TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur"

Transkript

1 TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvelgelse av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser. Ved etableringen av TransQ ble det utarbeidet en omfattende kategoristruktur over produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. For at leverandøren skal bli kvalifisert i TransQ - og søkbar for innkjøpere - må selskapet selge varer eller tjenester som omfattes av kategoristrukturen. Kategoristruktur TransQ kategoristruktur er inndelt i sju hovedgrupper: 1.Jernbanespesifikke produkter 2.Luftfartsspesifikke produkter 4.Allmenne produkter 5.Jernbanesspesifikke tjenester 6.Luftfartsspesifikke tjenester 8.Øvrige tjenester 9.Entrepriser Hovedgruppe 3 og 7 er reserverte for framtidig bruk. Hovedgruppene består av undergrupper som i sin tur består av kategorier (nivå tre), f.eks Avgiftsmodellen er basert på antall kategorier på dette nivået. Leverandørene velger passende produkt- og tjenestekategorier fra kategorilisten, og oppgir hvor mange kategorier de vil registrere allerede i bestillingsskjemaet. Etter å ha fått tilgang til spørreskjemaet, registrerer leverandørene passende kategorier på nivå tre for de produkter eller tjenester de kan levere. Kategoriene kan enten søkes frem frå listen med fritekst eller gjennom å opne underkategorier med +/- funksjonen. Leverandøren må beskrive hver valgte kategori med egne ord på engelsk. Det er obligatorisk å velge søkeord der de finnes tilgjengelige. Leverandøren kan på den måten gi mer detaljert informasjon om sine produkter og tjenester, og innkjøperen får mulighet til å gjøre med spesifikke søk. Innkjøperen kan spesifisere søket, eller kun søke i søkeord og fritekst. Derfor er det viktig at leverandøren skriver fritekst og nøye velger søkeord. Eksempel på kategorivalg, søkeord og fritekst TransQ kategori (nivå 3): Overflatebehandling og -beskyttelse Mulig søkeord: Sandblåsing, overflatepålegging, maling Fritekst: Painting and Coating of steel structures like bridges Achilles TransQ, PO Box 1817 Stoa, 4858 Arendal, Norway T: E: 03/2015

2 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.1 ROLLING STOCK Rullende materiell 1.2 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE PARTS Utstyr til rullende materiell og reservedeler 1.3 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT (SEE Jernbanespesifikt elkraftmateriell ALSO 4.1 ELECTRICAL EQUIPMENT) 1.5 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell 1.6 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.1 AIR CONTROL NAVIGATION Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon 2.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr EQUIPMENT (SEE ALSO FIRE FIGHTING 2.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system EQUIPMENT/SYSTEM 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter 3 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK GENERELLE PRODUKTER 4.1 CONSTRUCTION MATERIALS AND EQUIPMENT Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr 4.2 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND Bygninger, bygningsutstyr og materialer MATERIALS 4.3 HEATING, VENTILATION AND AIR Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg CONDITIONING EQUIPMENT 4.4 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler 4.5 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND GASKETS Rør, slanger, koplinger og tetninger 4.6 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & Motorer, generatorer, transmisjoner og hydrauliske/pneumatiske enheter og utstyr EQUIPMENT 4.7 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff 4.8 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling PAINTS 4.9 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL Elektrisk utstyr og materiell (Se også 1.4 Jernbanespesifikt elkraftmateriell) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES Master og åk med tilleggsutstyr (Se også (SEE ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Kontaktledningssystemer) 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND Signalanlegg, materiell og utstyr EQUIPMENT 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør ACCESSORIES 4.14 MATERIAL AND PRODUCT HANDLING Utstyr for materialhåndtering EQUIPMENT 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE AND Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr EQUIPMENT 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr

3 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr FIGHTING EQUIPMENT 4.2 OFFICE, PREMISES AND YARDS MATERIALS & EQUIPMENT Utstyr og materiell for kontorer, bygninger og utdomdørsområden 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL SAFETY Utstyr til personalet EQUIPMENT 'SEE ) 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE PRODUCTS AND MATERIALS Andre generelle handelsvarer 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.1 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester 5.2 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.1 AIR CONTROL NAVIGATION Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll-/navigasjonssystemer EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES 6.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 6.3 EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester 7 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.1 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester 8.2 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING SERVICES Bygg- og anleggstjenester 8.3 BUILDING STRUCTURE SERVICES Bygningstjenester (oppføring, vedlikehold og renovering) (CONSTRUCTION, REFURBISHMENT AND MAINTENANCE) 8.4 MECHANICAL SERVICES (Installation, Maintenance and Modification) Mekaniske tjenester (installasjon, vedlikehold og modifikasjon) 8.5 ELECTRICAL SERVICES INC. TOWER STRUCTURES, SIGNALLING SYSTEMS AND Elektriske tjenester (inkl. installasjon og vedlikehold av 'master / stolper, signalsystemer / utstyr) 8.6 SAFETY, SECURITY AND HEALTH CARE Sikkerhets-, sikrings- og helsetjenester 8.7 ROAD VEHICLE AND CONSTRUCTION MACHINE Tjenester vedrørende veikjøretøyer og anleggsmaskiner SERVICES 8.8 TRANSPORT, TRAVEL, ACCOMMODATION AND MATERIAL HANDLING SERVICES Transport-, reise-, innkvarterings- og materialhåndteringstjenester 8.9 RENTAL EUQUIPMENT Utleie av utstyr 8.10 OFFICE, PERSONNEL, PRINTING AND PREMISES Kontor-, personell, trykke- og eiendomstjenester SERVICES 8.11 INFORMATION TECHNOLOGY AND Data- og telekommunikasjonstjenester TELECOMMUNICATION SERVICES 8.12 CONSULTANCY SERVICES Konsulenttjenester 8.13 FINANCIAL, LEGAL AND INSURANCE SERVICES Juridiske-, finans- og forsikringstjenester 8.14 FACILITY MANAGEMENT SERVICES Facility Management Services 8.99 OTHER SERVICES Andre tjenester 9 WORKS ENTREPRISER 9.1 RAIL SPECIFIC WORKS Jernbanespesifikke entrepriser 9.2 AVIATION SPECIFIC WORKS Luftfartsspesifikke entrepriser 9.3 NOT IN USE - RESERVED FOR FUTURE USE Ikke benyttet - reservert for fremtidig bruk 9.4 GENERAL/ BUSINESS WIDE WORKS Generelle entrepriser

4 Category list Kategorilista 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.1 ROLLING STOCK Rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Electrical Locomotives Elektriske lokomotiver Diesel Locomotives Diesellokomotiver Shunting Locomotives Skiftelokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett/motorvognsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Track Motor Car Lastetraktorer Catenary Maintaneance Vehicle Kontaktledningsvogner Trailer for Track Motor Car Tilhenger til lastetraktor Wagon for Premounted Cranes Vogn m. fastmontert kran Trailer for Locomotives Tilhenger til lokomotiver Vehicle equipped with rail fastening tools Maskin med verktøy for skinnebefestigelse Tamping machine Svillepakkmaskin Ballast Spreader Ballastfordeler Snow clearance vehicle Skinnegående snøryddingsutstyr Other Rolling Stock (not covered elsewhere in this section) Annet rullende materiell 1.2 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE Utstyr til rullende materiell og reservedeler PARTS Rolling Stock Bogies, Complete Units Boggier Rolling Stock Buffers and Couplings Buffere og draganordning Rolling Stock Locomotive Traction Batteries (See also Traksjonsbatterier for lokomotiver Batteries ) Rolling Stock Wheelsets and Components Hjulsatser og -deler Rolling Stock Axles Aksler Rolling Stock Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Rolling Stock Wheels Hjul Rolling Stock Wheel Lubricating Equipment Utstyr til flenssmøring for rullende materiell Rolling Stock Suspensions Opphengssystemer for rullende materiell Springs Fjærer Shock Absorbers Støtdempere Rolling Stock Brake Components and Materials Bremseutstyr til rullende materiell Brake Discs Bremseskiver Brake Blocks Bremseklosser Brake Pads Bremsebelegg Brake Block Holders Bremseklossholdere Brake Hoses and Fittings Bremseslanger og koplinger/overganger Hydraulic Brake Equipment Hydraulisk bremseutrustning Pneumatic Brake Equipment Pneumatisk bremseutrustning Brake Sand Bremsesand Rolling Stock Windows Vinduer for rullende materiell Rolling Stock Doors and Equipment Dører og dørutrustning til rullende materiell Rolling Stock Forgings and Drawgear Støpegods og drivanordninger for rullende materiell Cardan Shafts and Transmission Equipment for Kardangaksler og transmisjoner til rullende materiell Rolling Stock Pantographs/Shoegear & Components Strømavtager/slepesko og komponenter Freight Wagons Side Poles Godsvognsstaker Trainborne Communication Equipment (For Other Togradio og annet kommunikasjonsutstyr ombord på tog Radio Equipment see ) GSM-R Equipment GSM-R utstyr Carriage/Rolling Stock Washing Machines Vaskemaskiner for rullende materiell

5 Spares for Railborn Track Maintenance Vehicles and Reservedeler for skinnegående arbeidsmaskiner Machines Automatic Central Coupler Automatkoppel Equipment for Rolling Stock Toilet Compartment (see Utstyr till toalettrom for rullande materiell also buildings, building equipment and materials 4.2 and vehicles, construction machines and accessories 4.13) Vacuum toilets Vakuumtoaletter Rolling Stock Heating and Aircondition Equipment Tog Varme-, ventilasjon- og klimaanlegg (see also 'Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment) Rolling Stock Heating Equipment Togvarmeanlegg Rolling Stock Aircondition Equipment Togklimaanlegg Other Rolling Stock Equipment and Spare Parts (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr og reservedeler for rullende materiell 1.3 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr Railway Lifting and Jacking Systems Løfteutstyr for skinnegangen Sleepers Sviller Concrete Sleepers Betongsviller Wood Sleepers Tresviller Switch and Crossing Sleepers Sporvekselsviller Sleeper Pads Svillematter Rail and Equipment Skinner og utstyr for skinnegangen Rail Skinner Insulated joints Isolerte skjøter Aluminothermic welding materials Aluminiotermisk sveiseutstyr Joint bars and fish-plates Lasker Termination of Guiderail for Bridges Avslutning for ledeskinne til bruer Expansion Compensating Device Ekspansjonskompensasjonsanorning Railway Specific Tools and Workshop Equipment Verktøy og verkstedsutstyr for sporarbeid Rail Thermal Welding Tools Thermitsveiseverktøy Tamping Tools for Mounting on Vehicles Svillepakker for arbeidsmaskin Hand Tool for Tamping Svillepakker håndkraft Sleeper Renewal Tools Svillebytteverktøy Rail Fastening Tools Befestigelsesverktøy Level Crossings, Road Surface Units Planovergang m/deler Rail Fasteners Skinnebefestigelsessystem Rail Insulators Skinneisolatorer Railpads Mellomleggsplater Railclips Fjærer Baseplates Underlagsplater Rail Screws Svilleskruer Rail Spikes Skinnespiker Not in use, changed no. to Ikke i bruk, endret til Brakes for Marshalling Yards Sporbremseutstyr Railway Switches and Crossings Sporvekslere og sporkryss Point Drives Sporvekseldrivmaskiner Buffer Stops Stoppbukker og sporsperrer Rail Lubrication Equipment Utstyr for skinnesmøring Other Railway, Materials and Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet overbygningsmateriell og -utstyr 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT Jernbanespesifikt elkraftmateriell (SEE ALSO 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT) Rail Catenary Systems/Rail Catenary Components Kontaktledningssystemer/Kontaktledning komponenter Catenary Lines Kontakttråd Crossarms Utliggere Track Ropes Bæreline Line Suspensions Hengetråd Tensioning by counterweight Loddavspenning Clamps and other Fixtures Pressforbindelse og klemmer

6 1.4.2 Switch Heating Equipment Utstyr for sporvekselvarme Section Special Insulators for Catenary Seksjons Spesialisolatorer for kontaktledning Rail Specific Transformers (See also Transformers and Jernbanespesifike transformatorer Transformer Substations) Booster Transformer Sugetransformator Autotransformers Autotransformator Reserve Transfomers 16 2/3 Hz Reservestrømtransformator 16 2/3 Hz Empendance Bonds Filterimpedanse Traction Bonds Elektriske skinneforbindelser Switches, Disconnector, Earthgear and Load Switshes Skille-, lastskille- og jordingsbrytere for kontaktledning for Catenary equipment (See also Switch / Control Equipment) Rail specific manouver machine Manøvermaskin High Voltage Overload Protection Overspenningsvern, høyspent Preheating equipment for trains Togvermeanelgg Third rail Strømskinne Other Rail Specific electrical material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernbanespesifikt elkraftmateriell 1.5 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell ATC-systems ATC-systemer ATC-track Antenna ATC-baliser Not in use Anvends ikke Safety Installation and Signal Box Sikringsanlegg Electrical Switch Detector Tungekontrollkontakt Centralized Traffic Control System Fjernstyrningsanlegg Land-Slide Detector Rasvarslingslegg Short Curcuit Magnets Kontaktmagnet Power Supply for signaling equipment Strømforsyning for signalanlegg Train detection equipment Utstyr til togdeteksjon Axle Counters Akselteller Track Relay Sporfeltreleer Signals Signaler Other Rail Specific Signal Material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernabenespecifik signalemateriel 1.6 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION Jernbanespesifikt telemateriell MATERIALS Trackside phones Blokk, nød og service -telefoner Other Rail Specific Telecommunication Material (not covered elsewhere in this section) Annet Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell Other Rail Specific Products (not covered elsewhere in Annet jernbanespesifikt materiell this section)

7 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.1 AIR CONTROL NAVIGATION Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon EQUIPMENT/SYSTEM Air Traffic Control System (See also Kontrollsystem for luftfart Remote/Traffic Control Systems). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for Luftfartskontroll Instrument Landing System (ILS) Instrument landingssystemer (ILS) Air Traffic Communication Equipment (See also Kommunikasjonsutstyr for luftfart Radio Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System (not covered elsewhere in this section) Andre system/utstyr for luftfartskontroll/navigasjon 2.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr EQUIPMENT (SEE ALSO FIRE FIGHTING EQUIPMENT) Aircraft Rescue Equipment Luftfartsspesifikt redningsutstyr Aircraft Fire Fighter Vehicles Luftfartsspesifikke brannbiler. Rapid Rescue Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Rescue Boats Redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 2.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT Rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system PARKING EQUIPMENT/SYSTEM Aircraft Parking Guidance System Styringssystem for flyoppstilling/parkering Runway,Taxway Guidance System (For Signs see Styringssystem for rullebane, taxebane ). Light Guidance System Lyskontrollsystemer Aircraft Docking stations Docking stasjon for fly. Passenger Bridge Passagerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Annet rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter Other Aviation Specific Products (not covered Andre luftfartsspesifikke produkter elsewhere in this section) 3 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK

8 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS GENERELLE PRODUKTER 4.1 CONSTRUCTION MATERIALS AND Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr EQUIPMENT Civil Construction Bulk Materials (Sand, Gravel, Bygningsmateriell (bulkprodukter) Cement and Concrete etc.) Sand Sand Gravel Grus Quarry Products Bruddstein Cement Sement Concrete (ready mixed) Betong (ferdigbetong) Reinforcing Materials Armerings-/forsterkningsmateriell Inserts, Incl. Anchors, Bolts etc. Forankringer, bolter osv. Geotextiles Geotekstiler Asphalt Asfalt Rockdrilling and Blasting Materials Fjellborings- og sprengningsmateriell Ballast Pukk Steel / Metal Materials (Plates, Bars, Profiles etc.) Stål-/ metallmaterialer Plates Plater Bars Stenger Profiles Profiler Forgings Smijern Castings Støpegods Gratings Rister / gitter Non Metal Materials ( Plates, Plates, Profiles etc.) Ikke-metall materialer Plates Plater (ikke-metall) Bars Stenger (ikke-metall) Profiles Profiler (ikke-metall) Timber Products Trelast Fences Gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Ballast Mats Ballast matter Other Construction Materials and Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet bygg-/anleggsmateriell og -utstyr 4.2 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND Bygninger, bygningsutstyr og materialer MATERIALS Building Materials Bygningsmaterialer Insulation Materials Isolasjonsmateriell Paste Boards Papp Plastics Plast Jointing Compounds Fugemidler Wallboards Bygningsplater Tiles Teglmaterialer Paving Slabs and Stones Heller Planking Bordkledning Bricks Murstein Tinsmith Products Blikkenslagerprodukter Roofing Materials Taktekkingsmaterialer Banisters Rekkverk Formwork / Shuttering Forskalingsmaterialer Prefabricated Concrete Products Prefabrikerte betongprodukter Prefabricated Buildings and Houses Prefabrikerte bygninger og hus Prefabricated Buildings for Technical Equipment Prefabrikerte bygninger for teknisk utrustning Prefabricated Houses Prefabrikerte hus Portable Accommodation Mobil innkvartering (brakker) Pre-Fabricated Products for Buildings (Doors, Prefabrikerte produkter for bygninger Windows, Floors etc.) Gates / Doorways Porter, inngangspartier Doors Dører

9 Windows Vinduer Walls Vegger Floors Gulv Staircases Trapper, trappehus Sanitary, Water and Sewage Materials (incl. Cisterns Sanitær-, vann- og avløpsutstyr etc.) General Interior Fittings and Fixtures Innredningsmateriell Wallpapers Tapet Textiles Tekstiler Floor Coverings (for Safety Floor Coverings see Gulvbelegg ) Escalators, Conveyers and Accessories Rulletrapper, transportbånd og tilbehør Lifts and Accessories Heiser og tilbehør Information Signs and Boards for Buildings Informasjonstavler og skilt for bygninger Other Buildings and Building Equipment Materials (not covered elsewhere in this section) Andre bygninger, bygningsutstyr og -materiell 4.3 HEATING, VENTILATION AND AIR Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg CONDITIONING EQUIPMENT Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment Varme-, ventilasjon- og klimaanlegg Blowers, Fans and Accessories Vifter, ventilatorer og tilbehør Ventilation Filters and Accessories Ventilasjonsfilter med tilbehør Dehumidification, Aircleaning Equipment Fuktfjerner/kondensfjerner - luftrenseanlegg Other Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment (not covered elsewhere in this section) Andre varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 4.4 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler Compressors Kompressorer Pumps Pumper Centrifugal Pumps Sentrifugalpumper Reciprocating Pumps Stempelpumper Diaphragm Pumps Membranpumper Screw Pumps Skruepumper Valves and Actuators Ventiler og aktuatorer Check Valves Tilbakeslagsventiler Safety Valves Sikkerhetsventiler Ball Valves Kuleventiler Butterfly Valves Spjeldventiler Gate Valves Sluseventiler Needle Valves Nåleventiler Control Valves Reguleringsventiler Actuators Aktuatorer Other Compressors, Pumps and Valves (not covered elsewhere in this section) Andre kompressorer, pumper og ventiler 4.5 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND Rør, slanger, koplinger og tetninger GASKETS Pipes and Tubes Rør Hoses Slanger Pipe Accessories (See also Buildings, Building Rørtilbehør Equipment and Materials 4.2.1) Flanges Flenser Elbows Bend Fittings Koplinger Hangers and Pipe Support Holdere Gaskets, Jointings and Packings Tetningsringer, -lister og pakninger Other Pipes, Tubes, Hoses and Fittings and Gaskets (not covered elsewhere in this section) Andre rør, slanger, koplinger og pakninger 4.6 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & EQUIPMENT Motorer, generatorer, transmisjoner og hydrauliske/pneumatiske enheter og utstyr

10 4.6.1 Combusting Engines and Spare Parts Forbrenningsmotorer med reservedeler Cylinder Heads Sylindertopper Cylinder Liners Sylinderføringer Fuel Injection Equipment Drivstoffinnsprøytningskomponenter Fuel Pumps Drivstoffpumper Starter Motors Startmotorer Turbochargers Turboladere Generators / Dynamos for Engines Generatorer / dynamoer for motorer Electrical Motors and Spare Parts Elektriske motorer med reservedeler Carbon Brushes Kullbørster Generators / Power Sources Generatorer / kraftkilder Stationary Backup Power Sources Stasjonære reservekraftaggregat Mobile Backup Power Sources Mobile reservekraftaggregat Hydraulic Power Packages Hydrauliske kraftenheter / -aggregater Pneumatic Power Packages Pneumatiske kraftenheter / -aggregater Transmissions and Spare Parts Transmisjoner med reservedeler Gear Boxes Gearkasser Couplings Koplinger Driving Belts Removerføringer Transmission Chains Kjedeoverføringer Filters Filtre Liquid Filters Væskefiltre Air Filters Luftfiltre Other Motors, Generators, Transmissions and Hydraulic/Pneumatic Packages & Equipment (not covered elsewhere in this section) Andre motorer, generatorer, overføringer og hydrauliske/pneumatiske anlegg 4.7 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff Electricity Elektrisitet Fuel Petroleum Products (Gasoline, Gasoil etc.) Petroleumsprodukter (bensin, diesel, parafin, fyringsoljer osv.) Fuel Gases (Incl. Propane Gases, LPG etc. Drivstoffgass (inkl. propan LPG etc.) Other Energy and Fuel (not covered elsewhere in this Annen energi og drivstoff section) 4.8 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling PAINTS Primers, Coatings and Paints Maling- og lakkprodukter Anti Graffiti Chemicals Antigrafittimidler Abrasives, Polishes and Compounds Slipemidler, poleringsmidler osv Oils, Lubricants and Greases Oljer, smøreoljer og fett Railway Switches Lubricants Sporvekselsmøring Hydraulic Fluids Hydraulikkolje Insulating Oils Isoleringsolje Industrial Gases Industrigasser Industrial Cleaning Products (For other Cleaning Industri rengjøringsmidler Products see ) Adhesives Lim Antifreezes Frostvæske Preservatives Konservering-/impregneringsmidler Weedkillers Ugressmiddel Laboratory Chemicals Kjemikalier for laboratorievirksomhet De-icing Agents/Defroster Avisingsmidler Other Chemicals, Oils, Industrial Gases and Paints (not covered elsewhere in this section) Andre kjemikalier, oljer, industrigasser og maling 4.9 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør Underground Cables Jordkabler High Voltage Høy - elkraft Low Voltage Lav - elkraft Signal Cables incl. Computer and Communication Cables Signalkabler inkl. data- og kommunikasjonskabler

11 Computer Cables Datakabler Telecommunication Cables (Copper) Telekommunikasjonskabler (kopper) Leakage Flux Cable Raderande strålekabel Fiber Optic Cables Fiberoptiske kabler Installation Cables Installasjonskabler Cable Cabinets Kabelskap Cable Racks and Trays Kabelbaner og kabelkanaler Cable Joints, Fittings and Terminations Kabelkoplinger, kabeloverganger og kabelavslutninger Cable Protections Kabelbeskyttelse Heating Cables Varmekabler Other Cables and Accessories (not covered elsewhere in this section) Andre kabler og tilbehør 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO 1.4 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT) Transformers and Transformer Substations (see also Elektrisk utstyr og materiell (ekskl. Kontaktledningsutstyr) Transformatorer og nettstasjoner Railway Specific Transformer) Transformer Substations Nettstasjoner Power Transformers Krafttransformatorer Distribution Transformers Fordelingstransformatorer Regulation / Control Transformers Reguleringstransformatorer Measuring Transformers Måletransformatorer Control Power Transformers Styrestrømstransformatorer Batteries (For Rolling Stock Locomotive Traction Batterier Batteries see 1.2.3) Switch / Control Equipment, Distribution Equipment, Plugs, Connectors etc.excl. Catenary See also Catenary Bryter- / kontrollanlegg, fordelingsutstyr, støpsler, skjøtestykker etc. eksl. kontaktledningsmateriell Disconnectors and Load Switches Skillebrytere og lastebrytere Circuit Breakers Effektbrytere Earthing Switches Jordingsbrytere Switchboards Strømtavler Switchgears Koplingsutstyr Junction / Terminal Boxes Koplingsskap / terminalskap Plugs Støpsler Connectors Skjøtestykker Installation Materials (For Installation Cables see Installasjonsmateriell 4.9.4) Lighting Equipment Belysningsutstyr Lamps Lamper Glands Hylser Transits Gjennomføringer Rectifiers / Inverters and Converter Systems Likerettere / vekselrettere og omformeranlegg Lightning Conductors and Deep Earthing Systems Lynavledere og jordingssystemer Other Electrical Equipment and Materials (not covered elsewhere in this section) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES (SEE ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Power Transmission Towers and Cross Arms Annet elektrisk utstyr Master og åk med tilleggsutstyr (inkl. Kontaktledningsmateriell) Master, åk og utliggere (betong, stål, aluminium,kompositt) (Concrete, Steel, Aluminium and Composites) Towers Master Poles Stolper Travers Åk Wood Poles Tremaster Lighting and Signal Poles incl. Equipment Lys- og signalmaster med utstyr Insulators for Tower Structures / Poles Isolatorer Not in use Anvends Ikke Overhead Line Conductors Strøm- og kontaktledning Stay Wires and Accessories Barduner med tilbehør

12 Foundation for Catenary Towers Fundament for kontaktledningsmaster Brackets and Fastenings for Catenary Lines Konsoller og festejern for kontaktledning Other Tower Structures / Poles and Accessories (not Andre master og åk med tilleggsutstyr covered elsewhere in this section) 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND Signalanlegg, materiell og utstyr EQUIPMENT (FOR RAIL SPECIFIC SIGNALING EQIUIPMENT SEE 1.5) Not in use Andvends ikke Hydraulic Signalling Equipment (for Level Crossings) Hydraulisk signalutstyr (for planoverganger) Mechanical and Fabricated Signalling Equipment Mekanisk signalutstyr Crimping Terminals and Tools Krympekontakter/tilkoblinger med utstyr Electrical and Electronic Signalling Equipment Elektrisk og elektronisk utstyr for signalanlegg High Voltage Distribution Signalling Equipment Høyspent signalutstyr Signalling Lamps Signallamper LED LED Relays Releer Other Control Systems, Materials and Equipment (not Annet signalanlegg, materiell og utstyr covered elsewhere in this section) 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør Trucks, Lorries and Combined Vehicles Lastebiler, varebiler og kombinerte kjøretøy. Trailers Tilhengere. Snow Removal Vehicles Snøryddingskjøretøy Passenger Cars and Vans / Pickup Trucks Personbiler, pickupvogner, stasjonsvogner Busses Busser Busses (complete) Busser (komplette) Bodywork Karosserier Chassis Chassis Tracked Vehicles incl. Snowmobiles Beltegående g kjøretøy j y inkl. snøscootere Tractors, Forklift Trucks and Handling Vehicles Traktorer, gaffeltrucker, g omlastere Container Handling Vehicles Containeromlastere Mobile Cranes Mobile kraner Vehicle Spare Parts and Consumables (See also Combusting Engines and Spare Parts 8.4.1) Reservedeler og rekvisita til kjøretøy Tyres and Tyre Accessories Chairs and Accessories for Vehicles Dekk og dekktilbehør Stoler til kjøretøy med tilbehør Construction Work Vehicles (Excavators etc.) Construction Work Machines (Staffer, Stoneblowers, etc.) Anleggsmaskiner (mobile - gravemaskiner etc.) Anleggsmaskiner (stasjonære - steinknusere etc.) Bicycles, e-bicycles, spare parts and tyres Sykler, elsykle(elektriske sykler),reservedeler og dekk Bicycles E-bicycles Bicycle and e-bicycle spare parts Bicycle and e-bicycle tyres Low speed electric utility vehicles Sykler Elsykler (elektriske sykler) Trailer and bodybuilding/superstructure Sykkel- og elsykkelreservedeler Sykkel- og elsykkeldekk Elektriske lavhasighets nytte- og specialkjøretøy Lastebilhengere/traller og- påbygg Various Vehicle Accessories incl. GPS, HiFi etc. Diverse kjøretøytilbehør inkl. GPS, HiFi, etc MATERIAL AND PRODUCT HANDLING Utstyr for materialhåndtering EQUIPMENT Storage Equipment Lagerutstyr Containers incl. Refer containers Containere (inkl. kjøle-/frysecontainere) Containers < 20 feet Containere < 20 fot Containers > 20 feet Containere > 20 fot Lifting Equipment and Hoists Løfteanretninger Cranes Kraner Tackles Taljer og spill Jacks Donkrafter Winches Vinsjer Hand Pallet Trucks Jekketraller Conveyors, Feeders, Access Ramps and Accessories Transportbånd, matere, lasteramper og tilbehør Wires, Ropes, Chains, Straps and Associated Lifting Trolleys, Baskets, etc. Traller, kurver osv. Luggage Trolleys and Baskets Bagasjetraller og kurver Weighing Equipment and Accessories Veieutstyr m / tilbehør Wire, tau, kjetting, stropper og tilhørende løfteutstyr

13 Luggage Handling Equipment Material handling equipment for Construction Work Vehicles Bagasjehåndteringsutstyr Materialhanteringsutstyr for anleggsfordon Packaging materials Emballasje og forpakningsmateriell Postal sorting machines Postsorteringsmaskiner Other Material and Product Handling Equipment (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr for materialhåndtering 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES Workshop Machines Verkstedmaskiner Lathes Dreiebenker Press Tools Presser / pressverktøy Saws Sager Component Washing Machines Vaskemaskiner for motor- og maskindeler Lifting Ramps Løftebukker Welding Equipment and Accessories (For Rail Specific Sveiseutstyr m / tilbehør Welding Equipment see 1.3.4) Electrical Handtools Elektrisk håndverktøy Mechanical Handtools Mekanisk håndverktøy Pneumatic Handtools Pneumatisk håndverktøy Testing and Measuring Instruments / Equipment Teste- og måleinstrumenter, -utstyr Bolts, Nuts, Washers etc. Skruer, muttere, bolter, skiver osv Bearings and Seals Lager og tetninger Springs and Suspensions (See also Rolling Stock Fjærer og oppheng Suspensions 1.2.9) Springs Fjærer Chock Absorbers Støtdempere Other Workshop Equipment and Consumables (not Annet verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer covered elsewhere in this section) 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr AND EQUIPMENT Computer Hardware Work Stations Datautstyr ( maskinvare) - Arbeidsstasjoner Personal lcomputers PC CAD Hardware CAD maskinvare (DAK ) Laptops/Notebooks Bærbare PC'er Computer Hardware - Servers Datautstyr (maskinvare) - Servere Not in Use Används inte Computer Peripherals and Accessories (See also Office Data - periferutstyr med tilbehør Equipment incl. Photocopiers ) Storage Units Lagringsenheter Backup Stations Backupenheter Hard Discs Harddisker Monitors Monitorer Printers Skrivere Plotters Plottere Scanners Scannere Combined Copying Machines/Printers Kombinerte kopieringsmaskiner, skrivere UPS UPS IT Communication Equipment and Accessories Kommunikasjonsutstyr Routers Rutere Modem Modem HUBs HUB'er Switches Switcher GPS Equipment Posisjonsrapporteringsutstyr (GPS) Other Information Technology Hardware (not covered Annen IT-maskinvare elsewhere in this section) 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare Databases Databaser Software Development Tools etc. Verktøy for programvareutvikling osv Office Automation Software Programvare for kontoradministrasjon General Business Software Generell administrativ programvare

14 ERP, Enterprise Resource Planning ERP, Integrerte ressursplanleggingsverktøy Financial Regnskap Economic Management Økonomistyring Logistics Logistikk Personnel Administration Personaladministrasjon Document Administration Dokumentadministrasjon Management Information Ledelsesinformasjon Route Planning Software Ruteplanlegging Technical Software Teknisk programvare CAD / CAM CAD/CAM Automation Automasjon Instrumentation Instrumentering GPS Software Posisjonsrapporteringsutstyr (GPS) - programvare Network / Communication Software Programvare for nettverk og kommunikasjon LAN LAN WAN WAN Internet Internet Intranet Intranet. Server Operating System Server operativsystem Utility Software and Security Programvare - støttesystemer og sikkerhet Operational Support Driftsstøttesytemer Security Support Software Sikkerhetssystemer Ticket Systems Software Programvare for billettsystemer Ticket Issuing System Billettutstedelsessystemer Ticket Validation System Billettkontroll Customer Information System Software Kundeinformasjonssystemer Simulation Systems Simulator programvara Other Information Technology Software (not covered Annen IT-programvare elsewhere in this section) 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr Telephone / Telefax Equipment and Accessories Telefon- og telefaxutstyr m / tilbehør Tl Telephones Tlf Telefoner Fax Machines Telefaxer Telephone Exchanges (see also IT Communication Telefonsentraler Equipment and Accessories ) Cellular/Mobile Telephones Mobiltelefoner Microwave Links Utstyr for radiolink Radio Equipment (See also and 2.1.3) Radioutstyr GSMR terminals GSMR terminaler Transmission Equipment (Telecomms) Transmisjonsutstyr for telekommunikasjon Imaging and Audio control Bilde- og lydkommunikationsutstyr Closed Circuit Television Systems Intern-TV Interactive/video conferencing equipment Video/datakonferensutstyr Loudspeakers Høytalere Audiosystems Lydanlegg Telemetry Outstations / Remote Terminal Units Telemetri utestasjoner/fjernterminalanlegg Other Telecommunication Equipment (not covered Annet telekommunikasjonsutstyr elsewhere in this section) 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr FIGHTING EQUIPMENT Security Equipment Sikringsutstyr Safety Deposit Boxes Verdisikringsskap Locks, Latches and Fittings Låser, slåer og tilbehør Cycle Parking and associated Security Products Sykkelparkering og tilhørende sikkerhetsutstyr Lockers Oppbevaringsbokser Road and Rail Safety Products and Equipment Sikkerhetsutstyr for vei og jernbane Barriers Sperringer Cones Kjegler Entry Control Systems & Ticket Vending Machines Adgangskontrollsystemer

15 Ticket Vending Machines Billettautomater Entry Control Systems Adgangskontrollsystemer Fire Fighting Equipment / Products Brannslukningsutstyr Fire Extinguishers Brannslukkere. Fire Extinguishing Agents Brannslukningsapparater Fire Fighting Sprinklers Sprinkleranlegg Fire / Gas Detection / Protection Systems incl. Fire Alarms Brann- og gassvarslere, beskyttelsessystemer inkl. brannalarmer, sprinkleranlegg Personal Safety Equipment (For Employee Supplies Personlig sikkerhetsutstyr see 4-21) Anti Falling Devices Fallsikringsutstyr Belts Belter Breathing Apparatuses Røykdykkerutstyr Safety Waistcoats Sikkerhetsvester Protective Disposable Boiler Suits Varmebestandige vernedresser Respiratory Protection Equipment Åndedrettsvern Safety Footwear Verneskotøy Safety Helmets and Bump Caps Sikkerhetshjelmer og annen hodebeskyttelse High Voltage Clothing Klær for høyspentarbeide Hearing Protection Equipment Hørselsvern Safety and Corrective Spectacles Vernebriller, terminalbriller First Aid Equipment Førstehjelpsutstyr Surveillance Systems Overvåkingssystemer Safety Floor Coverings (See also General Interior Sikkerhetsbelegg for gulv Fittings and Fixtures 4.2.5) X-ray and Detection Equipment Røntgen- og deteksjonsutstyr Other Safety, Protection, Security and Fire Fighting Annet sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr Equipment (not covered elsewhere in this section) 4.20 Office, Premises and Yards Materials Utstyr og materiell for kontorer, bygninger og Office Furniture kontormøbler Office Equipment incl. Photocopiers Kontorutstyr inkl. fotokopieringsmaskiner op e Office Stationery incl. IT Consumables Kontor- og IT-rekvisita Books Bøker Maps Kart Journals Tidsskrifter Manuals Manualer Copier Paper Kopieringspapir. Printer/Copier Toner Tonere Pre-Printed Stationery Forhåndstrykt materiell Filing Systems and Archives Arkiveringssystemer og -produkter Public Relation Materials / Equipment Reklamemateriell og -utstyr Give Aways Profileringsartikler Outdoor equipment Utendørs service elementer Benches Benker Wind shelter Leskur Waste baskets Avfallskurver Other Office and Premises Materials and Equipment Annet utstyr og materiell for kontorer og bygninger (not covered elsewhere in this section) 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL Utstyr til personalet Various Appreciation Gifts Honnørgaver Staff Clothing and Equipment exc. Uniform Clothing Klær (ekskl. uniformer) Waterproof Clothing Regntøy Bags Vesker, ryggsekker Thermal Clothing Termo-klær / varmedresser Gloves Hansker Uniform Clothing Uniformsklær General Footwear Skotøy Waterproof Footwear Vanntett fottøy

16 Other Employee Supplies (not covered elsewhere in this section) Annet utstyr til personalet 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter Waste Water Disposal/Recovery Equipment Utstyr/produkter for behandling og gjenvinning av/fra avløpsvann Oil Recovery Equipment and Accessories Utstyr/produkter for gjenvinning av olje Waste Gas Treatment/Recovery Equipment Utstyr/produkter for gjenvinning/behandling av avgasser Noise abatement Equipment and Accessories (For Utstyr/produkter for støybegrensning Acoustic Fences see 4.1.7) Asbestos Abatement Equipment and Accessories Utstyr/produkter for behandling av asbestprodukter Other Environmental and Waste Disposal Annet miljøutstyr/produkter Equipment/Products (not covered elsewhere in this section) 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE Andre generelle handelsvarer PRODUCTS AND MATERIALS Catering and Restaurant Equipment Utstyr for catering- og restaurantdrift Road, Rail and Airport information Boards and Signs Infotavler og skilt for vei, jernbane og luftfart (For Signs for Buildings see 4.2.8) Signalling Tools incl. Flags, Whistles etc. Signalutstyr inkl. flagg, fløyter osv Potable Water Drikkevann i porsjonsemballasje Cleaning and Hygiene Equipment and Consumables (For Industrial Chemical Cleaning Products see 4.8.8) Utstyr og forbruksvarer for rengjøring og hygiene Floor Cleaning Machines Soaps and Detergents Bags (Paper, Plastic) Paper Hygiene Products Antimacassars Textiles Quilt Sheets Towels Pillows Blankets Curtains Mail bags Postsekker Gulvrengjøringsmaskiner Såpe- og vaskemidler Poser (papir, plast) Toalettpapir, papirhåndklær Antimakassar (stolbeskyttelse) Tekstiler Dyner Laken Håndklær Puter Tepper, pledd Gardiner Laboratory Equipment (For Laboratory Chemicals see ) Carriage/Cab Interior Fittings (For Vehicle Chairs see ) Other General Business Wide Products and Materials (not covered elsewhere in this section) Laboratorieutstyr Vogninteriør Andre generelle handelsvarer

17 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.1 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester Maintenance of Rolling Stock Vedlikehold av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Vedlikehold av skinnegående arbeidsmaskiner Long Welded Rail Train Maintenance Services Service og vedlikehold av langskinnetog Refurbishment and Modification of Rolling Stock Renovering/oppussing av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Varnishing, Lacquering, Painting and Foiling Lakkering og foliering Maintenance of Rolling Stock Equipment Vedlikehold av utstyr og deler til rullende materiell Bogies Boggier Buffers Buffere Locomotive Traction Batteries Traksjonsbatterier til lokomotiver Wheelsets and Components Hjulsatser med deler Axles Aksler Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Wheels Hjul Brake Equipment and Materials Bremseutrustning Doors Dører Drawgear Drivanordninger Cardan Shafts Kardangaksler Transmissions Transmisjoner Pantographs Strømavtagere Shoegear Slepesko Freight Wagon Side Poles Vognstaker for godsvogner Rolling Stock Washing Machines Vognvaskemaskiner Springs Fjærer Rental of Rail Vehicles (For Rental of Equipment see 8 Leie av rullende materiell. 9) Other Rolling Stock Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester i forbindelse med rullende materiell 5.2 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester Railway Civil Engineering Services Jernbanespesifikke sivilingeniørstjenester Railway Civil Engineering Jernbane ingeniørstjenester Railway Planning Planleggingstjenester Railway Research Utredningstjenester Conception study Idestudie Preliminary study Forstudie Site Management Services Jernbanespesifikk Byggeledelse Project specification services Byggbeskrivelse Railway Construction Services, Maintenance of Railway & Equipment Railhead Reconditioning Påleggssveising Rail Grinding Skinnesliping Track Welding Skinnesveising Construction Services Sporbyggingstjenester Track Maintenance Sporvelikehold Track adjustments Sporjustering Ballast Cleaning Ballastrensing Sporbyggingstjenester, vedlikehold av kjøreveg og utstyr for kjørevegen

18 Weedkilling Sprøyting Installation and Maintenance of Railway Signalling Installasjon og vedlikehold av signal- og kontrollsystem and Control Systems (for General Signalling and Control Systems Services see 8.5.2) Traffic Control Systems / Equipment Trafikkontrollsystemer Automatic Train Control/Protection Systems ATC/ATP-anlegg Interlocking Systems Stillverk Level Crossings Planoverganger Train Detection Systems CTC-anlegg Switches and Crossing Assessment Sporveksler Railway Inspection and Monitoring Services Sporovervåkning og sporinspeksjon Ultrasonic testing Ultralyd av skinner Track Geometric Control Sporgeometrikontroll Catenary Line Control Kontaktledningskontrol Acceptance of Works Services Overtagelsekontroll Rail Profile Measurement Profilmålning Georadar Georadar Long Welded Rail Train Operation Services Tjenster for langskinnetog Long Welded Rail Haulage Utlegging av langskinner Operation and Maintenance of Railway Specific Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt el.anlegg Electrical Systems Operation and Maintenance of Railway Specific Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt telekomm.anlegg Telecommunication Systems Trainborn Communication Equipment Kommunikationsutstyr inkl. Togradio Operation of Marshalling Yards Drift av banegård Shunting Services Skifting Other Railway Services (not covered elsewhere in this section) Andre jernbanespesifikke tjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester Other Rail Specific Services (not covered elsewhere in Andre jernbanespesifikke tjenester this section)

19 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.1 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll- /navigasjonssystemer Operation/Maintenance of Air Traffic Control System Drift og vedlikehold av lufttraffikkontrollsystem (See also 8.5.2). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for lufttraffikkontrollsystemer Maintenance of Instrument Landing System (ILS) Vedlikehold av instrumentlandningssystemer (ILS) Maintenance of Air Traffic Communication Equipment Vedlikehold av kommunikasjonsutstyr for lufttrafikk (See also Radio Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til lufttraffikkontroll- /navigasjonssystemer 6.2 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Rescue Equipment Vedlikehold og renovering/oppgradering av luftfartsspesifikt redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Fire Fighter Vehicles Vedlikehold og renovering/oppgradering av brannbiler (luftfartsspesifikke). Rapid Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Maintenance and Refurbishment/Modification of Rescue Boats Vedlikehold og renovering/oppgradering og renovering av redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 6.3 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Vedlikehold og renovering/oppgradering g g av styringssystem y for Aircraft Parking Guidance System flyoppstilling/parkering Maintenance and Refurbishment/Modification of Runway,Taxway Guidance System Vedlikehold og renovering/oppgradering av styringssystem for rullebane og taxebane. Light Guidance System Lyskontrollsystemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Docking stations Vedlikehold og renovering/oppgradering av dokkingstasjon for fly. Passenger Bridge Passasjerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Services (not covered elsewhere in this section) Andre tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester Aircraft Controller Education Flygelederopplæring/utdanning De-icing Service Avisingstjenester Aircraft fuel and oil Services Flytankingstjenester Aircraft Ramp Services Flyrampetjenester Other Aviation Specific Services (not covered Andre luftfartsspesifikke tjenester elsewhere in this section) 7 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK

20 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.1 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester Civil Engineering Services (For Railway Civil Ingeniørtjenester for bygg og anlegg Engineering and Construction Services see 5.2.1) Bridges Broer Tunnels Tunneler Buildings Bygninger Cost Calculations Kostnadskalkyler Planning Planlegging Tender Document Konkurransegrunnlag Study Services Utredning Project Management of Ventilation Installations Prosjektering av ventilasjonsanlegg Project Management Pipe Installations Prosjektering av rørinstallasjoner Project Management of Automaticinstallions Prosjektering automatikkinstallasjoner Project Management of Fireprotetection Brannteknisk prosjektering Project Management Services Prosjektstyring Architectural Services Arkitekttjenester Landscape Architectural Services Landskapsarkitekttjenester Interior Architectural Services Interiørarkitekttjenester Building Architectural Services Byggarkitekttjenester Mechanical Engineering Services Mekaniske ingeniørtjenester Electrical- and Telecommunication Engineering Elektrotekniske- og telekommunikasjons ingeniørtjenester Services Power High Voltage Høyspenning Power Low Voltage Lavspenning Signal Signal Telecommunication Telekommunikasjon Geological and Geotechnical Surveying Services Geologiske og geotekniske undersøkelser Acoustic Engineering Services Akustiske ingeniørtjenester Other General Engineering g Services (not covered Andre ingeniørtjenester elsewhere in this section) 8.2 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING Bygg- og anleggstjenester SERVICES Construction and Site Management Services (For Bygg-/ anleggsledelse Railway Construction see 5.2.1) Bridges Broer Buildings Bygninger Tunnels Tunneler Inspection Besiktning Physical Construction Services (For maintenance of Fysiske byggearbeider Railway and Railway Equipment See 5.2.2) Brick and Concrete Mur- og betongarbeider? Steel Stålarbeider Carpenting Trearbeider Asphalt Coating Asfaltlegging Surface Protection and Treatment Overflatebehandling og -beskyttelse Sandblasting Sandblåsing Coating Overflatepålegging Painting Maling Fencing Oppsett av gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Water Jetting Services Høytrykkspylingstjenester Construction and Maintenance of Drainage and Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner Culverts Contaminated Land, Reclamation & Disposal Services Mark-/grunnsanering Land and Estate Surveying Services Landoppmålingstjenester Rock Drilling and Blasting Services Fjellboring og sprengningstjenester

Sellihca Koder - Norsk

Sellihca Koder - Norsk services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO 002-11/2010 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON Gjennom Enterprise Europe Network får norske bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester over hele landet. Med kompetanse fra Innovasjon Norge, Nofima Mat, IRIS og

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED MILJØSTYRINGSSTSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED MILJØSTYRINGSSTSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED MILJØSTYRINGSSTSTEM T UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE ING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ BP Norge Postboks 197 09.109 Exploration, development and production.

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 1 JANUAR 2006 Ormen Lange Som skapt for FFU Side 5 Nye undervannskontrakter Side 7 FFU Seminar 2006 Side 9 Diamonds and wirecutting Side 10

Detaljer

PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no

PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no PRODUKTKATALOG SIKKERHET OG MERKING Vi gjør norske arbeidsplasser tryggere! www.bsafe.no Bsafe Systems AS Om Bsafe Systems AS Bsafe Systems er en av Norges ledende leverandører til norsk industri innen

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

IndustriMässa. IndustriMesse. www.euroexpo.se. www.euroexpo.as. Kjølnes Ring 64, PORSGRUNN. Stadiongatan 2, KARLSTAD. www.euroexpo.se. www.euroexpo.

IndustriMässa. IndustriMesse. www.euroexpo.se. www.euroexpo.as. Kjølnes Ring 64, PORSGRUNN. Stadiongatan 2, KARLSTAD. www.euroexpo.se. www.euroexpo. Välkommen Velkommen till till EURO EXPO IndustriMässa IndustriMesse FackMässa FagMesse for offshore- för tillverkande og produksjonsbedrifter företag Vi ønsker Vi vill å visa vise dig deg det siste senaste

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

ACTE NYTT. ENDELIG en ekte trådløs router...! Les mer på. NY Panel PC serie DX-E. s.3

ACTE NYTT. ENDELIG en ekte trådløs router...! Les mer på. NY Panel PC serie DX-E. s.3 ACTE NYTT UTGAVE 2/2011 ENDELIG en ekte trådløs router...! Les mer på NY Panel PC serie DX-E fra Anders Electronics med Android, Linux og Windows brukerplatformer! s.14 s.3 Verdens minste KNX-RF-modul

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 1 / Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 2 / Innholdsfortegnelse C.2 Jording og overspenningsbeskyttelse... 3 C.2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Internasjonale spesialister innen olje-, gass-, energi-, og marineteknologi

Internasjonale spesialister innen olje-, gass-, energi-, og marineteknologi Internasjonale spesialister innen olje-, gass-, energi-, og marineteknologi Innholdsfortegnelse 2. Innholdsfortegnelse 3. Selskapsoversikt, misjon, verdier og mål 4. Vårt formål 5. Våre kontorer 6-7. Offshore

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer