magicolor 2430 DL Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magicolor 2430 DL Brukerveiledning"

Transkript

1 magicolor 2430 DL Brukerveiledning S F

2 Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert for optimal ytelse i Windows- og Macintoshmiljø samt i andre miljøer. Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke eller registrert varemerke for KONICA MINOLTA PRINT- ING SOLUTIONS U.S.A., INC. Opphavsrett Copyright (c) 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Med enerett. Dette dokumentet må ikke kopieres, helt eller delvis, og heller ikke overføres til andre medier eller språk, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra KON- ICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Merknad KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne veiledningen og på utstyret som er beskrevet i denne, uten ytterligere varsel. Det er gjort store anstrengelser for å sørge for at denne veiledningen ikke inneholder unøyaktigheter eller feil. Imidlertid utsteder ikke KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. noen garanti av noe slag, inkludert men ikke begrenset til enhver underforstått garanti for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til denne manualen. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for feil i denne veiledningen eller for tilfeldige, spesielle eller følgeskader som resultat av at denne veiledningen stilles til disposisjon, eller for bruk av denne veiledningen ved drift av utstyret, eller i forbindelse med utstyrets ytelser når det brukes i tråd med veiledningen.

3 LISENSAVTALE Denne pakningen inneholder følgende materiell som er levert av Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): Programvare inkludert som del av utskriftssystemet, digitalt kodet maskinlesbar outline-data kodet i det spesielle formatet og på den krypterte formen ("Skrifttypeprogrammer"), annen programvare som kjører på et datamaskinsystem, for bruk i forbindelse med utskriftsprogramvaren ("Vertsprogramvare"), samt relatert skriftlig veiledningsmateriale ("Dokumentasjon"). Termen "Programvare" skal brukes til å beskrive utskriftsprogramvare, skrifttypeprogrammer og/eller vertsprogram og også inkludere oppgraderinger, modifiserte versjoner, tillegg og kopier av programvaren. Programvaren lisensieres til deg under vilkårene i denne avtalen. KMBT gir deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaren og dokumentasjonen, forutsatt at du godtar følgende vilkår: 1. Du kan kun bruke utskriftsprogramvaren og medfølgende skrifttypeprogrammer for utskrift til de lisensierte enhetene/enheten, og kun til dine egne interne forretningsformål. 2. I tillegg til lisensen for skrifttypeprogrammer omtalt i seksjon 1 ("Utskriftsprogramvare") ovenfor, kan du bruke Roman-skrifttypeprogrammer til å reprodusere størrelse, stil og versjoner av bokstaver, tall, tegn og symboler ("Skriftsnitt") på display eller monitor, til egne interne forretningsformål. 3. Du kan lage én sikkerhetskopi av vertsprogramvaren, forutsatt at sikkerhetskopien ikke blir installert eller brukt på en annen datamaskin. Uavhengig av begrensningen ovenfor, kan du installere programvaren på flere datamaskiner når den kun brukes sammen med ett eller flere utskriftssystemer som kjører utskriftsprogramvaren. 4. Du kan overdra rettighetene i denne avtalen til en mottaker som får alle lisensens rettigheter og interesser i den aktuelle programvaren og dokumentasjonen ("Mottaker"), forutsatt at du overdrar til mottakeren all programvare og dokumentasjon og at mottakeren godtar å være bundet av alle vilkår i denne avtalen. 5. Du godtar at du ikke skal modifisere, tilpasse eller oversette programvare og dokumentasjon. 6. Du godtar at du ikke vil prøve å endre, demontere, dekryptere, foreta omvendt utvikling eller dekompilere programvaren. 7. Rettigheter og eierskap til programvare og dokumentasjon samt alle reproduksjoner av disse skal forbli hos KMBT og dennes lisensgiver. 8. Varemerker skal brukes i tråd med vanlig praksis for varemerker, inkludert identifikasjon av navnet til varemerkets eier. Varemerker kan kun brukes til å identifisere materiale som er skrevet ut med programvaren. Slik bruk av et varemerke gir deg ingen eierrettigheter til det aktuelle varemerket. 9. Du kan ikke leie ut, lease, lisensiere, låne ut eller overdra versjoner eller kopier av programvarelisens du ikke benytter, eller programvare som ligger på ubenyttet media, unntatt som del av permanent overdragelse av all programvare og dokumentasjon som beskrevet ovenfor. 10. KMBT eller våre lisensgivere vil ikke i noe tilfelle påta seg noe ansvar eller erstatningsansvar for tilfeldige INDIREKTE, STRAFFERELATERTE eller spesielle skader, inkludert eventuelt tap av fortjeneste eller tapt innsparing, selv om KMBT er blitt gjort oppmerksom på muligheten av slike skader og tap, eller for eventuelle krav fra tredjepart. KMBT eller lisensgivere frasider seg ethvert garantiansvar i forhold til programvaren, uttalt eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål samt i forhold til tredjeparts rettigheter og overtredelse av disse. I visse land er det ikke tillatt med eksklusjon eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, og derfor kan det hende at ovenstående begrensninger ikke gjelder for deg.

4 11. Merknad for statlig sluttbruker: Denne programvaren er "kommersiell vare" slik begrepet er definert i 48 C.F.R.2.101, og består av "kommersiell dataprogramvare" og "dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare," slik begrepene er brukt i 48 C.F.R. 12,212. I overensstemmelse med 48 C.F.R og 48 C.F.R til og med , alle U.S. Government End Users erverver programvaren kun med rettighetene som er fastlagt der. 12. Du godtar at du ikke skal eksportere programvaren i noen form eller i strid med noen anvendbar lov eller forskrift angående eksportkontroll til noe land. Kun for EUs medlemsstater Dette symbolet betyr: Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall! Ta kontakt med dine lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering. Hvis man kjøper et nytt apparat, kan det gamle apparatet også leveres til forhandleren for videre avfallshåndtering. Resirkulering av dette produktet vil bidra til å bevare naturressursene og hindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse på grunn av feilaktig avfallshåndtering.

5 Innhold 1 Innledning... 1 Bli kjent med skriveren 2 Plassbehov 2 Skriverens deler 3 Sett forfra 3 Sett forfra med tilleggsutstyr 4 Sett bakfra med tilleggsutstyr 4 2 Installasjon av programvare... 5 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon 6 Drivere 6 Verktøy 6 Systemkrav 7 Valg av driveralternativer/standardinnstillinger (for Windows) 8 Avinstallere skriverdriveren (for Windows) 9 Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows) 9 Windows XP/Server Contents i

6 Windows 2000/Me/98SE/NT Bruke skriverdrivere 10 Felles knapper 10 OK 10 Avbryt 10 Bruk 10 Hjelp 10 Easy Set 11 Sideoppsett 11 Skriverbilde 11 Kategorien Oppsett 11 Kategorien Papir 11 Kategorien Kvalitet 12 Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger 12 3 Bruke Windows Statusdisplay og Skriverstatussenter...13 Arbeide med Statusdisplay 14 Innledning 14 Åpne Statusdisplay og vise rekvisitastatus 14 Endre størrelsen på Statusdisplayvinduet 14 Bruke Statusdisplay 14 Gjenkjenne statusdisplayvarsler 15 Komme i gang etter Statusdisplay-varsel 15 Lukke Statusdisplay 15 Arbeide med Skriverstatussenter 16 Innledning 16 Systemkrav 16 Åpne Skriverstatussenter og vise rekvisitastatus 16 Bruke Skriverstatussenter 17 Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler 18 Lukke Skriverstatussenter 18 4 Skriverens kontrollpanel og konfigurasjons- meny...19 Om kontrollpanelet 20 Kontrollpanelets indikatorer og taster 20 Tonernivåindikatorer 22 Oversikt over konfigurasjonsmenyen 22 Konfigurasjonsmeny 23 Spesialsider -meny 26 Språkmeny 26 Engine-meny 26 Network-meny 30 Consumables-meny 32 Meny for direkte utskrift 33 5 Direkte utskrift...35 ii Contents

7 Skrive ut direkte 36 Skrive ut direkte fra et digitalkamera 36 6 Bruk av papir Papirspesifikasjoner 40 Papirtyper 41 Glatt papir (Resirkulert papir) 41 Tykt papir 42 Konvolutter 43 Etiketter 44 Brevhode 45 Postkort 45 Transparenter 46 Glanset 47 Hva er garantert skrivbart område (bildeområde)? 48 Skrivbart område-konvolutter 48 Sidemarger 48 Legge inn papir 49 Skuff 1 (Universalskuff) 49 Legge inn glatt papir 49 Annet utskriftsmateriale 51 Legge inn Konvolutter 51 Legge inn Etiketter/Postkort/Tykt papir/transparent 55 Skuff 2 56 Legge inn glatt papir 56 Dobbeltsidig utskrift 60 Utmatingsskuff 61 Lagring av papir 62 7 Skifte forbruksvarer Skifte forbruksvarer 64 Om tonerkassetter 64 Skifte en tonerkassett 67 Skifte skrivetrommel 72 8 Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 76 Rengjøre skriveren 78 Eksteriør 78 Innvendige deler 79 Rengjøre papirmatevalse og laserlinse 79 Rengjøre dupleksutstyrets matevalser 82 Rengjøre papirmatevalsene for skuff 2 84 Lagre skriveren 85 9 Feilsøking Contents iii

8 Innledning 88 Skrive ut side med konfigurasjon 88 Forhindre feilmating av papir 89 Forklaring av papirbanen 90 Rette feilmating av papir 90 Meldinger om feilmating av papir og prosedyrer for fjerning 92 Fjerne feilmatet papir fra skriveren 92 Fjerne feilmating av papir fra skuff 2 95 Fjerne feilmating av papir fra dupleksutstyr 97 Løse problemer med feilmating av papir 99 Løse andre problemer 101 Løse problemer med utskriftskvaliteten 105 Status-, feil-, og servicemeldinger 111 Vanlige statusmeldinger 111 Feilmeldinger (Advarsel) 112 Feilmeldinger (operatørmelding) 113 Servicemeldinger Installere tilleggsutstyr Innledning 118 Antistatisk beskyttelse 118 Dual in-line minnemodul (DIMM) 119 Installere en DIMM 120 Dupleksutstyr 122 Installere dupleksutstyr 123 Skuff Installere skuff Støvdeksel 127 Installere støvdekselet 127 Legge inn papir i skuff 1 med støvdekselet installert 128 A Tillegg Sikkerhetsspesifikasjoner 132 Tekniske spesifikasjoner 132 Skriver 132 Oversikt over forventet levetid for forbrukesvarer 135 Vårt engasjement for miljøvern 136 Hva er et ENERGY STAR-produkt? 136 iv Contents

9 Innledning

10 Bli kjent med skriveren Plassbehov For å sørge for enkel betjening og utskifting av rekvisita samt enkelt vedlikehold, skal man overholde det anbefalte plassbehovet som er angitt nedenfor. 259 mm (10,2") 341 mm (13,4") 115,8 mm (4,56") 715,8 mm (28,2") 210,2 mm (8,3") 560,8 mm (22,1") 430 mm (16,9") 771,0 mm (30,4") Sett forfra Sett fra siden Alternativene vises i skygge i illustrasjone over. 2 Bli kjent med skriveren

11 Skriverens deler Etterfølgende skisser viser skriverens deler som det refereres til gjennom hele denne veiledningen, så bruk litt tid på å bli kjent med dem. Sett forfra 1- Utmatingsskuff Kontrollpanel 3- Frontdeksel 4- KONICA MINOLTA Port for direkte utskrift fra digitalkamera Skuff 1 (Universalskuff) 6- Strømbryter Toppdeksel 8- Overføringsbelteenhet 8 9- Varmeelement 10- Varmeelementets separatorarmer 11- Skrivetrommel 12- Tonerkassettkarusell (inneholder 4 tonerkassetter: C, M, Y og K) USB- port 14-10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet-port Tonerkassett Bli kjent med skriveren 3

12 Sett forfra med tilleggsutstyr 1- Skuff 2 1 Sett bakfra med tilleggsutstyr 1- Dupleksutstyr 1 4 Bli kjent med skriveren

13 Installasjon av programvare

14 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon Drivere Drivere Skriverdriver for Windows XP/Server 2003/2000 Skriverdriver for Windows Me/98SE Skriverdriver for Windows NT 4.0 Skriverdriver for Macintosh OS X Skriverdriver for Linux Bruk/Fordeler Disse driverne gir deg tilgang til alle funksjonene på skriveren, inkludert ferdiggjøring og avansert layout. Se også "Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows)" på side 9. For detaljerte opplysninger om skriverdrivere for Macintosh og Linux kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. For detaljerte opplysninger om installasjon av skriverdriverne kan du se i installasjonsveiledningen for magicolor 2430 DL. Verktøy Verktøy Statusdisplay (kun Windows) Skriverstatussenter (kun Windows) PageScope webtilkobling Bruk/Fordeler Fra Statusdisplay kan du sjekke aktuell status for skriveren, slik som forbruksvarer og informasjon om feil. For informasjon, se "Arbeide med Statusdisplay" på side 14. Her kan du sjekke statusen for KONICA MINOLTA-produkter i samme nettverk. For informasjon, se "Arbeide med Skriverstatussenter" på side 16. Ved hjelp av nettleseren kan du sjekke skrivernes status, og alle innstillinger kan endres. For informasjon, se referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. 6 CD-ROM med verktøy og dokumentasjon

15 Systemkrav PC Pentium 2:400 MHz (Pentium 3:500 MHz eller høyere anbefales.) Power Mac G3 eller senere (G4 eller senere anbefales.) Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT bits-driveren støtter x64-operativsystemer som kjører med AMD64 eller Intel Pentium 4 med EM64T-plattformer. Mac OS X 10.2 eller senere Red Hat Linux 8.0 eller senere, SuSE Linux 8.1 eller senere Ledig plass på harddisken Cirka 20 MB ledig plass på harddisken for skriverdriver og Statusdisplay Cirka 128 MB ledig plass på harddisken for bildebehandling RAM 128 MB eller mere CD-ROM/DVD-stasjon I/U-grensesnitt 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet-port USB Revision 2.0- og USB Revision 1.1-kompatibel port For detaljerte opplysninger om skriverdrivere for Macintosh og Linux kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. Systemkrav 7

16 Valg av driveralternativer/ standardinnstillinger (for Windows) Før du begynner å bruke skriveren råder vi deg til å kontrollere/endre standardinnstillingene for driveren. Hvis du har installert tilleggsutstyr må du også angi dette i driveren. 1 Velg egenskaper for driveren som følger: (Windows XP/Server 2003) Fra Start-menyen velger du Skrivere og telefakser for å vise mappen Skrivere og telefakser. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. (Windows 2000) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. (Windows Me/98SE) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Egenskaper. Velg Skriveregenskaper. (Windows NT 4.0) Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere. Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velgdokumentstandard. 2 Hvis du har installert tilgjengelig tilleggsutstyr skal du gå videre til neste trinn. Hvis ikke, fortsett med trinn 8. 3 Velg kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger. 4 Sjekk at tilleggsutstyret er blitt korrekt identifisert. Fordi Autokonfigurer er valg som standard for denne driveren, vil installert tilleggsutstyr bli automatisk identifisert. Hvis tilleggsutstyret av en eller annen grunn ikke er korrekt identifisert, skal du følge prosedyren som beskrives i trinn 5 til og med 7. 5 Fjern markeringen i avmerkingsboksen Autokonfigurer. 6 Velg et tilleggsutstyr (ett av gangen) og klikk Legg til. Tilleggsutstyret flyttes til listen Installert tilleggsutstyr. Hvis du uforvarende legger til et tilleggsutstyr, skal du velge det i listen Installert tilleggsutstyr og så klikke Fjern. 8 Valg av driveralternativer/standardinnstillinger (for

17 7 Klikk på Bruk. Avhengig av versjonen på operativsystemet, vil kanskje Bruk ikke bli vist. I så fall skal du fortsette med neste trinn. 8 Velg kategorien Papir. Velg standardinnstillinger for skriveren, slik som f.eks. det standard papirformatet du bruker. 9 Klikk på Bruk. 10 Klikk OK for å gå ut av dialogboksen Egenskaper. Avinstallere skriverdriveren (for Windows) Dette kapittelet beskriver hvordan du avinstallerer skriverdriveren magicolor 2430 DL ved behov. 1 Fra Start-menyen (Windows XP/Server 2003: start)-menyen, velg Programmer (Windows XP/Server 2003: Alle programmer), KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Avinstaller. 2 I avinstalleringsvinduet velger du KONICA MINOLTA magicolor 2430DL. Klikk på Avinstaller. 3 Driveren magicolor 2430 DL vil bli avinstallert fra maskinen din. Hvis du bruker Windows 98SE starter du maskinen på nytt etter avinstallering av skriverdriveren. Vise innstillingene for skriverdriveren (for Windows) Windows XP/Server Fra Start-menyen velger du Skrivere og telefakser for å vise mappen Skrivere og telefakser. 2 Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL og velg Utskriftsinnstillinger. Avinstallere skriverdriveren (for Windows) 9

18 Windows 2000/Me/98SE/NT Fra Start-menyen velger du Innstillinger og så Skrivere for å vise mappen Skrivere 2 Vise skriverdriverens innstillinger: Windows 2000-Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430DL og velg Utskriftsinnstillinger. Windows Me/98SE-Høyreklikk på skriverikonet for magicolor 2430DL, velg Egenskaper og deretter Skriveregenskaper. Windows NT 4.0-Høyreklikk på skriverikonet for KONICA MINOLTA magicolor 2430DL og velg Dokumentstandard. Bruke skriverdrivere Felles knapper Knappene som beskrives nedenfor vises under alle kategorier. OK Klikk for å gå ut av dialogboksen Egenskaper og lagre alle endringer. Avbryt Klikk for å gå ut av dialogboksen Egenskaper uten å lagre endringer. Bruk Klikk for å lagre alle endringer uten å gå ut av dialogboksen Egenskaper. Avhengig av versjonen på operativsystemet, vil kanskje Bruk ikke bli vist. Hjelp Klikke for å vise hjelp. 10 Bruke skriverdrivere

19 Easy Set For å lagre nåværende innstillinger, legger du inn navnet og trykker Lagre. Senere kan de lagrede innstillingene velges fra rullegardinlisten. Velg Standard i rullegardinlisten for å tilbakestille alle kategoriers funksjoner til opprinnelige verdier. Sideoppsett Marker dette alternativet for å vise et eksempel på sideoppsettet i bildeområdet. Skriverbilde Klikk på knappen for å vise et bilde av skriveren (med alt installert tilleggsutstyr) i bildeområdet. Kategorien Oppsett Kategorien Oppsett lar deg Skrive ut flere sider i et dokument på samme side (n opp-utskrift) Legge på vannmerke på dokumenter som skrives ut Utforme egendefinerte vannmerker Angi dobbeltsidig- og hefteutskrift Angi papirkilde Angi papirtype Angi forskjellig papir for første side i et dokument Kategorien Papir Kategorien Papir lar deg Angi formatet på det originale dokumentet Angi egendefinerte papirformater Tilpasse dokumenter for utskrift til et angitt papirformat Velge papirformat for utskriftene Skalere (forstørre/redusere) dokumenter Angi papirets retning Angi antall eksemplarer Slå skriverens sorteringsfunksjon på/av Bruke skriverdrivere 11

20 Slå funksjonen Send én gang på/av Skrive ut med overlegg Opprette/redigere et overlegg Kategorien Kvalitet Kategorien Kvalitet lar deg Skifte mellom fargeutskrift og svart/hvitt utskrift Angi fargetilpasning (bilder, grafikk, tekst) Angi oppløsning for utskriften Kontrollere tonene i et bilde (Kontrast) Kontroller mørkheten i et bilde (Lysstyrke) Kontroller fargerenheten i et bilde (Fargemetning) Kontrollere klarheten i et bilde (Skarphet) Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger Kategorien Tilleggsutstyrinnstillinger lar deg Automatisk identifisere installerte alternativer Aktiver skuff 2 og/eller dupleksutstyret Legge inn brukernavnet som sendes sammen med utskriftsjobben(e) Vis informasjon om skriverdriveren 12 Bruke skriverdrivere

21 Bruke Windows Statusdisplay og Skriverstatussenter

22 Arbeide med Statusdisplay Innledning Statusdisplayet viser informasjon om skriverens aktuelle status. Du må aktivere støtte for toveis skriverkommunikasjon fra Skriveregenskaper for å kunne betjene skriveren på riktig måte når Statusdisplay åpnes. Åpne Statusdisplay og vise rekvisitastatus Utfør et av følgende trinn for å åpne Statusdisplay: Windows XP/Server 2003-Fra Start-menyen velger du Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Status. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0-Fra Start-menyen velger du Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy, og så magicolor 2430DL Status. Endre størrelsen på Statusdisplayvinduet Fra displaymenyen velger du Status (Reduser) for å redusere størrelsen på vinduet. Fra displaymenyen velger du Status (Utvid) for å øke størrelsen på vinduet. Bruke Statusdisplay Når bakgrunnen på skriverens bildeskjerm er grønn, er skriveren i standby-modus eller en jobb skrives ut på normal måte. Når bakgrunnen på skriverens bildeskjerm er rød, foreligger det en feil og utskriften har blitt avbrutt. Skriverens status og feilmeldingen vises i dialogboksen på venstre side. Funksjonsområdene inkluderer: Skriverstatus-Viser tekstmeldinger som beskriver skriverens aktuelle driftsstatus. Hvordan gjenopprette-gir deg en forklaring på hva du må gjøre for å rette på problemer og få skriveren i gang igjen etter feil. Advarselstatus-Viser tekstmeldinger som varsler om tilstander som f.eks. lavt tonernivå. 14 Arbeide med Statusdisplay

23 Skriverstatusbilde-Viser en grafisk skisse over skriveren og indikerer hvor problemet er. Utskriftsstatus-Viser statusen for den aktuelle skriverjobben. Velg meldingsboks-lar deg velge hvilke(n) melding(er) du vi ha i forgrunnen når denne spesielle tilstanden inntreffer på skriveren. Skriverinformasjon-Lar deg sjekke forskjellige typer informasjon, som f.eks. antall utskrifter. Rekvisitastatus-Viser forbruksstatus (cirka prosentvis igjen) for hver tonerkassett. Gjenkjenne statusdisplayvarsler Når Statusdisplay oppdager et utskriftsproblem, skifter ikonet på Windows oppgavelinje fra grønn (normal) til gul (advarsel) eller rød (feil), avhengig av hvor alvorlig skriverproblemet er. Komme i gang etter Statusdisplay-varsel Når Statusdisplay varsler deg om et utskriftsproblem, skal du dobbeltklikke på ikonet på Windows oppgavelinje for å åpne Statusdisplay. Statusdisplay identifiserer hvilken type feil som har oppstått. Lukke Statusdisplay For å lukke Statusdisplay fra Fil-menyen, velger du Avslutt. Hvis du klikker på X-knappen i øvre høyre hjørne på Statusdisplay-vinduet for å lukke vinduet, vil Statusdisplay fortsatt være tilgjengelig nede til høyre på oppgavelinjen. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne Statusdisplay-vinduet igjen. Gjenkjenne statusdisplayvarsler 15

24 Arbeide med Skriverstatussenter Innledning Skriverstatussenter er et program som viser statusen for flere skriverenheter som er tilkoblet verten via lokale porter (USB) eller nettverksporter. Skriverstatussenter lokaliserer nettverksskrivere ved hjelp av Service Location Protocol (SLP), og støtte kun skriverenheter som svarer på KONICA MINOLTA--spesifikke SLP- og PJL-spørringer, som f.eks. magicolor 2300 DL, magicolor 2430 DL, magicolor 5430 DL, magicolor 5440 DL. Hvis et KONICA MINOLTA-produkt ikke er kompatibelt med både SLP og KONICA MINOLTA--spesifikk PJL, er det ikke mulig å bruke Skriverstatussenter. Du må aktivere støtte for toveis skriverkommunikasjon fra Skriveregenskaper for å kunne betjene skriveren på riktig måte når Statusdisplay åpnes. Systemkrav Operativsystem Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 Skriverporter som er støttet av Skriverstatussenter Ethernet-port USB-port Åpne Skriverstatussenter og vise rekvisitastatus Følg beskrivelsen av korrekt bruk nedenfor for å åpne Skriverstatussenter. Windows XP/Server 2003-Fra Start-menyen velger du Alle programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Skriverstatussenter. Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0-Fra Start-menyen velger du Programmer, KONICA MINOLTA, magicolor 2430DL Verktøy og så magicolor 2430DL Skriverstatussenter. 16 Arbeide med Skriverstatussenter

25 Bruke Skriverstatussenter Skrivernavn-Viser modellnavnet for den lokale skriveren eller skriveren i et nettverk, sammen med et skriverikon. Skriverikonet endrer farge alt etter tilkobling og skriverstatus. Rødt ikon indikerer en feil, gult ikon indikerer varsel og grønt ikon indikerer normal drift. Avhengig av innstillingene i dialogboksen Alternativer, vises Statusdisplay eller PageScope webtilkobling når du dobbeltklikker på skrivernavnet. Hvis navnet på skriveren ikke kan oppdages, vises "Ukjent" ved siden av skrivernavnet. Hvis den valgte skriveren er inkompatibel med Statusdisplay eller PageScope webtilkobling, vil det ikke vises når du dobbeltklikker skrivernavnet. Hvis enheten er koblet til USB-porten, eller hvis "Kan ikke koble til" vises under Status, vil Statusdisplay eller PageScope webtilkobling ikke bli vist, selv om du dobbeltklikker på skrivernavnet. Port-Viser navnet på porten som skriveren er koblet til. For en lokal skriver vises typen (USB). For en nettverksskriver vises IP-adressen. Status-Viser skriverens status. Det blir vist samme informasjon for skriverstatus som i Statusdisplay. Rekvisitastatus: C,M,Y,K %Gjenstår-Viser (i prosent) cirka mengde med toner som er igjen i kassetten. De angitte verdiene er, fra venstre: C (cyan), M (magenta), Y (gul) and K (svart). Klikk på overskriften i hver kolonne for å skifte visning fra synkende til stigende. Handlingsmeny Oppdater skrivere-søker igjen etter skrivere i nettverket. Nettverksskrivere-Lar deg legge til eller fjerne IP-adressen for nettverksskrivere. Arbeide med Skriverstatussenter 17

26 Alternativer Statusmonitorprogram for nettverksskrivere Tidsavbrudd Angi om Statusdisplay eller PageScope webtilkobling skal vises når man dobbeltklikker skriverens navn på skjermen. Standardinnstilling er Statusdisplay. Denne innstillingen gjelder bare for nettverksskrivere. Tidsavbruddintervaller kan angis. Tidsavbrudd ved søk etter ny skriver Tidsavbrudd for spørring om skriverstatus Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler Hvis rødt eller gult ikon vises, skal du åpne Statusdisplay eller PageScope webtilkobling og så sjekke den detaljerte informasjonen. For informasjon om Statusdisplay, se "Arbeide med Statusdisplay" på side 14. For informasjon om PageScope webtilkobling kan du se i referanseveiledningen for magicolor 2430 DL. Lukke Skriverstatussenter For å lukke Skriverstatussenter, velger du Avslutt på Handling-menyen eller klikk på X-knappen i øvre høyre hjørne av Skriverstatussenter-vinduet. 18 Gjenkjenne Skriverstatussenter-varsler

27 Skriverens kontrollpanel og konfigurasjonsmeny

28 Om kontrollpanelet Kontrollpanelet på toppen av skriveren brukes til å styre skriverens operasjoner. I tillegg viser det aktuell status for skriveren, inkludert eventuelle forhold som du må gjøre noe med. 1 2 Ready Error 3 Toner MELDINGS- VINDU Y M C K Menu Select Cancel Kontrollpanelets indikatorer og taster Nr. Indikator Av På 1 Skriveren er ikke klar til Skriveren er klar til å å motta data. motta data. Ready 2 Ingen problemer. Skriveren krever tilsyn fra brukeren (ledsages Error vanligvis av en statusmelding i meldingsvinduet). 20 Om kontrollpanelet

29 Nr. Tast Funksjon 3 Går oppover i menystrukturen Ruller oppover gjennom de tilgjengelige tegnene innenfor et menyalternativ som kan endres tegn for tegn 4 Går til høyre i menystrukturen Går til høyre gjennom de tilgjengelige menyalternativene 5 Går nedover i menystrukturen. Ruller nedover gjennom de tilgjengelige tegnene innenfor et menyalternativ som kan endres tegn for tegn 6 Går til venstre i menystrukturen Går til venstre gjennom de tilgjengelige menyalternativene 7 Avbryter menyen som vises eller menyvalget Cancel Lar deg avbryte én eller alle utskriftsjobber som for øyeblikket skrives ut eller behandles: 1. Trykk på Avbryt-tasten. 2. Trykk høyre eller venstre-tast for å velge enten JOB CANCEL/CURRENT JOB eller JOB CANCEL/ALL JOBS. 3. Trykk på Velg-tasten. Utskriftsjobben(e) avbrytes. 8 Åpner menysystemet Går nedover i menystrukturen Velger det viste menyalternativet Om kontrollpanelet 21

30 Tonernivåindikatorer Indikatorene nedenfor kan bli vist, og de indikerer mengden med toner som gjenstår i gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K) tonerkassett. READY Toner Y M C K Oversikt over konfigurasjonsmenyen Menyen med innstillinger for magicolor 2430 DL som er tilgjengelige fra kontrollpanelet, har en struktur som vist nedenfor. 22 Oversikt over konfigurasjonsmenyen

31 Konfigurasjonsmeny READY MENU SPECIAL PAGES PRINT CONFIG PAGE TOTAL FACE COUNT xxxxxx PRINT TEST PAGES COLOR FACE COUNT xxxxxx PRINT MENU MAP BW FACE COUNT xxxxxx MENU LANGUAGE LANGUAGE SET ENGELSK CONTROLLER VER. xx.xxx LANGUAGE SET FRENCH ENGINE VER. xxxxxxxxxxxxxx LANGUAGE SET GERMAN COLOR CALIBRATION LANGUAGE SET ITALIAN REMOVE ALL TONER LANGUAGE SET PORTUGUESE ENERGY SAVER*** xxx LANGUAGE SET SPANISH RESTORE USER DEFAULT LANGUAGE SET CZECH LANGUAGE SET JAPANESE MENU ENGINE ENGINE REPLACE TONER ENGINE TONER EMPTY ENERGY SAVER* xxxxxxxx AUTO CONTINUE xxx TRAY CHAINING** xxx * Vises kun på modellene for det amerikanske kontinent hvis ENERGY SAVER i menyen ENGINE/SER- VICE/ENERGY SAVER er satt på ON. **Vises kun hvis skuff 2 er installert. *** Vises kun på modellen for det amerikanske kontinent. ENGINE SERVICE Oversikt over konfigurasjonsmenyen 23

32 MENU NETWORK DHCP:xx BOOTP:xx IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx SUBNET MASK xxx.xxx.xxx.xxx GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx MAC ADDRESS 00206Bxxxxxx SNMP:xx FORCED MODES * xx/xx/xx MENU CONSUMABLE USAGE BLACK TONER xx% REMAINING CYAN TONER xx% REMAINING MAGENTA TONER xx% REMAINING YELLOW TONER xx% REMAINING DRUM CARTRIDGE xx% REMAINING * Noen eldre nettverkshub er med faste kommunikasjonsmoduser kommuniserer ikke skikkelig med automatisk konfigurerte enheter. I slike tilfeller skal du bruke menyen NETWORK/FORCED MODES til å konfigurere skriveren for de aktuelle hub-innstillingene og aktivere kommunikasjonen. 24 Oversikt over konfigurasjonsmenyen

magicolor 5430 DL Brukerveiledning

magicolor 5430 DL Brukerveiledning magicolor 5430 DL Brukerveiledning 4138-7743-03S 1800760-032C Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke

Detaljer

magicolor 5440 DL Brukerveiledning

magicolor 5440 DL Brukerveiledning magicolor 5440 DL Brukerveiledning 4138-7747-03S 1800782-032C Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2430

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2430. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 5440

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 5440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA MAGICOLOR 5440. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer