Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV."

Transkript

1

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte... 6 Faglig utvikling Opplæring... 7 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennom-førte årsverk:... 8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 8 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 8 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger:... 9 Tverretatlig samarbeid Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Interessepart tilfredshet Utplassering av elever fra videregående skole Velferdstiltak Helse, Miljø og sikkerhet Generelle betraktninger Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Kantinedriften Driftsinntekter Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i Prioriterte oppgaver for Åsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet for Revisors beretning for Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget... 33

4 4 Bakgrunn Spekter Pluss AS ble etablert som eget aksjeselskap den 1. januar 1991 under navnet Breistein Industrier A/S. Bedriften ble registrert med nytt navn fra 8. februar Virksomheten er underlagt aksjeloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. Eierforhold Spekter Pluss AS har en aksjekapital på kr ,- fordelt på 50 aksjer à kr ,-. Bergen Kommune er eier av samtlige aksjer. Eierinteressene blir ivaretatt av Byråd for helse og inkludering. Bedriftens styre Styret består av følgende medlemmer pr : Valgt av generalforsamlingen: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Valgt av de ansatte: Styremedlem: Jarle Veivåg Cathrine Helen Ulvøy Jon Helge Gullaksen Sara Bell Trine Johansen Aga Styret har i år 2011 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 26. mai 2011.

5 5 Revisjon Ernst & Young v/ Frank Helland og Dag Sverre Meland. Organisasjonskart Organisasjon Ledergruppa Byrådsavdeling for finans Styret Daglig leder Pers/attf. leder Rådgivende utv alg Daglig leder Prod/markedsleder Drif tsleder Kantine Adm.- konsulent Pers-og attf. leder Attføringskonsulent ORDREPRODUKSJON KANTINEDRIFT Produksjons- og markedsleder Driftsleder kantiner Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Arbeidsl. Åsane Storsenter Mekanisk Vedprod Boss Pakkeavd. Såler Pakkeavd. Krydder Pakkeavd. Lager og ekspedisjon NLA Sandviken Åsane Vid. Skole NLA Breistein Sandviken Sykehus

6 6 Arbeidsmarkedstiltakene Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). I tillegg har vi avtale med Hordaland Fylkeskommune om utprøving av yrkeshemmede elever fra videregående skole. Vi har også avtale med Hordaland Friomsorgskontor om utplassering av domfelte som har fått samfunnsstraff og skal gjennomføre samfunnsnyttig tjeneste. Ordinært ansatte Pr hadde bedriften 17 ordinært ansatte fordelt på 16,5 stillingshjemler. En arbeidsleder gikk ut i fødselspermisjon og skal være borte i ett år. I hennes sted er det tatt inn vikar. Attføringskonsulent sa opp sin stilling pr En midlertidig ansatt gikk over i fast stilling som attføringskonsulent pr Stillinger med attføringsfaglig ansvar / kompetanse: Personal- og attføringsleder: Kompetanse innenfor pedagogiske fag, personalvesen og bedriftsledelse, samt 15 års erfaring fra attføringsarbeid. Attføringskonsulent (nytilsatt): Kompetanse innen pedagogikk og folkehelsearbeid. Driftsleder kantine: Kokkefagbrev i tillegg til pedagogisk kompetanse. Produksjons- og markedsleder: Kompetanse innen mekaniske fag og produksjonsledelse. Arbeidslederne (10 stillinger): Yrkesfaglig bakgrunn innenfor kokkefaget, konditorfaget og mekaniske fag. En arbeidsleder er utdannet vernepleier, mens de andre har 5 21 års realkompetanse innen tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med ulike yrkeshemninger. Alle arbeidsledere blir jevnlig kurset i attføringsfaglige tema.

7 7 Faglig utvikling 2011 Opplæring ASVL E-læringskurs for arbeidsledere i VTA Ytterligere 2 personer har tatt kurset i 2011, slik at av 16 personer som er involvert i tjenestetilbudet til VTA har nå 14 personer tatt kurset. ASVL`s fagseminar Ulike plenumsforedrag og workshops innen attføringsfaget februar 2011 (3 dager) 3 personer Norturas Fagdag for kantiner og institusjoner 12. april 2011 (1dag) 2 personer HELSE BERGEN: Nettverksmøte Prader Willis syndrom 26. april arbeidsleder er medlem i nettverksgruppen Målsetting: Få økt kompetanse i forhold til oppfølging av unge og voksne med Prader-Willis syndrom. Info Tjenester Oppfølging av sykemeldte 3. mai 2011 (1 dag) 2 personer KALLERUD KOMPETANSE A/S Basiskurs i attføring: 29. august 23. november deltakere. 3 samlinger à 3 dager med gjennomføring av praksisoppgaver mellom samlingene. Ved utgangen av 2011 har da 7 av 10 medarbeidere gjennomført kurset. Sortland Arbeidssenter AS KVP konferansen 2011: Hvordan lykkes med kvalifiseringsprogrammet oktober person

8 8 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bedriften er godkjent for 63 VTA- arbeidsplasser som er tilrettelagt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I tillegg til VTA plasser godkjent av NAV, har Bergen Kommune siden kjøpt 3 plasser som kommunen fullfinansierer. Til sammen fikk bedriften i 2011 tildelt kr ,- i driftstilskudd fra staten og kr fra Bergen kommune. Gjennomsnittlig tilskudd pr. godkjent NAVplass var kr fra staten og kr ,- fra kommunen og pr. godkjent plass fra Bergen Kommune var gjennomsnittlig tilskudd kr fra kommunen. Totaltilskuddet pr. godkjent tiltaksplass for 2011 ble da kr Pr var det tilsatt 67 yrkeshemmede arbeidstakere på bedriften sine VTA- plasser, derav 32 kvinner og 35 menn. Faktisk gjennomførte årsverk i VTA- tiltaket i 2011 har vært 53 årsverk. Bedriften utbetaler bonuslønn basert på den verdiskapning de yrkeshemmede arbeidstakerne ved sitt arbeid bidrar med. Det praktiseres et differensiert lønnssystem for arbeidstakerne. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bedriften er godkjent for 5 APS- plasser for personer som trener arbeidstrening med oppfølging. For 2011 fikk tiltaket tildelt et driftstilskudd fra staten på til sammen kr Tilskudd pr. plass var kr ,- pr. måned. Pr var 5 tiltaksdeltakere inne i APS- tiltaket, derav 3 kvinner og 2 menn. APS- tiltaket gir arbeidstrening innen lager/logistikk, sjåfør / varelevering, vaktmestertjenester og kantinearbeid.

9 9 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger: Mekanisk avdeling: Foruten mekanisk delproduksjon for bedriftskunder, inneholder denne avdelingen også vedproduksjon og en ryddegruppe som plukker boss i oppdrag for Bergen kommune og næringslivet i Åsane bydel. Avdelingen gir tilrettelagte arbeidsoppgaver til 8 faste tiltaksdeltakere i VTA. Pakkeavdeling: Avdelingen tilrettelegger enkle pakkesoppgaver og gir arbeid til 26 tiltaksdeltakere i VTA. Såleavdeling: Avdelingen tilrettelegger arbeidsoppgaver innen industrisøm og stansing og gir fast arbeid til 2 tiltaksdeltaker i VTA, i tillegg til at den genererer arbeid for pakkeavdelingen. Avdeling Bare barnematen : Avdelingen pakker og distribuerer matvarer og non- food -varer til barnehager og skoler og gir tilrettelagte arbeidsoppgaver innen lager / logistikk for 8 tiltaksdeltakere i VTA, samt tilbyr arbeidstreningsplass til tiltaksdeltakere i APS. Kantineavdeling: Avdelingen drifter 4 kantiner på videregående skoler / høyskoler og institusjoner og gir tilrettelagt arbeid til 19 VTA- tiltaksdeltakere, samt tilbyr arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltaker i APS. Avdeling for rydding og renhold: Avdelingen tilbyr sine tjenester til Åsane Storsenter og andre butikker i nærområdet. Avdelingen gir tilrettelagte arbeid innen kildesortering, plenklipping, snømåking og andre vaktmesterlignende tjenester til 4 VTA- tiltaksdeltakere i tillegg til å tilby arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltakere i APS.

10 10 Tverretatlig samarbeid I tillegg til tett samarbeid med saksbehandlerne på NAV, har bedriften et godt samarbeid med helse- og sosiale tjenester i de respektive bydeler hvor tiltaksdeltakerne bor. Målsettingen med samarbeidet er å få til et helhetlig tilbud rundt den enkelte tiltaksdeltaker for å bedre dennes livskvalitet. Tiltaksdeltakerne har rett til å la seg bistå av primærkontakt fra bolig eller hjelpeverge ved oppfølgingssamtaler og i møter i Rådgivende utvalg. Vi deltar også i ansvarsgruppemøter i regi av helse- og sosiale tjenester etter behov og hvis tiltaksdeltaker ønsker det. Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA- tiltaket er ikke tidsbegrenset og gjennomstrømningen i tiltaket er derfor liten. Tiltaksdeltakerne er ansatt i bedriften etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av 2011 sluttet 3 personer i tiltaket. Disse plassene ble umiddelbart fylt opp igjen, slik at pr var alle plassene fullt utnyttet med 67 personer inne på 63+3 godkjente VTA- plasser. I tillegg stod ved årsskiftet 4 personer på venteliste for inntak. Det er i løpet av året gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige tiltaksdeltakere. For tiltaksdeltakere som har avsluttet prøveperioden, utarbeides individuelle handlingsplaner med hovedmål og delmål. Målene settes i nært samarbeid med tiltaksdeltaker som etterstreber å oppnå delmålene i løpet av ett år. I samtalene blir ev. handlingsplan fra forrige periode evaluert og ny eller revidert handlingsplan utarbeidet. I 2011 ble 67 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 32 tiltaksdeltaker (48 %) oppnådd målsettingen i planen, mens 35 tiltaksdeltakere (52 %) av ulike grunner ikke oppnådde målene satt i planen. For 7 tiltaksdeltakere forelå det i 2011 ingen handlingsplan til evaluering, da disse tiltaksdeltakerne ikke var kommet langt nok i tiltaksløpet. Bedriften har Rådgivende utvalg og alle handlingsplaner er forelagt det Rådgivende utvalget for godkjenning. Det er utarbeidet 6-måneders rapporter etter avsluttet prøvetid, årlige rapporter etter vurdering av handlingsplanene og sluttrapporter for de tiltaksdeltakerne som sluttet i tiltaket.

11 11 For alle tiltaksdeltakerne på pakkegruppen (26 personer) ble det i 2011 gjennomført bedriftsinternt kurs i sittestilling og kroppsholdning for å forebygge belastningsskader. Kurset ble avholdt av ergoterapeut. Det er også gjennomført internt kurs i helse- og kosthold etter Libra Helse og Kosthold sitt konsept av sertifisering instruktør. 3 titaksdeltakere VTA fullførte kurset i Det er også i 2011 gjennomført valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede arbeidstakerne. Tillitsvalg forhandler fram bonuslønn og andre godtgjørelser / velferdsgoder med daglig leder og er medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved inngangen av 2011 hadde bedriften 6 personer inne på 5 godkjente APSplasser. I løpet av året avsluttet 7 personer tiltaket og 6 personer ble tatt inn, slik at ved årsskiftet var de 5 godkjente APS- plassene besatt. To tiltaksdeltakere gikk ved avslutning over til andre aktive løsninger, en tiltaksdeltaker flyttet, en tiltaksdeltaker søkte uføretrygd og 3 tiltaksdeltakere sluttet uten å ha noe annet aktivt tiltak å gå til. Tiltaksdeltakere i APS får gjennom hele prosessen tett oppfølging og veiledning av vår attføringskonsulent. Etter en kartleggingsperiode på 4 uker, utarbeides individuell handlingsplan med hovedmål og delmål i henhold til NAV sin bestilling. Handlingsplanen evalueres hver 3. måned og ny ev. revidert handlingsplan utarbeides. I løpet av 2011 ble 26 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 20 tiltaksdeltaker (77 %) oppnådd målsettingen i planen, mens for 5 tiltaksdeltaker (20 %) ble målsettingen ikke oppnådd. For en tiltaksdeltaker (3 %) ble det ikke utarbeidet individuell handlingsplan før hun avsluttet tiltaket og flyttet. Alle handlingsplaner er forelagt bedriftens Rådgivende utvalg for godkjenning. Det er utarbeidet 3-måneders rapporter for alle tiltaksdeltakerne og slutt-rapporter for alle som har sluttet i tiltaket.

12 12 Deltakertilfredshet. Høsten 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant tiltaksdeltakerne. Av 73 tiltaksdeltakere valgte 55 å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og bestod av 8 spørsmål under overskriftene; medvirkning, trivsel, samarbeid, støtte, livskvalitet og oppsummering. Under hvert spørsmål kunne deltakerne velge mellom fire svaralternativ. Oppsummeringen viste at 89,5 % av tiltaksdeltakerne som deltok var tilfreds med tiltaket. Interessepart tilfredshet Bedriften avholdt 4/ samarbeidsmøte med NAV med evaluering av tjenestene som Spekter Pluss leverer til etaten. Erfaringer, måloppnåelse, brukertilfredshet, kvalitetssikring og driftsmessige omlegginger i Spekter Pluss ble drøftet. Tilbakemeldingen til Spekter Pluss var at NAV er fornøyd med bedriftens levering av attføringstjenester, og at det leveres i henhold til avtale og kravspesifikasjon. Samarbeidsavtalen med NAV er fornyet med virkning for Tilsvarende er det inngått ny avtale for 2011/2012 med opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune om arbeidsutprøving og kartlegging av elever med særskilt behov i videregående skole. Utplassering av elever fra videregående skole Bedriften har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av utviklingshemmede elever i videregående skole. I 2011 har bedriften hatt samarbeid med 3 skoler om utprøving og kartlegging av til sammen 9 elever. Dette er elever som med høy sannsynlighet vil søke Varig tilrettelagt Arbeid etter avsluttet skolegang. 3 av elevene har allerede søkt om inntak i VTA fra høsten 2012.

13 13 Velferdstiltak Julebord Bedriftens julemiddag ble også dette året holdt på Nyborg i Spekter Pluss sitt fine kantinelokale. Det var leid inn musiker som underholdt oss under hele middagen med flott sang og gitarspill. Menyen var Pinnekjøtt med tilbehør og karamellpudding. En vellykket samling for alle med god mat, taler, sang og musikk. Blåtur Dette året gikk blåturen til Panorama Konferansehotell helt sør på Sotra. Turen foregikk med buss fra Nyborg via Nordsjøfartmuseet på Telavåg, der vi fikk servert vafler og kaffe. Vi kunne gå rundt å se på utstillingen, og vi fikk se film fra krigens dager: Så gikk turen videre til Konferansehotellet. Det var flotte lokaler som ligger vakkert til i skjærgården. Her hadde vi bestilt bankettmeny i anledning bedriftens 20- års jubileum. Menyen besto av tre utsøkte retter. Etter middag og diverse taler bar det hjemover igjen og alle fikk utdelt T- skjorte og godtepose i bussen.

14 14 Helse, Miljø og sikkerhet Bedriften har organisert vernearbeidet i to områder, produksjonsavdelingene og kantineavdelingene. Det er oppnevnt verneombud for hvert av verneområdene. Alle ansatte og tiltaksdeltakere har tilgang til HMS- håndboka og mulighet til å registrere avvik. Avvik følges opp fortløpende av ledelsen og behandles i AMU. Bedriften har i 2011 etablert godkjent bedriftshelsetjeneste med Afahelse AS som samarbeidspartner. Det er gjennomført en egen vurdering av kontorarbeidsplassene i tillegg til vernerundene i de enkelte verneområdene. Sammen med bedriftshelsetjenesten er det foreslått og deretter gjennomført forbedringstiltak. Den løpende oppfølging av HMS- arbeidet danner grunnlaget for årlige HMS handlingsplaner. Bergen Brannvesen gjennomførte tilsyn i bedriften den 30/11-11 som medførte en merknad. Avviket er under utbedring i Det vises for øvrig til årsmeldingen fra Arbeidsmiljøutvalget, som følger som bilag lenger bak i denne årsrapporten. Generelle betraktninger Året 2011 har vært et konsoliderings- år i Spekter Pluss. Etter høy aktivitet i de forutgående årene med ombygging av lokaler, navneskifte og utvikling av nytt kvalitetssystem, har bedriften i større grad konsentrert seg om ordinær drift. Den økonomiske utviklingen i 2011 vurderes som god. Driftsinntektene har økt både når det gjelder salg av velferdstjenester og av varer/tjenester som bedriften produserer. Dekningsgraden har samtidig utviklet seg positivt. Vi har tjent mer pr. omsatt krone enn tidligere. De faste og indirekte kostnadene viser samlet en svak økning i tråd med generell prisutvikling. Resultatet ble et overskudd før skatt på kr ,-, som er 72 % bedre enn planlagt. Det er ikke gjennomført større investeringer i året. Leveringen av velferdstjenester til våre tiltaksdeltakere og samarbeidspartnere er gjennomført programmessig gjennom året. Det har ikke vært endringer i antall tiltaksplasser. Bedriften har et godt samarbeid med NAV. Vi er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet vi har utført. Innsøkingen har vært bra, og det er signert ny samarbeidsavtale med NAV for Alle tiltaksplassene vi har i henhold til avtalene med NAV og kommunen er belagt, og vel så det.

15 15 Vi er bekymret for de signaler vi får fra NAV om endringer i rammebetingelsene for tiltaksarrangørene. Det er snakk om endring i betalingsbetingelser for tilskudd og endring i oppsigelsesreglene for tiltaksplassene. Det er signaler om nye beregningsregler for plassutnyttelse som kan medføre at bedriften må ta inn mange flere tiltaksdeltakere for å opprettholde nødvendige tilskudd fra det offentlige. Mest alvorlig er rapporten fra det regjeringsnedsatte Utvalget for arbeidsrettede tiltak, som foreslår ulike modeller for hvordan behovene til målgruppene kan dekkes i framtiden. Vekst- og attføringsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedspolitikken kan i verste fall bli rasert hvis de mest kontroversielle forslagene vinner fram hos de sentrale myndighetene. Vi mener denne utviklingen må vies stor oppmerksomhet hos vår eier. Alle mulige virkemidler må brukes for å påvirke at de yrkeshemmede i kommunen fortsatt kan få gå på jobb i framtiden. De må sikres utvikling og gis mulighet til et meningsfullt og godt liv. Et verdig liv. Spekter Pluss har gått inn i året 2012 med mange utfordringer på agendaen. Omstilling fra produksjonsvirksomhet til tjenesteleverandør og utflytting av arbeidsplasser til andre bedrifter eller til det offentlige rom er igangsatt, og vil pågå videre. Leieavtalen for våre lokaler på Nyborg utløper i 1. kvartal Dette krever gode forberedelser og vurdering av alternative løsninger. Vårt kvalitetssystem må fornyes og sertifiseres annethvert år, et arbeid som startes opp i 2012 og sluttføres våren Vi har et spennende og krevende år foran oss. Driftsrapport fra avdelingene Produksjonsenheten Produksjonsenheten består av mekanisk produksjonsavdeling, rydde- og renholdsavdeling, ved- avdeling, pakkeavdeling, såleproduksjon og lager- og logistikkavdelingen Bare Barnematen. Til produksjonsenheten er det tilknyttet 48 arbeidstakere, 5 avdelingsledere og en overordnet produksjons- og markedsleder. Spekter Pluss har målsetting om å bli ett kraftsenter innen attføringsarbeid. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle allsidige arbeidsoppgaver og gode arbeidsplasser for de som er på tiltak i avdelingen. Produksjonsenheten framstår som en veldreven enhet med god produktivitet og godt samarbeidsklima. Det er lagt godt til rette for at de som har permanent arbeid i avdelingen kan oppnå

16 16 personlig utvikling og vekst, og at de som er i arbeidspraksis får god støtte på sin vei mot ordinært arbeid. I produksjonsenheten har vi som leveregel at alle kundene skal oppleve riktig kvalitet, forutsigbarhet og motta varer/tjenester på avtalte tidspunkter. Mekanisk avdeling, ved produksjon, rydde- og renholdstjenester: Mekanisk avdeling har hatt en noe nedadgående trend. Marked krever maskiner, utstyr, teknologi og kompetanse som muliggjør å produsere effektivt uten feil i små serier til lav kostnad. Dette er en utfordring for Spekter Pluss. Det kreves høye investeringer og satsing i et marked som er konjunkturfølsomt og sterkt konkurranseutsatt. I lys av dette har bedriften valgt å tone ned aktivitetsnivået i avdelingen, og påtar seg nå kun mindre underleverandøroppdrag som vi erfaringsmessig mestrer på en god måte. Verkstedet har oppnådd sitt budsjettmål for 2011 med en omsetning på kr ,-. På servicesiden i avdelingen har vi hatt jevn drift i arbeidsgruppen for Rydde- og renholdstjenester. Vi har oppdrag i store deler av butikk- og senterområdene i Åsane, og vi holder det fint i mange store borettslag både sommer og vinter. Godt valg -gruppen på Åsane storsenter har også i år hatt en fin utvikling i oppdragsmengden. Bedriften jobber videre for ytterligere å øke aktivitetsnivået innen dette området. Omsetningen ble kr ,- Salget av ved har hatt en tilbakegang. På grunn av sprengkulde og meget god omsetning i slutten av 2010 gikk vi inn i 2011 uten ved på lagret. Etterspørselen høsten 2011 var preget av varme og godvær og lot vente på seg. Lagrene ble derfor store inn i Produksjon av ved er en allsidig og aktiv arbeidsoppgave med muligheter for alle. Omsetningen ble kr ,-. Såleproduksjonen: Breisteinsålen solgte godt også i Dette er et produkt som skaper mange og allsidige oppgaver i våre avdelinger. Vi har produsert par såler og omsetningen stoppet på kr ,-. Pakkeavdelingene: Det har vært middels aktivitet i våre pakkeavdelinger. Et vanskelig år med for mange små og sporadiske oppdrag. Vi har faste kunder, men det er behov for flere og mer utfordrende arbeidsoppgaver som gir kontinuerlig beskjeftigelse for de som er i arbeider i avdelingen. Det har vært å registre nedgang i omsetningen, som endte på kr ,-.

17 17 Bare Barnematen: Bare Barnematen har vært hektisk og jevnt over godt belagt. Bedriften inngikk høsten 2011 avtale med A2G AS, Grønneviken AS og Nordnes Verksteder AS om å samordne seg i et felles anbud om levering av matvarer til skoler, barnehager og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. A2G AS vant anbudskonkurransen på vegne av grupperingen. Oppdraget har oppstart den 2/ og skal operere sin virksomhet ut fra A2G s lagerlokale i Storebotn 110. Spekter Pluss og Grønneviken skal driver pakkeriet, mens A2G står for ordremottak, bestillinger og utkjøring. Spekter Pluss tilrettelegger for at inntil 10 arbeidstakere og en arbeidsleder skal delta i oppdraget. Vår oppfatning er at dette blir svært gode arbeidsplasser med stor aktivitet, spennende oppgaver og god muligheter for utvikling. Et sted for å styrke sin selvtillit og bygge opp en følelse av å delta i viktige samfunnsoppgaver. Avdelingens omsetning stoppet på ca. 3,7 mill. kroner.

18 18 Kantinedriften Spekter Pluss AS har i 2011drevet kantinene på NLA Breistein, Åsane videregående skole, Sandviken Sykehus og NLA Sandviken. Personalkantinen på Nyborg har vært i drift kun i en kortere periode. Driften på de eksterne kantinene har vært besørget av fire kantineledere sammen med 4 6 arbeidstakere på hvert sted. Til sammen har det arbeidet 19 arbeidstakere i kantinene. Kantinelederne har gjort en glimrende jobb dette året, både når det gjelder attføringsarbeidet og det produksjonsmessige. Sammen med arbeidstakerne har de lagt grunnlag for økt aktivitet i alle kantinene. Godt samarbeidsklima og høy trivselsfaktor preger kantinene og de som jobber her. Salget viste god økning i alle kantinene i Omsetningen for året endte på kr ,-. Alle kantinene ble i løpet av 2011 utstyrt med bankterminaler og kan nå tilby kundene å betale for sine kjøp elektronisk.

19 19 Driftsinntekter 2011 Egeninntekten utgjør 44,9 % av de totale driftsinntektene på kr ,-. Tabell: Fordeling av driftsinntekter på produkt- og tjenesteområder

20 20 Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i 2011 Rutinene for kvalitetsarbeidet i bedriften følges opp fortløpende og synes nå å fungere godt. Bedriften har i 2011hatt deltakere i tiltaket som er knyttet til NAV s kvalifiseringsprogram. Av kapasitetsmessige grunner har ikke bedriften så langt evnet å utvikle et tilbud som møter behovet i antall plasser og med nødvendig kvalitet. Arbeidet fortsetter i Bedriften har i 2011 inngått avtale om etablering av arbeidsplasser i samarbeid med Grønneviken AS og A2G AS om pakking av matvarer (tørrvarer, frukt/grønt, melkevarer, ferskvarer med mer) til barnehager, skoler og sfo er i Bergen og omkringliggende kommuner. Vårt tidligere konsept Bare Barnematen vil bli inkludert i denne aktiviteten. Aktivitetene i Åsane Storsenter og det pågående arbeidet med å videreutvikle en arbeidsgruppe som påtar seg rydde- og renholdsoppdrag i nærområdet forventes å vokse i takt med at vi avvikler mekanisk verksted og frigjør arbeidstakerkapasitet der. Ved avvikling av Bare Barnematen og mekaniske verksted kan bedriften frigjøre nærmere 1000 m2 av lokalene som i dag benyttes til virksomheten. Arbeidsmiljøet i Spekter Pluss er godt, men preges av høyt langtidsfravær i deler av organisasjonen. Bedriften har inngått samarbeid med Alfahelse AS om bedriftshelsetjeneste, og vurderer aktuelle tiltak for å redusere fraværet. Prioriterte oppgaver for 2012 Avklare lokaler for bedriften etter at leieavtalen i Langarinden 8 på Nyborg utløper den 31. mars 2013 Intensivere arbeidet med oppfølging av sykefravær Oppgradere bedriftens markedsføringsmateriell og hjemmesider

21 21 Åsberetning 2011 Spekter Pluss AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et arbeidsmarkedstiltak som leverer tjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Bedriften er godkjent av NAV for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltaksdeltagerne utfører arbeid i bedriftens ordinære handels- og produksjonsvirksomhet. Dette omfatter kantinedrift, pakking av matvarer for utkjøring til barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Bergensområdet, såleproduksjon, delproduksjon i eget mekanisk verksted, diverse pakkearbeid, bossrydding, kildesortering og vedproduksjon. Bergen Kommune er eneeier av bedriften. Ved årsskiftet hadde bedriften 17 ordinært ansatte og 72 tiltaksdeltakere. Selskapets virksomhet drives fra Langarinden 8, 5132 Nyborg. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av regnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gis høyt fokus og følges opp regelmessig. Bedriften har i 2011 etabler godkjent bedriftshelsetjeneste med Alfahelse AS som samarbeidspartner. De 16 årsverkene som ble utført i bedriften hadde i 2011 et kortidsfravær på 2,1 % og et langtidsfravær på 13 %, totalt sykefravær på 15 % eller timer. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsulykker med personskader på arbeidsplassen i Bedriften har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Praksis i henhold til likestillingsloven. Selskapet praktiserer en politikk som likestiller kvinner og menn, og har en målsetting om full likebehandling på alle områder. Ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og styremedlemmer fordeler seg mellom kvinner og menn slik: 17 ordinært ansatte: 11 kvinner og 6 menn 67 på VTA-tiltak: 32 kvinner og 35 menn 5 på APS-tiltak: 3 kvinner og 2 menn. 5 styremedlemmer: 3 kvinner 2 menn.

22 22 Ytre miljø Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Avfall fra den mekaniske virksomheten sorteres og leveres til gjenvinningsstasjon. Papp og papir sorteres i egen container. Produksjon og salg omfatter kun varer og tjenester som ikke medfører fare for utslipp eller helseskade i nevneverdig grad. Omsetningstall og resultat Årets salgsinntekter i Spekter Pluss AS utgjør kr ,-. Dette er en økning på 1,8 % eller kr ,- i forhold til Økningen gjenspeiler høyere aktivitet i samtlige kantiner, i kildesorteringsoppdraget vi utfører for butikkene i Åsane Storsenter og i andre miljørettede tjenester vi gjennomfører på oppdrag for både næringslivskunder og Bergen kommune. Driftstilskuddene fra det offentlige økte fra kr ,- i 2010, til kr ,- i Økningen på kr ,-/8,2 % skyldes dels økningen i de statlige satser for attføringstiltak i 2011 og dels at vi har fått full årlig effekt av at Bergen Kommune kjøpte 3 nye VTA -plasser i august Antall tiltaksplasser i bedriften forventes i 2012 å bli på samme nivå som i Det er foretatt investeringer i anleggsmidler i 2011 for kr ,-. Bedriftens likviditetsbeholdning har gjennom året økt med kr ,- til kr ,-. Det er i hovedsak kontantstrømmen fra årets drift som har muliggjort dette. Økning i kapitalbindingen i sum fordringer på kr ,- vurderes ikke å gi økt risiko for tap. Det er foretatt nedskrivning for ukurans i varelagrene. Bokførte verdier bundet i anleggsmidler som ikke kommer til å bli brukt i den videre driften er vurdert og nedskrevet til antatt salgsverdi. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr ,- mot kr ,- året før. Årets resultat ble et overskudd på ,-. Egenkapitalen pr blir etter dette kr ,-. Dette gir en egenkapitalandel på 57,7 % som er en nedgang på 0,2 % i forhold til Nyborg, 27. mars 2012

23 23 Resultatregnskap Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

24 24 Balanseregnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 25 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

26 26 Noter til regnskapet for 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

27 27 Pensjoner Selskapets pensjonsordning er ytelsesbasert for medarbeidere som er ansatt før mens den er innskuddsbasert for medarbeidere ansatt etter I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Skatter Selskapet er en vernet bedrift som ikke er skattepliktig for sin virksomhet. Note 2 - Bankinnskudd 2011 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 16 årsverk. I regnskapet er avsatt kr til bonus for Beløpet er inklusiv arbeidsgiveravgift. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

28 28 Note 4 - Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning som pr omfatter 9 personer som er aktive i bedriften. Ordningen omfatter også 10 pensjonister og 11 personer som har sluttet i bedriften (hovedsakelig G-regulering). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden.forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring og gjelder både AFP og kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke beregnet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr Pensjonspremiefondet pr utgjør kr Selskapet har fra og med 2007 innført innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte som tilfredstiller kravene i lov om foretakspensjon. Denne ordning gjelder for 9 ansatte og det er kostnadsført kr i Denne ordning går inn under den private LO/NHO ordningen og dekker både pensjon og AFP. Gammel AFP-ordning er vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til å være uvesentlig og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFPordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFPordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes i prosent av lønnen til dem som ordningen omfatter. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er betalt premie til den nye ordningen for første gang i Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Note 5 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer i arbeid Ferdige egentilvirkede varer Nedskriving for ukurans (medtatt som varekostnad) Sum Nedskriving for ukurans er foretatt som følge av at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder.

29 29 Note 6 - Varige driftsmidler Driftsløsøre, Sum inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5år Avskrivningsplan Lineær Det er i 2011 foretatt nedskrivinger av driftsmidler med kr Dette skyldes at bedriften vil avvikle noen virksomhetsområder og nedskriving er foretatt til påregnelig salgsverdi. Note 7 - Fordringer og gjeld Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år og ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år. Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital

30 30 Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Bergen Kommune % 100 % 31. desember 2011 Bergen, 27. mars 2012

31 31 Revisors beretning for 2011

32 32

33 Årsrapport 2011 fra Arbeidsmiljøutvalget 33

34 34

35 35

36 36

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING MENOVA AS. Vi får folk i jobb! JOBBHJELPEREN

ÅRSBERETNING MENOVA AS. Vi får folk i jobb! JOBBHJELPEREN 2016 ÅRSBERETNING MENOVA AS Vi får folk i jobb! Styrebehandlet 25.04.2017 JOBBHJELPEREN Menova AS Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekt 3 13 249 135 12 337 996 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer