Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV."

Transkript

1

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte... 6 Faglig utvikling Opplæring... 7 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennom-førte årsverk:... 8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 8 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 8 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger:... 9 Tverretatlig samarbeid Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Interessepart tilfredshet Utplassering av elever fra videregående skole Velferdstiltak Helse, Miljø og sikkerhet Generelle betraktninger Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Kantinedriften Driftsinntekter Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i Prioriterte oppgaver for Åsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet for Revisors beretning for Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget... 33

4 4 Bakgrunn Spekter Pluss AS ble etablert som eget aksjeselskap den 1. januar 1991 under navnet Breistein Industrier A/S. Bedriften ble registrert med nytt navn fra 8. februar Virksomheten er underlagt aksjeloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. Eierforhold Spekter Pluss AS har en aksjekapital på kr ,- fordelt på 50 aksjer à kr ,-. Bergen Kommune er eier av samtlige aksjer. Eierinteressene blir ivaretatt av Byråd for helse og inkludering. Bedriftens styre Styret består av følgende medlemmer pr : Valgt av generalforsamlingen: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Valgt av de ansatte: Styremedlem: Jarle Veivåg Cathrine Helen Ulvøy Jon Helge Gullaksen Sara Bell Trine Johansen Aga Styret har i år 2011 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 26. mai 2011.

5 5 Revisjon Ernst & Young v/ Frank Helland og Dag Sverre Meland. Organisasjonskart Organisasjon Ledergruppa Byrådsavdeling for finans Styret Daglig leder Pers/attf. leder Rådgivende utv alg Daglig leder Prod/markedsleder Drif tsleder Kantine Adm.- konsulent Pers-og attf. leder Attføringskonsulent ORDREPRODUKSJON KANTINEDRIFT Produksjons- og markedsleder Driftsleder kantiner Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Åsane Storsenter Mekanisk Vedprod Boss Pakkeavd. Såler Pakkeavd. Krydder Pakkeavd. Lager og ekspedisjon NLA Sandviken Åsane Vid. Skole NLA Breistein Sandviken Sykehus

6 6 Arbeidsmarkedstiltakene Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). I tillegg har vi avtale med Hordaland Fylkeskommune om utprøving av yrkeshemmede elever fra videregående skole. Vi har også avtale med Hordaland Friomsorgskontor om utplassering av domfelte som har fått samfunnsstraff og skal gjennomføre samfunnsnyttig tjeneste. Ordinært ansatte Pr hadde bedriften 17 ordinært ansatte fordelt på 16,5 stillingshjemler. En arbeidsleder gikk ut i fødselspermisjon og skal være borte i ett år. I hennes sted er det tatt inn vikar. Attføringskonsulent sa opp sin stilling pr En midlertidig ansatt gikk over i fast stilling som attføringskonsulent pr Stillinger med attføringsfaglig ansvar / kompetanse: Personal- og attføringsleder: Kompetanse innenfor pedagogiske fag, personalvesen og bedriftsledelse, samt 15 års erfaring fra attføringsarbeid. Attføringskonsulent (nytilsatt): Kompetanse innen pedagogikk og folkehelsearbeid. Driftsleder kantine: Kokkefagbrev i tillegg til pedagogisk kompetanse. Produksjons- og markedsleder: Kompetanse innen mekaniske fag og produksjonsledelse. Arbeidslederne (10 stillinger): Yrkesfaglig bakgrunn innenfor kokkefaget, konditorfaget og mekaniske fag. En arbeidsleder er utdannet vernepleier, mens de andre har 5 21 års realkompetanse innen tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med ulike yrkeshemninger. Alle arbeidsledere blir jevnlig kurset i attføringsfaglige tema.

7 7 Faglig utvikling 2011 Opplæring ASVL E-læringskurs for arbeidsledere i VTA Ytterligere 2 personer har tatt kurset i 2011, slik at av 16 personer som er involvert i tjenestetilbudet til VTA har nå 14 personer tatt kurset. ASVL`s fagseminar Ulike plenumsforedrag og workshops innen attføringsfaget februar 2011 (3 dager) 3 personer Norturas Fagdag for kantiner og institusjoner 12. april 2011 (1dag) 2 personer HELSE BERGEN: Nettverksmøte Prader Willis syndrom 26. april arbeidsleder er medlem i nettverksgruppen Målsetting: Få økt kompetanse i forhold til oppfølging av unge og voksne med Prader-Willis syndrom. Info Tjenester Oppfølging av sykemeldte 3. mai 2011 (1 dag) 2 personer KALLERUD KOMPETANSE A/S Basiskurs i attføring: 29. august 23. november deltakere. 3 samlinger à 3 dager med gjennomføring av praksisoppgaver mellom samlingene. Ved utgangen av 2011 har da 7 av 10 medarbeidere gjennomført kurset. Sortland Arbeidssenter AS KVP konferansen 2011: Hvordan lykkes med kvalifiseringsprogrammet oktober person

8 8 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bedriften er godkjent for 63 VTA- arbeidsplasser som er tilrettelagt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I tillegg til VTA plasser godkjent av NAV, har Bergen Kommune siden kjøpt 3 plasser som kommunen fullfinansierer. Til sammen fikk bedriften i 2011 tildelt kr ,- i driftstilskudd fra staten og kr fra Bergen kommune. Gjennomsnittlig tilskudd pr. godkjent NAVplass var kr fra staten og kr ,- fra kommunen og pr. godkjent plass fra Bergen Kommune var gjennomsnittlig tilskudd kr fra kommunen. Totaltilskuddet pr. godkjent tiltaksplass for 2011 ble da kr Pr var det tilsatt 67 yrkeshemmede arbeidstakere på bedriften sine VTA- plasser, derav 32 kvinner og 35 menn. Faktisk gjennomførte årsverk i VTA- tiltaket i 2011 har vært 53 årsverk. Bedriften utbetaler bonuslønn basert på den verdiskapning de yrkeshemmede arbeidstakerne ved sitt arbeid bidrar med. Det praktiseres et differensiert lønnssystem for arbeidstakerne. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bedriften er godkjent for 5 APS- plasser for personer som trener arbeidstrening med oppfølging. For 2011 fikk tiltaket tildelt et driftstilskudd fra staten på til sammen kr Tilskudd pr. plass var kr ,- pr. måned. Pr var 5 tiltaksdeltakere inne i APS- tiltaket, derav 3 kvinner og 2 menn. APS- tiltaket gir arbeidstrening innen lager/logistikk, sjåfør / varelevering, vaktmestertjenester og kantinearbeid.

9 9 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger: Mekanisk avdeling: Foruten mekanisk delproduksjon for bedriftskunder, inneholder denne avdelingen også vedproduksjon og en ryddegruppe som plukker boss i oppdrag for Bergen kommune og næringslivet i Åsane bydel. Avdelingen gir tilrettelagte arbeidsoppgaver til 8 faste tiltaksdeltakere i VTA. Pakkeavdeling: Avdelingen tilrettelegger enkle pakkesoppgaver og gir arbeid til 26 tiltaksdeltakere i VTA. Såleavdeling: Avdelingen tilrettelegger arbeidsoppgaver innen industrisøm og stansing og gir fast arbeid til 2 tiltaksdeltaker i VTA, i tillegg til at den genererer arbeid for pakkeavdelingen. Avdeling Bare barnematen : Avdelingen pakker og distribuerer matvarer og non- food -varer til barnehager og skoler og gir tilrettelagte arbeidsoppgaver innen lager / logistikk for 8 tiltaksdeltakere i VTA, samt tilbyr arbeidstreningsplass til tiltaksdeltakere i APS. Kantineavdeling: Avdelingen drifter 4 kantiner på videregående skoler / høyskoler og institusjoner og gir tilrettelagt arbeid til 19 VTA- tiltaksdeltakere, samt tilbyr arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltaker i APS. Avdeling for rydding og renhold: Avdelingen tilbyr sine tjenester til Åsane Storsenter og andre butikker i nærområdet. Avdelingen gir tilrettelagte arbeid innen kildesortering, plenklipping, snømåking og andre vaktmesterlignende tjenester til 4 VTA- tiltaksdeltakere i tillegg til å tilby arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltakere i APS.

10 10 Tverretatlig samarbeid I tillegg til tett samarbeid med saksbehandlerne på NAV, har bedriften et godt samarbeid med helse- og sosiale tjenester i de respektive bydeler hvor tiltaksdeltakerne bor. Målsettingen med samarbeidet er å få til et helhetlig tilbud rundt den enkelte tiltaksdeltaker for å bedre dennes livskvalitet. Tiltaksdeltakerne har rett til å la seg bistå av primærkontakt fra bolig eller hjelpeverge ved oppfølgingssamtaler og i møter i Rådgivende utvalg. Vi deltar også i ansvarsgruppemøter i regi av helse- og sosiale tjenester etter behov og hvis tiltaksdeltaker ønsker det. Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA- tiltaket er ikke tidsbegrenset og gjennomstrømningen i tiltaket er derfor liten. Tiltaksdeltakerne er ansatt i bedriften etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av 2011 sluttet 3 personer i tiltaket. Disse plassene ble umiddelbart fylt opp igjen, slik at pr var alle plassene fullt utnyttet med 67 personer inne på 63+3 godkjente VTA- plasser. I tillegg stod ved årsskiftet 4 personer på venteliste for inntak. Det er i løpet av året gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige tiltaksdeltakere. For tiltaksdeltakere som har avsluttet prøveperioden, utarbeides individuelle handlingsplaner med hovedmål og delmål. Målene settes i nært samarbeid med tiltaksdeltaker som etterstreber å oppnå delmålene i løpet av ett år. I samtalene blir ev. handlingsplan fra forrige periode evaluert og ny eller revidert handlingsplan utarbeidet. I 2011 ble 67 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 32 tiltaksdeltaker (48 %) oppnådd målsettingen i planen, mens 35 tiltaksdeltakere (52 %) av ulike grunner ikke oppnådde målene satt i planen. For 7 tiltaksdeltakere forelå det i 2011 ingen handlingsplan til evaluering, da disse tiltaksdeltakerne ikke var kommet langt nok i tiltaksløpet. Bedriften har Rådgivende utvalg og alle handlingsplaner er forelagt det Rådgivende utvalget for godkjenning. Det er utarbeidet 6-måneders rapporter etter avsluttet prøvetid, årlige rapporter etter vurdering av handlingsplanene og sluttrapporter for de tiltaksdeltakerne som sluttet i tiltaket.

11 11 For alle tiltaksdeltakerne på pakkegruppen (26 personer) ble det i 2011 gjennomført bedriftsinternt kurs i sittestilling og kroppsholdning for å forebygge belastningsskader. Kurset ble avholdt av ergoterapeut. Det er også gjennomført internt kurs i helse- og kosthold etter Libra Helse og Kosthold sitt konsept av sertifisering instruktør. 3 titaksdeltakere VTA fullførte kurset i Det er også i 2011 gjennomført valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede arbeidstakerne. Tillitsvalg forhandler fram bonuslønn og andre godtgjørelser / velferdsgoder med daglig leder og er medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved inngangen av 2011 hadde bedriften 6 personer inne på 5 godkjente APSplasser. I løpet av året avsluttet 7 personer tiltaket og 6 personer ble tatt inn, slik at ved årsskiftet var de 5 godkjente APS- plassene besatt. To tiltaksdeltakere gikk ved avslutning over til andre aktive løsninger, en tiltaksdeltaker flyttet, en tiltaksdeltaker søkte uføretrygd og 3 tiltaksdeltakere sluttet uten å ha noe annet aktivt tiltak å gå til. Tiltaksdeltakere i APS får gjennom hele prosessen tett oppfølging og veiledning av vår attføringskonsulent. Etter en kartleggingsperiode på 4 uker, utarbeides individuell handlingsplan med hovedmål og delmål i henhold til NAV sin bestilling. Handlingsplanen evalueres hver 3. måned og ny ev. revidert handlingsplan utarbeides. I løpet av 2011 ble 26 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 20 tiltaksdeltaker (77 %) oppnådd målsettingen i planen, mens for 5 tiltaksdeltaker (20 %) ble målsettingen ikke oppnådd. For en tiltaksdeltaker (3 %) ble det ikke utarbeidet individuell handlingsplan før hun avsluttet tiltaket og flyttet. Alle handlingsplaner er forelagt bedriftens Rådgivende utvalg for godkjenning. Det er utarbeidet 3-måneders rapporter for alle tiltaksdeltakerne og slutt-rapporter for alle som har sluttet i tiltaket.

12 12 Deltakertilfredshet. Høsten 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant tiltaksdeltakerne. Av 73 tiltaksdeltakere valgte 55 å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og bestod av 8 spørsmål under overskriftene; medvirkning, trivsel, samarbeid, støtte, livskvalitet og oppsummering. Under hvert spørsmål kunne deltakerne velge mellom fire svaralternativ. Oppsummeringen viste at 89,5 % av tiltaksdeltakerne som deltok var tilfreds med tiltaket. Interessepart tilfredshet Bedriften avholdt 4/ samarbeidsmøte med NAV med evaluering av tjenestene som Spekter Pluss leverer til etaten. Erfaringer, måloppnåelse, brukertilfredshet, kvalitetssikring og driftsmessige omlegginger i Spekter Pluss ble drøftet. Tilbakemeldingen til Spekter Pluss var at NAV er fornøyd med bedriftens levering av attføringstjenester, og at det leveres i henhold til avtale og kravspesifikasjon. Samarbeidsavtalen med NAV er fornyet med virkning for Tilsvarende er det inngått ny avtale for 2011/2012 med opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune om arbeidsutprøving og kartlegging av elever med særskilt behov i videregående skole. Utplassering av elever fra videregående skole Bedriften har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av utviklingshemmede elever i videregående skole. I 2011 har bedriften hatt samarbeid med 3 skoler om utprøving og kartlegging av til sammen 9 elever. Dette er elever som med høy sannsynlighet vil søke Varig tilrettelagt Arbeid etter avsluttet skolegang. 3 av elevene har allerede søkt om inntak i VTA fra høsten 2012.

13 13 Velferdstiltak Julebord Bedriftens julemiddag ble også dette året holdt på Nyborg i Spekter Pluss sitt fine kantinelokale. Det var leid inn musiker som underholdt oss under hele middagen med flott sang og gitarspill. Menyen var Pinnekjøtt med tilbehør og karamellpudding. En vellykket samling for alle med god mat, taler, sang og musikk. Blåtur Dette året gikk blåturen til Panorama Konferansehotell helt sør på Sotra. Turen foregikk med buss fra Nyborg via Nordsjøfartmuseet på Telavåg, der vi fikk servert vafler og kaffe. Vi kunne gå rundt å se på utstillingen, og vi fikk se film fra krigens dager: Så gikk turen videre til Konferansehotellet. Det var flotte lokaler som ligger vakkert til i skjærgården. Her hadde vi bestilt bankettmeny i anledning bedriftens 20- års jubileum. Menyen besto av tre utsøkte retter. Etter middag og diverse taler bar det hjemover igjen og alle fikk utdelt T- skjorte og godtepose i bussen.

14 14 Helse, Miljø og sikkerhet Bedriften har organisert vernearbeidet i to områder, produksjonsavdelingene og kantineavdelingene. Det er oppnevnt verneombud for hvert av verneområdene. Alle ansatte og tiltaksdeltakere har tilgang til HMS- håndboka og mulighet til å registrere avvik. Avvik følges opp fortløpende av ledelsen og behandles i AMU. Bedriften har i 2011 etablert godkjent bedriftshelsetjeneste med Afahelse AS som samarbeidspartner. Det er gjennomført en egen vurdering av kontorarbeidsplassene i tillegg til vernerundene i de enkelte verneområdene. Sammen med bedriftshelsetjenesten er det foreslått og deretter gjennomført forbedringstiltak. Den løpende oppfølging av HMS- arbeidet danner grunnlaget for årlige HMS handlingsplaner. Bergen Brannvesen gjennomførte tilsyn i bedriften den 30/11-11 som medførte en merknad. Avviket er under utbedring i Det vises for øvrig til årsmeldingen fra Arbeidsmiljøutvalget, som følger som bilag lenger bak i denne årsrapporten. Generelle betraktninger Året 2011 har vært et konsoliderings- år i Spekter Pluss. Etter høy aktivitet i de forutgående årene med ombygging av lokaler, navneskifte og utvikling av nytt kvalitetssystem, har bedriften i større grad konsentrert seg om ordinær drift. Den økonomiske utviklingen i 2011 vurderes som god. Driftsinntektene har økt både når det gjelder salg av velferdstjenester og av varer/tjenester som bedriften produserer. Dekningsgraden har samtidig utviklet seg positivt. Vi har tjent mer pr. omsatt krone enn tidligere. De faste og indirekte kostnadene viser samlet en svak økning i tråd med generell prisutvikling. Resultatet ble et overskudd før skatt på kr ,-, som er 72 % bedre enn planlagt. Det er ikke gjennomført større investeringer i året. Leveringen av velferdstjenester til våre tiltaksdeltakere og samarbeidspartnere er gjennomført programmessig gjennom året. Det har ikke vært endringer i antall tiltaksplasser. Bedriften har et godt samarbeid med NAV. Vi er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet vi har utført. Innsøkingen har vært bra, og det er signert ny samarbeidsavtale med NAV for Alle tiltaksplassene vi har i henhold til avtalene med NAV og kommunen er belagt, og vel så det.

15 15 Vi er bekymret for de signaler vi får fra NAV om endringer i rammebetingelsene for tiltaksarrangørene. Det er snakk om endring i betalingsbetingelser for tilskudd og endring i oppsigelsesreglene for tiltaksplassene. Det er signaler om nye beregningsregler for plassutnyttelse som kan medføre at bedriften må ta inn mange flere tiltaksdeltakere for å opprettholde nødvendige tilskudd fra det offentlige. Mest alvorlig er rapporten fra det regjeringsnedsatte Utvalget for arbeidsrettede tiltak, som foreslår ulike modeller for hvordan behovene til målgruppene kan dekkes i framtiden. Vekst- og attføringsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedspolitikken kan i verste fall bli rasert hvis de mest kontroversielle forslagene vinner fram hos de sentrale myndighetene. Vi mener denne utviklingen må vies stor oppmerksomhet hos vår eier. Alle mulige virkemidler må brukes for å påvirke at de yrkeshemmede i kommunen fortsatt kan få gå på jobb i framtiden. De må sikres utvikling og gis mulighet til et meningsfullt og godt liv. Et verdig liv. Spekter Pluss har gått inn i året 2012 med mange utfordringer på agendaen. Omstilling fra produksjonsvirksomhet til tjenesteleverandør og utflytting av arbeidsplasser til andre bedrifter eller til det offentlige rom er igangsatt, og vil pågå videre. Leieavtalen for våre lokaler på Nyborg utløper i 1. kvartal Dette krever gode forberedelser og vurdering av alternative løsninger. Vårt kvalitetssystem må fornyes og sertifiseres annethvert år, et arbeid som startes opp i 2012 og sluttføres våren Vi har et spennende og krevende år foran oss. Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Produksjonsenheten består av mekanisk produksjonsavdeling, rydde- og renholdsavdeling, ved- avdeling, pakkeavdeling, såleproduksjon og lager- og logistikkavdelingen Bare Barnematen. Til produksjonsenheten er det tilknyttet 48 arbeidstakere, 5 avdelingsledere og en overordnet produksjons- og markedsleder. Spekter Pluss har målsetting om å bli ett kraftsenter innen attføringsarbeid. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle allsidige arbeidsoppgaver og gode arbeidsplasser for de som er på tiltak i avdelingen. Produksjonsenheten framstår som en veldreven enhet med god produktivitet og godt samarbeidsklima. Det er lagt godt til rette for at de som har permanent arbeid i avdelingen kan oppnå

16 16 personlig utvikling og vekst, og at de som er i arbeidspraksis får god støtte på sin vei mot ordinært arbeid. I produksjonsenheten har vi som leveregel at alle kundene skal oppleve riktig kvalitet, forutsigbarhet og motta varer/tjenester på avtalte tidspunkter. Mekanisk avdeling, ved produksjon, rydde- og renholdstjenester: Mekanisk avdeling har hatt en noe nedadgående trend. Marked krever maskiner, utstyr, teknologi og kompetanse som muliggjør å produsere effektivt uten feil i små serier til lav kostnad. Dette er en utfordring for Spekter Pluss. Det kreves høye investeringer og satsing i et marked som er konjunkturfølsomt og sterkt konkurranseutsatt. I lys av dette har bedriften valgt å tone ned aktivitetsnivået i avdelingen, og påtar seg nå kun mindre underleverandøroppdrag som vi erfaringsmessig mestrer på en god måte. Verkstedet har oppnådd sitt budsjettmål for 2011 med en omsetning på kr ,-. På servicesiden i avdelingen har vi hatt jevn drift i arbeidsgruppen for Rydde- og renholdstjenester. Vi har oppdrag i store deler av butikk- og senterområdene i Åsane, og vi holder det fint i mange store borettslag både sommer og vinter. Godt valg -gruppen på Åsane storsenter har også i år hatt en fin utvikling i oppdragsmengden. Bedriften jobber videre for ytterligere å øke aktivitetsnivået innen dette området. Omsetningen ble kr ,- Salget av ved har hatt en tilbakegang. På grunn av sprengkulde og meget god omsetning i slutten av 2010 gikk vi inn i 2011 uten ved på lagret. Etterspørselen høsten 2011 var preget av varme og godvær og lot vente på seg. Lagrene ble derfor store inn i Produksjon av ved er en allsidig og aktiv arbeidsoppgave med muligheter for alle. Omsetningen ble kr ,-. Såleproduksjonen: Breisteinsålen solgte godt også i Dette er et produkt som skaper mange og allsidige oppgaver i våre avdelinger. Vi har produsert par såler og omsetningen stoppet på kr ,-. Pakkeavdelingene: Det har vært middels aktivitet i våre pakkeavdelinger. Et vanskelig år med for mange små og sporadiske oppdrag. Vi har faste kunder, men det er behov for flere og mer utfordrende arbeidsoppgaver som gir kontinuerlig beskjeftigelse for de som er i arbeider i avdelingen. Det har vært å registre nedgang i omsetningen, som endte på kr ,-.

17 17 Bare Barnematen: Bare Barnematen har vært hektisk og jevnt over godt belagt. Bedriften inngikk høsten 2011 avtale med A2G AS, Grønneviken AS og Nordnes Verksteder AS om å samordne seg i et felles anbud om levering av matvarer til skoler, barnehager og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. A2G AS vant anbudskonkurransen på vegne av grupperingen. Oppdraget har oppstart den 2/ og skal operere sin virksomhet ut fra A2G s lagerlokale i Storebotn 110. Spekter Pluss og Grønneviken skal driver pakkeriet, mens A2G står for ordremottak, bestillinger og utkjøring. Spekter Pluss tilrettelegger for at inntil 10 arbeidstakere og en arbeidsleder skal delta i oppdraget. Vår oppfatning er at dette blir svært gode arbeidsplasser med stor aktivitet, spennende oppgaver og god muligheter for utvikling. Et sted for å styrke sin selvtillit og bygge opp en følelse av å delta i viktige samfunnsoppgaver. Avdelingens omsetning stoppet på ca. 3,7 mill. kroner.

18 18 Kantinedriften Spekter Pluss AS har i 2011drevet kantinene på NLA Breistein, Åsane videregående skole, Sandviken Sykehus og NLA Sandviken. Personalkantinen på Nyborg har vært i drift kun i en kortere periode. Driften på de eksterne kantinene har vært besørget av fire kantineledere sammen med 4 6 arbeidstakere på hvert sted. Til sammen har det arbeidet 19 arbeidstakere i kantinene. Kantinelederne har gjort en glimrende jobb dette året, både når det gjelder attføringsarbeidet og det produksjonsmessige. Sammen med arbeidstakerne har de lagt grunnlag for økt aktivitet i alle kantinene. Godt samarbeidsklima og høy trivselsfaktor preger kantinene og de som jobber her. Salget viste god økning i alle kantinene i Omsetningen for året endte på kr ,-. Alle kantinene ble i løpet av 2011 utstyrt med bankterminaler og kan nå tilby kundene å betale for sine kjøp elektronisk.

19 19 Driftsinntekter 2011 Egeninntekten utgjør 44,9 % av de totale driftsinntektene på kr ,-. Tabell: Fordeling av driftsinntekter på produkt- og tjenesteområder

20 20 Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i 2011 Rutinene for kvalitetsarbeidet i bedriften følges opp fortløpende og synes nå å fungere godt. Bedriften har i 2011hatt deltakere i tiltaket som er knyttet til NAV s kvalifiseringsprogram. Av kapasitetsmessige grunner har ikke bedriften så langt evnet å utvikle et tilbud som møter behovet i antall plasser og med nødvendig kvalitet. Arbeidet fortsetter i Bedriften har i 2011 inngått avtale om etablering av arbeidsplasser i samarbeid med Grønneviken AS og A2G AS om pakking av matvarer (tørrvarer, frukt/grønt, melkevarer, ferskvarer med mer) til barnehager, skoler og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. Vårt tidligere konsept Bare Barnematen vil bli inkludert i denne aktiviteten. Aktivitetene i Åsane Storsenter og det pågående arbeidet med å videreutvikle en arbeidsgruppe som påtar seg rydde- og renholdsoppdrag i nærområdet forventes å vokse i takt med at vi avvikler mekanisk verksted og frigjør arbeidstakerkapasitet der. Ved avvikling av Bare Barnematen og mekaniske verksted kan bedriften frigjøre nærmere 1000 m2 av lokalene som i dag benyttes til virksomheten. Arbeidsmiljøet i Spekter Pluss er godt, men preges av høyt langtidsfravær i deler av organisasjonen. Bedriften har inngått samarbeid med Alfahelse AS om bedriftshelsetjeneste, og vurderer aktuelle tiltak for å redusere fraværet. Prioriterte oppgaver for 2012 Avklare lokaler for bedriften etter at leieavtalen i Langarinden 8 på Nyborg utløper den 31. mars 2013 Intensivere arbeidet med oppfølging av sykefravær Oppgradere bedriftens markedsføringsmateriell og hjemmesider

21 21 Åsberetning 2011 Spekter Pluss AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et arbeidsmarkedstiltak som leverer tjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Bedriften er godkjent av NAV for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltaksdeltagerne utfører arbeid i bedriftens ordinære handels- og produksjonsvirksomhet. Dette omfatter kantinedrift, pakking av matvarer for utkjøring til barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Bergensområdet, såleproduksjon, delproduksjon i eget mekanisk verksted, diverse pakkearbeid, bossrydding, kildesortering og vedproduksjon. Bergen Kommune er eneeier av bedriften. Ved årsskiftet hadde bedriften 17 ordinært ansatte og 72 tiltaksdeltakere. Selskapets virksomhet drives fra Langarinden 8, 5132 Nyborg. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av regnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gis høyt fokus og følges opp regelmessig. Bedriften har i 2011 etabler godkjent bedriftshelsetjeneste med Alfahelse AS som samarbeidspartner. De 16 årsverkene som ble utført i bedriften hadde i 2011 et kortidsfravær på 2,1 % og et langtidsfravær på 13 %, totalt sykefravær på 15 % eller timer. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsulykker med personskader på arbeidsplassen i Bedriften har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Praksis i henhold til likestillingsloven. Selskapet praktiserer en politikk som likestiller kvinner og menn, og har en målsetting om full likebehandling på alle områder. Ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og styremedlemmer fordeler seg mellom kvinner og menn slik: 17 ordinært ansatte: 11 kvinner og 6 menn 67 på VTA-tiltak: 32 kvinner og 35 menn 5 på APS-tiltak: 3 kvinner og 2 menn. 5 styremedlemmer: 3 kvinner 2 menn.

22 22 Ytre miljø Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Avfall fra den mekaniske virksomheten sorteres og leveres til gjenvinningsstasjon. Papp og papir sorteres i egen container. Produksjon og salg omfatter kun varer og tjenester som ikke medfører fare for utslipp eller helseskade i nevneverdig grad. Omsetningstall og resultat Årets salgsinntekter i Spekter Pluss AS utgjør kr ,-. Dette er en økning på 1,8 % eller kr ,- i forhold til Økningen gjenspeiler høyere aktivitet i samtlige kantiner, i kildesorteringsoppdraget vi utfører for butikkene i Åsane Storsenter og i andre miljørettede tjenester vi gjennomfører på oppdrag for både næringslivskunder og Bergen kommune. Driftstilskuddene fra det offentlige økte fra kr ,- i 2010, til kr ,- i Økningen på kr ,-/8,2 % skyldes dels økningen i de statlige satser for attføringstiltak i 2011 og dels at vi har fått full årlig effekt av at Bergen Kommune kjøpte 3 nye VTA -plasser i august Antall tiltaksplasser i bedriften forventes i 2012 å bli på samme nivå som i Det er foretatt investeringer i anleggsmidler i 2011 for kr ,-. Bedriftens likviditetsbeholdning har gjennom året økt med kr ,- til kr ,-. Det er i hovedsak kontantstrømmen fra årets drift som har muliggjort dette. Økning i kapitalbindingen i sum fordringer på kr ,- vurderes ikke å gi økt risiko for tap. Det er foretatt nedskrivning for ukurans i varelagrene. Bokførte verdier bundet i anleggsmidler som ikke kommer til å bli brukt i den videre driften er vurdert og nedskrevet til antatt salgsverdi. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr ,- mot kr ,- året før. Årets resultat ble et overskudd på ,-. Egenkapitalen pr blir etter dette kr ,-. Dette gir en egenkapitalandel på 57,7 % som er en nedgang på 0,2 % i forhold til Nyborg, 27. mars 2012

23 23 Resultatregnskap Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

24 24 Balanseregnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 25 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

26 26 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

27 27 Pensjoner Selskapets pensjonsordning er ytelsesbasert for medarbeidere som er ansatt før mens den er innskuddsbasert for medarbeidere ansatt etter I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Skatter Selskapet er en vernet bedrift som ikke er skattepliktig for sin virksomhet. Note 2 - Bankinnskudd 2011 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 16 årsverk. I regnskapet er avsatt kr til bonus for Beløpet er inklusiv arbeidsgiveravgift. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

28 28 Note 4 - Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning som pr omfatter 9 personer som er aktive i bedriften. Ordningen omfatter også 10 pensjonister og 11 personer som har sluttet i bedriften (hovedsakelig G-regulering). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden.forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring og gjelder både AFP og kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke beregnet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr Selskapet har fra og med 2007 innført innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte som tilfredstiller kravene i lov om foretakspensjon. Denne ordning gjelder for 9 ansatte og det er kostnadsført kr i Denne ordning går inn under den private LO/NHO ordningen og dekker både pensjon og AFP. Gammel AFP-ordning er vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til å være uvesentlig og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFPordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFPordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes i prosent av lønnen til dem som ordningen omfatter. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er betalt premie til den nye ordningen for første gang i Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Note 5 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer i arbeid Ferdige egentilvirkede varer Nedskriving for ukurans (medtatt som varekostnad) Sum Nedskriving for ukurans er foretatt som følge av at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder.

29 29 Note 6 - Varige driftsmidler Driftsløsøre, Sum inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5år Avskrivningsplan Lineær Det er i 2011 foretatt nedskrivinger av driftsmidler med kr Dette skyldes at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder og nedskriving er foretatt til påregnelig salgsverdi. Note 7 - Fordringer og gjeld Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år og ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år. Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital

30 30 Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Bergen Kommune % 100 % 31. desember 2011 Bergen, 27. mars 2012

31 31 Revisors beretning for 2011

32 32

33 Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget 33

34 34

35 35

36 36

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer