Årgang 77 Nr nr God Jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no"

Transkript

1 Årgng 77 Nr nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul!

2 SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning i byel ønsk vi være me. Vi s g fnøy me ppfølging Hns Chrine i m. i IL hr gj i e re re vi hr vær hvespns. Vi føl n Sprebnk Ves g fnkre i klubb. Vi hr r p IL! - Hv fv e v IL melemme i lge? - A vl sm inng følges pp kiv, sm minisrsjn syre i klubb ei vl 100%. D skl Sprebnk Ves være synlig kble m Ireslg. Jeg s frem il g kivie g smrbei s i e nese 3 re re. - De vil ppree e ungmsk. Hv e? - Vi ønsk ilby melemme e minibnkk me IL sin l p e bile v grupp e ilhør. Hvilke bile sm skl brukes m gruppe selv velge. Me e slik k vil be Sprebnk Ves IL bli prfil hv gng ke blir bruk. Vi hp r ee skl kunne ilbys i løpe v førse hlvr Ke kn besilles vi IL sin hjemmesie. - Visjn Ves hv e? - Visjn Ves e gves i Sprebnk Ves sm gir gv il mnge fml gnissjn. T v ssningsmre ligg un kegi smfunnsuvikling næringsuvikling. skjell mellm spnsvle gvesøkn Visjn Ves krev ikke ne ilbke. H kn lle søke hv r, m f e s s ireslg sm ønsk vi søkne fr lle gruppe blir smle i felles søkn. TL

3 ANAvr - Melemsbl f Ireslg - sife 3. mrs 1920 Årgng 76 nr nr. 410 melemsbl f fn ireslg INNHOLD NR G Jul! ANA IDRETTSLAG - lf Oinsvei 39, 5221 Nesun Hvelge Nvn Mbil E-ps Le Bjørn Thøm Grupp Alpin - le Nils Røynsrn riire - le Ani Bls R Hnbll - le Ans Rsl Lngrn/skiskying - le Seinr Brm Oriing - le Jn Erik Clus Skøy - le Sigbjørn Rbbe Sykkel - le Geg Reirs Turn - le Kr S. Krls Iresmkeuvlg Gree Nygr Gubbelge Mry S. Sune Am. IL Oinsv Dglig le Hns R Dnks Am.sekr. mrkeskin Chrine Ss AA prsjeke Enre R bll - le T Gjøsein bll, Aminisrsjn Oinsv Dglig le Keil Brekke Aminisrsjn Te Seim hy, le Hrl Eriks hy, uleie Svre Urheim Lie Nesunhll Aril Tkvm Klubbhuse NIP minisrsjn Dne gng kn lese m: Le s 4 Ungmsr s 5 Skøy s 6 Slhug bn 20 r s 7 T r lng mrn s 8-9 Kshl s 10 Hnbll s 11 Sykkel VM s 12 Sykkel s 13 O-nlegg s 14 riire s 15 Nye hy s 16 Mgne Hell s 17 Alpin s 19 Geilsmling s 21 bll s 23 riire s 25 Sykkelr s 27 Brnn p NIP s 29 bllj p Kil s 29 Divse s REDAKSJONSUTVALG: TL. e-ps r.: Rekør Auny Tln / Reksjn Hkn Ms / Reksjn Else Lche Rl / Bnkk vr: Nr 1/2012 kmm u i uke Deline f innleving v sff 20. februr Trykk: Bge Grfisk AS Opplg 2500 eks. 3

4 LAGeTS LeDeR Lges le ANAvARDeN ANAvr LAGeTS LeDeR ANAvARDeN ANA IL- Enmulighe livskrfig niiring! Smrbeies ANA IL- En livskrfig niiring! Vi nærm ss slu 31.mrs nese r hr rbeisiel Ires rlle i p vr niirsjubismfunne. Vi hr v lgre i rbeie me see leum. Akiviesnive smm buke me ge fergshle. Sus Vi nærm slu rsvær hril rbeisiel Ires rlle i Vel vs smm smm me CK Sr Bg Kmmune pliikne. vr y ss ikke p Vivi 31.mrs n nese vi hr ge represn ssr, p vr niirsjubismfunne. Vi hr v lgre i rbeie me see skriv igj esemb. De e p ieøknmiprfess e ble nes ilige rbeisgruppe, p n me præringslivspp, ppileum. Akiviesnive buke me ge fergshle. Jul e nye re smm IL he ykige flkseminre i sine rekk vrsus sk ge v l. Vi gjresuøv. Mlgrupp f sm fu iresvr y ikke p vi n vi hr svær ge represn ssr, nærm seg me rske elkig i ufme bys søkn. I nvemb ble Bg nmfør glig msse lee s pliike, næringslive mei. Dee blir p nakiviesnive me ilige skri. vlg v Nges øknmiprfess sykkelfbuns syre il væreppinges kivie meepres næringslivspp, spne. ge v l. gjmlgrupp f seminre fu iresgsjem. fs svip lle resuøv. søkby, i hr knkurrnse me syv svær ge i Psnlig hr jeg s glee v nre mi gsjem nmfør msse lee s pliike, næringslive mei. Dee blir vesligegligmr. kni. E g smrbei he igj bre fruk. f IL. Dee gjel ikke bre e minisrikivie me e s spne. De nurlig N vi me spning frem il prsess il slu kn IL være e s ve s i syre fskjellike uvlg, m s sm innf min gsjem. Psnlig jeg s glee mi gsjem i llsiig se segireslg. ilbke hvn p ehr innsjnle sykkelfbunes kn. Tmmgjning p skøy, hvvjeg nese r skl være f IL. Dee gjel ikke bre e minisrirefleke v e re Smm sr vi ske. Ikke mins gjel ee vf l se vi c 3100 vmm p Lnsmesskpe i Svng. H skl IL ebb e s ve i syre gn fskjellike m innf min sm snr u, ires fflige. E s slikme smrbei blir melemm. m lsgrupp fr12e iluvlg, 16 knkurre seg selv llsiig ireslg. Tmmgjning p skøy, hv jeg nese r skl være jeg synes e kreves bere e vi fr, s psiiv ul, s rive ireslge me i fskjellige spsgr me e hvnre m sm bli lnsmese. Ikke mins girs møl vi c p 3100 p Lnsmesskpe i Svng. H skl sese fremv e vmm pris p vlle pliike embesvk i Bg Kmmune. mye gsjem be minisriv, spslige kie me e fle gsje mnesk i IL Smrbeisprne melemm. lsgrupp fr 12 il 16 knkurre me seg selv ufring mulighe sm fn ss. Vi m hele ie se e nye mulighe! vie / lek, gn, mrkesrbei, rrngem, meg mye glee inspirsjn. rive ireslgeme mem. i fskjellige spsgr kreves hvnre mvil bli lnsmese. mins gir mønleggsrbei Vr gsjem mege vik- mej, e ikke m vi hr myeikke be gjøre se mye gsjem be minisriv, spslige kime e fle l gsje mnesk i IL Viig mf hele i rbeie f bli p lle M n, nærm seg e skl være gvre me n Smrbeisprne smfunne. Jeg k hbere ikke bre pniv ire e frem illle nese r.jul M før ee skl vi gjøre julefvie / lek, gn, mrkesrbei, rrngem, meg mye glee inspirsjn. mr i IL. Dee gjør vi inn p vs v rlige vslppe g i hyggelige mgivels. lek, m s flkehelsebygging, febygge rbei, beels feire be jul ny r. nleggsrbei me m. Vr gsjem ssile megemøevikj,jeg ekke kke ikkelle vil mmine vn vi hr mye be gjøre se gruppe gjnm bln nne minisrsjn, felles Jeg vil mine ff fnsisk inegring i smfunne, nevksbygging, vil lle vn fnsisk ig f smfunne. Jegk h ikke bre p irevi il nese r. M føre l ee skl gjøre vrelle juleflemø(rsmø), AA, spsfum ungmsr. innss gjnm hele sise s vre plss, res rus kriminlie. I illegg skp s frem innss gjnm hele e sise re. re.vitkk Jeg ønsk e lle lek, m s flkehelsebygging, febygge rbei, beels feire be jul ny r. M skl vi vieuvikle ss m vi s he inspirsjn uøve sm gjnm si virke hr mrk IL p glee. J, vi v vr rbei m. Dee rbeie rikig G Jul e G Ny År. Visjn inegring i smfunne, ssile Jeg vil kke minee f G fnsisk impuls ufr. f isse impulse møene ireskre. Jeglle ønsk llevn Rikig Jul e se jeg s pris p nevksbygging, pprikig sl v. Tus kk Visjn Grsrplss, res rus kriminlie. I illegg skp vi s innss gjnm hele e sise re. Jeg ønsk e lle inspirsjn, innf G År. lle smm!hr vi iniiiv il e smrbei BjørnNy Thøm IL skl være e lee ireslg be p nel glee. J, mr vi v vr m. Dee rbeie rikige G Jul e Nypln. År. Vi Thøm nurlige me erbei sørseireslge i Bg Sør; Bjørn spslige G e ssile skl være Visjn Smrbeisprne se jeg s pris p pprikig sl v. Tus kk priv i uvikling v iresilbue i. Bjrg Gneis Klnsei Smørs. Dee smrbeie Le s el v e ireslgs hvg s rrnvisjn Grsrlle smm! Bjørn Thøm skj p glig le syreliv. Hvf skl vi % v innss gebe knkurrns, j se messkp. I vr jubinel inns s ilil skl n IL.være e lee ireslg be p e spslige e ssile pln. Vi skl være e vr ppfning priie e slik leumsr hr vi hell ikke ligge p smrbei? lsi. Vi hr p Kjnevi ANA IL fremis frii Smrbeisprne priv i uvikling v iresilbue i. s el v e ireslgs hvg s rrnfbillelig me rrng NM p skøy Allrun i mrs, GrsrGlee ge j vr jubi%nel v innss innss il IL. J, knkurr i e glige, be p I uf VMviknkurrns, i spsrill i ugus se messkp. sykkelfesivl i mi. Jeg ellesskp leumsr vi hell ikke ligge plsi. hr p Kjnevi iresre. Vi knkurr bln nne mvimelemm, ANA IL fremis frii vil shr nevne leke sm sis vins snøfhl Trygghe fbillelig rrng NM p skøy Allrun itln mrs, øknmiske M p bre elgrsrgje ssme imil sn il nleggsi. rrnge fle ee skirn Glee Hnlekrf % v innss innss il Visjn IL. VM i rvei spsrill i ugus sykkelfesivl ie mi. Jeg nel vvr virksmhe. Smsm ireslg hr videe mye v n e nml. hr vismme gj i ellesskp vil s nevne leke sm sis vins snøfhl Visjn ufringe. I v vi lev h illegg il rrnge mnge sm i, seknkurr løp/sevn/ GrsrTrygghe IL skl være e lee ireslg be p gje ss sn il rrnge skirn p Tln nel fe inspirsjn fr hvnre. Slikfle e s me ss. cup. Vi ii hr e g rnme sm rrngør. De Hnlekrf %spslige v innss innss il ssile n IL. pln. Vi skl være e e Visjn rvei n esmmhg sm Dee hr vi gj i Jeg k ne pseg. minisrive ruin, i rveli hvg g nml. me priv i uvikling v iresilbue i. Visjn illegg il s rrnge mnge gell sm ss se løp/sevn/ øknmi regnskpsruin, fringsuveksling, GrsrVi hr se ppgv fn innf nlegg. e lee ireslg be p Vinn - vinn! %rkinns Spillke e nel De Spill s ilil skl n IL.være cup. Vi i kmmune hr e g rnme sm rrngør. spsfum, innkjøp rrngem. Bg prii uvikling v Slhug v innss e spslige e ssile pln. Vi skl være Kjnevi ANA IL fremis frii i rvel hvg me seg. Iresprk. Vi hrg smilige fremheve pln f repriv i uvikling v iresilbue i. Vi hr s se ppgv fn ss innf nlegg. GrsrVerøre rrngem jeg sk inspir v hbiliing/ubygging v hy knskje e sm Glee Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! - vinn! %nel Spillke Spill rv k innss e inns s il IL.Vinn Bg kmmune prii uvikling v Slhug Lgun bllfes. De e klubbhus smrbeisprsjek mellm sr nærmes bygge ny p Nesun Ires-Les l ellesskp m Grs Grsrnel r nel p www nil.n Kjnevi ANA IL fremis frii Iresprk. Vi hr ilige fremheve pln f re-v fbllgruppe i sm e fem nevne ireslge. I 2011 prk. Vi hr nleggsuvlg/byggekmie f hv Trygghe Priie ppgv Grsrhbiliing/ubygging hy knskje egje sm Glee Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! elk l 212 lg v v 3000 spille, ne sm isse prsjeke. Hnlekrf Vinn - vinn! %ilrv Spillke Spill k innss e IL s nelgrsrnel inns il IL. sr nærmes bygge nyreje klubbhus Nesun Ires-Les l ellesskp m Grs Grsrnel r nel p www nil.n Lgun bllfes il sørse 11-urning Jeg skl hell ikke glemme lle ep fle irespresprk. Vi hr f hv v Anlegg Trygghe Priie ppgv i sjne Nge(um Nwy Cup). e Pinivielle funksjnærsi Priie ppgv. smnleggsuvlg/byggekmie skpes be innf gr Priie ppgv. Priie ppgv. Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! isse prsjeke. Mrke/Øknmi Hnlekrf elk v 100 frivillige il sekreris jes, kisk, %ilrv Spillke Spill k innss e IL s inns il IL.Vinn - vinn! i lgspille. H k jeg like mye p kele uø- Grsrnel Les l m Grs Grsrnel r nel p www f nil.n Jeg skl hell ikke glemme lle e fle irespres Orgnissjn rrngemskmié mm. sine egne ml e se nvs sei v seg selv Anlegg Priie ppgv Priie ppgv. sjne skpes be innf Esjnle nnesm inspire eksempel peeinivielle g Spill Rekruing Anlegg Anlegg innsjnle pressjn smsmrbei vregr iresvinn - vinn! Spillke rk e Priie ppgv. Sø S ø v vr r frivillige rb rbei ei i v vr r nærmi nærmiljø! iljø! Mrke/Øknmi i lgspille. HVM-søkn k jeg likei mye p kele uø-il Grsrnel il Spslig IL prsess run sykkel Vi i Mrke/Øknmi uøve hr pres. Mrke/Øknmi Les l m Grs Grsrnel r nel p www f nil.n Orgnissjn e in Gr m vs sei v seg selvi sine egne ml se n-e ll he visjnære sykkelgrupp sm ee» b Orgnissjn vin he pln m innevære r «lufe e rrnge Kmmuniksjn iljø!n Orgnissjn nærmiljø! eiøi Rekruing Sø S ø v vr r frivillige S rb rbei v vr r nærmi Anlegg sjnle innsjnle pressjn sm iresvinn - vinn! Spillke Spill inn i ireslge. MeDee s psiivie gikk e vie irespliisk seminr. seminre vre n s vl il rke Anlegg Rekruing Les l m Grs Grsrnel r nelgrsrnel p Rekruing www nil.nil Spslig IL Mrke/Øknmi uøve hr pres. Mrke/Øknmi s Spslig E prk fr e in Gr m ll b Orgnissjn vi he pln m innevære r rrnge e Priie ppgv Kmmuniksjn Spslig iljø!n Orgnissjn Kmmuniksjn eiøi vvrr Sø S ø v vr r frivillige S rb rbei nærmi nærmiljø! Vinn - vinn! Spillke Spill rk e IL Grsrnel il irespliisk seminr. Dee seminre n vl il Rekruing Kmmuniksjn Lguneprk Lguneprk I snr 90 r hr Ireslg vær me p gi fle gsjn psiive pplevels ireslig ssil i vr se byel www w3..fnil.n Sife mrs 1920 n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Lguneprk Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u e blir n n innss premie I snr 90 r hr spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve smvær lpin, ire Ireslg www w3..fnil.n Sife mrs 1920 pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi skiskying melngrn, p gi fle skøy hr vi gsjn n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive rike miljø, rss ireslig ssil G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm useklimiske i vrvre se byel. f n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr egis e e. i fing regisr rivillighesregise. hl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Lguneprk Innf vine spi f 90, blir øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill f, søe u e blir n n innss premie I ll snr rgi hril s Turnsm gir mnge spill rregisre egisr e v sø vil e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn Ireslg vær www w3..fnil.n Sife mrs 1920 pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnær. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnær. grunnlegge lngrn, skiskying me p gi fle mesringspplev skøy hr vi gsjn n IL si g.nr. : si g.nr. 318 else. fle iniiivpsiive pplevels rike miljø, rss ireslig ssil G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm usevrehnbllgrupp klimiske fvr seell byel. n ppfr pff r n melem melemm, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i ning i lge ffing iing rregisr egisr IL i p rivillighesr egis e e.mmr, ffelre, rivillighesregise. lær e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk hnling me Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u e blir n n innss premie I snr 90 r hr bll. brn Turnu gir mnge spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve smvær lpin, ire Ireslg www w3..fnil.n Sife mrs 1920 grunnlegge pp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi skiskying melngrn, p gi fle Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi gsjn friire relse. n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive isjnsrike ire rike miljø, rss ireslig ssil sm bruk vei Hnbllgrupp G rsrn el gr ikke ikke uv uv innss innss ell pr p emi in,, m k spill ff.. use mm i illegg il e Grsrnel premi kmm useklimiske i vrvre se byel. f n IL p ppfr pff r n melem melemm, mmr, ffelre, elre, sup suppe ppe lle nre n re i nærmiljøe nærmiljøe il regisre regisre spillke spillkre si i Irg snr 90 hr il r ning lge ell ffing iing rregisr egisr i rivillighesregis e e. rivillighesregise. lær e unge smhl. N sk T ipp ping il søe søe IL sm me me fr f r mil il si rbei rbei e f f e unge hpefulle hp pefulle i nærmiljøe. nærmiljøe.. 5 % v v Nsk Ireslg www w.fnil.n msjn f e vær hnling me Sife mrs 1920 Innf vine spi ll f, f, blir gi il s øe ff n IL u e blir n rreksjn eksjn i inns s ell pr emie ff e sm spill søe u 3.e n innss premie me pell gi fle f umnge bll. Turnsm gir mnge spill rregisre egisre v sø e n IL,, m k nye n IL il spillek e i.. D e gjør k less v e spill.. vil søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn gsjn skpe ge repp gi IL si gnissjnsnumm gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi grunnlegge lngrn, skiskying psiive pplevels sul psiiv Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi ireslig ssil ppmksmhe friire r- il De D e hr inging ing ing si m p g.nr. ell vinn p084. spille sp pille Spillke Spill keiniiiv il Nsk selve s e nøkkel selv nøkkel il GrsGrssnIL si : si g.nr. 318 else. fle ivr vrbyel. se byel. n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm elr e, sup suppe i lle. D nre n nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e u r bl e hell b hi nærmiljøe ll ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. rrnel. nel. Du Dfu ls regisr reg g isrr, f fffelre, kunne kunne gi gpp i e isjnsrike ire rike miljø, rss N sk T ipp ping søs e n me fr f r mil il Hr rbf e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe sm me si rbei f i nærmiljøe. 5 % v f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rsil v innss in inil ilg gnissjn gnissjn sm bruk vei s ell rsr eln ikke uv uv inns p pr emi in,, m k spill ff.. use n mm i illegg il e Grsrnel gr ikke innss premi kmm usehnbllgrupp vre klimiske fipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll f, f r, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e blirt n innss premie ell fin ng ønsk. Nr ø u hr frem fing ønsk. frem Irg snr 90 hr il r ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr egis e e. i fing regisr rivillighesregise. lær e unge smhr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse hl. ønsk srregisre ø e, bliree e regvil issr peeg spil ll. k regisr sm spill. søe, egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve sm lpin, ire Ireslg www w.fnil.n msjn f e vær Sife 3. mrs 1920 by by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. ikke. hnling me D me sikril gnissjnsnumm mk nsnumm blir søe søeil hvkmmisjnær. g ng Dme sikr mk in hv gng pp gi n gnissj k m mmisjnær. ppgi si skiskying melngrn, pell gi fle mnge f spill sbll. selvf følgelig ø brn u e e gr p beksning v selvfølgelig u e v u Turn gir- mnge skøy hr vi gsjn innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge regrunnlegge n IL si g.nr. : si g.nr. 318 flepplevels iniiivpsiive lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing mesringspplevrike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe il De e hr inging ing ing si m p il e vinn p spille sp pille Spillke Spill k ilfriire Nsk selve suv selv ev nøkkel nøkinnss kels il GrsGrell ss- pr rg r sr el ikk e u inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Grsrnel gr ikke premi kmm useelse. vre klimiske fi vrbyel. se byel. n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm r, f elr e, sup suppe e i lle. D nre n r nærmiljøe nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e uegis bl e hell b hi lle. ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. vr rrnel. nel. Du Df u ls regisr reg g isr fffelre, kunne kunne gi gpp i ning lge ell f ing r egisr i r ivillighesr e i fing regisr rivillighesregise. isjnsrike ire hl. N sk T ipp ping søs e n me fr f r rbf e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe me mil il Hr si rbei f i nærmiljøe. 5 % v f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rsil v innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n sm vei ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll fbruk r90, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill f, søe u e blirt n innss premie ell fhnbllgrupp in ng ønsk. Nr ø u hr frem fing ønsk. frem Irg snr r hr il lær e unge smhr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse ønsk s ø e, blir e regvil issr peeg spil ll. k søe, ee regisr sm Turnsm gir mnge spill. rregisre egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve ire lpin, brn Ireslg vær by by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. ikke. www w3..fnil.n msjn e nsnumm hnling me D me sik ril f mk blir søe søeil hvkmmisjnær. g ng Dme sikr mk in hv gng Sife mrs 1920 pp gi n gnissj k m mmisjnær. ppgi si gnissjnsnumm grunnlegge lngrn, skiskying Klipp u! me p gi fle spill sbll. selvf følgelig ø ell uf e e gr p beksning v selvfølgelig u e v u-mnge mesringspplev skøy hr vi innss gsjn in ellge pr emi G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe re-in. Gr n IL si g.nr. : si g.nr. 318 else. fle iniiivlle spille e il Nskpplevels, bse brse fr fr lx Ex r., lx Exr. psiive sul psiiv Sykkel, iing rike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe friire rellk G rsr el gr ikke uv uil v innss innssspill p pr emi in,, k. use - ing si m p n mm i illegg Grsrnel ikke premi kmm usede D e hr inging ing ell vinn p spille sp pille Spillke e il Nsk Tm ipping selve s e nøkkel selv nøk kelil il e GrsGrss- spill ff. vrehnbllgrupp klimiske fvr seell byel. n ppfr pf m r n melem melemm, mm elr e, sup suppe i lle. D nre n nær miljøe regisre regisr spillke spillk rr e u r bl e hell b hi nærmiljøe ll ikke ik kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. byel. ning lge ffing iing rregisr egisr IL i p rivillighesr egis e regisr ivr rivillighesregise. rrnel. nel. Du Dfu ls spille re. eg g isrr, f fffelre, kunne kunne gi gpp i e isjnsrike ire lær e unge smhl. T ne me eg il in kmmisjnær. Visil ILss N sk T ipp ping sø eg.nr. n me fr f r rb e eksempel ei f e unge hp p00 efulle nær v Nsk v inns søe me mil ilwww si rbei f i nærmiljøe. 5 % v Hr f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rs v innss in inil ilsm gnissjn gnissjn n in.nf sm bruk vei hnling me Du blir regisr 5%e v in innss gr il vr T ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke fem krn grs ireke il emie mk Innf vinspi ll f r, blir gi il s e f n IL u e e blir n i inns f e sm spill f, søe f u n innss premie f ell fing fin ng ønsk. ønsk.iresrbei. Nr ø u hr funne frem frem il Irg snr 90 r hr il bll. brnsife 3. mrs 1920 Turnu gir mnge hr pil spillek pluk ke u. u. P remi blir like s k - unse ev m Premi in s unse ønsk srregisre ø e, bliree e regvil issr peeg spil ll. k regisr sm spill. søe, egisr e v sø n IL,,spill. m nyeselv n ILplukke e i..ind e gjør less e spill. e søe knye spilleke De kles ve ire smvær lpin, Ireslg www w3.n.fnil.n msjn f e Sife mrs 1920 by by eg v v Grsr el ell ik ke. Grsrnel ikke. grunnlegge D me sik r mk s ø e h v g ng Dme sikr mk in blir søe hv gng pp gi n gnissj nsnumm k m mmisjnær. ppgi IL si gnissjnsnumm il kmmisjnær. Klipp u! lngrn, skiskying n IL si si g.nr. g.nr. : me pell gi fle mnge f spill - selvfølgelig s følgelig selvf ø u e e gr p beksning v u e v Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi gsjn innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge re friire relse. n IL si g.nr. : si g.nr. 318 ll premi emi in m k innss ell kmm i illegg il fr flepplevels v iniiivpsiive lle spille e il Nsk, bse brse fr lx Ex r., lx Exr. sul psiiv isjnsrike ire Tus kk f i birg! rike miljø, rss ireslig ssil ppmksmhe il De e hr inging ing ing si m p il e vinn p spille sp pille sm bruk vei Spillke Spill k il Nsk suv selv nøkkel nøkinnss kels il GrsGrell ss- pr Hnbllgrupp G rsr el ikke selve uev inns p emid in,, m k ell spill ff.. use mm i illegg Grsrnel gr ikke premi kmm usevre klimiske ivr vrbyel. se byel. f n IL p ppfr pf m r nspille melem melemm, mm r, f elr e, sup suppe e i lle. D nre n r nærmiljøe nærik miljøe regisre regisr spillke spillk rr e uegis bl e hell b hi kke k belse b bels l ile e ne f veær eg rsr givsi. i i. Du blir f være grsrgiv. rrnel. nel. Df u ls regisr reg fffelre, kunne kunne gi gpp i rg il ningdu lge ell ffing isr ing rregisr egisr i rivillighesr e lle. ikke i rivillighesregise. lær e unge smhl.t ne me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. N sk T ipp ping sø e n me f r rb e ei f hp p00 efulle nær v Nsk il søe IL sm me fr mil il si rbei f e unge i nærmiljøe. 5 % v Hr f fhpefulle krn Lmiljøe gir gi.r. Nsk f eksempel spil f krn p L innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in il gnissjn gnissjn n msjn f e hnling me Du blir regisr 5%ell v in innss il vr ipping frreksjn em eeksjn krn sm irell eke pr mke krn grs ireke il emie mk Innf vine spi ll f, fgr r, blir gi il s e funne ff n IL il u e n fem i inns ff e sm spill søe u e blirt n innss premie fing fin ng ønsk. ønsk.iresrbei. Nr ø u hr frem frem f 3. mrs 1920 umnge bll. ellsife selv hr p pluk ke u. P r emi in blir like s unse e m plukke u. Premi in s unse ønsk s ø e, e e r eg is sr spil ll. søe, blir ee regisr p eg sm spill. Turn gir mnge brn spill. r egisr e v vil sø e n IL,, m k n y e n IL il spillek e i.. D e gjør k les s v e spill. regisre søe knye spilleke De kles ve ire sm lpin, skpe ge re b y v Gr sr n el ell ik ke. by eg v Grsrnel ikke. D me sik r mk s ø e h v g ng Dme sikr mk in blir søe hv gng pp gi. : n977 IL si gnissj nsnumm il kmmisjnær. km mmisjnær. ppgi grunnlegge lngrn, skiskying n IL si si g.nr. g.nr gnissjnsnumm 084. Klipp u! sul psiiv spill - selvfølgelig s følgelig selvf ø u e e gr p beksning v u e v Sykkel, iing mesringspplev skøy hr vi innss in ell pr emi in. G Gr sr nel gjele p innss in premi Grsrnel gjel ppmksmhe friire r- il De D e hr ing ing si m p g.nr. ell vinn p084. spille sp pille Spillke Spill k einiiiv il innss Nsk spremi selv e nøkkel nøkkel il GrsGrs snil si : si g.nr. 318 else. ll selve emi in m k ell kmm i illegg ilinging fle v lle spille e il Nsk, bse b rse fr l e., fr lx Exr. i.d u blir bl b hlx ll ikke ik kex k rbelse ke b bels e kk f værebirg! g rsrrgiv. i. Du hell ne f være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m ls spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike ire Tus f i rike miljø, rss f eksempel spil f f krn krn p L gir gir Nsk f innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in ilg gnissjn gnissjn sm bruk vei s ell pr rsr eln ikke uv uhr v inns p emi in,, mlk spill ff.. use n mm i illegg il e Grsrnel gr ikke innss premi kmm usevrefing T ipping fem fem e krn krn sm gr ireke ireke il mk mke ell fhnbllgrupp klimiske in ng fønsk. Nr hr funne frem frem il ønsk. rg il ning lge ell ffing iing ke rregisr egisr i rivillighesr egis eunse e. e m rivillighesregise. lær søe, e hr p pluk u. P r emi in blir like s plukke u. Premi in s unse hl. ønsk s øunge e, blir smee regisr regissr p eg sm spill. spilll. T neselv ee me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. msjn f e by eg v v Grsrnel Grsrn el ell ik ke. by ikke. hnling D me sikr me mk mk in blir søe søe hv hv gng g ng Du blir Dme sikr regisr 5% v in innss gr il vr iresrbei. mnge ell f spill s selvf f ølgelig ø u e e gr p beksning v selvfølgelig u e v Sife 3. mrs 1920 bll. brn Turnu gir mnge innss in ell pr emi in. Gr G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel skpe ge regrunnlegge Klipp u! n IL si si g.nr. g.nr. : lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing mesringspplevppmksmhe il De D e hr inging inging si m p ell vinn p spille sp pille Spillke Spill k e ilfriire Nsk s e nøkkel selv nøkkel il GrsGrss r- selve else. mf v innss kmm illegg il. i u blir bl ell b hll ll premi ik kemi k belse ke b bels l in e ne e fk være g risr rgiv i.. D Du hell ikke være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m lsire spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike Tus kk f i birg! Hr f f eksempel spil f f krn krn p L L gir gir Nsk innil inn il ffem em p prs rs v v inns innss s in in il gnissjn gnissjn n sm bruk vei T ipping fem fem e krn krn sm gr ireke ireke il mk mke ell fing fhnbllgrupp in ng ønsk. ønsk. Nr hr funne frem frem il rg il lær e smp il in pluk ke kmmisjnær. u. P remi invis blir like s g.nr. - unse e m u. Premi in s unse ønsk s øunge e, blir ee regisr regissr p eg sm spill. spilll. T neselv søe, ee mehr egplukke ILs b y v Gr sr n el ell ik ke. by eg v Grsrnel ikke. msjn f e hnling D me sikr me mk mk in blir søe søe hv hv gng g ng Du blir regisr 5% v in innss gr il vr iresrbei. Dme sikr Klipp u! spill sbll. selvf følgelig ø ell u 3. e e gr1920 p beksning v selvfølgelig u e v f Sife mrs u-mnge innss skpe in ellge pr emi G srnel gjele p innss in premi Grsrnel gjel re-in. Gr n IL si si g.nr. g.nr. : lle spille e il Nsk,, bse brse fr fr lx Ex r. lx Exr. sul psiiv Sykkel, iing ppmksmhe friire r- il De D e hr inging si m p ell vinn p spille sp pille Spillke Spill kv e il innss Nsk spremi selv e nøkkel nøkkel il GrsGrs sll selve emi in m k ell kmm i illegg ilinging i u blir bl hell b h ll ikke ik kke k belse b bels l e e kk f værebirg! g rsrrgiv. i.. D Du ne f være grsrgiv. vr byel. rrnel. nel. Du Du m ls spille regisr reg gisr f f kunne kunne gi gi isjnsrike ire Tus f i Bg 5 5 Bg Bg Bg Bg 4 4 lex Reklme AS Nere Nøvei Rl Rekruing Les l mt Grs Grsrnel r nel p www nil.n ne me eg il in kmmisjnær. Vis ILs g.nr. Bg nr lev spillinns ppmksm p; Grsr vil møe eg unse m vi nsk-ipping.n, p Vi hp velg søe gi Grsrne

5 ANAvr UNGDOMSRÅD Hll vi e nyppreee ungmsre! P rsmøe i Il ble e besem mn ville ppree e ungmsr i lge. Re skulle h ni melemm, fr hv gruppe. I g re i gng besr v le Cecilie Hnnevig (skøy) nesle Kr Elisbeh Hns (friire). Melemm Snre Emil Snl (lpin), Mle Mzgi (hnbll), Hkn Snv (iing). Gruppe ski/skiskying, fbll, urn sykkel mngl represn i skrive sun. Teks f: Else Lche Rl vr ønsk -melemme skl bli kj me ungmsre es rbei hr f invjue Cecilie Hnnevig, usisisk le. - Hv e sm gjør e vil være me i ungmsre? - Vr ugngspunk lle vi i re gle i iree vre vi lik være i IL. Nr vi s s e skj e frfll i gruppe i ungmsl, ønsk vi kunne gjøre ne me e. Vi m e ssile live i gruppe vikig i ne smmhg vi r e v s beyning uøvne fr møes p vs v gruppe. De bør skje be p ring i ssile smmhg. Av eg fring ve vi s hv vikig e f ring miljø e ne elre uøvne, sie, hr lys il være smm me e ne yngre. - Dee høres spne u. Hv k e gjøre f f ee il? - Be e sm ss s e sm ss ne minre, rg hvnre. De f eksempel vk kjek ell særlig mive sse p ppniv u lgkm! Vi vil sse p vnskp mellm lle uøvne, unse ssingsniv. lykkes me ee rg vi kunne reffes p vs v gruppe. De gjel be p ring i ssile smmhg. Le i ungmsre: Cecilie Hnnevig gle seg il møe ungmme. - Kn nevne knkre hv ee kn innebære? - Vi ønsk f il fellesring p vs v gruppe. Vi he fl smling i Srnebrm smm me Enre R i smm. Vi ønsk fle slike reff, gjne vr høs m smrbei me Enre hns me jbbe p. Vi s s f ss vi kn f il smling f ungm e Iressklemell f brn. Vi ønsk ungmme skl f prøve fskjellige ire nr e begynn g rø v ire e uøv. Vi ønsk mell vr, i illegg il kje ire i, skl h plss f ufplike smling me vlleybll, bskebll, fbll, hnbll ns, f nevne n. Muligs kn ee rives v e unge selv. De skl være e g illegg/lniv il ppssing. Vi hr pln m Quiz-kvel. Vi i ungmsre vil sre isse felleskvele, m s ønsk vi e fskjellige gruppe skl nsvr. Vi vil hele i være pne f ie fr melemme. Df e s vikig vi hr fr hv gruppe i re. - Ryke si e blir spne julesmling? - J, bslu! Mng 19. esemb m uøve mellm r hle leig. Vi hr k være ringsfri ne g. Vi invi il skikkelig julefes p vs v gruppe. Innbyels ligg p nee vi bruk førs il møll-prinsippe. - Hvilke fel r e ungmsr kn h f IL? - Vi gl f ee re ppree! Hvesyre hr sg e vil h ss lye il ss. De se vi pris p. Til gjgjel vil f fle gsje ungmm. Ungmm sm vil være gsje i ireslge uv ringe. Gjnm ungmme blir kj me hvnre p vs v gruppe, vil s felre bli kj me hvnre. Vi r sm uøv gr lei, vil e me e slik smrbei være lee f kele prøve v e nre iree i lge, i see f rppe u. Vi kn s hjelpe hvesyre il se IL sm e lg mlbære ungmmes nk, ie behv. - Tr e n fel f eg sm psn el i ungmsre? - J, bslu! Vi hr ie sm s. Vi vil lære prsess me see iee vre u i live. I illegg lær vi smrbei gnising. De vil gjele be inn i grupp vr u m hvesyre nre. Jeg r l ee kn h s beyning p i fremiig CV. Og s fr vi mnge nye, ge vn! - Din ppfring il ungmme i IL? - Engsj e me ss. Km me ie. Bruk ss kiv, vi il f e. Gjør re vikig, slik vi unge kn pvirke fremis IL. 5

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om:

... og mykje meir - God lesing! I denne utgåva av Leikanger kyrkjelydsblad kan du blant anna lese om: I denne utgåv v Leiknger kyrkjelydsbld kn du blnt nn lese om: Kyrkj er hekl inn i våre liv, seier Henning Rivedl Grunnlovsjubileum 2014 - Leiknger, Leiknger kyrkje og hendingne i 1814 Om å leve enklre

Detaljer

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

PRiSLiSTE. DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER

PRiSLiSTE. DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER PRiSLiSTE DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER 2014 2 Våre kommunikasjonskanal Arbeidblad AS Organisasjonsnumm: 979 889 496 MVA Avisdrift Romike AS Organisasjonsnumm: 996 459 713 MVA Postadresse: Postboks 262,

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer