Format og papirkvalitet Format...5 Gripekant/trykkstart...6 Fargesrips...6 Utfallende bunner...6 Papirkvalitet...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Format og papirkvalitet Format...5 Gripekant/trykkstart...6 Fargesrips...6 Utfallende bunner...6 Papirkvalitet...6"

Transkript

1 TEKNISK MANUAL

2 Format og papirkvalitet Format Gripekant/trykkstart Fargesrips Utfallende bunner Papirkvalitet Typografiske regler for bokproduksjon Generelt om typografi i bøker Garamond Grotesk Skriftstørrelse Satskonstruksjoner Asymmetrisk Satsspeil Klargjøring av manus og bilder i avisen Dokumentene Navn på tekst og tekstformat Fontbruk Sidemaler, farger og visuelle elementer Revydelen Faktadelen Kommuneinndeling Kommunestyret Barnehager/skoler Lensmannskontor Lensmannskontorstats Trafikkutvikling Kjøretøy Kirker Regionrådet Været Bibliotek Museum og attraksjoner Lag og organisasjoner Prisvinnere Nye Nordhordlendinger Konfirmasjon Stortingsrepresentanter Eiendomshandel Bilder Viktighetsgrad av bildene

3 Register X-tension Indekseringstegn Hvordan lage en Indeks Omslag Smussomslag Beregning av smussomslag Steget og flippene Preging Valg av Baladek Bilder til omslaget For- og baksats Størrelse på papiret Korrektur Flight check Plott

4 Innledning Dette er en teknisk manual for produksjon av Årsrevyen. Manualen skal gi en innføring i design- og produksjonsmessige forhold, og følger prosessen fra valg av format til ferdig produkt. Alle spesifikasjoner tar utgangspunkt i Årsrevy for Nordhordland og Gulen Eventuelle spørsmål eller kommentarer til manualen kan rettes til Ann Cathrin Tungodden tlf.: eller e-post:

5 5 Format og papirkvalitet En grunnregel for valg av bokformat er bokens art og funksjon. I dette tilfellet er formatet også valgt ut fra økonomiske hensyn med sikte på at produksjonen skal være mest mulig kostnadseffektiv. Dette er en gavebok som muligens ville sett enda bedre ut f.eks i en A 4 størrelse. Fordi vi da har en større flate til å plassere elementer, illustrasjoner der også foto kan være større. Vi valgte likevel et format som både var rimelig og ga tilfredsstillende muligheter for å gjøre dette til en praktbok. Format Vi tar utgangspunkt i et papir på 72 x 102 cm. fordi dette er av de store papirformatene som trykkes i offsettmaskiner. For å utnytte papiret maksimalt regnet vi oss fram til nettoformat ved å ta utganspunkt i at arket var 32 sidig. For å komme fram til netto bokformat må vi også ta hensyn til gripekanter, fargestrips og utfallende farger på arket. 18 cm fargestrips 4 mm 25,5 cm gripekant ca 15 mm 102 cm

6 Gripekant/trykkstart Når papiret går inn i maskinen, «griper» maskinen tak i arket og drar det inn i maskinen. Denne gripekanten varierer fra maskin til maskin. Den vanlige størrelsen er 12 mm. men regner vi 15 mm i gripekant er vi på den sikre siden. Fargestips Trykkeren må ha en fargestrips i bakgrunnen for å kontrollere at «densityen» er korrekt og at fargeføringen er jevn på arket. Vi beregner ikke mindre enn 4 mm til fargestripsen. Utfallende bunner For å få utfallende fargebunner på boken må vi ligge til 4 mm utenom nettoformatet på boken (17 x 24 = 17,4 x 24,8) Papirkvalitet Papirkvalitet bør velges i samarbeid med trykkeri fordi trykkeriene ofte har spesialavtaler med papirleverandører og dermed kan gi en bedre pris på enkelte papirkvaliteter. Når papirkvaliteten for Årsrevyen ble satt var det utfra at boken ville inneholde mye og tunge fargebunner/illustrasjoner. Da er det anbefalt at man bruker bestrøket papir kvalitet (Mulitark Silk, Gothic Silk). Gramvekten for denne type bøker er mellom gr. Vi valgte 115 gr. fordi det gir oss en «fyldigere» bok. 6

7 7 Typografiske regler for bokproduksjon Forskjellen mellom avis og bokproduksjon viser seg både i format, billedkvalitet, papirkvalitet, korrekturlesing og oppfølging mot trykkeri. Oppsettet i bøker følger helt bestemte regler. I bøker begynner vi med noe som heter tittelark. Dette plasseres først i boken (tittelarket skal alltid starte på en høyreside). Disse sidene har ikke pagina. Den vanligste form for tittel-ark er på åtte sider; Smusstittel Blank/serietittel/frontbilde Tittelark Kolefon/trykkersted Forord Blank/fortsettelse av forordet Innholdsfortegnelse Blank/fortsettelse av innholdsfortegnelsen Første ordinære tekstside (kapitteltittel) I Årsrevyen har vi likevel valgt å kutte ned noen av disse sidene for å gi rom for mer redaksjonelt stoff. Følgende sider ble prioritert; Tittelark Kolefon Forord Innholdsfortegnelse I Årsrevyen valgte vi å begynne på en venstreside for å unngå å få en blank side først i boken og samtidig få inn en ekstra redaksjonell side. Dette mener vi er med på å forsterke inntrykket av at dette er en fyldig bok. Det er også grunnen tll at vi valgte å ta bort smusstittelarket. Dette ville gi oss to ekstra sider til stoffet.

8 Generelt om typografi i bøker Det er svært viktig å tenke leservennlighet i valg av skriftsnitt i bøker. Når vi leser følger øyet den øverste delen av bokstavene. Når denne «toppen» er ujevn (seriffer) oppfatter øyet den som myk og behagelig. Ved å bruke en skrift som ikke har seriffer, men rette linjer, vil det på i lengden være ubehagelig å lese. Denne typen er imidlertid fin å bruke til konkrete opplysninger. Det er også viktig å skille mellom hvilke typer stoff boken inneholder og hvordan dette leses. Vi valgte da å bruke kontraster som Garamond Helvetica som en del av et visuelt skille. Garamond Som skriftsnitt i denne boken velger vi å bruke en Medivel skriftform (gammelantikva). Den svake kontrasten mellom grunnstrek og hårstrek gjør at skriften er rolig, samtidig som overgangene og seriffenes bløte avrunding gir den et mykt og smidig bilde, som igjen gjør den behagelig å lese. Den er velegnet til de fleste papirsorter og i kombinasjon med illustrasjoner. Ved å kombinere Medivel med Grotesk (Ny-Grotesk) skriftsnitt ville vi på denne måten gjøre leseren oppmerkom på at det her var det noe vi vil informere om på en oversiktlig og nøytral måte. Vi synes derfor det var naturlig at brødteksten i revydelen bestod av Garamond. Og at faktadelen hovedsaklig bestod av Helvetica. Medi Grotesk skriftform kan karakteriseres som ren og enkel i magre og Eks. på Medivalskrifter: Garamond, Times, Palatino, Goudy, Diethelm, Genzch eller Nordisk antikva, Ehmcke antikva, Delphin, Palantin, Elzevir, Jenson, Bembo, Imprint, Cochin, Caslon, Perpetua osv. Grote Nobel, Elegant, Metro, Kabel osv. Grotesk normale skriftsorter: styrke, konklusjon og nøkternhet i halvfete og fete sorter. Eks. på Grotesk og Ny-groteskskrifter: Hekvetica, Gill, Futura, Univers, Reform, Venus, Aksdens, Erbar, Super, 8

9 Skriftstørrelse For å komme fram til riktig fontstørrelse er det viktig å ta skriftprøver av de ulike størrelsene og linjeavstandene. Vår intensjon er å skape en bok der leserene får mye for pengene. Vi ville ha en bok der teksten virket tett og fyldig. Ibøker av dette formatet er det likevel ikke å anbefale å bruke skrifttyper som er under 12 punkt fordi alle målgrupper skal klare å lese stoffet enkelt. Vi har likevel gjort et unntak med «Eiendomshandelen» fordi vi følte at denne type informasjon var forbeholdt spesielt interesserte som søkte spesifikke enkeltopplysninger. 9 eks. 12/12 pkt. Dette er en skrifttest. Vi har valgt Garamond 12 punkt og linjeavstanden er også 12 punkt. Ut fra denne testen vil vi raskt peke ut hva som er mest relevant for oss å bruke. Her ser vi tydelig at teksten er tett og komprimert. Vi føler at leserne får mye bok og mye innhold på denne måten. eks. 12/14 pkt. e Dette er en skrifttest. Vi har valgt Garamond 12 punkt og linjeavstanden er 14 punkt. Ut fra denne testen vil vi raskt peke ut hva som er mest relevant for oss å bruke. Denne testen viser at dette virker luftigere fordi linjeavstanden er større. Dersom man antar at revydelen vil utgjøre halvparten av boken og ønsker at denne delen skal være større, vil en økning av linjeavstanden, som vist her, være med på å øke antall sider.

10 10 Satskonstruksjoner Satskonstruksjoner har til hensikt å ta vare på papirets proposjoner. Satsspeilet vil som regel være en likedannet forminskelse av en netto papirside. Derfor brukes forskjellige satskonstruksjonsmetoder, avhengig av papirformatene: Asymmetrisk I asymmetrisk sats blir det både en loddrett og en vannrett balansevirkning og det vanskeliggjør løsningen av en oppgave. Balansen varierer stadig, alt etter linjens styrke, antall, høyde og bokstavform. Balansespørsmålet er en følelses sak som en kan lære seg å beherske ved kunnskap og erfaring. Avbalansering av satsens like grupper skjer ved at en tar hensyn til balansepunktet. Satsspeil I asymmetrisk satskonstuksjon tar vi utgangspunkt i dynamisk metode fordi asymmetrisk satskonstukjon er dynamisk metode snudd på hodet. Disse satsmetodene brukes i bøker der formatet er forskjellig fra standardformatene. Metoden gir en forholdsvis stor undermarg og en stor forskjell på innermarg og yttermarg. Disse metodene gir større fleksibilitet i forhold til layouten i boken. Vi valgte å øke satsspeilet i Årsrevyen i forhold til den opprinnelige størrelse for å få mest mulig «stoff» inn på sidene. For å komme fram til satsspeilet har vi tatt hensyn til bokens omfang, ferdiggjøring og balansepunktet av boken. Vi har derfor fått følgende satsspeil som du kan se på neste side. Vi valgte å trekke hele konstruksjonen til venstre for å få spenning og luft inn i sidene med margsaker og billedsaker

11 Rygg= 1,2 mm Topp= 1,8 mm Yttermarg= 3,8 mm Bunn= 1,8 mm 11 1,8 mm 0,8 mm 3,8 mm 1,2 mm 0,7 mm 1,8 mm

12 12 Klargjøring av manus og bilder i avisen I tilretteleggingen av den tekniske produksjonen er det svært viktig med god dialog mellom journalister og macoperatør. Et prosjekt av Årsrevyens karakter stiller store krav til god struktur på lagring av redaksjonelt materiale. Vi skal her kort beskrive den struktur vi har valgt i vår produksjon. Nedenfor følger en oversikt av mappestruktur for stoffet. Eks.: Januar Fra Journalistene Ferdig avis Februar Mars Årsrevy 2003 Revydel September Bilder Faktadel Oktober Tekst Kommuner Lensmann Trafikkutvikling Kirker Regionrådet Været Austrheim kommune Tekst Fedje kommune Bilder

13 Dokumentene En årsrevy vil normalt utgjøre totalt et par hundre sider. Derfor må dokumentene deles opp i 32 sidige ark, slik at det ikke blir ett langt og urimelig tungt dokument å jobbe med. Dersom det viser seg at det er problemer med at boken slutter på noen av disse sidetallene, så kan arket deles opp på 4 sider, 8 sider, 16 sider, 20 sider eller 24 sider. Sørg bare for at disse sidene legges på det nest siste arket hvis det dreier seg om 4 sider. Da unngår vi at arket ligger og «seiler» i boken under innbinding. 13 eks. på 256 siders bok ark 1 = s ark 2 = s ark 3 = s ark 4 = s ark 5 = s ark 6 = s ark 7 = s ark 8 = s eks. på 228 siders bok ark 1 = s ark 2 = s ark 3 = s ark 4 = s ark 5 = s ark 6 = s ark 7 = s ark 8 = s

14 Navn på tekst og tekstformat Journalistene markerer hvilke saker som er hovedsaker (eks. 1), bildesaker (eks. 2), vanlige saker (eks. 4), og margsaker (eks. 3) for hver måned. Dette må gjøres med hovedsaker, bildesaker og margsaker. Vanlige saker kommer i kronologisk rekkefølge og plasseres utfra elementene på sidene. Nesten alle hovedsaker har bilder. 14 eks. 1. januar_hoved01 eks. 2. januar_bildesak08 eks. 3. januar_marg14 eks. 4. januar Eks. HOVEDSAK februar_hoved01_b (m/foto 6. febr. s. 6:) Friskast i Austrheim HEADING BILDETEKST Austrheim kommune har den friskaste staben i heile landet. Kommunen har eit sjukefråver på 4,8 prosent, og toppar landsstatistikken saman med Suldal. - Kommunen har i fleire år jobba aktivt med arbeidsmiljøet, og det har gitt gode resultat, seier personalkonsulent Åshild Hope Herland. Ei arbeidsmiljø-undersøking i Austrheim kommune i 1996 resulterte i at det vart utarbeidd ein handlingsplan. - Gjennom denne prosessen fekk alle eit meir bevisst forhold til kva betydning arbeidsmiljøet har for den enkelte. Vi har også lagt stor vekt på å styrka det som det som fungerer godt her hjå oss, og redusera omfanget av det som er negativt, seier Hope Herland. BRØDTEKST Haeding/tittel = 14 pkt. Garamond, Bold Brødtekst = 12/12 pkt. Garamond Bildetekst = 10/11 pkt. Garamond, Italic

15 Eks. BILDESAK februar_bildesak08_f HEADING ABBA-suksess Unge talent frå Lindås Ungdomslag og stor musikkglede blant aktørane frå dagsenteret LOAS er ein fantastisk kombinasjon. ABBA-førestillinga blir ein kjempesuksess. - Alle må reisa seg og klappa i takt, ropar Tore Nævdal, som verkeleg strålar på scena og handterar gitaren etter alle kunstens reglar. BRØDTEKST Haeding/tittel = 10/11 pkt. Garamond, Italic Brødtekst = 10/11 pkt. Garamond, Italic Eks. MARGSAK februar_margsak14_c Kjetil Hodnekvam er suveren vinnar på 800 meter i innandørs-nm. Men AKS-løparen er ikkje tilfreds med tida, TEKST februar_margsak02_d Marit Gro Berge blir ny biblioteksjef i Lindås kommune, etter å ha vore 16 år i tilsvarande stilling i Radøy. Tekst= 9/11 pkt. Helvetica Light

16 Eks. VANLIG SAK februar_vanligsak 16 Tida er inne til å satsa på bustadbygging på solsida i søre delen av kommunen, meiner Radøy-politikarane. Innspelet kjem i samband med rulleringa av kommuneplanen. Kommunepolitikarane er også innstilt på at det i større grad skal opnast for spreidd bustadbygging Etter ei lang ørkenvandring gjer dei folkevalde i Meland endeleg vedtak om å byggja ut rådhuset. Tilbygget som er kostnadsrekna til rundt 18 mill. kroner, skal gje plass til legekontor i første etasje og teknisk etat i andre. Den gamle brakkebygningen der teknisk etat har halde hus, blir rive for å gje plass til nybygget, og etaten held i mellomtida til i dei gamle postlokala i Frekhaug senter Radøy blir pilotkommune for nøyaktig tidfesting av gamle bygningar i Norge. Folk i kommunen blir no oppmoda om å melda inn bygningar som kan vera meir enn 350 år gamle. Radøy har alt lagt ned ein god del arbeidet på dette området, og er ein viktig kystkulturkommune. - For Radøy er dette eit viktig prosjekt. Vi har ei rekkje bygningar som vi ikkje veit nøyaktig alder på, t.d. Syltastova og Lyseknappen, seier miljøvernleiar Asbjørn Toft. TEKST NY SAK Tekstutheving= 12/12 pkt. Garamond, Bold Tekst= 12/12 pkt. Garamond Journalistene markerer hva som skal utheves (med bold).

17 17 Fontbruk Vi har valgt å bruke Garamond skrift fordi Nyantikva skrifttsnitt er det skriftsnittet som er mest leservennlig (ref. s.8). Vi bruker Helvetica skriftsnitt i kolummnetitlene og som skille mellom månedene ved oppsummering av ulike fakta i faktadelen. REVYDEL Hovedtitler: 14/12pkt. Garamond, Bold Dette er en hovedtittel Brødtekst: 12/12 pkt. Garmond Her kommer det litt mer brødtekst slik at vi på denne måten kan se hvordan eksemplene vil se ut. Kolumnetitler: 9 pkt. Helvetica Black KOMMUNESTYRET Månedstitler: 11 pkt. Helvetica Black JANUAR I faktadelen bruker vi Helvetica skriftsnitt fordi denne skriftformen er veldig anvendelig og kan brukes til både å stramme opp og til å konkludere med i kombinasjon med fet/mager skriftbruk. Helvetica brukes primært på statistikkdelen og ved rene faktaopplysninger fordi denne delen består av mye oppsummering av opplysninger. Leserne vil lettere kunne skille forskjellige typer opplysninger fra hverandre. Nedenfor viser vi de ulike skriftsnittene som er brukt i boken.

18 AGaramond (regular) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å AGaramond (italic) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å AGaramond (bold) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

19 19 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å Helvetica Condensed (regular) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å Helvetica 55 Roman (regular) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

20 Helvetica 65 Medium (bold) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

21 21 Sidemaler, farger og visuelle elementer For å lage en bok bruker vi sidemaler som et grunnlag for hvordan de enkelte sidene skal se ut, og for at sidene skal bli lik i boken i forhold til tekst, pagina, kolumnetittler, margsaker og billedsaker. Vi har brukt visuelle elementer som farger, foto og illustrasjoner for å bygge opp Årsrevyen. Dette er med på å forme en helhetlig profil av boken og er samtidig med på å understreke hva den inneholder. Vi synes det er viktig å ha få elementer i f.eks revydelen der sakene og tilhørende bilde er viktigst. Dermed kan for mange illustrasjoner virke forstyrrende. I faktadelen er det mye statistikker og oppramsinger. Da er det viktig å bruke farger, illustrasjoner kombinert med foto for å understreke og framheve stoffet. Vi skisserer fargene og farge-kodene som er brukt i revydelen nedenfor. januar C: 40 % M: 10 % Y: 5 % K: 6 % februar C: 0 % M: 23 % Y: 15 % K: 0 % mars C: 27 % M: 0 % Y: 100 % K: 15 % april C: 11 % M: 0 % Y: 30 % K: 0 % mai C: 0 % M: 11 % Y: 6 % K: 0 % juni C: 21 % M: 94 % Y: 0 % K: 0 % juli C: 37 % M: 38 % Y: 0 % K: 0 % august C: 21 % M: 0 % Y: 11 % K: 11 % september C: 10 % M: 100 % Y: 83.9 % K: 20 % oktober C: 0 % M: 35,5 % Y: 83,5 % K: 10 % november C: 13 % M: 19 % Y: 27 % K: 5 % desember C: 82 % M: 0 % Y: 25 % K: 14 %

22 22 Nedenfor følger en oversikt over malene og en beskrivelse av fargebruk og visuelle elementer som vi har tatt i bruk i de ulike malene i Årsrevyen. A-mal = revydelen B-mal = kommuneskille C-mal = kommunestatistikk D-mal = kommunestyret E-mal = barnehage/skoler F-mal = lensmannskontor G-mal = lensmannskontorstats H-mal = trafikkutvikling I-mal = kjøretøy J-mal = kirker K-mal = regionråd L-mal = været M-mal = bibliotek N-mal = museum O-mal = lagogorganisjoner P-mal = prisvinnere Q-mal = nye nordhordlendinger R-mal = konfirmantar S-mal = stortingsrepresentanter T-mal = eiendomshandel

23 Revydelen 23 I revydelen har vi laget en mal som vi kaller for A-mal. Denne malen bruker vi som et grunnlag for sidene. Deretter legger vi inn bildestørrelser og fargebunner ut fra sakene. I utgangspunktet bruker vi den rekkefølgen som vi får fra journalistene, men ettersom vi synes at det er best å avslutte saken på siden og ikke la den gå over til neste side, så klipper vi inn saker som passer ut fra antall linjer i saken.i revydelen har vi brukt forskjellige farger i stolpene oppe for visuelt å skille mellom de ulike månedene. Det gjør det også enklere for leserne å følge månedene sammenhengende.

24 Faktadelen 24 Når det gjelder faktadelen så er den veldig variabel, men vi bruker de samme malene til de samme sidene som f.eks. kommunestatisikk for Gulen kommune som er det samme som for Radøy kommune. Som illustrasjoner har vi brukt en del fotografier kombinert med fargebunner og elementer som f.eks. sirkler. Noen av elementene er laget i Illustrator. Deretter har vi samlet sammen de ulike elementene i Photoshop og laget en illustrasjon basert på disse elementene.

25 Kommuneinndeling 25 Vi synes det er naturlig å begynne med en liten presentasjon av de forskjellige kommunene i form av kommunevåpen, bilde og tekst som presenterer kommunen. Vi bruker samme grunn-layout på alle kommunene og samme bunnfarge for å gi leserne en felles forståelse av hvilke type opplysninger du får dersom du ser den «samme» siden senere i boken. Her får du 6 sider med informasjon som statistikk, om folketall, utdanning, kommunestyrevalget, barnehager, arbeid/inntekt, helse, sosial og omsorg, kommuneøkonomi, skoler, kommunestyre m/bilder, logo fra de forskjellige kommunene og beskrivelse av kommunen samt et bilde fra de ulike kommunene.

26 Kommunestyret 26 Vi har brukt ulike elementer for å friske opp kommunesidene. Her er det også bilder av de «folkevalgte» i de ulike kommunestyrene. Som bakgrunnselement har vi brukt en en lokal valgurne fra 1903 og «krydret» med prosenttall og fargebunner i nøytrale og ulike toner. Disse sidene må vi bruke et dobbeltoppslag på, derfor denne rekkefølgen.

27 Barnehager/skoler 27 Vi bruker de samme fargene som søylene på C-mal for å binde stoffet sammen slik at leserne forstår at dette har en sammenheng. Vi synes også at det var fint å bryte opp statistikksidene med kommunestyresidene og avslutter med et bilde fra de ulike kommunene. Noen steder er det bilde av barnehage, andre stedet er det foto av skolen.

28 Lensmannskontor 28 I år valgte vi å ha en felles billedside for lensmennene i distriket. Vi ville samle statistikken for på denne måten, med farger og oppsett, å kunne skape en gjenkjennelseseffekt. På denne måten vil leseren intuitivt oppfatte at disse sidene hører sammen og også ut fra førstsiden oppfatte hva disse sidene inneholder.

29 Lensmannskontorstats 29 Grønnfargen som vi har valgt her skiller seg ut i fra de ellers nøytrale jordfargene som er brukt som bunner i boken. Vi synes at dette var med på å gjøre sidene friske. Sammen med den ovale formen skaper fargen og formen en harmoni på siden.

30 Trafikkutvikling 30 Diagrammene er lager i Excel og vi hadde bilder av noen eldre busser fra tallet fra det lokale busselskapet BNR. Fotoene ble dypetset og vi dempet sidene med en nøytral bunnfarge slik at det ble en balanse mellom elementer og informasjon på sidene.

31 Kjøretøy 31 En motorsyklist blir brukt som illustrasjon på sidene om trafikkutvikling. Illustrasjonen er bearbeidet i Photoshop.

32 Kirker 32 Her har vi brukt foto fra to av de lokale kirkene i distriktet. Det ligger også en tynn, nesten transparant bunn på sidene som er laget i Photoshop. Her ville vi at kirkene skulle være blikkfanget på sidene. Derfor vagte vi å ha firefargers bilde av kirkene.

33 Regionrådet 33 Her har vi samlet alle i Regionsrådet og tatt et bilde. Vi har laget en inital av R-èn i «Regionrådet». Utover dette er det ingen visuelle elementer.

34 Været 34 Diagrammenen på sidene er laget i Excel. Vi laget enkle elementer som sol og regn for å illustrere været.

35 Bibliotek 35 Som illustrasjon på biblioteksidene har vi valgt å bruke en bok og noen sirkelformer for å bryte opp det «stive og formelle» uttrykket som biblioteker kan gi. Dette har vi lagt på en nøytral fargebunn og bundet alle elementene sammen og laget det som bakgrunnselement på sidene. Navn, adresse og kontaktperson på bibliotekene er lagt i en ramme med avrundede kanter for å framheve denne informasjonen.

36 Museum og attraksjoner 36 På sidene for museum og attraksjoner og lag og organisasjoner har vi valgt å ta et lite utdrag fra ulike begivenheter. Dette er foto som er lagt som en stolpe nede på sidene og i rammene der museum og attraksjoner, og lag og organisasjoner er nevnt.

37 Lag og organisasjoner 37 Vi valgte å ha en «stolpe» nede på siden med foto av ulike typer lag og organisasjoner. For å friske opp sidene brukte vi en skarp rødfarge.

38 Prisvinnere 38 Prisvinnersidene består av vinnere innen ulike sjangere som f.eks musikk, idrett, årets bedrift, nordhordlandsprise og årets bedrift. Vi scannet en høytaler som vi behandlet med ulike filtre i Photoshop og brukte som bakgrunn på siden.

39 Nye Nordhordlendinger 39 På sidene om nye nordhordlendinger har vi scannet en smokk som vi har tracet i Photoshop. Her har vi valgt to fargebunner for å bryte litt med oppstillingen av bildene. Det ligger også en liten P i hjørnet på bilder som er tatt av privatpersoner og sendt inn til avisen. De øvrige bildene er tatt av fotograf på sykehuset.

40 Konfirmasjon 40 På konfirmantsidene har vi laget små kors som «strøs» på det røde båndet som går vannrett over siden. På denne måten ønsker vi å bryte opp oppramsingen av konfirmanter.

41 Stortingsrepresentanter 41 På sidene for stortingsrepresentanter fant vi et bilde som er brukt i revydelen av boken og tok et utsnitt av dette. Deretter samlet vi sammen bilder fra privatpersoner og fra diverse bildearkiver. Vi brukte partilogoen slik at leserne lett og raskt kan konstantere hvilket parti de ulike stortingsrepresentantene representerte.

42 Eiendomshandel 42 Sidene med Eiendomshandel er en typografisk utfordring fordi de er så fullpakket. Vi forutsatte at dette var informasjon som kun spesielt interesserte mennesker vil lese. Vi valgte derfor å gå ned i skriftgrad og linjeavstand (8/8 pkt.) for å redusere sideantallet slik at det ikke ville oppta for mange sider av boken. Vi la også en nøytral fargebunn med elementer som var laget som sammensatte sirkler på sidene for å gi disse sidene noe mer «spenning».

43 43 Bilder Når vi skal lage bok er det enda viktigere med korrekt oppløsning på bilder enn i vanlig avis. Papiret som boken skal trykkes på krever en finere rasterkvaltitet enn det vi har i avis. Oppløsningen på bilder varierer etter hva de skal brukes til. For trykk i bøker gir 300 dpi det beste resultatet. For at Avisa Nordhordland skulle kunne kominere bilder i avisen sammen med bilder til boken gikk avisen bort fra oppløsninger på 170 dpi og bruker nå fast 200 dpi på sine bilder i avisen. På denne måten kan vi alltid bruke de samme bildene i avis og til bokproduksjonen. Dersom bedriftene ser seg råd til det er det selvsagt en bedre kvalitetssikring å ta prøvetrykk av enkelte sider i boken som man f. eks er usikker på med hensyn til kvalitet på bilde, fargebunn eller der det er mange illustrasjoner. Alle trykkerier har egne fargeprofiler som justeres i forhold til maskinene og punktstigningen der. Oppløsningen på bildene i avis bør ligge mellom dpi. Etter vår erfaring er bilder som har 170 dpi i oppløning helt på grensen av hva som bør trykkes i bøker. En forhåndsregel som kan gjøres i forhold til kvaliteten på bildene er å kontollere om profilinnstillingen i Photoshop er korrekt. Vi skisserer en slik innstilling nedenfor basert på Photoshop 7.0 og med en profil fra et trykkeri i Bergen. Vi gjør oppmerksom på at innstillingsvalgene som vi får avhenger av hvilket operativsystem maskinene har. Denne innstillingen vil bare være et eksempel på hvordan en slik innstilling vil kunne se ut; Edit Colour settings. Kryss av for Advanced mode og du ser at det her er flere alternativer. Gå tilworking Mode, RGB=ColourMatch RGB og CMYK= Custom cmyk. Denne innstillingen kaller du for «For trykking». Velg Eurostandard (Coated) og Dot Gien settes til 11 %. I Seperationoption velger du Seperation type GCR og setter Black Generation til medium, Black Ink Limit =100%, Total Ink Limit 340% og UCA Amount =40%. Lagre innstillingen og fortsett på Colour Settings. I innstilling av Working Spaces velger du Dot Gain 10% for gray og for spot. Videre i Colour Manegment Policies settes RGB, CMYK og Gray til Preserv Embedden Profiles. Kryss av for Profile Mismatches og Missing Profiles for Ask When Opening og Ask When Pasting. Nå er vi

44 kommet til Conversion Options Engine skal stå på Adobe (ACE) og Intent skal stå på Relative Colourmetric. Kryss også av for Use Black Point Compensation og for Use DIther (8-bit). Advance Colours skal være ukrysset. Kall gjerne denne innstillingen for Standard cmyk profil og si OK. Du har nå satt en innstilling som er et gjennomsnittsnivå for bilder og punktstigning i trykkmaskiner. Viktighetsgraden av bildene For å kunne skille viktighetsgraden av bildene fra hverandre må journalisten merke bildene i navnet på billedfilene alfabetisk. På denne måten vil den som lager layouten forstå hvilke saker som skal prioriteres og hvordan de skal prioriteres. Det er viktig å huske på at dette er maler som kan endres på og tilpasses utfra innholdet og layouten på sidene. eks.: januar03_a.jpeg A= 2 spalter (12 cm breddeformat) B= 11/2 spalte (9 cm breddeformat) C= 1 spalte (6 cm breddeformat) D= Hovedbilder (15 cm breddeformat) 44

45 45 Register Bakerst i boken finner du et register med sidehenvisninger som er presentert i boken. Her står alle bedrifter, stedsnavn og privatpersoner som er nevnt i boken, i alfabetisk rekkefølge. Registeret lages når alt annet stoff er ferdig. Vi har valgt å holde «Eiendomshandelen» utenfor fordi den ville gjøre registerdelen dobbelt så stor. Nedenfor følger en innføring i hvordan vi har laget registeret i Årsrevyen. X-tension Dersom du har QuarkXPress 4.1. Trenger du en XTension som heter Index.xnt (for QuarkXPress 4.1). Denne kan lastes gratis ned fra Plasser XYensionen i QuarXPress mappen som heter X-tension. For å hente fram indexen, gå i vis-menyen (verktøy) og si vis indeks. Nå kan du begynne å markere hva som skal være med i registeret. Registeret i Årsrevyen er laget på følgende måte: Indekseringstegn For å lage en Index i QuarkXPress begynner du med å hente fram Indeksinnstillingen ved å gjøre følgende; Velg: Rediger Innstillinger Index Her kan du bestemme fargen for indekseringstegnet = Det vil si at du markerer ordet/ordene som du vil ha med i indeksen eller registeret, når du har gitt beskjed om at dette skal legges til i Indeksen blir det en klamme rundt ordet som har fått den fargen på klammen som du har definert her. Trykk OK for å lagre fargen. Hvordan lage en Indeks Vi begynner med innstillingene for stikkordene i Indeksen. I årboken har vi valgt å bruke en innrykk-indeks uten kryssreferanser. Vi har valgt å bruke enklest mulig oppføring av registeret fordi dette er tidsbesparende i forhold til produksjonen. Bruk paletten Indeks i vis menyen. Deretter gjør du følgene; 1. Marker ordet som skal være med i registeret f.eks Linn Davidsen. 2. Kopier og lim inn teksten i dialogruten som heter tekst. Her må du

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Forord. Nordhordland Forlag Rolf Svendsen forlagssjef

Forord. Nordhordland Forlag Rolf Svendsen forlagssjef Forord Hensikten med denne produksjonsmanualen er å veilede brukeren fra «idè til ferdig produkt», og innholdet vil i stor grad være basert på de erfaringer Nordhordland Forlag har høstet gjennom arbeidet

Detaljer

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015

Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar. Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Fagutvikling og inspirasjon til posterpresentasjonar Kai-Gunnar Lillefosse April 2015 Formål Faggruppa ønsker å invitere alle til å bidra med fagutvikling. Det er forankra i NSFFNS sine vedtekter at vi

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Mandatory Assignment 04 Layout

Mandatory Assignment 04 Layout Mandatory Assignment 04 Layout Forhåndsord og arbeidsbeskrivelse: Den 4 oppgaven går ut på å lage en oppdiktet kokebok. Vi skal designe layouten på boka og vise eksempler på hvordan sidene i boka skal

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9

Innledning. Sjanger og målgruppe 4 Budskap 5. Typografi 7 Farger 8-9 Profilmanual 1 2 3 Innledning Denne profilhåndboken er skrevet for å gi deg informasjon om Noroff House Mafias grafiske profil. Denne boken skal fungere som en bruksanvisning til forskjellige valg man

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Oppslag uplassert Kr. 239.987,- Kr. 267.812,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 287.985,- Kr. 321.374,-

Oppslag uplassert Kr. 239.987,- Kr. 267.812,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 287.985,- Kr. 321.374,- prisliste 2014 annonsepriser MANDAG- TORSDAG FREDAG - LØRDAG Modul 55 (helside) Tekstside uplassert Kr. 138.000,- Kr. 154.000,- Spesialside 3 (mandag til fredag) Kr. 207.000,- Kr. 231.000,- Spesialside

Detaljer

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver?

Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? Gode råd og tips for bedre lesbarhet klarer dine kunder å lese det du skriver? En kampanje fra Opp med skrifta vær lesbar! I denne brosjyren vil du finne gode råd til hvordan du med enkle grep kan gjøre

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Modul O55 (oppslag) Oppslag uplassert Kr. 232.162,- Kr. 262.595,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 278.594,- Kr. 315.114,-

Modul O55 (oppslag) Oppslag uplassert Kr. 232.162,- Kr. 262.595,- Midtoppslag (D2-omslag fredag) Kr. 278.594,- Kr. 315.114,- prisliste 2013 annonsepriser MANDAG- TORSDAG FREDAG - LØRDAG Modul 55 (helside) Tekstside uplassert Kr. 133.500,- Kr. 151.000,- Spesialside 3 (mandag til fredag) Kr. 200.000,- Kr. 226.000,- Spesialside

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Konseptmanual Fantasi. 2. utgave (2013)

Konseptmanual Fantasi. 2. utgave (2013) Konseptmanual Fantasi 2. utgave (2013) Innhold Introduksjon 2 3 4 7 10 13 16 Introduksjon Generelle regler for design Modul 55 Profilannonse, rubrikkannonse og bildeannonse. Modul 53 Profilannonse, rubrikkannonse

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007

TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING. 26. oktober 2007 26. oktober 2007 TELEMARKSPORTENS KALDE KRIG HAUTE COUTURE I LONDON GLOBAL TRENDETTERRETNING D2 PRISER OG FORMATER FOR 2008 1. Oppslag (560mm x 350mm ) Kr. 200.000,- eks. mva. 2. Oppslag (560mm x 350mm)

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Fontvalg... 3. Brevark, side 1... 6. Brevark, side 2... 7. Konvolutter... 8. Visittkort... 9. Medlemskort... 9. Adgangskort... 10. Giro...

Fontvalg... 3. Brevark, side 1... 6. Brevark, side 2... 7. Konvolutter... 8. Visittkort... 9. Medlemskort... 9. Adgangskort... 10. Giro... PROFILHÅNDBOK FOR INNHOLDSFORTEGNELSE: Logofarger, pantone, CMYK og RGB... 3 Fontvalg... 3 Logo på trykksaker, farge / sort... 4 Logo på trykksaker, variant med årstall... 5 Brevark, side 1... 6 Brevark,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER Innhold Tekstmaler for doktoravhandlinger side 2 Formater og skriftstørrelser side 3 Elementer i mal for avhandling: side 3 - Kolofonside side 5 - Fagmiljø side 5 - Takk

Detaljer

Norges eneste high-end livsstilsmagasin. Prisliste 2017

Norges eneste high-end livsstilsmagasin. Prisliste 2017 Norges eneste high-end livsstilsmagasin Prisliste 2017 1 D2 Prisliste 2017 LESERE D2 har 209.000 lesere per utgave, blant dem er 42 prosent kvinner. D2-leserens gjennomsnittlige inntekt er kr 552.000,

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf.

MASTER FAQ NTNU. Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave. www.skipnes.no. Skipnes SupportSenter support@skipnes.no Tlf. MASTER FAQ NTNU Ofte stilte spørsmål ved innlevering av masteroppgave LASTE OPP FILER Her velger du PDF-filen med innholdet til oppgaven og eventuelt bildet du skal ha på omslaget. Vi ønsker EN ferdig

Detaljer

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2015

Norges eneste highend livsstilsmagasin. Prisliste 2015 Norges eneste highend livsstilsmagasin Prisliste 2015 1 D2 Prisliste 2015 154 000 148 000 134 000 128 000 128 000 LESERE D2 har 233.000 lesere per utgave, blant dem er 46 prosent kvinner. D2-leserens gjennomsnittige

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil.

Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Grafisk mappe Innledning Miljøpartiet De Grønnes grafiske identitet består ikke bare av logoen. Logoen, logoens font, farger og typografi utgjør en samlet profil. Å arbeide ut fra felles retningslinjer

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

APRIL 2013 REKLAMEFLAGG. tonjer.no

APRIL 2013 REKLAMEFLAGG. tonjer.no APRIL 2013 REKLAMEFLAGG tonjer.no Silketrykk av reklameflagg Utendørs reklameflagg produsert i 150 gr/m2 polyester- flaggduk. Innsydde kanter, forsterkningsbånd i ryggen og flaggkroker er standard. Ytterhjørnene

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231.

Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231. prisliste 2014 DN lørdag MAGASINET Priser Helsider Tekstside uplassert Kr. 154.000,- Høyreside ved innholdsfortegnelse Kr. 207.900,- Nest siste side Kr. 184.800,- Siste side Kr. 231.000,- Oppslag Oppslag,

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft»

Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten «din egen kraft» PROFILBOK Profilboken er fortsatt under utarbeidelse. Endelig versjon foreligger i løpet av høsten 2010 Haugaland Kraft sitt opprinnelige merke er sammensatt av et basseng, en stjerne, firmanavnet og teksten

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer