TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur"

Transkript

1 TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvelgelse av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser. Ved etableringen av TransQ ble det utarbeidet en omfattende kategoristruktur over produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. For at leverandøren skal bli kvalifisert i TransQ - og søkbar for innkjøpere - må selskapet selge varer eller tjenester som omfattes av kategoristrukturen. Kategoristruktur TransQ kategoristruktur er inndelt i sju hovedgrupper: 1.Jernbanespesifikke produkter 2.Luftfartsspesifikke produkter 4.Allmenne produkter 5.Jernbanesspesifikke tjenester 6.Luftfartsspesifikke tjenester 8.Øvrige tjenester 9.Entrepriser Hovedgruppe 3 og 7 er reserverte for framtidig bruk. Hovedgruppene består av undergrupper som i sin tur består av kategorier (nivå tre), f.eks Avgiftsmodellen er basert på antall kategorier på dette nivået. Leverandørene velger passende produkt- og tjenestekategorier fra kategorilisten, og oppgir hvor mange kategorier de vil registrere allerede i bestillingsskjemaet. Etter å ha fått tilgang til spørreskjemaet, registrerer leverandørene passende kategorier på nivå tre for de produkter eller tjenester de kan levere. Kategoriene kan enten søkes frem frå listen med fritekst eller gjennom å opne underkategorier med +/- funksjonen. Leverandøren må beskrive hver valgte kategori med egne ord på engelsk. Det er obligatorisk å velge søkeord der de finnes tilgjengelige. Leverandøren kan på den måten gi mer detaljert informasjon om sine produkter og tjenester, og innkjøperen får mulighet til å gjøre med spesifikke søk. Innkjøperen kan spesifisere søket, eller kun søke i søkeord og fritekst. Derfor er det viktig at leverandøren skriver fritekst og nøye velger søkeord. Eksempel på kategorivalg, søkeord og fritekst TransQ kategori (nivå 3): Overflatebehandling og -beskyttelse Mulig søkeord: Sandblåsing, overflatepålegging, maling Fritekst: Painting and Coating of steel structures like bridges Achilles TransQ, PO Box 1817 Stoa, 4858 Arendal, Norway T: E: 03/2015

2 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.1 ROLLING STOCK Rullende materiell 1.2 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE PARTS Utstyr til rullende materiell og reservedeler 1.3 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT (SEE Jernbanespesifikt elkraftmateriell ALSO 4.1 ELECTRICAL EQUIPMENT) 1.5 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell 1.6 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.1 AIR CONTROL NAVIGATION Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon 2.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr EQUIPMENT (SEE ALSO FIRE FIGHTING 2.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system EQUIPMENT/SYSTEM 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter 3 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK GENERELLE PRODUKTER 4.1 CONSTRUCTION MATERIALS AND EQUIPMENT Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr 4.2 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND Bygninger, bygningsutstyr og materialer MATERIALS 4.3 HEATING, VENTILATION AND AIR Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg CONDITIONING EQUIPMENT 4.4 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler 4.5 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND GASKETS Rør, slanger, koplinger og tetninger 4.6 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & Motorer, generatorer, transmisjoner og hydrauliske/pneumatiske enheter og utstyr EQUIPMENT 4.7 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff 4.8 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling PAINTS 4.9 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL Elektrisk utstyr og materiell (Se også 1.4 Jernbanespesifikt elkraftmateriell) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES Master og åk med tilleggsutstyr (Se også (SEE ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Kontaktledningssystemer) 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND Signalanlegg, materiell og utstyr EQUIPMENT 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør ACCESSORIES 4.14 MATERIAL AND PRODUCT HANDLING Utstyr for materialhåndtering EQUIPMENT 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE AND Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr EQUIPMENT 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr

3 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr FIGHTING EQUIPMENT 4.2 OFFICE, PREMISES AND YARDS MATERIALS & EQUIPMENT Utstyr og materiell for kontorer, bygninger og utdomdørsområden 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL SAFETY Utstyr til personalet EQUIPMENT 'SEE ) 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE PRODUCTS AND MATERIALS Andre generelle handelsvarer 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.1 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester 5.2 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.1 AIR CONTROL NAVIGATION Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll-/navigasjonssystemer EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES 6.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 6.3 EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester 7 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.1 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester 8.2 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING SERVICES Bygg- og anleggstjenester 8.3 BUILDING STRUCTURE SERVICES Bygningstjenester (oppføring, vedlikehold og renovering) (CONSTRUCTION, REFURBISHMENT AND MAINTENANCE) 8.4 MECHANICAL SERVICES (Installation, Maintenance and Modification) Mekaniske tjenester (installasjon, vedlikehold og modifikasjon) 8.5 ELECTRICAL SERVICES INC. TOWER STRUCTURES, SIGNALLING SYSTEMS AND Elektriske tjenester (inkl. installasjon og vedlikehold av 'master / stolper, signalsystemer / utstyr) 8.6 SAFETY, SECURITY AND HEALTH CARE Sikkerhets-, sikrings- og helsetjenester 8.7 ROAD VEHICLE AND CONSTRUCTION MACHINE Tjenester vedrørende veikjøretøyer og anleggsmaskiner SERVICES 8.8 TRANSPORT, TRAVEL, ACCOMMODATION AND MATERIAL HANDLING SERVICES Transport-, reise-, innkvarterings- og materialhåndteringstjenester 8.9 RENTAL EUQUIPMENT Utleie av utstyr 8.10 OFFICE, PERSONNEL, PRINTING AND PREMISES Kontor-, personell, trykke- og eiendomstjenester SERVICES 8.11 INFORMATION TECHNOLOGY AND Data- og telekommunikasjonstjenester TELECOMMUNICATION SERVICES 8.12 CONSULTANCY SERVICES Konsulenttjenester 8.13 FINANCIAL, LEGAL AND INSURANCE SERVICES Juridiske-, finans- og forsikringstjenester 8.14 FACILITY MANAGEMENT SERVICES Facility Management Services 8.99 OTHER SERVICES Andre tjenester 9 WORKS ENTREPRISER 9.1 RAIL SPECIFIC WORKS Jernbanespesifikke entrepriser 9.2 AVIATION SPECIFIC WORKS Luftfartsspesifikke entrepriser 9.3 NOT IN USE - RESERVED FOR FUTURE USE Ikke benyttet - reservert for fremtidig bruk 9.4 GENERAL/ BUSINESS WIDE WORKS Generelle entrepriser

4 Category list Kategorilista 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.1 ROLLING STOCK Rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Electrical Locomotives Elektriske lokomotiver Diesel Locomotives Diesellokomotiver Shunting Locomotives Skiftelokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett/motorvognsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Track Motor Car Lastetraktorer Catenary Maintaneance Vehicle Kontaktledningsvogner Trailer for Track Motor Car Tilhenger til lastetraktor Wagon for Premounted Cranes Vogn m. fastmontert kran Trailer for Locomotives Tilhenger til lokomotiver Vehicle equipped with rail fastening tools Maskin med verktøy for skinnebefestigelse Tamping machine Svillepakkmaskin Ballast Spreader Ballastfordeler Snow clearance vehicle Skinnegående snøryddingsutstyr Other Rolling Stock (not covered elsewhere in this section) Annet rullende materiell 1.2 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE Utstyr til rullende materiell og reservedeler PARTS Rolling Stock Bogies, Complete Units Boggier Rolling Stock Buffers and Couplings Buffere og draganordning Rolling Stock Locomotive Traction Batteries (See also Traksjonsbatterier for lokomotiver Batteries ) Rolling Stock Wheelsets and Components Hjulsatser og -deler Rolling Stock Axles Aksler Rolling Stock Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Rolling Stock Wheels Hjul Rolling Stock Wheel Lubricating Equipment Utstyr til flenssmøring for rullende materiell Rolling Stock Suspensions Opphengssystemer for rullende materiell Springs Fjærer Shock Absorbers Støtdempere Rolling Stock Brake Components and Materials Bremseutstyr til rullende materiell Brake Discs Bremseskiver Brake Blocks Bremseklosser Brake Pads Bremsebelegg Brake Block Holders Bremseklossholdere Brake Hoses and Fittings Bremseslanger og koplinger/overganger Hydraulic Brake Equipment Hydraulisk bremseutrustning Pneumatic Brake Equipment Pneumatisk bremseutrustning Brake Sand Bremsesand Rolling Stock Windows Vinduer for rullende materiell Rolling Stock Doors and Equipment Dører og dørutrustning til rullende materiell Rolling Stock Forgings and Drawgear Støpegods og drivanordninger for rullende materiell Cardan Shafts and Transmission Equipment for Kardangaksler og transmisjoner til rullende materiell Rolling Stock Pantographs/Shoegear & Components Strømavtager/slepesko og komponenter Freight Wagons Side Poles Godsvognsstaker Trainborne Communication Equipment (For Other Togradio og annet kommunikasjonsutstyr ombord på tog Radio Equipment see ) GSM-R Equipment GSM-R utstyr Carriage/Rolling Stock Washing Machines Vaskemaskiner for rullende materiell

5 Spares for Railborn Track Maintenance Vehicles and Reservedeler for skinnegående arbeidsmaskiner Machines Automatic Central Coupler Automatkoppel Equipment for Rolling Stock Toilet Compartment (see Utstyr till toalettrom for rullande materiell also buildings, building equipment and materials 4.2 and vehicles, construction machines and accessories 4.13) Vacuum toilets Vakuumtoaletter Rolling Stock Heating and Aircondition Equipment Tog Varme-, ventilasjon- og klimaanlegg (see also 'Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment) Rolling Stock Heating Equipment Togvarmeanlegg Rolling Stock Aircondition Equipment Togklimaanlegg Other Rolling Stock Equipment and Spare Parts (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr og reservedeler for rullende materiell 1.3 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr Railway Lifting and Jacking Systems Løfteutstyr for skinnegangen Sleepers Sviller Concrete Sleepers Betongsviller Wood Sleepers Tresviller Switch and Crossing Sleepers Sporvekselsviller Sleeper Pads Svillematter Rail and Equipment Skinner og utstyr for skinnegangen Rail Skinner Insulated joints Isolerte skjøter Aluminothermic welding materials Aluminiotermisk sveiseutstyr Joint bars and fish-plates Lasker Termination of Guiderail for Bridges Avslutning for ledeskinne til bruer Expansion Compensating Device Ekspansjonskompensasjonsanorning Railway Specific Tools and Workshop Equipment Verktøy og verkstedsutstyr for sporarbeid Rail Thermal Welding Tools Thermitsveiseverktøy Tamping Tools for Mounting on Vehicles Svillepakker for arbeidsmaskin Hand Tool for Tamping Svillepakker håndkraft Sleeper Renewal Tools Svillebytteverktøy Rail Fastening Tools Befestigelsesverktøy Level Crossings, Road Surface Units Planovergang m/deler Rail Fasteners Skinnebefestigelsessystem Rail Insulators Skinneisolatorer Railpads Mellomleggsplater Railclips Fjærer Baseplates Underlagsplater Rail Screws Svilleskruer Rail Spikes Skinnespiker Not in use, changed no. to Ikke i bruk, endret til Brakes for Marshalling Yards Sporbremseutstyr Railway Switches and Crossings Sporvekslere og sporkryss Point Drives Sporvekseldrivmaskiner Buffer Stops Stoppbukker og sporsperrer Rail Lubrication Equipment Utstyr for skinnesmøring Other Railway, Materials and Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet overbygningsmateriell og -utstyr 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT Jernbanespesifikt elkraftmateriell (SEE ALSO 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT) Rail Catenary Systems/Rail Catenary Components Kontaktledningssystemer/Kontaktledning komponenter Catenary Lines Kontakttråd Crossarms Utliggere Track Ropes Bæreline Line Suspensions Hengetråd Tensioning by counterweight Loddavspenning Clamps and other Fixtures Pressforbindelse og klemmer

6 1.4.2 Switch Heating Equipment Utstyr for sporvekselvarme Section Special Insulators for Catenary Seksjons Spesialisolatorer for kontaktledning Rail Specific Transformers (See also Transformers and Jernbanespesifike transformatorer Transformer Substations) Booster Transformer Sugetransformator Autotransformers Autotransformator Reserve Transfomers 16 2/3 Hz Reservestrømtransformator 16 2/3 Hz Empendance Bonds Filterimpedanse Traction Bonds Elektriske skinneforbindelser Switches, Disconnector, Earthgear and Load Switshes Skille-, lastskille- og jordingsbrytere for kontaktledning for Catenary equipment (See also Switch / Control Equipment) Rail specific manouver machine Manøvermaskin High Voltage Overload Protection Overspenningsvern, høyspent Preheating equipment for trains Togvermeanelgg Third rail Strømskinne Other Rail Specific electrical material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernbanespesifikt elkraftmateriell 1.5 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell ATC-systems ATC-systemer ATC-track Antenna ATC-baliser Not in use Anvends ikke Safety Installation and Signal Box Sikringsanlegg Electrical Switch Detector Tungekontrollkontakt Centralized Traffic Control System Fjernstyrningsanlegg Land-Slide Detector Rasvarslingslegg Short Curcuit Magnets Kontaktmagnet Power Supply for signaling equipment Strømforsyning for signalanlegg Train detection equipment Utstyr til togdeteksjon Axle Counters Akselteller Track Relay Sporfeltreleer Signals Signaler Other Rail Specific Signal Material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernabenespecifik signalemateriel 1.6 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION Jernbanespesifikt telemateriell MATERIALS Trackside phones Blokk, nød og service -telefoner Other Rail Specific Telecommunication Material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell Other Rail Specific Products (not covered elsewhere in Annet jernbanespesifikt materiell this section)

7 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.1 AIR CONTROL NAVIGATION Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon EQUIPMENT/SYSTEM Air Traffic Control System (See also Kontrollsystem for luftfart Remote/Traffic Control Systems). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for Luftfartskontroll Instrument Landing System (ILS) Instrument landingssystemer (ILS) Air Traffic Communication Equipment (See also Kommunikasjonsutstyr for luftfart Radio Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System (not covered elsewhere in this section) Andre system/utstyr for luftfartskontroll/navigasjon 2.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr EQUIPMENT (SEE ALSO FIRE FIGHTING EQUIPMENT) Aircraft Rescue Equipment Luftfartsspesifikt redningsutstyr Aircraft Fire Fighter Vehicles Luftfartsspesifikke brannbiler. Rapid Rescue Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Rescue Boats Redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 2.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT Rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system PARKING EQUIPMENT/SYSTEM Aircraft Parking Guidance System Styringssystem for flyoppstilling/parkering Runway,Taxway Guidance System (For Signs see Styringssystem for rullebane, taxebane ). Light Guidance System Lyskontrollsystemer Aircraft Docking stations Docking stasjon for fly. Passenger Bridge Passagerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Annet rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter Other Aviation Specific Products (not covered Andre luftfartsspesifikke produkter elsewhere in this section) 3 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK

8 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS GENERELLE PRODUKTER 4.1 CONSTRUCTION MATERIALS AND Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr EQUIPMENT Civil Construction Bulk Materials (Sand, Gravel, Bygningsmateriell (bulkprodukter) Cement and Concrete etc.) Sand Sand Gravel Grus Quarry Products Bruddstein Cement Sement Concrete (ready mixed) Betong (ferdigbetong) Reinforcing Materials Armerings-/forsterkningsmateriell Inserts, Incl. Anchors, Bolts etc. Forankringer, bolter osv. Geotextiles Geotekstiler Asphalt Asfalt Rockdrilling and Blasting Materials Fjellborings- og sprengningsmateriell Ballast Pukk Steel / Metal Materials (Plates, Bars, Profiles etc.) Stål-/ metallmaterialer Plates Plater Bars Stenger Profiles Profiler Forgings Smijern Castings Støpegods Gratings Rister / gitter Non Metal Materials ( Plates, Plates, Profiles etc.) Ikke-metall materialer Plates Plater (ikke-metall) Bars Stenger (ikke-metall) Profiles Profiler (ikke-metall) Timber Products Trelast Fences Gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Ballast Mats Ballast matter Other Construction Materials and Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet bygg-/anleggsmateriell og -utstyr 4.2 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND Bygninger, bygningsutstyr og materialer MATERIALS Building Materials Bygningsmaterialer Insulation Materials Isolasjonsmateriell Paste Boards Papp Plastics Plast Jointing Compounds Fugemidler Wallboards Bygningsplater Tiles Teglmaterialer Paving Slabs and Stones Heller Planking Bordkledning Bricks Murstein Tinsmith Products Blikkenslagerprodukter Roofing Materials Taktekkingsmaterialer Banisters Rekkverk Formwork / Shuttering Forskalingsmaterialer Prefabricated Concrete Products Prefabrikerte betongprodukter Prefabricated Buildings and Houses Prefabrikerte bygninger og hus Prefabricated Buildings for Technical Equipment Prefabrikerte bygninger for teknisk utrustning Prefabricated Houses Prefabrikerte hus Portable Accommodation Mobil innkvartering (brakker) Pre-Fabricated Products for Buildings (Doors, Prefabrikerte produkter for bygninger Windows, Floors etc.) Gates / Doorways Porter, inngangspartier Doors Dører

9 Windows Vinduer Walls Vegger Floors Gulv Staircases Trapper, trappehus Sanitary, Water and Sewage Materials (incl. Cisterns Sanitær-, vann- og avløpsutstyr etc.) General Interior Fittings and Fixtures Innredningsmateriell Wallpapers Tapet Textiles Tekstiler Floor Coverings (for Safety Floor Coverings see Gulvbelegg ) Escalators, Conveyers and Accessories Rulletrapper, transportbånd og tilbehør Lifts and Accessories Heiser og tilbehør Information Signs and Boards for Buildings Informasjonstavler og skilt for bygninger Other Buildings and Building Equipment Materials (not covered elsewhere in this section) Andre bygninger, bygningsutstyr og -materiell 4.3 HEATING, VENTILATION AND AIR Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg CONDITIONING EQUIPMENT Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment Varme-, ventilasjon- og klimaanlegg Blowers, Fans and Accessories Vifter, ventilatorer og tilbehør Ventilation Filters and Accessories Ventilasjonsfilter med tilbehør Dehumidification, Aircleaning Equipment Fuktfjerner/kondensfjerner - luftrenseanlegg Other Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment (not covered elsewhere in this section) Andre varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 4.4 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler Compressors Kompressorer Pumps Pumper Centrifugal Pumps Sentrifugalpumper Reciprocating Pumps Stempelpumper Diaphragm Pumps Membranpumper Screw Pumps Skruepumper Valves and Actuators Ventiler og aktuatorer Check Valves Tilbakeslagsventiler Safety Valves Sikkerhetsventiler Ball Valves Kuleventiler Butterfly Valves Spjeldventiler Gate Valves Sluseventiler Needle Valves Nåleventiler Control Valves Reguleringsventiler Actuators Aktuatorer Other Compressors, Pumps and Valves (not covered elsewhere in this section) Andre kompressorer, pumper og ventiler 4.5 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND Rør, slanger, koplinger og tetninger GASKETS Pipes and Tubes Rør Hoses Slanger Pipe Accessories (See also Buildings, Building Rørtilbehør Equipment and Materials 4.2.1) Flanges Flenser Elbows Bend Fittings Koplinger Hangers and Pipe Support Holdere Gaskets, Jointings and Packings Tetningsringer, -lister og pakninger Other Pipes, Tubes, Hoses and Fittings and Gaskets (not covered elsewhere in this section) Andre rør, slanger, koplinger og pakninger 4.6 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & EQUIPMENT Motorer, generatorer, transmisjoner og hydrauliske/pneumatiske enheter og utstyr

10 4.6.1 Combusting Engines and Spare Parts Forbrenningsmotorer med reservedeler Cylinder Heads Sylindertopper Cylinder Liners Sylinderføringer Fuel Injection Equipment Drivstoffinnsprøytningskomponenter Fuel Pumps Drivstoffpumper Starter Motors Startmotorer Turbochargers Turboladere Generators / Dynamos for Engines Generatorer / dynamoer for motorer Electrical Motors and Spare Parts Elektriske motorer med reservedeler Carbon Brushes Kullbørster Generators / Power Sources Generatorer / kraftkilder Stationary Backup Power Sources Stasjonære reservekraftaggregat Mobile Backup Power Sources Mobile reservekraftaggregat Hydraulic Power Packages Hydrauliske kraftenheter / -aggregater Pneumatic Power Packages Pneumatiske kraftenheter / -aggregater Transmissions and Spare Parts Transmisjoner med reservedeler Gear Boxes Gearkasser Couplings Koplinger Driving Belts Removerføringer Transmission Chains Kjedeoverføringer Filters Filtre Liquid Filters Væskefiltre Air Filters Luftfiltre Other Motors, Generators, Transmissions and Hydraulic/Pneumatic Packages & Equipment (not covered elsewhere in this section) Andre motorer, generatorer, overføringer og hydrauliske/pneumatiske anlegg 4.7 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff Electricity Elektrisitet Fuel Petroleum Products (Gasoline, Gasoil etc.) Petroleumsprodukter (bensin, diesel, parafin, fyringsoljer osv.) Fuel Gases (Incl. Propane Gases, LPG etc. Drivstoffgass (inkl. propan LPG etc.) Other Energy and Fuel (not covered elsewhere in this Annen energi og drivstoff section) 4.8 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling PAINTS Primers, Coatings and Paints Maling- og lakkprodukter Anti Graffiti Chemicals Antigrafittimidler Abrasives, Polishes and Compounds Slipemidler, poleringsmidler osv Oils, Lubricants and Greases Oljer, smøreoljer og fett Railway Switches Lubricants Sporvekselsmøring Hydraulic Fluids Hydraulikkolje Insulating Oils Isoleringsolje Industrial Gases Industrigasser Industrial Cleaning Products (For other Cleaning Industri rengjøringsmidler Products see ) Adhesives Lim Antifreezes Frostvæske Preservatives Konservering-/impregneringsmidler Weedkillers Ugressmiddel Laboratory Chemicals Kjemikalier for laboratorievirksomhet De-icing Agents/Defroster Avisingsmidler Other Chemicals, Oils, Industrial Gases and Paints (not covered elsewhere in this section) Andre kjemikalier, oljer, industrigasser og maling 4.9 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør Underground Cables Jordkabler High Voltage Høy - elkraft Low Voltage Lav - elkraft Signal Cables incl. Computer and Communication Cables Signalkabler inkl. data- og kommunikasjonskabler

11 Computer Cables Datakabler Telecommunication Cables (Copper) Telekommunikasjonskabler (kopper) Leakage Flux Cable Raderande strålekabel Fiber Optic Cables Fiberoptiske kabler Installation Cables Installasjonskabler Cable Cabinets Kabelskap Cable Racks and Trays Kabelbaner og kabelkanaler Cable Joints, Fittings and Terminations Kabelkoplinger, kabeloverganger og kabelavslutninger Cable Protections Kabelbeskyttelse Heating Cables Varmekabler Other Cables and Accessories (not covered elsewhere in this section) Andre kabler og tilbehør 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT) Transformers and Transformer Substations (see also Elektrisk utstyr og materiell (ekskl. Kontaktledningsutstyr) Transformatorer og nettstasjoner Railway Specific Transformer) Transformer Substations Nettstasjoner Power Transformers Krafttransformatorer Distribution Transformers Fordelingstransformatorer Regulation / Control Transformers Reguleringstransformatorer Measuring Transformers Måletransformatorer Control Power Transformers Styrestrømstransformatorer Batteries (For Rolling Stock Locomotive Traction Batterier Batteries see 1.2.3) Switch / Control Equipment, Distribution Equipment, Plugs, Connectors etc.excl. Catenary See also Catenary Bryter- / kontrollanlegg, fordelingsutstyr, støpsler, skjøtestykker etc. eksl. kontaktledningsmateriell Disconnectors and Load Switches Skillebrytere og lastebrytere Circuit Breakers Effektbrytere Earthing Switches Jordingsbrytere Switchboards Strømtavler Switchgears Koplingsutstyr Junction / Terminal Boxes Koplingsskap / terminalskap Plugs Støpsler Connectors Skjøtestykker Installation Materials (For Installation Cables see Installasjonsmateriell 4.9.4) Lighting Equipment Belysningsutstyr Lamps Lamper Glands Hylser Transits Gjennomføringer Rectifiers / Inverters and Converter Systems Likerettere / vekselrettere og omformeranlegg Lightning Conductors and Deep Earthing Systems Lynavledere og jordingssystemer Other Electrical Equipment and Materials (not covered elsewhere in this section) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES (SEE ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Power Transmission Towers and Cross Arms Annet elektrisk utstyr Master og åk med tilleggsutstyr (inkl. Kontaktledningsmateriell) Master, åk og utliggere (betong, stål, aluminium,kompositt) (Concrete, Steel, Aluminium and Composites) Towers Master Poles Stolper Travers Åk Wood Poles Tremaster Lighting and Signal Poles incl. Equipment Lys- og signalmaster med utstyr Insulators for Tower Structures / Poles Isolatorer Not in use Anvends Ikke Overhead Line Conductors Strøm- og kontaktledning Stay Wires and Accessories Barduner med tilbehør

12 Foundation for Catenary Towers Fundament for kontaktledningsmaster Brackets and Fastenings for Catenary Lines Konsoller og festejern for kontaktledning Other Tower Structures / Poles and Accessories (not Andre master og åk med tilleggsutstyr covered elsewhere in this section) 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND Signalanlegg, materiell og utstyr EQUIPMENT (FOR RAIL SPECIFIC SIGNALING EQIUIPMENT SEE 1.5) Not in use Andvends ikke Hydraulic Signalling Equipment (for Level Crossings) Hydraulisk signalutstyr (for planoverganger) Mechanical and Fabricated Signalling Equipment Mekanisk signalutstyr Crimping Terminals and Tools Krympekontakter/tilkoblinger med utstyr Electrical and Electronic Signalling Equipment Elektrisk og elektronisk utstyr for signalanlegg High Voltage Distribution Signalling Equipment Høyspent signalutstyr Signalling Lamps Signallamper LED LED Relays Releer Other Control Systems, Materials and Equipment (not Annet signalanlegg, materiell og utstyr covered elsewhere in this section) 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør Trucks, Lorries and Combined Vehicles Lastebiler, varebiler og kombinerte kjøretøy. Trailers Tilhengere. Snow Removal Vehicles Snøryddingskjøretøy Passenger Cars and Vans / Pickup Trucks Personbiler, pickupvogner, stasjonsvogner Busses Busser Busses (complete) Busser (komplette) Bodywork Karosserier Chassis Chassis Tracked Vehicles incl. Snowmobiles Beltegående g kjøretøy j y inkl. snøscootere Tractors, Forklift Trucks and Handling Vehicles Traktorer, gaffeltrucker, g omlastere Container Handling Vehicles Containeromlastere Mobile Cranes Mobile kraner Vehicle Spare Parts and Consumables (See also Combusting Engines and Spare Parts 8.4.1) Reservedeler og rekvisita til kjøretøy Tyres and Tyre Accessories Chairs and Accessories for Vehicles Dekk og dekktilbehør Stoler til kjøretøy med tilbehør Construction Work Vehicles (Excavators etc.) Construction Work Machines (Staffer, Stoneblowers, etc.) Anleggsmaskiner (mobile - gravemaskiner etc.) Anleggsmaskiner (stasjonære - steinknusere etc.) Bicycles, e-bicycles, spare parts and tyres Sykler, elsykle(elektriske sykler),reservedeler og dekk Bicycles E-bicycles Bicycle and e-bicycle spare parts Bicycle and e-bicycle tyres Low speed electric utility vehicles Sykler Elsykler (elektriske sykler) Trailer and bodybuilding/superstructure Sykkel- og elsykkelreservedeler Sykkel- og elsykkeldekk Elektriske lavhasighets nytte- og specialkjøretøy Lastebilhengere/traller og- påbygg Various Vehicle Accessories incl. GPS, HiFi etc. Diverse kjøretøytilbehør inkl. GPS, HiFi, etc MATERIAL AND PRODUCT HANDLING Utstyr for materialhåndtering EQUIPMENT Storage Equipment Lagerutstyr Containers incl. Refer containers Containere (inkl. kjøle-/frysecontainere) Containers < 20 feet Containere < 20 fot Containers > 20 feet Containere > 20 fot Lifting Equipment and Hoists Løfteanretninger Cranes Kraner Tackles Taljer og spill Jacks Donkrafter Winches Vinsjer Hand Pallet Trucks Jekketraller Conveyors, Feeders, Access Ramps and Accessories Transportbånd, matere, lasteramper og tilbehør Wires, Ropes, Chains, Straps and Associated Lifting Trolleys, Baskets, etc. Traller, kurver osv. Luggage Trolleys and Baskets Bagasjetraller og kurver Weighing Equipment and Accessories Veieutstyr m / tilbehør Wire, tau, kjetting, stropper og tilhørende løfteutstyr

13 Luggage Handling Equipment Material handling equipment for Construction Work Vehicles Bagasjehåndteringsutstyr Materialhanteringsutstyr for anleggsfordon Packaging materials Emballasje og forpakningsmateriell Postal sorting machines Postsorteringsmaskiner Other Material and Product Handling Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr for materialhåndtering 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES Workshop Machines Verkstedmaskiner Lathes Dreiebenker Press Tools Presser / pressverktøy Saws Sager Component Washing Machines Vaskemaskiner for motor- og maskindeler Lifting Ramps Løftebukker Welding Equipment and Accessories (For Rail Specific Sveiseutstyr m / tilbehør Welding Equipment see 1.3.4) Electrical Handtools Elektrisk håndverktøy Mechanical Handtools Mekanisk håndverktøy Pneumatic Handtools Pneumatisk håndverktøy Testing and Measuring Instruments / Equipment Teste- og måleinstrumenter, -utstyr Bolts, Nuts, Washers etc. Skruer, muttere, bolter, skiver osv Bearings and Seals Lager og tetninger Springs and Suspensions (See also Rolling Stock Fjærer og oppheng Suspensions 1.2.9) Springs Fjærer Chock Absorbers Støtdempere Other Workshop Equipment and Consumables (not Annet verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer covered elsewhere in this section) 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr AND EQUIPMENT Computer Hardware Work Stations Datautstyr ( maskinvare) - Arbeidsstasjoner Personal lcomputers PC CAD Hardware CAD maskinvare (DAK ) Laptops/Notebooks Bærbare PC'er Computer Hardware - Servers Datautstyr (maskinvare) - Servere Not in Use Används inte Computer Peripherals and Accessories (See also Office Data - periferutstyr med tilbehør Equipment incl. Photocopiers ) Storage Units Lagringsenheter Backup Stations Backupenheter Hard Discs Harddisker Monitors Monitorer Printers Skrivere Plotters Plottere Scanners Scannere Combined Copying Machines/Printers Kombinerte kopieringsmaskiner, skrivere UPS UPS IT Communication Equipment and Accessories Kommunikasjonsutstyr Routers Rutere Modem Modem HUBs HUB'er Switches Switcher GPS Equipment Posisjonsrapporteringsutstyr (GPS) Other Information Technology Hardware (not covered Annen IT-maskinvare elsewhere in this section) 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare Databases Databaser Software Development Tools etc. Verktøy for programvareutvikling osv Office Automation Software Programvare for kontoradministrasjon General Business Software Generell administrativ programvare

14 ERP, Enterprise Resource Planning ERP, Integrerte ressursplanleggingsverktøy Financial Regnskap Economic Management Økonomistyring Logistics Logistikk Personnel Administration Personaladministrasjon Document Administration Dokumentadministrasjon Management Information Ledelsesinformasjon Route Planning Software Ruteplanlegging Technical Software Teknisk programvare CAD / CAM CAD/CAM Automation Automasjon Instrumentation Instrumentering GPS Software Posisjonsrapporteringsutstyr (GPS) - programvare Network / Communication Software Programvare for nettverk og kommunikasjon LAN LAN WAN WAN Internet Internet Intranet Intranet. Server Operating System Server operativsystem Utility Software and Security Programvare - støttesystemer og sikkerhet Operational Support Driftsstøttesytemer Security Support Software Sikkerhetssystemer Ticket Systems Software Programvare for billettsystemer Ticket Issuing System Billettutstedelsessystemer Ticket Validation System Billettkontroll Customer Information System Software Kundeinformasjonssystemer Simulation Systems Simulator programvara Other Information Technology Software (not covered Annen IT-programvare elsewhere in this section) 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr Telephone / Telefax Equipment and Accessories Telefon- og telefaxutstyr m / tilbehør Tl Telephones Tlf Telefoner Fax Machines Telefaxer Telephone Exchanges (see also IT Communication Telefonsentraler Equipment and Accessories ) Cellular/Mobile Telephones Mobiltelefoner Microwave Links Utstyr for radiolink Radio Equipment (See also and 2.1.3) Radioutstyr GSMR terminals GSMR terminaler Transmission Equipment (Telecomms) Transmisjonsutstyr for telekommunikasjon Imaging and Audio control Bilde- og lydkommunikationsutstyr Closed Circuit Television Systems Intern-TV Interactive/video conferencing equipment Video/datakonferensutstyr Loudspeakers Høytalere Audiosystems Lydanlegg Telemetry Outstations / Remote Terminal Units Telemetri utestasjoner/fjernterminalanlegg Other Telecommunication Equipment (not covered Annet telekommunikasjonsutstyr elsewhere in this section) 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr FIGHTING EQUIPMENT Security Equipment Sikringsutstyr Safety Deposit Boxes Verdisikringsskap Locks, Latches and Fittings Låser, slåer og tilbehør Cycle Parking and associated Security Products Sykkelparkering og tilhørende sikkerhetsutstyr Lockers Oppbevaringsbokser Road and Rail Safety Products and Equipment Sikkerhetsutstyr for vei og jernbane Barriers Sperringer Cones Kjegler Entry Control Systems & Ticket Vending Machines Adgangskontrollsystemer

15 Ticket Vending Machines Billettautomater Entry Control Systems Adgangskontrollsystemer Fire Fighting Equipment / Products Brannslukningsutstyr Fire Extinguishers Brannslukkere. Fire Extinguishing Agents Brannslukningsapparater Fire Fighting Sprinklers Sprinkleranlegg Fire / Gas Detection / Protection Systems incl. Fire Alarms Brann- og gassvarslere, beskyttelsessystemer inkl. brannalarmer, sprinkleranlegg Personal Safety Equipment (For Employee Supplies Personlig sikkerhetsutstyr see 4-21) Anti Falling Devices Fallsikringsutstyr Belts Belter Breathing Apparatuses Røykdykkerutstyr Safety Waistcoats Sikkerhetsvester Protective Disposable Boiler Suits Varmebestandige vernedresser Respiratory Protection Equipment Åndedrettsvern Safety Footwear Verneskotøy Safety Helmets and Bump Caps Sikkerhetshjelmer og annen hodebeskyttelse High Voltage Clothing Klær for høyspentarbeide Hearing Protection Equipment Hørselsvern Safety and Corrective Spectacles Vernebriller, terminalbriller First Aid Equipment Førstehjelpsutstyr Surveillance Systems Overvåkingssystemer Safety Floor Coverings (See also General Interior Sikkerhetsbelegg for gulv Fittings and Fixtures 4.2.5) X-ray and Detection Equipment Røntgen- og deteksjonsutstyr Other Safety, Protection, Security and Fire Fighting Annet sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr Equipment (not covered elsewhere in this section) 4.20 Office, Premises and Yards Materials Utstyr og materiell for kontorer, bygninger og Office Furniture kontormøbler Office Equipment incl. Photocopiers Kontorutstyr inkl. fotokopieringsmaskiner op e Office Stationery incl. IT Consumables Kontor- og IT-rekvisita Books Bøker Maps Kart Journals Tidsskrifter Manuals Manualer Copier Paper Kopieringspapir. Printer/Copier Toner Tonere Pre-Printed Stationery Forhåndstrykt materiell Filing Systems and Archives Arkiveringssystemer og -produkter Public Relation Materials / Equipment Reklamemateriell og -utstyr Give Aways Profileringsartikler Outdoor equipment Utendørs service elementer Benches Benker Wind shelter Leskur Waste baskets Avfallskurver Other Office and Premises Materials and Equipment Annet utstyr og materiell for kontorer og bygninger (not covered elsewhere in this section) 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL Utstyr til personalet Various Appreciation Gifts Honnørgaver Staff Clothing and Equipment exc. Uniform Clothing Klær (ekskl. uniformer) Waterproof Clothing Regntøy Bags Vesker, ryggsekker Thermal Clothing Termo-klær / varmedresser Gloves Hansker Uniform Clothing Uniformsklær General Footwear Skotøy Waterproof Footwear Vanntett fottøy

16 Other Employee Supplies (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr til personalet 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter Waste Water Disposal/Recovery Equipment Utstyr/produkter for behandling og gjenvinning av/fra avløpsvann Oil Recovery Equipment and Accessories Utstyr/produkter for gjenvinning av olje Waste Gas Treatment/Recovery Equipment Utstyr/produkter for gjenvinning/behandling av avgasser Noise abatement Equipment and Accessories (For Utstyr/produkter for støybegrensning Acoustic Fences see 4.1.7) Asbestos Abatement Equipment and Accessories Utstyr/produkter for behandling av asbestprodukter Other Environmental and Waste Disposal Annet miljøutstyr/produkter Equipment/Products (not covered elsewhere in this section) 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE Andre generelle handelsvarer PRODUCTS AND MATERIALS Catering and Restaurant Equipment Utstyr for catering- og restaurantdrift Road, Rail and Airport information Boards and Signs Infotavler og skilt for vei, jernbane og luftfart (For Signs for Buildings see 4.2.8) Signalling Tools incl. Flags, Whistles etc. Signalutstyr inkl. flagg, fløyter osv Potable Water Drikkevann i porsjonsemballasje Cleaning and Hygiene Equipment and Consumables (For Industrial Chemical Cleaning Products see 4.8.8) Utstyr og forbruksvarer for rengjøring og hygiene Floor Cleaning Machines Soaps and Detergents Bags (Paper, Plastic) Paper Hygiene Products Antimacassars Textiles Quilt Sheets Towels Pillows Blankets Curtains Mail bags Postsekker Gulvrengjøringsmaskiner Såpe- og vaskemidler Poser (papir, plast) Toalettpapir, papirhåndklær Antimakassar (stolbeskyttelse) Tekstiler Dyner Laken Håndklær Puter Tepper, pledd Gardiner Laboratory Equipment (For Laboratory Chemicals see ) Carriage/Cab Interior Fittings (For Vehicle Chairs see ) Other General Business Wide Products and Materials (not covered elsewhere in this section) Laboratorieutstyr Vogninteriør Andre generelle handelsvarer

17 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.1 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester Maintenance of Rolling Stock Vedlikehold av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Vedlikehold av skinnegående arbeidsmaskiner Long Welded Rail Train Maintenance Services Service og vedlikehold av langskinnetog Refurbishment and Modification of Rolling Stock Renovering/oppussing av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Varnishing, Lacquering, Painting and Foiling Lakkering og foliering Maintenance of Rolling Stock Equipment Vedlikehold av utstyr og deler til rullende materiell Bogies Boggier Buffers Buffere Locomotive Traction Batteries Traksjonsbatterier til lokomotiver Wheelsets and Components Hjulsatser med deler Axles Aksler Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Wheels Hjul Brake Equipment and Materials Bremseutrustning Doors Dører Drawgear Drivanordninger Cardan Shafts Kardangaksler Transmissions Transmisjoner Pantographs Strømavtagere Shoegear Slepesko Freight Wagon Side Poles Vognstaker for godsvogner Rolling Stock Washing Machines Vognvaskemaskiner Springs Fjærer Rental of Rail Vehicles (For Rental of Equipment see 8 Leie av rullende materiell. 9) Other Rolling Stock Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester i forbindelse med rullende materiell 5.2 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester Railway Civil Engineering Services Jernbanespesifikke sivilingeniørstjenester Railway Civil Engineering Jernbane ingeniørstjenester Railway Planning Planleggingstjenester Railway Research Utredningstjenester Conception study Idestudie Preliminary study Forstudie Site Management Services Jernbanespesifikk Byggeledelse Project specification services Byggbeskrivelse Railway Construction Services, Maintenance of Railway & Equipment Railhead Reconditioning Påleggssveising Rail Grinding Skinnesliping Track Welding Skinnesveising Construction Services Sporbyggingstjenester Track Maintenance Sporvelikehold Track adjustments Sporjustering Ballast Cleaning Ballastrensing Sporbyggingstjenester, vedlikehold av kjøreveg og utstyr for kjørevegen

18 Weedkilling Sprøyting Installation and Maintenance of Railway Signalling Installasjon og vedlikehold av signal- og kontrollsystem and Control Systems (for General Signalling and Control Systems Services see 8.5.2) Traffic Control Systems / Equipment Trafikkontrollsystemer Automatic Train Control/Protection Systems ATC/ATP-anlegg Interlocking Systems Stillverk Level Crossings Planoverganger Train Detection Systems CTC-anlegg Switches and Crossing Assessment Sporveksler Railway Inspection and Monitoring Services Sporovervåkning og sporinspeksjon Ultrasonic testing Ultralyd av skinner Track Geometric Control Sporgeometrikontroll Catenary Line Control Kontaktledningskontrol Acceptance of Works Services Overtagelsekontroll Rail Profile Measurement Profilmålning Georadar Georadar Long Welded Rail Train Operation Services Tjenster for langskinnetog Long Welded Rail Haulage Utlegging av langskinner Operation and Maintenance of Railway Specific Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt el.anlegg Electrical Systems Operation and Maintenance of Railway Specific Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt telekomm.anlegg Telecommunication Systems Trainborn Communication Equipment Kommunikationsutstyr inkl. Togradio Operation of Marshalling Yards Drift av banegård Shunting Services Skifting Other Railway Services (not covered elsewhere in this section) Andre jernbanespesifikke tjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester Other Rail Specific Services (not covered elsewhere in Andre jernbanespesifikke tjenester this section)

19 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.1 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll- /navigasjonssystemer Operation/Maintenance of Air Traffic Control System Drift og vedlikehold av lufttraffikkontrollsystem (See also 8.5.2). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for lufttraffikkontrollsystemer Maintenance of Instrument Landing System (ILS) Vedlikehold av instrumentlandningssystemer (ILS) Maintenance of Air Traffic Communication Equipment Vedlikehold av kommunikasjonsutstyr for lufttrafikk (See also Radio Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til lufttraffikkontroll- /navigasjonssystemer 6.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Rescue Equipment Vedlikehold og renovering/oppgradering av luftfartsspesifikt redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Fire Fighter Vehicles Vedlikehold og renovering/oppgradering av brannbiler (luftfartsspesifikke). Rapid Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Maintenance and Refurbishment/Modification of Rescue Boats Vedlikehold og renovering/oppgradering og renovering av redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 6.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Vedlikehold og renovering/oppgradering g g av styringssystem y for Aircraft Parking Guidance System flyoppstilling/parkering Maintenance and Refurbishment/Modification of Runway,Taxway Guidance System Vedlikehold og renovering/oppgradering av styringssystem for rullebane og taxebane. Light Guidance System Lyskontrollsystemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Docking stations Vedlikehold og renovering/oppgradering av dokkingstasjon for fly. Passenger Bridge Passasjerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester Aircraft Controller Education Flygelederopplæring/utdanning De-icing Service Avisingstjenester Aircraft fuel and oil Services Flytankingstjenester Aircraft Ramp Services Flyrampetjenester Other Aviation Specific Services (not covered Andre luftfartsspesifikke tjenester elsewhere in this section) 7 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK

20 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.1 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester Civil Engineering Services (For Railway Civil Ingeniørtjenester for bygg og anlegg Engineering and Construction Services see 5.2.1) Bridges Broer Tunnels Tunneler Buildings Bygninger Cost Calculations Kostnadskalkyler Planning Planlegging Tender Document Konkurransegrunnlag Study Services Utredning Project Management of Ventilation Installations Prosjektering av ventilasjonsanlegg Project Management Pipe Installations Prosjektering av rørinstallasjoner Project Management of Automaticinstallions Prosjektering automatikkinstallasjoner Project Management of Fireprotetection Brannteknisk prosjektering Project Management Services Prosjektstyring Architectural Services Arkitekttjenester Landscape Architectural Services Landskapsarkitekttjenester Interior Architectural Services Interiørarkitekttjenester Building Architectural Services Byggarkitekttjenester Mechanical Engineering Services Mekaniske ingeniørtjenester Electrical- and Telecommunication Engineering Elektrotekniske- og telekommunikasjons ingeniørtjenester Services Power High Voltage Høyspenning Power Low Voltage Lavspenning Signal Signal Telecommunication Telekommunikasjon Geological and Geotechnical Surveying Services Geologiske og geotekniske undersøkelser Acoustic Engineering Services Akustiske ingeniørtjenester Other General Engineering g Services (not covered Andre ingeniørtjenester elsewhere in this section) 8.2 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING Bygg- og anleggstjenester SERVICES Construction and Site Management Services (For Bygg-/ anleggsledelse Railway Construction see 5.2.1) Bridges Broer Buildings Bygninger Tunnels Tunneler Inspection Besiktning Physical Construction Services (For maintenance of Fysiske byggearbeider Railway and Railway Equipment See 5.2.2) Brick and Concrete Mur- og betongarbeider? Steel Stålarbeider Carpenting Trearbeider Asphalt Coating Asfaltlegging Surface Protection and Treatment Overflatebehandling og -beskyttelse Sandblasting Sandblåsing Coating Overflatepålegging Painting Maling Fencing Oppsett av gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Water Jetting Services Høytrykkspylingstjenester Construction and Maintenance of Drainage and Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner Culverts Contaminated Land, Reclamation & Disposal Services Mark-/grunnsanering Land and Estate Surveying Services Landoppmålingstjenester Rock Drilling and Blasting Services Fjellboring og sprengningstjenester

Produkt/tjeneste kategorier. Versjon 3.0

Produkt/tjeneste kategorier. Versjon 3.0 JBV Produkt/tjeneste kategorier Versjon 3.0 TransQ Produkt/tjeneste kategorier versjon 3.0 www.transq.com TRANSPORTBRANSJENS KVALIFIKASJONSORDNING Innholdsfortegnelse Innledning, deltakende selskap...

Detaljer

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Entrepriser UBF 33, 34 og 35 - Contracts UBF 33, 34 and 35 Project Manager Srishankar Subramaniam, Engineering Manager Marianne Nyebak

Entrepriser UBF 33, 34 og 35 - Contracts UBF 33, 34 and 35 Project Manager Srishankar Subramaniam, Engineering Manager Marianne Nyebak Project Bergen Fløen Entrepriser UBF 33, 34 og 35 - Contracts UBF 33, 34 and 35 Project Manager Srishankar Subramaniam, Engineering Manager Marianne Nyebak Innhold Entreprise UBF 33 - Underbygning Om entreprisen

Detaljer

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 1 av/of 5 1 BANESTRØMFORSYNING... 3 2 TOGVARMEANLEGG...4 3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 2 av/of 5 1... 3 TRACTION POWER

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Prosjekt Nye tog November 2010

Prosjekt Nye tog November 2010 Prosjekt Nye tog November 2010 Status Simulator og Mock-up blir installert på NSB Kompetansesenter innen utgangen av november 2010, Transurb Technirail er underleverandør. Mottaksbase / Verksted blir ferdigstilt

Detaljer

1 Crankcase assy - - - - - 8600060 1 Detaljer 2 Silent-block lower attachment - - - - - 8120902 4 Detaljer 3 Front attachment bush - - - - - 8121948 1 Detaljer 4 Hex screw - - - - - 8150439 1 Detaljer

Detaljer

LUEN seminar Narvik

LUEN seminar Narvik LUEN seminar Narvik 21.11.2012 Status ny ledning OBH Konsesjon fra NVE mai 2012 Klage på konsesjonsvedtak - behandles av OED Forventet endelig vedtak fra OED 2. kvartal 2013 Anskaffelsesstrategi OH - ledning

Detaljer

REF.NO PART NO. DESCRIPTION

REF.NO PART NO. DESCRIPTION 250ATV-registrerbar REF.NO PART NO. DESCRIPTION antall originalt Pris Kr 1-1 11102010-000FG- PNEUMATIC CAM SHAFT ASSY 1 655 1-2 1 22 1-3 1 95 1-4 1 32 1-5 11004010-000FG- TIMING SPROCKET 1 198 1-6 91000000-10025-

Detaljer

Delekatalog Levo Kid & Junior

Delekatalog Levo Kid & Junior Delekatalog Levo Kid & Junior Gjelder for stolnummer f.o.m. 410000 / 510000 Rev:150301 Utgave: Mars 2001 Forside A.1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Forside Innholdsfortegnelse Side A.1.1 B.1.1 Ramme 1.1.1

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI

SCRUBTEC 343 B. Stykliste Dansk. Model: SCRUBTEC 343 B SCRUBTEC 343 B OBC SCRUBTEC 343 COMBI Model: OBC SCRUBTEC 343 COMBI Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Opløsningstank 3 VAKUUMSYSTEM 5 GENINDVINDINGSTANK 7 CHASSISSYSTEM BA 430S/510S 9 KONTROLPANELSAMLING 11 OPLØSNINGSSYSTEM 13 GUMMISKRABERSAMLING

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef JBV Energi Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 Leverandørdag 2015-09-14 Jan Andreassen Plan og prosjektsjef Agenda 1. JBV Energi 2. Planer 3. Prosjekter Organisering av Jernbaneverket

Detaljer

GRUNDFOS Pumper AS. Rune Sesaker. - Best på pumper

GRUNDFOS Pumper AS. Rune Sesaker. - Best på pumper GRUNDFOS Pumper AS Rune Sesaker - Best på pumper HEVA Brønnøysund 25-26/12-12 Grundfos hovedkvarter ligger i Bjerringbro på Jylland Historie og fakta - Poul Due Jensen (1912-1977) grunnla GRUNDFOS i 1945.

Detaljer

Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef

Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef Økt boreaktivitet i Nord gir det muligheter for Kristiansund? Magnar Aske, daglig leder Jan Eltervåg, markedssjef GMC gruppen Etablert i 1973 (Gunnar Magne Christensen m.fl.) GMC-gruppen leverer multidisipline

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE C08001 C08002 C08003 C08004 C08005 C08007 C08007/E C08008 C08088/E C08012 C08021 C08022 C10001 C10002 C10003 C10004 C10005 C10006 C10007 C10008 C10009 C10010 C10011 C10012 C10013 C10014 C10015 ENGINES

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft.

Detaljer

Utstyr deleliste. Serienr: Lokasjon: Grovanalyse av Kakshåndteringsanlegget finnes på DOCS#354293 Modell: Utstyrsid: Utstyrsnavn:

Utstyr deleliste. Serienr: Lokasjon: Grovanalyse av Kakshåndteringsanlegget finnes på DOCS#354293 Modell: Utstyrsid: Utstyrsnavn: Utstyr deleliste Utstyrsid: Utstyrsnavn: 51326.200.000 CUTTINGS TRANSFER SYSTEM, BRANDT ANLEGG Serienr: Lokasjon: Grovanalyse av Kakshåndteringsanlegget finnes på DOCS#354293 Modell: Item Deleid Delenavn

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

Reservedeler for Weishaupt brenner WG5

Reservedeler for Weishaupt brenner WG5 Reservedeler for Weishaupt brenner WG5 Side 1 Bilde nr Holte Industri varenummer Weishaupt varenummer Beskrivelse 1. Brenner 1,1 241 050 0101 7 E Burner housing 1,2 241 050 0128 7 E Burner flange 1,3 WH200498

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

NOTICE OF BID RENEWAL

NOTICE OF BID RENEWAL NOTICE OF BID RENEWAL December 1, 2015 To Whom It May Concern: This letter shall serve notice that the Board of Acquisition and Contract (BAC) approved the following bid renewal option on November 24,

Detaljer

Gratangen Mekaniske Industri AS Adresse: Telefon: Telefax: E-post: Hellarbogen, 9470 GRATANGEN +47 770 20730 +47 770 20720 postmottak@gmi-as.

Gratangen Mekaniske Industri AS Adresse: Telefon: Telefax: E-post: Hellarbogen, 9470 GRATANGEN +47 770 20730 +47 770 20720 postmottak@gmi-as. 19 13.0 Reservedelsliste for kommunalblad, type KBL; Deletegning Kommunalblad, plogblad- og skjærutrustning Art.nr. KBL KBL KBL Benevnelse Description Part.no. 300 330 360 1-3 101801 1 1 1 Plogblad, 300-330

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk

FLOORTEC 560B. Model: FLOORTEC 560 B. Stykliste Dansk Model: FLOORTEC 560 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Chassissystem 3 Hovedkostsamling 5 SIDEKOSTSAMLING 7 STYREHJULSSAMLING 9 Skidtkassesystem 11 TRANSMISSIONSSYSTEM 13 REMSTRAMMERSAMLING 15 Reduction

Detaljer

RUBBER AND WEATHER STRIPPING

RUBBER AND WEATHER STRIPPING RUBBER AND WEATHER STRIPPING (920) 725-4688 (920) 725-1097 parts@mpi-ferrari.com www.mpi-ferrari.com Table of Contents Countach (1974-90) 1 350 GT (1964-67) 2 400 GT (1966-68) 5 P400 Miura - S SV (1966-73)

Detaljer

Motor til dekkebordsvogn DF 512, Attachable drive unit DF Blålakkert Lengde: 100 cm Bredde: 100 cm Høyde: 130 cm

Motor til dekkebordsvogn DF 512, Attachable drive unit DF Blålakkert Lengde: 100 cm Bredde: 100 cm Høyde: 130 cm Doka Flytteutstyr dekkesystemer for dekkebord DoKart plus 1448,0 586265500 DoKart plus (A) Bjelkeholder 8 2,7 582751000 4 stk. Bredde: 19 cm Høyde: 46 cm Nøkkelåpning: 30 mm Gul Lengde: 172 cm Bredde:

Detaljer

http://www.aprilia.no/spdetails.asp?tav=33&cat=392y

http://www.aprilia.no/spdetails.asp?tav=33&cat=392y Seite 1 von 2 Aprilia.no Motorsykkel Scooter Sykkel Demosykler Reservedeler 1 2 3 4 5 Exhaust pipes spring Exhaust pipe gasket Front. Exhaust pipe Rear exhaust pipe Central exhaust pipe 6 RH silencer -

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Artnr 570744 Strømaggregat PM 13000T 230V 3 fas

Artnr 570744 Strømaggregat PM 13000T 230V 3 fas / 3804003-0005 BOLT, FLANGE M6 6 Skrue M6x6 9 2 2023025-000 COVER COMP.HEAD Toppdeksel 3 380950400-000 CLIP,TUBE Slangeklemme 4 3807443-000 TUBE, BREATHER Slange utlufting 5 20250062-000 573037 PACKING,

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standard Morgen NORSOK - hva nå?

Standard Morgen NORSOK - hva nå? Inghild Kaarstad, Standard Norge Standard Morgen NORSOK - hva nå? STANDARD NORGES OPPFØLGING AV ANALYSEPROSJEKTET 01 NORSOK-standardene i dag https://www.standard.no/global/pdf/petroleum/norsok%20standards%20plansje%20a2%20-%20juli%202016%20-%20utskrift.pdf

Detaljer

Karsten Moholt AS. Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation

Karsten Moholt AS. Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation Karsten Moholt AS Servicing industry throughout Norway and the world since our 1945 incorporation All Areas of Maintenance Offshore Industrial Hydro Traction Shipping Service Area Available Services Full

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Jeg vil, jeg vil men hvordan får jeg det til?

Jeg vil, jeg vil men hvordan får jeg det til? Jeg vil, jeg vil men hvordan får jeg det til? Fremtidskonferansen 2015 Tor Krog, Siemens AS Siemens AG 2015 All rights reserved. siemens.com/energy-management Fremtidsvisjonen? Den komplekse verden

Detaljer

Transport og Logistikk konferansen. Vareeiers krav til transportør

Transport og Logistikk konferansen. Vareeiers krav til transportør Transport og Logistikk konferansen Vareeiers krav til transportør 2 Rapp Bomek er en globalt ledende leverandør av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til energi-, sivil- og

Detaljer

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne!

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! AIR Verdens minste enkelrørskinne! AIR Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! NORWAY - ERGOLIFT - OTOLIFT AIR PRICELIST PERIOD: 2016 The prices are ex-works, ex-v.a.t., ex-installation and transport-ready.

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

SD / EOS / Analytics Hva er det? Hvorfor? Marius Bremseth

SD / EOS / Analytics Hva er det? Hvorfor? Marius Bremseth SD / EOS / Analytics Hva er det? Hvorfor? Marius Bremseth BMS EOS DO SD AI Analytics ITV IO PID WebSD BA ITB AO EPC ibms ST HVAC DI SBO BMS EOS DO SD AI Analytics ITV IO PID WebSD BA ITB AO EPC ibms ST

Detaljer

Hydal AS Skap for bredbåndsutbygging

Hydal AS Skap for bredbåndsutbygging Hydal AS Skap for bredbåndsutbygging Hos oss får du: Skreddersydde løsninger til ditt behov Produkter med levetid på minimum 20 år Produkter med ensartet utforming Skap i den størrelse og farge du ønsker

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør Narvik Havn KF anno 2014 Rune Johan Arnøy Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Georange Havn Stockholm KF - strategiseminar Januar 2014 2011 2 Næring og industri Infrastruktur

Detaljer

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN The Volvo Group AB Volvo Business Areas Mack Trucks Renault Trucks Volvo Trucks Nissan Diesel Buses Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Financial Services Business

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

JANUARY 2017 ABB. The pioneering technology leader

JANUARY 2017 ABB. The pioneering technology leader JANUARY 2017 ABB The pioneering technology leader Facts about ABB Norway 2015-2016 Core business is organized in four divisions Revenues ABB in Norway: NOK 8.8 billion Orders ABB in Norway NOK 9.7 billion

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

x Condition report Potenza Maxima Handing-over protocol Potenza Maxima

x Condition report Potenza Maxima Handing-over protocol Potenza Maxima x Condition report Potenza Maxima Handing-over protocol Potenza Maxima Issue date: 05.03.2013 Site: Falkenbergtunnelen Customer:Østlandske Sprøytebetong Machine: Meyco Potenza Maxima Serial Nr. M460108

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Presentation. En vellykket snuoperasjon i KS-systemet. TQM brukerforum, TECO COATING SERVICES AS - SAFER MARINE ENVIRONMENT

Presentation. En vellykket snuoperasjon i KS-systemet. TQM brukerforum, TECO COATING SERVICES AS - SAFER MARINE ENVIRONMENT AS Presentation En vellykket snuoperasjon i KS-systemet TQM brukerforum, 25.10.2012 MARITIME Group of Companies PRODUCTS & SERVICES Waste & Water Management Technical Installations Coating Services Electronics

Detaljer

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU

MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU MILJØMÅL FOR BYGG SCANDIC LERKENDAL 2017-11-02 Christofer Skaar Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Førsteamanuensis II, IØT NTNU 2 Bærekraft ZEB Mål Målemetode 3 Miljø Ambisjon 4 Metode System og systemgrenser

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Innovasjon og Riktig med en gang metoder. Fungerer tekniske anlegg? Oslo 11.6.2015 Riktig med engang konferansen

Innovasjon og Riktig med en gang metoder. Fungerer tekniske anlegg? Oslo 11.6.2015 Riktig med engang konferansen Innovasjon og Riktig med en gang metoder Fungerer tekniske anlegg? Oslo 11.6.2015 Riktig med engang konferansen BMS Modbus EOS DO SD AI Analytics ITV IO PID WebSD ITB LON EPC AO TCP/IP BA DALI ibms ST

Detaljer

Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer. NLI Innovation AS

Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer. NLI Innovation AS Innovasjonsarbeid i Industrielle miljøer NLI Innovation AS Innhold Hvem/hva er NLI Hva gjør NLI NLI og CO2 Hvordan driver NLI Innovasjonsarbeid 2 Etablert i1946. Historie tilbake fra1893. 3 Del av den

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title

Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014. Edit this text for your title Kompetansekraft Verdal Stiklestad 22.10.2014 Edit this text for your title Edit this text for your sub-title Presenter name, location, date etc. Jan Arne Berg Daglig leder Kværner Piping Technology as

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012

NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 NOROK STANDARD R-002 2. UTGAVE AUGUST 2012 ANNEX H ANNEX J FOUNDATIONS AND SUSPENSIONS LIFTING LUGS AND MATING SCHACKLES Kato Øvestad Prosjekteringsleder Nordic Crane Stangeland AS Alltid på plass! Glede

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter

145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter 145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter Forfattere: Erik F. Haagensen, Leif Ingar Stadheim, Terje Rønningen (alle Siemens AS) Restricted Siemens AG 2017

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Hell-Værnes, E2 / E6 / E8 Underbygning og jernbanetekniske fag

Hell-Værnes, E2 / E6 / E8 Underbygning og jernbanetekniske fag Hell-Værnes, E2 / E6 / E8 Underbygning og jernbanetekniske fag Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47131488.aspx External tender id 2014-909153 Ajour number 201406073 Tender type Tender

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

KAMPANJE AZG : Skifte bakre bremsecalipere

KAMPANJE AZG : Skifte bakre bremsecalipere KAMPANJE AZG-5 06058: Skifte bakre bremsecalipere Berørte modeller: Swift AZG produsert i Ungarn fra 0.09.04 til..05. Totalt 656 biler Eierne kontaktes pr. brev fra Teknisk avdeling. NB! Ikke alle bilene

Detaljer

D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1

D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1 Innhold / Index D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1 Set number Beskrivelse Description 35090034 K70 3100 Hoveddeler K70 3100 Main parts 35070019

Detaljer

Manual for Danduct Clean Rensemaskin DC4

Manual for Danduct Clean Rensemaskin DC4 Manual for Danduct Clean Rensemaskin DC4 GermiTech AS Undrumsdalveien 251 3176 Undrumsdal Telefon: 33 06 10 45 Telefaks: 33 06 01 62 www.germitech.no 2 EU Agreement statement Manufacturer: Company name:

Detaljer

JBV, who are we. Spending. Rail market. How to become a supplier. Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration

JBV, who are we. Spending. Rail market. How to become a supplier. Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration JBV, who are we Spending Rail market How to become a supplier Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration Our network 4169 route-km 241 km (5,78%) double track 2764 km electrified

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Slik blir innkjøpernes digitale hverdag

Slik blir innkjøpernes digitale hverdag Slik blir innkjøpernes digitale hverdag André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL igitalisering av anskaffelsesprosesser Bruk av IKT i forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser

Detaljer

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard

Elektronikk. Knut Harald Nygaard. Elektronikk. ved. 1Knut Harald Nygaard 1Knut Harald Nygaard ved Knut Harald Nygaard Electronics Electronicsis the branch of science, engineering and technology that deals with electrical circuits involving active electrical components such

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv

Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Mikronett med energilagring i et forsyningssikkerhetsperspektiv Fagmøte 2015-04-16 Kjell Sand Kjell.sand@ntnu.no 1 Mikronett definisjon IEC/TS 62898-1 (CD-utkast) group of interconnected loads and energy

Detaljer

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL BRUKER MANUAL/USERS MANUAL 65 ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT FORHANDLER/DEALER. A/S SØRLANDETS ALUMINIUMPRODUKTER Mjåvannsveien 35, 4628 Kristiansand, NORWAY Tlf:+4 38 18 52 00 Fax:+4 38 18 20 86 9 3 1 2

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Mål Litt elektro Generelt om Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Jording som beskyttelse Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Railway bridge Fidjetun Norway

Railway bridge Fidjetun Norway Railway bridge Fidjetun Norway First project with FFU synthetic sleepers in Scandinavia Jernbanebrua Fidjetun Norge Første prosjekt med FFU syntetiske sviller i Skandinavia RAILWAY TECHNOLOGY State of

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer