1 Generell bruk 1 M E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Generell bruk 1 M8000-9001E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11"

Transkript

1 M E 1Innhold 1 Generell bruk 1 Introduksjon 1 IntelliVue MP20/MP30 2 MP20/MP30 - deler og knapper 2 IntelliVue MP40/MP50 3 MP40/MP50 - deler og knapper 4 IntelliVue MP60/MP70 5 MP60/MP70 - deler og knapper 5 MP90 - deler og knapper 6 Eksternt alarmutstyr 6 Tilhørende produkter 7 Modulboks (M8048A) 7 Parametermoduler 7 Pasientmodul (M3001A) 8 Tilleggsmoduler 10 M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11 Anestesigassmodulen (AGM) 11 Betjening og navigering 11 Andre elementer på skjermbildet 13 Bruke oppsettmenyen 13 Bruke berøringsskjermen 13 Deaktivere berøringsfunksjonen 13 Bruke SpeedPoint 14 Bruke kontrollpanelet 15 Bruke mus eller styrekule 15 Bruke knappene 15 Permanente knapper 15 Smarttaster 16 Faste knapper 17 Menyknapper 17 Bruke skjermtastaturet 17 Bruke skjermkalkulatoren 18 Bruke en uavhengig slaveskjerm 18 Bruksmodus 18 Forstå bildene 19 Bytte til et annet bilde 19 Endre innholdet i et bilde 19 Bruke "Besøkende"-skjermbilde 20 Forstå profiler 20 Bytte til ny profil 22 Bytte innstillingsgruppe 22 i

2 Standardprofil 22 Låste profiler 22 Om innstillinger 22 Endre parameterinnstillinger 23 Slå en parameter av eller på 23 Slå tallverdier av og på 23 Justere en parameterkurve 23 Endre kurvehastighet 23 Endre kurvehastighet for en gruppe 24 Endre kurvehastighet for en kanal 24 Bruke navn 24 Om sett med navn 24 Endre parameternavn (f.eks. Trykk) 25 Håndtere identiske navn 25 Endre monitorinnstillinger 26 Justere skjermens lysstyrke 26 Justere lydstyrke for berøringsfunksjonen 26 Stille dato og klokkeslett 26 Kontroller monitorens versjon 27 Komme i gang 27 Kontrollere monitoren 27 Slå på 27 Klargjøre parametermoduler 27 Starte overvåking 28 Kople fra strøm 28 Overvåking via nettverk 28 Bruke eksterne applikasjoner 28 2 Hva er nytt? 31 Hva er nytt i versjon B0.1? 31 Hva er nytt i versjon B.0? 32 Hva er nytt i versjon A.2? 33 3 Alarmer 35 Visuelle alarmindikatorer 36 Lydalarmindikatorer 36 Konfigurering av alarmlyd 36 Vanlige lydalarmer (HP/Agilent/Philips/CareNet) 36 Lydalarmer ifølge ISO/IEC normen 37 Endre alarmlydstyrke 37 Laveste lydstyrke for meldingen "Ingen sentralovervåking" 37 Kvittere for alarmer 38 Kvittere for INOP-meldinger på grunn av frakopling 38 Alarmpåminnelse 38 Slå alarmer midlertidig av 38 Slik slår du alle alarmer midlertidig av 39 ii

3 Slik slår du alle alarmer av 39 Slå alarm av eller på for en måling 39 Mens alarmene er midlertidig eller permanent slått av 39 Slå på alarmer igjen 40 Tilbakestille stille perioder for arytmialarmer 40 Forlenge tiden alarmene er av 40 Alarmgrenser 40 Vise enkelte alarmgrenser 40 Vise alle alarmgrenser 41 Endre alarmgrenser 42 Om automatiske alarmgrenser 43 Dokumentere alarmgrenser 43 Se på alarmer 44 Alarmmeldinger-vinduet 44 Alarmoversikt-vinduet 44 Om alarmmeldinger 45 Vedvarende alarmer 45 Vise innstillinger for vedvarende alarm 45 Oppførselen til vedvarende alarm 46 Kvittere for vedvarende alarmer fra et informasjonssenter 46 Teste alarmene 46 Alarmoppførsel ved Av/På 46 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger 47 Pasientalarmmeldinger 47 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 53 5 Administrere pasienter 71 Skrive inn en pasient 71 Pasientkategori og pacet status 72 Skrive inn en pasient som overvåkes av sentralen 72 Rask innskriving av pasient 72 Redigere pasientinformasjon 73 Skrive ut en pasient 73 Flytte pasienter 74 Flytte en pasient som overvåkes av sentralen 74 Flytte en pasient med en pasientmodul (ingen sentralovervåking) 75 Laste inn data fra en pasientmodul 75 Datautveksling med et informasjonssenter 76 Manglende samsvar i pasientopplysninger 76 Håndtere ulike pasientopplysninger 76 Manglende samsvar Hvis det ene settet med pasientdata er riktig 77 Manglende samsvar Hvis ingen sett med pasientdata er riktige 77 Manglende samsvar Hvis begge sett med pasientdata er riktige 78 Automatisk håndtering av ulike pasientopplysninger 78 Sengegrupper 78 iii

4 Om sengegruppens statuslinje 79 Vindu for egen sengegruppe 80 Annen seng-vinduet 81 Menyknapper for Annen seng 82 Visning av alarmstatus i Annen seng-vinduet 82 Alarmer fra sengegruppe 82 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking 83 Klargjøring av huden for elektrodeplassering 83 Kople til EKG-kabler 83 Velge primær- og sekundæravledninger 84 Kontrollere pacet status 84 Visning av EKG-kurven 85 Overvåke pacemakerpasienter 85 Velge pacet status (undertrykking av pacemakerpuls) 86 Unngå pacemakerpulser med repolarisering 86 Endre EKG-kurvens størrelse 86 Slik endrer du EKG-kurvens størrelse 86 Slik endrer du størrelsen til alle EKG-kurvene 87 Endre lydstyrke for QRS-tonen 87 Endre filterinnstillinger for EKG 87 Velge EASI- eller standard elektrodeplassering 88 Om EKG-avledninger 88 Overvåkte EKG-avledninger 88 Bytte elektrodesett 88 EKG-fallback 89 EASI-elektrodeplassering 89 Standard 3-ledet plassering 90 Standard 5-ledet plassering 90 Plassering av brystelektroder ledet plassering 92 Vanlig 12-avlednings EKG 92 Modifisert 12-avlednings EKG 93 Velge standard eller modifisert elektrodeplassering 93 Benevne modifisert 12-avlednings EKG-rapport 93 Registrert 12-avlednings EKG 94 EASI-elektrodeplassering 94 EKG-, arytmi- og ST-oversikt 96 Bruke EKG-alarmer 97 Ekstreme alarmgrenser 97 Deaktivere EKG-alarmer av 97 HR-alarmer når arytmianalyse er slått av 97 HR-alarmer når arytmianalyse er slått på 97 Sikkerhetsinformasjon om EKG 97 Om arytmiovervåking 99 Arytmialternativer 99 iv

5 Hvor kan jeg finne mer informasjon? 99 Slå arytmianalysen av eller på 100 Velge EKG-avledning for arytmiovervåking 100 Abberante overledede slag 100 Atrieflimmer og -flutter 100 Intermitterende grenblokk 101 Visning av arytmi på skjermbildet 101 Vise arytmikurver 101 Slagbenevning 101 Statusmeldinger for arytmi 102 Rytmestatusmeldinger 102 Ektopisk statusmeldinger 103 Innlæring av arytmi 103 Starte en manuell innlæring av arytmi 103 Automatisk innlæring av arytmi 104 Innlæring og Fallback 104 Arytmialarmer 104 Gule arytmialarmer 105 Vedvarende arytmialarmer 105 Slå enkelte arytmialarmer av eller på 105 Slå alle gule arytmialarmer av eller på 105 Justere alarmgrensene for arytmi 105 Stille perioder for arytmialarmer 105 Hva betyr en stille periode? 106 Tilbakestille stille perioder 106 Hvordan angis gule arytmialarmer? 106 Oppførselen til ikke-kvitterte arytmialarmer 106 Oppførselen til kvitterte arytmialarmer 106 Alarmkjeder 107 Hvordan VES-relaterte alarmer virker 108 Om ST-overvåking 109 Slå ST av og på 109 Velge ST-avledninger for analyse 109 Visning av ST-verdier 110 Oppdatere ST-referanser 111 Skrive ut ST-segmenter 111 Om ST-målepunktene 112 Justere ST-målepunktene 112 ST-alarmer 114 Alarmer for enkelt- eller multiavlednings-st 114 Endre ST-alarmgrenser Overvåke pulsfrekvens 115 Menyen Pulsoppsett 115 Kilde for alarmpuls 115 v

6 Slå Puls av og på 116 Bruke pulsalarmer 116 Velge aktiv alarmkilde: HR eller puls? 116 Hvis valg av alarmkilde er deaktivert 116 Endre alarmgrenser for HR/Puls 117 Ekstreme alarmgrenser 117 QRS-tone Overvåke respirasjon (Resp) 119 Plassere elektrodene 119 Optimal elektrodeplassering for Resp 119 Hjerteaktivitet 119 Lateral utvidelse av brystet 120 Abdominal respirasjon 120 Visning av respirasjon på skjermbildet 120 Endre registreringsmodus for respirasjon 120 Automatisk registreringsmodus 120 Manuell registreringsmodus 121 Registreringsmodus og hjerteaktivitet 121 Endre respirasjonskurvens størrelse 121 Endre respirasjonskurvens hastighet 121 Bruke respirasjonsalarmer 122 Endre forsinkelse for apnéalarm 122 Sikkerhetsinformasjon om respirasjon Overvåke SpO Velge SpO 2 -probe 124 Feste proben 125 Kople til SpO 2 -kabler 125 Måle SpO Vurdere en uventet SpO 2 -verdi 126 SpO 2 -alarmer 127 Justere alarmgrensene 127 Justere alarmgrensen for desaturasjon 127 Pleth-kurven 127 Perfusjonsindikator (Pleth) 128 Velge SpO 2 /Pleth som pulskilde 128 Velge tonemodulering 128 Velge QRS-lydstyrke 128 Beregne SpO 2 -differanse Overvåke NBP 131 Hvordan oscillometriske NBP-målinger virker 131 Målebegrensninger 132 Målemodus 132 Referansemetode 132 vi

7 Forberedelse til NBP-måling 132 Korrigere verdien hvis ekstremiteten er ikke i nivå med hjertet 133 Hvordan lese NBP-verdiene 133 Starte og stoppe NBP-målinger 134 Aktivere automatisk modus og velge tidsintervall 134 Velge alarmkilde for NBP 135 Venepunksjon 135 Kalibrere NBP Overvåke temperatur 137 Temperaturmåling 137 Velge navn på temperaturen 137 Flere navn for temperatur 138 Beregne temperaturdifferanse Overvåke invasivt trykk 139 Klargjøre trykkmålingen 139 Velge navn på trykket 140 Flere navn for trykk 140 Nulle trykktransduseren 140 Nulle ICP (eller IC1/IC2) 141 Nyeste nullverdi 141 Nulle en trykkmåling 141 Bruke den faste knappen Null 141 Nulle alle trykk samtidig 141 Feilsøke nulling 142 Justere kalibreringsfaktor 142 Vise bare middeltrykk 142 Endre trykkurvens størrelse 142 Optimal kurve 143 Ikke-fysiologisk artefaktundertrykkelse 143 Velge alarmkilde for trykk 143 Kalibrere CPJ840J6 flergangstransduser 144 Utføre trykkalibrering 144 Feilsøke trykkalibreringen 145 Beregne cerebralt perfusjonstrykk 145 Måle lungearterie-wedgetrykk 146 Redigere wedgemålingen 147 Kontakt for analog trykkutgang Overvåke cardiac output 149 Hemodynamiske parametre 150 Bruke oppgavevinduet for C.O. 151 Menyene for C.O-oppsett og CCO-oppsett 152 Vise vinduet Hemo.kalk. 152 Måle C.O. med PiCCO-metoden 152 vii

8 Måle kontinuerlig cardiac output 152 Måle systemisk vaskulærmotstand 152 Klargjøre PiCCO-målingen 153 Utføre PiCCO C.O.-målinger 154 Redigere PiCCO C.O.-målinger 154 Lagre og kalibrere PiCCO C.O.-målinger 155 Statusindikatorer for CCO-kalibrering 155 Måle C.O. med høyre hjerte-termodilusjonsmetoden 155 Klargjøre høyre-hjerte-temodilusjonsmåling 156 Oppsett av C.O.-måling med isbad 156 Velge beregningskonstant 156 Utføre høyre hjerte-c.o.-målinger 156 Redigere og lagre høyre-hjerte-temodilusjonsmålinger 157 Skrive ut C.O.-målinger 157 Retningslinjer for C.O.-injektat 157 Retningslinjer for injektat med høyre hjerte-termodilusjon 158 Retningslinjer for injektat med PiCCO 158 Injektatvolum, pasientens vekt og ETVI-verdier (bare PiCCO) 158 Meldinger for C.O./CCO-kurve 159 Ledetekstmeldinger for C.O./CCO-kurve 160 Advarsler for C.O./CCO-kurve 161 Sikkerhetsinformasjon om C.O./CCO Overvåke karbondioksid 163 Bruke hovedstrøm-co 2 (M3016A) 164 Klargjøre hovedstrøm-co Kontrollere probens nøyaktighet 164 Kalibrere proben 165 Kople CO 2 -proben til og fra 165 Bruke Microstream-CO 2 (M3015A) 166 Klargjøre hovedstrøm-co Klargjøre Microstream-CO 2 -målinger 166 Bruke Microstream-tilbehør 167 Bruke FilterLine og luftveisadapter 167 Fjerne avgasser fra systemet 168 Undertrykke nullkalibrering 168 Klargjøre hovedstrøm og Microstream 168 Justere CO 2 -kurven 168 Velge -CO 2 -korreksjoner 168 Endre CO 2 -alarmer 169 Endre forsinkelse for apnéalarm 169 Bruke alarmgrenser fra awrr 169 Endre alarmgrenser for awrr Overvåke tcgass 171 tcgass-modulen 171 viii

9 Velge transdusertemperatur 172 Bruke tidsuret 172 Stille tidsuret 172 Starte tidsuret på nytt 173 Deaktivere tidsuret 173 Stille barometertrykket 173 Bytte transdusermembran 173 Nye/tørre transdusere 174 Oppbevare transdusere 175 Kalibrere transduseren 175 Kalibreringsfeil 176 Feilsøke tcgass-kalibreringen 176 Feste transduseren 177 Velge visning av varmeeffekt 178 Nulle relativ varmeeffekt 178 Avslutte tcgass-overvåking 178 Korreksjoner av tcgass 178 Korreksjon av temperatur for tcpco Korreksjon av metabolisme for tcpco Overvåke SvO Klargjøre til SvO 2 -overvåking 180 Foreta en in vitro-kalibrering 180 Sette inn kateteret 181 Foreta en kalibrering av lysintensitet 181 Foreta en in vivo-kalibrering 182 Klargjøre in vivo-kalibreringen 182 Utføre in vivo-kalibreringen 182 Kalkulere oksygenekstraksjon Bruke anestesigassmodulen 183 Visning på skjermbildet 183 Modulens deler og knapper 184 Vannfelle 184 Modulens bakpanel 184 Om gassmålingen 185 M1026A 185 M1026B 185 Kople tilbehør til modulen 185 Fjerne gass fra sirkelen 186 Returnere avgasser 186 Fjerne avgasser 186 Bruke anestesigassmodulens oppsettmenyer 186 Velge tallverdier for visning 186 Korreksjon av fuktighet for CO Justere kurvens størrelse 187 ix

10 Endre forsinkelse for apnéalarm 187 Bruke alarmgrenser fra awrr 187 Alarmer og nullkalibrering 187 Automatisk alarmundertrykkelse 188 Gassidentifikasjon 188 Hvis Gass-ID er valgt til Manuell 188 Hvis Gass-ID er valgt til Auto 188 Bytte anestesigass 188 Gass-ID ved avslutning av anestesi 189 Aktivere standby 189 Nullkalibrering 189 Automatisk nullkalibrering 189 M1026A 189 M1026B 189 Manuell nullkalibrering 190 Undertrykke nullkalibrering 190 Bruke anestesigassmodulen under åpen hjertekirurgi 190 Sikkerhetsinformasjon om anestesigassmodulen Overvåke EEG 193 Oppsett av EEG-overvåking 194 Bruke oppgavevinduet for EEG-impedans/Montage 194 Velge en EEG-elektrodemontage 195 Endre impedansgrense 195 Om elektrode-hudimpedans 195 Impedansindikatorer 196 Om Compressed Spectral Arrays (CSA) 197 Vise CSA-er 199 Endre EEG-innstillinger 199 Slå EEG-tallverdier av og på 199 Endre EEG-kurvenes skala 199 Endre filterfrekvenser 200 Endre hastigheten til EEG-kurven 200 EEG-rapporter 200 Sikkerhetsinformasjon om EEG 201 EEG og elektrisk forstyrrelse Overvåke BIS 203 Oppsett av BIS-overvåking 204 Overvåke BIS ved bruk av DSC og BIS-apparat 204 Overvåke BIS ved bruk av BISx 205 Kontinuerlig impedanssjekk 205 Syklisk impedanssjekk 206 Starte en syklisk impedanssjekk 206 Stoppe en syklisk impedanssjekk 206 BIS-vindu 206 x

11 Impedansindikatorer 207 Endre gjennomsnittstid for BIS 207 Slå BIS og tallverdier av og på 207 Endre EEG-kurvens størrelse 208 Slå BIS-filtre av og på 208 Sikkerhetsinformasjon om BIS Trender 211 Vise trender 211 Vise grafiske trender 212 Vise tabelltrender 212 Menyknappene 213 Klargjøre trendvisning 213 Trendgrupper 213 Trendintervall 214 Trendprioritet 214 Trendparameterskalaer 214 Grafisk trendvisning 214 Dokumentere trender 215 Trenddatabaser 215 Ikke-periodisk trenddatabase 216 Multiverdi-parametre i trendene 216 Bildetrender 216 Velge bildetrendtid 217 Endre bildetrend på skjermbildet 217 Endre visning av bildetrender 218 Tabellvisning 218 Horisontvisning 218 Innstille horisont 219 Innstille trendskala for horisont Kalkulasjoner 221 Vise kalkulasjoner 221 Vinduet Kalkulasjoner 222 Menyknappene 222 Vise kalkulasjonsoversikter 223 Utføre kalkulasjoner 223 Skrive inn verdier for kalkulasjoner 224 Erstatte verdier automatisk 224 Automatisk konvertering av enheter 224 BSA-formler 224 Dokumentere kalkulasjoner Detaljtrend-kurver 227 Endre visning av detaljtrendkurver 227 Skala for detaljtrendkurver 227 xi

12 Detaljtrendkurver og oksycrg 227 Skrive ut rapporter for detaljtrendkurver 228 Skrive ut detaljtrendkurver på modulskriver Episodeoversikt 229 Episodeoversiktens nivåer 229 Hendelsesgrupper 230 Hendelsesutsnitt 230 Menyknapper 231 Triggerhendelser 232 Ny trigger av hendelse 232 Innstille triggere for NEO og enkel episodeoversikt 232 Innstille triggere for avansert episodeoversikt 233 Manuelle triggerhendelser 233 Hendelsesdatabasen 234 Vise hendelser 234 Antall hendelser 234 Kombinerte hendelser 235 Antall hendelser i neonatal episodeoversikt (NEO) 235 Vinduet Hendelsesoversikt 235 Vinduet Hendelsesgruppe 235 Vinduet Hendelsesutsnitt 236 Legge en merknad i en hendelse 237 Dokumentere hendelser 237 Dokumentere Hendelsesgruppe 237 Dokumentere et hendelsesutsnitt 238 Skrive ut hendelser 238 Skrive ut hendelsesgruppe 238 Skrive ut hendelsesutsnitt 239 Hendelsesrapporter 239 Hendesesgruppe-rapporter 240 Hendelsesutsnitt-rapporter Utskrifter 243 Starte og stoppe utskrifter 244 Hurtigstart av utskrifter 244 Forlenge utskrifter 245 Stoppe utskrifter 245 Endre utskriftsinnstillinger 245 Utskriftstyper 245 Utskrifter av EKG-registrering 246 Opprette og endre utskriftsmaler 246 Endre EKG-kurvens forsterkning 247 Utskriftsprioriteter 247 Eksempel på en utskrift 248 Utskriftskode 248 xii

13 Kurver på utskriften 249 Oppbevare utskrifter 249 Bytte papir 250 Statusmeldinger Skrive ut pasientrapporter 253 Starte rapportutskrifter 253 Stoppe rapportutskrifter 254 Innstille rapporter 254 Innstille EKG-rapporter 254 Innstille tabellrapporter og grafiske rapporter 255 Innstille automatiske rapporter 255 Innstille en enkelt rapportutskrift 255 Kontrollere skriverinnstillinger 256 Aktivere/deaktivere printere for rapporter 257 Stiplete linjer i rapporten 257 Utilgjengelig printer: Omdirigere rapporter 257 Statusmeldinger for printer 258 Eksempler på rapportutskrifter 258 Alarmgrenser-rapport 259 Sanntidsrapport 260 Cardiac output-rapport 261 EKG-rapporter 262 Andre rapporter Bruke medikamentkalkulatoren 263 Åpne medikamentkalkulatoren 264 Utføre medikamentkalkulasjoner 264 Om "Rule of Six" 264 Utføre kalkulasjoner for et ikke-definert medikament 264 Utføre kalkulasjoner for et definert medikament 265 Omregning av enheter 266 Bruke infusjonstabellen 266 Bruke titreringstabellen 267 Dokumentere medikamentkalkulasjoner Vuelink-moduler 269 Kople til et eksternt apparat 270 Endre VueLink-kurver og tallverdier på skjermbildet 270 Vindu for VueLink-utstyrsdata 270 Bruke skjermbilder for VueLink 271 Slå VueLink av og på 271 Alarmer/INOP-meldinger fra eksternt utstyr 271 Forskjellig språk i modulen og monitoren 272 xiii

14 28 Respirasjonssløyfer 273 Vise sløyfer 273 Registrere og slette sløyfer 274 Vise/skjule sløyfer 274 Endre sløyfens størrelse på skjermbildet 275 Bruke sløyfenes markør 275 Endre sløyfetype 275 Kildeutstyr 275 Dokumentere sløyfer Rengjøring og vedlikehold 277 Generelle punkter 277 Rengjøring 278 Desinfeksjon 278 Rengjøre tilbehøret 278 Sterilisering 279 Rengjøre skriverhodet (bare M1116B) 279 Rengjøre batteriene og batterirommet 279 Tilbehør til anestesigassmodulen Vedlikehold og feilsøking 281 Se over utstyret og tilbehøret 281 Se over kabler og kontakter 281 Vedlikeholdsoppgaver og -plan 282 Feilsøking 283 Kassere monitoren 283 Kassere tomme gassflasker Bruke batterier 285 Indikatorer for batteristrøm 286 Batteriindikator 286 Batteristatus på standardbildet 286 Batteristatus-vinduet 287 Vise batteristatus for hvert batteri 288 Skrive ut batteristatus 288 Skrive ut batterirapporter 288 Kontrollere batteriets ladenivå 288 Bytte batterier 288 Optimalisere batteriytelsen 289 Innstilling av skjermens lysstyrke 289 Lade batteriene 289 Trimme batteriene 290 Batterier med forskjellig ladenivå 290 Sikkerhetsinformasjon om batterier 290 xiv

15 32 Tilbehør 291 Tilbehør til EKG/RESP 291 Apparatkabler ledet elektrodekabler ledet elektrodekabler ledet elektrodekabler ledet pasientkabler (én kabel) ledet pasientkabler (én kabel) 292 Kabelklemmer og holdere 293 NBP-tilbehør 293 Engangsmansjetter og myke flergangsmansjetter til voksne/barn 293 Sett med flergangsmansjetter 293 Flergangsmansjetter for voksen/barn med antibakteriell impregnering 294 Myke engangsmansjetter og engangsslange for barn/voksen 294 Mansjetter til neonatale/spebarn (ikke-sterile, for engangsbruk) 294 Tilbehør til invasivt trykk 295 SpO 2 -tilbehør 295 Temperaturtilbehør 298 Tilbehør til cardiac output (CO) 298 Tilbehør til hovedstrøm-co Tilbehør til Microstream-CO Tilbehør til tcgass 300 EEG-tilbehør 301 BIS-tilbehør 301 BIS-prober 301 Annet BIS-tilbehør 301 Tilbehør til anestesigassmodulen 302 SvO 2 -tilbehør 302 Tilbehør til skriveren Installasjon og spesifikasjoner 305 Beregnet bruk 305 Indikasjoner for bruk 305 Informasjon fra produsenten 306 Produsentens ansvar 306 Varemerker 306 Symboler 307 Sikkerhetsinformasjon om installasjon 308 Kontakter 308 MP20/MP MP40/MP MP60/MP MP Høyde og barometertrykk 313 Sikkerhetsspesifikasjoner 313 xv

16 Fysiske spesifikasjoner 314 Spesifikasjoner for bruksmiljøet 315 Spesifikasjoner for M4605A batteri 317 Ytelsesspesifikasjoner for monitoren 318 Parameterspesifikasjoner 323 EKG/Arytmi/ST 323 Respirasjon 325 SpO NBP 328 Invasivt trykk og puls 330 Temp 331 CO Cardiac output / Kontinuerlig cardiac output 333 tcgass 334 SvO EEG 335 BIS 336 Anestesigassmodul 336 Sikkerhets- og ytelsestester 338 Spesifikasjoner for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 338 Tilbehøret er i samsvar med EMC-normer. 339 Elektromagnetisk stråling 339 Unngå elektromagnetiske forstyrrelser (Resp og BIS) 339 Elektromagnetisk immunitet 340 Anbefalt fysisk avstand 340 Anbefalt fysisk avstand fra bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr 341 Diatermi/Defibrillering/Statisk elektrisitet 342 Raske transienter/pulser 342 Omstartstid Standardinnstillinger 343 Standardinnstillinger for alarmer 344 Fabrikkinnstillinger for EKG, arytmi og ST 344 Standardinnstillinger for Puls 347 Standardinnstillinger for respirasjon 348 Standardinnstillinger for SpO Standardinnstillinger for NBP 349 Standardinnstillinger for temperatur 349 Standardinnstillinger for invasivt trykk 350 Standardinnstillinger for cardiacoutput 350 Standardinnstillinger for CO Standardinnstillinger for tcgass 352 Standardinnstillinger for SvO Standardinnstillinger for AGM 352 Standardinnstillinger for EEG 353 Standardinnstillinger for BIS 353 xvi

17 Standardinnstillinger for VueLink 354 xvii

18 xviii

19 1 1Generell bruk Introduksjon Brukerhåndboken er beregnet for utdannet helsepersonell som bruker IntelliVue MP20/MP30 (M8001A/M8002A), MP40/50 (M8003A/M8004A) and MP60/70/90 (M8005A/M8007A/ M8010A) pasientmonitorer. Hvis ikke annet står nevnt, gjelder informasjon i denne håndboken for alle IntelliVue-pasientmonitorer Dette kapitlet gir en oversikt over monitoren og dens funksjoner. Kapitlet beskriver hvordan du utfører oppgaver som er vanlige for alle målinger (som f.eks. skrive inn data, slå av eller på en måling, velge og endre kurvehastighet, arbeide med profiler). I kapitlet om alarmer står det en oversikt over alarmene. De resterende kapitlene beskriver de enkelte målingene og inneholder også informasjon om rengjøring og vedlikehold. Gjør deg kjent med alle instruksjonene, inkludert advarsler og forholdsregler før du starter overvåking av pasienter. Les og ta vare på instruksjonene som følger med ekstrautstyr og tilbehør. Slike instruksjoner kan inneholde viktig informasjon om rengjøring og vedlikehold som ikke står nevnt i denne håndboken. Denne brukerhåndboken beskriver alle funksjoner og opsjoner. Det kan hende din monitor ikke har alle disse, da de ikke leveres til alle land. Monitoren har mange konfigurasjonsmuligheter. Hva du ser på skjermbildet, hvordan menyene vises og så videre, avhenger av måten monitoren er konfigurert på for din avdeling. Dette kan være litt annerledes enn bildene i denne håndboken. I denne brukerhåndboken: En advarsel beskriver en mulig faresituasjon, bivirkning eller sikkerhetsrisiko. Hvis advarsler ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig skade for brukeren eller pasienten. Et Obs gjør oppmerksom på at spesielle hensyn er nødvendig for sikker og riktig bruk av produktet. Hvis slike forholdsregler ikke følges, kan det føre til mindre eller moderat personskade eller skade produktet eller andre gjenstander, og gi risiko for mer alvorlig skade. Monitor henviser til hele pasientmonitoren. Skjerm henviser til den fysiske skjermen. Skjermbilde og Bilde henviser til alt du ser på monitorens skjerm, f.eks. målinger, alarmer, pasientdata. Med IntelliVue-serien tilbyr Philips pasientmonitorer som er egnet for de fleste overvåkingssituasjoner, f.eks. operasjon, intensiv, intermediær og neonatal. Systemet kombinerer overvåking av mange målinger (med plug-and-play tilkopling) med pasientoversikt og dataadministrasjon. 1

20 1 Generell bruk Introduksjon Monitoren lagrer data i databaser for trender, hendelser og kalkulasjoner. Du kan vise tabelltrender og skrive dem ut på en lokal eller ekstern printer. De grafiske trendene kan vise inn til 3 grafer, hver med inn til 3 målinger. Grafiske trender kan være en hjelp til å oppdage endringer i pasientens tilstand. Du kan også få opp detaljtrender med målinger som endrer seg raskt. Trendene vises detaljert med slag-tilslag-oppløsning og kan inneholde fire parametre. Med standard episodeoversikt lagrer monitoren inntil 50 brukerdefinerte kliniske hendelser over en 24 timers periode. Denne oversikten kan hentes fram når som helst. Monitoren finnes i forskjellige modeller. Disse står forklart nedenfor. Alle modeller kan også bruke datautstyr som mus, styrekule og tastatur. IntelliVue MP20/MP30 IntelliVue M20/MP30 (M8001A/M8002A) pasientmonitor har en 10 tommers TFT LCD, SVGA flatskjerm. MP30 har en berøringsskjerm og et integrert kontrollpanel som brukes til betjening av monitoren, mens MP20 bare kan betjenes ved hjelp av et integrert kontrollpanel. Skjermbildet på MP20/ MP30 kan vise maksimalt fire kurver samt skjermbildet 12-avlednings EKG. MP20/MP30 kan koples til én pasientmodul (PMD) og en av tilleggsmodulene. Modulboksen (M8048A) og alle parametermoduler kan brukes med MP20/ MP30. MP20/MP30 - deler og knapper MP20/MP30 - venstre side Fargekodede alarmlamper 2 Alarmer av-lampe 3 Modell 4 EKG ut 5 Kontrollpanel 6 Bestillings- og serienummer 7 Låsehendel 2

21 Introduksjon 1 Generell bruk MP20/MP30 - frontpanel 1 På/Standby-bryter 2 Lysindikator for På/Standby 3 Feilindikator 4 Lysindikator for batteristatus 5 Lysindikator for nettstrøm 6 "Les dokumentasjonen"-symbol 7 Låsehendel MP20/MP30 - Lysindikatorenes farger og betydning Lysindikator for På/Standby Grønn når monitoren er slått på Feilindikator Batteriindikator Lysindikator for nettstrøm IntelliVue MP40/MP50 Rød hvis det har oppstått et problem med monitoren Grønn, gul og rød. Se mer om dette i avsnittet "Bruke batterier" Grønn når monitoren er koplet til nettstrøm IntelliVue MP40/MP50 (M8003A/M8004A) pasientmonitor har en 12 tommers TFT LCD, SVGA flatskjerm. MP50 har en berøringsskjerm og et integrert kontrollpanel som brukes til betjening av monitoren, mens MP40 bare kan betjenes ved hjelp av et integrert kontrollpanel. Skjermbildet på MP40/MP50 kan vise maksimalt seks kurver samt skjermbildet 12-avlednings EKG. MP40/MP50 kan koples til én pasientmodul (PMD) og en av tilleggsmodulene. Det kan koples fire parametermoduler til den integrerte modulboksen. Disse har "plug-and-play"-funksjon (bortsett fra M1021A SvO 2 -modul som ikke kan brukes med MP40/ MP50). Modulboksen (M8048A) kan ikke brukes med MP40/MP50. 3

22 1 Generell bruk Introduksjon MP40/MP50 - deler og knapper MP40/MP50 - venstre side 1 Fargekodede alarmlamper 2 Alarmer av-lampe 3 Modell 4 EKG ut 5 Kontrollpanel 6 Bestillings- og serienummer 7 Låsehendel 8 Modulplasser MP40/MP50 - frontpanel 1 På/Standby-bryter 2 Lysindikator for På/Standby 3 Feilindikator 4 Lysindikator for batteristatus 5 Lysindikator for nettstrøm 6 "Les dokumentasjonen"-symbol 7 Låsehendel MP40/MP50 - Lysindikatorenes farger og betydning Lysindikator for På/Standby Grønn når monitoren er slått på Feilindikator Batteriindikator Lysindikator for nettstrøm Rød hvis det har oppstått et problem med monitoren Grønn, gul og rød. Se mer om dette i avsnittet "Bruke batterier" Grønn når monitoren er koplet til nettstrøm 4

23 Introduksjon 1 Generell bruk IntelliVue MP60/MP70 IntelliVue MP60/MP70 (M8005A/M8007A) pasientmonitorer har skjermen, en 15 tommers farge LCD-skjerm, og dataenheten i én del. Skjermbildet kan vise maksimalt åtte kurver, samt skjermbildet 12-avlednings EKG. MP60 betjenes hovedsaklig med SpeedPoint. MP70 har berøringsskjerm som standard, men kan også leveres med SpeedPoint (opsjon). Monitorene kan koples til pasientmodulen (PMD), en av tilleggsmodulene og til modulboksen (M8048A). Parametermoduler kan koples til modulboksen og har plug-and-play-funksjon. MP60/MP70 har to integrerte modulplasser til parametermoduler. Du kan sette inn en hvilket som helst kombinasjon av disse modulene i de to modulplassene: Trykk, temperatur, C.O., SpO 2 og VueLink. Du kan også sette inn modulskriveren i de to plassene. MP60/MP70 - deler og knapper Fargekodede alarmlamper 2 Alarmer av-lampe 3 Skjermbilde 4 Modell 5 SpeedPoint (opsjon for MP70) 6 Bestillings- og serienummer 7 Låsehendel 8 Lysindikator for nettstrøm 9 Feilindikator 10 Strøm på/standby-knapp 11 Lysindikator for strøm på 5

24 1 Generell bruk Introduksjon MP90 - deler og knapper Modell MP90 har separat skjerm og dataenhet. Monitoren leveres med med berøringsskjerm og ekstern SpeedPoint som standardutstyr. Lysindikator for nettstrøm Feilindikator Lysindikator for strøm på Av/På-knapp Skjerm Dataenhet Eksternt alarmutstyr Det eksterne alarmutstyret gir visuelle signaler og alarmsignaler for alarmer, i tillegg til de som vises på skjermbildet Fargekodede alarmlamper (den høyre lampen blinker rødt eller gult ved pasientalarmer, den venstre blinker lyseblått ved INOP-meldinger) 2 Alarmer av-lampe - når denne lyser, angir det at alle pasientalarmene er slått av. 3 Høyttaler - for prompttoner, QRS-toner osv. 4 Strøm på/standby-knapp for monitoren. Trykk denne for å slå på monitoren fra avstand. Trykk og hold den inne i et sekund for å slå av monitoren. 5 Strøm på-lysindikator - lyser grønt når monitoren er på 6

25 Tilhørende produkter 1 Generell bruk Tilhørende produkter Systemet kan leveres med flere typer moduler og gi forskjellige overvåkingsalternativer. Ingen av disse har egne av/på-knapper. De får strøm fra monitoren og slås automatisk på når du slår på monitoren. En grønn lysindikator angir at de får strøm fra monitoren. En rød lysindikator (kontinuerlig eller blinkende) angir et problem med modulen. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Modulboks (M8048A) Kun MP60/ 70/90 Modulboksen har 8 plasser til parametermoduler. Du kan kople to modulbokser med plass til maksimalt 10 parametermoduler til MP90 (M8010A). Maksimalt kan det koples følgende antall like parametermoduler til en modulboks: fem trykkmoduler, fire temperaturmoduler, fire VueLink-moduler. Kople modulboksen til monitoren med pasientmodulkabelen. Bruk pasientmodulkontakten på den venstre siden til å kople til ekstra pasientmoduler. Bruk kontakten på den høyre siden til å kople modulboksen til monitoren Pasientmodul 2 Tilleggsmodul 3 Pasientmodulholder 4 Modulboks 5 BIS-modul 6 Lysindikator for strøm på 7 Avbruddsindikator 6 7 Parametermoduler Du kan kople pasientmodulen med inn til 8 parametermoduler og to moduler (i de integrerte plassene) til MP60/MP70. Du kan kople inn til 4 parametermoduler til den integrerte modulboksen i MP40/ MP50. Følgende moduler kan tilkoples: Invasivt blodtrykk (M1006B) Temperatur (M1029A) Pulsoksymetrimodul (SpO 2 ) (M1020B) Cardiac output (M1012A) og kontinuerlig cardiac output (M1012A opsjon C10) Transkutan gass (M1018A) Blandet venøs oksygenmetning - SvO 2 (M1021A) - Gjelder bare MP60/70/90 Skriver (M1116B) VueLink-grensesnitt (M1032A) EEG (M1027A) Bispektral indeks - BIS (M1034A) 7

26 1 Generell bruk Tilhørende produkter Du kan kople parametermoduler til og fra under overvåking. Skyv modulen inn til tappen under den klikker på plass. Du fjerner en modul ved å trykke tappen oppover og trekke modulen ut. Hvis en modul koples fra og til på samme monitor, bevares navn og innstillinger, f.eks. alarmgrenser. Du kan også kople modulen til en annen monitor, men da bevares bare navnet. Kontakten på den enkelte parametermodulen har samme farge som pluggen på den tilhørende pasientkabelen. Trykk oppsettknappen på modulens front for å få opp parameterens oppsettmeny på skjermbildet. En lampe over knappen lyser når oppsettmenyen er aktivert. Enkelte moduler har to knapper, f.eks. har trykkmodulen en knapp for å starte nulling. Eksempel på en modul (trykk) 1 Modulnavn 2 Lysindikator for oppsettknapp 3 Oppsettknapp - aktiverer parameterens oppsettmeny eller vindu for VueLinkutstyrsdata. 4 Kontakt for pasientkabel/probe 5 Knapp med særskilt funksjon for parameteren, f.eks. Null x80 TRYKK Trykk 5 Pasientmodul (M3001A) Med pasientmodulen kan du overvåke 3-, 5- eller 10-avlednings EKG (inkludert arytmi og ST), respirasjon, SpO 2, NBP og enten et invasivt trykk eller en temperatur. Avhengig av modell koples modulen til monitoren med en kabel, eller den kan festes på den venstre siden av modulboksen eller bak på selve monitoren, som vist i illustrasjonen. 8

27 Tilhørende produkter 1 Generell bruk Pasientmodulen montert bak på MP40/ MP50 (til venstre) og MP60/MP70 Kontakter og symboler på M3001A 1 Hvit EKG/Resp-kontakt 5 2 Blå SpO 2 -kontakt 3 Rød NBP-kontakt & 5 Kombinert kontakt for trykk (rød) og temperatur (brun) - kople til enten trykktransduser eller temperaturprobe. Denne kontakten finnes ikke på alle versjoner av pasientmodulen

28 1 Generell bruk Tilhørende produkter Kontakter og symboler på M3001A NBP start/stop-knapp - starter eller stopper NBPmålinger 7 NBP AKUTT-knapp - starter en serie med AKUTTE NBP-målinger 9 Operasjon 8 Null-knappen - starter en nulling av den tilkoplede trykktransduseren når den trykkes og holdes inne i ett sekund 8 Kvitter for alarm: kvitterer for alle aktive alarmer og slår av alarmlyd og alarmlamper 9 Kontakt for monitor Tilleggsmoduler Tilleggsmodulene koples til pasientmodulen, og bruker innstillinger og strøm fra denne. Trenddata og parameterinnstillinger fra parametrene koplet til en tilleggsmodul lagres i denne. Tilleggsmodulene skal ikke koples fra pasientmodulen. Hvis du ønsker å bytte en tilleggsmodul, må du bytte tilleggsmodulen og pasientmodulen sammen. Tilleggsmodulene skal ikke koples fra verts-pasientmodulen under overvåking. Når tilleggsmodulen koples fra, går alle innstillinger både i pasientmodulen og tilleggsmodulen tilbake til standard og lagret trendinformasjon i pasientmodulen går tapt. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler Med M3015A Microstream CO 2 -modul kan microstream-kapnografi og et trykk eller en temperatur koples til pasientmodulen. Med M3016A hovedstrøms-co 2 -modul kan hovedstrømskapnografi og trykk eller temperatur koples til pasientmodulen. 10

29 Betjening og navigering 1 Generell bruk M3016A hovedstrøm M3015A Microstream Trykkontakt (rød) 4 Inntak 2 Temperaturkontakt (brun) 5 Microstream-CO 2 -kontakt 3 Hovedstrøm-CO 2 -kontakt (opsjon) 6 Gassuttak M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk M3021A tilleggsmodul for hemodynamikk kan koples til M3001A pasientmodul og gi følgende parametre: Temperatur, trykk, et ekstra trykk eller temperatur og C.O. og CCO. Tilkopling til pasientmodulen Trykkontakter (røde) Cardiac output (oransje) - tilvalg Temperaturkontakter (brune) Anestesigassmodulen (AGM) Se kapitlet om anestesigassmodulen for informasjon om denne. Betjening og navigering Alt du trenger for å betjene monitoren befinner seg på skjermbildet. Nesten alle elementene på skjermbildet er interaktive. Elementene omfatter tallverdier, kurver, skjermknapper, informasjonslinjer, alarmlinjer og menyer. 11

30 1 Generell bruk Betjening og navigering Monitorens fleksibilitet betyr at du ofte kan komme til samme element på forskjellige måter. Du kan for eksempel få opp et element via berøringsfunksjonens oppsettmeny, via en fast knapp eller via en smarttast. Denne brukerhåndboken beskriver alltid hvordan du kommer til elementer via skjermbildets oppsettmeny. Bruk den måten du finner mest hensiktsmessig ABP nulling utført 11 Nov 02 7: Informasjonslinjen Andre elementer på skjermbildet 1 nettverkskontaktindikator 10 alarmstatuslinje - viser aktive alarmmeldinger (dokumentert i informasjonssenterets brukerhåndbok) 2 sengenavn 11 statuslinje - viser meldinger og ledetekst som informerer deg om handlinger 3 pasientidentifikasjon 12 lukker alle åpne menyer og vinduer og går tilbake til standardbildet 4 pasientkategori 13 tilgang til hovedoppsettmenyen 5 pacet status 14 bla til høyre for å vise flere smarttaster 6 dato og klokkeslett 15 Smarttaster - disse endrer funksjon i henhold til monitorens konfigurasjon 7 tilgang til menyen med profiler 16 bla til venstre for å vise flere smarttaster 8 Gjeldende skjermbildenavn/ tilgang til menyen for å endre bilde 17 Alarmer midlertidig av - indikatorer for alarmer midlertidig avslått. Hvor lenge alarmene er avslått, avhenger av monitorens konfigurasjon. Hvis alarmene er permanent avslått, endres knappens navn til Alarmer av. Velg knappen igjen for å aktivere alarmindikatorene umiddelbart. 9 lydstyrke/lydstyrkeindikator 18 Kvitter for alarm - kvitterer for alle aktive alarmer og slår av alarmlyd og alarmlamper. Indikatorene kan slås av permanent eller midlertidig (det siste hvis gjentatt alarm er på). 12

31 Betjening og navigering 1 Generell bruk Andre elementer på skjermbildet Velg et element på skjermen for å få tilgang til handlingene som er knyttet til elementet. Hvis du for eksempel velger pasientens navn, får du opp et vindu med pasientopplysninger. Velger du HR-tallverdien, får du opp oppsettmenyen for EKG. Velg EKG-kurven for å få opp menyen for EKGavledninger. Legg merke til at avstanden mellom hver linje i en meny kan være liten og stor for å passe til måten monitoren betjenes på - med berøring, Speedpoint, hjul eller mus. Bruke oppsettmenyen Kun MP20/ MP30/MP40/ MP50 Oppsett Alarmmelding Alarmgrenser Alarmlydstyrke Egen sengegr. Endre bilde Profiler Skriv inn/ut Pacet Nei Nettverk Sengeinformasjon dato og tid Gjelder MP20/MP30 and MP40/MP50: Elementene øverst i skjermbildet er gruppert for å lette navigeringen. Velg et av elementene for å åpne Oppsett-menyen, bla gjennom menyen og marker ønsket element. Trykk deretter på hjulet for å velge elementet. Bruke berøringsskjermen Velg skjermelementer ved å trykke direkte på skjermbildet. Deaktivere berøringsfunksjonen! Slik deaktiverer du midlertidig berøringsskjermens funksjon: Trykk og hold inne den faste knappen Standardbilde. En hengelås vises over knappen Standardbilde.! Trykk og hold inne knappen Standardbilde igjen for å aktivere berøringsfunksjonen. 13

32 1 Generell bruk Betjening og navigering Bruke SpeedPoint Integrert SpeedPoint (bare MP60/MP70) 6 7 Ekstern SpeedPoint (alle monitorer) 1 Kvitter for alarm - kvitterer for alle aktive alarmer og slår av alarmlyd og alarmlamper. Har samme konfigurasjonen som den permanente knappen Kvitter alarm. 2 Alarmer av/alarmer midlertidig av - indikatorer for alarmer midlertidig avslått. Har samme konfigurasjonen som den permanente knappen Alarmer midl. av. 3 Standard bilde - lukker alle åpne menyer og vinduer, og går tilbake til standardbildet. 4 Tilbake - går tilbake til det forrige menybildet. 5 SpeedPoint-hjul - ved å dreie og vippe denne, markerer du elementer. Trykk for å velge. 6 Funksjonsknapper på ekstern SpeedPoint - funksjonen tilsvarer de fem første smarttastene på skjermbildet. 7 På/Standby-knapp Drei hjulet til venstre eller høyre. For hvert klikk flytter markeringen seg til det neste skjermelementet. Du kan også vippe hjulet for å flytte markeringen mot et element. En markør beveger seg over skjermbildet i den retningen du vipper hjulet. Når markøren er over et skjermelement, markeres dette. Når ønsket skjermelement er markert, trykker du hjulet for å velge elementet. Ved å benytte en ekstern SpeedPoint kan du betjene monitoren på avstand, f.eks. fra enden av sengen. Den eksterne SpeedPoint kan brukes med alle monitorer. 14

33 Betjening og navigering 1 Generell bruk Bruke kontrollpanelet Kun MP20/ MP30/MP40/ MP50 1 Kvitter for alarm - kvitterer for alle aktive alarmer og slår av alarmlyd og alarmlamper. Denne knappen har samme konfigurasjon som den permanente knappen. 2 Alarmer av/alarmer midlertidig av - indikatorer for alarmer midlertidig avslått. Denne knappens funksjon velges i konfigurasjonen av Alarmer midlertidig av. 3 Standard bilde - lukker alle åpne menyer og vinduer, og går tilbake til standardbildet. 4 Tilbake - går tilbake til det forrige menybildet. 5 Kontrollpanel Bruk hjulet ved å dreie det mot venstre eller høyre. For hvert klikk flytter markeringen seg til det neste skjermelementet. Elementet markeres. Når ønsket skjermelement er markert, trykker du hjulet for å velge elementet. Bruke mus eller styrekule Bruke knappene Hvis du bruker en mus eller styrekule, velger du skjermelementer ved å klikke dem (trykk og slipp venstre museknapp). Mens du beveger musen, vises en markør som angir musemarkørens posisjon. Monitoren har fire typer knapper. Permanente knapper En permanent knapp er en grafisk knapp som alltid vises på skjermbildet og gir deg rask adgang til funksjoner. Alarmer midlertidig av - indikatorer for alarmer midlertidig avslått. Hvor lenge alarmene er avslått, avhenger av monitorens konfigurasjon. Hvis alarmene er permanent avslått, endres knappens navn til Alarmer av. Velg knappen igjen for å aktivere alarmindikatorene umiddelbart. Kvitter for alarm - kvitterer for alle aktive alarmer og slår av alarmlyd og alarmlamper. Standard bilde - lukker alle åpne menyer og vinduer, og går tilbake til standardbildet. Hovedoppsett- gir tilgang til hovedoppsettmenyen 15

34 1 Generell bruk Betjening og navigering Smarttaster En smarttast er en konfigurerbar knapp, plassert nederst på hovedbildet. Knappene gir rask tilgang til funksjoner. Hvilke smarttaster som vises på monitoren avhenger av hvilke opsjoner den har, og konfigurasjonen. tilgang til profilmenyen endre skjermbilde forrige bilde stille alarmgrenser tilgang til pasientdatamenyen for innskriving/utskriving/flytting endre alarmlydstyrke endre QRS-lydstyrke avslutte kasus for å skrive ut en pasient gå til standby - avslutter pasientovervåking Alle kurver og tallverdier forsvinner fra skjermbildet. Innstillinger og pasientdata beholdes. få opp informasjon for andre pasienter endre skjermens lysstyrke (gjelder ikke for uavhengige skjermer) se på slagbenevnelser (benevne arytmikurve) lær arytmi på nytt endre EKG-kurvens amplitude (størrelse) tilgang til cardiac output-prosedyre - starte/stoppe manuell måling - starte automatiske målinger - stoppe pågående automatiske måling starte AKUTT NBP-måling stoppe automatiske eller AKUTTE NBPmålinger (hele serien) starte venepunksjon (blåse opp mansjetten til subdiastolisk trykk) stille automatisk intervall for NBP tilgang til pasientrapporter nulle invasiv trykktransduser starte en forsinket utskrift Smarttasten Nåtidsutskrift som gir tilgang til menyknapper for skriver 16

35 Betjening og navigering 1 Generell bruk tilgang til vinduet for wedgeprosedyre åpne vinduet for sløyfer åpne tabelltrender oversikt over grafiske trender tilgang til episodeoversikt tilgang til kalkulasjoner tilgang til kalkulatoren tilgang til medikamentkalkulatoren utelate AGM-null utelate nulling av <parameter> starte 12-avlednings registrering (kun hvis informasjonssenter er tilkoplet) tilgang til eksterne applikasjoner (hvis applikasjonstjener er tilkoplet) tilgang til EEG CSA-informasjon tilgang til EEG montage-informasjon vise VueLink-informasjon Faste knapper En fast knapp er en fysisk knapp på overvåkingsutstyret, for eksempel nulle trykk-knappen på pasientmodulen eller oppsettknappen på en modul. Menyknapper Menyknapper er oppgaverelaterte knapper som automatisk vises på skjermbildet ved behov. For eksempel vises Bekreft-knappen bare når du må bekrefte en endring. Bruke skjermtastaturet Bruk dette på samme måte som et vanlig tastatur. Skriv inn informasjon ved å velge et tegn etter det andre. Bruk Shift og Lock for å få store bokstaver. Bruk Tilbake-tasten for å slette et enkelt tegn, eller bruk Clr-tasten for å slette alle tegn. Trykk Enter for å bekrefte dataene du har skrevet inn og lukke skjermtastaturet. Hvis det er koplet et vanlig tastatur til monitoren, kan du bruke dette sammen med eller i stedet for skjermtastaturet. 17

36 1 Generell bruk Bruke en uavhengig slaveskjerm Bruke skjermkalkulatoren Skjermkalkulatoren har samme funksjoner og brukes på den samme måten som en vanlig kalkulator.! Slik får du opp skjermkalkulatoren: Velg smarttasten Kalkulator eller velg Hovedoppsett -> Kalkulasjoner -> Kalkulator. Kalkulator MC MR M+ Back C/CE Bruke en uavhengig slaveskjerm Bruksmodus En uavhengig slaveskjerm kan koples til en monitor og vise det samme bildet som hovedskjermen, men ingen funksjoner kan utføres på slaveskjermen. Du kan kople en ekstra skjerm til MP90 som kan vise et annet bilde enn hovedskjermen, men ingen funksjoner kan utføres på den ekstra skjermen. Du kan ikke betjene den ekstra skjermen på noen måte. I monitorens konfigurasjonsmodus velger du hvilke skjermelementer som skal vises på slavekjermen. Slik velger du skjermbilder på de to skjermene: 1 Velg Profiler på monitorens informasjonslinje. 2 Velg Skjerm 1, og velg deretter det skjermbildet som hovedskjermen skal vise i listen over skjermbilder. 3 Velg Skjerm 2, og velg deretter det skjermbildet som den uavhengige slaveskjermen skal vise i listen med skjermbilder. Det kan ta noen få sekunder før slaveskjermen viser skjermbildet. Monitoren starter alltid i overvåkingsmodus når du slår den på. Slik velger du en annen bruksmodus: 1 Velg menyen Hovedoppsett. 2 Velg Monitor. 3 Velg Funksjon og den bruksmodus du ønsker. Monitoren har fire bruksmodus. Enkelte av disse er passordbeskyttet. 18

37 Forstå bildene 1 Generell bruk Overvåking: Dette er den vanlige funksjonen du bruker til overvåking av pasienter. Du kan endre innstillinger som alarmgrenser og pasientkategori. Når du skriver ut pasienten, går slike innstillinger tilbake til standardverdiene. Endringer kan bare lagres permanent i konfigurasjonsmodus. Noen elementer er synlige, men nedtonet slik at du ikke kan velge eller endre dem, for eksempel enkelte menyalternativer eller høydeinnstilling. Disse elementene er for informasjon, og kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Demonstrasjon: Passordbeskyttet, og benyttes bare ved demonstrasjoner. Du skal ikke endre til Demonstrasjon mens overvåking pågår. I demonstrasjonsmodus slettes all trendinformasjon fra monitorens minne. Konfigurasjon: Passordbeskyttet. Benyttes av personell med opplæring i konfigurasjonsoppgavene. Det står mer om disse i Configuration Guide. Under installasjonen ble monitorens konfigurert til bruk i din avdeling. I konfigurasjonen bestemmes for eksempel standardinnstillinger når monitoren slås på og antall kurver på skjermen. Service: Passordbeskyttet. Bare for kvalifisert servicepersonell. Når monitoren er i demonstrasjonsmodus, konfigurasjonsmodus eller servicemodus, vises en boks med navnet midt på skjermbildet og i nedre høyre hjørne. Velg boksen for å endre funksjon (modus). Konfig Forstå bildene Monitoren leveres med ferdigkonfigurerte bilder som er optimale for vanlige overvåkingssituasjoner, som for eksempel "Voksen operasjon" eller "Neonatal intensiv". Et bilde definerer kurvevalg, størrelse og plassering av tallverdier og smarttaster på skjermbildet når du slår på monitoren. Du kan enkelt bytte mellom forskjellige bilder under overvåkingen. De forskjellige bildene påvirker IKKE innstillinger som alarmgrenser og pasientkategori. Når du bytter fra et komplekst til et mindre komplekst bilde, overvåkes fortsatt målinger i bakgrunnen selv om de ikke lenger er synlig på skjermbildet. Hvis du bytter til et komplekst bilde med for eksempel 4 invasive trykk, men du har bare 2 trykk koplet til monitoren, forblir de 2 manglende trykk blanke eller den ledige plassen brukes til andre målinger. Bytte til et annet bilde 1 Slik velger du et annet skjermbilde: Velg bildenavnet på monitorens informasjonslinje, eller velg smarttasten Endre bilde. 2 Velg ønsket bilde i hurtigmenyen. Endre innholdet i et bilde Du kan bytte ut enkelte kurver, tallverdier, detaljkurver eller trender i et bilde hvis du ikke ønsker å bytte til et annet bilde. Vær oppmerksom som at slike endringer ikke lagres permanent i overvåkingsmodus. Slik velger du en annen gruppe elementer på et bilde: 1 Velg ønsket element. 19

38 1 Generell bruk Forstå profiler 2 I menyen som vises, velger du Endre kurve, Endre tallverdier eller Endre detaljtrend og deretter kurven eller tallverdien du ønsker, eller detaljtrenden du ønsker i listen med kurver. Hvis Endre tallverdi ikke vises i menyen, kan skjermbildet være konfigurert til alltid å vise tallverdier ved siden av den tilhørende kurven. Endring av kurve fører automatisk til endring av tallverdi. Det nye skjermbildet vises med en asterisk på informasjonslinjen. I Endre bilde-menyen vises det endrede skjermbildet med en asterisk. Skjermbildet har også en kopling til det opprinnelige skjermbildet. Endre bilde Via Endre bilde-menyen kan du få tilgang til opptil tre endrede skjermbilder. Slik åpner du skjermbildene:! velg navnet på bildet i Endre bilde-menyen eller 6 kurver A Delt bilde A Sløyfer! bruk pil fram/pil tilbake øverst i menyen for å bevege deg fram eller tilbake i skjermbilder du tidligere har brukt. Du kan bla mellom de siste 10 brukte bilder, inkludert 3 endrede bilder. Cardiac output Tallverdier A Tallverdier A* Etter utskriving av pasient vises monitorens standardbilde. Du kan fortsatt få opp endrede skjermbilder i Endre bilde-menyen Hvis monitoren slås av og på igjen, slettes endrede skjermbilder fra monitorens minne og kan ikke hentes fram. Et endret skjermbilde bevares i minnet når monitoren slås av hvis bildet var det sist aktive, unntatt hvis Automat. standard er konfigurert til Ja. Bruke "Besøkende"-skjermbilde Med skjermbildet "Besøkende" kan du slette visning av alle kurver og tallverdier på skjermbildet, men fortsatt overvåke pasienten med aktiv alarmfunksjon og lagring av trender på monitoren og informasjonssenteret. Du kan endre navnet på dette bildet i konfigurasjonsmodus.! Slik aktiverer du skjermbildet: Velg skjermbildets navn på informasjonslinjen for å åpne Bildemenyen, og velg deretter navnet for "Besøkende"-skjermbildet i listen med skjermbilder.! Velg et element på skjermbildet for å åpne Bilde-menyen og velg et annet skjermbilde for å vise kurver og tallverdier igjen. Forstå profiler Profiler er forhåndsdefinerte monitorkonfigurasjoner. Med en profil kan du endre konfigurasjonen av hele monitoren slik at den tilpasses forskjellige overvåkingssituasjoner. Når du endrer en profil, fører det til mer omfattende endringer enn når du bytter bilde. Bilder påvirker bare det som vises på skjermbildet, mens profiler påvirker alle parameter- og monitorinnstillinger. 20

39 Forstå profiler 1 Generell bruk Innstillingene som defineres av profiler er gruppert i tre kategorier. Hver kategori har flere innstillingsgrupper som er tilpasset for spesifikke overvåkingssituasjoner. Kategoriene er: Skjerm (bilder) Hver profil har forskjellige forhåndsdefinerte bilder. Hvis du benytter flere skjermer, kan hver av disse ha forskjellige bilder. Hvis du bytter profil, aktiveres de konfigurerte skjermbildene for den nye profilen. Monitorinnstillinger Hver profil har forskjellige forhåndsdefinerte monitorinnstillinger. Disse gjelder generelt for monitoren, og kan for eksempel være skjermens lysstyrke, alarmer av/på/midlertidig av, alarmlydstyrke, QRS-lydstyrke, tonemodulering, lydstyrke for ledetekst, kurvehastighet, kurvehastighet for respirasjonskurve, pulskilde. Parameterinnstillinger Hver profil har forskjellige forhåndsdefinerte parameterinnstillinger. Disse påvirker direktte de enkelte parametrene, for eksempel parameter av/på, parameterens farge, alarmgrenser, alarmkilde og tidsintervall for NBP, temperaturenhet ( o F eller o C), trykkenhet (mmhg eller kpa). Profil Profiler : Profil A Pasientkategori : Voksen Parameter A Pacet : Nei Parameter B Skjerm : S-014 Param.innstill.: Parameter A Parameter C Parameter D Monitorinnstill.: Monitor A Profilmeny, viser gjeldende innstillinger Tilgjengelige alternativer i parametermenyen Du kan endre fullstendig fra en profil til en annen, eller du kan velge enkelte innstillingsgrupper (skjermbilde-/monitor/parameterinnstillinger) for å bytte en undergruppe i en profil. Endringer i et element i en innstillingsgruppe lagres ikke når du skriver ut pasienten. Endringene må lagres i konfigurasjonsmodus. Det kan være enklere å forstå de tre kategoriene hvis du sammeligner dem med en restaurantmeny. Bildene kan sammenlignes med forretten og gir deg forskjellige forretter (forskjellig bildekonfigurasjoner der du kan velge et som passer best til ditt behov) å velge mellom. Kategorien Monitorinnstillinger kan sammenlignes med hovedretten, der menyen tilbyr forskjellige hovedretter du kan velge mellom. Parameterinnstillinger er som desserten. Fra denne menyen kan du sette sammen ditt måltid. Du kan velge en av forrettene, en av hovedrettene og en av dessertene, eller du kan velge en eller to av disse uten å ha et fullt 3-retters måltid. Når du slår på monitoren eller skriver ut en pasient, fortsetter monitoren med den forrige profilen eller går tilbake til den konfigurerte standardprofilen (avhengig av konfigurasjonen). 21

40 1 Generell bruk Om innstillinger ADVARSEL Hvis du bytter til en annen profil, endres pasientkategori og pacet status normalt til kategorien som er definert i den nye profilen. Imidlertid kan enkelte profiler være innstilt slik at pasientkategorien ikke endres. Kontroller alltid pasientkategori, alle alarminnstillinger og andre innstillinger når du bytter profil. Bytte til ny profil Monitoren bruker standardprofilen når du avslutter demonstrasjon eller service. 1 Velg Profiler på monitorens informasjonslinje, eller velg smarttasten Profiler. 2 Velg Profiler i Profiler-menyen. 3 Velg en profil i hurtigmenyen. 4 Bekreft ditt valg. Bytte innstillingsgruppe Standardprofil Låste profiler 1 Velg Profiler i monitorens informasjonslinje, eller velg smarttasten Profiler. 2 Velg Skjerm, Parameter- innstill. eller Monitor- innstillinger i menyen Profiler for å få opp en liste med innstillingsgrupper for hver kategori. 3 Velg en innstillingsgruppe i hurtigmenyen. 4 Bekreft ditt valg. Monitoren har en standardprofil som aktiveres når du avslutter demonstrasjon eller service, eller når du skriver ut en pasient. Denne profilen er angitt med en diamant. Om innstillinger Enkelte profiler er låst slik at du ikke kan endre dem, heller ikke i konfigurasjonsmodus. Disse er markert med et hengelåssymbol. Innstillinger definerer alle aspekter ved måten monitoren virker og presenterer informasjon på. Det finnes flere kategorier med innstillinger: Bildeinnstillinger - definerer valg og utseende til elementer på de enkelte skjermbildene Parameterinnstillinger - definerer innstillinger som gjelder den enkelte parameteren, f.eks. øvre og nedre alarmgrenser Monitorinnstillinger - definerer innstillinger som påvirker mer enn én parameter eller ett skjermbilde, og definerer aspekter ved monitorens virkemåte, f.eks. alarmlydstyrke, rapporter og utskrifter samt skjermens lysstyrke. 22

41 Endre kurvehastighet 1 Generell bruk Vær oppmerksom på at selv om mange innstillinger kan endres i overvåkingsfunksjon, må permanente endringer av innstillinger gjøres i konfigurasjonsmodus. Alle innstillinger går tilbake til standardinnstilliner når: du skriver ut en pasient du laster inn en profil monitoren har vært avslått i mer enn ett minutt (hvis Automat. standard er satt til Ja). Endre parameterinnstillinger Hver parameter har en oppsettmeny der du kan endre alle innstillinger. Slik får du opp oppsettmenyen: via parameterens tallverdi - velg tallverdien for å få opp oppsettmenyen for valgt måling. Hvis du for eksempel ønsker å åpne menyen EKG-oppsett, velger du tallverdien HR (hjertefrekvens). via oppsettknappen (på parametermodulene) - trykk oppsettknappen på modulen. via smarttasten Hovedoppsett - bruk smarttasten Hovedoppsett og velg Parametre hvis du vil vise oppsett for en parameter som er slått av. Velg deretter parameterens navn i hurtigmenyen. Fra denne smarttasten har du tilgang til alle oppsettmenyer. Denne brukerhåndboken beskriver alltid den første framgangsmåten (via oppsettmenyer). Bruk den måten du finner mest hensiktsmessig. Slå en parameter av eller på Hvis en parameter er av, er de tilhørende tallverdier og kurver fjernet fra skjermbildet. Monitoren registrerer heller ikke data og alarmer fra parametre som er slått av. En parameter slås automatisk av hvis du kopler fra parametermodulen eller pasientmodulen. Hvis du kopler fra en probe, erstattes tallverdien med spørsmålstegn. 1 Gå til oppsettmeny for parametre og velg målingen. 2 Velg navnet for å slå målingen av eller på. Skjermbildet viser den aktive innstillingen. Slå tallverdier av og på For enkelte målinger, for eksempel EEG, kan du velge hvilke tallverdier som skal vises på skjermbildet.! I oppsettmenyen for målingen velger du tallverdien og av eller på. For eksempel i menyen EEG-oppsett velger du tallverdien for EEG, og velger deretter av eller på. Justere en parameterkurve! Velg kurven hvis du på en enkel måte vil endre innstillinger (f.eks. hastighet eller størrelse) for denne. Du får derved opp menyen for parameterkurve, med bare kurverelaterte innstillinger. Endre kurvehastighet Ved å velge en lavere kurvehastighet komprimeres kurven, og denne vises på skjermbildet over en lengre tidsperiode. Hvis du øker hastigheten, utvides kurven og gir en mer detaljert visning. Monitoren skiller mellom tre grupper innstillinger av hastighet. Resp.hastighet, for alle respirasjonskurver: CO 2, Resp, anestesigasser og O 2 23

42 1 Generell bruk Bruke navn EEG-hastighet, for alle EEG- og BIS-kurver Hastighet, for alle kurver som ikke er inkludert i de to ovenstående gruppene. Endre kurvehastighet for en gruppe Innstilling av kurvehastighet for en gruppe definerer hastigheten til alle kurvene i gruppen. Slik endrer du kurvehastigheten til en gruppe: 1 Velg Hovedoppsett -> Brukergrensesnitt. 2 Velg Hastighet, Resp.hastighet eller EEG-hastighet som ønsket. 3 Velg en verdi fra listen over hastigheter. Endre kurvehastighet for en kanal Bruke navn Slik endrer du kurvehastigheten til en enkelt kurve: 1 Velg kurven for en parameter for å få opp Kurve-menyen. 2 Velg Endre hastighet. 3 Du innstillier kurvehastighet for en gruppe ved å velge Resp.hastighet, EEG-hastighet eller Hastighet. Du innstiller en enkelt kurvehastighet ved å velge tallverdien fra listen med hastigheter. Dermed overstyrer denne innstillingen hastigheten for gruppen, og kurven vises med den valgte hastigheten på skjermbildet. Kanalens kurvehastighet er uavhengig av hvilken kurve kanalen viser. Hvis du bytter kurve, vil den nye kurven få den innstilte hastigheten for kanalen. Monitoren kan overvåke flere invasive trykk, temperaturer og SpO 2 samtidig. Monitoren bruker benevninger for å holde dem adskilt. Standardinnstillinger defineres i profilen (f.eks. parameterens farge, kurveskala og alarminnstillinger), og lagres sammen med hvert navn. Monitoren aktiverer automatisk disse innstillingene når du velger navn for en parameter. Valgt navn brukes i alle sammenheng, for eksempel i rapporter, utskrifter og trender. Om sett med navn Monitoren kan konfigureres til å bruke et Begrenset eller Fullt sett med navn. Et Fullt sett med navn gir mulighet for flere benevninger av trykk og temperatur. Du finner mer informasjon om dette i kapitlene om trykk og temperatur i denne brukerhåndboken. Hvis du kopler en pasientmodul fra en monitor som bruker et Fullt sett og til en IntelliVue-monitor som bruker et Begrenset sett eller en M3/M4-moniotr, endres de ekstra benevningene til benevninger som monitoren har. Dette kan skape en konflikt i navn med andre overvåkte parametre. Vær oppmerksom på at tilgjengelig paramaterinformasjon fra de ekstra navnene kan bli påvirket på informasjonssenteret hvis du kopler en monitor med Fullt benevningssett til et informasjonssenter med eldre programvareversjon. I monitorens Configuration Guide og i informasjonssenterets dokumentasjon finner du informasjon om kompatibilitet for benevninger. 24

43 Bruke navn 1 Generell bruk Endre parameternavn (f.eks. Trykk) Slik endrer du et parameternavn for en parameter med flere benevninger (invasivt trykk, temperatur eller SpO 2 ): 1 Gå til Kurve-menyen for parameteren. 2 Velg Navn. 3 Velg et navn i listen. Monitoren bruker automatisk skalaen, fargen og andre innstillinger som er lagret i profilen for det valgte navnet. Du kan endre skalainnstillinger i overvåkingsmodus, men farge kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Navn som monitoren allerede bruker, er nedtonet i listen og kan ikke velges. Et eksempel: La oss si at du har brukt en trykkmodul til å overvåke den forrige pasientens CVP. Nå vil du bruke den samme modulen til å overvåke ABP hos en ny pasient. Du har gjort klart trykksettet og arteriekateteret. Når du kopler trykktransduseren til modulen, vises trykket på skjermbildet med navnet CVP og tilhørende farge og skala. Dette kan du endre ved å velge ABP som trykknavn. Nå viser trykket den riktige fargen og kurveskalaen, og alarmgrensene for ABP er aktive. Håndtere identiske navn Hvert navn er unikt. Det betyr at det kan bare velges én gang. Du kan ikke overvåke to trykk som begge heter ICP samtidig. Hvis du trenger å bruke to identiske trykk, må du velge forskjellige navn på dem, for eksempel P og ICP. Navnene er lagret i selve parametermodulen. Hvis du bruker to moduler med samme navn, viser monitoren et konfliktsymbol. Avhengig av konfigurasjonen vil monitoren: løse automatisk konflikten ved å gi et nytt, generisk navn til parameteren som ble tilkoplet (f.eks. et andre FAP-navn endres til ABP) vise parametervalg-symbolet med spørsmålstegn. Dette angir en konflikt i navn vise vinduet Endre parameternavn parametervalg-symbol med spørsmålstegn angir en konflikt i navn Alle tilgjengelige parametre vises i vinduet Endre parameternavn. Et parameternavn som er årsak til en navnekonflikt vises med rødt. En parameter som er tilkoplet, men som ikke er tilgjengelig for eksempel fordi den ble deaktivert på grunn av en navnekonflikt, vises nedtonet. Parameternavnet med konflikt vises i rødt Endre parameternavn SpO2 BIS Thud CO EkgRsp SpO2 NBP ABP Deaktiverte navn vises nedtonet CO2 Temp 25

44 1 Generell bruk Endre monitorinnstillinger Slik løser du en navnekonflikt: 1 Velg symbolet Endre parameternavn eller velg Hovedoppsett -> Endre parameternavn for å få opp vinduet Endre parameternavn. 2 Velg den parameteren du vil bytte navn på. 3 Bruk menyknappene i Endre parameternavn for å løse konflikten. Velg et av følgende: Endre navn for å gi et annet navn Deaktiver: for å deaktivere parameteren med navnekonflikt. Navnet beholdes for senere bruk, men vises ikke på skjermbildet (som om den var koplet fra). <Parameternavn>-oppsett: for å få opp oppsettmenyen for parameteren og gi parameteren et annet navn. Endre driver (bare VueLink) - endrer driver for VueLink-utstyr. Endre monitorinnstillinger! Slik endrer du monitorinnstillinger som for eksempel dato og tid, lysstyrke eller QRS-lyd: Velg smarttasten Hoved oppsett, og deretter den innstillingen du vil endre, eller velg Brukergrensesnitt for å få opp en undermeny der du kan endre innstillingene. Justere skjermens lysstyrke 1 Trykk smarttasten Lysstyrke. 2 Velg ønsket innstilling for skjermens lysstyrke. 10 gir mest lys, mens 1 gir minst lys. Monitoren kan være innstilt med en svakere lysstyrke i standby og også (hvis monitoren har batteri) under transport for å spare batteristrøm. Disse innstillingene kan bare endres i monitorens konfigurasjonsmodus. Hvis du bruker en MP90 med en ekstern skjerm, justerer smarttastenlysstyrke ikke lysstyrken på denne skjermen. Se instruksjonene som ble levert med den eksterne skjermen hvis du vil endre lysstyrken på denne. Justere lydstyrke for berøringsfunksjonen Dette er lyden du hører hver gang du berører et element på skjermbildet. Slik justerer du lydstyrken for berøringsfunksjonen: 1 Velg Brukergrensesnitt i menyen Hovedoppsett. 2 Velg Lydst. berøring, og velg deretter ønsket innstilling for lydstyrken. 10 er høyest, mens 1 er lavest. Velger du null, slår du lyden helt av. Stille dato og klokkeslett Hvis monitoren er koplet til et informasjonssenter, overføres automatisk dato og klokkeslett fra dette. Monitoren bevarer dato og klokkeslett selv om den slås av. ADVARSEL Lagring av trender og hendelser påvirkes hvis dato og klokkeslett endres. 1 Velg skjermelementet Dato og tid på informasjonslinjen for å få opp menyen Dato og tid. 26

45 Kontroller monitorens versjon 1 Generell bruk 2 Velg deretter, en etter en, År, Måned, Dag, Time (bare med 24 timers format) og Minutt som ønsket. 3 Velg Lagre dato/tid for å endre til valgt dato og klokkeslett. Kontroller monitorens versjon 1 Velg Hovedoppsett -> Versjon for å åpne vinduet Monitorversjon. 2 Velg riktig utstyr fra utstyrets menyknapper. 3 I menyen Monitorversjon velger du monitorkomponenten du trenger å få versjonsinformasjon om. Komme i gang Når du nå har gått gjennom prinsippene for grunnleggende bruk, er du klar til å bruke utstyret til overvåking. Kontrollere monitoren ADVARSEL Hvis monitoren har mekaniske skader eller hvis den ikke virker som den skal, må den ikke brukes til noen overvåkingsprosedyrer på en pasient. Kontakt service. 1 Før du starter overvåking, må du utføre følgende kontroller av monitoren når nødvendige pasientmoduler, parametermoduler og tilleggsmoduler er tilkoplet. Kontroller om det finnes synlig skade. Kontroller alle kabler, kontakter og alt tilbehør. 2 Kople nettledningen til nettstrøm. Hvis du bruker batteristrøm, må du kontrollere at batteriet har tilstrekkelig kapasitet til overvåking. Et batteri må lades opp før det brukes for første gang. Se instruksjonene i avsnittet om batterilading. 3 Kontroller alle funksjoner som skal brukes ved overvåkingen, og at monitoren fungerer som den skal. Slå på! Trykk monitorens av/på-knapp i et sekund. Monitoren utfører en selvtest, og er deretter klar til bruk. Det kan hende du får meldinger som f.eks. CO2 SENSOR OPPVARM. Vent til slike meldinger forsvinner før du starter overvåking av parameteren. Tilkoplet utstyr får normalt strøm fra monitoren. Eksternt utstyr, som for eksempel AGM og utstyr tilkoplet via VueLink, har egne strømkontakter. Klargjøre parametermoduler 1 Bestem deg for hvilke parametre du vil overvåke. 2 Kople til ønskede parametermoduler, pasientmoduler eller tilleggsmoduler. 3 Kontroller at du bruker riktige pasientkabler og at prober og transdusere er koplet til. Kontaktene har samme farge som pasientkablene slik at det er lettere å finne riktig kontakt. 27

46 1 Generell bruk Kople fra strøm Starte overvåking Slå på monitoren og 1 Skriv pasienten inn på monitoren. 2 Kontroller at profil, alarmgrenser, lydstyrke for alarm og QRS-tone, pasientkategori, status osv. er riktig for din pasient. Endre opplysningene hvis nødvendig. 3 I de enkelte kapitlene om målinger finner du informasjon om hvordan du utfører målingen. Kople fra strøm På/standby-knappen kopler ikke monitoren fra strøm. Trekk nettledningen ut av stikkontakten for å kople fra strøm. Overvåking via nettverk Hvis monitoren er koplet til et nettverk, vises nettverksymbolet i øvre venstre hjørne, ved siden av sengenavnet. Velg symbolet for å få opp informasjon om sengegruppe, overvåkingsutstyr og teknisk informasjon om nettverket. MP20/MP30/MP40/MP50 Velg monitorens informasjonslinje for å få opp Oppsett-menyen, velg deretter Sengeinformasjon. MP60/MP70/MP90 velg sengenavnet på informasjonslinjen. Bruke eksterne applikasjoner If your monitor is connected to a Philips Application Server, you can access applications hosted remotely on the Application Server and display and operate them on the bedside monitor screen. Applikasjonstjenere har portal-teknologi og gir tilgang til informasjon via en nettleser, terminal emulering eller tilknyttede applikasjoner. Hvilke applikasjoner du har tilgang til avhenger av applikasjonstjenerens konfigurasjon. Se mer om dette i utstyrets dokumentasjon. Slik får du opp eksterne applikasjoner på monitoren: 1 Velg Ekstern applikasj. i menyen Hovedoppsett, eller velg smartasten Ekstern Applikasjoner. 2 Velg ønsket applikasjon fra hurtigmenyen med tilgjengelige applikasjoner. 3 Bruk applikasjonen med monitorens pekeutstyr: berøringsskjerm, SpeedPoint, kontrollpanel eller mus. You can minimize the Remote Application window during use by selecting the Minimize pop-up key. Select the Remote Application symbol to show the window at full size again. The Remote Application window occupies a pre-defined area on the monitor Screen. The exact size of the area depends on the resolution of your display, as explained here: 28

47 Bruke eksterne applikasjoner 1 Generell bruk Vindusstørrelse ved ekstern applikasjon Hvis monitoren har denne skjermoppløsning: MP40/MP50 (med SVGA-skjerm) MP60/MP70/MP90 (med XGA-skjerm) MP90 (med SXGA-skjerm) får den eksterne applikasjonen denne størrelsen: 640 x 420 piksler 800 x 568 piksler 1024 x 748 piksler 29

48 1 Generell bruk Bruke eksterne applikasjoner 30

49 2 2Hva er nytt? Dette kapitlet gir en oversikt over monitorens og brukergrensesnittets nye funksjoner og forbedringer som er inkludert i hver versjon. Ytterligere informasjon står i de relevante kapitlene i denne brukerhåndboken. Det kan hende at din monitor ikke har alle funksjoner som står beskrevet. Hva er nytt i versjon B0.1? IntelliVue MP20/MP30 MP20/MP30-pasientmonitorer er nye monitorer i IntelliVue-serien med pasientmonitorer. Monitoren er mindre og lettere enn MP40/MP50-monitorene og kan benyttes med batteri. Den kan brukes med pasientmodulen og tilleggsmoduler, og den har også en innebygd skriver. Generell bruk Det nye Endre parameternavn-vinduet gjør det enklere å løse konflikter mellom parameternavn. Funksjonen Ny/forrige/neste bilde gir mulighet for å gå tilbake til de siste 10 skjermbildene som er endret Kurvehastigheter kan nå velges for den enkelte kurvekanalen Trender En markør i det grafiske trendvinduet forenkler navigering i trenddatabasen Vinduer for tabelltrend og grafisk trend kan "felles inn" i et skjermbilde Et nytt visningsformat for trender, "bånd", forbedrer visningen av parametre med flere tallverdier Horisonttrender er et nytt format for bildetrender som viser avvik fra en lagret referanselinje Ikke-periodiske verdier lagres nå med en tidsangivelse i tabelltrender Et nytt symbol angir NBP-verdier i grafiske trender Parametre ST-verdier i Alarmgrenser-vinduet kan vises eller skjules ST-punkt kan velges direkte ved å skrive inn en verdi En ny NBP-teller viser hvor lang tid det er tilbake før neste NBP-måling i en serie Pasientmonitorer i nettverk kan nå vise informasjon fra Annen seng "innfelt" i skjermbildet Flere navn for trykk og temperatur 31

50 2 Hva er nytt? Hva er nytt i versjon B.0? Flere opsjoner for SpO2, og flere typer tilbehør er mulig Undertrykk null-funksjon for Microstream-CO 2 Annen bruk Medikamentkalkulatoren kan nå konfigureres til å inneholde en liste over vanlig brukte medikamenter En markør i Sløyfer-vinduet forenkler navigering i lagrede sløyfer Volum-flowsløyfer lagt til listen over respirasjonssløyfer Sløyfer-rapport for dokumentasjon av lagrede sløyfer EEG CSA-informasjon kan nå hentes fram og vises i et vindu oppå det vanlige skjermbildet Hva er nytt i versjon B.0? IntelliVue MP40/MP50 MP40/MP50-pasientmonitorer er nye monitorer i IntelliVue-serien med pasientmonitorer. Monitorene bruker samme type parametermoduler som MP60/MP70/MP90- monitorene og deler samme teknologiske platform og brukergrensesnitt, men er mer kompakt og kan brukes med batteri. M3012A tilleggsmodul Den nye tilleggsmodulen med hemodynamiske parametre har to ekstra trykk og cardiac output. M1020B SpO 2 -modul Den nye SpO 2 -modulen, M1020B, gjør det mulig å overvåke to SpO 2 - parametre uten bruk av VueLink-modulen. Modulen finnes i to opsjoner: Opsjon A01 brukes med flergangs- og engangsprober fra Philips og "R-Cal"-engangsprober fra Nellcor. Opsjon A02 brukes med Nellcor OxiMax-prober, inkludert MAX-FAST panneprobe. M1020B opsjon A02 og Nellcor OxiMax-prober er ikke tilgjengelig i alle land. Sløyfer: gir en grafisk framstilling av luftveiskurver som gjør det enklere å oppdage endringer i pasientens ventilasjon. Antall detaljtrender per skjermbilde: Du kan velge flere detaljtrender på et skjermbilde, bare begrenset av hvilken Axx-opsjon monitoren har. Alarmsymboler: Monitoren har fått nye alarmsymboler, og "kort" gul alarm heter nå "en-stjernes" gul alarm (gul arytmialarm). Ikke-periodiske målinger kan vises i trender på skjermbildet: Trendinformasjon om NBP, C.O., C.I. og Wedge kan nå vises permanent på skjermbildet, både som grafiske trender og i tabellform. 32

51 Hva er nytt i versjon A.2? 2 Hva er nytt? Hva er nytt i versjon A.2? 12-avlednings EKG-utskrifter: 12-avlednings EKG-kurver og -tallverdier kan sendes til en tilkoplet skriver. Detaljtrend-rapport: Detaljtrend-rapporter kan sendes til en tilkoplet skriver. ST-utsnitt ST-utsnitt viser ett sekund av kurven for hver av de målte ST-avledningene, og kan vises permanent på skjermbildet eller åpnes ved behov. EEG-kurvehastighet: Nye hastigheter som er spesifikke for EEG-kurver er lagt til i listen over kurvehastigheter. Medikamentkalkulator: Denne nye funksjonen forenkler utregning av medikamentdoser til pasienten. Skjermkalkulator: En matematisk ("vanlig") kalkulator kan åpnes i skjermbildet. Besøkende-skjermbilde: Dette skjermbildet er utformet for å skjule sensitiv pasientinformasjon fra bildet. Overvåking og alarmfunksjonen fungerer som normalt. Lydstyrken på ledetekstmeldinger: Lydstyrken på ledetekstmeldinger når et skjermelement velges, kan nå justeres. VueLink-grensesnitt: Visning av VueLink og betjening av denne på skjermbildet er forbedret. M3001A: Oppdatering av trender fra pasientmodul (M3001A) er forbedret. Bildetrender: Med denne funksjonen kan du vise grafiske pasienttrender permanent på skjermbildet. Vindu med alarmgrenser: I dette vinduet kan du kontrollere og endre alarmgrenser for alle parametre. Ny opsjon for Episoder: En ny neonatal episodeoversikt er inkludert (opsjon C04). Ekstra skjerm En ekstra skjerm kan koples til MP90 for visning av to forskjellige skjermbilder. Betjening av monitoren er ikke mulig fra den ekstra skjermen. 33

52 2 Hva er nytt? Hva er nytt i versjon A.2? 34

53 3 3Alarmer Alarminformasjonen i dette kapitlet gjelder for alle parametre. Spesifikk alarminformasjon om de enkelte parametrene er beskrevet i de tilhørende kapitlene. Monitoren har tre alarmnivåer: rød, gul og INOP. Røde og gule alarmer er pasientrelaterte alarmer. En rød alarm angir en pasientalarm av høy prioritet, for eksempel en livstruende situasjon (et eksempel på dette er asystole). En gul alarm angir en pasientalarm med lavere prioritet, for eksempel alarm for høy respirasjonsfrekvens. Gule arytmialarmer er spesifikke for arytmirelaterte pasienttilstander (f.eks. alarm for ventrikulær bigemini). INOP -alarmer er tekniske alarmer. De angir at monitoren ikke kan måle eller oppdage en alarmtilstand på en pålitelig måte. Hvis en INOP avbryter overvåking og alarmregistrering (for eksempel LØS ELEKTRODE), viser monitoren et spørsmålstegn i stedet for tallverdien, og monitoren gir et lydsignal. INOP-meldinger uten dette lydsignalet angir at det kan være et problem med dataenes pålitelighet, men overvåking avbrytes ikke. Alarmene utløses etter den innstilte forsinkelsen. Forsinkelsen defineres som systemets forsinkelse pluss triggerforsinkelsen for den enkelte parameteren. Se mer om dette i kapitlet om spesifikasjoner. Hvis det samtidig finnes flere aktive alarmer, veksler alarmmeldingene ** HR HØY på alarmlinjen i rekkefølge. En pil ved siden av alarmmeldingen angir at det finnes flere alarmmeldinger. Monitorens lydsignal angir alarmen med høyest prioritet. Hvis det finnes mer enn én alarmtilstand for den samme målingen, viser monitoren den mest alvorlige alarmen. Monitoren kan være konfigurert til å automatisk øke alarmlydstyrken for en alarm som ikke er kvittert for. 35

54 3 Alarmer Visuelle alarmindikatorer Visuelle alarmindikatorer Alarmmelding: En alarmmelding vises på alarmlinjen i øvre del av skjermbildet og angir årsaken til alarmen. Hvis mer enn én måling alarmerer, endres meldingsteksten annet hvert sekund og har en pil ( ) ved siden av den. Bakgrunnsfargen for alarmmeldingen viser også alarmens prioritet: rød for røde alarmer, gul for gule alarmer og lyseblå for INOP-meldinger. I tillegg vises stjernesymboler (*) ved siden av alarmmeldingen og angir alarmens prioritet: *** for røde alarmer, ** for gule alarmer og * for gule arytmialarmer. INOP-meldinger vises uten stjerner. Hvordan monitoren angir en overskredet alarmgrense avhenger av konfigurasjonen, for eksempel: med tekst, som **SpO2 LAV eller med tall, som **SpO2 94<96, der det første tallet angir den høyeste verdien over/under alarmgrensen, mens det siste tallet angir alarmgrensen. Blinkende tallverdi: Tallverdien for målingen med alarm, blinker. Lysende alarmgrenser: Hvis alarmen ble utløst av en overskredet grense, er den korresponderende alarmgrensen lysere i fargen. Alarmlampe: En lampe på monitorens frontpanel blinker i samme farge som alarmprioriteten. Sykepleieranrop: Alarmtilstander angis på utstyr som er koplet til sykepleieranrop (avhengig av konfigurasjonen). Lydalarmindikatorer Hvordan lydalarmene konfigureres, avhenger av standarden som brukes på ditt sykehus. Lydalarmer gjentas til du har kvittert for alarmen ved å slå den av (midlertidig eller permanent), eller til alarmtilstanden opphører (hvis indikator for lydalarmer er stilt til ikke-vedvarende). ADVARSEL Stol ikke utelukkende på lydalarmene ved overvåking av pasient. Hvis alarmlyden stilles på et lavt nivå eller slås av under pasientovervåking, kan det føre til fare for pasienten. Husk at den beste måten å overvåke pasienten på, er en kombinasjon av nøye pasienttilsyn og riktig bruk av overvåkingsutstyret. Konfigurering av alarmlyd Monitorens lydalarmer har flere konfigurasjonsalternativer. I monitorens konfigurasjonsmodus kan du: øke lydstyrken suksessivt for alarmer som ikke er kvittert for endre intervall mellom alarmlydene (gjelder hvis alarmene er konfigurert for ISO/IEG normen) endre laveste lydstyrke for røde og gule alarmlyder og INOP-lyder endre alarmlyden i forhold til gjeldende standarder på det enkelte sykehuset. Vanlige lydalarmer (HP/Agilent/Philips/CareNet) Rød alarm: En lyd med lys tonehøyde som gjentas hvert sekund. To-stjerners gule alarmer: En lyd med lavere tonehøyde som gjentas annet hvert sekund. 36

55 Lydalarmindikatorer 3 Alarmer En-stjerners gule alarmer (arytmialarmer): Lydindikatorene er identiske med gule alarmer, men varer kortere. INOP: en INOP-tone gjentas annet hvert sekund. Lydalarmer ifølge ISO/IEC normen Rød alarm: En lyd med lys tonehøyde gjentas 5 ganger og etterfølges av en pause. To-stjerners gule alarmer: En lyd med lavere tonehøyde gjentas tre ganger og etterfølges av en pause. En-stjerners gule alarmer (arytmialarmer): Lydindikatorene er identiske med gule alarmer, men varer kortere. INOP: En lyd med lavere tonehøyde gjentas to ganger og etterfølges av en pause. Endre alarmlydstyrke! Symbolet for alarmlydstyrke vises i øvre høyre hjørne av skjermbildet, og er en indikasjon på gjeldende lydstyrke. Velg symbolet hvis du vil endre styrken, og velg deretter ønsket styrke i hurtigmenyen.! Trykk smarttasten Alarmlydstyrke for å få opp en hurtigmeny med tallindikasjon fra 0 til 10 på lydstyrken. Hurtigmenyen vises, og gjeldende innstilling er markert. Velg ønsket tall på skalaen for å endre innstilling. Innstillinger som er deaktivert under monitorkonfigurasjonen, vises nedtonet. Alarmlydstyrke Symbolet for alarmlydstyrke viser hvis lydstyrken er stilt på null. Hvis du slår av alarmlyden, får du ingen lydindikasjoner når alarmsituasjoner oppstår. Laveste lydstyrke for meldingen "Ingen sentralovervåking" Hvis monitoren er koplet til en sentral og forbindelsen avbrytes, vises INOP-meldingen Ingen sentralov. og en INOP-tone aktiveres. Denne alarmtonen kan konfigureres slik at lyden ikke kan slås av for å sikre at INOP-tilstanden (og eventuelle andre aktive alarmer) ikke blir oversett. I så fall aktiveres alarmsignalet hvis forbindelsen avbrytes selv om monitorens alarmlydstyrke er stilt til null. 37

56 3 Alarmer Kvittere for alarmer Kvittere for alarmer Velg Kvitter alarm for å kvittere for alle aktive alarmer og INOP-meldinger. Dette slår av lydalarmene og alarmlampene. Du kan også kvittere for alarmer ved å trykke den faste knappen Kvitter for alarm på pasientmodulen eller SpeedPoint. De faste knappenes funksjon er identisk med funksjonen til de tilsvarende permanente knappene. Kvitter En hake ved siden av alarmmeldingen angir at alarmen er kvittert for. Hvis monitoren har gjentatt alarm, vises haken med stiplet linje. Hvis alarmårsaken vedvarer etter at du har kvittert for APNÉ alarmen, forblir alarmmeldingen på skjermbildet. I tillegg vises en hake ved siden av meldingen. Alle alarmindikatorer forsvinner og alarmen nullstilles når alarmårsaken ikke lenger er tilstede. Alarmindikatorene forsvinner også hvis du slår av alarmene for målingen med alarm eller slår av selve målingen. Kvittere for INOP-meldinger på grunn av frakopling Alarmpåminnelse Hvis du kvitterer for en INOP på grunn av en frakoplet probe, slår du også av den tilhørende målingen. Det eneste unntaket er EKG/Resp: EKG- og Resp-målingen slås ikke av selv om du kvitterer for en INOP på grunn av løse EKG-elektroder. Hvis du på informasjonssenteret kvitterer for en INOP på grunn av en løs elektrode, slås lydsignalet av, men ikke selve målingen. Parameteren(-ne) slås automatisk av hvis du kopler fra en pasientmodul eller en parametermodul. Hvis monitoren er konfigurert for alarmpåminnelse, vil du få en påminnelse (nytt lydsignal) hvis alarmtilstanden fortsatt er tilstede etter at du har kvittert for alarmen. Denne påminnelsen gjentar alarmen i et kort øyeblikk, eller kontinuerlig (det vil si det sammen som en ny alarm). INOPmeldinger har ingen alarmpåminnelse. I konfigurasjonsmodus kan du velge hvor lang tid (et, to eller tre minutter) det skal gå fra alarmen er kvittert for og til påminnelsessignalet aktiveres. Slå alarmer midlertidig av Du kan midlertidig slå av alarmene hvis du vil unngå alarmer når du for eksempel flytter en pasient. Alarmene er avslått i et, to, tre minutter eller permanent, avhengig av monitorens konfigurasjon. Slik kontrollerer du alarminnstillingen på monitoren: 1 Velg Hovedoppsett -> Alarminnstillinger. 2 Kontroller innstillingen for Alarmer av. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 38

57 Slå alarmer midlertidig av 3 Alarmer Slik slår du alle alarmer midlertidig av! Trykk den permanente knappen Alarm midl. av. Hvis monitoren er konfigurert til permanent avslåtte alarmer, endres teksten på den permanente knappen til Alarmer av.! eller trykk den faste knappen Alarmer på pasientmodulen eller SpeedPoint. De faste knappenes funksjon er identisk med funksjonen til de tilsvarende permanente knappene. Slik slår du alle alarmer av Alarmer midl. av Du kan bare slå alarmer permanent av hvis monitoren er konfigurert for permanent avslåtte alarmer. I tilfelle er den permanente knappen benevnt Alarmer av.! Trykk den permanente knappen Alarm midl. av. Hvis monitoren er konfigurert for permanent avslåtte alarmer, endres teksten på den permanente knappen til Alarmer av. Alarmer av! eller trykk den faste knappen Alarmer på pasientmodulen eller SpeedPoint. De faste knappenes funksjon er identisk med funksjonen til de tilsvarende permanente knappene. Hvis "Alarm midlertidig av" slås av på ubestemt tid, betyr det at alarmene er slått permanent av. Slå alarm av eller på for en måling 1 Velg parameterens tallverdi for å få opp oppsettmenyen. 2 Velg deretter Alarmer, og velg Av eller På. Alarmer av-symbolet vises ved siden av tallverdien. Mens alarmene er midlertidig eller permanent slått av Lyser den røde alarm av-lampen på monitorens frontpanel. Monitoren viser meldingen Alarmer av eller Alarmer midl. av i alarmfeltet sammen med alarm av-symbolet. Gjenværende tid, i minutter og sekunder før alarmene kommer tilbake, vises også. ALARMER AV 1:28 Monitoren gir ingen lydsignaler, og ingen alarmmeldinger vises. ALARMER AV INOP-meldinger vises, men monitoren gir ingen INOP-lyder. De eneste unntak er INOP-meldingene Batteri/Batterier tomt, Batteri/ Batterier teknisk feil, Batt 1/2 mangler og NBP mansj. overtrykk. Disse INOP-meldingene utløses selv når en alarm er slått av. Sykepleieranropet er ikke aktivt. Hvis en "frakoplet" INOP vises og alarmene slås av, slås også parameteren med INOP-alarmen av. 39

58 3 Alarmer Alarmgrenser Slå på alarmer igjen! Trykk den permanent knappen Alarm midl. av (eller Alarmer av) for å slå på alarmfunksjonen igjen. Alarmfunksjonen aktiveres automatisk når tiden har gått. Hvis monitoren er konfigurert til permanent avslåtte alarmer, må du trykke Alarmer av for å aktivere alarmene igjen. Tilbakestille stille perioder for arytmialarmer! Slik tilbakestiller du stille periode for arytmialarmer: Velg Alarmer av eller Alarmer midl. av, og velg deretter perioden på nytt. Forlenge tiden alarmene er av Du kan forlenge tiden alarmene er slått av, hvis monitoren er konfigurert for dette. Bruk denne funksjonen for å unngå unødvendige alarmer, for eksempel når du vasker pasienten eller utfører en prosedyre. Bruk bare funksjonen når du er sikker på at du eller en annen kan overvåke pasientens tilstand nøye. Slik forlenger du tiden alarmene er slått av til 5 eller 10 minutter: 1 Velg ett av alarmfeltene. Dermed får du opp vinduet Alarmmeldinger. Alarmgrenser 2 Velg menyknappen Alarm av i 5 min eller Alarm av i 10 min. Hver gang du velger et av disse alternativene, stilles alarm av-tiden til 5 (eller 10) minutter. Ved å velge alarmgrenser bestemmer du hvilke grenser som skal gjelde for gule og røde alarmer. For enkelte målinger (f.eks. BIS og SpO 2 ), der skalaen er fra 100 til 0, betyr en øvre alarmgrense på 100 det samme som at øvre alarm er slått av. Hvis nedre alarmgrense er 0, slås den nedre alarmgrensen av. I slike tilfeller vises ikke alarmer av-symbolet. ADVARSEL Vær oppmerksom på at monitorene på avdelingen kan ha forskjellige alarminnstillinger for å kunne tilpasses forskjellige pasientsituasjoner. Kontroller alltid at alarminnstillingene passer til pasienten før du starter overvåking. Vise enkelte alarmgrenser HR Alarmgrenser Normalt vil du se alarmgrensene for hver måling ved siden av tallverdien i standardbildet. Hvis monitoren ikke er konfigurert slik at alarmgrensene vises ved siden av tallverdien, kan du kontrollere dem i oppsettmenyen for målingen. Velg tallverdien for å få opp menyen og kontroller grensene. 40

59 Alarmgrenser 3 Alarmer Vise alle alarmgrenser Oversiktsvinduet Alarmgrenser viser innstilte alarmgrenser for alle parametre. Hvis forsinkelse for apnéalarm er valgt, vises også denne. Alarmer av-symbolet vises ved siden av parameternavnet for de parametrene der alarmene er slått av. Slik får du opp vinduet Alarmgrenser: Velg et av alarmfeltene for å åpne vinduet Alarmmeldinger. Velg deretter Alarmgrenser eller smarttasten Alarmgrenser, hvis denne er konfigurert. Alarmgrenser HR Vis ST-grenser SpO 2 Grafisk visning av valgte gule og røde alarmgrenser sammen med pasientens verdier. Puls (SpO2) NBPs ABPs CVPm CCO RR Parameternavn, eventuelt med alarmer av-symbol Gjeldende gule alarmgrenser! Velg Vis ST-grenser for å utvide listen med ST-avledninger og vise de innstilte alarmgrensene. Hvis du velger Skjul ST-grenser skjules listen igjen. Du kan bruke hurtigknappene som vises sammen med vinduet Alarmgrenser til å utføre følgende oppgaver: Alle alarm på/alle alarm av Alle smale/alle vide for å velge smale eller vide automatiske grenser for alle parametrene. A4-utskrift grenser/utskrift grenser for å skrive ut en oversikt over valgte alarmgrenser. 41

60 3 Alarmer Alarmgrenser Endre alarmgrenser Slik endrer du alarmgrenser for en parameter i parameterens oppsettmeny: 1 Velg alarmgrensen du vil endre i parameterens oppsettmeny. Dermed får du opp en liste med tilgjengelige verdier for alarmgrensen. 2 Velg en verdi fra listen for å endre grensen. Du kan også bruke knappene i vinduet Endre grenser som du får opp ved å velge parameternavnet i Alarmgrenser-vinduet. Øvre rød alarm (kun visning) Felt for øvre gul alarm HR Opp-/nedpilknapper som brukes til å endre øvre alarmgrense (gul alarm) Alarmer av/på Alarmer av/på-knapp - velg denne for å slå alarmene av eller på Forhåndsvisning av parameterens automatiske alarmgrenser Med denne velger du vide grenser Med denne velger du smale grenser Opp-/nedpilknapper som brukes til å endre nedre alarmgrense (gul alarm) 15-minutters trend, viser alarmgrenser og parameterverdier (kun MP40/50/60/70/90) Grafisk visning av alarmgrenser sammen med parameterverdien Felt for nedre gul alarm Nedre rød alarm (kun visning) Slik endrer du grensene: 1 Gjør følgende i vinduet Endre grenser: hvis du bruker berøring, velger du opp- eller nedpilknappene for å justere øvre og nedre alarmgrenser. Hvis du bruker en SpeedPoint eller hjulet, setter du markøren i feltet for øvre gul alarm og trykk deretter hjulet inn. Drei hjulet til venstre eller høyre for å justere grensen. Trykk hjulet for å velge den viste grensen. 2 Gjenta det samme for nedre gul alarm. Hvis du velger den gule alarmgrensen utenfor alarmgrensen for rød alarm, endrer monitoren automatisk den røde alarmgrensen slik at den er lik den gule. 42

61 Alarmgrenser 3 Alarmer Om automatiske alarmgrenser Med funksjonen automatiske alarmgrenser kan monitoren automatisk innstille alarmgrensene i forhold til den enkelte pasienten. Monitoren tilpasser alarmgrensene for valgte målinger til pasientens aktuelle verdier. Grensene tilpasses innenfor definerte sikkerhetsgrenser. Monitoren kalkulerer automatiske grenser for pasienten basert på verdier fra de siste 12 sekundene. De definerte sikkerhetsgrensene går aldri utenfor det ikke-patologiske området. Smale grenser setter grensene nær pasientens verdier. Dette er egnet i situasjoner der det er viktig å få beskjed ved små endringer i pasientens verdier. Vide grenser setter grensene lenger fra pasientens verdier. Dette er egnet i situasjoner der små endringer ikke er kritiske.! Bruk knappene i vinduet Endre grenser for å velge automatiske grenser for den enkelte parameteren. Knappen vises ikke hvis automatiske grenser er deaktivert for parameteren i monitorens konfigurasjonsmodus. Øvre alarmgrense, vid Øvre alarmgrense, smal Alarmgrenser Nedre alarmgrense, smal Nedre alarmgrense, vid Verdien Lås for nedre grense Lås for øvre grense Enkelte parametre har ikke automatiske grenser. I konfigurasjonsmodus defineres det hvilke parametre som kan bruke automatiske grenser. Bruk vinduet Endre grenser for å kontrollere de automatiske grensene før du velger dem slik at du er sikker på at disse er passende i forhold til pasientens tilstand. Når de er valgt, vises de automatiske grensene på skjermbildet på den samme måten som vanlige alarmgrenser. Velg grenser manuelt hvis de automatiske grensene ikke passer til din pasient. Grensene forblir uendret til du endrer dem manuelt eller på nytt aktiverer innstilling av automatiske grenser. Dokumentere alarmgrenser Alarmgrensenes menyknapper vises sammen med vinduene Alarmgrenser og Endre grenser.! Velg A4-utskr. grenser for å få en utskrift over alle alarmgrensene på en tilkoplet skriver.! Velg Utskrift grenser for å få en utskrift over alarmgrensene på en strimmelskriver. 43

62 3 Alarmer Se på alarmer Se på alarmer Velg en av alarmlinjene på skjermbildet hvis du vil har opp en liste over aktive alarmer og INOPmeldinger. Vinduet Alarmmeldinger vises. Alarmer og INOP-meldinger slettes fra monitorens minne når du skriver ut pasienten, eller hvis du aktiverer demonstrasjonsmodus. Alarmmeldinger-vinduet Vinduet Alarmmeldinger viser aktive alarmer og INOP-meldinger i kronologisk rekkefølge, med den nyeste meldingen øverst. INOP-meldinger står på den venste siden og pasientalarmer på den høyre. Aktive røde alarmer vises først, og deretter gule alarmer. Alarmer eller INOP-meldinger som er kvittert for, vises med et hakesymbol. Alarmmeldinger-vinduets menyknapper vises samtidig med at vinduet åpnes.. Knappene Alarm av i 5 min og Alarm av i 10 min vises nedtonet hvis forlengelse av alarmer av-funksjonen er deaktivert. Hvis du velger Se på alarmer, får du opp Vinduet Alarmoversikt. Alarmgrenser Alarmoversikt Alarm av i 5 min. Alarm av i 10 min. Alarmoversikt-vinduet Alarmoversikt Vinduet Alarmoversikt inneholder en liste med inntil 100 alarmer og 5 Apr 16:55:18 *** Apné INOP-meldinger, merket med dato og 5 Apr 16:55:18 ** ABPs HØY (120 >95) klokkeslett. Hver alarm viser følgende 5 Apr 16:55:18 Alarmer på informasjon (avhengig av konfigurasjonen): Alarmtidspunkt, 5 Apr 16:45:15 ** SpO2 INGEN PULS hvilken alarmgrense som ble aktivert og 5 Apr 16:44:57 Alarmer av den høyeste verdien over grensen. 5 Apr 16:44:46 ** awrr LAV (14<15) Vinduet Alarmoversikt viser også 5 Apr 16:44:39 ** SpO2 LAV (95<99) endringer i status for alarmer av/på eller 5 Apr 16:44:28 ** ABPs HØY (120 >95) kvitterte alarmer. Informasjonen i vinduet Alarmoversikt slettes når pasienten skrives ut, når monitoren slås av i mer enn ett minutt eller når du aktiverer demonstrasjonsmodus. Alarmoversiktvinduets menyknapper vises samtidig med at vinduet åpnes.. Knappene "Alarm av i 5 min" og "Alarm av i 10 min" vises nedtonet hvis forlengelse av alarmer av-funksjonen er deaktivert. Hvis du velger Aktive alarmer, får du opp Vinduet Alarmmeldinger. Alarmgrenser Aktive alarmer Alarm av i 5 min. Alarm av i 10 min. 44

63 Om alarmmeldinger 3 Alarmer Om alarmmeldinger Det finnes hjelpetekst med forklaring til hver INOP- eller alarmmelding. Bruk denne funksjonen hvis du ikke forstår en melding.! Velg INOP-meldingen i vinduet Alarmmeldinger. Du får opp et hjelpevindu med en forklaring på INOP-meldingen, og eventuelt tiltak som kan løse problemet. Alarmmelding Resp LØS ELEKTR. **awrr LAV LL LØS ELEKTRODE LL-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet. Fest elektroden eller velg <Nytt elekt.opps.> for å bekrefte det nye ledningssettet. Vedvarende alarmer Innstillinger for vedvarende alarm bestemmer hvordan alarmindikatorene reagerer hvis du ikke kvitterer for en alarm. Hvis alarminnstillingen er ikke-vedvarende, forsvinner alarmindikatorene (lydsignal og visuelt signal) når alarmtilstanden ikke lenger er tilstede. Vedvarende alarm betyr at det visuelle signalet og/eller lydsignalet fortsatt er aktivt selv om alarmtilstanden ikke lenger er tilstede. Indikatoren er aktiv til du kvitterer for alarmen. Vise innstillinger for vedvarende alarm Slik kontrollerer du alarminnstillingen på monitoren: 1 Velg Alarmer i menyen Hovedoppsett. 2 Velg Alarminnstillinger og kontroller innstillingene for Lys vedvarende og Lyd vedvarende. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Vær oppmerksom på hvilken innstilling som er valgt for din avdeling. Det finnes tre alternativer for henholdsvis lys vedvarende og lyd vedvarende: Rød, Rød og Gul eller Av. Alternativene kan gi følgende kombinasjoner av innstillinger: Lys vedvarende R&G R&G R&G R R Av Lyd vedvarende R&G R Av R Av Av 45

64 3 Alarmer Teste alarmene Oppførselen til vedvarende alarm Røde og gule parameteralarmer Alarmen er ikke kvittert for. Alarmen er kvittert for. Alarmårsaken fortsatt tilstede. Alarmårsaken ikke lenger tilstede Alarmårsaken fortsatt tilstede. Alarmårsaken ikke lenger tilstede Ikke-vedvarende alarmer Visuell og lyd vedvarende Lys vedvarende, lyd vedvarende Alarmtone. Alarmlampe. Alarmmelding. Blinkende tallverdier. Alle lydsignaler og visuelle signaler stopper automatisk. Alarmtone. Alarmlampe på. Alarmmelding. Blinkende tallverdier. Alarmmelding. Blinkende tallverdier. Lydsignalet stopper automatisk. Lydalarm kvittert for. Alarmlampe av. Alarmmelding. Blinkende tallverdier. Lydsignal for alarmpinnelse (hvis konfigurert). Lydsignaler og visuelle signaler stopper automatisk. Alle INOP bortsett fra FRAKOPLET er ikke-vedvarende. Se Gule arytmialarmer på side 105 for informasjon om oppførselen til korte, gule arytmialarmer. Kvittere for vedvarende alarmer fra et informasjonssenter Alarmer som er innstilt til visuell vedvarende kan ikke kvitteres for fra et informasjonssenter. Hvis du trenger å kvittere for monitoralarmen på et informasjonssenter, må du konfigurere vedvarende alarmer slik at også lydalarmer er vedvarende. Teste alarmene Monitoren utfører en selvtest når du slår den på. Kontroller at alarmlampene lyser, en etter en, og at du hører et enkelt lydsignal. Dette angir at alarmindikatorene fungerer som de skal. Alarmoppførsel ved Av/På Når du slår på alarmene, brukes innstillingene som er definert i den aktive profilen. Hvis monitoren slås av i mer enn ett minutt og deretter slås på igjen, etter et strømbrudd i mer enn ett minutt eller når en pasient skrives ut, beholder monitoren alarminnstillingene fra standardprofilen eller de nyeste alarminnstillingene, avhengig av konfigurasjonen. Kontroller alltid at alarminnstillingene er passende for pasienten etter en av disse situasjonene, og velg riktig profil og pasientkategori hvis det er nødvendig. Hvis strømbruddet varer i mindre enn et minutt, beholdes de alarminnstillingene monitoren hadde før strømbruddet. 46

65 4Pasientalarmer og INOPmeldinger 4 I dette kapitlet står pasientalarmer og tekniske alarmer (INOP-meldinger) i alfabetisk rekkefølge, uavhengig av prioritet. INOP-meldinger starter på side 53. Pasientalarmmeldinger Parameternavn og forkortelser for trykk, temperatur, SpO 2 og anestesigassalarmer står forklart i de enkelte kapitlene. Vær oppmerksom på at gule arytmialarmer ("korte gule alarmer") kan vises med en eller to stjerner avhengig av monitorens konfigurasjon og informasjonssenterets versjon. Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon ***APNÉ eller ***APNÉ xxx sek CO 2, Resp, AGM Respirasjonen har opphørt lenger enn den valgte apnétiden. "xxx" angir apnéens varighet. ***ASYSTOLE EKG Intet QRS i en periode som er lenger enn terskelverdien for asystole (og fravær av v.flimmer eller kaotisk EKG). **awrr HØY **awrr LAV CO 2, Resp, AGM CO 2, Resp, AGM Luftveisrespirasjonsfrekvensen har overskredet øvre alarmgrense. Luftveisrespirasjonsfrekvensen er under nedre alarmgrense. **BIS HØY BIS Bispektral indeks-verdien har overskredet øvre alarmgrense. **BIS LAV BIS Bispektral indeks-verdien har falt under nedre alarmgrense. ***BRADY (Puls) eller ***BRADY xxx<yyy Trykk, SpO 2 Hjertefrekvensen fra pulssignalet er under bradykardigrensen. xxx angir den laveste verdien som ble registrert, mens yyy angir bradykardigrensen. Tallverdien blinker, rød alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker, rød alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og alarmgrensen er markert, rød alarmlampe, alarmlyd. 47

66 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Pasientalarmmeldinger Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon **CCO/CCI HØY CCO Kontinuerlig cardiac output eller CCindeks er over øvre alarmgrense. **CCO/CCI LAV CCO Kontinuerlig cardiac output eller CCindeks er under nedre alarmgrense. **CPP HØY CPP CPP-verdien har overskredet øvre alarmgrense. **CPP LAV CPP CPP-verdien er under nedre alarmgrense. ***DESAT eller ***DESAT xxx<yyy SpO 2 SpO 2 -verdien er under alarmgrensen for desaturasjon. xxx angir den laveste verdien som ble registrert, mens yyy angir desaturasjonsgrensen. Tallverdien blinker og øvre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker, rød alarmlampe, alarmlyd. ***EKSTREM BRADY EKG Grensen for bradykardi er overskredet. Tallverdien blinker og alarmgrensen er markert, rød alarmlampe, alarmlyd. ***EKSTREM TAKY EKG Grensen for takykardi er overskredet. Tallverdien blinker og alarmgrensen er markert, rød alarmlampe, alarmlyd. **et <Gassnavn> HØY **et <Gassnavn> LAV **etco2 HØY **etco2 LAV AGM AGM CO 2, Resp, AGM CO 2, Resp, AGM Øvre alarmgrense for endetidal gass er overskredet. Endetidal gassverdi er under nedre alarmgrense. Øvre alarmgrense for endetidal CO 2 er overskredet. Endetidal CO 2 -verdi er under nedre alarmgrense. **eto2 HØY O 2, AGM Øvre alarmgrense for endetidal O 2 er overskredet. **eto2 LAV O 2, AGM Endetidal O 2 -verdi er under nedre alarmgrense. **HR HØY EKG Øvre alarmgrense for hjertefrekvens er overskredet. **HR LAV EKG Hjertefrekvensen er under nedre alarmgrense. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Lyden forsvinner etter 5 sekunder hvis arytmi er på. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Lyden forsvinner etter 5 sekunder hvis arytmi er på. 48

67 Pasientalarmmeldinger 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon */**IKKE-VEDV. VT EKG/Arytmi Et løp med VES og ventrikulær HR>HR-grense for v.taky, men som varer kortere enn grensen for løp m/ VES er registrert. **in <Gassnavn> HØY **in <Gassnavn> LAV **inco2 HØY AGM AGM CO 2, Resp, AGM Øvre alarmgrense for inspirert gass er overskredet. ingass-verdien er under nedre alarmgrense. Øvre alarmgrense for inspirert CO 2 er overskredet. **inn2o HØY N 2 O, AGM Øvre alarmgrense for inspirert N 2 O er overskredet. **ino2 HØY O 2, AGM Øvre alarmgrense for inspirert O 2 er overskredet. **ino2 LAV O 2, AGM Inspirert O 2 -verdi er under nedre alarmgrense. ***ino2 LAV OKSYGEN tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. O 2, AGM Inspirert O 2 -verdi er under 18 vol.%. tallverdien blinker og nedre grense er markert, rød alarmlampe, alarmlyd. */**KOPLEDE VES EKG/Arytmi To ventrikulære slag mellom ikkeventrikulære slag. */**LØP M/VES HØY EKG/Arytmi Et løp med fler enn to VES etter hverandre. */**MANGLENDE SLAG EKG/Arytmi */**MULTIFOKALE VES EKG/Arytmi Intet slag registrert i 1,75 x RR-intervall, eller intet slag i et sekund hvis HR >120 slag/min (gjelder bare ikke-pacede pasienter). To VES med forskjellig form, hver har forekommet minst to ganger i løpet av de siste 300 slag og minst en gang i løpet av de siste 60 slag. **NBP HØY NBP NBP-verdien har overskredet øvre alarmgrense. s, d eller m etter benevningen angir om det er det systoliske, diastoliske eller middeltrykket som har overskredet grensen. **NBP LAV NBP NBP-verdien er under nedre alarmgrense. s, d eller m etter benevningen angir om det er det systoliske, diastoliske eller middeltrykket som har overskredet grensen. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. 49

68 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Pasientalarmmeldinger 50 Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon */**PACESVIKT EKG/Arytmi (kun pacemakerpa sient) Intet slag og ingen pacemakerpuls. */**PACETERSKEL EKG/Arytmi (kun pacemakerpasient) En pacemakerpuls uten et slag. */**PAUSE EKG/Arytmi Intet slag i en periode som varte lenger enn grensen for pause. **PULS HØY **PULS LAV TRYKK SpO 2 TRYKK SpO 2 Pulsfrekvensen har overskredet øvre alarmgrense. Pulsfrekvensen er under nedre alarmgrense. */**R-PÅ-T VES EKG/Arytmi HR <100: en VES med RR-intervall <1/ 3 av gjennomsnittlig intervall etterfulgt av en kompensatorisk pause på 1,25 x gjennomsnittlig RR-intervall, eller to slike VES uten en kompensatorisk pause i løpet av 5 min. (Når HR >100 blir 1/3 RR-intervall for kort til at det kan registreres.) **RR HØY RESP Respirasjonsfrekvensen har overskredet øvre alarmgrense. **RR LAV RESP Respirasjonsfrekvensen har falt under nedre alarmgrense. **<SpO2 navn> HØY SpO 2 Arteriell oksygenmetning har overskredet øvre alarmgrense. **<SpO2 navn> LAV SpO 2 Arteriell oksygenmetning er under nedre alarmgrense. **ST<n> HØY EKG/Arytmi ST-heving i avledning <n> har overskredet grensen. **ST<n> LAV EKG/Arytmi ST-senking i avledning <n> er under grensen. **SvO2 HØY SvO 2 SvO 2 -verdien har overskredet øvre alarmgrense. **SvO2 LAV SvO 2 SvO 2 -verdien er under nedre alarmgrense. */**SVT EKG/Arytmi Et løp med supraventrikulære slag som har overskredet grensen for løp m/svt og HR har overskredet HR-grensen for SVT. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe alarmlyd.

69 Pasientalarmmeldinger 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon ***TAKY (Puls) eller ***TAKY xxx>yyy Trykk, SpO 2 Hjertefrekvensen fra pulssignalet har overskredet takykardigrensen. xxx angir den høyeste verdien som ble registrert, mens yyy angir takykardigrensen. **Tblod HØY CO Blodtemperaturverdien har overskredet øvre alarmgrense. **Tblod LAV CO Blodtemperaturverdien er under nedre alarmgrense. **tcpo2 HØY/ **tcpco2 HØY **tcpo2 LAV/ **tcpco2 LAV **<Temperaturnavn> HØY **<Temperaturnavn> LAV ***<Trykk> FRAKOPLET tcgass tcgass TEMP TEMP TRYKK tcpo 2 - eller tcpco 2 -verdien har overskredet over øvre alarmgrense. tcpo 2 - eller tcpco 2 -verdien er under nedre alarmgrense. Temperaturen har overskredet øvre alarmgrense. Temperaturen er under nedre alarmgrense. Trykket er ikke-pulsatilt og middeltrykket er konstant lavere enn 10 mmhg. Denne alarmen opptrer bare med arterietrykk (P, ABP, ART, Ao, BAP, FAP, PAP, UAP). **<Trykk> HØY TRYKK Trykkverdien er over øvre alarmgrense. s, d eller m etter benevningen angir om det er det systoliske, diastoliske eller middeltrykket som har overskredet grensen. **<Trykk> LAV TRYKK Trykkverdien er under nedre alarmgrense. s, d eller m etter benevningen angir om det er det systoliske, diastoliske eller middeltrykket som har overskredet grensen. tallverdien blinker og alarmgrensen er markert, rød alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og øvre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og øvre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og nedre alarmgrense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker, rød alarmlampe, alarmlyd. tallverdien blinker og øvre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. Tallverdien blinker og nedre grense er markert, gul alarmlampe, alarmlyd. */**UREGELM. HR EKG/Arytmi Vedvarende uregelmessig hjerterytme tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. ***V. FLIMMER/TAKY EKG Flimmerkurve i 4 påfølgende sekunder. Tallverdien blinker, rød alarmlampe, alarmlyd. */**V.BIGEMINI EKG/Arytmi En dominerende rytme med N, V, N, V (N = supraventrikulært slag, V = ventrikulært slag). tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. 51

70 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Pasientalarmmeldinger Alarmmelding Fra Tilstand Indikasjon */**V.RYTME EKG/Arytmi En dominerende rytme med sammhengende VES > grensen for v.rytme og ventrikulær HR < HRgrensen for v.taky. ***V.TAKY EKG/Arytmi Ventrikkeltakykardi (påfølgende VES over grensen for løp m/v.taky og HR over HR-grensen for v.taky). */**V.TRIGEMINI EKG/Arytmi En dominerende rytme med N, N, V, N, N, V (N = supraventrikulært slag, V = ventrikulært slag). */**VES/min HØY EKG/Arytmi Antall VES pr. min er høyere enn grensen. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. tallverdien blinker, gul alarmlampe, kort gul alarmlyd. 52

71 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) Parameternavn og forkortelser for trykk, temperatur, SpO 2, anestesigasser og INOP-meldinger for VueLink står forklart i de enkelte kapitlene. INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak ABP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). AGM ALARM UNDERTRYK AGM Gassanalysatorens alarmer er slått av til første respirasjonsaktivitet er registrert. AGM ID NULLING FEIL Tallverdiene erstattes med -?-, INOPtone (i automatisk modus) AGM ID TEKNISK FEIL Tallverdiene erstattes med -?-, INOPtone (i automatisk modus) AGM IKKE TILGJENG INOP-tone. AGM INGEN RESP et- og in-verdiene viser den samme verdien. AGM INKOMPATIBEL INOP-tone. AGM KAN IKKE MÅLE Tallverdiene erstattet med -?-, INOPtone AGM NULL PÅGÅR Først null: tallverdiene vises med -?- Andre null: tallverdiene erstattet med -?-, INOP-tone AGM NULL-FEIL Tallverdiene vises med -?- AGM NØYAKTIG? Tallverdiene vises med -?- AGM OKKLUSJON Tallverdiene erstattet med -?-, INOPtone AGM SELVTEST Tallverdiene erstattet med -?- AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM AGM Nullkalibrering av automatisk gassidentifikasjon er mislykket. Bytt til manuelt gassvalg hvis du vil fortsette overvåkingen. Kontakt service. Det har oppstått et problem med den automatisk gassidentifikasjonen. Bytt til manuelt gassvalg hvis du vil fortsette overvåkingen. Gassanalysatorens tallverdier er ikke pålitelige. Kontakt service. Gassanalysatoren er koplet fra eller slått av. Respirasjon ikke registrert. Kontroller pasienttilkoplingene. Denne gassanalysatorversjonen støttes ikke. Kontakt service. Ingen tiltak er nødvendig. Denne situasjonen korrigerer vanligvis seg selv etter noen få sekunder. Automatisk nulling pågår. Hvis den første automatiske nullingen mislykkes, vil systemet prøve på nytt. Hvis den andre nullingen også mislykkes, vises INOP-meldingen AGM TEKNISK FEIL. Nullkalibrering av gassanalysatoren er mislykket. Kontroller om avsugslangen er tilstoppet eller har knekk. Bytt den hvis nødvendig. Start en ny nulling. Kontakt service hvis nulling mislykkes flere ganger. Gassanalysatorens målenøyaktighet kan være redusert. Kontroller at gasslangen, vannfellen og avsugslangen ikke er tilstoppet. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Kontroller at det ikke er knekk på gasslangen eller avsugslangen. Kontroller om det er vann i luftveisadapteren. Hvis nødvendig, tøm adapteren og sett den på igjen. Kontroller at luftveisadapterens åpning vender oppover. Bytt gasslange, vannfelle eller avsugslange. Kontakt service hvis INOPmeldingen vedvarer. Gassanalysatoren utfører en selvtest. Vent til INOP-meldingen forsvinner før du fortsetter overvåking. AGM STANDBY AGM Velg Avslutt standby i menyen Gassanalysatoroppsett for å fortsette overvåking. AGM TEKNISK FEIL Tallverdiene erstattet med -?-, INOPtone AGM Det har oppstått et problem med gassanalysatoren. Kontroller tilkoplingen til monitoren. Slå gassanalysatoren av og deretter på igjen. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. 53

72 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak AGM VARMER OPP Tallverdiene vises med -?- ALLE EKG-ALRM. AV AGM EKG/ Arytmi Gassanalysatoren har ikke oppnådd driftstemperatur og målenøyaktigheten kan være nedsatt. Alle EKG-alarmer er slått av, eller HR-kilde er ikke EKG. Hvis du vil ha alarmer for EKG, må du slå på EKG-alarmene eller velge EKG som alarmkilde. Ao INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). ART INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). AWRR UTENF. OMR Tallverdiene vises med -?- AGM Den målte respirasjonsfrekvensen er høyere enn måleområdet. BAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). BATT 1/BATT 2 MANGLER Batterier INOP-tone. Under denne INOP kan alarmene ikke slås av. BATTERI TEKNISK FEIL eller Batterier BATT 1/BATT 2 TEKNISK FEIL INOP-tone, batteriindikatoren blinker Under denne INOP kan alarmene ikke slås av unntatt hvis monitoren er koplet til nettstrøm. BIS DSC FRAKOPLET BIS INOP-tone. BIS DSC INKOMPAT. INOP-tone. BIS DSC OPPDATERER INOP-tone. BIS BIS Monitoren bruker to batterier, man kan bare registrere et batteri. Sett inn det manglende batteriet umiddelbart. Monitoren kan ikke vurdere batteriets status. Bytt batteriet/ batteriene hvis INOP-meldingen vedvarer. Denne INOPmeldingen utløses igjen etter to minutter hvis tilstanden vedvarer og monitoren ikke er koplet til nettstrøm. Sett batteriene inn i en annen monitor eller batterilader. Kontakt service hvis samme INOP-melding vises. DSC er ikke ordentlig koplet til ELLER teknisk feil i DSC eller BIS-apparatet. Kontroller at DSC er ordentlig koplet til BIS-apparatet. Hvis INOP-meldingen vedvarer, erstatter du DSC med en annen av samme type. Bytt BIS-apparat hvis INOP-meldingen vedvarer. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. DSC støttes ikke av BIS-apparatet eller en ny DSC er koplet til et eldre BIS-apparat. Det kan hende at programvaren må oppgraderes. Kontakt service. Oppdatering av DSC pågår. INOP-meldingen forsvinner når oppdateringen er ferdig. Ikke kople fra DSC under oppdatering. Ingen tiltak er nødvendig. BIS DSC TEKN. FEIL BIS Elektrokirurgi ble brukt under selvtesten ELLER teknisk feil i DSC. Kontroller at elektrokirurgi ikke benyttes under selvtesten. Kople DSC fra og til BIS-apparatet. Hvis denne INOP vedvarer, må du erstatte DSC eller kontakte service. BIS FOR MYE STRØM INOP-tone. BIS FRAKOPLET INOP-tone. BIS HØY IMPEDANS Eventuelt INOP-tone BIS BIS BIS Kople BIS-modulen fra og til. Kontakt service hvis INOPmeldingen vedvarer. Kople til BIS-modulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Impedansen til en eller flere elektroder er over gyldig område. Årsaken er ofte dårlig hudklargjøring. Kontroller plasseringen av proben og fest elektrodene godt på huden. Hvis denne INOP vedvarer, bytter du proben(e) og klargjør huden på riktig måte. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. 54

73 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak BIS IMPEDANSSJEKK Eventuelt INOP-tone BIS INKOMPATIBEL INOP-tone. BIS BIS Periodisk impedanssjekk pågår. Denne stopper automatisk hvis alle impedanser er innenfor gyldig område. Hvis en av elektrodene ikke godkjennes av testen, må du kontrollere plasseringen av proben og feste elektrodene godt på huden. Velg Syklisk sjekk av i menyen BIS-oppsett hvis du vil stoppe impedanskontrollen. BIS-apparatets programvare støttes ikke. Det kan hende at programvaren må oppgraderes. Kontakt service. BIS ISOELEKTR. EEG BIS Ingen registrerbar EEG-aktivitet det siste minuttet. Kontroller pasienten. Kontroller at elektrodene er ordentlig festet. BIS LØS ELEKTRODE INOP-tone. BIS SQI < 15 % (INOP-tone) Operasjon BIS SQI < 50 % (ingen INOPtone) BIS TEKN. FEIL INOP-tone. BIS TEKNISK FEIL INOP-tone. BIS-APP. FRAKOPLET INOP-tone. BIS-PROBE FRAKOPLET INOP-tone. BIS-PROBE INKOMPAT. INOP-tone. BIS-PROBE OPPBRUKT INOP-tone. BIS BIS BIS BIS BIS BIS BIS BIS En eller flere elektroder har ikke hudkontakt, og impedansen kan derfor ikke måles. Kontroller plasseringen av proben og fest elektrodene godt på huden. Hvis denne INOP vedvarer, bytter du proben(e) og klargjør huden på riktig måte. Hvis signalkvaliteten er under 50 %, kan BIS-verdien ikke beregnes på en pålitelig måte. Hvis signalkvaliteten er under 15 %, kan BIS-verdien ikke beregnes. Årsaken kan være artefakter, f.eks. fra bevegelse eller bruk av elektrokirurgisk utstyr. Kontroller at proben er riktig koplet til BIS-apparatet. Start en periodisk impedanssjekk. Kontroller at alle elektrodene godkjennes av testen. Sørg for at pasienten er helt avslappet (selv små bevegelser av ansiktsmusklene påvirker signalkvaliteten). Teknisk feil i BIS-apparatet. Kople BIS-modulen fra og til. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Teknisk feil i BIS-apparatet. Kople fra og til BIS-apparatet. Bytt BIS-apparat hvis INOP-meldingen vedvarer. BIS-apparatet er ikke tilkoplet ELLER ødelagt modulkabel. Kontroller at modulkabelen er ordentlig koplet til. Bytt modulkabel hvis INOP-meldingen vedvarer. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Proben er ikke ordentlig koplet til pasientkabelen (PIC) og/ eller PIC er ikke ordentilig koplet til DSC eller BISx og/eller probe/pic/dsc/bisx er defekt. Kontroller alle tilkoplinger. Kople fra og til PIC/DSC/BISx. Bytt probe hvis INOP-meldingen vedvarer. Bytt PIC hvis INOP-meldingen vedvarer. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Proben er av feil eller ukjent type, eller den støttes ikke av monitorens programversjon. Bytt proben og bruk bare prober levert av Philips. Proben har vært brukt for mange ganger. Bytt proben. En periodisk impedanssjekk starter automatisk. 55

74 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak BIS-PROBE TEKN. FEIL INOP-tone. BISx FRAKOPLET INOP-tone. BISx INKOMPATIBEL INOP-tone. BISx TEKNISK FEIL INOP-tone. Brukergrensesnitt feilinop tone. INOP-tone. C LØS ELEKTRODE HR-verdien vises med et -?- i 10 sekunder. INOP-tone. C.O. FRAKOPLET Tallverdien viser -?- INOP-tone. C.O. TEKN. FEIL Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CCI INGEN BSA Ingen CCI-tallverdi INOP-tone. CCO DÅRLIG TRYKKSIGN tallverdien viser -?- INOP-tone. CCO IKKE KALIBRERT tallverdien viser -?- CCO INGEN <trykknavn> Tallverdien viser -?- Eventuelt INOP-tone CCO KALIBR. IGJEN Tallverdien viser -?- CCO PULS UTENFOR OMRÅDE Tallverdien viser -?- INOP-tone. BIS BIS BIS BIS Monitor EKG CO CO CO CO CO CO Teknisk feil i proben, oftest på grunn av at væske har trengt inn i kontaktene ELLER teknisk feil i pasientkabelen (PIC), BISx eller DSC. Bytt proben. Start en periodisk impedanssjekk. Kontroller at alle elektrodene godkjennes av testen. Kontroller at begge PICkontaktene (mellom PIC og probe) er tørre. Bytt PIC-kabel hvis du tror at kontaktene er fuktige, og la den tørke. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. BISx er ikke koplet til BIS-modulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. BISx-programvaren er ikke kompatibel med BIS-modulen. Det kan hende at programvaren må oppgraderes. Kontakt service. Teknisk feil i BISx. Kople den fra og til modulen. Bytt BISx hvis INOP-meldingen vedvarer. Inspiser alle brukergrensesnitt og utfør en funksjonstest av disse. Kontakt service. C-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet.fest elektroden eller velg Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett for å bekrefte det nye ledningssettet. Kople til C.O.-modulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Det har oppstått et problem med CO-modulen. Kontakt service. CCI kan ikke beregnes fordi pasientens kroppsoverflate (BSA) ikke er oppgitt. Skriv inn pasientens høyde og vekt for beregning av BSA til CCI-kalkulasjon. Den arterielle trykkurven kan ikke brukes til pulsberegning for CCO- eller CCI-måling. Mulige årsaker kan være luftbobler i slangen eller en fysiologisk tilstand, for eksempel alvorlig arytmi. CCO-målingen kan ikke kalibreres. CCO/CCI kan ikke beregnes. Kontroller at trykket som er valgt i menyen CCO-oppsett under CCO fra stemmer med trykket som måles med arteriekateteret for CCO-måling. Et VueLink-trykk kan ikke brukes. Velg et annet trykknavn, enten ABP, Ao, ART, BAP, FAP eller UAP. CO Siste CCO- eller CCI-kalibrering ble utført for mer enn 8 timer siden. Med transpulmonale målinger må du kalibrere CCO eller CCI minst hver 8. time eller hvis pasientens hemodynamiske tilstand endres. CO Pulsfrekvensen fra trykket som brukes til beregning av CCO er under 30 mmhg eller over 240 mmhg. 56

75 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak CCO STØTTES IKKE Tallverdien viser -?- INOP-tone. CCO <trykknavn> UGYLDIG Tallverdien viser -?- Eventuelt INOP-tone CCO/CCI UTENFOR OMRÅDE Tallverdien viser -?- INOP-tone. CCO/Tbl INGEN TRANSD Tallverdien viser -?- INOP-tone. CCO/TRYKK UTENFOR OMRÅDE Tallverdien viser -?- INOP-tone. CO 2 AUTO NULL Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone hvis automatisk nulling varer >15 sek. CO CO CO CO CO Et kateter for transpulmonal CO-måling er koplet fra og erstattet med en høyre hjerte-kateter, eller målemodus er endret manuelt. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Valgt arterietrykk for beregning av CCO er tilgjengelig, men har ugyldige verdier. Kontroller at trykktransduseren er tilkoplet og at nullingen er gyldig. Den målte CCO- eller CCI-verdien er ikke innenfor det angitte området for CCO-/CCI-måling. Probe er ikke koplet til modulen eller kateteret er frakoplet. Arterietrykkets middelverdier som brukes til beregning av CCO er under 0 mmhg eller over 300 mmhg. CO 2 Automatisk nullkalibrering pågår. Dette tar normalt 10 sekunder. Under kalibreringen oppdateres CO 2 -verdiene ikke, eller de erstattes med et -?-. Vent til nullkalibreringen er ferdig før du fortsetter overvåking. CO 2 ENDRE SKALA CO 2 CO 2 -kurven er klippet. Velg en annen kurveskala slik at hele kurven vises. CO 2 INGEN PROBE Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 INGEN SLANGE Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 KAL. MISLYKKET Tallverdien er erstattet med et -? INOP-tone. CO 2 KAL. MODUS CO 2 -verdien viser den aktuelle CO 2 - verdien for nøyaktighetskontroll. CO 2 KAL. PÅGÅR Tallverdien er erstattet med et -? - CO 2 KAN IKKE MÅLE Tallverdien er erstattet med et -? INOP-tone. CO 2 MÅLEFEIL Tallverdien er erstattet med et -? INOP-tone. CO 2 OKKLUSJON Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 OPPDATER SW Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 (AGM) CO 2 (AGM) CO 2 CO 2 Kontroller om CO 2 -proben er koplet til. Hvis du bytter probe, må den nye proben kalibreres. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av CO 2 -målingen. FilterLine er koplet fra eller en feil slange er koplet til. Kontroller tilkoplingene. Kople til en annen Microstream Filterline, hvis nødvendig. Du kan bare bruke Microstreamtilbehør. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Kontroller om kalibreringscelle ble byttet mellom KAL1 og KAL2. Gjenta kalibreringen. Prøv en annen probe hvis INOPmeldingen kommer tilbake. Kontakt service hvis INOPmeldingen vedvarer. Kalibrering pågår ikke. Nøyaktigheten kan kontrolleres ved å sette proben på de to kalibreringscellene og starte en kalibrering. Avslutt kalibrering før du starter overvåking. Vent til kalibrering er ferdig. Gassanalysatoren kan ikke måle CO 2. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Gassanalysatorens etco 2 - eller inco 2 -verdier er ikke pålitelige. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. FilterLine eller avsugslangen er tilstoppet. Kontroller FilterLine og avsugslangen, og kople deretter FilterLine fra og til igjen. Bruk en ny FilterLine hvis INOP-meldingen vedvarer. Tilleggsmodulens programvare kan ikke brukes med programvaren i pasientmodulen. Kontakt service. 57

76 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak CO 2 PROBE VARMER OPP Tallverdien vises med et -? - Microstream CO 2 : INOP-tone. Hovedstrøm-CO 2 ingen INOP-tone CO 2 SJEKK KAL. Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 SPYLER Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 TEKN. FEIL Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 UTENFOR OMRÅDE Tallverdien er erstattet med et -? - INOP-tone. CO 2 VENTER KAL2 Tallverdien er erstattet med et -? - CPP SJEKK ENHETER Tallverdien er erstattet med et -? - CPP SJEKK KILDER Tallverdien er erstattet med et -? - CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CPP CPP INOP-meldingen forsvinner når til sensoren har oppnådd driftstemperaturen. CO 2 -verdien er utenfor måleområdet. Utfør en nøyaktighetskontroll på begge kalibreringsceller, og kalibrer proben hvis nødvendig. FilterLine spyles for å fjerne en blokkering i slangen eller luftveisadapteren. Denne INOP-meldingen forsvinner hvis okklusjonen er fjernet. Hvis ikke, vises INOP-meldingen CO2 OKKLUSJON. Teknisk feil i tilleggsmodulen. Kople pasientmodulen med tilleggsmodulen fra og til. Hvis du bruker hovedstrømsmetoden, må du kople proben fra og til igjen eller bruke en annen probe. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. CO 2 -verdien er høyere enn måleområdet. Kontakt service hvis du mistenker en falsk høy verdi. Kalibrering på den første kalibreringscellen er ferdig. Sett proben på den andre cellen og start KAL2-kalibrering. Monitoren har registrert en konflikt i enhetene som brukes til denne kalkulasjonen. Kontroller enhetene. Enkelte målinger eller verdier som er nødvendig for å utføre kalkulasjon finnes ikke. Kontroller målingene. CVP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). Dårlig modulforb. INOP-tone. EEG FRAKOPLET INOP-tone. EEG IMPEDANS HØY eller EEG1 og/eller EEG2 IMPED. HØY EEG INGEN PROBE INOP-tone. EEG LØS ELEKTRODE EEG<X> LØS ELEKTRODE [x = Avledningsnavn] EEG MUSKELSTØY EEG 1 eller 2 MUSKELSTØY Monitor EEG EEG EEG EEG EEG 1) En pasientmodul med inkompatibel programvare er koplet til monitoren. Denne kombinasjonen gir ikke overvåking eller. 2) Du kan ikke bruke denne kombinasjonen av monitor, pasientmodul og kabel. Slå av monitoren og kontakt service. Kople til modulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Signalelektroden i den ene eller begge kanalene overskrider den brukervalgte impedansgrensen, eller impedansen til en enkelt elektrode overskrider grensen. Kontroller impedans. Hvis denne er for høy, må du feste elektrodene på nytt ifølge fremgangsmåten i oppsett av EEG-overvåking. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Apparatkabelen er koplet fra EEG-modulen. Kople til apparatkabelen. Fest de angitte elektrodene (start med referanseelektroden). Elektrodeledningene er ikke koplet til pasientens hode. For stor aktivitet over 30 Hz i EEG1- eller EEG2-kanal eller i begge. Kontroller elektrode-hudimpedansen, og plasser elektroden lenger unna muskelaktivitet hvis nødvendig. 58

77 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak EEG NETTSTØY EEG 1 eller 2 NETTSTØY EEG TEKN. FEIL INOP-tone. EEG UTENF. OMR. eller EEG<X> UTENFOR OMRÅDE EKG ELEKT. STØY<EKG- ELEKTRODE> EKG SIGNALSTØY INOP-tone. EKG TEKN. FEIL Tallverdien vises med et -?-. - INOP-tone. EKG UT TEKN. FEIL INOP-tone. EEG EEG EEG Kraftig nettstøy i EEG1- eller EEG2-kanalen, eller i begge EEG-kanalene. Hold kablene samlet, og legg dem ikke i nærheten av metalldeler, andre kabler eller strålingsfelt. Teknisk feil i EKG-utstyret. Kontakt service. Inngangssignalet er for høyt i den ene eller begge kanalene. Årsaken er ofte signalstøy, f.eks. nettstøy eller elektrokirurgi. X angir EEG-kanalen. EKG Støy på EKG-signalet fra den angitte EKG-elektroden (R, L, L, F eller C). Kontroller EKG-elektrodene og sørg for at elektrodene er festet. EKG EKG EKG Det er for mye støy på EKG-signalet. Kontroller at elektrodene er festet som de skal, og at de ikke er tørre. Fjern eventuelle støykilder (f.eks. nettledninger) fra området rundt EKGledningene og pasienten. EKG-signalet kan være mettet eller overbelastet Kontakt service. Teknisk feil i EKG-modulen. Teknisk feil i EKG-modulen. Kontakt service. EKG UTEN ANALYSE Arytmi Arytmisystemet kan ikke analysere EKG-dataene på en pålitelig måte. Kontroller EKG-signalets kvalitet i de valgte primær- og sekundæravledningene. Flytt elektrodene eller reduser pasientbevegelser, hvis nødvendig. Hvis du ikke kan få en pålitelig HR fordi signalet er for svakt, ustabilt eller har artefakter og du har prøvd å forbedre systemets ytelse ved å velge en annen avledning og bytte elektroder, kan du vurdere å slå av arytmianalysen. <EKG-AVLEDN.>LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?-. - INOP-tone. Ekst.Speedp.feil INOP-tone. F LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?- i 10 sekunder, INOP-tone. EKG Monitor EKG Det mangler noen elektroder som er nødvendig for overvåkingen. Kontroller EKG-elektrodene og sørg for at den angitte elektroden <EKG-avledn> (R, L, L, F eller C) er festet. Når EASI brukes, må alle 5 elektroder være festet. Det har oppstått et problem med tilkoplingen til eksternt alarmutstyr. Kontakt service for å få de interne tilkoplingene til det eksterne alarmutstyret kontrollert. RL-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet. Fest elektroden eller velg Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett for å bekrefte det nye ledningssettet. FAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). FLERE GASSER Tallverdiene vises med -?- FMK FRAKOPLET INOP-tone. AGM MOD Gassanalysatoren har oppdaget mer enn én gass i gasslangen. Gassmålingens nøyaktighet er redusert. Kontroller at modulboksen er riktig koplet til monitoren. Modulboksens parametre er slått av mens boksen er frakoplet. <GASS> ENDRE SKALA AGM Den viste gass-kurven er klippet (DES/ENF/HAL/SEV/ISO). Velg en annen kurveskala slik at hele kurven vises. <GASS> KAN IKKE MÅLE Tallverdiene erstattet med -?-, INOPtone AGM Gassanalysatoren kan ikke måle den viste gassen (DES/ENF/ HAL/SEV/ISO). Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. 59

78 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak <GASS> MÅLEFEIL Tallverdiene erstattet med -?- AGM Gassens tallverdi er ikke pålitelig. Kontakt service hvis INOPmeldingen vedvarer. GASS NY MÅLING AGM Gassmålingen starter på nytt. Vent til INOP-meldingen forsvinner før du fortsetter overvåking. GASSER BLANDET Tallverdiene vises med -?- INOP-tone. Høyttalerfeil INOP-tone. AGM Monitor Gassanalysatoren har oppdaget en ukjent gass i gasslangen. Kontroller om det kan være andre gasser i sirkelsystemet, og spyl hvis nødvendig. Kontakt service for å få høyttaleren og tilkoplingene kontrollert. IC1/IC2 INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). ICP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). Ikke-støttet LAN INOP-tone. Ingen sentraloverv. INOP-tone. INKOMPAT. BATTERIER eller BATT 1/BATT 2 INKOMPAT INOP-tone. Innstillinger feil INOP-tone. Intern komm.feil INOP-tone. LA LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?- i 10 sekunder, INOP-tone. LADER TEKN. FEIL INOP-tone, batteriindikatoren blinker eventuelt. Monitor Monitor Batterier Monitor Monitor EKG Batterier Det har oppstått et problem med nettverkskommunikasjonen, og sentralovervåking er ikke mulig i øyeblikket. Kontroller tilkoplingene. Hvis denne INOP vedvarer, må du slå av monitoren og kontakte service. Det har oppstått et problem med nettverkskommunikasjonen. Sentralovervåking er ikke mulig i øyeblikket (ingen pasientalarmer eller informasjon). Kontroller tilkoplingene. Kontakt service. Batteriet/batteriene kan ikke brukes med denne monitoren. Sett inn riktige batterier (M4605A). Monitoren kan ikke bruke de forhåndsdefinerte innstillingene for overvåking. Kontakt service. Det har oppstått et problem med I2C Bus-kommunikasjonen i monitoren. Kontakt service. LA-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet. Fest elektroden eller velg Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett for å bekrefte det nye ledningssettet. Det har oppstått et problem med batteriladeren i monitoren. Kople monitoren til nettstrøm og kontakt service. LAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). LL LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?- i 10 sekunder, INOP-tone. LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?- i 10 sekunder, INOP-tone. MANSJ. OPPBLÅST Tallverdien vises med et -?- - INOP-tone. Under denne INOP kan alarmene ikke slås av. EKG EKG NBP LL-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet. Fest elektroden eller velg Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett for å bekrefte det nye ledningssettet. Kontroller at elektrodene er festet og at ingen av dem har forskjøvet seg. Ta mansjetten av pasientens arm. Kontroller at slangen ikke har knekk, ikke er vridd og at riktig pasientkategori er valgt. Forsøk å gjenta målingen. Du kan kvittere for INOP-meldingen, men den fjernes ikke før neste måling startes eller smarttasten Stopp Alle trykkes. [Voksne eller barn:mansjettrykket var høyere enn 15 mmhg i mer enn 3 minutter. Neonatal: Mansjettrykket var høyere enn 15 mmhg i mer enn 90 sekunder. 60

79 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak N 2 O ENDRE SKALA AGM N 2 O-kurven er klippet. Velg en annen kurveskala slik at hele kurven vises. N 2 O KAN IKKE MÅLE Tallverdiene erstattet med -?- INOPtone. N 2 O MÅLEFEIL Tallverdien er erstattet med et -? INOP-tone. NBP AVBRUTT. Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. NBP MANSJ. OVERTRYKK Tallverdien vises med et -?-. INOPtone. Under denne INOP kan alarmene ikke slås av. NBP MÅLING MISLYKKET Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. NBP TEKN. FEIL Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. AGM AGM NBP NBP NBP NBP Gassanalysatoren kan ikke måle N 2 O. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Gassanalysatorens tallverdier er ikke pålitelige. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Kontroller at det ikke er lekkasje eller knekk i mansjetten eller slangen. Kontroller at mansjetten har riktig størrelse og er riktig plassert. Kontroller også at riktig pasientkategori er valgt. Forsøk å gjenta målingen. Kontakt service hvis INOP-meldingen kommer tilbake. Du kan kvittere for INOP-meldingen, men den fjernes ikke før neste måling startes eller smarttasten Stopp Alle trykkes. Denne INOP-meldingen oppstår hvis målingen tar lengre tid enn maksimaltiden for å blåse opp, slippe ut luften eller hele målingen. NBP-mansjettens trykk har overskredet sikkerhetsgrensen for overtrykk. Ta mansjetten av pasientens arm. Kontroller at slangen ikke har knekk, ikke er vridd og at riktig pasientkategori er valgt. Forsøk å gjenta målingen. Du kan kvittere for INOP-meldingen, men den fjernes ikke før neste måling startes eller smarttasten Stopp Alle trykkes. Kontroller at mansjetten har riktig størrelse og er riktig plassert. Kontroller også at riktig pasientkategori er valgt. Forsøk å gjenta målingen. Du kan kvittere for INOP-meldingen, men den fjernes ikke før neste måling startes eller smarttasten Stopp Alle trykkes. Kontroller at pasientens tilstand er egnet for NBPmålinger.Bruk en annen mansjett og ta ny måling. Ta mansjetten av pasientens arm. Teknisk feil i NBP-modulen. Kontakt service. Du kan kvittere for INOP-meldingen, men den fjernes ikke før neste måling startes eller smarttasten Stopp Alle trykkes. NOEN EKG-ALRM. AV Arytmi Denne meldingen vises (hvis den er konfigurert til visning) når av-/på-innstillingen for gule alarmer er forskjellig fra gjeldende profil. O 2 KAN IKKE MÅLE Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. O 2 MÅLEFEIL Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. O 2 NULLING FEIL Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. O 2 TEKNISK FEIL Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. AGM AGM AGM AGM Gassanalysatoren kan ikke måle O 2. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Gassanalysatorens tallverdier er ikke pålitelige. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. En nullkalibrering av O 2 er mislykket. Kontakt service. Det har oppstått et problem med gassanalysatorens O 2 -sensor. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. O 2 ENDRE SKALA AGM O 2 -kurven er klippet. Velg en annen kurveskala slik at hele kurven vises. 61

80 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak PAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). Pas.mod. feil type Monitor Pasientmodulen støttes ikke av monitoren. Kontakt service. PMD FRAKOPLET INOP-tone. Pasientmod ul Kontroller at pasientmodulen er riktig koplet til monitoren. Pasientmodulens parametre er slått av mens modulen er koplet fra. PMK høy effekt Monitor Effektforbruket til utstyret som er tilkoplet pasientmodulkontakten (PMK) er for høyt. Hvis dette fortsetter, slås pasientmodulkontakten av. Kontakt service. PMK overbelastet INOP-tone. PMK strøm av INOP-tone. Monitor Monitor Effektforbruket til utstyret som er tilkoplet pasientmodulkontakten (PMK) er alt for høyt og det har skjedd en kortslutning. Pasientmodulkontakten er slått av. Kontakt service. Effektforbruket til utstyret som er tilkoplet pasientmodulkontakten (PMK) har vært for høyt i for lang tid. Kontakt service. P/P1/P2/P3/P4 INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). R LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. EKG RA-elektroden har løsnet fra pasienten eller ledningssettet er byttet. Fest elektroden eller velg Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett for å bekrefte det nye ledningssettet. RAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). RESP LØS ELEKTRODE Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. RESP TEKN. FEIL Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. RESP UREGELM. Tallverdien vises med et -?-. Sjekk alarmlamper INOP-tone. SJEKK BATT.TEMP. INOP-tone. RESP RESP RESP Monitor Batteri Det mangler noen elektroder som er nødvendig for respirasjonsovervåkingen. Kontroller at RA- og LL-elektrodene er festet. Kontakt service. Teknisk feil i RESP-modulen. Monitoren har registrert for mange artefakter i det målte respirasjonssignalet. Kontroller at RA- og LL-elektrodene er festet som de skal, og at de ikke er tørre. Kontroller om alarmlampene lyser for å finne ut om det har oppstått et problem. Kontakt service for å få de interne tilkoplingene til alarmlampene kontrollert. Temperaturen til et eller flere av monitorens batterier er for høy. Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert og at monitoren ikke utsettes for varme. Sjekk berøring Monitor Inspiser berøringsskjermen og utfør en funksjonstest av denne. Kontakt service. SJEKK GASS Tallverdiene erstattet med -?-, INOPtone Sjekk hovedkort 2 INOP-tone. Sjekk innstillinger INOP-tone. AGM Monitor Monitor Den valgte anestesigassen stemmer ikke med gassen som gassanalysatoren registrerer. Kontroller at riktig anestesigass er valgt. Det har oppstått et problem med monitorens andre hovedkort. Kontakt service. Hvis denne INOP-meldingen vises, kontroller monitor- og pasientinnstillinger før du fortsetter overvåking. Hvis innstillingene er uventet, kan det være et problem med monitorens programvare. Kontakt service. 62

81 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak Sjekk kurver INOP-tone. Sjekk monitortemp. INOP-tone. Sjekk mus INOP-tone. Sjekk nettv.konfig. INOP-tone. Sjekk skjermoppl. INOP-tone. Sjekk Speedpoint INOP-tone. Sjekk sykepl.anrop INOP-tone. Sjekk tastatur INOP-tone. Sjekk valgte navn INOP-tone. Sjk. int. spenning INOP-tone. Sjk. PMK-spenning INOP-tone. Sp - vo 2 SJK ENHETER Tallverdien vises med et -?-. Sp - vo 2 SJK KILDER Tallverdien vises med et -?-. <SpO 2 -navn> DEAKTIVERT INOP-tone. SpO 2 SJK ENHETER Tallverdien vises med et -?-. SpO 2 SJK KILDER Tallverdien vises med et -?-. Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitoren støtter ikke det antall kurver som er valgt i skjermbildet. Derfor vises enkelte kurver eller detaljerte trender ikke på skjermbildet. Velg et annet bilde med færre kurver. Kontakt service hvis du vil ha skjermbildet slettet fra profilen(e) for å unngå samme feil en annen gang. Monitorens temperatur er for høy. Kontroller at monitorens ventilasjon ikke er blokkert. Kontakt service hvis situasjonen vedvarer. Inspiser musen og utfør en funksjonstest av denne. Kontakt service. Monitoren mottar nettverksinformasjon fra mer enn én kilde, f.eks. databasetjeneren og applikasjonstjeneren. Kontakt service. Det valgte skjermbildet bruker en oppløsning som ikke støttes av skjermen. Monitoren vil vise et standardbilde til du velger et annet bilde. Kontakt service hvis du vil ha skjermbildet slettet fra profilen(e) for å unngå samme feil en annen gang. Inspiser SpeedPoint og utfør en funksjonstest av denne. Kontakt service. Det har oppstått et problem med tilkoplingen til sykepleieranrop. Kontakt service. Inspiser tastaturet og utfør en funksjonstest. Kontakt service. Kontroller navn i monitorens menyer, for eksempel navn på skjermbilder, profiler, hendelsesgrupper eller trendgrupper før du forsetter overvåkingen. Hvis navnene er uventet, kan det være et problem med monitorens programvare. Kontakt service. Monitor Det har oppstått et problem med monitorens spenning (5 V, 12 V). Kontakt service. Monitor/ Pasientmodul Sp - vo 2 Sp - vo 2 SpO 2 SpO 2 differanse SpO 2 differanse Det har oppstått et problem med spenningen i pasientmodulkontakten. Kontakt service. Monitoren har registrert en konflikt i enhetene som brukes til denne kalkulasjonen. Kontroller enhetene. Enkelte målinger eller verdier som er nødvendig for å utføre kalkulasjon finnes ikke. Kontroller målingene. Du har koplet til en pasientmodul med en benevning som allerede er i bruk av en annen parameter. For å aktivere den nye parameteren må du velge et annet navn i vinduet Endre navn på måling. Monitoren har registrert en konflikt i enhetene som brukes til denne kalkulasjonen. Kontroller enhetene. Enkelte målinger eller verdier som er nødvendig for å utføre kalkulasjon finnes ikke. Kontroller målingene. 63

82 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak <SpO 2 -navn> FORSTYRRELSE Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> INGEN PROBE Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> INGEN PULS Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SpO 2 <-navn> LAV PERF Tallverdien vises med et -?- (verdien kan være upålitelig). <SpO 2 -navn> PROBEFEIL Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> SIGNALSTØY Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> TEKN. FEIL Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> UREGELM. Tallverdien er erstattet med et -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> SØKER Ingen tallverdi <SpO 2 -navn> DÅRLIG SIGN. Navnet vises med et -?- (verdien kan være upålitelig) <SpO 2 -navn> OPPGRADER Navnet vises med et -?-. Ingen tallverdi <SpO 2 -navn> UKJENT PROBE Tallverdien er erstattet med et -? - <SpO 2 -navn> PROBE AV Tallverdiene erstattet med -?- INOP-tone. <SpO 2 -navn> PULS? Tallverdiene erstattet med -?- INOP-tone. SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 SpO 2 Det er for mye forstyrrelse på grunn av kraftig omgivende lys og/eller elektrisk forstyrrelse. Dekk til proben for å redusere lyspåvirkningen. Hvis dette ikke hjelper, kontroller at probekabelen ikke er ødelagt eller plassert for nær nettledninger. Kontroller at SpO 2 -proben er koplet til. Prøv en annen probe eller overgangskabel hvis INOP-meldingen vedvarer. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Kontroller perfusjonen på målestedet. Stimuler sirkulasjonen eller bytt målested hvis nødvendig. Hvis INOP-meldingen forårsakes av NBP-måling, må du vente til den er ferdig. Nøyaktigheten kan være nedsatt på grunn av svært lav perfusjon. Stimuler sirkulasjonen der proben er plassert. Bytt målested hvis INOP-meldingen vedvarer. SpO 2 -proben eller overgangskabelen er defekt. Bruk en annen overgangskabel og probe. Kontakt service hvis INOPmeldingen vedvarer. Kraftige pasientbevegelser eller elektriske forstyrrelser forårsaker uregelmessige pulsmønstre. Prøv å redusere pasientbevegelsene eller å avlaste strekket på proben. Teknisk feil i pasientmodulen. Kople pasientmodulen fra og til. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Kontroller probeplasseringen. Bruk en annen overgangskabel og probe. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. SpO 2 analyserer pasientens pulssignal for å beregne verdier for puls, SpO 2 og perfusjon. Vent til analysen er ferdig. SpO 2 -målingens signalkvalitet er dårlig og nøyaktigheten kan være redusert. SpO 2 -målingen oppgraderes. Overvåking er ikke mulig under oppgradering. Den tilkoplede proben eller overgangskabelen støttes ikke av SpO 2 -målingen. Bruk bare spesifiserte prober og kabler. SpO 2 -proben er ikke festet ordentlig på pasienten. Fest proben ifølge instruksjonene som ble levert av produsenten. De registrerte pulssignalene er utenfor det definerte pulsfrekvensområdet. ST UTEN ANALYSE ST ST-algoritmen kan ikke beregne en pålitelig ST-verdi. Mulige årsaker kan være store variasjoner i de målte ST-verdiene for påfølgende slag eller ventrikulære pacede slag. Kontroller EKGsignalets kvalitet og ST-målepunktene. ST-analyse er ikke mulig hvis pasienten har en ventrikkelpacemaker. 64

83 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak SVAKE BATTERIER eller BATT 1/BATT 2 SVAKT INOP-tone. SvO 2 FRAKOPLET SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SvO 2 IN VITRO-KAL. SvO 2 -verdien er erstattet med et -?-. INOP-tone. SvO 2 IN VIVO KAL. SvO 2 -verdien er erstattet med et -?-. SvO 2 INGEN OPTMOD SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SvO 2 KAL MISLYKKET SvO 2 -verdien vises med et -?- SvO 2 KAL MODUS SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- SvO 2 KAL NØDVENDIG SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- Eventuelt INOP-tone SvO 2 KAN IKKE MÅLE SvO 2 -verdien er erstattet med et -?-. INOP-tone. SvO 2 KONFIGURASJON SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SvO 2 KONFIGURASJON SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SvO 2 LYSINTENSITET SvO 2 -verdien er erstattet med et -?-. -?-, INOP-tone SvO 2 OPTMOD OPPVARM SvO 2 -verdien vises med et -?- Batterier SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 SvO 2 Den estimerte batterikapasiteten er mindre enn 20 minutter. Målingen er slått på og SvO 2 -modulen er koplet fra modulboksen. Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. In vitro-kalibrering pågår. Dette tar normalt 1 minutt. I denne tiden er SvO 2 -alarmene slått av. Vent til kalibreringen er ferdig. In vivo-kalibrering pågår fortsatt. Lab.verdiene må lagres i den optiske modulen for å fullføre kalibreringen. Fortsett med neste trinn i kalibreringen som pågår, eller bruk den forrige kalibreringen. Kople til den optiske modulen. Prøv en annen optisk modul hvis INOP-meldingen vedvarer. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Kalibrering er mislykket. Kontroller tilkoplingene mellom kateteret og den optiske modulen. Gjenta kalibreringen. Bruk et annet kateter eller optisk modul. Utfør en in vivo-kalibrering hvis kateteret allerede er satt inn. In vitro-kalibrering er ferdig, men katetertuppen er fortsatt i den optiske referansen. Kateteret er nå klart til bruk. Det finnes ingen gyldige kalibreringsdata i den optiske modulen. Utfør en in vitro- eller in vivo-kalibrering. Signalet er utenfor normalområdet, og SvO 2 -verdien kan ikke beregnes. Utfør en in vivo-kalibrering. Bruk et annet kateter eller optisk modul hvis INOP-meldingen vedvarer. Den optiske modulen er konfigurert til SaO 2 -modus. Velg Endre til SvO2 i menyen SvO2-oppsett for å konfigurere til SvO 2 -modus. Den optiske modulen ble koplet fra under lagring av data. Kople modulen til igjen i minst 20 sekunder. Intensiteten er betydelig endret siden siste kalibrering av lysintensitet. Det kan bety at katetertuppen står mot åreveggen eller at det er lav blodstrøm. Flytt litt på kateteret og utfør en kalibrering av lysintensitet. Den optiske modulen har ikke oppnådd driftstemperatur. Vent noen minutter til oppvarmingen er ferdig. SvO 2 OPTMOD. DEFEKT SvO 2 Teknisk feil i den optiske modulen. Kalibreringsdata kan ikke lagres for transport eller ved strømfeil. Hvis denne funksjonen er viktig, må du bytte modul. SvO 2 SVAKT LYS SvO 2 -verdien er erstattet med et -?-. Eventuelt INOP-tone SvO 2 De optiske signalene er for svake. Kontroller at kateteret er i den optiske referansen eller satt inn i pasienten. Kontroller tilkoplingene mellom kateteret og den optiske modulen. Bruk et annet kateter eller optisk modul hvis INOP-meldingen vedvarer. 65

84 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak SvO 2 TEKN. FEIL SvO 2 -verdien er erstattet med et -?- INOP-tone. SVR/SVRI CVP BRUKES Tallverdien erstattet med et -?-. - SVR/SVRI SJK ENHETER Tallverdien vises med et -?-. SVR/SVRI SJK KILDER Tallverdien vises med et -?-. SvO 2 SVR/SVRI SVR/SVRI SVR/SVRI Teknisk feil i SvO 2 -modulen eller den optiske modulen. Kople den optiske modulen og SvO 2 -modulen fra og til. Bytt moduler. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Monitoren må ha en CVP-verdi for denne kalkulasjonen, men CVP måles ikke. Monitoren brukes CVP-verdien som ble valgt i menyen SVR-oppsett. Monitoren har registrert en konflikt i enhetene som brukes til denne kalkulasjonen. Kontroller enhetene. Enkelte målinger eller verdier som er nødvendig for å utføre kalkulasjon finnes ikke. Kontroller målingene. Tart INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tblod INGEN PROBE Tallverdien viser -?- INOP-tone. Tblod UTENFOR OMRÅDE Tallverdien viser -?- CO CO Probe er ikke koplet til modulen eller kateteret er frakoplet. Tblod er utenfor området på 17 C - 43 C. Tcereb INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) ENDRE POSISJ If Hvis Oppvarming av er valgt til Ja, viser tallverdien -?-. INOP-tone. tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) FRAKOPLET Tallverdien viser -?- INOP-tone. tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) INGEN TRANSD. Tallverdien viser -?- INOP-tone. tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) KAL MISLYKKET Tallverdien viser -?- INOP-tone. tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) KAL NØDVENDIG Tallverdien viser -?- INOP-tone. tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) KAL PÅGÅR Tallverdien først erstattet med et -?-, deretter vises verdien med et? tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) KONTR. TIDEN tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) STABILISERER Tallverdien viser et? tcgass tcgass tcgass tcgass tcgass tcgass tcgass tcgass Plasseringstiden har utløpt. Endre plasseringssted for å unngå brannsår. Tidsuret nullstilles ved å kalibrere transduseren og bytte målested, eller bytte målested og nullstille tidsuret manuelt ved å velge plasseringstid i menyen for TcGassoppsett. Målingen er slått på, men modulen er frakoplet. Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Transduser er ikke koplet til tcpo 2 /tcpco 2 -modulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Kalibrering er mislykket. Kontroller kalibreringsenheten, gasstrykket og slangetilkoplingene. Start deretter en ny kalibrering. Hvis kalibrering mislykket flere ganger, må du skifte membram og starte en ny kalibrering. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Kalibrering må utføres før transduseren festes på pasienten. Sett en transduser (med membran) i kalibreringskammeret på modulen, kople kalibreringsenheten til kalibreringskammeret og åpne gassventilen. Start deretter kalibreringen. Hvis denne INOP-meldingen vises under en kalibrering, kan det være feil i modulen eller transduseren. Kontakt service. Vent til tcpo 2 /tcpco 2 -kalibrering er ferdig. Plasseringstiden løper ut om mindre enn 15 minutter. Transduseren har ikke oppnådd den valgte temperaturen og/ eller hud-hyperemisering er ikke ferdig. INOP-meldingen forsvinner i løpet av tre minutter. 66

85 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak tcpo 2 (eller tcpco 2 eller tcgass) TEKN. FEIL Tallverdien viser -?- INOP-tone. < Temp> SJK ENHETER Tallverdien vises med et -?-. < Temp> SJK KILDER Tallverdien vises med et -?-. <Temp.navn> DEAKTIVERT INOP-tone. <Temp.navn> FRAKOPLET INOP-tone. <Temp.navn> INGEN TRANSDUCER Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Temp.navn> TEKN. FEIL Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Temp.navn> UTENF. OMRÅDE Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. tcgass TEMPdifferanse TEMPdifferanse TEMP TEMP TEMP TEMP TEMP Teknisk feil i modulen eller transduseren. Kople til en annen transduser. Kontakt service hvis INOP-meldingen vedvarer. Monitoren har registrert en konflikt i enhetene som brukes til denne kalkulasjonen. Kontroller enhetene. Enkelte målinger eller verdier som er nødvendig for å utføre kalkulasjon finnes ikke. Kontroller målingene. Et parameternavn for temperatur i pasientmodulen eller tilleggsmodulen er deaktivert, fordi en trykktransduser er koplet til den delte Trykk/Temp-kontakten eller navnet er deaktivert i vinduet Endre parameternavn. Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Du slår parameteren på igjen ved å kople til en temperaturprobe eller aktivere parameternavnet i vinduet Endre parameternavn. Et parameternavn for temperatur er deaktivert fordi modulen er koplet fra eller navnet er deaktivert i vinduet Endre parameternavn Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Du slår parameteren på igjen ved å kople til modulen eller aktivere parameternavnet i vinduet Endre parameternavn. Kontroller at temperaturproben er riktig koplet til pasientmodulen eller parametermodulen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Kontakt service. Teknisk feil i temperaturmodulen. Fest proben et annet sted. [Temperaturen er lavere enn -1 C eller høyere enn 45 C.] Thud INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tkjern INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tnaso INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tomg INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) TOMME BATTERIER eller BATT 1/BATT 2 TOMT INOP-tone, batteriindikatoren blinker Under denne INOP kan alarmene ikke slås av. Batterier Den estimerte batterikapasiteten i det angitte batteriet eller batteriene er mindre enn 10 minutter. Bytt batteriene umiddelbart. Denne INOP-meldingen utløses igjen etter to minutter hvis tilstanden vedvarer og monitoren ikke er koplet til nettstrøm. Trekt INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) <Trykknavn> ARTEFAKT Tallverdien vises med et -?- TRYKK En ikke-fysiologisk hendelse er registrert (for eksempel spyling eller blodprøve). Alarmer som overskrider øvre alarmgrense undertrykkes. 67

86 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak <Trykknavn> DEAKTIVERT INOP-tone. TRYKK Et parameternavn for trykk i pasientmodulen eller tilleggsmodulen er deaktivert, fordi en temperaturprobe er koplet til den delte Trykk/Temp-kontakten eller navnet er deaktivert i vinduet Endre parameternavn. Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Du slår parameteren på igjen ved å kople til en trykktransduser eller aktivere parameternavnet i vinduet Endre parameternavn. <Trykknavn> FRAKOPLET TRYKK Et parameternavn for trykk er deaktivert fordi modulen er koplet fra eller navnet er deaktivert i vinduet Endre parameternavn Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Du slår parameteren på igjen ved å kople til modulen eller aktivere parameternavnet i vinduet Endre parameternavn. <Trykknavn> INGEN PULS Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Trykknavn> INGEN TRANSDUCER Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Trykknavn> NULL+SJEKK KAL. Tallverdien vises med et -?-. TRYKK TRYKK TRYKK <Trykknavn> REDUSER STR. TRYKK Øk trykkurvens skala. <Trykknavn> SIGNALSTØY Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Trykknavn> TEKN. FEIL Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. <Trykknavn> TRANSDUSERFEIL Tallverdien vises med et -?- INOP-tone. <Trykknavn> UTENF. OMRÅDE Tallverdien vises med et -?-. INOP-tone. TRYKK TRYKK TRYKK TRYKK Denne INOP-meldingen aktiveres bare når et trykk er valgt som pulskilde. Den utløses når den målte pulsfrekvensen er lavere enn 25 slag/min eller amplituden er mindre enn 3 mmhg. Kontroller kateteret og tilkoplingene til pasienten. Kontroller at trykktransduseren er riktig koplet til pasientmodulen eller modulboksen. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. Utfør en nulling og kontroller at transduseren er kalibrert. Denne INOP-meldingen aktiveres bare når et trykk er valgt som pulskilde. Den utløses når pulsregistreringen finner en pulsfrekvens over 350 slag/min. Årsaken er oftest bevegelsesartefakter eller elektrisk støy. Kontakt service. Teknisk feil i trykkmodulen. Kontakt service. Teknisk feil i transduseren. Kontroller at målingen er riktig nullet og transduseren er i nivå med hjertet. Prøv en annen probe hvis INOP-meldingen vedvarer. Mulige årsaker kan være at trykket er utenfor det tillatte trykkområdet, eller brudd i transduserkabelen. T/T1/T2/T3/T4 INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Ttymp INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tven INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tvesik INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) Tøsof INOP-meldinger TEMP Se INOP-meldinger for <temp.navn> (under Temp) UAP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). UVP INOP-meldinger TRYKK Se INOP-meldinger for <trykknavn> (under Trykk). 68

87 Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger INOP-melding, indikasjon Kilde Tiltak VueLink INGEN KONFIG INOP-tone. <VueLink-opsjon> SJEKK KABEL INOP-tone. <VueLink-opsjon> SJEKK KONFIG. INOP-tone. <VueLink-opsjon> SJEKK OPPSETT INOP-tone. VueLnk FRAKOPLET INOP-tone. VueLnk TEKN. FEIL INOP-tone. VueLink VueLink VueLink VueLink VueLink VueLink VueLink-modulen er ikke konfigurert. Konfigurasjon må utføres av medisinsk-teknisk avdeling eller en Philipsrepresentant. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. Ingen kabel eller feil kabel er koplet til VueLink-modulen, eller feil utstyr er valgt. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. Feil eksternt utstyr er valgt på VueLink-modulen, det eksterne utstyret er ikke riktig konfigurert, eller feil kabel er koplet mellom utstyret og VueLink-modulen. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. Ingen informasjon mottatt fra det eksterne utstyret. Utstyret kan være slått av eller koplet fra. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. VueLink-modulen er koplet fra modulboksen, eller hele modulboksen er koplet fra. Parameteren fjernes automatisk fra skjermbildet. Hvis du kvitterer for denne INOP, slår du også av målingen. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. Teknisk feil i VueLink-modulen. Hvis denne meldingen gjentas flere ganger, må modulen byttes. Kontakt service. INOP-meldingene for VueLink kan variere litt, avhengig av utstyrskategori. 69

88 4 Pasientalarmer og INOP-meldinger Tekniske alarmmeldinger (INOP-meldinger) 70

89 5Administrere pasienter 5 Bruk vinduet Pasientinformasjon og de tilhørende menyknappene til å skrive inn, skrive ut og flytte pasienter. Alle pasientopplysninger og innskrivingsinformasjon deles mellom pasientmonitoren og informasjonssenteret, for eksempel blir pasienter som skrives inn på pasientmonitoren automatisk skrevet inn på informasjonssenteret. Skrive inn en pasient Monitoren viser fysiologiske data, og lagrer disse som trender så fort pasienten er tilkoplet. Dermed kan du overvåke en pasient som ikke er blitt skrevet inn. Det er viktig å skrive inn pasienten så fort som mulig for å få med navn på utskrifter, rapporter og utstyr tilkoplet nettverket. Under innskrivingen angir du data som monitoren trenger for sikker og nøyaktig drift, For eksempel bestemmer innstillingen for pasientkategori hvilken algoritme monitoren bruker til å behandle og kalkulere enkelte målinger, sikkerhetsgrenser for enkelte parameter og områder for alarmgrenser. Slik skriver du inn en pasient: Pasientinformasjon 1 Velg pasientens navn eller trykk smarttasten Skriv inn/ut for å åpne vinduet Pasientinformasjon. 2 Slett eventuelle tidligere pasientdata med menyknappen Utskriv pasient eller Avslutt kasus og velg deretter Bekreft. Hvis du ikke skriver ut den forrige pasienten, har du ingen mulighet til å skille data fra forrige og denne pasienten, for eksempel i trenddatabasen. 3 Velg Skriv inn pasient. Etternavn Fornavn Fødselsnr. Pasientkat. Pacet Kjønn Fødselsdato Alder Høyde Vekt BSA (D) Merkn. (1): Merkn. (2): Voksen Nei 4 Skriv inn pasientinformasjon: velg hvert felt og bruk skjermtastaturet eller velg alternativer fra hurtigmenyen. Hvis det er koplet et vanlig tastatur til monitoren, kan du bruke dette til å skrive inn informasjonen. Etternavn: Skriv inn pasientens etternavn, f.eks. Olsen. Fornavn: Skriv inn pasientens fornavn, f.eks. Kari. 71

90 5 Administrere pasienter Rask innskriving av pasient Fødselsnr.: Skriv inn pasientens fødselsnummer, f.eks Pasientkat.: Velg pasientkategori, Voksen, Barn eller Neonatal. Pacet: Velg Ja eller Nei. Du må velge Ja hvis pasienten har en pacemaker. Kjønn: Velg Kvinne eller Mann. Fødselsdato: Skriv inn pasientens fødselsdato. Bruk formatet dd/mm/åååå. Alder: Monitoren beregner automatisk pasientens alder. Høyde: Skriv inn pasientens høyde. Vekt: Skriv inn pasientens vekt. BSA: Monitoren beregner automatisk kroppsoverflate (body surface area = BSA). Merknader: Skriv inn andre opplysninger om pasienten eller behandlingen. 5 Velg Bekreft. Pasientens status endres til innskrevet. Pasientkategori og pacet status Innstillingen for pasientkategori bestemmer hvilken algoritme monitoren bruker til å behandle og kalkulere enkelte målinger, sikkerhetsgrenser for enkelte parameter og områder for alarmgrenser. Pacet innstilling bestemmer om monitoren skal vise pacemakerpulser. Når Pacet er valgt til Nei, filtreres pacemakerpulsene og vises derfor ikke på EKG-kurven. ADVARSEL Pasientkategori og pacet status inneholder alltid en verdi selv om alle pasientopplysninger ikke er utfylt. Hvis du ikke angir innstillinger for disse feltene, bruker monitoren standardinnstillinger, og disse kan være feil for din pasient. Pasientkategori Alarmgrenser for NBP og arytmi kan endres hvis du endrer pasientkategori. Kontroller alltid at alarmgrensene er passende for din pasient. Pacet status Hvis pasienten har pacemaker, må innstillingen Pacet være Ja. Hvis innstillingen feilaktig er valgt til Nei, kan monitoren oppfatte en pacemakerpuls som et QRS. Det kan føre til at alarm for asystole ikke aktiveres. Skrive inn en pasient som overvåkes av sentralen Du kan skrive inn en pasient både på monitoren og informasjonssenteret. Etter innskriving vises pasientens navn på monitoren og informasjonssenteret. Hvis du ikke fyller ut alle pasientopplysninger som informasjonssenteret trenger, kan informasjonssenteret avvise innskrivingen. Fyll ut at påkrevde felter og prøv igjen å skrive inn pasienten. Rask innskriving av pasient Bruk rask innskriving bare hvis du ikke har tid eller tilgjengelige opplysninger til en fullstendig innskriving av pasienten. Fyll ut resten av pasientinformasjonen senere. Hvis du ikke fyller ut informasjonen, kommer pasientens navn ikke på rapporter, informasjonssenteret eller på den lagrede informasjonen. 1 Åpne vinduet Pasientinformasjon. 72

91 Redigere pasientinformasjon 5 Administrere pasienter 2 Slett eventuelle tidligere pasientdata med menyknappen Utskriv pasient og velg deretter Bekreft. 3 Velg pasientkategori og pacet status for den nye pasienten. I navnefeltet vises meldingen Ikke innskrevet, og på utskrifter er det et blankt felt der pasientens navn skal være. Velg vinduet Skriv innpasient igjen for å fylle ut de resterende feltene med pasientopplysninger. Redigere pasientinformasjon Hvis du vil redigere pasientopplysninger etter at pasienten er skrevet inn, velger du pasientnavnet på skjermbildet. Dermed får du opp vinduet Pasientinformasjon og kan utføre de ønskede endringene. Skrive ut en pasient Du bør alltid skrive ut pasienten selv om pasienten ikke ble skrevet inn på monitoren. En utskriving: sletter informasjonen i vinduet Pasientinformasjon. sletter alle pasientdata (f.eks. trender, hendelser og kalkulasjoner) fra monitoren, pasientmodulene og informasjonssenteret tilbakestiller pasientkategori og pacet innstilling til standardprofilens innstillinger tilbakestiller monitorens og pasientmodulens innstillinger samt det aktive skjermbildet til standardprofilens innstillinger skriver ut pasienten fra informasjonssenteret. Alle pasientdata slettes ved utskriving fra monitoren eller informasjonssenteret. Sørg for at du har tatt en utskrift av alle rapporter du vil ta vare på før utskrivingen. Slik skriver du inn en pasient: 1 Velg pasientens navn for å få opp vinduet Pasientinformasjon og tilhørende menyknapper. 2 Velg en av menyknappene: Avslutt kasus - for å skrive ut en avslutningsrapport, skrive ut pasienten, slette dataene og sette monitoren i standby. Hvis smarttasten Avslutt kasus er konfigurert, kan du velge denne i stedet og deretter trykke Bekreft. For å få opp avslutningsrapporter som monitoren er innstilt med, velger du Hovedoppsett -> Rapporter -> Autom. rapporter. Hvis Avslutningsrapport er satt til På, skrives det ut en automatisk rapport når du velger Avslutt kasus. Se avsnittet om automatiske rapporter for informasjon om oppsett av avslutningsrapporter. Utskriv pasient - for å skrive ut pasienten uten å skrive ut rapporter. 73

92 5 Administrere pasienter Flytte pasienter Flytte pasienter Informasjon kan deles mellom pasientmoduler, pasientmonitorer og informasjonssentre. Dette kan spare deg for å måtte skrive inn samme pasientdata mange ganger og det muliggjør flytting av pasient uten tap av data. pasientopplysninger deles mellom tilkoplede pasientmoduler, pasientmonitorer og informasjonssentre. parameterinnstillinger og kalibreringsdata kan lastes inn fra en pasientmodul til en pasientmonitor, hvis muligheten er konfigurert. trendinformasjon kan lastes inn fra en pasientmodul til en pasientmonitor, hvis muligheten er konfigurert. Pasient- og parameterdata lagres i monitoren og pasientmodulen. Hvis du vet hvilke data som lagres og hvor de lagres, er det lettere å forstå hva som skjer med dataene når du flytter pasienter. Pasientinformasjon Lagret i monitoren Lagret i pasientmodulen og tilleggsmodulene Pasientopplysninger (navn, fødselsdato, fødselsnummer) Monitorinnstillinger (alarmer midlertidig avslått, alarmlydstyrke) Parameterinnstillinger for alle parametrene (alarmgrenser, parameter av/på osv.) ja ja ja ja nei ja, gjelder alle pasientmoduler og tilleggsmoduler Trenddata Kalkulasjoner (hemokalk.data) ja, alle pasientmoduler og tilleggsmoduler (inntil det maksimale på 16 eller 32, avhengig av databasens konfigurasjon) ja de siste 8 timene med informasjon. Gjelder alle pasientmoduler og tilleggsmoduler nei Hendelser ja nei ADVARSEL Hvis monitoren ikke har batteri, kan du ikke bruke den ved transport. Flytte en pasient som overvåkes av sentralen Situasjon: En pasient som overvåkes av sentralen flyttes til en annen seng tilkoplet den samme databasetjener uten avbrudd i registrering av trendinformasjon. 1 Før du kopler pasientmodulen fra monitoren, velger du pasientens navn på monitorens informasjonslinje for å få opp vinduet Pasientinformasjon, og velg deretter menyknappen Flytte. Flytte-knappen er deaktivert (nedtonet) hvis pasienten ikke er skrevet inn eller overvåket av et informasjonssenter. Dette trinnet sikrer pasientopplysningene under flyttingen. 74

93 Laste inn data fra en pasientmodul 5 Administrere pasienter 2 Fjern pasientmodulen og eventuelle tilkoplede tilleggsmoduler fra monitoren. Du må ikke kople tilleggsmoduler fra pasientmodulen, da det vil slette innstillinger og trenddata fra tilleggsmodulen som er lagret i pasientmodulen. 3 Kople pasientmodulen til transportmonitoren slik at du kan overvåke pasienten under flyttingen. 4 På det nye stedet kopler du pasientmodulen til monitoren. Vinduet Pasientvalg åpnes hvis monitoren registrerer konflikt i dataene. 5 Velg Fortsett pasientmodul og Bekreft valget. Dermed skrives pasienten inn fra flyttelisten til den nye monitoren og flytting av data er ferdig. Pasientinformasjonen oppdateres i monitoren. Parameterinnstillinger og trenddata lagret i pasientmodulen oppdateres også hvis dette er konfigurert. 6 Kontroller at innstillingene for pasientkategori og pacet status er riktige. Hvis du utilsiktet flytter en pasient, kan du bruke Innskriv på nytt for å beholde pasientens data på informasjonssenteret. Velg Slett flytting for å avslutte flyttemodus hvis monitoren ikke er koplet til nettverket. Pasiendataene forblir lagret i monitoren. Flytte en pasient med en pasientmodul (ingen sentralovervåking) Situasjon: En pasient flyttes til en annen seng ved bruk av en transportmonitor og skrives inn på den nye monitoren. 1 Kople pasientmodulen fra monitoren og kvitter for INOP-meldingen PAS.MOD. FRAKOPLET. Hvis du er sikker på at pasienten ikke skal tilbake til den tidligere plassen, bør du skrive ut eller avslutte kasus. Dermed unngår du at data for den neste pasienten blandes med data fra pasienten som er flyttet. 2 Kople pasientmodulen til transportmonitoren og flytt pasienten. 3 På det nye stedet kopler du pasientmodulen fra transportmonitoren og kopler den til den nye monitoren. 4 Skriv inn pasienten på den nye monitoren hvis monitoren gir melding om dette: Velg Fortsett pas.mod i vinduet Pasientvalg for å bevare dataene i pasientmodulen. Pasientinformasjonen oppdateres i monitoren. Parameterinnstillinger og trenddata lagret i pasientmodulen oppdateres også hvis dette er konfigurert. Kontroller at innstillingene for pasientkategori og pacet status er riktige. Laste inn data fra en pasientmodul Pasientmodulen lagrer åtte timers pasienttrenddata med ett minutts oppløsning. Den lagrer også pasientinformasjon, og i tillegg parameterinnstillinger og kalibreringsdata for parametrene som er koplet til den eller en tilkoplet tilleggsmodul. Data kan lastes inn i en IntelliVue-pasientmonitor, hvis monitoren er konfigurert til dette og hvis det er lagret minst fem minutters trendinformasjon i pasientmodulen. Innstilinger for innlasting av data defineres i konfigurasjonsmodus og kan tilpasses behovene på den enkelte avdelingen. Hvordan data lastes inn i vertsmonitoren avhenger av konfigurasjonsinnstillingene Pas. mod. trend og Pas. mod. innstil. Hvis det ikke er samsvar i pasientdata og du velger Fortsett monitor, lastes ikke data inn fra pasientmodulen. 75

94 5 Administrere pasienter Datautveksling med et informasjonssenter Datautveksling med et informasjonssenter Du kan overføre pasientopplysninger og trenddata fra et informasjonssenter til et annet ved å velge Flytte på pasientmonitoren. Trenddata deles ikke mellom informasjonssentre og monitorer. Manglende samsvar i pasientopplysninger Når du kopler en pasientmodul til en monitor eller en monitor til nettverket, sammenligner monitoren pasientkategori, pacet status og et unikt ID-nummer som er lagret intern i pasientmodulen og monitoren. Monitoren angir en uoverensstemmelse hvis opplysningene ikke er identiske. Uoverensstemmelsen kan løses automatisk, eller brukeren må endre informasjonen slik at den blir lik begge steder. Dette avhenger av monitorens konfigurasjon. Hvis monitoren er konfigurert til automatisk å håndtere ulike pasientopplysninger, vil den, avhengig av konfigurasjonen, fortsette med dataene fra pasientmodulen eller monitoren. Håndtere ulike pasientopplysninger Ulike pasientopplysninger angis med spørsmålstegn (???) på informasjonslinjen og i vinduet Pasientinformasjon. Monitoren viser også en melding, for eksempel Forskjellige pasienter på monitoren og sentral. Vinduet Pasientvalg åpnes automatisk, der du kan velge hvilke pasientopplysninger som skal brukes. Du trenger ikke å løse uoverensstemmelsen umiddelbart, men spørsmålstegnene forblir på skjermbildet til konflikten er løst. I vinduet Pasientvalg kan tre kolonner med data være berørt hvis dataene er forskjellige i informasjonssenteret, monitoren og pasientmodulen. Når du har korrigert opplysningene, får du opp et vindu som forklarer konsekvensene av dine valg, om pasientopplysningene beholdes eller slettes. Bekreft ditt valg. Monitoren viser automatisk vinduet Pasientinformasjon etter at du har bekreftet valget. Kontroller at innstillingene er riktige for pasienten. Kjønn, fødselsdato, høyde, vekt og merknader kan ikke aktivere melding om uoverensstemmelse. Hvis disse opplysningene er forskjellige på forskjellig utstyr, løser monitoren automatisk dette. Den kan for eksempel hente fødselsdato fra informasjonssenteret, mens kjønn hentes fra pasientmodulen. Kontroller alltid at pasientopplysningene stemmer etter at du har kombinert pasienter. Endre opplysningene hvis nødvendig. ADVARSEL Kontroller at monitorens innstillinger (f.eks. pasientkategori og alarmgrenser) er riktig for din pasient etter at pasientopplysninger er endret. 76

95 Manglende samsvar i pasientopplysninger 5 Administrere pasienter Manglende samsvar Hvis det ene settet med pasientdata er riktig! Hvis det er manglende samsvar mellom et informasjonssenter og en monitor, velger du det datasettet som pasienten skal fortsette å bruke. Velg mellom: Fortsett sentral: fortsetter med pasientopplysningene fra informasjonssenteret, skriver ut pasienten fra monitoren og bruker monitorens standardprofil. Fortsett monitor: fortsetter med dataene fra monitoren, skriver ut pasienten fra informasjonssenteret og sletter alle data i informasjonssenteret. Pasientvalg Sentral Monitor Etternavn JENSEN MØLLER Fornavn EIVIND Fødselsnr Pasientkat. Voksen Neo Pacet Nei Ja Fortsett sentral Fortsett monitor Ny pasient Samme pasient! Hvis det er manglende samsvar mellom en monitor og en pasientmodul, velger du det datasettet som pasienten skal fortsette å bruke. Velg mellom: Fortsett monitor: fortsetter med pasientopplysningene, trenddata og innstillingene i monitoren. Pasienten skrives ut fra pasientmodulen og alle pasientmodulens innstillinger endres til monitorens aktive standardinnstillinger. Pasientvalg Monitor Pas.mod. Etternavn MØLLER OLSEN Fornavn PETER Fødselsnr. Pasientkat. Neo Neo Pacet Ja Nei Fortsett monitor Fortsett pas.mod Ny pasient Samme pasient Fortsett pas.mod: oppdaterer dataene fra pasientmodulen til monitoren - pasientinformasjonen, trenddata (hvis konfigurert) og parameterinnstillinger (hvis konfigurert). Alle data i monitoren slettes, monitoren tilbakestilles til standardprofilen og pasienten skrives ut fra monitoren. Manglende samsvar Hvis ingen sett med pasientdata er riktige Manglende samsvar der ingen sett med pasientdata er riktige kan oppstå hvis du kopler en ny pasientmodul til en monitor for å klargjøre en ny pasient, før du starter overvåkingen.! Velg Ny pasient hvis du er sikker på at ingen av opplysningene er riktige. Alle pasienter skrives ut, alle data i monitoren og pasientmodulen slettes, alle innstillinger går tilbake til standardprofilen og du kan skrive inn en ny pasient. 77

96 5 Administrere pasienter Sengegrupper Manglende samsvar Hvis begge sett med pasientdata er riktige Manglende samsvar der begge sett med pasientdata er riktige kan oppstå hvis du skriver inn en ny pasient på monitoren (eller informasjonssenteret) før pasienten er koplet til monitoren, og du deretter kopler til en pasientmodul som ble brukt under transport av pasienten.! Velg Samme pasient hvis pasientopplysningene er forskjellige, men du er sikker på at det er den samme pasienten. Dermed flettes opplysningene og oppdateres i informasjonssenteret, monitoren og pasientmodulen ifølge tabellen nedenfor. Vær oppmerksom på at monitoren kan være konfigurert til å flette trenddata fra pasientmodulen og monitoren og oppdatere parameterinnstillinger fra pasientmodulen til monitoren. Pasientinformasjon Pasientens navn Fødselsnr. Skjermnotater Pasientkategori Fødselsdato Høyde Vekt Kjønn Pacet status Trenddata Denne informasjonen hentes fra monitoren, hvis pasienten var skrevet inn på denne. Hvis pasienten er skrevet inn på informasjonssenteret, hentes opplysningene fra denne. pasientmodulen, hvis tilkoplet. Ellers hentes data fra monitoren. Pacet status er alltid innstilt til Ja hvis det pasientopplysningene ikke er identiske. Hvis det finnes nyere trenddata i pasientmodulen, oppdateres disse til monitoren. Automatisk håndtering av ulike pasientopplysninger Monitoren kan konfigureres på to måter til automatisk å håndtere ulike pasientopplysninger. fortsette med dataene i pasientmodulen og slette dataene i monitoren. Dette er hensiktsmessig for transportmonitorer. fortsette med dataene i monitoren og slette dataene i pasientmodulen. Sengegrupper Hvis monitoren er koplet til et informasjonssenter, kan du velge inn til 12 pasientmonitorer i en sengegruppe. Dermed kan du: på egen monitor få opp informasjon fra en annen seng i samme eller annen sengegruppe. få meldinger om gule eller røde alarmer fra andre senger i sengegruppen. få opp alarmstatus for alle sengene i sengegruppen. Monitorer må tilknyttes sengegrupper på informasjonssenteret. Hvilke funksjoner du kan bruke med sengegrupper avhenger av informasjonssenterets versjon (som monitorene er tilkoplet). Se mer om dette i brukerhåndboken for informasjonssenteret. 78

97 Sengegrupper 5 Administrere pasienter Om sengegruppens statuslinje På sengegruppens statuslinje viser symboler sengegruppens status.blinkende symboler angir aktive alarmer, mens symboler som ikke blinker angir at alarmene er kvittert for. Lengst til høyre vises sengenavn og pasientens navn for monitorer i sengegruppen med aktiv alarm. Meldingene roterer hvis det finnes flere pasientalarmer i sengegruppen. Hvis du velger et sengesymbol, får du opp Annen pasient-vinduet for sengen. Seng 3 May Hansen Statuslinjen må aktiveres for visning i konfigurasjonen. Hvis den ikke er synlig på skjermbildet, velger du et skjermbildet som er konfigurert til å vise linjen. Sengegruppesymboler Denne monitoren har alarm der høyest prioritet er en INOP-alarm Denne monitoren har alarm der høyest prioritet er en gul alarm Denne monitoren har alarm der høyest prioritet er en rød alarm Alarmene er slått av for denne monitoren. (med svart firkant i midten) Data fra valgt monitor ikke tilgjengelig. (med grønn firkant i midten) Alarmene er på, men monitoren har ingen aktive alarmer. Monitoren er i standby. Monitoren står i demonstrasjonsmodus. (med grå firkant i midten) Data fra denne monitoren vises. 79

98 5 Administrere pasienter Sengegrupper Sengegruppesymboler Dette er en telemetripasient (vises i Annen seng-vinduet) Sengen er koplet til et trådløst nettverk (vises i Annen seng-vinduet) Sengen er koplet til et kablet nettverk (vises i Annen seng-vinduet) Vindu for egen sengegruppe Dette vinduet viser alarmstatus, sengenavn og pasientens navn for alle sengene i sengegruppen. Slik får du opp vinduet Egen sengegruppe:! trykk smarttasten Annen pasient, hvis denne er konfigurert eller! velg Egen sengegr. i menyen Hovedoppsett. Bruk menyknappene i Egen sengegruppe for å velge sengegruppe: -? - ** *** Egen sengegr.navn Seng 1 Seng 2 Seng 3 May Hansen John Haug Ola Fjell Med Egen avd. kan du få opp en liste med alle informasjonssentre i avdelingen. Velg et informasjonssenter for å vise en liste med de monitorene som er tilkoplet informasjonssenteret. Velg en monitor for å få opp Annen pasient-vinduet for monitoren. Med Andre avd. kan du få opp en liste med alle avdelinger i nettverket. Velg en avdeling for å vise en liste med informasjonssentre som er tilkoplet avdelingen. Velg et informasjonssenter for å vise en liste med de monitorene som er tilkoplet informasjonssenteret. Velg en monitor for å få opp Annen pasient-vinduet for monitoren. 80

99 Sengegrupper 5 Administrere pasienter Annen seng-vinduet Fra Annen seng-vinduet kan du få opp informasjon om kurver og tallverdier fra en annen seng i det samme nettverket. Slik får du opp vinduet Annen seng:! bare MP60/MP70: velg ønsket sengenavn eller pasientnavn på monitorens informasjonslinje MP20/MP30/MP40/MP50: velg et felt på monitorens informasjonslinje for å få opp Oppsettmenyen, velg deretter Egen sengegruppe eller! Trykk smarttasten Annen pasient, hvis denne er konfigurert. INGEN PROBE Sengenavn, pasientens navn **HR HØY HR SpO Neste kurve Flere tallvrd. Neste seng Egen sengegr Annen seng-vinduet kan vises på skjermen som et eget skjermbilde (med litt annet utseende).! Hvis du ønsker å få opp Annen seng-vinduet Sengenavn som et eget element, velger du et bilde i menyen Endre bilde som er innstilt til å vises informasjon fra annen seng permanent. Vær oppmerksom på at endring av skjermbilde kan føre til automatisk endring av den viste sengen i Annen seng-vinduet. Hver gang du bytter skjermbilde bør du kontrollere at riktig seng vises i Annen seng-vinduet. Pasientens navn V.TAKY 81

100 5 Administrere pasienter Sengegrupper Menyknapper for Annen seng Velg smarttasten Andre pasienter, vinduet Annen pasient eller det innfelte skjermelementet for å få opp menyknappene og navigere i sengegruppen: Neste kurve: Viser andre kurver enn de som er framme på skjermbildet. Flere tallvrd.: Viser andre tallverdier enn de som er framme på skjermbildet. Neste seng: Viser kurver og tallverdier for den neste sengen i sengegruppen. Egen sengegr.: Går til Sengegruppe-vinduet. Visning av alarmstatus i Annen seng-vinduet Hvis en alarm slås av på monitoren for den andre sengen, angis dette med et overkrysset alarmsymbol ved siden av tallverdien. Hvis alle alarmer slås av for den andre sengen, vises meldingen Alarmer av i Annen sengvinduet. Hvis lydalarmer for de andre sengene i sengegruppen er slått av på oversiktsmonitoren, angis dette med et overkrysset høyttalersymbol i øvre høyre hjørne av Annen seng-vinduet. Alarmer fra sengegruppe Endringer i alarmstatus for senger i en sengegruppe angis visuelt og akustisk ved alle andre senger i samme sengegruppe. De visuelle og akustiske indikatorene som utløses, avhenger av monitorens og informasjonssenterets konfigurasjon. Når en alarm registreres av en annen seng i sengegruppen: vises alarmstatus i sengegruppens oversiktslinje som et symbol og melding for alarmtilstanden vises i alarmmeldingsfeltet for sengegruppen. en melding angir at det finnes en alarm for en seng i sengegruppen på statuslinjen hvis konfigurert, åpnes vinduet Annen seng eller Egen sengegruppe på skjermbildet - hvis automatisk alarmmelding er aktivert på pasientmonitoren og informasjonssenteret) hvis konfiguert, utløses en lydalarm. Tonen og lydstyrken på alarmen kan innstilles Automatisk alarmmelding kan slås av permanent i monitorens konfigurasjonsmodus eller på informasjonssenteret. Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk alarmmelding på pasientmonitoren, for eksempel når du holder på med en prosedyre: 1 Velg nettverkssymbolet på skjermbildet for å få opp nettverksmenyen. 2 Velg deretter Autom. vindu, og velg Aktivert eller Deaktivert. Denne innstillingen går tilbake til standard når pasienten skrives ut og når monitoren slås på. Aktiver alltid automatisk vindu så raskt som mulig. 82

101 6 6EKG-, arytmi- og STovervåking Et EKG (elektrokardiogram) måler den elektriske aktiviteten i hjertet og viser dette på monitoren som en kurve og en tallverdi. Dette kapitlet inneholder også informasjon om arytmiovervåking (se side 99) og ST-overvåking (se side 109). Klargjøring av huden for elektrodeplassering God kontakt mellom elektrodene og huden er viktig for å få et godt EKG-signal, ettersom huden leder strøm dårlig. 1 Velg steder der huden er hel, uten noen form for svekkelser. 2 Klipp eller barber bort hår fra påsettingsstedene hvis nødvendig. 3 Vask stedene grundig med såpe og vann. Påse at det ikke finnes såperester. Vi anbefaler ikke bruk av eter eller ren alkohol fordi det tørker ut huden og øker motstanden. 4 tørk huden grundig for å øke den kapillære blodstrømmen i vevet og fjerne døde hudceller og fett. 5 Bruk papir som er beregnet til klargjøring av huden (slipende) for å fjerne døde hudceller og forbedre ledningsevnen på elektrodestedene. Kople til EKG-kabler 1 Kople elektrodene til EKG-ledninger før du fester dem på pasienten. Hvis du ikke bruker elektroder som allerede er innsatt med gelé, må du smøre elektrodegelé på huden før du setter på elektrodene. 2 Plasser elektrodene på pasienten ifølge den elektrodeplassering du har valgt. EKG-kontakt 3 Kople elektrodekabelen til pasientkabelen. 4 Sett pasientkabelen inn i den hvite EKGkontakten på pasientmodulen. EKG-kurven og tallverdien vises på skjermbildet. 83

102 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Velge primær- og sekundæravledninger OBS! Bruk bare EKG-elektroder og kabler som er anbefalt av Philips for å beskytte monitoren mot skade under defibrillering, for å få nøyaktig EKG-informasjon og for å beskytte signalet mot støy og andre forstryrrelser. Velge primær- og sekundæravledninger Monitoren bruker primær- og sekundæravledningene til å beregne HR og analysere og registrere arytmier. Avledningene kan også skrives og vises på informasjonssenteret. Sekundæravledningen brukes bare hvis monitoren er konfigurert for multiavledningsanalyse (og ikke enkeltavledningsanalyse). Denne innstillingen bestemmer om flere avledninger skal brukes til arytmianalyse. Slik velger du en avledning som primær- eller sekundæravledning:! Velg Primæravledn. eller Sekundæravledn. i menyen EKG-oppsett, og velg deretter ønsket avledning. Du kan bruke alle tilgjengelige avledninger selv om de ikke vises. Kontrollere pacet status Velg en avledning som primær- eller sekundæravledning som har følgende egenskaper: QRS skal være helt over eller under baselinjen og skal ikke være bifasisk QRS skal være høyt og smalt P-takkene og T-takkene skal være mindre enn 0,2 mv Det er viktig å velge riktig pacet status for pasienten når du starter EKG-overvåkingen.! Slik endrer du pacet status i menyen EKG-oppsett: Velg Pacet, og velg deretter Ja eller Nei. ADVARSEL Undertrykking av pacemakerpuls må være aktivert for pacemakerpasienter. Det betyr at Pacet skal være Ja. Hvis undertrykking slås av for pacemakerpasienter kan pacemakerpulser bli registrert som QRS-komplekser. Det kan føre til at alarm for asystole ikke aktiveres. Enkelte pacemakerpulser kan være vanskelig å undertrykke. Disse kan bli talt som QRS-komplekser og dermed gi en feilaktig HR-verdi, også ved hjertestans og enkelte arytmier. Hold alltid pacemakerpasienter under nøye overvåking. 84

103 Visning av EKG-kurven 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Visning av EKG-kurven Ditt skjermbildet kan vise informasjonen litt annerledes. Navn på den viste kurven 1 mv kalibreringsmerke Pacemakerpulser Markør for pacemakerpuls Markører for defibrillatorsynkronisering HR EKG-filter M EASI EASI-avledningsnavn Gjeldende alarmgrenser for HR Hjertefrekvens Tallverdien for EKG: Denne beregnes fra det overvåkte EKG-et. Markør for pacemakerpuls: Disse vises hvis pacet status er valgt til Ja og pasientens pacemaker er aktiv. Markører for defibrillatorsynkronisering: Hvis en HP/Agilent/Philips defibrillator er tilkoplet, vises synkroniseringsmerkene (vertikale streker på) på EKG-kurven. ST-tallverdier på EKG-kurve ST-verdier kan konfigureres slik at de vises nederst til venstre under EKG-kurven. Overvåke pacemakerpasienter Et optimalt EKG for overvåking av pacemakerpasient bør se omtrent slik ut: Normale slag Pacemakerslag Velg en avledning som primær- eller sekundæravledning som har følgende egenskaper: det normale QRS skal være helt over eller under baselinjen og skal ikke være bifasisk. QRSkompleksene skal være minst dobbelt så høye som pacemakerpulsene. QRS skal være høyt og smalt P-takkene og T-takkene skal være mindre enn 0,2 mv. 85

104 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Endre EKG-kurvens størrelse Velge pacet status (undertrykking av pacemakerpuls)! Velg Pacet i menyen for EKG-oppsett. Velg deretter Ja eller Nei. Pacet Du kan også endre pacet status i vinduet for pasientopplysninger. Når Pacet er valgt til Ja: Undertrykking av pacemakerpulser er aktivert. Dette betyr at pacemakerpulser ikke telles som ekstra QRS-komplekser. pacemakerpulsene vises på EKG-kurven som en liten strek. pacet-symbolet vises på standardbildet. Ikke-pacet Når Pacet er valgt til Nei, vises pacemakerpulsene ikke på EKG-kurven. Unngå pacemakerpulser med repolarisering Enkelte unipolare pacemakere viser pacemakerpulser med repolarisering. Denne repolariseringen kan bli talt som QRS ved hjertestans eller andre arytmier. Du bør derfor velge en avledning hvor størrelsen på repolariseringen er minst. Repolarisering (merk bredden) Endre EKG-kurvens størrelse Du kan endre størrelsen til en eller alle EKG-kurvene på skjermbildet hvis en av de viste kurvene er for liten eller blir klippet. Hvis du endrer justeringsfaktor, endrer du bare EKG-kurvens visning på skjermbildet. Det påvirker ikke EKG-signalet som analyseres av monitoren. Ved å sammenligne kurvestørrelsen med 1 mv kalibreringssignalet på EKG-kurven får du en indikasjon på den reelle EKG-signalstyrken. Hvis du velger en fast justeringsfaktor, blir 1 mv kalibreringssignalet likt for alle de viste EKG-kurvene. Velger du derimot automatisk størrelse, kan kalibreringssignalet ha forskjellig størrelse på hver enkelt kurve. Slik endrer du EKG-kurvens størrelse 1 Velg ønsket kurve. Avledningsmenyen for kurven vises. 2 Velg deretter Str. opp for å øke størrelsen eller Str. ned for å minske størrelsen. Med autom. størrelse velger monitoren en optimal justeringsfaktor for alle viste EKGkurver. 86

105 Endre lydstyrke for QRS-tonen 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Slik endrer du størrelsen til alle EKG-kurvene Slik endrer du størrelsen til alle de viste EKG-kurvene med en fast justeringsfaktor: 1 Velg Juster str. i menyen EKG-oppsett. 2 Velg ønsket justeringsfaktor i hurtigmenyen. Str. x0,5 halverer kurvestørrelsen Str. x1 endrer ikke kurvestørrelsen Str. x2 dobler kurvestørrelsen Str. x4: ganger størrelsen med fire Forrige størrelse: går tilbake til forrige størrelse. Autom. str.: monitoren velger en optimal justeringsfaktor for alle EKG-kurvene. Endre lydstyrke for QRS-tonen QRS-tonen beregnes fra HR eller Puls, avhengig av hvilken som er valgt som alarmparameter. QRSlydstyrken kan stilles fra 0 til 10 (0 betyr av).! Slik endrer du QRS-lydstyrke: Velg QRS-lydstyrke i menyen EKG-oppsett, og velg deretter ønsket lydstyrke i hurtigmenyen. Endre filterinnstillinger for EKG Filterinnstillingen for EKG bestemmer i hvor stor grad EKG-kurven skal jevnes ut. En bokstav under kurvenavnet angi hvilket filter som brukes. Innstillingen påvirker ikke ST-målingen. 12-avlednings EKG som analyseres av informasjonssenteret, bruker diagnostisk filter og vises på sentralen med filterinnstillingen fra pasientmonitoren. Hvis du endrer filterinnstilling på pasientmonitoren, kan det ta inntil ett minutt før informasjonssenteret er oppdatert med den nye innstillingen. Hvis du har endret filterinnstilling, bør du vente i ett minutt før du sender et 12-avlednings EKG til informasjonssenteret.! Slik velger du filter: Velg Filter i menyen EKG-oppsett, og velg deretter ønsket innstilling. Monitor: Brukes i vanlige overvåkingssituasjoner. Filter: Denne innstillingen reduserer støy på signalet, og skal brukes hvis signalet forstyrres av høyfrekvent eller lavfrekvent forstyrrelse. Høyfrekvent forstyrrelse gir ofte spisser med store amplituder og får EKG-signalet til å se uregelmessig ut. Lavfrekvent støy fører oftest til vandrende eller "skjelvende" baselinje. På operasjonsstuen reduserer Filter artefakter og forstyrrelser fra diatermiutstyr. Under vanlige overvåkingssituasjoner kan Filter undertrykke QRSkompleksene for mye og forstyrre EKG-analysen. Hvis Autom. filter er valgt til På i konfigurasjonsmodue, blir filterinnstillingen automatisk Filter hvis monitoren registrerer elektromagnetisk støy. Diag (Diagnostisk): Brukes når du er avhengig av diagnostisk kvalitet. Den ufiltrerte EKGkurven vises slik endringer som f.eks. hakk i R-takken eller en liten heving eller senking av STsegmentene er synlige. Innstillingen Diag gir den største båndbredden, som er 0,05 til 150 Hz for voksne og 0,5 til 150 Hz for barn og neonatale. Diag. refererer kun til kravene for EKG-båndbredde for diagnostisk EKG-utstyr slik det er beskrevet i ANSI/AAMI standard EC

106 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Velge EASI- eller standard elektrodeplassering Velge EASI- eller standard elektrodeplassering Hvis din monitor har opsjon for EASI -overvåking, må du velge mellom standard elektrodeplassering eller EASI-elektrodeplassering.! Velg Elektr.plass. i menyen EKG-oppsett, og velg deretter Standard eller EASI. EASI vises ved siden av kalibreringssignalet på EKG-kurven, og EASI noteres ogsa på utskrifter. I avsnittet om EASI-elektrodeplassering finner du beskrivelse av plassering. Om EKG-avledninger Elektroder (eller elektrodesett) festes på pasienten etter en standardplassering og gir avledninger som gjør det mulig å sammenligne EKG-signaler. For å få EKG-signaler som er optimale for forskjellige overvåkingssituasjoner (f.eks. diagnostikk) finnes det flere standardplasseringer som gir forskjellige avledninger. Med denne monitoren kan du benytte standard elektrodeplassering eller EASIelektrodeplassering. Når du plasserer elektrodene, bør du velge et flatt sted uten muskler der signalet ikke forstyrres av bevegelse eller ben. Riktig elektrodeplassering er alltid viktig for en nøyaktig diagnose. Dette gjelder spesielt brystelektrodene som er nær hjertet. QRS-morfologien kan endres betydelig hvis en elektrode plasseres feil. Overvåkte EKG-avledninger Hvis du bruker får du disse avledningene: Respirasjon måles mellom: et 3-ledet elektrodesett I, II, III R og F et 5-ledet elektrodesett I, II, III, avr, avl, avf, C, MCL R og F et 10-ledet I, II, III, avr, avl, avf, C1, C2, C3, C4, C5, C6 R og F elektrodesett et EASI 5-ledet elektrodesett I, II, III, avr, avl, avf, C1, C2, C3, C4, C5, C6 I og A Bytte elektrodesett Slik bytter du et elektrodesett: 1 Fjern elektrodene og fest nye i henhold til det nye elektrodesettet, hvis nødvendig. 2 Monitoren gjenkjenner automatisk det nye elektrodesettet, også hvis det har flere ledninger enn det forrige. Hvis det har færre ledninger, må du velge Nytt elekt.opps. i menyen EKG-oppsett. Hvis du fjerner elektrodene uten å velge Nytt elektr.opps, kan monitoren vise INOPmeldingen LØS ELEKTRODE. 88

107 EKG-fallback 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking EKG-fallback hvis systemet registrerer INOP-meldingen LØS ELEKTRODE i mer enn 10 sekunder i primæravledningen (og i sekundæravledningen hvis du bruker multiavledningsovervåking) og det finnes en annen avledning, blir denne automatisk den nye primæravledningen. Dette kalles "fallback". Når den løse elektroden er korrigert, blir avledningen byttet tilbake igjen. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. EASI-elektrodeplassering Standarden som sykehuset bruker avgjør navn og farge på EKG-elektrodene. I illustrasjonene nedenfor brukes navn og farger i henhold til IEC-normen. Elektrodenavn Elektrodefarger AAMI EASI IEC AAMI IEC RA I R Hvit Rød LA S L Svart Gul LL A F Rød Grønn RL N N Grønn Svart V E C Brun Hvit V1 C1 Brun/Rød Hvit/Rød V2 C2 Brun/Gul Hvit/Gul V3 C3 Brun/grønn Hvit/Grønn V4 C4 Brun/Blå Hvit/Brun V5 C5 Brun/Oransje Hvit/Svart V6 C6 Brun/Fiolett Hvit/Fiolett 89

108 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking EASI-elektrodeplassering Standard 3-ledet plassering R-plassering: rett under kravebenet og nær høyre skulder R L L-plassering: rett under kravebenet og nær venstre skulder F-plassering: på venstre nedre abdomen F Standard 5-ledet plassering R-plassering: rett under kravebenet og nær høyre skulder R I avr L L-plassering: rett under kravebenet og nær venstre skulder N-plassering: på høyre nedre abdomen II N V avl avf F III F-plassering: på venstre nedre abdomen C-plassering: på brystet - posisjonen avhenger av ønsket avledningsvalg. 90

109 EASI-elektrodeplassering 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Plassering av brystelektroder For nøyaktig plassering av brystelektrodene er det viktig å finne fjerde interkostalrom. 1 Palper det andre interkostalrom ved først å finne brystbensvinkelen (det lille benete fremspringet der hoveddelen av brystbenet (sternum) møter festet (manubrium)). På brystbenets forhøyning er andre ribben er festet, og rommet rett under er det andre interkostalrommet. 2 Palper og tell nedover brystet til du finner det fjerde interkostalrommet. Brystbens vinkelen C1-plassering: i fjerde interkostalrom inntil høyre kant av brystbenet (sternum) 2 C2-plassering: i fjerde interkostalrom inntil venstre kant av brystbenet (sternum) 3 4 C4R C3R C1 CE C2 C3 C4 C5 C6 C7 C3-plassering: midt mellom C2 og C4 C4-plassering: i femte interkostalrom, ved venstre medioklavikulære linje C5-plassering: på den venstre fremre aksillærlinje, på høyde med C4 C6-plassering: på venstre midtaksillærlinje, på høyde med C4 C3R- til C6R-plassering: på høyre side av brystkassen, tilsvarende plasseringen av de til venstre CE-plassering: over nedre spiss av brystbenet C7-plassering: på posterior bryst ved venstre bakre aksillærlinje i femte interkostalrom C7R-plassering: på posterior bryst ved høyre bakre aksillærlinje i femte interkostalrom 91

110 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking EASI-elektrodeplassering 10-ledet plassering Når du bruker 10-ledet kabel til å overvåke 12 avledninger, er det viktig å plassere elektrodene riktig og benevne utskrifter med riktige elektrodeplassering. Vanlig 12-avlednings EKG Et vanlig 12-avlednings EKG bruker 10 elektroder, der en elektrode plasseres på høyre arm, venstre arm, høyre ben og venstre ben. De seks C-elektrodene plasseres på brystet. Høyre ben-elektroden er referanseelektroden. C1 - C6 R L N F 92

111 EASI-elektrodeplassering 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Modifisert 12-avlednings EKG Brystbensvinkelen R L C1 - C6 Hvis avdelingen bruker modifisert 12- avlednings EKG (Mason-Likar avledningssystem), plasseres de fire ekstremitetselektrodene nær skulderne og nedre abdomen. De seks C-elektrodene plasseres på brystet i samme posisjon som ved vanlig 12-avlednings EKG. N F Velge standard eller modifisert elektrodeplassering Hvis avdelingen bruker modifisert 12-avlednings EKG (Mason-Likar avledningssystem), må du aktivere Mod. elektr.plas (slå på) på monitoren. Gjør følgende:! Velg Mod. elektr.plas. i menyen EKG-oppsettog velg deretter Av eller På. Når Mod. elektr.plas er valgt til På, benevnes 12-avlednings EKG-rapporter med 12- avlednings EKG-rapport (Mason-Likar), og på registrerte 12-avledninger EKG-er står det Mason-Likar til høyre for båndbredden. Når Mod. elektr.plas er valgt til Av, benevnes 12-avlednings EKG-rapporter med 12- avlednings EKG-rapport, og de registrerte 12-avledninger EKG-er på informasjonssenteret benevnes ikke. ADVARSEL Bruk ikke tolkninger og målinger fra EKG-analysen hvis du har brukt modifisert (Mason-Likar) elektrodeplassering. Dette kan gi feiltolkninger ettersom den modifiserte elektrodeplasseringen ikke gir et EKG som ser likt ut med et vanlig 12-avlednings EKG. Nedreveggsinfarkt kan maskeres på grunn av den kalkulerte aksen, størrelsesendring i R-, P- og T-takken og ST-segmentet. Eksporter ikke 12-avlednings EKG-er som er tatt med den modifiserte (Mason-Likar) elektrodeplasseringen. 12-avlednings EKG-et som er tatt med modifiserte elektrodeplasseringen og som eksporteres til informasjonssenteret, benevnes ikke med Mason-Likar. Benevne modifisert 12-avlednings EKG-rapport Slik gir du navn til 12-avlednings EKG-rapporter fra monitoren eller som er registrert:! Velg Mod. elektr.plas. i menyen EKG-oppsettog velg deretter Av eller På. Når Mod. elektr.plas er valgt til På: 93

112 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Registrert 12-avlednings EKG benevnes 12-avlednings EKG-rapporter som 12-avlednings EKG-rapport (Mason- Likar). benevnes registrerte 12-avlednings EKG-er som Mason-Liker til høyre for båndbredden på informasjonssenteret. Når Mod. elektr.plas er valgt til Av: benevnes 12-avlednings EKG-rapporter som 12-avlednings EKG-rapport. Registrerte 12-avlednings EKG-er har ingen benevning ved siden av båndbredden på informasjonssenteret. Registrert 12-avlednings EKG Hvis monitoren er koplet til et informasjonssenter, kan smarttasten Registr. 12-avledn. være konfigurert slik at den vises. Når du trykker på denne knappen, eksporteres 12-avlednings EKG til informasjonssenteret der det analyseres. Se mer informasjon om dette i brukerhåndboken for informasjonssenteret. EASI-elektrodeplassering Med et standard 5-ledet elektrodesett og EASI-elektrodeplassering kan du samtidig og kontinuerlig overvåke inn til 12 standard EKG-avledninger. EASI-beregnet 12-avledning EKG og tilhørende målinger er tilnærminger til et vanlig 12-avlednings EKG- Ettersom EASI 12-avlednings EKG ikke er identisk med et vanlig EKG fra et EKG-apparat, bør det ikke brukes til diagnostiske tolkninger. Du kan overvåke respirasjon med EASI-plassering. Respirasjonen måles mellom I- og A-elektrodene. Plasser elektrodene så nøyaktig som mulig for å få optimale EASI-målinger. Når EASI er valgt, vises EASI ved siden av kalibreringssignalet på EKG-kurven, og EASI noteres også på utskrifter. EASI-overvåking ved INOP-tilstander Hvis en av de beregnede EASI-elektrodene får en INOPtilstand (for eksempel LØS ELEKTRODE), vises en flat strek. Etter 10 sekunder vises de direkte EASI AI-, AS eller ES-avledningene (den som er tilgjengelig) sammen med tilhørende avledningsnavn. Dette starter en ny innlæring av arytmi. 94

113 EASI-elektrodeplassering 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking EASI-elektrodeplassering 1 E (C) Brun nedre sternum på nivå med femte interkostalrom 3 2 A (F) Rød på den venstre midtaksillære linjen, på samme nivå som E- elektroden S (L) Svart på øvre sternum 4 I (R) Hvit på den høyre midtaksillære linjen, på samme nivå som E- elektroden 5 N Grønn referanseelektrode - kan være hvor som helst, normalt nedenfor sjette ribben på høyre hofte 95

114 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking EKG-, arytmi- og ST-oversikt EKG-, arytmi- og ST-oversikt Om alarmer for EKG, arytmi og ST er tilgjengelig, avhenger av hvilke parametre som er slått på og om arytmi er aktivert i monitoren. Du kan få hjertefrekvensalarmer når HR er på og den aktive alarmkilden er EKG. Du kan få alarmer for enkel arytmi når arytmi er slått på. Du kan få alarmer for utvidet arytmi når arytmi er slått på og utvidet arytmi er aktivert i monitoren. Du kan få ST-alarmer når ST-analyse er slått på og du har valgt ST-avledninger for analyse. Hjertefrekvensalarmer ***Asystole ***Ventrikkelflimmer/ ventrikkeltakykardi ***Ekstrem bradykardi ***Ekstrem takykardi ***Høy hjertefrekvens ***Lav hjertefrekvens Alarmer med enkel arytmi Alarmer med utvidet arytmi ***Ventrikkeltakykardi **Paceterskel **Pacesvikt **Hyppige VES (VES > grense/min) ***Supraventrikulær taky **Manglende slag **Pause **Uregelmessig HR **Ventrikulær rytme **Løp m/ves høy ** Koplede VES **R-på-T VES **Ventrikulær bigemini **Ventrikulær trigemini **Ikke-vedvarende v.taky **Multifokale VES ST-alarmer **ST <avledn.> høy **ST <avledn.> lav 96

115 Bruke EKG-alarmer 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Bruke EKG-alarmer EKG-alarmer kan slås av og på, og øvre og nedre alarmgrenser kan endres på samme måte som for andre parameteralarmer. Dette står beskrevet i kapitlet om alarmer. Dette kapitlet beskriver spesielle alarmfunksjoner som bare gjelder for EKG. Ekstreme alarmgrenser I konfigurasjonsmodus innstilles alarmer for ekstrem frekvens (HR eller Puls, ekstrem taky og ekstrem brady) som utløses av den aktive alarmkilden ved å legge verdier til øvre og nedre alarmgrenser. Du trenger å vite hvilken verdier som er brukt for monitoren. Når du endrer øvre og nedre alarmgrenser, endres de ekstreme alarmgrenser automatisk innenfor det tillatte området.! Slik får du opp alarminnstillinger for ekstrem frekvens: Velg menyen EKG-oppsett, og deretter elementene EkstrTaky og EkstrBrady. Deaktivere EKG-alarmer av Vær oppmerksom på at innstillingen EKG-alarmer av kan være deaktivert i konfigurasjonsmodus. I tilfelle kan HR-alarmene ikke slås av i overvåkingsmodus. Hvis du prøver å slå av HR-alarmene, vises meldingen Aktiver ved å gå til konfig. og aktiver Alarmer av. HR-alarmer når arytmianalyse er slått av Hvis arytmianalyse er slått av, registreres bare følgende HR-relaterte alarmer: alarm for asystole alarm for ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi alarmer for ekstrem takykardi/bradykardi alarmer for høy eller lav hjertefrekvens. HR-alarmer når arytmianalyse er slått på ADVARSEL Alle gule alarmer for EKG er korte når arytmianalyse er aktivert (en-stjernes). Dette betyr at den gule alarmlampen og alarmlyden er aktiv bare noen sekunder (bestemmes i konfigurasjonen), deretter blinker tallverdien og alarmmeldingen vises i inn til 3 minutter på skjermbildet. Det finnes ikke alarmpåminnelse for gule arytmialarmer. Røde alarmer er uforandret. Sikkerhetsinformasjon om EKG OBS! Støy fra apparater nær pasienten og diatermistøy kan gi problemer med EKG-kurven. Se mer om dette i kapitlet om monitorens spesifikasjoner. 97

116 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Sikkerhetsinformasjon om EKG ADVARSEL Defibrillering og elektrokirurgi: Ikke rør pasienten, seng eller utstyr under defibrillering. Skjermbildet vil komme tilbake innen 10 sekunder etter en defibrillering hvis riktige elektroder er brukt, og de er plassert ifølge produsentens instruksjoner. Når du bruker elektrokirurgisk utstyr, må du aldri plassere EKG-elektrodene nær utstyrets jordingsplate, det kan gi kraftig støy på EKG-signalet. Generelt: Pass på at kontaktene aldri kommer i kontakt med andre ledende deler eller med jord når du fester elektrodene eller pasientkabelen. Vær spesielt nøye med at alle EKG-elektrodene er festet til pasienten. På denne måten unngår du at de kommer i kontakt med ledende deler eller jord. Under kirurgi: Bruk den oransje EKG-sikkerhetskabelen når du skal overvåke EKG under operasjoner. Disse kablene har ekstra kretser som beskytter pasienten mot forbrenninger under diatermi og minsker elektrisk støy. Kablene kan ikke brukes til overvåking av respirasjon. Pacemakerfeil: Ved total AV-blokk eller pacemakersvikt kan høye P-takker (dvs. høyere enn 1/5 av gjennomsnittlig R-takk) feilaktig bli oppfattet som QRS-kompleks. Dette kan føre til at hjertestans ikke oppdages. Pasienter med egenrytme: Ved arytmiovervåking av pasienter med pacemaker som kun oppviser egenrytme, kan systemet feilaktig tolke pacemaker-pulsene som QRS-komplekser når algoritmen først oppdager dem. Dette kan føre til at hjertestans ikke oppdages. Du kan redusere risikoen for at monitoren overser en hjertestans ved å innstille grensen for lav hjertefrekvens på eller rett over pacemakerfrekvensen. Dermed utløses alarm for lav hjertefrekvens hvis pasientens hjertefrekvens blir så lav at pacing er nødvendig. Deretter kan registrering og klassifisering av pacemakerrytmen foretas. Filtrerte EKG-signaler fra eksternt utstyr: Utstyr som defibrillator produserer et filtrert EKG-signal. Når dette signalet tilføres en pasientmonitor, blir det filtrert på nytt. Hvis arytmisystemet mottar et slikt signal, kan det føre til at systemet ikke registrerer pacemakerpulser, lav paceterskel eller asystole. Dermed blir overvåking av pasient med pacemaker usikker. Ekstern pacemaker: Arytmiregistrering av en pasient med ekstern pacemaker kan forringes i stor grad. Dette på grunn av den høye energien i pacemakerpulsene. Det kan føre til at arytmisystemet ikke registrerer en tilstand med paceterskel eller en asystole. Pacemakere med fusjonsslag: Pacemakere som lager fusjonsslag (pacet puls oppå QRS-komplekset) kan ikke detekteres av monitorens QRS-detektor. Pacemakere med tilpasning til frekvens: Implanterte pacemakere som kan tilpasses minuttvolumet kan enkelte ganger reagere på impedansmålingen som brukes av pasientmonitorer til å finne respirasjonsverdier. Dette kan føre til at pacemakeren pacer med maksimal frekvens. Dette kan unngås ved å slå av respirasjonsmålingen. 98

117 Om arytmiovervåking 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Om arytmiovervåking Arytmianalyse gir informasjon om pasientens tilstand, inkludert hjertefrekvens, VES-frekvens, rytme og ekstraslag. Monitoren bruker den brukervalgte primær- og sekundæravledningen til enkeltavlednings- eller multiavledningsarytmianalyse. Overvåking fortsetter som normalt mens arytmianalyse pågår. optimaliserer EKG-signalkvaliteten. Dette er viktig for arytmianalysen. Monitoren filtrerer kontinuerlig EKG-signalet for å fjerne baselinjevandring, muskelartefakt og andre uregelmessigheter på signalet. I tillegg filtreres pacemakerpulsene for å unngå at de blir talt som hjerteslag (hvis pacet status er aktivert). registrerer slag, for eksempel QRS-komplekser, og identifiserer dem for videre analyse. måler signalegenskaper, for eksempel R-takken høyde, bredde og regelmessighet. lager maler for slagene, og klassifiserer og benevner slagene som en hjelp til rytmeanalyse og alarmregistrering. undersøker EKG-signalet for ventrikkelflimmer, asystole og støy. Arytmialternativer Monitoren har enten enkel eller utvidet arytmi. Begge alternativer gir rytmemeldinger, ektopiske statusmeldinger og benevning av slag. Antall klassifiserte rytmer, antall registrerte hendelser og alarmer er avhengig av type arytmi monitoren har. Hvilke alarmer du kan få med de forskjellige alternativene står beskrevet i EKG-, arytmi- og ST-oversikt på side 96, mens rytmemeldinger og ektopiske meldinger står beskrevet i Statusmeldinger for arytmi på side 102. Hvor kan jeg finne mer informasjon? Du finner detaljert informasjon om arytmialgoritmen og klinisk applikasjon i informasjonen om ST og arytmi som ligger på CD-en med dokumentasjon. 99

118 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Slå arytmianalysen av eller på Slå arytmianalysen av eller på 1 Velg Arytmi i menyen for Arytmioppsett. Velg deretter På eller Av. 2 Trykk Bekreft nederst på skjermbildet. Vær oppmerksom på at når arytmianalysen er slått av: vises meldingen Arytmi AV ved siden av EKG-kurven (hvis konfigurert slik) registreres bare HR-relaterte alarmer, dvs. alarm for asystole, ventrikkelflimmer/ ventrikkeltakykardi, ekstrem takykardi/bradykardi, høy/lav hjertefrekvens. Alarmer for høy og lav hjertefrekvens er normale gule alarmer og stille perioder er ikke aktivert. Velge EKG-avledning for arytmiovervåking Det er viktig å velge en egnet avledning for arytmiovervåking. Retningslinjer for pasienter uten pacemaker: QRS skal være høyt og smalt (anbefalt amplitude > 0,5 mv) R-takken skal være over eller under baselinjen (ikke bifasisk) T-takken skal være mindre enn 1/3 av R-takkens høyde P-takken skal være mindre enn 1/5 av R-takkens høyde. For pacemakerpasienter gjelder i tillegg følgende retningslinjer: pacemakerpulsene skal være smalere enn det normale QRS QRS-kompleksene skal være minst dobbelt så høye som pacemakerpulsene pacemakerpulsene skal være store nok til å bli registrert, men uten repolarisering. For å unngå at P-takkene eller baselinjestøy registreres som QRS-komplekser skal det laveste registreringsnivået for QRS-kompleksene være 0,15 mv (i henhold til spesifikasjonene i AAMI-EC 13). EKG-signalet som brukes til arytmianalyse påvirkes ikke selv om EKG-kurvens størrelse endres på skjermbildet (justering av forsterkning). Hvis EKG-signalet er for lite, kan du få falske alarmer for pause eller asystole. Abberante overledede slag Ettersom P-takker ikke analyseres, er det vanskelig og noen ganger umulig for monitoren å skjelne mellom et abberant overledet supraventrikulært slag og et ventrikulært slag. Det abberante slaget klassifiseres som ventrikulært hvis det har en ventrikulær morfologi. Du skal alltid velge en avledning der abberante overledede slag har en R-takk som er så smal som mulig for å redusere falske alarmer. Ventrikulære slag skal se annerledes ut enn de "normale" slagene. Det kan være enklere å velge én avledning og bruke enkeltavledningsanalyse fremfor å prøve å finne to avledninger med en smal R- takk. Personalet må være ekstra nøye ved overvåking av slike pasienter. Atrieflimmer og -flutter P-takken analyseres ikke og monitoren kan derfor ikke differensiere atrielle rytmer. Rytmen klassifiseres som uregelmessig hvis det er en konstant variasjon i RR-intervallene. For å få en nøyaktig analyse er det svært viktig at P-takkene har en amplitude på 1/5 av R-takkens høyde eller < 0,15 mv. Hvis P-takkene er større enn dette, kan de bli talt med som QRS-komplekser. 100

119 Visning av arytmi på skjermbildet 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Intermitterende grenblokk Grenblokk eller en av de andre hemiblokkene er en utfordring for arytmialgoritmen. Hvis QRS under en blokk endres betydelig fra det innlærte normale slaget, kan grenblokk-slaget feilaktig bli klassifisert som ventrikulært og utløse falske alarmer. Du skal alltid velge en avledning der grenblokk-slagene har en R-takk som er så smal som mulig for å redusere falske alarmer. Ventrikulære slag skal se annerledes ut enn de "normale" slagene. Det kan være enklere å velge én avledning og bruke enkeltavledningsanalyse fremfor å prøve å finne to avledninger med en smal R-takk. Personalet må være ekstra nøye ved overvåking av slike pasienter. Visning av arytmi på skjermbildet Skjermbildet på din monitor kan se litt annerledes ut enn illustrasjonen. II M Forsinket Slagbenevning P 1mV P Markør for pacemakerpuls P Rytmestatusmelding Pacet rytme Koplede VES VES-verdi 2VES HR-verdi HR 75 Forsinket arytmikurve Ektopisk statusmelding Vise arytmikurver Slagbenevning! Slik får du opp benevning av arytmislag: Velg Benevn arytmi i menyen for Arytmioppsett. Kurven viser primæravledningen med en forsinkelse på seks sekunder, og har en grå bakgrunn. Benevning av slagene vises over EKG-kurven, og meldingen Forsinket står ved siden av.! Velg Benevn arytmi igjen for å komme tilbake til den normale primærkurven. Slagbenevnelser viser hvordan monitoren klassifiserer slagene. N = Normal V = Ventrikulært S = Supraventrikulært P = Pacet ' = Pacermakerpuls L = Lærer pasientens EKG A = Artefakt (støy på slaget)? = Utilstrekkelig informasjon til å klassifisere slagene I = Inoperativ tilstand (f.eks. LØS ELEKTRODE) M = Pause eller manglende slag 101

120 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Visning av arytmi på skjermbildet Statusmeldinger for arytmi Monitoren kan vise to typer statusmeldinger: Rytmestatusmeldinger -- indikerer pasientens rytme. Ektopiske statusmeldinger -- indikerer ektopiske slag. Statusmeldingene vises til høyre for EKG-kurven (primærkurven). De oppdateres hvert sekund, unntatt rytmemeldinger for sinus- og supraventrikulære slag. Meldinger om sinusrytme og SV-rytme oppdateres i forhold til pasientens hjertefrekvens og pasientkategori (voksen, barn eller neonatal). Rytmestatusmeldingen endres bare hvis hjertefrekvensen har vært innenfor det nye området i fem slag. Med enkel arytmi gir monitoren bare meldinger om de alarmene som er inkludert i dette nivået. Rytmestatusmeldinger Benevningen E eller U angir enkel (E) eller utvidet (U) arytmifunksjon. Rytmestatusmelding Beskrivelse E eller U ASYSTOLE Intet QRS i 4 påfølgende sekunder og fravær av ventrikkelflimmer eller kaotisk signal V. FLIMMER/TAKY Flimmerkurve i 4 påfølgende sekunder E, U V.TAKY En dominerend rytme med sammenhengende VES og HR > v.taky frekvensgrense VEDV. V.TAKY Ventrikkeltakykardi i mer enn 15 sekunder E V. RYTME En dominerend rytme med sammenhengende VES og HR t v.taky frekvensgrense V. BIGEMINI En dominerende rytme med N, V, N, V E V. TRIGEMINI En dominerende rytme med N, N, V, N, N, V E PACET RYTME En dominerende rytme med pacede slag E, U UREGELM. HR Vedvarende uregelmessig hjerterytme E SINUSBRADY SINUSRYTME SINUSTAKY SINUSBRADY SINUSRYTME SV-TAKY En dominerende rytme med SV-slag med forutgående P-takker En dominerende rytme med SV-slag uten forutgående P-takker UKJENT EKG-RYTME Rytmen kan ikke fastslås E, U LÆRER EKG Algoritmen holder på å lære EKG-slagenes morforlogi E, U LÆRER RYTMEN Algoritmen holder på å lære rytmen til de klassifiserte slagene E, U EKG UTEN ANALYSE EKG-signalet er hovedsaklig ugyldig og kan ikke analyseres E, U E, U E, U E E, U E, U 102

121 Innlæring av arytmi 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Ektopisk statusmeldinger Benevningen E eller U angir enkel (E) eller utvidet (U) arytmifunksjon. Ektopisk statusmelding Forklaring E eller U (Ingen melding vises) Ingen ektopisk aktivitet det siste minuttet LØP m/ves Mer enn 2 påfølgende VES det siste minuttet E KOPLEDE VES Koplede VES det siste minuttet E PACETERSKEL Pause med pacemakerpuls det siste minuttet (gjelder bare pacemakerpasienter) E, U PACESVIKT PAUSE Innlæring av arytmi Under en innlæringsfase: Slettes stille perioder for alarmer Slettes lagrede arytmi-maler Er alarmer for asystole, ventrikkelflimmer og HR aktive (hvis det er nok slag til å beregne HR). Ingen andre alarmer er aktive. Starte en manuell innlæring av arytmi Pause uten pacemakerpuls det siste minuttet (gjelder bare pacemakerpasienter) Intet slag registrert i 1,75 x gjennomsnittlig RR-intervall med HR <120 eller Intet slag i 1 sekund med HR >120 (gjelder bare ikke-pacede pasienter) eller Intet slag i en periode som varte lenger enn grensen for pause. R-PÅ-T VES R-på-T registrert det siste minuttet E MULTIFOKALE VES Multifokale VES det siste minuttet E HYPPIGE SVES Mer enn 5 SVES det siste minuttet E SVES 1-5 SVES det siste minuttet med en sinusrytme og ingen VES E SV-SLAG Antall SVES det siste minuttet og med PACET rytmestatus E, U PACEDE SLAG 1 Slik startes en manuell innlæring: Velg Lær arytmi på ny i menyen for Arytmioppsett. Under innlæringsfasen benevnes slages med L på den forsinkede arytmikurven. Samtidig vises statusmeldingen LÆRER EKG. Deretter finner monitoren den dominerende rytmen. Mens dette pågår, benevnes slagene N, og samtidig endres statusmeldingen til LÆRER RYTMEN. 2 Når innlæringen er ferdig, må du kontrollere den forsinkede arytmikurve for å forsikre deg om at algoritmen benevner slagene riktig. 3 Kontroller om EKG-et er optimalt for arytmiovervåking hvis slagene ikke er riktig klassifisert. Det kan hende at du må bytte avledning, elektroder eller elektroposisjon hvis det er kraftig støy, ustabil spenning, lav amplitude eller store P- eller T-takker. E, U Antall pacede slag det siste minuttet og UTEN PACET rytmestatus E, U E 103

122 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Arytmialarmer Automatisk innlæring av arytmi Innlæring starter automatisk når: EKG-overvåking er slått på EKG-avledning eller avledningsnavn endres av brukeren, eller fallback oppstår INOP-tilstanden Løs elektrode avsluttes (og har vært aktiv i > 60 sekunder). Hvis du bruker multiavledningsarytmi, og kun én avledning er påvirket av INOP-tilstanden, skjer ny innlæring bare i denne avledningen. Under innlæringen fortsetter systemet overvåking med de andre avledningene. Derfor blir den forsinkede arytmikurven ikke benevnt L, og meldingen LÆRER EKG vises ikke. I tillegg beholdes stille perioder for alarmer og lagrede arytmi-maler for avledningene som er i bruk og alarmene er aktive (hvis de er slått på). Innlæring og Fallback Fallback utløser automatisk ny innlæring av arytmi. ADVARSEL Hvis innlæring skjer mens pasienten har en ventrikulær rytme, kan ektopiske slag feilaktig oppfattes som normale QRS-komplekser. Det kan føre til at senere episoder med v.takykardi og v.flimmer ikke oppdages av monitoren. Derfor må du: starte ny innlæring bare i perioder der pasienten hovedsaklig har en normal rytme og EKG-signalet er relativt støyfritt. være oppmerksom på at ny innlæring kan skje automatisk reagere på INOP-meldinger (for eksempel kople til en løs elektrode) være oppmerksom at en løs EASI-elektrode starter innlæring på alle avledninger alltid kontrollere at kompleksenes benevning er riktig. Arytmialarmer Arytmialarmer kan slås av og på, og innstillinger kan endres på samme måte som for andre parameteralarmer. Dette står beskrevet i kapitlet om alarmer. Dette kapitlet beskriver spesielle alarmfunksjoner som bare gjelder for arytmi. Hvilke alarmer som registreres og utløses avhenger av nivået på arytmianalysen (enkel eller utvidet) som monitoren har.i kapitlet om alarmer står det en fullstendig liste over arytmialarmene og INOPmeldinger. Monitoren registrerer arytmialarmer ved å sammeligne EKG-data med et sett forhåndsdefinerte kriterier. En alarm kan utløses av en unormal rytme (f.eks. v. bigemini), en ektopisk hendelse (f.eks. koplede VES) eller fordi frekvensen overskrider grensen (f.eks. HR >xx). 104

123 Arytmialarmer 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Gule arytmialarmer Gule arytmialarmer er korte gule alarmer som er spesifikke for arytmirelaterte pasienttilstander. Disse kan vises med en eller to stjerner, avhengig av monitorens og informasjonssenterets versjon. ADVARSEL Alle gule alarmer for EKG er korte når arytmianalyse er aktivert (en-stjernes). Dette betyr at den gule alarmlampen og alarmlyden er aktiv bare noen sekunder (bestemmes i konfigurasjonen), deretter blinker tallverdien og alarmmeldingen vises i inn til 3 minutter på skjermbildet. Røde alarmer er uforandret. Vedvarende arytmialarmer Når arytmianalyse benyttes, bør Lys vedvarende og Lyd vedvarende være på for røde alarmer, eller i det minste bør Lys vedvarende være på. Arytmialarmer består ofte av kortvarige hendelser, og derfor kan mange arytmitilstander bli oversett hvis vedvarende alarmer er av. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Slå enkelte arytmialarmer av eller på Enkelte arytmialarmer kan enkeltvis slås av eller på. Disse omfatter: Paceterskel, pacesvikt, ikke-vedv. VT, v.rytme, løp m/ves, koplede VES, R-på-T VES, v. bigemini, v. trigemini, multifokale VES, pause, SVT, uregelm. HR, manglende slag, VES/min.! Slik slår du en enkelt alarm av/på: Velg alarmen fra listen i Arytmioppsett, og velg deretter På eller Av. Monitoren viser INOP-meldingen NOEN EKG-ALRM AV. Slå alle gule arytmialarmer av eller på Alle gule arytmialarmer kan samtidig slås av eller på. Gjør følgende:! Velg Alle gule av eller Alle gule på i menyen for Arytmioppsett. Justere alarmgrensene for arytmi Noen arytmialarmer har grenser som kan endres enkeltvis. Disse omfatter: V.taky-HR, v.taky-løp, VES/min, v.rytme, SVT-HR, SVT-løp, asystoleterskel, pauseterskel. 1 Slik endrer du alarmgrensene: Velg ønsket alarm i menyen Arytmioppsett. 2 Velg ønsket innstilling i hurtigmenyen. Stille perioder for arytmialarmer Normalt utløses en arytmialarm når en alarmtilstand registreres. Imidlertid finnes det enkelte situasjoner som kan hindre at de visuelle og akustiske indikatorene utløses selv om alarmen ble registrert. Slike situasjoner omfatter: hvis en mer alvorlig alarmtilstand er aktiv i den samme kjeden hvis en stille periode er aktiv for alarmen hvis en stille periode er aktiv for en alarm som er høyere i kjeden. 105

124 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Arytmialarmer Hva betyr en stille periode? Stille perioder starter automatisk når en gul arytmialarm utløses. I denne perioden vil den samme alarmtilstanden ikke aktivere en ny alarm. Alarmtilstander som er lavere i den samme arytmialarmkjeden utløser ikke en alarm, men det gjør alarmer som er høyere i kjeden: se Alarmkjeder på side 107. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus.! Slik får du opp stille perioder som er konfigurert: Velg menyen Arytmioppsett, og deretter Ingen al. 1 og Ingen al. 2.! Slik tilbakestiller du stille periode: Velg Alarmer av eller Alarmer midl. av, og velg deretter perioden på nytt. Tilbakestille stille perioder Hvis alarmene slås av og på igjen, avslutter dette alle indikatorer og tilbakestiller stille perioder. Kvittering av en alarm avslutter alle indikatorer hvis alarmtilstanden ikke lenger finnes. Hvordan angis gule arytmialarmer? En gul arytmialarm vises med lys- og lydindikatorer. Oppførselen til ikke-kvitterte arytmialarmer Gule arytmialarmer er alltid innstilt til å vise lysindikator i tre minutter. Gule arytmialarmer som ikke er kvittert, oppfører seg slik det står forklart i tabellen: Alarmtilstand For eksempel Konfigurert stille periode En kortvarig alarmtilstand Ikke-vedvarende v.taky Oppførselen til kvitterte arytmialarmer Alle innstillinger Kort gul alarmtone utløses... når alarmtilstanden først registreres Alarmmelding vises... i 3 minutter (vedvarendetiden) Kontinuerlig alarmtilstand HR LAV Alle innstillinger til alarmtilstanden Alarmtilstanden aktiveres stadig og opptrer hyppigt (mer enn én gang per minutt) Koplede VES 2 minutter eller mindre 3 minutter eller mer hver gang alarmtilstanden registreres, hvis den stille perioden har gått og alarmmeldingen er kvittert for stopper, pluss et maksikum på 3 minutter vedvarende-tid Hvis du kvitterer for en gul arytmialarm og alarmtilstanden fortsatt er tilstede: lysindikatorene fortsetter til tilstanden opphører. Du får ikke en gjentatt alarm for den samme tilstanden eller andre tilstander lavere ned i den samme kjeden før alarmtilstanden har opphørt og deretter er utløst igjen, og den stille perioden har gått. Hvis du kvitterer for en gul arytmialarm og alarmtilstanden har opphørt: lysindikatorene slukker umiddelbart. Selv om du kvitterer for en alarm, tilbakestiller du ikke den stille perioden. Du får derfor ikke en gjentatt alarm for den samme alarmtilstanden før den stille perioden har gått. 106

125 Arytmialarmer 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Alarmkjeder Med arytmianalyse kan mange alarmer utløses samtidig. Det ville imidlertid bli forvirrende hvis alle registrerte alarmer skulle gi alarmmelding, og det kan i tillegg skjule en mer alvorlig tilstand. Derfor er arytmialarmer prioritert og ordnet i tre kjeder : VES-alarmer, alarmer for slagregistrering og frekvensalarmer. Det er kun alarmen med høyest prioritet i hver kjede som utløses. Alarmer med lavere prioritet i samme kjede utløses ikke mens an alarm er aktiv eller i den stille perioden. Hvis monitoren registrerer flere alarmtilstander med lik prioritet i forskjellige kjeder, utløses den nyeste alarmen. Unntatt er uregelmessig HR, som bare utløses når ingen andre alarmer er aktive. Du finner mer informasjon om hvilke alarmer som er inkludert i arytmifunksjonene i EKG-, arytmiog ST-oversikt på side 96. I Stille perioder for arytmialarmer på side 105 står det forklart hvordan stille perioder virker. Røde arytmialarmer Asystole V. flimmer/taky V.taky Ekstrem taky/ekstrem brady lavere prioritet høyere prioritet Gule arytmialarmer VES-alarmer Slagregistreringsalarmer Frekvensalarmer Ikke-vedvarende VT/ V.rytme LØP m/ves Koplede VES R-på-T VES V. bigemini Pause Paceterskel/ Pacesvikt/ Mangl. slag SVT lav HR/høy HR V. trigemini Uregelm. HR (utløses hvis ingen VES > xx/min andre arytmialarmer er Multifokale VES aktive) Første nivå for stille periode (Ingen al. 1) Andre nivå for stille periode (Ingen al. 2) Ved for eksempel en aktiv v.bigemini-alarm vil en VES > xx/min ikke utløses fordi den er lavere i kjeden. Derimot vil en alarm for høy HR utløses ettersom den er i en annen kjede. Alarmer med høyere prioritet undertrykker tidligere alarmer. Hvis for eksempel en v. trigeminialarm er aktiv og en alarm for koplede VES utløses, vises denne i stedet for v.trigemini-alarmen. 107

126 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Arytmialarmer Hvordan VES-relaterte alarmer virker VES-relaterte alarmer registreres fra den ventrikulære hjertefrekvensen og antall påfølgende VES (kalt løp m/ves). Hvis én alarmgrense endres, påvirker det automatisk tilknyttede alarmgrenser. For eksempel: Tegningen viser tilstander der VES-alarmer utløses hvis grensen for løp m/v.rytme er 12, grensen for v.taky-løp er 8 og frekvensgrensen for v.taky er 100. Grense for v.taky-løp Ventrikulær hjertefrekvens 100 ** Koplede VES VES = 2 ** Ikkevedvarende VT Løp m/ves < 8 HR > 100 ** Løp m/ves Løp m/ves > 2 men 12 HR 100 *** v.taky Løp m/ves 8 HR > 100 ** V.rytme Løp m/ves > 12 HR 100 Frekvensgren se for v.taky Antall påfølgende VES (løp m/ves) Grense for løp m/ ventrikulær rytme Dette fører til: en rød v.taky-alarm utløses hvis frekvensgrensen for v.taky og grensen for v.taky-løp overskrides en gul ikke-vedvarende v.taky-alarm utløses hvis ventrikulær hjertefrekvens overskrider frekvensgrensen for v.taky, men ikke grensen for v.taky-løp. 108

127 Om ST-overvåking 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Om ST-overvåking Monitoren utfører ST-analyse på normale og atriepacede slag, og kalkulerer ST-segmentets heving og senking. Informasjonen kan vises på monitoren som ST-verdier og -utsnitt. Monitoren kan utføre ST-analyse på alle overvåkte avledninger. ST-analyse utføres selv om EKGkurven ikke vises på skjermbildet. Overvåking av ST-segment er bare beregnet for voksne pasienter og er ikke klinisk validert for bruk til neonatale og pediatriske pasienter. Derfor er den anbefalte (og standard-) innstillingen for STovervåking i neonatal og pediatrisk modus: ST-analyse: Av. ST-analyse utføres alltid med et eget filter som sikrer diagnostisk kvalitet. Hvis du overvåker EKG og bruker et annet EKG-filter enn diagnostisk, kan ST-segmentet i EKG-kurven se annerledes ut enn STsegmentet på ST-utsnittet for den samme kurven. Velg alltid diagnostisk filter eller bruk ST-utsnitt for å få et ST-segment som egner seg for diagnostisk analyse. ADVARSEL Enkelte kliniske tilstander kan gjøre det vanskelig å oppnå pålitelig ST-overvåking, for eksempel: hvis du får støy på alle avledningene. hvis arytmier som atrieflimmer/flutter gir en uregelmessig baselinje. hvis pasienten har en ventrikkelpacemaker som gir puls for hvert slag. hvis pasienten har venstre grenblokk. Du bør vurdere å slå av ST-overvåking i tilfeller der: Denne applikasjonen gir informasjon om endringer i ST-segmentet. Den kliniske betydningen av slike endringer bør vurderes en en lege. Slå ST av og på! Slik slår du ST-overvåking av eller på: Velg ST-analyse i menyen Oppsett av ST-analyse, og velg deretter På eller Av. Velge ST-avledninger for analyse! Slik slår du ST-overvåking av eller på for en enkelt avledning: Velg Oppsett ST-avldn i menyen Oppsett av ST-analyse. I hurtigmenyen vises valgbare avledninger i venstre kolonne under Alternativer. Avledningene som vises på skjermbildet står i den høyre kolonnen under Valgte. Velg ST-avledninger i venstre kolonne, og bruk pilknappene for å flytte avledninger fra den ene kolonnen til den andre. Velg deretter Ferdig for å lagre endringene. 109

128 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Visning av ST-verdier Visning av ST-verdier Skjermbildet på din monitor kan være konfigurert litt annerledes ut enn illustrasjonene. ST-verdier Skjermbildet kan vise inntil 12 STverdier samt ST-indeks. Verdiene kan konfigureres slik at de vises ved siden av parameterverdiene, under EKG-kurven eller ved siden av ST-utsnittet. En positiv ST-verdi angir ST-heving; en negativ verdi angir senking. Gjeldende alarmgrenser for HR ST-verdier ST-II 1,2 ST-V 2,5 ST-aVR -3,0 ST-verdiene vises i den rekkefølgen du valgte ST-avledninger for analyse. Hvis det er plass i det feltet som brukes til ST-verdiene, vises ekstra tallverdier i den rekkefølgen de er valgt i Oppsett av ST-analyse -> Oppsett ST-avldn -> Alternativer. ST-avledninger som det ikke er plass til i feltet, vises rullerende på plassen for den nederste ST-verdien. ST-indeks Tallverdien for ST-indeks (STindx) er summen av de absolutte verdiene for STavledningene C2, C5 og avf. Denne er alltid et positivt tall ettersom den beregnes fra absolutte verdier. ST-indeksen vises som et spørsmålstegn "?" hvis du ikke har valgt en av avledningene C2, C5 eller avf for ST-analyse.! Slik slår du tallverdi for ST-indeks av eller på: Velg ST-indeks i menyen Oppsett av STanalyse, og velg deretter På eller Av. ST-utsnitt Et ST-utsnitt viser ett sekund av kurven for hver av de målte ST-avledningene. Det nyeste utsnittet vises med den samme fargen som EKG-kurven (ofte grønn), og er overlagret den lagrede referansekurven i en annen farge. Sammenligningen viser avvik i målingen fra referansen ble lagret, for eksempel i forbindelse med en pasientprosedyre. Informasjonen oppdateres hvert minutt. Hvis ST-utsnitt ikke vises på skjermbildet: velg skjermbildets navn på informasjonslinjen, og velg et skjermbilde som er konfigurert til å vise utklipp i hurtigmenyen med skjermbilder. ST-referanse-vinduet ST-referanse-vinduet viser ST-utsnitt i et rutenett som deler opp det ene sekundet med informasjon. Den aktuelle ST-verdien og ST-verdien som ble lagret sammen med referansen vises, samt differansen mellom de to verdiene. Et "?" foran differanseverdien angir at ST-målepunktet er justert etter at referansen ble lagret. I vinduet ST-referanse vises menyknappene Lagre referanse, ST-utskrift, Endre STavledn. og Juster ST-punkter samt pilknapper for å bla gjennom mulige avledninger.! Velg et utsnitt på skjermbildet for å få opp vinduet ST-referanse. Hjertefrekvens 110

129 Oppdatere ST-referanser 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking ST-verdi og navn Lagret ST-verdi og differansen siden verdien ble lagret ST-II ?-2.7 ST-referanse 1mV kalibreringssignal Siste utsnitt ST-referanse ST-referanse lagret 14 Feb 03 9:38 Tidspunkt for den sist lagrede ST-referansen Oppdatere ST-referanser ST-analysen krever gyldige verdier for å kunne måle og lagre et utsnitt. ST-utsnitt og ST-verdier oppdateres hvert minut. Hvis det er støy på signalet, kan det ta lengre tid før et ST-utsnitt og en STverdi vises. Den første referansen lagres automatisk når ST-overvåking starter eller når en ny pasient skrives inn. Slik oppdaterer du ST-referanser: 1 Velg et ST-utsnitt for å få opp vinduet ST-referanse. 2 Velg Oppdater referanse i vinduet ST-referanse for å lagre alle aktuelle utsnitt som referanser. Dette sletter tidligere lagrede referanser. Skrive ut ST-segmenter! Slik skriver du ut alle ST-utsnitt og referanser: Velg menyknappen ST-utskrift i vinduet ST-referanse. 111

130 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking Om ST-målepunktene Om ST-målepunktene ST-verdien for hvert EKG-kompleks er den vertikale differansen mellom ISO-punktet og ST-punktet, som vist i tegningen nedenfor. Det isoelektriske (ISO-) punktet angir referansen, ST-punktet er midt på ST-segmentet. J-punktet er der QRS-komplekset endrer sin kurveform. Dette punktet er en fast avstand fra ST-punktet og kan være nyttig når du skal plassere ST-punktet. R-takkens topp ved 0 msek J-punkt, for eksempel 48 msek P T Q Isolektrisk punkt er satt til -80 msek S Differanse = ST-verdi ST-målepunkt, for eksempel J + 60 msek OBS! Målepunktene må eventuelt justeres når overvåking starter og hvis pasientens frekvens eller morfologi i betydelig grad endres, da det kan påvirker størrelsen på QT-intervallet og dermed plasseringen av STpunktet. ST-heving eller senking på grunn av støy kan opptre hvis det isoelektriske punktet eller STpunktet er uriktig innstilt. Kontroller alltid at ST-målepunktene er riktige for pasienten. Justere ST-målepunktene Avhengig av monitorens konfigurasjon kan ST-punktet plasseres: i forhold til J-punktet I vinduet Juster ST-punkter vises menyknappene ISO-punkt, J-punkt og ST-punkt. Disse kan justeres. eller direkte ved å velge en tallverdi for ST-punktet. Du kan justere ISO- og ST-punktene i vinduet Juster ST-punkter. Innstillingen Velg ST-punkt kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Slik justerer du ST-målepunkter: 1 Velg Juster ST-punktr i menyen Oppsett av ST-analyse for å få opp vinduet Juster ST-punkter. Du kan også bruke menyknappen Juster ST-punkter i vinduet STbaselinje. 2 Velg en EKG-avledning som er egnet for ST-måling, med et synlig J-punkt og en synlig P-takk. Bruk pil opp og pil ned for å bla gjennom ST-utsnittene for de andre EKG-avledningene. 112

131 Om ST-målepunktene 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking 3 Bruk menyknappen Velg punkt for å bla gjennom og aktivere ønsket punkt, og bruk deretter høyre og venstre pilknapper for å flytte målepunktet. Hvert punkt er markert mens det er aktivt. ST-navn og -verdier på markørens tidspunkt 1mV kalibreringssignal ST-I 0.0 Justere ST-punkter Markør for justering av ST-punkter Tidspunkt for den siste justeringen av ST-punkter ST-punkter justert 04 Apr 03 11:38 ISO-punkt -80 J-punkt 48 ST-punkt J+60 Markert ST-punkt ISO ISO-punktets markør plasserer det isoelektriske punktet i forhold til R-takkens topp. Forholdstallet vises i millisekunder ved siden av ISO-punktet. Sett ISOpunktet midt i den flate delen av baselinjen (mellom P- og Q-takken eller foran P-takken). J-punktets markør plasserer J-punktet i forhold til R-takkens topp. Dermed er det lettere å plassere ST-punktet riktig. Sett J-punktet i slutten av QRSkomplekset og i begynnelsen av ST-segmentet. J-punktmarkøren er ikke tilgjengelig hvis monitoren er konfigurert slik at du kan velge ST-punktet direkte. Slik plasserer du ST-punktet i forhold til J-punktet: velg J + 60 eller J Velg J-punkt og bruk pilknappene for å flytte J-punktet og plassere ST-punktet i midten av ST-segmentet. Slik plasserer du ST-punktet direkte: Velg ST-punkt og bruk venstre/høyre-pilknapper for å plassere ST-punktet i midten av ST-segmentet. 4Velg Bruk nye innstill for å aktivere de nye ST-målepunktene og kalkulere alle ST-verdier på nytt. Tidspunkt for de nyeste ST-punktene vises i vinduet Juster ST-punkter. Denne informasjonen slettes når pasienten skrives ut eller når en ny profil legges inn i monitoren. 5 Velg Oppdater for å oppdatere ST-utsnittet i vinduet Juster ST-punkter. 113

132 6 EKG-, arytmi- og ST-overvåking ST-alarmer ST-alarmer ST-alarmer er gule alarmer. Hver ST-avledning har sin egen alarmgrense. ST-alarmer utløses når en ST-verdi overskrider alarmgrensen i mer enn et minutt. Alarmer for alle ST-avledninger slås av samtidig. Hvis mer enn én ST-måling har en aktiv alarm, vises bare alarmmeldingen for den ST-avledningen som har størst avvik fra alarmgrensen. Alarmer for enkelt- eller multiavlednings-st Vær oppmerksom på at hvis alarmer for multiavlednings-st er slått på, utløses bare alarmer hvis mer enn én avledning har en alarmtilstand. Slike velger du alarmer for enkelt- eller multiavlednings-st:! Velg ST-alarmmodus i menyen for Oppsett av ST-analyse. Velg deretter Enkelt-ST eller Multi-ST. Endre ST-alarmgrenser Monitoren kan registrere alarmer for hver ST-avledning. Du kan derfor velge øvre og nedre alarmgrenser for hver ST-avledning.Alarmgrensene kan også velges separat for enkeltavlednings- eller multiavlednings-st. Still øvre og nedre alarmgrenser i forhold til pasientens kliniske tilstand, avdelingens protokoller, legens forordning eller medikamentdefinerte grenser. Normalt vil +1,0 mm eller -1,0 mm fra pasientens ST være en rimelig grense. Følg ellers avdelingens rutiner. 1 Velg ST-alarmmodus i menyen for Oppsett av ST-analyse. Velg deretter Enkelt-ST eller Multi-ST. 2 Velg alarmen du vil justere. 3 Velg ønsket innstilling. 114

133 7Overvåke pulsfrekvens 7 Pulsverdien teller arterielle pulsasjoner som forårsakes av hjertets pumpeaktivitet. Verdien vises i slag per minutt (slag/min). Du kan vise en puls fra et SpO 2 -signal (pleth-kurve) eller et arterielt trykk (ABP, ART, Ao, BAP, FAP, PAP, UAP, P: se kapitlet om trykk for en forklaring på trykknavn). Den viste pulsverdien har lik benevning og fargekode som kilden. Kontroller i menyen Pulsoppsett om målingen er slått på hvis pulsverdien ikke vises på skjermbildet. Menyen Pulsoppsett Hvis skjermbildet viser en pulsverdi, trykker du denne for å få opp menyen Pulsoppsett (Pulskilde). Velg Puls (Pulskilde) i menyen SpO 2 -oppsett eller i menyen Oppsett av arterietrykk. Kilde for alarmpuls Den valgte kilden for alarmpuls vises i oppsettmenyene for pulskilde-parametre. Pulsfrekvensen som er valgt som alarmpuls: overvåkes og genererer alarmer når du velger puls som den aktive alarmkilden sendes til informasjonssenteret, hvis monitoren er tilkoplet dette lagres i detaljtrender og monitorens databaser. Slik velger du hvilken pulsfrekvens som skal brukes som alarmpuls. 1 Velg Puls for alarm i menyen Pulsoppsett. 2 Velg en SpO 2 eller et arterietrykk i hurtigmenyen, eller velg Autom. Hvis du velger Autom., velger monitoren automatisk en pulsfrekvens som brukes som alarmpuls. Monitoren ser gjennom listen fra topp til bunn og aktiverer den første pulsfrekvensen som er slått på og tilgjengelig. 115

134 7 Overvåke pulsfrekvens Slå Puls av og på Slå Puls av og på Hvis du vil slå en pulsverdi av eller på, velger du menyen Pulsoppsett via menyen for parametereller kurveoppsett for pulskilden. Slik slår du for eksempel en SpO 2 pulsverdi av eller på: 1 Gå til menyen Pulsoppsett ved å velge pulsverdien eller Puls i menyen SpO2-oppsett. 2 Velg Puls (pulskilde) i menyen Pulsoppsett. Velg deretter På eller Av. Hvis du vil slå systempuls av eller på i en meny for Pulsoppsett (Pulskilde), må du kontrollere hvilken parametre som er valgt som pulskilde. Gå til menyen Pulsoppsett for denne pulskilden, og slå deretter av pulsparameteren som beskrevet. Bruke pulsalarmer Du kan endre alarmgrenser for pulsfrekvens i menyen Pulsoppsett via en pulskilde, eller i menyen EKG-oppsett. Hvis du endrer alarmgrensene for en pulsverdi, endres også grensene for alle puls- og hjertefrekvensalarmer. Pulsalarmer utløses bare når den aktive alarmkilde er valgt til Puls og en pulskilde er valgt som systempuls. Velge aktiv alarmkilde: HR eller puls? I de fleste tilfellene er HR- og pulsverdiene identiske. For å unngå samtidige alarmer for HR og puls, bruker monitoren enten HR eller puls som aktiv alarmkilde. Slik endrer du alarmkilde: Velg Alarmkilde i menyen EKG-oppsett eller Pulsoppsett, og velg mellom: HR: Hvis du vil bruke HR som alarmkilde for HR/puls. Puls: Hvis du velger Puls som den aktive alarmkilden, ber monitoren deg om å bekrefte valget. Vær oppmerksom på at når Puls er valgt som alarmkilde, er alle arytmi- og EKG HR-alarmer slått av. Auto: Hvis alarmkilden er valgt til Auto, bruker monitoren hjertefrekvensen fra EKGmålingen som alarmkilde hvis EKG-parameteren er slått på og det finnes en gyldig hjertefrekvens. Hvis monitoren ikke finner noen hjertefrekvens, for eksempel på grunn av en løs elektrode, og en pulskilde er slått på og tilgjengelig, aktiverer monitoren automatisk Puls som alarmkilden og bruker pulsfrekvensen fra den parameteren som er valgt som alarmpuls. Mens Puls er valgt som alarmkilde, er alle arytmi- og EKG HR-alarmer slått av. Hvis HR igjen overvåkes, bruker monitoren automatisk denne som alarmkilde. ADVARSEL Arytmialarmer og HR-alarmer slås av hvis du velger Puls som aktiv alarmkilde for HR/Puls. Dette gjelder de arytmialarmene som står nevnt i avsnittet EKG-, arytmi- og ST-oversikt på side 96. Dette angis med meldingen Alle EKG-alarmer av (hvis meldingen er aktivert i konfigurasjonen) og et overkrysset alarmsymbol ved siden av EKG-verdien. Alarmer for høy og lav pulsfrekvens, ekstrem bradykardi og ekstrem takykardi fra puls er aktive. Hvis valg av alarmkilde er deaktivert Du kan ikke endre alarmkilde hvis valg av alarmkilde er deaktivert.hvis du prøver å endrer kilden, viser monitoren meldingen Aktiver ved å gå til Konfig. og aktiver Velg alarmkilde. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 116

135 Bruke pulsalarmer 7 Overvåke pulsfrekvens Endre alarmgrenser for HR/Puls Puls og HR bruker de samme øvre og nedre alarmgrensene. Hvis du endrer alarmgrense i menyen Pulsoppsett, endres automatisk øvre eller nedre alarmgrense for HR i menyen EKG-oppsett, og omvendt. Det eneste unntaket er nedre brady-lås for hver måling: Den laveste verdien for Puls når denne beregnes fra SpO 2 er 30 slag/min, for HR 15 slag/min og for trykk 25 slag/min. Ekstreme alarmgrenser QRS-tone I konfigurasjonsmodus innstilles alarmer for ekstrem frekvens (HR eller Puls, ekstrem taky og ekstrem brady) som utløses av den aktive alarmkilden ved å legge verdier til øvre og nedre alarmgrenser. Du trenger å vite hvilken verdier som er brukt for monitoren. Når du endrer øvre og nedre alarmgrenser, endres de ekstreme alarmgrenser automatisk innenfor det tillatte området.! Slik får du opp verdiene som er lagt til øvre og nedre alarmgrenser for å opprette alarmgrenser for ekstreme frekvenser: Velg menyen EKG-oppsett, og deretter elementene EkstrTaky og EkstrBrady. Den aktive alarmkilden benyttes alltid som kilde for QRS-tonen. Du kan endre lydstyrke i menyen SpO2-oppsett og EKG-oppsett. Tonemodulering endres i menyen SpO2-oppsett. 117

136 7 Overvåke pulsfrekvens Bruke pulsalarmer 118

137 8Overvåke respirasjon (Resp) 8 Monitoren registrerer respirasjon (Resp) ved å måle torakal impedans mellom to EKG-elektroder som er plassert på pasientens bryst. Forandringen i impedans på grunn av brystkassens bevegelser gir respirasjonskurven på skjermbildet. Monitoren teller kurvesykluser for å beregne respirasjonsfrekvensen (RR). Plassere elektrodene Riktig klargjøring av pasientens hud der elektrodene skal sitte er viktig for å få en optimal respirasjonsmåling. Du finner mer om dette i kapitlet om EKG. Respirasjonsmålingen bruker standard EKG-kabler og elektrodeplassering. Du kan bruke de vanlige EKG-kablene til respirasjonsmåling (3-ledet, 5-ledet eller 10-ledet) og standard eller EASI elektrodeplassering. Men du må bruke EKG-kabler som beregnet til intensiv. Respirasjonssignalet måles alltid mellom to av EKG-elektrodene. Med standard elektrodeplassering måles respirasjon mellom R- og L-elektrodene. Med EASI -elektrodeplassering måles respirasjon mellom I- og A-elektrodene. Optimal elektrodeplassering for Resp Hjerteaktivitet Hvis du allerede overvåker EKG, kan det hende at du må flytte på de elektrodene som respirasjon måles mellom for å få en optimal måling. Forandring av elektrodeplasseringen, spesielt når du bruker EASI -plassering, kan føre til forandringer i EKG-kurven og påvirke ST- og arytmitolkning. Hjerteaktivitet kan påvirke respirasjonskurven. Dette skjer når respirasjonselektrodene registrerer impedansendringer på grunn av den rytmiske blodstrømmen. Riktig elektrodeplassering kan redusere registrering av hjerteaktiviteten: Unngå å få leverområdet og hjerteventriklene på linjen mellom elektrodene. Dette er spesielt viktig for neonatale. 119

138 8 Overvåke respirasjon (Resp) Visning av respirasjon på skjermbildet Lateral utvidelse av brystet Enkelte pasienter, spesielt neonatale, utvider brystet til sidene. I slike tilfeller et det best å plassere de to respirasjonselektrodene på det høyre midtaksillære og det venstre området av brystkassen der pustebevegelsen er maksimal. Abdominal respirasjon Enkelte pasienter med nedsatt bevegelse av brystkassen puster hovedsaklig med magen. I slike tilfeller kan det hende at du må plassere venstre ben-elektroden på venstre side av magen, der den abdominale bevegelsen er maksimal. Visning av respirasjon på skjermbildet Respirasjonsmålingen vises på skjermbildet som en kontinuerlig kurve og en tallverdi for respirasjonsfrekvensen. Hvis respirasjonsfrekvensen er nesten lik hjertefrekvensen, angis det med meldingen HR = RR ved siden av respirasjonskurven (gjelder bare manuell registreringsmodus). Skjermbildet på din monitor kan se litt annerledes ut enn illustrasjonen. 1 ohm kalibreringsmerke Manuelt valgt registreringsnivå Resp.verdi og navn Resp RR 22 1 ohm Endre registreringsmodus for respirasjon 120 Registreringsnivået kan justeres automatisk eller manuelt.! Slik endrer du registreringsmodus: Velg Auto./Man. i menyen Resp.-oppsett og velg en av innstillingene. Automatisk registreringsmodus I automatisk modus justerer monitoren automatisk registreringsnivået, avhengig av kurvehøyde og forekomst av hjerteartefakter. Vær oppmerksom på at registeringsnivået (en prikket linje) ikke vises på kurven når automatisk registreringsnivå er valgt. Bruk automatisk registreringsnivå i situasjoner der: respirasjonsfrekvensen og hjertefrekvensen er forskjellige

139 Endre respirasjonskurvens størrelse 8 Overvåke respirasjon (Resp) respirasjon er spontan, med eller uten kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) pasienten ventileres, bortsett fra pasienter med intermitterende ventilasjon (IMV). Manuell registreringsmodus I manuell registreringsmodus velger brukeren registreringsnivå for respirasjonen.! Velg Manuell opp eller Manuell ned i menyen Resp.-oppsett. Bruk den prikkede linjen på respirasjonskurven til å bestemme ønsket nivå. Når nivå er valgt, tilpasser registreringsnivået seg ikke til forskjellige respirasjonsdybder. Vær oppmerksom på at du kanskje må endre registreringsnivået hvis respirasjonsdybden forandrer seg. Bruk manuell registreringsnivå i situasjoner der: respirasjonsfrekvensen er omtrent lik hjertefrekvensen. pasienten får intermitterende ventilasjon (IMV). respirasjonen er svak. Du kan eventuelt flytte på elektrodene for å forbedre signalet. Registreringsmodus og hjerteaktivitet I automatisk registreringsmodus: Hvis du overvåker respirasjon og EKG er slått av, kan monitoren ikke sammenligne hjerte- og respirasjonsfrekvensen og registrere om hjerteaktiviteten påvirker respirasjonskurven. Registreringsnivået for respirasjon settes automatisk høyere for å unngå registrering av hjertefrekvens som respirasjon. I manuell registreringsmodus: Hjerteaktivitet kan i enkelte situasjoner trigge respirasjonstelleren. Det kan føre til at apné overses av monitoren eller en falsk høy respirasjonsfrekvens. Hvis du tror at hjerteaktiviteten registreres som respirasjon, må du flytte registreringsnivået over sonen for hjerteaktivitet. Hvis respirasjonskurven er så liten at du ikke kan flytte registreringsnivået oppover, må du forbedre elektrodeplasseringen som beskrevet i Lateral utvidelse av brystet. Endre respirasjonskurvens størrelse ADVARSEL Kontroller registreringsnivået for respirasjon når du har økt eller minsket størrelsen på respirasjonskurven (gjelder manuell registreringsmodus).! Velg Str. opp for å øke størrelsen eller Str. ned for å minske størrelsen i menyen Resp.- oppsett. Endre respirasjonskurvens hastighet Respirasjonskurver vises vanligvis med en lavere hastighet enn andre kurver. Derfor har respirasjonsmålingen en egen hastighetskontroll som ikke påvirkes av kurvehastigheten til de andre målingene.! Velg respirasjonskurven for å få opp RespKurve-menyen, og velg deretter Endre hast.. Velg ønsket hastighet i hurtigmenyen. Dette bestemmer hastigheten i millimeter per sekund (mm/s) til kurven på skjermbildet. 121

140 8 Overvåke respirasjon (Resp) Bruke respirasjonsalarmer Bruke respirasjonsalarmer Respirasjonsalarmer kan slås av og på, og øvre og nedre alarmgrenser kan endres på samme måte som for andre parameteralarmer. Dette står beskrevet i kapitlet om alarmer. Endre forsinkelse for apnéalarm Apnéalarm er en rød alarm og brukes til å varsle om apnéer. Forsinkelsestiden for apnéalarm definerer hvor lang tid det går fra monitoren ikke kan registrere respirasjonsaktivitet og til alarmen utløses. 1 Velg Apnétid i menyen Resp.-oppsett. 2 Velg ønsket innstilling. Sikkerhetsinformasjon om respirasjon ADVARSEL Registreringsnivå for respirasjon Hvis du ikke stiller registreringsnivået riktig i manuell modus, kan det hende at monitoren ikke oppdager en apné. Hvis du velger et registreringsnivå som er for lavt, er det større sjanse for at monitoren registrerer hjerteaktivitet og feilaktig tolker denne hjerteaktiviteten som respirasjon ved en apné og dermed overser apnéen. Apné Respirasjonsmålingen kan ikke oppdage obstruktive og blandede apnéer. Overvåkingen gir bare alarm når en forhåndsinnstilt tid siden siste respirasjon har gått. Sikkerheten og ytelsen til respirasjonsmålingen ved registrering av apné, spesielt gjelder dette apné hos premature og spebarn, er ikke stadfestet. Forstyrrelse Ved bruk under forhold i henhold til EMC-normen EN (Radiated Immunity 3V/m), kan feltstyrker over 1 V/m forårsake feilaktige målinger ved varierende frekvenser. Det anbefales derfor å unngå bruk at elektronisk radioutstyr i umiddelbar nærhet av respirasjonsmodulen. Respirasjonstilbehør Ved måling av respirasjon skal EKG-kabler til operasjon ikke brukes. Bruk kablene som står oppført i kapitlet om tilbehør, avsnittet om respirasjon. Du kan ikke måle respirasjon med de oransje EKG-kablene til operasjon. Disse kablene har en høyere intern impedans som er nødvendig når de brukes i nærheten av elektrokirurgi. Pacemakere med tilpasning til frekvens: Implanterte pacemakere som kan tilpasses minuttvolumet kan enkelte ganger reagere på impedansmålingen som brukes av pasientmonitorer til å finne respirasjonsverdier. Dette kan føre til at pacemakeren pacer med maksimal frekvens. Dette kan unngås ved å slå av respirasjonsmålingen. 122

141 9 9Overvåke SpO 2 Philips pulsoksymetri bruker en bevegelsestolerant signalbehandlingsalgoritme, basert på Fourier artefaktundertrykkelses-teknologi (FAST). Dette gir fire målinger: Oksygenmetning i arterielt blod (SpO 2 ) - prosent oksygenert hemoglobin i forhold til summen av oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin (funksjonell arteriell oksygenmetning). Pleth-kurve - visuell visning av pasientens puls. Pulsfrekvens (beregnet fra pleth-kurven) - registrerer pulsasjoner per minutt. Perfusjonsindikator - tallverdi som gir en relativ indikasjon av blodgjennomstrømningen på målestedet. 123

142 9 Overvåke SpO 2 Velge SpO 2 -probe Velge SpO 2 -probe Pasientens vekt (kg) Pasientens vekt (lb) Voksen Voksen Voksen Voksen Voksen Vokse Vokse Barn Barn Barn Barn Barn Spebarn Barn Spebarn Neo Philips best.nr. Philips Oxisensor OxiCliq/ OxiMax MAX- Foretrukket probe Alternativ probe Flergangsprober Engangsprober Bruk diagrammet til å finne den proben som passer best til pasienten. Finn pasientens vekt på den vertikale aksen. De mørke områder angir at proben på den horisontale aksen er et beste valg for denne pasienten. De lyse områdene angir prober som er et godt valg. Anbefalt applikasjonssted vises med en hvit prikk på bildet. Eksempel: For et barn på 35 kg er det beste alternativet M1192A, festet på tåen eller fingeren. Men M1194A festet på øret kan også brukes. Les bruksanvisningene som ble levert med proben før du tar proben i bruk. MAX-FAST-proben skal alltid brukes med pannebåndet som forhandles av Nellcor. Flere typer prober og overgangskabler kan benyttes, avhengig av hvilken SpO 2 -opsjon monitoren har. Probene for de forskjellige opsjonene har samme farge som kontaktene de passer til. I kapitlet om tilbehør finner du et kompatibilitetskart.. OBS! Ikke bruk OxiCliq i omgivelser med høy luftfuktighet, for eksempel i kuvøser, eller i nærheten av væsker. Dette kan forurense proben og de elektriske komponentene, og derved gi upålitelige eller avbrutte målinger. Ikke bruk engangsprober på pasienter som reagerer allergisk på klebemiddelet. 124

143 Feste proben 9 Overvåke SpO 2 Feste proben 1 Følg instruksjonen som ble levert med SpO 2 -proben, og vær oppmerksom på alle advarsler og forholdsregler. 2 Fjern neglelakk fra applikasjonssstedet. 3 Fest proben på pasienten. Applikasjonsstedet skal passe med probestørrelsen slik at proben ikke kan falle av, men heller ikke sitter for stramt. M1195A fingerprobe for spebarn: Velg en finger eller tå med en diameter på 7-8 mm. Når du fester en M1193A neonatalprobe, må du passe på at du ikke strammer remmen for mye. 4 Kontroller at lyssenderen og fotodetektoren er rett overfor hverandre. Alt lys fra senderen skal passere gjennom pasientens vev. ADVARSEL Løs probe: Hvis proben er for løs, kan den falle av eller ytelsen til de optiske komponentenes kan bli redusert. Hvis den er for stram, for eksempel fordi applikasjonsstedet er for stort eller utvikler ødem, kan det føre til for stort trykk. Det kan føre til venøs opphopning distalt for stedet, gi interstitielt ødem, hypoksemi og nedsatt blodforsyning i vev. Det kan oppstå hudirritasjoner eller -skader hvis proben sitter for lenge på det samme stedet. Dette kan unngås ved å undersøke applikasjonsstedet jevnlig og bytte sted minst hver 4. time. Venøs pulsasjon: Ikke fest proben for stramt. Det kan føre til venøs pulsasjon, noe som kan hindre sirkulasjonen i betydelig grad og føre til unøyaktige målinger. Omgivelsestemperatur: Bruk ikke en SpO 2 -probe i romtemperaturer som overstiger 37 o C. Det kan forårsake alvorlige brannsår etter lengre tids bruk. Unngå følgende ekstremiteter: Fest ikke proben på ekstremiteter med arteriekateter eller infusjoner. Kople til SpO 2 -kabler! Kople probekabelen til den fargekodete kontakten på pasientmodulen eller parametermodulen. Hvis du bruker engangsprober: kople proben til overgangskabelen, og sett kabelen inn i modulen. Flergangsprober koples direkte til modulen. SpO 2 OBS! Forlengelseskabler: Bruk aldri mer enn én forlengelseskabel (M1941A). Bruk ikke en forlengelseskabel med Philips-flergangsprober eller -overgangskabler med bestillingsnumre som ender på -L (angir "Lang" type). Elektrisk forstyrrelse: Hold nettledninger unna probekabelen og -kontakten for å unngå elektrisk forstyrrelse. Fuktighet: Neonatale pasienter: Sørg for at probekontakter og overgangskabler ligger utenfor kuvøsen. Den fuktige luften inne i kuvøsen kan forårsake unøyaktige målinger. 125

144 9 Overvåke SpO 2 Måle SpO 2 Måle SpO 2 1 Velg riktig pasientkategori (voksen/barn/neonatal) på monitoren. Dette gir optimal beregning av SpO 2 - og pulsverdiene. 2 Kontroller jevnlig at applikasjonsstedet: har pulasasjon. Helst bør perfusjonsindikatoren være over 1,0. ikke endrer tykkelse (for eksempel på grunn av ødem) som gjør at proben ikke lenger passer. ADVARSEL Undersøk applikasjonsstedet hver 2. til 3. time for å kontrollere hudkvalitetet og probeplasseringen. Hvis hudkvaliteten endres, må du feste proben et annet sted. Endre applikasjonssted minst hver 4. time. Bruk av SpO 2 -probe under MR kan gi alvorlige brannskader. For å redusere denne risikoen må du sørge for at kabelen er plassert slik at det ikke dannes induktive løkker. Hvis proben ikke ser ut til å fungere slik den skal, må den øyeblikkelig fjernes fra pasienten. OBS! Injiserte fargestoffer, som metylenblått eller intravaskulære dyshemoglobiner som methemoglobin og karbooksyhemoglobin, kan føre til unøyaktige målinger. Forstyrrelse kan komme av: kraftig omgivelseslys (Tips! dekk probestedet med lystett materiale.) Elektromagnetisk forstyrrelse. Kraftige pasientbevegelser og vibrasjoner. Vurdere en uventet SpO 2 -verdi Tradisjonelt er SpO 2 -verdiens gyldighet kontrollert ved å sammenligne pulsfrekvensen fra SpO 2 med hjertefrekvensen fra EKG. Med nyere algoritmer, som FAST-SpO 2, brukes ikke lenger et slik gyldighetskriterium fordi riktig kalkulasjon av SpO 2 ikke direkte er knyttet til riktig registrering av hver puls. SpO 2 /Pleth-pulsfrekvensen kan avvike fra hjertefrekvensen fra EKG hvis pulsfrekvensen er svært lav eller pasienten har kraftig arytmi, men dette angir ikke en unøyaktig SpO 2 -verdi. Hvis du er i tvil om SpO 2 -verdien, kan du bruke pleth-kurve og perfusjonsindikatoren til å kontrollere signalkvaliteten. 126

145 SpO 2 -alarmer 9 Overvåke SpO 2 SpO 2 -alarmer Informasjonen nedenfor gjelder bare alarmer som er spesifikke for SpO 2. I kapitlet om alarmer finner du generell alarminformasjon. SpO 2 har alarm for øvre og nedre grenser, og en desaturasjonsalarm med høy prioritet (rød alarm). Du kan ikke velge en nedre alarmgrense under grensen for desaturasjonsalarm. OBS! Hvis du måler SpO 2 på en ekstremitet der også NBP er tilkoplet, kan du få en INOP-melding for SpO 2 når NBP-mansjetten blåses opp. Hvis monitoren er konfigurert til å undertrykke denne alarmen, kan alarmer for plutselige endringer i pasientens tilstand, som pulstap eller hypoksi, forsinkes med inn til 60 sekunder. Justere alarmgrensene Gjør følgende i SpO 2 -oppsett-menyen: Velg Øvre grense og velg deretter ønsket grense. Velg Nedre grense og velg deretter ønsket grense. ADVARSEL Høye oksygennivåer kan predisponere et prematurt barn for retrolental fibroplasi. Hvis dette forholdet må tas med i betraktning, skal du IKKE stille den øvre alarmgrensen til 100 %. Det er det samme som å slå av øvre alarmgrense. Det anbefales å bruke transkutan po 2 -overvåking til premature som får ekstra oksygen. Justere alarmgrensen for desaturasjon Alarmen for desaturasjon er en rød alarm som utløses ved potensielle livstruende fall i oksygenmetningen. 1 Velg Desat.grense i SpO 2 -oppsett-menyen. 2 Juster grensen. Pleth-kurven Pleth-kurven har automatisk skala og vises med maksimal størrelse. Størrelsen reduseres bare når signalkvaliteten er dårlig. Kurven er IKKE direkte relatert til pulsstyrken. Bruk perfusjonsindikatoren for å vurdere endringer i pulsstyrken. 127

146 9 Overvåke SpO 2 Perfusjonsindikator (Pleth) minste størrelse for en pålitelig SpO 2 -verdi Perfusjonsindikator (Pleth) Perfusjonsindikatorens tallverdi gir en relativ indikasjon på blodgjennomstrømning på målestedet. Pulsoksymetri er basert på pulserende signaler. Du kan derfor også bruke perfusjonsindikatoren som en kvalitetsindikator for SpO 2 -målingen. Over 1 er optimalt, mellom 0,3-1 er akseptabelt. Under 0,3 er marginalt - fest proben på nytt eller finn et bedre sted. Velge SpO 2 /Pleth som pulskilde 1 Velg Puls (SpO 2 ) i menyen SpO2-oppsett for å få opp menyen Pulsoppsett. 2 Velg Systempuls i menyen Pulsoppsett, og velg deretter SpO 2 i hurtigmenyen. Velge tonemodulering Når tonemodulering er aktivert, blir QRS-tonen dybere hvis SpO 2 -verdien faller. Husk at QRS-tonen beregnes fra HR eller Puls, avhengig av hvilken som er valgt som alarmkilde.! Velg Tonemodulering i menyen SpO 2 -oppsett, og velg mellom Ja (= på) og Nei (= av). Tonemodulering er lisensiert under US-patentet US 4,653,498 fra Nellcor Puritan Bennett Incorporated, et Tyco Healthcare-firma. Velge QRS-lydstyrke! Velg QRS-lydstyrke i menyen SpO 2 -oppsett og velg deretter ønsket lydstyrke. Beregne SpO 2 -differanse I tilfeller med flere SpO 2 -målinger (via SpO 2 -modulen eller VueLink) kan monitoren vise begge SpO 2 -verdier og beregne differansen mellom dem. Den andre verdien trekkes fra den første. 1 Velg Målinger i menyen Hovedoppsett. 2 Velg Første SpO 2 i menyen SpO 2 -oppsett. 3 Velg den første parameteren. 128

147 Beregne SpO 2 -differanse 9 Overvåke SpO 2 4 Velg Andre SpO 2. 5 Velg den andre parameteren. 129

148 9 Overvåke SpO 2 Beregne SpO 2 -differanse 130

149 10 10Overvåke NBP Monitoren bruker oscillometrisk metode til å måle NBP. Voksen og pediatrisk modus: Blodtrykksmålingene med dette utstyret er i samsvar med American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers (ANSI/AAMI SP ) vedrørende middelfeil og standardavvik sammenlignet med intraarterielle eller auskultatoriske målinger (avhengig av konfigurasjonen) i en representativ pasientpopulasjon. Ved auskultatoriske målinger ble den femte Korotkoff-lyden brukt til å finne det diastoliske trykket. I neonatal modus er blodtrykksmålingene med dette utstyret i samsvar med American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers (ANSI/AAMI SP ) vedrørende gjennomsnittsfeil og standardavvik sammenlignet med intraarterielle målinger i en representativ pasientpopulasjon. NBP-målinger kan brukes ved elektrokirurgi og defibrillering i henhold til IEC /EN Den kliniske betydningen av NBP-informasjonen må vurderes av en lege. Hvordan oscillometriske NBP-målinger virker Oscillometrisk utstyr måler amplituden av trykkendringene i den okkluderte mansjetten etter hvert som luften slippes ut av mansjetten fra et trykk over systolisk trykk. Amplituden øker plutselig når pulsen slår gjennom den okkluderte arterien. Etter hvert som luften slippes ut av mansjetten, øker pulsasjonene i amplitude til et maksimum (dette tilsvarer omtrent middeltrykket), og faller deretter. Studier viser at spesielt i kritiske tilfeller (f.eks. ved arytmi, vasokonstriksjon, hypertensjon, sjokk) er oscillometrisk utstyr mer nøyaktig og konsistent enn utstyr som bruker andre noninvasive måleteknikker. ADVARSEL Pasientkategori: Velg pasientkategori som passer til din pasient. Ikke bruk voksen innstillinger til neonatale pasienter. Disse innstillingene har høyere inflasjonstrykk, overtrykksgrenser og målevarighet. Intravenøs infusjon: Bruk ikke NBP-mansjetten på en ekstremitet med intravenøs infusjon eller kateter. Det kan føre til vevskader rundt kateteret når infusjonen hindres eller blokkeres på grunn av trykket i mansjetten. Hudskade: Ikke mål NBP på pasienter med sigdcelleanemi eller andre tilstander der hudskade har oppstått eller kan forventes. Måling uten tilsyn: Ut fra et klinisk synspunkt må du avgjøre om det er tilrådelig å foreta blodtrykksmålinger uten tilsyn på pasienter med alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Det kan være fare for hematom i ekstremiteten der mansjetten plasseres. 131

150 10 Overvåke NBP Forberedelse til NBP-måling OBS! Kontakt service hvis du søler væske på utstyret eller tilbehøret, spesielt hvis væsken kan komme inn i slangen eller pasientmodulen. Målebegrensninger Målemodus Referansemetode Målinger kan ikke utføres hvis hjertefrekvensen er lavere enn 40 slag/min eller høyere enn 300 slag/ min, eller hvis pasienten er tilkoplet en hjerte-lungemaskin. Målingen kan være unøyaktig eller umulig å utføre: hvis det er vanskelig å registrere en regelmessig arterietrykkpuls. hvis pasienten har arytmier med kraftige eller kontinuerlige pasientbevegelser, f.eks. skjelvinger eller kramper hvis blodtrykket endrer seg raskt hvis pasienten har alvorlig sjokk eller hypotermi som reduserer blodstrømmen til perifere deler. hvis pasienten er overvektig. Et tykt lag fett rundt ekstremiteten demper oscillasjonene fra arterien på en ødematøs ekstremitet. Det finnes tre forskjellige typer NBP-målinger: Manuell - brukeren starter hver måling. Auto - målingene gjentas automatisk med innstilt tidsintervall (mellom 1 og 120 minutter). AKUTT - raske serier med påfølgende målinger i en 5 minutters periode. Deretter går monitoren tilbake til forrige modus. Skal bare brukes hvis pasienten er under tilsyn. Referansemetoden for NBP-målingen kan være auskultatorisk (mansjett) eller invasiv (intra-arterielt). Du finner mer informasjon om dette i "Application Note" om NBP. Denne ligger på CD-ROM-en med monitorens dokumentasjon. I voksen og pediatrisk modus: kontroller den aktive innstillingen ved å velge Hovedoppsett -> Parametre -> NBP, og kontroller om Referanse-innstillingen er satt til Auskultatorisk eller Invasiv. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. I neonatal modus: for å oppfylle sikkerhetsstandarder brukes invasiv alltid som referansemetode. Denne innstillingen kan ikke endres og er ikke synlig i noen funksjonsmodus. Forberedelse til NBP-måling 1 Kople sammen mansjett og luftslange. 2 Sett luftslangen i den røde NBP-kontakten. Unngå trykk eller klem på slangene. Luft må kunne passere uhindret gjennom slangene. 132

151 Forberedelse til NBP-måling 10 Overvåke NBP NBP 3 Kontroller at du bruker en Philips-godkjent mansjett av riktig størrelse og at innermansjetten ikke er vridd eller sammenfoldet. Feil størrelse på mansjetten, eller en vridd eller sammenfoldet innermansjett kan gi unøyaktige målinger. Mansjettens bredde skal være % av ekstremitetens omkrets. Den oppblåsbare delen av mansjetten skal være så lang at den rekker minst 80 % rundt ekstremiteten. 4 Ekstremiteten som mansjetten festes på skal være på samme nivå som pasientens hjerte. Hvis ikke, må du bruke korreksjonsfaktoren for å korrigere målingen. Merket på mansjetten skal være rett over arterien. Ikke fest mansjetten for stramt rundt ekstremiteten. Det kan føre til misfarging og iskemi i ekstremiteten. Undersøk jevnlig stedet der mansjetten er plassert for å sikre at huden ikke skades, og følg med på hudfarge, temperatur og følsomhet i ekstremiteten. Hvis huden endres, eller hvis sirkulasjonen i ekstremiteten påvirkes, må du flytte mansjetten til et annet sted eller stoppe blodtrykksmålingene øyeblikkelig. Kontroller hyppigere hvis du tar automatiske eller akutte målinger. Korrigere verdien hvis ekstremiteten er ikke i nivå med hjertet Slike korrigerer du verdien hvis ekstremiteten ikke er i nivå med hjertet: legg til 0,75 mmhg for hver centimeter over eller trekk fral 0,75 mmhg for hver centimeter lavere Hvordan lese NBP-verdiene Alarmkilde Målemodus Sys. Auto NBP mmhg Mansj 151Auto 60 min 17:15 Tidsstempel/ Tidsur Middel Alarmgrenser Systolisk Diastolisk Middeltrykk Det kan hende at enkelte elementer ikke er synlige, det avhenger av størrelsen på NBP-verdiene. Din monitor kan være konfigurert til å vises bare systoliske og diastoliske verdier. Alarmkilder Hvis du har parallelle alarmkilder, vises disse i stedet for alarmgrensene. NBP-tidsstempel avhengig av den konfigurerte innstillingen for Tidsstempel, vises tiden ved siden av NBP-verdien som: Måletidsp: tidspunkt for den siste NBP-målingen eller 133

152 10 Overvåke NBP Starte og stoppe NBP-målinger Neste måling: hvor lang tid det er til neste automatisk måling, vist som en grafisk stolpe med gjenværende tid. Se tegningen til høyre. Under en måling vises mansjettens trykk i stedet for enheter og tidsintervall. En tidlig systolisk verdi gir deg en foreløpig indikasjon på det systoliske blodtrykket under målingen. Starte og stoppe NBP-målinger Bruk oppsettmenyen, smarttastene eller pasientmodulens faste knapp for å starte og stoppe målinger. Handling NBP-oppstartsmeny Smarttaster Pasientmodulknapp Starte/Stoppe manuell måling Starte automatiske målinger Stoppe pågående automatiske måling Stoppe den pågående automatiske, manuelle eller AKUTTE målingen og avslutte automatiske målinger Start/Stopp Stopp alle --- Start/Stopp Starte AKUTT-måling NBP AKUTT AKUTT (pasientmoduler uten trykk-/temp.-måling) Stoppe den pågående AKUTTmålingen og avslutte serien Start/Stopp Start/Stopp NBP AKUTT AKUTT (pasientmoduler uten trykk-/temp.-måling) OBS! Pasienten må vurderes klinisk før gjentatte serier med AKUTT-målinger utføres på grunn av risikoen for hudblødninger, iskemi og nevropati i ekstremeteten. Aktivere automatisk modus og velge tidsintervall 1 Velg Auto./Man. i menyen NBP-oppsett. 2 Velg mellom Auto/Man. 3 Hvis du velger automatiske målinger, må du også velge Tidsintervall og angi tidsintervallet mellom to målinger. Hvis du endrer profil eller pasientkategori, stopper eventuell pågående automatiske måling og den automatiske serien, og NBP-verdien forsvinner fra skjermbildet. 134

153 Velge alarmkilde for NBP 10 Overvåke NBP Velge alarmkilde for NBP Du kan bruke det systoliske, diastoliske og middeltrykket som alarmkilde, enten én av dem eller samtidig. Du får bare én alarm om gangen, og prioriteten er middel, systolisk, diastolisk. Velg Alarmer fra i menyen NBP-oppsett, og velg mellom: Alternativer Sys. Dia. Middel Sys&Dia Dia&Midl Sys&Midl S&D&M Overvåket trykkverdi systolisk diastolisk middel systolisk og diastolisk som parallelle alarmer diastolisk og middel som parallelle alarmer systolisk og middel som parallelle alarmer alle tre trykk som parallelle alarmer Venepunksjon NBP-mansjetten kan brukes til å gi et sub-diastolisk trykk. Mansjetten slipper automatisk ut luften etter en viss tid (170 sekunder i voksen/pediatrisk modus, 85 sekunder i neonatal modus) hvis du ikke slipper ut luften. 1 Velg Venepunksj. i menyen NBP-oppsett. 2 Legg inn venekanyle/ta blodprøve. 3 Velg Venepunksj. igjen for å slippe luften ut av mansjetten. Under venepunksjon vises mansjettrykket på skjermbildet, og hvor lang tid det er tilbake i venepunksjonsmodus. Mansjettrykk Venepunksjonsmodus NBP VP 01:45 (60) Tid tilbake i venepunksjonsmodus Kalibrere NBP NBP skal ikke kalibreres av brukeren. Mansjett-trykktransdusere må kontrolleres og kalibreres, ved behov, minst hvert annet år av kvalifisert servicepersonell. Se mer om dette i Service Guide. 135

154 10 Overvåke NBP Kalibrere NBP 136

155 11 11Overvåke temperatur Pasientmodulen, en av tilleggsmodulene eller en temperaturmodul kan brukes til overvåking av temperatur. Temperaturmålingen slås automatisk på når du kopler til en probe. Du kan slå av målingen manuelt. Temperaturmåling 1 Velg probe (type og størrelse) som passer til din pasient. 2 Engangsprober koples til en overgangskabel. 3 Kople proben eller overgangskabelen til temperaturkontakten. 4 Fest proben på pasienten. Du bør bruke et beskyttelsestrekk på rektalprober. 5 Velg ønsket temperaturnanv. 6 Kontroller at alarminnstillingene (av eller på, høye eller lave grenser) er passende for din pasient og type temperaturmåling. Velge navn på temperaturen Velg temperaturnavn som passer til stedet proben er festet. Navnet er en unik etikett for hver type temperatur. Hvert navn har en bestemt farge og alarminnstillinger som monitoren bruker. 1 Velg Navn i menyen <Temp>-oppsett. 2 Velg riktig navn fra listen. Temperaturkontakt Temp uspesifikt temperaturnavn Trekt rektaltemperatur Tart arteriell temperatur Thud hudtemperatur Tkjern kjernetemperatur Tven venøs temperatur Tøsof øsofageal temperatur Tnaso nasofaryngeal temperatur 137

156 11 Overvåke temperatur Beregne temperaturdifferanse Flere navn for temperatur Følgende navn kan brukes hvis Type benevning er satt til Full. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Vær oppmerksom på at disse navn kan vises feilaktig hvis monitoren er koplet til et informasjonssenter. Se mer om dette i kapitlet om Configuration Guide for monitoren. T1, T2, T3, T4 uspesifike temperaturnavn Tamb omgivelsestemperatur: Tcereb cerebral temperatur Ttymp trommehinnetemperatur Tvesik blæretemperatur Beregne temperaturdifferanse Monitoren kan beregne og vise differansen mellom to temperaturer ved å trekke den andre fra den første. Differansen benevnes Temp. 1 Velg Målinger i menyen Hovedoppsett. 2 Velg Første temp. i menyen Temp.-oppsett. 3 Velg navn på målingen. 4 Velg Andre temp. 5 Velg navn på målingen. 138

157 12 12Overvåke invasivt trykk Pasientmodulen, en av tilleggsmodulene eller en trykkmodul kan brukes til overvåking av trykk. Klargjøre trykkmålingen 1 Kople til trykk-kabelen. Pasientmodul Modul 2 Klargjør infusjonsvæske til spyling. 3 Spyl trykksettet og slangene for å fjerne alt luft. Kontroller at luftbobler også er fjernet fra transduseren og treveiskraner. ADVARSEL Hvis du oppdager luftbobler i slangene, må du spyle på nytt med infusjonsvæsken. Luftbobler kan føre til uriktige trykkverdier. 4 Kople trykkslangen til kateteret. 5 Hvis du bruker en overtrykksmansjett, fester du denne rundt infusjonsvæsken. Blås den opp ifølge avdelingens retningslinjer, og start deretter infusjonen. 6 Plasser transduseren slik at den er i nivå med hjertet, omtrent i nivå med den midtaksillære linjen. 139

158 12 Overvåke invasivt trykk Nulle trykktransduseren ADVARSEL Ved måling av intrakranielt trykk (ICP) hos en sittende pasient skal transduseren være i nivå med overkanten av øret. Feil plassering av transduseren kan gi uriktige verdier. Velge navn på trykket Velg trykknavn som passer til stedet kateteret er satt inn. Navnet er en unik etikett for hver type trykk. Hvert navn har en bestemt farge, kurveskala og alarminnstillinger som monitoren bruker. 1. Velg Navn i menyen <Trykk>-oppsett. 2. Velg riktig navn fra listen. Flere navn for trykk Navn Beskrivelse Navn Beskrivelse ABP Arterietrykk P Uspesifikt trykknavn ART Arterietrykk (alternativ) PAP Lungearterietrykk Ao Aortatrykk RAP Høyre atrietrykk CVP Sentralt venetrykk UAP Navlearterietrykk ICP Intrakranielt trykk UVP Navlevenetrykk LAP Venstre atrietrykk Følgende navn kan brukes hvis Type benevning er satt til Full. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Vær oppmerksom på at disse navn kan vises feilaktig hvis monitoren er koplet til et informasjonssenter. Se mer om dette i kapitlet om Configuration Guide for monitoren. Navn BAP FAP IC1, IC2 Beskrivelse brakialarterietrykk femoralarterietrykk Alternative intrakranielle trykk P1, P2, P3, P4 Alternative uspesifikke trykknavn Nulle trykktransduseren For å sikre nøyaktige verdier må monitoren ha en gyldig nullverdi. Nulle transduseren ifølge avdelingens rutiner (minst én gang per dag). Du må utføre en nulling: når du bruker en ny transduser eller trykkslange hver gang du kopler transduserkabelen til monitoren hvis du tror at monitorens trykkverdier ikke er riktige. 140

159 Nulle trykktransduseren 12 Overvåke invasivt trykk Nulle ICP (eller IC1/IC2) Retningslinjene på din avdeling kan angi færre nullinger av ICP-transduseren enn av andre transdusere for å redusere faren for infeksjon. Når du nuller en ICP-transduser, lagres nullverdien automatisk og du blir ikke bedt om å gjenta nullingen. Hvis du vil nulle alle trykk samtidig bortsett fra ICP, kopler du ICP-transduseren fra pasientmodulen mens du nuller. Den lagrede verdien hentes fram når du kopler til transduseren igjen. ADVARSEL Hvis du velger ICP (eller IC1/IC2), bruker monitoren automatisk den nyeste nullingen. Derfor må du nulle transduseren riktig ifølge instruksjonene som ble levert med transduseren og avdelingens rutiner. Hvis du bruker en transduser som ikke kan nulles på nytt etter plassering, må du sørge for at modulen forblir tilkoplet pasienten slik at du er sikker på at nullverdien er riktig for din pasient. Nyeste nullverdi Monitoren viser tidspunkt for den nyeste nullingen på statuslinjen. Hvis denne har forsvunnet fra skjermbildet, kan du få opp informasjonen igjen ved å gå til menyen for trykkoppsett. Nulle en trykkmåling ADVARSEL Alarmer for invasivt trykk (og pulsalarmer hvis disse beregnes fra trykket) undertrykkes i inn til 30 sekunder etter at nullingen er ferdig. 1 Steng treveiskranen mot pasienten. 2 Åpne transduseren til luft for å kompensere for det statiske trykket og barometertrykket som utøves på transduseren. 3 Velg Null <Trykk> i menyen for trykkoppsett. 4 Lukk treveiskranen mot luft og åpne til pasienten når meldingen <Trykk> nulling utført <dato og tid> vises på statuslinjen (f.eks. ABP nulling utført 13. mar 02 23:35). Bruke den faste knappen Null Hvis du trykker Null-knappen på M1006B trykkmodul, starter en nulling av det trykket modulen overvåker. Hvis du trykker Null-knappen på M3001A pasientmodul, starter nulling av de trykkene som overvåkes av pasientmodulen og eventuelle tilkoplede tilleggsmoduler. Nulle alle trykk samtidig ADVARSEL Kontroller før du nuller alle trykk at alle trykktransdusere er åpnet til luft. Du kan bruke smarttasten Null til samtidig å nulle alle trykk pasienten er tilkoplet. Velg trykket du vil nulle eller velg Alle trykk for å nulle alle trykkene samtidig. 141

160 12 Overvåke invasivt trykk Justere kalibreringsfaktor Feilsøke nulling På statuslinjen vises mulige årsaker til en mislyket nulling: Melding Tiltak kan ikke nulles - teknisk feil kan ikke nulles - for stort avvik kan ikke nulles - ustabilt signal kan ikke nulles - ingen transduser kan ikke nulles - pulsatilt trykk kan ikke nulles - tiden er ute Slå først på <Trykk> Justere kalibreringsfaktor Kontroller hver gang du bruker en flergangstransduser at transduserens kalibreringsfaktor stemmer med kalibreringsfaktoren på skjermbildet. For å få nøyaktige målinger må disse være like. 1 Velg Kal.faktor i menyen <Trykk>-oppsett. Velg riktig verdi fra listen i henhold til avdelingens retningslinjer hvis den viste verdien ikke stemmer med transduserens verdi. 2 Velg Bekreft for å bekrefte den nye kalibreringsfaktoren. Vise bare middeltrykk Bruk dette alternativet når du bare vil ha verdi for middeltrykket.! Velg Kun middel i menyen for trykkoppsett. Velg På for bare å få middelverdier på skjermbildet, eller Av for å vise alle trykkverdiene (systolisk, diastolisk og middel). Endre trykkurvens størrelse Teknisk feil i trykkmodulen. Kontakt service. Kontroller at transduseren er åpnet til luft og prøv igjen. Hvis dette mislykkes kan det være feil på utstyret. Bytt overgangskabel og prøv igjen. Hvis dette mislykkes, bytt transduser og prøv igjen. Kontakt service hvis nulling fortsatt mislykkes. Kontroller at trykktransduseren er riktig tilkoplet og prøv igjen. Hvis dette mislykkes, bytt overgangskabel og prøv igjen. Hvis dette mislykkes, bytt transduser. Kontroller at transduseren er åpnet til luft og ikke til pasient, og prøv igjen. Trykk Null en gang til. Hvis dette mislykkes, bytt transduseren og overgangskabelen. Kontakt service. Trykkmålingen er slått av. Velg trykknavnet i menyen for trykkoppsett for å slå på målingen. 1 Trykk navnet på den trykkurven du vil endre for å få opp Oppsettmenyen. 2 Velg Skala (for eksempel ABP) i menyen<trykk>oppsett. 3 Velg en verdi i hurtigmenyen. en positiv verdi angir den høyeste verdien på skalaen. Den laveste verdien på skalaen blir automatisk null. en negativ verdi angir den laveste verdien på skalaen. Den midterste verdien på skalaen blir automatisk null. 142

161 Optimal kurve 12 Overvåke invasivt trykk Optimal kurve! Velg Optimal skala i menyen <Trykk>oppsett hvis du vil at monitoren skal velge den beste skalaen for kurven. Ikke-fysiologisk artefaktundertrykkelse Enkelte prosedyrer kan påvirke blodtrykket, for eksempel spyling eller blodprøvetaking. Monitoren kan konfigureres til å undertrykke slike ikke-fysiologiske artefakter for en definert periode (Artefaktundertrykkelse kan velges til 30, 60 eller 90 sekunder). Mens artefakter undertrykkes, viser monitoren INOP-meldingen <trykknavn> ARTEFAKT og et spørsmålstegn ved siden av trykkverdiene. Trykkalarmene og INOP-meldingen Puls ingen puls er slått av i det valgte tidsrommet. Øvre alarm for CPP er ikke slått av. Velge alarmkilde for trykk ADVARSEL Kontroller at du innstiller alarmgrenser for det riktige trykket. Alarmgrensene du velger, lagres bare for det valgte trykknavnet. Hvis du endrer navnet, kan dette også endre alarmgrensene. Du kan bruke det systoliske, diastoliske og middeltrykket som alarmkilde, enten én av dem eller samtidig. Du får bare én alarm om gangen, og prioriteten er: middel, systolisk, diastolisk.! Velg Alarmer fra i menyen <Trykk>oppsett, og velg kilde. Alternativer Sys. Dia. Middel Sys&Dia Dia&Midl Sys&Midl Sys&Dia&Middel Overvåket trykkverdi systolisk diastolisk middel systolisk og diastolisk som parallelle alarmer diastolisk og middel som parallelle alarmer systolisk og middel som parallelle alarmer alle tre trykk som parallelle alarmer! Velg og still Øvre grense og Nedre grense for trykket/ene du har valgt. ADVARSEL Hvis du bruker en intraaorta-ballongpumpe koplet til M1006B, opsjon C01, skal pumpekabelen koples fra før defibrillering. 143

162 12 Overvåke invasivt trykk Kalibrere CPJ840J6 flergangstransduser Kalibrere CPJ840J6 flergangstransduser Det kan hende at du kan utføre kalibrering i overvåkingsmodus. Dette avhenger av monitorens konfigurasjon. Utfør en kvikksølvkalibrering når du tar i bruk en ny transduser, og med jevne intervall ifølge avdelingens rutiner. Du trenger: en vanlig blodtrykksmåler en steril 10 cc sprøyte med heparinisert saltvann en treveiskran ca. 25 cm slange. Utføre trykkalibrering ADVARSEL Utfør aldri kalibrering av invasivt trykk mens en pasient er tilkoplet trykksystemet. 1 Nulle transduseren. 2 Kople til sprøyte og manometer. a. Kople slangen til manometeret. b. Kople treveiskranen til den inngangen på transduserens treveiskran som normalt ikke er koplet til pasienten. c. Fest sprøyten på den ene av treveiskranens åpninger og manometerslangen på den andre åpningen. d. Åpne treveiskranen til manometeret. slange til manometer pasienttilkopling lukket med en propp Av sprøyte med heparinisert saltvann TRYKK M1006A T TRYKK NULL 12 PIN 3 Trykk inn sprøytestempelet til kvikksølvsøylen når 200 mmhg. 200 mmhg er det anbefalte kalibreringstrykket. 144

163 Beregne cerebralt perfusjonstrykk 12 Overvåke invasivt trykk 4 Velg Kal.trykk i menyen Trykkoppsett. 5 Velg kalibreringstrykk fra listen, for eksempel 200 mmhg. 6 Trykk Bekreft for å lagre den nye kalibreringsverdien. 7 Ta bort manometerslangen, sprøyten og den ekstra treveiskranen når meldingen <Trykk> kalibrering utført <dato og tid>. Vi anbefaler at du bytter ut transduserdome og slange med ny og steril dome/slange. 8 Noter kalibreringsfaktoren på transduseren (vises i feltet Kal.faktor i menyen for trykkoppsett). 9 Kople til pasient og start måling igjen. Feilsøke trykkalibreringen På statuslinjen vises mulige årsaker til en mislyket kalibrering: Melding kan ikke kalibreres - teknisk feil kan ikke kalibreres - utenfor område kan ikke kalibreres - ingen transduser kan ikke kalibreres - ustabilt signal kan ikke kalibreres - utfør først nulling Tiltak Kontakt service. Teknisk feil i trykkmodulen. Kontroller at du har valgt den verdien for Kal.trykk som du bruker på transduseren, og gjenta kalibreringen. Kontroller at trykktransduseren er riktig tilkoplet og prøv igjen. Kontroller at transduseren ikke utsettes for forstyrrelser, og gjenta kalibreringen. Ingen gyldig nulling. Nulle transduseren. Beregne cerebralt perfusjonstrykk Monitoren kan beregne forskjellen mellom middelarterietrykket og det intrakranielle trykket. Differansen benevnes CPP. 1 Velg Målinger i menyen Hovedoppsett. 2 Velg ABP, ART, Ao, BAP or FAP som arterietrykkilde i menyen CPP-oppsett. 145

164 12 Overvåke invasivt trykk Måle lungearterie-wedgetrykk Måle lungearterie-wedgetrykk Lungearterie-wedgetrykk (PAWP) brukes til å vurdere pasientens hjertefunksjon, og påvirkes av: Væskestatus Hjertemuskelens kontraktilitet Hjerteklaffenes og lungekretsløpets yteevne Målingen foretas med lungearteriekateter (Swan-Ganz-kateteter) som har en ballong i tuppen. Kateteret føres inn i en av de mindre pulmonalarteriene. Deretter blåses ballongen opp og okkluderer arterien, og monitoren kan registrere endringer i det intratorakale trykket som oppstår gjennom respirasjonssyklusen. Lungearterie-wedgetrykk er venstre ventrikkels endediastoliske trykk (preload). De meste nøyaktige PAWP-verdiene får du på slutten av respirasjonssyklusen når det intratorakale trykket er tilnærmet konstant. Bruk EKG-kurven til å definere wedgekurven. Du kan bruke respirasjonskurven som en referanse når du måler PAWP for å sikre at målingene foretas på samme sted i respirasjonssyklusen. Monitoren viser PAWP-verdien i inn til 48 timer eller til du skriver inn en ny pasient. ADVARSEL Trykktransduseren kan bare registrere trykkforandringer foran okklusjonen. Selv om katetertuppen er i pulmonalarterien, vil transduseren registrere trykkforandringer (som sendes via det lille kretsløpet) fra hjertets venstre side. Under wedgemålingen er alarmene for lungearterietrykk (PAP) slått av. På grunn av en liten måleforsinkelse i Microstream-CO 2 -målingen bør du ikke bruke denne som en direkte referanse for det endeekspiratoriske punktet i trykkurven. Slik starter du wedgemålingen: 1 Velg Wedge i menyen Hovedoppsett. 2 Klargjør og kontroller trykksettet ifølge avdelingens rutiner. Hvis PAP-kurven er valgt til Optimal før wedgemålingen, kan wedgekurven falle under skalaen etter at målingen er ferdig. I tilfelle vises kurven ikke på skjermbildet og blir ikke riktig på utskriften. Slå derfor av optimal skala før en wedgemåling. 3 Bruk menyknappene Referansekurve 1 og 2 for å velge en EKG- eller respirasjonskurve som referansekurve. 4 Velg Kurvehast. hvis du vil endre hastigheten på de viste kurvene. 5 Blås opp ballongen når du får melding om dette: Klar for oppblåsing av ballongen. Kurven endres fra PAP- til PAWP-kurve. Målingen tar ca. 12 sekunder. Når målingen er ferdig, lagrer monitoren den viste PAWP-kurven og ber deg om å slippe luften ut av ballongen. Hvis monitoren ikke kan registrere en wedgekurve, må du trykke Lagre kurve for å lagre wedgekurven og de to referansekurvene. 6 Slipp luften ut av ballongen når du får melding om dette: Klar til å tømme ballongen. Kontroller at kurven viser en pulmonalarteriekurve. 7 Trykk Omstart wedge hvis du vil ta en ny måling. 146

165 Redigere wedgemålingen 12 Overvåke invasivt trykk Redigere wedgemålingen 1 Velg Rediger wedge for å få opp de lagrede kurvene. 2 På skjermbildet vises det en markør i posisjonen for PAWP-middelverdien. Tidligere lagrede verdier og tidspunkt for disse vises også. 3 Flytt markørene opp, ned, til høyre eller venstre for å velge riktig wedgeposisjon. 4 Velg Lagre wedge for å lagre PAWP-verdien. 5 Velg A4-utskr. wedge for å få en A4-utskrift av PAWP-kurven og eventuelle referansekurver, eller velg Utskrift wedge for å få en utskrift på skrivermodulen. Du kan ikke foreta wedgemålinger under utskrift. ADVARSEL Ballong blåst opp for lenge. Dette kan føre til blødning og/eller infarkt i lungene. La ballongen være oppblåst i kortest mulig tid som er nødvendig for en nøyaktig måling. Drivende kateter. Lungearteriekateteret kan forflytte seg til wedgeposisjon uten at ballongen er blåst opp. Lungearterietrykkurven (PAP) får samme utseende som en wedgekurve. Korriger situasjonen ifølge avdelingens rutiner. PAWP (middel) er høyere enn PAP (systolisk). Slipp luften ut av ballongen og rapporter hendelsen til overordnede. Situasjonen kan føre til ruptur av lungearterien, og den beregnede wedgeverdien avspeiler ikke pasientens hemodynamiske tilstand, men viser bare trykket i kateteret eller ballongen. Kontakt for analog trykkutgang analog utgang (bare M1006B, opsjon C01) 147

166 12 Overvåke invasivt trykk Kontakt for analog trykkutgang 148

167 13 13Overvåke cardiac output Cardiac output (C.O.) og andre hemodynamiske parametre måles ved hjelp av en invasiv teknikk som kalles termodilusjon. Metoden brukes til å finne blodstrømningshastigheten ved å injisere kald væske i blodet og måle fallet i temperaturen i blodstrømmen. Temperaturendringen vises som en kurve i oppgavevinduet for C.O., og monitoren beregner C.O.-verdien fra denne kurven. C.O.-verdien er omvendt proporsjonal med arealet under kurven. Cardiac output varierer konstant, og derfor må det foretas flere målinger for å få en pålitelig gjennomsnittsverdi for C.O. Bruk alltid gjennomsnittet av flere termodilusjonsmålinger ved vurdering av pasientens behandling. Målingene kan foretas med to metoder: høyre hjerte-termodilusjon eller PiCCO-metoden (transpulmonal termodilusjon) Følgende moduler kan måle C.O. ved hjelp av høyre hjerte-metode: M1012A C.O.-modul, standard utgave og opsjon C10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk, opsjon C05 og C10 Følgende moduler kan måle C.O. ved hjelp av PiCCO-metoden: M1012A C.O.-modul, opsjon C10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk, opsjon C10 Med PiCCO-metoden kan du i tillegg måle kontinuerlig cardiac output (CCO) ved hjelp av analyse av blodtrykkskurven. 149

168 13 Overvåke cardiac output Hemodynamiske parametre Hemodynamiske parametre Tabellen nedenfor viser hvilke hemodynamiske parametre du kan få med hver metode, om parametrene måles kontinuerlig og om de vises på monitorens standardbilde eller i vinduet for hemodynamiske kalkulasjoner. PiCCO-metoden (transpulmonal termodilusjon) Høyre hjerte-termodilusjon Målte og kalkulerte hemodynamiske parametre og indekser Kontinuerlig C.O.- vindu * leveres ikke i USA eller andre land med FDA-kontroll. Hemo.kalk. vindu Kontinuerlig C.O.- vindu Blodtemperatur (Tblod) J J N J J N C.O./C.I.: Cardiac output N J J N J J CCO/CCI: Kontinuerlig cardiac output J J J (i C.O.- Ikke tilgjengelig feltet) SVR/SVRI: Systemisk vaskulærmotstand N og J J J N N J SV/SI: Slagvolum/Slagvolum-indeks N og J J J N N J *dpmax: Venstre ventrikkelkontraktilitet-indeks J J N Ikke tilgjengelig CFI: Hjertefunksjon-indeks N J N Ikke tilgjengelig ITBV/ITBVI: Intratorakalt blodvolum N J J Ikke tilgjengelig *EVLW/EVLWI: Ekstravaskulært lungevann N J J Ikke tilgjengelig *GEDV/GEDVI: Generell endediastolisk volum N J J Ikke tilgjengelig PVR/PVRI: Lungevaskulær motstand Ikke tilgjengelig N N J LCW/LCWI: Left Cardiac Work N N J N N J RCW/RCWI: Right Cardiac Work Ikke tilgjengelig N N J RVSW/RVSWI: Right Ventricular Stroke Work Ikke tilgjengelig N N J Hemo.kalk vindu 150

169 Bruke oppgavevinduet for C.O. 13 Overvåke cardiac output Bruke oppgavevinduet for C.O. Oppgavevinduet for C.O. viser inn til seks målinger (nummerert) og C.O.-verdien under termodilusjonskurven. Når du åpner vinduet, får du samtidig en rekke menyknapper nederst på skjermbildet. Med disse kan du utføre C.O.-relaterte oppgaver. Eksempelet nedenfor viser oppgavevinduet for transpulmonal-(picco) metoden. Ditt skjermbilde kan vise informasjonen litt annerledes. Slik får du opp oppgavevinduet for C.O.:! Velg Cardiac output i menyen C.O.-oppsett eller CCO-oppsett, eller! Velg Cardiac output på skjermbildet (hvis den er konfigurert), eller! Trykk knappen START på C.O.-modulen (hvis knappen finnes), eller! Trykk start på fjernkontrollen, hvis du bruker en slik. Målinger Målingens skala Gjennomsnittsverdier Verdier for målingen over Cardiac output (transpulmonal) 0,3 o C Måling CCO-KAL nr. 1 Kal nr. 2 Kal nr. 3 Kal Gjennoms Enheter Oppsettinformasjon CO CFI C.I. ITBVI ETVI Tinj InjVol l/min l/min/m 2 ml/m 2 oc ml Målingens nummer KatKon InjVol C.I C.O BSA 1.93 Tblood 37.0 Kontinuerlig målt verdi Linjen for kurvemeldinger Tblod Ledetekstmeldinger Termodilusjonskurven for gjeldende måling Klar for ny måling Start C.O. Stopp C.O. Velg måling Godkjenn /Avvis Lagre C.O.& Kal. CCO A4-utskr./ Utskrift Tabellinnhold Hemo. kalk. Endre skala Oppsett C.O.! Slik endrer du parametrene som står i tabellen i oppgavevinduet for C.O.: velg menyknappen Tabellinnhold og velg fra listen med parametre.! Du kan kontrollere temperaturenheten som brukes. I menyen C.O. oppsett finner du en nedtonet Temperaturenhet. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus.! Vinduet Cardiac output kan vises permanent på skjermen som et eget skjermbilde (med litt annet utseende). Hvis du velger vinduet, aktiveres menyknappene for cardiac output. 151

170 13 Overvåke cardiac output Menyene for C.O-oppsett og CCO-oppsett Menyene for C.O-oppsett og CCO-oppsett C.O.-innstillinger kan endres i menyen C.O.-oppsett. Slik får du opp menyen:! trykk knappen C.O. på C.O.-modulen! velg en av de ikke-kontinuerlige C.O.-verdiene (for eksempel C.O., C.I.) på skjermbildet. CCO/CCI-innstillinger kan endres i menyen CCO-oppsett. Slik får du opp menyen:! velg en av de kontinuerlig overvåkte hemodynamiske verdiene (for eksempel CCO, CCI.) på skjermbildet. Vise vinduet Hemo.kalk.! Velg Hemo.kalk. i oppgavevinduet for C.O. for å åpne vinduet for hemodynamiske kalkulasjoner. Måle C.O. med PiCCO-metoden PiCCO-metoden er en kombinasjon av transpulmonal termodilusjon og analyse av blodtrykkskurven. En væske med kjent volum og temperatur injiseres i høyre atrium gjennom et CVP-kateter. Injektatet blander seg med blodet i hjertet og endringen i blodtempeatur måles med en termistor på den distale enden av et arteriekateter som er plassert i en av de større systemarterier, for eksempel femoralis- eller aksillarisarterien. Til PiCCO-metoden trenger du et invasivt trykk koplet til en M1006B trykkmodul, M3001A pasientmodul eller M3015A, M3016A eller M3012A tilleggsmodul. Et VueLink-trykk kan ikke brukes. Du trenger også et vanlig CVP-kateter og et arteriekateter fra Pulsion Medical Systems. Bruk bare anbefalte katetre og punksjonssteder. Måle kontinuerlig cardiac output Hver gang C.O. måles med PiCCO-metoden, bruker monitoren denne verdien og svaret fra analysen av blodtrykkskurven til å beregne en pasientspesifikk kalibreringsfaktor. Monitoren bruker deretter kalibreringsfaktoren til å beregne CCO og andre kontinuerlige hemodynamiske parametre. CCOverdier beregnes fra slag-til-slag, og deretter beregnes gjennomsnittet over en 12-sekunders periode. De kalkulerte verdiene vises som tallverdier på skjermbildet. Måle systemisk vaskulærmotstand Monitoren bruker CCO, et arterielt trykk og CVP til å kalkulere en kontinuerlig SVR-verdi. Hvis CVP ikke måles kontinuerlig, bruker monitoren en forhåndsinnstilt statisk CVP-verdi til å beregne SVR (og INOP-meldingen SVR CVP BRUKES vises). Hvis det finnes en BSA-verdi, bruker monitoren CCI til å kalkulere SVRI. SVR/SVRI-innstillinger kan endres i menyen SVR/SVRI-oppsett. Du får opp menyen ved å velge Hovedoppsett -> Parametre -> SVR eller SVRI. Du får opp en SVR/SVRI-verdi på skjermbildet ved å velge en tallverdi og deretter velge Endre tallverdi og SVR eller SVRI fra listen med tallverdier. 152

171 Måle C.O. med PiCCO-metoden 13 Overvåke cardiac output Klargjøre PiCCO-målingen 1 Klargjør arterietrykksettet med arteriekateter (transpulmonalkateter) og trandusersett fra Pulsion Medical Systems. Kateteret må settes inn i en av de større systemarterier, for eksempel femoralis- eller aksillarisarterien. Bruk bare anbefalte katetre og punksjonssteder. 2 Klargjør og sett inn et sentralt venekateter. C.O.-modul C.O.- overgangskabel Pulsion trykktransduser Trykkmodul Ekstern fjernkontroll Overgangskabel 3 Kople injektattemperaturproben til venekateteret. 4 Kople C.O.-overgangskabelen til modulen eller tilleggsmodulen, og kople følgende utstyr til overgangskabelen: Termistorkabel Injektattemperaturprobe Injektatsprøyte injektattemperaturprobe katetertermistor fjernkontroll (hvis du skal bruke denne). Følg sykehusets retningslinjer for å unngå at C.O.-kateteret trekkes ut ved et uhell. Fest kabelen med klipsen som ble levert sammen med overgangskabelen. Det kan også hjelpe å vikle noe av overgangskabelen sammen med en tape og feste dette til lakenet med en sikkerhetsnål. Kontakt for injektattemperatur probe CVPkateter Termistorkontakt Pulsion arteriekateter 5 Klargjør til trykkmåling hvis du skal måle CCO. Til CCO-målingen må du ha et trykksett med minimal demping av kurven. Kontroller at det ikke finnes luftbobler i slangen eller domen, og bruk kun anbefalt tilbehør. 6 Kontroller at riktig målemetode er valgt. Hvis kateteret er koplet til C.O.-overgangskabelen, registrerer monitoren automatisk målemetoden. Hvis ikke, må du velge Metode i menyen C.O.-oppsett, og deretter Transpulmonal. 7 Kontroller at Tinj.temp.probe i menyen C.O.-oppsett stemmer med den temperaturproben som benyttes. Probetypen står vanligvis på probens kontakt. Slik endrer du probetype: Velg Tinj.temp.probe i menyen C.O.-oppsett for å få en liste med tilgjengelige prober : anbefales ved bruk av kaldt injektat. M1646: denne kan brukes både med kaldt og romtemperert injektat. 153

172 13 Overvåke cardiac output Måle C.O. med PiCCO-metoden 8 Kontroller at riktig arteriekateterkonstant er valgt. Kateterkonstanten vises automatisk hvis monitoren gjenkjenner kateteret, og kan ikke endres av brukeren. Hvis den ikke vises, må du velge KatKon i oppgavevinduet for C.O. og bruke menyknappene til å angi riktig verdi. Kateterkonstanten står vanligvis på kateteret eller kateteremballasjen. 9 Kontroller at injektatvolumet på monitoren stemmer med det volumet du kommer til å bruke. Velg InjVol i oppgavevinduet for C.O hvis du vil endre volumet, og velg deretter riktig volum i hurtigmenyen. Monitoren viser en feilmelding hvis valgt volum eller temperatur er feil. 10 Hvis du skal måle CCO eller CCI, må du kontrollere er riktig trykkilde er valgt i menyen CCOoppsett. Trykknavnet under CCO fra må stemme med trykket som måles med arteriekateteret. Slik endrer du trykkilde: Velg CCO fra for å få opp en liste med tilgjengelige trykknavn og velg riktig navn. 11 Hvis du skal måle CCO eller CCI, må du kontrollere er riktig alarmkilde er valgt i menyen Alarmer fra. Slik endrer du alarmkilde: Velg Alarmer fra og velg CCO eller CCI. Utføre PiCCO C.O.-målinger Vent alltid på signal fra monitoren om at den er klar før du fortsetter med neste trinn. Hvis du måler CCO, skal alle målinger være utført i løpet av 15 minutter. Eldre målinger utløper, og kan ikke brukes til CCO-kalibrering. 1 Gå til oppgavevinduet for C.O. 2 Når monitoren viser meldingen...klar for ny måling, starter du målingen ved å trykke Start C.O., trykke Start på C.O.-modulen eller trykke på fjernkontrollen. 3 Injiser væsken i CVP-kateteret når du hører en klar-tone og monitoren viser meldingen...stabil baselinje, injiser nå! På slutten av målingen vises termodilusjonskurven, cardiac output, indekserte verdier, ITBV og EVLW, og i tillegg eventuelle advarsler. Meldingen...Vent før du starter ny måling vises også. 4 Du kan gjenta fremgangsmåten hver gang du får meldingen...klar for ny måling til du har tatt de målingene du ønsker. Du kan ta maksimalt 6 målinger før redigering. Hvis du tar mer enn 6 målinger uten å slette noen, slettes den eldste automatisk når en 7. kurve lagres. Redigere PiCCO C.O.-målinger Det er viktig å finne og ta bort uriktige målinger, da monitoren bruker alle målinger du ikke har valgt fra til å kalkulere gjennomsnittlig cardiac output. 1 Se gjennom målingene. Du bør vurdere om målinger som virker feilaktige eller som er merket med? skal være med i gjennomsnittsverdien. Vurder også formen på C.O.-kurven og om verdiene er omtrent like. En normal C.O.-kurven har en rund topp og går tilbake til baselinjen etter toppen. 2 Avvis utilfredsstillende målinger: bruk menyknappen Velg måling for å flytte markøren mellom målinger og velg deretter menyknappen Godkjenn/Avvis for å godkjenne eller avvise målinger. Hvis du har berøringsskjerm, kan du godkjenne eller avvise målinger direkte ved å beøre den enkelte kurven. Velg fra målinger med betydelige avvik i verdiene. Bakgrunnsfargen til avviste 154

173 Måle C.O. med høyre hjerte-termodilusjonsmetoden 13 Overvåke cardiac output målinger er rød, mens godkjente målinger har grønn bakgrunnsfarge. Monitoren beregner gjennomsnittsverdiene på nytt etter at du har godkjent eller avvist målinger. Hvis alle verdiene avviker fra hverandre, kan det bety at pasienten har en ustabil hemodynamisk tilstand, for eksempel alvorlig arytmi. Lagre og kalibrere PiCCO C.O.-målinger Du må lagre verdiene når du er ferdig med redigeringen. Dette avslutter måleserien, viser gjennomsnittverdien for C.O. på standardbildet og lagrer verdiene i trender og kalkulasjoner. CCO-målingen må kalibreres før monitoren kan beregne CCO. Kalibrering skal i tillegg utføres hver 8. time, hvis pasientens hemodynamiske tilstand gradvis endrer seg over en 15 minutters periode eller hvis det har oppstått plutselige endringer i tilstanden. Monitoren bruker bare C.O.-målinger fra de siste 15 minuttene til kalibrering av CCO. Slik lagrer og kalibrerer du:! Velg Lagre C.O. & Kal. CCO i oppgavevinduet for C.O. for å lagre den gjennomsnittlige C.O-verdien som skal brukes til å kalibrere kontinuerlig cardiac output (CCO). Det kan hende at din monitor har to menyknapper, Lagre C.O. og Kal. CCO, i stedet for den kombinerte menyknappen Lagre C.O. & Kal CCO. ADVARSEL CCO-kalibrering er pasientspesifikk. Kontroller alltid at riktig CCO-kalibrering benyttes når C.O.- modulen eller tilleggsmodulenskal brukes til en ny pasient. Utfør en ny kalibrering hvis du er i tvil. Statusindikatorer for CCO-kalibrering Hver måling merkes med en statusindikator for kalibreringen ved siden av målingens nummer. Indikatoren reflekterer trykksignalets kvalitet under termodilusjonsmålingen, og angir om den enkelte målingen kan brukes til CCO-kalibrering. En måling kan bare bli kvalifisert for kalibrering hvis trykket overvåkes kontinuerlig og uforstyrret minst 30 sekunder før den første serien med C.O.-målinger. Du må ikke nulle trykket, endre trykknavnet eller forstyrre trykksignalet på noen måte mens måleserien pågår. KAL Et trykksignal for CCO var tilgjengelig under målingen (kan brukes til kalibrering)?kal Et forstyrret trykksignal for CCO var tilgjengelig under målingen (kan brukes til kalibrering) --- Det fantes intet tilfredsstillende trykksignal for CCO under målingen (kan ikke brukes til kalibrering) UTLØ Målingen er 15 minutter eldre enn de nyeste målingen og har utløpt for CCO-kalibrering (kan ikke brukes til kalibrering) Måle C.O. med høyre hjertetermodilusjonsmetoden Med denne metoden injiseres væske med kjent volum og temperatur i høyre atrium gjennom den proksimale åpningen på et pulmonalarteriekateter (Swan-Ganz-kateter). Injektatet blander seg med blodet i høyre ventrikkel og endringen i blodtemperatur måles med en termistor på den distale enden av kateteret i pulmonalarterien. 155

174 13 Overvåke cardiac output Måle C.O. med høyre hjerte-termodilusjonsmetoden Klargjøre høyre-hjerte-temodilusjonsmåling 1 Klargjør trykksettet og sett inn et pulmonalarteriekateter. 2 Kople injektattemperaturproben til pulmonalarteriekateteret. C.O.-modul C.O.-overgangskabel 3 Kople C.O.-overgangskabelen til modulen eller tilleggsmodulen, og kople følgende utstyr til overgangskabelen: injektattemperaturprobe fjernkontroll (hvis du skal bruke denne). Følg sykehusets retningslinjer for å unngå at C.O.-kateteret trekkes ut ved et uhell. Fest kabelen med klipsen som ble levert sammen med overgangskabelen. Det kan også hjelpe å vikle noe av overgangskabelen sammen med en tape og feste dette til lakenet med en sikkerhetsnål. 4 Kople pulmonalarteriekateterets termistorkabel til termistorkontakten. 5 Kople injektattemperaturproben til kontakten. Termistorkabel Injektatsprøyte Kontakt for injektattemperaturprobe Pulmonalarterie kateter Ekstern fjernkontroll Katetertermistor Injektattemperaturprobe 6 Kontroller at riktig målemetode er valgt. Hvis kateteret er koplet til C.O.- overgangskabelen, registrerer monitoren automatisk målemetoden. Hvis ikke, må du velge Metode i menyen C.O.-oppsett, og deretter Høyre hjerte. Oppsett av C.O.-måling med isbad Hvis du bruker gjennomstrømsmetoden som er vist ovenfor, måles injektatets temperatur av temperaturproben i kontakten på injeksjonstidspunktet. Hvis du bruker oppsett med isbad, plasseres både injektattemperaturproben og injektatet i et isbad, og proben måler temperaturen til innholdet i isbøtten. Velge beregningskonstant Kontroller at riktig beregningskontstant er valgt i oppgavevinduet for C.O. Beregningskonstanten står i dokumentasjon som ble levert med kateteret, og er basert på injektatvolum, injektatets temperatur og katetertype. Slik endrer du verdien: Velg Beregningskonstant i oppgavevinduet for C.O. og bruke menyknappene til å angi riktig verdi. Utføre høyre hjerte-c.o.-målinger 1 Gå til oppgavevinduet for C.O. 156

175 Skrive ut C.O.-målinger 13 Overvåke cardiac output 2 Når monitoren viser meldingen...klar for ny måling, trykker du Start C.O. 3 Injiser væsken i høyre atrium-åpningen på Swan-Ganz-kateteret når du hører en klar-tone og monitoren viser meldingen...injiser nå!. Optimal injeksjonshastighet er 2,5 ml/sekund. På slutten av målingen vises termodilusjonskurven, cardiac output, indekserte verdier og eventuelle advarsler. Meldingen...Vent før du starter ny måling vises også. 4 Du kan gjenta fremgangsmåten hver gang du får meldingen...klar for ny måling til du har tatt de målingene du ønsker. Du kan ta maksimalt 6 målinger før redigering. Hvis du tar mer enn 6 målinger uten å slette noen, slettes den eldste automatisk når en 7. kurve lagres. Redigere og lagre høyre-hjerte-temodilusjonsmålinger Det er viktig å finne og slette uriktige målinger, da monitoren bruker alle målinger du ikke har slettet til å kalkulere gjennomsnittlig cardiac output. 1 Se gjennom målingene. Du bør vurdere om målinger som virker feilaktige eller som er merket med? skal være med i gjennomsnittsverdien. Vurder formen på C.O.-kurven og om verdiene er omtrent like. En normal C.O.-kurven har en rund topp og går tilbake til baselinjen etter toppen. 2 Avvis utilfredsstillende målinger: bruk menyknappen Velg måling for å flytte markøren mellom målinger og velg deretter menyknappen Godkjenn/Avvis for å godkjenne eller avvise målinger. Hvis du har berøringsskjerm, kan du godkjenne eller avvise målinger dirkete ved å beøre den enkelte kurven. Velg fra målinger med betydelige avvik i verdiene. Bakgrunnsfargen til avviste målinger er rød, mens godkjente målinger har grønn bakgrunnsfarge. Monitoren beregner gjennomsnittsverdiene på nytt etter at du har godkjent eller avvist målinger. Hvis alle verdiene avviker fra hverandre, kan det bety at pasienten har en ustabil hemodynamisk tilstand, for eksempel alvorlig arytmi. 3 Lagre gjennomsnittlige C.O.-verdier: Velg Lagre C.O. for å avslutte måleserien og lagre gjennomsnittsverdiene. Dermed vises gjennomsnittverdien for C.O. på standardbildet, og verdiene lagres i trender og kalkulasjoner. Skrive ut C.O.-målinger Du kan får utskrift av C.O.-målinger på en skrivermodul eller en printer. 1 Velg A4-utskr./Utskrift i oppgavevinduet for C.O. 2 Velg et av alternativene: A4-utskr. svar for å skrive ut innholdet i oppgavevinduet for C.O Utskrift svar for å skrive ut innholdet i oppgavevinduet for C.O. på en skrivermodul Utskrift måling for å skrive ut en enkelt måling på skrivermodulen. Retningslinjer for C.O.-injektat Målingens nøyaktighet blir høyere jo større volum og jo kaldere injektattemperatur som benyttes. Lite injektatvolum eller høyere temperatur kan redusere den oppgitte nøyaktigheten. Bruk et kaldt injektat på (< 8 C) 10 ml til voksne pasienter for å sikre høyest mulig nøyaktighet, hvis dette ikke er kontraindisert på grunn av pasientens tilstand. Valg av injektatvolum skal baseres på injektatets temperatur og pasientens cardiac output. 157

176 13 Overvåke cardiac output Retningslinjer for C.O.-injektat Retningslinjer for injektat med høyre hjerte-termodilusjon Hvis du bruker høyre hjerte-termodilusjonsmetoden, kan en injektattemperatur som er mindre enn 8 C lavere enn blodtemperaturen gi unøyaktige verdier for termodilusjonen. Retningslinjer for injektat med PiCCO Hvis du bruker PiCCO-metoden, kan en injektattemperatur som er mindre enn 12 C lavere enn blodtemperaturen gi unøyaktige verdier for termodilusjonen og CCO-kalibreringen. Injektatvolum, pasientens vekt og ETVI-verdier (bare PiCCO) Du må ta pasientens vekt og ekstravaskulær termisk volumindeks (ETVI) i betraktning når du skal bestemme injektatvolum og temperatur. Høy ETVI: Fortynningen av injektatet påvirkes av ekstravaskulært vev og væske. Målingens nøyaktighet kan bli redusert hos pasienter med høye ETVI (extra-vascular thermal volume index) - verdier. Bruk tabellen nedenfor som en veiledning ved valg av riktig injektattemperatur. Hvis pasienten f.eks. har en ETVI > 10, må du bruke kaldt injektet. Vekt: Bruk tabellen nedenfor som en veiledning ved valg av injektatvolum i forhold til pasientens vekt. Pasientens vekt Kaldt injektat Romtemperert injektat ETVI < 10 ETVI 10 ETVI < 10 ETVI 10 <3 kg 2 ml. 2 ml. 3 ml. Bruk kaldt injektat <10 kg 2 ml. 3 ml. 3 ml. <25 kg 3 ml. 5 ml. 5 ml. <50 kg 5 ml. 10 ml. 10 ml. <100 kg 10 ml. 15 ml. 15 ml. 100 kg 15 ml. 20 ml. 20 ml. 158

177 Meldinger for C.O./CCO-kurve 13 Overvåke cardiac output Meldinger for C.O./CCO-kurve Monitoren analyserer termodilusjonskurven etter hver måling. Hvis kurven virker unormal, vises en melding i oppgavevinduet for C.O. Et spørsmålstegn (? ) kan stå ved siden av C.O.-verdien hvis en av de følgende meldingene vises. Kurvemeldinger er ikke feilmeldinger og behøver nødvendigvis ikke å bety at de målte verdiene er ugyldige. Meldinger for C.O./CCO-kurver Mulige årsaker Tinj utenfor skala Støy på baselinjen Temperaturbaselinjedrift Svakt signal, bruk mer inj./lavere temp. Injektatets temperatur for høy Høy ETVI, bruk mer injektat/lavere temperatur Injeksjon feil utført Kontroller type injektattemperaturprobe Ustabil baselinje Injektatets temperatur er utenfor området på -1 C til 30 C. Kjøl ned eller varm opp injektatet, eller bytt væske og gjenta målingen. Baselinjedrift på blodtemperaturen under målingen som systemet ikke kunne kompensere for. Mulige årsaker: - Forstyrrelse fra en ventilator. - Støy kan også forårsakes av en infusjonspumpe: Infusjoner med store volum via et sentralt kateter skal stoppes 30 sekunder før den første termodilusjonsmålingen i en serie og skal ikke startes igjen før hele måleserien er ferdig. - Administrer ikke injeksjoner via det sentrale venekateteret under en måleserie. - Elektrisk utstyr i nærheten kan forårsake forstyrrelse: kontroller om infusjonspumper er koplet til det sentrale venekateteret, kabler ligger parallelt med termodilusjonskabelen, diatermi. Sørg for at alt utstyr er jordet. - Vent til måleresultatet vises før du flytter pasienten eller kateteret. - Lukk treveiskranen til injektatsprøyten etter injeksjonen. - Skyll ikke kateteret under målingen for å unngå temperaturfluktasjoner. Kan opptre hvis pasienten nettop har gjennomgått en åpen hjerteoperasjon eller annen operasjon med nedkjøling. Meldingen vises hvis pasienten er i ferd med å få tilbake normal temperatur mens du tok målingen. Toppen av den transpulmonale termodilusjonskurven var under 0,1 ºC. Bruk større injektatvolum og/eller lavere temperatur. Temperaturforskjellen mellom blodet og injektatet er for liten. Den kalkulerte C.O.-verdien kan være feil. Pasientens ETVI-verdi er for høy. Målingens nøyaktighet kan være redusert. Bruk større injektatvolum og/eller lavere temperatur ifølge retningslinjene i avsnittet Retningslinjer for injektat med PiCCO på side 158. Injeksjonen skal utføres raskt og med et stabilt trykk. Meldingen kan utløses ved skjelvinger, ustabilt trykk eller injeksjoner som tar lengre tid enn seks sekunder. Dette bør du være oppmerksom på hvis du bruker stort injektatvolum (> 10 ml). Det registrerte signalet er ukarakteristisk for M1646 injektattemperaturprobe. Proben kan være defekt eller feil probetype brukes. Støy på baselinjen og termisk baselinjedrift. 159

178 13 Overvåke cardiac output Ledetekstmeldinger for C.O./CCO-kurve Meldinger for C.O./CCO-kurver Mulige årsaker Flere topper Unormal nedadgående kurvetid Svært lang kurve Svært kort kurve Uregelmessig kurve Forsinket injeksjon Feil injeksjonsteknikk er brukt. Årsaken kan være lav cardiac output. Den kalkulerte C.O.-verdien kan være feil. Kurven bruker mer enn 15 sekunder på nedturen. Kurven bruker mindre enn 0,5 sekunder på nedturen. Hvis det forekommer støy på baselinjen, kan en del av denne bli registrert som en termodilusjonskurve. Den kalkulerte C.O.-verdien kan være feil. Enhver kombinasjon av alarmmeldingene. Injeksjonen bli foretatt mer enn 15 sekunder etter at Start C.O. ble valgt. Den kalkulerte C.O.-verdien kan være feil. Hvis du har fulgt alle retningslinjer, bør måleverdiene være gyldige også selv om du får en kurvemelding. Kontroller at minst tre etterfølgende målinger i den aktuelle serien ikke avviker med mer enn 15 %. Hvis forskjellen overskrider 15 %, må du vurdere klinisk hvilken behandling som er relevant. Ledetekstmeldinger for C.O./CCO-kurve Ledetekstmeldinger vises i oppgavevinduet for C.O. hvis en C.O.-måling må avbrytes. Ledetekstmeldinger for C.O./ CCO-kurve Kurven under baselinjen, målingen er avbrutt Kurven for høy, målingen er avbrutt Ustabil baselinje, du bør ikke injisere! Kraftig baselinjedrift. Ikke injiser nå! Mulige årsaker Årsaken kan være termisk baselinjedrift. C.O.-verdien kalkuleres ikke. Kurven går over øvre grense. Årsaken kan være for kaldt injektat. C.O.-verdien kalkuleres ikke. Baselinjen er ustabil. Vent til baselinjen er stabil før du injiserer. Hvis dette ikke skjer innen rimelig tid, kan du injisere, men målenøyaktigheten reduseres. Måling er ikke mulig. Målte verdier er uriktige. 160

179 Advarsler for C.O./CCO-kurve 13 Overvåke cardiac output Advarsler for C.O./CCO-kurve Disse meldingene inneholder viktig informasjon om C.O.-målingen. Advarsler for C.O./CCO-kurve Neste måling vil slette den eldste kurven Tidligere C.O.- oppsettdata erstattet Bekreft C.O.-oppsettdata Kalibrering av CCO kan ikke utføres. Kontr. arterietrykk. Bekreft beregningskonstanten Tidligere beregningskonstant erstattet Mulige årsaker Det er lagret seks kurver, som er det maksimalt mulige å lagre. Den eldste kurven blir slettet hvis du starter en ny måling. En C.O.-modul eller tilleggsmodul med andre oppsettdata enn de forrige data er koplet til. De nye data leses fra modulen og erstatter de første. Meldingen forsvinner når du trykker menyknappen Start C.O.. Et nytt transpulmonalt termodilusjonskateter er koplet til C.O.- overgangskabelen. Dårlig eller ugyldig trykksignal, for eksempel fordi trykk ikke er nullet. Et nytt kateter er tilkoplet eller beregningskonstant er endret uten at brukeren har trykt Start C.O. En C.O.-modul eller tilleggsmodul med en annen beregningskonstant enn den forrige modulen er koplet til. Den nye beregningskonstanten leses fra modulen og erstatter den første. Meldingen forsvinner når du trykker Start C.O. Sikkerhetsinformasjon om C.O./CCO ADVARSEL Kateterkonstant Kontroller at arteriekateterkonstanten stemmer med kateteret som brukes. Beregningskonstant Kontroller at beregningskonstanten stemmer med injektavolumet, injektattemperaturen og katetertypen som brukes. IABP: Ikke foreta transpulmonale termodilusjonsmålinger hvis pasienten behandles med intraaortaballongpumpe. CCO-nøyaktighet: Nøyaktigheten til CCO-målingen og alle utledede verdier kan påvirkes hvis pasienten har hjerteklaffefeil eller kunstige hjerteventiler. C.O. og MR: Ikke bruk C.O.-overgangskabelen under MR-skanning (magnetisk resonanstomografi). Pasienter med aortaplastikk: Ikke bruk et arteriekateter i femoralisarterien hvis dette er kontraindisert, for eksempel hvis pasienten har et aortagraft. OBS! Under cardiac output-målingen er alarmer for blodtemperatur deaktivert. Dette vises med et overkrysset alarmsymbol ved siden av temperaturverdien. Deaktiverte alarmer under prosedyren forhindrer falske alarmer. Alarmene reaktiveres automatisk når målingen er ferdig. 161

180 13 Overvåke cardiac output Sikkerhetsinformasjon om C.O./CCO 162

181 14 14Overvåke karbondioksid CO 2 -måling brukes til å overvåke pasientens respirasjonsstatus og kontrollere ventilasjonen. Karbondioksid i pasientens luftveier kan måles med to metoder: Hovedstrømmåling bruker en CO 2 -probe tilkoplet en luftveisadapter som er plassert direkte i pasienten respirasjonskrets. Til målingen trenger du en M3016A tilleggsmodul og M3001A pasientmodul. Sidestrømmålingen (Microstream) trekker gass med et konstant flow fra pasientens respirasjonsluft og analyserer gassen med en ekstern CO 2 -probe som er innbygd i modulen. Philips bruker Microstream-CO 2 -metoden. Til denne trenger du M3105A Microstream CO 2 -tilleggsmodul og M3001A pasientmodul. Måleprinsippet er det samme i begge tilfeller: Infrarødt lys sendes gjennom respirasjonsgassen og intensitet av lyset som passerer gassen måles med en fotodetektor. Mengden av lys som passerer proben avhenger av konsentrasjonen av den målte CO 2 ettersom infrarødt lys absorberes av CO 2. Partialtrykket kalkuleres fra gasskonsentrasjonen ved å gange konsentrasjonsverdien med barometertrykket. Målingen gir: en CO 2 -kurve en endetidal CO 2- (etco 2 ) verdi: CO 2 -verdien som måles på slutten av ekspirasjonsfasen. en inspirert minimum CO 2 (inco 2 ): den laveste verdien under inspirasjonen. luftveisrespirasjonsfrekvens (awrr): antall respirasjoner per minutt, kalkulert fra CO 2 -kurven. Avhengig av hvordan Tid for max er konfigurert, viser etco 2 -verdien den høyeste CO 2 -verdien som blir målt i løpet av den konfigurerte tiden (Tid for max kan være 10 sek eller 20 sek), eller verdien for hver respirasjon (Tid for max er Av). Under kalibrering måler og viser monitoren den aktuelle CO 2 -konsentrasjon. Se Bruke anestesigassmodulen på side 183 hvis du bruker AGM til å overvåke CO

182 14 Overvåke karbondioksid Bruke hovedstrøm-co 2 (M3016A) ADVARSEL Korrelasjon: etco 2 -verdiene stemmer ikke alltid nært overens med blodgassverdiene. Det gjelder spesielt for neonatale pasienter og pasienter med lungesykdom, lungeemboli eller utilstrekkelig ventilasjon. Inhalasjonmedikamenter (aerosoler): CO 2 skal ikke brukes sammen med inhalasjonsmedisin. Bruke hovedstrøm-co 2 (M3016A) M3016A tilleggsmodul bruker hovedstrømmetoden til å måle karbondioksids partialtrykk i pasientens ekspirasjonsluft. CO 2 -målingen kan brukes til intuberte pasienter, både voksne, barn og neonatale. ADVARSEL Infrarød stråling: Ikke utsett luftveisadapteren eller M1460A probe for infrarød stråling under bruk. Dette kan gi unøyaktige verdier. Klargjøre hovedstrøm-co 2 1 Kople proben til CO 2 -kontakten på tilleggsmodulen. 2 Vent 20 minutter slik at proben har oppnådd driftstemperatur og er termisk stabil. 3 Utfør en nøyaktighetskontroll og kalibrer eventuelt proben. Kontrollere probens nøyaktighet ADVARSEL Kontroller probens nøyaktighet minst én gang i uken eller hvis CO 2 -verdiene virker tvilsomme. 1 Velg Kal.modus i menyen CO2-oppsett for å aktivere kalibreringsmodus. 2 Sjekk kalibreringsverdien som vises i menyen CO2-oppsett ved siden av Start KAL1: Er den lik med verdien på kalibreringscellen? Hvis ikke, må proben kalibreres. 3 Sett proben på den nedre kalibreringscellen (merket 0,0 mmhg eller ZERO ). Verdien på skjermbildet skal være null ±0,4 kpa innen ett minutt. 4 Flytt proben til den øvre kalibreringscellen. Verdien på skjermbildet skal være lik cellens verdi ±0,4 kpa innen ett minutt. 5 Hvis begge verdiene er innenfor området, kan du avslutte kalibreringsmodus og starte overvåkingen. Kalibrer proben hvis en av verdiene er utenfor området. 164

183 Bruke hovedstrøm-co 2 (M3016A) 14 Overvåke karbondioksid Kalibrere proben 1 Kontroller at cellene er rene og klare. 2 Sett proben på den ene kalibreringscellen og trykk Start KAL1. 3 Skriv inn cellens verdi og trykk Bekreft for å starte kalibreringen. 4 Når meldingen CO2 KAL 1-kalibrering ferdig - start KAL 2- kalibrering vises, flytter du proben til den andre cellen og trykker Start KAL 2. Trykk deretter Bekreft. 5 Når meldingen CO2-kalibrering ferdig - gå ut av kal.modus vises, er kalibreringen ferdig. 6 Velg Kal.modus for å avslutte kalibreringsmodus. Du kan ikke overvåke CO2 i kalibreringsmodus. Kople CO 2 -proben til og fra 1 Åpne klemmen og sett proben på luftveisadapteren. Plasser luftveisadapteren i pasientens respirasjonskrets mellom endotrakealtuben og Y-stykket. Den kan hende meldingen CO2 SENSOR OPPVARM vises til proben har oppnådd driftstemperatur. Vent til INOP-meldingen forsvinner før du starter overvåking. Luftveisadapter CO 2 -probe 165

184 14 Overvåke karbondioksid Bruke Microstream-CO 2 (M3015A) 2 Du fjerner proben fra luftveisadapteren ved å åpne klemmen og trekke ut adapteren. ADVARSEL Unngå drag på tuben: Sørg for at proben og luftveisadapteren støttes slik at de ikke trekker i tuben. Unngå infeksjon: Bruk bare sterile luftveisadaptere. Bruke Microstream-CO 2 (M3015A) M3015A tilleggsmodul bruker sidestrømmetoden (Microstream-teknologi) til å måle karbondioksids partialtrykk i pasientens ekspirasjonsluft. Hos intuberte pasienter trekkes en liten mengde av pasientens respirasjonsluft gjennom en luftveisadapter og gasslange. Hos ikke-intuberte pasienter trekkes gassen gjennom et nesekateter eller ansiktsmaske. Microstream-CO 2 -målingen kan brukes til voksne, barn og neonatale. Klargjøre hovedstrøm-co 2 Velg tilbehør ut fra: pasienttype (voksen, barn eller neonatal) ventilasjonstype (inkludert fukting) varighet - kortvarig bruk, inntil 24 timer (normalt operasjon) eller langvarig bruk (f.eks. intensiv). Alt tilbehør skal bare brukes til én pasient. Klargjøre Microstream-CO 2 -målinger ADVARSEL Eksplosjonsfare: Ikke bruk Microstream-målingen i nærheten av brennbare anestesigassblandinger med luft, oksygen eller lystgass. 166

185 Bruke Microstream-CO 2 (M3015A) 14 Overvåke karbondioksid Lave etco 2 -verdier: Lekkasje i respirasjonssirkelen eller målesystemet kan gi etco 2 -verdier som er alt for lave. Sørg for at alle komponenter er koplet ordentlig sammen og kontroller om det finnes lekkasjer ifølge avdelingens kliniske prosedyrer. Hvis nesekateteret eller det kombinerte nese-/ munnkateteret forskyver seg, kan det føre til lavere etco 2 -verdi enn reelt. Selv med kombinert nese- /munnkateter kan etco 2 -verdiene bli litt lavere enn de reelle verdiene hvis pasienten bare pusten gjennom munnen. Bruke Microstream-tilbehør M3015A kan bare brukes med tilbehør fra Microstream. Se instruksjonene som ble levert med tilbehøret. Intuberte pasienter med ikke-fuktet ventilasjon kan bruke et Microstream FilterLine-sett. Bruk et FilterLine H-sett ved fuktet ventilasjon. For ikke-intuberte pasienter trekkes gassen gjennom en Nasal FilterLine eller en Smart CapnoLine (som er en kombinert oral/nasal FilterLine) Samtidig med CO 2 -målingen kan pasienten få oksygen (O 2 ) hvis dette er nødvendig. Til dette brukes en O 2 /CO 2 FilterLine eller en Smart CapnoLine O 2 (en kombinert oral/nasal O 2 /CO 2 FilterLine). Bruke FilterLine og luftveisadapter 1 Kople hunn-luerkoplingen til CO 2 -inngangen på tilleggsmodulen ved å skyve dekselet nedover og skru koplingen på plass. deksel foran inngangen gassuttak 2 Kontroller at det ikke er knekk på slangen. 3 Bytt slange (FilterLine) hvis INOP-meldingen CO 2 OKKLUSJON vises eller hvis verdien er uriktig. Kople fra slangen under suging og når inhalasjonsmedisin brukes. For å sikre nøyaktige målinger bør FilterLine for ikke-fuktet ventilasjon (med oransje koplinger) byttes én gang i døgnet ved kontinuerlig bruk. FilteLine H for fuktet ventilasjon (med gule koplinger) bør byttes etter 72 timers kontinuerlig bruk. 167

186 14 Overvåke karbondioksid Klargjøre hovedstrøm og Microstream Med Microstream-tilbehør vil CO 2 -verdiene for ikke-intuberte pasienter alltid være litt lavere enn for intuberte pasienter. Hvis verdiene blir ekstremt lave, må du kontrollere om pasienten puster gjennom munnen eller om et av neseborene er tette. Fjerne avgasser fra systemet ADVARSEL Anestesi: Når Microstream-CO 2 -målingen brukes på pasienter som får eller nylig har fått anestesi, skal avsug tilkoples et avsugsystem eller ventilatoren for å hindre at personalet blir eksponert for anestesigasser. Bruk en avsugslange når du skal fjerne gass. Kople slangen til tilleggsmodulens gassuttak. Undertrykke nullkalibrering Slik stopper du midlertidig automatiske nullkalibreringer i fem minutter:! i menyen CO 2 -menyen velger du Ingen null i 5 min eller Utelat CO2 nullsmarttasten, hvis denne er konfigurert. Hvis du velger Ingen null i 5 min eller Utelat CO2 null igjen før de første 5 minuttene har gått, tilbakestilles tidsuret til 5 minutter, bortsett hvis det er tidspunkt for en automatisk nulling under den forrige undertrykkingen. Klargjøre hovedstrøm og Microstream Informasjonen nedenfor gjelder for både hovedstrøm- og Microstream- (sidestrøm-) målinger. Justere CO 2 -kurven 1 Velg Skala i menyen CO 2 -kurve eller CO 2 -oppsett. 2 Velg en ønsket skala i hurtigmenyen. Velge -CO 2 -korreksjoner Temperatur, fukt i respirasjonsluften, barometertrykk og andelen av O 2 og N 2 O i gassblandingen påvirker absorpsjonen av CO 2. Hvis verdiene virker feilaktig høye eller lave, må du kontrollere om monitorens innstillinger er riktige. 168

187 Klargjøre hovedstrøm og Microstream 14 Overvåke karbondioksid Korreksjon Høyde O 2 Fuktighet N 2 O Høye innstilles under installasjonen. Monitoren korrigerer automatisk for høyde. Monitoren korrigerer automatisk til 45 % (gjelder bare hovedstrøm). Under installasjonen ble monitoren konfigurert til automatisk å bruke Body Temperature Pressure Saturated (BTPS) eller Standard Temperature Pressure Dry (STPD). Gå til menyen CO 2 -oppsett og bla nedover til Korr.fukt for å kontrollere monitorens innstilling. Velg N 2 O korr. i menyen CO 2 -oppsett og velg av eller på. Velg på hvis du bruker N 2 O i anestesigassblandingen. Endre CO 2 -alarmer Hvis korreksjon av N 2 O ikke finnes i menyen CO 2 -oppsett, trenger CO 2 -målingen i din tilleggsmodul ikke korreksjon for N 2 O. Informasjonen nedenfor gjelder bare alarmer som er spesifikke for CO 2. I kapitlet Alarmer finner du generell informasjon om alarmer. 1 Velg etco 2 høy eller inco 2 høy i menyen CO 2 -oppsett og velg deretter øvre alarmgrense. 2 Velg etco 2 lav, og deretter nedre alarmgrense. Endre forsinkelse for apnéalarm Med forsinkelse for apnéalarm velger du hvor lang tid det skal gå før monitoren gir en alarm hvis pasienten slutter å puste. 1 Velg awrr i menyen CO 2 -oppsett. 2 Velg Apnétid i menyen awrr-oppsett. 3 Velg tidsforsinkelse for apnéalarm. ADVARSEL Sikkerheten og påliteligheten til respirasjonsmålingen ved registrering av apné, spesielt gjelder dette apné hos premature og spebarn, er ikke dokumentert. Forlenget forsinkelse: Den valgte apnéforsinkelsen kan bli forlenget med inn til 17 sekunder hvis en apné oppstår mens automatisk nulling pågår. Dette gjelder bare for Microstream-målinger (M3015A). Bruke alarmgrenser fra awrr 1 Velg awrr i menyen CO 2 -oppsett. 2 Velg Alarmer i menyen awrr-oppsett. 3 Velg På hvis du vil bruke alarmer fra luftveisrespirasjonen, eller Av for å deaktivere dem. Endre alarmgrenser for awrr 1 Velg awrr i menyen CO 2 -oppsett. 2 Velg Øvre grense for å stille øvre alarmgrense. Velg Nedre grense for å stille nedre alarmgrense. 3 Velg ønsket innstilling. 169

188 14 Overvåke karbondioksid Klargjøre hovedstrøm og Microstream 170

189 15 15Overvåke tcgass TcGass-modulen måler partialtryket av oksygen og karbondioksid som diffunderer gjennom huden. Dette gir et mål på gassenes partialtrykk i kapillærårene. Monitorens innstilling av høyde og barometertrykk påvirker parameteren. tcpo 2 /tcpco 2 -målingen kan bare brukes til spebarn som ikke får anestesi. Anestesigasser, som for eksempel halotan, kan gi uriktige verdier eller drift på verdiene. Transkutane målinger kan ikke erstatte arterielle blodgassmålinger. Du kan imidlertid bruke transkutane målinger til å redusere hyppigheten av arterielle prøver. Verdien fra vev vil ikke være identisk med arterielle verdier fordi målingen skjer transkutant. Men verdiene korrelerer med (følger tett) de arterielle verdiene. Dette betyr at for eksempel et fall i transkutane verdier normalt indikerer et korresponderende fall i arterielle verdier. Transkutane verdier stemmer ikke alltid med blodprøver som er tatt kapillært (hæl eller Astrup). tcgass-modulen 1 trykk denne for å få opp menyen tcgassoppsett 2 trykk denne for å starte kalibrering 3 kalibreringskammer 4 transduserkontakt tcgass M1018A O2/CO2 KAL 80 x

190 15 Overvåke tcgass Velge transdusertemperatur Velge transdusertemperatur 1 Velg Transdusertemp. i menyen tcgass-oppsett. 2 Velg en temperaturverdi som passer til pasientens alder, vekt og tilstand ifølge avdelingens rutiner. Normalt vil en høy transdusertemperatur gi bedre samsvar og raskere responstid. Imidlertid øker høye temperaturer også risikoen for brannskader. De fleste brukere foretrekker en temperatur mellom 42 C og 44 C, og en måletid på 4 timer eller mindre. Jo høyere temperatur, jo kortere måletid bør benyttes. Hvis gang du endrer temperaturen, må du utføre en kalibrering før du kan forsette overvåkingen. Bruke tidsuret Tidsurets oppførsel og om det er tilgjengelig avhenger av monitorens konfigurasjon. ADVARSEL Lengre kontinuerlig overvåking kan øke risikoen for hudplager som irritasjon, rødhet, blemmer eller brannsår. Hvis tidsuret er deaktivert, vil transduseren fortsette å varme på ubestemt tid når den er festet på en pasient. Endre målested regelmessig ifølge avdelingens prosedyrer. Stille tidsuret Tidsuret reduserer risikoen for brannsår fordi transduseren har en begrenset måletid på hvert målested. Tidsuret gir deg en påminnnelse når måletiden har gått. 1 Velg Måletid i menyen tcgass-oppsett. 2 Velg hvor lang tid transduseren skal sitte på hvert målested. Den optimale tiden avhenger av transduserens temperatur og pasientens hudfølsomhet. Tidsuret starter automatisk når du fjerner den kalibrerte transduseren fra kalibreringskammeret. Hvis du setter transduseren inn i kammeret igjen og deretter tar den ut, fortsetter tidsuret å telle ned tiden. Det starter ikke en ny tidsperiode. Gjenværende måletid vises på statuslinjen, som er fremme når menyen tcgass-oppsett er åpen. Når tiden har gått, gir monitoren et lydsignal og viser en INOP-meldingen ENDRE POSISJ. Monitoren slår enten av transduseroppvarmingen eller fortsetter oppvarming, avhengig av konfigurasjonen. Du kan fortsette å bruke transduseren i inn til to timer etter at oppvarmingen er slått av uten å kalibrere på nytt. Vi anbefaler imidlertid at du kalibrerer før du starter ny måling. Etter to timer uten oppvarming må du kalibrere. Alarmene for transkutan gass er midlertidig slått av de første minuttene transduseren brukes for å unngå falske alarmer. INOP-meldingen STABILISERER vises. Det tar noen tid før verdiene er stabile etter at du har festet transduseren på huden. Verdiene stabiliseres når målestedet er varmt og den lokale hudoppvarmingen er ferdig. Dette tar 10 til 20 minutter for tcpo 2 -verdiene og 3 til 7 minutter for tcpco 2 -verdiene. 172

191 Stille barometertrykket 15 Overvåke tcgass Starte tidsuret på nytt Slik starter du tidsuret uten å kalibrere (for eksempel etter at måletiden har gått): 1 Velg Måletid i menyen tcgass-oppsett. 2 Velg og bekreft ønsket måletid. Deaktivere tidsuret Det kan hende du kan deaktivere tidsuret. Dette avhenger av monitorens konfigurasjon. Vær oppmerksom at transduseren vil varme på ubestemt tid når tidsuret er deaktivert. 1 Velg Tidsur i menyen tcgass-oppsett, og velg deretter Deaktivert. 2 Trykk menyknappen Bekreft. Stille barometertrykket Barometertrykk og høyde påvirker tcgass-verdiene. Monitoren beregner barmotertrykket fra høydeinnstillingen. Hvis du ønsker å bruke det riktige barometertrykket, må dette innstilles før du starter en kalibrering - endringer etter kalibrering påvirker ikke tcgass-verdiene. Monitoren husker barometertryket til du angir et nytt. 1 Velg Barometertrykk i menyen tcgass-oppsett. 2 Les av ditt barometer og skriv inn dette trykket. 3 Trykk menyknappen Bekreft. Bytte transdusermembran OBS! Transduseren er tynn og bøyelig og skal behandles med forsiktighet. Unngå å bøye eller trekke i kabelen og unngå knekk på den. Bytt membran hvis elektrolytten er har tørket ut eller: når en ny transduser tas i bruk transduseren skal brukes på en ny pasient membranene er ødelagte (krøllete eller ripete) etter 5 dagers kontinuerlig bruk eller 28 dagers lagring. 173

192 15 Overvåke tcgass Bytte transdusermembran 1 Fjern skruhetten fra transduseren og stikk O- ringfjerneren under begge O-ringene og vipp dem av. 2 Fjern begge plastmembranene med fingrene. 3 Tørk av transduserhodet med trekkpapir. Vær nøye med å rense sporet på hodet og kanten rundt, så du får fjernet all gammel elektrolytt (gammel elektrolytt gir uriktige verdier). Drypp ca. to dråper elektrolyttvæske på transduserhodet. 4 Snu transduserhodet og trykk det ned i en ny membramholder til holderen er trykt sammen og du hører et klikk. Kast membranholderen. 5 Fjern overflødig elektrolytt fra membranenes utside med en myk klut. 6 Kontroller at de nye membranene er skikkelig festet med de to O-ringene. Hvis du oppdager luftbobler under membranene, må du gjenta fremgangsmåten ettersom luftbobler gir uriktige verdier. 7 Vent 24 timer før du kalibrerer transduseren. Du må bytte membram to ganger på alle nye transdusere og transdusere med uttørket elektrolytt før kalibrering. Nye/tørre transdusere Du må bytte membram to ganger på alle nye transdusere og transdusere med uttørket elektrolytt før bruk. La transduseren ligge i 24 timer med skruhetten på etter at du har byttet membram første gang. Bytt membran igjen før kalibrering. 174

193 Kalibrere transduseren 15 Overvåke tcgass Oppbevare transdusere Hvis du ikke skal bruke transduseren de neste 24 timene, skal den beskyttes ved å dryppe to dråper elektrolytt i skruhetten og sette denne på. Dette beskytter transduseren i inn til 28 dager. Sett skruhetten på transduseren. Bytt membran hvis denne er tørr eller transduseren har ligger i mer enn 28 dager. Kalibrere transduseren Du kan bruke en Philips (15210B) eller en Radiometer TCC3 kalibreringsenhet til kalibreringen. I tillegg trenger du en gassflaske. Kontroller at trykkindikatoren er over "tomt for gass"-feltet (svart på 15210B, rødt på TCC3). For å beholde nøyaktigheten anbefales det at du kalibrerer transduseren hver 4. time, selv om monitoren ikke gir melding om dette. Du SKAL kalibrere når: du har byttet membran du har endret transduserens temperatur du er i tvil om målenøyaktigheten du starter en ny måleperiode eller bytter målested monitoren viser INOP-meldingen Kalibrering nødvendig. 1 Kople kalibreringsenheten til inntaket på siden av modulens kalibreringskammeret med den anbefalte gasslangen. Andre slanger kan gi unøyaktige verdier. 2 Kople transduserkabelen til modulen. Drei kammerets deksel til siden og sett transduseren inn i kammeret. Lukk dekselet over transduseren for å holde den på plass. Velg transdusertemperatur på monitoren B kalibreringsenhet: Drei tidsuret med klokken så langt som mulig. Radiometer kalibreringsenhet: Trykk knappen med den grønne pilen én gang. 175

194 15 Overvåke tcgass Kalibrere transduseren Kalibreringsfeil 4 Trykk CAL på modulen til lampen over knappen lyser. Vent til meldingen Kalibrering ferdig vises (kalibrering tar fra 3 til 20 minutter). Du kan også starte kalibrering ved å velge Start kalibrering i menyen tcgass-oppsett. Spare gass med 15210B: Drei tidsuret mot klokken så langt som mulig (hvis det ikke er tilbake til utgangspunktet) når meldingen vises. Spare gass med TCC3: Hvis den grønne knappen fortsatt blinker når meldingen tcgass kal. pågår forsvinner, trykker du den grønne knappen en gang til. Hvis kalibrering mislykkes, vises meldingen...tcgass transd. eller kal.enhet tekn. feil. I tillegg vises meldingen KAL MISLYKKET for gjeldende måling. Feilsøke tcgass-kalibreringen Følg trinnene under, i nevnte rekkefølge, helt til kalibreringen lykkes. 1 Kontroller kalibreringsenheten og kalibrer på nytt. Husk å skru på gassforsyningen til kalibreringsenheten. Hvis trykkindikatoren står i "tomt for gass"-feltet, er det ikke nok gass i flasken til kalibrering. Kontroller at gasslangen er ordentlig koplet til modulens kalibreringskammeret og kalibreringsenheten. 2 Hvis trinn 1 mislykkes, må du kontrollere om transduseren skal aktiveres (nødvendig hvis elektrolytten har tørket ut eller du har en ny transduser). Fjern de gamle membranene, rengjør transduserhodet grundig og sett på nye membraner. 3 Kalibrer på nytt. 4 Hvis trinn 2 ikke lykkes, kalibrerer du igjen. Denne kalibreringen kan være nødvendig for å stabilisere det elektrokjemiske systemet i transduseren. 5 Hvis kalibrering fortsatt ikke lykkes, bytter du transduser. Kontroller at du har aktivert transduseren og kalibrert den to ganger før du skifter ut transduseren. 176

195 Feste transduseren 15 Overvåke tcgass Feste transduseren 1 Fjern beskyttelsespapiret fra fikseringsringen. Fest fikseringsringen på ren og tørr hud ved å trykke ringen ned mot huden med én finger. Trykk rundt kanten slik at ringen kleber seg godt på huden. Drypp 3-5 dråper kontaktvæske i midten av ringen. Ta transduseren ut av kammeret. 2 Hold transduseren slik at pilen er over eller på motsatt side av flippen på ringen. Fest transduseren og drei den en kvart omgang med klokken. Vent minutter før verdiene er stabile. 3 Fest transduseren så fort som mulig når meldingen...kalibrering ferdig vises. Hvis du venter mer enn 30 minutter, slås transduserens oppvarming av for å unngå at elektrolytten tørker ut. I tilfelle må du kalibrere på nytt. Velg fortrinnsvis et målested med høy kapillærtetthet og stor blodgjennomstrømning, tynn hud og ingen kardiovaskulære lidelser for å få optimale målinger. De fleste brukere foretrekker magen, brystet og ryggen. ADVARSEL Du må ta bort transduseren før defibrillering. Hvis ikke, må du bytte membram og kalibrere etter defibrilleringen. OBS! Ta bort transduseren under høyfrekvent kirurgi for å unngå skade på den. 177

196 15 Overvåke tcgass Avslutte tcgass-overvåking Velge visning av varmeeffekt Visning av varmeeffekt gir en indikasjon på hudens perfusjon under transduseren og hvor god kontakt transduseren har med huden. Hvis transduseren ikke har kontakt med huden, faller varmeeffekten betydelig. Perfusjonen er dårlig hvis du trenger lavere varmeeffekt for å beholde transdusertemperaturen.! Velg Visn. oppvarm. i menyen tcgass-oppsett. Velg deretter Relativ eller Absolutt. Velg Relativ når hudtemperaturen er stabil (INOP-meldingen STABILISERER vises ikke lenger). Endringer i relativ varmeeffekt betyr endringer i perfusjonen eller transduserhudkontakten etter siste nulling. Nulle relativ varmeeffekt Når du starter en kalibrering, er Visn. oppvarm. automatisk innstilt til Absolutt. Nulling utføres automatisk når du bytter til Relativ. Nulle igjen hvis du bytter målested. Avslutte tcgass-overvåking! Sett transduseren tilbake i kalibreringskammeret. Fikseringsringene kan sitte på pasienten selv om målestedet ikke brukes. Dermed er det enkelt å bytte mellom målestedene. Ta alltid transduseren av fikseringsringen før du fjerner ringen fra huden. Korreksjoner av tcgass Transkutane pco 2 -verdier er som regel høyere enn arterielle verdier på grunn av effekten av oppvarmingen av blodet under transduseren og hudens metabolske prosesser. Monitoren kan bruke en eller begge av de følgende korreksjonene (avhengig av konfigurasjonen): Korreksjon av temperatur for tcpco 2 Transdusertemperaturen gir en økning i CO 2 s partialtrykk. Din monitor kan være konfigurert til å korrigere for dette.! Informasjonen vises i menyelementet CO2-korreksjon i menyen tcgass-oppsett. På betyr at korreksjon er aktivert. Korreksjon av metabolisme for tcpco 2 CO 2 -produksjonen i epidermis øker CO 2 -verdien. Din monitor kan være konfigurert til å automatisk trekke fra en metabolismefaktor (gjelder bare når CO2-korreksjon er på).! Informasjonen vises i menyelementet Metabolismefaktor i menyen tcgass-oppsett, og angir tallet som trekkes fra CO 2 -verdien. 178

197 16 16Overvåke SvO 2 Gjelder bare MP60/ 70/90 ADVARSEL SvO 2 -modulen måler prosentandelen av blandet venøs oksygenmetning. Målingen skjer kontinuerlig og invasivt med et OptiCath-kateter fra Abbot Laboratories. Kateteret føres inn på høyre side av hjertet til lungearterien. Kan bare brukes sammen med MP60/MP70/MP90-monitorer. Injiserte fargestoffer, som metylenblått, eller intravaskulær dyshemoglobin kan gi unøyaktige målinger. Ikke overvåk oksygenmetningen samtidig med intravenøs infusjon av fettemulsjoner eller andre uklare væsker gjennom den distale lumen av OptiCath-kateteret. Slike væsker kan midlertidig endre blodets lyssprednings- og absorpsjonskarakteristikker ved katetertuppen, og påvirker den optiske målingen av oksygenmetning. Du kan fortsette med overvåking av oksygenmetning når infusjonen er ferdig. Under injeksjon av bolusvæske til termodilusjonsmålinger (cardiac output) kan SvO 2 -målingen påvirkes. 179

198 16 Overvåke SvO 2 Klargjøre til SvO 2 -overvåking Klargjøre til SvO 2 -overvåking I tillegg til SvO 2 -modulen trenger du et Abbott Laboratories OptiCath-kateter og optisk modul. Bruk bare tilbehør fra Abbott som står oppført i kapitlet "Tilbehør". 1 optisk modul 2 treveiskran for oppblåsing av ballong 3 Abbott fiberoptisk kateter 4 optisk referanse 5 oppsett/ kalibrering Kople den optiske modulen (Abbott ) til SvO 2 -modulen. La modulen bli varm før du utfører en kalibrering. Selv om meldingen om oppvarming forsvinner fra skjermbildet etter ett minutt, anbefaler Abbott å varme opp modulen i 15 minutter for å få høyest mulig nøyaktig på målingen. Se instruksjonene som ble levert med den optiske modulen. For å unngå falske alarmer deaktiverer monitoren automatisk alarmer under in vitro-kalibreringen i inn til 3 minutter etter at du har fjernet katetertuppen fra den optiske referansen. Etter kalibrering av lysintensitet, eller etter tre minutter (det første av de to) aktiveres monitorens alarmer igjen. Foreta en in vitro-kalibrering ADVARSEL Det anbefales sterkt å foreta en in vitro-kalibrering før kateteret settes inn. Hvis det ikke er mulig, må in vivo-kalibrering foretas etter at kateteret er på plass. Se også instruksjonene som ble levert med kateteret. Ikke bruk kateteret hvis emballasjen er brutt. Hvis du kopler monitoren fra pasienten (for eksempel ved flytting av pasient fra en seng til en annen), må du kople kateteret fra ved SvO 2 -modulen. Kateteret skal forbli tilkoplet den optiske modulen, ellers må du kalibrere på nytt. 1 Fjern den ytterste emballasjen fra kateterbakken for å avdekke den optiske kontakten. 2 Legg den optiske modulen i bakken på den avsatte plassen og åpne lokket. 3 Sett den optiske kontakten i den optiske modulen (med TOP oppover) og lukk lokket. 180

199 Sette inn kateteret 16 Overvåke SvO 2 4 Velg Start in vitro-kal. i menyen SvO2-oppsett. Kontroller at katetertuppen fortsatt er i den optiske referansen. 5 Sett inn kateteret når meldingen SvO2 kalibrering ferdig - kateteret kan settes inn. Hvis kalibrering mislykkes, må du gjenta denne før du setter inn kateteret. Bytt modul hvis kalibreringen mislykkes to ganger. Sette inn kateteret 1 Ta bort den gjenværende emballasjen fra kateterbakken. 2 Ta katetertuppen vekk fra den optiske referansen. Kontroller at kateteret virker som det skal (for eksempel ved å sjekke ballongtuppen). 3 Klargjør og sett inn kateteret ifølge avdelingens retningslinjer. SvO 2 -kateteret er tynt og bøyelig og skal behandles forsiktig. Unngå av bøye eller brekke det, eller trekke i det med f.eks. en tang eller klemme. Ødelagte fibre fører til svak lysintensitet og plutselig fall i intensitetsverdiene. Les dokumentasjonen som ble levert med kateteret, og spesielt delen om forholdsregler, advarsler og kontraindikasjoner. Fest den optiske modulen på eller nær pasienten for å unngå unødig drag på kateteret som kan føre til at katetertuppen forskyves fra den opprinnelige posisjonen i pasienten. Plasser den optiske modulen slik at den ikke kan komme i kontakt med væsker. Væske i modulkontakten kan påvirke lysoverføringen. Hvis kateteret settes i pasienten uten en in vitro-kalibrering, må en in vivo-kalibrering foretas rett etter at kateteret er på plass. Foreta en kalibrering av lysintensitet Utfør en kalibrering av lysintensitet når kateteret er satt inn. Når kateteret er riktig plassert, skal indikatoren for lysintensitet dekke minst 2 små enheter over midtpunktet. SvO ! Velg Start lyskalibr. i menyen SvO2-oppsett. Kalibreringen er ferdig etter et par sekunder. Kalibrer på nytt hvis du tviler på verdiene. 181

200 16 Overvåke SvO 2 Foreta en in vivo-kalibrering Foreta en in vivo-kalibrering Utfør en in vivo-kalibrering hvis: kateteret er satt inn i pasienten uten en foregående in vitro-kalibrering. kateteret har vært koplet fra den optiske modulen. kateteret har ligget i pasienten i mer enn 24 timer. det oppstår betydelige endringer i lysintensitet som monitoren ikke automatisk kan korrigere for. Klargjøre in vivo-kalibreringen Kontroller at: kateteret er riktig plassert i pasienten. pasienten har en relativ stabil oksygenmetning. SvO 2 -indikatorene for lysintensitet dekker minst to enheter over midtpunktet. Utføre in vivo-kalibreringen 1 Gjør klar til å ta en blodprøve av pasienten. 2 Velg Start in vivo-kal. i menyen SvO2-oppsett. 3 Trekk ut minst 2 ml blod og kast dette før du tar blodprøven. 4 Trekk ut en blodprøve fra den distale åpningen av kateteret og spyl slangen ifølge avdelingens retningslinjer. 5 Få prøven analysert med en direkte målemetode på laboratoriet. 6 Sammenlign svarene med den lagrede kalibreringsverdien i menyen SvO2-oppsett. Hvis forskjellen er mindre eller lik med 4 %, kan du gå til trinn 8. 7 Hvis forskjellen mellom den lagrede verdien og laboratorieverdien er mer enn 4 %, må du endre den lagrede verdien. Velg Kalibreringsverdi og endre verdien. Velg Hent tidl. kal. hvis du vil bruke den foregående verdien. 8 Velg Lagre in vivo-kal. for å fullføre kalibreringen, selv om du ikke har justert kalibreringsverdien. Dette oppdaterer de lagrede data i den optiske modulen. Kalkulere oksygenekstraksjon Oksygenekstraksjon er forskjellen mellom de målte SpO 2 - og SvO 2 -verdiene. Hvis du overvåker både SpO 2 og SvO 2, kan monitoren kalkulere differansen og vise den som en tallverdi.! Slik slår du oksygenekstraksjon av eller på: Velg Sp-vO2 i menyen Sp-vO2-oppsett, og velg deretter På eller Av.! Hvis du overvåker mer enn én SpO 2 -verdi, må du velge hvilken som skal brukes i kalkulasjonen. Velg SpO2-kilde i menyen Sp-vO2-oppsett og velg ønsket kilde. Monitoren viser INOP-meldingen Sp-vO2 SJEKK KILDER i ett minutt hvis en av kalkulasjonskildene ikke er tilgjengelig. Deretter slås kalkulasjonen automatisk av. Hvis den manglende verdien igjen overvåkes, slås kalkulasjonen automatisk på igjen. 182

201 17 17Bruke anestesigassmodulen M1026A/M1026B anestesigassmodul måler pasientens anestesigasser og respirasjonsgasser. Modulen kan måle og vise kurver og tallverdier for 3 respirasjonsgasser. Den kan også automatisk identifisere 5 anestesigasser og vise kurver og tallverdier for en av disse. Modulen måler luftveisrespirasjonsfrekvens (awrr) og gir endetidale(et) og inspirerte (in) verdier for de følgende gassene: Respirasjonsgasser Karbondioksid (CO 2 ) Lystgass (N 2 O) Oksygen (O 2 ) Anestesigasser Halotan Isofluran Enfluran Sevofluran Desfluran Visning på skjermbildet Kurver og tallverdier for alle målte gasser sendes fra modulen og vises på skjermbildet. Eksemplet nedenfor viser kurver og tallverdier for CO 2, O 2 og N 2 O. Ditt skjermbildet kan vise informasjonen litt annerledes. CO2 O2 N2O etco2 inco etn2o inn2o awrr eto2 ino2 resp/ 183

202 17 Bruke anestesigassmodulen Modulens deler og knapper Modulens deler og knapper Indikator for gassoppsett Gassoppsett-knapp Av/på-knapp Luftveisgasser Vannfelle Strømindikator Vannfelle Lysindikatoren for gassoppsett lyser når menyen Gassanalysatoroppsett er åpen, når modulen slås på første gangen (i 5-10 sekunder) og hvis det oppstår et problem med kommunikasjonen mellom modulen og monitoren. Vannfellen hindrer vann og andre væsker i å renne inn i modulen og forårsake forurensning og/eller interne okklusjoner. Den har en vannbeholder der væske samles, to vannseparasjonsfiltre og to ventiler som fungerer som en reservemekanisme for separasjonsfiltrene. Vannfellen kan brukes til flere pasienter. Den må byttes annen hver uke. Modulens bakpanel Gassuttak Viftefilter (bare M1026B) 60/140 RS232- kontakt Sikringer Nettkontakt Ekvipotensialjordingskontakt Kontroller at gassutslippkontakten bak på modulen er koplet til et avgassystem. I servicedokumentasjonen som leveres med modulen står det mer informasjon om tilkopling av utstyr. 184

203 Om gassmålingen 17 Bruke anestesigassmodulen Om gassmålingen M1026A og M1026B anestesigassmodulen bruker to forskjellig måleteknikker. M1026A M1026B Anestesigassmodulen bruker en teknikk som kalles Non-Dispersive Infrared Gas Concentration Measurement (NDIR) (ikke-spredende infrarød gasskonsentrasjonsmåling) for å måle konsentrasjonen av enkelte gasser. Gassene som kan måles av gassmodulen absorberer infrarødt lys. Hver gass har sin egen absorpsjonskarakteristikk. Gassen føres inn i et målekammer, og et optisk infrarødt filter velger hvilken båndbredde med infrarødt lys som skal sendes gjennom gassen. Når flere gasser skal måles, slik som i gassmodulen, inneholder målekammeret flere infrarøde filtre. Stigende gasskonsentrasjon i et gitt volum gir stigende absorpsjon av infrarødt lys. Dette betyr at høye konsentrasjoner av infrarøde absorberende gasser gir lavere overføring av infrarødt lys. Teknikken måler hvor mye infrarødt lys som er overført etter at lyset er sendt gjennom en infrarød-absorberende gass. Utfra målingen av infrarødt lys kalkuleres gasskonsentrasjonen. Denne kalkulasjonen gir gassverdien. M1026B anestesigassmodul bruker en teknikk som kalles Dispersive Infrared" (DIR) til å måle konsentrasjonen av enkelte gasser. Gassene som måles av anestesigassmodulen (unntatt oksygen) absorberer infrarødt lys. Hver gass har sin egen absorpsjonskarakteristikk. Gassen føres til en celle. Et diffraksjonsgitter brukes til å skanne den relevante bølgelengden for det infrarøde lyset som passerer gjennom cellen. Jo høyere konsentrasjon av gassen, jo mere infrarødt lys absorberes, og fra den målte mengden infrarødt lys kalkuleres konsentrasjonen av gassen. Hver gass har sin individuelle spektrale fingeravtrykk. Det brukes en matematisk algoritme til å analysere spektrumet og til å identifisere anestesimidlene i gassen. Oksygen måles av en ekstra sensor i gassmodulen. Målingen bruker oksygenets paramagnetiske egenskaper. M1026B er ikke tilgjengelig i alle land. Kople tilbehør til modulen I kapitlet om tilbehør finner du informasjon om tilbehør med bestillingsnumre til anestesigassmodulen. 1 Sett inn vannfellen ved forsiktig å trykke den inn og opp, se instruksjonene som fulgte med vannfellen. 2 Slå på modulen. Dette vil gi modulen tid til å varmes opp mens koplingene til pasient pågår. 3 Kople gasslangen til vannfellens luerkopling. Se instruksjonene som ble levert med slangen. 4 Kople den andre enden av slangen til pasienten via luftveisadapteren. OBS! Luftveisadapter: Bruk en Philips luftveisadapter og plasser den slik at delen som koples til gasslangen vender oppover. Dette forhindrer kondensert vann i å komme inn i gasslangen og forårsake okklusjon. Philips luftveisadaptere har en åpning i veggen. Denne reduserer risikoen for okklusjon. Vannfelle Anestesgassmodulen skal aldri være på uten at vannfelle er tilkoplet (bortsett fra ved bytte av vannfelle) for å unngå intern forurensning. 185

204 17 Bruke anestesigassmodulen Fjerne gass fra sirkelen Gasslange: Ikke bruk gasslangen hvis den har knekk. Det kan gi okklusjon eller lekkasje. Romventilasjon: Kontroller at rommet der gassmodulen benyttes ventileres godt med frisk luft. Gasser eller røyk som blander seg med og forurenser romluften kan redusere målingens nøyaktighet. ADVARSEL Kontroller at koplingene er skrudd skikkelig sammen. Enhver lekkasje i systemet kan gi uriktige verdier fordi romluft blandes med pasientens gasser. Fjerne gass fra sirkelen Hvis det er benyttet inhalasjonsanestesi under en anestesi, må gassen i modulen returneres til sirkelsystemet eller fjernes for å unngå forurensning av luften på operasjonsstuen. Det kan hende at din avdeling ikke tillater retur av avgasser. Returnere avgasser Fjerne avgasser Bruk et M1656A avgassfilter og M1655A avgasslange ifølge dokumentasjonen som fulgte med filteret for å returnere avgassen til sirkelsystemet. Hvis du vil fjerne gassen fra sirkelsystemet, må du ha et avsugsystem tilkoplet modulens gassutslippkontakt. Bruk et av følgende: en slange for avgass en reservoirflaske der undertrykket ikke overstiger 0,3-0,4 mmhg. et interface for avgass. Bruke anestesigassmodulens oppsettmenyer Mange av gassmodulens innstillinger kan endres på samme måte som andre parameterinnstillinger. Disse står beskrevet i kapitlet om grunnleggende bruk. I dette kapitlet beskrives bare innstillinger som er spesifikke for gassmodulen. Gå til menyen for den enkelte gassen for å endre innstillinger for denne:! velg parameterens tallverdi på skjermen eller! velg ønsket gassnavn i menyen AGM-oppsett. Gå til menyen AGM-oppsett for å endre gassmodulens innstillinger:! velg en av gassmodulens tallverdier på skjermbildet, og velg deretter Gassanalysator, eller trykk den faste knappen på modulen. Velge tallverdier for visning For hver gass kan du velge hvilke tallverdier som skal vises sammen med kurven på skjermbildet: et viser endetidale verdier 186

205 Endre forsinkelse for apnéalarm 17 Bruke anestesigassmodulen in viser inspirerte verdier et+in viser både endetidale og inspirerte verdier Av slår av målingen for gassen. Hvis gassen er valgt til Av, vises ikke kurver eller tallverdier og alarmer genereres ikke. Hvis du vil endre den viste tallverdien i menyen <Gassnavn>-oppsett, velger du navn på gassen for å få opp en liste med tilgjengelige tallverdier. Velg deretter ønsket tallverdi. Korreksjon av fuktighet for CO 2 Anestesigassmodulen kan konfigureres til å korrigere CO 2- -målingen for fuktighet i pasientens respirasjonsluft ifølge BTPS (Body Temperature Pressure Saturated) eller ATPD (Ambient Temperature Pressure Dry).! Se Korr. av fukt. i menyen CO2-oppsett for å kontrollere hvilken type korreksjon din monitor har. Det står Våt for BTPS eller Tørr for ATPD. Justere kurvens størrelse 1 Velg Skala i menyen Kurve eller Oppsett for gassen. 2 Velg en ønsket skala i hurtigmenyen. Endre forsinkelse for apnéalarm Med forsinkelse for apnéalarm velger du hvor lang tid det skal gå før monitoren gir en alarm hvis pasienten slutter å puste. 1 Velg awrr i menyen CO2-oppsett. 2 Velg Apnétid i menyen awrr-oppsett. 3 Velg tidsforsinkelse for apnéalarm. ADVARSEL Sikkerheten og ytelsen til respirasjonsmålingen ved registrering av apné, spesielt gjelder dette apné hos premature og spebarn, er ikke stadfestet. Bruke alarmgrenser fra awrr 1 Velg awrr i menyen CO2-oppsett. 2 Velg Alarmer i menyen awrr-oppsett. 3 Velg På hvis du vil bruke alarmer fra luftveisrespirasjonen, eller Av for å deaktivere dem. Alarmer og nullkalibrering Registrering av fysiologiske alarmer er deaktivert mens en nullkalibrering pågår. Gassmodulen gjenopptar alarmregistreringen når kalibreringen er ferdig. Hvis det er en alarmtilstand når nullkalibreringen er ferdig, aktiveres alarmen etter den valgte tidsforsinkelsen. 187

206 17 Bruke anestesigassmodulen Gassidentifikasjon ADVARSEL Hvis det oppstår en apné under en nullkalibrering, kan tidsforsinkelsen mellom starten på apnéen og apnéalarmen være inn til 16 sekunder pluss den konfigurerte forsinkelsen for apné. Automatisk alarmundertrykkelse Monitoren kan være innstilt til å undertrykke alarmer til den har registrert at en pasient er koplet til anestesigassmodulen (dvs. når et åndedrett er registrert). Denne funksjonen kalles GA ingen resp. og kan velges På ellerav i monitorens konfigurasjonsmodus. Gassidentifikasjon Innstilling av gassidentifikasjon til Gass-ID: Manuell kan du velge anestesigass manuelt. Hvis du bruker innstillingen Gass-ID: Automatisk, registrerer anestesigassmodulen automatisk den predominante anestesigassen i respirasjonskretsen.! Slik endrer du instilling for gassidentifikasjon: Velg Gass-ID: i menyen GASSoppsett. Velg deretter Automatisk eller Manuell. Hvis Gass-ID er valgt til Manuell Slik endrer du valgt gass når Gass-ID er innstilt til Manuell:! Velg <Gass> i menyen Gassoppsett for å få opp en liste med tilgjengelige gasser. Velg deretter gassen du vil bruke. For eksempel: Oppsett HAL. Hvis den valgte gassen ikke stemmer med den registrerte gassen, vises INOP-meldingen SJEKK GASS. Hvis Gass-ID er valgt til Auto Når anestesigassmodulen har registrert gassen, vises kurven og tallverdiene for gassen på skjermbildet (hvis de er konfigurert for visning). Mens dette pågår vises det generelle navnet GASS. Hvis en anestesigass skal registreres av den automatiske gassidentifikasjonen, må konsentrasjonen være høyere enn identifikasjonens terskelverdi. Tilstedeværelse av andre substanser i pasienten, for eksempel metanol eller aceton, kan påvirke gassidentifikasjonen og føre til uriktige verdier og uriktig identifikasjon. Bytte anestesigass Hvis anestesigass byttes under en anestesi, vil modulen i noen minutter måle begge gassene. Tiden det tar før modulen registrerer bare den nye gassen avhenger av type anestesi (høy eller lav flow) og type anestesigass som benyttes (farmokokinetikk). Mens byttet pågår vises INOP-meldingen AN.GASSER BLANDET og -?- ved siden av tallverdiene. Monitoren registrerer gassbyttet hvis modulen har automatisk gassidentifikasjon når en av gasskonsentrasjonene går under terskelverdien og den andre gassen dominerer Hvis modulen har manuell gassidentifikasjon, må du endre gassen i menyen Gassoppsett slik at navnet stemmer med gassen som benyttes. 188

207 Aktivere standby 17 Bruke anestesigassmodulen Gass-ID ved avslutning av anestesi Hvis automatisk identifikasjon er på under avslutningen av en anestesi og gasskonsentrasjonen går under terskelverdien (se ovenfor), registreres ikke lenger gasstypen. Navnet på gassen forblir på skjermbildet og tallverdien viser 0,00 % til monitoren registrerer at pasienten er koplet fra. Deretter vises det generelle navnet GASS.! Du må velge manuell identifikasjon og deretter gassen hvis du fortsatt vil ha riktig gass og verdi. Aktivere standby Under standby slås modulens pumpe automatisk av. Dette forlenger pumpens levetid. Meldingen AGM STANDBY vises på monitoren. Du trenger ikke å vente på at gassmodulens skal varmes opp når du avslutter standby. Gassmodulens standby-funksjon er knyttet til monitorens standby-funksjon slik: Hvis standby aktiveres på monitoren, aktiveres også standby for gassmodulen. Hvis standby avsluttes på monitoren, skjer det samme for gassmodulen. Monitoren påvirkes ikke når gassmodulens standby-modus aktiveres eller deaktiveres. Gassmodulen aktiverer automatisk standby hvis den ikke har registrert et åndedrett i den konfigurerte tidsperioden (hvis CO 2 er mindre enn 4 mmhg). Slik aktiverer/deaktiverer du standby manuelt: Trykk Velg standby eller Avslutt standby i menyen Gassanalysatoroppsett. Nullkalibrering Denne funksjonen vedlikeholder gassmålingens nøyaktighet ved å trekke inn og analysere romluft. En nullkalibrering tar ca. 10 til 15 sekunder og skal ikke avbrytes. Hvis en nullkalibrering mislykkes, starter en ny automatisk. Under nullkalibreringen er kurven flat og tallverdiene oppdateres ikke. Automatisk nullkalibrering M1026A og M1026B anestesigassmoduler utfører automatisk nullkalibrering med forskjellige intervaller. M1026A M1026B Nullkalibrering utføres automatisk etter at modulen er slått på, og deretter 8, 15 30, 45 og 90 minutter etter at overvåking har startet. Deretter utføres nullkalibrering hver 8. time eller hvis apparatet registrerer drift på målingen. Hvis gassmodulen er i standby under en av de ovennevnte nullkalibreringer, utføres kalibreringen når overvåking igjen aktiveres. Nullkalibrering utføres automatisk etter at modulen er slått på, og deretter hvert 60. minutt eller hvis systemet oppdager drift på målingen.. Hvis gassmodulen er i standby under en nullkalibrering, utføres kalibreringen når overvåking igjen aktiveres. 189

208 17 Bruke anestesigassmodulen Bruke anestesigassmodulen under åpen hjertekirurgi Manuell nullkalibrering! Du starter manuelt en nullkalibrering i menyen Gassanalysatoroppsett ved å velge Nullkalibrering, og deretter Bekreft. Undertrykke nullkalibrering Slik stopper du midlertidig automatiske nullkalibreringer:! i menyen Gassanalysatoroppsett velger du Ikke null i 5min eller smarttasten Utelat AGMNull, hvis denne er konfigurert. Hvis du velger Ikke null i 5min eller Utelat AGMNull på nytt før de første 5 minuttene har gått, tilbakestilles tidsuret til 5 minutter. Bruke anestesigassmodulen under åpen hjertekirurgi Under åpen hjertekirurgi stoppes overtrykksventilasjonen i perioder. I slike tilfeller er det viktig å være oppmerksom på at en aktiv gassmodul vil fortsette å trekke gass fra sirkelsystemet og forårsake lavere luftveistrykk. Anestesipersonellet må sørge for at holde pasientkretsen stabil mens overtrykksventilasjonen et stoppet. Slik stopper du gassmodulen fra å suge gasser ut av sirkelen: aktiver standby for gassmodulen eller kople gasslangen fra gassmodulen eller pasientsirkelen. 190

209 Sikkerhetsinformasjon om anestesigassmodulen 17 Bruke anestesigassmodulen Sikkerhetsinformasjon om anestesigassmodulen Plasser modulen over eller i nivå med pasienten for å unngå at kondensert vann samler seg i gasslangen. Plasser modulen slik at den er skjermet for væskesøl. ADVARSEL Registrere lekkasjer: Enhver lekkasje i slangen og koplingene fra pasient til gassmodulen kan fortynne gassblandingen med romluft. Hvis lekkasjen får en viss størrelse, kan anestesigassverdiene bli vesentlig lavere enn den aktuelle konsentrasjonen i pasientsirkelen. Feilaktige lave verdier kan føre til uhensiktsmessig behandling og være en fare for pasientsikkerheten. Uventede verdier: Kontroller slangen og koplingene, og bytt om nødvendig hvis du får uventede gassverdier eller hvis kurven ser flatere ut enn normalt. Bytt vannfelle hvis du ikke finner noen lekkasje for å bekrefte at den lave verdien er riktig. OBS! Anestesigassmodulen: Ikke påfør kraftig trykk på modulens gassinntak eller -utslipp, f.eks. med en sprøyte. Det kan føre til skader på de pneumatiske og optiske systemene. Rengjøring: Slå av gassmodulen under rengjøring fordi rengjøringsvæsker eller -damper kan trekkes inn i modulen og skade utstyret. 191

210 17 Bruke anestesigassmodulen Sikkerhetsinformasjon om anestesigassmodulen 192

211 18 18Overvåke EEG Elektroencefalograf- (EEG-) modulen overvåker pasientens cerebrale funksjon ved å måle hjernens elektriske aktivitet. Dette gir to kanaler med to sanntidskurver for EEG, EEG-trendinformasjon i form av Compressed Spectral Arrays (CSA) og inn til 8 av de følgende tallverdier: Spectral Edge-frekvens (SEF): Dette er frekvensen under frekvensen der en definert prosentandel av Total Power ligger. Prosenten defineres i konfigurasjonsmodus. Mean Dominant-frekvens (MDF): MDF er middelverdien for frekvensen som dominerer det målte EEG. Peak Power-frekvens (PPF): PPF er frekvensen med den høyeste amplituden. Total Power (TP): TP-verdien angir effekten i det målte frekvensområdet. Prosentandel av Total Power i hvert frekvensområde: Alpha-kurver (8 til 13 Hz) Beta-kurver (13 til 30 Hz) Theta-kurver (4 til 8 Hz) Delta-kurver (0,5 til 4 Hz). 193

212 18 Overvåke EEG Oppsett av EEG-overvåking Oppsett av EEG-overvåking 1 Kople apparatkabelen til EEG-modulen i modulboksen. 2 Klargjør pasientens hud før du plasserer elektrodene. God kontakt mellom elektrodene og huden er viktig for å få et godt EEG-signal, ettersom huden leder strøm dårlig. Fjern hår om nødvendig. Vask stedene grundig med såpe og vann. Vi anbefaler ikke bruk av eter eller ren alkohol fordi det tørker ut huden og øker motstanden. Bruk en rensepasta for å fjerne hudceller og fett før du fester elektrodene. 3 Velg ønsket elektrodemontage i menyen EEG-oppsett eller i vinduet EEG-impedans/ Montage. 4 Kople først til referanseelektroden. 5 Fest elektroden på pasientens hode ifølge valgt montage. Bruk elektrodegelé hvis du ikke bruker elektroder som allerede er innsatt med gelé. Velg et sted der signalet ikke påvirkes av muskelartefakter. 6 Kople elektrodekontakten til apparatkabelen. 7 Kontroller elektrode-hudimpedans i vinduet EEG-impedans/Montage. 8 Hold elektrodeledningene samlet og vekk fra annet elektrisk utstyr eller metalldeler for å få best mulig signalkvalitet Bruke oppgavevinduet for EEG-impedans/Montage! Velg Vis Montage i menyen EEG-oppsett for å åpne vinduet, eller velg smarttasten EEGmontage. Ditt skjermbildet kan vise informasjonen litt annerledes. Elektrodeplassering på pasientens hode. Symboler angir impedans mellom elektrode og hud. Elektrodekopling og impedansverdier for den valgte montagen. EEG-impedans/Montage EEG 1 EEG kohm 1 1 Impedansgrense:5kOhm EEG 1: F3-P3 EEG 2: F4-P4 Montage A 194

213 Bruke oppgavevinduet for EEG-impedans/Montage 18 Overvåke EEG Velge en EEG-elektrodemontage 1 Velg en av de fem forhåndsdefinerte elektrodemontager ved hjelp av pilen ved siden av vinduet EEG-impedans/Montage, og velg deretter en montage i listen. 2 Fest elektrodene som vist i vinduet EEG-impedans/Montage. De fem forhåndsdefinerte konfigurasjonene kan endres, samt få nytt navn i konfigurasjonsmodus. Montagenavn EEG1+ EEG1- Benevn. 1 EEG2+ EEG2- Benevn. 2 Mont.A Fp1 T3 Fp1-T3 Fp2 T4 Fp2-T4 Mont.B O1 T3 O1-T3 O2 T4 O2-T4 Mont.C F3 C3 F3-C3 F4 C4 F4-C4 Mont.D C3 P3 C3-P3 C4 P4 C4-P4 Mont.E Fp1 T5 Fp1-T5 Fp2 T6 Fp2-T6 Elektrodeplasseringen er benevnt i henhold til det internasjonale elektrodesystem. Endre impedansgrense Impedansgrensen kan velges samtidig for alle elektrodene i menyen EEG-oppsett, eller i vinduet EEG-Impedans/Montage ved hjelp av menyknappene. Hvis grensen overskrides under overvåking, vises en INOP-melding og impedanssymbolet angir status for elektroden. Slik endrer du impedansgrensen:! bruk menyknappene i vinduet EEG-impedans/Montage, eller! velg Impedansgrense i menyen EEG-oppsett for å få opp en liste med alternativer (mellom 1 og 30 kohm). Velg deretter ønsket grense i listen. Om elektrode-hudimpedans Elektrode-hudimpedans er hovedindikatoren på EEG-signalets kvalitet. Under vanlig EEG-overvåking måles elektrode-hudimpedansen kontinuerlig og løse elektroder oppdages. Impedansverdien til en enkelt elektrode vises i vinduet EEG-impedans/Montage. En INOP-melding vises hvis elektrodehudimpedansen til en eller flere elektroder er over grensen. 195

214 18 Overvåke EEG Bruke oppgavevinduet for EEG-impedans/Montage Minst to elektroder pluss referanseelektroden må være tilkoplet før impedansmåling kan skje. Impedansindikatorer Elektrode-hudimpedans Symbol Farge Vist impedansverdi Tiltak Elektrode ikke tilkoplet rød ingen fest elektroden Signalstøy grå 60 kω (fast) kontroller elektrodehudimpedans Elektrode tilkoplet, impedans over grensen gul målt verdi (f.eks. 15 kω) kontroller grensen, kontroller elektrodehudkontakt Elektrode tilkoplet, impedans på eller under grensen grønn målt verdi (f.eks. 3 kω) tiltak ikke nødvendig 196

215 Om Compressed Spectral Arrays (CSA) 18 Overvåke EEG Om Compressed Spectral Arrays (CSA) Det kontinuerlige EEG-signalet registreres med mellomrom, og denne verdien lagres i et bilde. Hvert bilde behandles med Fast Fourier Transformation (FFT), og gir et frekvensspektrum som vises som et CSA (compressed spectral array). CSA-vinduet gir en oversikt over pasientens EEG-verdier over tid. Det kan se litt annerledes ut på din monitor.! Du kan beholde CSA-vinduet permanent i et skjermbilde. Velg et skjermbild som er konfigurert til å vise CSA-vinduet.! Du åpner CSA-vinduet oppå det aktive skjermbildet ved å velge smarttasten EEG CSA (hvis den er konfigurert) eller Hovedoppsett -> Vis CSA. Hvis du velger CSA, får du opp menyknapper for EEG som du kan bruke for å utføre vanlige oppgaver. Fp1-T3 Filter: 0,5-30 Hz Montage: Montage A Fp2-T4 CSA1 Buffer: A (2 sek) SEF(90 %) PPF Fp2-T4 Et CSA inneholder følgende informasjon: Statuslinje Avledningsnavn for eksempel, Fp1-T3, Fp2-T4 CSA-benevning CSA1 eller CSA2, avhengig av EEG-kanal Montagenavn for eksempel Montage A Filterinnstillinger for eksempel 1-30 Hz Buffernavn og - bufferen og intervallet mellom spektrallinjene på CSA-et tidspunkt Gjeldende SEF-terskel kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Spektrallinjer Energien for hver frekvens beregnes og vises som en spektrallinje 197

216 18 Overvåke EEG Om Compressed Spectral Arrays (CSA) Et CSA inneholder følgende informasjon: Trendlinjer Merknader: EEG-verdiene registreres med forhåndsdefinerte tidsintervaller og vises som fargekodede trendlinjer. Trendlinjene kan vises for tre frekvensverdier (SEF, PPF, MDF)? INOP-symbol Symbol for endring av filter Symbol for endring av montage 198

217 Endre EEG-innstillinger 18 Overvåke EEG Vise CSA-er Slik viser du CSA-er på skjermbildet (hvis monitoren har et bilde konfigurert for dette): 1 Velg smarttasten Endre bilde for å få opp en liste med forhåndskonfigurerte skjermbilder. 2 Velg det skjermbildet som er konfigurert til å vise CSA-er. 3 Velg CSA-oppsett i menyen EEG-oppsett for å få opp undermenyen CSA-oppsett, der du kan velge hvordan CSA skal vises på skjermbildet. CSA-oppsett Buffer Trend SEF/MDF/PPF Utjevner CSA Med dette alternativet kan du: velge en av de tre forhåndskonfigurerte buffere deaktivere eller aktivere trendlinje for den valgte tallverdien Kontrollere om utjevning av spektrallinjer er av eller på. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Endre EEG-innstillinger Vær oppmerksom på at endringer i EEG-innstillinger påvirker begge EEG-kanalene. Slå EEG-tallverdier av og på Hver EEG-tallverdi kan slås av eller på i menyen EEG-oppsett. 1 Velg tallverdien i menyen EEG-oppsett. 2 Velg Av eller På. Endre EEG-kurvenes skala Dette endrer bare visningen av kurven. Det påvirker ikke signalet som analyseres av monitoren eller utskrifter. 1 Velg Kurveskala i menyen EEG-oppsett for å få opp en listen med kurveskalaer. 2 Velg ønsket skala fra listen. Skalaen vises sammen med hver EEG-kurve. Hvis Vis rutemønster er valgt til På i konfigurasjonsmodus, vises rutemønsteret og gjeldende kurveskala sammen med EEG-kurven. Hvis Vis rutemønster er valgt til Av i konfigurasjonsmodus, vises gjeldende kurveskala som en stolpe ved siden av EEG-kurven. 199

218 18 Overvåke EEG Endre hastigheten til EEG-kurven Endre filterfrekvenser Lavpass- og høypass-filtre frasorterer uønsket forstyrrelse fra den ubehandlede EEG-kurven. Gjeldende innstilling for filterfrekvens vises øverst i CSA-bildet. Endring av filterinnstilling påvirker EEG-kurven og alle EEG-tallverdier. Når filterinnstilling er endret, angis det med en tynn strek ved siden av spektrallinjene. Slik endrer du filterinnstilling: 1 Velg Nedre filter eller Øvre filter i menyen EEG-oppsett for å få opp en liste med tilgjengelige frekvenser. 2 Velg ønsket frekvens fra listen. Endre hastigheten til EEG-kurven EEG-parameteren har en egen hastighetskontroll som ikke påvirkes av kurvehastigheten til de andre parametrene.! Velg Kurvehast. i menyen EEG-oppsett. Velg ønsket hastighet i hurtigmenyen. Dette bestemmer hastigheten i millimeter per sekund (mm/s) til kurven på skjermbildet. EEG-rapporter Innholdet i EEG-rapporter er alltid likt, og trenger ikke å bli konfigurert.! Slik skriver du ut en EEG-rapport: Velg Skriv ut rapport i menyen EEG-oppsett. Du kan også velge CSA og bruke menyknappen Skriv ut rapp. for å starte utskriften.! Slik endrer du innstillinger for buffer og trendlinje i CSA-rapporten: Velg CSA-oppsett i menyen EEG-oppsett, og velg deretter CSA på rapport. Hvis du ikke endrer disse innstillingene, bruker monitoren standardinnstillingene for SEF-trendlinjer: På, Buffer: C. CSA på rapport Buffer Trend SEF/MDF/PPF Utjevner CSA Med dette alternativet kan du: velge en av de tre forhåndskonfigurerte bufferperioder deaktivere eller aktivere trendlinje for den valgte tallverdien Kontrollere om utjevning av spektrallinjer er av eller på. Dette påvirker CSA på skjermbildet og i EEG-rapporter. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 200

219 Sikkerhetsinformasjon om EEG 18 Overvåke EEG Sikkerhetsinformasjon om EEG EEG-konfigurasjoner og monitoroppgraderinger Med pasientmonitoren, versjon A.2 (programvareversjon A.20.xx) kan du gi EEG-montager nytt navn. Det er ikke mulig å klone EEGinnstillinger mellom montager med forskjellige navn. Derfor går alle EEG-innstillinger tilbake til fabrikkinnstillinger under oppgradering/nedgradering/kloning som innebærer en blanding av versjoner/programvareversjoner/konfigurasjoner før A.2/A.20.xx og senere versjoner. Du må kontrollere at alle EEG-innstillinger er riktige før du gjenopptar overvåking med en monitor som er oppgradert eller klonet. ADVARSEL Ikke rør pasienten, seng eller utstyr under defibrillering. Pass på at EEG-ledningene og kontaktene ikke kommer i kontakt med andre ledende deler eller med jord når du fester elektrodene og/eller pasientkabelen. Høyfrekvent kirurgi For å redusere risikoen for brannskader fra diatermiplaten skal EEG-elektroden ikke plasseres mellom operasjonsstedet og diatermiplaten. EEG og elektrisk forstyrrelse OBS! Støy fra et ikke-jordet apparat nær pasienten og diatermistøy kan gi problemer med EEG-kurven og CSA. Feltstyrker over 1 V/m og pasientsignaler 50 µv kan føre til støy på EEG-kurvene ved forskjellige frekvenser. Utstyr som gir elektriske felt bør derfor ikke brukes i umiddelbar nærhet av monitoren. Støyen påvirker ikke målenøyaktigheten. Støy fra EKG kan elimineres ved å endre inntilling for nedre filter. 201

220 18 Overvåke EEG EEG og elektrisk forstyrrelse 202

221 19 19Overvåke BIS Bispektral indeks er en hjelp ved vurdering av pasientens bevissthetsnivå under generell narkose eller sedering på operasjons- og intensivavdelinger. BIS-proben plasseres på pasientens panne og registrerer EEG-signalene. Fra disse signalene utledes flere tallverdier, inkludert en enkelt BIS-verdi som angir bevissthetsnivået. Du finner mer om beregnet bruk i kapitlet om spesifikasjoner. BIS-modulen kan gi én EEG-kurve og følgende tallverdier: Bispektral indeks (BIS). BIS-verdien angir pasientens bevissthetsnivå. Verdiens område er fra 100 (helt våken) til 0 (ingen elektrisk hjerneaktivitet). Signalkvalitetsindeks (SQI). SQI-verdien angir signalkvaliteten og gir informasjon om påliteligheten til BIS-, SEF- TP-, SR- og Bursts-verdiene fra det siste minuttet. Området er fra 0 til 100 %. SQI < 15 %: tallverdiene kan ikke utledes SQI 15 % til 50 %: tallverdiene er ikke pålitelige SQI 50% til 100%: tallverdiene er pålitelige. Elektromyografi (EMG). EMG-verdien viser effekten fra muskelaktiviteten og høyfrekvente artefakter. EMG < 55 db: dette er et akseptabelt EMG EMG 30 db: dette er et optimalt EMG (vær oppmerksom på av laveste EMG-verdi er ca. 25 db). Suppression Ratio (SR). SR er tiden i prosent i løpet av den siste 63-sekunders perioden der signalet oppfattes å være i "suppressed state". Spectral Edge-frekvens (SEF). Dette er frekvensen under frekvensen der 95 % av Total Power måles. Total Power (TP). TP-verdien angir effekten i frekvensområdet 0,5 til 30 Hz. Det brukbare området er db. Bursts (BISx-modulen bare brukt med Extend Sensor.) Bursts-verdien er en hjelp til å kvantifisere undertrykking ved å måle antall EEG-bursts per minutt, der en EEG-burst er definert som en periode med aktivitet mellom perioder med inaktivitet (minst 0,5 sekunder). 203

222 19 Overvåke BIS Oppsett av BIS-overvåking Oppsett av BIS-overvåking Det finnes to BIS-løsninger som kan brukes med M1034A BIS-modulen. Overvåke BIS ved bruk av DSC og BIS-apparat BIS-apparat Digital Signal Converter BIS-kabel BISmodul Pasientovergangskabel BIS-probe 1 Hvis du overvåker BIS ved bruk av DSC og BIS-apparat: a. Kople BIS-apparatet til BIS-modulen med BIS-kabelen. b. Kople DSC (digital signal converter) til kontakten foran på BIS-apparatet. Bruk klypen til å feste DSC nær, men ikke over pasientens hode. c. Kople PIC (pasientovergangskabelen) til DSC. 2 Fest BIS-proben på pasienten ifølge instruksjonene som ble levert med proben. Kontrollér at pasientens hud er tørr. En våt probe eller svette kan gi uriktige BIS- og impedansverdier. Det finnes flere typer prober å velge mellom for intensiv og operasjon. Se kapitlet om tilbehør. 3 Kople BIS-proben til pasientovergangskabelen. Elektrodeimpedans måles automatisk på alle elektrodene når monitoren har registrert en gyldig probe, og verdiene vises i BIS-vinduet. 204

223 Kontinuerlig impedanssjekk 19 Overvåke BIS Overvåke BIS ved bruk av BISx BIS-modul BISx Pasientovergangskabel BIS-probe 1 Hvis du overvåker BIS ved bruk av BISx: a. Kople BISx til BIS-modulen b. Bruk klypen bak på BISx til å feste boksen et sted som er hensiktsmessig, men ikke høyere enn pasientens hode. c. Kople PIC (pasientovergangskabelen) til BISx. 2 Fest BIS-proben på pasienten ifølge instruksjonene som ble levert med proben. Kontrollér at pasientens hud er tørr. En våt probe eller svette kan gi uriktige BIS- og impedansverdier. Det finnes flere typer prober å velge mellom for intensiv og operasjon. Se kapitlet om tilbehør. OBS! Kontroller at BISx ikke har langvarig kontakt med pasientens hud, da det kan generere varme og forårsake ubehag. 3 Kople BIS-proben til pasientovergangskabelen. Elektrodeimpedans måles automatisk på alle elektrodene når monitoren har registrert en gyldig probe, og verdiene vises i BIS-vinduet. Kontinuerlig impedanssjekk Denne kontrollerer: den kombinerte impedansen for signalelektrodene og refeanseelektroden. Dette gjøres kontinuerlig og påvirker ikke EEG-kurven. Systemet gir ingen meldinger hvis impedansene er innenfor gyldig område. impedansen til jordingselektroden. Dette gjøres hvert 10. minutt og tar ca. 4 sekunder. Denne kontrollen gir en artefakt på EEGkurven, og meldingen Tester jording vises mens kontrollen pågår. Hvis jordingselektroden ikke godkjennes av kontrollen, starter en ny kontroll. Dette fortsetter til jordingselektroden er godkjent. 205

224 19 Overvåke BIS Syklisk impedanssjekk Den kontinuerlige impedanskontrollen kan slås av hvis den forstyrrer andre målinger. Gjør følgende: 1 Velg Kont.imp.sjekk i menyen BIS-oppsett. 2 Velg Av eller På. OBS! Hvis du slår av den kontinuerlige impedanskontrollen, deaktiveres også automatisk melding om endringer i impedansverdiene. Disse verdiene kan gi uriktige BIS-verdier. Slå derfor bare av kontrollen hvis den forstyrrer eller påvirker andre målinger. Syklisk impedanssjekk Denne måles den nøyaktige impedansen til hver elektrode. Denne kontrollen gir forstyrrelser på EEGkurven, og INOP-meldingen BIS IMPEDANSSJEKK vises mens kontrollen pågår. Starte en syklisk impedanssjekk Den sykliske impedanssjekken starter automatisk når du kopler til en probe. Slik starter du manuelt en syklisk impedanssjekk:! Velg Syklisk sjekk i menyen BIS-oppsett, og velg deretter av eller på, eller! velg Start syklisk sjekk i BIS-vinduet. Stoppe en syklisk impedanssjekk BIS-vindu Den sykliske impedanskontrollen stopper automatisk hvis impedansene til alle elektrodene er innenfor gyldig område. Slik stopper du manuelt en syklisk impedanssjekk:! Velg Syklisk sjekk i menyen BIS-oppsett, og velg deretter av eller på, eller! velg Stopp syklisk sjekk i vinduet for impedanssjekk. Hvis du stopper en syklisk impedanssjekk før jordingselektroden er kontrollert, starter automatisk en impedanssjekk av jordingselektroden. Denne kan ikke slås av.! Slik får du opp BIS-vinduet: Velg Vis probe i menyen BIS-oppsett. Ditt skjermbilde kan vise informasjonen litt annerledes. Det grafiske bildet i BIS-vinduet endrer seg automatisk i forhold til probetype som brukes, og viser tre eller 4 elektroder. Hvert symbol i tegningen representerer en elektrode, og viser elektrodenes siste impedansstatus. BIS kan måles selv om elektrodestatus er rød eller gul, men målenøyaktigheten er høyest hvis alle elektrodene er grønne. INOP-meldingen BIS HØY IMPEDANS eller BIS LØS ELEKTRODE vises hvis elektrodehudimpedansen til en av elektrodene eller elektrodekombinasjonene er over grensen, eller hvis det er en løs elektrode. 206

225 Endre gjennomsnittstid for BIS 19 Overvåke BIS Referanseelektrode Jordingselektrode Signalelektrode(r) BIS - Quatro Sensor Syklisk sjekk 15 May 11:05 Start syklisk sjekk Tidspunkt for siste sykliske sjekk Impedansindikatorer Elektrode-hudimpedans Symbol Farge Tiltak Elektroden har ikke hudkontakt rød Fest elektroden, eller kontroller om proben sitter godt på huden. Vask og tørk huden hvis nødvendig. For mye signalstøy, impedans kan ikke måles Endre gjennomsnittstid for BIS Med gjennomsnittstid kan du velge hvor lang tidsperiode BIS-verdien skal beregnes over.! Slik endre du gjennomsnittstid: Velg Gjennomsnitt i menyen BIS-oppsett, og velg mellom: 15 sekunder: BIS-verdien endrer seg raskt ved endringer i pasientens status. 30 sekunder: gir en jevnere BIS-trend med mindre variabilitet og sensitivitet ved artefakter. Slå BIS og tallverdier av og på grå Kontroller om proben sitter godt på huden. Trykk proben hardere mot huden. Vask og tørk huden hvis nødvendig. Impedans over grensen gul Kontroller om proben sitter godt på huden. Trykk proben hardere mot huden. Vask og tørk huden hvis nødvendig. Impedans innenfor gyldig område grønn Ingen tiltak er nødvendig. Slik slår du BIS-målingen av eller på:! Velg BIS i menyen BIS-oppsett, og velg av eller på. Slik slår du en enkelt tallverdi av eller på:! Velg SQI, TP, SEF, SR, EMG eller Bursts i menyen BIS-oppsett, og velg deretter Av eller På. 207

226 19 Overvåke BIS Endre EEG-kurvens størrelse Endre EEG-kurvens størrelse Dette endrer bare visningen av kurven. Det påvirker ikke signalet som analyseres av monitoren eller utskrifter. Hvordan skalainformasjonen vises, avhenger av om rutemønsteret vises på skjermbildet. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 1 Velg Endre skala i menyen BIS-oppsett for å få opp en listen med kurveskalaer. 2 Velg ønsket skala fra listen. Når rutemønsteret er slått av, kan du velge mellom følgende skalaer: 50 µv, 100 µv, 200 µv og 500 µv. Skalainformasjonen vises som en vertikal stolpe på EEG-kurve sammen med høyden tilsvarende µv. Når rutemønsteret er slått på, defineres skalaene som et område: ± 25 µv, ± 50 µv, ± 100 µv, eller ± 250 µv. Skalainformasjonen vises som et rutemønster. Slå BIS-filtre av og på Lavpass- og høypass-filtre frasorterer uønsket forstyrrelse fra den ubehandlede EEG-kurven. Støyfilteret fjerner nettfrekvensstøy. Filterinnstillinger påvirker EEG-kurven og SEF- og TP-verdiene, men påvirker ikke BIS-, EMG-, SR- og SQI-verdiene. Filterinnstillingen defineres i konfigurasjonsmodus. Du kan samtidig slå av eller på alle filtre i overvåkingsmodus. 1 Velg Filtre i menyen BIS-oppsett. 2 Velg Av eller På for å slå alle filtre av eller på. Sikkerhetsinformasjon om BIS Informasjon om bruk av BIS i spesifikke overvåkingssituasjoner og om farmakologiske responser på anestesigassene Nitrogenoksid (når brukt som eneste anestesigass), Ketamin, og Etomidat finnes i publikasjonen A Clinician s Guide to the Bispectral Index. Denne kan du få ved å henvende deg til Aspect Medical Systems. Forholdregler ved bruk På grunn av begrenset klinisk erfaring med denne applikasjonen, må BISverdiene tolkes med forsiktighet hos pasienter med kjente nevrologiske sykdommer, pasienter som bruker psykoaktive medisiner og barn under 1 år. ADVARSEL Ledende deler Ledende deler av probene og kontaktene skal ikke komme i kontakt med andre ledende deler, inklusiv jord. Høyfrekvent kirurgi For å redusere risikoen for brannskader fra diatermiplaten skal BIS-proben og elektrodene ikke plasseres mellom operasjonsstedet og diatermiplaten. Defibrillering BIS-proben skal ikke plasseres mellom defibrillatorelektrodene når en defibrillator brukes på en pasient som er tilkoplet pasientmonitoren. 208

227 Sikkerhetsinformasjon om BIS 19 Overvåke BIS Feste kablene Fest PIC-kabelen et trygt sted for å unngå at pasienten kan få den rundt halsen. OBS! Versjoner Systemet fungerer bare hvis alle komponentversjoner er kompatible. Hvis ikke, vises en INOP-melding om inkompatibilitet. Hvis DSC har en eldre programvare enn BIS-apparatet, oppgraderes DSC automatisk av apparatet. Ikke kople DSC fra BIS-apparatet, BIS-modulen fra monitoren eller slå av monitoren de første 10 sekundene etter tilkopling, da dette vil forstyrre programvareoppgraderingen og forårsake skade på DSC. Impedanssjekk Impedanssjekk kan påvirke datasamlingen hos andre EEG-apparater. 209

228 19 Overvåke BIS Sikkerhetsinformasjon om BIS 210

229 20 20Trender Vise trender Trender og pasientdata samles over tid og vises i grafisk form eller som en tabell, og kan brukes til å vurdere utviklingen av en pasients tilstand. Trendinformasjon kan lagres i trenddatabasen for kontinuerlig overvåkte parametre, som EKG, og ikke-kontinuerlige parametre, som Cardiac output. Trendinformasjon kan vises som et eget vindu innfelt i skjermbildet, eller du kan åpne et trendvindu oppå det aktive skjermbildet.! Du får opp trender innfelt som et skjermbildeelement ved å velge bildenavnet på monitorens informasjonslinje for å åpne menyen Endre bilde, og deretter velge et bilde som er satt opp til å vise innfelt trendvindu.! Slik får du opp vinduet for tabelltrender over det aktive skjermbildet: Velg smarttasten Tabelltrend.! Slik får du opp vinduet for grafiske trender over det aktive skjermbildet: Velg smarttasten Grafiske trender. Tabelltrend Trendvinduene åpner alltid med de nyeste dataene, og oppdateres etter hvert som nye data lagres. En tidsskala nederst i vinduet viser hvor du befinner deg i trendenes database. Forhåndsvisningskolonnen på høyre side viser den siste tilgjengelige parameterverdien. Forhåndsvisningen oppdateres hvert femte minutt eller når en NBP eller en annen ikke-periodisk måling tas. Grafiske trender Et spørsmålstegn (?) ved siden av en verdi angir at verdien kan være upålitelig, for eksempel på grunn av en INOP-tilstand. Skjermbildet på din monitor kan se litt annerledes ut enn eksemplene nedenfor. 211

230 20 Trender Vise trender Vise grafiske trender HR SpO2 Grafiske trender: Alle ABP 9 Apr Velg gruppe Grafisk trend Velg intervall A4-utskr./ Utskrift Tabelltrend En markør tvers over parametrene i trendgruppen angir posisjonen i databasen og gjør det enklere å navigere gjennom trendinformasjonen. Samtidig som markøren flyttes tvers over tidslinjen, vises verdiene på markørtidspunktet i den høyre kolonnen. I grafiske trender vises ikke-periodiske trendverdier med en asterisk, mens NBP har et spesielt symbol. Slik bruker du trendmarkøren til å navigere gjennom trenddatabasen i tid: 1 Velg den grafiske trenden eller pilknappene for å aktivere markøren. 2 Bruk pilknappene for å flytte markøren framover eller bakover i tid. Vise tabelltrender HR NBPs NBPd NBPm Tallverdier: Standard RR 20 Feb Ikke-periodiske verdier vises med et tidsstempel Den valgte kolonnen er markert. 212

231 Klargjøre trendvisning 20 Trender Menyknappene Alle verdier som kan vises før neste planlagte oppdatering, vises i den høyre kolonnen med et tidsstempel i parentes. Hvis det finnes mer enn én verdi i en ikke-periodisk trend for en bestemt trendperiode, lagres alle målte verdier i databasen og verdien som er nærmest tidspunktet vises i tabelltrenden merket med en pil. Når du åpner trendvinduet, får du opp flere menyknapper. Ved å bruke disse du navigere gjennom lagrede data og utføre oppgaver i trendene. Menyknapper Velg gruppe Velg intervall A4-utskr./ Utskrift Med denne menyknappen kan du... få opp en hurtigmeny med trendgrupper og velge en gruppe for visning. få opp en hurtigmeny med alternativer for oppløsning, og velge hvor detaljert trendene skal vises. skriver ut en rapport med tabelltrender på modulskriveren eller A4-skriveren.Utskriften bruker samme innstillinger for intervall som er valgt i vinduet. A4-utskrift skriver ut en grafisk trendrapport Utskriften bruker samme innstillinger for intervall som er valgt i vinduet. flytte markøren et trinn til venstre eller høyre, og på den måten bevege deg gjennom trendens tidskolonner. flytte markøren en side til venstre eller høyre, og på den måten bevege deg gjennom trendens tidskolonner. gå direkte til starten eller slutten på trendene for å få opp den nyeste eller eldste trendinformasjonen. bla opp og ned for å få opp målinger som ikke vises i vinduet. Tabelltrend Grafiske trender viser trendene i det åpne vinduet i tabellform. Den viste tidsperioden og oppløsning vil være den samme. viser trendene i det åpne vinduet i grafisk form. Den viste tidsperioden og oppløsning vil være den samme. Klargjøre trendvisning Trendgrupper Trender innstilles i konfigurasjonsmodus. Under overvåking kan du gjøre midlertidige endringer i trendinnstillinger, som i trendgrupper, prioriteter eller skalaer. Parametrene er gruppert i trendgrupper, og dette definerer hvilke trender som vises i vinduene Tabelltrender eller Grafiske trender og i utskrifter. Rekkefølgen av parametrene i gruppen definerer rekkefølgen de vises i på skjermbildet. Parametre som står mellom stiplede linjeskift vises overlappende. Trendgruppen Alle inneholder alle tilgjengelige parametre. Du kan ikke endre rekkefølgen eller innholdet i denne gruppen. Slik endrer du parametre i en trendgruppe: 1 Velg Hovedoppsett -> Trender -> Trendgrupper. 213

232 20 Trender Klargjøre trendvisning Trendintervall Trendprioritet 2 Velg trendgruppen du vil endre og bruk menyknappene for å Legge til, Endre eller Slette parametre i gruppen. Slik endrer du midlertidig rekkefølgen til parametrene i en gruppe: 1 Velg Hovedoppsett -> Trender -> Trendgrupper. 2 Velg trendgruppen og deretter parameteren du vil flytte, og bruk Sorter oppover/sorter nedover. Trendintervall definerer oppløsningen til trenddataene på skjermbildet. Detaljete trender med høy oppløsning er spesielt egnet for neonatal overvåking, der pasientens kliniske tilstand kan endres svært raskt. Ved overvåking av voksne pasienter, der tilstanden som regel endrer seg mer gradvis, kan trender med lavere oppløsning gi mer informasjon. Slik velger du trendoppløsning i vinduet Tabelltrender eller Grafiske trender:! Trykk menyknappen Velg intervall, og velg deretter ønsket intervall fra listen. Monitoren lagrer trendinformasjon for alle overvåkete parametre, hvis den er konfigurert til dette. Hvis konfigurasjonen begrenser antall trendverdier, må du velge hvilke parametre som skal være med i trendene. Ved konfigurasjonen ble det definert en prioritetsliste som brukes ved valg av trendparametre. Slik får du opp prioritetslisten for trendene: 1 Velg Trender i menyen Hovedoppsett. 2 Velg Trendprioritet. Slik legger du parametre til prioritetslisten: 1 Velg Legg til, og velg ønsket parameter i hurtigmenyen. 2 Bruk menyknappen Sorter oppover og Sorter nedover for å endre rekkefølgen på prioriteten. Trendparameterskalaer Parameterskalaer definer hvordan trendkurven vises på skjermbildet og i trendrapporter. Det kan velges egne trendskalaer for voksne, pediatriske og neonatale pasienter. Slik endrer du innstillnger for parameterskalaer i trenden: 1 Velg Trender i menyen Hovedoppsett. 2 Velge Parameterskalaer. 3 Velg ønsket parameter eller måling i hurtigmenyen. 4 Trykk menyknappen Endre for å få opp menyen Skala. 5 I menyen Skala velger du parameternavnet du vil endre innstillingen for. Velg Voksen, Barn eller Neo, og bruk berøringstastaturet til å skrive inn øvre og nedre skalaområde. Grafisk trendvisning Grafiske trender og bildetrender for parametre med sammensatte verdier (for eksempel ABP eller CO 2 ) kan vises som en strek eller som et felt. 214

233 Dokumentere trender 20 Trender Slik endrer du visningen: 1 Velg Hovedoppsett -> Trender 2 Velg Globab stil, og velg deretter Linje for å vise trendene som en kontinuerlig strek Felt for å fylle området mellom trendstrekene, for eksempel mellom systolisk og diastolisk trykk, med farge. Dette eksempelet med ABP-trend viser de kontinuerlig overvåkte verdiene for systolisk, diastolisk og middeltrykk i form av et felt. ABP Dokumentere trender Slik skriver du ut en tabelltrend eller grafisk trend:! Velg menyknappen A4-utskr. i vinduet Tabelltrender eller Grafiske trender for å få en utskrift av den trendgruppen som vises på skjermbildet. Rapportene inneholder den nyeste informasjonen fra trenddatabasen og så langt tilbake i tid det ble definert i det valgte trendintervallet og i konfigurasjonen. Trendrapportene kan skrives ut på en lokal printer eller en printer i nettverket. Slik skriver du ut tallverdier på en strimmelskriver:! Velg menyknappen A4-utskr./Utskrift i vinduet Tabelltrender, og velg deretter Utskrift tabell. Med alternativet Utskrift tabell får du en utskrift av trenddata for gruppen og perioden som vises i vinduet Tabelltrender. Trenddatabaser Avhengig av valgte opsjoner og monitorens konfigurasjon, kan trenddatabasene lagre informasjon for maks. 32 parametre i opp til 72 timer. Verdiene i trenddatabasen lagres slik de registreres av monitoren, og ikke som gjennomsnittlige verdier. Trendoppløsningen definerer hvor ofte en verdi lagres. Generelt lagres den nyeste verdien i databasen hvis det finnes mer enn én verdi. Enkelte verdier merkes med piler i trendene. Dette angir at det i tidsperioden finnes flere verdier og den nyeste vises. Eksempel på databasekonfigurasjon I dette eksempelet ser vi at monitoren lagrer de nyeste data med høyest oppløsning, mens eldre data lagres med en lavere oppløsning. 4 timer med 12 sek. oppløsning betyr at monitoren lagrer trenddata hvert 12. sekund, for de siste fire timene. 215

234 20 Trender Bildetrender -48 timer -24 timer - 4 timer nå tid 4 timer med 12 sek. oppløsning 24 timer med 1 min. oppløsning 48 timer med 5 min. oppløsning Ikke-periodisk trenddatabase Ikke-periodiske trender teller ikke når det gjelder hvor mange trender det maksimalt tillates ifølge trendkonfigurasjonen. Trenddata for ikke-periodiske parametre lagres i en egen database og tidsstemples med måletidspunktet. Multiverdi-parametre i trendene Bildetrender Enkelte parametre genererer mange verdier, for eksempel invasivt trykk kan gi systolisk, diastolisk og middelverdier. Disse verdiene lagres som egne målinger. Du kan konfigurere trender slik at de vises permanent på et skjermbilde. Dette kalles bildetrender. Hvilke parametre og hvor mange parameterkurver du kan få i bildetrenden avhenger av monitorens konfigurasjon. Bildetrender er fargekodede slik at de stemmer med parameterens kurve og tallverdier, og de kan vises i grafisk format, tabellformat eller som horisonttrend. Hvis du ikke får opp bildetrender på skjermbildet, velg et annet skjermbilde som er konfigurert til å vise bildetrender. Bildetrender vises bare på skjermbilder som er definert for dette. Bildetrendinformasjonen hentes fra trenddatabasen. Hvis du ikke får opp en bildetrend for en bestemt parameter, kan du kontrollere om parameteren står i trendprioritetlisten. 216

235 Bildetrender 20 Trender Parameterkurver eller detaljtrendkurver Bildetrender Tallverdier ABP Velge bildetrendtid Slik velger du Trendtid for alle grafiske trender og horisonttrender ("global" trendtid): 1 Velg en bildetrend og velg deretter Trendoppsett eller Hovedoppsett -> Trender. 2 Velg Trendtid og velg deretter ønsket tid: 30 minutter, 1, 2, 4 eller 12 timer. Dette blir nå den globale trendtiden for bildetrender og definerer trendperioden som vises i alle bildetrender. Slik velger du en annen Trendtid for en bildetrend eller grupper med bildetrender: 1 Velg en bildetrend. 2 Velg Endre trendtid. 3 Velg ønsket trendtid. Hvis du velger Global blir trendtiden lik den globale trendtiden. Endre bildetrend på skjermbildet 1 Velg bildetrenden. 217

236 20 Trender Bildetrender 2 Velg Endre trend og velg ønsket trend i listen med bildetrender. Velg Blank for å fjerne trenden fra skjermbildet. Hvis Endre trend ikke vises i menyen, kan skjermbildet være konfigurert til alltid å vise trenden ved siden av den tilhørende kurven. Endring av kurve fører automatisk til endring av trend. Hvis du vil at to eller flere bildetrender skal overlappe hverandre: 1 Velg bildetrenden for å få åpne bildetrendmenyen. 2 Velg Endre trend -> Legg til trend og velg en trend i hurtigmenyen. Endre visning av bildetrender! Du bytter mellom tabellvisning, horisontvisning og grafisk visning ved å velge bildetrenden, deretter velge Endre visning og ønsket visning. Tabellvisning Ikke-periodiske parametre som NBP, C.O., C.I. og Wedge kan vises permanent på skjermbildet i tabellform. De registrerte verdier med tidsangivelse vises, sammen med parameternavnet. NBP mmhg 15:15 120/80(95) 15:30 120/80(95) 15:45 120/80(95) 16:00 120/80(95) 16:15 120/80(95) 16:30 120/80(95) 16:45 120/80(95) 17:00 120/80(95) 17:15 120/80(95) 17:30 120/80(95) Trendtiden for tabelltrender avhenger av hvor mye ledig plass det er på skjermbildet. Visningen kan inneholde opp til 30 målinger eller 12 timers informasjon. Horisontvisning I horisontvisning overlagres trendinformasjon på en definert referanselinje. Dermed visualiseres endringer i pasientens tilstand i forhold til den innstilte referanselinjen. Horisontvisningen består av: en horisont, angitt i hvitt, et referansepunkt eller referanselinje som visualiserer endringer i pasientens tilstand. Horisonten kan innstilles i forhold til pasientens tilstand eller ønsket tilstand. en grafisk trend - viser pasientdata for den valgte trendtiden (1). en trendpil - angir i hvilken retning pasienttrenden har utviklet seg de siste 10 minuttene (2). en avviksstolpe - viser hvor mye den registrerte verdien avviker fra den lagrede referanselinjen (3). Høyden på avviksstolpen er en indikasjon på hvor stor endringen i pasientens tilstand er i forhold til referanselinjen. Monitoren kan være konfigurert til å vise noen eller alle 3 elementer i horisontvisningen. 218

237 Bildetrender 20 Trender Innstille horisont Horisonten er en referanseverdi, og endringer i pasientens verdier sammenlignes med denne referanseverdien. 1 Slik velger du referanselinje: velg horisonttrenden 2 Velg Alle autom. for å tilbakestille horisonten for alle horisonttrender. Autom.horisont for automatisk å innstille referanselinjen for den valgte horisonttrenden i forhold til pasientens aktuelle verdier. Velg ref.linje for å velge en bestemt verdi for referanselinjen fra hurtigmennyen. Innstille trendskala for horisont Trendskalaen defineres i forhold til referanselinjen. Hvis linjen er valgt til 100 og du velger 20 som skala-delta, blir den øverste verdien på skalaen 120 og den nederste 80. Slik velger du skala-delta for horisonttrenden: 1 Velg ønsket horisonttrend. 2 Trykk Velg skala-delta og velg en verdi. Denne verdien definerer avstanden mellom referanselinjen og øvre/nedre grense for skalaen. Hvis en parameterverdi overskrider skalaens grenser, klippes kurven og du må tilbakestille referanselinjen eller horisontskalaen slik at verdiene kommer innenfor skalaen. 219

238 20 Trender Bildetrender 220

239 21 21Kalkulasjoner Kalkulasjoner er pasientdata som ikke er direkte målt, men kalkulert av monitoren når den har den nødvendige informasjonen. Monitoren har mulighet for hemodynamiske kalkulasjoner, oksygen- og ventilasjonskalkulasjoner. Hemodynamisk Oksygen Ventilasjon Cardiac indeks (C.I.) Slagvolum (SV) Slagvolum- indeks (SI) Systemisk vaskulærmotstand (SVR) Systemisk vaskulærmotstand-indeks (SVRI) Lungevaskulærmotstand (PVR) Lungevaskulærmotstand-indeks (PVRI) Left Cardiac Work (LCW) Left Cardiac Work-indeks (LCWI) Left Ventricular Stroke Work (LVSW) Left Ventricular Stroke Work-indeks (LVSWI) Right Cardiac Work (RCW) Right Cardiac Work-indeks (RCWI) Right Ventricular Stroke Work (RVSW) Right Ventricular Stroke Work-indeks (RVSWI) Ekstravaskulært lungevann-indeks (EVLWI) Intratorakalt blodvolum-indeks (ITBVI) Generell endediastolisk volum-indeks (GEDVI) Arterielt oksygeninnhold (CaO 2 ) Venøst oksygeninnhold (CvO 2 ) Arteriovenøst oksygeninnhold (avdo 2 ) Tilgjengelig oksygen-indeks (O 2 AVI) Oksygenforbruk (VO 2 ) Oksygenforbruk-indeks (VO 2 I) Oksygenekstrasjonsforhold (O 2 ER) Alveolær-arteriell oksygendifferanse (AaDO 2 ) Arteriovenøs shuntprosent (Qs/Qt) Minuttvolum (MINVOL) Compliance (COMP) Dødrom (Vd) Dødrom/tidevolum-forhold (Vd/TV) Alveolær ventilasjon (ALVENT) De hemodynamiske kalkulasjonene avhenger av målemetoden for cardiac output og hvilke standarder som gjelder for din avdeling. Se mer om dette i kapitlet om cardiac output. Vise kalkulasjoner! Trykk smarttasten Kalkulasjoner for å få opp kalkulasjonsvinduet.! Velg Kalk.type for å få opp ønsket type kalkulasjoner. Kalkulasjoner 221

240 21 Kalkulasjoner Vise kalkulasjoner Vinduet Kalkulasjoner Eksempelet på den neste siden viser vindu for hemodynamiske kalkulasjoner. Vinduene for ventilasjonog oksygenkalkulasjoner er liknende. Målte/ innskrevne verdier Kalk. verdier Indekserte kalkulasjonsverdier Kalkulasjonstype Kalkulasjoner CO HR Hemodynamisk ABPs ABPd ABPm PAPs PAPd PAPm PAWP CVPm BSA SV SVR PVR LCW LVSW RCW RVSW C.I. SI SVRI PVRI LCWI LVSWI RCWI RVSWI Hent nye verdier Utfør kalk. Kalkulasjoner A4-utskr./ Dato/Tid Områder/ Utskrift av/på Enheter Cardiac output Hemo. oversikt Menyknappene Hvilke menyknapper som vises, avhenger hvilken kalkulasjonsgruppe du har valgt. Med knappene kan du se forskjellige lagrede hendelser og utføre oppgaver i kalkulasjonene. Menyknapper Hent nye verdier Utfør kalk. A4-utskr./ Utskrift Dato/Tid av/på Områder/ Enheter Med denne menyknappen kan du... be monitoren om å ignorere verdiene i kalkulasjonsdatabasen og bruke de nyeste verdiene fra overvåkingen. Kalkulasjonstidspunktet endres til aktuell tid, og verdiene for det forrige sekundet vises. utføre kalkulasjon med de nyeste verdiene og lagre kalkulasjonen i databasen skrive ut den viste informasjon på en A4-skriver eller strimmelskriver. velge om dato og tidspunkt eller enheter skal vises. velge om normalområdene eller enheter skal vises. 222

241 Vise kalkulasjonsoversikter 21 Kalkulasjoner Menyknapper Cardiac output Hemo. oversikt Vent.- oversikt Oksygenoversikt Med denne menyknappen kan du... åpne oppgavevinduet for C.O. åpne vinduet for hemodynamisk oversikt. åpne vinduet for ventilasjonsoversikt. åpne vinduet for oksygenoversikt. Vise kalkulasjonsoversikter! Velg Oksygen-oversikt, Ventilasjonsoversikt eller Hemodyn. oversikt for å få opp ønsket vindu for kalkulasjonsoversikt. Oversiktsvinduet viser alle verdier og svar for hver måling i kalkulasjonsgruppen. Tidslinjen i oversiktsvinduet viser tidspunktet for kalkulasjonen.! Slik får du opp tidligere kalkulasjoner for en enkelt kalkulasjonstype: Velg ønsket kalkulasjon i vinduet for kalkulasjonsoversikt, og velg deretter Kalk.verdier. Utføre kalkulasjoner Kontroller før du utfører kalkulasjoner at alle verdiene stemmer med pasientens tilstand. 1 Trykk smarttasten Kalkulasjoner for å få opp kalkulasjonsvinduet. 2 Velg Kalk.type for å få opp ønsket type kalkulasjoner. 3 Kontroller kalkulasjonstidspunktet i feltet Kalk. tid. Når du åpner kalkulasjonsvinduet, viser feltet aktuell tid eller tidspunkt for den nyeste C.O.- målingen, avhengig av monitorens konfigurasjon. Velg feltet Kalk. tid hvis du vil endre kalkulasjonstidspunktet. Du får opp en liste med tidspunkter for tidligere kalkulasjoner. Velg et tidspunkt fra listen, eller trykk Velg tid for å skrive inn ønsket tidspunkt. Velg Hent nye verdier hvis du vil bruke aktuell tid til kalkulasjonene. Hvis du velger aktuell tid, bruker monitoren verdier fra de overvåkete parametrene. 4 Skriv inn eventuelle verdier som må angis eller endres manuelt. Velg ønsket felt og bruk berøringstastaturet til å skrive inn verdiene. Velg Enter for å bekrefte hver verdi. Manuelt innskrevne verdier angis med en asterisk (*). 223

242 21 Kalkulasjoner Skrive inn verdier for kalkulasjoner Skrive inn verdier for kalkulasjoner Monitoren henter automatisk alle tilgjengelige verdier som er nødvendig for kalkulasjonene. Monitoren bruker ikke-periodiske verdier, som C.O., på nytt til en ny verdi registreres eller skrives inn.! Du skriver inn kalkulasjonsverdier manuelt eller endrer automatisk registrerte verdier ved å velge ønsket felt og bruke skjermtastaturet til å skrive inn verdien. Manuelt innskrevne verdier angis med en astrisk (*). Hvis du skriver inn en verdi med flere desimaler enn tillatt, blir verdien rundet av når du velger Enter. Følgende melding vises hvis du har oppgitt en verdi som ikke kan lagres: Advarsel! Verdi utenfor utenfor område. Skriv inn en ny verdi. Gjelder bare hemodynamiske kalkulasjoner: Hvis systolisk og diastolisk trykk er manuelt skrevet inn, kalkuleres middeltrykket og angis med en asterisk. Følgende formel brukes til å beregne middeltrykket: [systolisk + (diastolisk x 2)] / 3. Erstatte verdier automatisk Hvis monitoren ikke kan finne en verdi som er nødvendig for kalkulasjonen, prøver den automatisk å finne en tilsvarende kilde for verdien. Hvis for eksempel C.O. er nødvendig, men ikke finnes, kontrollerer monitoren automatisk om CCO-målingen har en C.O.-verdi eller et annet trykknavn som kan brukes i stedet for ABP. Navnet på verdien i vinduet Kalkulasjoner endres ikke. Erstattede verdier angis med en asterisk (*). Automatisk konvertering av enheter BSA-formler Monitoren trenger konsistente enheter for å kunne utføre kalkulasjoner. Derfor konverteres enheter automatisk hvis det er nødvendig før kalkulasjonen utføres. Hvis for eksempel trykk måles i kpa, cmh 2 eller mbar, konverteres disse automatisk til mmhg eller til cmh 2 for ventilasjonskalkulasjoner. Monitoren kan bruke Boyd- eller Dubois-formlene ved kalkulasjon av kroppsoverflate (BSA). Monitoren bruker innstillingen som ble definert i menyen for pasientinformasjon. Alle kalkulasjonsvar som bruker BSA er indekserte i forhold til den valgte formelen.! Velg pasientens navn for å få opp menyen for pasientinformasjon hvis du vil kontrollere gjeldende innstilling. BSA(B) betyr at Boyd-formelen brukes, og BSA(D) betyr at Dubois-formelen brukes. 224

243 Dokumentere kalkulasjoner 21 Kalkulasjoner Dokumentere kalkulasjoner! Velg menyknappen A4-utskr./Utskrift i vinduet Kalkulasjoner, og velg deretter Utskrift kalk. Utskriften inneholder pasientopplysninger og innholdet i vinduet Kalkulasjoner.! Velg menyknappen A4-utskr. kalk for å få en utskrift av den viste kalkulasjonsgruppen. Velg A4-utskr. i vinduet for kalkulasjonsoversikt hvis du vil ha en utskrift av tidligere kalkulasjoner. Rapporten inneholder alle kalkulasjoner som er utført i den viste gruppen. Kalkulasjonsrapportene kan skrives ut på en lokal printer eller en printer i nettverket. Eksempelet nedenfor viser gruppen med oksygenkalkulasjoner. Vinduene for hemodynamiske og ventilasjonskalkulasjoner er liknende. Pasientinformasjon Kalkulasjonsgruppe Tre kolonner med registrerte og kalkulerte verdier, med tidspunkter, enheter og områder 225

244 21 Kalkulasjoner Dokumentere kalkulasjoner 226

245 22 22Detaljtrend-kurver Detaljtrendkurver gir på en oversiktlig måte informasjon om raske endringer i parametre. Trenden kan være en hjelp til å oppdage trendmønstre og finne sammenhenger mellom parametre ved å sammenligne endringer i pasientens tilstand på tvers av forskjellige detaljtrendkurver. Dermed kan hemodynamiske og kardiorespiratoriske problemer oppdages tidlig. Hvor mange data du kan vise på et skjermbilde avhenger av skjermens størrelse og oppløsning: hvis skjermen for eksempel har 20 cm kurvelengde, kan du få opp ca. 6 minutter med detaljtrendkurver. Kurvene har en hastighet på 3 cm/minutt. Hvilke detaljtrendkurver som vises på monitoren avhenger av hvilke opsjoner den har, og konfigurasjonen. Endre visning av detaljtrendkurver! Slik velger du hvilke detaljtrendkurver som vises på skjermbildet: velg detaljtrendkurven, og velg deretter ønsket kurve i listen over parametre. Hvis skjermbildet ikke viser detaljtrendkurver, må du velge et skjermbilde som inneholder kurvene. Skala for detaljtrendkurver Detaljtrendkurver vises i komprimert form med sanntidskurver eller grafiske trender med tallverdier. Følgende parametre kan vises som komprimerte sanntidskurver: Resp, CO 2, ABP, PAP, CVP, ICP, AWP, anestesigasser. Følgende tallverdier kan vises som grafiske trender: btbhr, SpO 2, tcpo 2, tcpco 2, Puls, Perf, CPP, BIS, CCO, ino 2, Delta SpO 2. De komprimerte sanntidskurvene bruker samme kurveskala som kurven på skjermbildet. Endring av kurveskala fører automatisk til endring av trendkurvens skala. De grafiske trendene fra tallverdier bruker en forhåndsinnstilt skala som avhenger av pasientkategori. Detaljtrendkurver og oksycrg oksycrg er en kombinasjon av tre detaljtrendkurver, btbhr, SpO 2 og Resp, og denne brukes hovedsaklig i neonatal overvåking. 227

246 22 Detaljtrend-kurver Skrive ut rapporter for detaljtrendkurver Skrive ut rapporter for detaljtrendkurver Når du skriver ut detaljtrendkurver i rapportform, kan du velge mellom: Viste kurver - skriver ut alle kurver og detaljtrendkurver som vises på skjermbildet Alle kurver - skriver ut sanntidskurver og detaljtrendkurver for alle parametre som overvåkes Detaljkurver - skriver ut detaljtrendkurver for alle parametre som overvåkes oksycrg-kurver - skriver ut detaljtrendkurver for btbhr, SpO 2 og Resp. Rapporten inneholder 6 minutter med data for hver detaljtrendkurve. Se avsnittet om rapporter for informasjon om oppsett av rapportene. Skrive ut detaljtrendkurver på modulskriver Den forhåndsinnstilte malen for detaljtrendutskrifter definerer hvilken kurver som skrives ut og hastigheten på kurveutskriften. Se mer om dette i kapitlet om utskrifter. Slik starter du en utskrift av detaljtrendkurver: 1 Velg smarttasten Sanntidsutskrift, hvis denne er konfigurert eller Hovedoppsett -> Utskrifter. 2 Velg menyknappen Start DetTrnd. 228

247 23 23Episodeoversikt Episoder er elektroniske registreringer av en eller flere hendelser som viser pasientens tilstand. Du kan lagre dem manuelt, eller velge automatisk lagring ved forhåndsdefinerte kliniske situasjoner. Følgende informasjon kan lagres for hvert hendelsesutsnitt (avhengig av nivået på funksjonen Episodeoversikt i monitoren): kurver for inn til fire valgfrie parametre tallverdier for alle overvåkete parametre eventuelle alarmtilstander som var aktive på hendelsestidspunktet eventuelle merknader som er knyttet til hendelsen. Du kan bla gjennom databasen for å se på hendelser tilbake i tid, og du kan skrive ut hendelser på en skrivermodul eller i en rapport. På utskriftene står det også pasientens navn, sengenavn og dato og tid. Episodeoversiktens nivåer Hvordan episodevinduene og menyer fremtrer samt hvilke innstillinger du kan velge avhenger av hvilken type episodeoversikt monitoren har: enkel episodeoversikt, avansert episodeoversikt eller neonatal episodeoversikt. Tabellen under viser forskjellene mellom typene. Slik kontrollerer du hvilket nivå monitoren har: velg Hovedoppsett -> Episoder -> Episodeoppsett og velg triggergruppen for å få opp tilgjengelige episodegrupper. hvis bare episodegruppen NEO vises, har monitoren neonatal episodeoversikt hvis bare én episodegruppe vises og denne ikke er NEO, har monitoren enkel episodeoversikt hvis seks episodegrupper vises, har monitoren avansert episodeoversikt. Innstillinger Enkel episodeoversikt opsjon C06 Avansert episodeoversikt opsjon C07 Hendelsesgrupper NEO NEO Parametre per gruppe Triggerhendelser per parameter Neonatal episodeoversikt (NEO) opsjon C04 Type triggerhendelse Enkel ("minst én") Kombinert ("minst to") Enkel ("minst én") 229

248 23 Episodeoversikt Hendelsesgrupper Innstillinger Benevning nei ja nei Type hendelsesutsnitt Hendelsesvisning Databasekapasitet Hendelsesgrupper Hendelsesgruppen overvåker pasientens parametre for å registrere triggerhendelser bestemmer hvilke kurver som skal inkluderes i hendelser. Den aktive hendelsesgruppen kalles triggergruppen. Bare en hendelsesgruppe kan være aktiv om gangen. Andre definerte hendelsesgrupper registrerer ikke triggerhendelser. Hendelsesgruppene defineres i konfigurasjonsmodus. Hendelsesutsnitt Enkel episodeoversikt opsjon C06 Gjennomsnittstrend Oversikt, grafisk Hendelsesgruppe-vindu, grafisk Hendelsesutsnittvindu Avansert episodeoversikt opsjon C07 Gjennomsnittstrend Detaljtrend Sanntidskurvehendelser Oversikt, grafisk og tabell Hendelsesgruppe-vindu, grafisk og tabell Hendelsesutsnittvindu 25 hendelser i 24 timer 25 hendelser i 24 timer 25 hendelser i 8 timer 50 hendelser i 8 timer 50 hendelser i 24 timer Neonatal episodeoversikt (NEO) opsjon C04 Detaljtrend Grafisk og tabell Hendelsesgruppe-vindu, grafisk og tabell Hendelsesutsnittvindu 25 hendelser i 24 timer 25 hendelser i 8 timer 50 hendelser i 8 timer 50 hendelser i 24 timer Når en hendelse oppstår, lagres informasjon om denne for en forhåndsdefinert periode. Dette defineres som et hendelsesutsnitt. Utsnittet kan starte fra triggerpunktet eller fra en definert tid før punktet, kalt før hendelsen. Tiden etter hendelsen kalles etter hendelsen. Hendelsestiden er tiden etter triggerpunktet der en ny hendelse kan endre en enkelt hendelse til en kombinert hendelse. Hendelsesutsnitt som startes manuelt, lagrer pasientinformasjon fram til tidspunktet da hendelsen ble aktivert, men lagrer ikke data etter hendelsen. Triggerhendelse Hendelsestid Før hendelsen Etter hendelse Hendelsesutsnitt 230

249 Menyknapper 23 Episodeoversikt Utsnittstype definerer hvor detaljert informasjonen skal lagres i et hendelsesutsnitt. Jo høyere dataoppløsningen er, jo kortere periode kan monitoren lagre utsnittet i minnet. Detaljete trender med høy oppløsning er spesielt egnet for neonatale applikasjoner, der pasientens kliniske tilstand kan endres svært raskt. Ved overvåking av voksne pasienter, der tilstanden som regel endrer seg mer gradvis, kan trender med lavere oppløsning gi mer informasjon. Menyknapper Typer hendelsesutsnitt Før hendelsen Etter hendelsen Hendelsestid Gjennomsnittstrend 20 minutter, fem registreringer per minutt Detaljtrend 4 minutter, fire registreringer per sekund. Neonatal episodeoversikt (NEO) er en type detaljtrend. Sanntidskurve 15 sekunder 5 minutter 15 minutter 2 minutter 10 minutter 10 minutter 15 minutter 5 minutter 1 minutt 3 minutter = etter 2 minutter 2 minutter hendelsen 3 minutter 1 minutt 5 sekunder 10 sekunder = etter 10 sekunder 5 sekunder hendelsen Hvilke menyknapper som vises avhenger hvilken hendelsesvisning du velger. Med knappene kan du se forskjellige lagrede hendelser og utføre oppgaver i hendelsene. Menyknapper Hendelse oppsett Vis utsnitt Vis gruppe Velg gruppe Manuell hendelse Med denne menyknappen kan du... åpne menyen Episodeoppsett. åpne vinduet Hendelsesutsnitt der du kan se på valgte hendelser i detalj. åpne vinduet Hendelsesgruppe. velge en annen hendelsesgruppe for visning i vinduet Hendelsesgruppe (bare i avansert episodeoversikt). endre oversikt- og triggergrupper samtidig (bare i avansert episodeoversikt). lagre en hendelse. flytte markøren mot venstre eller høyre til neste hendelse, og på den måten bla deg gjennom hendelsene. Hvis du setter markøren på en hendelse for å markere den, vises også verdiene for den valgte hendelsen. gå til den første eller siste hendelsen i databasen. Triggergruppe Tabellvisning Grafisk visning velge om hendelsen i vinduet Hendelsesutsnitt skal vises som en tabell eller graf. 231

250 23 Episodeoversikt Triggerhendelser Menyknapper Tabellgruppe Slett hendelse Velg merknad A4-utskr./ Utskrift Grafisk gruppe Med denne menyknappen kan du... velge om gruppen i vinduet Hendelsesgruppe skal vises som en tabell eller graf. slette den valgte hendelsen fra databasen. Monitoren ber deg bekrefte at du vil slette. Du kan ikke få opp slettede hendelser. få tilgang til listen med merknader der du kan velge en merknad som skal lagres sammen med hendelsen (bare i avansert episodeoversikt). få tilgang til menyknappene for utskrift av hendelser. Triggerhendelser Du kan lagre en hendelse manuelt, hvis du for eksempel vil dokumentere en pasients tilstand før en prosedyre. Monitoren kan også lagre hendelser automatisk hvis pasientens verdier overskrider en forhåndsdefinert terskelverdi, eller en bestemt måling eller prosedyre utføres, for eksempel hver gang en NBP-måling, cardiac output-måling eller wedge-prosedyre utføres. Hvis den finnes mer enn én trigger for parametrene i den aktive hendelsesgruppen, kan triggertilstand være Minst én parameter, Minst to parametre, Minst tre parametre eller Alle fire parametre. Hvis triggeren er Minst én parameter, lagrer monitoren en hendelse hvis triggeren oppstår i en av parametrene i den aktive gruppen. Hvis triggeren er Minst tre parametre, lagrer monitoren hendelsen hvis tre eller flere triggere oppstår i parametrene i den aktive gruppen. Triggertilstand for hendelsesgrupper defineres i konfigurasjonsmodus. Hvis du bruker alarmgrenser som triggerhendelser: lagres hendelsen automatisk når pasientens verdier overskrider den innstilte alarmgrensen eller når en spesifikk alamtilstand oppstår, som apné. Ingen hendelser av den typen utløses hvis alarmene er slått av. Endring av alarmgrensene endrer også definisjonene for triggerhendelse. Asterisksymbolene ved siden av triggeren betyr følgende: *** angir en rød alarm (høy prioritet) ** angir en gul alarm (lavere prioritet) Denne kategorien omfatter korte gule arytmialarmer, som kan være konfigurert til å vises som enstjernes-alarmer (*) på monitoren. Triggere uten stjernesymbol er brukerdefinerte. Hvis du velger brukerdefinerte hendelsestriggere: kan du velge hendelsestriggere uavhengig av alarmgrenser. Du må velge en terskelverdi og en terskeltid for hendelsen. Hvis du velger terskeltiden til 12 sekunder, lagrer monitoren en hendelse hvis terskelverdien er overskredet i mer enn 12 sekunder. Ny trigger av hendelse Hvis en tilstand som utløste (trigget) en hendelse vedvarer og verdiene forblir over triggerterskelen, utløses ikke en ny hendelse. Hvis en ny hendelse skal utløses på grunn av den samme tilstanden, må verdiene for minst én av triggerne gå tilbake til normalområdet og deretter krysse triggerterskelen på nytt. Innstille triggere for NEO og enkel episodeoversikt 1 Velg Hovedoppsett -> Episoder -> Episodeoppsett og velg navn på triggergruppen for å åpne vinduet Episodeoppsett. 232

251 Triggerhendelser 23 Episodeoversikt 2 Velg hendelsestrigger for hver parameter. Velg hvert triggernavn, og velg en alarmtrigger eller en brukerdefinert trigger i hurtigmenyen. Hvis du velger en brukerdefinert trigger, må du innstille terskeltiden. 3 Trykk OK for å lagre dine endringer. Innstille triggere for avansert episodeoversikt 1 Velg aktiv hendelsesgruppe (triggergruppe). Velg navn på triggergruppen i menyen Episodeoppsett, og velg deretter ønsket gruppe i hurtigmenyen. Triggersymbolet angir den aktive hendelsesgruppen. Målinger og triggerbetingelser endres automatisk, og reflekterer den nye hendelsesgruppen. Disse kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 2 Velg navn på triggergruppen for å få opp vinduet Episodeoppsett <gruppenavn>. 3 Velg utsnittstype. Velg navnet på den gjeldende utsnittstype, og velg ønsket type i hurtigmenyen. Tid før/etter utsnittet for den valgte utsnittstype vises. 4 Velg trigger for hver Alle***- Resp alarmer måling. Velg hvert triggernavn, og velg en alarmtrigger eller en brukerdefinert trigger i hurtigmenyen. Hvis du velger en brukerdefinert trigger, må du innstille terskeltiden. 5 Trykk OK for å lagre dine endringer. Manuelle triggerhendelser Gruppenavn Type utsnitt Triggerbetingelse HR SpO2 Resp Gruppenavn Type utsnitt Triggerbetingelse HR (Puls) SpO2 Episodeoppsett ***EKSTREM BRADY *** DESAT *** APNÉ NEO Detaljtrend (4 min): -2/+2 min Minst én parameter Episodeoppsett Standard Gjennomsnittstrend (20 min) Alle***/**- alarmer ** Høy **/*** Lav Minst én parameter! Trykk smarttasten Manuell hendelse for manuelt å lagre en hendelse i den aktive hendelsesgruppen. 233

252 23 Episodeoversikt Hendelsesdatabasen Hendelsen inneholder data for tidspunktet fram til du trykte smarttasten, og bruker innstillingene til den aktive hendelsesgruppen. Hendelsesdatabasen Hvor mange hendelser som kan lagres i databasen avhenger av databasens konfigurasjon og hvilken episodeoversikt (enkel eller avansert) som brukes. Innstillinger av databasen gjøres i konfigurasjonsmodus. Hendelser lagres i monitorens database i 8 eller 24 timer, avhengig av konfigurasjonen. Du kan ikke få opp slettede hendelser. Hendelser slettes automatisk når: den konfigurerte tiden har gått databasens lagringskapasitet er overskredet (lagring av en ny hendelse sletter den eldste hendelsen i minnet) pasienten skrives ut. Sørg for å ha dokumentert hendelser du trenger til journalen før du skriver ut pasienten ettersom hendelsene slettes når pasienten skrives ut. Vise hendelser Bruk vinduet Hendelsesoversikt hvis du vil vise en oversikt over alle hendelsene i hver gruppe. Bruk vinduet Hendelsesgruppe hvis du vil vise alle hendelser i en bestemt gruppe. Bruk vinduet Hendelsesutsnitt hvis du vil vise den enkelte hendelsen i detalj. Slik får du opp hendelser:! Velg Episoder i menyen Hovedoppsett, og velg deretter ønsket visning fra listen, eller! velg smarttasten Episoder, og velg deretter ønsket visning fra listen. Antall hendelser I den grafiske visningen av Oversikt angir vertikale markører Antall hendelser Antall hendelser (grafisk) hendelser. Tidslinjen viser når hendelsen ble lagret. Hvis du velger dette bildet, aktiveres en markør. Med denne kan du bevege deg bortover tidslinjen og velge de enkelte hendelser for visning i vinduet Episodeoversikt. Samtidig får du opp menyknappene for hendelser. Antall hendelser inneholder det totale antalle hendelser i databasen. I vinduet vises også antall hendelsesgrupper hvis mer enn én hendelsesgruppe er valgt som triggergruppe. 234

253 Vise hendelser 23 Episodeoversikt Kombinerte hendelser Hvis det oppstår mer enn én hendelse i den samme hendelsesperioden, kombinerer monitoren disse og viser dem som adskilte hendelser i det samme hendelsesutsnittet. Dette kalles kombinert hendelse. Den første hendelsen er triggerhendelsen og de andre er etterfølgende hendelser. Hvis det for eksempel oppstår en bradykardi-hendelse 40 sekunder etter en apnéhendelse, telles bradykardi-hendelsen ikke som en enkelt hendelse, men blir en del av apnéhendelsen. Antall hendelser i neonatal episodeoversikt (NEO) Neonatale hendelser (NEO, tidligere kalt "oksycrg"), apnéhendelser (A), bradykardihendelser (B), eller en kombinasjon av disse) telles og klassifiseres i Episodeoversikt under "Antall hendelser". I tillegg angis det hvis hendelsen er knyttet til en desaturasjonshendelse (D). Manuelle hendelser (M) telles særskilt. Eksempelet nedenfor A(D):2(1) inneholder følgende informasjon: To apnéhendelser og en av dem ga en desaturasjon. 16 lagrede hendelser: A(D):2(1) B(D):7(1) AB (D): 1(1) D:6 M:0 Vinduet Hendelsesoversikt (Gjelder bare avansert episodeoversikt). Vinduet Hendelsesoversikt viser antall lagrede hendelser i hver hendelsesgruppe og det totale antallet hendelser i databasen. Triggersymbolet angir den Hendelsesoversikt aktive hendelsesgruppen. Velger du Hendelsesoversikt, får du opp menyknappene for hendelser. Hendelsesoversikt (grafisk) Vinduet Hendelsesgruppe! Slik åpner du vinduethendelsesgruppe: Velg oversikt over grafiske hendelser, hvis disse finnes, eller velg menyknappen Vis gruppe.! Når du åpner vinduet Hendelsesgruppe, vises automatisk den hendelsesgruppen som inneholder den nyeste hendelsen. Trykk Velg gruppe for å få opp en annen gruppe, og velg deretter ønsket gruppe fra listen. 235

254 23 Episodeoversikt Vise hendelser Hendelsesgruppe HR Brady (Total: 4) SpO2 DESAT Resp APNÉ Manuell Total Hendelsesmarkører: Hver hendelsesmarkør angir én hendelse. Høyden angir hvor alvorlig hendelsen er. Markører som strekker seg over mer enn én kanal angir kombinerte hendelser. Manuelle hendelser angis med en markør over tidslinjen i stedet for i parameterkanalen. Hendelsesverdier: Tallverdier for den valgte hendelsen vises til venstre for vinduet. Tidspunkt for hendelsen er markert. Hvis en alarm aktiverte hendelsen, viser monitoren alarmtilstanden som aktiverte hendelsen. Hvis hendelsen var brukerdefinert, vises for eksempel SpO2 94<96, der det siste tallet angir gjeldende terskelverdi og det første angir det største avvikt fra den innstilte grensen. Terskelverdi: De horisontale linjene angir terskelverdiene for hendelser. Brudd i linjene angir at terskelverdien var inaktiv en periode, antakelig på grunn av avslåtte alarmer eller en INOP-tilstand. Tidslinjen: Tidslinjen nederst i vinduet viser når hendelsen ble lagret i databasen. Vinduet Hendelsesutsnitt! Velg menyknappen Vis utsnitt for å få opp vinduet Hendelsesutsnitt. Informasjonen vises med 20 minutters gjennomsnittlige trender, fire minutter med detaljert trendinformasjon eller 15 sekunder med sanntidskurver, avhengig av gruppens innstilling. 236

255 Legge en merknad i en hendelse 23 Episodeoversikt Verdi som aktiverte hendelse (markert) HR Brady 104 < 110 Hendelsesutsnitt Etterfølgende hendelse SpO2 Desat 71 < 85 Tidslinje som viser før/etter hendelsen Resp Aktiv hendelsesgruppe 7 Jul NEO Hendelsesverdiene til venstre for parameterkanalene viser innstilt terskelverdi og den høyeste/laveste verdien etter at grensen var overskredet. I eksempelet betyr Brady 104<110 at 104 var den laveste HR-verdien under hendelsesregistreringen og at nedre terskelverdi for HR var 110. Hvis hendelsen er aktivert av brukeren, viser verdiene manuell. Legge en merknad i en hendelse 1 Velg menyknappen Velg merknad i vinduet Hendelsesutsnitt for å få opp en liste med merknader. 2 Velg ønsket merknad fra listen for den aktive hendelsesgruppen. Listen kan inneholde inn til 20 merknader slik at du enkelt kan lagre vanlig brukte merknader sammen med hendelsen. Velg Hendelsesmerknad i menyen Episodeoppsett for å få opp en fullstendig liste med merknader. Dokumentere hendelser Du kan få en utskrift på en printer eller skrivermodul av alle lagrede hendelser eller en enkelt hendelse. Dokumentere Hendelsesgruppe 1 Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Hendelsesgruppe. Dermed får du opp menyknappene for utskrift av hendelser. 2 Velg Utskrift grafer for å få en utskrift av hendelsesgruppen i grafisk form. Velg Utskrift tabell for å få en utskrift av hendelsesgruppen i tabellform. Velg A4-utskr. gruppe for å få en utskrift på en printer av hendelsesgruppen. 237

256 23 Episodeoversikt Dokumentere hendelser Dokumentere et hendelsesutsnitt 1 Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Hendelsesutsnitt. Dermed får du opp menyknappene for utskrift av hendelser. 2 Velg Utskrift for å få en utskrift av hendelsen. Velg A4-utskr. utsnitt for å få en utskrift på en printer av hendelsen. Skrive ut hendelser Du kan få utskrift av hendelser på en M1116B skrivermodul som er tilkoplet monitoren. Skrive ut hendelsesgruppe Hver utskrift av en hendelsesgruppe starter med en oversikt over de lagrede hendelsene. Merknader på utskriften står beskrevet i kapitlet "Utskrifter". Utskriftskode Hendelses grupper Type hendelse 90MIN Nordmann, Ola Jan 02 10:43 INT 37 Pasientens navn og fødselsnummer Antall hendelser per hendelsesgruppe Standard: Kombin: 0 Enkelt: 2 Manuell: 1 (Total: 3) Nevro: Kombin: 0 Enkelt: 0 Manuell: 2 (Total: 2) Hemo: Kombin: 0 Enkelt: 0 Manuell: 2 (Total: 2) Ventil: Kombin: 0 Enkelt: 1 Manuell: 1 (Total: 2) Arytmi/ST: Kombin: 0 Enkelt: 0 Manuell: 1 (Total: 1) NEO: A(D):0(0) B(D):2(1) AB(D):1(1) D:0 M:2 (Total: 5) Alle grupper: Kombin: 0 Enkelt: 5 Manuell: 9 (Total: 15) Antall hendelser i databasen I utskrifter av grafiske hendelsesgrupper angis hendelser med stolper, og hendelsesgruppene skrives på hver sin kanal. Tidslinjen viser hvor lang tid hendelsene lagres, enten 24 timer (delt i 4-timers avsnitt) eller 8 timer (delt i 1-times avsnitt). Standard Nevro 09:00 11:00 15:

257 Dokumentere hendelser 23 Episodeoversikt I tabellutskrifter av hendelsesgrupper, vises de lagrede hendelsene i kronologisk orden, med et nummer og tidspunkt. # Tid Gruppe Parameter 1 Parameter 2 Parameter Jan 02 07:56: Jan 02 07:59: Jan 02 08:02:00 Nevro Resp BIS LAV 51<60 ABP Standard HR(Puls) TAKY 201>180 ST-II SpO2 Nevro Resp HØY 76>60 BIS ABP 4 23 Jan 02 08:12: Jan 02 08:32:00 Standard HR (Puls) ST-II Manuell SpO2 Standard HR (Puls) ST-II SpO2 LAV 95<96 Parametrene i hver gruppe vises i kolonnene Parameter 1, Parameter 2..., osv. sammen med de verdiene som aktiverte hendelsen. Triggerverdier for hver hendelse vises. Hver del av utskriften har en bredde tilsvarende A4- eller letter-format slik at det kan passe i en pasientjournal. Skrive ut hendelsesutsnitt Utskrifter av hendelsesutsnitt består av fire deler. 1 Den første delen viser pasientinformasjon og hvilken hendelsesgruppe utsnittet tilhører, sammen med terskelverdiene for målingene i gruppen. Trekant-symbolet angir triggerhendelsen. 2 Den andre delen viser kurvene for hendelsen. Triggertidspunktet markeres med et trekantsymbol og deler utsnittet i før/etter hendelsen. Eventuelle kalibreringsmerker og rutemønster på skjermbildet skrives automatisk ut på strimmelen. Hvis hendelsesgruppen inneholder 4 parameterkuver, skrives kurvene ut to og to MIN Nordmann, Ola Jan 02 10:43 INT 3 Standard:HR(Puls) TAKY 130>120 SpO2 Resp HØY 80>75 6,25 mm/sek II Pleth Resp sek. +10 sek. HR 130 slag/min SPO2 98% RR 80 resp/min Ingen tiltak nødvendig **TAKY **Resp HØY **TAKY **Resp HØY HR 130 slag/min Puls 130 slag/ min CVP (-?-) mmhg SPO2 98% PERF 4.9 RR 80 resp/min NBP TEKN. FEIL 3 Den tredje delsen viser den viktigste informasjonen om tallverdier, aktive alarmer og eventuelle merknader som er lagt inn. 4 Den fjerde delen viser alle tallverdiene og aktive alarmer eller INOP-tilstander på hendelsestidspunktet. Hendelsesrapporter En hendelsesrapport kan skrives ut i A4- eller letter-format på en printer som er tilkoplet nettverket eller monitoren. 239

258 23 Episodeoversikt Dokumentere hendelser Hendesesgruppe-rapporter En hendelsesgrupperapport inneholder alle hendelser som er lagret. 240

259 Dokumentere hendelser 23 Episodeoversikt Hendelsesutsnitt-rapporter En hendelsesutsnittrapport inneholder pasientinformasjon for den valgte hendelsen. Se avsnittet "Skrive ut hendelser" for en forklaring på innholdet i rapporten. 241

260 23 Episodeoversikt Dokumentere hendelser 242

261 24 24Utskrifter MP40/MP50/ MP60/MP70/ MP90 Med M1116B modulskriver kan du få utskrift av inn til 3 kurver og alle tallverdier. Du kan bruke skriveren lokalt og sette den i modulboksen eller i selve monitoren (MP40/MP50, MP60/MP70). Lysindikator for utskrift Blinker hvis en kontinuerlig utskrift pågår RUN/CONT-knapp Starter en forsinket utskrift eller endrer den pågående utskriften til kontinuerlig STOP-knapp Stopper den pågående utskriften M1116B modulskriver 243

262 24 Utskrifter Starte og stoppe utskrifter MP20/MP30 Med den integrerte skriver kan du få utskrift av inn til 3 kurver og alle tallverdier. MP20/MP30 integrert skriver Sentralutskrifter Hvis du vil starte utskrifter på sentralen fra monitoren, må monitoren være tilkoplet informasjonssenteret via et nettverk. Du kan bruke M1116B skriver eller M3160A 4-kanalsskriver. Utskrifter på M31360A kan se litt annerledes ut enn beskrivelsene i dette kapitlet. I dokumentasjonen som ble levert med informasjonssenteret finner du informasjon om 4-kanalsskriveren. Starte og stoppe utskrifter Med menyknappene for utskrift kan du starte og stoppe utskrifter. Velg smarttasten Sanntidutskrift for å få opp rekken med menyknapper. Bla til høyre eller venstre for å vise eventuelle menyknapper som ikke er på skjermbildet. Hvilke menyknapper som vises på monitoren avhenger av hvilke opsjoner den har, og konfigurasjonen. Start forsinkt Start sanntida Start sanntidb Start sanntidc Start DetTrnd Velg kurver EKGreg. Utskriftoppsett Stopp alle Hurtigstart av utskrifter Slik starter du en utskrift ved hjelp av forhåndsinnstilte utskriftsmaler:! Velg smarttasten Sanntidsutskrift, og velg deretter menyknappen for utskriftstypen du vil starte. Du kan også velge smarttasten Hovedoppsett. Velg Utskrifter og deretter utskriftstype. Raske utskrifter bruker disse standardverdiene for skriverinnstillinger som ikke er valgt: kontinuerlig utskrift, ikke-overlappende, den sist brukte utskriftshastigheten (eller 25 mm/sek). Slik starter du en forsinket utskrift:! Velg smarttasten Forsinket utskrift for å starte en forsinket utskrift med en gang. 244

263 Utskriftstyper 24 Utskrifter kun M1116B! Du kan også starte en forsinket utskrift ved å trykke RUN/CONT-knappen på modulskriveren. Forlenge utskrifter Forsinket (ikke-kontinuerlige) utskrifter stopper når utskriftstiden har gått. Kontinuerlige utskrifter fortsetter til de stoppes manuelt eller på grunn av en INOP-tilstand.! Du kan forlenge en pågående utskrift ved å trykke menyknappen Start én gang.! Du kan endre en pågående utskrift til kontinuerlig ved å trykke menyknappen Start to ganger i løpet av 5 sekunder. kun M1116B! Du kan også endre en pågående utskrift til kontinuerlig ved å trykke RUN/CONT-knappen på modulskriveren. Stoppe utskrifter Utskrifter stopper automatisk når utskriftstiden har gått, når skriveren er tom for papir eller hvis skriveren har en INOP-tilstand.! Slik stopper du en utskrift: velg smarttasten Sanntid-utskrift, og velg deretter menyknappen Stopp alle. kun M1116B! Du kan også stoppe en utskrift ved å trykke STOP-knappen på modulskriveren. Endre utskriftsinnstillinger Utskriftstyper Slik endrer du utskriftsinnstillinger og starter en utskrift med valgte innstillinger: 1 Trykk smarttasten Sanntid-utskrift. 2 Trykk menyknappen Velg kurver, og bruk hurtigknappene til å velge kurver i utskriften. Du kan velge maks. 3 kurver. Hvis du ikke ønsker tre kurver i utskriften, velger du kurvene du ønsker og deretter menyknappen Fortsett. 3 Velg en av de tre utskriftshastighetene for å innstille hastigheten. 4 Velg menyknappen Start for å starte utskriften. Utskriftstype vises alltid nedtonet i menyen Utskriftsoppsett. Tabellen nedenfor viser innstillinger for lokale utskrifter på den integrerte skriveren eller M1116B. Informasjon om utskrifter på sentralen finner du i brukerhåndboken for informasjonssenteret. 245

264 24 Utskrifter Utskrifter av EKG-registrering Utskrifter av EKG-registrering 246 Utskriftstype Lokal eller sentral Informasjon som skrives ut Antall kurver Hastighet Utskriftslengde Stopper Forsinkelse Overlappende Forsinket Alarm Sanntid EKG-reg. Detaljtrend Prosedyre manuell automatisk, startes ved definerte alarmtilstander En utskrift av EKG-registrering viser en 4-sekunders utskrift av hver avledning med et kalibreringsmerke før avledningene. Avledningene skrives ut etter standard avledningsrekkefølge. Utskriften skjer i sanntid, men informasjonen på utskriften er ikke fra samme tidspunkt. Opprette og endre utskriftsmaler manuell manuell manuell manuell, bruk menyknappen i prosedyrevinduet for å starte lokal og sentral lokal og sentral lokal og sentral bare lokal bare lokal bare lokal fra starttidspunkt minus forsinkelsestiden fra starttidspunkt minus forsinkelsestiden fra starttidspunktet fra starttidspunktet, i sanntid inntil 3 inntil 3 inntil 3 alle overvåkte EKG-kurver 50, 25, 12,5, 6,25, 2,5 mm/sek 15, 20, 25 eller 30 sekunder 50, 25, 12,5, 6,25, 2,5 mm/sek 15, 20, 25 eller 30 sekunder 50, 25, 12,5, 6,25, 2,5 mm/sek 15 sekunder eller kontinuerlig automatisk automatisk automatisk hvis tidsbestemt, manuelt hvis kontinuerlig fra starttidspunkt minus forsinkelsestiden inn til 3 detaljtrender (slag-til-slag kurver) 25 mm/sek 1, 2, 2.5, 3, 6 cm/min 4 sekunder per kurver automatisk 10 minutter eller kontinuerlig automatisk hvis tidsbestemt, manuelt hvis kontinuerlig 10, 15 sekunder 10, 15 sekunder Ingen Ingen 6, 5, 4, 3, 2 eller 1 minutter. Du kan opprette maler i menyen Skriveroppsett for de utskriftstypene du oftest bruker i stedet for å definere utskriftsoppsett hver gang du skal ha en utskrift. Du kan lage maler for en forsinket utskrift, en alarmutskrift, tre sanntidsutskrifter og en detaljutskrift. Utskrifter av EKG-registrering trenger ikke å bli konfigurert. De bruker alltid samme format. Hvis du endrer en utskriftsmal, endrer du de innstillingene som brukes hver gang utskriften aktiveres. 1 Velg smarttasten Sanntid-utskrift for å få opp rekken med menyknapper. 2 Trykk menyknappen Utskriftsoppsett for å få opp menyen for denne. som definert i prosedyren inn til 3 kurver, eller avhengig av prosedyren, f.eks. en C.O.-kurve eller wedgeprosedyre som definert i prosedyren som definert i prosedyren som definert i prosedyren som definert i prosedyren inn til 3 kurver inn til 3 kurver inn til 3 kurver Ingen inn til 3 kurver som definert i prosedyren 3 Velg Utskriftsnavn for å få opp en hurtigmeny med tilgjengelige maler. Velg navn på den malen du vil opprette eller endre. Hvert utskriftsnavn er knyttet til en utskriftstype (forsinket, alarm, sanntid eller detalj) som vises nedtonet under navnet. Navnene kan bare endres i konfigurasjonsmodus.

265 Endre EKG-kurvens forsterkning 24 Utskrifter 4 Definer malen ved å velge hvert menyelement og angi ønsket informasjon. Skriver: velg hvilken skriver som utskriften skal skrives ut på (Lokal, Sentral 2-knl. eller Sentral 4- knl). Kanaler 1-3: velg kurver for hver kanal. Hvis kurven som er tilknyttet en kanal ikke er tilgjengelig når utskriften startes, forblir kanalen blank på utskriften. Hvilke tilgjengelige kurver (dvs. de overvåkete kurvene) som vises i hurtigmenyen avhenger av utskriftstypen: Sanntidsutskrifter, forsinkede utskrifter og alarmutskrifter: hurtigmenyen viser alle tilgjengelige kurver. Detaljtrender: hurtigmenyen viser alle tilgjengelige detaljtrendkurver. I tillegg til den tilgjengelige kurvene kan du velge flere andre innstillinger som gir automatisk tildeling når utskriften starter: Alarmparam. kurven for parameteren i alarm kommer i den valgte utskriftskanalen Primæravledn. kurven for primæravledningen kommer i den valgte utskriftskanalen Sekundæravledn. kurven for sekundæravledningen kommer i den valgte utskriftskanalen Gass - valgt anestesigass kommer alltid i den valgte kanalen. Ved detaljtrendutskrifter er det bare mulig å velge Gass. Overlappende: velg om kurvene på utskriften skal være overlappende eller ved siden av hverandre. Hastighet: velg utskriftshastigheten. Forsinkelse: Forsinket utskrifter inneholder informasjon (en definert tid) før utskriften ble startet. Denne tiden kalles Forsinkelse og kan være 10 eller 15 sekunder. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Utskriftslengde: velg lengden på utskriften. Denne innstillingen kan bare endres i konfigurasjonsmodus. Kontinuerlige utskrifter fortsetter til de stoppes. Sentral konfig. - velg denne innstillinger, hvis tilgjengelig, for å bruke de samme utskriftsinnstillinger som sentralutskrifter. Endre EKG-kurvens forsterkning EKG-forsterkning i menyen Utskriftsoppsett definerer hvordan hver EKG-kurve vises på utskriften, uavhengig av mal eller utskriftstype. Innstillingen påvirker ikke visning av EKG-kurven på skjermbildet eller i rapporter. Slik endrer du EKG-forsterkning for utskrifter: 1 Velg EKG-forsterkning i menyen Utskriftsoppsett. 2 Velg ønsket innstilling: Auto: kurven på utskriften vises med samme størrelse som på skjermbildet. 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv: Kurven skrives ut med 5, 10 eller 20 millimeter per millivolt. Utskriftsprioriteter Manuelle utskrifter (dvs. startes av brukeren) har prioritet over automatiske utskrifter. Hvis en automatisk alarmutskrift pågår og brukeren starter en sanntids- eller forsinket utskrift, stopper alarmutskriften og den manuelle utskriften starter. 247

266 24 Utskrifter Eksempel på en utskrift Den nyeste manuelle utskriften har prioritet over manuelle utskrifter som er startet tidligere. Hvis en manuell utskrift pågår, og en annen manuell utskrift startes, stoppes den pågående utskriften og den nyeste starter. Alarmutskrifter har prioritet i forhold til alarmprioriteten. Hvis en alarmutskrift på grunn av en gul alarm pågår og en ny alarmutskrift aktiveres av en rød alarm, stopper den gule alarmutskriften og den røde starter. Eksempel på en utskrift Utskriften inneholder pasientens navn og fødselsnummer, sengenavn, dato og tid for utskriften, utskriftshastighet og utskriftskode. Den inneholder også alle tallverdier for parametrene, aktive alarmer og INOP-meldinger. Merknader på utskriften står helt i begynnelsen av strimmelen og deretter med jevne intervall: hvert 15. minutt hvis utskriftshastigheten er lavere enn 6,25 mm/s og hvert 60. sekund hvis hastigheten er høyere eller lik med 6,25 mm/s. Eksempelet nedenfor viser merknader i begynnelsen av strimmelen: Utskriftskode Utskriftshastighet Tallverdier Pasientens navn og fødselsnummer Alarmer og INOPmeldinger 90DIN 25 mm/sek 23 Jan 02 10:43 Seng 3 Olsen, Jon ***EKSTREM BRADY ** ABPs HØY ** PAPd HØY CCO IKKE KALIBRERT NOEN EKG-ALRM. AV ABP REDUSER STR. HR 120 slag/min SPO2 95 % Puls 120 slag/min PERF 10,0 ABP 120/70 (91) mmhg PAP 28/15 /21) mmhg NBP 120/80 (90) mmhg 23 Jan 02 10:31 CO C.I. CCO -?- l/min CCI etco2 5,2 kpa inco2 0 kpa awrr RR 15 resp/min Tnaso 37,0 C Tblod 37,0 C SV 94 ml SI 48 ml/m2 Utskriftskode Utskriftskoden noteres på første linje av merknadene. Koden består av inn til 7 tegn og angir utskriftstype, driftsmodus, applikasjonsområde, pasientkategori og eventuell forsinkelse. 248

267 Eksempel på en utskrift 24 Utskrifter Kode Utskriftstype 90 8A. 0B. 91 Driftsmodus M D C S Applikasjonsområde I O C N Pasientkategori A P N Betydning Sanntid Forsinket Alarm Prosedyrer Overvåking Demo Konfigurasjon Service Intensiv Operasjon Hjerteov. Neonatal Voksen Barn Neonatal Kurver på utskriften Utskriften kan inneholde maks. 3 kurver. Disse benevnes med kurvenavn og har med informasjon om kurveskala. Informasjon om kurveskala kan vises som et kalibreringsmerke, for eksemp 1 mv kalibreringsmerke for EKG, eller kalibreringstrinn før kurvutskriften starter. Oppbevare utskrifter Utskriftsblekk kan falme hvis strimmelen dekkes med gjennomsiktig tape. Unngå derfor å dekke deler av utskriften som er viktig å ta vare på (merknader eller kurver) med tape når du fester strimmelen i pasientjournalen eller pasientpapirene. 249

268 24 Utskrifter Bytte papir Bytte papir M1116B 1 Åpne luken ved å trekke i låsen på høyre siden. 2 Ta ut den tomme rullen. 3 Sett inn en ny rull slik at den sitter riktig på plass og papiret trekkes ut fra toppen av rullen. 4 Trekk ut litt papir og brett forkanten til en vinkel på 45. Dermed er det enklere å føre papiret under valsen som vist. 5 Før papiret under valsen til det kommer ut igjen på oversiden. 6 Lukk luken. 7 Start en utskrift for å kontrollere at papiret er satt riktig i. Strimmelen er blank hvis papiret er satt i feil vei. Ta rullen ut og sett den inn på nytt. MP20/MP30 1 Åpne luken ved å trekke i låsen på høyre siden. 2 Ta ut den tomme rullen. 3 Sett inn en ny rull og se til at rullen sitter riktig i papirholderen. Papiret kjøres nederst fra rullen og gjennom sprekken i luken. 4 Skyv luken opp, lukk den ordentlig, og sørg for at minst 3 cm papir stikker ut gjennom sprekken i luken. 5 Lukk luken. 6 Start en utskrift for å kontrollere at papiret er satt riktig i. Strimmelen er blank hvis papiret er satt i feil vei. Ta rullen ut og sett den inn på nytt. OBS! Alarmutskrifter sendes til sentralen (hvis en slik finnes) hvis skriveren ikke fungerer fordi luken er åpen eller det mangler papir, eller den er koplet fra modulboksen. Alarmutskrifter kan gå tapt hvis det ikke finnes en annen skriver å sende utskriftene til. Meldingen Ingen alarmutskrift tilgjengelig vises. 250

269 Statusmeldinger 24 Utskrifter Statusmeldinger Statusmeldinger <Skrivernavn> pågår Ingen <utskriftsnavn> alarmutskrift tilgjengelig Ingen alarmutskrift tilgjengelig <Skrivernavn> tom for papir <Skrivernavn> dør åpen <Skrivernavn> støttes ikke Forklaring Utskrift pågår. Det er ikke definert noen alarmutskrifter for den valgte skriveren. Bruk en annen skriver, hvis en slik finnes. Hvis en lokal skriver ble valgt, prøver monitoren å sende utskriften til denne. Utskrifter som er sendt til en sentralskriver kan ikke omdirigeres. Alarmutskrifter kan gå tapt. Den valgte utskriften kan ikke skrives ut. Alarmutskrifter vil gå tapt. Kontroller at utskrifter er riktig konfigurert. Skriveren er tom for papir. Skriverdøren er åpen. M1116A skriver støttes ikke. Kople til en M1116B modulskriver 251

270 24 Utskrifter Statusmeldinger 252

271 25 25Skrive ut pasientrapporter Starte rapportutskrifter De fleste pasientrapporter kan startes ved å velge Hovedoppsett -> Rapporter (eller smarttasten Rapporter), og deretter velge rapportnavnet øverst i Rapporter-menyen. Menyen inneholder kun rapportnavn for de rapportene som er riktig innstilt. På rapporten står dato og tidspunkt da utskriftsknappen ble trykt, selv om utskriften starter senere på grunn av printerkø. Rapporttype Innhold Hvordan starte utskrift av rapporten Tabellrapport Grafisk trendrapport Avhenger av den valgte trendgruppen, oppløsning og tidsrom. Velg A4-utskr./Utskrift i Tabelltrendvinduet, og velg deretter A4-utskrift. Velg A4-utskrift i vinduet Grafisk trend. Hendelserapport Hendelsesutsnitt med inntil 5 hendelser Velg A4-utskr./Utskrift i Episoder-vinduet, Hendelsesgruppe - grafisk eller tabell og velg deretter A4-utskr. gruppe eller A4- utskr. utsnitt. EEG-rapport EEG-kurver, tallverdier, CSA-er, montageinformasjon og impedansverdier Velg A4-utskr. rapport i menyen EEGoppsett. EKG-rapporter Avhenger av det valgte formatet. Velg smarttasten EKG-rapport, hvis denne er konfigurert. Cardiac output-rapport Kurver og tallverdier Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Cardiac output. Wedge-rapport Wedge-tallverdier og referansekurve Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Wedge. Kalkulasjonsrapport Hemodynamisk oversikt, oksygen- eller ventilasjonsoversikt Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Kalkulasjoner. Med.kalk.rapport Titreringstabell Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Titreringstabell. Infusjonstabell Velg A4-utskr./Utskrift i vinduet Infusjonstabell. 253

272 25 Skrive ut pasientrapporter Stoppe rapportutskrifter Rapporttype Innhold Hvordan starte utskrift av rapporten Alarmgrenser-rapport Sanntidsutskrifter, inkludert oksycrgrapporter (neonatal episodeoversikt) Sløyferapport Batterirapport Grafisk rapport og tallverdirapport med gjeldende alarmgrenser Pasientdata og tallverdier, og: alle viste kurver ELLER alle registrerte kurver ELLER alle registrerte sanntidskurver ELLER alle registrerte detaljtrender ELLER oksycrg-kurver (sanntidskurver: EKG (primæravledning), Pleth, Resp, detaljtrender: btbhr, detaljtrend SpO 2, detaljtrend Resp) Tidsstemplet sløyfediagram med aktuelle tallverdier Batteriet serienummer, informasjon om aktuell og mulig ladenivå til batteriet eller batteriene Velg A4-utskr. grenser i vinduet Alarmgrenser. Velg smarttasten Sanntidsrapport, hvis denne er konfigurert. Velg A4-utsk. sløyfe i vinduet Sløyfer. Velg Skriv ut status i vinduet Batteristatus. Stoppe rapportutskrifter! Slik stopper du utskrift av rapporter fra menyen Rapporter: Trykk Stopp rapport for å stoppe den pågående utskriften Trykk Stopp all rapp. for å stoppe alle utskrifter i køen Trykk Planlagt rapport, og trykk til Av vises for å stoppe planlagte rapporter. Innstille rapporter EKG, tabelltrender, grafiske trender og automatiske rapporter må defineres i konfigurasjonsmodus. Du trenger ikke å definere rapportinnhold for prosedyrerapporter som cardiac output, kalkulasjoner og wedge, ettersom innholdet i slike rapporter avhenger av prosedyren. Innholdet du definerer for den enkelte rapporten i menyen Rapportoppsett brukes i alle rapporter av samme type. Hvis du for eksempel velger en utskriftshastighet på 50 mm/sek. i menyen EKGrapporter, skrives alle EKG-rapporter ut med denne hastighetern uavhengig av formatet. Innstille EKG-rapporter Innholdet du definerer i menyen EKG-rapporter gjelder for alle EKG-rapporter. Slik definerer du EKG-rapporter: 1 Velg Hovedoppsett -> Rapporter -> EKG-rapporter. Skriv ned hvilken rapportlayout som er konfigurert for din monitor, Internasj. eller Cabrera. Denne innstillingen er inaktiv (nedtonet) i overvåkingsmodus og kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 2 Velg EKG-forsterkn. og velg ønsket EKG-forsterkn. Denne definerer hvordan EKG-kurver vises på EKG-utskriftene. 3 Velg Hastighet og deretter ønsket utskriftshastighet. 4 Velg Merknad og deretter På hvis EKG-kurven skal inneholde slagbenevnelser. Kapitlet om EKG inneholder en liste med slagbenevnelser. Markører for pacemakerpulser skrives automatisk på kurven for pacede pasienter. 254

273 Innstille en enkelt rapportutskrift 25 Skrive ut pasientrapporter Innstille tabellrapporter og grafiske rapporter Innholdet du definerer i menyen Oppsett av tabelltrender og Oppsett av grafiske trender vil gjelde for alle tabellrapporter og grafiske rapporter. Slik innstiller du tabellrapporter og grafiske rapporter: 1 Velg Hovedoppsett -> Rapporter -> Tabellrapport eller Grafisk rapport. 2 Velg Trendgruppe og deretter gruppen du ønsker i rapporten. Hvilke grupper som er tilgjengelig avhenger av monitorens trendkonfigurasjon. 3 Velg Periode og deretter hvor lang tidsperiode rapporten skal omfatte. Hvis Automatisk periode er satt til På, skrives ut alle trenddata for den valgte pasienten, uavhengig av hvilken trendperiode som er valgt. 4 Velg Intervall (bare tabelltrend-rapporter) og velg hviken oppløsning dataene skal ha i rapporten. Innstille automatiske rapporter Automatiske rapporter skrives automatisk når bestemte hendelser ("triggere") oppstår. Det finnes to typer automatiske rapporter: Planlagte rapporter som skrives ut med forhåndsinnstilte tidsintervall, og avslutningsrapporter som skrives ut når en pasient skrives ut ved bruk av Avslutt kasus-funksjonen. En automatisk rapport kan både være en planlagt rapport og en avslutningsrapport. Slik definerer du automatiske rapporter: 1 Velg Hovedoppsett -> Rapporter -> Automatiske rapporter, og velg deretter den automatiske rapporten du vil definere (A, B, C eller D). 2 Velg Rapport og deretter en rapporttype som automatisk rapport. 3 Velg Avslutningsrapport og velg På hvis den valgte rapporten automatisk skal skrives ut når du velger Avslutt kasus for å skrive ut en pasient. Velg Av for Avslutningsrapport hvis rapporten bare skal være en planlagt rapport. 4 Velg Planlagt rapp. og velg På hvis den valgte rapporten skal skrives ut med forhåndsinnstilte tidsintervall og starte på en bestemt tidspunkt av døgnet. Starttidspunktet du velger gjelder for alle etterfølgende døgn. Hvis du for eksempel velger kl som startstidspunkt om et intervall på 6 timer, skrives den første rapporten ut kl hver dag, den neste kl osv. Slik velger du tidspunkt for når rapporten skal starte hver dag: velg Starttime og Startminutt, og velg deretter ønsket tid i hurtigmenyen. Velge tidsintervall i minutter mellom to planlagte rapporter: velg Tidsinterv. tim og Tidsinterv. min, og velg deretter ønsket tidsintervall i hurtigmenyen. Disse alternativene er nedtonet hvis du definerer en avslutningsrapport. Velg Av for Planlagt rapp. hvis rapporten bare skal være en avslutningsrapport. 5 Gjenta framgangsmåten for alle automatiske rapporter du vil opprette. Alle automatiske eller planlagte rapporter som er På skrives automatisk ut når den forhåndsdefinerte triggeren oppstår. Vær oppmerksom på at monitoren har bare begrenset minne for rapporter. Automatiske rapporter kan ikke skrives ut og informasjonen kan gå tapt hvis minnet er fullt. Innstille en enkelt rapportutskrift Slik endrer du innholdet i en enkelt rapportutskrift via menyen Rapporter: 255

274 25 Skrive ut pasientrapporter Kontrollere skriverinnstillinger 1 Velg Hovedoppsett -> Rapporter -> Rapportoppsett for å åpne menyen Rapportoppsett. 2 Velg Rapport og velg deretter rapporten du vil opprette. 3 Velg Rapporttype og velg deretter rapportmalen du ønsker rapporten i trinn 2 skal bruke. Hvilke maler du kan velge avhenger at den valgte rapporttypen. Hver mal inneholder pasientopplysninger, og hver sanntidsrapport inneholder også alarm- og INOP-informasjon. I tillegg inneholder malen: Viste kurver: alle viste kurver, i den rekkefølgen de vises på skjermbildet. Alle kurver: alle overvåkte kurver. Sannt.kurver: alle overvåkte sanntidskurver, ifølge monitorens prioritetsliste. DetaljKurver: alle overvåkte detaljtrendkurver. OksyCRG-kurver: kurver for oksycrg/neonatal episodeoversikt Tabelltrend: trendinformasjon i tabellform. Grafisk trend: trendinformasjon i grafisk form. EKG3X4, EKG6X2, EKG12X1, EKG4X2, EKG8X1: EKG-rapporter. EEG: EEG-rapporter. Utsnitt: et enkelt utsnitt av en hendelse. Oversikt: oversikt over pasienthendelser Alarmgrenser: en liste over alle innstilte alarmgrenser. 4 Velg Rapportstr for å velge hvilken papirstørrelse utskriften skal bruke: Uspesifikk for å bruke standardstørrelsen for den valgte malen, Universal, A4, Letter, LrgUniversal, A3 eller Ledger.Hvilke alternativer som vises, avhenger av den tilkoplede printer. 5 Velg Papirretning for å angi utskriftsretning på papiret. Uspesifikk for å bruke standardstørrelsen for den valgte malen, Liggende eller Stående. 6 Velg Skriversted for å angi hvilken skriver utskriften skal sendes til: Uspesifikk for å bruke standardskriveren, eller skrivernavnet som er definert i sentralens eller monitorens konfigurasjon (for eksempel Lokal 1). Enkelte av disse innstillingene kan være inaktivert (nedtonet) i menyen for rapporter som bare kan startes i et særskilt vindu. Kontrollere skriverinnstillinger Skriverens innstillinger defineres i konfigurasjonsmodus. Følgende skriverinnstillinger er synlige, men nedtonet i menyen Printeroppsett for den aktive skriveren: Papirstørrelse, Oppløsning, Farge/Svart-hvit og dobbeltsidig. Du kan velge skrivernavn for skrivere tilkoplet en monitor i konfigurasjonsmodus. Du kan kontrollere om en bestemt skriver er tilkoplet sentralen eller en monitor. Menyen Printeroppsett, i Port: Lokal <navn> angir at skriveren er tilkoplet monitoren, Ekstern <navn> angir at skriveren er tilkoplet sentralen.! Slik får du opp menyen Printeroppsett: velg Printeroppsett i menyen Rapporter. 256

275 Aktivere/deaktivere printere for rapporter 25 Skrive ut pasientrapporter Aktivere/deaktivere printere for rapporter I overvåkingsmodus kan du aktivere eller deaktivere printerstatus for rapportutskrifter. 1 Velg Printer i menyen Printeroppsett, og velg deretter ønsket printernavn fra listen. 2 Velg Printerstatus, og velg Aktivert eller Deaktivert. Hvis du velger Deaktivert, skrives ingen rapporter ut på den deaktiverte printeren. Hvis det ikke finnes en tilgjengelig printer, endres automatisk innstillingen til Deaktivert, og knappen er nedtonet. Stiplete linjer i rapporten Hvis en del av en kurve i rapporten vises med stiplete linjer, betyr det at en innstilling som påvirker kurvens utseende ble endret mens utskriften pågikk. Hvis du for eksempel endrer kurveskalaen under en utskrift, endres denne og kurvens størrelse umiddelbart på skjermbildet og utskriften. Kurven vises med stiplete linjer på utskriften fra det tidspunktet endringen skjedde for å angi at skalainformasjonen i begynnelsen av rapporten ikke lenger stemmer med skalaen som brukes. Eksempler på innstillinger som kan gi stiplete linjer i rapporten hvis endringen skjer under en utskrift: Filter, EKG-elektrodeplassering, kurveskala, måleenhet, pacet/ikke-pacet innstilling og målemodus. Vær oppmerksom på at EKG-kurver skrives med en fast forsterkning i rapportene (10 mm/mv eller 20 mm/mv). Endring av EKG-kurvens skala påvirker ikke utskriften. Du kan unngå stiplete linjer i rapporten ved å vente 15 sekunder etter en endring før du starter en rapport. Utilgjengelig printer: Omdirigere rapporter Hvis du sender en rapport til en printer som ikke er tilgjengelig (f.eks. tom for papir), avbrytes utskriftsjobben, og denne lagres i monitorens minne. Hvis printeren var valgt til Uspesifikk, vil monitoren prøve å sende utskriften til den første printeren som står i menyen Printeroppsett, under Printer. Monitoren bruker bare printere som er aktivert og som har riktig innstilling for papirstørrelse. Hvis rapporten skal skrives ut, må du løse printerproblemet eller omdirigere utskriften til en annen printer som bruker riktig papirstørrelse. Slik omdirigerer du en utskrift:! Aktiver den nye printeren ved å velge den i menyen Printeroppsett, og velg Aktivert. Ettersom monitoren prøver å sende utskriften til printere i den rekkefølgen de står i listen, må du sørge for at alle printere over den nye printeren blir deaktivert. Omdirigering til den nye printeren er bare mulig hvis den er valgt til uspesifikk. 257

276 25 Skrive ut pasientrapporter Statusmeldinger for printer Statusmeldinger for printer Statusmeldinger for printer Utskriften kunne ikke legges i køen Sletter alle utskrifter Avbryter N utskrifter fordi pasienten er utskrevet. Utskrift mislykket: Rapport ikke konfigurert!. Printer <Printernavn> ikke tilgjengelig - utskriften stoppet Utskrift <printernavn> mislykket Mulige årsaker og forslag til løsninger Printerkøen er full og monitoren kan ikke akseptere flere rapportutskrifter. Vent til noen av rapportene er skrevet ut, og prøv igjen. ELLER En rapport er sendt til utskrift med en papirstørrelse som printeren ikke kan håndtere. Prøv en annen printer, hvis en slik finnes, eller endre papirstørrelse for rapporten. Brukeren har trykt Stopp alle rapp. i menyen Rapporter. ELLER Monitorens funksjon er endret fra overvåking til demonstrasjon eller service. Når en pasient skrives ut, slettes alle utskrifter i køen for denne pasienten. N betyr antall utskrifter i køen. Brukeren har startet en utskrift av rapport som ikke er riktig innstilt. Gå til oppsettmenyen for rapporttypen for å innstille rapporten. Den valgte printeren er ikke tilgjengelig. Kontroller at printeren er tilkoplet og at det ikke er tomt for papir. Rapporten starter når printeren igjen er tilgjengelig. Rapporten kan ikke skrives ut på printeren. Kontroller at printeren er koplet til, slått på og at det ikke er tomt for papir. Prøv en annen printer, hvis en slik finnes. Kontakt service hvis problemet vedvarer. Eksempler på rapportutskrifter Rapportens topptekst inneholder pasientens sengenavn, etternavn, fornavn, pasient-id, dato og tid og rapportnavnet Rapportens bunntekst inneholder sykehusets navn og sidenummer, og den siste siden angir at det er slutt på rapporten. Utskriften kan konfigureres slik at det er ledig plass øverst til venstre eller høyre for etikett med pasientopplysninger. Dette kalles Pregeplate og kan bare endres i konfigurasjonsmodus. 258

277 Eksempler på rapportutskrifter 25 Skrive ut pasientrapporter Alarmgrenser-rapport Pasientens navn Parameternavn, eventuelt med alarmer avsymbol hvis alarmene er slått av Grafisk visning av aktuelle alarmgrenser sammen med pasientens verdier. 259

278 25 Skrive ut pasientrapporter Eksempler på rapportutskrifter Sanntidsrapport Pasientopplysninger, tidsstempel Aktive alarmer og INOP, etterfulgt av tallverdier Parameterkurver, inkludert detaljkurver 260

279 Eksempler på rapportutskrifter 25 Skrive ut pasientrapporter Cardiac output-rapport Pasientinformasjon Målingens nummer Informasjon i tabellform 261

280 25 Skrive ut pasientrapporter Eksempler på rapportutskrifter EKG-rapporter Tallverdier Pasientinformasjon Kurveområde Unde toppteksten på EKG-rapporten vises aktuelle HR-, VES- og ST-verdier. Kurveområdet viser kurver for alle tilgjengelige EKG-avledninger. Et 1 mv kalibreringsmerke skrives i begynnelsen av hver kurve. Utskrifter med formatene 3x4, 6x2 og 2x4 inneholder en rytmestripe som viser en større del av EKG-kurven. Det er primærkurven som brukes til rytmestripe. EKG-signalets båndbredde, pacet status, EKG-forsterkning og utskriftshastighet skrives nederst i kurveområdet. Markører for pacemakerpulser skrives automatisk på kurven for pacede pasienter. Utskriften kan også inneholde slagbenevnelser på rytmestripen. Andre rapporter EKG-rapporttype Format Papirstørrelse 12-avlednings EKG 3x4 liggende A4, letter, A3, ledger 6x2 liggende A4, letter, A3, ledger 12x1 stående bare A4 og letter 12x1 liggende A4, letter, A3, ledger Multiavlednings-EKG 2x4 liggende A4, letter, A3, ledger 8x1 stående bare A4 og letter 8x1 liggende A4, letter, A3, ledger I avsnittene om trender og kalkulasjoner og kapitlet om episodeoversikt står det eksempler på andre rapporter. 262

281 26 26Bruke medikamentkalkulatoren Medikamentblandinger til intravenøs (iv) infusjon kombinerer informasjon om dose, hastighet, mengde, volum, konsentrasjon og standardhastigheter. Medikamentkalkulatoren kalkulerer en av disse verdiene om gangen, og kan være en hjelp ved administrering av infusjoner. Uttrykk Definisjon Enheter Dose Hast. Mengde Volum Konsentrasjon Standardhastighet den totale mengden medisin som pasienten skal ha over tid infusjonsvolumet som pasienten skal ha over tid medisinmengde som skal fortynnes for å få en blanding den totale blandingen med væske og medikament forholdet mellom medikament og væskevolum 1 ml av blandingen som pasienten skal ha per time (amerikansk standard) mengdeenheter per tid eller per kg/ tid, hvis medikamentet er vektavhengig ml/time ng, mcg*, mg, g, mu, U, der g betyr for gram og U betyr internasjonal enhet (I.E.) *Vær oppmerksom på at avdelingen kan bruke 'µg' eller 'mcg' som forkortelse for mikrogram. Forkortelsene er ensbetydende. ml enheter per ml ml/time ADVARSEL Før du gir et medikament må du alltid kontrollere at riktig enhet og pasientkategori er valgt. Konferer med apoteket hvis du er i tvil. Ansvarshavende lege bestemmer valg og dosering av medikamenter til pasienter. Medikamentkalkulatoren utfører kalkulasjoner basert på verdier som legges inn under bruk. Den kontrollerer ikke rimeligheten av de utførte kalkulasjonene. 263

282 26 Bruke medikamentkalkulatoren Åpne medikamentkalkulatoren Åpne medikamentkalkulatoren! Slik får du opp medikamentkalkulatoren: Velg Hovedoppsett -> Kalkulasjoner -> Medikamentkalkulator, eller velg smarttasten Medikamentkalkulator. Utføre medikamentkalkulasjoner Om "Rule of Six" Ved hjelp av serviceverktøyet kan du konfigurere en liste over medikamenter med forhåndsdefinerte doseanbefalinger og enheter. Velg pilen ved siden av medikamentnavnet i medikamentkalkulatoren for å få opp en liste over konfigurerte medikamenter. Ta kontakt med sykehusapoteket hvis du har spørsmål om medikamentene i listen. Hvis Ethvert med. er det eneste medikamentet i listen, betyr det at ingen medikamenter er forhåndsdefinert. Medikamentkalkulasjoner kan også utføre for ikke-spesifikke medikamenter. Du må bruke et serviceverktøy for å legge til flere medikamenten i listen. Du kan bruke Rule of Six-funksjonen i krisesituasjoner til raskt å kalkulere mengden du trenger for å oppnå en måldose med kontinuerlig infusjon til neonatale pasienter (medikamentmengden angis i "mg" og pasientens vekt i "kg"). Rule of Six kan bare brukes med doseenheten mikrog/kg/min. Medikamentkalkulatoren bruker følgende formel for Rule of Six-kalkulasjoner, basert på pasientens vekt: For en måldose på 0,1 mikrog/kg/min, multipliserer kalkulatoren 0,6 x pasientens vekt for å kalkulere mengden du må tilføre intravenøsvæsken for å få en total på 100 ml. For en måldose på 1,0 mikrog/kg/min, multipliserer kalkulatoren 6,0 x pasientens vekt for å kalkulere mengden du må tilføre intravenøsvæsken for å få en total på 100 ml. Utføre kalkulasjoner for et ikke-definert medikament Hvis det ikke er konfigurert en liste med medikamenter, kan Medikamentkalkulator du bruke medikamentkalkulatoren til å utregne medikamentdoser for et generisk medikament kalt "Ethvert Ethvert med. med.". Velg pilen ved siden av medikamentnavnet i medikamentkalkulatoren for å kontrollere om det finnes Dose 2.00 mg/min konfigurerte medikamenter. Hast ml/time 1 Skriv inn tre av de fire verdiene: dose, mengde, volum og Mengde mg hastighet på infusjonen. Volum ml Velg riktig enhet og velg deretter ønsket felt. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn verdien. Kons mg/ml 2 Hvis du har valgt en vektavhengig doseenhet, må du 1 ml/ mg/min skrive inn pasientens vekt nå eller velge en annen enhet. Pasientens vekt (hvis denne finnes) fra overføres automatisk fra vinduet Pasientinformasjon til Vekt - lb medikamentkalkulatoren når denne aktiveres. Du endrer pasientens vekt ved å velge Vekt, og 264

283 Utføre medikamentkalkulasjoner 26 Bruke medikamentkalkulatoren deretter bruke skjermtastaturet til å skrive inn riktig vekt. Dette endrer ikke vekten som er lagret i pasientinformasjonen. 3 Når du har skrevet inn tre verdier, kalkuleres automatisk den ukjente verdien og vises i det markerte feltet. Standardhastighet og konsentrasjon kalkuleres også. Utføre kalkulasjoner for et definert medikament 1 Velg pilen ved siden av Ethvert med., og velg deretter ønsket medikament fra listen. Dermed får du opp vinduet Med.kalkulator for det valgte medikamentet. 2 Velg riktig pasientkategori. Hvis det er en neonatal pasient, kan Rule of Six benyttes. Velg denne hvis ønsket. Voksen Barn Neo Nullstill verdi Medikamentkalkulator Heparin Dose Hast. Mengde Volum Kons. 1 ml/ Verdier er tilbakestilt til lagret U/kg/min ml/time U ml Dose tabell 3 Skriv inn pasientens vekt (ved behov). Pasientens vekt (hvis denne finnes) overføres automatisk fra vinduet Pasientinformasjon til medikamentkalkulatoren. Du endrer pasientens vekt ved å velge Vekt, og deretter bruke skjermtastaturet til å skrive inn riktig vekt. Dette endrer ikke vekten som er lagret i pasientinformasjonen. 4 Kolonnen med verdier til høyre for medikamentkalkulatoren viser enten medikamentdoser eller - hastigheter for det valgte medikamentet. Du kan bytte mellom Dosetabell/Hastighetstabell ved å trykke knappen nederst til høyre i vinduet. a. Slik kalkulerer du en dose: trykk Dosetabell/Hastighetstabell til Dosetabell vises. Verdiene i grønt angir hastigheter innen det tillatte området. Velg ønsket hastighet fra listen. Bruk eventuelt pil opp og pil ned for å justere hastigheten. Medikamentkalkulatoren regner ut riktig dose ved bruk av konfigurert mengde og volum. b. Slik kalkulerer du en hastighet: trykk Dosetabell/Hastighetstabell til Dosetabell vises. Verdiene i grønt angir dosene innen det tillatte området. Velg ønsket dose fra listen. Bruk eventuelt pil opp og pil ned for å justere dosen. Medikamentkalkulatoren regner ut riktig hastighet ved bruk av konfigurert mengde og volum. Hvis du har endret verdiene i medikamentkalkulatoren og du vil gjenopprette de konfigurerte verdiene, kan du velge Nullstill verdi når som helst. 265

284 26 Bruke medikamentkalkulatoren Omregning av enheter Omregning av enheter Slik konverterer du enheter i medikamentkalkulatoren: 1 Velg Enhetsomregning i vinduet Medikamentkalkulator for å få opp Enhetsomregningvinduet. 2 Marker feltet for den kjente enheten og bruk skjermtastaturet til å skrive inn verdien. Den konverterte verdien vises automatisk i det tilhørende feltet. Enhetsomregning Fahrenheit Celsius Inch Centimeter Pound Kilogram Bruke infusjonstabellen Infusjonstabellen gir en oversikt over hvor mye av infusjonen som er gitt til pasienten og hvor lang tid det er igjen.! Velg Infusjonstabell i vinduet Medikamentkalkulator for å åpne infusjonstabellen. Hvis infusjonstiden varer mer enn 24 timer, vises infusjonstiden som --:--: - -. Ethvert med. Infusjonstabell Mengde Volum Infus.tid Dose 3.88 mcg/min Hast mcg/min Mengde mcg Volum ml Vekt? lb Infus.tid0:06:26 hr:min:sek 266

285 Bruke titreringstabellen 26 Bruke medikamentkalkulatoren Bruke titreringstabellen Titreringstabellen gir en oversikt over hvilken dose pasienten vil få med forskjellige infusjonshastigheter. Jo høyere infusjonshastighet, jo større er intervallene mellom hvert trinn i tabellen.! Velg Titr.tabell i vinduet Medikamentkalkul ator for å åpne titreringstabellen. Ethvert med. Dose 3.88 mcg/min Hast mcg/min Hast. Titreringstabell Vekt? lb Mengde mcg Volum ml Dose Hast. Dose Hast. Dose Hast. Dose Dokumentere medikamentkalkulasjoner! Velg Utskrift med.kalk. i vinduet Medikamentkalkulator for å starte en utskrift av medikamentkalkulasjonen med én gang.! Velg A4-utskr. inf.tab. i vinduet Titreringstabell for å få skrevet ut titreringstabellen.! Velg A4-utskr. inf.tab. i vinduet Infusjonstabell for å få skrevet ut infusjonstabellen. 267

286 26 Bruke medikamentkalkulatoren Dokumentere medikamentkalkulasjoner 268

287 27 27Vuelink-moduler En VueLink-modul overfører informasjon fra et eksternt apparat som er koplet til din monitor. Til hver modul kan det koples inn til tre eksterne apparater, og alarmer kan overføres fra det eksterne utstyret. Hvor mange kurver og tallverdier som samtidig kan vises på standardbild et, avhenger av modultypen selv om det eksterne utstyret kan overføre mer informasjon. Type A-moduler kan overføre en kurve og to tallverdier. Type B-moduler kan overføre to kurver og seks tallverdier. Modul: Type Maks. kurver Maks. tallverdier Eksternt utstyr Auxiliary A 1 2 apparater med én parameter Ventilator B 2 6 ventilatorer Gassanalysator B 2 6 gassanalysatorer Anestesiapparat B 2 6 anestesiapparater Auxiliary Plus B 2 6 apparater med flere parametre a modulnavn b utstyrsnavn c lysindikator viser valg d oppsettknapp e kontakt for eksternt utstyr f lysindikator for oppsett g modultype (A eller B) a b c d VueLink M1032A T VENTILATOR B PB 7200a/ae SIEMENS 900C/D/E NEO SIEMENS 900C/D/E AD VueLink 60x145 f g e Utstyrsnavnene (b) på modulen angir hvilke eksterne apparater som kan koples til modulen. Lysindikatoren (C) viser hvilket utstyr som er valgt. Navnene kan være litt annerledes enn navnene på de eksterne apparatene. I dokumentasjonen som ble levert med VueLin-modulen står det en oversikt over utstyr og tilbehør som kan brukes, samt konfigureringsinformasjon. 269

288 27 Vuelink-moduler Kople til et eksternt apparat Kople til et eksternt apparat 1 Sett modulen i modulboksen eller i en av de integrerte modulplassene. 2 Kontroller at lysindikatoren (c) for utstyrsvalg lyser ved siden av riktig apparat. Hvis ikke, velg Hovedoppsett -> Parametre -> <VueLink apparatnavn> for å få opp oppsettmenyen for det tilkoplede apparatet (Oppsett <VueLink apparatnavn>). 3 Velg Apparat i menyen for apparatoppsett, og velg deretter riktig apparat i listen. Bekreft valget. 4 Kople det eksterne apparatet til modulen (e) og slå det på. Når VueLink-apparatet er riktig koplet til, kan du velge smarttasten VueLink, og deretter menyknappen VueLink-oppsett for å åpne menyen VueLink-oppsett for det tilkoplede apparatet. OBS! Valg av feil utstyr kan føre til uforutsigbar oppførsel hos monitoren. Korriger dette ved å slå av det eksterne apparatet når dette er mulig, og velg riktig apparat. Endre VueLink-kurver og tallverdier på skjermbildet Slik endrer du viste kurver og tallverdier fra VueLink-modulen: 1 Velg Hovedoppsett -> Parametre -> <VueLink apparatnavn> for å få opp oppsettmenyen for det tilkoplede apparatet (Oppsett <VueLink apparatnavn>). 2 Velg det elementet du vil endre, og velg deretter ny kurve/tallverdi i hurtigmenyen. eller Velg Vis utstyrsdata for å få opp vinduet Utstyrsdata. 3 Lukk oppsettmenyen. Monitoren bruker et par sekunder på å aktivere endringen. Vindu for VueLink-utstyrsdata Slik får du opp vindu for VueLinkutstyrsdata: velg oppsett-tasten på VueLinkmodulen eller smarttasten VueLink, og velg deretter menyknappen <Apparatnavn>, eller Velg Vis utstyrsdata i menyen Oppsett <apparatnavn>. Når du velger dette vinduet, åpnes oppsettmenyen for det tilkoplede apparatet. 270

289 Bruke skjermbilder for VueLink 27 Vuelink-moduler Bruke skjermbilder for VueLink Monitoren kan være konfigurert til å vise VueLink-utstyrsdata permanent på skjermbilder. Velg vinduet VueLinkutstyrsdata for å få opp menyknappene for VueLink. Ved hjelp av disse kan du åpne oppsettmenyer og utføre VueLinkoppgaver. Slå VueLink av og på! Slik slår du VueLink-overvåking av eller på: Velg Apparatinterface i menyen VueLinkoppsett, og velg deretter På eller Av. Alarmer/INOP-meldinger fra eksternt utstyr VueLink-modulen kan generere INOP-meldinger, men generer ikke alarmer. Hvis det eksterne apparatets alarmer er på, sender modulen disse til monitoren. En melding i vinduet for VueLink viser Apparatalrm. ignorert, eller Apparatalrm. akseptert eller Ingen alarmer tilgj. Symboler for det eksterne utstyrs alarmstatus vises foran noen, men ikke alle, parameternavn. monitoren er konfigurert til å motta alarmer fra eksternt utstyr, men alarmene er slått av på det eksterne utstyret.! alarmstatus for det eksterne utstyret er ukjent Alarmer/INOP-meldinger fra eksternt utstyr: alle sendes til monitoren. Tallverdier gir lydsignal og alarmmelding på monitoren hvis verdien er konfigurert i menyen for VueLink-oppsett. Hvis målingen(e) ikke er konfigurert i menyen for VueLink-oppsett, vises alarmen som en tekstmelding for alarmen med høyest prioritet. Prioriteten bestemmes av det eksterne utstyret. er alltid ikke-vedvarende på monitoren. vises med blinkende tallverdier når alarmtilstanden vedvarer. vises med lydsignal og melding på informasjonssenteret. 271

290 27 Vuelink-moduler Forskjellig språk i modulen og monitoren Forskjellig språk i modulen og monitoren Du bør unngå å bruke en VueLink-modul med et annet språk enn det monitoren bruker. Vær oppmerksom på at ved tilkopling av en VueLink-modul med et annet språk enn monitorens, viser monitoren: parameternavnene i monitorens språk alarmer og INOP-meldinger i VueLink-modulens språk. 272

291 28 28Respirasjonssløyfer Vise sløyfer Ved hjelp av en VueLink-modul koplet til en ventilator kan du måle og lagre grafiske visninger av respirasjonssløyfer i sanntid. Respirasjonssløyfer kan være et hjelpemiddel til å oppdage endringer i pasientens lungefunksjon, og de kan også angi feil i ventilasjonskretsen (vises ved at respirasjonssløyfen ikke lukkes). Du kan overvåke: Trykk-volumsløyfer Trykk-flowsløyfer Volum-flowsløyfer Vær oppmerksom på at du kan ikke lagre sløyfer fra forskjellige pasienter og forskjellig utstyr i den samme listen. Dermed unngås at du utilsiktet sammenligner informasjon fra forskjellige pasienter. I vinduet for sløyfer tegnes den aktuelle sløyfer med hvitt. I tillegg kan seks lagrede sløyfer vises. Disse er fargekodet i forhold til tidsangivelsene. Utstyret som sløyfene hentes fra vises i vindustittelen. Slik viser du respirasjonssløyfer permanent på skjermbildet:! velg navnet på det aktive bildet for å åpne menyen Endre bilde, og velg deretter et bilde som er konfigurert til å vise sløyfer. Velg sløyfer-vinduet for å få opp menyknappene for sløyfer. 273

292 28 Respirasjonssløyfer Registrere og slette sløyfer Slik åpner du Sløyfer-vinduet og tilhørende menyknapper: Sløyfer: Ohmeda 7900! Velg smarttasten Sløyfer, hvis denne er konfigurert eller Hovedoppsett -> Sløyfer. I Sløyfer-vinduet vises i tillegg til de lagrede sløyfene også tre luftveiskurver i sanntid og seks tallverdier fra det eksterne utstyret. Registrering av sløyfe pågår... Frys sløyfe Velg sløyfe Sløyfer Velg str. A4-utsk. sløyfe Velg apparat Registrere og slette sløyfer Systemet kan lagre maksimalt seks sløyfer av hver type som referanse. Slik registrerer du sløyfen og viser den i vinduet Sløyfer:! velg menyknappen Frys sløyfe. Monitoren ber deg om å lagre sløyfen for referanse, enten i tillegg til eller i stedet for tidligere lagrede sløyfer. Statusmeldinger nederst i vinduet gir informasjon om registreringen av sløyfene. Slik sletter du sløyfer fra referanselisten:! Trykk menyknappen Velg sløyfe for å få opp en liste over lagrede sløyfer og slette sløyfer fra listen. Vise/skjule sløyfer En farget firkant ved siden av sløyfens tidsangivelse som er lik sløyfens farge angir om sløyfen vises. En farget rektangel angir den sløyfen som vises i Sløyfer-vinduet. En tom rektangel angir sløyfer som ikke vises i øyeblikket. Hvis du trykker på tidsangivelsen for den viste sløyfen, skjules den og den neste i listen vises. På samme måte vises en skjult sløyfe hvis du trykker på tidsangivelsen for denne. 274

293 Endre sløyfens størrelse på skjermbildet 28 Respirasjonssløyfer Endre sløyfens størrelse på skjermbildet Du endrer sløyfens størrelse i Sløyfer-vinduet ved å velge menyknappen Velg str. og deretter velge: Str. x 0,5 for å vise sløyfen med halv størrelse Str. x 1 for å vise sløyfen med vanlig størrelse Str. x 2 for å vise sløyfen med dobbelt størrelse Innstillingen påvirker ikke størrelsen på sløyfene i rapporter. Bruke sløyfenes markør Slik viser du koordinater for et punkt på en lagret sløyfe: 1 Velg menyknappen Velg sløyfe. 2 Velg ønsket sløyfe fra listen over sløyfer. 3 Bruk pilknappene for å flytte markøren rundt sløyfen. Verdiene for begge sløyfeakser vises for ethvert punkt på sløyfen. Velg X øverst i listen for å fjerne markøren. Endre sløyfetype Kildeutstyr Slik endrer du sløyfetype: 1 Trykk menyknappen Velg apparat i vinduet Sløyfer for å få opp menyen Oppsett <VueLink-utstyr>. 2 Velg Kurve 1 og velg trykk, flow eller volum, etter behov. Gjenta framgangsmåten for Kurve 2. I Sløyfer-vinduets tittel angis det utstyret som brukes til registrering av sløyfene.! Trykk menyknappen Velg apparat for å få opp innstillingene for apparatet. Hvis apparatet endres, fjernes alle referansesløyfer fra det forrige apparatet fra listen når den første sløyfen fra et nytt apparat registreres. Hvis det forrige apparatet igjen koples til, hentes referanselisten for apparatet fram. 275

294 28 Respirasjonssløyfer Dokumentere sløyfer Dokumentere sløyfer 1 Velg A4-utskr. sløyfer i vinduet Sløyfer. 2 Velg en sløyfe fra listen over sløyfer eller velg Skriv ut alle for å skrive ut alle sløyfene. Rapporten skriver følgende ut for hver sløyfe: den viste sløyfen med tidspunkt for registreringen opp til seks tallverdier i sanntid fra kildeutstyret SpO 2 -, etco 2 -, po 2 - og pco 2 -verdier fra pasientmonitoren, hvis disse finnes. Etternavn, fornavn Sengenavn Respirasjonssløyfer-rapport 10 Jan 13:30 Kildeutstyr Sløyfe registrert 10 Jan : A W1.0 V [l] TV 550 ml MV 7.15 l/min awrr 13 resp/ min ino2 100 mmhg etco2 38 mmhg inco2 0.1 mmhg SpO2 99 % SpO2 v 98 % SpO2 h 99 % AWP [mmhg] 50 Philips Sykehusets navn Side 276

295 29 29Rengjøring og vedlikehold Bruk bare de midlene og metodene, godkjent av Philips, som står oppført i dette kapitlet ved rengjøring eller desinfisering av utstyret. Garantien dekker ikke skade som oppstår på grunn av bruk av midler eller metoder som ikke er anbefalt. Philips garanterer ikke at de nevnte rensemidlene er effektive med hensyn til infeksjonskontroll. Rådfør deg med en hygienesykepleier eller den som er ansvarlig for dette på sykehuset. Hvis du vil ha detaljert informasjon om rensemidler og deres virkeområder, kan du lese Guidelines for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis B Virus to Health Care and Public- Safety Workers som er utgitt av det amerikanske helse- og sosialdepartementet (U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control), i Atlanta, Georgia, februar Les også eventuelle lokale retningslinjer for ditt sykehus eller land. Generelle punkter Hold monitoren, parametermodulene, pasientmodulen, tilleggsmodulen, anestesigassmodulen, modulboksen, kabler og tilbehør fri for støv og smuss. Kontroller utstyret nøye etter rengjøring og desinfeksjon. Ikke bruk utstyret hvis du oppdager tegn til kvalitetsforringelse eller skade. Utstyr som skal returneres til Philips må først dekontamineres. Vær oppmerksom på følgende generelle forholdsregler: Fortynn alltid i henhold til produsentens instruksjoner, eller bruk lavest mulig konsentrasjon. Pass på at det ikke kommer væske inn i utstyret. Legg ikke deler av utstyret i vann/væske. Hell ikke væske over utstyret. Bruk ikke slipemidler (for eksempel stålull eller sølvpuss). Bruk ikke blekemidler. OBS! Hvis du søler væske på utstyret, batteriet eller tilbehøret, må du kontakte servicepersonell eller Philips. 277

296 29 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring Rengjøring Vask med en lofri klut fuktet med varmt vann (maks. 40 C) og såpe, fortynnet ikke-kaustisk såpemiddel, tensider eller salmiakk- eller alkoholbasert vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsemidler som aceton eller trikloretylen. Du kan rengøre og desinfisere returslangen for avgass (M1655A). Ikke dypp eller legg slangen i væske. Vær ekstra forsiktig når du rengjør skjermen på monitoren. Den er mer følsom for røffe rengjøringsmetoder enn dekslene. Pass på at det ikke kommer væske inn i monitoren, og hell ikke væske på den under rengjøring. Pass på at det ikke trenger vann eller vaskemiddel inn i kontaktene på pasientmodulen, tilleggsmodulene og parametermodulene. Tørk rundt, ikke over, kontaktene. OBS! Når du skal rengjøre en berøringsskjerm, må du først deaktivere berøringsfunksjonen ved å slå av monitoren eller ved å trykke og holde inne knappen Standardbilde til hengelåssymbolet vises. Symbolet angir at berøringsfunksjonen er deaktivert. Trykk og hold knappen inne å aktivere berøringsfunksjonen igjen. Kople fra musen før du vasker den. Slå av monitoren for å deaktivere en tilkoplet SpeedPointutstyr før denne vaskes. Desinfeksjon Anbefalte rengjøringsmidler: Tensider (vaskemidler for oppvaskmaskin) Edisonite Schnellreiniger, Alconox Salmiakkmidler Fortynnet salmiakkløsning <3 %, vindusrensemiddel Alkohol Etanol 70 %, Isopropanol 70 %, vindusrensemiddel OBS! Løsninger: Ikke bland desinfeksjonsvæsker (f.eks. blekemiddel og salmiakk). Det kan gi farlige gasser. Sykehusets rutiner: Desinfiser produktet ifølge sykehusets rutiner for å unngå at produket skades på lang sikt. Rengjør utstyret før desinfeksjon. Anbefalte desinfeksjonsmidler: Alkoholbasert Aldehydbasert Etanol 70 %, Isopropanol 70 %, Cutasept, Hospisept, Kodan Tinktur forte, Sagrosept, Spitacid, Sterilium fluid (Bare Etanol 70 % og Isopropanol 70 % er testet og godkjent) Cidex aktivert dialdehydløsning, Gigasept (Bare Cidex er testet og godkjent) Rengjøre tilbehøret Informasjon om rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av flergangstransdusere, prober, kabler, ledninger, vannfelle (M1657B) osv. finner du i instruksjonene som ble levert med tilbehøret. 278

297 Sterilisering 29 Rengjøring og vedlikehold Sterilisering Sterilisering anbefales for denne monitoren, tilhørende produkter, tilbehør og ekstrautstyr bare hvis det står i instruksjonene som fulgte med tilbehøret og ekstrautstyret. Rengjøre skriverhodet (bare M1116B) Hvis du kjører utskrifter med lav hastighet (1 eller 2 cm/min) over lengre tid, kan papirfibre feste seg på skriverhodet. Det fører til utskrifter med ujevne lyse, horisontale striper. 1 Kople fra skriveren. 2 Åpne skriverdøren og skyv papiret bak og av valsen. 3 Riv av eller rull tilbake det overskytende papiret slik at det ikke er i veien. 4 Stikk rensestrimmelen inn under valsen til den stikker ca. fem centimeter ut fra toppen av valsen. 5 Lukk skriverdøren, og påse at begge endene av strimmelen stikker ut av sprekken over døren. 6 Hold den øverste enden av strimmelen mellom tommel og pekefinger, og trekk strimmelen helt ut av skriveren. 7 Åpne døren og kontroller at papirrommet er rent for støv. Sett i papiret igjen og sett skriveren tilbake på plass. Rengjøre batteriene og batterirommet Kun MP20/ MP30/ MP40/MP50 Tørk med en lofri klut som er fuktet med varmt vann (maks. 40 C) og såpe. Bruk ikke sterke løsemidler. Legg ikke batteriet i vann. Tilbehør til anestesigassmodulen Ikke rengjør eller desinfiser gasslangen (M1658A), luftveisadapteren (13902A eller M1612A) eller filter for avgassretur (M1656A). 279

298 29 Rengjøring og vedlikehold Tilbehør til anestesigassmodulen 280

299 30 30Vedlikehold og feilsøking ADVARSEL Vedlikehold: Unnlatelse fra sykehusets side i å opprettholde tilstrekkelige vedlikeholdsrutiner kan føre til utstyrsfeil og mulig helsefare. Kontakt: Kontakt servicepersonell, Philips eller leverandøren hvis du oppdager et problem med utstyret. Se over utstyret og tilbehøret Se over utstyret før hver bruk og så ofte sykehusets rutiner tilsier. Med monitoren avslått: 1 Kontroller at utvendige flater er rene og uten fysiske skader. Kontroller at det ikke er sprekker i dekslene, at alle deler finnes, at det ikke er sølt væske på utstyret og at det ikke er tegn på misbruk av utstyret. 2 Hvis det er tilkoplet pasientmodul og tilleggsmoduler, må du kontrollere at disse sitter som de skal og ikke kan gli ut av seg selv. 3 Se over alt tilbehør (kabler, transdusere, prober osv.). Bruk ikke tilbehøret hvis det har synlige skader. 4 Slå på monitoren og kontroller at bakgrunnslyset er sterkt nok. Kontroller at skjermen har full lysstyrke. Ta kontakt med service eller leverandøren hvis lysstyrken ikke er tilfredsstillende. Se over kabler og kontakter 1 Undersøk om det er skade på kabler og kontakter. Kontroller at pinnene på støpselene ikke sitter løst. Hvis nettledningen er skadet, må du erstatte den med en Philips-nettledning. 2 Kontroller pasientmodulkabelen og sørg for at den har god kontakt med pasientmodulen og modulboksen. Kontroller at det ikke er brudd i isolasjonen. 3 Hvis pasientmodulen ikke er montert direkte på monitoren, kontrollerer du kabelen som kopler den til monitoren. Sørg for at alle kontakter sitter skikkelig i. 4 Kontroller at pasientkabler, ledninger og strekkavlastere er i god stand. Kontroller at det ikke er brudd i isolasjonen. Kontroller at kontaktene sitter ordentlig i hver ende slik at kabelen ikke kan vris eller utsettes for annen belastning. 5 Fest proben eller elektrodene på pasienten og slå på monitoren. Bøy deretter pasientkablene nær hver ende for å kontrollere at det ikke er periodiske feil. 281

300 30 Vedlikehold og feilsøking Vedlikeholdsoppgaver og -plan Vedlikeholdsoppgaver og -plan Oppgavene nedenfor skal bare utføres av Philips-kvalifisert servicepersonell. Alle vedlikeholdsoppgaver og ytelsestester står detaljert forklart i servicedokumentasjonen på monitorens CD med dokumentasjon. Se til at oppgavene utføres som angitt i monitorens vedlikeholdsplan eller ifølge lokale regulativer. Kontakt en Philips-kvalifisert servicperson hvis monitoren må ha en sikkerhets- eller ytelsestest. Rengjør og desinfiser utstyret før testing eller vedlikehold. Vedlikeholdsoppgaver Sikkerhetstester i henhold til IEC Synkronisering av monitor og defibrillator (bare hvis monitoren brukes under defibrillering) Bytte bakgrunnslys (kun integrerte skjermer) Funksjonskontroll av alle målinger som ikke står oppført nedenfor. Kalibrering av NBP Microstream-CO 2 -kalibrering og funksjonskontroll Forebyggende vedlikehold for Microstream-CO 2 Forebyggende vedlikehold av AGM (kalibrering av gassområde, kontroll av barometertrykk, flowhastighet, pumpe og lekkasje, utskifting av intern Nafionslange og bakteriefilter osv. står beskrevet i servicemanualen for AGM) Vifte på anestesigassmodulen (M1026A og M1026B) Batteri Frekvens Minst hvert annet år eller etter behov, etter alle reparasjoner der strømforsyning er byttet, eller hvis monitoren har falt i golvet. Minst annet hvert år, eller etter behov timers (ca. 3 år) kontinuerlig drift, eller etter behov. Minst annet hvert år, eller hvis du tror at målingen er unøyaktig. Minst annet hvert år, eller ifølge lokale forskrifter. Minst én gang i året eller etter 4000 timers drift. Minst en gang i året eller etter timers drift. Minst én gang i året, eller hvis du tror at målingen er unøyaktig. Kontroller minst hver sjette måned. Se avsnittet om vedlikehold av batterier 282

301 Feilsøking 30 Vedlikehold og feilsøking Feilsøking Hvis du har mistanke om feil på en enkelt måling, kan du slå opp i brukerhåndboken og kontrollere at målingen er riktig innstilt. Kontakt service hvis du har mistanke om teknisk feil på utstyret. Servicepersonalet kan trenge informasjonen i statusloggen. Slik åpner du loggen: 1 Velg Revisjon i menyen Hovedoppsett. 2 Velg den relevante menyknappen for statusloggen du ønsker å kontrollere. Hvis du for eksempel vil kontrollere statusloggen for modulboksen, velger du M3001A. 3 Trykk menyknappen Stat.logg for å få opp statusloggen. Kassere monitoren ADVARSEL For å unngå smitteoverføring til personale, må monitoren desinfiseres og dekontamineres før den kasseres ifølge lokale regulativer for utstyr med elektriske og elektroniske deler. Hvis ikke annet er angitt, følger du sykehusets retningslinjer for avfallshåndtering når deler og tilbehør, som termometre, skal kasseres. Du kan demontere monitoren, pasientmodulen, modulboksen og parametermodulene. Se beskrivelser i Service Guide. Det finnes ikke metall som er støpt inn i plastdelene, og det finnes ikke metallspray på plasten. Alle plastdeler som veier mer enn 10 g er merket med ISO-kode. Innerveggene består bare av én type stål. Skjermen har en laminatfilm utenpå glasset. Brukerhåndboken kan resirkuleres. Batteriet er enkelt å fjerne (se Bytte batterier på side 288) og kan returneres portofritt til det verdensomspennende resirkuleringsprogrammet fra batteriprodusenten (kontakt den lokale forhandleren). Kassere tomme gassflasker 1 Tøm gassflasken fullstendig ved å trykke pinnen på reguleringsventilen ned eller trekke ut pinnen til påfyllingsåpningen med en liten tang eller pinsett. 2 Når flasken er tom, kan du fjerne ventilhodet eller bore hull i flasken. 3 Skriv Tom på flasken og kast den i en avfallsbeholder for metall. ADVARSEL Kontroller at flasken er helt tom før du fjerner ventilhodet eller borer hull. 283

302 30 Vedlikehold og feilsøking Kassere tomme gassflasker 284

303 31 31Bruke batterier Kun IntelliVue MP20/MP30/ MP40/MP50 MP20/MP30: MP20/MP30- monitorene kan brukes med batteri, og må ha et ELLER to Philips M4605A oppladbare litiumion-batterier. Disse settes inn i batterirommet bak på monitoren. Batterirom MP40/MP50: MP40/MP50- monitorene kan brukes med batteri, og må ha to Philips M4605A oppladbare litiumion-batterier. Disse settes inn i batterirommet bak på monitoren. Batterirom 285

304 31 Bruke batterier Indikatorer for batteristrøm MP60/MP70/MP90-monitorene kan ikke brukes på batterier. Du kan bytte mellom batteristrøm og nettstrøm (AC) uten å avbryte overvåkingen. Batteriene opplades automatisk når monitoren koples til nettstrøm. Bruk av monitoren på batteri er ikke tilgjengelig i alle land. Indikatorer for batteristrøm Batteriindikator Batteriindikatoren og statusinformasjonen på skjermbildet, i kombinasjon med INOP-meldinger og ledetekstmeldinger, hjelper deg med å holde kontroll med batteriets kapasitet. Indikatorene viser alltid gjenværende kapasitet i forhold til batteriets reelle maksimumskapasitet, som forringes med batteriets alder. I vinduet Batteristatus vises batteriets reelle kapasitet. Hvis begge batterier er tomme, slås monitoren automatisk av. Batteriets lysindikator på monitorens frontpanel angis med et batterisymbol. Batteriindikator Batteriindikatorens farger Hvis monitoren er koplet til nettstrøm, betyr det Grønn batteristrømmen er > 90 % Hvis monitoren bruker batteristrøm, betyr det Gul batteriene lades (batteristrøm < 90 %) Rød, lyser mindre enn 10 minutters batteristrøm tilbake Rød, blinker feil i batteriet feil i batteriet Rød, blinker én gang når på/ standby-bryteren trykkes ikke nok batteristrøm til å slå på monitoren Kun MP40/ 50 Hvis det bare er satt inn ett batteri, lyser batteriindikatoren gult under ladingen og slukkes når batteriet er ladet. Batteristatus på standardbildet Informasjon om batteristatus kan konfigureres slik at den vises permanent på alle skjermbilder. Informasjonen viser status til hvert av batteriene og den gjenværende totalkapasiteten. 1 2 Symboler for batteristatus: Disse symbolene angir batterienes status og hvilket batterirom de sitter i, rom 1 eller

305 Indikatorer for batteristrøm 31 Bruke batterier Strømindikator: Denne angir gjenværende batterikapasitet i begge batteriene. Indikatoren er inndelt, og hver del representerer 20 % av kapasiteten. Hvis tre og en halv del er skyggelagt, som i eksemplet ovenfor, angir det at det er 70 % av kapasiteten tilbake. Batteriindikatoren er nedtonet hvis ingen batterier er registrert. Hvis det ikke finnes data fra batteriene, vises spørsmålstegn i batteriindikatoren. Symboler for feilfunksjon: Hvis det oppstår et problem med et batteri, blinker disse symbolene vekselvis med statussymbolene og angir hvilket batteri som har feil. Symbolet kan følges av en INOPmelding eller et batteristatusmelding på skjermbildets informasjonslinje. Symbolene er røde hvis de angir en kritisk situasjon. Symboler for batteristatus Symboler for feilfunksjon Batteri i batterirom 1 Batterirommene er tomme Batteriet trenger vedlikehold Inkompatibelt batteri (batteri 1) Batterifeil (batteri 1) Batteri 2 mangler, sett inn batteri (kun MP40/50) 1 batteriet er tomt batteriet lades ikke fordi temperaturen er utenfor den spesifiserte området (rød) batteriets temperatur er for høy Batteri 2 er tomt Hvis begge batteriene har feil eller er inkompatible, slås monitoren av sikkerhetshensyn automatisk av hvis den ikke er koplet til nettstrøm. Batteristatus-vinduet! Slik åpner du Batteristatusvinduet og tilhørende menyknapper: Velg batteriinformasjonen på skjermbildet eller velg Hovedoppsett -> Batteri. Kapasitet gjenværende fulladet Spenning Strøm Temperatur Batteristatus Tid før tom: 1 tim 38 min mah mah V ma o C Batt 1 Batt Kapasitet, gjenværende angir hvor mye strøm det er tilbake i batteriet. Kapasitet, fulladet angir hvor mye strøm hvert batteri har når det er fulladet. 287

306 31 Bruke batterier Kontrollere batteriets ladenivå Tid før full angir omtrent hvor lang tid du kan bruke monitoren med batteriene. Vær oppmerksom på at tiden avhenger av hvor mye monitoren belastes (antall parametre og utskrifter), batteriets alder og gjenværende batterikapasitet. Tid før full vises i stedet for Tid før tom hvis monitoren koples til nettstrøm. Denne meldingen angir hvor lang tid det varer før batteriene er ladet til 90 %.. Vise batteristatus for hvert batteri! Slik viser du informasjon om det enkelte batteriet: Velg menyknappen Batteri 1 eller Batteri 2. Skrive ut batteristatus Slik får du en utskrift av informasjonen i Batteristatus-vinduet: 1 Velg batteristatusinformasjon på skjermbildet for å åpne Batteristatus-vinduet. 2 Velg menyknappen Utskrift status. Skrive ut batterirapporter Slik får du en rapport på en A4-skriver av informasjonen i Batteristatus-vinduet: 1 Velg batteristatusinformasjon på skjermbildet for å åpne Batteristatus-vinduet. 2 Velg menyknappen A4-utskr. status. Kontrollere batteriets ladenivå! Slik kontrollerer du batteriets ladenivå mens batteriet sitter i monitoren: Kontroller strømindikatoren på skjermbildet eller velg Hovedoppsett -> Batteri for å åpne Batteristatus-vinduet.! Slik kontrollerer du batteriets ladenivå hvis det ikke sitter i en monitor eller batterilader: Trykk på den svarte prikken merket "PUSH" på siden av batteriet. Gjenværende batterikapasitet angis med de fire lysindikatorene på den elektroniske strømindikatoren rett over prikken. Hver lysindikator representerer 25 % av fulladet batteri. Hvis alle lysindikatorene lyser, er batteriet fulladet. Hvis bare én lyser, er det 25 % eller mindre kapasitet tilbake. Bytte batterier 288

307 Optimalisere batteriytelsen 31 Bruke batterier MP40/MP50 MP20/MP30 Du kan bytte batterier uten å slå av monitoren, hvis du bytter et om gangen og det gjenværende batteriet har nok strøm. INOP-meldingen Batteri mangler undertrykkes i 30 sekunder mens du bytter batteriene. Hvis du bruker monitoren med bare ett batteri, må du sette inn det nye batteriet før du tar ut det tomme for å unngå at monitoren blir uten strøm. Slik bytter du batterier: 1 Trykk på låsen på batterirommet for å åpne batteridøren. 2 Drei batteriholderen til batteri 1 kan tas ut hvis du skal bytte dette batteriet. Drei batteriholderen til batteri 2 kan tas ut hvis du skal bytte dette batteriet. 3 Trekk forsiktig i stroppen slik at du trekker batteriet mot deg. Ta tak i batteriet og trekk det helt ut. 4 Sett det nye batteriet i batteriholderen. Pass på at batteriets poler vender riktig vei, som vist på tegningen på innsiden av batteridøren. 5 Sett eventuelt inn det andre batteriet på samme måte. 6 Sentrer batteriholderen og lukk batteridøren. Optimalisere batteriytelsen Ytelsen til oppladbare batterier kan forringes over tid. Hvis du vedlikeholder batteriene som anbefalt, kan det forlenge batterienes levetid. Innstilling av skjermens lysstyrke Lade batteriene! I menyen Hovedoppsett: Velg Brukergrensesnitt -> Lysstyrke - > Optimal. Dermed velger monitoren en lysstyrke som er egnet i de fleste situasjoner og som bruker mindre batteristrøm enn kraftigere lysstyrker. Kontroller at du er fornøyd med denne innstillingen på lysstyrken. Vær oppmerksom på at monitoren kan være konfigurert til å senke eller øke skjermens lysstyrke automatisk når du kopler fra strøm, for å tilpasse lysstyrken til de fleste transportsituasjoner (innstillingen "Transportlys"). Batteriene kan lades i monitoren mens pasient overvåkes. Men lading skjer raskere i en monitor som ikke brukes. Kontakt den lokale Philips-representanten hvis du vil ha informasjon om eksterne batteriladere. 1 Sett batteriene i en monitor som er tilkoplet nettstrøm. Batteriindikatoren lyser gult og angir at lading pågår. 2 Lad opp batteriet til det er fullt. Batteriindikatoren skal lyse grønt og strømindikatoren på skjermbildet er helt skyggelagt. 289

308 31 Bruke batterier Sikkerhetsinformasjon om batterier Trimme batteriene OBS! Batteriene skal ikke trimmes i en monitor som brukes til pasientovervåking. Monitoren slås automatisk av når batteriene er tomme. Du må trimme et batteri når du får meldingen "Batteri trenger vedlikehold" på skjermbildet. Du må ikke avbryte trimmingen. Slik trimmer du et batteri: 1 Sett batteriet i en monitor som er tilkoplet nettstrøm. 2 Lad opp batteriet til det er fulladet. Åpne vinduet Batteristatus og kontroller at meldingen Batteriene fulladet eller Batteri 1/Batteri 2 fulladet vises. 3 Kople monitoren fra nettstrøm, og la den stå på til batteriet er tomt og monitoren slår seg selv av. 4 Kople monitoren til nettstrøm og lad opp batteriet til det er fulladet for bruk eller 50 % oppladet for lagring. Kontakt den lokale Philips-representanten hvis du vil ha informasjon om eksterne batteriladere/ trimming. Batterier med forskjellig ladenivå Hvis batteriene i monitoren har forskjellig ladenivå, kan monitoren kompensere for dette ved å trekke mest strøm fra batteriet med høyest ladenivå. Dette virker bare hvis forskjellen mellom de to batterienes ladenivå ikke er mer enn 50 %. Sikkerhetsinformasjon om batterier ADVARSEL Bruk bare Philips-batterier med best.nr. M4605A. Bruk av annet batteri kan gi fare for eksplosjon eller brann. Du må ikke åpne, brenne eller kortslutte batterier. De kan antennes, eksplodere, lekke eller overopphetes og forårsake personskade. Kasser brukte batterier med en gang og i henhold til retningslinjer for kildesortering. Ikke kast batteriet sammen med vanlig avfall. Ta kontakt med ansvarlig på sykehuset for retningslinjer om kildesortering. OBS! Du skal ikke demontere batteriene, varme dem opp til mer enn 100 C eller legge dem i en forbrenningsovn da det kan medføre brannfare. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. Oppbevar dem i originalemballasjen til de skal brukes. Hvis det oppstår batterilekkasje, må du være varsom når du fjerner batteriet. Unngå kontakt med huden. Rengjør batterirommet ifølge instruksjonene. 290

309 32 32Tilbehør Du kan bestille ekstrautstyr og tilbehør fra Philips på eller ved å ta kontakt med din Philips-representant. ADVARSEL Gjenbruk: Engangstransdusere, prober, tilbehør og annet som er beregnet for engangsbruk, eller for bruk til en enkelt pasient skal aldri brukes flere ganger/til flere pasienter. Philips godkjenning: Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av Philips. Emballasje: Bruk ikke sterilt tilbehør hvis emballasjen er brutt. Tilbehør til EKG/RESP Dette symbolet angir at kabler og tilbehør er produsert med en spesiell beskyttelse mot elektrisk støt (spesielt vedrørende tillatte lekkasjestrømmer) og er defibrilleringbeskyttet. Apparatkabler Lengde 3-ledet elektrodekabel 5-ledet elektrodekabel 10-ledet elektrodekabel AAMI Best.nr. 3-ledet elektrodekabler IEC Best.nr. AAMI Best.nr. IEC Best.nr. AAMI/IEC best.nr. 0,9 m M1540C M1550C M1560C M1570C --- 2,7 m M1500A M1510A M1520A M1530A M1949A Beskrivelse Lengde AAMI best.nr. IEC best.nr. Operasjon 1,0 m M1601A M1611A 291

310 32 Tilbehør Tilbehør til EKG/RESP Beskrivelse Lengde AAMI best.nr. IEC best.nr. INT klype, skjermet 1,0 m M1603A M1613A INT - med trykknapp 1,0 m M1605A M1615A INT klype, ikke skjermet 0,45 m M1608A M1618A INT klype, ikke skjermet 0,7 m M1609A M1619A 5-ledet elektrodekabler Beskrivelse Lengde AAMI best.nr. IEC best.nr. INT klype, skjermet 1,0 m/1,6 m M1621A M1631A INT klype, skjermet 1,0 m/1,6 m M1623A M1633A INT trykknapp, skjermet 1,0 m/1,6 m M1625A M1635A INT klype, ikke skjermet 0,7 m/1,3 m M1629A M1639A 10-ledet elektrodekabler Beskrivelse Lengde AAMI best.nr. IEC best.nr. OPR klype, ekstremiteter 1,0 m/1,6 m M1973A M1974A OPR klype, bryst 1,0 m M1979A M1984A INT-ekstremiteter 1,0 m/1,6 m M1968A (klype) M1971A (klype) INT bryst 1,0 m M1976A (klype) M1978A (klype) 3-ledet pasientkabler (én kabel) AAMI 3-ledet pasientkabel Lengde 5-ledet pasientkabler (én kabel) AAMI Best.nr. IEC 3-ledet pasientkabel IEC Best.nr. OPR klype 1,9 m M1970A OPR klype M1980A INT trykknapp 1,9 m M1972A INT klype M1981A AAMI 5-ledet pasientkabel Lengde AAMI Best.nr. IEC 5-ledet pasientkabel IEC Best.nr. OPR klype 2,5 m M1975A OPR klype M1985A INT trykknapp 2,5 m M1977A INT klype M1986A 292

311 NBP-tilbehør 32 Tilbehør Kabelklemmer og holdere NBP-tilbehør Kabelklemmer og holdere Best.nr. Kabelklemme 3 ledninger M1501A 5 ledninger M1502A Kabelholder 3 ledninger, skjermet M1503A 5 ledninger, skjermet M1504A Lakenklemme M1509A Manjsettene og slangene som står nevnt nedenfor er produsert med en spesiell beskyttelse mot elektrisk støt (spesielt vedrørende tillatte lekkasjestrømmer) og er defibrilleringsbeskyttet. Du kan bruke dem under elektrokirurgi. Engangsmansjetter og myke flergangsmansjetter til voksne/barn Pasientkategori Omkrets på ekstremitet Sett med flergangsmansjetter Mansjette ns bredde Engangsmansjetter best.nr. Flergangsmansjetter best.nr. Slange Voksen (lår) 42 til 54 cm 20 cm M1879A M1576A M1598/B Stor voksen 34 til 43 cm 16 cm M1878A M1575A (1,5 m) eller M1599B (3 m) Voksen 27 til 35 cm 13 cm M1877A M1574A Liten voksen 20,5 til 28 cm 10,5 cm M1876A M1573A Barn 14 til 21,5 cm 8 cm M1875A M1572A Spebarn 10 til 15 cm 5,5 cm M1874A M1571A Sett med mansjetter Baby, barn, liten voksen, voksen Liten voksen, voksen, stor voksen, lår Baby, barn, liten voksen, voksen, stor voksen, lår Best.nr. M1577A M1578A M1579A 293

312 32 Tilbehør NBP-tilbehør Flergangsmansjetter for voksen/barn med antibakteriell impregnering Pasientkategori (farge) Omkrets på ekstremitet (cm) Mansjettens bredde Best.nr. Myke engangsmansjetter og engangsslange for barn/voksen Slange Voksen lår (grå) 45-56,5 21,0 cm M4559A M1598/B (1,5 m) eller Stor voksen x-lang (burgunder) 35,5-46,0 17,0 cm M4558A M1599B (3 m) Stor voksen (burgunder) 35,5-46,0 17,0 cm M4557A Voksen x-lang (marineblå) 27,5-36,5 13,5 cm M4556A Voksen (marineblå) 27,5-36,5 13,5 cm M4555A Liten voksen (kongeblå) 20,5-28,5 10,6 cm M4554A Barn (grønn) 13,8-21,5 8,0 cm M4553A Spebarn (oransje) 9-14,8 5,4 cm M4552A Pasientkategori Omkrets på ekstremitet (cm) Mansjettens bredde Best.nr. Slange Voksen (lår) 45-56,5 cm 20,4 cm M4579A M1598/B Stor voksen x-lang 35,5-46 cm 16,4 cm M4578A (1,5 m) eller Stor voksen 35,5-46 cm 16,4 cm M4577A M1599B (3 m) Voksen x-lang 27,5-36,5 13,1 cm M4576A Voksen 27,5-36,5 cm 13,1 cm M4575A Liten voksen 20,5-28,5 cm 10,4 cm M4574A Barn 15,0-21,5 cm 8,0 cm M4573A Spebarn 9-15 cm 5,6 cm M4572A Mansjetter til neonatale/spebarn (ikke-sterile, for engangsbruk) Mansjetter Omkrets på ekstremitet (cm) Mansjettens bredde Best.nr. Slange Str. 1 3,1 til 5,7 cm 2,2 cm M1866A M1596B Str. 2 4,3 til 8,0 cm 2,8 cm M1868A (1,5 m) eller M1597B (3 m) Str. 3 5,8 til 10,9 cm 3,9 cm M1870A Str. 4 7,1 til 13,1 cm 4,7 cm M1872A 294

313 Tilbehør til invasivt trykk 32 Tilbehør Tilbehør til invasivt trykk Følgende transdusere og tilbehør som står nevnt nedenfor er produsert med en spesiell beskyttelse mot elektrisk støt (spesielt vedrørende tillatte lekkasjestrømmer) og er defibrilleringsbeskyttet. Hvis du bruker M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk og du vil overvåke temperatur og invasivt trykk samtidig, anbefaler vi at du bruker CPJ840J6- trykktransduser med en rund modulkontakt og ikke en transduser med en firkantet kontakt. Det kan være vanskelig å få plass til en trykktransduser med firkantet kontakt sammen med temperaturkontakten. SpO 2 -tilbehør Transduser, tilbehør, sett med domer Flergangstransduser, 5 µv/,v/mmhg sensitivitet Sterile engangsdomer til CPJ840J6 (eske med 50) Transduserholder til CPJ840J6 (eske med 4) Holder til iv-stativ (til CPJ840J6) Engangstrykksett med én slange (20 stk) - (kun EU/EFTA) Engangstrykksett med 2 slanger (20 stk) - (kun EU/EFTA) Transduserholder til M1567/8A (kun EU/EFTA) Holder til iv-stativ til M1567/8A (kun EU/EFTA) Overgangskabel til M1567/8A engangstrykksett, 3,0 m Trykktransducersett Best.nr. CPJ840J6 CPJ84022 CPJ84046 CPJ84447 M1567A M1568A M2271A M2272C M1634A PiCCO-trykksett, 30cm trykkslange, inkluderer PV 4046 holder for PV8103 injektattemperatuprobe til M1646A PiCCO-trykksett, 150 cm trykkslange, inkluderer PV 4046 holder for PV8115 injektattemperatuprobe til M1646A PiCCO-trykksett, 150 cm trykkslange, inkluderer PV 4046 holder for PV8115CVP injektattemperatuprobe til M1646A og CVP-trykkslange PULSION-overgangskabel til engangstransduser PMK 206 Enkelte Nellcor-proben inneholder naturlig lateks som kan forårsake allergiske reaksjoner. Det står mer informasjon om dette i brukanvisningen som ble levert med probene.i USA leverer Philips ikke engangsprober. Nellcor OxiCliq-prober og overgangskabler må kjøpes direkte fra Tyco Healthcare. Bruk aldri mer enn én forlengelseskabel med en probe eller overgangskabel. Bruk ikke en forlengelseskabel med Philips-flergangsprober eller -overgangskabler med bestillingsnumre som ender på -L (angir "Lang" type). Probene i listen overstiger ikke 41 o C på huden hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn 37 o C. M1020B SpO 2 -modul med opsjon A02 er ikke tilgjengelig i alle land. OxiMax-prober er ikke tilgjengelig i alle land. MAX-FAST-proben skal alltid brukes med pannebåndet som forhandles av Nellcor. Kontroller at du velger riktig SpO 2 -probe (se tabellen nedenfor) i forhold til det utstyret du benytter. 295

314 32 Tilbehør SpO 2 -tilbehør Produktnummer Beskrivelse Opsjon A01 Opsjon A02 Kommentarer Philips-flergangsprober. M1191A Voksen fingerprobe, for pasient >30 kg (2 m) M1191AL M1191A med lengre kabel (3 m) ja nei M1192A Barn fot/finger / Voksen finger (1,5 m) ja nei Kabel: silikon, probemateriale: silikon ja nei Kabel: polyuretan, probemateriale: silikon M1193A Neonatal fot/voksen finger (1,5 m) ja nei M1194A Voksen/barn, øreklips (1,5 m) ja nei Kabel: polyuretan, probemateriale: polyuretan. M1195A Spedbarn fot/voksen finger (1,5 m) ja nei Kabel: polyuretan, probemateriale: silikon. M1191T Voksen probe (0,45 m) ja nei krever M1943 (1 m) M1192T Liten voksen/barne-probe (0,45 m) ja nei eller M1943AL (3 m) overgangskabel M1193T Neonatal probe (0,9 m) ja nei Philips-engangsprober. Ikke tilgjengelig i USA M1904B Identisk med OxiMax MAX-A ja ja Opsjon A01: Bruk M1903B Identisk med OxiMax MAX-P ja ja overgangskabel M1943A eller M1902B Identisk med OxiMax MAX-I ja ja M1943AL. M1901B Identisk med OxiMax MAX-N ja ja Opsjon A02: Må bruke overgangskabel M1943NL. Nellcor-engangsprober (bestilles fra Nellcor) OxiMax MAX-A OxiMax MAX-AL OxiMax MAX-P OxiMax MAX-I OxiMax MAX-N Voksen fingerprobe, for pasient >30 kg. OxiMax MAX-A med lang kabel ja ja Pediatrisk fingerprobe, for pasient kg. Spebarn fingerprobe, for pasient 3-20 kg. Voksen finger eller neonatal fot/hånd, for pasient >40 kg eller <3 kg. ja ja Opsjon A01: Bruk overgangskabel M1943A eller M1943AL. Opsjon A02: Må bruke ja ja overgangskabel M1943NL. ja ja ja ja 296

315 SpO 2 -tilbehør 32 Tilbehør Produktnummer MAX-FAST Panneprobe nei ja Må bruke OxiMax MAX-R OxiMax SC- A OxiMax SC- NEO OxiMax SC- PR Oxisensor II D-25 Oxisensor II D-20 Oxisensor II I-20 Oxisensor II N-25 Voksen neseprobe nei ja Voksen softcare-probe nei ja Neonatal softcare-probe nei ja Spebarn softcare-probe nei ja overgangskabel M1943NL. Voksen probe, for pasient >30 kg. ja nei Må bruke overgangskabel Pediatrisk probe, for pasient kg. ja nei M1943A eller M1943AL. Spebarn-probe, for pasient 3-20 kg. ja nei Neonatal-probe, for pasient <3 kg eller >40 kg OxiCliq A Se OxiMax MAX-A ja ja Opsjon A01: Bruk OxiCliq P Se OxiMax MAX-P ja ja overgangskabel M1943A eller OxiCliq I Se OxiMax MAX-I ja ja M1943AL med OC3- OxiCliq N Se OxiMax MAX-N ja ja overgangskabel. Oxiband OXI-A/N Oxiband OXI-P/I Durasensor DS100A Beskrivelse Opsjon A01 ja nei Opsjon A02: Må bruke overgangskabel M1943NL og OC3- overgangskabel. Voksen/neonatal-probe nei ja Må bruke overgangskabel Barn/Spebarn-probe nei ja M1943NL Voksen finger, klipsprobe nei ja Opsjon A02 Kommentarer Dura-Y D-YS Y-probe nei ja Forlengelseskabler/overgangskabler M1941A Forlengelseslengde (2 m) ja ja Skal brukes med Philipsflergangsprober og overgangskabler. Kabel: polyuretan. 297

316 32 Tilbehør Temperaturtilbehør Produktnummer Beskrivelse M1943A Overgangskabel 1,1 m ja nei Overgangskabel for M1943AL Overgangskabel 3 m ja nei Philips/Nellcorengangsprober. M1943NL OxiMax overgangskabel 3 m nei ja Overgangskabel for Philips/Nellcorengangsprober og - flergangsprober. OC 3 Overgangskabel for OxiCliq-prober ja ja Bestilles hos Nellcor. Temperaturtilbehør Opsjon A01 Opsjon A02 Kommentarer Temperaturprober Best.nr. Minste måletid for nøyaktige verdier For flergangsbruk Probe for generelt bruk 21075A. 90 sek. Liten fleksibel vinylprobe (spebarn/barn) 21076A. 60 sek. Hudprobe 21078A. 60 sek. For engangsbruk Probe for generelt bruk M1837A 90 sek. Hudprobe 21091A. 60 sek. Øsofagal stetoskopprobe (12 Fr) 21093A. 180 sek. Øsofagal stetoskopprobe (18 Fr) 21094A. 210 sek. Øsofagal stetoskopprobe (24 Fr) 21095A. 310 sek. Folykateterprobe (12 Fr) M2255A 180 sek. Folykateterprobe (16 Fr) 21096A. 180 sek. Folykateterprobe (18 Fr) 21097A. 180 sek. Overgangskabel 1,5m 21082B. Overgangskabel 3,0 m 21082A. Tilbehør til cardiac output (CO) Under trykktilbehør finner du tilbehør til PULSION kontinuerlig cardiac output. Beskrivelse Best.nr. Tilbehør som kan brukes til begge metoder Tilbehør Sett med isbøtter 14455A. Fjernkontroll 15244A. PiCCO inline-probe for varmt injektat Lateksfri M1646A 298

317 Tilbehør til hovedstrøm-co 2 32 Tilbehør Beskrivelse Best.nr. Høyre hjerte-termodilusjon Overgangskabler til CO 2,7 m kabel (bare høyre hjerte) M1642A 2,4 m + 2,4 m kabel M1643A Høyre hjertekateter for termodilusjon (fra Baxter) 831HF75 Baxter CO-sett (kun med HP 23001A/B) kontakt Baxter for informasjon Injektatprober 2,4 m injektatprobe for flergangsbruk 23001A. 0,5 m injektatprobe for flergangsbruk 23001B. Isbadprobe (bare høyre hjerte) 23002A. Transpulmonal termodilusjon Overgangskabler til CO 2,4 m + 2,4 m kabel M1643A Injektatprober 2,4 m injektatprobe for flergangsbruk 23001A. 0,5 m injektatprobe for flergangsbruk 23001B. Baxter CO-sett (kun med HP 23001A/B) kontakt Baxter for informasjon Trykksett (PULSION) PV 8003 (30cm trykkslange) PV 8010 (100 cm trykkslange) PV 8015 (150cm trykkslange) Overgangskabel for engangstransduser PULSION PMK 206 Tilbehør til hovedstrøm-co 2 Beskrivelse Best.nr. CO 2 -probe M1460A Standard luftveisadapter for flergangsbruk M1465A Liten luftveisadapter for flergangsbruk 14363A. 299

318 32 Tilbehør Tilbehør til Microstream-CO 2 Tilbehør til Microstream-CO 2 FilterLine Set består av en FilterLine-slange og en luftveisadapter. Et "H" i navnet angir at tilbehøret er egnet for fuktet ventilasjon og langvarig bruk på grunn av den aktive fjerningen av fuktighet fra slangen. Smart CapnoLine er en kombinert oral/nasal FilterLine. Smart CapnoLine O 2 er en kombinert oral/nasal-o 2 -CO 2 FilterLine. "NIV Line" er en nasal FilterLine som er egnet ved maskeventilasjon (f.eks. CPAP). én parameter betyr bare CO 2 -målinger, to parametre betyr CO 2 -målinger og O 2 -målinger. Dette tilbehøret leveres i esker à 25 stk. Veiledning for valg av Microstream-tilbehør I kort tid (inn til 6 timer) Brukssted Intensiv Tilbehør til tcgass Ja I lang tid (inn til 72 timer) Operasjon, Akuttavd. I kort tid (inn til 8 timer) Er pasienten intubert? Ja I lang tid (inn til 24 timer) Dette symbolet angir at nevnte transdusere (men ikke membranene) er produsert med en spesiell beskyttelse mot elektrisk støt (spesielt vedrørende tillatte lekkasjestrømmer) og er defibrilleringsbeskyttet. Nei Trenger pasienten oksygen? I lang tid (inn til 24 timer) Nei I kort tid (inn til 8 timer) I kort tid (inn til 8 timer) Oral/Nasal Nasal Nasal Oral/Nasal Nasal Sedasjon, intensiv Intensiv, søvnlab., kronisk smertebehandling Philips best.numre (A = voksen, P = Barn, I = Spedbarn, N = Neonatal) FilterLine Set: A/P: M1920A FilterLine H Set: A/P: M1921A I/N: M1923A Smart CapnoLine O 2 : A: M2522A P: M2520A CapnoLine HO 2 : A: M4680A P: M4681A Intensiv, søvnlab. CapnoLine H: A: M4689A P: M4690A I/N: M4691A Sedasjon, intensiv Smart CapnoLine: A: M2526A P: M2524A Akuttavd. NIV Line: A: 4686A. P: M4687A Beskrivelse Best.nr. 12 x tc-membransett (O-ringfjerner, trekkpapir, elektrolytt og membraner) tc-ringsett (4 x 25 fikseringsringer, 4 x 20 ml kontaktvæske) Kalibreringsgass - 6 gassflasker Kalibreringsgass - 6 gassflasker (bare Europa og Japan)

319 EEG-tilbehør 32 Tilbehør EEG-tilbehør Beskrivelse Best.nr. Gasslanger (5 stk.) M2205A tcpo 2 /tcpco 2 -transduser M1918A Kalibreringsenhet 15210B. Radiometer TCC3-kalibreringsapparat (leveres av Radiometer) --- Beskrivelse Apparatkabel, 2,7 m Apparatkabel, 1,0 m 5-ledet kabel for flergangsbruk med 10 mm sølv/sølvkloridelektroder (voksen), 80 cm 5-ledet kabel for flergangsbruk med 6mm sølv/sølvkloridelektroder (barn/neonatal), 80 cm 5-ledet kabel for flergangsbruk med miniklips, 80 cm EEG-elektroder for engangsbruk EC2 elektrodepasta (ledende pasta) Best.nr. M2268A M2269A M1931A M1932A M1934A M1935A M1937A BIS-tilbehør BIS-prober Bruk bare Aspect BIS-prober sammen med BIS-modulen. Proben er en sølv/sølvkloridelektrode som bruker en patentert ZipPrep-teknologi og en patentbeskyttet kontakt. Proben skal bare brukes til én pasient. Kontroller utløpsdatoen før bruk. Overgangskabelen (PIC-kabel) har en forventet levetid på et år. Ikke kast denne sammen med BISproben. Ved bestilling av prober utenfor Nordamerika kontakter du det nærmeste Philips-salgskontor og bruker Philips bestillingsnumre. I Nordamerika må du kontakte Aspect Medical Systems. Beskrivelse Antall pr. eske Philips best.nr. Aspect best.nr. BIS og BISx - kompatible BIS Sensor Quatro (tidligere Sensor XP) 50 M1997A BIS-probe Plus 50 M4546A BIS-probe, barn 25 M1998A BIS Sensor Extend Annet BIS-tilbehør Følgende tilbehør kan bestilles hos det nærmeste Philips-salgskontor. Bruk Philips bestillingsnumre. 301

320 32 Tilbehør Tilbehør til anestesigassmodulen Beskrivelse Philips best.nr. Kun BIS M1034A BIS-modulkabel, kort (0,8 m) M BIS-modulkabel, lang (2,0 m) M PIC PLUS overgangskabel M Monteringsbrakett til BIS M1180A, opsjon C32 Fleksibel monteringsbrakett til BIS-modulen M1180A, opsjon C33 BIS-holder for MP40/MP50 M Tilbehør til anestesigassmodulen SvO 2 -tilbehør Beskrivelse Antall pr. eske Best.nr. Vinklet luftveisadapter A. Rett luftveisadapter 20 M1612A Avgasslange 1 M1655A Avgassfilter 20 M1656A Vannfelle 25 M1657B Gasslange (2,6 m) 20 M1658A Kontakt den lokale Abbott/Respira-forhandleren hvis du vil ha informasjon om tilbehøret. Dette leveres ikke av Philips. Bestillingsnumre kan variere fra land til land. Beskrivelse Abbott best.nr. Optisk modul P Opticath fiberoptisk kateter P575-EH P575-EH10CM P7110-E P7110-EH P7110-EP-H P7110-EP8 P7110-EP8-H P7110-PZ8-H P575-EH P575-EH10CM U

321 Tilbehør til skriveren 32 Tilbehør Tilbehør til skriveren Beskrivelse Best.nr. M1116B skriver: 10 ruller med papir 40477A 80 ruller med papir 40477B Integrert skriver (MP20/MP30): 10 ruller med papir M4816A 80 ruller med papir M4817A 303

322 32 Tilbehør Tilbehør til skriveren 304

323 33 33Installasjon og spesifikasjoner Spesifikasjonene i dette kapitlet gjelder for pasientmonitorene MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 og MP90 hvis ikke noe annet står angitt. Monitorene kan ikke installeres av brukeren. De skal bare installeres av kvalifisert servicepersonell. Beregnet bruk Monitorene er beregnet til overvåking av flere fysiologiske parametre hos voksne, barn og neonatale på sykehus. Monitoren kan også gi utskrifter og alarmer. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert helsepersonell. Alle monitorene er beregnet for bruk på sykehus og helseinstitusjoner. MP20/MP30/MP40/MP50- monitorer er også beregnet for bruk i transportsituasjoner på et sykehus. Monitoren skal bare brukes til én pasient. Den er ikke beregnet for hjemmebruk. Skal bare brukes etter forordning av lege. Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til en lege eller etter forordning av en lege. Monitorene er ikke terapeutisk utstyr. Transkutan gassmåling (tcgass) skal bare brukes til neonatale pasienter. ST-overvåking er bare beregnet for voksne pasienter. Parameteren er ikke klinisk validert for bruk til neonatale eller pediatriske pasienter. EKG-parameteren brukes til å få diagnostisk informasjon om rytmen og detaljert morfologi om hjertekompleksene (i henhold til AAMI EC 11). BIS er beregnet for bruk under direkte veiledning av en lege eller helsepersonell som er opplært i bruken. Parameteren er beregnet for bruk til voksne og pediatriske pasienter på et sykehus som kan overvåke hjernens aktivitet ved hjelp av EEG-registrering. BIS kan brukes som en hjelp ved overvåking av virkningene av enkelte typer anestesimidler. Bruk av BIS-overvåking som en veiledning ved anestesivedlikehold kan muligens redusere tilfeller med våkenhet (awareness) hos voksne under generell narkose og sedasjon. Indikasjoner for bruk Monitoren er beregnet for bruk av kvalifisert helsepersonell når det er behov for overvåking av pasienters fysiologiske parametre. 305

324 33 Installasjon og spesifikasjoner Informasjon fra produsenten Informasjon fra produsenten Du kan skrive til Philips på denne adressen Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH Hewlett-Packard Str Boeblingen Tyskland Eller du kan bruke vårt nettsted: Copyright Koninklijke Philips Electronics N.V. Med enerett. Produsentens ansvar Varemerker Philips påtar seg kun ansvar for utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse hvis: montering, utbygginger, justeringer, endringer og reparasjoner utføres av personale godkjent av Philips de elektriske installasjonene i rommet der utstyret brukes er i samsvar med nasjonale normer utstyret brukes i overensstemmelse med brukerhåndboken. For å sikre optimal bruk anbefales det å bare bruke deler og tilbehør som er spesifisert for bruk med monitoren. Blir andre deler brukt, står Philips ikke ansvarlig for skade slike deler kan påføre utstyret. Vennligst se i salgkontrakten for informasjon om produktgaranti. PiCCO ΤΜ er et varemerke for Pulsion Medical Systems AG. Bispectral Index og BIS er varemerker for Aspect Medical Systems Inc, og er registrert i USA, EU og andre land. Oxisensor ΤΜ II, Oxi-Cliq ΤΜ og OxiMax ΤΜ er varemerker for Tyco Healthcare Group LP, Nellcor Puritan Bennett Division. Microstream, FilterLine og Smart CapnoLine er varemerker eller registrerte varemerker for Oridion Systems Ltd. Citrix og ICA (Independent Computing Architecture) er registrerte varemerker for Citrix Systems, Inc. Andre produkter og firmanavn som er nevnt i denne brukerhåndboken kan være varemerker for deres respektive eiere. 306

325 Symboler 33 Installasjon og spesifikasjoner Symboler Følgende symboler finnes på monitoren og tilhørende utstyr. Symboler Se medfølgende dokumenter Beskyttelsesjord RS-232 RS232-kontakt Kontakten har særskilt beskyttelse mot elektriske støt og er defibrilleringsbeskyttet Standby Ekvipotensialjord Angir 06 produksjonsår og -måned Tilkoplingssymbol Vekselstrøm Tilkoplingssymbol Elektrisk inngang (På enkelte eldre moduler, pasientmoduler, tilleggsmoduler og anestesigassmoduler angir dette symbolet gassinntak.) Elektrisk utgang (På enkelte eldre moduler, pasientmoduler, tilleggsmoduler og anestesigassmoduler angir dette symbolet gassuttak.) Gassuttak Gassinntak Låsehendel Indikator for strøm på (pasientmodulen) - Klar til bruk Seriell/MIB-kontakt Avbruddsindikator Mus-kontakt Tastatur-kontakt Printer-tilkopling 307

326 33 Installasjon og spesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon om installasjon Symboler Parallelt grensesnitt for tilkopling av parallell printer Kontakt for sykepleieranrop Digital videokontakt for tilkopling av en ekstra skjerm Kontakt for pasientmodulkabel 12 volt DC LANkontakt for tilkopling av trådløst utstyr LAN-kontakt for tilkopling av kablet nettverk Kontakt for Philips eksternt utstyr (SpeedPoint eller alarmutstyr) Analogt grensesnitt for tilkopling av en analog skjerm Digitalt grensesnitt for tilkopling av en digital skjerm Batterisymbol 12V. LAN/SER 12 volt DCLANkontakt for tilkopling til serielt grensesnitt Sikkerhetsinformasjon om installasjon ADVARSEL Hvis flere apparater koples til en pasient, kan summen av lekkasjestrømmer overskride grensene gitt i IEC/EN Konferer med servicepersonell. Jording Ekvipotensialjord Kombinere utstyr Sikring Monitoren, anestesigassmodulen og MP90-dataenhet må være tilkoplet jord når de brukes. Kontakt medisinsk-teknisk avdeling, hvis du ikke har en jordet nettledning. Bruk aldri en ujordet nettledning. Hvis monitoren, anestesigassmodulen eller MP 90 dataenhet skal brukes ved prosedyrer direkte i hjertet eller hjernen, må du forsikre deg om at rommet har et ekvipotensialjordingssystem med separate kontakter til monitoren, gassmodulen og MP 90 dataenhet. Kombinasjoner med medisinsk utstyr og ikke-medisinsk utstyr må være i samsvar med IEC Bruk aldri en flerveis-skjøtekontakt eller forlengelsesledning når du kombinerer utstyr, bortsett fra hvis skjøtekontakten leveres spesielt for bruk med dette utstyret. Monitoren bruker dobbeltpolet/nøytral sikring. Kontakter Plasseringen av kortene og konfigurasjon av kontaktene avhenger av hvordan monitorens maskinvare er konfigurert. Symboltabellen på side 307 viser hvilke symboler som brukes til å merke kontaktene. ADVARSEL Kople bare medisinsk utstyr til EKG-utgangen. 308

IntelliVue pasientmonitor

IntelliVue pasientmonitor Brukerhåndbok IntelliVue pasientmonitor MP2 Versjon J med programvareversjon J.xx.xx Pasientovervåking 1Innholdsfortegnelse 1 Installasjon 11 Kontrolliste for installasjon 11 Pakke ut og kontrollere forsendelsens

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM SIDE:1 A V:6 REVISJON: 29 03 2006 28.11.00 ERSTATTER: 13 10 2005 FAGLIG

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER

KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER DEFIBRILLATOR KNAPPER, KONTAKTER OG INDIKATORER 2 1-10 KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER Ekstern strøm SYNK Markør Avledn.- valg Alarm midl. av Rapport Soft Keys Menyknapper Sync Adult Dose 100 120 150

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien

Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien Nye dimensjoner for multiparamter monitor DYNASCOPE 7000-serien DS-7300 Nattbordsmonitor (5/9 tommer) Nye dimensjoner for multiparameter monitor hvor fleksibilitet og kompatibilitet er påkrevet DS-7300

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper.

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Opplæringsmateriell corpuls 3 Praktiske oppgaver Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Sørg for å ha brukerveiledning tilgjengelig når du arbeider deg gjennom listen, og slå opp

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

CAPNOGRAF CAPNOCHECK II

CAPNOGRAF CAPNOCHECK II MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: CAPNOGRAF CAPNOCHECK II REVISJON: 30 08 2005 ERSTATTER: 12 11 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A

Detaljer

2RCI bruksanvisning V v1.2 04/07/2016

2RCI bruksanvisning V v1.2 04/07/2016 2RCI bruksanvisning v1.2 04/07/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 01/09/2014 Dokumentet opprettet. Oppdatere fra NPN V5 versjon V1.1 26/11/2014 Legg massevis og IO modulalternativer

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer