Årgang 77 Nr nr God Jul!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no"

Transkript

1 Årgng 77 Nr nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul!

2 SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning i byel ønsk vi være me. Vi s g fnøy me ppfølging Hns Chrine i m. i IL hr gj i e re re vi hr vær hvespns. Vi føl n Sprebnk Ves g fnkre i klubb. Vi hr r p IL! - Hv fv e v IL melemme i lge? - A vl sm inng følges pp kiv, sm minisrsjn syre i klubb ei vl 100%. D skl Sprebnk Ves være synlig kble m Ireslg. Jeg s frem il g kivie g smrbei s i e nese 3 re re. - De vil ppree e ungmsk. Hv e? - Vi ønsk ilby melemme e minibnkk me IL sin l p e bile v grupp e ilhør. Hvilke bile sm skl brukes m gruppe selv velge. Me e slik k vil be Sprebnk Ves IL bli prfil hv gng ke blir bruk. Vi hp r ee skl kunne ilbys i løpe v førse hlvr Ke kn besilles vi IL sin hjemmesie. - Visjn Ves hv e? - Visjn Ves e gves i Sprebnk Ves sm gir gv il mnge fml gnissjn. T v ssningsmre ligg un kegi smfunnsuvikling næringsuvikling. skjell mellm spnsvle gvesøkn Visjn Ves krev ikke ne ilbke. H kn lle søke hv r, m f e s s ireslg sm ønsk vi søkne fr lle gruppe blir smle i felles søkn. TL

3 ANAvr - Melemsbl f Ireslg - sife 3. mrs 1920 Årgng 76 nr nr. 410 melemsbl f fn ireslg INNHOLD NR G Jul! ANA IDRETTSLAG - lf Oinsvei 39, 5221 Nesun Hvelge Nvn Mbil E-ps Le Bjørn Thøm Grupp Alpin - le Nils Røynsrn riire - le Ani Bls R Hnbll - le Ans Rsl Lngrn/skiskying - le Seinr Brm Oriing - le Jn Erik Clus Skøy - le Sigbjørn Rbbe Sykkel - le Geg Reirs Turn - le Kr S. Krls Iresmkeuvlg Gree Nygr Gubbelge Mry S. Sune Am. IL Oinsv Dglig le Hns R Dnks Am.sekr. mrkeskin Chrine Ss AA prsjeke Enre R bll - le T Gjøsein bll, Aminisrsjn Oinsv Dglig le Keil Brekke Aminisrsjn Te Seim hy, le Hrl Eriks hy, uleie Svre Urheim Lie Nesunhll Aril Tkvm Klubbhuse NIP minisrsjn Dne gng kn lese m: Le s 4 Ungmsr s 5 Skøy s 6 Slhug bn 20 r s 7 T r lng mrn s 8-9 Kshl s 10 Hnbll s 11 Sykkel VM s 12 Sykkel s 13 O-nlegg s 14 riire s 15 Nye hy s 16 Mgne Hell s 17 Alpin s 19 Geilsmling s 21 bll s 23 riire s 25 Sykkelr s 27 Brnn p NIP s 29 bllj p Kil s 29 Divse s REDAKSJONSUTVALG: TL. e-ps r.: Rekør Auny Tln / Reksjn Hkn Ms / Reksjn Else Lche Rl / Bnkk vr: Nr 1/2012 kmm u i uke Deline f innleving v sff 20. februr Trykk: Bge Grfisk AS Opplg 2500 eks. 3

4 LAGeTS LeDeR Lges le ANAvARDeN ANAvr LAGeTS LeDeR ANAvARDeN ANA IL- Enmulighe livskrfig niiring! Smrbeies ANA IL- En livskrfig niiring! Vi nærm ss slu 31.mrs nese r hr rbeisiel Ires rlle i p vr niirsjubismfunne. Vi hr v lgre i rbeie me see leum. Akiviesnive smm buke me ge fergshle. Sus Vi nærm slu rsvær hril rbeisiel Ires rlle i Vel vs smm smm me CK Sr Bg Kmmune pliikne. vr y ss ikke p Vivi 31.mrs n nese vi hr ge represn ssr, p vr niirsjubismfunne. Vi hr v lgre i rbeie me see skriv igj esemb. De e p ieøknmiprfess e ble nes ilige rbeisgruppe, p n me præringslivspp, ppileum. Akiviesnive buke me ge fergshle. Jul e nye re smm IL he ykige flkseminre i sine rekk vrsus sk ge v l. Vi gjresuøv. Mlgrupp f sm fu iresvr y ikke p vi n vi hr svær ge represn ssr, nærm seg me rske elkig i ufme bys søkn. I nvemb ble Bg nmfør glig msse lee s pliike, næringslive mei. Dee blir p nakiviesnive me ilige skri. vlg v Nges øknmiprfess sykkelfbuns syre il væreppinges kivie meepres næringslivspp, spne. ge v l. gjmlgrupp f seminre fu iresgsjem. fs svip lle resuøv. søkby, i hr knkurrnse me syv svær ge i Psnlig hr jeg s glee v nre mi gsjem nmfør msse lee s pliike, næringslive mei. Dee blir vesligegligmr. kni. E g smrbei he igj bre fruk. f IL. Dee gjel ikke bre e minisrikivie me e s spne. De nurlig N vi me spning frem il prsess il slu kn IL være e s ve s i syre fskjellike uvlg, m s sm innf min gsjem. Psnlig jeg s glee mi gsjem i llsiig se segireslg. ilbke hvn p ehr innsjnle sykkelfbunes kn. Tmmgjning p skøy, hvvjeg nese r skl være f IL. Dee gjel ikke bre e minisrirefleke v e re Smm sr vi ske. Ikke mins gjel ee vf l se vi c 3100 vmm p Lnsmesskpe i Svng. H skl IL ebb e s ve i syre gn fskjellike m innf min sm snr u, ires fflige. E s slikme smrbei blir melemm. m lsgrupp fr12e iluvlg, 16 knkurre seg selv llsiig ireslg. Tmmgjning p skøy, hv jeg nese r skl være jeg synes e kreves bere e vi fr, s psiiv ul, s rive ireslge me i fskjellige spsgr me e hvnre m sm bli lnsmese. Ikke mins girs møl vi c p 3100 p Lnsmesskpe i Svng. H skl sese fremv e vmm pris p vlle pliike embesvk i Bg Kmmune. mye gsjem be minisriv, spslige kie me e fle gsje mnesk i IL Smrbeisprne melemm. lsgrupp fr 12 il 16 knkurre me seg selv ufring mulighe sm fn ss. Vi m hele ie se e nye mulighe! vie / lek, gn, mrkesrbei, rrngem, meg mye glee inspirsjn. rive ireslgeme mem. i fskjellige spsgr kreves hvnre mvil bli lnsmese. mins gir mønleggsrbei Vr gsjem mege vik- mej, e ikke m vi hr myeikke be gjøre se mye gsjem be minisriv, spslige kime e fle l gsje mnesk i IL Viig mf hele i rbeie f bli p lle M n, nærm seg e skl være gvre me n Smrbeisprne smfunne. Jeg k hbere ikke bre pniv ire e frem illle nese r.jul M før ee skl vi gjøre julefvie / lek, gn, mrkesrbei, rrngem, meg mye glee inspirsjn. mr i IL. Dee gjør vi inn p vs v rlige vslppe g i hyggelige mgivels. lek, m s flkehelsebygging, febygge rbei, beels feire be jul ny r. nleggsrbei me m. Vr gsjem ssile megemøevikj,jeg ekke kke ikkelle vil mmine vn vi hr mye be gjøre se gruppe gjnm bln nne minisrsjn, felles Jeg vil mine ff fnsisk inegring i smfunne, nevksbygging, vil lle vn fnsisk ig f smfunne. Jegk h ikke bre p irevi il nese r. M føre l ee skl gjøre vrelle juleflemø(rsmø), AA, spsfum ungmsr. innss gjnm hele sise s vre plss, res rus kriminlie. I illegg skp s frem innss gjnm hele e sise re. re.vitkk Jeg ønsk e lle lek, m s flkehelsebygging, febygge rbei, beels feire be jul ny r. M skl vi vieuvikle ss m vi s he inspirsjn uøve sm gjnm si virke hr mrk IL p glee. J, vi v vr rbei m. Dee rbeie rikig G Jul e G Ny År. Visjn inegring i smfunne, ssile Jeg vil kke minee f G fnsisk impuls ufr. f isse impulse møene ireskre. Jeglle ønsk llevn Rikig Jul e se jeg s pris p nevksbygging, pprikig sl v. Tus kk Visjn Grsrplss, res rus kriminlie. I illegg skp vi s innss gjnm hele e sise re. Jeg ønsk e lle inspirsjn, innf G År. lle smm!hr vi iniiiv il e smrbei BjørnNy Thøm IL skl være e lee ireslg be p nel glee. J, mr vi v vr m. Dee rbeie rikige G Jul e Nypln. År. Vi Thøm nurlige me erbei sørseireslge i Bg Sør; Bjørn spslige G e ssile skl være Visjn Smrbeisprne se jeg s pris p pprikig sl v. Tus kk priv i uvikling v iresilbue i. Bjrg Gneis Klnsei Smørs. Dee smrbeie Le s el v e ireslgs hvg s rrnvisjn Grsrlle smm! Bjørn Thøm skj p glig le syreliv. Hvf skl vi % v innss gebe knkurrns, j se messkp. I vr jubinel inns s ilil skl n IL.være e lee ireslg be p e spslige e ssile pln. Vi skl være e vr ppfning priie e slik leumsr hr vi hell ikke ligge p smrbei? lsi. Vi hr p Kjnevi ANA IL fremis frii Smrbeisprne priv i uvikling v iresilbue i. s el v e ireslgs hvg s rrnfbillelig me rrng NM p skøy Allrun i mrs, GrsrGlee ge j vr jubi%nel v innss innss il IL. J, knkurr i e glige, be p I uf VMviknkurrns, i spsrill i ugus se messkp. sykkelfesivl i mi. Jeg ellesskp leumsr vi hell ikke ligge plsi. hr p Kjnevi iresre. Vi knkurr bln nne mvimelemm, ANA IL fremis frii vil shr nevne leke sm sis vins snøfhl Trygghe fbillelig rrng NM p skøy Allrun itln mrs, øknmiske M p bre elgrsrgje ssme imil sn il nleggsi. rrnge fle ee skirn Glee Hnlekrf % v innss innss il Visjn IL. VM i rvei spsrill i ugus sykkelfesivl ie mi. Jeg nel vvr virksmhe. Smsm ireslg hr videe mye v n e nml. hr vismme gj i ellesskp vil s nevne leke sm sis vins snøfhl Visjn ufringe. I v vi lev h illegg il rrnge mnge sm i, seknkurr løp/sevn/ GrsrTrygghe IL skl være e lee ireslg be p gje ss sn il rrnge skirn p Tln nel fe inspirsjn fr hvnre. Slikfle e s me ss. cup. Vi ii hr e g rnme sm rrngør. De Hnlekrf %spslige v innss innss il ssile n IL. pln. Vi skl være e e Visjn rvei n esmmhg sm Dee hr vi gj i Jeg k ne pseg. minisrive ruin, i rveli hvg g nml. me priv i uvikling v iresilbue i. Visjn illegg il s rrnge mnge gell sm ss se løp/sevn/ øknmi regnskpsruin, fringsuveksling, GrsrVi hr se ppgv fn innf nlegg. e lee ireslg be p Vinn - vinn! %rkinns Spillke e nel De Spill s ilil skl n IL.være cup. Vi i kmmune hr e g rnme sm rrngør. spsfum, innkjøp rrngem. Bg prii uvikling v Slhug v innss e spslige e ssile pln. Vi skl være Kjnevi ANA IL fremis frii i rvel hvg me seg. Iresprk. Vi hrg smilige fremheve pln f repriv i uvikling v iresilbue i. Vi hr s se ppgv fn ss innf nlegg. GrsrVerøre rrngem jeg sk inspir v hbiliing/ubygging v hy knskje e sm Glee Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! - vinn! %nel Spillke Spill rv k innss e inns s il IL.Vinn Bg kmmune prii uvikling v Slhug Lgun bllfes. De e klubbhus smrbeisprsjek mellm sr nærmes bygge ny p Nesun Ires-Les l ellesskp m Grs Grsrnel r nel p www nil.n Kjnevi ANA IL fremis frii Iresprk. Vi hr ilige fremheve pln f re-v fbllgruppe i sm e fem nevne ireslge. I 2011 prk. Vi hr nleggsuvlg/byggekmie f hv Trygghe Priie ppgv Grsrhbiliing/ubygging hy knskje egje sm Glee Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! elk l 212 lg v v 3000 spille, ne sm isse prsjeke. Hnlekrf Vinn - vinn! %ilrv Spillke Spill k innss e IL s nelgrsrnel inns il IL. sr nærmes bygge nyreje klubbhus Nesun Ires-Les l ellesskp m Grs Grsrnel r nel p www nil.n Lgun bllfes il sørse 11-urning Jeg skl hell ikke glemme lle ep fle irespresprk. Vi hr f hv v Anlegg Trygghe Priie ppgv i sjne Nge(um Nwy Cup). e Pinivielle funksjnærsi Priie ppgv. smnleggsuvlg/byggekmie skpes be innf gr Priie ppgv. Priie ppgv. Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! isse prsjeke. Mrke/Øknmi Hnlekrf elk v 100 frivillige il sekreris jes, kisk, %ilrv Spillke Spill k innss e IL s inns il IL.Vinn - vinn! i lgspille. H k jeg like mye p kele uø- Grsrnel Les l m Grs Grsrnel r nel p www f nil.n Jeg skl hell ikke glemme lle e fle irespres Orgnissjn rrngemskmié mm. sine egne ml e se nvs sei v seg selv Anlegg Priie ppgv Priie ppgv. sjne skpes be innf Esjnle nnesm inspire eksempel peeinivielle g Spill Rekruing Anlegg Anlegg innsjnle pressjn smsmrbei vregr iresvinn - vinn! Spillke rk e Priie ppgv. Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! Mrke/Øknmi i lgspille. HVM-søkn k jeg likei mye p kele uø-il Grsrnel il Spslig IL prsess run sykkel Vi i Mrke/Øknmi uøve hr pres. Mrke/Øknmi Les l m Grs Grsrnel r nel p www f nil.n Orgnissjn e in Gr m vs sei v seg selvi sine egne ml se n-e ll he visjnære sykkelgrupp sm ee» b Orgnissjn vin he pln m innevære r «lufe e rrnge Kmmuniksjn iljø!n Orgnissjn nærmiljø! eiøi Rekruing Sø S ø v vr r frivillige S rb rbei v vr r nærmi Anlegg sjnle innsjnle pressjn sm iresvinn - vinn! Spillke Spill inn i ireslge. MeDee s psiivie gikk e vie irespliisk seminr. seminre vre n s vl il rke Anlegg Rekruing Les l m Grs Grsrnel r nelgrsrnel p Rekruing www nil.nil Spslig IL Mrke/Øknmi uøve hr pres. Mrke/Øknmi s Spslig E prk fr e in Gr m ll b Orgnissjn vi he pln m innevære r rrnge e Priie ppgv Kmmuniksjn Spslig iljø!n Orgnissjn Kmmuniksjn eiøi vvrr Sø S ø v vr r frivillige S rb rbei nærmi nærmiljø! Vinn - vinn! Spillke Spill rk e IL Grsrnel il irespliisk seminr. Dee seminre n vl il Rekruing Kmmuniksjn Lguneprk Lguneprk I snr 90 r hr Ireslg vær me p gi fle gsjn psiive pplevels ireslig ssil i vr se byel www w3..fnil.n Sife mrs 1920 n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Lguneprk Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u e blir n n innss premie I snr 90 r hr spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve smvær lpin, ire Ireslg www w3..fnil.n Sife mrs 1920 pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi skiskying melngrn, p gi fle skøy hr vi gsjn n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive rike miljø, rss ireslig ssil G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm useklimiske i vrvre se byel. f n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr egis e e. i fing regisr rivillighesregise. hl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Lguneprk Innf vine spi f 90, blir øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill f, søe u e blir n n innss premie I ll snr rgi hril s Turnsm gir mnge spill rregisre egisr e v sø vil e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn Ireslg vær www w3..fnil.n Sife mrs 1920 pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnær. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnær. grunnlegge lngrn, skiskying me p gi fle mesringspplev skøy hr vi gsjn n IL si g.nr. : si g.nr. 318 else. fle iniiivpsiive pplevels rike miljø, rss ireslig ssil G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm usevrehnbllgrupp klimiske fvr seell byel. n ppfr pff r n melem melemm, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i ning i lge ffing iing rregisr egisr IL i p rivillighesr egis e e.mmr, ffelre, rivillighesregise. lær e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk hnling me Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u e blir n n innss premie I snr 90 r hr bll. brn Turnu gir mnge spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve smvær lpin, ire Ireslg www w3..fnil.n Sife mrs 1920 grunnlegge pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi skiskying melngrn, p gi fle Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi gsjn friire relse. n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive isjnsrike ire rike miljø, rss ireslig ssil sm bruk vei Hnbllgrupp G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm useklimiske i vrvre se byel. f n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i Irg snr 90 hr il r ning lge ell ffing iing rregisr egisr i rivillighesregis e e. rivillighesregise. lær e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Ireslg www w.fnil.n msjn f e vær hnling me Sife mrs 1920 Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e blir n rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u 3.e n innss premie me pell gi fle f umnge bll. Turnsm gir mnge spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn gsjn skpe ge repp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi grunnlegge lngrn, skiskying psiive pplevels sul psiiv Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi ireslig ssil ppmksmhe friire r- il De D e hr inging ing ing si m p g.nr. ell vinn p084. spille sp pille Spillke Spill keiniiiv il Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel il GrsGrssnIL si : si g.nr. 318 else. fle ivr vrbyel. se byel. n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm elr e, sup suppe i lle. D nre n nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e u r bl e hell b hi nærmiljøe ll ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. rrnel. nel. Du Dfu ls regisr reg g isrr, f fffelre, kunne kunne gi gpp i e isjnsrike ire rike miljø, rss N sk T ipp ping søs e n me fr f r mil il Hr rbf e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe sm me si rbei f i nærmiljøe. 5 % v f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rsil v innss in inil ilg gnissjn gnissjn sm bruk vei s ell rsr eln ikke uv uv inns p pr emi in,, m k spill ff.. use n mm i illegg il e Grsrnel gr ikke innss premi kmm usehnbllgrupp vre klimiske fipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll f, f r, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e blirt n innss premie ell fin ng ønsk. Nr ø u hr frem fing ønsk. frem Irg snr 90 hr il r ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr egis e e. i fing regisr rivillighesregise. lær e unge smhr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse hl. ønsk srregisre ø e, bliree e regvil issr peeg spil ll. k regisr sm spill. søe, egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve sm lpin, ire Ireslg www w.fnil.n msjn f e vær Sife 3. mrs 1920 by by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. ikke. hnling me D me sikril gnissjnsnumm mk nsnumm blir søe søeil hvkmmisjnær. g ng Dme sikr mk in hv gng pp gi n gnissj k m mmisjnær. ppgi si skiskying melngrn, pell gi fle mnge f spill sbll. selvf følgelig ø brn u e e gr p beksning v selvfølgelig u e v u Turn gir- mnge skøy hr vi gsjn innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge regrunnlegge n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing mesringspplevrike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe il De e hr inging ing ing si m p il e vinn p spille sp pille Spillke Spill k ilfriire Nsk selve suv selv ev nøkkel nøkinnss kels il GrsGrell ss- pr rg r sr el ikk e u inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Grsrnel gr ikke premi kmm useelse. vre klimiske fi vrbyel. se byel. n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm r, f elr e, sup suppe e i lle. D nre n r nærmiljøe nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e uegis bl e hell b hi lle. ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. vr rrnel. nel. Du Df u ls regisr reg g isr fffelre, kunne kunne gi gpp i ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr e i fing regisr rivillighesregise. isjnsrike ire hl. N sk T ipp ping søs e n me fr f r rbf e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe me mil il Hr si rbei f i nærmiljøe. 5 % v f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rsil v innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n sm vei ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll fbruk r90, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill f, søe u e blirt n innss premie ell fhnbllgrupp in ng ønsk. Nr ø u hr frem fing ønsk. frem Irg snr r hr il lær e unge smhr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse ønsk s ø e, blir e regvil issr peeg spil ll. k søe, ee regisr sm Turnsm gir mnge spill. rregisre egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn Ireslg vær by by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. ikke. www w3..fnil.n msjn e nsnumm hnling me D me sik ril f mk blir søe søeil hvkmmisjnær. g ng Dme sikr mk in hv gng Sife mrs 1920 pp gi n gnissj k m mmisjnær. ppgi si gnissjnsnumm grunnlegge lngrn, skiskying Klipp u! me p gi fle spill sbll. selvf følgelig ø ell uf e e gr p beksning v selvfølgelig u e v u-mnge mesringspplev skøy hr vi innss gsjn in ellge pr emi G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe re-in. Gr n IL si g.nr. : si g.nr. 318 else. fle iniiivlle spille e il Nskpplevels, bse brse fr fr lx Ex r., lx Exr. psiive sul psiiv Sykkel, iing rike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe friire rellk G rsr el gr ikke uv uil v innss innssspill p pr emi in,, k. use - ing si m p n mm i illegg Grsrnel ikke premi kmm usede D e hr inging ing ell vinn p spille sp pille Spillke e il Nsk Tm ipping selve s e nøkkel selv nøk kelil il e GrsGrss- spill ff. vrehnbllgrupp klimiske fvr seell byel. n ppfr pf m r n melem melemm, mm elr e, sup suppe i lle. D nre n nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e u r bl e hell b hi nærmiljøe ll ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. byel. ning lge ffing iing rregisr egisr IL i p rivillighesr egis e regisr ivr rivillighesregise. rrnel. nel. Du Dfu ls spille re. eg g isrr, f fffelre, kunne kunne gi gpp i e isjnsrike ire lær e unge smhl. T ne me eg il in kmmisjnær. Visil ILss N sk T ipp ping sø eg.nr. n me fr f r rb e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe me mil ilwww si rbei f i nærmiljøe. 5 % v Hr f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rs v innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n in.nf sm bruk vei hnling me Du blir regisr 5%e v in innss gr il vr T ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke fem krn grs ireke il emie mk Innf vinspi ll f r, blir gi il s e f n IL u e e blir n i inns f e sm spill f, søe f u n innss premie f ell fing fin ng ønsk. ønsk.iresrbei. Nr ø u hr funne frem frem il Irg snr 90 r hr il bll. brnsife 3. mrs 1920 Turnu gir mnge hr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse ønsk srregisre ø e, bliree e regvil issr peeg spil ll. k regisr sm spill. søe, egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve ire smvær lpin, Ireslg www w3.n.fnil.n msjn f e Sife mrs 1920 by by eg v v Grsr el ell ik ke. Grsrnel ikke. grunnlegge D me sik r mk s ø e h v g ng Dme sikr mk in blir søe hv gng pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnær. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnær. Klipp u! lngrn, skiskying n IL si si g.nr. g.nr. : me pell gi fle mnge f spill - selvfølgelig s følgelig selvf ø u e e gr p beksning v u e v Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi gsjn innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge re friire relse. n IL si g.nr. : si g.nr. 318 ll premi emi in m k innss ell kmm i illegg il fr flepplevels v iniiivpsiive lle spille e il Nsk, bse brse fr lx Ex r., lx Exr. sul psiiv isjnsrike ire Tus kk f i birg! rike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe il De e hr inging ing ing si m p il e vinn p spille sp pille sm bruk vei Spillke Spill k il Nsk suv selv nøkkel nøkinnss kels il GrsGrell ss- pr Hnbllgrupp G rsr el ikke selve uev inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Grsrnel gr ikke premi kmm usevre klimiske ivr vrbyel. se byel. f n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm r, f elr e, sup suppe e i lle. D nre n r nærmiljøe nærik miljøe regisre regisr spillke spillk rr e uegis bl e hell b hi kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. rrnel. nel. Df u ls regisr reg fffelre, kunne kunne gi gpp i rg il ningdu lge ell ffing isr ing rregisr egisr i rivillighesr e lle. ikke i rivillighesregise. lær e unge smhl.t ne me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. N sk T ipp ping sø e n me f r rb e ei f hp p00 efulle nær v Nsk il søe IL sm me fr mil il si rbei f e unge i nærmiljøe. 5 % v Hr f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk f eksempel spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in il gnissjn gnissjn n msjn f e hnling me Du blir regisr 5%ell v in innss il vr ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll f, fgr r, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e blirt n innss premie fing fin ng ønsk. ønsk.iresrbei. Nr ø u hr frem frem f 3. mrs 1920 umnge bll. ellsife selv hr p pluk ke u. P r emi in blir like s unse e m plukke u. Premi in s unse ønsk s ø e, e e r eg is sr spil ll. søe, blir ee regisr p eg sm spill. Turn gir mnge brn spill. r egisr e v vil sø e n IL,, m k n y e n IL il spillek e i.. D e gjør k les s v e spill. regisre søe knye spilleke De kles ve ire sm lpin, skpe ge re b y v Gr sr n el ell ik ke. by eg v Grsrnel ikke. D me sik r mk s ø e h v g ng Dme sikr mk in blir søe hv gng pp gi. : n977 IL si gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi grunnlegge lngrn, skiskying n IL si si g.nr. g.nr gnissjnsnumm 084. Klipp u! sul psiiv spill - selvfølgelig s følgelig selvf ø u e e gr p beksning v u e v Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi innss in ell pr emi in. G Gr sr nel gjele p innss in premi Grsrnel gjel ppmksmhe friire r- il De D e hr ing ing si m p g.nr. ell vinn p084. spille sp pille Spillke Spill k einiiiv il innss Nsk spremi selv e nøkkel nøkkel il GrsGrs snil si : si g.nr. 318 else. ll selve emi in m k ell kmm i illegg ilinging fle v lle spille e il Nsk, bse b rse fr l e., fr lx Exr. i.d u blir bl b hlx ll ikke ik kex k rbelse ke b bels e kk f værebirg! g rsrrgiv. i. Du hell ne f være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m ls spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike ire Tus f i rike miljø, rss f eksempel spil f f krn krn p L gir gir Nsk f innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in ilg gnissjn gnissjn sm bruk vei s ell pr rsr eln ikke uv uhr v inns p emi in,, mlk spill ff.. use n mm i illegg il e Grsrnel gr ikke innss premi kmm usevrefing T ipping fem fem e krn krn sm gr ireke ireke il mk mke ell fhnbllgrupp klimiske in ng fønsk. Nr hr funne frem frem il ønsk. rg il ning lge ell ffing iing ke rregisr egisr i rivillighesr egis eunse e. e m rivillighesregise. lær søe, e hr p pluk u. P r emi in blir like s plukke u. Premi in s unse hl. ønsk s øunge e, blir smee regisr regissr p eg sm spill. spilll. T neselv ee me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. msjn f e by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. by ikke. hnling D me sikr me mk mk in blir søe søe hv hv gng g ng Du blir Dme sikr regisr 5% v in innss gr il vr iresrbei. mnge ell f spill s selvf f ølgelig ø u e e gr p beksning v selvfølgelig u e v Sife 3. mrs 1920 bll. brn Turnu gir mnge innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge regrunnlegge Klipp u! n IL si si g.nr. g.nr. : lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing mesringspplevppmksmhe il De D e hr inging inging si m p ell vinn p spille sp pille Spillke Spill k e ilfriire Nsk s e nøkkel selv nøkkel il GrsGrss r- selve else. mf v innss kmm illegg il. i u blir bl ell b hll ll premi ik kemi k belse ke b bels l in e ne e fk være g risr rgiv i.. D Du hell ikke være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m lsire spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike Tus kk f i birg! Hr f f eksempel spil f f krn krn p L L gir gir Nsk innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in il gnissjn gnissjn n sm bruk vei T ipping fem fem e krn krn sm gr ireke ireke il mk mke ell fing fhnbllgrupp in ng ønsk. ønsk. Nr hr funne frem frem il rg il lær e smp il in pluk ke kmmisjnær. u. P remi invis blir like s g.nr. - unse e m u. Premi in s unse ønsk s øunge e, blir ee regisr regissr p eg sm spill. spilll. T neselv søe, ee mehr egplukke ILs b y v Gr sr n el ell ik ke. by eg v Grsrnel ikke. msjn f e hnling D me sikr me mk mk in blir søe søe hv hv gng g ng Du blir regisr 5% v in innss gr il vr iresrbei. Dme sikr Klipp u! spill sbll. selvf følgelig ø ell u 3. e e gr1920 p beksning v selvfølgelig u e v f Sife mrs u-mnge innss skpe in ellge pr emi G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel re-in. Gr n IL si si g.nr. g.nr. : lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing ppmksmhe friire r- il De D e hr inging si m p ell vinn p spille sp pille Spillke Spill kv e il innss Nsk spremi selv e nøkkel nøkkel il GrsGrs sll selve emi in m k ell kmm i illegg ilinging i u blir bl hell b h ll ikke ik kke k belse b bels l e e kk f værebirg! g rsrrgiv. i.. D Du ne f være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m ls spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike ire Tus f i Bg 5 5 Bg Bg Bg Bg 4 4 lex Reklme AS Nere Nøvei Rl Rekruing Les l mt Grs Grsrnel r nel p www nil.n ne me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. Bg nr lev spillinns ppmksm p; Grsr vil møe eg unse m vi nsk-ipping.n, p Vi hp velg søe gi Grsrne

5 ANAvr UNGDOMSRÅD Hll vi e nyppreee ungmsre! P rsmøe i Il ble e besem mn ville ppree e ungmsr i lge. Re skulle h ni melemm, fr hv gruppe. I g re i gng besr v le Cecilie Hnnevig (skøy) nesle Kr Elisbeh Hns (friire). Melemm Snre Emil Snl (lpin), Mle Mzgi (hnbll), Hkn Snv (iing). Gruppe ski/skiskying, fbll, urn sykkel mngl represn i skrive sun. Teks f: Else Lche Rl vr ønsk -melemme skl bli kj me ungmsre es rbei hr f invjue Cecilie Hnnevig, usisisk le. - Hv e sm gjør e vil være me i ungmsre? - Vr ugngspunk lle vi i re gle i iree vre vi lik være i IL. Nr vi s s e skj e frfll i gruppe i ungmsl, ønsk vi kunne gjøre ne me e. Vi m e ssile live i gruppe vikig i ne smmhg vi r e v s beyning uøvne fr møes p vs v gruppe. De bør skje be p ring i ssile smmhg. Av eg fring ve vi s hv vikig e f ring miljø e ne elre uøvne, sie, hr lys il være smm me e ne yngre. - Dee høres spne u. Hv k e gjøre f f ee il? - Be e sm ss s e sm ss ne minre, rg hvnre. De f eksempel vk kjek ell særlig mive sse p ppniv u lgkm! Vi vil sse p vnskp mellm lle uøvne, unse ssingsniv. lykkes me ee rg vi kunne reffes p vs v gruppe. De gjel be p ring i ssile smmhg. Le i ungmsre: Cecilie Hnnevig gle seg il møe ungmme. - Kn nevne knkre hv ee kn innebære? - Vi ønsk f il fellesring p vs v gruppe. Vi he fl smling i Srnebrm smm me Enre R i smm. Vi ønsk fle slike reff, gjne vr høs m smrbei me Enre hns me jbbe p. Vi s s f ss vi kn f il smling f ungm e Iressklemell f brn. Vi ønsk ungmme skl f prøve fskjellige ire nr e begynn g rø v ire e uøv. Vi ønsk mell vr, i illegg il kje ire i, skl h plss f ufplike smling me vlleybll, bskebll, fbll, hnbll ns, f nevne n. Muligs kn ee rives v e unge selv. De skl være e g illegg/lniv il ppssing. Vi hr pln m Quiz-kvel. Vi i ungmsre vil sre isse felleskvele, m s ønsk vi e fskjellige gruppe skl nsvr. Vi vil hele i være pne f ie fr melemme. Df e s vikig vi hr fr hv gruppe i re. - Ryke si e blir spne julesmling? - J, bslu! Mng 19. esemb m uøve mellm r hle leig. Vi hr k være ringsfri ne g. Vi invi il skikkelig julefes p vs v gruppe. Innbyels ligg p nee vi bruk førs il møll-prinsippe. - Hvilke fel r e ungmsr kn h f IL? - Vi gl f ee re ppree! Hvesyre hr sg e vil h ss lye il ss. De se vi pris p. Til gjgjel vil f fle gsje ungmm. Ungmm sm vil være gsje i ireslge uv ringe. Gjnm ungmme blir kj me hvnre p vs v gruppe, vil s felre bli kj me hvnre. Vi r sm uøv gr lei, vil e me e slik smrbei være lee f kele prøve v e nre iree i lge, i see f rppe u. Vi kn s hjelpe hvesyre il se IL sm e lg mlbære ungmmes nk, ie behv. - Tr e n fel f eg sm psn el i ungmsre? - J, bslu! Vi hr ie sm s. Vi vil lære prsess me see iee vre u i live. I illegg lær vi smrbei gnising. De vil gjele be inn i grupp vr u m hvesyre nre. Jeg r l ee kn h s beyning p i fremiig CV. Og s fr vi mnge nye, ge vn! - Din ppfring il ungmme i IL? - Engsj e me ss. Km me ie. Bruk ss kiv, vi il f e. Gjør re vikig, slik vi unge kn pvirke fremis IL. 5

6 Skøy ANAvr Vsrek f juni løpne Svre Lune Pes Hvr Hlmefj Lz se smm me Krisin Reis reriks fr Geihus ny vsrek un lgempknkurrns i vscupsevne i Tsjelbinsk i Russln søng 20 nvemb. De fbere eksise vsrek me røye 2.5 sek il D gmle rek vr fr VM juni sm gikk i Mskv D gng vr s e smme fngue me, sm vi husk ble e vsmesre e nvepirre f finish me Sør Ke. Teks f: Ansgr Skvhell n p fr vsre Cecilie, The. Bk fr vsre Hvr, Pl Svre NM kelisns he e elke vr me e sørse rpp smm me Geihus un NM kel isns f si. NM gikk i nye Sørmrkhll i Svng. De vr e svær g messkp se me øyne. Hvr Hlmefj Lz (19) ble nsk mes p 1000m, e e fyke løp m Hvr Bøkk. P skøy e e urykk sm he inre vekk me hm, i ee ilfelle vr e yresving vekk me Hvr Bøkk. Hvr fikk s sølv p 1500m, sm i fj brnse p 500 m. Svre Lune Pes (19) k sine førse NM-melj p kelisns hn gikk inn il sølv p 5000 m brnse p 1500 m. Selv m e hr vær me sun ebue Pl Hlmefj Lz (21) Nikli Vesrheim Skvhell (20) i NM kelisns. Pl u p 500 m, 1000 m 1500 m Nikli p 500 m. 6 r vsre Nikl, Sinre Ans he s me m, juniløp The Vesrheim Skvhell (16) Cecilie Schjø Hnnevig (22). The elk p 500 m 1000 m, Cecilie 1000 m,1500 m,3000 m. Hun fikk s g vslunings isns 5000 m. Sinre Hriks (19) s hn juni løp vr u p isnse 1000 m,1500 m 5000 m. Hn fikk s g vslue m. Ans Vesrheim Skvhell (23) vr u il 1500 m, 5000 m fikk s g vslue m.

7 ANAvr SKØYTER Slhug kunsisbne 20 r! E i rs ørkesløs kmp ble bn pne me brsk brm 16. nvemb Srle vinvær særeles pplg Jhn Olv Kss, Geir Krls hele skøyge sile il sr i Nges Cup sevne sm ble rrng p nye Slhugbn. M n ilskue juble f nsk rek p 3000 m. Orfør Bg M. Ols klippe sn p vegne v Bg kmmune. Til rss f mnge skepiske sjel, hr nlegge i isse 20 re vær ubeinge suksess. Allee i rmjul 1993 fikk IL førse nske mes, Remi Heie p m. M e knskje ll gleeligse i isse re hr vær ssile beyning sm nlegge hr h. Brukim pp im pr. sesng (c 4 ½ mn) skle- brnehgekivie sm svn siesykke i unyelse u være melem v ne ireslg. Skøyegrupp hr vis fnsisk gnsinnss, sm slg i kisk, billeinnkreving, sliping uleie v skøy, køll ec. e hr s vær hvsvrlig f e flese rrngem spesiel NM Nges Cup. Tluvikling hr vær i fkus, kke være le- rkref sm hr nsvr p selve mrking v 20-rs jubilee ikke e inn meling fr Russln vre fremse Svre Hvr, elk p lge sm se Vsrek i lgemp bre n sekun bk e bese silge. Hv n? De heve v hv vil e m bli k v bn e s vi vl i v hv vi kmm. Regulingspln p e nærmese gkj e sr igj f i hvn finnsiingspln. De vil gi e flbruksnlegg sm il glee f hele ne vikige regin. Grul me jubilee! Asbjørn Lilleve I vr s e ee e pning v Slhug skøyebne i 1991: 7

8 mrn f kref ANAvr T r lng mrn Nvemb 2009: Axel Eikn hr i n mne kj p e sm fsleg hr sg feklump. En sg skl hn grunige es. S kmm sjkke. Hn hr kref. Lymfekref. ire g seine hn i gng me cellegifkur. Ni mne seine hn ilbke i jbb sm rek ve Nges Kreive gskle. T r seine løp hn i ml i New Yk Mrhn. Teks: Hkn Ms De re fr hn fikk igns il hn løp i ml p 3.29 søng 6. nvemb hr s sine sp. - ørs km sjkke. S km usikkhe. Re før jeg fikk igns he jeg vær i begrvelse il fr il vn v min 10-rige sønn sm øe v kref. De klr e vr øf f hn høre s hns fr he f kref. Hns resel gje seg uslg i hn bre mle kref sm K-e. M kur virke umielbr. Klump fsvn nes sm gg f sl, uv vin begyne Axel g p ski p Tln. - Jeg vr urlig helig sm fikk bye meg v fle vin, si hn. M sykmm cellegif se sine neløse sp. - ørse gng jeg vr p Tln, klre jeg ikke g lg n 600 me i lysløyp. E hv klre hn g lgre sm m sn begyne hn g m Livr. 8 DAGEN ØR DAGEN: Klkk hlv sju m mg Axel Jck Wiz klr f rlig øk.

9 ANAvr mrn f kref - psyk min vr e vikig kmme meg u. De jeg hr vær vn il «g i kjell» vr s fel nr jeg skulle gjnm kure. Axel hr løp iing si hn vr 13. En røss me inivielle knkurrns sfe hr v krpp il u e yse. De prksle ve sykmm vr igns ble sil, vr kref lng fremskree, ne sm psiiv f finne rikig kur umielbr. Dme he Axel hell i uhell. - Hvn vr e løpe New Yk Mrhn? - Hel mzing! Gjnm Brklyn Ques fikk jeg gsehu v l flkelive. Jeg evne s nye pplevels jeg s p srsrek p br fr s Isln. Smm me elke vr e vnviig pplevelse. Tre hlv ime seine krysse hn mlsrek. D førse nk sm sl hn, vr «lri m». M n uk seine hn ikke like sikk. De psiive nke ble e hv milis i mle m løpe New Yk Mrhn. Axel løp smm me fing Akiv m kref. Smm me Jck Wiz, Gree Wiz kemnn run 30 nre nske gjnmføre hn vs mes bøme mrnløp. - Jeg gl jeg fikk løpe ee løpe. Alle elkne blir bre frem gjnm smlige 42 kilme. Axel he fulg e 12 uksprrm sm Jck Gree Wiz he lg pp. I fbeelse løp hn mye v Vi. Sm e flese nre sm løp mrn, ble s Axel skk, siv e 34 km. De se seg i lrmuskulur. D vr e kjek me lle ilrpe: «G Axel» «Cme n Nwy». Mnge sm gjnmfør mrn kjn urlig slhe v e klr gjnmføre løpe. Axel he e ikke slik. - Jeg visse jeg skulle klre e. meg vr e vikigse smle inn pg il kmp m kref. Gjøre mi birg f flk r nr e frisk. Sisikk vis 2/3 v beflkning før ell si blir rmme v kref. Ve være i g fm nr sykmm rmm, sr velig mye bere ruse f klre e pkjninge sm cellegifkure pfør, vslu Axel. Ie hn krysse mlsn kje hn p følels v e vr urlig eilig være frisk. De vr s ne sm k i: Å innse hn vr frisk. Hn ble klær frisk v lege run S. Hns i fj. M e mle hng igj. Usikkhe negive nk he f regje. M n vr e p ie ke psiiv. Kjøp fsikring fr selskpe me e mes fnøye kune! Kile: EPSI Kuneilfreshesunsøkelse Skefsikring 2011 Knk ss f e ilbu p ell el

10 KOSTHOLD ANAvr Krbhyr ring rg vi krb? Krpp vr rg næringssff f funge. Næringssffe fr vi fr m vi spis. Næringssffe eles inn i krbhyr, fe prein, vimin minl. u ee rg vi s vnn. Teks: Pi Mørck Anress Nr vi spis nk vri m regelmessig fr vi i ss e vi rg v næringssff f krpp skl funge uvikle seg piml. psn sm r, regules e øke behve f næringssff ve mn spis m m. Ufring vie hv sm nk m, nr hv mn bør spise. De ikke le nvige seg i jungel v ge r. De gr nes ikke g u e sr kshlsr i mei. Disse re fe rukke u v smmhg r sm ree m viss gruppe mnesk sm hr ulike livssilssykmm/plg. kive iresuøve e vikig være klr v e mn spis hr beyning f hvn mn pres un ring knkurrnse. Kshle hr s s beyning f hv f krpp h seg inn igj (resiu seg) klr f ny ringsøk. 10 Krbhyre (KH) muskles hjns vikigse gikile run 50-60% v e vi spis bør være krbhyr. Krbhyr finn mn i plnike, vs grønnsk, fruk bær, knvr, ris ps. KH gir krpp rske gi mles fe sm sivelse ell ulike sukkr. Ksfib s krbhyr. Ksfib e uføyelig KH sm ikke ilfør gi, m sm likevel gunsig f krpp spesiel føyels. Krbhyr finnes sm lngsmme, kmplekse krbhyr rske, kle krbhyr. Vi bør spise m v e lngsmme krbhyre sm finnes i plnebs m, fullknsvr, fruk grønnsk. Disse krbhyre s lngsm pp fr rm gir jevn blsukkøkning, sm e bring me seg vikige vimin, minl ksfib. Rske krbhyr blir rsk pp fr rm mnnes kjp il sukk. Dee gir rsk blsukkøkning e gir lie næringssff fu gi. Dne ype krbhyr blir fe kl mme kli e isse krbhyre vi g kn kue li ne p. Eksempl p rske krbhyr rffin sukk e vil si sukke vre p fr pprinnelige pln, m rse f fib, vimin minl. Anre eksempl lys mel, hvi ris, lys ps fin brø. I visse ilfell kn rsk gi være nyig e kn være mn rg eksr gi re før un ring rske krbhyr g kile. kive mnesk krbhyre vikigse kil il pressjn. Krbhyr lgres i krpp sm glyk lge hl i 1-2 im l vhgig v insie i ring. Si krbhyr hr e begrse lg m uøve være spesiel pp v spise nk krbhyr. Lv-krbbølg v ss e rgumes fr fle hl f im ne yp ie. Mye v ufring lv-krb ikke Pi Mørk Anress, m le i Olympipp Ves. e yig begrep. Mg krbhyr vri, e beyr (s ms) én ie kn være helsefremme, ms nre kn (s kn nre) være ireke helseskelige. Vi kn me fel kue ne p sukk hvi mel, e vil gi lle helsegevins. M e kshl u grve knprk, fruk, bær grønnsk ikke felig me helsefremme kiv livssil. uøve vil e kue u krbhyr i ks føre il mn ikke klr ye piml, hvk fysisk ell ml. Vi rg krbhyre f piml effek v ring.

11 ANAvr Hnbll De yngse vis vei Teks f: Erik K. Hlvs De gr virkelig g i hnbllgrupp m g, vi kn glee ss v s iresglee mnge fle pressjn nr vre yngre lg i ksjn. Be bln gue je e s kivie. De s velig kjek se vre yngre lg sill pp sm msk f melge p hjemmekmpe, birr me fle heirp fr ribun. N v Julecup f vre yngse lg, hfr blir e mnge bil i nese numm v vr. HÅNDBALL ER GØY: Ing vil m e bln ne gjg. I høs vr e nsjnl kvlifisingsspill f elkelse i e nsjnle lsie f J18 J16. I Sprsi regje ngesmes, je he ing prblem me kvlifise seg bln e 16 bese lge f res Sprsie. I J16 spilles e Bringsie, s h vr e gleelig ikke he n prblem me kvlifise seg f Ngessi. De vikig h uviklingsmiljøe repres bln e ll fremse i Nge, vi ønsk begge lge lykke il me jk p nye NM-melj. Be June Hel Bges (.h.) Krline Gjgel (.v.) hr h fl høs bli belønne me ebu i eliesi. 11

12 Sykkel-VM ANAvr Bg vn kmp m VM 2016 Syre i Nges Cyklefbun (NC) hr vlg Bg sm vskpsby f mulig søkn il VM i lneveisykling i Nge i Bg ble vlg i sk knkurrnse me e øvrige finleknie Drmm Svng. I februr 2012 vil businge i NC silling il m Nge skl søke VM lneveisykling NC hr i ll hvesk lg De innsjnle syklefbune (UCI) sine krii il grunn f evluing v hvilk by sm bes egne. NC hr s vær p befring h mø me lle re finleknie. Begrunnels f vlge NC ns Bg sm by sm hr bes mulighe il vinne frem sm vskpsby i innsjnl knkurrnse. Sr ml k lg p esplss i Bg srum, ne sm muliggjør e inim kmpk rrngem. Knsepe gir s e grunnlg f e g spslig rrngem flkefes. Sykkelgrupp i IL he visjn m sykkel VM i Bg ilig, fikk pliikne i Bg il ne p ie. 30. sepemb invie IL presse, spns nre inesse il e frksmøe p Egn Jhn Kgges fle m se sykkelri beskrev Bg sm bese søkby i Nge. Bg sin søkn il sykkel VM Prsjekle f ne hr vær Erik K. Hlvs 12 r frsksmøe 30/9. r v.: Seinr Remme, Sin Remme, Erik Hlvs Jhn Kgges sm blir srle psn i e ev. sykkel-vm i Bg.

13 ANAvr sykkel sykkelfesivl suksess Sykkelfbune ilele 5 rrngør Ngescup, hv e sre 1. mi i Snnes e Eisvl, Elvum, Trnheim ilslu 1. kb i. Teks f: Geg Reirs Sykkelgrupp hr gjnm mnge r pprbeie seg ykig rrngemkmie, bese v Seinr Remme, Ivr Helges, re Nyhmm, Geg Reirs C Nbeck. reg 30. kb he vi sm ppvrming il cuprie, se pp me sr fr Kirkevll skle ml p pp v fjelle. IL prese e kive fellessr sm ing før i Nge he gj, nemlig fellessr i bkkeemp. Hele rrngeme k i unkn v ime. Vi he re fel førs, juni/si m. 20 min. e sre juni hre ilslu si hr. De vr li v e skue nr hunre syklis km smle pp fjelle. Re Tur e rnce. Me g hjelp fr pliie p msykkel ble fjelle sg f nekjøring v bil, nr ryne km pp i full bree il ml p pp. I siklss k hjemmefvi Sin Remme 2 plss ble bes v gue. Lørg 1. kb gikk Lgun Grn Prix. Sr, sm vi plei h fr Sin, ble ne gng flye il KAVLI p Miun, p.g.. veirbei p vei (bybn). ørs he mme, lglee vk møe, h sile KAVLI sin knine møm il ispsisjn. De ilreise fikk h smke p Kvlis prk. le uryke uvlge bere h n p helle ell sm s, e skl ikke bli le følge pp ee. Nr e gjel bespisning fikk s mmne, vk funksjnær me seg eilig mpkke il Lgun GP lge v felregrupp v/bri Dyngeln Vik i spiss. De vr li v e syn v syklis, svicebil, mmebil, msykl, plii røe ks, sm gje seg klr il sre pp fr KAVLI. De vr nyelig høsvær me 20 gr pluss 298 rye, fr 50 klubb fr Bø i n il Krisinsn i sør s klr. Ryne ble fel i re pulj, førs si hr, e juni hr ilslu juni/si m. E frgik fel slynge seg innv Hrngvei v Gullfjelle, Hisl il Osvei ml p pp v fjelle. C. 90 km f s./jr. m Jr. hr, s.hre kjøre gng pp fjelle, c. 120 km. Igj ble Sin bese ry me 14 plss. Seissemni me fyrvki ble lee v Ivr p vig ykig me me vekkels il e bese p seispll il s glee f e kive il e us fremmøe ilskue. esivl vr ikke fig n, sm sise rrngør v Ngescupp ble vi s ilel vsluningsfes, sm vi hl p bnkesl p hel Nge, hv NC presi Hrl Tieemnn Hns vr ilsee sm 350 gjes il silig fes, me rø løp buekps. (Synes Bljn). Kvels ykige sms vr Erik Hnøy. Eirik Helges, sm vr fesnsvrlig, fikk rs f sin fle plnlegging gjnmføring. Semning vr pp il e se neim, ry lee vr fig me lng fl sykkelsesng. Sin Remme i e. Vi i hvekmie vr sl v e vi he f il i smrbei me lle sm bir i Sykkelfesivl. De glee ss s. Vi vil s kke vr hvespns Lgun Ss gjnm 13 r, e vr fnøyelse smrbeie me Lgun Ss. KAVLI sm sile pp l l il ree f i sr p Miun. Biluleie SIXT sm sile me bil il mme. Bring me Kpellbil i mlmre. En kk il vre nnnsør i prrmble Dle fbrikk f fle premi. Tkk s f leie v Kirkevll Grhus. Til slu s kk il vre vk sm r e r sill pp i regn ell sl, sr i løyp irige rfikk, slik vre uøve kn fes ryk p veie, e smme il MC plii. 13

14 Oriing ANAvr Anlegg f O-grupp = kr vr hr i se i fkus p e fskjellige nlegge sm lge ei/ispn, bl.. Nesun Iresprk, Slhugmre hy. Disse lle i psiiv uviklingsfse. Teks f: Else Lche Rl Oriingsgrupp kiv gruppe i IL, m hv me es nlegg? Vi hr pr me P Vl sm le i krkmie Kre es nlegg, e vel ing kel billig sk? - prse e iingskr m mn gjnm re rinn. Vi fr velgsfri e krgrunnlg fr Bg kmmune. De bel vi knsrukør sm legg inn fle elj. Sm reje rinn knk vi s synfr kregn sm lev kre i O-C-fm il uskrif p frgelsskriv (ilige ble e rykke). Dne prsess r vnligvis c. fem r. N hr vi e s kr p gng p Tln, fr Riple v Orreuv Birkelnsfjell ne il Vlle, vi hp kue prsess il e hlv r. - Hv pris f e fig O kr? - De ks c kr. pr. km2 f knsruksjn, synfring, egning rykking. De beyr f e A4-kr sm ekk c 6 km2, blir pris kr. Vi søk ippemil kn f innil 50% v ugife ekke. Er vi helige kn vi s f kmmunl søe. M i vi helige f i, fi vi hr flk sm r el synfring egning p gn. P Os jbb Geir Rngsvg me kre v Presegrssk hr egne kr p Røing. H i jbb Mgne Rl me Ns/Sørs, Myrl Kismul/se. Jhn Tve vr nes fig me Tln/Slbkkefjell hn øe, Mgne fullføre s ne jbb, si P Vl. P hr s kvlifis seg sm kruskriv i Nges iingsfbun. De beyr hn hr lv il skrive u kre vi i rg il hv i. D kn grupp skrive u kr løyp i smme prsess, spre pg i illegg. KARTANSVARLIG: P Vl le i iingsgrupps krkmié. Alle s kr n igilis. - Hr e innek fr kre? - De særlig krslg il berifsløpe sm gir e ge inneke. Vre kr ekk rkive løpsmr kvlie p kre ge. De f mnge berif sm by vre kr - Hvilke mr ekk kr? - Kre ekk s se hele byel, sm ne i illegg, f eks Bulk p Vss. Kre ekk be sk/ fjellmr nærmiljø/skl. Alle kre vre n igile, s fløpe pping/jusing kn gjøres p gn, ne sm vnligvis skj i fbinelse me rrngem. - Er e n nye kr p gng? - J, sm nevn vf vi i gng me e s, ny kr i mre mellm Vlle Riple, e mre e ilige kre n vr bli f gmmel. Dee blir e fl nleggssupplem il mre run nye hy. ørse el v kre ves fig i løpe v 2012.

15 ANAvr friire Klubbrek i flg N sesng vslue lle gkje resul regisr s inn il kres il res kressie -sisikk. Vre uøve hr vær kive elke p sevn, i l 63 j 60 gu hr knkurr me ILs rk i r. De regisr 40 nye klubbrek, hv hele 37 s v yngre uøve pp il me 14 r. Dee vis e n res gr g i klubb! Vi skl feire ss selv p rsfes freg 20. jnur. Se v llee n! Teks f: Ani Bls R 70 uøve smle p Sin il smmvsluning Sesng hr vis ss vi hr fle v e fremse uøvne i Nge i sine klss, be nr e gjel løp, hpp ks. Vi hr f fire uøve me resul v 1000 pg e Tyrvingbell. Disse Krisin Blummfel (G17) p 3000 m, Vele R Ellings (G11) i høye, Erl Bls R (G11) i høye, høye u/illøp, reseg Emily Slem- Yung (J12) p 60 m hekk. Dee ske pressjn. Krisin Blummfel e s løpsl løp nylig inn il sølv i nisk messkp i rgløp i Svige! Hn løp i juniklss represe BG, vr prplyklubb. leke f 8 il 19 ring gikk v sbel sepemb p Sin. Dee vr sørse friiressevne i r fikk g elkelse, fle fhl mnge ske resul. Dee e rrngem vi ønsk vieuvikle ss nese r p rrnge leke sm e pningssevne pril! Dee s vikig innekskile il klubb. Hv uke hr vi 17 re i sving i vre ulike grupp. Syre s p r-sb sm vikigse ressurs il lykkes fremv, vi vhgig v h ge re f vre uøve skl f uvikling e fj. Vi s helige h re i vr sb sm svær kmpee me fring be fr lkle, nsjnle innsjnle friire. Enre R Gisle Ellings hr urbeie e ege rkmpium plnlg seks inne smling, n i høs fire før smm. Disse le smlinge unvis i be ei eknikk. Dee hel unik mulighe vre re hr sm vi hp e blir g ppsluning m! Trne vil s kunne f cching fr Gisle Enre p selve ringe. Innørssesng hr s sm sre pp IL vil i løpe v vin rrnge sie me fregssevn i Høiehll, sm vi hr kl Kguru-krusell. D e hpp-øvels sm vil s p prrmme. Mk e se rsfes sm rrnges i Yrebyg Kulursl freg 20. jnur rsmøe 8. februr. Minn s m «Einr Rs uviklingsfn» sm ble ppree i høs sm vil byes il ele u iressip ell mil il spesielle prsjek inn friiresgrupp i IL. By knnumm m ønsk gi e birg. ølg me p vre nesi e jevnlig legges u nyhe h! 15

16 ANAhy ANAvr Nye hy r fm Grunnrbeie p e nye grbebygge il hy n fig vnn fr ny brønnhull ilkble hy. Onsg 5. kb ble fig grunnmur feire i hy me sni kke smm me reprør Mgne Hell sine nse. De innhe ilbu p ømmrbei e fves ppsr v ee i mrs Slik s e u p hy n. Hy p hv søng i vin. eiring v fig grunnmur me sni kke. D Hell, Mrie These Hukeln el kke il lle. T.h. si sønn, Asle Hell. Geir Sebø, Olv Tln le i Sifels Sein Byrkjeln. Tkk il reprør Mgne Hell sm hr spnse grunnrbeie p grbebygge. En s kk s il Hns Pe Mgnus sm hr gi øknmisk søe il nye hy. 16

17 ANAvr hy En s kk il Mgne Hell! Grunnmur il nye grbebygge il hy n fig. Dee kke være reprør Mgne Hell sm hr jbbe i v mne i høs u se fkur. IL sifels ønsk kke f ne ssile gv r pr me Mgne Hell. Vi mø Mgne p kne i Srumevei me fl usik v Nsvnne. Teks f: Auny Tln - Du hr vks pp i Hell - hr ne kjnskp il IL? - Jeg vkse pp p hvegr i Hell. Jeg hr ikke vær melem i IL. D gng gnise vi ss selv spile fbll p mrke s p ski i mre run ss. Ture gikk fe il Ringshy. Skihpping rev vi s me e førs bygge hpp rkke bkk. M sønn, Asle, spile fbll i IL re p Ulsmgbn. D vr jeg me il Dn-cup smm me lge. D, Mrie These, spile bske i Gimle re p Helll skle. D vr jeg s me sm r. N følg jeg v il brnebrn p urning s hv s glee e hr v være i kivie. - Nr sre pp me eg berif? - Jeg sre reprørfirme i 1978 he bre grunn bgrbei. I 1999 sre jeg i illegg pp Hell eim bygg n fige leilighe f slg. ørse prsjeke vr p Nlnsfjelle. Vi hr mnge prsjek i. - De rbeie sm e hr ufør p hy sm e hr lle ksne me kjempes gve il IL Hvf hr e ønske gjøre ee? - ørs ble jeg velig impn v prsjeke. Be me hy e legge il ree f kivie be f smm vin i fle nurmr p Tln. All gnsinnss sm blir gj v lges melemm jeg impn v. meg hr e i lle r vær mye jbb jeg hr ikke h i il gsje meg i gnissjn gn. Jeg hr n fem brnebrn i l e il fem r sm lle b i. De kunne være me gi isse lle nre ge mulighe il rive kivie i nurskjønne mgivels gje jeg ville søe prsjeke. Jeg hr lli vær gl i g ur i sk mrk be il fs p ski. P slike ur fr jeg inspirsjn ie. Me hye p Geil blir e skie blir bruk mes. Jeg prøv n vle m v nsvre i berif v il nese gsjn, sønn Asle Mrie These, slik jeg fr m frii. Knskje jeg kn f m i il bir i frivillige gnissjnsrbei. Hele IL vil igj kke eg s mye f e hr gj f Nye hy. IMPONERT OVER PROSJEKTET: Jeg ville bir il helrskivie p Tln, si reprør Mgne Hell. 17

18 ANNONSeSIDe Annns 39,- ANAvARDeN ANAvr Vi bring blms i S-Bg Nesun Tg v/jn Mns Tlf Vi bring blms i S-Bg STøTT vre ANNONSøReR Enelig h, km innm f prøvekjøring! Opel Insigni Orreelefn 4x hk 11 urbiesel De STøTTeR OSS Mn-fre x Bil leves me lexrie chssis elekrnisk iffbrems. Øsre Nesunvei 10, 5221 Nesun - Telefn Åres Julegve f mne nske fmilie. Chirn Mei hr inkive E-læringskurs sm gir nøvige fighe i Micrsf Office f hele fmili. Dkunnskp hs sklebrn uvikl lesefighe Lev Olvll Bil hr psiiv effek p læring. Kun kr ,- Tillegg f ssjnsvn kr ,-. Tillegg f 6-rinns umgir kr ,-. Se nærme: NESTTUN Apelunvn. 2C, 5222 Nesun. Telefn E-ps: Olvll Bil DROTNINGSVIK Jnfl 43, 5179 Gvik. Telefn E-ps: Insigni: CO2 uslipp g/km, 6,1 6,8 l/100 km gjel rivsffbruk blne kjøring. Impør Gl Ms Nge AS. Byggmes Bn Dyngeln A/S Telefn Ulsmgvei 29, 5224 Nesun Tlf Mb E.mil: Hrngvei 21 Opel Insigni kre il esvinn v bl.. Aufil ble Bil, ble premi me Åres Bil i Eurp. Åpningsi: Mng - freg 9-17 sg 9-19, lørg Lev Olvll Bil Ing kjn sm ss! sørs els i G lkl kjnskp Rimelige pris Ssuis eimsmegl Eg vk 18 Sprebnk Eim AS - Øsre Nesunvei 3, 5221 Nesun - Telefn Telefx E-ps: - inne:

19 ANAvr ALPINT Reisebrev fr Hinux M n 80 psn, vksne brn fr Hln skikres reise il Hinux, Øsrike i høsfi Hinux e lpinnlegg sm p 365 g i re me ppunk p 3250 mh. Isbre (Hinux Glesch) v e mes ppulære smmskisee i Øsrike. Vi be p Hel Rinhf like ve gnl. D fikk vi lle mlie be vksne brn hygge seg i hvnres selskp i frii. Vi reise fr Bg ilig freg mg, lle nkm flyplss søvnig gre ville bre ilbke il sg. ørs k vi fly fr lesln il Grm. De reise vi il Munch, k buss il Hinux. De vr velig gøy p buss lle kse seg. Vi nkm Hel Rinhf run fem- i, sl seke e vr gnske vrm. D vi s pp nese mg, s u vine ble lle sjkk. Sl e grønne gresse vr be, e vr se me snø kle rg i luf. De blse el p pp, m vi fikk inn e pr ur i skibkk llikevel. P søng km 55 cm nysnø! Mng snøe e msse blse, s e ble ikke ski. M ise k vi buss ne il Myrhf, lnsby e pr kilme unn, shppe. Om emig ble m n 20 brn me p bing i e nærmese bebssge. Bing lli gøy! Dge e vr e velig skife vær, e gikk fr sl il snø kl vær. Vi fikk s n fine g sl skine føre vr pfek! D fikk vi inn mye g skikjøring lle he e velig gøy. I illegg il ee vr Wlcup vinn 2011, Ivic Kselić, re re bf ss. Sm vnlig he vi brmrksring hv emig me fkus p knisjn, syrke, kinsjn Jchim Mjele. smiighe. elre fikk nling il bye seg v skikkelig fjellur p ge si me br signing. Smle se hr ee vær hel fnsisk uke være me p ee fnsiske pplegge nbefles! Vi kk rne, C Hln, Cmill Neumnn Hls, Asbjørn Skp Lrs Erik Bjørke sm hr vær me gi ss kynig veiling. Hils Annik (12), Elise (13) Jchim (12) Annik Røynsrn. Sunniv Bkk. 19

20 5221 ANNONSESIDE IDReTTSGRUPPeN nnnsesie 5221 Nefgr Ull-Rik s Besøk ullvreprs p Nesun p Ssjnsvei 2, 5221 nesun Tlf.: , fx: , e- ps: Nefgr Ull-Rik s Besøk ullvreprs p Nesun p Lunhugveg Ssjnsvei UlSmgvn. 2, 14, nesun 27 Nesun nesttun Tlf.: , Telefn: fx: , 70 e-00 e-ps: Speil p ml Hurig leving/mning fr ege slipi. Knk ss i miunli 73. Tlf , fx HOLE GLASS UlSmgvn nesttun Telefn: k j ø k k e n s e n e r k j ø k k e n s e n e r ANAvARDeN ANAvARDEN ANAvr Sigl KjøKKST Knlvei Bg Rmnisk Klssisk Kreiv Kunnskp Skresy Smkfull Sigl KjøKKST Knlvei Bg Rmnisk Klssisk Kreiv Kunnskp Skresy Smkfull Bg Biluleie AS hr rbvle me Ireslg melemm. Hs ss kn leie mnge ulike bilyp. Knskje kn 17 se minibuss ell 9 se p vnlig førk være kuell ve reise il kmp ell urning Speil p ml Hurig leving/mning fr ege slipi. Knk ss i miunli 73. Tlf , fx Knk: Aril Tkvm lf HOLE GLASS DET KOMPLETTE GULV RA 5212 Søfeln Telefn: Knk: 56 Aril Tkvm 70 - Telefx: lf DET KOMPLETTE GULV RA 5212 Søfeln Telefn: Telefx: Osvei Nesun Tlf.: Åpningsi: Mn-Lør: 07:00-23:00 T i p S prfil in gruppe i in lklvis! vis bre i fn ireslg T knk me fnps vkhve Osvei Nesun Tlf.: jurnlis Åpningsi: Mn-Lør: 07:00-23:00 Tlf T i p S prfil in gruppe i in lklvis! vis bre i fn ireslg T knk me fnps S P O R T S P O R T vkhve jurnlis Tlf

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 3-2011 nr. 413. Vilt, vakkert og rått! Mads Claussen i flott driv! www.fanail.no Ågng 77 N. 3-2011 n. 413 melemsl f fn ieslg Vil, kk! Ms Cluss i fl i! www.fnil.n nnnsesie ANA Vi sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n.4-2010 n.

Detaljer

Årgang 77 Nr. 2-2011 nr. 412. Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag. www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 2-2011 nr. 412. Fanakeeper Mathias Dyngeland storspilte mot Brann - uttatt på landslag. www.fanail.no Ågng 77 N. 2-2011 n. 412 melemsl f fn ieslg keep Mhis Dyngeln sspile m Bnn - u p lnslg www.fnil.n nnnsesie ANA WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANA - Melemsl f Ieslg - sife 3. ms 1920 Ågng 76 n.4-2010 n. 410 melemsl

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail.

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail. Ågng 78 N. 1-2012 n. 415 MEDLEMSBLAD OR ANA IDRETTSLAG De g VM-gus sp! Hssk Sve Lune Pes føse nmnn h l junvsmes gng! www.fnl.n ANNNsesIe ANAvAeN V sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANAvAeN

Detaljer

Verdensmester junior 2011

Verdensmester junior 2011 Ågng 77 N.1-2011 n. 411 mlmsl n islg Vsms juni 2011 S Lun Ps, Ng 37,66 (5) 3:55,85 (1) 1:54,71 (1) 6:51,07 (1) 156,311.nil.n Annnssi AnAA nnns ANA Annnssi AnAA sø Islg si l i gi llsiig isilu s g smiljø.

Detaljer

Velkommen til ÅPENT HUS. hos Dental Sør i Oslo. Fyll ut baksiden og få et gratis verktøysett! 4. og 5. september 2014 - kl. 12.00-18.

Velkommen til ÅPENT HUS. hos Dental Sør i Oslo. Fyll ut baksiden og få et gratis verktøysett! 4. og 5. september 2014 - kl. 12.00-18. Velkommen il ÅPENT HUS hos Denl Sør i Oslo Fyll u bksiden og få e gs verkøyse! Ros dll Bl om - opplev 1. klsse Gllse 1 Ros Verkøyse 4. og. sepember 2014 - kl. 12.00-1.00 Vi ønsker deg hjerelig velkommen

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

tott opp vist det er plass- sjokk Gitar / Ukulele Tegne / mole Å tegne å mole er spennendeteknikker som hondler mye om å se.

tott opp vist det er plass- sjokk Gitar / Ukulele Tegne / mole Å tegne å mole er spennendeteknikker som hondler mye om å se. 0 0, t /!3', Ì I t Kulturskleãrel vrer i 32 uker. Timen vrer i 60 minuttør i gruppeundervisning g 30 mín i enkelt undervisning. Kulturskleãret vslutt s i slutten v mi(m mn ikke hr frestilling eller nnet)

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 130- Funksjonell anatomi. Onsdag 28. august 2013 kl. 10.00-13.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 130- Funksjonell anatomi. Onsdag 28. august 2013 kl. 10.00-13. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/13 Us individuell skriflig eksmen i IDR 13- Funksjonell nomi Onsdg 8. ugus 13 kl. 1.-13. Hjelpemidler: klkulor og formelsmling som lir del u på eksmen Eksmensoppgven esår v

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Reiseregning. Bankkto. Avdeling/ tj.sted. Skattekommune Utreise. Trondheim 16.08.05 Reisested og -formål Tjenestereise

Reiseregning. Bankkto. Avdeling/ tj.sted. Skattekommune Utreise. Trondheim 16.08.05 Reisested og -formål Tjenestereise Etterv og forv Privtresse Stillig Ett/ istitusjo Astt r. Regige gjeler Reiseutlegg/ gotgjøriger Overført fr bksie Ami. gotgj. Busjettispoerigsmyighet Gokjet to Kostgotgjørig ute overttig Kostgotgjørig

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

Renovasjonstilbud og pris henger nøye sammen

Renovasjonstilbud og pris henger nøye sammen 2 Renvasjnsilbud g pris henger nøye sammen Nen synes de bealer r mye i bssgebyr. en visse du a kundene i BIR bealer under landsgjennmsnie? Innsamling av plasemballasje øke med 168 prsen il 1 nn i jr. Vil

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fsit Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Enkle snnsynligheter. For eksempel: Hvordn blir været? Kommer vi til å vinne kmpen? Får jeg lt rett på prøven? osv... b Meteorolog, ksjemegler, geolog, politiker osv...

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Påbygging kapittel 6 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka

Påbygging kapittel 6 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka Påygging kpittel 6 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6.1 (Vi nøyer oss me å lge én tell, hvor vi også fører inn svrene fr oppgve og.) Antll kst 50 100 500 1000 5000 10 000 Antll enere

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1

Innhold. c 1998 Leikny Strømme. Kopiering tillatt. 1 Innhold Kom, vi syng smmen.................................................... 2 ledelig dg................................................................ 3 Jeg Jkob................................................................

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Uhell ved bruk av fyrverkeri sesongen 2012/13

Uhell ved bruk av fyrverkeri sesongen 2012/13 Dkmen d Vår 18.12.2013 2012/13602 Vår sksbehndler Deres d Deres Asri Lie Olsen 1 v 12 Arkivkde Jsis- g beredskpsdepremene Psbks 8005 Dep 0030 Osl Uhell ved brk v fyrverkeri sesngen 2012/13 1. Innledning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Kapittel 2 Mer om tall og tallregning Mer øving

Kapittel 2 Mer om tall og tallregning Mer øving Kpittel Mer om tll og tllregning Mer øving Oppgve Plsser isse tllene på ei tllinje:,, 9,, Skriv røkene i stigene rekkefølge. Skriv lle tllene som esimltll Oppgve Skriv en røk og fortell hv som er teller,

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

KAMPENTTEN. A/lsA Ttt KAfilPEN VEL;2,tqng DAGHIEM ELLER BLOKKER? HVA SKIER MED BRINKEN? Kr.2r5O. AV INNHOLDET: Sportshallen på Kampen.

KAMPENTTEN. A/lsA Ttt KAfilPEN VEL;2,tqng DAGHIEM ELLER BLOKKER? HVA SKIER MED BRINKEN? Kr.2r5O. AV INNHOLDET: Sportshallen på Kampen. Kr.2r5O KAMPENTTEN A/lsA T KAfilPEN VEL;2,qng HVA SKER MED BRNKEN? AV NNHOLDET: Sprshllen på Kmpen. JØr de selv side. Hv skjer på Kmpen nå Bilder fr skirenne. Bl e pp mer. g du finner DAGHEM ELLER BLOKKER?

Detaljer

I K M VANNSPEIL C+-0,0 SOV HAGE C+8,0 BAD SOV SOV BAD BOD BOD (EVT. BOD/ (EVT. BOD/ SYKKELPARKERING) A D PARKERINGSKJELLER TOTALT CA 2080M2

I K M VANNSPEIL C+-0,0 SOV HAGE C+8,0 BAD SOV SOV BAD BOD BOD (EVT. BOD/ (EVT. BOD/ SYKKELPARKERING) A D PARKERINGSKJELLER TOTALT CA 2080M2 EKSISTEREE ERG C E 6000 6000 F G 6000 6000 VSPEIL C+-0,0 H I K M J 6000 6000 6000 TK "1. ETGs. COR-TE YGG" L TEGIGSR: IVERSE: 17055 4057 1 I PRKERIG 88 m2 R VSK,0 OPPHOL 43 m2 R 51 GR 71M2 R VSK,0 OPPHOL

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer