magicolor 2430 DL Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magicolor 2430 DL Brukerveiledning"

Transkript

1 magicolor 2430 DL Brukerveiledning S F

2 Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert for optimal ytelse i Windows- og Macintoshmiljø samt i andre miljøer. Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke eller registrert varemerke for KONICA MINOLTA PRINT- ING SOLUTIONS U.S.A., INC. Opphavsrett Copyright (c) 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Med enerett. Dette dokumentet må ikke kopieres, helt eller delvis, og heller ikke overføres til andre medier eller språk, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra KON- ICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Merknad KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne veiledningen og på utstyret som er beskrevet i denne, uten ytterligere varsel. Det er gjort store anstrengelser for å sørge for at denne veiledningen ikke inneholder unøyaktigheter eller feil. Imidlertid utsteder ikke KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. noen garanti av noe slag, inkludert men ikke begrenset til enhver underforstått garanti for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til denne manualen. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for feil i denne veiledningen eller for tilfeldige, spesielle eller følgeskader som resultat av at denne veiledningen stilles til disposisjon, eller for bruk av denne veiledningen ved drift av utstyret, eller i forbindelse med utstyrets ytelser når det brukes i tråd med veiledningen.

3 LISENSAVTALE Denne pakningen inneholder følgende materiell som er levert av Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): Programvare inkludert som del av utskriftssystemet, digitalt kodet maskinlesbar outline-data kodet i det spesielle formatet og på den krypterte formen ("Skrifttypeprogrammer"), annen programvare som kjører på et datamaskinsystem, for bruk i forbindelse med utskriftsprogramvaren ("Vertsprogramvare"), samt relatert skriftlig veiledningsmateriale ("Dokumentasjon"). Termen "Programvare" skal brukes til å beskrive utskriftsprogramvare, skrifttypeprogrammer og/eller vertsprogram og også inkludere oppgraderinger, modifiserte versjoner, tillegg og kopier av programvaren. Programvaren lisensieres til deg under vilkårene i denne avtalen. KMBT gir deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaren og dokumentasjonen, forutsatt at du godtar følgende vilkår: 1. Du kan kun bruke utskriftsprogramvaren og medfølgende skrifttypeprogrammer for utskrift til de lisensierte enhetene/enheten, og kun til dine egne interne forretningsformål. 2. I tillegg til lisensen for skrifttypeprogrammer omtalt i seksjon 1 ("Utskriftsprogramvare") ovenfor, kan du bruke Roman-skrifttypeprogrammer til å reprodusere størrelse, stil og versjoner av bokstaver, tall, tegn og symboler ("Skriftsnitt") på display eller monitor, til egne interne forretningsformål. 3. Du kan lage én sikkerhetskopi av vertsprogramvaren, forutsatt at sikkerhetskopien ikke blir installert eller brukt på en annen datamaskin. Uavhengig av begrensningen ovenfor, kan du installere programvaren på flere datamaskiner når den kun brukes sammen med ett eller flere utskriftssystemer som kjører utskriftsprogramvaren. 4. Du kan overdra rettighetene i denne avtalen til en mottaker som får alle lisensens rettigheter og interesser i den aktuelle programvaren og dokumentasjonen ("Mottaker"), forutsatt at du overdrar til mottakeren all programvare og dokumentasjon og at mottakeren godtar å være bundet av alle vilkår i denne avtalen. 5. Du godtar at du ikke skal modifisere, tilpasse eller oversette programvare og dokumentasjon. 6. Du godtar at du ikke vil prøve å endre, demontere, dekryptere, foreta omvendt utvikling eller dekompilere programvaren. 7. Rettigheter og eierskap til programvare og dokumentasjon samt alle reproduksjoner av disse skal forbli hos KMBT og dennes lisensgiver. 8. Varemerker skal brukes i tråd med vanlig praksis for varemerker, inkludert identifikasjon av navnet til varemerkets eier. Varemerker kan kun brukes til å identifisere materiale som er skrevet ut med programvaren. Slik bruk av et varemerke gir deg ingen eierrettigheter til det aktuelle varemerket. 9. Du kan ikke leie ut, lease, lisensiere, låne ut eller overdra versjoner eller kopier av programvarelisens du ikke benytter, eller programvare som ligger på ubenyttet media, unntatt som del av permanent overdragelse av all programvare og dokumentasjon som beskrevet ovenfor. 10. KMBT eller våre lisensgivere vil ikke i noe tilfelle påta seg noe ansvar eller erstatningsansvar for tilfeldige INDIREKTE, STRAFFERELATERTE eller spesielle skader, inkludert eventuelt tap av fortjeneste eller tapt innsparing, selv om KMBT er blitt gjort oppmerksom på muligheten av slike skader og tap, eller for eventuelle krav fra tredjepart. KMBT eller lisensgivere frasider seg ethvert garantiansvar i forhold til programvaren, uttalt eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål samt i forhold til tredjeparts rettigheter og overtredelse av disse. I visse land er det ikke tillatt med eksklusjon eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, og derfor kan det hende at ovenstående begrensninger ikke gjelder for deg.

4 11. Merknad for statlig sluttbruker: Denne programvaren er "kommersiell vare" slik begrepet er definert i 48 C.F.R.2.101, og består av "kommersiell dataprogramvare" og "dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare," slik begrepene er brukt i 48 C.F.R. 12,212. I overensstemmelse med 48 C.F.R og 48 C.F.R til og med , alle U.S. Government End Users erverver programvaren kun med rettighetene som er fastlagt der. 12. Du godtar at du ikke skal eksportere programvaren i noen form eller i strid med noen anvendbar lov eller forskrift angående eksportkontroll til noe land. Kun for EUs medlemsstater Dette symbolet betyr: Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall! Ta kontakt med dine lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering. Hvis man kjøper et nytt apparat, kan det gamle apparatet også leveres til forhandleren for videre avfallshåndtering. Resirkulering av dette produktet vil bidra til å bevare naturressursene og hindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse på grunn av feilaktig avfallshåndtering.

5 Innhold 1 Innledning... 1 Bli kjent med skriveren 2 Plassbehov 2 Skriverens deler 3 Sett forfra 3 Sett forfra med tilleggsutstyr 4 Sett bakfra med tilleggsutstyr 4 2 Installasjon av programvare... 5 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon 6 Drivere 6 Verktøy 6 Systemkrav 7 Valg av driveralternativer/standardinnstillinger (for Windows) 8 Avinstallere skriverdriveren (for Windows) 9 Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows) 9 Windows XP/Server Contents i

6 Windows 2000/Me/98SE/NT Bruke skriverdrivere 10 Felles knapper 10 OK 10 Avbryt 10 Bruk 10 Hjelp 10 Easy Set 11 Sideoppsett 11 Skriverbilde 11 Kategorien Oppsett 11 Kategorien Papir 11 Kategorien Kvalitet 12 Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger 12 3 Bruke Windows Statusdisplay og Skriverstatussenter...13 Arbeide med Statusdisplay 14 Innledning 14 Åpne Statusdisplay og vise rekvisitastatus 14 Endre størrelsen på Statusdisplayvinduet 14 Bruke Statusdisplay 14 Gjenkjenne statusdisplayvarsler 15 Komme i gang etter Statusdisplay-varsel 15 Lukke Statusdisplay 15 Arbeide med Skriverstatussenter 16 Innledning 16 Systemkrav 16 Åpne Skriverstatussenter og vise rekvisitastatus 16 Bruke Skriverstatussenter 17 Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler 18 Lukke Skriverstatussenter 18 4 Skriverens kontrollpanel og konfigurasjons- meny...19 Om kontrollpanelet 20 Kontrollpanelets indikatorer og taster 20 Tonernivåindikatorer 22 Oversikt over konfigurasjonsmenyen 22 Konfigurasjonsmeny 23 Spesialsider -meny 26 Språkmeny 26 Engine-meny 26 Network-meny 30 Consumables-meny 32 Meny for direkte utskrift 33 5 Direkte utskrift...35 ii Contents

7 Skrive ut direkte 36 Skrive ut direkte fra et digitalkamera 36 6 Bruk av papir Papirspesifikasjoner 40 Papirtyper 41 Glatt papir (Resirkulert papir) 41 Tykt papir 42 Konvolutter 43 Etiketter 44 Brevhode 45 Postkort 45 Transparenter 46 Glanset 47 Hva er garantert skrivbart område (bildeområde)? 48 Skrivbart område-konvolutter 48 Sidemarger 48 Legge inn papir 49 Skuff 1 (Universalskuff) 49 Legge inn glatt papir 49 Annet utskriftsmateriale 51 Legge inn Konvolutter 51 Legge inn Etiketter/Postkort/Tykt papir/transparent 55 Skuff 2 56 Legge inn glatt papir 56 Dobbeltsidig utskrift 60 Utmatingsskuff 61 Lagring av papir 62 7 Skifte forbruksvarer Skifte forbruksvarer 64 Om tonerkassetter 64 Skifte en tonerkassett 67 Skifte skrivetrommel 72 8 Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 76 Rengjøre skriveren 78 Eksteriør 78 Innvendige deler 79 Rengjøre papirmatevalse og laserlinse 79 Rengjøre dupleksutstyrets matevalser 82 Rengjøre papirmatevalsene for skuff 2 84 Lagre skriveren 85 9 Feilsøking Contents iii

8 Innledning 88 Skrive ut side med konfigurasjon 88 Forhindre feilmating av papir 89 Forklaring av papirbanen 90 Rette feilmating av papir 90 Meldinger om feilmating av papir og prosedyrer for fjerning 92 Fjerne feilmatet papir fra skriveren 92 Fjerne feilmating av papir fra skuff 2 95 Fjerne feilmating av papir fra dupleksutstyr 97 Løse problemer med feilmating av papir 99 Løse andre problemer 101 Løse problemer med utskriftskvaliteten 105 Status-, feil-, og servicemeldinger 111 Vanlige statusmeldinger 111 Feilmeldinger (Advarsel) 112 Feilmeldinger (operatørmelding) 113 Servicemeldinger Installere tilleggsutstyr Innledning 118 Antistatisk beskyttelse 118 Dual in-line minnemodul (DIMM) 119 Installere en DIMM 120 Dupleksutstyr 122 Installere dupleksutstyr 123 Skuff Installere skuff Støvdeksel 127 Installere støvdekselet 127 Legge inn papir i skuff 1 med støvdekselet installert 128 A Tillegg Sikkerhetsspesifikasjoner 132 Tekniske spesifikasjoner 132 Skriver 132 Oversikt over forventet levetid for forbrukesvarer 135 Vårt engasjement for miljøvern 136 Hva er et ENERGY STAR-produkt? 136 iv Contents

9 Innledning

10 Bli kjent med skriveren Plassbehov For å sørge for enkel betjening og utskifting av rekvisita samt enkelt vedlikehold, skal man overholde det anbefalte plassbehovet som er angitt nedenfor. 259 mm (10,2") 341 mm (13,4") 115,8 mm (4,56") 715,8 mm (28,2") 210,2 mm (8,3") 560,8 mm (22,1") 430 mm (16,9") 771,0 mm (30,4") Sett forfra Sett fra siden Alternativene vises i skygge i illustrasjone over. 2 Bli kjent med skriveren

11 Skriverens deler Etterfølgende skisser viser skriverens deler som det refereres til gjennom hele denne veiledningen, så bruk litt tid på å bli kjent med dem. Sett forfra 1- Utmatingsskuff Kontrollpanel 3- Frontdeksel 4- KONICA MINOLTA Port for direkte utskrift fra digitalkamera Skuff 1 (Universalskuff) 6- Strømbryter Toppdeksel 8- Overføringsbelteenhet 8 9- Varmeelement 10- Varmeelementets separatorarmer 11- Skrivetrommel 12- Tonerkassettkarusell (inneholder 4 tonerkassetter: C, M, Y og K) USB- port 14-10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet-port Tonerkassett Bli kjent med skriveren 3

12 Sett forfra med tilleggsutstyr 1- Skuff 2 1 Sett bakfra med tilleggsutstyr 1- Dupleksutstyr 1 4 Bli kjent med skriveren

13 Installasjon av programvare

14 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon Drivere Drivere Skriverdriver for Windows XP/Server 2003/2000 Skriverdriver for Windows Me/98SE Skriverdriver for Windows NT 4.0 Skriverdriver for Macintosh OS X Skriverdriver for Linux Bruk/Fordeler Disse driverne gir deg tilgang til alle funksjonene på skriveren, inkludert ferdiggjøring og avansert layout. Se også "Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows)" på side 9. For detaljerte opplysninger om skriverdrivere for Macintosh og Linux kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. For detaljerte opplysninger om installasjon av skriverdriverne kan du se i installasjonsveiledningen for magicolor 2430 DL. Verktøy Verktøy Statusdisplay (kun Windows) Skriverstatussenter (kun Windows) PageScope webtilkobling Bruk/Fordeler Fra Statusdisplay kan du sjekke aktuell status for skriveren, slik som forbruksvarer og informasjon om feil. For informasjon, se "Arbeide med Statusdisplay" på side 14. Her kan du sjekke statusen for KONICA MINOLTA-produkter i samme nettverk. For informasjon, se "Arbeide med Skriverstatussenter" på side 16. Ved hjelp av nettleseren kan du sjekke skrivernes status, og alle innstillinger kan endres. For informasjon, se referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. 6 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon

15 Systemkrav PC Pentium 2:400 MHz (Pentium 3:500 MHz eller høyere anbefales.) Power Mac G3 eller senere (G4 eller senere anbefales.) Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT bits-driveren støtter x64-operativsystemer som kjører med AMD64 eller Intel Pentium 4 med EM64T-plattformer. Mac OS X 10.2 eller senere Red Hat Linux 8.0 eller senere, SuSE Linux 8.1 eller senere Ledig plass på harddisken Cirka 20 MB ledig plass på harddisken for skriverdriver og Statusdisplay Cirka 128 MB ledig plass på harddisken for bildebehandling RAM 128 MB eller mere CD-ROM/DVD-stasjon I/U-grensesnitt 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet-port USB Revision 2.0- og USB Revision 1.1-kompatibel port For detaljerte opplysninger om skriverdrivere for Macintosh og Linux kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. Systemkrav 7

16 Valg av driveralternativer/ standardinnstillinger (for Windows) Før du begynner å bruke skriveren råder vi deg til å kontrollere/endre standardinnstillingene for driveren. Hvis du har installert tilleggsutstyr må du også angi dette i driveren. 1 Velg egenskaper for driveren som følger: (Windows XP/Server 2003) Fra Start-menyen velger du Skrivere og telefakser for å vise mappen Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. (Windows 2000) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. (Windows Me/98SE) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Egenskaper. Velg Skriveregenskaper. (Windows NT 4.0) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velgdokumentstandard. 2 Hvis du har installert tilgjengelig tilleggsutstyr skal du gå videre til neste trinn. Hvis ikke, fortsett med trinn 8. 3 Velg kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger. 4 Sjekk at tilleggsutstyret er blitt korrekt identifisert. Fordi Autokonfigurer er valg som standard for denne driveren, vil installert tilleggsutstyr bli automatisk identifisert. Hvis tilleggsutstyret av en eller annen grunn ikke er korrekt identifisert, skal du følge prosedyren som beskrives i trinn 5 til og med 7. 5 Fjern markeringen i avmerkingsboksen Autokonfigurer. 6 Velg et tilleggsutstyr (ett av gangen) og klikk Legg til. Tilleggsutstyret flyttes til listen Installert tilleggsutstyr. Hvis du uforvarende legger til et tilleggsutstyr, skal du velge det i listen Installert tilleggsutstyr og så klikke Fjern. 8 Valg av driveralternativer/standardinnstillinger (for

17 7 Klikk på Bruk. Avhengig av versjonen på operativsystemet, vil kanskje Bruk ikke bli vist. I så fall skal du fortsette med neste trinn. 8 Velg kategorien Papir. Velg standardinnstillinger for skriveren, slik som f.eks. det standard papirformatet du bruker. 9 Klikk på Bruk. 10 Klikk OK for å gå ut av dialogboksen Egenskaper. Avinstallere skriverdriveren (for Windows) Dette kapittelet beskriver hvordan du avinstallerer skriverdriveren magicolor 2430 DL ved behov. 1 Fra Start-menyen (Windows XP/Server 2003: start)-menyen, velg Programmer (Windows XP/Server 2003: Alle programmer), KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Avinstaller. 2 I avinstalleringsvinduet velger du KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. Klikk på Avinstaller. 3 Driveren magicolor 2430 DL vil bli avinstallert fra maskinen din. Hvis du bruker Windows 98SE starter du maskinen på nytt etter avinstallering av skriverdriveren. Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows) Windows XP/Server Fra Start-menyen velger du Skrivere og telefakser for å vise mappen Skrivere og telefakser. 2 Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. Avinstallere skriverdriveren (for Windows) 9

18 Windows 2000/Me/98SE/NT Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere 2 Vise skriverdriverens innstillinger: Windows 2000-Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430DL og velg Utskriftsinnstillinger. Windows Me/98SE-Høyreklikk på skriverikonet for magicolor 2430DL, velg Egenskaper og deretter Skriveregenskaper. Windows NT 4.0-Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430DL og velg Dokumentstandard. Bruke skriverdrivere Felles knapper Knappene som beskrives nedenfor vises under alle kategorier. OK Klikk for å gå ut av dialogboksen Egenskaper og lagre alle endringer. Avbryt Klikk for å gå ut av dialogboksen Egenskaper uten å lagre endringer. Bruk Klikk for å lagre alle endringer uten å gå ut av dialogboksen Egenskaper. Avhengig av versjonen på operativsystemet, vil kanskje Bruk ikke bli vist. Hjelp Klikke for å vise hjelp. 10 Bruke skriverdrivere

19 Easy Set For å lagre nåværende innstillinger, legger du inn navnet og trykker Lagre. Senere kan de lagrede innstillingene velges fra rullegardinlisten. Velg Standard i rullegardinlisten for å tilbakestille alle kategoriers funksjoner til opprinnelige verdier. Sideoppsett Marker dette alternativet for å vise et eksempel på sideoppsettet i bildeområdet. Skriverbilde Klikk på knappen for å vise et bilde av skriveren (med alt installert tilleggsutstyr) i bildeområdet. Kategorien Oppsett Kategorien Oppsett lar deg Skrive ut flere sider i et dokument på samme side (n opp-utskrift) Legge på vannmerke på dokumenter som skrives ut Utforme egendefinerte vannmerker Angi dobbeltsidig- og hefteutskrift Angi papirkilde Angi papirtype Angi forskjellig papir for første side i et dokument Kategorien Papir Kategorien Papir lar deg Angi formatet på det originale dokumentet Angi egendefinerte papirformater Tilpasse dokumenter for utskrift til et angitt papirformat Velge papirformat for utskriftene Skalere (forstørre/redusere) dokumenter Angi papirets retning Angi antall eksemplarer Slå skriverens sorteringsfunksjon på/av Bruke skriverdrivere 11

20 Slå funksjonen Send én gang på/av Skrive ut med overlegg Opprette/redigere et overlegg Kategorien Kvalitet Kategorien Kvalitet lar deg Skifte mellom fargeutskrift og svart/hvitt utskrift Angi fargetilpasning (bilder, grafikk, tekst) Angi oppløsning for utskriften Kontrollere tonene i et bilde (Kontrast) Kontroller mørkheten i et bilde (Lysstyrke) Kontroller fargerenheten i et bilde (Fargemetning) Kontrollere klarheten i et bilde (Skarphet) Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger lar deg Automatisk identifisere installerte alternativer Aktiver skuff 2 og/eller dupleksutstyret Legge inn brukernavnet som sendes sammen med utskriftsjobben(e) Vis informasjon om skriverdriveren 12 Bruke skriverdrivere

21 Bruke Windows Statusdisplay og Skriverstatussenter

22 Arbeide med Statusdisplay Innledning Statusdisplayet viser informasjon om skriverens aktuelle status. Du må aktivere støtte for toveis skriverkommunikasjon fra Skriveregenskaper for å kunne betjene skriveren på riktig måte når Statusdisplay åpnes. Åpne Statusdisplay og vise rekvisitastatus Utfør et av følgende trinn for å åpne Statusdisplay: Windows XP/Server 2003-Fra Start-menyen velger du Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Status. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0-Fra Start-menyen velger du Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy, og så magicolor 2430DL Status. Endre størrelsen på Statusdisplayvinduet Fra displaymenyen velger du Status (Reduser) for å redusere størrelsen på vinduet. Fra displaymenyen velger du Status (Utvid) for å øke størrelsen på vinduet. Bruke Statusdisplay Når bakgrunnen på skriverens bildeskjerm er grønn, er skriveren i standby-modus eller en jobb skrives ut på normal måte. Når bakgrunnen på skriverens bildeskjerm er rød, foreligger det en feil og utskriften har blitt avbrutt. Skriverens status og feilmeldingen vises i dialogboksen på venstre side. Funksjonsområdene inkluderer: Skriverstatus-Viser tekstmeldinger som beskriver skriverens aktuelle driftsstatus. Hvordan gjenopprette-gir deg en forklaring på hva du må gjøre for å rette på problemer og få skriveren i gang igjen etter feil. Advarselstatus-Viser tekstmeldinger som varsler om tilstander som f.eks. lavt tonernivå. 14 Arbeide med Statusdisplay

23 Skriverstatusbilde-Viser en grafisk skisse over skriveren og indikerer hvor problemet er. Utskriftsstatus-Viser statusen for den aktuelle skriverjobben. Velg meldingsboks-lar deg velge hvilke(n) melding(er) du vi ha i forgrunnen når denne spesielle tilstanden inntreffer på skriveren. Skriverinformasjon-Lar deg sjekke forskjellige typer informasjon, som f.eks. antall utskrifter. Rekvisitastatus-Viser forbruksstatus (cirka prosentvis igjen) for hver tonerkassett. Gjenkjenne statusdisplayvarsler Når Statusdisplay oppdager et utskriftsproblem, skifter ikonet på Windows oppgavelinje fra grønn (normal) til gul (advarsel) eller rød (feil), avhengig av hvor alvorlig skriverproblemet er. Komme i gang etter Statusdisplay-varsel Når Statusdisplay varsler deg om et utskriftsproblem, skal du dobbeltklikke på ikonet på Windows oppgavelinje for å åpne Statusdisplay. Statusdisplay identifiserer hvilken type feil som har oppstått. Lukke Statusdisplay For å lukke Statusdisplay fra Fil-menyen, velger du Avslutt. Hvis du klikker på X-knappen i øvre høyre hjørne på Statusdisplay-vinduet for å lukke vinduet, vil Statusdisplay fortsatt være tilgjengelig nede til høyre på oppgavelinjen. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne Statusdisplay-vinduet igjen. Gjenkjenne statusdisplayvarsler 15

24 Arbeide med Skriverstatussenter Innledning Skriverstatussenter er et program som viser statusen for flere skriverenheter som er tilkoblet verten via lokale porter (USB) eller nettverksporter. Skriverstatussenter lokaliserer nettverksskrivere ved hjelp av Service Location Protocol (SLP), og støtte kun skriverenheter som svarer på KONICA MINOLTA--spesifikke SLP- og PJL-spørringer, som f.eks. magicolor 2300 DL, magicolor 2430 DL, magicolor 5430 DL, magicolor 5440 DL. Hvis et KONICA MINOLTA-produkt ikke er kompatibelt med både SLP og KONICA MINOLTA--spesifikk PJL, er det ikke mulig å bruke Skriverstatussenter. Du må aktivere støtte for toveis skriverkommunikasjon fra Skriveregenskaper for å kunne betjene skriveren på riktig måte når Statusdisplay åpnes. Systemkrav Operativsystem Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 Skriverporter som er støttet av Skriverstatussenter Ethernet-port USB-port Åpne Skriverstatussenter og vise rekvisitastatus Følg beskrivelsen av korrekt bruk nedenfor for å åpne Skriverstatussenter. Windows XP/Server 2003-Fra Start-menyen velger du Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Skriverstatussenter. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0-Fra Start-menyen velger du Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Skriverstatussenter. 16 Arbeide med Skriverstatussenter

25 Bruke Skriverstatussenter Skrivernavn-Viser modellnavnet for den lokale skriveren eller skriveren i et nettverk, sammen med et skriverikon. Skriverikonet endrer farge alt etter tilkobling og skriverstatus. Rødt ikon indikerer en feil, gult ikon indikerer varsel og grønt ikon indikerer normal drift. Avhengig av innstillingene i dialogboksen Alternativer, vises Statusdisplay eller PageScope webtilkobling når du dobbeltklikker på skrivernavnet. Hvis navnet på skriveren ikke kan oppdages, vises "Ukjent" ved siden av skrivernavnet. Hvis den valgte skriveren er inkompatibel med Statusdisplay eller PageScope webtilkobling, vil det ikke vises når du dobbeltklikker skrivernavnet. Hvis enheten er koblet til USB-porten, eller hvis "Kan ikke koble til" vises under Status, vil Statusdisplay eller PageScope webtilkobling ikke bli vist, selv om du dobbeltklikker på skrivernavnet. Port-Viser navnet på porten som skriveren er koblet til. For en lokal skriver vises typen (USB). For en nettverksskriver vises IP-adressen. Status-Viser skriverens status. Det blir vist samme informasjon for skriverstatus som i Statusdisplay. Rekvisitastatus: C,M,Y,K %Gjenstår-Viser (i prosent) cirka mengde med toner som er igjen i kassetten. De angitte verdiene er, fra venstre: C (cyan), M (magenta), Y (gul) and K (svart). Klikk på overskriften i hver kolonne for å skifte visning fra synkende til stigende. Handlingsmeny Oppdater skrivere-søker igjen etter skrivere i nettverket. Nettverksskrivere-Lar deg legge til eller fjerne IP-adressen for nettverksskrivere. Arbeide med Skriverstatussenter 17

26 Alternativer Statusmonitorprogram for nettverksskrivere Tidsavbrudd Angi om Statusdisplay eller PageScope webtilkobling skal vises når man dobbeltklikker skriverens navn på skjermen. Standardinnstilling er Statusdisplay. Denne innstillingen gjelder bare for nettverksskrivere. Tidsavbruddintervaller kan angis. Tidsavbrudd ved søk etter ny skriver Tidsavbrudd for spørring om skriverstatus Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler Hvis rødt eller gult ikon vises, skal du åpne Statusdisplay eller PageScope webtilkobling og så sjekke den detaljerte informasjonen. For informasjon om Statusdisplay, se "Arbeide med Statusdisplay" på side 14. For informasjon om PageScope webtilkobling kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. Lukke Skriverstatussenter For å lukke Skriverstatussenter, velger du Avslutt på Handling-menyen eller klikk på X-knappen i øvre høyre hjørne av Skriverstatussenter-vinduet. 18 Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler

27 Skriverens kontrollpanel og konfigurasjonsmeny

28 Om kontrollpanelet Kontrollpanelet på toppen av skriveren brukes til å styre skriverens operasjoner. I tillegg viser det aktuell status for skriveren, inkludert eventuelle forhold som du må gjøre noe med. 1 2 Ready Error 3 Toner MELDINGS- VINDU Y M C K Menu Select Cancel Kontrollpanelets indikatorer og taster Nr. Indikator Av På 1 Skriveren er ikke klar til Skriveren er klar til å å motta data. motta data. Ready 2 Ingen problemer. Skriveren krever tilsyn fra brukeren (ledsages Error vanligvis av en statusmelding i meldingsvinduet). 20 Om kontrollpanelet

29 Nr. Tast Funksjon 3 Går oppover i menystrukturen Ruller oppover gjennom de tilgjengelige tegnene innenfor et menyalternativ som kan endres tegn for tegn 4 Går til høyre i menystrukturen Går til høyre gjennom de tilgjengelige menyalternativene 5 Går nedover i menystrukturen. Ruller nedover gjennom de tilgjengelige tegnene innenfor et menyalternativ som kan endres tegn for tegn 6 Går til venstre i menystrukturen Går til venstre gjennom de tilgjengelige menyalternativene 7 Avbryter menyen som vises eller menyvalget Cancel Lar deg avbryte én eller alle utskriftsjobber som for øyeblikket skrives ut eller behandles: 1. Trykk på Avbryt-tasten. 2. Trykk høyre eller venstre-tast for å velge enten JOB CANCEL/CURRENT JOB eller JOB CANCEL/ALL JOBS. 3. Trykk på Velg-tasten. Utskriftsjobben(e) avbrytes. 8 Åpner menysystemet Går nedover i menystrukturen Velger det viste menyalternativet Om kontrollpanelet 21

30 Tonernivåindikatorer Indikatorene nedenfor kan bli vist, og de indikerer mengden med toner som gjenstår i gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K) tonerkassett. READY Toner Y M C K Oversikt over konfigurasjonsmenyen Menyen med innstillinger for magicolor 2430 DL som er tilgjengelige fra kontrollpanelet, har en struktur som vist nedenfor. 22 Oversikt over konfigurasjonsmenyen

31 Konfigurasjonsmeny READY MENU SPECIAL PAGES PRINT CONFIG PAGE TOTAL FACE COUNT xxxxxx PRINT TEST PAGES COLOR FACE COUNT xxxxxx PRINT MENU MAP BW FACE COUNT xxxxxx MENU LANGUAGE LANGUAGE SET ENGELSK CONTROLLER VER. xx.xxx LANGUAGE SET FRENCH ENGINE VER. xxxxxxxxxxxxxx LANGUAGE SET GERMAN COLOR CALIBRATION LANGUAGE SET ITALIAN REMOVE ALL TONER LANGUAGE SET PORTUGUESE ENERGY SAVER*** xxx LANGUAGE SET SPANISH RESTORE USER DEFAULT LANGUAGE SET CZECH LANGUAGE SET JAPANESE MENU ENGINE ENGINE REPLACE TONER ENGINE TONER EMPTY ENERGY SAVER* xxxxxxxx AUTO CONTINUE xxx TRAY CHAINING** xxx * Vises kun på modellene for det amerikanske kontinent hvis ENERGY SAVER i menyen ENGINE/SER- VICE/ENERGY SAVER er satt på ON. **Vises kun hvis skuff 2 er installert. *** Vises kun på modellen for det amerikanske kontinent. ENGINE SERVICE Oversikt over konfigurasjonsmenyen 23

32 MENU NETWORK DHCP:xx BOOTP:xx IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx SUBNET MASK xxx.xxx.xxx.xxx GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx MAC ADDRESS 00206Bxxxxxx SNMP:xx FORCED MODES * xx/xx/xx MENU CONSUMABLE USAGE BLACK TONER xx% REMAINING CYAN TONER xx% REMAINING MAGENTA TONER xx% REMAINING YELLOW TONER xx% REMAINING DRUM CARTRIDGE xx% REMAINING * Noen eldre nettverkshub er med faste kommunikasjonsmoduser kommuniserer ikke skikkelig med automatisk konfigurerte enheter. I slike tilfeller skal du bruke menyen NETWORK/FORCED MODES til å konfigurere skriveren for de aktuelle hub-innstillingene og aktivere kommunikasjonen. 24 Oversikt over konfigurasjonsmenyen

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 flerfunksjonsenhet Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer