Nr 3/ årgang. Tema: Visjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3/2012 53. årgang. Tema: Visjon"

Transkript

1 Nr 3/ årgang Landås m e n i g h e t s b l a d Tema: Visjon 1

2 1 L A N D Å S P R O F I L E N Nr 2/ årgang Landås m e n i g h e t s b l a d NAVN: Jørgen Nordahl Alder: 41 år BOR: Bor i Lægdesvingen SIVIL STATUS: Gift med Bettina, 3 barn. Yrke: Prosjektleder i Statoil. Tema: Visjon Jordnært Futt, fart & begeistring Min fasinasjon for Jesus henger sammen med hans jordnære handlinger. Som den gangen vennene hans var nedbrutt av sorg. De hadde trodd de kom til å vinne den store lottgevinsten med Jesus, men så gikk han hen og lot seg korsfeste! Skuffet tok Peter med seg vennene ut for å fiske. Fisketerapi er kjent sak. Men nå kom de inn mot land med tom fiskebåt. Sorgfulle og skuffet var de fra før, og nå var de sultne og slitne i tillegg ikke en gang å fiske hadde de klart. Da møtte Jesus de på stranden med bål og mat. Ikke med brask og bram og Ta, ta! Jeg er oppstått! Hva var det jeg sa... Han hadde heller ikke leid det fineste konferansehotellet i område for kick-off, presentasjon av mirakler og den videre strategien for hvordan de kunne bli suksessfulle disipler. Nei, det er så langt fra en pompøs lederstil man forestille seg, når han roper ut til de i båten og spør om de har noe mat. Han brukes til og med et ord som på gresk kan oversettes med et lekent ord for gutt. Her har de opplevd tidenes nederlag, så kommer denne mannen de trodde skulle lede de til menneskelig makt og ære og spør på om de vil ha mat! På den tiden en kvinnereplikk. Hvorfor kaller han tilhengerne sine for barn og ikke medkjempere? Han er mer opptatt av deres ve og vel enn å snakke om sin egen betydning. Kom og sett deg her ved bålet mitt, hvil deg og så skal du få noe å spise. Slik er mitt Gudsbilde. Skaperen som står der med åpne armer, med et blikk som ser alt jeg bærer på, og som kan bære det hele. Komme hjem, høre til. Sitte rundt bålet med himmel i blikket. Bålhilsen Liv Karin Thomassen redaktør L a n d å s m e n i g h e t s b l a d Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet i Landås menighet. Redaktør og grafisk design: Liv Karin Thomassen. Redaksjonsrådet: Lars Ove Kvalbein, Ragnar Tvinnereim, Torbjørn Skjælaaen. Forsidefoto: Lars Ove Kvalbein Opplag: Trykkeri: A2G Grafisk. Bladet oppfyller definerte miljøkrav til papir, trykkfarge og trykkeprosessen som helhet L a n d å s m e n i g h e t Kontor Landås kirke, Kanonhaugen 25 onsdag og torsdag: prostikontor: fax: e-post: Gave til menigheten: Menighetsrådets leder: Jan Frode Sandvik, Øvre Kolstien 26, 5097 Bergen. Tlf Sokneprest: Thor Sommerseth Kanonhaugen 39, 5097 Bergen. PS! Fordi undertegnede skal bo i utlandet i 6 mnd blir det en lang pause for menighetsbladet. Velkommen tilbake som leser til sommernummeret DS. Tlf / Prostiprest: Rose-Marie Skarsten (a) Menighetskonsulent: Ragnhild Tveit Tlf Kirketjener: Annicken Gildernes, / (a)/ Organist: Ottar Arnestad, Tlf / Landås Menighets Eldresenter: Landåsveien 26. Tlf Styreformann: Svein Davidsen, Vognstølen 16. Tlf Institusjonssjef: Morten Hauken. Tlf Landås Menighets Barnehage: Fløenbakken 39a, 5009 Bergen / Styrer: Ingrid Rosseland. På LandåsFest 26. august ble BegeistRingen for første gang utdelt her i Bergen. På nettsidene til BegeistRingen leser vi at den er opprettet etter ide og initiativ av ildsjeler i Lucky Næroset sammen med ildfulle bygdekolleger i (Begeist) Ringsaker, Hedmark. Initiativtakerne skriver at de har tro på at det meste lar seg utrette når vi omgir oss med glede, glød og begeistring. Når humoren, fantasien og galskapen slippes løs. Når vi er mange som oppildner hverandre. Egentlig handler det meste om oppmuntring. Om oppmuntring som verdi. Og Jørgen Nordahl fikk Begeistringen i år nettopp fordi han med glede, glød og begeistring selv har tatt initiativ til, og etter hvert fått mange med på, klasseturer til Mjølfjell og Ulriken skiskole. Det var en stor og komplett overraskelse å få Begeistringen på Landåsfesten og jeg er utrolig takknemlig for dette, sier Jørgen som kommer farende til intervju på sønnen Isak sitt løpehjul. Det hele startet for 10 år siden med egne og andres barn fra barnehagen. Da reiste vi på tur til ungdomsherberget på Mjølfjell med foreldre og mange barn. Og siden har det bare økt i omfang. Nå er vi så mange at vi har en helg med hvert klassetrinn fra Landås skole. I alt sju helger hvorav jeg er med på to. Er det ikke slitsomt å holde orden på så mange elever på disse turene? Dette er en ren fornøyelse, ikke bare for oss, men også for vertskapet på ungdomsherberget som sier at barna fra Landås er de beste gjestene de har. Det er ikke slitsomt å jobbe med så mange barn og unge, det gir tvert imot energi. Det er også noe magisk med unge og snø. Selv de som bare har ski på beina på disse turene er svært begeistret. Det er kanskje det gøyeste å reise på tur med disse ettersom begeistringen kan se ut til å være omvendt proporsjonal med skiferdighetene! Foreldrene deler også på disse turene, noe jeg tror er en av faktorene som gjør turene til en suksess. Dette skaper samhold, man får nye venner og man får diskutert både små og store problemstillinger. Dette gir energi, hadde jeg kunnet leve av dette hadde jeg kanskje vurdert å skifte jobb på flekken. Blir det ikke en utfordring å skulle aktivisere så mange med så ulike skiferdigheter og konkurranseinstinktet som ligger like under huden på de fleste av oss? Det er svært viktig at inkludering skal være et overordnet siktemål med disse turene. All konkurranse skjer i grupper og de med utpreget konkurranseinstinkt må kanalisere dette inn i gruppen. Dermed skjer det noe med det sosiale fellesskapet. Terskelen for å delta ønsker vi å holde så lav som mulig slik at flest mulig skal kunne være med. Hvordan får dere midler til å holde dette tiltaket i gang? Dette er naturligvis et ikke-kommersielt tiltak, men de sparsomme midler som vi får tak i går til innkjøp av fritidsutstyr som kan lånes ut til alle. Vi har imidlertid planer om å endre litt på organiseringen av tiltakene slik at vi kan søke støtte til turene og kanskje redusere kostnadene. Dette var turene til Mjølfjell, men dere har også startet Ulriken Aktiv Fritid som arnangerer Ulriken Skiskole i Eikedalen en kveld hver uke. Jørgen Nordahl fikk tildelt BegeistRingen på LandåsFest for sitt entusiastiske arbeid for barn og ungdom på Landås. Foto: Lars Ove Kvalbein Ja, det er fire stykker som nå driver Ulriken Aktiv Fritid som er en forening. Tanken er at denne skal initiere prosjekter som skal gi et utvidet tilbud til barn og unge på Landås. Vi har svært mange ressurssterke foreldre her i bydelen med ferdigheter på mange ulike felt, og dette er det om å gjøre å nyttiggjøre seg best mulig. Folk bor på Landås av bevisste årsaker det er trivelig her og det er slett ikke vanskelig å finne foreldre som vil ta et tak, mange kommer faktisk selv og tilbyr sine tjenester da har begeistringen smittet. Og nettopp dette at det bor så mange mennesker med ulike ressurser på Landås er en av suksessfaktorene. Nå skal vi ha møter på skolen med to-tre foreldre fra hvert trinn for å orientere om arbeidet og gi videre våre erfaringer, da håper vi på en utvidelse av aktivitetene. Har du til slutt en oppfordring til barn og foreldre i alle aldre på Landås? Delta, bidra med dine ferdigheter og din kompetanse, og støtt opp om den etter hvert tradisjonelle tenning av julegranen på Lægdemarken i begynnelsen av desember. Selv om tenningen i fjor var strålende, håper vi at den i år vil bli enda mer spektakulær! Sier Jørgen Nordahl som er det levende bevis på at det meste lar seg utrette når vi omgir oss med glede, glød og begeistring. Av Ragnar Tvinnereim 2 3

3 Ny visjon for Landås menighet «Med himmel i blikket G U D S M Ø T E Gjennom ord, toner, brød og vin åpnes våre sanser for Guds nåde og Skaperens vilje med våre liv. Et mangfold av uttrykk gjør gudstjenesten til en magnet for alle som lengter etter en slitesterk Kristus-tro. Søndagen gir styrke og kraft til uken som kommer. O M S O R G Vi lytter til pulsslaget i bydelen og er til stede for dem som trenger oss. Diakoni er vår måte å leve på. I ord og handling arbeider vi for å ta vare på skaperverket Gud har gitt oss. F E L L E S S K A P Vår menighet yrer av liv, og et mangfold av møtepunkter pirrer nysgjerrigheten, stimulerer skapergleden og styrker fellesskapet. Sammen forankrer vi troen på Bibelens treenige Gud og holder budskapet om Jesus levende i bydelen. -og jord under føttene» 4 5

4 Som å forklare en vits Landås menighetsråd har vedtatt en visjon. Smak på den, lyder oppfordringen fra Jarle Kallestad, som har vært med på å snekre de visjonære linjene. Visjonen for Landås menighet er tredelt. Du finner den på sidene foran. Ordene er store og nesten poetiske i sin utforming. Enhver organisasjon trenger noe stort å strekke seg etter, mener Kallestad, som er medlem i Landås menighetsråd. En visjon er et syn, et bilde av framtiden slik vi ser den for oss, eller i dette tilfellet: Slik vi ønsker den skal være. Kall det gjerne en drøm. Vårt dypeste ønske er at drømme skal gå i oppfyllelse, sier Kallestad. Menighetsrådet arbeider for tiden med en strategi for menigheten. Dette er to forskjellige dokumenter. Visjonsdokumentet peker på målet. Strategivedtakene staker ut kursen mot målet, forklarer han. Enhver organisasjon trenger noe stort å strekke seg etter, mener Jarle Kallestad. Ny visjon for Landås menighet «Med himmel i blikket - og jo rd under føttene» Hvorfor skal Landås menighet ha en visjon? Enhver organisasjon trenger en overordnet målsetting. Noen vil kanskje si at kirken eller menigheten ikke trenger å vedta noen visjon eller at det er selvsagt hva som er menighetens overordnede mål. I en viss forstand er dette riktig, men vi lever fortsatt i denne verden og trenger en overordnet måte å tenke på. I menighetens visjonsdokument er dette formulert i overskriften. Vi løfter blikket oppover og planter beina på jorda. Menigheten lever i forventningen om det som skal skje, men må forholde seg til sine omgivelser og sin kontekst. Hvem er visjonen laget for? Den er svært kort, nesten så kort at det er mulig å pugge den utenat. Den er selvsagt til bruk for stab og frivillige i menigheten, men også formulert slik at vi kan vise dem til hvem som helst. Dette er noe vi står for og går for både innad og utad. Hva betyr de ulike delene av visjonen? Jeg vegrer meg for å svare på et slikt spørsmål. Det blir nesten som å forsøke å forklare en vits. Da blir noe av poenget borte. Eller som det heter i en episode av Ole Brumm og vennene hans: «Hvordan staver man ordet, kjærlighet,» spør Tussi. «Man staver det ikke. Man føler det,» svarer Brumm. Feste tauet Menighetsrådet ønsker at visjonen skal stå på egne bein. Vi ønsker at flest mulig i menigheten og i bydelen skal føle på den, ta på den, smake på den. Og når man har gjort det, kan man spørre: Er dette en menighet jeg ønsker å være med i? Vi håper at flest mulig kommer fram til et ja på dette spørsmålet. Selvsagt blir ikke drømmen oppfylt bare av den grunn. Det krever arbeid både på det praktiske, åndelige, administrative og holdningsmessige plan å fylle de store ordene med innhold. Blir ikke ordene for store? Fordelen med store ord er at de er solide og velprøvde. Du kan feste tauet i dem og hale deg opp. Vi har valgt gamle og slitte ord, og vi har valgt noen som er nye. Kirken er både gammel og ny, sier Kallestad. Han har sittet i visjonsutvalget sammen med Jan Frode Sandvik, Ingunn Toft, Per Arne Isaksen og Thor Sommerseth. Utvalget leverte sitt arbeid til menighetsrådet, som vedtok den på sitt møte i mai. Trefoldig Menighetens visjon er delt i tre. Hvorfor? Tre punkt er lette å huske og dessuten et hellig tall. Dessuten passet det veldig godt å gjøre det slik, for Landås menighet kan gjerne beskrives med tre ord: Gudsmøte, omsorg og fellesskap. Vi står foran en stor reform av gudstjenesten, og visjonen peker på et gudstjenesteliv som er så spennende og mangfoldig at mange flere vil få lyst til å delta. Vi er selvsagt ikke så naive at vi tror dette vil skje bare vi vedtar det i en visjon. Men vi strekker oss etter det, som apostelen sier. Menighetens omsorgstjeneste har gått litt i bølgedaler, og vi ønsker å ruste den opp. Landås er kanskje best på felleskap. Det yrer av liv, og slik skal det fortsatt være. Summen er blitt en trefoldig visjon som peker opp og fram og som samtidig hjelper oss å gjøre noen pririoteringer. Visjonen er menighetens hjerte. Strategien blir beina den skal gå på, sier Kallestad. Med himmel i blikket og jord under føttene «Med himmel i blikket og jord under føttene» er Landås menighets visjon. Den får meg til å tenke på noe Paulus skriver i brevet til menigheten i Efesos: Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og (må) dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så vakkert! Må jorden vi har under føttene våre, være en kjærlighet med røtter. Hvordan i all verden får vi det til? I barnearbeidet i menigheten synger vi av og til en sang som heter Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er rundt om meg. Den er overalt jeg ser. Og hvor jeg snur eller vender meg, står jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under, foran, bak. Og den varer hver eneste dag. Skulle ikke sjansene våre til å bli rotfestet i kjærlighet - til å stå med himmel i blikket og jord under føttene - være ganske gode når Guds kjærlighet er over alt? I Efeser-brevet sier Paulus også om Jesus: Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Jeg har oversatt fritt en tekst av Anthony de Mello som hjelper meg til å åpne opp slik at Jesus kan gi mitt indre menneske kraft. Slik at jeg kan søke å stå grunnfestet og rotfestet i Guds kjærlighet - den som er over alt: Begynn med å søke stillhet. Kom hjem til deg selv. Kom til nået. Spør deg selv: Hvor er jeg akkurat nå? Hva gjør jeg? Hva tenker jeg? Hva kjenner jeg i kroppen min? Hvordan er pusten min? Stillhet kan vi ikke søke direkte. Bare søk å være til stede og så vil stillheten dukke opp. Hvis du nå ønsker å tale med Gud i denne stillheten, se for deg at du overgir deg, at du slipper taket hver gang du puster ut. At hver utpust er din måte å si ja til Gud på. Ja, til den du er i dag, til det mennesket Gud har skapt deg til å være, til den personen du har blitt. Ja, til hele din fortid. Ja, til det som venter på deg i fremtiden. Gi slipp hver gang du puster ut i visshet om at alt vil gå bra. La all uro stoppe, og la fred ta over - for i hans hender, - i hans vilje finner du fred. Rose-Marie Skarsten, prostiprest 6 7

5 Ny visjon for Landås menighet «Det er et menneskes dypeste behov å bli sett og hørt som den han i virkeligheten er og umiddelbart bli elsket som sådan». Wilfred Stinissen et hjem for oss et hjem for deg? Noen tanker og refleksjoner knyttet til visjonen for Landås menighet.. Illustrasjon: Jørgen L. Thomassen Med himmel i blikket og jord under føttene. Slik er visjonen for Landås menighet blitt utformet. «Med jord under føttene» må bety at menigheten skal ha bakkekontakt - at det skal merkes at det er en tydelig og klar forbindelse mellom det som skjer i menighetens regi og livet slik det leves fra dag til dag av den enkelte som hører til i menigheten. Omtrent slik bloggeren Helga Maria erfarer det og forteller om det i bloggen sin, Helga Maria mikrofonstativ: «Jeg kjenner av og til på gudstjeneste at jeg er i Guds nærvær og kan være i kirken med hele meg, akkurat som den jeg er. Følelsen er ikke like sterk alltid» Menigheten er et «vi» - Helga Maria går ofte til gudstjeneste i følge bloggen hennes. For andre er det lenge mellom hver gang man er på gudstjeneste eller i kirken i andre sammenhenger. Særlig på gudstjenester med dåp eller der barn og konfirmanter er invitert spesielt, vil der være mange som til vanlig ikke tilbringer søndag formiddag på Kanonhaugen. Da er det viktig at det merkes en vilje til å inkludere alle. Det kan gi seg uttrykk i at gudstjenestens program er greit å følge med i, at språket er inkluderende, at det ikke snakkes om et vi og de, om oss og de andre, og at alle gis en reell mulighet til å delta slik en kjenner det passer. Det er alltid et «vi» som er samlet til gudstjeneste. Felles livsvilkår Dette «vi» har det felles at vi er mennesker. Vi er alle underlagt felles menneskelige vilkår for livene våre enten vi går ofte eller sjelden til kirke, enten vi betegner oss som kristne eller ikke. Disse vilkår kan beskrives på ulike måte. En kjent psykiater, Irvin Yalom, har beskrevet fire slik grunnleggende livsvilkår: Det første er at vi er dødelige vesener og vi opplever dødens ulike ansikter stadig vekk. Når alvorlig sykdom truer oss selv eller en vi kjenner godt og det kjennes som et jordskjelv i sjelen. Eller når døden kommer som en etterlengtet god venn fordi livet er ferdig levet og den døende er mett av dage. Det andre er at vi alle ansvar for våre egne liv og for de valg vi gjør og det tredje er at vi må finne ut av dette selv. Ingen kan velge for en annen eller vite hva som er riktig for en annen enn seg selv. Det fjerde felles livsvilkår er at vi alle selv må finne mening i livene våre og finner den på ulike måter. For noen vil det til tider være vanskelig å se noen mening overhodet. Her tenker jeg at dette med «jord under føttene» får betydning. Disse fire dimensjonene i livet er felles for alle og vi strever alle med dem på forskjellig vis Det å dele kirkens tro gjør oss ikke ferdig med dette, eller gir oss de endelige svarene. Dette må gjenspeiles i liturgi og forkynnelse: at vi alle er i samme situasjon, ingen har en egen tilgang på løsningen av tilværelsens gåter. Vi ser som i et speil og i en gåte.. Men vi har en felles tro som vi kjenner kan hjelpe oss og vi har en adresse for våre spørsmål, vår lengsel og fortvilelse Å gi hverandre opplevelse av verdi. Dette «vi» har også det felles at vi er i forbindelse til hverandre vi betyr noe for hverandre. Når vi møtes, kan vi komme til å gi hverandre en opplevelse av verdi og vi kan komme til å gi hverandre en opplevelse av redusert verdi. En kjent terapeut og filosof har sagt følgende:» Folk kan glemme hva du har sagt, men glemmer aldri hvordan det føltes å være sammen med deg» (fritt etter hukommelsen og oversatt fra engelsk). Selv glemmer jeg aldri styreren (jeg tror han het Skedsmo) på Ungdomsheimen på Kvamskogen der jeg som åring tilbrakte noen påsker på familieleir. Første leiren jeg deltok på, var veldig trivelig og jeg gledet meg til neste gang. Da vi gikk av bussen og jeg nærmet med inngangsdøren, stod Skedsmo på trappen for å ta i mot. Det var et år siden jeg var der sist og vi hadde ikke snakket sammen siden. Da jeg var noen meter fra trappen, ropte han til meg. Velkommen til ungdomsheimen, Torbjørn! Han brukte navnet mitt, han visste hvem jeg var og han ønsket meg velkommen. Det var en liten hendelse og jeg aldri siden glemt hvordan det kjentes. Jeg opplevde meg som en verdifull deltaker blant mer enn 100 andre og tilført masse verdi. Det handler ikke først og fremst at noen bruker navnet ditt. Det handler mer om å oppleve seg tatt på alvor og respektert. Det er avgjørende viktig i møtet med kirken og menigheten at mennesker får en opplevelse av nettopp det. «Det er et menneskes dypeste behov å bli sett og hørt som den han i virkeligheten er og umiddelbart bli elsket som sådan». Dette sier munken Wilfred Stinissen i en av sine mange bøker. Jeg tror dette er i nærheten av det innerste i vår kristne tro og dermed i kirkens oppdrag i verden: Å formidle et bilde av en Gud som nettopp ser oss som vi er og elsker oss som vi er. Det er, tror jeg, når vi erfarer en slik kjærlighet at vi får kraft frihet til å selv å ta ansvar for våre liv og leve dem som best vi formår. «Vi tilhører Deg med alt som er vårt» Dette er en bønnesetning som etter hvert er kommet til å bety mye for meg. Den er hentet fra en bønn som brukes på onsdagsmessen på Haukeland sykehus «Det er bare på avstand at et menneske virker normalt», har den svenske forfatter og komiker Jonas Gardell sagt. Med det mener han antagelig at alle de merkelig og unike nyanser som kan finnes i et menneske, ikke uten videre er synlige utenpå eller på avstand. Både i det ytre og i det indre er vi ulike og kan bære på ganske mange «unormale» tanker, følelser og utføre ganske mange «rare» handlinger». Men vi passer på å skjule det når vi er sammen med andre, i alle fall om vi tenker at adferden eller tankene vår ikke passer inn der vi er. Det kan være greit nok. Men det er ille om vi dermed tenker at vi ikke hører til at vi er utenfor fordi vi ikke er «normale», ikke tenker og erfarer som de andre- I kirken vender vi oss mot en Gud som kjenner oss og vet alt om oss (Salme 139), en som følger oss med sitt blikk i alt som skjer og som elsker oss. Om «søndagen skal gi styrke og kraft til uken som kommer», er det avgjørende at vi merker at det er plass og rom også for min virkelighet, mine erfaringer og mitt liv. At det vi møter i kirken hjelper oss til å holde sammen alle de ulike erfaringene vi har gjort og kan komme til å gjøre i «uken som kommer». Et sted alt kan holdes sammen, er nettopp hos Gud, vår himmelske Far. Av: Torbjørn Skjælaaen Torbjørn Skjælaaen jobber som prest på Haukeland sykehus og er med i redaksjonsrådet for Landås menighetsblad. 8 9

6 B O K A N M E L D E L S E Kjeltringer i kirke og rådhus Jarle Kallestad er i høst på markedet med sin andre bok i en spenningsserie for barn. Kallestad, som er aktiv i Landås menighet og medlem av menighetsrådet, kom i vår ut med den første boken kalt Kjeltringer i kirken. Handlingen er lagt til Lillevik menighet, hvor hele julekollekten blir stjålet. Det blir opp til den unge redaksonen i lokalavisen Lillevik Tidende å finne ut hvor pengene har tatt veien. I oppfølgeren Kappløp med katastrofen er ordfører Peder Paddemyr en av hovepersonene. Paddemyr har tilsynelatende full kontroll på alt som skjer i Lillevik kommune, men fasaden sprekker når nestenfjortisene KG, Malin og Markus i Lillevik Tidende begynner å undersøke et anonymt tips om at ikke alt er som det skal være på rådhuset. Fjolleri Kallestad sier at fortellerstemmen til hovedpersonen KG kanskje er det mest spesielle med bokserien om Lillevik Tidende. KG er en gutt på nesten 14 år med et lett satirisk forhold til sine omgivelser, både til sin gladhumanistiske mor og til sine kristne venner. Bøkene er både humørfylte og fartsfylte. Tilbakemeldingane tyder på at de er lette å lese, sier Kallestad, som også har skrevet en tredje bok i serien. Den har arbeidstittelen Det tomme huset og kommer trolig ut til våren. Jeg beskriver en verden hvor grådige, hevngjerrige, selvopptatte og fjollete voksne forsøker å skjule sin rikdom, sitt maktmisbruk og sin prestisje bak fine fasader. De unge journalistene avslører de voksnes humbug, og noen ganger trekker de presseetikken vel langt i sin iver etter å finne sannheten, forklarer Kallestad. Konflikter Han er mangeårig journalist med norsk kirkeliv som spesialfelt. Noen av erfaringen derfra har han tatt med seg inn i arbeidet med spenningsbøkene. Jeg har vel skaffet meg en viss innsikt i kristne miljøer, og det er ingen overdrivelse å si at det florerer av konflikter og konfliktstoff i Kristen- Norge. Noe av dette stoffet er som skapt til å lage krim av, sier den erfarne nyhetsreporteren. Ikke spør om dette er kristne bøker. Det har jeg ikke noe godt svar på. Hovedpersonen KG er vokst opp med en mor som hater alt som har med kirke og kristendom å gjøre. Selv er han ganske nysgjerrig på det som skjer i kirken, og gjennom sine venner Malin og Markus kommer han i kontakt med både statskirkekristendom og katolisisme. Men bøkene serverer ikke enkle svar på vanskelige spørsmål. Derimot håper jeg de kan bidra til å åpne opp noen rom som barn og unge ellers ikke beveger seg inn i, sier forfatteren. Sekretær Bøkene utgis på Lunde Forlag og har barn og unge opp mot konfirmasjonsalder som målgruppe. De tre unge hovedpersonene har vært forfatterens største inspirasjonskilde i arbeidet. Det tok meg mange år å skape dem. Når de først hadde fått kjøtt og blod, var det nesten som at de «tok meg i hånden» og dro meg inn i det ene mysteriet etter det andre. Det er KG, Malin og Markus som har gjort jobben. Jeg har hatt gleden av å være deres sekretær, sier Kallestad. Prosjektet begynte med et ønske om å skrive om forholdet mellom en ung gutt og en eldre mann. Et snev av selvbiografi er det nok i dette motivet. Som barn og ungdom likte jeg veldig godt å snakke med eldre mennesker i hjembygda. Også hovedpersonens far har jeg vel stått litt modell for. I hvert fall er han komplett fotballidiot, ler Jarle Kallestad. Jarle Kallestad er i høst ute med sine andre bok i serien om den unge avisredaksjonen i Lillevik Tidende nye sykler fra telys Bruker du telys? Kaster du dem i søpla når de er tomme? Sjansen er stor for at du svarer ja på begge disse spørsmålene. Vi tenner 200 millioner telys i året, og mange av disse sprer lys og varme i kirker rundt om i landet. Men visste du at telyset kan få nytt liv etter at det er brent ut? Få av oss leverer de tomme koppene fra telysene våre til gjenvinning. Hadde vi resirkulert aluminiumskoppene til alle de 200 millioner telysene vi brenner opp hvert år, kunne det blitt til nye sykler, ifølge Aftenbladet. Det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes. Miljøorganisasjonen WWF prøver derfor i samarbeid med Ikea - den største forhandleren av telys i Norge - å spre mer kunnskap til folket gjennom kampanjen Telysjakten. Også Hydro, Grønt Punkt og Syklus er med. I år starter kampanjen 1. november. Det er nok en oppvekker for mange at telys ikke bør kastes i restavfallet. Da vi begynte med kampanjen i fjor, var det også mange her hos oss på WWF som ikke var klar over det, sier Marianne Lodgaard, seniorrådgiver i WWF Norge til Aftenposten. I fjor deltok barneskoleelever i Telysjakten, og det ble samlet inn 13,5 millioner telys. Syklus, firmaet som gjenvinner metall og glass i Norge, kan fortelle at de har merket effekten av kampanjen. Vi ser at det kommer inn betydelig flere telyskopper enn før. Selv om dette utgjør en svært liten del av all aluminiumen vi får inn i vekt, er det fin og ren aluminium. Alle monner drar, sier markedsansvarlig Jacob Smith til Aftenbladet. Aluminium er et fantastisk materiale å resirkulere, ifølge WWF. Det kan brukes om og om igjen. Resirkulering krever kun fem prosent av den energien som måtte til for å lage materialet første gang. Initiativtakerne til Telysjakten håper at folk fortsetter med å resirkulere også etter at kampanjen er over. De fleste har jo en beholder for glass og metall. Og da er det ikke store operasjonen å legge tomme telyskopper oppi der også. Men det tar tid å venne seg til tanken om at telys også skal gjenvinnes, avslutter Lodgaard. Kanskje kirkene i Norge også kunne bli med på en aldri så liten telys-jakt? Å sikre de flotte materialene vi utvinner fra Skaperverket et langt liv til gagn for flest mulig mennesker burde kanskje være en selvfølge for kirkefolk? Av Lars Ove Kvalbein & Aftelnbladet Resirkuler telys, du også: WWF Norge har i samarbeid med Ikea arrangert Telysjakten for barneskoleelever for å spre mer budskap om gjenvinning. Kampanjen arrangeres også i år, fra 1. november til 31. januar. I år kan alle trinn på barneskolen delta. Men alle kan være med å resirkulere. Husk å fjerne stearinrester og løsne metallplaten i jern som veken er festet i. Det gjør du ved å trykke på bunnen av telyskoppen. Telysene leverer du på miljøstasjoner, i containeren til glass og metall. Ikea har også satt opp miljøstasjoner hvor du kan levere brukte telyskopper. All aluminium kan resirkuleres. For eksempel kan sølvfolie og paiformer som også ofte går rett i restavfallet også leveres til gjenvinning så lenge de ikke er fulle av matrester. 200 millioner telys blir solgt i Norge hvert år. Det tilsvarer sykler. All aluminium kan gjenvinnes. Kvaliteten på nyprodusert aluminium er like bra som gjenvunnet. Det krever kun 5 prosent av energimengden å gjenvinne aluminium sammenlignet med å produsere helt nytt aluminium. Nest etter jern er aluminium vårt mest brukte metall, og brukes i alt fra båter, fly og sykler til gryter, brusbokser og ipads. Mer informasjon finner du på www. telysjakten.no

7 ATMOSFÆRE, GLEDE & HARMONI Hvis en betrakter driften av LANDÅS MENIGHETS ELDRESENTER sett med øynene til en beboer ved aldershjemmet og tenker at det tilsammen er ca. 100 beboere, så må en med utgangspunkt bare spørre seg hvordan et så stort antall eldre og delvis syke mennesker klarer å leve sammen med et så stort antall til dels unge medarbeidere - nettopp i driftsstaben. Ser en så på skissen over de ansatte - viser den mange aktiviteter - som viser seg i en løs rekkefølge. En må spørre seg, hva er drivkraften bak denne krets (tegning). Hva er hemmeligheten på hvordan denne harmoniske atmosfæren oppstår? Ingen harmoni uten harmonisk samarbeid Når en opplever for eksempel at styrer ved LME triller rullestoler inn i busser og selv er sjåfør i en av tre busser til en felles utflukt, er dette et forbilde og garanti for denne harmoniske sammenheng. Men dette er bare en del av det hele. At vår vaktmester det siste år, stiller opp og kommer på en lørdag eller søndag for å ordne tekniske problemer som har oppstått er en del av det store ansvar. Samme vaktmester jobbet også på sin fritid for å tilrettelegge årets store loppemarked. Prestene ved Landås kirke holder regelmessig - 1 gang pr.uke - andakt i festsalen. Dette er en betydningsfull handling som fyller LME med Kristi kjærlighets budskap, direkte eller indirekte... At pleiepersonalet bestandig er i godt humør, smil og latter, har nesten en helbredende virkning på beboerne ved stedet. Men tilbake til kretsen Se tegningen i felt nr. 16 står et spørsmålstegn. Dette står for vaktmester. Alle feltene møtes i midten, og har dermed et midtpunkt. I dette midtpunktet står vaktmesteren som et knutepunkt til alle avdelingene. Han kontaktes av alle avdelingene, mer eller mindre. Vaktmesterassistent Otto Blom og Anna Klyve svinger malerpenslene. Hver institusjon, om det er aldershjem, sykehjem eller OBS! en skole har nettopp dette felles midtpunkt. Vaktmesteren er også den som har den nærmeste kontakt til styrer. Styrer og vaktmester står for begrepet ansvar. De har det høyeste ansvar i en seriøs institusjon. Vi har i de siste årene i Bergen opplevd at en institusjon uten fast vaktmester lett og raskt forfaller. En må ikke være økonom for å forstå at det er kostbart og dyrt, -meget dyrt- å spare på vaktmesteren. Om det er en ødelagt klosett-lokk, skifte en lyspære, kjøre beboere, kontrollere klimaanlegget, en vaktmester må klare alt dette. Han har bare alltid to problemer... hva skal han gjøre først og når... Derfor er det meget velkomment at en beboer fra aldershjemmet og en bruker av dagsenteret, har funnet vilje og dermed også tid til å være vaktmesterassistenter. Å male, restaurere terrassen, plante blomster, og koste osv. Et arbeid som ligger nesten fullstendig utenfor vaktmesteren sin rekkevidde. Samtidig er det en stor opplevelse å få være med - en liten del - i den store harmoniske sammenheng. Som assisterende vaktmesterassistent kan en bare være takknemlig for å ha en pensel i hånden. Dette gjelder i det minste for Landås menighets eldresenter. Bruker ved LME Noen ganger taper vi en fotballkamp eller et veddemål med kompisene. Andre ganger opplever vi tap som er mye mer alvorlig. For disse tapene finnes Kirkens SOS, mennesker med erfaring i å lytte til og støtte andre. Ring oss anonymt når som helst på eller kontakt oss på kirkens-sos.no. Vi er her. Alltid. Visjon og forandring Personlig syns jeg dette er en flott visjon for Landås menighet. Med korte og pregnante ord som sier den noe om hvem vi er, og hva vi ønsker å være. Vi er et jordisk folk med en himmel over livet. Slik ønsker vi å leve! Ordene er verdt en liten stille ettertenksom stund over morgenkaffen. Landås menighet har i mange år arbeidet med denne saken; Å finne en visjon som kan samle oss. Mange ganger har menighetsrådet prøvd uten liksom helt å ha fått det til. Og fortsatt finnes det mange meninger og tanker om dette. Det skal vi være glade for. Det betyr at folk fortsatt tenker, drømmer og kanskje også kjemper med ideen om hva en kirke bør være. Menigheten har et naturlig behov for å finne den røde tråden i sitt arbeide. Denne tråden bør gå igjen uansett hvor vi befinner oss, og vil være enslags gjenkjennelse og identitet på hva som er Landås menighet. I en folkekirke som vår er dette nye tanker, og kanskje også krevende tanker. Kanskje må vi alle gi litt? Men da håper jeg det er for å kunne vinne noe samtidig. Kirken har sine røtter og sin klassisk kristne tro. Det skal ikke være noen tvil om vår åndelige forankring i så måte. Men måten vi forvalter denne hellige skatten på i møte med dagens mennesker, er vi forpliktet til stadig å tenke igjennom. Det er noe av Den hellige ånds gjerning å gjøre nettopp det. Det som kjennetegnet Jesu virke var at han møtte mennesker der de var. Han traff dem hjemme. I vår tid blir de kristne røttene stadig fjernere for folk. Men det betyr ikke at religion som sådan eller selve trosdimensjonen er blitt fjernere. Gud engasjerer og opptar folk kanskje mer enn før. Men forandringer skjer hele tiden. Det må vi leve med, ellers blir vi akterutseilt. Hvis vår nye visjon klarer å skape debatt om viktige spørsmål, og hjelper oss til å trekke sammen og finne fellesnevneren for Landås menighet har den tjent sin hensikt. En ting er sikkert. En god visjon kan hjelpe oss å navigere i et krevende landskap. Det kan virkelig hjelpe oss å finne det gode sporet i arbeidet. I et blad om ledelse fløy følgende sitat meg forbi: Vision without action is a dream. Action without vision is wasting time. Action with vision is changing the world! Med himmel i blikket ønsker vi å forandre verden, og utgjøre den lille forskjell. Da er kirken ikke noe bare vi går i, men noe vi er og som gir håp for verden! Det utfordrer oss til å stille oss åpne overfor hverandre, møte hverandre med ekthet, og bekrefte hverandre i gjensidig respekt og kjærlighet. Thor- prest Snekker n på Landås Byggmester Jan Olav Lislerud Bygg Consult Vest Mobil: Epost: Thor Sommerseth, sogneprest 12 13

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer