Året for psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året for psykisk helse"

Transkript

1 Året for psykisk helse ÅRSMELDING 2006 Du har det Jeg har det Sjefen har det Psykisk helse Det er vi sammen om

2 Visjon: Et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende, og et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse. ARBEIDSGLEDEN TRUMFER ALT Året for politisk gjennomslag Foto: Trond Isaksen Stabilitet, forutsigbarhet, humør og optimisme er det som preger hverdagen til ansatte på Rema 1000 Distribunal Sør i Sandnes. De klager aldri, er blant de mest stabile, kommer aldri for sent. Det e` herlege folk å jobba med, sier arbeidsstokken på Rema 1000 når de blir bedt om å kommentere kollegene sine som har litt mer enn utdannelse og arbeidserfaring på CV-en. Tor Inge Jakobsen er en av dem. Han har psykiske problemer og er dessverre ikke blant de mest ettertraktede på arbeidsmarkedet. Men hos Rema 1000 viser han at han er mye mer enn sykdomshistorien sin. Sammen med fire andre som også er rekruttert gjennom NAV og trygdekontoret får han attesten «alltid godt humør», «stor arbeidslyst» og «skaper miljø for andre». Dessuten er han kåret til «Årets medarbeider». Og jobben er like viktig for Tor Inge Jakobsen som han er for jobben. Det betyr alfa og omega for meg, sier han. Arbeid og psykisk helse har vært det store temaet for Rådet for psykisk helse i Les mer på de neste sidene. (Sitatene er hentet fra Aftenposten 14. desember Gjengitt med tillatelse fra journalist Lars-Ludvig Røed.) Tor Inge Jacobsen (t.v) er bedriftens gledesspreder på Rema 1000 Distribunal Sør. Kristian Vatne og Bente Bekvik er glade for at bedriften slipper til mennesker som vanligvis stenges ute fra arbeidsmarkedet. Rådet for psykisk helse erobret mange politiske skanser i Vårt arbeid handler ikke bare om helsepolitikk, men om alle de områdene som er viktige i et menneskes liv. Vi har jobbet med arbeidsliv, med inkludering, med integrering og med skolehelsetjenesten. Hvis mennesker skal holde seg psykisk friske, er disse områdene vel så viktige som selve helsetilbudet. Arbeid for åpnere arbeidsliv Vi er en troverdig politisk aktør som utfordrer politiske myndigheter. I 2006 fikk arbeids- og inkluderingsministeren høre like mye fra oss som helseministeren fikk. På en stor temadag for arbeid og psykisk helse 5. desember var statsråd Bjarne Håkon Hanssen tilstede og fikk høre om det vi gjør for å spre kunnskap og påvirke holdninger både blant arbeidsgivere og i det offentlige tjenesteapparatet. Likeverd og likebehandling Hvordan skal vi forholde oss til psykisk helse i et flerkulturelt samfunn? Hvorfor er ikke-vestlige innvandrere mer utsatt for psykiske lidelser enn andre, og hva kan vi gjøre med det? I 2006 la vi ned et betydelig arbeid for å skaffe oss mer kunnskap om dette og peke ut noen veier videre. Noe av det viktigste vi lærte, var at integrering og likebehandling både i arbeidsliv og helsetjenestene er helt avgjørende. Høsten 2006 la vi ned et større strategisk arbeid for å styrke skolehelsetjenesten, og vi hadde tett kontakt både med helseministeren, stortingspolitikere og helsesøstrene. Skolehelsetjenesten i Norge er svak og få helsesøstre har tid til å ta vare på barnas psykiske helse. Kvalitet og kommuner Og så jobber vi selvsagt ufortrødent videre med å komme til bunns i hva som er god kvalitet i psykisk helsearbeid. Hver stein blir snudd, og vi har satt i gang mange dialoger lokalt om hvorvidt det er de riktige tjenestene som blir tilbudt i dag, eller ikke. Disse samtalene er en del av vårt Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP). Kommunene har en nøkkelrolle for å gi mennesker med psykiske lidelser et godt og meningsfullt tilbud. I 2006 ga vi Kommunalog regionaldepartementet utfordringen: Nå må kommunene løfte psykisk helsearbeid opp på nivå med eldreomsorg og barnehager! For å komme videre med dette har vi invitert Kommunenes Sentralforbund til et samarbeid, og hatt flere møter med kommunepolitikere og stortingspolitikere. Det vi har fortalt dem, er at desentralisering ikke er et spørsmål om økonomi, men om hva som faktisk er god hjelp. Sunniva Ørstavik generalsekretær Foto: Alf Ove Hansen 2 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 3

3 EN LEDER SOM LETER OG FINNER ET VARMT HJERTE UNDER FRITIDSKLÆRNE Logistikksjef Reidar Sørvåg er avhengig av effektive og arbeidsvillige mennesker for å få unna jobben på Rema 1000 Distribunal Sør i Sandnes. Han har funnet det han trenger der nesten ingen andre tror det er bryet verdt å lete. Fem av 55 ansatte hos logistikksjef Sørvåg er i en situasjon der de fleste dører inn til arbeidslivet er stengt. Psykiske problemer gir ikke pluss i margen når arbeidsgiver vurderer søkere. Men Sørvåg ser etter noe annet. Han vil ha innsatsvilje og arbeidsglede. Og det får han gjerne i fullt monn hos folk som endelig får vise hva de er gode for. Reidar Sørvåg forteller om sine erfaringer til en lyttende forsamling 5. desember. Full innsats Hver morgen klokka 05.40, en time før han må, stiller Tor Inge Jakobsen på jobb. Ferie er ganske uinteressant, jobben frister mer. Sammen med kollegene plukker han dagligvarer fra hyllene og fyller biler som skal videre til butikkene. Jakobsen fikk sjansen på Rema 1000 etter at Sørvåg hadde inngått en avtale med NAV om å prøve ut arbeidskraft gjennom en ordning der de deler lønnsutgiftene. Hvis det fungerer, venter en fast jobb, og så langt har det fungert med nesten alle. Fikk pris for å vise vei Sørvåg går foran og velger utradisjonelt. To stolte vinnere av «Leder viser vei Jobb for livet-prisen» Reidar Sørvåg og Steinar Olsen, omgitt av jurymedlemmene: (F.v) Trine Lise Sundnes LO-sekretær, Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Frode Geitvik informasjonsdirektør i Hafslund ASA. Det fikk han sitt synlige bevis på da han mottok prisen Leder viser vei Jobb for livet av Rådet for psykisk helse i Og det er ikke bare på personalsiden Reidar Sørvåg ligger foran, lageret i Sandnes er også blant de aller mest effektive i hele Rema. Rekrutteringen av mennesker med psykiske problemer er ikke veldedighet. Vi kan jo ikke ansette folk vi faktisk ikke trenger, sier Sørvåg. Litt ekstra starthjelp De gode resultatene kommer imidlertid ikke av seg selv. I opplæringsperioden får de som ansettes gjennom avtalen med NAV, litt ekstra oppfølging for å komme godt i gang. Med faste evalueringsmøter og en fadderordning som ansvarliggjør kollegene, går det aller meste seg til. Vi må hjelpe til litt ekstra i startfasen. Lære opp, bidra til trygghet og selvsikkerhet. Vi ser store fremskritt, sier en av fadderne, Narve Lyder Carlsen. Steinar J. Olsen har et varmt hjerte som sier alle fortjener en sjanse uansett hvilken fortid man har. Steinar J. Olsen er gründer og daglig leder i Stormberg AS i Kristiansand, og i 2006 fikk han Leder viser vei Jobb for livetprisen av Rådet for psykisk helse. Stormberg produserer klær til lek og fritid og har hatt en voldsom vekst siden starten i Siden 2001 har omsetningen vokst fra 18 millioner til 80 millioner kroner, men penger er ikke noe mål i seg selv. På nettsidene sine forteller Stormberg at «vi er en kommersiell virksomhet som skal ha økonomisk overskudd og tjene penger. Stormbergs økonomiske resultater skal imidlertid skapes på en måte som er positivt for samfunnet.» Et godt forhold til menneskene Derfor har Stormberg også satt seg mål som ikke handler om kroner og øre. 25 % av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg. Vi må tjene penger. Det er vi nødt til for å overleve og hevde oss i konkurransen. Men ikke bare det. Vi skal også ha et godt forhold til menneskene, både de som er innenfor og utenfor bedriftens vegger, sa Steinar til Fædrelandsvennen etter at han fikk prisen. Åpen kontordør En fjerdedel av de ansatte i Stormberg hadde kanskje stått utenfor arbeidslivet ennå hvis det ikke var for Steinar J. Olsen. Og logistikkog kundekonsulent Magnus T. Schlichting Foto: Stormberg kan fortelle at Olsen ikke bare sørger for å at de får jobb, men også tar godt vare på medarbeiderne i hverdagen. Kontoret til Steinar er alltid åpent hvis det er behov for å snakke, sier Schlichting. Det kan være seriøse eller mindre viktige saker som gjelder den ansatte, men en fellesnevner er at Steinar sjelden sier nei hvis det er snakk om å hjelpe en ansatt ut av en knipe. Støtte til krisesentre Og som om ikke det var nok. I Stormberg har de også et hjerte for mennesker utenfor bedriften: Vi støtter krisesentrene med økonomiske tilskudd, samt med turtøy og barnetøy til dem som bor på krisesentrene. I tillegg arrangerer medarbeiderne i Stormberg turdager for Lederne som var til stede 5. desember ble grepet av den sterke historien til Øystein Solli. Nå er jeg endelig på vei til det livet jeg ønsker å leve. Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg, sier Steinar J. Olsen, daglig leder av Stormberg. barna på krisesenteret i Vest-Agder, hvor det legges opp til allsidige aktiviteter som grilling, fjellklatring, natursti og konkurranser, forteller Schlichting. 4 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 5

4 EN JOBB FOR OSS ALLE Hvis alle som vil, skal få en jobb, har alle involverte en jobb å gjøre. Mennesker med psykiske problemer må fortelle om sine erfaringer med arbeidslivet, og ledere må lytte og lære. Det er hovedbudskapet i strategien Verdt en jobb som ble utviklet i Den nye strategien skal gjelde fram til 2009 og bygger på erfaringene som er gjort i perioden med prosjektet Usynlig psyk som er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Den viktigste kursendringen handler om holdninger. Bedriftsledere tør ikke satse på mennesker med psykiske problemer fordi de først og fremst frykter at de vil bli en belastning. At de samme menneskene også representerer ressurser og muligheter, drukner helt. Et offentlig ansvar? Norsk arbeidsliv har hittil hatt liten plass for mennesker som vil inn i arbeidslivet etter psykisk sykdom. Men hvem er det som har ansvaret for å endre dette? Rådet for psykisk helse har de siste årene gjennomført flere holdningsundersøkelser som viser at lederne i arbeidslivet mener det er det offentliges oppgave å gi mennesker en ny sjanse. Det finnes imidlertid mange offentlige tiltak som skal gjøre det lettere å komme tilbake i jobb. Mennesker får behandling, arbeidstrening og videreutdanning. Slik Rådet for psykisk helse ser det, legger denne prosessen for mye av ansvaret på det enkelte mennesket. Opplevelsen av at vi alle har et felles samfunnsansvar for å skape et inkluderende samfunn, er nesten fraværende. Og når lederne lukker døra, forblir den stengt. Noen må snakke sammen Derfor er det holdningsendringer som får førsteprioriteten i den nye satsingen. Den beste vaksinen mot ekskluderende holdninger er opplevelser og erfaringer, og strategien legger opp til at ledere og brukere skal møte hverandre og fortelle sine historier. Stikkordet er kommunikasjon. De involverte må snakke sammen og våge å formidle både gode og dårlige erfaringer som alle kan lære av. Rådet for psykisk helse skal sørge for at både arbeidsgivere, kolleger, offentlige tilretteleggere og politiske beslutningstakere deltar og bidrar. Mer samarbeid Også helsevesenet har en avgjørende jobb å gjøre. Men i dag er det altfor lite samarbeid mellom helsevesenet og de som tilrettelegger for arbeid, blant annet gjennom NAV. De representerer i dag atskilte nettverk og bør i mye større grad kikke hverandre i kortene og jobbe sammen. Sånn kan kvaliteten på innsatsen til begge parter bli mye bedre. Og Rådet for psykisk helse vil legge til rette for at det kan skje. Et fellesskapsprosjekt Strategien Verdt en jobb handler om menneskers rett til å arbeide. Og det handler om at samfunnet skal slutte å sløse med arbeidsressursene. Samfunnet er summen av hva hvert enkelt menneske bidrar med, og når ikke alle får bidra, er det fellesskapet som til syvende og sist taper på det. Dette jobber vi for Rådet for psykisk helses beskytter HKH Kronprinsesse Mette-Marit ankommer arrangementet «Leder viser vei» 5. desember. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen forsikret 5. desember de fremmøtte lederne om at regjeringen jobber for at alle skal få komme med i arbeidslivet, også personer med psykiske lidelser. Et rausere og varmere arbeidsliv der mennesker med psykiske problemer og sykdom får mulighet til arbeid på like vilkår som alle andre. Visjonen for arbeidslivssatsingen Verdt en jobb-bedrift Bedrifter som ser at inkludering er verdt en jobb, er virkelig verdt en pris! Rådet for psykisk helse ønsker å hedre bedrifter som tar inkludering på alvor og ansetter mennesker med psykiske problemer. Kandidatene til denne prisen er bedrifter som allerede er med i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrifter). Rådet for psykisk helse vil samarbeide tett med NAV, Arbeidslivssentrene og partene i arbeidslivet for å finne den rette Verdt en jobb-bedriften. Det er lederne som avgjør hvilken rekrutteringspraksis en bedrift har. Derfor vil Verdt en jobb-bedriftene garantert ha ledere som er gode til å tilrettelegge arbeid og skape en inkluderende arbeidsplass. Det fortjener de ros og heder for, og Rådet for psykisk helse vil gjøre denne innsatsen synlig for alle. Ambassadørkorps Rådet for psykisk helse har god kontakt med mange ledere og bedrifter som allerede viser vei i arbeidet for å inkludere mennesker med psykiske problemer. For psykolog Arnhild Lauveng var målet om utdannelse og arbeid viktig i alle årene hun var syk. Fremtidige tiltak i Verdt en jobb De er våre ambassadører og vil få en aktiv rolle i Verdt en jobb-satsingen. Ambassadørene skal fortelle hva de har erfart, både i direkte møter med andre ledere og gjennom oppslag i media. Inn i arbeid Vi startet også et prosjekt som har som mål å forplikte utvalgte bedrifter til å gi arbeid til en eller flere personer som har stått utenfor arbeidslivet en tid. I prosjektet vil vi samle erfaringer og kunnskap som kan fortelle oss mer om hva som skal til for at terskelen inn i arbeidslivet skal bli lavere. Utgangspunktet for prosjektet er at det i altfor stor grad har vært individets ansvar å forandre seg for å få en jobb. Samfunnet har tilbudt rehabilitering gjennom behandling, arbeidstrening og etterutdanning, og bedriftene har ventet til kandidatene har vært klare. Nå er det tid for å legge vekten på det felles samfunnsansvaret alle aktører har for å gi folk en ny sjanse i arbeidslivet. Derfor skal altså noen bedrifter forplikte seg til å gå foran, og erfaringene skal hjelpe flere i gang etter hvert. Veivalg i Verdt en jobb Rådet for psykisk helse har gjort noen grunnleggende valg for hvordan vi vil jobbe med arbeidsliv og psykisk helse. Vi vil kommunisere, ikke bare informere. Målet er å få mennesker i tale, både lederne i arbeidslivet og folk flest, og la dem komme til orde med sine erfaringer og fortellinger. Vi vil skape et involverende og forpliktende samarbeid mellom partene i arbeidslivet, brukerne, brukerorganisasjonene, NAV og Sosial- og helsedirektoratet. Vi vil motivere ledere og arbeidstakere til et felles løft og inspirere til endring hos ledere som ikke har tenkt på at det går an å inkludere mennesker med psykiske problemer. Vi vil formidle de personlige historiene slik at vi kan lære både av gode og dårlige erfaringer. Vi vil sørge for at også politikerne tar sin del av ansvaret. 6 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 7

5 SALG OG INNSAMLING GI RAUST FÅ RAUSHET! Vi utfordrer næringslivet Vår ambisjon har vært å øke inntektene fra næringslivet. Et tidkrevende nybrottsarbeid, vi utfordrer bedriftene til å se sammenhengen mellom sitt eget samfunnsansvar og vårt arbeid. Målet er å fortsette bevisstgjøringen for på sikt å få bedriften til å vise et større hjerterom for egne ansatte og for personer utenfor arbeidslivet. Vi etablerte i 2006 firmamedlemskap hvor bedrifter betaler kr pr. år. 20 firmaer tegnet medlemskap for å vise sin støtte til vårt arbeid. Et tydelig signal til oss om at næringslivet viser en gryende interesse for psykisk helse. Exxon Mobil Bislett Games og Oslo Maraton, hvor kjente personer stilte til start sponset av ulike firmaer, var også en måte firmaene støttet oss på. Under disse arrangementene fokuserte vi på psykisk helse generelt og sammenhengen mellom god fysisk og psykisk helse. PsychAid De innsamlede midlene fra psykologistudentenes innsamlingsaksjon gikk til arbeid for å etablere og drive flerkulturelle grupper av Mental Helse. Vi takker varmt for studentenes flotte engasjement. Man kan vinne mye på å bare gå for en bedre psykisk helse, sier Martin Bull Gudmundsen (ø.v) kjent fra Heia Tufte. Han deltok på Oslo Maraton i oktober sammen med OL-vinner Vebjørn Rodal (ø.h). En alltid like energisk hotellkonge Petter Stordalen (n.v) ble nesten innhentet av spurtvillige Kim-Daniel Sannes (n.h) under Mobil Bislett games i juni. Alle foto: Steinar Sværen Psykologistudentenes årlige innsamlingsaksjon gikk til Rådet for psykisk helse. Bøssebærere var ute og gikk i landets storbyer. Rådet for psykisk helse mottok i 2006 kr i støtte fra Hafslund. Vi setter stor pris på den nytenking Hafslund står for. Målet videre er å få flere støttespillere fra næringslivet, som i tillegg til å bevilge økonomisk støtte, parallelt bidrar til å øke kunnskap om temaet vi arbeider med. Salg og informasjonsmateriell Med mål om å gjøre vårt informasjonsmateriell mer tilgjengelig for så mange som mulig, besluttet vi i fjor å redusere prisen på temaheftene. Dette er blitt positivt mottatt og flere har nå råd til å kjøpe vårt informasjonsmateriell. SLIK STØTTER DU Rådet for psykisk helse: Private støttespillere En gave til Rådet for psykisk helse er en investering i et varmere og rausere samfunn. Vi har i overkant av 1200 støttemedlemmer og faste givere. De representerer en god plattform, men vi må øke antall støttespillere for å få inn midler til vårt arbeid. Fast giver Som fast giver gir du kr. 150 pr. måned via AvtaleGiro. Som fast giver får du abonnement på bladet Psykisk helse til sterkt redusert pris. Støttemedlem Som støttemedlem gir du kr. 200 pr. år. Firmamedlemskap For kr mottar firmaet et gruppeabonnement på 5 eksemplarer av bladet Psykisk helse som kommer ut seks ganger i året, samt ett eksemplar av hvert av arbeidslivsheftene. Rådet for psykisk helse har også hatt et aktivt medieår. Vi har hatt mange saker på redaksjonell plass både i aviser, radio og TV og forfattet en rekke kronikker og innlegg i tidsskrifter og nasjonale og lokale aviser. Vi har gjennom mediene satt dagsorden i en rekke viktige saker, blant annet stilt krav om bedre skolehelsetjeneste, styring av avtalespesialister og bedre psykisk helsetilbud til innvandrerbefolkningen. Oppslag i mediene er ett av flere virkemidler for å fremme våre synspunkter og krav. Vel så viktig er direkte kontakt med politikere og myndigheter. I 2006 har vi satset enda sterkere på politisk påvirkningsarbeid. Vi har møtt statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere og lokalt folkevalgte, og påpekt mangler og vist til løsninger for godt psykisk helsearbeid. Rådet for psykisk helse har en viktig oppgave i å være en vaktbikkje på feltet psykisk helse. Gjennom medieoppslag og politisk kontakt har vi oppnådd å få et bredt fokus på viktige saker, som også har ført til endring i politikken. Foto collage: Hege Bruun Høy 8 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 9

6 FORTSATT HJERTEROM PÅ SKAUGUM TABUPRISEN 2006: UNGT, FLERKULTURELT OG OFFENSIVT Da kronprinsparet inviterte til gjestebud på Skaugum i høst, fikk de høre Arne Ove Nordhøys refleksjoner om hva arbeidet betyr i menneskers liv. I kjølvannet av tv-aksjonen Hjerterom fortsetter HKH Kronprinsesse Mette-Marit og HKH Kronprins Haakon å invitere til gjestebud der de samler mennesker som har erfaringer med rus og psykiske lidelser. I 2006 var temaet hvordan arbeidslivet inkluderer mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Arne Ove Nordhøy var invitert til gjestebud som ansatt i Rådet for psykisk helse. Da jeg ble bedt om å holde et innlegg, var det viktig for meg å komme med noen tanker om arbeid som sådan og ikke bare fortelle en lidelseshistorie om hvor vanskelig det er å få innpass i arbeidslivet, forteller Nordhøy. Det beste og det verste Arbeid representerer en stor spenning i menneskers liv. Arbeid, tror jeg, er både et av de viktigste bidragene til psykisk helse og på samme tid en av våre største leverandører av psykisk lidelse, sa Nordhøy i sitt innlegg. Og han utdyper: Hovedårsaken til dette er det faktum at vi mennesker er sosiale vesener. Det er i samvær og samspill med andre mennesker at vi er nærmest det levende livet. Men det er også her vi er mest sårbare og utsatte. Arbeidet kan velte oss Nordhøy beskriver hvordan konflikter på jobben, et arbeidsmiljø man ikke passer inn i, stress og overbelastning kan velte et menneskes psykiske helse. Samtidig kan jobben være selve limet som holder hverdagen sammen. De fleste som er i fullt arbeid, tilbringer mer av sin våkne tid sammen med kollegaer enn med sine ektefeller, samboere og private venner. Derfor blir det så viktig at de sosiale forholdene på jobben fungerer. For den som ikke lever i et fast forhold, og som Arne Ove Nordhøy satte arbeid og psykisk helse inn i et perspektiv til ettertanke. Kronprinsparets gjester kom fra Rådet for psykisk helse og Kirkens Bymisjon. i tillegg har få eller ingen venner, får jobben ofte en helt spesiell betydning. For han eller henne blir kanskje jobben den eneste navlestrengen som gir den sosiale næringen som han trenger. Arbeidet kan bygge opp igjen Og det en jobb kanskje har revet ned, kan en jobb også være med på å bygge opp igjen: Når psykisk lidelse rammer for fullt, blir ofte sosiale relasjoner, ens egen evne til å yte til fellesskapet og privatøkonomien sprengt i fillebiter, slik at man blir sittende igjen som en ribbet fuglunge som knapt har krefter til å komme med et pip eller to. Etter at noe slikt har skjedd, er en stakkar nødt til å sette sammen og konstruere sitt eget liv på nytt. Å få en meningsfull jobb er en svært viktig brikke i dette puslespillet. Og dette ønsket jeg å formidle til kronprinsparet og alle de andre fremmøtte på Skaugum, avslutter Nordhøy. De bryr seg om hverandre, bekjemper mobbing og skaper fellesskap. Og de jobber for at erfaringene deres skal få politisk betydning. Det skal godt gjøres å finne en mer verdig vinner av Tabuprisen enn Mental Helse Ungdom Akershus Flerkulturell gruppe. Hvordan er det å vokse opp i et flerkulturelt Norge? Mental Helse Akershus tok i 2005 initiativ til å samle ungdommer med helt andre erfaringer enn generasjonene før. Den flerkulturelle gruppa har blitt et sted ungdom møtes, forteller om livene sine, systematiserer informasjon og formidler det videre. Mange historier handler om mobbing, familiekonflikter og utestengning, om angst, depresjon og andre psykiske problemer. Ikke alle hadde navn på disse problemstillingene da de møttes første gang, men de visste at de trengte et sted å snakke om alt som tårnet seg opp innvending. Roper til skjermen Sidra Kalid er 18 år og styremedlem i laget. Hun har endelig funnet et sted der noen lytter til det hun har på hjertet. Det er så mye jeg skulle ha sagt. Hjemme sitter jeg og roper til skjermen under debattprogrammer om minoriteter og innvandring. Hadde de bare spurt meg, så skulle de fått høre hvordan ting egentlig er, forteller hun. For et bedre samfunn Til sammen blir alle historiene til et budskap også politikerne bør lytte til. Leder i laget, Samad Rah, er opptatt av at kraften bak de samlede erfaringene kan bety noe politisk og gir viktig informasjon om hvordan samfunnet vårt fungerer. Ikke minst er situasjonen på asylmottak urovekkende. Jeg vil påstå at de fleste som sitter i asylmottak sliter psykisk, på den ene eller andre måten. Mange asylsøkere har allerede hatt vanskelige liv. Så blir de sittende i evigheter på et trangt mottak i et fremmed land, ofte uten kontakt med fremmede og med en uviss fremtid. Samtidig vet de ofte lite om psykiske lidelser og hvor de kan få hjelp, sier Rah og fortsetter: Det burde ikke være nødvendig å være farlig for å få hjelp. Derfor oppsøker vi mottakene for å informere beboerne om hvilke tilbud som finnes på deres eget språk. Tabuprisen er en årlig ærespris fra Rådet for psykisk helse til en person eller gruppe som har bidratt på en spesielt positiv måte til å skape åpenhet om psykiske lidelser. Støtte og trygghet Med Tabuprisen 2006 gir Rådet for psykisk helse full honnør til arbeidet som Mental Helse Ungdom Akershus Flerkulturell gruppe gjør. Dette er ungdommer med flerkulturell og norsk bakgrunn, som gjør et veldig viktig arbeid for et varmere og rausere samfunn. De skaper mer åpenhet om psykiske problemer og gir hverandre støtte og trygghet i vanskelige situasjoner i livet, sa styreleder i Rådet for psykisk helse, Mette Kalve da hun delte ut prisen. (Kilde: Temaheftet Minoriteter og psykisk helse, Rådet for psykisk helse 2006.) Stolte representanter fra Mental Helse Ungdom Akershus Flerkulturell Gruppe mottok Tabuprisen for Foto: Steinar Sværen 10 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 11

7 TRAUMATISK I NORGE Det er tøft å komme fra krig og fattigdom, men ensomheten i Norge kan være like ødeleggende for menneskers psykiske helse. Innvandrere og psykisk helse var et viktig tema for Rådet for psykisk helse i Traumatiske opplevelser i hjemlandet skaper ikke automatisk psykiske problemer. Den som har opplevd vonde ting i livet, kan klare seg godt hvis livet ellers fungerer godt. Det gjelder å ha noe meningsfullt å gjøre og god støtte i mennesker rundt seg. Men hvis livet byr på arbeidsledighet, ensomhet og diskriminering, er den psykiske helsen ofte sårbar. Rådet for psykisk helse utarbeidet to publikasjoner om innvandrere og psykisk helse i Rapporten Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn gir en analyse av årsaker til at ikke-vestlige innvandrere har høyere risiko for psykiske problemer. I tillegg ser rapporten på hvilke grupper som er spesielt utsatt, og gir forslag til tiltak. I temaheftet Minoriteter og psykisk helse er det intervjuer og møter med fagfolk og mennesker som selv har opplevd å slite psykisk. Alene i skolegården Saynab Mohamud forteller sin historie i temaheftet. Dette sier hun om møtet med skolen i Kristiansand etter flukten fra krig i Somalia: Som den eneste afrikanske jenta på skolen og kledd i «flyktning-klær» ble jeg raskt et mobbeoffer. Til å begynne med stod jeg bare og tok imot. Jeg var så alene. Etter en stund begynte jeg å slå tilbake. Jeg hatet Norge og følte meg som en tikkende bombe. Ungdomstiden til Saynab handlet om diskriminering og utestenging, om en skole og et hjelpeapparat som var handlingslammet og visste lite om flyktningenes situasjon, om frustrasjon og vold i hjemmet, om flytting og nye muligheter på Holmlia i Oslo. Og til slutt om vendepunktet som kom da Saynab fikk dra tilbake til flyktningleiren i Somalia og treffe moren sin igjen. I dag er Saynab kjent for sitt engasjement mot omskjæring, og hun jobber målrettet for å bli barnevernspedagog. Forhold som skaper risiko Den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har flere psykiske plager enn etnisk norske innbyggere. Den store helseundersøkelsen Guro Fjellanger ledet arbeidet med rapporten «Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn». Her overleverer hun den til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og til statssekretær Rigmor Aasrud fra Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Leif Gabrielsen. Saynab Mohamud hadde en veldig vanskelig ungdomstid i Kristiansand. for Oslos befolkning fra 2001 viser at risikoen faktisk er dobbelt så stor for denne gruppen. Ifølge rapporten Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn er det noen sentrale faktorer som gjør denne gruppen spesielt utsatt. Fattigdom og arbeidsledighet, lavtlønnet og tungt arbeid, en utilfredsstillende boligsituasjon, ensomhet og diskriminering. Risikoen er imidlertid ikke likt fordelt. Noen grupper har enda mer sårbar psykisk helse enn andre. Det dreier seg om flyktninger, homofile og andre minoritetsgrupper som blir dobbelt stigmatisert, ungdom og mennesker som har et avhengighetsproblem. Levekår og diskriminering Rådet for psykisk helse peker på viktige veier videre for å forebygge og behandle psykisk sykdom hos utsatte innvandrergrupper. Rapporten viser at det er en nær sammenheng mellom levekår og psykisk helse, og at det er behov for å styrke innvandreres posisjon i arbeidslivet, på boligmarkedet og i møte med det offentlige. Et eksempel på hva som kan føre til diskriminering, er at språket i offentlige brev og dokumenter er for komplisert til at mange innvandrere forstår hva som skjer med saken deres, og hvordan de skal forholde seg. Det offentlige tjenestetilbudet er i det hele tatt ikke godt nok skodd for møtet med mennesker med annen bakgrunn, og svært ofte er det ildsjeler lokalt som redder tilbudet. Sånn skal det ikke være, systemene må sørge for at hver enkelt for hjelp uavhengig av bosted og hvem man møter i helsevesenet og på offentlige kontorer. Det man ikke snakker om Dette arbeidet blir imidlertid ikke ordentlig effektivt før innvandrermiljøene selv for alvor begynner å snakke om psykisk helse. Fremdeles dominerer tabuene, men noen går foran. I temaheftet om minoriteter og psykisk helse forteller Tayyab Munir Choudri om sitt arbeid i Internasjonal Helse- og Sosialgruppe: I mange minoritetsmiljøer er det å ha psykiske problemer veldig tabubelagt. Jeg vet om flere som har lyst til å oppsøke oss, men som blir stoppet av familien sin fordi de ikke vil at folk skal få greie på hva de sliter med. Rapporten peker på at det skjer mye positivt for å skape åpenhet om psykiske problemer, men at mye arbeid er prosjektbasert og lite langsiktig. Et av tiltakene fremover bør derfor være å evaluere disse tiltakene og integrere de gode metodene i det ordinære helsetilbudet. Paneldebatt ved lansering av «Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn» med f.v.: Kenneth Svendsen (FrP), Samad Rah (leder Mental Helse Ungdom Akershus Flerkulturell gruppe), Guro Fjellanger (utvalgets leder), Kari Lise Holmberg (Høyre) og Kirsti Jareg (psykolog). «De fleste undersøkelser tyder på at flyktninger har større psykiske problemer enn andre immigrantgrupper. Men hvordan de får det materielt og sosialt i Norge, har faktisk sterkere sammenheng med den psykiske helsen deres enn traumene de har med seg i bagasjen.» Edvard Hauff, professor i transkulturell psykiatri ved Universitetet i Oslo. Les mer i temaheftet Minoriteter og psykisk helse fra Rådet for psykisk helse. Foto: Steinar Sværen Ungdom under press Når du er i en fase av livet da identitet og selvfølelse er under utvikling, er det ekstra viktig at omgivelsene aksepterer deg, og at du har trygg grunn under føttene. Det opplever mange unge med minoritetsbakgrunn at de ikke har. Ikke minst lever de under et ganske formidabelt krysspress. Nordmenn forventer at vi skal bli som dem selv, samtidig som de hele tiden forteller oss at vi ikke er det. Forsøker vi å tilpasse oss, mister vi fort posisjonen blant våre egne. Det eneste man kan gjøre er å lære å akseptere seg selv, sier Saynab Mohamud. Foto: Steinar Sværen 12 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 13

8 GODE METODER SPRER SEG Metoden Bruker spør bruker ble brukt med stor suksess i Ullern bydel i 2006, og nå vil Oslo kommune bruke verktøyet flere steder. Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP) er et prosjekt med ambisjon om å ta brukernes erfaringer på alvor og la det få konsekvenser. Med utgangspunkt i rapporten Stykkevis og delt har vi siden 2003 arbeidet for brukermedvirkning, sammenheng og hjelp nærmere brukerens arenaer. KUP i praksis Under denne overskriften samarbeider vi om utvikling av lokale prosjekter. Hovedingrediensene i dette samarbeidet har vært ideutveksling, prosjektutvikling og økonomisk stimulering. Samtaler på Ullern Ett av tjenestestedene som tok kontakt med Rådet for psykisk helse og KUP i 2004, var bydel Ullern Oslo. Sammen med Vinderen Distriktspsykiatriske senter satte vi oss ned for å diskutere en utfordring som mange ansatte og brukere innen psykisk helse kjenner godt: Hvordan skal vi få til en god overgang fra institusjon til bolig for en gruppe mennesker som har levd en god stund i institusjon? Diskusjonene illustrerte mange viktige tema: Hvordan skal spesialisthelsetjenesten og kommune/bydel samarbeide når brukere har både omsorgsbehov og behandlingsbehov? Hvordan kan spesialisthelsetjenesten bidra til at det å flytte i egen bolig blir en god og varig løsning, også når menneskene det gjelder har slitt tungt i lang tid? Hvordan kan vi bidra til at ansatte og brukere finner fram til de mulighetene som ligger i å ha egen leilighet, knyttet til selvstendighet, selvbestemmelse og langsiktig vekst, og ikke gjenskaper institusjonen i de nye leilighetene? Hvordan kan vi få fram konkrete vurderinger fra brukere som vanligvis ikke hever stemmen eller deltar i dialogkonferanser? Disse temaene spinner rundt tre sentrale utfordringer for å realisere Opptrappingsplanen for psykisk helse: Hvordan skaper vi sammenheng mellom ulike deler av hjelpeapparatet for mennesker med psykiske lidelser? Hvordan går vi frem for å realisere brukermedvirkning? Hva er god hjelp nært eller på brukernes egne arenaer? Bydel Ullern, Vinderen distriktpsykiatriske senter og Rådet for psykisk helse utviklet et prosjekt som forsøkte å løse disse spørsmålene og bidra til at slike utfordringer også kunne løses i framtiden. 1) Bruker spør bruker ble valgt som en metode til å få fram konkrete vurderinger fra brukerne om hva de ønsket seg, og styrker og svakheter ved tilbudet man fikk. (www.brukererfaring.no) Resultatene herfra ble formidlet til dem som arbeidet med dette prosjektet. 2) Det ble utviklet et tettere samarbeid mellom DPS og bydel om hvilke tjenester brukerne skulle ha før og etter at de flyttet i egne leiligheter. Dette besto av flere samarbeidsarenaer, blant annet møter og dialogkonferanser. Nytter det? Prosjektet ble kalt KUP-Ullern og har hatt mange spennende virkninger. Den opprinnelige utfordringen fikk godt fokus, og brukere, bydel og DPS lyktes i å få til en overgang fra institusjon til bolig som gitt en stabil forankring i egen bolig. Prosjektet har også hatt andre viktige ringvirkninger. Samhandlingen og den gjensidige forståelsen mellom Bydel Ullern og Vinderen DPS er blitt enda bedre enn før. Viktige diskusjoner om framtidens tjenestetilbud føres aktivt ved Vinderen DPS og i bydelen. En annen spennende ringvirkning er at Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune har bestemt seg for å satse på Bruker spør bruker som en metode for brukermedvirkning i hele Oslo kommune. Frem til april 2007 hadde sju bydeler gjennomført undersøkelser med Bruker spør bruker. Disse undersøkelsene kan bidra til konkrete tips om forbedringer, viktige kritikk og innspill fra stemmer som ikke ytrer seg så ofte, og kontakt og empowerment i brukermiljøer som bydelslag av Mental Helse Oslo. Inspirerende og nyttig. Slik oppsummerer (f.v.) Kristin Gryvill, Gerd Lindeberg og Kjersti Vagard erfaringene fra «Bruker spør bruker»-opplegget i KUP-Ullern. Inspirerende og nyttig Det er inspirerende å bli intervjuet av andre brukere. Metoden Bruker spør bruker er godt mottatt på Vinderen Distriktspsykiatriske Senter (DPS) i Oslo. Brukerne selv opplevde at de kunne si alt de hadde på hjertet, og brukerne som stilte spørsmålene var profesjonelle og gjorde en god jobb. Personalet på sin side, fikk mye viktig informasjon om hvordan brukerne opplevde det å skulle flytte i egen bolig. Vi i personalet fikk mange svar som gav oss bekreftelse på det vi jobber for. Vi syntes nok ikke det var mange negative eller kritiske svar. Alle var mer fornøyde enn vi var selv, forteller Gerd Lindeberg ved Vinderen DPS. Brukernes opplevelser av å ha vansker med å lage mat, stelle leilighet etc. er viktig for oss. Likeledes at de var fornøyde med individuell plan og ansvarsgrupper. De var glad for treffstedet og kursene vi driver. Det å være selvstendig og ta ansvar for seg selv, og samtidig ha mulighet for å være sosial, er ifølge tre av brukerne det viktigste med å flytte i egen bolig. Det kan være fint å ha noen å snakke om problemene med, men ofte er det greit å ikke gjøre det også. Foto: Hege Bruun Høy Deltakelse er en utfordring Det er ikke lett å skape god brukerdeltakelse. På Vinderen DPS har de ikke minst sett betydningen av godt forarbeid. De satte i gang arbeidet i en periode da mange holdt på å flytte inn og ikke helt hadde slått seg til ro ennå. Motivering, informasjon, gjentakelse, oppslag, brev i postkasser ja, forarbeidet kunne forbedres. Jeg tror på repetisjon, sier Gerd Lindeberg. 14 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 15

9 UTVIKLER, UTFORDRER, FORMIDLER I 2006 har Rådet for psykisk helse jobbet systematisk og målrettet med sine tre hovedoppgaver: Utvikle faget, utfordre myndighetene og formidle kunnskap. Her er noen av høydepunktene. Alltid på vakt politisk påvirkning Det har vært mange politiske diskusjoner i organisasjonen i 2006, spesielt i forbindelse med at vi har arbeidet med et helse- og velferdspolitisk program. Alle medlemmer har fått mulighet til å komme med innspill. Et puslete statsbudsjett Medlemmene har spesielt vært bekymret for at mange mennesker med psykiske lidelser ofte er uten arbeid og utdanning, har dårligere boforhold, lite nettverk og dårlig personlig økonomi. Da statsbudsjettet kom, ga vi derfor spesielt uttrykk for at det ikke tok godt nok tak i fattigdomsproblemet. På dette området mente Rådet for psykisk helse at statsbudsjettet rett og slett var puslete. Hektisk politisk møteaktivitet Politikerne vil gjerne treffe Rådet for psykisk helse, og det er gjennomført mange møter med ledende politikere i Vi blir også stadig oftere kontaktet av politikere på alle forvaltningsnivåer som ønsker våre innspill og synspunkter. Opptrappingsplanen går mot slutten, og det har vært viktig å understreke at kommunene har et ansvar for å gi et godt og helhetlig tilbud. TV, radio og aviser Rådet for psykisk helse skriver avisinnlegg og deltar i radio- og tv-debatter, og vi er spesielt opptatt av å sette søkelys på velferdsutfordringene og inkluderende arbeidsliv. De politiske målene og veivalgene for psykisk syke når det gjelder velferd og likeverd er ikke gode nok. Rådet for psykisk helse får en stadig tydeligere helse- og velferdspolitisk profil, og det blir lagt merke til i mediene. Alltid videre fagutvikling I 2006 har Rådet for psykisk helse utviklet faget videre gjennom Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP), gjennom Hjerteromsarbeidet og gjennom viktige prosjekter innen rehabilitering, forebygging og forskning. KUP påvirker fagfeltet Prosjektet Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid (KUP) er etablert som et kraftsentrum for kvalitetsutvikling. Det er blitt godt kjent i ulike fag- og brukermiljøer, og har skapt et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Prosjektet finansieres av Sosial- og helsedirektoratet. KUP har i 2006 samarbeidet spesielt med seks foregangs-dps-er, som skaper nettverk, gir inspirasjon og er gode eksempler for landets øvrige DPS-er. KUP har også arrangert fem regionale møteplasser, der brukere, pårørende og tjenesteapparat møttes og snakket om de lokale kvalitetsutfordringene og mulighetene for forbedringer. Kvalitet utvikles i praksis. Vi har i 2006 tildelt stimuleringsmidler til seks prosjekter som søker å finne måter å skape helhet og sammenheng i tjenestene på, styrke brukermedvirkning og forbedre praksis. Kvaliteten i utdanningene Prosjektet KUP i utdanningene fikk støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten Utdanning til morgondagens praksis viser at verken brukermedvirkning, samhandling eller lokalbaserte arbeidsmåter er tilstrekkelig implementert i helseutdanningene. Fortsatt Hjerterom I 2006 ga vi nærmere 10 millioner kroner til mer Hjerterom, hvorav 20 nye nasjonale prosjekter skal bidra til gode tiltak for mennesker med psykiske lidelser. Midlene som kom inn under tv-aksjonen Hjerterom i 2004, går til væresteder i regi av brukerorganisasjonene, rehabiliteringstiltak med arbeid og inkludering i fokus og styrking av selvhjelp og mestring i bedringsprosessen for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt til internasjonale tiltak. Forskning, forebygging og rehabilitering Ny kunnskap om psykisk helse er helt nødvendig for å skape bedre hjelp og bedre tjenester. Sentralt for alle prosjekter som får støtte gjennom Rådet for Bjarne Håkon Hanssen mottar julekalender med mening av Rådet for psykisk helse. psykisk helse, er at brukernes perspektiv og deltakelse står i sentrum. Det er en strategi som både skaper bedre tjenester og bedre kunnskap, samtidig som det gir den mest treffsikre endringen i feltet. I overkant av 14 millioner kroner gikk i 2006 til ulike prosjekter finansiert av Helse og Rehabilitering. Forskning nytter! I mars 2006 arrangerte Rådet for psykisk helse konferansen Forskning nytter i samarbeid med Norges forskningsråd. Vi la stor vekt på å få frem hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i brukeres og behandleres hverdag. Det vi vet, får du også vite Vi har i 2006 fortsatt folkeopplysningsarbeidet overfor allmennheten og fagmiljøer. Vi har arbeidet for å motvirke fordommer og skape økt åpenhet, på ulike arenaer og med ulike virkemidler. Usynlig psyk psykisk helse i arbeidslivet Målet i 2006 var å kommunisere med ledere som har ansvar for å ansette og inkludere mennesker med psykiske lidelser. Vi gjennomførte tre møtepasser for ledere, brukere og tilretteleggere. Det ble avholdt Gjestebud hos Kronprinsparet på Skaugum der temaet var arbeid og inkludering. Deltakere på arrangementet Verdt en jobb 5. desember kunne fortelle om fornyet vilje til å skape et åpnere arbeidsliv. Alle har en psykisk helse nå et tilbud i satsingen Psykisk helse i skolen Sosial- og helsedirektoratets fellessatsing Psykisk helse i skolen har nå det fulle ansvaret for å tilby Alle har en psykisk helse og kursing i bruk av dette til landets grunnskoler. Rådet for psykisk helse reviderte i 2006 undervisningsmateriellet og ga det et design som samsvarer med designet i materiellet i fellessatsingen for øvrig. Revideringsarbeidet var knyttet til en større endring i prosjektarbeidet for 9. klassetrinn samt å supplere materiellet med veiledningsark med forslag til modeller for samarbeid mellom skole og helsetjeneste i kommunen. Verdensdagen for psykisk helse 2006 I 2006 markerte Rådet for psykisk helse dagen med et større arrangement på Frogner kino, der ungdom og psykisk helse var tema. HKH Kronprinsesse Mette-Marit deltok, og filmen Reprise ble vist til ungdommer fra brukerorganisasjonene, psykologi- og legestudenter og andre interesserte. Vi fikk også belyst temaet gjennom et større oppslag i VG, der seks unge mennesker fortalte sine historier. Bladet Psykisk helse Bladet Psykisk helse er i stadig utvikling og endring, og formålet er alltid å skape åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser i befolkningen. I 2006 hadde bladet flere større reportasjer om lokalt psykisk helsearbeid, blant annet fra Birmingham i England. Psykisk helse har gjennom disse reportasjene tatt et større grep om de viktige faglige debattene på psykisk helse-feltet. Temahefter Det ble i 2006 produsert fire temahefter, hvorav to er reviderte utgaver av hefter vi har gitt ut før: Minoriteter og psykisk helse Lokalbasert psykisk helsearbeid Schizofreni revidert Bipolar lidelse revidert Nettsidene har vært under omlegging i Vi har jobbet for å gjøre fast informasjon mer brukervennlig og oversiktlig, samtidig som vi vil gjøre nettsidene bedre på nyheter og aktualiteter. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (t.v.) besøkte organisasjonenes stand ved Stortinget på Verdensdagen for psykisk helse, der hun blant annet møtte generalsekretærene Olav Kasland i Mental Helse og Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse. Foto: Steinar Sværen 16 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 17

10 PROSJEKTER STØTTET AV RÅDET FOR PSYKISK HELSE I 2006 HELSE OG REHABILITERING 2006 Forskning Anoreksi: Pasientenes erfaring Ragnfrid H. S. Nordbø, doktorgradsstipendiat, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Med sikte på bedre forebygging og behandling. Kvalitativ analyse av pasienters erfaring fra behandling og liv med anoreksi. 3. år kr ,-. Totalt bevilget ,- f.o.m Endringer i psykiske vansker Tilmann von Soest, doktorgradsstipendiat, NOVA. Prediktorer for depressive symptomer, suicidalitet og spiseproblemer: 10-års tidstrend og 12-årig longitudinell studie. 3. år kr ,-. Totalt bevilget ,- f.o.m Livskvalitet og psykisk helse Thomas Jozefiak, doktorgradsstipendiat, NTNU. Livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge i barne- og ungdomspsykiatrien og i normalpopulasjon. Alexander Kielland-katastrofen Katrine Høyer Holgersen, doktorgradsstipendiat, NTNU Institutt for nevromedisin. Oppfølgingsstudie av norske overlevende og kontroller 25 år etter. Variasjon i bruk av tvang Tonje Lossius Husum, doktorgradsstipendiat, Sintef. Analysere faktorer som påvirker variasjon i bruk av tvang ved norske akuttavdelinger. 1. år kr ,- for Psykisk helse - fysisk aktivitet Åse Sagatun, doktorgradsstipendiat, R-BUP øst/sør. Emosjonelle plager og fysisk aktivitet blant multietnisk ungdom, en longitudinell studie år. 1. år kr ,- for Hvorfor selvmord? Gudrun Klemetsdal Dieserud, post doc.-stipendiat, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Psykologisk autopsi - undersøkelse, det vil si intervju med etterlatte etter selvmord for å forstå hvorfor det skjedde. 1. år kr ,- for Forebygging av rus i psykiatri Gunnar Morken, St. Olavs Hospital, Avdeling Østmarka, Trondheim. Innføring av motiverende intervju som forebygging av rusmiddelbruk blant akuttinnlagte psykiatriske pasienter. 1. år kr ,- for Mormormamma Eva Ch. Nilsen, Rampelys. En film om tilknytning og atskillelse mellom mødre og døtre. 3 generasjoners mødre deler familiesmerte mot forsoning. 1. år kr for Brukerkunnskap om angst Ellen Steen-Hansen, Angstringen. Erfaringsformidling om angst og selvhjelp til primærleger og helsesekretærer. 1. år kr ,- for Livskvalitet - mentale lidelser Victoria Cramer, post doc.-stipendiat. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan livskvalitet henger sammen med mentale lidelser: årsak, virkning og interaksjon. 3. år ,-. Totalt bevilget f.o.m Psykisk helse unge 8-18 år Betty Van Roy, doktorgradsstipendiat, Lillestrømklinikken, avdeling BUP. Analysere psykisk helseprofil i flere aldersgrupper. Betydning for daglig funksjon. Se på risiko- og beskyttelsesfaktorer. 3. år kr ,-. Totalt bevilget f.o.m Overføringsanalyse og innsikt Paul Johansson, doktorgradsstipendiat, Psykiatrisk institutt Vindern. En eksperimentell studie av mekanismer for langtidsforandringer i dynamisk psykoterapi. 3. år kr ,-. Totalt bevilget f.o.m Småbarnsmødres psykiske helse Kari Slinning, post doc.-stipendiat, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Psykisk helse blant mødre gjennom svangerskap og småbarnsfasen - en prospektiv kohortundersøkelse. 3. år kr ,-. Totalt bevilget f.o.m Bruk av psykofarmaka Anne Margrethe Hausken, doktorgradsstipendiat, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Analysere bruksmønster (kort- og langtids) av psykofarmaka med fokus på kjønnsforskjeller i urban og rural befolkning. 3. år kr. 0,-. Totalt bevilget f.o.m Legers arbeidsstress og mental helse Jan Ole Røvik, doktorgradsstipendiat, Inst for med atferdsfag, UiO. Arbeidsstress, mental helse og rollefungering som lege. En 10 års oppfølging i en landsomfattende longitudinell undersøkelse. 3. år kr ,-. Totalt bevilget f.o.m Psykiske lidelser og smerter Mette M. Aanes, doktorgradsstipendiat, Hemil senteret, UiB. Kroniske smerter: behandlingsmessige implikasjoner av samspillet mellom psykologiske, sosiologiske, medisinske og sosiale faktorer. Psykologiske faktorer hjerneslag Ulrike Sagen, doktorgradsstipendiat, UiO, Institutt for medisinske atferdsfag. Psykologiske faktorer livskvalitet pasienttilfredshet hos pasienter med hjerneslag En toårs naturalistisk oppfølging. Implementering av individuelle planer Lene Chr. Holum, doktorgradsstipendiat, Regionssenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør. Implementering av individuelle planer overfor unge med alvorlige og langvarige psykiske plager. Analyse av brukererfaring Johan Håkon Bjørngaard, doktorgradsstipendiat, Sintef Helse. Kvantitativ analyse av brukernes erfaringer med det psykiske helsevernet betydning av innhold og organisering. Utviklingsfremmende samtaler Kari Langaard, doktorgradsstipendiat, Regionssenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør. En studie av hva som kjennetegner utviklingsfremmende samtaler med ungdom med psykososiale problemer i skolehelsetjenesten. Snapp-prosjektet Sigrun Hodne, doktorgradsstipendiat, Stavanger Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk. Skriveferdigheter og narrativ kompetanse ved psykose og tidlig psykotiske tilstander. 2. år kr ,-. Totalt bevilget kr ,- f.o.m Rettspsykiatri - en systemanalyse Pål Grøndahl, doktorgradsstipendiat, kompetansesenteret, Aker HF. Sakkyndighet innenfor strafferettspsykiatri med henblikk på vurdering av anvendt metodikk rammevilkår og begrepsanalyse. 1. år kr ,- for Flyktningers akkulturasjon Laila Tingvold, doktorgradsstipendiat, institutt for psykiatri, UiO. Etter 20 år i Norge: en oppfølgingsstudie av sammenhengen mellom helse, bruk av helsetjenester og akkulturasjon. 1. år kr ,- for Forebygging En bedre start Aage Braaten, Bytårnet skole, Moss. Leksehjelp og fritidsaktiviteter for enslige mindreårige flyktninger for å forebygge skoletap og styrke selvaktelsen. 3. år kr Totalt bevilget f.o.m Eldre hjelper unge - hjelper alle Mai Ragnhild Svendsen, daglig leder, Klepp Frivillighetssentral. Forebyggende psykisk helsearbeid blant ungdom gjennom småjobbsentral/eldre som ressurs/med arbeidere/kontakt generasjoner. 3. år kr ,-. Totalt bevilget ,- f.o.m Mellomtiden Petter Vennerød, Merkur Filmproduksjon AS, Oslo. Mellomtiden er en TV-dokumentar som setter fokus på og forebygger sosiale problemer hos barn og unge. 2. år kr Totalt bevilget ,- f.o.m Forebygging av bipolar lidelse Gunnar Morken, St. Olavs Hospital, Avdeling Østmarka, Trondheim. Innføring av samarbeidsmodellen: Forebygging av bipolar lidelse i 2 poliklinikker. Psykoedukasjon og evalueringsrutiner. 2. år kr ,- Totalt bevilget kr f.o.m Homestart familiekontakten Wenche Eriksen, prosjektleder, Frivillighetssentralen i Halden. Forebyggende tiltak i familier med små barn som er i en vanskelig livssituasjon. 2. år kr ,-. Totalt bevilget kr f.o.m Psykhjelpen Ingunn Skre, førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Universitet i Tromsø. Informasjon om psykisk helse og lavterskeltilbud på Helsestasjon for ungdom utført av psykologistudenter. 2. år kr ,-. Totalt bevilget kr f.o.m Å høre stemmer Anne Martha Kalhovde, UNN. Etablering av selvhjelpsgrupper. Helsefremmende informasjonsarbeid gjennom Internett, informasjonsmateriell og seminarer. 1. år kr ,- for Brukarstyrt keramikkverkstad Guri Nevstad Vatne, Gnisten Volda. Brukarstyrt keramikkverkstad som fremtidig arbeidsplass. 1. år kr for Etniske minoriteter og psyke Bente Thoresen og Arne Ørum, Rådet for psykisk helse. Temahefte om psykisk helse blant personer med minoritetsbakgrunn - utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge. 1. år kr for Lokalbasert psykisk helsearbeid Bente Thoresen og Olav Nyttingnes, Rådet for psykisk helse. Temahefte om utfordringer og muligheter i lokalbaserte tjenester for mennesker med psykiske lidelser. 1. år kr for 2006 Rehabilitering Ungdom og psykisk helse Geir Nordby, prosjektleder, Bydelsadministrasjonen Nordre Aker, Oslo. Hjelp jenter i bydelen som sliter med spiseforstyrrelser og depresjon til å ivareta sin psykiske helse. 3. år kr Totalt bevilget f.o.m Hest og psykisk helse Gunn Tove Ramberg, Rehabiliteringstjenesten i Porsgrunn kommune. Hest som aktivitet for folk med psykiske lidelser. 3. år kr Totalt bevilget f.o.m Radius Pål Fredriksen, prosjektleder, Sidebygningen, Tønsberg. Kultur som virkemiddel i en empowermentstrategi. 2. år kr Totalt bevilget kr f.o.m Aktivt fellesskap Elizabeth Eiebakke, rektor, Eikelund videregående skole, Oslo. Kurs og fellesaktiviteter organisert av elevrådet 1. år kr for ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 19

11 Prosjekt tilrettelagt arbeid Kari Thoresen, Slemdalshjemmet, Oslo. Personer med alvorlig og langvarig psykisk lidelse får meningsfylt arbeid i sitt lokale miljø. 1. år kr for Optimismens hus Irene Lindholm, Skjelfoss psykiatriske senter. Samhandling mellom pasienter personale og mennesker i nærmiljøet om å innrede et aktivitetshus til felles bruk. 1. år kr for Brukarstyrt tenesteevaluering Kristin Ådnøy Eriksen, Indre Sogn Psykiatrisenter. Kvalitetforbetring ved eit DPS - gjennom pasienterfaringar som kjem fram i fokusgruppeintervju leia av brukarar. 1. år kr for HJERTEROMSPROSJEKTER 2006 Hønefoss: Fontenehus Målsettingen er et fullt utviklet klubbhus etter den internasjonale Fontenehus modellen. Dette innebærer utvidelse av åpningstider til 5 dagers uke, overgangsarbeid, tilbud om åpningstider på høytidsdager og fritidsprogram. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Alta: Gnisten Målet er å starte opp et brukerdrevet værested for mennesker med psykiske problemer. De ønsker å drive allsidig skapende virksomhet, arbeidstrening og ha et fellesskap drevet av brukerne selv. Mental Helse Alta samarbeider med kommunen og andre om prosjektet. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Landsdekkende: Fra luket til åpen psykiatri - Brukerlærerne En gruppe brukere knyttet til Mental Helse vil videreutvikle et prosjekt der mennesker som selv har erfaring med psykiske lidelser informerer, holder kurs og foredrag om hvordan dette oppleves og hva det innebærer. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Akershus: Mental Helse Flerkulturell gruppe Mental Helse ønsker å starte sitt første værested som også er spesielt tilrettelagt for mennesker med innvandrerbakgrunn, spesielt kvinner og eldre. Senteret ønsker å være åpent en eller flere dager i uken med aktiviteter, temadager, kursing og også mulighet for å treffe psykolog eller psykiater. Det vil utvikles skriftlig informasjon på flere språk. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Sel: Hjerterom Etablering av et brukerdrevet senter i Otta. Her er det mange organisasjoner som samarbeider bl.a.: Rusmiddelmisbrukernes interesse organisasjon (RIO), Mental Helse, Sanitetsforeningen i Sel, Menighetsrådet i Sel, Røde Kors og Frivillighetssentralen i Sel. Det skal etableres et hus som både mennesker med psykiske lidelser, mennesker med rusproblemer og andre kan bruke, men ikke nødvendigvis samtidig. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Rakkestad: Gjenbruk Mental Helse vil videreutvikle en gjenbrukssentral slik at den blir selvfinansiert. Her pusser de opp gamle møbler og selger til selvkost. Å arbeide på gjenbrukssentralen er et tilbud til mennesker med Kristiansand for mor og barn Torill Gjerpe Hansen, Søndre Oslo DPS avd. Holmlia. Tur for mødre med minoritetsbakgrunn og alvorlige psykiske plager sammen med 1 barn hver og 2 ledere til Kristiansand våren år kr for Spiseforstyrrelser og kuledyne Barbro Lennström, Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland US. Hjemlån av kuledyner til pasienter med spiseforstyrrelser. Hjelpemiddel til å dempe angst og å bedre søvn? 1. år kr for Mestring av sosial angst Rolf W. Gråwe, Sintef. Utvikling av et mestrings- og kursprogram om sosial angst. 1. år kr for psykiske lidelser, tidligere rusmisbrukere, langtidssykemeldte og arbeidsledige. Målet er også å åpne en bruktbutikk. Tildelt kr for 2005, kr for 2006 Landsdekkende: Brukerstyrt senter for pårørende innen psykisk helsevern Organisasjonene Voksne for Barn (VfB) og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) vil etablere et brukerstyrt senter med tilbud til pårørende (både voksne og barn), fagfeltet og kunnskapsutvikling om pårørendes situasjon og øke pårørendes innflytelse på utviklingen innen psykisk helsevern. Tildelt: kr for 2005, kr for 2006 Skien: Den gode møteplass Mental Helse Skien vil opprette og utvikle møteplasser i lokalsamfunn, skaffe egnede møteplasser i borettslag/blokkmiljø, der mennesker med psykiske og sosiale problemer kan få hjelp og støtte. Finne de gode hjelperne i lokalmiljøet, og utvikle samarbeid mellom frivillige og offentlig ansatte hjelpere. Tildelt: kr for 2005, kr for 2006 Hamar: Brukerstyrt senter Etablere og drive et brukerstyrt senter for mennesker med psykiske problemer på Hedmarken (kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten). Senteret skal gi tilbud om aktiviteter og arbeidstrening, og være et ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning. Tildelt: kr for 2005, kr for 2006 Oslo: Rehabilitering i kreativt miljø Et brukerdrevet tilbud med musikk, foto, kunst og idrett som del av et totalt rehabiliterings- og fritidstilbud for nåværende og tidligere beboere ved Solbu ettervernshjem i Oslo. Skillet mellom «frisk» og «syk» ønskes visket ut ved at det også åpnes for ansatte, naboer, venner av huset. Vil skape grunnlag for bedring ved å bygge mestringsevne. Tildelt: kr for 2005, kr for 2006 Trondheim: SPAR - Sats på arbeidslinja KIM-senteret vil gi mennesker som blir ansett som for dårlige til arbeidsrelatert rehabilitering, men som selv ønsker arbeid, en mulighet. Tildelt: kr for 2005, kr for 2006 Nye prosjekter 2006 Stavanger: Ungdomsprosjekt på Fontenehuset Tilrettelegge for den økende pågangen for ungdom i alderen år til Fontenehuset. Ansette en person til å ha fokus, utviklingsansvar og oppfølging i forhold til denne aldersgruppen. Tildelt: kr Lakselv: Møtestedet Rafålas Sadje (En fredfull plass) Mental Helse Porsanger ønsker å starte en møteplass for mennesker med psykiske lidelser i kommunen med fokus på brukermedvirkning og aktivisering av brukere/medlemmer. Tildelt: kr Kristiansund: På farten Mental Helse og Oasen Kreative senter å gi psykisk syke, pårørende og andre interesserte et fast variert tilbud som gir en mer meningsfullt hverdag og dermed økt livskvalitet. Tilrettelegging av aktiviteter, opplevelser, opplæring og sosialt samvær 3 dager i uken. Tildelt: kr Tromsø: Fontenehus Tromsø Mental Helse Tromsø ønsker å etablere værested og rehabilitering bygget på fontenehusmodellen. Tildelt: kr Landsdekkende: Fontenenettverk Fontenehuset i Oslo viderefører etablering av landsdekkende nettverk for fontenehusene i Norge. Formålet er å styrke og spre fontenehusmodellen. Tildelt: kr Trondheim: Nattåpen kirke Kirkens SOS ønsker å gi et kulturelt lavterskeltilbud på kvelds- og nattestid i Trondheim by handler om å skape en møteplass hvor mennesker med psykiske lidelser får komme med seg selv og sitt liv, slik det er med sin glede, sin sorg og sine eksistensielle spørsmål. Tildelt: kr Trondheim: Fremtiden starter nå Tilskudd til lokaler til Mediakameratene, som lager film av og med brukere av psykisk helsetjenester. Tiltaket gir mennesker med psykiske lidelser et unikt tilbud med utgangspunkt i egen virkelighet. Tildelt: kr Grenland: Fontenehybel Med tiltaket Fontenehybel i Grenland ønsker LPP avdeling Telemark å etablere en møteplass for unge mennesker med psykiske lidelser hvor man som bruker og pårørende kan samles for råd og veiledning, etablere nettverk og utøve samlet etterspørsel til kommunene i regionen. Tildelt: kr Bergen: Fontenehus Bergen Oppstart og drift av Fontenehus i Bergen. Tildelt: kr Arendal: Øvelse gjør mester Tiltaket handler om at deltakerne selv aktivt skal delta i utvelgelse, planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter tilpasset dem. Aust-Agder Røde kors. Tildelt: kr Lyngdal: Ungdomsgruppe ADHD-foreningen Lyngdal og omegn lokallag ønsker å gi et aktivitetstilbudet som i hovedsak legger vekt på uteaktiviteter og gir den enkelte bruker utfordringer slik at de må bruke seg selv og lærer samhandling med andre. Tildelt: kr Stavanger: Å finne og styrke pårørendestemmen Å finne frem til og gi opplæring til LPP-kontakter for å trygge dem i rollen som pårørendestemme og brukermedvirker i arbeidet med «plan for psykisk helsearbeid» i kommunene i Rogaland. Tildelt: kr Troms: Aktive familier Troms LPP forsøker å forebygge sykdomsmessige tilbakefall, psykoser og lign. for en gruppe på 32 personer som høsten 2006 skal flytte inn i nybygde omsorgsboliger. Tiltaket skal også være et tilbud til pårørende knyttet til disse personer slik at man oppnår en høyest mulig grad av bevisstgjøring og styrking av pårørende sin situasjon og muligheter for å hjelpe den de er pårørende til. Tildelt: kr Oslo: Kvinnerom Oslo Røde Kors ønsker å gi Kvinnekafeene mulighet for å bidra med mer i forhold til minoritetskvinners psykiske helse. Kvinnekafeen ved Ressurssentrene er et lavterskeltilbud for alle voksne kvinner i byen. Tildelt: kr Landsdekkende: OCD/Ananke konferanse Hjelpe mennesker med tvangslidelser og deres pårørende til å få et mer sosialt liv, samt påvirke fagmiljøet til å interessere seg mer for pårørende i en behandlingssituasjon. Likemannsarbeid og samlinger for mennesker med OCD/tvangslidelser. Tildelt: kr Tingvoll: Flyttbar gamme LPP avd Tingvoll ønsker å bygge en flyttbar gamme for å ha et sted å gå til hvor man kan finne ly i all slags vær, og som vil stimulere til friluftsliv som aktivitetstilbud. Tildelt: kr Sortland: Lokal kultur Prosjektet er kommet i stand ut fra at Mental Helse Sortland har et ønske om å gi mennesker med psykiske lidelser mulighet til å bli aktive brukere av kulturtilbudet i Sortland kommune. Tildelt: kr Rogaland: Rogalandsnettverket Jæren distriktspsykiatriske avdeling ønsker å bli bedre kunne møte og hjelpe barn og familier der mor eller far er psykisk syk. Jæren DPS er drevet av N.K.S. Tildelt: kr Hamar og omegn: Dokumentasjonsprosjektet Dokumentere prosessen med å utvikle Mental Helses Brukersenter på Hamar ved hjelp av film. Tildelt: kr STIMULERINGSMIDLER HJERTEROM 2006 Sommerfestivalen Nord-Norge: kr ,- Vesterålen LPP/Stokmarknes: kr ,- Mental Helse Bodø: kr ,- ADHD Møre og Romsdal: kr ,- Mental Helse Fredrikstad: kr ,- 20 ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 21

12 ØKONOMI Inntekter 2006 Styret fra årsmøtet 2006 Mette Kalve, Norsk Sykepleierforbund (leder) Ellen Hartmann, Norsk Psykologforening (nestleder) Arnstein Finset, oppnevnt av Staten v/norges Forskningsråd Bjørg Njaa, Landforeningen for Pårørende innen Psykiatri Mette Kammen, Mental Helse Norge Hege H. Johnsen, ansattes representant Anne Mari Sund, NTNU (møtende 1. varamedlem) Lars Mehlum, Universitetet i Oslo (møtende 2. varamedlem) Catharina E. Wang, Universitetet i Tromsø (møtende 3. varamedlem) Kostnader 2006 Nøkkeltall 2006 Nøkkeltall: Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetninger og forpliktelser Sum egenkapital og gjeld ÅRSRAPPORT 2006 RÅDET FOR PSYKISK HELSE 23

13 MEDLEMMER I RÅDET FOR PSYKISK HELSE Brukernes egne organisasjoner ADHD-foreningen Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) Mental Helse Norge Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Organisasjonen Voksne for Barn Humanitære organisasjoner Kirkens SOS Kirkens Sosialtjeneste Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsforening Fag- og profesjonsorganisasjoner Den norske lægeforening Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Psykologforening Norsk Sykepleierforbund Universiteter og høyskoler Høgskolen i Agder Høgskolen i Buskerud NTNU Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø [ Pr ] VERDIER OG FORMÅL Rådet for psykisk helse skal være utfordrende og troverdig. Rådet for psykisk helse har som formål å redusere og bekjempe psykiske lidelser. All virksomhet skal knyttes til ett eller flere av disse tre kjerneområdene: Støtte forskning og bidra til styrket medvirkning og kvalitetsutvikling med sikte på å øke kunnskapen om - og en helhetlig forståelse av - psykiske lidelser, forebygging, behandling og rehabilitering. Støtte opplysningsarbeid om psykisk helse. Arbeide for økt samfunnspolitisk oppmerksomhet omkring helse-, omsorgs- og velferdsgoder til beste for mennesker med psykiske lidelser. Året for psykisk helse Årsmelding 2006, forenklet versjon Fullstendig årsrapport er lagt ut på Internett: Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser og deres pårørende og et rausere og varmere samfunn som bidrar til god psykisk helse. Design og tekstbistand: Cockpit as Trykk: Merkur Trykk as Rådet for psykisk helse Postboks 8890 Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Storgt. 10A, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Nettadresse: Organisasjonsnummer: Bankkonto:

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer