Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken"

Transkript

1 AR-NB Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken (for nettverksskriver) Start Klikk på denne "Start" knappen.

2 Innledning Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (AR-NS) gjør det mulig å bruke maskinen som nettverksskanner. Denne håndboken forklarer nettverksskriverfunksjonene som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert. For å kunne bruke maskinene som en PS skriver må PS3 ekspansjonssett (AR-PK) være installert. Etter at utvidelsessettet er installert må produktnøkkelen (passordet) skrives inn i "PRODUKTNØKKEL" på websiden (dette behøves bare en gang). Vennligst kontakt din forhandler for å få produktnøkkelen som skal skrives inn. I denne håndboken omtales det digitale multifunksjonssystemet AR-M60/M05 som "maskinen". For informasjon om kopimaskinsfunksjoner, sette i papir og toner, fjerne krasjet papir, bruk av ekstrautstyr og annen generell informasjon, se brukerhåndboken for maskinen. For informasjon om skannerfunksjonen som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert, se den online-handboken for skanner som følger med ekspansjonssett til nettverk (AR-NB). Maskinens standardinnstillinger og standardinnstillingene for skriverfunksjonen kan endres ved å bruke hovedoperatørprogrammene. For mer informasjon, se brukerhåndboken for maskinen. Hvor det står "AR_XXXX" i denne håndboken, vær snill og erstatt "XXXX" med navnet på din modell. For navnet på din modell, se "FORSKJELLER MELLOM MODELLER" i brukerhåndboken for maskinen. Denne håndboken referer til den Reverserende enkeltmateren som "RSPF", og den Ensidige dokumentmateren som "SPF". Forklaringene på skjermer og fremgangsmåter i denne håndboken er primært for Windows XP i Windows -miljøer, og Mac OS X v0. i Macintosh- miljøer. Skjermene kan være forskjellige i andre versjoner av operativsystemene. For informasjon om hvordan du bruker ditt operativsystem, se operativsystemets brukerhåndbok eller online Hjelp. PS3 ekspansjonssett (AR-PK), som nevnes i denne håndboken, er ekstrautstyr. Varemerker og opphavsrett Microsoft Windows operativsystem er varemerke- eller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 000, og Windows XP er varemerke- eller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter og TrueType er varemerker tilhørende Apple Computer, Inc. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company. PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører de respektive eierne.

3 Hvordan bruke den elektroniske håndboken Denne delen forklarer hvordan du leser den elektroniske håndboken. Vennligst les denne delen før du bruker den elektroniske håndboken. For informasjon om hvordan bruke Acrobat Reader, se Acrobat Reader Hjelp. Hvordan styre den elektroniske håndboken I denne håndboken blir følgende knapper vist nederst på hver side. Klikk på disse knappene for å gå raskt til sider du ønsker å se. Viser innholdet I håndboken. Klikk på et emne i innholdsfortegnelsen for å gå direkte til den delen. Viser indeksen for håndboken. Klikk på et emne i indeksen for å gå direkte til den delen. Tar deg fremover side for side Følge lenker Denne håndboken bruker en lenkefunksjon som lar deg hoppe til en beslektet side. Hvis du klikker på grønn, understreket tekst vil den beslektete siden bli vist. (I innholdsfortegnelsen og indeksen er de lenkete områdene ikke understreket.) Eksempel: For å komme tilbake til den forrige siden, klikk på -knappen i menyraden til Acrobat Reader. Å bruke bokmerker Bokmerkene har blitt laget på venstre side av denne håndboken. Du kan klikke på et bokmerke for å komme rett til den delen. Hvordan skrive ut denne håndboken For å skrive ut denne håndboken, velg "Skriv ut" fra "Fil"-menyen i Acrobat Reader. Velg de ønskede skriverinnstillingene i "Skriv ut"-dialogboksen, og klipp på "OK"-knappen. Tar deg bakover side for side 3

4 (del ) Innledning Hvordan bruke den elektroniske håndboken 3 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende om utskrift 6 Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift 7 Sette en utskriftsjobb på pause 7 Når "Papirkilde" er innstilt på "Autovalg" 7 Åpne skriverdriveren fra "Start" knappen 8 Skriverdriverinnstillinger 9 Dobbeltsidig utskrift 0 Heftestil Skrive ut flere sider på en side Tilpasse utskriftsbildet til papiret 3 Snu utskriftsbildet 80 grader 4 Utskrift av vannmerke 5 Hvordan skrive ut et vannmerke 5 Skrive ut tekst og linjer i svart 6 Skrive ut tekst i svart 6 Skrive ut linjer i svart 6 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Skriververktøy 7 Før bruk av Printer Status Monitor 7 Bruk av skriververktøyene 8 Starte skriververktøyene 8 Bruk av skriververktøyene 8 Endre Printer Status Monitor innstillingene 9 Kontrollere skriverstatus 0 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende om utskrift Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift 3 Sette en utskriftsjobb på pause 3 Når "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" 3 4

5 (del ) 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden 4 Åpne websidene 4 Endre språket på websiden 4 E-post utskriftsfunksjon 6 Sette opp e-postutskrift funksjonen 6 Using the print function 7 Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin 8 Sette skriverens grunninnstillinger 9 Hvordan sette innstillingene 30 Meny for skriverens grunninnstillinger 3 Grunninnstillinger for skriver 3 E-post status og e-post varsling innstillinger 35 Informasjonsoppsett 35 SMTP oppsett 35 Statusmelding oppsett 36 Varslingsmelding oppsett 37 Beskyttelse av informasjonen lagret på websiden ("Passord") 38 6 SPESIFIKASJONER Skriverspesifikasjoner 4 Skriverdriverspesifikasjoner 4 7 REGISTER 5 PROBLEMLØSNING Problemløsning 39 Sjekk tilkoblingene 39 Fjerne programvaren 40 Windows 40 Macintosh (Mac OS 8.6 til 9.x) 40 5

6 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende om utskrift (del ) Det følgende eksemplet forklarer hvordan du kan skrive ut et dokument fra WordPad. Kontroller at riktig størrelse papir er lagt i maskinen før du starter utskriften. 3 Kontroller at ON LINE-lampen på betjeningspanelet lyser. Hvis ON LINE-lampen ikke lyser, trykk på [ON LINE]-tasten ( ). Når lampen : Lyser, er maskinen online og klar til å skrive ut, eller holder på å skrive ut. Blinker, holder maskinen på å behandle utskriftsdata i hukommelsen, eller utskriften er satt på pause. Er mørk, er maskinen offline og kan ikke skrive ut. Start WordPad og åpne dokumentet du vil skrive ut. Velg "Skriv ut" fra programmets "Fil" meny. Dialogboksen"Skriv ut" vil vises. 4 5 Kontroller at "SHARP AR-XXXX" er valgt som skriver. Hvis du må endre noen skriverinnstillinger, klikk på "Innstillinger"- knappen ("Egenskaper" -knappen i Windows 95/98/Me/NT 4.0) for å åpne skriverdriverens innstillingsskjermbilde. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Windows 000 har ikke "Innstillinger" -knappen i denne dialogboksen. Velg innstillinger som passer på hver av flikene i innstillingsskjermbildet. Skriverdriverinnstillinger, Dobbeltsidig utskrift, Skrive ut flere sider på en side, Tilpasse utskriftsbildet til papiret, Snu utskriftsbildet 80 grader, Utskrift av vannmerke Klikk på "Skriv ut" -knappen ("OK" knappen i Windows 95/98/Me/NT 4.0). Utskriften starter. Utskriftjobben blir levert til utmatningsskuffen med papirets posisjon litt endret fra den forrige jobben (forskyvningsfunksjon) 6

7 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende utskrift (del ) Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift Legg mer papir i skuffen eller trykk på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge en annen skuff, og trykk så på [ON LINE]-tasten ( ) for å fortsette utskriften. at hvis "Autobytte av skuff"-innstillingen er aktivert i brukerprogrammene og det er samme størrelse papir i en annen skuff, så vil maskinen automatisk skifte til den andre skuffen og fortsette utskriften. Sette en utskriftsjobb på pause For å sette en utskriftsjobb på pause under utskrift, trykk [ON LINE]-tasten ( ) på betjeningspanelet for å sette maskinen til offline. Utskriften vil bli satt på pause og ON LINE-lampen vil blinke. For å avbryte en utskriftsjobb, trykk på [SLETT]-tasten ( ) eller [SLETT ALLE]-tasten ( ). For å fortsette utskriften, trykk [ON LINE]-tasten ( ) for å sette maskinen i gang. Når "Papirkilde" er innstilt på "Autovalg" Hvis "Papirkilde" er satt til "Autovalg" i "Papir" fanen på skriverdriverens innstillingsskjermbilde og det ikke er lagt inn riktig størrelse papir i maskinen for en utskriftsjobb, vil utskriftsfremgangsmåte variere i henhold til "Bruk papir med størrelse tett opptil" -innstillingene i brukerprogrammene (se "BRUKERPROGRAMMER" i brukerhåndboken). Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er deaktivert PAPIRSTØRRELSE-lampen på betjeningspanelet vil blinke. Du kan trykke på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge skuff manuelt, eller legge papir i multifunksjonsskuffen og trykke på [ON LINE]-tasten( ) for å starte utskriften. * Papirstørrelsene som vises i betjeningspanelet vil variere med land og region. Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er aktivert Utskrift vil finne sted med en papirstørrelse som er likest mulig størrelsen på utskriftsbildet. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Når det dobbelt funksjonsbrett er installert og ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.0-kontakt, roteres det utskriftsbildet automatisk for å passe til papiret i tilfelle papiret legges inn i en annen retning enn utskriftsbildet. Hvis ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.-kontakt, må du angi papirstørrelsen for hver papirskuff i "Angi Skuffstatus" i "Konfigurasjon" -fliken i skjermbildet for driveroppsett. (Se "KONFIGURERING AV SKRIVERDRIVEREN" i Programvareoppsetthåndboken.) Pass på å angi en annen skuff ved utskrift enn "Autovalg" i "Papirkilde" på "Papir" -fanen i skriverdriverens innstillingsskjermbilde. 7

8 UTSKRIFT FRA WINDOWS Åpne skriverdriveren fra "Start" knappen Innstillinger for skriverdriveren kan i sette ved å åpne skriverdriveren fra "Start" knappen i Windows. Innstillinger satt på denne måten vil være startinnstillingene når du skriver ut fra en applikasjon. (Hvis du forandrer innstillingene i skriverdriverens oppsettskjerm når du skriver ut, vil innstillingene gå tilbake til de opprinnelige innstillingene når du avslutter applikasjonen.) Windows 000/XP 3 4 Klikk på "Start" knappen, og klikk så "Kontrollpanel". I Windows 000, klikk på "Start" -knappen og velg "Innstillinger". Klikk "Skrivere og annen maskinvare", og klikk så "Skrivere og telefakser". I Windows 000, klikk "Skrivere". Klikk på "SHARP AR-XXXX" skriverdriver ikonet og velg "Egenskaper" fra "Fil" menyen. Klikk på "Utskriftsinnstillinger" knappen på "Generelt" fane. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Skriverdriverinnstillinger Windows 95/98/Me/NT Klikk på "Start" knappen, velg "Innstillinger" og klikk så "Skrivere". Klikk på "SHARP AR-XXXX" skriverdriver ikonet og velg "Egenskaper" fra "Fil" menyen. I Windows NT 4.0, velg "Dokumentstandarder" for å åpne skriverdriverens oppsettskjermbilde. I Windows 95/98/Me, klikk på "Oppstilling" fane. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Skriverdriverinnstillinger 8

9 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skriverdriverinnstillinger For å se hjelp for en innstilling, klikk på -knappen i det øverste høyre hjørnet av vinduet og klikk så på innstillingen. Det finnes enkelte begrensninger på kombinasjonene av innstillinger som kan velges i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Når en begrensning trer i funksjon, vil et informasjonsikon ( ) vises ved siden av innstillingen. Klikk på ikonet for å få en forklaring på begrensningen. Flik 6 Avmerkingsknapp Innstillingene er gruppert Lar deg velge en inntilling under faner. Klikk på en fra en liste med muligheter. 3 fane for å bringe den 7 "OK" knappen forrest. Klikk på denne knappen for Nedtrekksmeny å spare innstillingene dine Lar deg velge fra en liste og lukke dialogboksen. med muligheter. 8 "Avbryt" knappen 3 Skriverinnstillinger bilde Dette viser virkningen av de Klikk på denne knappen for å lukke dialogboksen uten 4 valgte skriverinnstillingene. å gjøre noen endringer i 4 Avmerkingsboks innstillingene. 5 Klikk på en avmerkingsboks for å slå på eller av en funksjon. 9 "Bruk" knappen Klikk for å spare innstillingene dine uten å Maskinbilde lukke dialogboksen. 6 5 Papirskuffen (i blått) valgt i Windows NT 4.0 har ikke 7 "Papirvalg" på "Papir" fane. "Bruk" -knappen. 8 Du kan også klikke på en skuff for "Bruk" -knappen vises å velge den. ikke når du åpner dette 9 vinduet fra en applikasjon. 0 0 "Hjelp" knappen Klikk på denne knappen for Innstillingene og bildet av maskinen vil variere avhenging av modellen. Skriverdriverens oppsettskjermbilde lar deg velge forskjellige funksjoner som kan brukes når å åpne hjelpefilen for nettverksutvidelsessettet er installert. skriverdriveren. For informasjon om skriverfunksjonene i nettverksutvidelsessettet, se "Skriverdriverspesifikasjoner". 9

10 UTSKRIFT FRA WINDOWS Dobbeltsidig utskrift (del ) Skjermbildet for oppsett av skriverdriveren for modeller som støtter dobbeltsidig utskrift, har en innstilling for "Dokumentstil" i "Hoved"-fliken. Med denne innstillingen kan du skrive ut på begge sidene av papiret. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriver oppsettskjermbildet og velg "-sidig (bok)" eller "-sidig (tablet)" fra "Dokumentstil" i "Hoved" -fane. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Papirstørrelsene som kan brukes for dobbeltsidig utskrift varierer med land og region: Land/regioner som bruker AB standardstørrelser: A3, A4, A5*, B4, B5*, Folio* Land/regioner som bruker tommebaserte standardstørrelser: Ledger, Letter, Legal, Folio* *Bare i enkelte land og regioner. Når du bruker dobbeltsidig utskrift, velg en annen kilde enn "Bypasskuff" for "Papirkilde" i "Papir" -fanen. Det følgende eksempelet viser resultatet når portrett-data blir skrevet ut på begge sider av papiret. Utskriftdata -sidig (bok) Utskriftsresultat -sidig (tablet) Sidene blir skrevet ut så de kan bindes inn fra siden. Sidene blir skrevet ut så de kan bindes inn fra toppen. 0

11 UTSKRIFT Heftestil FRA WINDOWS Dobbeltsidig utskrift (del ) Heftestil skriver to sider på hver side av hvert ark papir (i alt fire sider på et ark) så arkene kan brettes på midten og innbundet som et hefte. Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å samle utskrevne sider til et hefte. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriver oppsettskjermbildet og velg "Folder side ved side" eller "To foldere på én utskrift" fra "Dokumentstil" i "Hoved" -fanen. Retningen heftet åpnes i kan velges med "Folder mot høyre" avmerkingsboksen på "Avansert" fanen. Det følgende eksempelt viser hvordan 8 sider blir skrevet ut når heftestil er valgt. Utskriftsdata Folder mot høyre Utskriftsresultat Folder mot høyre Fordi fire sider blir skrevet ut på hvert ark papir, blir tomme sider lagt til automatisk når totalt antall sider ikke lar seg dele på fire. Når "Folder side ved side" er valgt, vil det bli skrevet ut på papir som er dobbelt størrelse av papirstørrelsen innstilt i applikasjonen. Når "To foldere på én utskrift" er valgt, blir hver side forminsket på samme måte som ved Samle sider og skrevet ut på den papirstørrelsen som er innstilt i applikasjonen.

12 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skrive ut flere sider på en side Denne funksjonen lar deg forminske og skrive ut, to, fire, seks, åtte eller seksten dokumentsider på et enkelt papirark. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens oppsettskjermbilde og velg antall sider pr. ark (Samle sider, Samle 4 sider, Samle 6 sider, Samle 8 sider eller Samle 6 sider) i "Samle sider på én utskrift" på "Hoved" fanen. Rekkefølgen på sidene kan endres i "Rekkefølge" menyen. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. "Samle sider på én utskrift" valget er ikke tilgjengelig når "Tilpass til papirstørrelse" er valgt. Tilpasse utskriftsbildet til papiret Hvis for eksempel "Samle sider" eller "Samle 4 sider" er valgt, vil resultatet bli som følger avhengig av valgt rekkefølge. Samle N sider Venstre mot høyre Høyre mot venstre Samle sider Samle N sider Høyre, og ned Ned og høyre Venstre og ned Ned og venstre Samle 4 sider Hvis du velger "Ramme" -avmerkingsboksen, vil kantlinjer bli tegnet rundt hver side. Eksempler for Samle sider og Samle 4 sider blir vist her. Rekkefølgen for Samle 6 sider, Samle 8 sider og Samle 6 sider er den samme som for Samle 4 sider. Rekkefølgen kan ses i skriverinnstillingsbildet i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Skriverdriverinnstillinger

13 UTSKRIFT FRA WINDOWS Tilpasse utskriftsbildet til papiret Skriverdriveren kan justere størrelsen på utskriftsbildet så den passer til størrelsen på papiret som er lagt inn i skriveren. Følg trinnene under for å bruke denne funksjonen. Forklaringen under går ut fra at du skal trykke et A3-størrelse dokument på A4-størrelse ark. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. 3 "Tilpass til papirstørrelse" valget er ikke tilgjengelig når "Samle sider på én utskrift" er valgt. Skrive ut flere sider på en side Klikk på "Papir"-fanen i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Velg originalstørrelse (A3) for utskriftsbildet i "Papirstørrelse". Merk av "Tilpass til side" boksen. Hvis du bruker PS skriverdriveren, velg "Tilpass til papirstørrelse" i "Zoominnstilling". 4 Velg den faktiske papirstørrelsen som skal brukes til utskrift (A4). Størrelsen på utskriftsbildet vil automatisk bli justert for å passe til papiret som er lagt i maskinen. Papirstørrelse: A3 Tilpass til papirstørrelse: A4 A3-størrelse dokument (Papirstørrelse) A4-størrelse ark (Tilpass til papirstørrelse) Når PS skriverdriveren brukes kan utskriftsbildet forstørres eller forminskes ved hjelp av tallverdier. (Vertikale og horisontale forholdstall kan innstilles separat.) Velg "XY-Zoom" i trinn 3, klikk "Bredde/Lengde" -knappen, og juster forholdstallene I skjermbildet som åpnes. 3

14 UTSKRIFT FRA WINDOWS Snu utskriftsbildet 80 grader Utskriftsbildet kan snus 80 grader. Denne funksjonen kan brukes til å gjøre mulig riktig utskrift på konvolutter og andre papirtyper med klaffer som bare kan legges inn i en retning. For å bruke denne funksjonen, velg bilderetning i "Bilderetning" på "Papir" fanen, og velg så avmerkingsboksen "Roter 80 grader". Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Roter 80 grader Utskriftsresultat Roter 80 grader ABCD ABCD Fremgangsmåten for å legge inn papir er forklart i brukerhåndboken for kopimaskin. 4

15 UTSKRIFT FRA WINDOWS Utskrift av vannmerke Du kan skrive ut et vannmerke som for eksempel "KONFIDENSIELLT" i ditt dokument. For å skrive ut et vannmerke, åpne skriverdriveren, klikk på "Vannmerker" fanen, og følg trinnene under. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Hvordan skrive ut et vannmerke Fra nedtrekkslisten "Vannmerke", velg vannmerket du ønsker å skrive ut (for eksempel "KONFIDENSIELLT"), og start utskriften. Utskriftsprøve Du kan skrive inn tekst for å lage ditt eget tilpassede vannmerke. For nærmere informasjon om innstillinger for vannmerker, se Hjelp for skriverdriver. Skriverdriverinnstillinger 5

16 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skrive ut tekst og linjer i svart Farget tekst og linjer som blir svake ved utskrift kan skrives som svart for å bedre lesbarheten. Skrive ut tekst i svart Tekst som er en annen farge enn hvit blir skrevet ut som svart. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens innstillingskjermbilde og velg "Tekst til sort"-avmerkingsboksen på "Avansert" -fanen. Utskriftsdata ABCD EFGH Tekst til sort ABCD EFGH Utskriftsresultat Tekst til sort ABCD EFGH Skrive ut linjer i svart Linjer og felt som er annen farge enn hvit blir skrevet ut som svart. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens innstillingskjermbilde og velg "Vektor til sort"-avmerkingsboksen på "Avansert" -fanen. Utskriftsdata Utskriftsresultat Vektor til sort Vektor til sort Ved bruk av PCL6 skriverdriveren, hvis "Skriv ut som grafikk" er valgt i "TrueType-modus" under "Skrift" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. Ved bruk av PCL5 skriverdriveren, hvis "Raster" er valgt i "Grafikkmodus" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. Ved bruk av PCL6 eller PCL5 skriverdriverne, hvis "Raster" er valgt i "Grafikkmodus" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. 6

17 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Skriververktøy "Software" CD-ROM-en inneholder følgende to skriververktøy. Printer Status Monitor (for vanlige brukere) Dette lar brukeren se på dataskjermen om maskinen er i stand til å skrive ut eller ikke. Den gir informasjon om feil som krasjet papir, og viser oppsettet av maskinen (antall skuffer, om det er installert en ferdiggjører eller ikke osv.) ved hjelp av illustrasjoner. Tilgjengelige papirstørrelser og hvor mye papir som er igjen blir også vist. Printer Administration Utility (for administratorer) Dette lar administratoren sjekke informasjon om forsyninger og feil på maskinen og andre SHARP skrivere (kompatible med Printer Administration Utility) som er koblet til nettverket. Innstillinger kan også endres gjennom verktøyet. Før bruk av Printer Status Monitor følgende punkter før bruk av Printer Status Monitor. Utskrift via en server Når den første utskriftsjobben blir utført etter å ha startet Printer Status Monitor, blir maskinens IP-adresse automatisk innstilt i Printer Status Monitor. Direkte utskrift uten en server Installer og konfigurer programvaren som forklart i "INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN (Standardinstallasjon)" i programvareoppsettguiden for nettverksskriver. (Dette er ikke nødvendig hvis programmet alt er innstilt og satt opp.) For å kunne bruke Printer Status Monitor og Printer Administration Utility må maskinen være koblet til et nettverk. For å installere Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se den elektroniske håndboken for ekspansjonssett til nettverk (for oppsett). For å kunne bruke Printer Administration Utility under Windows 95, må en systemfil oppdateres. Se detaljert informasjon i valgte pakker vinduet i installereren (se programvareoppsettguiden for nettverksskriver). 7

18 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del ) Starte skriververktøyene Hvis Printer Status Monitor eller Printer Administration Utility ikke kjører, bruk følgende fremgangsmåte for å starte verktøyene. Når skriver administrasjonsverktøyet først startes, åpnes TCP/IP -innstillingervinduet. For å overvåke maskinen i et lokalt nettverk, velg avmerkingsboksen "lokalt subnett søk". Hvis ikke, skriv inn maskinens IP-adresse. For mer informasjon, se Hjelpfilen. Printer Status Monitor Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Status Monitor". Select "Printer Status Monitor". Printer Administration Utility Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Administration Utility". Velg "Printer Administration Utility". Bruk av skriververktøyene For informasjon om bruken av Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se hjelpfilen for hver av dem. Hjelpfilene kan åpnes som følger: Printer Status Monitor Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Status Monitor". Velg "Hjelp". Printer Administration Utility Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Administration Utility". Velg "Hjelp". 8

19 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del ) Endre Printer Status Monitor innstillingene Når den først er installert vil skriverstatus monitoren normalt kjøre i bakgrunnen i Windows. Hvis du trenger å endre skriverstatus monitorinnstillingen, følg trinnene under. Høyreklikk på Printer Status Monitor ikonet ( ) på oppgavelinjen, og velg "Preferanser" fra menyen som vises. Printer Status Monitor innstillingene kan endres som ønsket. For informasjon om Printer Status Monitor innstillingene, se Printer Status Monitor Hjelp. (Klikk på "Hjelp" knappen i innstillingervinduet.) Hvis Printer Status Monitor ikonet ikke vises i oppgavelinjen, se "Starte skriververktøyene" for å starte Printer Status Monitor. 9

20 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del 3) Kontrollere skriverstatus Printer Status Monitor lar deg sjekke om det er papir og toner i maskinen. Høyreklikk på Printer Status Monitor ikonet ( ) på oppgavelinjen, og velg "SHARP AR-XXXX Status" fra menyen som vises. Ikonet farges rødt når det ikke er mulig å skrive ut på grunn av maskinfeil eller andre problemer. Klikk på "Detaljer" knappen. Vinduet utvides for å vise detaljer om maskinens status. For å legge ned vinduet, klikk på "Skjul detaljer" -knappen. Som standard vises vinduet minimert når "SHARP AR-XXXX Status" er valgt i trinn. Hvis ønsket kan du endre den innstillingen så vinduet vises maksimert fra start. Endre Printer Status Monitor innstillingene 0

21 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende om utskrift (del ) For å kunne bruke maskinen som en skriver for Macintosh må PS3 ekspansjonssett (AR-PK) være installert og maskinen må være koblet til et nettverk. For installasjon av PPD filen og oppsett av skriverdriverinnstillingene, se programvareoppsettguiden. Kontroller at riktig størrelse papir er lagt i maskinen før du starter utskriften. 3 Kontroller at ONLINE-lampen på betjeningspanelet lyser. Hvis ONLINE-lampen ikke lyser, trykk på [ON LINE]-tasten ( ). Når lampen : Lyser, er maskinen online og klar til å skrive ut, eller holder på å skrive ut. Blinker, holder maskinen på å behandle utskriftsdata i hukommelsen, eller utskriften er satt på pause. Er mørk, er maskinen offline og kan ikke skrive ut. Start applikasjonen og åpne dokumentet du vil skrive ut. Velg "Skriv ut" fra programmets "Arkiv" meny. 4 Kontroller at riktig skriver er valgt. Maskinens navn som vises i "Skriver:"-menyen er navnet som ble skrevet inn da Apple-talkinnstillingene ble konfigurert fra "Network Utilities" CD-ROM-en. Med mindre navnet ble endret under konfigureringen av innstillingene, vil det være "SCxxxxxx" (med "xxxxx" som en rekke bokstaver som varierer avhengig av din maskin). Skrivervinduet varierer med versjonen av operativsystemet, skriverdriver versjonen og applikasjonen.

22 3 UTSKRIFT 5 FRA MACINTOSH Grunnleggende utskrift (del ) Sette skriverinnstillingene. Klikk ved siden av "Kopier og sider" ("Generelt" i Mac OS 8.6 til 9) og velg innstillingene du vil sette fra nedtrekksmenyen. Skjermbildet for de tilsvarende innstillingene vil vises. Innstillingene varierer med versjonen av operativsystemet, skriverdriver versjonen og applikasjonen. 6 Klikk på "Skriv ut" knappen. Utskriften starter.

23 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende utskrift (del 3) Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift Legg mer papir i skuffen eller trykk på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge en annen skuff, og trykk så på [ON LINE]-tasten ( ) for å fortsette utskriften. at hvis "Autobytte av skuff" -innstillingen er aktivert i brukerprogrammene og det er samme størrelse papir i en annen skuff, så vil maskinen automatisk skifte til den andre skuffen og fortsette utskriften. Sette en utskriftsjobb på pause For å sette en utskriftsjobb på pause under utskrift, trykk [ON LINE]-tasten ( ) på betjeningspanelet for å sette maskinen til offline. Utskriften vil bli satt på pause og ON LINE-lampen vil blinke. For å avbryte en utskriftsjobb, trykk på [SLETT]-tasten ( ) eller [SLETT ALLE]-tasten ( ). For å fortsette utskriften, trykk [ON LINE]-tasten ( ) for å sette maskinen i gang. Når "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" Hvis "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" i utskriftsvinduet og riktig størrelse papir ikke er lagt i maskinen, vil utskriftsprosedyren variere med inntillingene "Bruk papir med størrelse tett opptil" i brukerprogrammene (se "BRUKERPROGRAMMER" i brukerhåndboken). Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er deaktivert PAPIRSTØRRELSE-lampen på betjeningspanelet vil blinke. Du kan trykke på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge skuff manuelt, eller legge papir i multifunksjonsskuffen og trykke på [ON LINE]-tasten ( ) for å starte utskriften. * Papirstørrelsene som vises i betjeningspanelet vil variere med land og region. Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er aktivert Utskrift vil finne sted med en papirstørrelse som er likest mulig størrelsen på utskriftsbildet. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Når det dobbelt funksjonsbrett er installert og ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.0-kontakt, roteres det utskriftsbildet automatisk for å passe til papiret i tilfelle papiret legges inn i en annen retning enn utskriftsbildet. 3

24 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden (del ) Ekspansjonssett til nettverk inkluderer en webside. Websiden kan åpnes med en nettleser på din datamaskin, og lar deg konfigurere maskinens e-postserverinnstillinger, innstillinger for direkte utskrift gjennom å angi en fil på en datamaskin, skrivergrunninnstillinger og innstillinger for å sende e-post til en administrator eller forhandler om maskinbruk og feil. Åpne websidene Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne websidene. Start nettleseren på din datamaskin. Støttede nettlesere: Internet Explorer 5.5 eller nyere Netscape Navigator 6.0 eller nyere I "Adresse" feltet på din nettleser, skriv inn IP-addressen til maskinen som en URL. Skriv inn IP-adressen som har blitt programmert i maskinen. Endre språket på websiden Websiden vises i utgangspunktet på engelsk. Språket på websiden kan imidlertid endres. Klikk på "Language Setting" i menyrammen. Når tilkoblingen er ferdig vil websiden vises i din nettleser. Velg ønsket språk i "Language Setting"-menyen, og klikk på "Submit". 3 Slå maskinen av og deretter på igjen. Språket på websiden endres til det valgte språket når du oppdaterer visningen av websiden. 4

25 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden (del ) Når du åpner maskinens webside vil følgende side vises i din nettleser. En menyramme vises på venstre side av siden. Når du klikker på et element i menyen vil et skjermbilde åpnes i høyre ramme som lar deg sette innstillingene for det elementet. For nærmere forklaring på fremgangsmåten for å sette innstillinger, klikk [Hjelp] i menyrammen Innstillinger for å sende utskriftsjobb En fil i en datamaskin kan skrives ut. Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin Informasjonsoppsett Still inn maskinens identifikasjonsinformasjon for status og varsling e-postfunksjonen. Informasjonsoppsett Oppsett av passord Lage administrator og bruker passord. Administratoren for denne programvaren kan lage passord (for administrator og for bruker) for autorisere adgang til websidene av hensyn til sikkerheten for innstillingene på siden. Hvis det ikke behøves en slik sikkerhetsforanstaltning kan passordprosedyren hoppes over. Dette vil gjøre websidens tilgangsinnstillinger tilgjengelige for alle brukere. Beskyttelse av informasjonen lagret på websiden ("Passord") Status meldingsoppsett Oppsett av opplysningene som behøves for å sende statusmeldinger, som mottakeradresser og rapporteringstider. Statusmelding oppsett Varsler meldingsoppsett Lagre måladresser for advarselsmeldinger. Varslingsmelding oppsett Applikasjonsoppsett Sett opp informasjon om e-postsystemet. Sette opp e-postutskrift funksjonen, SMTP oppsett 5

26 4 WEBSIDE I MASKINEN E-post utskriftsfunksjon (del ) En e-postkonto kan settes opp for maskinen. Når det er gjort vil maskinen periodisk sjekke e-postserveren etter e-post og automatisk skrive ut alle vedlegg den mottar. Dette gjør det mulig å skrive ut en fil fra en datamaskin som ikke har skriverdriveren innstallert, siden brukeren enkelt kan sende filen til maskinen som et e-postvedlegg. Sette opp e-postutskrift funksjonen For å bruke e-postutskrift funksjonen må maskinen ha en e-postkonto. I lenkemenyen, klikk på [Applikasjon]. "Applikasjonsoppsett" skjermbildet vil vises. Klikk [E-postutskrift]. 3 4 Innstill de nødvendige e-postinnstillingene. For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. Klikk [Send] for å lagre de innskrevne data. 6

27 4 WEBSIDE I MASKINEN E-postutskrift funksjon (del ) Using the print function For å bruke e-postutskrift funksjonen, vedlegg filen du vil skrive ut til en e-postmelding og send e-posten til maskinens e-postadresse. Maskinen kan skrive ut følgende filtyper: PCLXL, PCL5e, PS, PDF og TIFF, med filsuffiksene pcl, ps, pdf, tiff og tif Kontroll kommandoer kan skrives i e-postens meldingsvindu for å spesifisere antall kopier og utskriftsformat. Kommandoer skrives i formatet "kommandonavn=verdi". Følgende kommandoer er tilgjengelige: Funksjon Kommandonavn Verdi Eksempel Kopier COPIES -999 COPIES= Dobbeltsidig utskrift DUPLEX OFF, TOP, LEFT DUPLEX=LEFT Filtype LANGUAGE AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF LANGUAGE=TIFF Papir PAPER Navn på tilgjengelig papir (A4, etc.) PAPER=A4 Skriv inn kommandoene i rent tekstformathvis de skrives inn i Rich Text format (HTML), vil ikke kommandoene ha noen virkning. For å motta en liste over kontrollkommandoene, skriv komandoen "Config" i e-postmeldingen. Hvis det blir sendt en e-post uten noe innhold, vil utskrift skje i følge "Standardinnstillinger" i grunninnstillingermenyen på websiden. For å kunne skrive ut PS-filer og PDF-filer må PS3 ekspansjonssett være installert. Kodete PDF-filer kan ikke skrives ut. Bare skriv inn en "Filtype" når du angir et sidebeskrivningsspråk. Vanligvis er det unødvendig å skrive inn en filtype. 7

28 4 WEBSIDE I MASKINEN Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin En fil din datamaskin har tilgang til kan skrives ut direkte uten å bruke skriverdriveren, ved å oppgi filens adresse. En hvilken som helst fil som din datamaskin har tilgang til kan bli skrevet ut på denne måten, inkludert ikke bare filer på din datamaskin men også filer på andre datamaskiner i samme nettverk. For å skrive ut en fil direkte på denne måten, klikk "Send utskriftsjobb" i menyrammen på websiden. I lenkemenyen, klikk [Send utskriftsjobb]. "Send utskriftsjobb" skjermbildet vil vises. velg utskriftsformat i "Jobbdetaljer". For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. 3 4 Skriv inn adressen til filen i "Angi filnavn". Du kan også klikke [Bla gjennom] for å lete etter filen. For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. Klikk [Utskrift]. Utskriften starter. 8

29 4 WEBSIDE I MASKINEN Sette skriverens grunninnstillinger (del ) Skriverens grunninnstillinger lar de grunnleggende skriverinnstillingene innstilles. Følgende ting kan innstilles: Standardinnstillinger: Grunnleggende innstillinger for utskrift. PCL-innstillinger: PCL symbolsett, fonter, linjeskiftkode, og andre innstillinger. PostScript-innstillinger * : Bestemmer om en PostScript feilmeldingsside blir skrevet ut eller ikke når en PostScriptfeil inntrer. * Denne innstillingen virker bare når PS3 ekspansjonssett er installert. Når skrivergrunninnstillingene og skriverdriverens innstillinger ikke stemmer overens, er det skriverdriverens innstillinger som gjelder. Skriverinnstillinger som kan velges i skriverdriveren bør velges i skriverdriveren ved utskrift. 9

30 4 WEBSIDE I MASKINEN Sette skriverens grunninnstillinger (del ) Hvordan sette innstillingene For å åpne grunninnstillinger-skjermbildet, klikk på [Betingelsesinnstillinger] i lenkemenyen. For nærmere forklaring på fremgangsmåten for å sette innstillinger, klikk [Hjelp] i menyrammen. 3 4 Betingelsesinnstillinger Dette åpner siden for konfigurering av skriverens grunninnstillinger. Standard / PCL / PS Velg typen grunninnstillinger du vil konfigurere. 3 4 Innstillinger Standardinnstillingene fra fabrikken blir vist. Innstillingene kan endres etter ønske ved å velge fra nedtrekkslistene og ved å skrive inn innstillinger direkte. For mer informasjon om innstillingene, se "Grunninnstillinger for skriver". Send Klikk for å lagre websideinnstillingene i maskinen. 30

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok

hp LaserJet 4100 brukerhåndbok hp LaserJet 4100 brukerhåndbok HP LaserJet-skriverne 4100, 4100N, 4100TN og 4100DTN Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows

1 Utskrift. 2 Skanning. Innholdsfortegnelse. Del I Windows Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Håndbok for skriver- og faksdrivere

Håndbok for skriver- og faksdrivere Håndbok for skriver- og faksdrivere for Macintosh Versjon 5.58 18. mai 2004 Utarbeidet av: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Rd., Building 845-17S Webster, New York 14580-9791

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

bruk hp LaserJet 5100

bruk hp LaserJet 5100 bruk hp LaserJet 5100 hp LaserJet 5100-, 5100tnog 5100dtn-serien brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp

hp innebygd Web-server hp LaserJet 4345mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 5mfp HP Innebygd Web-server Brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok

HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 MFP Brukerhåndbok HP LaserJet M3027/M3035 flerfunksjonsenhet Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer