Årsrapport Biva Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1"

Transkript

1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport

2 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes kommuner. Bedriften er delt i to avdelinger, en avdeling i Grimstad, og en avdeling på Birkeland. Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV med tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB)og eventuelle andre tiltak i kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad. Hovedmålet med VTA er å gi arbeid og attføringstilbud til mennesker som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg arbeidsmarkedets øvrige tilbud. Hovedmålet med AB er å gi mennesker bistand for å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet. Som leverandør av velferdstjenester arbeider vi med enkeltmennesker og deres behov for mestring og kvalifisering. Vi vil med utgangspunkt i vår visjon- bidra til arbeid og livsglede og vårt verdigrunnlag som er respekt, likeverd og arbeidsglede, tilrettelegge for og gi våre deltakere mulighet til å bruke sine evner og ressurser på en god og givende måte. Vi skal gjøre dem i stand til å ta kvalifiserte og gode valg samt bidra til å gjøre dem styrket i det å ta ansvar for eget liv. Vi ønsker at vårt verdigrunnlag sammen med vår kvalitetspolitikk skal være gjennomgående i alt vårt arbeid for å nå disse målene. Biva tilbydde i 2014 tjenester innen tiltakene VTA, Arbeid med bistand, Jobbklubb og Avklaring «Raskere tilbake». Vi har i hatt høy aktivitet innen våre tiltak, og hadde i 2014 totalt 267 deltaker gjennom i alle våre tiltak og samarbeid med over 200 arbeidsgivere/samarbeidspartnere. Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med vekstbedriftene i fylket og dette samarbeidet har gitt oss flere nytteverdier, kvalitetssikring av tjenester, felles tiltaksmaler og samarbeid om levering av tjenester er noen av de områdene vi samarbeider om. Startet i 2014 opp et arbeid med å se på mulige samarbeidsformer med attføringsbedriften Avigo, og fortsetter dette ut i Denne årsrapporten er tilgjengelig for våre interessepartnere/samarbeidsparter. Den vil bli gjennomgått med vår hovedinteressepartner og finansiell interessepartner (Nav) i første samarbeidsmøte 2015 og i styremøte med Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune. Dagfinn Aas Daglig leder Grimstad kommune Birkenes kommune Lillesand kommune Biva as Årsrapport

3 Innholdsfortegnelse Innledning s.2 Innholdsfortegnelse s.3 Intern organisering s.4 Arbeid med bistand s.5 VTA Varig tilrettelagt arbeid s.7 Jobbklubb s.11 Avklaring s.12 Samfunnsbaserte aktiviteter s.12 Innovasjonsprosjekter og forbedringstiltak s.13 Samarbeidspartnere s.13 Kompetanse/ utvikling s.14 De største hindringene og utfordringene vi møtte i 2014 s.14 Tilbakemeldinger/ Klager s.14 Planer for 2015 s.15 Distribusjonsliste s.15 Vedlegg til rapporten: 1. Brukerundersøkelsen m/ resultater vist i søylediagram 2. Organisasjonsplan 3. Kompetanseoversikt 4. Regnskap for 2013 (Vedleggene ettersendes hvis ønskelig) Biva as Årsrapport

4 Intern organisering pr Styret Selskapet eies av kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand med hver sin 1/3. Styret består pr. d.d. av: Styreleder: Hans - Thomas Nicolaisen, Lillesand kommune Nestleder: Elisabeth Kjellevold Pfaff, Grimstad kommune Styremedlemmer: Merete Foss Nielsen, Birkenes kommune og Olav Torve, ansattes representant. Ansatte Daglig leder: Dagfinn Aas Attføringskonsulent: Per Torfinn Andersen Arbeid med bistand: 500 % stilling totalt fordelt på følgende tilretteleggere; Avdelingsleder Hakon Haaland Tilretteleggere; Elisabeth Mosvold, Anne Karine Seland, Veronica Stornes, Jorunn Fjærbu Seppola, Oddvar Iversen, Kim Andre Larsen og Vibeke F Kjøs Varig tilrettelagt arbeid: Avdeling Birkeland Avdelingsleder Grete Muren Arbeidslederne Vidar Svendsen Arbeidsleder Dag Urdalen Avdeling Grimstad Avdelingsleder Bernt Løvsland Arbeidslederne Lillian Stautland, Tove Tynes, Olav Torve og Torunn Austefjord Avklaring og Jobbklubb Tiltaksansvarlig Vibeke Hasselø Jobbveileder Elisabeth Mosvold Jobbveileder Sissel Haabesland Biva as Årsrapport

5 Arbeid med bistand (AB) Det har vært et utfordrende år i 2014 med krevende avklaringer for å få frem et mål hos deltaker. Vi har oppnådd et formidlingsresultat på over 60 % og er alt i alt fornøyd med det resultatet ut i fra forutsetningene. Resultater i 2014 Nøkkeltall: (Arbeid med bistand har 48 plasser i tiltaket + 12 plasser fra totalt 60 plasser.) Gjennomstrømning i AB - Biva as fra til : Gjennomstrømning i AB Antall deltakere pr Inntak i løpet av året 47 Antall deltakere pr Utskrivninger fra AB resultat i 2014 Utskrivinger 2014: Aktive tiltak: 28 Arbeid 18 Utdanning 1 Andre tiltak 3 Passive tiltak: 6 Antall deltakere som sluttet i løpet av året: 28 Totalt antall Totalt antall År Antall Grad av resultat ihht bestilling fra Nav avslutta Arbeid Utdanning Andre attf. Trygd Med. Annet saker tiltak attføring stk % 64 % 4 % 12 % 24 % stk % 54 % 2 % 0 % 24 % 9 % 11 % stk % 45 % 10 % 0 % 13 % 27 % 5 % Kommentarer til tabellene ovenfor: Vi har i 2014 skrevet ut 28 deltakere % av disse er skrevet ut til ordinært arbeid. Dette er i tråd med resultat kravet til Nav på 60 %. Av de som er skrevet ut i passive tiltak har alle sammen fått prøvd seg i et ordinært arbeid. De fleste har dermed vært i et arbeid igjen etter mange, mange år uten forsøk i arbeid. Hensikten og bestillingen har vært avklaring av sin arbeidsevne, og vi anser det som et godt resultat for den enkelte person dette gjelder. I tillegg har vi hatt 14 søkere til AB som vi har gjennomført flere samtaler med og bidratt til avklaring av deltaker på denne måten uten at de er blitt regnet som aktive i tiltaket. Biva as Årsrapport

6 Varighet/ gjennomstrømning Varighet i AB: Antall deltakere i hver < 2 mnd. 2-8 mnd. 8-13mnd 13-24mnd 24-36mnd Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Gjennomsnittlig gjennomstrømning i 2014: 14,9 måneder Kommentar til tabellen: Varighet i tiltaket kan indikere noe om hvor lette / tunge deltakere som er innsøkt i Arbeid med bistand. Som vi ser av tabellen ovenfor er det 5 av 28 som har vært i tiltaket i over 2 år. Vi anser det som nødvendig at enkelte deltakere har muligheten for å være i tiltaket over lengre tid, selv om målet er å ha raskest mulig gjennomstrømning i tiltaket. Alder Alder på deltakere i AB: < 20 år år år Over 40 år Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Diagnoser Diagnoser for de som ble skrevet ut i 2014 sammenlignet med tidligere år: Prosent Kommentar til tabellen: Tabellen fra 2012 til 2014 viser økning i gruppen som har et rusproblem. Rusproblemet er også avdekket for flere av dem som ikke ble skrevet inn i tiltaket. Tiltaket har god kompetansen på rusavhengighet og kan dermed i større grad avdekke denne utfordringen. Vi tror at dette er noe av forklaringen. Samtidig ser vi den samme tendensen som forrige år med en overvekt av psykiske lidelser som hoveddiagnose. Det er også viktig å få frem at nær alle som er skrevet ut i 2014, også har en kombinasjon av flere diagnoser. Kolonnene viser det som regnes som hoveddiagnosen i bestillingen fra Nav og/eller som et resultat av avklaring i AB. Biva as Årsrapport

7 Resultat fra brukerundersøkelse Det vi kan lese av tilbakemeldingene gir oss noen indikasjoner på hva vi gjør bra og hvor vi har områder som kan bli bedre. Vi tror vi ligger så høyt da det er stor grad av individuell oppfølging og en bevissthet rundt deltakers ressurser og målsettinger. Resultatet for 2014 viser at vi har klart å opprettholde de gode resultatene. Figuren viser et av spørsmålene sammenlignet med de foregående årene. Oppgitt i prosent Veien i Arbeid med bistand Innsøking fra Nav Bestillingen fra Nav og målet i den enkeltes sak kan variere, men formålet skal være å få tiltaksdeltaker i jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Inntaksteam/ samarbeidsmøter med Nav I 2014 ble det foretatt endringer i samarbeidsavtale med våre lokale Nav kontor hvor vi har hatt månedlige møter med de forskjellige nav kontorene. Avtalen regulerer selve inntaksprosessene til tiltaket. Hovedhensikten med team er om mulig å få klarere bestilling inn til tiltaket, og i større grad avklarte deltakere. Det er Nav som har den endelige beslutningen om deltaker skal søkes inn til tiltaket Arbeid med Bistand. Modellen viser prosessene i AB Biva as Årsrapport

8 Varig tilrettelagt arbeid Nøkkeltall: Antall godkjente plasser pr Antall solgte plasser utenom godkjente plasser (til andre enn NAV som f.eks. kommunen m.fl.) pr Antall plasser uten økonomisk støtte pr (utplassert fra skole) 0 Faktiske plasser pr (sum godkjente, solgte og uten støtte) 43 Betaling fra kommune pr. godkjent plass (driftstilskudd) Deltagere etter bostedskommune: Bosatte i Birkeland kommune 7 Bosatte i Grimstad kommune Bosatte i Lillesand kommune 9 Arendal 1 Iveland 1 Totalt 45 Grunnen til at det er 45 arbeidstakere på 43 plasser er at 4 personer er ansatt i 50%. Totalt antall arbeidstakere som sluttet i VTA i løpet av 2014: 5 Ordinært arbeid 0 Sluttet etter eget ønske 4 Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud 2 Alderspensjon 1 Skole 1 Annen VTA (på grunn av flytting) 1 Resultater: Antall Andel som har nådd målene satt i medarbeidersamtalen. deltakere Ja % Nei % 43 (2014) % % 32 (2013) 27 83% 5 17 % 32 (2012) 26 81,5 % 6 18,5 % 32 (2011) % 5 17 % 27 Biva as Årsrapport

9 Arbeidsoppgaver VTA - Avdeling Grimstad Biva AS kan tilby mange varierte arbeidsoppgaver. Sammenslåingen med Kibo har dette året bidradd til å gi enda flere og varierte oppgaver. En viktig arbeidsoppgave for Grimstadavdelingen er «Jobbfrukt». Jobbfrukt er et konsept i samarbeid med Bama. Konseptet går ut på å tilrettelegge arbeid for mennesker med ulike yrkeshemminger ved å tilby levering av frukt til bedrifter i nærmiljøet. Å arbeide med jobbfrukt innebærer mange ulike oppgaver for eksempel plukking, kvalitetssikring, pakking og distribusjon. Arbeidet kan tilpasses den enkelte og bidrar til både arbeidsglede og stolthet. Flere har også i år deltatt på jobbfruktskole. Flere av de ansatte deltar i prosessen med å sortere, veie og pakke frukten. Vi har fått flere sjåfører etter sammenslåingen med Kibo. Disse kjører hver dag ut frukt til kunder. I tillegg er det hjelpemannskap ved utkjøring. Andre arbeidsoppgaver vi har ved Biva avdeling Grimstad er pakkeoppdrag for lokalindustrien (Igland og Isitech), pakking av smykker for Panorama og GullDia, sortering av papir for Direkt Media (Bisnode) og på snekkeravdelingen har vi hatt flere ulike arbeidsoppgaver. Tilgangen til arbeidsoppgaver har store deler av året vært bra, men har i noen perioder vært utfordrende. For eksempel har det vært nedgang i mengden på smykkepakningen. Dette har gjort at vi hele tiden har måttet være på jakt etter nye jobboppgaver for våre ansatte. Bruktbutikken som vi overtok etter fusjonen med Kibo AS har vært en viktig bidragsyter i så måte. Her er et varierte oppgaver både i forhold til henting av varer, sortering, utplassering i butikken, prising og salg. I tillegg har vi i løpet av året fått nye arbeidsoppgaver som: «Candyflower» (blomsterdekorasjon og konfekt/drops i ett), reparasjon av gjærstoler, laging av små flaggstenger for butikk, pakking og salg av strøsand, dekkskifte bil og utkjøring av blomster for blomsterbutikk «Kreativ Blomsterdesign». Vi har også hatt en del personer med på uteoppdrag. Vi har ikke hatt faste personer i utegruppe men vi har hatt en del uteoppdrag der flere har bidradd. Av oppgaver her kan nevnes er forskjellige flytteoppdrag, henting av varer til butikk, satt opp stakittgjerde, tynnet hekk og revet og ryddet et lite hus. VTA - avdeling Birkeland Den største oppgaven på Birkeland er produksjon av ved. Avdelingen produserer og leverer store mengder med ved til privatkunder. Vedproduksjonen involverer et stort antall av bedriftens arbeidstakere og gir oss muligheten til mange gode arbeidsoppgaver som gir mestring og arbeidsglede for arbeidstakerne. Vedproduksjonen er delt inn i flere deloppgaver. Kapping på både stor og liten kløyve, sortering og sekking av veden, få veden på plass på paller, lessing av ved og utkjøring til kunden er noen av de oppgavene som våre arbeidstakere tar seg av. Som et resultat av denne produksjonen har vi mange transportoppdrag i løpet av året. Vi har leveringer til Birkeland og Lillesand, og til Kristiansand og omegn. Vedproduksjonen er kanskje den del av bedriften som blir lagt mest merke til, og som vi er kjent for i lokalsamfunnet. Dette har blitt en merkevare for Birkelandsavdelingen, og har også i 2014 resultert i reportasjer i den lokale presse. Vi synes det er positivt at lokalsamfunnet på denne måten blir kjent med attføringsarbeidet som foregår ved Biva as Årsrapport

10 bedriften. At media er interessert viser at vi utfører noe som lokalsamfunnet synes er positivt, og at det vi holder på med har verdi. Avdelingen på Birkeland produserer ulike paller til lokal bedrifter. Ved monteringsavdelingen varierer type oppdrag og kunder. Flere arbeidstagere er involvert i dette arbeidet. Ny arbeidsoppgave i år har vært montering og sortering for Egeland Plast. Birkelandsavdelingen har fortsatt oppdrag ved nabobedrift Scanflex, og i 2014 er dette blitt videreutviklet. Våre ansatte er blant annet med og pakker spon og kjører truck. Arbeidsoppgavene og samarbeidet med Scanflex er med på å gi et viktig bidrag til det totale tilbud av oppgaver ved bedriften. Arbeidsoppgavene på Scanflex bidrar til at våre arbeidstakere blir plassert ut i en ordinær bedrift, noe som vi opplever som positivt. Utplasseringen i ordinært arbeidsliv fra begge avdelinger Samarbeid med andre bedrifter der våre VTA ansatte er utplassert på en ordinær arbeidsplass slik vi har det både på Birkeland og i Grimstad bidrar til at vi blir synlige i forhold til lokalmiljøet. I tillegg får våre arbeidstakere delta i relasjoner med ansatte i et ordinært arbeidsliv. Vi har i 2014 hatt 9 arbeidstakere som har hatt jobboppgaver innenfor det ordinære arbeidslivet. Rimi, Europris, Conserv AS, Kiwi og Scanflex er de bedriftene vi har arbeidstakere utplassert i. Innsøking og inntak VTA At en VTA plass på Biva er noe mange ønsker viser det faktum at det har vært lange ventelister på å komme inn i tiltaket. På det meste var det 10 personer som sto på venteliste for en plass i VTA tiltaket. Pr er det 4 personer som står på vent og vurderes for VTA plass. I løpet av 2014 har 8 nye personer begynt i VTA ved Biva AS. Brukertilfredshet VTA 2014 I en brukertilfredshetsundersøkelse i desember 2014 blir de VTA ansatte spurt om trivsel og hvor stor betydning jobben har for deres livskvalitet på en skala der 6 er: helt avgjørende betydning og 1 betyr ingen betydning. Undersøkelsen ga følgende resultat: skår svarprosent 6 47 % 5 22 % 4 22 % 3 9 % 2 0 % 1 0 % Undersøkelsen viser at trivselen er god på Biva, og at jobben på Biva er en viktig faktor i forhold til de ansattes livskvalitet. Biva as Årsrapport

11 Jobbklubb Jobbklubb er et Amo - kurs vi har drevet siden høsten 2012, og har nå fått etablert et godt tilbud. Det er et arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til at langtidsledige arbeidssøkere som står tilmeldt nav og som vil ha utbytte av et strukturert og målrettet opplegg i sin jobbsøking, og som kan ha behov for arbeidspraksis for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Målsettingen med jobbklubb er å få jobbsøkere til å oppdage og bruke sine ressurser og kompetanse samtidig som de får se sine muligheter i jobb slik at de kommer ut i arbeidslivet. Kurset er lagt opp som følger: - 5 uker a 30 timer teorikurs - deretter 10 ukers praksis i en ordinær bedrift. Deltakerne på teorikurset får undervisning og veiledning innen: - Individuell veiledning og tips i jobbsøkingsprosessen. - Opplæring i å utforme cv og skrive jobbsøknader. - Trene på jobbintervju og bli mer bevisst på bruken av eget nettverk. - Fokus på bevissthet rundt egen kompetanse, interesser og erfaring, samt markedsføre denne kompetansen overfor arbeidsgivere. - Veiledning i personlig økonomistyring. - Mulighet for å få en relevant arbeidspraksis i bedrift for å styrke sine ferdigheter og få nye muligheter. Praksisperiode i bedrift (10 uker): Deltakerne skal, så langt det er mulig, selv i løpet av teoridelen av kurset ha skaffet seg en praksisplass som er i tråd med deltakers mål og mangel av kompetanse. Kursarrangør vil være behjelpelig ved behov. Praksisplassen skal styrke deltakers mulighet for arbeid. Vi har i kursene fokus på verdien av praksis og komme tidlig i gang med å finne praksisplass. Nærmere alle har fått etablert en praksis som har vært i tråd med sine ønsker og behov. Evaluering av jobbklubb Vi har i 2014 gjennomført 4 jobbklubb med praksis. Vi har fått etablert et godt teorikurs med gode tilbakemelding fra deltakerne. Resultatene i 2014 varierte, og vi merker godt at arbeidsmarkedet har strammet seg til. De fleste har lykkes å komme ut i jobb, og mange lykkes med å finne en praksis som er verdifull og som på sikt kan føre til jobb. Vi har satt tydelige innleveringsfrister som har vært med på å gi oss kursveiledere større kontroll på fremdrift og egenaktivitet hos deltakerne. Vi ser at vi med fordel kan øke den individuelle oppfølgingen da mange har utfordringer som det må tas hensyn til. Dette er ressurskrevende og vi vil derfor se om det er mulige løsninger på dette i Vi har fått etablert et godt samarbeid med flere bemanningsbyråer, arbeidsgivere og bedriftshelsetjeneste som kommer for presentasjon under kurset. Det gjennomføres evaluering fra kursdeltakerne ved kursslutt og tilbakemeldingene er gode. Biva as Årsrapport

12 Avklaring Vi leverer et samlet tilbud på avklaring for alle tjenesteområdene i Aust Agder sammen men med Lisand Industrier AS, ProFlex AS og Mølla Verksted AS. Brukere som tilhører de ulike tjenesteområdene henvises til leverandør i det gjeldende området. Avklaring skal bidra til systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltakerne får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Avklaring har normalt en varighet på inntil 4 uker. Resultater Vi har i 2014 gjennomført avklaring for 87 deltakere, mot 33 i Det har vært en stor økning og over det som var forespeilt fra Nav. Det som gir oss noen utfordringer er at det er uforutsigbart med tanke på bemanning da det er stille i perioder, mens perioden før jul var vi opp i det dobbelte av hva vi skulle ha. Vi ser at de fleste sakene er søkt inn fra Grimstad, men vi opplevde gjennom året en økning av saker fra Lillesand og Birkeland. Har et godt samarbeid med saksbehandlerne og opplever at det er lett å få kontakt med de. Vi gjennomførte et evalueringsmøte med Nav Grimstad, Det var gode tilbakemeldinger og nyttig med felles møtested for diskusjon av levering av tilbudet. Vi har ellers månedlig møte med tiltaksansvarlig i Nav hvor vi får gode tilbakemeldinger på tjenesten vi leverer. Det er med på å holde fokus og bevisste på vår kvalitet. Har hatt et godt samarbeid med de andre vekstbedriftene, og vi har avlastet hverandre med saker i perioder hvor det har vært behov. Vi har fokus på gode maler og verktøy. Vi har bl.a. i 2014 hatt stort fokus på våre sluttrapporter, og utarbeidet en dagslogg som et verktøy for å se på variasjoner i døgnet rundt søvn, energi og smerteproblematikk. Evalueringen fra deltakerne skjer i samarbeid med våre samarbeidspartnere og kan innhentes ved Lisand Industrier. Samfunnsbaserte aktiviteter Biva sine aktiviteter er attføringsarbeid og varig tilrettelagt arbeid, og må i stor grad regnes som en samfunnsbasert aktivitet. Et av våre motto er helse i hver arbeidstime. Gjennom vårt attføringsarbeid mener vi at vi gir våre deltakere et tilbud som er helsebringende for dem. Vi håper å kunne bidra til å flytte personer fra passive mottakere til aktive tiltak/arbeid, noe vi anser som et godt samfunnsbidrag og er økonomisk lønnsomt for samfunnet. Vårt bidrag synliggjøres gjennom det enkelte individs opplevelse av en god jobbaktivitet som gir mulighet til samfunnsbidrag og at de individuelt blir styrket i deres deltakelse i samfunnet. Dette er målbart i våre resultater med tanke på at mange kommer i kontakt med arbeidslivet. Biva as Årsrapport

13 Innovasjonsprosjekter og forbedringstiltak i Tjenesteleveranse; Vi har ved Biva opplevd det som vanskelig med å få nok oppgaver med tanke på vareleveranse. Vi ønsker å kartlegge og vurdere en oppstart av mer oppgaver via tjenesteleveranse da vi opplever å ha økt marked den veien. Oppgaver vi har startet med i 2014 er bl.a. budkjøring, dekkskift. Dette prosjektet vil bli videreført inn i 2015 og vi ønsker å starte med dekkhotell. - Markedsføring; Markedsføring er en kontinuerlig prosess i bedriften. Vi har knyttet til oss et markedsføringsbyrå og målet er å løfte dette arbeidet opp på et høyere og mer profesjonelt nivå.. Målet er å få markedsført våre tjenester slik at vi kan være den foretrukne leverandør av våre tjenester. Dette prosjektet vil bli videreført inn i Lærekandidatordningen; Dette prosjektet fikk nytt liv på slutten av året. Etter samarbeidsmøter med andre vekstbedrifter og møter med opplæringskontoret på fylket er vi godt i gang med å få etablert ordningen. Målet er i løpet av 2015 å bli godkjent som lærebedrift innen minst to yrkesfaglige retninger. Samarbeidspartnere Tiltaksdeltakerne er selvfølgelig vår mest sentrale samarbeidspart. Vi hadde i 2014 kontakt med 267 personer og over 200 arbeidsgivere og andre samarbeidsbedrifter. Her følger en oversikt over andre sentrale samarbeidspartnere: - Våre lokale Nav-kontor og Nav Fylke - Det lokale næringsliv med både å ha deltakere i ulike praksiser og ved å ha samarbeid ved ulike varer og tjenester. - Vekstbedriftene i Aust Agder (Profleks AS, Kibo AS, Lisand Industrier og Mølla) - Vekst- og attføringsbedrifter i Vest Agder - Leger og annet helsepersonell/behandlende instanser (psyk. sykepleier, psykologer, DPS) - Habilitetstjenesten for voksne, Sosialkontor (sosialarbeidere samt ruskonsulenter) og ARA - Videregående skoler og ulike opplæringskontor - Ulike bemanningsbyråer - Salis, bedriftshelsetjenesten Uten et samarbeid med alle disse, alle kollegaer v/biva og ikke minst våre eiere og hovedinteresseparter, Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune, hadde det vært vanskeligere å gjøre arbeidet vårt. Vårt mål er at vi gjennom samarbeid ønsker om å bidra til gode menneskelige og materielle verdier for alle involverte partnere. Våre samarbeidspartnere og interessepartnere er kjent og blir kjent med vårt programtilbud og tilgjengelige tjenester gjennom våre møter, brosjyrer og presentasjoner vi har for hverandre Biva as Årsrapport

14 Kompetanse / faglig utvikling Vi fikk i slutten av 2014 signaler om at Nav ville ha økt satsing på kompetanse og utdanning. Vi ser med stor spenning frem på denne utfordringen og håper å kunne få bygget en kompetanse for å møte dette på en best mulig måte. Nav ga også signaler om et ønske om økt samarbeid med andre aktører rundt våre jobbsøkere med tanke på økte formidlingsresultater. Vi har i 2014 også hatt sterk fokus på Empowerment. Vi har hatt fokus på mål, plan og motivasjon gjennom brukermedvirkning. Det er flere som har fått gjennomført utvidet karrierveiledning og undervisning i Empowerment på faglig møte i Biva. Vi fortsetter med MI- samlinger internt 1 x/mnd. Når det gjelder kompetanse så mener vi at personalsammensetningen innehar god og variert kompetanse. Vi bør være bra dekket i forhold til det Nav etterspør. Kompetansen for hver enkelt ansatt er identifisert og beskrevet i vår «Kompetanseoversikt». Vi søker økt kompetanse gjennom utvikling av våre team og våre ansatte. Kompetanseøkningen skal være rettet mot å øke kompetansen til avdelingen/ Biva gjennom satsing på den motiverte ansatte som er villig til etterutdanning. Tilbakemeldinger/ Klager I 2014 har vi mottatt flere klager på vår oppfølging enn tidligere år. Klagene vi har mottatt har blitt fremstilt muntlig i evalueringsmøter og samtaler med deltakere, arbeidsgivere eller med personer i tilknytning til jobbsøkere. Klagene har i bestått i at klager synes Biva har tatt for lite hensyn til arbeidssøkere begrensninger og helsesituasjon, og hatt for stor fokus på arbeid. Det har også i år, i enkelte saker vært ønske om enda tettere oppfølging fra Biva en det som har blitt utført. Klagene har blitt håndtert i samtalene partene i mellom. Tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen ser vi på som en bekreftelse på at konfliktene /klagene er håndtert tilfreds-stillende. I samarbeidspermen er jobbsøker informert om hvordan de formelt kan klage på tjenestene vi leverer. I møtene med Nav lokalt og fylket blir kvaliteten på vårt samarbeid og resultater vurdert. Evt klager på våre tjenester blir evaluert og håndtert i våre samarbeidsmøter. Vi har ikke mottatt skriftlige klager på tjenestene vi har levert i De største hindringene og utfordringene vi møtte i 2014 I 2014 har vi merket utfordringen med større og større konkurranse om å etablere praksisplasser for våre jobbsøkere. Det er flere og flere aktører som søkere denne veien å rekruttere på. Arbeidsmarkedet er også blitt godt kjent med denne måten å rekruttere nye ansatte på. De vi opplever at vi er gode på i denne konkurransen er god og målrettet oppfølging av avtalene, og dermed gode relasjoner til arbeidsmarkedet. I VTA er utfordringen å ha nok og varierte arbeidsoppgaver som er tilpasset det mestringsnivået som flere av våre deltakere har. Utfordringen med et relativt lavt mestringsnivå er at det er vanskelig å få tak i, og klare mere attraktive arbeidsoppdrag. Vi tror at for flere av våre brukere kan det være hensiktsmessig å vurdere andre arbeidsplasser som dagsenter. Ved nyansettelser i VTA bør vi ha et høyere mestringsnivå på dem som søkes inn. Dette er også i tråd med de retningslinjer Nav skisserer for tiltaket. Når vi ser på de som tatt inn i tiltaket i løpet av 2014 synes vi at vi er kommet bra i gang med dette. Biva as Årsrapport

15 Planer for 2015 Kommentar til vedlagte årsplan/ handlingsplan for 2015 Det er et overordnet mål at vi skal klare å praktisere vår visjon med å bidra til arbeid og livsglede i alt vi gjør. Videre et det et mål for Biva å oppnå resultatmålene som er fremsatt av Nav. Vi har også som hovedmål at vi bidrar til at målene som er nedfelt i de individuelle handlingsplanene til deltaker blir oppnådd. I brukerundersøkelsen får vi svar på i hvilken grad bruker opplever at målene er nådd. Vi ser styrken og viktigheten ved å beholde den kompetansen som er bygd opp i Biva gjennom flere år med erfaring fra attføringsarbeid. Vi ønsker å legge til rette for en stabil, langvarig og yrkesaktiv deltakelse for ansatte og brukere av Bivas tjenester. Vi ser det som svært viktig å ta vare på hverandre og det gode arbeidsmiljøet i Biva. For å ta vare på godt arbeidsmiljø er det planer om samlinger av sosialt art og gode arbeidsoppgaver av ulik art. Vi har som mål at vi gjennomfører årlige miljøtur for og med de ansatte i Biva Våre brukerundersøkelser viser at vi gjør en tilfredsstillende jobb sett med brukernes øyne. Vi ønsker å opprettholde brukertilfredshet videre i Evaluering av årsplanen skjer to ganger i året. I første driftsmøte etter sommeren og i begynnelsen av året når årsrapport arbeidet pågår. Årsplanen/ handlingsplanen kan fås som vedlegg. Distribusjonsliste årsrapport 2014! Bedriftens hjemmeside! Generalforsamling! Bedriftens styre! Nav Aust- Agder! Nav Grimstad! Nav Lillesand! Nav Birkenes Grimstad den Dagfinn Aas Biva as Årsrapport

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

UNGDOMSLOS. NAV Austrheim (2009-2012)

UNGDOMSLOS. NAV Austrheim (2009-2012) UNGDOMSLOS NAV Austrheim (2009-2012) Virkeområde Nordhordland Austrheim Lindås Radøy Masfjorden Fedje Osterøy Meland NAV, 21.06.2011 Side 2 Intensjonen med Los-prosjektet Hjelpe ungdom inn i aktivitet

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT «Talenthuset» startet som en del av et 3 - årig prosjekt «Talenter for framtiden» 2013-2015 som NAVkontorene i Midt Telemark hadde Målet var at ingen ungdom skulle gå på

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer