LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LASERJET PRO 200 COLOR. Brukerhåndbok"

Transkript

1 LASERJET PRO 200 COLOR Brukerhåndbok M251n M251nw

2

3 HP LaserJet Pro 200 farge-m251 Seriesskriver Brukerhåndbok

4 Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett. Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Varemerker Adobe, Acrobat og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Java er et varemerke i USA for Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land/regioner. ipod er et varemerke for Apple Computer, Inc. ipod er bare for lovlig kopiering eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke stjel musikk. UNIX er et registrert varemerke for Open Group. Edition 1, 4/2012 Delenummer: CF

5 Innhold 1 Kort om produktet... 1 Produktoversikt... 2 Produktet sett forfra... 2 Produktet sett bakfra... 3 Plassering av serienummer og modellnummer... 3 Kontrollpaneloppsett... 4 LCD-kontrollpanel... 4 Kontrollpanel med berøringsskjerm... 5 Startskjermbilde med berøringsskjerm... 7 Skrive ut produktrapporter... 8 Skrive ut produktrapporter (LCD-kontrollpanel)... 9 Skrive ut produktrapporter (kontrollpanel med berøringsskjerm)... 9 Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling Papirskuff Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge papir i innskuffen Skriv ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet NOWW iii

6 Utskriftsoppgaver for Windows Bruke en utskriftssnarvei (Windows) Opprette en utskriftssnarvei (Windows) Skrive ut på begge sider (tosidig) med Windows Skrive ut flere sider per ark med Windows Velge papirretning (Windows) Velge papirtype (Windows) Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) Lage et hefte (Windows) Utskriftsoppgaver for Mac OS X Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) Skrive ut på begge sider av papiret (Mac OS X) Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X) Velge papirretning (Mac OS X) Velge papirtype (Mac OS X) Skrive ut en forside (Mac OS X) Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) Lage et hefte (Mac OS X) Flere utskriftsoppgaver (Windows) Avbryte en utskriftsjobb (Windows) Velge papirstørrelse (Windows) Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) Skrive ut vannmerker (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) Velge papirstørrelse (Mac OS X) Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) Skrive ut vannmerker (Mac) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Opprette utskrifter i arkivkvalitet (LCD-kontrollpanel) Opprette utskrifter i arkivkvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm) Fargeutskrift Bruke alternativet HP EasyColor Endre fargealternativer (Windows) Endre fargetemaet for en utskriftsjobb (Windows) Endre fargealternativer (Mac OS X) Manuelle fargealternativer Tilpasse farger Skrive ut farget tekst som svart (Windows) iv NOWW

7 Bruke HP eprint Bruke HP eprint (LCD-kontrollpanel) Bruke HP eprint (kontrollpanel med berøringsskjerm) Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet Administrere og vedlikeholde produktet Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen Bruke programmer fra HPs webtjenester Bruke programmer for HPs webtjenester (LCD-kontrollpanel) Bruke programmer for HPs webtjenester (kontrollpanel med berøringsskjerm) Konfigurere IP-nettverksinnstillinger Vise eller endre nettverksinnstillinger Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (LCD-kontrollpanel) Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Gi produktet nytt navn i nettverket Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (LCD-kontrollpanel) Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (kontrollpanel med berøringsskjerm) HP Device Toolbox (Windows) HP Utility for Mac OS X Åpne HP Utility HP Utility-funksjoner HP Web Jetadmin Sikkerhetsfunksjoner for produktet Angi eller endre produktpassordet Innstillinger for økonomisk bruk Skrive ut med EconoMode Angi dvaleforsinkelse Angi dvaleforsinkelse (LCD-kontrollpanel) Angi dvaleforsinkelse (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi forsinkelse for å slå av automatisk Angi forsinkelse for å slå av automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi forsinkelse for å slå av automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (LCD-kontrollpanel) Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (kontrollpanel med berøringsskjerm). 73 Lagre og resirkulere rekvisita NOWW v

8 Resirkulere rekvisita Lagring av tonerkassetter Utskiftingsinstruksjoner Skifte ut tonerkassettene Oppdatere fastvaren Oppdatere fastvaren manuelt (LCD-kontrollpanel) Oppdatere fastvaren manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (LCD-kontrollpanel) Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) Problemløsing Sjekkliste for problemløsning Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet Trinn 4: Kontroller papiret Trinn 5: Kontroller programvaren Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen Trinn 7: Kontrollere rekvisitaenhetene Trinn 8: Prøve å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin Gjenopprette standardinnstillingene Gjenopprette standardinnstillingene (LCD-kontrollpanel) Gjenopprette standardinnstillingene (kontrollpanel med berøringsskjerm) Hjelpesystem på kontrollpanelet Tolke kontrollpanelmeldinger Meldingstyper på kontrollpanelet Kontrollpanelmeldinger X00Y Rekvisitafeil Feil Slå av og på x Fikse.feil Slå av og på XX Feil Slå av og på XX Feil Slå av og på X Feil Slå av og på Viftefeil Slå av og på X Feil Slå av og på Feil Slå av og på Brukt <farge> i bruk Brukt <farge> kassett er installert Trykk [OK] for å forts Brukte rekvisita i bruk Cyan i feil posisjon vi NOWW

9 Dør bak er åpen Dør ikke lukket Ekte HP-rekvisita satt inn Enhetsfeil Trykk på [OK] Fastkjørt papir i <sted> Fastkjørt papir i skuff 1 Fjern fastkjørt papir, og derettertrykk på [OK] Feil rekvisita Fjern transportsikring fra <farge> kassett Fjern transportsikring fra kassetter Gul i feil posisjon Ikke kompatibel <farge> Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts Installer <farge> kassett Legg i skuff 1 Trykk på [OK] for tilgj. media Legg i skuff 1, VANLIG <STØRRELSE> Rengjøringsmodus Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE> Lite minne Trykk på [OK] Lite rekvisita Lite toner i cyan kassett Lite toner i gul kassett Lite toner i magenta kassett Lite toner i svart kassett Magenta i feil posisjon Manuell dupleks Legg i skuff 1 Trykk på [OK] Rengjøring Skifte ut <farge> Svart i feil posisjon Svært lite cyan Svært lite gul Svært lite magenta Svært lite svart Ugyldig driver Trykk på [OK] Utskriftsfeil Trykk på [OK] Utskriftsfeil, trykk OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på Uventet størr. i skuff 1 Legg i <størrelse> Trykk på [OK] Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast Produktet henter ikke papir Produktet henter flere papirark samtidig Unngå at papiret kjører seg fast Fjerne fastkjøringer Steder for fastkjørt papir NOWW vii

10 Fjerne fastkjørt papir i innskuffen Fjerne fastkjørt papir fra utskuffen Fjerne fastkjørt papir fra bakdekselet Forbedre utskriftskvaliteten Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) Kontrollere tonerkassettstatusen Skrive ut statussiden for rekvisita (LCD-kontrollpanel) Skrive ut statussiden for rekvisita (kontrollpanel med berøringsskjerm) Kontrollere rekvisitastatusen Skrive ut et renseark Skrive ut er renseark (LCD-kontrollpanel) Skrive ut er renseark (kontrollpanel med berøringsskjerm) Utføre mer feilsøking på utskriftskvalitet Skrive ut siden for utskriftskvalitet (LCD-kontrollpanel) Skrive ut siden for utskriftskvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm) Tolke utskriftskvalitetssiden Kontrollere om tonerkassetten er skadet Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner Kontrollere produktmiljøet Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber Kontrollere EconoMode-innstillingen Justere fargeinnstillingene i skriverdriveren Endre fargetemaet for en utskriftsjobb Endre fargealternativer Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte Produktet skriver ikke ut Produktet skriver ut for sakte Løse problemer med utskrift fra USB-enhet Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen Løse direktetilkoblingsproblemer Løse problemer med det kablede nettverket Dårlig fysisk tilkobling Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer viii NOWW

11 Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil Løse problemer med det trådløse nettverket Sjekkliste for trådløs tilkobling Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble flyttet Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network) Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk Det trådløse nettverket fungerer ikke Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk Få mindre interferens i et trådløst nettverk Løse programvareproblemer for produktet med Windows Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at driveren er valgt Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling Fjerne programvare (Windows) Fjerne programvare (Mac OS X) Rekvisita og ekstrautstyr Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP HPs webområde mot forfalskning Stikkordregister NOWW ix

12 x NOWW

13 1 Kort om produktet Produktoversikt Skrive ut produktrapporter Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling NOWW 1

14 Produktoversikt Produktet sett forfra 1 Utskuff 2 USB-port på enheten (bare HP LaserJet Pro 200 farge-m251nw-skriver) 3 Strømknapp 4 Innskuff 5 Deksel for fastkjørt papir 6 LCD-kontrollpanel (HP LaserJet Pro 200 farge-m251n-skriver) eller kontrollpanel med berøringsskjerm i farger (HP LaserJet Pro 200 farge-m251nw-skriver) 7 Frontdeksellås 2 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

15 Produktet sett bakfra 1 Bakre deksel 2 Strømtilkobling 3 Hi-Speed USB 2.0-port 4 Nettverksport Plassering av serienummer og modellnummer Etiketten med serienummer og produktmodellnummer finner du på baksiden av produktet. NOWW Produktoversikt 3

16 Kontrollpaneloppsett LCD-kontrollpanel MERK: Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-m251n-skriver. 1 Kontrollpanelvindu: I vinduet vises informasjon om produktet. Bruk menyene i vinduet til å angi produktinnstillinger. 2 Tilbakepilknappen : Bruk denne knappen til å gjøre følgende: gå ut av kontrollpanelmenyene bla tilbake til en tidligere meny i en liste i en undermeny bla tilbake til et tidligere menyelement i en liste i en undermeny (uten å lagre endringer i menyelementet) 3 Avbryt -knapp: Trykk på denne knappen for å avbryte en utskriftsjobb når Obs!-lampen blinker, eller for å gå ut av kontrollpanelmenyene. 4 Venstre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller redusere en verdi som vises i vinduet. 5 OK-knapp: Trykk på OK-knappen for å gjøre følgende: åpne kontrollpanelmenyene åpne en undermeny som vises i kontrollpanelvinduet velge et menyelement fjerne noen feil Begynne en utskriftsjobb som svar på en melding på kontrollpanelet (for eksempel når meldingen Trykk [OK] for å forts. vises i kontrollpanelvinduet). 6 Høyre pilknapp : Bruk denne knappen til å navigere gjennom menyene eller øke en verdi som vises i vinduet. 7 Webtjenester -knapp: Denne knappen gir rask tilgang til funksjonene i HPs webtjenester, inkludert HP eprint. 4 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

17 8 Klar-lampe (grønn): Klar-lampen lyser når produktet er klart til å skrive ut. Den blinker når produktet mottar utskriftsdata eller når produktet er i dvalemodus. 9 Obs!-lampe (gul): Obs!-lampen blinker når produktet krever ettersyn. Kontrollpanel med berøringsskjerm MERK: Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-m251nw-skriver. 1 Trådløs-lampe: angir at det trådløse nettverket er aktivert. Lampen blinker når produktet kobles til det trådløse nettverket. 2 Berøringsskjermvindu 3 Obs!-lampe: angir et problem med produktet. 4 Klar-lampe: angir at produktet er klart. 5 Hjelp-knapp og -lampe: gir tilgang til hjelpesystemet på kontrollpanelet. 6 Pil høyre-knapp og -lampe: flytter markøren mot høyre eller flytter visningsbildet til neste skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 7 Avbryt-knapp og -lampe: fjerner innstillinger, avbryter gjeldende jobb eller avslutter gjeldende skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 8 Tilbake-knapp og -lampe: går tilbake til forrige skjermbilde. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. NOWW Produktoversikt 5

18 9 Pil venstre-knapp og -lampe: flytter markøren mot venstre. MERK: Denne knappen lyser bare når gjeldende skjermbilde kan bruke denne funksjonen. 10 Hjem-knapp og -lampe: gir tilgang til startskjermbildet. 6 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

19 Startskjermbilde med berøringsskjerm MERK: Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-m251nw-skriver. Startskjermbildet gir tilgang til produktfunksjonene og viser produktstatusen. MERK: Funksjonene på startskjermbildet kan variere, avhengig av produktkonfigurasjonen. Oppsettet kan også være omvendt for enkelte språk. 1 Webtjenester -knapp: gir rask tilgang til funksjonene i HPs webtjenester, inkludert HP eprint. HP eprint er et verktøy som skriver ut dokumenter ved å bruke alle typer e-postaktiverte enheter til å sende dokumentene til produktets e-postadresse. 2 Installere -knapp: gir tilgang til hovedmenyene. 3 Trådløs -knapp: gir tilgang til Trådløs-menyen og informasjon om trådløs status. MERK: Når du er koblet til et trådløst nettverk, endres dette ikonet til et sett med stolper for signalstyrke. 4 Nettverksknapp : gir tilgang til nettverksinnstillinger og informasjon. Du kan skrive ut Nettverkssammendrag-siden fra skjermbildet med nettverksinnstillinger. 5 Informasjon -knapp: viser informasjon om produktstatusen. Du kan skrive ut Konfig.rapport-siden fra skjermbildet med statusoversikt. 6 Rekvisita -knapp: gir informasjon om rekvisitastatusen. Du kan skrive ut Status for rekvisita-siden fra skjermbildet med rekvisitaoversikt. 7 Progr.-knapp: gir tilgang til Progr.-menyen, slik at du kan skrive ut direkte fra et webprogrammer som du har lastet ned fra webområdet for HP eprintcenter på 8 Produktstatus 9 USB-knapp: gir tilgang til Minnepinne-menyen NOWW Produktoversikt 7

20 Skrive ut produktrapporter Produktrapporter ligger i produktminnet. Disse sidene hjelper deg med å diagnostisere og løse problemer med produktet. MERK: Hvis produktspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at informasjonssidene skrives ut på et av de støttede språkene. Endre språk ved hjelp av Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet eller den innebygde webserveren. Fra Rapporter-menyen kan du skrive ut flere sider med informasjon om produktet. Menyelement Demoside Menystruktur Konfig.rapport Status for rekvisita Beskrivelse Skriver ut en side som viser utskriftskvaliteten. Skriver ut en oversikt over menyoppsettet for kontrollpanelet. De aktive innstillingene for hver meny vises. Skriver ut en liste over alle produktinnstillingene. Omfatter nettverksinformasjon når produktet er tilkoblet et nettverk. Skriver ut statusen for hver tonerkassett, inkludert følgende informasjon: beregnet prosentandel med gjenværende levetid for skriverkassetten ca. antall sider som gjenstår Delenumre for HPs tonerkassetter antall sider som er skrevet ut Nettverkssammendrag Forbruksside PCL-skriftliste PS-skriftliste PCL6-skriftliste Fargebrukslogg Serviceside Diagnostikkside Skriv ut kvalitetsside Skriver ut en liste over alle nettverksinnstillingene på produktet. Skriver ut en liste over PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, sider som kjørte seg fast eller ble feilmatet i produktet, svart-hvite sider eller fargesider og rapporterer sideantallet. Skriver ut en liste over alle installerte PCL-skrifter Skriver ut en liste over alle installerte PostScript-skrifter (PS) Skriver ut en liste over alle installerte PCL6-skrifter Skriver ut en rapport som viser brukernavnet, programnavnet og informasjon om fargebruk for hver enkelt jobb Skriver ut servicerapporten Skriver ut sidene for kalibrering og fargediagnostikk Skriver ut en side som hjelper deg å løse problemer med utskriftskvalitet. 8 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

21 Skrive ut produktrapporter (LCD-kontrollpanel) MERK: Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-m251n-skriver. 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene. 2. Åpne Rapporter-menyen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut, og trykk deretter på OK-knappen for å skrive den ut. Skrive ut produktrapporter (kontrollpanel med berøringsskjerm) MERK: Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-m251nw-skriver. 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel. 2. Velg Rapporter-knappen. 3. Velg navnet på rapporten du vil skrive ut. NOWW Skrive ut produktrapporter 9

22 Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling HP støtter ikke node-til-node-nettverk ettersom funksjonen er en del av Microsoft-operativsystemer og ikke HP-skriverdriverne. Besøk Microsoft på 10 Kapittel 1 Kort om produktet NOWW

23 2 Papirskuff Papirstørrelser som støttes Papirtyper som støttes Legge papir i innskuffen NOWW 11

24 Papirstørrelser som støttes Dette produktet støtter en rekke papirstørrelser og kan tilpasses flere forskjellige typer papir. MERK: Du oppnår best utskriftsresultat ved å velge riktig papirstørrelse og -type i skriverdriveren før du skriver ut. Tabell 2-1 Papir og annet utskriftsmateriale Størrelse Letter Legal Executive Mål 216 x 279 mm 216 x 356 mm 184 x 267 mm 8,5 x x 330 mm 4 x x 152 mm 5 x x 203 mm A4 A5 A6 B5 (JIS) 210 x 297 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm 182 x 257 mm 10 x 15 cm 100 x 150 mm 16k 184 x 260 mm 195 x 270 mm 197 x 273 mm Egendefinert Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Tabell 2-2 Konvolutter og postkort som støttes Størrelse Japansk postkort Mål 100 x 148 mm Postkort (JIS) Dobbelt japansk postkort, rotert 148 x 200 mm Dobbelt postkort (JIS) #10-konvolutt DL-konvolutt C5-konvolutt 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 12 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

25 Tabell 2-2 Konvolutter og postkort som støttes (forts.) Størrelse B5-konvolutt Monarch-konvolutt Mål 176 x 250 mm 98 x 191 mm NOWW Papirstørrelser som støttes 13

26 Papirtyper som støttes Papirtype Mål 1 Vekt Kapasitet 2 Papirretning Papir, inkludert følgende typer: Vanlig Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 pund) Opptil 150 ark med 75 g/m 2 (20 pund bond) Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Brevhode Farger Forhåndstrykt Hullark Resirkulert Tykt papir Samme som for papir Opptil 200 g/m 2 (53 pund) Omslagspapir Samme som for papir Opptil 200 g/m 2 (53 pund) Opptil 15 mm bunkehøyde Opptil 15 mm bunkehøyde Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Glanset papir Fotopapir Samme som for papir Opptil 220 g/m 2 (59 pund) Opptil 15 mm bunkehøyde Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Transparenter A4 eller Letter Tykkelse: 0,12 til 0,13 mm (0,0047 til 0,005 tommer) Etiketter 3 A4 eller Letter Tykkelse: opptil 0,23 mm (0,009 tommer) Opptil 50 ark Opptil 50 ark Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen Konvolutter US COMMERCIAL 10 Monarch Opptil 90 g/m 2 (24 pund) Opptil 10 konvolutter Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med frimerkeenden bakerst i skuffen DL C5 B5 14 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

27 Papirtype Mål 1 Vekt Kapasitet 2 Papirretning Postkort eller indekskort 100 x 148 mm Opptil 50 ark Siden som det skal skrives ut på, med forsiden opp, med den øvre kortsiden bakerst i skuffen 1 Produktet støtter en rekke forskjellige standard og egendefinerte papirstørrelser. Du finner informasjon om hvilke størrelser som støttes, i skriverdriveren. 2 Kapasiteten kan variere avhengig av vekten og tykkelsen på papiret, samt miljømessige forhold. 3 Glatthet: 100 til 250 (Sheffield) NOWW Papirtyper som støttes 15

28 Legge papir i innskuffen 1. Trekk skuffen ut av produktet. 2. Skyv til side papirskinnene for lengde og bredde. 3. Når du skal legge i papir i Legal-størrelse, trekker du skuffen ut ved å trykke på og holde inne forlengelsestappen samtidig som du drar forsiden av skuffen utover. MERK: Når skuffen er fylt med papir i Legalstørrelse, kan den trekkes ca. 51 mm (2 tommer) ut fra forsiden av produktet. 16 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

29 4. Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken. MERK: Skuffkapasiteten er 150 ark. 5. Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense på siden av skuffen. 6. Skyv skuffen inn i produktet. NOWW Legge papir i innskuffen 17

30 18 Kapittel 2 Papirskuff NOWW

31 3 Skriv ut Støttede skriverdrivere (Windows) Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) Utskriftsoppgaver for Windows Utskriftsoppgaver for Mac OS X Flere utskriftsoppgaver (Windows) Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) Opprette utskrifter i arkivkvalitet Fargeutskrift Bruke HP eprint Bruke AirPrint Utskrift fra USB-enhet NOWW 19

32 Støttede skriverdrivere (Windows) Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med produktet (ved hjelp av et skriverspråk). Se i installeringsmerknadene og viktig-filene på produkt- CDen hvis du vil ha ytterligere programvare og flere språk. Beskrivelse av HP PCL 6-driver installeres fra veiviseren Legg til skriver satt som standarddriver anbefales for utskrifter i alle støttede Windows-miljøer gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer er kanskje ikke fullstendig kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5 Beskrivelse av HP UPD PS-driver kan lastes ned fra Internett på anbefales for utskrift med Adobe -programmer eller andre grafikkintensive programmer gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift Beskrivelse av HP UPD PCL 5-driver kan lastes ned fra Internett på kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere skrivermodeller foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-datamaskin 20 Kapittel 3 Skriv ut NOWW

33 Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber Endringer av utskriftsinnstillinger prioriteres avhengig av når endringene ble gjort: MERK: Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program. Dialogboksen Utskriftsformat: Dialogboksen åpnes når du klikker på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers. Dialogboksen Skriv ut: Klikk på Skriv ut, Skriveroppsett eller en lignende kommando på Fil-menyen i programmet du arbeider i, for å åpne denne dialogboksen. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, har lavere prioritet og overstyrer vanligvis ikke endringer som gjøres i dialogboksen Sideoppsett. Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver): Klikk på Egenskaper i dialogboksen Skriv ut for å åpne skriverdriveren. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriveregenskaper, overstyrer vanligvis ikke innstillinger noe annet sted i utskriftsprogramvaren. Du kan endre de fleste utskriftsinnstillingene her. Standard skriverdriverinnstillinger: Standard skriverdriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, med mindre innstillinger endres i dialogboksene Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper. Innstillinger på skriverens kontrollpanel: Innstillinger som gjøres på kontrollpanelet, er lavere prioritert enn endringer som gjøres andre steder. Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet. 2. Velg driveren, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger. Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Utskriftsinnstillinger. NOWW Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) 21

34 Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av standard Start-menyvisning): Klikk på Start og deretter på Skrivere og telefakser. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (ved bruk av klassisk Start-menyvisning): Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere. Windows Vista: Klikk på Start, Kontrollpanel og deretter på Skriver i kategorien for Maskinvare og lyd. Windows 7: Klikk på Start og deretter på Enheter og skrivere. 2. Høyreklikk på driverikonet, og velg deretter Egenskaper eller Skriveregenskaper. 3. Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger. 22 Kapittel 3 Skriv ut NOWW

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1020 FARGESKRIVERSERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020-fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

LaserJet Pro M402, M403

LaserJet Pro M402, M403 LaserJet Pro M40, M403 Brukerhåndbok HEWLETT-PACKARD 1 M40n M40d M40dn M40dw M403n M403d M403dn M403dw www.hp.com/support/ljm40 www.hp.com/support/ljm403 HP LaserJet Pro M40, M403 Brukerhåndbok Copyright

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

LaserJet Pro M701/M706

LaserJet Pro M701/M706 LaserJet Pro M706n LaserJet Pro M701/M706 Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljm701 www.hp.com/support/ljm706 HP LaserJet Pro M701/M706 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560- og P1600-skriver-serien Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1560- og P1600-skriver-serien Copyright

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brukerhåndbok

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brukerhåndbok LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1020- fargeskriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175

Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175 Brukerhåndbok LASERJET PRO 100 FARGE-MFP M175 LaserJet Pro 100 farge-mfp M175 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Brukerhåndbok 2 M525 HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE. Brukerhåndbok LASERJET PRO CP1520 FARGESKRIVERSERIE Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CP1520- fargeskriverserie Brukerhåndbok Copyright og lisens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

COLOR LASERJET PRO MFP. Brukerhåndbok

COLOR LASERJET PRO MFP. Brukerhåndbok OK COLOR LASERJET PRO MFP Brukerhåndbok X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brukerhåndbok HP LaserJet Professional P1100- skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2030-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok HP LaserJet M1120 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Brukerhåndbok M425

LASERJET PRO 400 MFP. Brukerhåndbok M425 LASERJET PRO 400 MFP Brukerhåndbok M425 HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M476. Brukerhåndbok

Color LaserJet Pro MFP M476. Brukerhåndbok Color LaserJet Pro MFP M476 Brukerhåndbok HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok

Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Brukerhåndbok M553n M552dn M553dn M553x www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 HP Color LaserJet Enterprise M552, M553

Detaljer

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Hurtigreferanse M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Hurtigreferanse M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Hurtigreferanse M375 M475 Bruke HP Smart Install for å koble til en datamaskin, et kablet nettverk eller et trådløst nettverk I produktminnet finner

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P1000- og P1500-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok HP LaserJet P2010-serien Brukerhåndbok Informasjon om copyright 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

hp color LaserJet 1500/1500L bruk

hp color LaserJet 1500/1500L bruk hp color LaserJet 1500/1500L bruk HP skriver i color LaserJet 1500-serien Brukerhåndbok Opphavsrettighett og lisens Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok

Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800. Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Brukerhåndbok Skrivere i seriene HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor:

brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: brukerhåndbok Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du ett av emnene nedenfor: merknader spesialfunksjoner komme i gang tilkoblingsmuligheter utskrift vedlikehold problemløsing spesifikasjoner

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Brukerhåndbok

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Brukerhåndbok LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Brukerhåndbok HP LaserJet Pro CM1410 Color MFPserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk

hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk hp LaserJet 1150 1300 1300n bruk skriveren hp LaserJet 1150 og skrivere i hp LaserJet 1300-serien brukerhåndbok Informasjon om opphavsrett Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Reproduksjon,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien. Brukerhåndbok

Skriver i HP LaserJet P2050-serien. Brukerhåndbok Skriver i HP LaserJet P2050-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok

Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok Skriver i HP Color LaserJet CP1510-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 SKRIVERSERIE Brukerhåndbok CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh Skriver i HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok

HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok HP LaserJet M1319 MFP-serien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok

HP Business Inkjet 1000-skriverserien. Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok HP Business Inkjet 1000-skriverserien Brukerhåndbok Første utgave: 04/2005 Copyright-informasjon 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer