Analyseregister, MBK OG FAR Ullevål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyseregister, MBK OG FAR Ullevål"

Transkript

1 Vedlegg til: DOK-ID nalyseregister. Swisslabkode, prioritet, prøvetakning/behandling, instrumenter, enheter, MBK-US nalyseregister, MBK OG FR Ullevål Prøvematerialkode: S=Serum, P=Plasma, B=Fullblod, U=Urin, C=Spinalvæske (Sp), F=Fæces, D=Dialysevæske (Dv), T=Svette (Sv), X= uspesifikt materiale (Us). Ved uspesifikt materialet (Us) skal materialet angis som kommentar til analyse. Materialekode: To siste siffer av prøvenummeret som er spesifikt for hver materialet. Materialtilsetning: Serum-gelrør, HEP-gelrør, HEP=Li-Heparin-tilsetn, EDT= EDT-tilsetn, CITR=Citrat-tilsetn, FLUOR=Fluorid-tilsetn. Volum: Tall etter materialkode er mengde angitt i ml (rutine prøvetaking). Tall i parentes () er minimum volum uten reanalyse. Ta kontakt med analyseenhet ved tvil om volum. Holdbarhet/nnet: Serum/plasma gelrør må være sentrifugert innen 2 timer hvis ikke annet er angitt. SEP= Separert fra blodleg. Holdbarhet er 7 d ved C for blod/serum hvis ikke annet er angitt; se metodebeskrivelser for detaljer. FSTENDE; vanligvis 12 t, d=døgn, t=time., PN=Pasientnær analysering. KP=Kapillærprøve, VEN=Veneprøve, RT=rterieprøve Søk etter analysenavn eller synonymer: Ctrl B nalysenavn P- 3-Hydroksybutyrat (BHB) Serum 0,5 ml Rett til FR U- 3-Hydroksybutyrat (BHB) Urin 0,5 ml Rett til FR P- 6-MM Heroin Serum 1mL (100 µl) Glass-rør u/gel U- 6-MM Heroin (175 µl) UMM rekvireres av FR P- CE Serum 0,5 ml (200 µl) P- ceton Serum 1,5 ml (500 µl) Rett til FR U- ceton Urin 1,5 ml (500 µl) P- FP (200 µl) kkreditert= lfa-føto-protein P- LT (200 µl) Dv- lbumin Dialysevæske 0,5 ml (100 µl) P- lbumin (200 µl) Sp- lbumin Spinalvæske 0,5 ml (200 µl) Us- lbumin Uspesifikt materialet 1 ml (100 µl) U- lbumin Urin 0,5 ml (200 µl) U- lbumin stiks Helst frisklatt U- lbumin/min Urin 1 ml lbumin utskilt B- lfa-thalassemi gentest Rekvireres kun av SPES P- LP (200 µl) Ikke EDT nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 1 av 17

2 nalysenavn P- LP-isoenzym Serum 1 ml Kliniske opplysninger nødvendig P- lprazolam Xanor Serum 1,5 ml (500 µl) Glass-rør u/gel U- lprazolam Xanor UPR rekvireres av FR P- luminium Plasma 1 ml HEPm/gel fra Venosafe/Vacuette Sep 1 time IKKE bruk spormetallrør med mørk blå kork P- mfetamin Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel : Dexamin, Dexedrine, Elvanse, ttentin, Dexamfetamin U- mfetamin : Dexamin, Dexedrine, Elvanse, ttentin U- mfetamin, bekreftelse (100 µl) kkreditert= P- mikacin UMB/UMK rekvireres av FR: Kun amfetamin (UMB) Hele amfetamin-gruppen (UMK) Serum 0,5 ml(300 µl) Biklin P- mitriptylin : Sarotex, Tryptizol P- mmonium Serum 1,5 ml (500 µl) Glass-rør u/gel Plasma 0,5 ml Kun EDT. IKKE KP SEP 0,5 time i kjølesentrifuge Oppbevar plasma på isvann nalyser innen 2 timer, ellers frys plasma mmoniakk P- mylase, pankreas (200 µl) Ikke EDT Us- mylase, pankreas Uspesifikt materialet 1 ml (100 µl) U- mylase, pankreas Urin 1 ml Frisklatt Eventuelt kjøl, ikke frys! Holdbar 2 døgn v/romtemp, 10 døgn i kjøl P- mylase, isoenzym Serum 1 ml (400 µl) Kliniske opplysninger nødvendig P- mylase, total Serum 0,5 ml (200 µl) Us- mylase, total Uspesifikt materialet 0,5 ml (200 µl) P- niongap Serum 0,5 ml nalyseres innen 2 timer (Formel: SN+SK-SCL- PBIK) P- ntitrombin aktivitet (FIIa basert reagens) Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt Holdbar 8 timer Oppbevares i romtemperatur P- polipoprotein 1 Serum 0,5 ml (200 µl) Holdbar 8 døgn P- polipoprotein B Serum 0,5 ml (200 µl) Holdbar 8 døgn P- PTT Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt nalyser innen 1 timer på hep-beh. pas, 3 timer andre. Oppbevares i romtemperatur P- ST (200 µl) Unngå hemolyse Us- Bakterier Uspesifikt materialet nalyser straks U- Bakterier mikroskopi nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 2 av 17

3 nalysenavn P- Barbiturater Rekvirer SFNO kkreditert= : Fenobarbital, Fenemal, Tiopental, Pentocur U- Barbiturater : Diemal, Fenemal, Barbital B- Base excess, BE Beregnes fra ph og pco2 B- Basofile Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer Us- Benmarg utstryk Benmarg 1mL EDT P- Benzodiazepiner Serum 1,5 ml (500uL) Glass-rør u/gel U- Benzodiazepiner U- Benzodiazepiner, bekreftelse UBEK= bekreftelse av alle benzodiaz. UBEK + spesifikke benzodiazepiner rekvireres av FR: UODT, UTEM, UOXZ, UKLN, UNIZ, UFLK, UPR, UMID P- Benzoylecgonin (BZE) Kokain-metabolitt Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel P- Beta2- mikroglobulin Serum 0,5 ml (200 µl) Bikarbonat aktuell Beregn fra ph og pco2 P- Bilirubin (200 µl) Lysbeskytt ved lang oppbevaring Us- Bilirubin Uspesifikt materialet 1 ml Må sentrifugeres og seraclear. Lysbeskytt ved lang oppbevaring P- Bilirubin (konj) (200 µl) ikke EDT Påvirkes av sterkt lys. Unngå sol/sterkt lys. Bilirubin direkte Unngå hemolyse. P- Bilirubin (ukonj) (200 µl) Bilirubin indirekte U- Bilirubin stiks Helst frisklatt F- Blod Fæces på Hemofec slides Us- Blod Uspesifikt materialet på Hemofec slides U- Blod stiks Profil Blodgass rteriell RT: B 2 ml HEP Profil syre/base/arterie Holdbar 15 minutter. På is 2 timer Profil Blodgass Kapillær KP: B 0,2 ml HEP kap.rør Profil syre/base/kapillær Holdbar 15 minutter. På is 2 timer Profil Blodgass Venøs VEN: B 2 ml HEP Profil syre/base/venøst Holdbar 15 minutter. På is 2 timer P- Buprenorfin Serum 1 ml (100 µl) : Temgesic, Subutex, Norspan, Suboxone U- Buprenorfin : Temgesic, Subutex, Norspan, Suboxone U- Buprenorfin, bekreftelse (200 µl) : Temgesic, Subutex, Norspan, Suboxone UBUB rekvireres av FR P- C125 Holdbar 5 døgn U- Cannabinoider, bekreftelse THC-syre : Cannabis, Hasj Tetrahydrocannabinolsyre U- Cannabinoider : Cannabis, Hasj (0,2 ml) kjøl, 7 døgn romtemp UCK rekvireres av FR kjøl, 7 døgn romtemp nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 3 av 17

4 nalysenavn kkreditert= P- CE (200 µl) ikke EDT Us- CE Uspesifikt materiale 0,3 ml (200uL) P- Ceruloplasmin Serum 0,5 ml (200 µl) P- Citalopram Serum 1,5 ml(500 µl) : Cipramil, Escitalopram, Cipralex P- CK (200 µl) ikke EDT Unngå hemolyse P- CK-MB Ikke EDT Holdbar 4 døgn B- CO-Hemoglobin Fullblod 2 ml HEP/EDT COHB Karbonmonoksyd-hemoglobin P- CRP (200 µl) B- CYP12 genotype Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) Cyp12 gentest B- CYP2B6 genotype Cyp2B6 gentest B- CYP2C19 genotype Cyp2C19 gentest B- CYP2C9 genotype Cyp2C9 gentest B- CYP2D6 genotype Cyp2D6 gentest B- CYP35 genotype Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (v/ problematisk legemiddeldosering) CYP35 gentest P- Cystatin C Serum 0,5 ml (200 µl) B- Cytokrom P450 Fullblod 0,5 ml EDT (v/ problematisk behandlingsrespons på legemidler) P450 gentest P- D-dimer Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt SEP 2 timer, avpip innen 4 timer U- Desmetyldiazepam Valium, Vival, Stesolid P- Diazepam Vival, Stesolid, Desmetyldiazepam=diazepam-metabolitt (SDDI), Valium Profil Differensialtelling, maskinelt Maskinell diff P- Digitoksin Digitoxin P- Digoksin Digoxin, Lanoxin B- DPYD -genotype : Dihydropyrimidin dehydrogenase gentest, B-DPYD-genotype Platefritt plasma analyseres innen 8 timer Oppbevares i romtemp (UODT rekvireres av FR) Serum 1,5 ml (500 µl) Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 t ikke EDT Holdbar 1 døgn Digitoksin kan ikke analyseres i kombinasjon med digoksin, pga kryssreaksjon. Holdbar 1 døgn Digoksin kan ikke analyseres i kombinasjon med digitoksin, pga kryssreaksjon. Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (ved behandling med 5-FU) Prøven settes til SPES nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 4 av 17

5 nalysenavn U- Ecstasy (25 µl) kkreditert= MDM = Metylendioxymetamfetamin P- Ecstasy (MDM) UECK= bekreftelse av alle ecstasy-varianter UECK + andre ecstasy-varianter rekvireres av FR: MD =UMD MDE =UMDE MBDB =UMBDB BDB =UBDB PMM =UPMM PM =UPM Serum 1 ml (100 µl ) Glass-rør u/gel ndre ecstasy-varianter rekvireres av FR: MD =SMD MDE =SMDE MBDB =SMBDB BDB =SBDB PMM =SPMM MDM = Metylendioxymetamfetamin PM =SPM U- EDDP metadonmetabolitt Etylidendimetyldifenyl-pyrrolidin P- Efedrin Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel U- Efedrin (100 µl) UEFE rekvireres av FR B- Eosinofile blodlegemer Fullblod 0,25 ml EDT U- Epitelceller, rund type Rundepitel, mikro B- Erytrocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer Sp- Erytrocytter Spinalvæske 0,5 ml Helst innen 1 time, holdbar 2 timer U- Erytrocytter mikroskopi P- Etanol Oppbevares med kork, pga fordamping etanol. P- Etanol, bekreftelse Serum 1,5 ml (500 µl) U- Etanol U- Etanol, bekreftelse (500 µl) (UETB rekvireres av FR) P- Etylenglykol Serum 0,5 ml Frostvæske Rett til FR U- Etylenglykol Urin 0,5 ml Rett til FR Frostvæske P- Etylmorfin Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel Cosylan U- Etylmorfin (175 µl) Opiater UETM rekvireres av FR B- EVF Fullblod 0,25 ml EDT Hematokrit Holdbar 24 timer U- Fencyklidin Englestøv, PCP nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 5 av 17

6 nalysenavn P- Fenobarbital kkreditert= Fenemal P- Fenylpropanolamin Rinexin U- Fenylpropanolamin Rinexin P- Fenytoin Pro-Epanutin Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel (100 µl) UFPP rekvireres av FR Holdbar 4 døgn P- Ferritin (200 µl) P- Fibrinogen Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt SEP 4 timer, plasma holdbar 24 timer Oppbevares i romtemp P- Flunitrazepam Rohypnol, Flunipam Serum 1,5 ml (500 µl) U- Flunitrazepam Rohypnol, Flunipam UFLK registreres av FR U- Folkodin i urin Opiater (175 µl) UFOD rekvireres av FR Dv- Fosfat Dialysevæske 0,5 ml (100 µl) Holdbarhet ikke oppgitt P- Fosfat (200 µl) FSTENDE Holdbar 4 døgn Us- Fosfat (uorg) Uspesifikt materialet 1 ml (100 µl) Holdbarhet ikke oppgitt U- Fosfat (uorg) Urin 2 ml Sur Holdbarhet ukjent U- Fosfat/d Urin 2 ml Døgnurin Sur Holdbarhet ukjent P- FT3 (200 µl) : T3, fritt, fritt trijodtyronin P- FT4 (200 µl) ikke EDT : T4, fritt, fritt tyroxin Us- Gallesyre i sekret og galle 0,5 ml Lever prøven og kopi av rekvisisjonen til SPES P- Gallesyre Serum 0,5 ml P- Gentamycin : Gensumycin, Septopal Gentamicin P- GFR estimert : S-estimert GFR MDRD, Glomerulær FiltrasjonRate P- GHB U- GHB Gammahydroksybutyrat (100 µl) Beregnes utfra alle med S-kreatinin på personer over 18 år Serum 0,5 ml (50 µl) Rett til FR Urin 5 ml (2 ml) Gammahydroksybutyrat U- Glitterceller mikroskopi U- Glukose (%) semikv. Helst frisklatt! B- Glukose 6 PD Glukose 6 fosfat-dehydrogenase i erytrocytter Fullblod 3 ml (1 ml) HEP/EDT Sendes avkjølt. Må nå laboratoriet på hverdag innen 2 døgn. Oppbevares kjølig på lab. nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 6 av 17

7 nalysenavn B- Glukose blodgass (Intern: Glukose blodgass) (GS/KGS) Utgis som B-glukose Fullblod 2 ml HEP (kap-rør 200 ul) På isvann inntil 1 time P- Glukose fra EDT-blod analysert i plasma Plasma 0,5 ml (200 µl) EDT SEP 0,5 time Brukes kun i nødstilfelle Dv- Glukose Dialysevæske 0,5 ml (200 µl) SEP 2 timer P- Glukose kapillær (PN), nyfødte Egen veiledningsperm S- Glukose (200 µl) FSTENDE Sp- Glukose Spinalvæske 0,25 ml innen 1 time Holdbar 1 time v/romtemp, 1 time i kjøl Us- Glukose Uspesifikt materialet 1 ml (100 µl) U- Glukose stiks Helst frisklatt S- Glukosebelastning peroralt voksne/(barn). GL0T: Glukose, fastende GL2T: Glukose etter 2 timer Profil Glukosebelastning peroralt, barn GLF: B-glukose før belastning GL30: B-glukose etter 30 minutter GL60: B-glukose etter 60 minutter GL90: B-glukose etter 90 minutter GL12: B-glukose etter 120 minutter FSTENDE. Prøve til GL0T (SEP 2 timer) Glukose peroralt, (se prosedyre) tar prøve til GL2T (SEP 2 timer) (Barn: lternativ full kurve, se glukosebelastning barn) lternativt 2 timer belastning. vklares m/rekvirent FSTENDE. Prøve til GLF P- Glykolsyre Serum 0,5 ml Rett til FR. U- Glykolsyre Urin 0,5 ml Rett til FR P- GT (200 µl) Får glukose peroralt, (se prosedyre) tar prøve etter 30, 60, 90, 120 minutter kkreditert= Gamma GT P- Haptoglobin (200 µl) Unngå hemolyse B- Hb1c Fullblod 0,5 ml EDT B- Hb1c (manuell) (DC Vantage på Diab.pol, Barnepol, Svangerskapspol, Enhet for spesialanalyser) P- hcg + betakjeder Ikke EDT. : HCG, b-hcg P- HDL-Kolesterol (200 µl) Ikke EDT B- Hemoglobin Fullblod 0,25 ml EDT Fullblod 2 ml HEP (kapilærrør 200 µl) B- Hemoglobin blodgass (Intern: Blodgass Hb) (GS/KGS) Utgis som B-hemoglobin Us- Hemoglobin Uspesifikt materialet 0,25 ml EDT Må ikke inneholde koagel eller fnokker! B- Hemoglobinopati-utredning Fullblod 3 ml (1 ml) EDT : Hemoglobintyping, Hemoglobinelektroforese, E-Hb isofokusering P- Heparin/LMWH aktivitet (nti faktor Xa) nti faktor Xa U- Heroin : Opiater B- HFE (His63sp) genotype nalyserkoder til utvidet utredning (genanalyser) rekvires kun av SPES. Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt. vpipp innen 1 time Plasma holdbart 2 t i romtemp. Brukes kun internt på SPES Hemokromatose kun PCR nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 7 av 17

8 nalysenavn B- HFE-genotype) Fullblod 0,5 ml EDT kkreditert= Hemokromatose, gentest P- Homocystein Plasma 0,2 ml EDT SEP 0,5 time Holdbar 14 d i kjøl. 8 timer ved romtemperatur. Separerer fra blodlegemer innen 30 minutter. B- Kuldeagglutininer Fullblod 0,5 ml EDT Hurtigkulde Holdbar 7 døgn U- Hyaline sylindre mikro U- Hydromorfon (175 µl) P- Ig Serum 0,5 ml (200 µl) Sp- IgG Spinalvæske 0,5 ml (200 µl) P- IgG Serum 0,5 ml (200 µl) Sp- IgG isoel. fokusering Spinalvæske 1 ml, samtidig S 1mL til SFOK Rekvireres kun av SPES IgG - mønster ved isofokusering P- Ig kappa, fritt Serum 0,5 ml (200 µl) : Frie lette kjeder kappa, Immunglobulinkjeder P- Ig lamda, fritt Serum 0,5 ml (200 µl) : Frie lette kjeder lambda, Immunglobulinkjeder P- IgM Serum 0,5 ml (200 µl) S- Immunfiksasjon Serum 1 ml (v/hep: endret verdi) Rekvireres kun av SPES U- Immunfiksasjon Urin 30 ml (15 ml), samtidig S 1 ml til SELF Rekvireres kun av SPES P- INR Plasma 1 ml CITR Fyll vakumrør helt For kapillærprøve holdbar 5 timer Oppbevares i romtemperatur B- IRF Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 24 timer Reticulocytter IRF, unge Immature Retic Fraktion Profil Isoelektrisk fokusering Serum 1 ml IgG-mønster ved isofokusering P- Isopropanol Spylervæske U- Isopropanol Følgeserum til spinalvæske Serum 1,5 ml (500 µl) Rett til FR Urin 1,5 ml (500 µl) Spylervæske P- Jern (200 µl) Ikke EDT FSTENDE P- Jernbelastning peroralt, FSTENDE Prøve til FE0T voksne og barn Jernbelastning 0 minutter Jern p.o., (se std.prosedyre) Jernbelastning 120 minutter tar prøve etter 2 t (FE2T) U- Kalsium/d Urin 2 ml Døgnurin Sur. Vol, tid! Holdbar 2 d v/romtemp, 4 d i kjøl P- Kalium blodgass (Intern: Blodgass kalium) (GS/KGS) Utgis som P-Kalium Fullblod 2 ml HEP, (kapilærrør 200 µl) nalyser innen 2 timer på is Dv- Kalium Dialysevæske 0,5 ml (200 µl) Ikke EDT Holdbarhet ikke oppgitt S- Kalium (200 µl) Ikke EDT Kort stuvning! Unngå hemolyse. nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 8 av 17

9 nalysenavn U- Kalium Urin 2 ml Holdbar 14 døgn U- Kalium/d Urin 1 ml Døgnurin. Holdbar 14 døgn P- Kalsium (ion.ph 7,4) Serum 0,5 ml (GS/KGS) Uåpnet sentrifugert gelrør m/kork Holdbar 2 døgn lt. B 2 HEP (kapilærrrør 200 µl) i spes Kalsium-titrert utstyr for blodgass P- Kalsium albkorr (200 µl) Ikke EDT U- Kalsium Urin 2 ml Holdbar 2 døgn ved romtemp, 4 døgn i kjøl P- Kalsium fritt (GS/KGS) Serum 0,5 ml Uåpnet sentr. gelrør m/kork Sep innen 2 timer Holdbar flere døgn lt. B 2 HEP (kap-rør 200 µl) i spes. Kalsium-titrert utstyr for blodgass Dv- Kalsium Dialysevæske 0,5 ml (200 µl) kkreditert= P- Kalsium Serum 0,5 ml (200 µl) Ikke EDT P- Kappa/lamda ratio Serum 0,5 ml (200 µl) Serum Ratio frie Kappa- og Lambdaimmunglobulinkjeder P- Karbamazepin Tegretol, Trimonil P- Karbamid (200 µl) Dv- Karbamid Dialysevæske 0,5 ml (200 µl) U- Karbamid Urin 1 ml Holdbar 2 døgn ved romtemp, 7 døgn i kjøl Us- Karbamid Uspesifikt materialet 1 ml (200 µl) U- Karbmid/d Urin 1mL Døgnurin. Holdbar 2 døgn ved romtemp, 7 døgn i kjøl P- Katinon (Khat) Serum 1 ml (100 µl) U- Katinon (Khat) UKT rekvireres av FR U- Ketobemidon (175 µl) U- Ketoner stiks Helst frisklatt Profil Kirurgisk status Fullblod 0,25 ml EDT Serum 0,5 ml SEP 2 timer P- Klomipramin Serum 1,5 ml (500 µl) nafranil P- Klonazepam Serum 1,5 ml (500 µl) Rivotril U- Klonazepam Rivotril UKLN rekvireres av FR B- Klorid blodgass (Intern: Blodgass klorid) (GS/KGS) Fullblod 2 ml HEP (kap-rør 200 µl) nalyser innen 2 timer Utgis som P-Klorid nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 9 av 17

10 nalysenavn kkreditert= Dv- Klorid Dialysevæske 0,5 ml P- Klorid (200 µl) Ikke EDT Sp- Klorid Spinalvæske 0,25 ml Holdbarhet ukjent Sv- Klorid Konduktivitet. Spesiell fremgangsmåte ved bruk av Wescor Macroduct svettesamler. U- Klorid Urin 1 ml Holdbar 7 døgn U- Klorid/d Urin 1 ml Døgnurin. Holdbar 7 døgn P- Kobber Plasma 1 ml HEPm/gel fra Venosafe eller Vacuette P- Kodein : Paralgin forte/major/minor, Pinex Forte/Major, Paramax Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel U- Kodein : Paralgin forte/major/minor, Pinex Forte/Major (175 µl) (UKOD rekvireres av FR) P- Kokain Serum 1 ml (100 µl) U- Kokain U- Kokain, bekreftelse (25 µl). (UKOB rekvireres av FR) S- Kolesterol (200 µl) P- Kolinesterase Serum 0,2 ml Kliniske opplysninger nødvendig : Cholinesterase Us- Kolesterol Uspesifikt materialet 0,5 ml (200 µl) Sv- Konduktivitet Konduktivitet. Spesiell fremgangsmåte ved bruk av Wescor Macroduct svettesamler. U- Kornete sylindre mikro Kreatinin clearence Utigis ikke. Hjelpe-analyse (Intern S. kreat til kreat c.) U- Kreatinin/m Urin 1 ml Serum 1 ml samtidig for analyse av SKRE Kreatinin clearence Dv- Kreatinin Dialysevæske 0,5 ml (100 µl) P- Kreatinin (100 µl) U- Kreatinin Urin 1 ml Holdbar 2 d v/romtemp, 6 d i kjøl U- Kreatinin/d Urin 1 ml Døgnurin. Holdbar 2 døgn ved romtemp, 6 døgn i kjøl Us- Kreatinin Uspesifikt materialet 1 ml (100 µl) U- Kreatinin-medikamentrelatert U- Krystaller mikroskopi B- Laktasegenotype Fullblod 0,5 ml EDT Laktoseintoleranse gentest P- Laktat blodgass Fullblod 2 ml HEP IKKE KP Kort stuvning. På is. nalyser innen 2 timer nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 10 av 17

11 nalysenavn P- Laktat Plasma 1 ml HEP (Li Hep) IKKE KP Kort stuvning. På is. SEP 0,5 timer Sp- Laktat Spinalvæske 0,5 På is/kjøleskap nalyser innen 24 timer, ellers frys. Us- Laktat Uspesifikt materialet 1 ml HEP På is SEP 0,5 timer nalyser innen 2 timer, ellers frys. P- Lamotrigin Serum 1 ml (50 µl) Holdbar lenger enn 7 d. Lamictal P- LD (200 µl) Ikke EDT. Unngå hemolyse. Holdbar 4 døgn Us- LD Uspesifikt materialet 1 ml P- LDL-kolesterol (200 µl) FSTENDE kkreditert= B- Leukocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer Hvite blodlegemer Dv- Leukocytter Dv Dialysevæske Holdbar 1 time U- Leukocytter mikroskopi Sp- Leukocytter Spinalvæske 9 dråper Helst innen 1 time, Holdbar 2 timer U- Leukocytter stiks Us- Leukocytter Uspesifikt materialet 0,25 ml EDT Holdbar 2 timer Må ikke inneholde koagel eller fnokker! P- Levomepromazin Serum 1,5 ml (500 µl) : Nozinan, Veractil P- Lipase (200 µl) ikke EDT Us- Lipase Uspeifisert materialet 1 ml Samme kode kan brukes til dialysevæske Profil Lipidprofil (200uL) FSTENDE P- Litium : Lithionit, Litarex P- Lipoprotein (a) IKKE Li-HEP-plasma Ta prøve 12 timer etter siste dose Serum 0,5 ml (200 µl) : Lp (a) B- Lymfocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer Dv- Magnesium Dialysvæske 0,5 ml (200 µl) U- Magnesium Urin 2 ml Sur Romtemperatur U- Magnesium/d Urin 2 ml Døgnurin. Sur. Romtemperatur. P- Magnesium (200 µl) Ikke EDT B- Malariautstryk, tykk dråpe Fullblod 0,25 ml EDT Malariautstryk, tynn dråpe Tykk og tynn dråpe BTYK, BTYN nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 11 av 17

12 nalysenavn P- Maursyre Format B- MCHC i erytrocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 24 timer Profil MCV, MCH i erytrocytter Fullblod 0,25 ml EDT MCV holdbar 24 timer MCH holdbar 48 timer Dv- Meropenem Meronem, Meropenem Dialysevæske 2 ml Oppbevares på is Ring FR på P- Meropenem Meronem, Meropenem Plasma 2 ml (HEP) Oppbevares på is Ring FR på P- Metadon Serum 1 ml(100 µl) U- Metadon U- Metadon, bekreftelse (100 µl) UMDB rekvireres av FR P- Metamfetamin Serum 1 ml(100 µl) Glass-rør u/gel U- Metamfetamin U- Metamfetamin, bekreftelse (100 µl) UMF rekvireres av FR P- Metanol Serum 1,5 ml (500 µl) Rett til FR. U- Metanol Urin 1,5 ml(500 µl) P- Metformin Serum 1 ml (500 µl) Glucophag Rett til FR. U- Metformin Urin 1 ml(250 µl) Glucophag Us- Metformin Uspesifikt materialet 1 ml (250 µl) B- Methemoglobin Fullblod 2 mlhep/edt nalyser så fort som mulig P- Metylfenidat Serum 1 ml(100 µl) Concerta / Ritalin/Medikinet/Equasym U- Metylfenidat Concerta / Ritalin/Medikinet/Equasym P- Mianserin Serum 1,5 ml (500 µl) Tolvon U- Midazolam Dormicum UMID rekvireres av FR U- Mikroskopi Til laboratoriet innen 1 time helst (Intern regel: u.s. innen 6 timer) Serum 1,5 ml (500 µl) Rett til FR kkreditert= nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 12 av 17

13 nalysenavn P- Mirtazapin Dolcontin U- Morfin Serum 1,5 ml(500 µl) Glass-rør u/gel Remeron, Rimergil B- Monocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer P- Mononukleosetest Serum 1 ml eller Plasma 1 ml Serum holdbar 3 døgn, EDT umiddelbart P- Morfin i serum Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel Dolcontin B- MPV UMOR rekvireres av FR Fullblod 0,25 ml EDT Trombocytter middelvolum P- Myoglobin Ikke EDT Us- Myoglobin Uspesifisert materialet 1mL Samme kode kan brukes til dialysevæske P- Natrium blodgass (Intern: Blodgass natrium) (GS/KGS) Utgis som P-Natrium Fullblod 2 ml HEP (kap-rør 200 µl) Ikke Na-HEP Sv- Natrium Konduktivitet. Spesiell fremgangsmåte ved bruk av Wescor Macroduct svettesamler. U- Natrium konsentrasjon Urin 1 ml Holdbar 14 døgn U- Natrium/d Urin 1 ml Døgnurin. Holdbar 14 døgn Dv- Natrium Dialysevæske 0,5 ml (200 µl) Ikke Na-HEP P- Natrium (200 µl) Ikke EDT B- Neutrofile granulocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 24 timer P- Nitrazepam Serum 1,5 ml (500 µl) Glass-rør u/gel Mogadon, podorm U- Nitrazepam Mogadon, podorm UNIZ rekvireres av FR U- Nitritt, stiks Helst frisklatt P- Nortriptylin Serum 1,5 ml (500 µl) Glass-rør u/gel Noritren P- NT-proBNP (250 µl) Holdbar 6 døgn U- NT-proBNP Urin 0,3 (500 µl) nalyseres kun i prosjektsammenheng for Nyfødtintensiv O2-metning HBO2 arteriell RT: B 2 HEP Holdbar 15 min. På is 1 time O2-metning HBO2 venøs VEN: B 2 HEP Holdbar 15 min. På is 1 time U- OH-alprazolam Metabolitt av alprazolam Xanor U- OH-midazolam Metabolitt av midazolam Dormicum P- Okazepam Sobril (UOHPR rekvireres av FR) UOHMID rekvireres av FR Serum 1,5 ml (500 µl) Glass-rør u/gel kkreditert= nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 13 av 17

14 nalysenavn P- Okskarbazepin : Trileptal, Eslikarbazepin, Zebinix P- Opiater : Heroin, Dolcontin, Paralgin Forte / Major / Minor, Pinex Forte / Major, kodein, Solvipect Comp, Cosylan, etylmorfin U- Opiater : Heroin, Dolcontin, Cosylan Paralgin forte/major/minor, etylmorfin Pinex Forte/Major, kodein, Solvipect Comp U- Opiater i urin, bekreftelse : Kodein, etylmorfin, Dolcontin, Solvipect Comp, Cosylan, Folkodin, Tuxi Paralgin Forte/Major/Minor, Pinex Forte/Major Serum 1mL (50 µl) Glass-rør u/gel Serum 1 ml (100 µl) Glass-rør u/gel (175 µl) UOPK og koder for de enkelte opioider rekvireres av FR: (UOPK, UMOR, UETM, UKOD, UMM, UFOD,UBUB, UMDB, UTR, UOXY, UKEB, UHYM, UPET) P- Osmolalitet Serum 0,5 ml (150 µl) ikke EDT U- Osmolalitet Urin 0,5 ml(150 µl) Holdbar ukjent v/romtemp, ukjent i kjøl. kkreditert= Us- Osmolalitet Uspesifikt materialet 1mL Profil Osmolalt gap Serum 0,5 ml U- Oxazepam Sobril (UOXZ rekvireres av FR) U- Oxsykodon (175 µl) P- Paracetamol Holdbar 2 døgn : ltermol, Pamol, Panodil, Paracet, Paracetamol, Paracet duo, Paralen, Paralgin Forte, Paralgin major, Paramax, Pinex, Pinex Forte, Therimin, Trampalgin U- Paralgin forte/major/minor i urin (175 µl) Kodein (UKOD rekvireres av FR) U- Petidin (175 µul) ph B- ph i blod RT: B 2 ml HEP på sprøyte KP: B 0, 200 ml HEP kap.rør Unngå luftblærer VEN: B 2 ml HEP Holdbar 15 min. På is 2 timer U- ph stiks Helst frisklatt Us- ph Uspesifikt materialet 1 ml U- ph (medikamentrelatert) U- Pinex Forte/Major Kodein (175 µl) (UKOD rekvireres av FR) U- Plateepitel mikroskopi B- po2 i blod RT: B 2 ml HEP på sprøyte Unngå luftblærer Holdbar 15 min. På is 2 timer nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 14 av 17

15 nalysenavn Sv- Profil: Svettetest Konduktivitet. Spes. Fremgangsmåte. Wescor Macroduct svettesamler. P- Proteinelektroforese Serum 1mL (500 µl ) (v/hep: endret verdi). Kliniske opplysninger nødvendig kkreditert= U- Proteinelektroforese Bence Jones protein S- Protein, total Urin 30 ml (10 ml) Samtidig Serum 1 ml til SELF (200 µl) Totalprotein U- Protein Urin 1 ml Holdbar 1 døgn ved romtemp, 7 døgn i kjøl U- Protein/d Urin 1 mldøgnurin. Holdbar 1 døgn ved romtemp, 7 døgn i kjøl U- Protein Total/Kreatinin Urin 1 ml Holdbar 1 døgn ved romtemp, 7 døgn i kjøl B- Prøvetaking til pretransfusjons.u.s. Fullblod 5 ml EDT (500 µl) (Blodtypescreen) P- PS Ikke EDT Holdbar 5 døgn P- PTH Plasma 0,5 ml EDT (m/gel) i kjøl, 2 døgn i romtemperatur P- Pyroglutamat Serum 0,5 ml Rett til FR U- Pyroglutamat Urin 0,5 ml Rett til FR B- Pyruvatkinase Fullblod 3 ml (1 ml) HEP På isvann. Kontrollprøve av 2 personer samtidig trengs ved tilsendt prøve. Til laboratoriet innen kl 12 U- Reduserende stoffer Urin 5 ml Frisklatt! nalyseres umiddelbart. Evt frys Reduserende substans i urin B- Reticulocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 24 timer U- Ritalinsyre Metylfenidat U- Ritalinsyre Ritalin/Metylfenidat P- Rufinamide Serum 1mL (50 µl) Glassrør u/gel Inovelon P- Salisylsyre : cetylsalisylsyre, lbyl-e, sasantin Retard, spirin, Diprasorin, Paralen Sv- Samletid Sv- Samlevolum Us- Samlevolum i uspesifikt materiale (ml) B- Scattergram fra Sysmex Fullblod 0,25 ml EDT Innen 48 timer Plot av Sysmex P- Selen Plasma 1 ml HEPm/gel fra Venosafeeller Vacuette P- Sink Plasma 1 ml HEP m/gel fra Venosafe eller Vacuette SEP 1 time U- Sopp mikroskopi U- Spesifikk vekt B- SR Fullblod 5 ml EDT Holdbar innen 6 timer, men analyserer postprøver fra samme dato. ( Øye) U- Strimmel Helst frisklatt Holdbar 6 timer nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 15 av 17

16 nalysenavn U- Temazepam (UTEM rekvireres av FR) P- Teofyllin Ved peroral bruk av slow release -preparat tas prøve 4-6 t etter inntak : Nuelin Depot, Theo-dur P- TIBC (STBC) (200 µl) B- Tobramycin : Nebcina, Tobi, Tobramycin B, Tobrasone, Tobrex depot P- Total/HDL-kol Sp- Totalprotein Spinalvæske 0,25 ml Holdbar 1 døgn ved romtemp, 6 døgn i kjøl Us- Totalprotein Uspesifikt materialet 1 ml (200 µl) B- TPMT-genotype Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (ved behandling med tiopuriner) TPMT gentest U- Tramadol (175 µl) P- Transferrinreseptor Serum 0,2 ml Løselig transferrin reseptor P- Transferrin (200 µl) P- Transferrinmetning (200 µl) kkreditert= P- Triglyserid (200 µl) FSTENDE Holdbar 5 døgn Us- Triglyserid Uspesifikt materialet 1mL (200 µl) B- Trombocytter Fullblod 0,25 ml EDT Holdbar 48 timer P- Troponin-T Serum 0,5 ml Unngå hemolyse Holdbar 4 døgn P- TSH (250 µl) ikke EDT B- UGT11 genotype Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (ved behandling med Irinotekan og diagnostisering av Gilberts syndrom) Gilbert bilirubinemi gentest, UGT11 gentest P- Urat (200 µl) ikke EDT Holdbar 5 døgn Ved FST urtec-behandling: Blod tappes i på forhånd nedkjølt HEP-rør. Settes på isvann, bringes umiddelbart til lab. som kjøle-sentrifugerer umiddelbart. Plasma på isvann analyseres innen 4 t. U- Urat Urin 1 ml (200 µl) Holdbar 4 d v/romtemp, ukjent i kjøl U- Urat/d Urin 1 ml Døgnurin. Basisk. Romtemp. Holdbar 4 døgn ved romtemp, ukjent i kjøl Pt- Urinsamling Pt- Urinvolum U- Urobilinogen stiks Helst frisklatt Us- Utstryk Holdbar 6 timer B- Utstryk MGG Fullblod 0,1 ml EDT Holdbar innen 6 timer B- Utstryk MGV-vurdering P- Valproat Orfiril Dv- Vancomycin Dialysat 0,5 ml Rør uten tilsetning nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 16 av 17

17 nalysenavn P- Vancomycin Ikke Li-HEP Holdbar 2 døgn Us- Vekt uspesifikt materiale P- Vit. B12 (Kobalamin) (250 µl) Holdbar 4 døgn Unngå hemolyse P- Vit. B9 (Folsyre) (250 µl) Ikke EDT Holdbar 1 døgn Unngå hemolyse. B- VKORC1 genotype Fullblod 0,5 ml (200 µl) EDT (ved behandling med warfarin) kkreditert= VKORC1 gentest P- VLDL-kolesterol U- Vokssylindre, mikroskopi U- Zolpidem Stilnoct U- Zopiklon Imovane, Zopitin, Zopiclone nalyseregister, forenklet, Ullevål Org.enhet: MBK-US Nivå: 2 Versjon: 3 Utarbeidet av: Tonje Versvik Strand Godkj. av: Tonje Versvik strand Dato: Side 17 av 17

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient Dato: 6.1.2012 Materiale - Analytt HEMATOLOGISKE ANALYSER Analysevariasjon KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA B - Hemoglobin A 1,2% 2,8% 1 3,0% B - Erytrocytter A 1,1% 3,2% 1 3,4% B - Leukocytter

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen, Ludvig N.W.

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde.

AMB - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert måleområde. vdelinger - Med.serviceavd. - vdeling for medisinsk biokjemi - Kvalitetsstyring M - Metodeoversikt, med angivelse av akkreditering, akkreditert VK% og akkreditert tgave: tarbeidet av: Pernille Martinsen,

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dokumentnr:D07604 og analytisk. Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Laboratoriehåndbok Utarbeidet / revidert av: Kvalitetskoordinator

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Bedriftsnavn: Sykehuset i Vestfold HF Kvalitetssystem Klinikknivå - Nivå 2 og analytisk. Gjelder for: Klinikk Medisinsk Diagnostikk\Sentrallaboratoriet Hovedområde: Brukerhåndbok Dokumenttype: Generell

Detaljer

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Avdelinger Farmakologi [] Utarbeidet av: Mimi Stokke Opdal, Heidi Kjøniksen Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser

Detaljer

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 7.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER

INFORMASJON OM VARIASJONSKOEFFISIENTER Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør Versjon:

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18

Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema. Gjelder fra: 21.01.2015. Sidenr: 1 av 18 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Utarbeidet av: nita Mikalsen, Hanne E. Lunde Dokument ansvarlig Kvalitetsleder Godkjent av: Sjefsbioingeniør

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

RUSMIDDELANALYSER. Prøvetaking, analyser og fortolkning. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål RUSMIDDELANALYSER Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Seksjon for Klinisk farmakologi Ullevål Avdeling for farmakologi Postboks 4956 Nydalen 0450 OSLO Telefon: 22

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 13

EQSDocument Side 1 av 13 Side 1 av 13 Hvite/Diff- parametere (Se ALM-MB-Hem; Sysmex XN, Leukocytter (Lpk) i fullblod (EQSDocument 5563)) Resultat/Melding Forklaring Tiltak Resultat-håndtering LPK > 440 10 9 /L Prøven fortynnes

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er minst like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 Fagansvarlig: Anne Syrrist Godkjent

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk

Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Autovalidering Våre erfaringer etter 1 års bruk Rigmor Søvik Fagbioingeniør ved fagområde hematologi og koagulasjon, lab. for medisinsk biokjemi seksjon Ålesund Innhold Presentasjon av lab. 2013: Innkjøp

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Legemiddelanalyser i Norge 2382 7

Legemiddelanalyser i Norge 2382 7 Originalartikkel Legemiddelanalyser i Norge 2382 7 BAKGRUNN Ved mange kliniske problemstillinger vil det være nyttig å få utført legemiddelanalyser i pasientprøver. Formålet med denne undersøkelsen er

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til?

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Etterutdanningskurs i flymedisin Oslo 4.9.2009 Merete Vevelstad Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning,

Detaljer

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM), rusmiddelprøver i urin og andre prøver Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad PREANALYTISKE FAKTORER Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad 1 Kort yrkespresentasjon av meg Næringsmiddelteknolog Medisin Tromsø Ass.lege

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

EQSDocument Side 1 av 12

EQSDocument Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hvite/Diff-parametere (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn (CellDyn), Leukrocytter (LPK) i fullblod (EQSDocument 5578)) (Se ALM-MB-Hem; Cell-Dyn Sapphire, Differensialtelling av leukocytter (EQSDocument

Detaljer

Rusmiddeltesting i biologisk materiale

Rusmiddeltesting i biologisk materiale Rusmiddeltesting i biologisk materiale Avdelingssjef Trond Oskar Aamo Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF/ overlege Lade behandlingssenter Overgangskurs i Rus og avhengighetsmedisin Oslo,

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015 Rus- og medikamentanalyser Faggruppe for klinisk farmakologi Avd. for medisinsk biokjemi Elena Kvan, overlege, spes. klinisk farmakologi Jon Norseth, avd. overlege

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse Dokument ID: 30273 Versjon: 3 Status: Godkjent Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Diagnostikk og intervensjon / Dokumentansvarlig: Guro Strøm Clementz Utarbeidet

Detaljer

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi?

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi? Vanedannende legemidler Benzodiazepiner og z hypnotika Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital andreas.westin@legemidler.no Andreas Austgulen Westin, overlege

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2011

narkotika- og dopingstatistikk 2011 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 narkotika- og dopingstatistikk 211 Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika,

Detaljer

LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN

LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN FARMASØYT FRANK JØRGENSEN SJUKEHUSAPOTEKET I BERGEN Stasjoneringssted: Voss sjukehus og medisinsk avdeling, HUS 03.03.15 INVOLVERTE LEGEMIDDELTYPER Fallrisikoen øker hos

Detaljer

En pille til deg = ti piller til meg

En pille til deg = ti piller til meg Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no En pille til deg = ti piller til meg Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk = Hva gjør

Detaljer

Fredag 9. juni 2017 Henrik Sundt Moen Stavanger Universitetssykehus

Fredag 9. juni 2017 Henrik Sundt Moen Stavanger Universitetssykehus Fredag 9. juni 2017 Henrik Sundt Moen Stavanger Universitetssykehus 1 Kasuistikk 82 år gammel mann innlegges med brystsmerter Fam./Sos.: Enkemann i halvannet år. Bor i enebolig og fullt ut selvhjulpet.

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 8.00

Godkjent av: Sjefsbioingeniør. Versjon: 8.00 Laboratorium for medisinsk biokjemi Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk variasjon Ref. nr: 18.1.1 Dokument type: Skjema Utarbeidet av: nita Mikalsen, Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering

Laboratorium for medisinsk biokjemi Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering Laboratorium for medisinsk biokjemi nalyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og Utarbeidet av: nita Mikalsen og Kaare M. Gautvik Dokument ansvarlig Kvalitetsleder og med.faglig

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Referanseområdeprosjekt

Referanseområdeprosjekt Psykofarmakologisk Avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Referanseområdeprosjekt 2005-2008 Samarbeidsprosjekt med Klinisk Farmakologisk Avdeling ved St.Olavs Hospital Prosjektleder ved Prosjektgruppe: Magnhild

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013

Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 2013-06-24 Sluttrapport Ekstern kvalitetsvurdering Medisinsk biokjemi, 2 nivå Utsendelse 3-2013 Vedlagt oversendes bearbeidede resultater. Det var 149 laboratorier som deltok i denne utsendelsen, 145 fra

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30

NKK-program 2010. Program 2010. (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med. Side 1 av 30 Program 2010 (elektronisk versjon, 30/10-2010) i samarbeid med Side 1 av 30 D00006 Databehandling HK07/Drug HK07/Special HK06, papir utgår... 7 MEDISINSK BIOKJEMI 1... 9 2040 Bilirubin, høyt nivå (neonatal

Detaljer

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken 1 Vestfoldklinikkens underenheter Enhet 1 Døgn 11 plasser Avrusing Narkotikaavhengige Enhet 2 Døgn og poliklinikk 13

Detaljer

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma.

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma. Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Laboratoriemedisin / Avd. medisinsk biokjemi / Hormonlaboratoriet / Prøvemottak Dokument ID: 30273 Versjon: 6 Status: Godkjent

Detaljer

Analysepakker fordeler og ulemper

Analysepakker fordeler og ulemper Analysepakker fordeler og ulemper PMU 24. oktober 2016 Kjell Torgeir Stokke Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Innkomststatus på sykehus Spesifikke pakker for ulike avdelinger Rasjonelt raskere fremdrift,

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e Forgiftninger A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e L a r s P e t t e r J e n s e n N y r e m e d i s i n s k a v d e l i n g N L S H - B o d ø Vurdering av pasient med mistenkt

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege Vanedannende medkamenter i fengsel Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015 Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 1 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet Kun nettversjon

Detaljer

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste?

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Seksjonsoverlege Per Egil Haavik SUS. 050213 Man må skille mellom Akutt smerte Smerte ved avansert Cancer

Detaljer

Bruk av legemidler hos eldre

Bruk av legemidler hos eldre Bruk av legemidler hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten Knut Erling Moksnes Sykehjemslege 60% på Marka Helse- og omsorgssenter Geriater, indremedisiner Sykehjemsleger i Hedmark, Hamar juni 2015 1 Pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer