BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTSØKNAD 2014 - Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften"

Transkript

1

2

3

4 BUDSJETTSØKNAD Søknad fra Radio Nova om overføring fra semesteravgiften Innhold: 1. Innledning 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier. 3. Hva har skjedd i ? 4 Satsningsområder 4.1 Opprusting av maskinpark 4.2 DAB+ 4.3 Synlighet 4.4 Egenkapital 5. Oppsummering 1. Innledning: Studentradioen i Oslo Radio Nova er en studentforening tilknyttet Studentsamskipnaden i Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

5 Oslo og Akershus, og studiestedene tilknyttet samskipnaden. Radio Nova består av rundt 140 frivillige med tilknytning til de fleste utdanningsinstitusjoner i Oslo, mens fem ansatte fordelt på fire årsverk, administrerer den daglige driften og økonomien. Vi sender på frekvensen FM99,3 og på nett 66 timer radio i uken. Som første lokalradio på DAB har vi fra 2009 til hatt prøvekonsesjon på sendinger i Oslo. Radio Nova har de siste årene vært ledende på DAB-utvikling i Norge, og vil de neste årene ha et stort fokus på en forsvarlig overgang til ny teknologi. Alt av implementering og forskning på ny teknologi legges ned som frivillig innsats. Vi er også konsesjonær for RadiOrakel, Tamil Murasam og Pakistansk Ungdomsradio på FM. Hver dag sender vi studentnyheter, setter debatt og tar opp samfunnsspørsmål. Hver uke har vi besøk fra regjeringsapparatet, stortingspolitikere og studentpolitikere i kanalen. I tillegg har vi programmer om film, litteratur, politikk, vitenskap, økonomi, dataspill, humor, kunst og musikk - som gjør oss til et attraktivt og tilgjengelig medium for alle våre lyttere. Vi har journalister som jobber i gjennomsnitt 12 timer per uke og er en prioritert radiostasjon. Som radiokanal ønsker vi å sette positivt fortegn ved det frivillige arbeidet som blir gjort, ikke bare i vår egen kanal, men også ved at vi kan vise fram andre studentorganisasjoner og - aktiviteter som foregår i Oslo og Akershus. Fra har vi arbeidet målrettet mot å dekke hele samskipnaden og skal fortsette å være et aktuelt og attraktivt studentmedium for alle studenter i Oslo og Akershus. 2. Hvordan Studentradioen i Oslo i dag oppfyller Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier: Radio Nova har sammen med de andre studentmediene plikt til å vise hvordan vi oppfyller Velferdstinget i Oslo og Akershus mediepolitiske tildelingskriterier. 2 a) «Være av og for studenter ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Mediet må være åpent for deltagelse fra alle studenter tilknyttet SiO.» Våre journalister og teknikere er studenter ved de fleste læresteder i samskipnaden. Studenter ved UiO, HiOA, BI, MF, NKF, Bjørknes, Westerdals, KhiO, Norges Dansehøyskole og Markedshøyskolen. Vi samabeider også med studenter fra Norges Musikkhøgskolem, SAIH, diverse program og -fagutvalg og Universitas samt andre studentforeninger på tvers av institusjoner. 2b) «Være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap registrert i Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av mediets høyeste organ. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av aktiviteten.» og 2c) «Sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer.» Studentradioen i Oslo er registrert som selvstendig forening i Brønnøysundregistret. Foreningen forholder seg til egne vedtekter, gjennomfører månedlige allmøter for aktive medlemmer og årsmøte. Velferdstinget er representert i styret med 3 medlemmer, inkludert styreleder. 2d) «Levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og om Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

6 studentkulturelle aktiviteter.» Vi har økt satsningen på studentnyheter med 50% det siste året. Debattprogrammet «Emneknaggen» sendes hver onsdag samt én times nyhetsmagasin, «Studentnyhetene» hver fredag. Studentnyhetene dekker de fleste møter i studentpolitikken, deltar på seminarer og foredrag i hele SiO og har gjort dette i flere år ofte som det eneste studentmediet. Vi har også en rekke samfunnsprogrammer om relevante studie- og forskningsnyheter. populærvitenskap, økonomi, forbruker og politisk debatt. 2e)«Følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra Pressens Faglige Utvalg.» Dette er noe av det første våre nye medarbeidere får innføring i hvert semester. Det har ikke på mange år, og heller ikke nå foreligget en klage på Radio Nova til PFU. Vi har nisjekonsesjon, er en ikke-kommersiell kanal, og har derfor ingen reklameinntekter. 2f)«Ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele året» Vi produserer 66 timer radio i uken, fordelt på rundt 47 programmer, med faste sendetider, fra august til juni. Alle redaksjonene publiserer en eller flere artikler hver uke på våre nettsider. Dette gjør innholdet og våre sendinger tilgjengelige hele døgnet, hvor som helst, og fremhever de temaene som blir dekket. Dette gir forutsigbarhet for lytteren. 2g) «Ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller grupperingers hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn.» og 2h) «Være religiøst og politisk uavhengig» Studentradioen var den første ikke-kristne lokalradio i Oslo i Studentradioen i Oslo har i 31 år hevdet seg som et uavhengig medium, både religiøst og politisk. Dette er ikke bare nedfelt i våre vedtekter, men kan også sees som en rød tråd gjennom vårt redaksjonelle innhold. I tillegg til dette er foreningen i seg selv et møtested for personer fra forskjellige samfunnslag og med ulike politiske oppfatninger. 2i) «Sørge for at 10% av tilbudet er engelskspråklig.» To ganger i uken sender vi det engelskspråklige programmet «Snakker Ikke Norsk». Programmet er i hovedsak produsert av RNs medarbeidere som er internasjonale studenter. Materiale i form av innslag og musikk i resten av kanalen er tilgjengelig for internasjonale lyttere og medlemmer. Vi deltar også i andre arrangementer for internasjonale studenter, som foreksempel at vi i januar var vi med på internasjonal uke i regi av Studentparlamentet. Vi jobber målrettet for å dekke saker som omhandler denne gruppen studenter, i tillegg til at det er her vi gjerne rekrutterer nye medlemmer til kanalen. Vi videresender også det prisbelønte amerikanske nyhetsmagasinet «Democracy Now» hver morgen. Programmet tar opp samfunnsaktuelle temaer og blir kringkastet hos uavhengige radiokanaler verden over. (Amy Goodman som driver kanalen besøkte konferansen vår «Mediehelter» i desember 2012) 2j) «La studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, ytringer og debatt blant studenter» «Nyhetsfredag», «Emneknaggen» og «Opplysningen 99,3» arrangerer ofte debatter, med og i mellom studenter, eller studentpolitiske temaer. I tillegg har Studentnyhetene hatt debatt mellom de ulike fraksjonene før studentvalget på UiO. Det siste året har vi laget saker om blant andre Studentparlamentene, Velferdstinget i Oslo Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

7 og Akershus, UiO, SiO, NSO, HiOA, BI, NKF, Rudolf Steiner Høgskolen og Høgskolen i Staffeldsgate. Vi har også dekket saker av interesse fra blant andre NTNU, UiB, UMB og andre institusjoner i utlandet. Vi har relevante gjester i studio hver dag, og er et attraktivt medium å gjeste for politikere og kommentatorer som vil formidle viktige studentsaker. Programmet «DUO» slipper til masterstudenter i samarbeid med Masterbloggen, mens vi kringkaster Onsdagsdebatten til Kulturutvalget på DNS hver uke. 2k) «Driftes innenfor gjeldende lover og regler» Studentradioen i Oslo opererer innenfor gjeldende lover og regelverk. 2l) «Etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger» Både våren og høsten 2013 består administrasjonen av to menn og fem kvinner, mens styret består av fem menn og fire kvinner. I organisasjonen forøvrig er det tilnærmet 50% kvinner og menn. 2m) «Utvise åpenhet om mediets drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende hensyn taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, årsberetninger og andre relevante dokumenter for studentoffentligheten skal gjøres tilgjengelig på nett.» Vi har åpne styremøter hver tredje uke. Sakspapirer og andre relevante dokumenter er tilgjengelige for de som ønsker informasjon. Med disse punktene som grunnlag oppfyller Radio Nova helt klart Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier når det gjelder organisasjon, økonomi og målgruppe. 3. Hva har skjedd siden sist? I tillegg til ordinære radiosendinger gjennomførte vi i 2012 en rekke sendinger og arrangementer utenfor regulær drift. Utesendinger Siden forrige tildeling har Radio Nova hatt fokus på å øke vår synlighet. Det siste året har vi gjort dette ved å dra på «turne» til forskjellige studiesteder i Oslo (UiO, Veterinærhøgskolen, HiOA, BI og Westerdals). Ved å bruke fysisk rom som er plassert et sted hvor mange studenter passerer, får vi oppmerksomhet på at vi finnes og hva vi er. Vi har planlagt sendingene slik at det er de programmene som kan appellere mest til den enkelte studentmassen som deltar. I tillegg lar vi studenter og professorat ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene delta i selve sendingene. Programproduksjoner Kulturprogrammet Skumma Kultur dro våren 2013 til Island en uke med støtte fra Medietilsynet. Her produserte de 5 sendinger om Island hvor de undersøkte hvordan hverdagen for islandsk ungdom er et par år etter finanskrisen. DUO er et program som startet våren 2013 og som skulle være en auditiv utgave av Masterbloggen. Programmet redaksjon samarbeidet med redaksjonen i Masterbloggen, som hjalp til med å finne intervjuobjekter. På den måten kunne bloggen og radioprogrammet dra nytte av hverandres lytterog leserskare. Programmet var på en halv time som i sin helhet ble viet til én students masteroppgave. Dette er et forum som gir god trening til framtidige forskere på å presentere sitt arbeid på en tilgjengelig måte, i tillegg til at det er med på å spre noe av det arbeidet som foregår i høyere utdanning i dag. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

8 Vi etablerte også i 2012 en egen studentkanal på DAB (nå kun på nett), Kunnskapskanalen. Dette er en faglig kanal og tilbyr allsidighet da vi har mulighet til å sende lengre studentrarrangementer. For eksempel kunne vi sende Velferdstingets tildelingsmøte på loop i to uker etter møtet. Radiofaglig dag Hvert semester arrangerer vi en fagdag om radiomediet, hvor vi inviterer foredragsholdere våre medlemmer ser opp til og opplever som relevante i sitt arbeid. Arrangementet er åpent for alle interesserte. NOVAFEST2013 Vår årlige festival ble arrangert i april 2013 på Revolver i Oslo. Gjennom to dager med lokal musikk og utesendinger viste vi igjen at vi også er en del av kulturlivet i Oslo. Festivalen blir ikke finansiert av midler fra Velferdstinget, i år fikk vi midler fra Frifond. Mediehelter «Radio fra randsonen» I forbindelse med vårt 30 års jubileum i 2012 arrangerte vi en konferanse om frie medier på Litteraturhuset i Oslo. Vi inviterte foredragsholdere fra USA, Zimbabwe, England og Norge til en hel dag med fokus på pressefrihet og da særlig radioens rolle i verden. Konferansen var et samarbeid mellom Radio Nova og SAIH med støtte fra Fritt Ord og Statens Medietilsyn og fikk pressedekning både i Klassekampen og NRK. Debatter Det siste året har tydeliggjort forskjellen mellom radiomediet og skriftlige medier. En av fordelene med radiomediet er at vi kan ta lengre debatter før andre medier har mulighet til å trykke sakene. Vi har opprettet et nytt debattprogram, «Emneknaggen», som har som hovedmål å ta aktuelle debatter studentene brenner for. I tillegg arrangerte vi valgdebatt fra Frederikkeplassen seinest i august 2013 hvor vi samlet hele 9 partier som det første mediet i Norge. Arkiv Vi fikk innvilget midler fra Medietilsynet for å digitalisere arkivmateriale fra 1950 frem til i dag. Her har vi et samarbeid med blant andre Nationalbiblioteket for forsvarlig lagring av de fysiske lydbåndene. Selve digitaliseringen blir gjort på dugnad av teknikere og administrasjonen. Studiofestivalen 2013 Hvert år flytter vi alt av produksjon til et eget telt på Frederikkeplassen på Blindern hvor vi er ansvarlige for det meste av lyd under festivalen. Disse to ukene er helt essensielle i rekrutteringsprossessen vår både siden programmene blir produsert foran publikum og vi få sjansen til å møte nye medlemmer og lyttere. Studentradioene i Norge SIN har hatt to samlinger det siste året, en hos Hurradio i Tromsø og en hos oss i Oslo. Festivaler Vi dekker de fleste student- og kulturfestivaler i Oslo både i våre ordinære sendinger, men også i festivalmagasinet «Festivalbånd». Vi forventer ikke at våre medlemmer skal lage radio i sommermånedene, men stiller oss åpne til det. «Festivalbånd» er et eksempel på at kanalens medlemmer gjerne bidrar også i sommermånedene, selv om det ikke er krevd av dem. Vi deltok med egne sendinger under Musikkfest Oslo i mai, noe som har bidratt til å øke Radio Novas synlighet i bybildet. 4. Satningssområder 2014 Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

9 4.1 Satsningsområde 1: Opprusting av maskinpark Del 1: Politikk Radio Nova har en økende medlemsmasse, og på det nåværende tidspunkt svært få redigeringsstasjoner. Vi opplever at datautstyret vi sitter på begynner å bli gammelt og slitt, som gjør at vi opplever mer og mer nedetid. Dette fører til lange køer på redigeringsutstyr, trege prosesser og hyppig tap av arbeid. Vi ønsker å utvide antall redigeringsstasjoner, og bytte ut noen av de eldste vi har, samt å oppgradere alle stasjonene med mer minne og bedre lydkort, slik at de tåler tung lydredigering. Flere av de arbeidsstasjonene vi har i bruk i dag er over ti år gamle, og det er det ikke lenger hensiktsmessig å bytte ut enkeltdeler på disse. Del 2: Økonomi arbeidsstasjoner (inkl.skjerm, disk, lydkort) x 10 = Satsningsområde 2: DAB Del 1: Politikk Hva har vi gjort? I 2009 var vi den første (og til nå eneste) lokalradio på DAB i Norge. Vi ble tildelt en vederlagsfri prøvekonsesjon og ved hjelp av dugnadsarbeid (bygging av annlegg og sendesystem på Chateau Neuf) har vi hatt mulighet til å teste ulike metoder for best mulig sendingsavvikling for fremtiden. [ se denne lenken for inspirasjon: eller denne: ] I løpet av disse årene har vi knyttet til oss flere radioer som har ønsket å teste DAB og samtidig vært en velbrukt kilde og eksempel for Medietilsynet og Norsk Lokalradioforbund de siste årene. (Radio Latinamerika, Oslo Bass radio, Ordentlig Radio, Norea Indremisjon ) Vi bygget systemet for å vise de (mange) lokalradioene som var skeptiske til en overgang at dette er økonomisk mulig for også disse. Fordelene med være på DAB sammenlignet med FM, er at FM har et begrenset frekvensnett, og vi er derfor nødt til å dele frekvens med flere andre lokalradioer. Dette svekker forutsigbarheten overfor våre lyttere, og det gjør det til en utfordring å selge et helhetlig produkt. Med DAB er alle samlet på samme plattform (en «OsloMUX») hvor opp til 20 kanaler kan dele plattform, men likevel få sin helt egne frekvens 24 timer i døgnet. Som det kom fram i lytterundersøkelsen, er det flere studenter som har problemer med å skaffe seg tilgang til Radio Nova. Dette kan være et resultat av at de ikke har oversikt over nøyaktig når Radio Nova sender på FM, eller at de ikke er klar over at FM 99,3 deles av flere kanaler. I 2011 kom det en stortingsmelding hvor Radio Nova blir referert til som forbilde for utbygging samtidig som at de lover å sikre vilkår for en overgang for nisjeradioer. Året etter lyste Medietilsynet ut en auksjonsrunde på lokalradioblokkene. Dette ble varslet i slutten av juni i 2012 med påmeldingsfrist i midten av august. I Oslo dreier dette seg om 13A og 13D. Som forutsetning for å få tildelt en konsesjon var at man var forpliktet til å bygge og drifte et anlegg innen ett år. Av to grunner kunne vi ikke delta i en slik auksjon. Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

10 Først og fremst fordi vi ikke vil gamble med studentenes penger om en konsesjon samt at å bygge et annlegg (til k i tillegg til den kostnaden vi ikke visste ved et løyve) ikke er forsvarlig. Digitalradio Norge har vedtatt å bygge ut den ene frekvensen 13D, mens den resterende 13A ligger brakk inntil de klarer å fylle opp med flere kanaler. Hva skjedde i år? I år fikk vi beskjed om å avslutte våre prøvesendinger på 8A siden det nå var tildelt en fast konsesjon for vårt område. Vi hadde tolket vedtaket som at vi kunne fortsette våre sendinger inntil et alternativ var på plass. Det var det ikke i vår og fremdeles har vi ikke fått et nytt tilbud som kan sammenlignes med vår egen. Vi har i styret kommet frem til tre ulike alternativer. Alt. 1 Digitalradio Norge sitt tilbud Alt 2 Sammen med de andre som i dag (bare på DAB) Alt 3 Overta den ledige konsesjonen i Oslo sammen med nisjene 5 For oss per august 2013 er alternativ nr 3 det absolutt beste både teknisk og økonomisk. Hva vi ønsker/tanker om fremtiden: Vi ønsker å presse på Kulturdepartementet sammen med Rådet for Innvandrerorganisasjoner, fremme ønske om å overta den ubrukte frekvensen i Oslo og bruke media for å sette fokus på lokalradioenes situasjon fordi prosessen er indirekte ekskluderende for minoritets og nisjeradioer og fordi FM-nettet blir slukket i Vi har også begrensede midler og markedet bestemmer. For å forsatt være en seriøs aktør er det helt nødvendig at vi er på samme format som de store kanalene, for hvem sitter igjen med en FM-radio når nettet slukkes? (pensjonister) Digitalradio Norge er kun en lobbyorganisasjon og har ikke et formål eller teknisk innsikt til å drifte et anlegg og vi ønsker ikke å betale mer enn hva vi betaler for FM i dag. Hva får studentene? Forutsigbarhet og tilgjengelighet (ref. Markedsundersøkelsen) Flere timer med relevant innhold, slik som «Kunnskapskanalen» (ikke nødvendigvis musikk). Vi håper Velferdstinget ser hvor konsekvente vi har vært i vår DAB-satsning de siste 5 åra (enten dere har bevilget penger eller ikke), og at dere fortsatt ønsker å støtte oss i harde kampen mot markedskreftene og at vi kan regne med dere i et medieutspill. Husk at det vi oppnår kan også dere være stolte av. AKTØRER: Digitaradio Norge: Digitalradio Norge AS ble stiftet 10. november 2009 av SBS Radio, P4 og NRK. I dag eies selskapet av P4 og NRK og har et tett samarbeid med SBS Radio. Digitalradio Norge har som formål å sikre en smidig overgang til digital radio for alle landets radiolyttere og for berørte profesjonelle aktører. Dette gjør selskapet gjennom to hovedoppgaver, informasjon og operatørvirksomhet. Driver nettsiden Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

11 Medietilsynet: Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati. Medietilsynet fører tilsyn med kringkasting (allmennkringkastingsvilkårene, reklame og sponsing og vern av barn og unge) og er konsesjons- og registreringsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting. Medietilsynet er også klageinstans for fjernsynslisenssaker. Post- og Teletilsynet: PT holder orden på og forvalter frekvenser for mobil, radio, fjernsyn osv. PT auksjonerer bort frekvenser på vegne av Regjeringen. PT har tilsyn med deler av konsesjonen til NTV, som bygget ut det digitale fjernsynsnettet i Norge. Dette var ferdig utbygd over hele landet i desember Norsk Lokalradioforbund: Norsk lokalradioforbund organiserer 132 lokalradioer i Norge. Medlemsstasjonene består av alt fra de store lokalradiostasjonene som eies av de store mediehusene til de små bygderadioene som opererer i hele landet. NLR er høringsinstans for saker fra myndighetene som har interesse for lokalradio, og vi har løpende kontakt med Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Kirke og Kulturdepartementet med flere. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo: Rådet er høringsinstans, og i egenskap av dette er Rådet med og uttaler seg i flyktning- og innvandrersaker. Rådet arbeider for frivillige organisasjoners plass i Oslo kommune. Her sitter også alle representantene for de ulike minoritetsradioene i Oslo som vi samarbeider med. Del 2: Økonomi Ved forrige tildelingsrunde fikk vi innvilget en del midler til vår DAB satning. Etter kutt fra SIO ble vi nødt til å redusere denne posten til Det er viktig å understreke at disse midlene blir stående på konto inntil vi har funnet en permanent løsning. Slik det ser ut i dag trenger vi ekstra midler til å kunne betjene et minimum av de kostnadene vi får ved en overgang. Derfor søker vi om XX kr til denne potten. Alt.1 = kr i året Alt.2 = for dårligere tilbud, pr år Alt. 3 = for god kvalitet 24/7 pr.år Midler vi har: over tre år = totalt i året på tekniske investeringer for selve avvikling av sendinger. Midler vi trenger: over tre år = totalt ( ) i året på tekniske investeringer for selve avvikling av sendinger pr år i leie av sendepunkt og konsesjon. = kr ( inkludert de midlene vi allerede har.) 4.3 Satsningsområde 3: Synlighet Del 1: Politikk Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

12 Som den nylig gjennomførte Medieundersøkelsen i regi av Velferdstinget viser har vi et forbedringspotensiale når det gjelder synlighet. 70% av respondentene sier at de ikke vet om de har tilgang til kanalen selv om vi er tilgjengelige både på FM, internett og inntil nylig DAB. Med rekordhøye søkertall (fra hele SIO) denne høsten mener vi at de tiltakene vi har iverksatt til nå fungerer slik vi ønsker å være synlige der studentene er. Som vi argumenterte for i fjor så er medier mye mer enn bare nyheter, hele kulturdelen er underdekket, mens det er kjempeviktig med kulturinstitusjoner. Vi har en plattform for de som ønsker medietrening, både studenter, politikere og andre foreninger. (Ikke bare oss selv, men mange andre også, som foreksempel Cinema Neuf, Babel Filmklubb, Blindern Hagelag, Grønt UiO, Konservativ studentforening og Litterær Salong.) Vi er det eneste reelle alternativet mellom NRK og de kommersielle kanalene i Oslo og Akershus. Vi lager det som omtales som innholdsradio, det vil si at mellomrommene mellom musikken fylles av mer enn bare lett prat, trafikk- og værmeldinger. Da lokalradioen fikk lov til å starte opp i 1982 var det nettopp et ønske at man skulle ha alternativer til statskanalen og at mediemangfoldet skulle økes. Vi anser det fortsatt som viktig å opprettholde et solid alternativ til NRK, og ikke minst til de kommersielle kanalene. Sett i lys av sommerens diskusjon om pressefrihet, så mener vi at det å kunne være en uavhengig radiokanal som har muligheten og ikke minst lyst til å dekke lokale arrangementer, studentaktiviteter og byens kulturliv, også er en del av å bevare et mediemangfold i Norge. Studenter som samfunnsgruppe havner ofte mellom to stoler, og vi vil være med på å gi denne gruppen plass i mediebildet og i politikken. For å kunne fortsette med dette arbeidet er det essensielt at vi kan følge med i den teknologiske utviklingen og komme oss på DAB, men det er også viktig at studentene faktisk er klar over at vi finnes og hvor de kan finne oss. Derfor vil vi framover fortsette å jobbe med synligheten vår. Under følger noen forslag til hvordan: Utesendinger Radio Nova har, i motsetning til de andre studentmediene, ikke et konkret, fysisk format som fungerer som reklame for det vi driver med. De utesendingene vi har fra de forskjellige studiestedene i Oslo og Akershus er derfor en viktig måte å spre kunnskap om kanalen på. Nye høyttalere vil gjøre terskelen for å gjennomføre en utesending lavere, da vi ikke vil trenge like stor transport eller å tære på andres utstyr for å få det til. Redaksjonskostnader Studenter som søker til oss søker fordi det er relevant for studier, de vet det er et godt miljø, at vi er opptatt av kvalitet og gir god opplæring. Det vi får tilbake er engasjerte studenter som evner å formidle eller utøve faget sitt til sine medstudenter med en motivasjon om å gjøre et god jobb fremfor å få betalt for det de gjør. Vi må desverre si nei til halvparten av årets søkere, dette viser en økt interesse blant studentene også utenfor universitetet (hele ti ulike institusjoner er representert i årets søkerbunke). Vi vil være der studentene er og gi en merverdi, enten det er på skolen eller på de sosiale mediene de bruker. Vi ønsker å stimulere til mer gravende journalistikk og fordele midler til flere redaksjoner med gode journalistiske ideer. Inntil nå har vi hatt 5000 kr å foredele på medlemene våre, noe som er helt umulig å fordele over 150 personer, derfor er dette et nødvendig løft både for Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

13 egenproduksjonen og mulighetene hver enkelt redaksjon har til å promotere seg selv. Vi ønsker å kunne belønne litt av den innsatsen så mange av våre medlemmer legger ned hvert semester, og håper å inspirere til å lage enda bedre radio og til å kanskje bruke litt mer tid og ressurser på enkeltprosjekter. Vi ser for oss at alle medlemmer har anledning til å søke og at midlene kun skal dekke redaksjonelt arbeid som bidrar til å synliggjøre kanalen som helhet. Markedsmidler Vi arbeider med en markedsplan for hele kanalen, men ville vente med konkrete tiltak inntil Medieundersøkelsen lå klar. Derfor har vi til nå i år brukt minimalt med midler til dette. Del 2: Økonomi 2000kr * 47 redaksjoner = Egenkapital Del 1: Politikk De faste utgiftene til Radio Nova har økt de siste årene vokst jevnlig samtidig som våre inntekter har vært stabile. Styret i Radio Nova har de siste årene kuttet og redusert kostnader der det har vært mulig, og det har vært en stor dugnadsånd i radioen. Vår egenkapital består av teknisk utstyr i våre lokaler samt en invesetringskapital øremerket til teknikk. Vi ser det som helt nødvendig å bygge opp igjen egenkapitalen vår til et forsvarlig nivå for å sikre økonomisk trygghet gjennom vanskelige tider og ut i fra god norsk regnskapsskikk. Del 2: Økonomi Vi har budsjettert med et overskudd på for å kunne overføre dette til vår egenkapital som da vil ende på Oppsummering Nova ønsker å være en moderne og fremtidsrettet studentradio. Dette innebærer at Radio Nova må på DAB. I et samfunn der markedskreftene regjerer er det vanskelig for RN å hevde seg og ta opp kampen med de store mediehusene. Men Radio Nova gir ikke opp, vi ønsker å få med Velferdstinget på laget slik at vi sammen med de andre lokalradioene kan vise oss som en viktig medieaktør. Vi kan ikke bare sitte stille og se på at markedet skal få utradere lokalradioene og studentradioene. Medieundersøkelsen peker på mange interessante punkter. Men hovedintrykket er at Radio Nova har økt sitt nedslagsfelt blant studentene. Fra tidligere undersøkelser har Radio Nova oppslutning fra 30 prosent av studentene, noe som viser at det målrettede arbeidet som har vært lagt ned i organisasjonen har båret frukter. Arrangementer som har bidratt til å øke synligheten blant Oslos studenter, som for eksempel Utesendingene, viser at vi tar problemstillingen på alvor og har tenkt å fortsette å satse på dette. Med vennlig hilsen, Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

14 Solveig Skår Erlend B. Sæther Erlend Buflaten Daglig leder Styreleder Ansvarlig redaktør For mer informasjon om programmene se våre programsider eller sendingsoversikten her: Studentradioen i Oslo Radio Nova Bankgiro: Pb 1162 Blindern, 0317 Oslo Org.nr: /11

15 Budsjett og Regnskap / RADIO NOVA pr Konto Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Budsjett INNTEKTER Prosjekt- og kurstilskudd SMF Leieinntekter fra senderanleggsdrift Andre inntekter/tilskudd Sosiale arrangementer (ny 2013) Medlemsavgift (ny 2013) Tilskudd fra semesteravgiften Festivalinntekter Boken om Radio Nova Andre driftsinntekter/salg/arrangementer INNTEKTER TOTALT: ,1 PERSONALKOSTNADER Lønn ,2 Utbetaling næringdrivende (prosjekt) / Ekstralønninger ,4 Avsetning feriepenger Lønn til ansatte totalt: ,5 Arbeidsgiveravgift ,6 Arbeidsgivers andel pensjon ,7 Avsetning arbeidsgiveravgift feriepenger ,8 Obligatorisk yrkesskadeforsikring ,9 Andre personalkostnader / gaver Arbeidsgiverforpliktelser totalt: PERSONALKOSTNADER TOTALT: RADIO DRIFTSKOSTNADER: Senderanleggskostnader FM DAB investering, drift og senderleie ( pr år) DIGAS lisens (database og redigeringsprogram) TONO GRAMO Spotify Investeringer Vedlikehold teknisk Diverse (kabler, batterier, cdr) Opptagere Lagring Investeringer data (inkl. Software) Vedlikehold data Forsikringer utstyr RADIO DRIFTSKOSTNADER TOTALT: KONTOR DRIFTSKOSTNADER Rekvisita Kopiering Aviser og tidsskrifter Kontigenter Porto Investeringer kontor KONTOR DRIFTSKOSTNADER TOTALT: REISE- OG MØTEKOSTNADER Møtekostnader Reisekostnader Kurs- og seminaravgift (ny 2013) REISE- OG MØTEKOSTNADER TOTALT: REDAKSJONSKOSTNADER 6.1 Redaksjonskostnader REDAKSJONSKOSTNADER TOTALT: MARKEDSFØRING Nettsider Trykksaker, plakater, flyers, programmer Rekruttering Utesendinger Transport (ny2013) MARKEDSFØRING TOTALT: REGNSKAP OG REVISJONSKOSTNADER 8.1 Regnskap Lønn

16 8.3 Revisjon REGNSKAP OG REVISJONSKOSTNADER TOTALT:

17 9 9.1 PROSJEKTER Prosjekt- og kurskostnader SMF Arrangementskostnader, andre Sosialkostnader Festivalkostnader Boken om Radio Nova PROSJEKTER TOTALT: AVSKRIVNINGER OG TAP Avskriving maskiner Uforutsette utgifter Tapte fordringer AVSKRIVNINGER OG TAP ANDRE KOSTNADER: Bankkostnader Andre kostnader ANDRE KOSTNADER TOTALT: INNTEKTER TOTALT: KOSTNADER TOTALT: DRIFTSRESULTAT:

18 BUDSJETTNOTER 2014 STUDENTRADIOEN I OSLO Til informasjon: Notene gir noe mer informasjon enn selve budsjettpostene. Vi søker å beskrive inntekter og kostnader så godt som mulig, men skulle det være behov for ytterligere presiseringer kan daglig leder kontaktes på INNTEKTER 1.1 PROSJEKT- OG KURSTILSKUDD SMF (Statens Medietilsyn) Midler vi får innvilget fra Statens Medieforvaktning til å gjennomføre diverse kurs og programproduksjoner. (Ikke drift). Denne posten svarer til kostadspost:9.1 PROSJEKT- OG KURSKOSTNADER SMF (Statens Medietilsyn) 1.2 LEIEINNTEKTER FRA SENDERANNLEGGET I 2009 investerte vi i et eget senderannlegg. Dette har medført at vi har redusert noen av våre kostnader vi har betalt Telenor for å gjøre, samt at vi nå fakturerer RadiOrakel, Tamil Murasam og Pakistansk ungdomsradio og to kanaler for tjenester vi yter dem. Svarer til kostnadspost: 3.1 SENDERANNLEGGSKOSTNADER 1.3 ANDRE INNTEKTER/TILSKUDD Inntekter øremerket prosjektaktivitet. Midler som er innvilget fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord, UiOs Aktivitetsmidler og lignende. Svarer til post:9.2 ARRANGEMENTSKOSTNADER ANDRE 1.4 MEDLEMSAVGIFT OG SOSIALE ARRANGEMENTER - Ny 2013 Postert ut fra 1.3 for mer oversikt. Kun innbetalinger fra våre medarbeidere i forbindelse med hytteturer, sommerfest, julebord, Radiofaglig dag, kurs for nye og kurs for viderekomne. Svarer til post: 9.3 SOSIALKOSTNADER 1.6 FESTIVALINNTEKTER Tilskudd til vår årlige festival NOVAFEST. Finansieres ikke fra kanalens øvrige driftsbudsjett.svarer til post: 9.4 FESTIVALKOSTNADER KOSTNADER 1

19 2.1 LØNN Lønn til alle ansatte, justert opp med 2,2% for EKSTRALØNNINGER I 2014 budsjetteres det med to ukers overlapp for ny daglig leder våren AVSETNING FERIEPENGER Beregnes 12% av faste lønnskostnader 2.5 ARBEIDSGIVERAVGIFT 14,1% av totale lønnskostnader uten feriepenger. 2.6 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON Radio Nova etablerte OTP-avtale i AVSETNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FERIEPENGER 14,1% av post 2.4 FERIEPENGER 2.10 OBLIGATORISK YRKESSKADEFORSIKRING Justert i ANDRE PERSONALKOSTNADER Ekstra opplæring, overlapping, gaver og lignende. 3.1 SENDERANNLEGGSKOSTNADER Kostnader i forbindelse med drift av senderannlegget for FM99,3. Vi betaler for drift av hele frekvensen, mens andre konsesjonærer leie annleggstid av oss. Denne kostnaden vil være stabil de neste tre årene.disse kostnadene inkluderer leie av mast og sendestasjon, frekvenskonsesjon, leielinje og avskrivinger. 3.2 SENDERANNLEGGSINVESTERINGER Denne posten inkluderer investeringer i vårt DAB-prosjekt. Disse kostnadene vil dekke leie eller bygging av eget anlegg, antenner, link og nettverksutstyr, monteringsutgifter og frakt. Se søknad for mer informasjon. 3.3 DIGAS LINSENS Årlig kontigent for å benytte redigeringsverktøyet DIGAS på alle våre arbeidsstasjoner. Vil øke når vi kjøper inn flere arbeidsstasjoner. 3.4 TONO Vederlag til komponister og musikkforleggere. Ved en overgang til DAB vil det i en periode bli økte kostnader i forbindelse med samsending. Det vil bli en dobling i utgifter ved å sende på FM og DAB parallelt. TONO-utgifter er regnet ut fra antall musikktimer og dekningsområdet for signal. 3.5 GRAMO Vederlag til musikere, artister og plateselskaper. Ved en overgang til DAB vil det i en periode bli økte kostnader i forbindelse med samsending. Det vil bli en dobling i utgifter ved å sende på FM og DAB parallelt. GRAMO-utgifter er regnet ut fra antall musikktimer og dekningsområdet for signal. 3.6 SPOTIFY Kontigent per år. 3.7 INVESTERINGER TEKNISK Fast post for mindre tekniske investeringer årlig. Denne posten har blitt kuttet gjentatte ganger de 2

20 siste årene for å gi rom for andre poster. 3.9 VEDLIKEHOLD TEKNISK Posten må økes kraftig i 2014 på grunn av langvarig slitasje på teknisk utstyr OPPTAGERE Per i dag har radiokanalen kun 8 opptagere fordelt på over hundre medlemmer. For å produsere flere timer med innhold må vi investere i mer opptaksutstyr LAGRING All radioproduksjon må etter pålegg fra Statens Medietilsyn loggføre 3 måmeders opptak til en hver tid. I 2014 vil vi produsere mer innhold som krever mer langringsplass i tillegg til all ekstratid som må loggføres INVESTERINGER DATA (inkl. SOFTWARE) Til diverse datautstyr, tastatur, høytalere, kabler etc. 4.1 REKVISITA En økning i medlemsmasse og behov for printing, kopiering og annet kontorutstyr gjør at posten vil øke i KOPIERING Kostnader for drift av kopimaskin, service, toner og andre utgifter knyttet til kopiering. 4.4 KONTIGENTER Til å betale kursavgifter og medlemsskap i Lokalradioforbundet, Lokalradioene i Oslo og til seminarer i forbindelse med studentpolitikken. 4.5 PORTO Til forsendelse av brev og premier i forbindelse med radiokonkurranser. 4.6 INVESTERINGER KONTOR Investering i ny printer. 5.1 MØTEKOSTNADER Økt møtevirksomhet i forbindelse med planlegging av arrangementer og teknisk overgang til DAB+. Radio Nova har ca. 15 møter ukentlig, dette er blant annet dagtidsmøter, redaksjonsmøter, allmøter og styremøter. 5.2 REISEKOSTNADER Posten må økes for å finansiere deltagelse ved møter arrangert av Studentradioene i Norge og landsmøte i Norsk Lokalradioforbund. Transportkostnader til redaksjoner sin aktivitet. Om vi mottar reisestøtte legges dette til post: 1.3 ANDRE INNTEKTER/ TILSKUDD 5.3 KURS OG SEMINARAVGIFT Kostnaden ved å delta på seminarer og konferanser for våre medarbeidere. 6.1 REDAKSJONSKOSTNADER Øremerkede midler til artiviteter intitiert av våre medarbeidere. Skal finansiere utgifter under sending, innkjøp av materiale, undersøkelser og billletter til arrangementer. Må økes i 2014 for å stimulere til flere prosjekter utenfor studio. 7.1 NETTSIDER Leie av domenet for nettsider. 7.3 REKRUTTERING Kostnader i forbindelse med rekruttering begge semestre. 3

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO SINE ASTAD LEDER SBIO ODA KROGSTAD ØKONOMIANSVARLIG SBIO 2 Innhold Søknad for 2011... 4 Organisasjonskart... 8 Studentforeningen

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer