Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken"

Transkript

1 AR-NB Ekspansjonssett til nettverk Online-handboken (for nettverksskriver) Start Klikk på denne "Start" knappen.

2 Innledning Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (AR-NS) gjør det mulig å bruke maskinen som nettverksskanner. Denne håndboken forklarer nettverksskriverfunksjonene som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert. For å kunne bruke maskinene som en PS skriver må PS3 ekspansjonssett (AR-PK) være installert. Etter at utvidelsessettet er installert må produktnøkkelen (passordet) skrives inn i "PRODUKTNØKKEL" på websiden (dette behøves bare en gang). Vennligst kontakt din forhandler for å få produktnøkkelen som skal skrives inn. I denne håndboken omtales det digitale multifunksjonssystemet AR-M60/M05 som "maskinen". For informasjon om kopimaskinsfunksjoner, sette i papir og toner, fjerne krasjet papir, bruk av ekstrautstyr og annen generell informasjon, se brukerhåndboken for maskinen. For informasjon om skannerfunksjonen som kan brukes når ekspansjonssett til nettverk er installert, se den online-handboken for skanner som følger med ekspansjonssett til nettverk (AR-NB). Maskinens standardinnstillinger og standardinnstillingene for skriverfunksjonen kan endres ved å bruke hovedoperatørprogrammene. For mer informasjon, se brukerhåndboken for maskinen. Hvor det står "AR_XXXX" i denne håndboken, vær snill og erstatt "XXXX" med navnet på din modell. For navnet på din modell, se "FORSKJELLER MELLOM MODELLER" i brukerhåndboken for maskinen. Denne håndboken referer til den Reverserende enkeltmateren som "RSPF", og den Ensidige dokumentmateren som "SPF". Forklaringene på skjermer og fremgangsmåter i denne håndboken er primært for Windows XP i Windows -miljøer, og Mac OS X v0. i Macintosh- miljøer. Skjermene kan være forskjellige i andre versjoner av operativsystemene. For informasjon om hvordan du bruker ditt operativsystem, se operativsystemets brukerhåndbok eller online Hjelp. PS3 ekspansjonssett (AR-PK), som nevnes i denne håndboken, er ekstrautstyr. Varemerker og opphavsrett Microsoft Windows operativsystem er varemerke- eller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 000, og Windows XP er varemerke- eller opphavsrettbeskyttet av Microsoft Corporation i USA og andre land. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Med enerett. Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Acrobat-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter og TrueType er varemerker tilhørende Apple Computer, Inc. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company. PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører de respektive eierne.

3 Hvordan bruke den elektroniske håndboken Denne delen forklarer hvordan du leser den elektroniske håndboken. Vennligst les denne delen før du bruker den elektroniske håndboken. For informasjon om hvordan bruke Acrobat Reader, se Acrobat Reader Hjelp. Hvordan styre den elektroniske håndboken I denne håndboken blir følgende knapper vist nederst på hver side. Klikk på disse knappene for å gå raskt til sider du ønsker å se. Viser innholdet I håndboken. Klikk på et emne i innholdsfortegnelsen for å gå direkte til den delen. Viser indeksen for håndboken. Klikk på et emne i indeksen for å gå direkte til den delen. Tar deg fremover side for side Følge lenker Denne håndboken bruker en lenkefunksjon som lar deg hoppe til en beslektet side. Hvis du klikker på grønn, understreket tekst vil den beslektete siden bli vist. (I innholdsfortegnelsen og indeksen er de lenkete områdene ikke understreket.) Eksempel: For å komme tilbake til den forrige siden, klikk på -knappen i menyraden til Acrobat Reader. Å bruke bokmerker Bokmerkene har blitt laget på venstre side av denne håndboken. Du kan klikke på et bokmerke for å komme rett til den delen. Hvordan skrive ut denne håndboken For å skrive ut denne håndboken, velg "Skriv ut" fra "Fil"-menyen i Acrobat Reader. Velg de ønskede skriverinnstillingene i "Skriv ut"-dialogboksen, og klipp på "OK"-knappen. Tar deg bakover side for side 3

4 (del ) Innledning Hvordan bruke den elektroniske håndboken 3 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende om utskrift 6 Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift 7 Sette en utskriftsjobb på pause 7 Når "Papirkilde" er innstilt på "Autovalg" 7 Åpne skriverdriveren fra "Start" knappen 8 Skriverdriverinnstillinger 9 Dobbeltsidig utskrift 0 Heftestil Skrive ut flere sider på en side Tilpasse utskriftsbildet til papiret 3 Snu utskriftsbildet 80 grader 4 Utskrift av vannmerke 5 Hvordan skrive ut et vannmerke 5 Skrive ut tekst og linjer i svart 6 Skrive ut tekst i svart 6 Skrive ut linjer i svart 6 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Skriververktøy 7 Før bruk av Printer Status Monitor 7 Bruk av skriververktøyene 8 Starte skriververktøyene 8 Bruk av skriververktøyene 8 Endre Printer Status Monitor innstillingene 9 Kontrollere skriverstatus 0 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende om utskrift Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift 3 Sette en utskriftsjobb på pause 3 Når "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" 3 4

5 (del ) 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden 4 Åpne websidene 4 Endre språket på websiden 4 E-post utskriftsfunksjon 6 Sette opp e-postutskrift funksjonen 6 Using the print function 7 Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin 8 Sette skriverens grunninnstillinger 9 Hvordan sette innstillingene 30 Meny for skriverens grunninnstillinger 3 Grunninnstillinger for skriver 3 E-post status og e-post varsling innstillinger 35 Informasjonsoppsett 35 SMTP oppsett 35 Statusmelding oppsett 36 Varslingsmelding oppsett 37 Beskyttelse av informasjonen lagret på websiden ("Passord") 38 6 SPESIFIKASJONER Skriverspesifikasjoner 4 Skriverdriverspesifikasjoner 4 7 REGISTER 5 PROBLEMLØSNING Problemløsning 39 Sjekk tilkoblingene 39 Fjerne programvaren 40 Windows 40 Macintosh (Mac OS 8.6 til 9.x) 40 5

6 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende om utskrift (del ) Det følgende eksemplet forklarer hvordan du kan skrive ut et dokument fra WordPad. Kontroller at riktig størrelse papir er lagt i maskinen før du starter utskriften. 3 Kontroller at ON LINE-lampen på betjeningspanelet lyser. Hvis ON LINE-lampen ikke lyser, trykk på [ON LINE]-tasten ( ). Når lampen : Lyser, er maskinen online og klar til å skrive ut, eller holder på å skrive ut. Blinker, holder maskinen på å behandle utskriftsdata i hukommelsen, eller utskriften er satt på pause. Er mørk, er maskinen offline og kan ikke skrive ut. Start WordPad og åpne dokumentet du vil skrive ut. Velg "Skriv ut" fra programmets "Fil" meny. Dialogboksen"Skriv ut" vil vises. 4 5 Kontroller at "SHARP AR-XXXX" er valgt som skriver. Hvis du må endre noen skriverinnstillinger, klikk på "Innstillinger"- knappen ("Egenskaper" -knappen i Windows 95/98/Me/NT 4.0) for å åpne skriverdriverens innstillingsskjermbilde. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Windows 000 har ikke "Innstillinger" -knappen i denne dialogboksen. Velg innstillinger som passer på hver av flikene i innstillingsskjermbildet. Skriverdriverinnstillinger, Dobbeltsidig utskrift, Skrive ut flere sider på en side, Tilpasse utskriftsbildet til papiret, Snu utskriftsbildet 80 grader, Utskrift av vannmerke Klikk på "Skriv ut" -knappen ("OK" knappen i Windows 95/98/Me/NT 4.0). Utskriften starter. Utskriftjobben blir levert til utmatningsskuffen med papirets posisjon litt endret fra den forrige jobben (forskyvningsfunksjon) 6

7 UTSKRIFT FRA WINDOWS Grunnleggende utskrift (del ) Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift Legg mer papir i skuffen eller trykk på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge en annen skuff, og trykk så på [ON LINE]-tasten ( ) for å fortsette utskriften. at hvis "Autobytte av skuff"-innstillingen er aktivert i brukerprogrammene og det er samme størrelse papir i en annen skuff, så vil maskinen automatisk skifte til den andre skuffen og fortsette utskriften. Sette en utskriftsjobb på pause For å sette en utskriftsjobb på pause under utskrift, trykk [ON LINE]-tasten ( ) på betjeningspanelet for å sette maskinen til offline. Utskriften vil bli satt på pause og ON LINE-lampen vil blinke. For å avbryte en utskriftsjobb, trykk på [SLETT]-tasten ( ) eller [SLETT ALLE]-tasten ( ). For å fortsette utskriften, trykk [ON LINE]-tasten ( ) for å sette maskinen i gang. Når "Papirkilde" er innstilt på "Autovalg" Hvis "Papirkilde" er satt til "Autovalg" i "Papir" fanen på skriverdriverens innstillingsskjermbilde og det ikke er lagt inn riktig størrelse papir i maskinen for en utskriftsjobb, vil utskriftsfremgangsmåte variere i henhold til "Bruk papir med størrelse tett opptil" -innstillingene i brukerprogrammene (se "BRUKERPROGRAMMER" i brukerhåndboken). Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er deaktivert PAPIRSTØRRELSE-lampen på betjeningspanelet vil blinke. Du kan trykke på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge skuff manuelt, eller legge papir i multifunksjonsskuffen og trykke på [ON LINE]-tasten( ) for å starte utskriften. * Papirstørrelsene som vises i betjeningspanelet vil variere med land og region. Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er aktivert Utskrift vil finne sted med en papirstørrelse som er likest mulig størrelsen på utskriftsbildet. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Når det dobbelt funksjonsbrett er installert og ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.0-kontakt, roteres det utskriftsbildet automatisk for å passe til papiret i tilfelle papiret legges inn i en annen retning enn utskriftsbildet. Hvis ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.-kontakt, må du angi papirstørrelsen for hver papirskuff i "Angi Skuffstatus" i "Konfigurasjon" -fliken i skjermbildet for driveroppsett. (Se "KONFIGURERING AV SKRIVERDRIVEREN" i Programvareoppsetthåndboken.) Pass på å angi en annen skuff ved utskrift enn "Autovalg" i "Papirkilde" på "Papir" -fanen i skriverdriverens innstillingsskjermbilde. 7

8 UTSKRIFT FRA WINDOWS Åpne skriverdriveren fra "Start" knappen Innstillinger for skriverdriveren kan i sette ved å åpne skriverdriveren fra "Start" knappen i Windows. Innstillinger satt på denne måten vil være startinnstillingene når du skriver ut fra en applikasjon. (Hvis du forandrer innstillingene i skriverdriverens oppsettskjerm når du skriver ut, vil innstillingene gå tilbake til de opprinnelige innstillingene når du avslutter applikasjonen.) Windows 000/XP 3 4 Klikk på "Start" knappen, og klikk så "Kontrollpanel". I Windows 000, klikk på "Start" -knappen og velg "Innstillinger". Klikk "Skrivere og annen maskinvare", og klikk så "Skrivere og telefakser". I Windows 000, klikk "Skrivere". Klikk på "SHARP AR-XXXX" skriverdriver ikonet og velg "Egenskaper" fra "Fil" menyen. Klikk på "Utskriftsinnstillinger" knappen på "Generelt" fane. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Skriverdriverinnstillinger Windows 95/98/Me/NT Klikk på "Start" knappen, velg "Innstillinger" og klikk så "Skrivere". Klikk på "SHARP AR-XXXX" skriverdriver ikonet og velg "Egenskaper" fra "Fil" menyen. I Windows NT 4.0, velg "Dokumentstandarder" for å åpne skriverdriverens oppsettskjermbilde. I Windows 95/98/Me, klikk på "Oppstilling" fane. Skriverdriverens innstillingsskjermbilde vil vises. Skriverdriverinnstillinger 8

9 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skriverdriverinnstillinger For å se hjelp for en innstilling, klikk på -knappen i det øverste høyre hjørnet av vinduet og klikk så på innstillingen. Det finnes enkelte begrensninger på kombinasjonene av innstillinger som kan velges i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Når en begrensning trer i funksjon, vil et informasjonsikon ( ) vises ved siden av innstillingen. Klikk på ikonet for å få en forklaring på begrensningen. Flik 6 Avmerkingsknapp Innstillingene er gruppert Lar deg velge en inntilling under faner. Klikk på en fra en liste med muligheter. 3 fane for å bringe den 7 "OK" knappen forrest. Klikk på denne knappen for Nedtrekksmeny å spare innstillingene dine Lar deg velge fra en liste og lukke dialogboksen. med muligheter. 8 "Avbryt" knappen 3 Skriverinnstillinger bilde Dette viser virkningen av de Klikk på denne knappen for å lukke dialogboksen uten 4 valgte skriverinnstillingene. å gjøre noen endringer i 4 Avmerkingsboks innstillingene. 5 Klikk på en avmerkingsboks for å slå på eller av en funksjon. 9 "Bruk" knappen Klikk for å spare innstillingene dine uten å Maskinbilde lukke dialogboksen. 6 5 Papirskuffen (i blått) valgt i Windows NT 4.0 har ikke 7 "Papirvalg" på "Papir" fane. "Bruk" -knappen. 8 Du kan også klikke på en skuff for "Bruk" -knappen vises å velge den. ikke når du åpner dette 9 vinduet fra en applikasjon. 0 0 "Hjelp" knappen Klikk på denne knappen for Innstillingene og bildet av maskinen vil variere avhenging av modellen. Skriverdriverens oppsettskjermbilde lar deg velge forskjellige funksjoner som kan brukes når å åpne hjelpefilen for nettverksutvidelsessettet er installert. skriverdriveren. For informasjon om skriverfunksjonene i nettverksutvidelsessettet, se "Skriverdriverspesifikasjoner". 9

10 UTSKRIFT FRA WINDOWS Dobbeltsidig utskrift (del ) Skjermbildet for oppsett av skriverdriveren for modeller som støtter dobbeltsidig utskrift, har en innstilling for "Dokumentstil" i "Hoved"-fliken. Med denne innstillingen kan du skrive ut på begge sidene av papiret. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriver oppsettskjermbildet og velg "-sidig (bok)" eller "-sidig (tablet)" fra "Dokumentstil" i "Hoved" -fane. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Papirstørrelsene som kan brukes for dobbeltsidig utskrift varierer med land og region: Land/regioner som bruker AB standardstørrelser: A3, A4, A5*, B4, B5*, Folio* Land/regioner som bruker tommebaserte standardstørrelser: Ledger, Letter, Legal, Folio* *Bare i enkelte land og regioner. Når du bruker dobbeltsidig utskrift, velg en annen kilde enn "Bypasskuff" for "Papirkilde" i "Papir" -fanen. Det følgende eksempelet viser resultatet når portrett-data blir skrevet ut på begge sider av papiret. Utskriftdata -sidig (bok) Utskriftsresultat -sidig (tablet) Sidene blir skrevet ut så de kan bindes inn fra siden. Sidene blir skrevet ut så de kan bindes inn fra toppen. 0

11 UTSKRIFT Heftestil FRA WINDOWS Dobbeltsidig utskrift (del ) Heftestil skriver to sider på hver side av hvert ark papir (i alt fire sider på et ark) så arkene kan brettes på midten og innbundet som et hefte. Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å samle utskrevne sider til et hefte. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriver oppsettskjermbildet og velg "Folder side ved side" eller "To foldere på én utskrift" fra "Dokumentstil" i "Hoved" -fanen. Retningen heftet åpnes i kan velges med "Folder mot høyre" avmerkingsboksen på "Avansert" fanen. Det følgende eksempelt viser hvordan 8 sider blir skrevet ut når heftestil er valgt. Utskriftsdata Folder mot høyre Utskriftsresultat Folder mot høyre Fordi fire sider blir skrevet ut på hvert ark papir, blir tomme sider lagt til automatisk når totalt antall sider ikke lar seg dele på fire. Når "Folder side ved side" er valgt, vil det bli skrevet ut på papir som er dobbelt størrelse av papirstørrelsen innstilt i applikasjonen. Når "To foldere på én utskrift" er valgt, blir hver side forminsket på samme måte som ved Samle sider og skrevet ut på den papirstørrelsen som er innstilt i applikasjonen.

12 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skrive ut flere sider på en side Denne funksjonen lar deg forminske og skrive ut, to, fire, seks, åtte eller seksten dokumentsider på et enkelt papirark. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens oppsettskjermbilde og velg antall sider pr. ark (Samle sider, Samle 4 sider, Samle 6 sider, Samle 8 sider eller Samle 6 sider) i "Samle sider på én utskrift" på "Hoved" fanen. Rekkefølgen på sidene kan endres i "Rekkefølge" menyen. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. "Samle sider på én utskrift" valget er ikke tilgjengelig når "Tilpass til papirstørrelse" er valgt. Tilpasse utskriftsbildet til papiret Hvis for eksempel "Samle sider" eller "Samle 4 sider" er valgt, vil resultatet bli som følger avhengig av valgt rekkefølge. Samle N sider Venstre mot høyre Høyre mot venstre Samle sider Samle N sider Høyre, og ned Ned og høyre Venstre og ned Ned og venstre Samle 4 sider Hvis du velger "Ramme" -avmerkingsboksen, vil kantlinjer bli tegnet rundt hver side. Eksempler for Samle sider og Samle 4 sider blir vist her. Rekkefølgen for Samle 6 sider, Samle 8 sider og Samle 6 sider er den samme som for Samle 4 sider. Rekkefølgen kan ses i skriverinnstillingsbildet i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Skriverdriverinnstillinger

13 UTSKRIFT FRA WINDOWS Tilpasse utskriftsbildet til papiret Skriverdriveren kan justere størrelsen på utskriftsbildet så den passer til størrelsen på papiret som er lagt inn i skriveren. Følg trinnene under for å bruke denne funksjonen. Forklaringen under går ut fra at du skal trykke et A3-størrelse dokument på A4-størrelse ark. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. 3 "Tilpass til papirstørrelse" valget er ikke tilgjengelig når "Samle sider på én utskrift" er valgt. Skrive ut flere sider på en side Klikk på "Papir"-fanen i skriverdriverens oppsettskjermbilde. Velg originalstørrelse (A3) for utskriftsbildet i "Papirstørrelse". Merk av "Tilpass til side" boksen. Hvis du bruker PS skriverdriveren, velg "Tilpass til papirstørrelse" i "Zoominnstilling". 4 Velg den faktiske papirstørrelsen som skal brukes til utskrift (A4). Størrelsen på utskriftsbildet vil automatisk bli justert for å passe til papiret som er lagt i maskinen. Papirstørrelse: A3 Tilpass til papirstørrelse: A4 A3-størrelse dokument (Papirstørrelse) A4-størrelse ark (Tilpass til papirstørrelse) Når PS skriverdriveren brukes kan utskriftsbildet forstørres eller forminskes ved hjelp av tallverdier. (Vertikale og horisontale forholdstall kan innstilles separat.) Velg "XY-Zoom" i trinn 3, klikk "Bredde/Lengde" -knappen, og juster forholdstallene I skjermbildet som åpnes. 3

14 UTSKRIFT FRA WINDOWS Snu utskriftsbildet 80 grader Utskriftsbildet kan snus 80 grader. Denne funksjonen kan brukes til å gjøre mulig riktig utskrift på konvolutter og andre papirtyper med klaffer som bare kan legges inn i en retning. For å bruke denne funksjonen, velg bilderetning i "Bilderetning" på "Papir" fanen, og velg så avmerkingsboksen "Roter 80 grader". Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Roter 80 grader Utskriftsresultat Roter 80 grader ABCD ABCD Fremgangsmåten for å legge inn papir er forklart i brukerhåndboken for kopimaskin. 4

15 UTSKRIFT FRA WINDOWS Utskrift av vannmerke Du kan skrive ut et vannmerke som for eksempel "KONFIDENSIELLT" i ditt dokument. For å skrive ut et vannmerke, åpne skriverdriveren, klikk på "Vannmerker" fanen, og følg trinnene under. Se Grunnleggende om utskrift for opplysninger om hvordan du åpner skriverdriveren. Hvordan skrive ut et vannmerke Fra nedtrekkslisten "Vannmerke", velg vannmerket du ønsker å skrive ut (for eksempel "KONFIDENSIELLT"), og start utskriften. Utskriftsprøve Du kan skrive inn tekst for å lage ditt eget tilpassede vannmerke. For nærmere informasjon om innstillinger for vannmerker, se Hjelp for skriverdriver. Skriverdriverinnstillinger 5

16 UTSKRIFT FRA WINDOWS Skrive ut tekst og linjer i svart Farget tekst og linjer som blir svake ved utskrift kan skrives som svart for å bedre lesbarheten. Skrive ut tekst i svart Tekst som er en annen farge enn hvit blir skrevet ut som svart. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens innstillingskjermbilde og velg "Tekst til sort"-avmerkingsboksen på "Avansert" -fanen. Utskriftsdata ABCD EFGH Tekst til sort ABCD EFGH Utskriftsresultat Tekst til sort ABCD EFGH Skrive ut linjer i svart Linjer og felt som er annen farge enn hvit blir skrevet ut som svart. For å bruke denne funksjonen, åpne skriverdriverens innstillingskjermbilde og velg "Vektor til sort"-avmerkingsboksen på "Avansert" -fanen. Utskriftsdata Utskriftsresultat Vektor til sort Vektor til sort Ved bruk av PCL6 skriverdriveren, hvis "Skriv ut som grafikk" er valgt i "TrueType-modus" under "Skrift" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. Ved bruk av PCL5 skriverdriveren, hvis "Raster" er valgt i "Grafikkmodus" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. Ved bruk av PCL6 eller PCL5 skriverdriverne, hvis "Raster" er valgt i "Grafikkmodus" i "Avansert"-fanen, kan ikke denne funksjonen brukes. 6

17 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Skriververktøy "Software" CD-ROM-en inneholder følgende to skriververktøy. Printer Status Monitor (for vanlige brukere) Dette lar brukeren se på dataskjermen om maskinen er i stand til å skrive ut eller ikke. Den gir informasjon om feil som krasjet papir, og viser oppsettet av maskinen (antall skuffer, om det er installert en ferdiggjører eller ikke osv.) ved hjelp av illustrasjoner. Tilgjengelige papirstørrelser og hvor mye papir som er igjen blir også vist. Printer Administration Utility (for administratorer) Dette lar administratoren sjekke informasjon om forsyninger og feil på maskinen og andre SHARP skrivere (kompatible med Printer Administration Utility) som er koblet til nettverket. Innstillinger kan også endres gjennom verktøyet. Før bruk av Printer Status Monitor følgende punkter før bruk av Printer Status Monitor. Utskrift via en server Når den første utskriftsjobben blir utført etter å ha startet Printer Status Monitor, blir maskinens IP-adresse automatisk innstilt i Printer Status Monitor. Direkte utskrift uten en server Installer og konfigurer programvaren som forklart i "INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN (Standardinstallasjon)" i programvareoppsettguiden for nettverksskriver. (Dette er ikke nødvendig hvis programmet alt er innstilt og satt opp.) For å kunne bruke Printer Status Monitor og Printer Administration Utility må maskinen være koblet til et nettverk. For å installere Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se den elektroniske håndboken for ekspansjonssett til nettverk (for oppsett). For å kunne bruke Printer Administration Utility under Windows 95, må en systemfil oppdateres. Se detaljert informasjon i valgte pakker vinduet i installereren (se programvareoppsettguiden for nettverksskriver). 7

18 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del ) Starte skriververktøyene Hvis Printer Status Monitor eller Printer Administration Utility ikke kjører, bruk følgende fremgangsmåte for å starte verktøyene. Når skriver administrasjonsverktøyet først startes, åpnes TCP/IP -innstillingervinduet. For å overvåke maskinen i et lokalt nettverk, velg avmerkingsboksen "lokalt subnett søk". Hvis ikke, skriv inn maskinens IP-adresse. For mer informasjon, se Hjelpfilen. Printer Status Monitor Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Status Monitor". Select "Printer Status Monitor". Printer Administration Utility Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Administration Utility". Velg "Printer Administration Utility". Bruk av skriververktøyene For informasjon om bruken av Printer Status Monitor og Printer Administration Utility, se hjelpfilen for hver av dem. Hjelpfilene kan åpnes som følger: Printer Status Monitor Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Status Monitor". Velg "Hjelp". Printer Administration Utility Klikk på "Start" -knappen, pek på "Alle programmer" ("Programmer" i andre operativsystem enn Windows XP) og så "SHARP Printer Administration Utility". Velg "Hjelp". 8

19 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del ) Endre Printer Status Monitor innstillingene Når den først er installert vil skriverstatus monitoren normalt kjøre i bakgrunnen i Windows. Hvis du trenger å endre skriverstatus monitorinnstillingen, følg trinnene under. Høyreklikk på Printer Status Monitor ikonet ( ) på oppgavelinjen, og velg "Preferanser" fra menyen som vises. Printer Status Monitor innstillingene kan endres som ønsket. For informasjon om Printer Status Monitor innstillingene, se Printer Status Monitor Hjelp. (Klikk på "Hjelp" knappen i innstillingervinduet.) Hvis Printer Status Monitor ikonet ikke vises i oppgavelinjen, se "Starte skriververktøyene" for å starte Printer Status Monitor. 9

20 SKRIVER VERKTØY (WINDOWS) Bruk av skriververktøyene (del 3) Kontrollere skriverstatus Printer Status Monitor lar deg sjekke om det er papir og toner i maskinen. Høyreklikk på Printer Status Monitor ikonet ( ) på oppgavelinjen, og velg "SHARP AR-XXXX Status" fra menyen som vises. Ikonet farges rødt når det ikke er mulig å skrive ut på grunn av maskinfeil eller andre problemer. Klikk på "Detaljer" knappen. Vinduet utvides for å vise detaljer om maskinens status. For å legge ned vinduet, klikk på "Skjul detaljer" -knappen. Som standard vises vinduet minimert når "SHARP AR-XXXX Status" er valgt i trinn. Hvis ønsket kan du endre den innstillingen så vinduet vises maksimert fra start. Endre Printer Status Monitor innstillingene 0

21 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende om utskrift (del ) For å kunne bruke maskinen som en skriver for Macintosh må PS3 ekspansjonssett (AR-PK) være installert og maskinen må være koblet til et nettverk. For installasjon av PPD filen og oppsett av skriverdriverinnstillingene, se programvareoppsettguiden. Kontroller at riktig størrelse papir er lagt i maskinen før du starter utskriften. 3 Kontroller at ONLINE-lampen på betjeningspanelet lyser. Hvis ONLINE-lampen ikke lyser, trykk på [ON LINE]-tasten ( ). Når lampen : Lyser, er maskinen online og klar til å skrive ut, eller holder på å skrive ut. Blinker, holder maskinen på å behandle utskriftsdata i hukommelsen, eller utskriften er satt på pause. Er mørk, er maskinen offline og kan ikke skrive ut. Start applikasjonen og åpne dokumentet du vil skrive ut. Velg "Skriv ut" fra programmets "Arkiv" meny. 4 Kontroller at riktig skriver er valgt. Maskinens navn som vises i "Skriver:"-menyen er navnet som ble skrevet inn da Apple-talkinnstillingene ble konfigurert fra "Network Utilities" CD-ROM-en. Med mindre navnet ble endret under konfigureringen av innstillingene, vil det være "SCxxxxxx" (med "xxxxx" som en rekke bokstaver som varierer avhengig av din maskin). Skrivervinduet varierer med versjonen av operativsystemet, skriverdriver versjonen og applikasjonen.

22 3 UTSKRIFT 5 FRA MACINTOSH Grunnleggende utskrift (del ) Sette skriverinnstillingene. Klikk ved siden av "Kopier og sider" ("Generelt" i Mac OS 8.6 til 9) og velg innstillingene du vil sette fra nedtrekksmenyen. Skjermbildet for de tilsvarende innstillingene vil vises. Innstillingene varierer med versjonen av operativsystemet, skriverdriver versjonen og applikasjonen. 6 Klikk på "Skriv ut" knappen. Utskriften starter.

23 3 UTSKRIFT FRA MACINTOSH Grunnleggende utskrift (del 3) Hvis skuffen slipper opp for papir under utskrift Legg mer papir i skuffen eller trykk på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge en annen skuff, og trykk så på [ON LINE]-tasten ( ) for å fortsette utskriften. at hvis "Autobytte av skuff" -innstillingen er aktivert i brukerprogrammene og det er samme størrelse papir i en annen skuff, så vil maskinen automatisk skifte til den andre skuffen og fortsette utskriften. Sette en utskriftsjobb på pause For å sette en utskriftsjobb på pause under utskrift, trykk [ON LINE]-tasten ( ) på betjeningspanelet for å sette maskinen til offline. Utskriften vil bli satt på pause og ON LINE-lampen vil blinke. For å avbryte en utskriftsjobb, trykk på [SLETT]-tasten ( ) eller [SLETT ALLE]-tasten ( ). For å fortsette utskriften, trykk [ON LINE]-tasten ( ) for å sette maskinen i gang. Når "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" Hvis "Papirmating" er innstilt på "Velg automatisk" i utskriftsvinduet og riktig størrelse papir ikke er lagt i maskinen, vil utskriftsprosedyren variere med inntillingene "Bruk papir med størrelse tett opptil" i brukerprogrammene (se "BRUKERPROGRAMMER" i brukerhåndboken). Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er deaktivert PAPIRSTØRRELSE-lampen på betjeningspanelet vil blinke. Du kan trykke på [SKUFFVALG]-tasten ( ) for å velge skuff manuelt, eller legge papir i multifunksjonsskuffen og trykke på [ON LINE]-tasten ( ) for å starte utskriften. * Papirstørrelsene som vises i betjeningspanelet vil variere med land og region. Når "Bruk nærmeste papirstørrelse" er aktivert Utskrift vil finne sted med en papirstørrelse som er likest mulig størrelsen på utskriftsbildet. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Når det dobbelt funksjonsbrett er installert og ekspansjonssett til nettverk er koblet til maskinens USB.0-kontakt, roteres det utskriftsbildet automatisk for å passe til papiret i tilfelle papiret legges inn i en annen retning enn utskriftsbildet. 3

24 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden (del ) Ekspansjonssett til nettverk inkluderer en webside. Websiden kan åpnes med en nettleser på din datamaskin, og lar deg konfigurere maskinens e-postserverinnstillinger, innstillinger for direkte utskrift gjennom å angi en fil på en datamaskin, skrivergrunninnstillinger og innstillinger for å sende e-post til en administrator eller forhandler om maskinbruk og feil. Åpne websidene Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne websidene. Start nettleseren på din datamaskin. Støttede nettlesere: Internet Explorer 5.5 eller nyere Netscape Navigator 6.0 eller nyere I "Adresse" feltet på din nettleser, skriv inn IP-addressen til maskinen som en URL. Skriv inn IP-adressen som har blitt programmert i maskinen. Endre språket på websiden Websiden vises i utgangspunktet på engelsk. Språket på websiden kan imidlertid endres. Klikk på "Language Setting" i menyrammen. Når tilkoblingen er ferdig vil websiden vises i din nettleser. Velg ønsket språk i "Language Setting"-menyen, og klikk på "Submit". 3 Slå maskinen av og deretter på igjen. Språket på websiden endres til det valgte språket når du oppdaterer visningen av websiden. 4

25 4 WEBSIDE I MASKINEN Om websiden (del ) Når du åpner maskinens webside vil følgende side vises i din nettleser. En menyramme vises på venstre side av siden. Når du klikker på et element i menyen vil et skjermbilde åpnes i høyre ramme som lar deg sette innstillingene for det elementet. For nærmere forklaring på fremgangsmåten for å sette innstillinger, klikk [Hjelp] i menyrammen Innstillinger for å sende utskriftsjobb En fil i en datamaskin kan skrives ut. Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin Informasjonsoppsett Still inn maskinens identifikasjonsinformasjon for status og varsling e-postfunksjonen. Informasjonsoppsett Oppsett av passord Lage administrator og bruker passord. Administratoren for denne programvaren kan lage passord (for administrator og for bruker) for autorisere adgang til websidene av hensyn til sikkerheten for innstillingene på siden. Hvis det ikke behøves en slik sikkerhetsforanstaltning kan passordprosedyren hoppes over. Dette vil gjøre websidens tilgangsinnstillinger tilgjengelige for alle brukere. Beskyttelse av informasjonen lagret på websiden ("Passord") Status meldingsoppsett Oppsett av opplysningene som behøves for å sende statusmeldinger, som mottakeradresser og rapporteringstider. Statusmelding oppsett Varsler meldingsoppsett Lagre måladresser for advarselsmeldinger. Varslingsmelding oppsett Applikasjonsoppsett Sett opp informasjon om e-postsystemet. Sette opp e-postutskrift funksjonen, SMTP oppsett 5

26 4 WEBSIDE I MASKINEN E-post utskriftsfunksjon (del ) En e-postkonto kan settes opp for maskinen. Når det er gjort vil maskinen periodisk sjekke e-postserveren etter e-post og automatisk skrive ut alle vedlegg den mottar. Dette gjør det mulig å skrive ut en fil fra en datamaskin som ikke har skriverdriveren innstallert, siden brukeren enkelt kan sende filen til maskinen som et e-postvedlegg. Sette opp e-postutskrift funksjonen For å bruke e-postutskrift funksjonen må maskinen ha en e-postkonto. I lenkemenyen, klikk på [Applikasjon]. "Applikasjonsoppsett" skjermbildet vil vises. Klikk [E-postutskrift]. 3 4 Innstill de nødvendige e-postinnstillingene. For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. Klikk [Send] for å lagre de innskrevne data. 6

27 4 WEBSIDE I MASKINEN E-postutskrift funksjon (del ) Using the print function For å bruke e-postutskrift funksjonen, vedlegg filen du vil skrive ut til en e-postmelding og send e-posten til maskinens e-postadresse. Maskinen kan skrive ut følgende filtyper: PCLXL, PCL5e, PS, PDF og TIFF, med filsuffiksene pcl, ps, pdf, tiff og tif Kontroll kommandoer kan skrives i e-postens meldingsvindu for å spesifisere antall kopier og utskriftsformat. Kommandoer skrives i formatet "kommandonavn=verdi". Følgende kommandoer er tilgjengelige: Funksjon Kommandonavn Verdi Eksempel Kopier COPIES -999 COPIES= Dobbeltsidig utskrift DUPLEX OFF, TOP, LEFT DUPLEX=LEFT Filtype LANGUAGE AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF LANGUAGE=TIFF Papir PAPER Navn på tilgjengelig papir (A4, etc.) PAPER=A4 Skriv inn kommandoene i rent tekstformathvis de skrives inn i Rich Text format (HTML), vil ikke kommandoene ha noen virkning. For å motta en liste over kontrollkommandoene, skriv komandoen "Config" i e-postmeldingen. Hvis det blir sendt en e-post uten noe innhold, vil utskrift skje i følge "Standardinnstillinger" i grunninnstillingermenyen på websiden. For å kunne skrive ut PS-filer og PDF-filer må PS3 ekspansjonssett være installert. Kodete PDF-filer kan ikke skrives ut. Bare skriv inn en "Filtype" når du angir et sidebeskrivningsspråk. Vanligvis er det unødvendig å skrive inn en filtype. 7

28 4 WEBSIDE I MASKINEN Direkte utskrift av en fil fra en datamaskin En fil din datamaskin har tilgang til kan skrives ut direkte uten å bruke skriverdriveren, ved å oppgi filens adresse. En hvilken som helst fil som din datamaskin har tilgang til kan bli skrevet ut på denne måten, inkludert ikke bare filer på din datamaskin men også filer på andre datamaskiner i samme nettverk. For å skrive ut en fil direkte på denne måten, klikk "Send utskriftsjobb" i menyrammen på websiden. I lenkemenyen, klikk [Send utskriftsjobb]. "Send utskriftsjobb" skjermbildet vil vises. velg utskriftsformat i "Jobbdetaljer". For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. 3 4 Skriv inn adressen til filen i "Angi filnavn". Du kan også klikke [Bla gjennom] for å lete etter filen. For mer informasjon, klikk på [Hjelp] i menyrammen. Klikk [Utskrift]. Utskriften starter. 8

29 4 WEBSIDE I MASKINEN Sette skriverens grunninnstillinger (del ) Skriverens grunninnstillinger lar de grunnleggende skriverinnstillingene innstilles. Følgende ting kan innstilles: Standardinnstillinger: Grunnleggende innstillinger for utskrift. PCL-innstillinger: PCL symbolsett, fonter, linjeskiftkode, og andre innstillinger. PostScript-innstillinger * : Bestemmer om en PostScript feilmeldingsside blir skrevet ut eller ikke når en PostScriptfeil inntrer. * Denne innstillingen virker bare når PS3 ekspansjonssett er installert. Når skrivergrunninnstillingene og skriverdriverens innstillinger ikke stemmer overens, er det skriverdriverens innstillinger som gjelder. Skriverinnstillinger som kan velges i skriverdriveren bør velges i skriverdriveren ved utskrift. 9

30 4 WEBSIDE I MASKINEN Sette skriverens grunninnstillinger (del ) Hvordan sette innstillingene For å åpne grunninnstillinger-skjermbildet, klikk på [Betingelsesinnstillinger] i lenkemenyen. For nærmere forklaring på fremgangsmåten for å sette innstillinger, klikk [Hjelp] i menyrammen. 3 4 Betingelsesinnstillinger Dette åpner siden for konfigurering av skriverens grunninnstillinger. Standard / PCL / PS Velg typen grunninnstillinger du vil konfigurere. 3 4 Innstillinger Standardinnstillingene fra fabrikken blir vist. Innstillingene kan endres etter ønske ved å velge fra nedtrekkslistene og ved å skrive inn innstillinger direkte. For mer informasjon om innstillingene, se "Grunninnstillinger for skriver". Send Klikk for å lagre websideinnstillingene i maskinen. 30

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK PROGRAMVAREOPPSETTGUIDEN (for nettverksskriver) INNLEDNING FØR INSTALLASJON OPPSETT UNDER WINDOWS OPPSETT I MACINTOSH MILJØ Side 9 INNLEDNING Varemerker og opphavsrett

Detaljer

MODELL MX-NB11 EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING

MODELL MX-NB11 EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING MODELL MX-NB EKSPANSJONSSETT FOR NETTVERK BRUKERVEILEDNING INNLEDNING Ekstrautstyret ekspansjonssett til nettverk (MX-NB) gjør det mulig å bruke maskinen som nettverksskriver og -skriver. Denne håndboken

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M160

Din bruksanvisning SHARP AR-M160 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Skriverveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Skriverveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Skriverveiledning INNHOLD OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 3 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 4 MASKINENS SKRIVERFUNKSJONER............

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289649

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289649 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skriverveiledning

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skriverveiledning MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Skriverveiledning INNHOLD OM DENNE VEILEDNINGEN.................... 4 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 5 MASKINENS SKRIVERFUNKSJONER............

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Oppsett av Oppsett av programvare

Oppsett av Oppsett av programvare MODELL: MX-B381 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ Vennligst ta vare på denne

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM. Oppsett av programvare DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ PROBLEMLØSNING Takk for at du har valgt dette

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Oppsett av programvare

Oppsett av programvare Oppsett av programvare Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin. Kontakt forhandleren eller

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2300N MX-2700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Oppsett av programvare Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer