Brukerhåndbok NPD NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NPD4429-00 NO"

Transkript

1 NPD NO

2 Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Product Features (Produktfunksjoner)... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Kapittel 2 Grunnleggende drift Hovedkomponenter Front Sett bakfra Operatørpanel Skriver ut en Panel Settings-side Operatørpanelet Printer Setting Utility Power Saver Mode Avslutte Power Saver Mode Kapittel 3 Programvare for skriver Skriverdriver EpsonNet Config Opprette et administrativt passord Printer Setting Utility (kun Windows) Status Monitor (kun Windows) Launcher (Windows Only) Innholdsfortegnelse 2

3 Kapittel 4 Grunnleggende nettverkskonsepter Oversikt over nettverksinstallasjon og -konfigurasjon Koble til skriveren Koble skriveren til datamaskinen eller nettverket Stille inn IP-adressen TCP/IP- og IP-adresser Automatisk innstilling av skriverens IP-adresse Dynamiske metoder for innstilling av skriverens IP-adresse Tilordne en IP-adresse (for IPv4-modus) Kontrollere IP-innstillingene Utskrift og kontroll av Printer Settings-siden Installere skriverdriver på datamaskiner som kjører Windows Identifisere skriverdrivers forhåndsinstallerte status (for nettverkstilkobling) Oppsett for USB-tilkobling Nettverkstilkobling Konfigurere trådløst oppsett (kun Epson AcuLaser C1750W) Stille inn for utskriftsdeling Installere skriverdriver på datamaskiner som kjører Mac OS X Installere driveren Legge til en skriver Kapittel 5 Grunnleggende om utskrift Om utskriftsmateriale Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale Utskriftsmedia som kan ødelegge skriveren din Støttet utskriftsmedie Anvendelig utskriftsmedie Legge i utskriftsmedie Kapasitet Dimensjoner på utskriftsmedie Legge utskriftsmedie i flerfunksjonsmater (MPF) Legge utskriftsmedie i prioritert arkinnlegger (PSI) Manuell dupleksutskrift (kun for Windows-skriverdriver) Bruke forlengelse av utskuff Utskrift Sende en jobb til utskrift Avbryte en utskriftsjobb Innholdsfortegnelse 3

4 Velge utskriftsalternativer Skrive ut på egendefinert papirstørrelse Kontrollere status på utskriftsdata Skrive ut en rapportside Skriverinnstillinger Skrive ut med Web Services on Devices (WSD) Legge til roller av utskriftstjenester Skriveroppsett Kapittel 6 Bruke operatørpanelmenyen Kort om skrivermenyene Information Pgs Billing Meters Admin Menu Panel Language Panel Lock-funksjon Aktivere Panel Lock Aktivere Panel Lock Innstilling av PowerSaver Time-alternativet Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger Kapittel 7 Feilsøking Fjerne papirstopp Unngå papirstopp Finne stedet for papirstorpp Fjerne papir som forårsaker papirstopp fra forsiden av skriveren Fjerne papir som forårsaker papirstopp fra baksiden av skriveren Fjerne papir som forårsake papirstopp fra midtre utskuff Problemer med papirstopp Grunnleggende skriverproblemer Vise problemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Utskriften er for lys Toner smitter av eller sverten sitter løst/flekker av på baksiden Tilfeldige flekker/uklare bilder Innholdsfortegnelse 4

5 Hele utskriften er tom Striper vises på utskriften Hellende fargepunkter Vertikale blanke felter Fargeflekk Skygger Slør Bead-Carry-Out (BCO) Auger-merke Rynket/flekket papir Toppmargen er ikke riktig Fargeregistreringen er ikke justert Utskytende/ujevnt papir Justering av fargeregistrering Utføre Auto Correct Skrive ut fargeregistreringsskjemaet Fastslå verdier Legge inn verdier Støy Andre problemer Forstå skrivermeldinger Kontakte service Få hjelp LCD-panelmeldinger Status Monitor-varsler Non Genuine Toner Modus Operatørpanelet Printer Setting Utility Kapittel 8 Vedlikehold Rengjøre skriveren Gjøre rent inne i skriveren Rengjøre sensor for fargetonertetthet (CTD) Skifte ut tonerkassetter Oversikt Fjerne tonerkassetter Installere en tonerkassett Bestille forbruksvarer Innholdsfortegnelse 5

6 Forbruksvarer Når skal tonerkassetter bestilles Lagre forbruksvarer Håndtering av skriveren Kontrollere eller håndtere skriveren med EpsonNet Config Kontrollere skriverstatus med Status Monitor (kun Windows) Kontrollere skriverstatus gjennom e-post Spare forbruksvarer Kontrollere sidetelling Flytte skriveren Vedlegg A Hvis du trenger hjelp Kontakte Epson-kundestøtte Før du kontakter Epson Hjelp for brukere i Europa Hjelp for brukere i Taiwan Hjelp for brukere i Singapore Hjelp for brukere i Thailand Hjelp for brukere i Vietnam Hjelp for brukere i Indonesia Hjelp for brukere i Hong Kong Hjelp for brukere i Malaysia Hjelp for brukere i India Hjelp for brukere på Filippinene Indeks Innholdsfortegnelse 6

7 Forord Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet. Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av: ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner. Seiko Epson Corporation og datterselskaper kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh, og Mac OS eller andre land. Microsoft, Windows Vista, Windows, og Windows Server Corporation i USA og / eller andre land. er varemerker for Apple Inc. i USA og / er varemerker for Microsoft EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation. Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker. Copyright 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Forord 7

8 Bruke denne veiledningen Vedtatte former 1. I denne veiledningen kalles personlige datamaskiner og arbeidsstasjoner samlet for datamaskiner. 2. Følgende termer er brukt i denne veiledningen: Viktig: Viktig informasjon som må leses og etterfølges. Tilleggsinformasjon som det også legges vekt på. Se også: Henvisninger innen denne veiledningen. 3. Orientering av dokumenter eller papir er beskrevet i denne veiledningen som følger:,, Langsidemating (LEF): Ilegging av dokumentet eller papir i stående papirretning.,, Kortsidemating (SEF): Ilegging av dokumentet eller papir i liggende papirretning. LEF-orientering SEF-orientering * Arkmatingsretning Forord 8

9 Product Features (Produktfunksjoner) Om Epson AcuLaser C1750-serien Epson AcuLaser C1750-serien består av følgende to produkter: Epson AcuLaser C1750N: Modell med nettverksstøtte Epson AcuLaser C1750W: Modell med støtte for trådløs kommunikasjon Funksjoner Denne delen beskriver produktfunksjonene og indikerer linkene deres. 2 Sided Print (Manuelt) Multiple-Up Utskrift 2 Sided Print er å manuelt skrive ut to eller flere sider på forsiden og baksiden av et enkelt ark. Denne funksjonen gir deg muligheten til å redusere papirforbruket. Se Manuell dupleksutskrift (kun for Windowsskriverdriver) på side 115 for mer informasjon. Multiple-Up lar deg skrive ut flere sider på ett enkelt ark. Denne funksjonen gir deg muligheten til å redusere papirforbruket. Se skriverdriverens Help for mer informasjon. Forord 9

10 Utskrift gjennom trådløs tilkobling (trådløs utskrift) (kun Epson AcuLaser C1750W) Prioritert arkinnlegger (PSI) Den trådløse LAN-funksjonen på skriveren lar deg installere skriveren hvor som helst, og muliggjør utskrift uten en kablet tilkobling til datamaskinen. Den trådløse LAN-funksjonen er ikke tilgjengelig avhengig av i hvilken regionen du gjorde innkjøpet. Se Konfigurere trådløst oppsett (kun Epson AcuLaser C1750W) på side 40 for mer informasjon. Utskriftsmedia som er lagt i PSI har forrang over de som er lagt i flerfunksjonsmateren (MPF). Ved hjelp av PSI kan du fortrinnsvis bruke utskriftsmateriale av andre typer eller størrelser enn det vanlige utskriftsmaterialet som er lagt i MPF. Se Legge utskriftsmedie i prioritert arkinnlegger (PSI) på side 109 for mer informasjon. Forord 10

11 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner Dette kapitlet inneholder de viktigste spesifikasjonene for skriveren. Merk at spesifikasjonene for produktet kan endres uten forvarsel. Artikler Produktkode Type Utskriftsmetode Smelteenhetssystem Beskrivelse Epson AcuLaser C1750N 220V: C11CB71021 Epson AcuLaser C1750N 110V: C11CB71031 Epson AcuLaser C1750W 220V: C11CB71041 Epson AcuLaser C1750W 110V: C11CB71051 Skrivebord LED-xerografi Viktig: LED + LED elektrofotografiske system Termisk smelteenhetssystem som bruker et belte Kontinuerlig utskriftshastighet *1 A4 : Når vanlig papir mates fra flerfunksjonsmateren Farge 1-sidig *2 : 12 ark/min Monokrom 1-sidig: 15 ark/min Viktig: *1 Utskriftshastigheten kan reduseres på grunn av faktorer som papirtype, papirstørrelse og utskriftsforhold. *2 Ved kontinuerlig utskrift av et enkeltdokument i A4. Oppløsning Tone/Farge Databehandlet oppløsning: ppt Utgangsoppløsning: ppt 256 toner/farger (16,7 millioner farger) Spesifikasjoner 11

12 Artikler Paper Size (Papirstørrelse) Beskrivelse Flerfunksjonsmater: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Egendefinert størrelse (Bredde: 76,2 215,9 mm, Lengde: ,6 mm) Prioritert arkinnlegger: A4, B5, A5, Legal (8,5 14"), Folio (8,5 13"), Letter (8,5 11"), Executive, #10 Env, Monarch, DL, C5, Egendefinert størrelse (Bredde: 76,2 215,9 mm, Lengde: 190,5 355,6 mm) Bildetap: 4,1 mm fra topp-, bunn-, venstre- og høyre kant Paper Type (Papirtype) Vanlig papir, Skrivemaskinspapir, Tynn kartongpapp, Tynt glattet kartongpapp, Resirkulert papir, Etiketter, Konvolutt, Brevpapir, Forhåndstrykt, Hullstanset, Farget papir, Spesielt, Egendefinert type Viktig: Bruk bare anbefalt papir. Bruk av annet papir enn det som anbefales for skriveren kan føre til utskriftsproblemer. Ikke bruk spesialpapir for blekkskrivere. Merk at dårlig utskriftskvalitet på grunn av papirrelaterte problemer ved utskrift kan oppstå når du bruker skriveren i et tørt, kaldt eller veldig fuktig miljø. Utskrift på den utskrevne siden eller på baksiden av papiret som det allerede har blitt skrevet ut på kan føre til dårlig utskriftskvalitet. Bruk konvolutter uten lim ved utskrift på konvolutter. Hvilken type papir som brukes og miljømessige forhold kan påvirke utskriftskvaliteten. Av denne grunn anbefales det at du skriver ut en testside og bekrefter korrekt utskriftskvalitet før du bruker skriveren. Papirkapasitet Kapasitet på utskuff 2-sidig utskriftsfunksjon Minnekapasitet Standard: Flerfunksjonsmater: 150 ark; Prioritert markinnlegger: 10 ark Standard: ca. 100 ark (forsiden ned) Standard (Manuelt) Standard: 128 MB (innebygd) Harddisk Viktig: Ovennevnte minnekapasitet garanterer ikke utskriftskvalitet avhengig av type og innhold på utskriftsdata. Sidebeskrivelsesspråk (Vertsbasert) Spesifikasjoner 12

13 Artikler Beskrivelse Støttede operativsystem *1 Windows XP, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows 7, Windows 7 x64 Edition, Mac OS *2 Viktig: *1 Du kan kontakte vår kundestøtte for oppdatert informasjon om hvilke operativsystemer som støttes. *2 Mac OS X støttes. Grensesnitt Støttet protokoll Effekt Strømforbruk Dimensjoner (kun hovedenheten) Vekt Epson AcuLaser C1750N: Standard: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX) Epson AcuLaser C1750W: Standard: USB 1.1/2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10Base-T, 100Base-TX), IEEE802.11b/g/n TCP/IP (LPR, Port9100, WSD, HTTP, SMTP, RARP, AutoIP), SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour (mdns) AC V ± 10%; 7 A; både 50/60 Hz ± 3 Hz AC V ± 10%; 5 A; både 50/60 Hz ± 3 Hz Maksimum: 340 W, Ved Mode 2 i Power Saver Mode: 7 W eller mindre Gjennomsnitt: Ved standby: 69 W, Ved sammenhengende fargeutskrift: 340 W, Ved sammenhengende monokrom utskrift: 340 W Viktig: Mode 1 i Power Saver Mode: 14 W i gjennomsnitt (Skriveren bruker ikke strøm når strømmen er slått av, selv ikke når strømledningen sitter i stikkontakten.) 394 (W) 304 (D) *1 234 (H) mm Viktig: *1 Når frontdekselet er lukket. Hovedenhet: 10,55 10,65 kg (kun hovedenhet, inkludert tonerkassetter) Spesifikasjoner 13

14 Artikler Bruksområde Beskrivelse Ved bruk: Temperatur: C; Fuktighet: 10 85% (unntatt funksjonsfeil som skyldes kondensasjon) Ikke-bruk: Temperatur: C; Fuktighet: 5 85% (unntatt funksjonsfeil som skyldes kondensasjon) Viktig: Mens forholdene (temperatur og fuktighet) inne i skriveren tilpasser seg installasjonsmiljøet, kan visse kvaliteter ved papiret forårsake dårlig utskrift. Spesifikasjoner 14

15 Kapittel 2 Grunnleggende drift Hovedkomponenter Dette avsnittet gir en oversikt over Epson AcuLaser C1750-serien din. Front Operatorpanel 2 Midtre utskuff 3 Forlengelse av utskuff 4 Rengjøringsstav for skriverhode 5 Deksel for tonertilgang 6 Strømbryter 7 Papirbreddeførere 8 Flerfunksjonsmater (MPF) 9 Frontdeksel 10 Glidebryter 11 Lengdeførere 12 Prioritert arkinnlegger (PSI) Grunnleggende drift 15

16 Sett bakfra Strømtilkobling 2 Håndtak for bakre deksel 3 USB-port 4 Ethernet-port 5 Bakdør 6 Overføringsrull 7 Papirsjakt 8 Papirmatervals 9 Overføringsbelte 10 Spaker Operatørpanel Operatørpanelet har et LCD-display, knapper og indikatorer (Energisparer) -knapp/indikator Grunnleggende drift 16

17 Lyser opp i Mode 2 for Power Saver Mode. Trykk på denne knappen for å gå ut av Power Saver Mode. 2. -knapper Ruller gjennom menyer eller elementer i menymodus. Trykk på disse knappene for å angi tall eller passord. 3. -knapper Velg undermenyer eller innstillingsverdier i Menu-modus. 4. (Avbryt jobb)-knapp Avbryter gjeldende utskriftsjobb. 5. (Feil)-indikator Lyser når det oppstår en feil, og blinker når det oppstår en uopprettelig skriverfeil. 6. (Klar)-indikator Lyser når skriveren er klar eller når skriveren er i Mode 1 for Power Saver Mode og blinker når data mottas. 7. (Tilbake)-knapp Bytter til utskriftsmodus fra toppmenyen i Menu-modus. Går tilbake til menyens øvre hierarki fra undermenyen i Menu-modus. 8. -knapp Viser valgt meny eller element og angir valgt verdi i Menu-modus. 9. LCD-panel Viser flere innstillinger, instruksjoner og feilmeldinger. 10. (Meny)-knapp Går tilbake til toppmenyen. Grunnleggende drift 17

18 Skriver ut en Panel Settings-side Panel Settings-siden viser aktuelle innstillinger for menyene på operatørpanelet. Operatørpanelet 1. Trykk på (Meny)-knappen. 2. Velg Information Pgs, og trykk deretter på -knappen. 3. Velg Panel Settings, og trykk deretter på -knappen. Panel Settings-siden skrives ut. Printer Setting Utility Følgende prosedyre bruker Microsoft Windows XP som eksempel. 1. Klikk på start All Programs (Alle programmer) EPSON EPSON Printer Software EPSON AL-C1750N / EPSON AL-C1750W Printer Setting Utility. Vinduet Select Printer vises i dette trinnet når flere skriverdrivere er installert på datamaskinen din. I slike tilfeller klikker du på navnet på ønsket skriver angitt i Printer Name. Printer Setting Utility vises. 2. Klikk på kategorien Printer Settings Report. 3. Velg Information Pages i listen til venstre på siden. Information Pages-siden vises. 4. Klikk på knappen Panel Settings. Panel Settings-siden skrives ut. Grunnleggende drift 18

19 Power Saver Mode Skriveren har en strømsparingsfunksjon som reduserer strømforbruket i uvirksomme perioder. Denne funksjonen virker i to modi: Mode 1 og Mode 2. Strømforbruket til skriveren i Mode 2 er lavere enn i Mode 1. Skriveren bytter som standard til Mode 1 fem minutter etter at siste utskriftsjobb er skrevet ut. Skriveren bytter deretter til Mode 2 etter nye seks minutter uten aktivitet. Når skriveren er i Mode 1, viser skjermen Ready/Standby. I Mode 2 slukkes alle lampene på operatørpanelet, unntatt (Energisparer)-knappen. Skjermen blir også tom og viser ingenting. Fabrikkinnstillingene på fem minutter (Mode 1) og seks minutter (Mode 2) kan endres innenfor området 5 til 30 minutter (Mode 1) og 1 til 6 minutter (Mode 2). Skriveren bruker omtrent 25 sekunder på å gå tilbake til statusen klar-til-utskrift etter at den er reaktivert. Se også: Innstilling av PowerSaver Time-alternativet på side 156 Avslutte Power Saver Mode Skriveren avslutter automatisk Power Saver Mode når den mottar en skriverjobb fra en datamaskin. Trykk på en hvilken som helst knapp på operatørpanelet for å manuelt avbryte Mode 1. Trykk på (Energisparer)-knappen for å avslutte Mode 2 Åpning og lukking av bakdøren vil føre til at skriveren avslutter Mode 1. Når skriveren er i Mode 2, virker ingen av knappene på operatørpanelet, unntatt (Energisparer)-knappen. Hvis du vil bruke knappene på operatørpanelet, kan du trykke på (Energisparer)-knappen for å avbryte Power Saver Mode. Se også: Innstilling av PowerSaver Time-alternativet på side 156 Grunnleggende drift 19

20 Kapittel 3 Programvare for skriver Skriverdriver Installer skriverdriveren fra Programvare Disc-en for å få tilgang til alle skriverens funksjoner. Skriverdriveren gjør at datamaskinen din og skriveren kan kommunisere og gir deg tilgang til skriverens funksjoner. Se også: Installere skriverdriver på datamaskiner som kjører Windows på side 35 Installere skriverdriver på datamaskiner som kjører Mac OS X på side 87 EpsonNet Config Denne delen inneholder informasjon om EpsonNet Config, en Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)-basert nettsidetjeneste som er tilgjengelig via nettleseren. Disse sidene gir deg øyeblikkelig tilgang til skriverens status og konfigurasjonsalternativer. Alle på nettverket kan få tilgang til skriveren ved å bruke programvaren til nettleseren. I administrativ modus kan du endre skriverens konfigurasjon og administrere skriverinnstillingene uten å gå fra datamaskinen. Brukere som ikke har blitt gitt passord av administratoren kan fremdeles se konfigurasjonsinnstillingene og -alternativene i brukermodus. De vil ikke kunne lagre eller utføre endringer på gjeldende konfigurasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om menyelementene til EpsonNet Config, kan du se Hjelp på Programvare Disc-en. Opprette et administrativt passord 1. Start nettleseren din Programvare for skriver 20

21 2. Angi skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk deretter på Enter-tasten. 3. Klikk på kategorien Properties. 4. Rull ned til Security i venstre navigasjonsrute og velg Administrator Settings. 5. Velg Enabled for Administrator Mode. 6. Angi et administratornavn i Administrator Login ID-feltet. Både standard-id og -passord er tomme (NULL). 7. Angi et administratornavn i Administrator Password og Re-enter Password-feltene. 8. Angi antall tillatte forsøk på innlogging i Maximum Login Attempts-feltet. 9. Klikk på Apply. Det nye passordet ditt er satt, og enhver som har administratornavnet og passordet kan logge inn og endre skriverens konfigurasjon og innstillinger. Printer Setting Utility (kun Windows) Printer Setting Utility lar deg se eller spesifisere systeminnstillingene. Du kan også diagnostisere systeminnstillingene ved hjelp av Printer Setting Utility. Printer Setting Utility består av kategoriene Printer Settings Report, Printer Maintenance og Diagnosis. Printer Setting Utility installeres med Epson-skriverdriveren. Dialogboksen Password vises første gang du prøve å endre innstillingene på Printer Setting Utility når Panel Lock er satt på skriveren. Hvis dette er tilfelle, skriver du inn passordet du spesifiserte, og klikker OK for å aktivere innstillingene. Programvare for skriver 21

22 Status Monitor (kun Windows) Du kan kontrollere utskriftsstatusen med Status Monitor. Dobbeltklikk på skriverikonet for Status Monitor på oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen. Vinduet Select Printer som viser skrivernavnet, skriverens tilkoblingsport og utskriftsstatus dukker opp. Sjekk kolonnen Status for å vite aktuell status på skriveren. Knapp for å Status Setting: Viser skjermen Status Settings og gir deg muligheten til å endre innstillingene for Status Monitor. Klikk på navnet på ønsket skriver angitt i vinduet Select Printer. Vinduet Status Monitor vises. Vinduet Status Monitor varsler når det oppstår en advarsel eller feil, for eksempel papirstopp eller lavt tonernivå. Som standard starter vinduet Status Monitor automatisk når utskriften begynner. Du kan spesifisere betingelsene for å starte vinduet Status Monitor i Auto start setup. For å endre sprettoppinnstillingen for vinduet Status Monitor: Følgende prosedyre bruker Microsoft Windows XP som eksempel. 1. Klikk på start All Programs (Alle programmer) EPSON Status Monitor Activate Status Monitor. Vinduet Select Printer vises. 2. Klikk på Status Setting. Dialogboksen Status Settings vises. 3. Velg kategorien Pop up setting, og velg deretter type sprettopp fra Auto start setup. Du kan også kontrollere tonernivået i skriveren og informasjon om utskriftsjobben i vinduet Status Monitor. Status Monitor installeres med Epson-skriverdriveren. Programvare for skriver 22

23 Launcher (Windows Only) Ved å bruke vinduet Launcher, kan du åpne Status Window og Printer Setting Utility. For å bruke Launcher, må du installere Launcher når du installerer Epson-skriverdriveren. Følgende prosedyre bruker Windows XP som eksempel. For å åpne vinduet Launcher: 1. Klikk på start All Programs (Alle programmer) EPSON EPSON Printer Software Launcher. Vinduet Launcher vises. 2. Vinduet Launcher har to knapper; Status Window og Printer Setting Utility. Klikk X-knappen øverst til høyre i vinduet for å avslutte. Klikk knappen/ikonet Help i hvert enkelt program hvis du vil ha mer informasjon. Status Window Printer Setting Utility Klikk for å åpne vinduet Status Monitor: Se også: Status Monitor (kun Windows) på side 22 Klikk for å åpne Printer Setting Utility. Se også: Printer Setting Utility (kun Windows) på side 21 Programvare for skriver 23

24 Kapittel 4 Grunnleggende nettverkskonsepter Oversikt over nettverksinstallasjon og -konfigurasjon Installasjon og konfigurering av nettverket: 1. Koble skriveren til nettverket ved å bruke anbefalt maskinvare og kabler. 2. Slå på skriveren og datamaskinen. 3. Skriv ut Printer Settings-siden og oppbevar den for henvisninger til nettverksinnstillingene. 4. Installer skriverprogramvaren på datamaskinen fra Programvare Disc-en. Du finner mer informasjon om driverinstallering i avsnittet i dette kapittelet for det spesifikke operativsystemet du bruker. 5. Konfigurer skriverens TCP/IP-adresse, hvilket er nødvendig for å identifisere skriveren på nettverket. Microsoft Windows -operativsystemer: Kjør Installer på Programvare Disc-en for å automatisk sette skriverens Internet Protocol (IP)-adresse hvis du kobler skriveren til et etablert TCP/IP-nettverk. Du kan også angi skriverens IP-adresse manuelt på operatørpanelet. Mac OS X-systemer: Angi skriverens TCP/IP-adresse manuelt på operatørpanelet. 6. Skriv ut en Printer Settings-side for å bekrefte de nye innstillingene. Se også: Skrive ut en Printer Settings-side på side 130 Koble til skriveren Forbindelseskabellene til Epson AcuLaser C1750 må oppfylle følgende krav: Tilkoblingstype Ethernet Tilkoblingsspesifikasjoner 10 Base-T/100 Base-TX-kompatibel Grunnleggende nettverkskonsepter 24

25 Tilkoblingstype USB Trdåløs (kun Epson AcuLaser C1750W) Tilkoblingsspesifikasjoner USB 1.1/2.0-kompatibel IEEE b/802.11g/802.11n USB-port 2 Ethernet-port Koble skriveren til datamaskinen eller nettverket Tilkoble skriveren gjennom Ethernet eller USB. En USB-tilkobling er en direkte tilkobling, og brukes ikke for nettverkskommunikasjon. En Ethernet-tilkobling brukes for nettverkskommunikasjon. Krav til maskinvare og kabling varierer for de forskjellige tilkoblingsmetodene. Ethernet-kabel og -maskinvare følger generelt ikke med skriveren og må kjøpes separat. Den tilgjengelige funksjonen for hver tilkoblingstype er vist i følgende tabell. Tilkoblingstype USB Ethernet Tilgjengelig funksjon Når du er tilkoblet via USB, kan du instruere utskriftsjobber fra en datamaskin. Når du er tilkoblet via Ethernet, kan du instruere utskriftsjobber fra en datamaskin på nettverket. Grunnleggende nettverkskonsepter 25

26 USB-forbindelse En lokal skriver er en skriver som er direkte koblet til datamaskinen din med USB-kabel. Hvis skriveren er koblet til et nettverk istedenfor datamaskinen, kan du hoppe over denne delen og gå til Nettverkstilkobling på side 27. Følgende operativsystem støtter USB-tilkobling: Windows XP Windows XP 64-bit Edition Windows Server 2003 Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2008 Windows Server bit Edition Windows Server 2008 R2 Windows Vista Windows Vista 64-bit Edition Windows 7 Windows 7 64-bit Edition Mac OS X / / Slik kobler du skriveren til en datamaskin: 1. Kontroller at skriveren, datamaskinen og alle andre tilkoblede enheter er slått av og koblet fra veggkontakten. Grunnleggende nettverkskonsepter 26

27 2. Koble den lille USB-kontakten inn i USB-porten på baksiden av skriveren og den andre enden av kabelen til en USB-port på datamaskinen. * USB port Ikke koble skriverens USB-kabel til USB-kontakten som er tilgjengelig på tastaturet. Nettverkstilkobling Slik kobler du skriveren til et nettverk: 1. Kontroller at skriveren, datamaskinen og alle andre tilkoblede enheter er slått av, og at alle kabler er koblet fra. 2. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til en LAN-tilkobling eller -hub. Grunnleggende nettverkskonsepter 27

28 * Ethernet-port Koble til Ethernet-kabelen kun hvis du trenger å sette opp en kablet tilkobling. Se også: Konfigurere trådløst oppsett (kun Epson AcuLaser C1750W) på side 40 Stille inn IP-adressen TCP/IP- og IP-adresser Hvis datamaskinen din er i et stort nettverk, kontakter du systemansvarlig for å få de aktuelle TCP/ IP-adressene og tilleggsinformasjon om systeminnstillinger. Hvis du oppretter ditt eget lille lokale nettverk eller kobler skriveren direkte til datamaskinen din med en Ethernet-kabel, følger du prosedyren for automatisk innstilling av skriverens IP-adresser. Datamaskiner og skrivere bruker primært TCP/IP-protokoller for å kommunisere over et Ethernet-nettverk. Med TCP/IP-protokoller må hver skriver og datamaskin ha en unik IP-adresse. Det er viktig at adressene ligner på hverandre, men ikke er like; det er bare det siste tallet som må være forskjellig. For eksempel kan skriveren ha adressen mens datamaskinen har adressen En annen enhet kan ha adressen Mange nettverk har en Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server. En DHCP-server programmerer automatisk en IP-adresse til alle datamaskiner og skrivere på nettverket som er konfigurert til å bruke DHCP. En DHCP-server er innebygd i de fleste kabel- og Digital Subscriber Line (DSL)-rutere. Se ruterens dokumentasjon for informasjon om IP-adressering hvis du bruker en kabel- eller DSL-ruter. Automatisk innstilling av skriverens IP-adresse Hvis skriveren er koblet til et lite, etablert TCP/IP-nettverk uten en DHCP-server, kan du bruke installasjonsprogrammet på Programvare Disc-en for å finne eller tilordne en IP-adresse til skriveren din. Sett Programvare Disc-en inn i datamaskinens CD/DVD-stasjon for ytterligere instrukser. Følge installasjonsinstruksene etter at installasjonsprogrammet starter. Grunnleggende nettverkskonsepter 28

29 For at det automatiske instrallasjonsprogrammet skal fungere, må skriveren være koblet til et etablert TCP/IP-nettverk. Dynamiske metoder for innstilling av skriverens IP-adresse Det er to protokoller tilgjengelige for dynamisk innstilling av skriverens IP-adresse: DHCP (aktivert som standard) AutoIP Du kan slå på/av begge protokollene ved hjelp av operatørpanelet, eller bruke EpsonNet Config til å slå på/av DHCP. Du kan skrive ut en rapport som inneholder skriverens IP-adresser. Trykk på (Menu (Meny))-knappen på operatørpanelet, velg Information Pgs, trykk på -knappen, velg Printer Settings, og trykk deretter på -knappen. IP-adressen er angitt på Printer Settings-siden. Bruke operatørpanelet For å slå på/av enten DHCP- eller AutoIP-protokollen: 1. Trykk på (Menu (Meny))-knappen på operatørpanelet. 2. Velg Admin Menu, og trykk deretter på -knappen. 3. Velg Network Setup, og trykk deretter på -knappen. 4. Velg TCP/IP, og trykk deretter på -knappen. 5. Velg IPv4, og trykk deretter på -knappen. 6. Velg Get IP Address, og trykk deretter på -knappen. 7. Velg DHCP/AutoIP, og trykk deretter på -knappen. Bruke EpsonNet Config Slå på/av DHCP-protokollen: Grunnleggende nettverkskonsepter 29

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox and Design er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Phaser,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART 8400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 8400 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer