det var en stor og komplett overraskelse å få Begeistringen på Landåsfesten og jeg er utrolig takknemlig for dette, sier Jørgen som kommer farende til intervju på sønnen Isak sitt løpehjul. Det hele startet for 10 år siden med egne og andres barn fra barnehagen. Da reiste vi på tur til ungdomsherberget på Mjølfjell med foreldre og mange barn. Og siden har det bare økt i omfang. Nå er vi så mange at vi har en helg med hvert klassetrinn fra Landås skole. I alt sju helger hvorav jeg er med på to. Er det ikke slitsomt å holde orden på så mange elever på disse turene? Dette er en ren fornøyelse, ikke bare for oss, men også for vertskapet på ungdomsherberget som sier at barna fra Landås er de beste gjestene de har. Det er ikke slitsomt å jobbe med så mange barn og unge, det gir tvert imot energi. Det er også noe magisk med unge og snø. Selv de som bare har ski på beina på disse turene er svært begeistret. Det er kanskje det gøyeste å reise på tur med disse ettersom begeistringen kan se ut til å være omvendt proporsjonal med skiferdighetene! Foreldrene deler også på disse turene, noe jeg tror er en av faktorene som gjør turene til en suksess. Dette skaper samhold, man får nye venner og man får diskutert både små og store problemstillinger. Dette gir energi, hadde jeg kunnet leve av dette hadde jeg kanskje vurdert å skifte jobb på flekken. Blir det ikke en utfordring å skulle aktivisere så mange med så ulike skiferdigheter og konkurranseinstinktet som ligger like under huden på de fleste av oss? Det er svært viktig at inkludering skal være et overordnet siktemål med disse turene. All konkurranse skjer i grupper og de med utpreget konkurranseinstinkt må kanalisere dette inn i gruppen. Dermed skjer det noe med det sosiale fellesskapet. Terskelen for å delta ønsker vi å holde så lav som mulig slik at flest mulig skal kunne være med. Hvordan får dere midler til å holde dette tiltaket i gang? Dette er naturligvis et ikke-kommersielt tiltak, men de sparsomme midler som vi får tak i går til innkjøp av fritidsutstyr som kan lånes ut til alle. Vi har imidlertid planer om å endre litt på organiseringen av tiltakene slik at vi kan søke støtte til turene og kanskje redusere kostnadene. Dette var turene til Mjølfjell, men dere har også startet Ulriken Aktiv Fritid som arnangerer Ulriken Skiskole i Eikedalen en kveld hver uke. Jørgen Nordahl fikk tildelt BegeistRingen på LandåsFest for sitt entusiastiske arbeid for barn og ungdom på Landås. Foto: Lars Ove Kvalbein Ja, det er fire stykker som nå driver Ulriken Aktiv Fritid som er en forening. Tanken er at denne skal initiere prosjekter som skal gi et utvidet tilbud til barn og unge på Landås. Vi har svært mange ressurssterke foreldre her i bydelen med ferdigheter på mange ulike felt, og dette er det om å gjøre å nyttiggjøre seg best mulig. Folk bor på Landås av bevisste årsaker det er trivelig her og det er slett ikke vanskelig å finne foreldre som vil ta et tak, mange kommer faktisk selv og tilbyr sine tjenester da har begeistringen smittet. Og nettopp dette at det bor så mange mennesker med ulike ressurser på Landås er en av suksessfaktorene. Nå skal vi ha møter på skolen med to-tre foreldre fra hvert trinn for å orientere om arbeidet og gi videre våre erfaringer, da håper vi på en utvidelse av aktivitetene. Har du til slutt en oppfordring til barn og foreldre i alle aldre på Landås? Delta, bidra med dine ferdigheter og din kompetanse, og støtt opp om den etter hvert tradisjonelle tenning av julegranen på Lægdemarken i begynnelsen av desember. Selv om tenningen i fjor var strålende, håper vi at den i år vil bli enda mer spektakulær! Sier Jørgen Nordahl som er det levende bevis på at det meste lar seg utrette når vi omgir oss med glede, glød og begeistring. Av Ragnar Tvinnereim 2 3

3 Ny visjon for Landås menighet «Med himmel i blikket G U D S M Ø T E Gjennom ord, toner, brød og vin åpnes våre sanser for Guds nåde og Skaperens vilje med våre liv. Et mangfold av uttrykk gjør gudstjenesten til en magnet for alle som lengter etter en slitesterk Kristus-tro. Søndagen gir styrke og kraft til uken som kommer. O M S O R G Vi lytter til pulsslaget i bydelen og er til stede for dem som trenger oss. Diakoni er vår måte å leve på. I ord og handling arbeider vi for å ta vare på skaperverket Gud har gitt oss. F E L L E S S K A P Vår menighet yrer av liv, og et mangfold av møtepunkter pirrer nysgjerrigheten, stimulerer skapergleden og styrker fellesskapet. Sammen forankrer vi troen på Bibelens treenige Gud og holder budskapet om Jesus levende i bydelen. -og jord under føttene» 4 5

4 Som å forklare en vits Landås menighetsråd har vedtatt en visjon. Smak på den, lyder oppfordringen fra Jarle Kallestad, som har vært med på å snekre de visjonære linjene. Visjonen for Landås menighet er tredelt. Du finner den på sidene foran. Ordene er store og nesten poetiske i sin utforming. Enhver organisasjon trenger noe stort å strekke seg etter, mener Kallestad, som er medlem i Landås menighetsråd. En visjon er et syn, et bilde av framtiden slik vi ser den for oss, eller i dette tilfellet: Slik vi ønsker den skal være. Kall det gjerne en drøm. Vårt dypeste ønske er at drømme skal gå i oppfyllelse, sier Kallestad. Menighetsrådet arbeider for tiden med en strategi for menigheten. Dette er to forskjellige dokumenter. Visjonsdokumentet peker på målet. Strategivedtakene staker ut kursen mot målet, forklarer han. Enhver organisasjon trenger noe stort å strekke seg etter, mener Jarle Kallestad. Ny visjon for Landås menighet «Med himmel i blikket - og jo rd under føttene» Hvorfor skal Landås menighet ha en visjon? Enhver organisasjon trenger en overordnet målsetting. Noen vil kanskje si at kirken eller menigheten ikke trenger å vedta noen visjon eller at det er selvsagt hva som er menighetens overordnede mål. I en viss forstand er dette riktig, men vi lever fortsatt i denne verden og trenger en overordnet måte å tenke på. I menighetens visjonsdokument er dette formulert i overskriften. Vi løfter blikket oppover og planter beina på jorda. Menigheten lever i forventningen om det som skal skje, men må forholde seg til sine omgivelser og sin kontekst. Hvem er visjonen laget for? Den er svært kort, nesten så kort at det er mulig å pugge den utenat. Den er selvsagt til bruk for stab og frivillige i menigheten, men også formulert slik at vi kan vise dem til hvem som helst. Dette er noe vi står for og går for både innad og utad. Hva betyr de ulike delene av visjonen? Jeg vegrer meg for å svare på et slikt spørsmål. Det blir nesten som å forsøke å forklare en vits. Da blir noe av poenget borte. Eller som det heter i en episode av Ole Brumm og vennene hans: «Hvordan staver man ordet, kjærlighet,» spør Tussi. «Man staver det ikke. Man føler det,» svarer Brumm. Feste tauet Menighetsrådet ønsker at visjonen skal stå på egne bein. Vi ønsker at flest mulig i menigheten og i bydelen skal føle på den, ta på den, smake på den. Og når man har gjort det, kan man spørre: Er dette en menighet jeg ønsker å være med i? Vi håper at flest mulig kommer fram til et ja på dette spørsmålet. Selvsagt blir ikke drømmen oppfylt bare av den grunn. Det krever arbeid både på det praktiske, åndelige, administrative og holdningsmessige plan å fylle de store ordene med innhold. Blir ikke ordene for store? Fordelen med store ord er at de er solide og velprøvde. Du kan feste tauet i dem og hale deg opp. Vi har valgt gamle og slitte ord, og vi har valgt noen som er nye. Kirken er både gammel og ny, sier Kallestad. Han har sittet i visjonsutvalget sammen med Jan Frode Sandvik, Ingunn Toft, Per Arne Isaksen og Thor Sommerseth. Utvalget leverte sitt arbeid til menighetsrådet, som vedtok den på sitt møte i mai. Trefoldig Menighetens visjon er delt i tre. Hvorfor? Tre punkt er lette å huske og dessuten et hellig tall. Dessuten passet det veldig godt å gjøre det slik, for Landås menighet kan gjerne beskrives med tre ord: Gudsmøte, omsorg og fellesskap. Vi står foran en stor reform av gudstjenesten, og visjonen peker på et gudstjenesteliv som er så spennende og mangfoldig at mange flere vil få lyst til å delta. Vi er selvsagt ikke så naive at vi tror dette vil skje bare vi vedtar det i en visjon. Men vi strekker oss etter det, som apostelen sier. Menighetens omsorgstjeneste har gått litt i bølgedaler, og vi ønsker å ruste den opp. Landås er kanskje best på felleskap. Det yrer av liv, og slik skal det fortsatt være. Summen er blitt en trefoldig visjon som peker opp og fram og som samtidig hjelper oss å gjøre noen pririoteringer. Visjonen er menighetens hjerte. Strategien blir beina den skal gå på, sier Kallestad. Med himmel i blikket og jord under føttene «Med himmel i blikket og jord under føttene» er Landås menighets visjon. Den får meg til å tenke på noe Paulus skriver i brevet til menigheten i Efesos: Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og (må) dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så vakkert! Må jorden vi har under føttene våre, være en kjærlighet med røtter. Hvordan i all verden får vi det til? I barnearbeidet i menigheten synger vi av og til en sang som heter Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er rundt om meg. Den er overalt jeg ser. Og hvor jeg snur eller vender meg, står jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under, foran, bak. Og den varer hver eneste dag. Skulle ikke sjansene våre til å bli rotfestet i kjærlighet - til å stå med himmel i blikket og jord under føttene - være ganske gode når Guds kjærlighet er over alt? I Efeser-brevet sier Paulus også om Jesus: Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Jeg har oversatt fritt en tekst av Anthony de Mello som hjelper meg til å åpne opp slik at Jesus kan gi mitt indre menneske kraft. Slik at jeg kan søke å stå grunnfestet og rotfestet i Guds kjærlighet - den som er over alt: Begynn med å søke stillhet. Kom hjem til deg selv. Kom til nået. Spør deg selv: Hvor er jeg akkurat nå? Hva gjør jeg? Hva tenker jeg? Hva kjenner jeg i kroppen min? Hvordan er pusten min? Stillhet kan vi ikke søke direkte. Bare søk å være til stede og så vil stillheten dukke opp. Hvis du nå ønsker å tale med Gud i denne stillheten, se for deg at du overgir deg, at du slipper taket hver gang du puster ut. At hver utpust er din måte å si ja til Gud på. Ja, til den du er i dag, til det mennesket Gud har skapt deg til å være, til den personen du har blitt. Ja, til hele din fortid. Ja, til det som venter på deg i fremtiden. Gi slipp hver gang du puster ut i visshet om at alt vil gå bra. La all uro stoppe, og la fred ta over - for i hans hender, - i hans vilje finner du fred. Rose-Marie Skarsten, prostiprest 6 7

5 Ny visjon for Landås menighet «Det er et menneskes dypeste behov å bli sett og hørt som den han i virkeligheten er og umiddelbart bli elsket som sådan». Wilfred Stinissen et hjem for oss et hjem for deg? Noen tanker og refleksjoner knyttet til visjonen for Landås menighet.. Illustrasjon: Jørgen L. Thomassen Med himmel i blikket og jord under føttene. Slik er visjonen for Landås menighet blitt utformet. «Med jord under føttene» må bety at menigheten skal ha bakkekontakt - at det skal merkes at det er en tydelig og klar forbindelse mellom det som skjer i menighetens regi og livet slik det leves fra dag til dag av den enkelte som hører til i menigheten. Omtrent slik bloggeren Helga Maria erfarer det og forteller om det i bloggen sin, Helga Maria mikrofonstativ: «Jeg kjenner av og til på gudstjeneste at jeg er i Guds nærvær og kan være i kirken med hele meg, akkurat som den jeg er. Følelsen er ikke like sterk alltid» Menigheten er et «vi» - Helga Maria går ofte til gudstjeneste i følge bloggen hennes. For andre er det lenge mellom hver gang man er på gudstjeneste eller i kirken i andre sammenhenger. Særlig på gudstjenester med dåp eller der barn og konfirmanter er invitert spesielt, vil der være mange som til vanlig ikke tilbringer søndag formiddag på Kanonhaugen. Da er det viktig at det merkes en vilje til å inkludere alle. Det kan gi seg uttrykk i at gudstjenestens program er greit å følge med i, at språket er inkluderende, at det ikke snakkes om et vi og de, om oss og de andre, og at alle gis en reell mulighet til å delta slik en kjenner det passer. Det er alltid et «vi» som er samlet til gudstjeneste. Felles livsvilkår Dette «vi» har det felles at vi er mennesker. Vi er alle underlagt felles menneskelige vilkår for livene våre enten vi går ofte eller sjelden til kirke, enten vi betegner oss som kristne eller ikke. Disse vilkår kan beskrives på ulike måte. En kjent psykiater, Irvin Yalom, har beskrevet fire slik grunnleggende livsvilkår: Det første er at vi er dødelige vesener og vi opplever dødens ulike ansikter stadig vekk. Når alvorlig sykdom truer oss selv eller en vi kjenner godt og det kjennes som et jordskjelv i sjelen. Eller når døden kommer som en etterlengtet god venn fordi livet er ferdig levet og den døende er mett av dage. Det andre er at vi alle ansvar for våre egne liv og for de valg vi gjør og det tredje er at vi må finne ut av dette selv. Ingen kan velge for en annen eller vite hva som er riktig for en annen enn seg selv. Det fjerde felles livsvilkår er at vi alle selv må finne mening i livene våre og finner den på ulike måter. For noen vil det til tider være vanskelig å se noen mening overhodet. Her tenker jeg at dette med «jord under føttene» får betydning. Disse fire dimensjonene i livet er felles for alle og vi strever alle med dem på forskjellig vis Det å dele kirkens tro gjør oss ikke ferdig med dette, eller gir oss de endelige svarene. Dette må gjenspeiles i liturgi og forkynnelse: at vi alle er i samme situasjon, ingen har en egen tilgang på løsningen av tilværelsens gåter. Vi ser som i et speil og i en gåte.. Men vi har en felles tro som vi kjenner kan hjelpe oss og vi har en adresse for våre spørsmål, vår lengsel og fortvilelse Å gi hverandre opplevelse av verdi. Dette «vi» har også det felles at vi er i forbindelse til hverandre vi betyr noe for hverandre. Når vi møtes, kan vi komme til å gi hverandre en opplevelse av verdi og vi kan komme til å gi hverandre en opplevelse av redusert verdi. En kjent terapeut og filosof har sagt følgende:» Folk kan glemme hva du har sagt, men glemmer aldri hvordan det føltes å være sammen med deg» (fritt etter hukommelsen og oversatt fra engelsk). Selv glemmer jeg aldri styreren (jeg tror han het Skedsmo) på Ungdomsheimen på Kvamskogen der jeg som åring tilbrakte noen påsker på familieleir. Første leiren jeg deltok på, var veldig trivelig og jeg gledet meg til neste gang. Da vi gikk av bussen og jeg nærmet med inngangsdøren, stod Skedsmo på trappen for å ta i mot. Det var et år siden jeg var der sist og vi hadde ikke snakket sammen siden. Da jeg var noen meter fra trappen, ropte han til meg. Velkommen til ungdomsheimen, Torbjørn! Han brukte navnet mitt, han visste hvem jeg var og han ønsket meg velkommen. Det var en liten hendelse og jeg aldri siden glemt hvordan det kjentes. Jeg opplevde meg som en verdifull deltaker blant mer enn 100 andre og tilført masse verdi. Det handler ikke først og fremst at noen bruker navnet ditt. Det handler mer om å oppleve seg tatt på alvor og respektert. Det er avgjørende viktig i møtet med kirken og menigheten at mennesker får en opplevelse av nettopp det. «Det er et menneskes dypeste behov å bli sett og hørt som den han i virkeligheten er og umiddelbart bli elsket som sådan». Dette sier munken Wilfred Stinissen i en av sine mange bøker. Jeg tror dette er i nærheten av det innerste i vår kristne tro og dermed i kirkens oppdrag i verden: Å formidle et bilde av en Gud som nettopp ser oss som vi er og elsker oss som vi er. Det er, tror jeg, når vi erfarer en slik kjærlighet at vi får kraft frihet til å selv å ta ansvar for våre liv og leve dem som best vi formår. «Vi tilhører Deg med alt som er vårt» Dette er en bønnesetning som etter hvert er kommet til å bety mye for meg. Den er hentet fra en bønn som brukes på onsdagsmessen på Haukeland sykehus «Det er bare på avstand at et menneske virker normalt», har den svenske forfatter og komiker Jonas Gardell sagt. Med det mener han antagelig at alle de merkelig og unike nyanser som kan finnes i et menneske, ikke uten videre er synlige utenpå eller på avstand. Både i det ytre og i det indre er vi ulike og kan bære på ganske mange «unormale» tanker, følelser og utføre ganske mange «rare» handlinger». Men vi passer på å skjule det når vi er sammen med andre, i alle fall om vi tenker at adferden eller tankene vår ikke passer inn der vi er. Det kan være greit nok. Men det er ille om vi dermed tenker at vi ikke hører til at vi er utenfor fordi vi ikke er «normale», ikke tenker og erfarer som de andre- I kirken vender vi oss mot en Gud som kjenner oss og vet alt om oss (Salme 139), en som følger oss med sitt blikk i alt som skjer og som elsker oss. Om «søndagen skal gi styrke og kraft til uken som kommer», er det avgjørende at vi merker at det er plass og rom også for min virkelighet, mine erfaringer og mitt liv. At det vi møter i kirken hjelper oss til å holde sammen alle de ulike erfaringene vi har gjort og kan komme til å gjøre i «uken som kommer». Et sted alt kan holdes sammen, er nettopp hos Gud, vår himmelske Far. Av: Torbjørn Skjælaaen Torbjørn Skjælaaen jobber som prest på Haukeland sykehus og er med i redaksjonsrådet for Landås menighetsblad. 8 9

6 B O K A N M E L D E L S E Kjeltringer i kirke og rådhus Jarle Kallestad er i høst på markedet med sin andre bok i en spenningsserie for barn. Kallestad, som er aktiv i Landås menighet og medlem av menighetsrådet, kom i vår ut med den første boken kalt Kjeltringer i kirken. Handlingen er lagt til Lillevik menighet, hvor hele julekollekten blir stjålet. Det blir opp til den unge redaksonen i lokalavisen Lillevik Tidende å finne ut hvor pengene har tatt veien. I oppfølgeren Kappløp med katastrofen er ordfører Peder Paddemyr en av hovepersonene. Paddemyr har tilsynelatende full kontroll på alt som skjer i Lillevik kommune, men fasaden sprekker når nestenfjortisene KG, Malin og Markus i Lillevik Tidende begynner å undersøke et anonymt tips om at ikke alt er som det skal være på rådhuset. Fjolleri Kallestad sier at fortellerstemmen til hovedpersonen KG kanskje er det mest spesielle med bokserien om Lillevik Tidende. KG er en gutt på nesten 14 år med et lett satirisk forhold til sine omgivelser, både til sin gladhumanistiske mor og til sine kristne venner. Bøkene er både humørfylte og fartsfylte. Tilbakemeldingane tyder på at de er lette å lese, sier Kallestad, som også har skrevet en tredje bok i serien. Den har arbeidstittelen Det tomme huset og kommer trolig ut til våren. Jeg beskriver en verden hvor grådige, hevngjerrige, selvopptatte og fjollete voksne forsøker å skjule sin rikdom, sitt maktmisbruk og sin prestisje bak fine fasader. De unge journalistene avslører de voksnes humbug, og noen ganger trekker de presseetikken vel langt i sin iver etter å finne sannheten, forklarer Kallestad. Konflikter Han er mangeårig journalist med norsk kirkeliv som spesialfelt. Noen av erfaringen derfra har han tatt med seg inn i arbeidet med spenningsbøkene. Jeg har vel skaffet meg en viss innsikt i kristne miljøer, og det er ingen overdrivelse å si at det florerer av konflikter og konfliktstoff i Kristen- Norge. Noe av dette stoffet er som skapt til å lage krim av, sier den erfarne nyhetsreporteren. Ikke spør om dette er kristne bøker. Det har jeg ikke noe godt svar på. Hovedpersonen KG er vokst opp med en mor som hater alt som har med kirke og kristendom å gjøre. Selv er han ganske nysgjerrig på det som skjer i kirken, og gjennom sine venner Malin og Markus kommer han i kontakt med både statskirkekristendom og katolisisme. Men bøkene serverer ikke enkle svar på vanskelige spørsmål. Derimot håper jeg de kan bidra til å åpne opp noen rom som barn og unge ellers ikke beveger seg inn i, sier forfatteren. Sekretær Bøkene utgis på Lunde Forlag og har barn og unge opp mot konfirmasjonsalder som målgruppe. De tre unge hovedpersonene har vært forfatterens største inspirasjonskilde i arbeidet. Det tok meg mange år å skape dem. Når de først hadde fått kjøtt og blod, var det nesten som at de «tok meg i hånden» og dro meg inn i det ene mysteriet etter det andre. Det er KG, Malin og Markus som har gjort jobben. Jeg har hatt gleden av å være deres sekretær, sier Kallestad. Prosjektet begynte med et ønske om å skrive om forholdet mellom en ung gutt og en eldre mann. Et snev av selvbiografi er det nok i dette motivet. Som barn og ungdom likte jeg veldig godt å snakke med eldre mennesker i hjembygda. Også hovedpersonens far har jeg vel stått litt modell for. I hvert fall er han komplett fotballidiot, ler Jarle Kallestad. Jarle Kallestad er i høst ute med sine andre bok i serien om den unge avisredaksjonen i Lillevik Tidende nye sykler fra telys Bruker du telys? Kaster du dem i søpla når de er tomme? Sjansen er stor for at du svarer ja på begge disse spørsmålene. Vi tenner 200 millioner telys i året, og mange av disse sprer lys og varme i kirker rundt om i landet. Men visste du at telyset kan få nytt liv etter at det er brent ut? Få av oss leverer de tomme koppene fra telysene våre til gjenvinning. Hadde vi resirkulert aluminiumskoppene til alle de 200 millioner telysene vi brenner opp hvert år, kunne det blitt til nye sykler, ifølge Aftenbladet. Det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes. Miljøorganisasjonen WWF prøver derfor i samarbeid med Ikea - den største forhandleren av telys i Norge - å spre mer kunnskap til folket gjennom kampanjen Telysjakten. Også Hydro, Grønt Punkt og Syklus er med. I år starter kampanjen 1. november. Det er nok en oppvekker for mange at telys ikke bør kastes i restavfallet. Da vi begynte med kampanjen i fjor, var det også mange her hos oss på WWF som ikke var klar over det, sier Marianne Lodgaard, seniorrådgiver i WWF Norge til Aftenposten. I fjor deltok barneskoleelever i Telysjakten, og det ble samlet inn 13,5 millioner telys. Syklus, firmaet som gjenvinner metall og glass i Norge, kan fortelle at de har merket effekten av kampanjen. Vi ser at det kommer inn betydelig flere telyskopper enn før. Selv om dette utgjør en svært liten del av all aluminiumen vi får inn i vekt, er det fin og ren aluminium. Alle monner drar, sier markedsansvarlig Jacob Smith til Aftenbladet. Aluminium er et fantastisk materiale å resirkulere, ifølge WWF. Det kan brukes om og om igjen. Resirkulering krever kun fem prosent av den energien som måtte til for å lage materialet første gang. Initiativtakerne til Telysjakten håper at folk fortsetter med å resirkulere også etter at kampanjen er over. De fleste har jo en beholder for glass og metall. Og da er det ikke store operasjonen å legge tomme telyskopper oppi der også. Men det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes, avslutter Lodgaard. Kanskje kirkene i Norge også kunne bli med på en aldri så liten telys-jakt? Å sikre de flotte materialene vi utvinner fra Skaperverket et langt liv til gagn for flest mulig mennesker burde kanskje være en selvfølge for kirkefolk? Av Lars Ove Kvalbein & Aftelnbladet Resirkuler telys, du også: WWF Norge har i samarbeid med Ikea arrangert Telysjakten for barneskoleelever for å spre mer budskap om gjenvinning. Kampanjen arrangeres også i år, fra 1. november til 31. januar. I år kan alle trinn på barneskolen delta. Men alle kan være med å resirkulere. Husk å fjerne stearinrester og løsne metallplaten i jern som veken er festet i. Det gjør du ved å trykke på bunnen av telyskoppen. Telysene leverer du på miljøstasjoner, i containeren til glass og metall. Ikea har også satt opp miljøstasjoner hvor du kan levere brukte telyskopper. All aluminium kan resirkuleres. For eksempel kan sølvfolie og paiformer som også ofte går rett i restavfallet også leveres til gjenvinning så lenge de ikke er fulle av matrester. 200 millioner telys blir solgt i Norge hvert år. Det tilsvarer sykler. All aluminium kan gjenvinnes. Kvaliteten på nyprodusert aluminium er like bra som gjenvunnet. Det krever kun 5 prosent av energimengden å gjenvinne aluminium sammenlignet med å produsere helt nytt aluminium. Nest etter jern er aluminium vårt mest brukte metall, og brukes i alt fra båter, fly og sykler til gryter, brusbokser og ipads. Mer informasjon finner du på www. telysjakten.no

7 ATMOSFÆRE, GLEDE & HARMONI Hvis en betrakter driften av LANDÅS MENIGHETS ELDRESENTER sett med øynene til en beboer ved aldershjemmet og tenker at det tilsammen er ca. 100 beboere, så må en med utgangspunkt bare spørre seg hvordan et så stort antall eldre og delvis syke mennesker klarer å leve sammen med et så stort antall til dels unge medarbeidere - nettopp i driftsstaben. Ser en så på skissen over de ansatte - viser den mange aktiviteter - som viser seg i en løs rekkefølge. En må spørre seg, hva er drivkraften bak denne krets (tegning). Hva er hemmeligheten på hvordan denne harmoniske atmosfæren oppstår? Ingen harmoni uten harmonisk samarbeid Når en opplever for eksempel at styrer ved LME triller rullestoler inn i busser og selv er sjåfør i en av tre busser til en felles utflukt, er dette et forbilde og garanti for denne harmoniske sammenheng. Men dette er bare en del av det hele. At vår vaktmester det siste år, stiller opp og kommer på en lørdag eller søndag for å ordne tekniske problemer som har oppstått er en del av det store ansvar. Samme vaktmester jobbet også på sin fritid for å tilrettelegge årets store loppemarked. Prestene ved Landås kirke holder regelmessig - 1 gang pr.uke - andakt i festsalen. Dette er en betydningsfull handling som fyller LME med Kristi kjærlighets budskap, direkte eller indirekte... At pleiepersonalet bestandig er i godt humør, smil og latter, har nesten en helbredende virkning på beboerne ved stedet. Men tilbake til kretsen Se tegningen i felt nr. 16 står et spørsmålstegn. Dette står for vaktmester. Alle feltene møtes i midten, og har dermed et midtpunkt. I dette midtpunktet står vaktmesteren som et knutepunkt til alle avdelingene. Han kontaktes av alle avdelingene, mer eller mindre. Vaktmesterassistent Otto Blom og Anna Klyve svinger malerpenslene. Hver institusjon, om det er aldershjem, sykehjem eller OBS! en skole har nettopp dette felles midtpunkt. Vaktmesteren er også den som har den nærmeste kontakt til styrer. Styrer og vaktmester står for begrepet ansvar. De har det høyeste ansvar i en seriøs institusjon. Vi har i de siste årene i Bergen opplevd at en institusjon uten fast vaktmester lett og raskt forfaller. En må ikke være økonom for å forstå at det er kostbart og dyrt, -meget dyrt- å spare på vaktmesteren. Om det er en ødelagt klosett-lokk, skifte en lyspære, kjøre beboere, kontrollere klimaanlegget, en vaktmester må klare alt dette. Han har bare alltid to problemer... hva skal han gjøre først og når... Derfor er det meget velkomment at en beboer fra aldershjemmet og en bruker av dagsenteret, har funnet vilje og dermed også tid til å være vaktmesterassistenter. Å male, restaurere terrassen, plante blomster, og koste osv. Et arbeid som ligger nesten fullstendig utenfor vaktmesteren sin rekkevidde. Samtidig er det en stor opplevelse å få være med - en liten del - i den store harmoniske sammenheng. Som assisterende vaktmesterassistent kan en bare være takknemlig for å ha en pensel i hånden. Dette gjelder i det minste for Landås menighets eldresenter. Bruker ved LME Noen ganger taper vi en fotballkamp eller et veddemål med kompisene. Andre ganger opplever vi tap som er mye mer alvorlig. For disse tapene finnes Kirkens SOS, mennesker med erfaring i å lytte til og støtte andre. Ring oss anonymt når som helst på eller kontakt oss på kirkens-sos.no. Vi er her. Alltid. Visjon og forandring Personlig syns jeg dette er en flott visjon for Landås menighet. Med korte og pregnante ord som sier den noe om hvem vi er, og hva vi ønsker å være. Vi er et jordisk folk med en himmel over livet. Slik ønsker vi å leve! Ordene er verdt en liten stille ettertenksom stund over morgenkaffen. Landås menighet har i mange år arbeidet med denne saken; Å finne en visjon som kan samle oss. Mange ganger har menighetsrådet prøvd uten liksom helt å ha fått det til. Og fortsatt finnes det mange meninger og tanker om dette. Det skal vi være glade for. Det betyr at folk fortsatt tenker, drømmer og kanskje også kjemper med ideen om hva en kirke bør være. Menigheten har et naturlig behov for å finne den røde tråden i sitt arbeide. Denne tråden bør gå igjen uansett hvor vi befinner oss, og vil være enslags gjenkjennelse og identitet på hva som er Landås menighet. I en folkekirke som vår er dette nye tanker, og kanskje også krevende tanker. Kanskje må vi alle gi litt? Men da håper jeg det er for å kunne vinne noe samtidig. Kirken har sine røtter og sin klassisk kristne tro. Det skal ikke være noen tvil om vår åndelige forankring i så måte. Men måten vi forvalter denne hellige skatten på i møte med dagens mennesker, er vi forpliktet til stadig å tenke igjennom. Det er noe av Den hellige ånds gjerning å gjøre nettopp det. Det som kjennetegnet Jesu virke var at han møtte mennesker der de var. Han traff dem hjemme. I vår tid blir de kristne røttene stadig fjernere for folk. Men det betyr ikke at religion som sådan eller selve trosdimensjonen er blitt fjernere. Gud engasjerer og opptar folk kanskje mer enn før. Men forandringer skjer hele tiden. Det må vi leve med, ellers blir vi akterutseilt. Hvis vår nye visjon klarer å skape debatt om viktige spørsmål, og hjelper oss til å trekke sammen og finne fellesnevneren for Landås menighet har den tjent sin hensikt. En ting er sikkert. En god visjon kan hjelpe oss å navigere i et krevende landskap. Det kan virkelig hjelpe oss å finne det gode sporet i arbeidet. I et blad om ledelse fløy følgende sitat meg forbi: Vision without action is a dream. Action without vision is wasting time. Action with vision is changing the world! Med himmel i blikket ønsker vi å forandre verden, og utgjøre den lille forskjell. Da er kirken ikke noe bare vi går i, men noe vi er og som gir håp for verden! Det utfordrer oss til å stille oss åpne overfor hverandre, møte hverandre med ekthet, og bekrefte hverandre i gjensidig respekt og kjærlighet. Thor- prest Snekker n på Landås Byggmester Jan Olav Lislerud Bygg Consult Vest Mobil: Epost: Thor Sommerseth, sogneprest 12 13

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer