Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture. Fransk RESSURSPERM Fransk for ungdomstrinnet. Hva skal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture. Fransk RESSURSPERM Fransk for ungdomstrinnet. www.fagogkultur.no Hva skal www.fagogkultur."

Transkript

1 Hanne Christensen Hanne Christensen og Torunn og Torunn Wulff Wulff Ouverture Hanne Christensen og Torunn Wulff 9 Hanne Christensen Hanne Christensen og Torunn og Torunn Wulff Wulff Fransk Fransk for ungdomstrinnet for ungdomstrinnet RESSURSPERM Fransk RESSURSPERM for FOR ungdomstrinnet LÆREREN FOR LÆREREN Fransk RESSURSPERM Fransk for ungdomstrinnet for FOR ungdomstrinnet LÆREREN RESSURSPERM RESSURSPERM FOR LÆREREN FOR LÆREREN Ouverture Ouverture Hva skal det Hva stå skal her det stå her Hva skal det stå her Hva skal det Hva stå skal her det stå her

2 Copyright 2007 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved. utgave /. opplag 2007 Forlagsredaksjon: Guro Teigen Bilderedaktør: Guro Teigen Grafisk design: Runar Wold Grafisk Tegninger: Malene Laugesen Strektegninger og kart: Alain Herault Foto og andre illustrasjoner: Scanpix: Cornelius Poppe / Reuters, side 78 Philippe Nojazer, side 282 Jacques Brinon / AP, side 38 NTB arkiv, side 382 Istockphoto: Macilej Laska, side 26, 262 Omslagsfoto: Ligatur AS Omslagsdesign: Ligatur AS Oversettelse av kopieringsoriginaler til nynorsk: Øystein Rosse Trykk: Interface Media AS Produksjon av lysark og produksjon av perm: Neptun Tecofa as Produksjon av perm: Neptun Tecofa AS ISBN Materialet i den publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Forlaget Fag og Kultur er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 Innhold Innledning 5 CHAPITRE La Fête de la musique 7 Lysark kommentert 8 Tilleggsoppgaver 9 Tekst til lytteøving 0 Kopieringsoriginaler Fasit 27 CHAPITRE 2 Une journée ordinaire 37 Lysark kommentert 38 Tilleggsoppgaver 38 Tekster til lytteøvinger 40 Kopieringsoriginaler 4 Fasit 64 CHAPITRE 3 Vivre ensemble 7 Lysark kommentert 72 Tilleggsoppgaver 72 Tekster til lytteøvinger 75 Kopieringsoriginaler 76 Fasit 92 CHAPITRE 4 Camille fait ses courses 03 Lysark kommentert 05 Tilleggsoppgaver 06 Tekster til lytteøvinger 07 Kopieringsoriginaler 08 Prøve etter kapitlene, 2, 3 og 4 29 Réflexion 36 Fasit CHAPITRE 5 Une place au soleil 000 Tilleggsoppgaver 000 Tekster til lytteøvinger 000 Kopieringsoriginaler 000 Fasit 000 CHAPITRE 6 L amour et l amitié: Qu est-ce que c est? 000 Tilleggsoppgaver 000 Tekster til lytteøvinger 000 Kopieringsoriginaler 000 Fasit 000 CHAPITRE 7 Jeune en France 000 Tilleggsoppgaver 000 Tekster til lytteøvinger 000 Kopieringsoriginaler 000 Prøve etter kapitlene 5,6 og Réflexion Egenevaluering etter kap. 5, 6 og Fasit 000 CHAPITRE 8 Ça ne va pas, Camille? 000 Tilleggsoppgaver 000 Tekster til lytteøvinger 000 Kopieringsoriginaler 000 Fasit 000

4 CHAPITRE 9 Connais-tu la France? 000 Lysark kommentert 000 Tilleggsoppgaver 000 Tekster til lytteøvinger 000 Kopieringsoriginaler 000 Fasit 000 CHAPITRE 0 Il était une fois Tilleggsoppgaver 000 Tekst til lytteøving 000 Kopieringsoriginaler 000 Prøve etter kapitlene 8, 9 og 0 Réflexion Egenevaluering 000 Fasit 000 Ordboksøvinger 000 Récréation 000 Lysark

5 Kjære fransklærere! Vi som lærebokforfattere håper at dere har vært fornøyd med Ouverture 8, og at elevene har hatt glede av boka. er i hovedsak bygd opp etter samme mønster som boka på 8. trinn. I de to første kapitlene er det mye repetisjon av grunnleggende kunnskaper. Videre har vi en forsiktig progresjon og økende vanskelighetsgrad. Vi har lagt vekt på å presentere noe nytt når vi tar opp kjente momenter, slik at det ikke bare blir repetisjon. Fra og med kapittel 5 er spørsmålene knyttet til de innledende dialogene på fransk for å utfordre elevene litt mer. Vår filosofi er at det å lære fransk skal være morsomt, og vi har prøvd å finne temaer og vinklinger som vi tror vil interessere ungdom. Vi har også lagt vekt på å gjøre det så praktisk og konkret som mulig. Vi har hatt en sammensatt elevgruppe i tankene, og har derfor tatt med et stort utvalg av oppgaver med mulighet for differensiering. Det er likevel litt færre av de aller enkleste oppgavene i denne lærerveiledningen enn på 8. trinn, siden disse vil bli lagt ut som drilloppgaver på nettsiden til verket (se lenger ned). Hvordan møter vi kravene i læreplanen? er skrevet etter læreplanen for fransk 2 i Kunnskapsløftet. Verket er beregnet på trinn 8, 9 og 0 i ungdomsskolen, og denne lærerveiledningen er laget for elevboka på 9. trinn. Vi imøtekommer kravene som Kunnskapsløftet stiller på de tre hovedområdene Språklæring, Kommunikasjon og Språk, kultur og samfunn. Det gjør vi gjennom et bredt utvalg av oppgaver der vi har lagt hovedvekten på muntlige aktiviteter, med tanke på at elevene vil kunne komme opp i muntlig eksamen etter 0. klasse. Vi forsøker å gi elevene et innblikk i fransk samfunnsliv, historie og kultur gjennom et utvalg autentiske tekster og oppgaver som kan løses via Internett. Vi fortsetter med Savez-vous que... på norsk for at også svake elever skal få mer kunnskap om fransk hverdagsliv, kunst og historie. Vi forsøker også å møte kravet om opplæring i de grunnleggende ferdighetene i faget. Disse er integrert i kompetansemålene: - Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig (både lytte og tale) - Å kunne lese - Å kunne regne - Å kunne bruke digitale verktøy Vi har også denne gangen lagt inn regning og tallbehandling der det er naturlig i sammenhengen, og lar elevene prøve seg på litt prosentregning på fransk. Lærerveiledningen for 9.trinn har stort sett samme oppbygging som for 8. trinn, men ordboksøvingene er her samlet i et eget kapittel. Verket inneholder: - Innledning - Forslag til hvordan man jobber med innholdet og øvelsene i elevboka, kapittel for kapittel - Oversikt over lysark med henvisning til oppgaver - Forslag til tilleggsoppgaver - Tekster til lytteøvingene - Kopieringsoriginaler - Diagnostiske prøver etter kapittel 4, 7 og 0 - Fasit til elevoppgaver, tilleggsoppgaver og prøver - Ordboksøvinger - Récréation (sangtekster) - Lysark

6 Innledning Innledning Tilleggsoppgavene er også er i denne også i veiledningen denne veiledningen også en også lenkeside lenkeside på nettstedet på nettstedet vårt der vårt vi har der vi har gradert gradert etter etter vanskelighetsgrad med med lagt ut lenker lagt ut lenker til nettsider til nettsider som tar som opp tar tema opp som tema som stjernesymboler: stjernesymboler: * lett, * lett, middels middels vanskelig vanskelig og * og kan * være kan av være interesse av interesse for de enkelte for de enkelte kapitler. kapitler. Det Det vanskelig. vanskelig. er henvisninger er henvisninger i ressurspermen i ressurspermen der det der aktuelt. det er aktuelt. Nettstedet Nettstedet avlaster avlaster ressurspermen. ressurspermen. «Min time» «Min time» Som et Som supplement et supplement kommer kommer vi med vi enkelte med enkelte tips om tips presenterer om presenterer oppgaver oppgaver som omfatter som omfatter vokabular, vokabular, filmer som filmer kan som anbefales kan anbefales til de enkelte til de enkelte kapitler. kapitler. grammatikk grammatikk og uttaleøvinger. og uttaleøvinger. Det jobbes Det jobbes med med nettstedet nettstedet kontinuerlig. kontinuerlig. Vi fortsetter Vi fortsetter med en med del uttaleøvinger en del uttaleøvinger der der vi erfaringsmessig erfaringsmessig vet det vet er nødvendig, det er nødvendig, da vi da vi -en -en inneholder inneholder alle lytteøvingene alle lytteøvingene i i anser det anser som det viktig som å viktig jobbe å kontinuerlig jobbe kontinuerlig med med ressurspermen; ressurspermen; det er 23 det er 23 på årets på lærer-. årets lærer-. uttaletrening. uttaletrening. De tre siste De tre er siste franske er franske sanger sanger der Jacques der Jacques Brel, Brel, Bénabar Bénabar og Olivia og Ruiz Olivia synger. Ruiz synger. Tekstene Tekstene finnes finnes Fenomenet Fenomenet liaison liaison er grunnleggende er grunnleggende i fransk i fransk bak i ressurspermen bak i ressurspermen for de to for førstnevnte. de to førstnevnte. Elevene Elevene uttale. Uten uttale. å Uten forstå å dette forstå uttaleprinsippet, dette uttaleprinsippet, blir det blir det kan finne kan teksten finne teksten til den siste til den innspillingen siste innspillingen på på vanskelig vanskelig å skjønne å skjønne franskmenn franskmenn når de snakker. når de snakker. Internettt. Internettt. Vi legger Vi legger mer og mer og vekt mer på vekt å bruke på å bruke Elevene Elevene får også får problemer også problemer med å uttrykke med å uttrykke seg seg dette mediet. dette mediet. på en forståelig på en forståelig måte om måte de ikke om de behersker ikke behersker denne denne overtrekkingsmekanismen. Det at en Det ellers at en stum ellers stum For øvrig For henviser øvrig henviser til vi til lærerveiledningen for for konsonant konsonant uttales uttales foran en foran vokal, en er vokal, helt er spesielt helt spesielt for 8. for trinn 8. som trinn inneholder som inneholder en fyldigere en fyldigere omtale omtale av av det franske det franske språket. språket. Det finnes Det forslag finnes forslag til til Internett-oppgaver både i både i de enkelte de enkelte delene delene av læreverket av læreverket og hvordan og hvordan det det imøtekommer imøtekommer kravene kravene i læreplanen. i læreplanen. elevboka, elevboka, i i lærerveiledningen og på nettstedet. og på nettstedet. Lykke Lykke til med til med franskundervisningen! Flere Flere Internetttoppgaver vil man vil nå man finne nå på finne på ressurssiden ressurssiden til læreverket til læreverket som dere som finner dere på finner på Hanne Hanne og Torunn og Torunn nettstedet nettstedet til Ouverture: til Ouverture: Vi har Vi har

7 La Fête de la Musique I dette kapitlet vil elevene lære chapitre chapitre å bruke riktig hilsingsform (repetisjon) å skrive postkort på fransk litt om Belgia hvor de også snakker fransk litt mer om nasjonaliteter og nasjonalitetsadjektiv om noen sterke verb (repetisjon) om tallene (repetisjon av tallene fra 0 til 00) I dette kapitlet presenterer vi noe nytt, men har lagt vekt på å repetere og utvide noe av den elementære kunnskapen fra 8. trinn som vi regner med kan ha gått litt i glemmeboken over sommerferien: Presentere seg, hilse, fortelle om fritidsaktiviteter, tallene fra 0 00, être, avoir, aller, venir og navn på land er repetisjon. Nytt grammatikalsk er nasjonalitetsadjektiv, og ellers er temaene Belgia, musikkinstrumenter og skriving av postkort nye. Découverte (side 2 i elevboka); bildet Atomium i Brussel. Atomium er en 02 m høy jernkonstruksjon som symboliserer et jernmolekyl, forstørret 65 milliarder ganger. Den ble bygget til verdensutstillingen i 958, skulle egentlig vært revet etterpå og er blitt kalt Brussels svar på Eiffeltårnet. Den har gjennomgått en omfattende restaurering og ble gjenåpnet i Bygningen inneholder lokaler for mange aktiviteter, bl.a. permanente og midlertidige utstillinger, konserter, foredrag osv. På toppen er en restaurant med panoramautsikt over Brussel. Kilde: Wikipedia og Atomiums offisielle hjemmeside: Se også lenkesiden på nettsidene Exercice (side 2 i elevboka): Her foreslår vi en fremgangsmåte vi også benyttet på 8. trinn, med å bruke teksten som en slags lytteøving først. Elevene skal prøve å skjønne så mye at de kan svare på enkle spørsmål, og etterpå kan man bruke hele eller deler av teksten som lesetrening. Exercice 3 (side 4 i elevboka): Repetisjon av hilsingsformer. Her kan man trekke inn litt kulturkunnskap med fransk høflighet kontra norske omgangsformer. Exercice 4A (side 5 i elevboka, kopieringsoriginal.0): Repetisjon av land og nasjonaliteter. Ark med oversikt over europeiske land og nasjonaliteter. Exercice 6B (side 7 i elevboka, kopieringsoriginal.02): Trouvez et signez: Skjema for å signere.

8 CHAPITRE CHAPITRE La Fête La de Fête la Musique de la Musique Savez-vous Savez-vous que... que (side... 8 (side i elevboka) 8 i elevboka) : : Se også Se lenkesiden også lenkesiden på nettsidene: på nettsidene: Internettadresser til tegneserier til tegneserier Exercice Exercice 9 A (side 9 A 20 (side i elevboka): 20 i elevboka): Her kan Her læreren kan læreren lage tall-lotto lage tall-lotto selv. Ruteark selv. Ruteark med med tall skrevet tall skrevet i alle ruter. i alle Tall ruter. leses Tall høyt, leses flere høyt, enn flere de enn som de står som på står rutearket på rutearket (man kan (man kan lage noen lage varianter noen varianter av arket av også, arket så også, ikke så alle ikke elevene alle elevene får det får samme). det samme). Elevene Elevene krysser krysser av, og den av, og som den først som er først ferdig roper ferdig Ça roper y est Ça! y est! Exercice Exercice (side 2 (side i elevboka): 2 i elevboka): Prononciation. Prononciation. Vi fortsetter Vi fortsetter med uttaletrening, med uttaletrening, og griper og fatt griper i de fatt i de bokstavkombinasjonene vi erfaring vi av erfaring vet vanskelige. vet er vanskelige. Fiction Fiction et réalité et réalité (side 24 (side i elevboka) 24 i elevboka) Nettadressen Nettadressen til La Fête til La de Fête la Musique de la Musique : : Se også Se lenkesiden også lenkesiden på nettsidene på nettsidene Réflexion Réflexion (side 28 (side i elevboka): 28 i elevboka): Her har Her vi lagt har inn vi lagt litt inn oppsummering litt oppsummering av fjoråret, av fjoråret, både på både vokabular på vokabular og arbeidsvaner. og arbeidsvaner. Det kan Det være kan lurt være å bruke lurt å litt bruke tid på litt dette. tid på dette. Grammaire: Grammaire: Tilleggsoppgavene 4 og 6 4 og 6 Lytteøvinger: Lytteøvinger: Tilleggsoppgave Tilleggsoppgave 2 2 Lysark Lysark Lysark Lysark.0 Oppslagsbilde.0 Oppslagsbilde med illustrasjon med illustrasjon av gatemusikanter av gatemusikanter Forslag Forslag til bruk til bruk av lysarket av lysarket Lysark Lysark.0 Oppslagsbilde.0 Oppslagsbilde med illustrasjon med illustrasjon av gatemusikanter av gatemusikanter Bruk tegningen Bruk tegningen av Henri av og Henri Philippe og Philippe til å repetere til å repetere så mange så mange franske franske gloser som gloser som mulig. La mulig. elevene La elevene prøve seg prøve to og seg to to først, og to og først, la det og munne la det munne ut i en klassesamtale: ut i en klassesamtale: Hvem ser Hvem elevene? ser elevene? Si så mye Si så som mye mulig som om mulig personene, om personene, kjønn, alder, kjønn, alder, hvor de hvor kommer de kommer fra osv. fra osv. Hvordan Hvordan ser de ut ser og de hva ut og har hva de har på seg? de på seg? Hvor er Hvor de? (Det er de? snakkes (Det snakkes fransk her); fransk land, her); by, land, type by, by, type plass? by, Årstid? plass? Årstid? Bygningen Bygningen til venstre til venstre er viktig er en bygning viktig bygning i byen. i byen. Hva heter Hva bygningen heter bygningen som vanligvis som vanligvis huser administrasjonen huser administrasjonen i by? i en by? Hva ser Hva vi ellers ser vi på ellers bildet? på bildet? Hva gjør Hva de gjør andre de personene andre personene der? der? Repeter Repeter så mange så mange gloser for gloser hus, for vindu hus,, vindu gate,, torg gate osv, torg som osv de som kommer de kommer på, på, og bruk og dem bruk for dem å si for noe å mer si noe om mer hva om de hva ser. de Bruk ser. gjerne Bruk gjerne adjektiv; adjektiv; ung, ung, gammel, gammel, stor, liten stor, osv. liten osv. Når de Når ser på de bildet ser på og bildet leser og tittelen leser tittelen på kapitlet, på kapitlet, hva tror hva elevene tror elevene dette dette kommer kommer til å handle til å handle om? om?

9 La Fête La de Fête la Musique de la Musique CHAPITRE CHAPITRE Fasit til Fasit læreren: til læreren: Vi ser Henri Vi ser som Henri kommer som kommer fra Toulouse fra Toulouse og Philippe og Philippe som er som fra Nice. er fra Nice. Henri har Henri har T-shirt en T-shirt i fargene i fargene til regionflagget til regionflagget i Languedoc i Languedoc (rødt og (rødt gult). og gult). Philippe Philippe har navnet har navnet på regionen på regionen på T-shirten. på T-shirten. De er i De Mellom-Europa, er i Mellom-Europa, folk er folk stort er sett stort mørke sett mørke i håret, i og håret, det er og en det del er en del innvandrere innvandrere der. De der. i De Belgia, er i Belgia, i Brussel i Brussel som er som hovedstad, er hovedstad, og plassen og plassen heter heter Grande Grande Place. Place. Det er sommer. Det sommer. De spiller De og spiller synger. og synger. Den store Den bygningen store bygningen til venstre til venstre heter Hôtel heter de Hôtel ville de (Rådhuset). ville (Rådhuset). Dette kapitlet Dette kapitlet handler handler om musikk. om musikk. Tilleggsoppgaver Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal.03).03) Hulltekst Hulltekst med utfylling med utfylling av gloser av fra gloser stykket. fra stykket. Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal 2.03).03) Lytteøving Lytteøving Presentasjon Presentasjon av ungdommer av ungdommer som kommer som kommer fra forskjellige fra forskjellige land, har land, forskjellig har forskjellig alder alder og spiller og forskjellige spiller forskjellige instrument. instrument. Skjema Skjema til avkryssing til avkryssing opplysninger. av opplysninger. Tekst til Tekst lytteøving til lytteøving på side på 0. side 0. Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal 3.04).04) Kryssord Kryssord på instrumenter. på instrumenter. Piano er Piano løsningsordet er løsningsordet som framkommer som framkommer loddrett. loddrett. Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal 4.05).05) Utfyllingsoppgave på être, på avoir, être, avoir, venir og venir aller. og Her aller. gjentas Her gjentas de samme de samme uttrykkene uttrykkene som er som i exercice er i exercice 6 i boka 6 bevisst, i boka bevisst, for å terpe for å litt, terpe men litt, med men andre med bøyningsformer. andre bøyningsformer. Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal 5.05).05) Kodet melding. Kodet melding. Serie med Serie tall med som tall står som for står bokstavene for bokstavene i alfabetet. i alfabetet. A og B A har og B har hver sin hver melding. sin melding. Etter å Etter ha dekodet å ha dekodet meldingen meldingen må de lage må de et lage svar et og svar diktere og diktere de de tilsvarende tilsvarende tallene tallene til den andre, til den andre, som så som leser så opp leser hva opp han hva har han fått har ut av fått det. ut av det. * * * * * * Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal 6.06).06) Oversettelse. Oversettelse. Repetisjon Repetisjon av preposisjoner av preposisjoner ved land ved i tilknytning land i tilknytning oversikt. til oversikt. Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal 7.07).07) Blagues Blagues belges. belges. Vitser. Vitser. Tekstforståelse. Tekstforståelse. Muntlig Muntlig kan disse kan vitsene disse vitsene formuleres formuleres enklere! enklere! Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal 8.08).08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse Oversettelse av uttrykk. av uttrykk.

10 CHAPITRE CHAPITRE La Fête La de Fête la Musique de la Musique Tekster Tekster til lytteøving til lytteøving Tilleggsoppgave 2 2 Bonjour. Bonjour. Je suis Je Anna-Maria. suis Anna-Maria. Je suis Je néerlandaise. suis néerlandaise. J ai quinze J ai quinze ans et je ans joue et je de joue la de la trompette. trompette. J aime le J aime chocolat le chocolat belge et belge la musique et la musique techno. techno. Salut. Moi, Salut. c est Moi, Uta. c est Je Uta. viens Je d Allemagne viens d Allemagne et je joue et je des joue percussions. des percussions. J ai dix-sept J ai dix-sept ans, et ans, j aime et mon j aime chien mon Astérix. chien Astérix. Je préfère Je préfère le jazz et le le jazz blues. et le blues. Salut. Je Salut. m appelle Je m appelle Dimitros Dimitros et je suis et grec. je suis Je grec. joue Je de joue la guitare. de la guitare. J ai quatorze J ai quatorze ans ans et ma musique et ma musique préférée préférée est le rock. est le J aime rock. beaucoup J aime beaucoup jouer aux jouer cartes. aux cartes. Bonjour. Bonjour. Je m appelle Je m appelle Kari et Kari je suis et norvégienne. je suis norvégienne. J ai dix-sept J ai dix-sept ans. Je ans. joue Je du joue piano du piano et j aime et beaucoup j aime beaucoup danser danser aussi. J aime aussi. la J aime world la music. world music. Salut. Ici Salut. Fernando. Ici Fernando. Je suis Je suisse et suisse j ai treize et j ai ans. treize Je ans. joue Je du joue violon, du violon, et j aime et la j aime la musique musique classique. classique. J aime aussi J aime faire aussi de faire la randonnée de la randonnée dans les dans montagnes les montagnes suisses. suisses. 0 0

11 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.0 CHAPITRE BM Til exercice Fasit til læreren: 4 A (side 5 i elevboka) Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Oversikt over europeiske land og nasjonalitetsadjektiv Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Albanie albanais/e Grande Place. Det er sommer. Allemagne allemand/e De spiller og synger. Andorre andorran/e Autriche Dette kapitlet handler autrichien/ne om musikk. Bélarus bélarusse Belgique belge Tilleggsoppgaver Bosnie-Herzégovine bosniaque, Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal bosnien/ne.03) Bulgarie Hulltekst med utfylling bulgare av gloser fra stykket. Chypre chypriote Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Croatie croate Lytteøving Danemark danois/e Espagne espagnol/e Estonie Tekst til lytteøving på estonien/ne side 0. Finlande finlandais/e, Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) finnois/e Kryssord på instrumenter. (særlig om språket) France français/e Grèce Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) grec/grecque Hongrie hongrois/e Irlande irlandais/e Islande Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal islandais/e.05) Italie italien/ne Lettonie letton/ne Lituanie lituanien/ne Luxembourg luxembourgeois/e * * * Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres Adjektivene får -e på vanlig måte i hunkjønn, og -s i flertall. enklere! Uregelmessigheter er markert. Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. Malte maltais/e Macédoine macédonien/ne Moldavie moldave Montenegro monténégrin/e Norvège norvégien/ne Pays-Bas néerlandais/e, hollandais/e Pologne polonais/e Portugal portugais/e RépubliqueTchèque tchèque Roumanie roumain/e Royaume-Uni/ Angleterre anglais/e, britannique Russie russe Serbe serbe Slovaquie slovaque Slovénie slovène Suède suédois/e Suisse suisse Turquie turc/turque Ukraine ukrainien/ne

12 CHAPITRE KO.0 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Til exercice til lytteøving 4 A (side 5 i elevboka) Oversikt over europeiske land og nasjonalitetsadjektiv Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Albanie albanais/e Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept Allemagne allemand/e Macédoine ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. Andorre Autriche Bélarus Belgique andorran/e autrichien/ne bélarusse belge Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano Bosnie-Herzégovine bosniaque, et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande bosnien/ne bulgare chypriote croate danois/e espagnol/e estonien/ne finlandais/e, finnois/e (særlig om språket) Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg français/e grec/grecque hongrois/e irlandais/e islandais/e italien/ne letton/ne lituanien/ne luxembourgeois/e Malte maltais/e macédonien/ne Moldavie moldave Montenegro monténégrin/e Norvège norvégien/ne Pays-Bas néerlandais/e, hollandais/e Pologne polonais/e Portugal portugais/e RépubliqueTchèque tchèque Roumanie roumain/e Royaume-Uni/ Angleterre anglais/e, Russie Serbe Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine britannique russe serbe slovaque slovène suédois/e suisse turc/turque ukrainien/ne Adjektiva får -e på vanleg måte i hokjønn, og -s i fleirtal. Avvik er markerte. 0 2

13 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.02 CHAPITRE BM Exercice 6B (side 7 i elevboka) * * * Fasit til læreren: Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Grande Place. Det er sommer. De spiller og synger. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Dette kapitlet handler om musikk. A Gå rundt i gruppa og spør de andre elevene om de driver med de aktivitetene som står nedenfor, og om de bor på landet. De som svarer ja, signerer på arket. Spør for eksempel slik: Tu joues de la guitare? Tu fais de l équitation? Tu habites à la campagne? Svar : Oui, je joue de la guitare, eller Non, je ne joue pas de la guitare. Je Tilleggsoppgaver joue de la trompette. Oui, j habite à la campagne eller Non, je n habite pas à la campagne. Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal.03) Hulltekst med utfylling av gloser fra stykket. Trouvez et signez Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. Je joue du piano 2 Je joue de la trompette 3 Je joue aux cartes Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. 4 Je joue au volley 5 Je fais de la danse Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. 6 Je fais de l escalade 7 Je joue des percussions Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. 8 Je fais du vélo 9 Je fais de la randonnée Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. 0 J habite en ville J ai un chien Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres enklere! 2 J aime faire du ski alpin Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. B Gå sammen to og to og lag deres egen Trouvez et signez med seks spørsmål. 3

14 CHAPITRE KO.02 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Exercice til lytteøving 6B (side 7 i elevboka) A Gå rundt i gruppa og spør dei andre elevane om dei driv med dei aktivitetane som står nedanfor, og om dei bur på landet. Dei som svarer ja, signerer på arket. Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept Spør for eksempel slik: Tu joues de la guitare? Tu fais de l équitation? Tu habites à la campagne? ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Svar : Oui, je joue de la guitare, eller Non, je ne joue pas de la guitare. Je joue de la trompette. Oui, j habite à la campagne eller Non, je n habite pas à la campagne. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la Trouvez et signez musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. Je joue du piano 2 Je joue de la trompette 3 Je joue aux cartes 4 Je joue au volley 5 Je fais de la danse 6 Je fais de l escalade 7 Je joue des percussions 8 Je fais du vélo 9 Je fais de la randonnée 0 J habite en ville J ai un chien 2 J aime faire du ski alpin B Gå saman to og to og lag dykkar eigen Trouvez et signez med seks spørsmål. 0 4

15 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.03 CHAPITRE BM Tilleggsoppgave Fasit til læreren: Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Ufyllingsøvelse Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del Fyll ut med riktig ord på riktig sted. innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Grande Place. Det er sommer. s appelle, autre, suédoise, belge, guitare, de la, vient, habitent, jouent De spiller og synger. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Henri rencontre Dette kapitlet une handler jeune om fille musikk.. Elle Lisa. Elle joue trompette. Ils tous les deux dans Tilleggsoppgaver une famille. Les jeunes garçons de la famille * * * Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal.03) Hulltekst med utfylling av gloser fra stykket. dans un groupe de rock. Henri joue de la. Ils vont tous se Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. rencontrer le soir pour un concert. Philippe aussi. Il habite dans une famille. Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Tilleggsoppgave 2 Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Lytt til lærer -en,. Ungdommene forteller hvor de kommer fra, hvor gamle de er, hvilket instrument de spiller, hvilken musikk de foretrekker og noe de ellers liker. Fyll ut skjemaet nedenfor. Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Nom Pays Age Instrument Musique préférée Anna-Maria Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. Uta Dimitros Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) Kari Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres enklere! Fernando Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. Aime

16 CHAPITRE KO.03 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Tilleggsoppgåve til lytteøving Ufyllingsøving Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la Fyll ut med riktig ord på riktig stad. trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. s appelle, autre, suédoise, belge, guitare, de la, vient, habitent, jouent. Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans Henri rencontre une jeune fille. Elle Lisa. et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Elle joue trompette. Ils tous les deux dans Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. une famille. Les jeunes garçons de la famille Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. dans un groupe de rock. Henri joue de la. Ils vont tous se rencontrer le soir pour un concert. Philippe aussi. Il habite dans une famille. Lærar- Tilleggsoppgåve 2 Lytt til lærar--en,. Ungdommane fortel kvar dei kjem frå, kor gamle dei er, kva for instrument dei speler, kva for musikk dei føretrekkjer og noko dei elles liker. Fyll ut skjemaet nedanfor. Nom Pays Age Instrument Musique préférée Anna-Maria Uta Dimitros Kari Fernando Aime 0

17 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.04 CHAPITRE BM Tilleggsoppgave 3 Fasit til læreren: Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Grande Place. Det er sommer. De spiller og synger. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Dette kapitlet handler om musikk. Kryssord på instrumenter Hvilke franske ord må du skrive i de vannrette rutene for at løsningsordet PIANO kommer fram? Du får hjelp av de norske ordene nedenfor. Det er brukt ett instrument du ikke finner i teksten i boka.. Ole Edvard Antonsen 2. Eric Clapton 3. flamenco Tilleggsoppgaver 4. trommer 5. fiolin Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal.03) Hulltekst med utfylling av gloser fra stykket. * * * Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres enklere! Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk.

18 CHAPITRE KO.04 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Tilleggsoppgåve til lytteøving 3 Kryssord på instrument Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la Kva for franske ord må du skrive i dei vassrette rutene for at løysingsordet PIANO kjem fram? Du får hjelp av dei norske orda nedanfor. Det er brukt eitt instrument du ikkje finn i teksten i boka. trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues.. Ole Edvard Antonsen 2. Eric Clapton 3. flamenco 4. trommer 5. fiolin Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. 0

19 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.05 CHAPITRE BM Tilleggsoppgave Fasit til læreren: 4 Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Utfyllingsoppgave Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del Bruk verbene être, avoir, aller, venir og sett inn den rette formen av det verbet som passer i sammenhengen. (Tips: se exercice 6 i elevboka på side innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter 26). Grande Place. Det er sommer. De spiller og synger. Nous faim. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Dette kapitlet handler om musikk. Nadia 5 ans. Tu l air fatigué. Tilleggsoppgaver J un petit creux. * * Tilleggsoppgave (Kopieringsoriginal.03) Hulltekst med utfylling av gloser fra stykket. Gaston très sympa. * Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Tu ce soir? Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder Vous bien? og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. Ils soif. Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Il trois heures dix. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Elles élèves au collège? Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Tu envie de chocolat? Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de Tilleggsoppgave 5 tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Kodet melding Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. enklere! Nous avec toi. A 20,2 Tilleggsoppgave 22,9,5,4,9 8 (Kopieringsoriginal,22 3,5,4,3,5,8,20.08) 35 9,5,9,8? Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. Nous au cinéma ce soir. Les professeurs présents. Henri et Jeanne en retard. Vous besoin de crayons? Elle bien? Non, elle malade. Alors, tu ne pas? a) Her har dere en kodet melding og et svar. Tallene tilsvarer bokstavene i Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) alfabetet. Les først tallene høyt for hverandre. Se om dere greier å finne ut Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres hva A og B sier til hverandre: B 5,2,9 8,2,9,20 8,5,2,8,5,9,2,5,8,9. b) Lag hver deres melding på tilsvarende måte og les tallene for den andre. Lag et svar.

20 CHAPITRE KO.05 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Tilleggsoppgåve til lytteøving 4 Utfyllingsoppgåve Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Bruk verba être, avoir, aller, venir og set inn den rette forma av det verbet som passar i samanhengen. (Tips: se exercice 6 i elevboka på side 26). Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. Nous faim. Nous avec toi. Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique Nadia préférée est le rock. 5 J aime ans. beaucoup jouer aux cartes. Tu l air fatigué. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano J un petit creux. et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Gaston très sympa. Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. Nous au cinéma ce soir. Les professeurs présents. Tu ce soir? Henri et Jeanne en retard. Vous bien? Ils soif. Il trois heures dix. Elles élèves au collège? Vous besoin de crayons? Elle bien? Non, elle malade. Alors, tu ne pas? Tu envie de chocolat? Tilleggsoppgåve 5 Koda melding a) Her har de ei koda melding og eit svar. Tala svarer til bokstavane i alfabetet. Les først tala høgt for kvarandre. Sjå om de greier å finne ut kva A og B seier til kvarandre: A 20,2 22,9,5,4,9,22 3,5,4,3,5,8, ,5,9,8? B 5,2,9 8,2,9,20 8,5,2,8,5,9,2,5,8,9. b) Lag kvar dykkar melding på tilsvarande måte og les tala for den andre. Lag eit svar. 0 20

21 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.06 CHAPITRE BM Tilleggsoppgave Fasit til læreren: 6 Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Land og artikler Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del Repeter reglene for kjønn på land. Skriv landene med bestemt artikkel foran. innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Velg deg 0 land fra listen og fortell hvordan du ville uttrykke at du er i et land, Grande Place. Det er sommer. at du drar De fra spiller et og land, synger. at du drar til et land, og hvordan du vil si at du er fra et land. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Dette kapitlet handler om musikk. * * * Je suis en Norvège. Je suis au Danemark. Tilleggsoppgaver Je pars de Norvège. Je pars du Danemark. Je Tilleggsoppgave pars (vais) en Suède. (Kopieringsoriginal Je pars (vais).03) au Portugal. Je Hulltekst viens de med Norvège. utfylling av gloser Je viens fra stykket. du Danemark. Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder Lituanie og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. Albanie Allemagne Andorre Autriche Bélarus Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Luxembourg Malte Macédoine Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Moldavie Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Montenegro Norvège Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir Pays-Bas og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Pologne Portugal Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står République for bokstavene Tchèque i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet Roumanie meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Serbe Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal.07) Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig kan disse vitsene formuleres enklere! Tilleggsoppgave 8 (Kopieringsoriginal.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. Royaume-Uni/ Angleterre Russie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine 2

22 CHAPITRE KO.06 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Tilleggsoppgåve til lytteøving 6 Land og artiklar Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la Bruk grammatikken bak og repeter reglane for kjønn på land. Skriv landa med bunden artikkel framfor. Skriv også opp 0 land, og korleis du ville uttrykkje at du er i eit land, at du dreg frå eit land, at du dreg til eit land og korleis du vil seie at du er derfrå. trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Je suis en Norvège. Je suis au Danemark. Je pars de Norvège. Je pars du Danemark. Je pars (vais) en Suède. Je pars (vais) au Portugal. Je viens de Norvège. Je viens du Danemark. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. Albanie Allemagne Andorre Autriche Bélarus Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Macédoine Moldavie Montenegro Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Roumanie Royaume-Uni/ Angleterre Russie Serbe Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine 0 22

23 CHAPITRE La Fête de la Musique KO.07 CHAPITRE BM Tilleggsoppgave 7 Fasit til læreren: Vi ser Henri som kommer fra Toulouse og Philippe som er fra Nice. Henri har en T-shirt i fargene til regionflagget i Languedoc (rødt og gult). Philippe har navnet på regionen på T-shirten. De er i Mellom-Europa, folk er stort sett mørke i håret, og det er en del innvandrere der. De er i Belgia, i Brussel som er hovedstad, og plassen heter Grande Place. Det er sommer. De spiller og synger. Den store bygningen til venstre heter Hôtel de ville (Rådhuset). Dette kapitlet handler om musikk. Tekstforståelse Les disse vitsene og se om du forstår poenget. Klarer du å fortelle én av dem til sidemannen? Skriv opp den du liker best i moroboka di og illustrer. Belgierne synes selvsagt ikke at disse vitsene er så morsomme, så de har protestert, og nå er en del av vitsene erstattet av blondinevitser som har samme type humor. Kjenner du noen svenskevitser eller blondinevitser som likner? Skriv gjerne én av disse på norsk i moroboka også, og se om du klarer å oversette den til fransk! Tilleggsoppgaver Savez-vous Tilleggsoppgave ce que (Kopieringsoriginal font les femmes.03) belges quand l eau de bain de leur bébé Hulltekst est trop med chaude utfylling av? gloser Elles fra mettent stykket. des gants! * Tilleggsoppgave 2 (Kopieringsoriginal.03) Lytteøving Presentasjon av ungdommer som kommer fra forskjellige land, har forskjellig alder og spiller forskjellige instrument. Skjema til avkryssing av opplysninger. Tekst til lytteøving på side 0. Pourquoi les Belges sont-ils en pyjama sur leur moto? Pour mieux se coucher dans les virages. Pourquoi les Belges sont nuls à la chasse aux oiseaux? Parce qu ils ne lancent pas les chiens assez haut. Tilleggsoppgave 3 (Kopieringsoriginal.04) Kryssord på instrumenter. Piano er løsningsordet som framkommer loddrett. Pourquoi les Belges sont-ils à quatre pattes dans les magasins? Pour trouver les prix les plus bas. Tilleggsoppgave 4 (Kopieringsoriginal.05) Utfyllingsoppgave på être, avoir, venir og aller. Her gjentas de samme uttrykkene som er i exercice 6 i boka bevisst, for å terpe litt, men med andre bøyningsformer. Pourquoi un Belge enlève-t-il toujours ses lunettes à l alcootest? Ça fait toujours deux verres en moins! Tilleggsoppgave 5 (Kopieringsoriginal.05) Kodet melding. Serie med tall som står for bokstavene i alfabetet. A og B har hver sin melding. Etter å ha dekodet meldingen må de lage et svar og diktere de tilsvarende tallene til den andre, som så leser opp hva han har fått ut av det. Pourquoi les Belges se promènent-ils avec un seau d eau? Pour payer en liquide... Vocabulaire Tilleggsoppgave 6 (Kopieringsoriginal.06) Oversettelse. Repetisjon av preposisjoner ved land i tilknytning til oversikt. chaud/chaude varm à quatre pattes krabbe på alle fire gant (m.) Tilleggsoppgave 7 (Kopieringsoriginal hanske.07) Blagues belges. Vitser. Tekstforståelse. Muntlig enlever kan (il disse enlève) vitsene formuleres ta av, fjerne moto (f.) enklere! motorsykkel verre (f.) glass/brilleglass mieux bedre en moins mindre virage Tilleggsoppgave (m.) 8 (Kopieringsoriginal sving.08) Repetisjonsoppgave. Oversettelse av uttrykk. un seau d eau en vannbøtte être nul (ils sont nuls) være håpløs en liquide flytende; kontant chasse (f.) jakt lancer kaste * * 23

24 CHAPITRE KO.07 La NN Fête de la Musique CHAPITRE Tekster Tilleggsoppgåve til lytteøving 7 Tekstforståing Tilleggsoppgave 2 Bonjour. Je suis Anna-Maria. Je suis néerlandaise. J ai quinze ans et je joue de la Les desse vitsane og sjå om du forstår poenget. Klarer du å fortelje ein av dei til sidemannen? Skriv opp den du liker best i moroboka di og illustrer. trompette. J aime le chocolat belge et la musique techno. Salut. Moi, c est Uta. Je viens d Allemagne et je joue des percussions. J ai dix-sept ans, et j aime mon chien Astérix. Je préfère le jazz et le blues. Belgiarane synest sjølvsagt ikkje at desse vitsane er så morosame, så dei har protestert, og no er ein del av vitsane erstatta av blondinevitsar som har same type humor. Kjenner du nokon svenskevitsar eller blondinevitsar som liknar? Skriv gjerne ein av desse på norsk i moroboka også, og sjå om du klarer å setje han om til fransk! Salut. Je m appelle Dimitros et je suis grec. Je joue de la guitare. J ai quatorze ans et ma musique préférée est le rock. J aime beaucoup jouer aux cartes. Bonjour. Je m appelle Kari et je suis norvégienne. J ai dix-sept ans. Je joue du piano et j aime beaucoup danser aussi. J aime la world music. Savez-vous ce que font les femmes belges quand l eau de bain de leur bébé est trop chaude? Elles mettent des gants! Salut. Ici Fernando. Je suis suisse et j ai treize ans. Je joue du violon, et j aime la musique classique. J aime aussi faire de la randonnée dans les montagnes suisses. Pourquoi les Belges sont-ils en pyjama sur leur moto? Pour mieux se coucher dans les virages. Pourquoi les Belges sont nuls à la chasse aux oiseaux? Parce qu ils ne lancent pas les chiens assez haut. Pourquoi les Belges sont-ils à quatre pattes dans les magasins? Pour trouver les prix les plus bas. Pourquoi un Belge enlève-t-il toujours ses lunettes à l alcootest? Ça fait toujours deux verres en moins! Pourquoi les Belges se promènent-ils avec un seau d eau? Pour payer en liquide... Vocabulaire chaud/chaude varm à quatre pattes krabbe på alle fire gant (m.) hanske enlever (il enlève) ta av, fjerne moto (f.) motorsykkel verre (f.) glas, brilleglas mieux betre en moins mindre virage (m.) sving un seau d eau ei vassbytte être nul (ils sont nuls) vere håplaus en liquide flytande; kontant chasse (f.) jakt lancer kaste 0 24

Ouverture 9. Hanne Christensen og Torunn Wulff. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. Hva skal det stå her

Ouverture 9. Hanne Christensen og Torunn Wulff. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. Hva skal det stå her Hanne Christensen og Torunn Wulff Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no Hva skal det stå her 2007 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lage en presentasjon av seg selv. Muntlig presentasjon i grupper. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 9.trinn 2011-12 FAG: Fransk Læreverk: C est chouette 2 Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant

Detaljer

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema.

Uke Hovedemne Delemne Arbeidsmåte Læremidler Annet. Lese, lytte, snakke, synge og gjøre arbeidsoppgaver. Samtale om tema. HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn 2011-12 FAG: Fransk Språklæring: Grammatikk, egenvurdering, hjelpemiddel, digitale verktøy Kommunikasjon: Formidle, forstå, uttale, finne relevant stoff, tilpasse språk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn,

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn, Årsplan i Fransk C est chouette 1 8. trinn, 2016-2017 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 2. 9. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 2 9. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplaner LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Musique Læringsmål Her lærer eleven Uke 33 Ecouter 1: Mon Pays, une vidéo magique! - å kjenne

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Lasse Agerup Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de ulike

Detaljer

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette?

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette? På www.gan.aschehoug.no/ressurser kan du laste ned oppgaver til spillet. Spill sammen tre og tre på lag. Hvert lag trenger et kladdepapir og en blyant. For å komme til topps, må dere bruke alt dere har

Detaljer

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 9. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i, 9. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan for fransk 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018

Årsplan for fransk 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018 Årsplan for 9. trinn Oddemarka skole 2017/2018 Faglærer: Lars Olav Repstad Lærebok: C est chouette 2 Uke Kapittel Kompetansemål LK06 Læringsmål Språklige strukturer Grunnleggende ferdigheter Vurdering

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 10 Periode 1: UKE 33- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018

Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 Årsplan i fransk, 8. trinn skoleåret 2017/2018 «Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvan

Detaljer

Årsplan Fransk 2015-16 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Lasse Agerup

Årsplan Fransk 2015-16 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Lasse Agerup Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Fransk 2015-16 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Lasse Agerup Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kompetansemål i fransk etter

Detaljer

Oppgåve 4 Vel éi av oppgåvene under, og skriv ein samanhengande tekst. a) «Il y a trop de sport dans les médias.» Synest du det er for mykje sport på TV og i avisene? Liker du best å sjå på sport på TV,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tekster(

Detaljer

3 Xavier, Julie, Pierre et Sophie

3 Xavier, Julie, Pierre et Sophie 3 Xavier, Julie, Pierre et Sophie Praktisk bruk av språket Kultur og samfunn Kopieringsoriginaler/lysark Å si hva du heter Å si hvor du bor Å spørre hva noen heter Tallene fra 16 20 Navn på noen franske

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk

Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Forslag til årsplan LINGUA PLANET fransk Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Ekstra uttaleøvelser og glosetrening finnes under Prononciation og Vocabulaire. Nivå 1 VG1 læringsmål Grammatikk

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Fransk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:... Veke 4. Matte Tall og forhold mellom tall. Samf Mat frå jorda Eng Relative pronomen og Lesing

Vekeplan 9. klasse. Namn:... Veke 4. Matte Tall og forhold mellom tall. Samf Mat frå jorda Eng Relative pronomen og Lesing Vekeplan 9. klasse Veke 4 Namn:.... Norsk: BOKMÅL: Lære bøyningsmønster svake verb lære om presens-og perfektum partisipp, parverb og verb på -s. Mål: NYNORSK: Lære setningsanalyse: subjekt, verbal og

Detaljer

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009)

Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Årsplan for 9. klasse i Fransk (2008 2009) Lærer: Serge Licius Tekstbok: Chouette Nouvelle Mål for faget dem til og fransk språkbruk og egen kultur A fremme elevenes innsikt i det s evne til å ta hånd

Detaljer

Samfunnsfag Norsk/Valgfag Matematikk Norsk. Valgfag. Kroppsøving/ Valgfag. Fordypning/ fransk/spansk Naturfag Engelsk Fordypning/

Samfunnsfag Norsk/Valgfag Matematikk Norsk. Valgfag. Kroppsøving/ Valgfag. Fordypning/ fransk/spansk Naturfag Engelsk Fordypning/ Arbeidsplan 8A LÆRINGSSTRATEGI Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Samfunnsfag KRLE Kroppsøving Kroppsøving

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014

Årsplan i Fransk. C est chouette 3. 10. trinn, 2013-2014 Årsplan i Fransk C est chouette 3 10. trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Rendez-vous 2. Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud. Fransk I Vg2

Rendez-vous 2. Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud. Fransk I Vg2 Rendez-vous 2 Hilda Hønsi Claire Kjetland Sébastien Liautaud Fransk I Vg2 J. W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid

Detaljer

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p

Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING. Chapitre 6: «J habite à Belleville», p Cours de français pour la classe de 3ème Semaines 18 23, 2017 Nom: LÆRINGSMÅL TEMA/LÆRESTOFF VURDERING - kunne presentere og snakke om dagliglivet og stedet der en bor - kunne bøye verb i ulike tider -

Detaljer

Gjennomgående plan i fransk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i fransk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i fransk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

HOPPlæring i Hortenskolen AKTIVITETER TIL IDÈBANK

HOPPlæring i Hortenskolen AKTIVITETER TIL IDÈBANK HOPPlæring i Hortenskolen AKTIVITETER TIL IDÈBANK FAG: TRINN: Engelsk 1 og 2.trinn KOMPETANSEMÅL: - Finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. MÅL FOR AKTIVITET: Elevene skal repetere

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 47-48 Takk for interessante og gode føredrag under Leger utan grenser! Fag Kompetansemål L-06 Norsk Lese og analysere et bredt utval tekster i ulike sangre og mediar på bokmål

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner 4 Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN FAG: Fransk. Trinn: 10. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN FAG: Fransk. Trinn: 10. trinn ÅRSPLAN 2016-2017 Bryne ungdomsskule FAG: Fransk Trinn: 10. trinn Periode: veke 33-35 Tema: Répétition Læringsmål Lesing: Lese ulike tekster om seg selv, familie, sommerferie og interesser (s.10-13) Skriving:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Periodens sosiale læringsmål:

Periodens sosiale læringsmål: Engelsk Matematikk Norsk Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf. 8. trinn: 381 85 972 8A Arbeidsplan for uke 22 Navn: Informasjon: Innleveringer / prøver: Vil du ha planen på nett eller e-post? Gå inn på skolens

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Periodeplan uke 42 og 43

Periodeplan uke 42 og 43 Periodeplan uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 42: Ingrid, Henrik Karishan, Emilie Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 10.20-11.50 Norsk Svømming

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Fransk 2016 2017 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

Arbeidsplan 9D uke 34/35/36

Arbeidsplan 9D uke 34/35/36 Arbeidsplan 9D uke 34/35/36 Informasjon Hei og velkommen tilbake til et nytt skoleår. Vi gleder oss. Dere fortsetter i alle hovedsak med de samme lærerne, men får nye lærere i kroppsøving og tysk. Nytt

Detaljer

1 Je parle un peu français

1 Je parle un peu français 1 Je parle un peu français Praktisk bruk av språket Kultur og samfunn Grammatikk Kopieringsoriginaler / lysarker Å presentere seg Navn på noen språk og land Oppgaver Kan jeg? Sang: Frère Jacques Litt om

Detaljer

FAGPLAN, TYSK 8.TRINN. Lærebok: Auf Deutsch 1.

FAGPLAN, TYSK 8.TRINN. Lærebok: Auf Deutsch 1. FAGPLAN, TYSK 8.TRINN Lærebok: Auf Deutsch 1. Formål: Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse

Detaljer

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS

Prøve tema 1. Cappelen Damm AS Prøve tema 1 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale

Detaljer

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les).

Prøve tema 1. 1 Complétez les phrases. Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Prøve tema 1 Fyll ut med rett artikkel (un, une, des, le, la, l eller les). Je m appelle Julie. J habite à Tours. C est ville assez grande. À Tours, il y a cathédrale. C est cathédrale Saint-Gatien. Je

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

Periodeplan 8D uke 39 og 41

Periodeplan 8D uke 39 og 41 Periodeplan 8D uke 39 og 41 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 39: Eline og Eivind Uke 41: Heidi og Kariniya Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Matematikk Matematikk

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15 Obj104 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i tysk for 9. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSE ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-37 Lektion 1: Die Sommerferien

Detaljer

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 6. Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb

Enchanté 1. Grammatikktema i kapittel 6. Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb Enchanté 1 Grammatikktema i kapittel 6 Imparfait Imparfait eller passé composé? Genitiv Sammensatte substantiv Preposisjoner Preposisjoner og verb L imparfait, formene parler å snakke je parlais tu parlais

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Fransk 2014 2015 Årstrinn: 10.trinn Lærer: Audun Bjerke Vestre Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Det arbeides med de

Detaljer

Periodeplan 10A uke 3+4

Periodeplan 10A uke 3+4 Periodeplan 10A uke 3+4 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever Uke : 03 Victoria og Marcus Uke : 04 Klaus Martin, Christina og Adrian Navn: UKE 03 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Detaljer

Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016

Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016 www.stavanger-kulturhus.no Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016 Eksempel på eksamenssvar 2 1 LES NYNORSK I 30 MINUTT KVAR DAG DEN NESTE VEKA 2 SKRIV PÅ

Detaljer

Periodeplan 9b uke 42 og 43

Periodeplan 9b uke 42 og 43 Periodeplan 9b uke 42 og 43 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Jan Emil og Mari Navn: UKE 34 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Musikk Matte Gym Norsk 10.20-11.50 Norsk

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen)

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Veke 2 9a Historie Samfunnsfag Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål KOMPETANSEMÅL: Lesa og skriva ulike typar dikt Læra ulike lyriske verkemiddel og å bruka dei Learning target: Develop your writing

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 33 og 34 Tre på rad kap.1 Finna stoff til eigne skrive- og biblioteket og internett.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15 Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i tysk for 10. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-36 Lektion 1: Die Schweiz.

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE NORVÉGIEN Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

Detaljer

Periodeplan 8E uke 9 og 10

Periodeplan 8E uke 9 og 10 Periodeplan 8E uke 9 og 10 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: : Axel, Julia : Ida, Long Navn: UKE 9 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Norsk Engelsk 10.00 Samfunnsfag 10.20-11.50

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark.

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark. Forord Planter og dyr Planter og dyr er et læremiddel til bruk i naturfag på barnetrinnet og i begynneropplæring i norsk. Undervisningsmateriellet passer for elever på barnetrinnet. Andre målgrupper er

Detaljer

Periodeplan 8C uke 50-51 og 2

Periodeplan 8C uke 50-51 og 2 Periodeplan 8C uke 50-51 og 2 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever : og Filip Uke 52: Mia og Emil E. : Tim og Emilla Hålvårsprøve Plan.økt RLE(til 14.50) Hege sprøve Svømming Valgfag

Detaljer

Periodeplan 8b uke 16 og 17

Periodeplan 8b uke 16 og 17 Periodeplan 8b uke 16 og 17 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Navn: Ordenselever: David og Hanna Gratulerer med dagen Silje N. mandag 13/4 Uke 16 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Musikk/svømming

Detaljer

Periodeplan 9A uke 20 og 21

Periodeplan 9A uke 20 og 21 Periodeplan 9A uke 20 og 21 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Ordenselever: Uke 20: Kristian, Ida Uke 21: Regine, Hege Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00

Detaljer

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013. Uke 20-21. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte.

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013. Uke 20-21. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte. Periodeplan 8B Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 20-21 Navn: Ordenselever: Jan Emil og Mari Gratulerer med dagen til dere alle sammen 17.mai Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-10.00

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Halvårsplan i norsk 1. trinn VÅR Nynorsk

Halvårsplan i norsk 1. trinn VÅR Nynorsk Forslag til tidsbruk 1 6 Kunnskapsmål Zeppelin 1B Elevbok 1B Arbeidsbok Lærarrettleiing Interaktiv Tilleggsmateriell 1B tavleressurs Kunne kjenne att, avkode og skrive bokstavane: F Å Y M G K D H P B Æ

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 6 På loppemarked Dette kapittelet fokuserer på frivillig arbeid dugnad og tar konkret utgangspunkt i situasjonen

Detaljer

Periodeplan 8E uke 46 og 47

Periodeplan 8E uke 46 og 47 Periodeplan 8E uke 46 og 47 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 46: Long, Simen Uke 47: Mathias, Jonas Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Matematikk Matematikk

Detaljer

Halvårsplan i norsk 2. trinn HAUST Nynorsk

Halvårsplan i norsk 2. trinn HAUST Nynorsk Kunnskapsmål Zeppelin 2A Elevbok 2A Arbeidsbok 2A kunne fortelje kven og kva teksten handlar om kunne fortelje kva dei ulike elementa på sidene står for (plakaten på venstresida, marihøna på høgresida

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting A1 Jeg kan forstå en del ord og korte uttrykk om meg selv og min familie, hvis den andre snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå enkle beskjeder i undervisningen. Jeg kan forstå navn på ting

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Periodeplan 9E uke 20 og 21

Periodeplan 9E uke 20 og 21 Periodeplan 9E uke 20 og 21 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 20: Johanna og Jonathan Uke 21: Tuva og Ingrid Vi gratulerer: VICTORIA G med den 20. og INGER SOFIE med den 23.

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn:

VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn: VEKEPLAN 3. trinn Veke: 19 og 20 Namn: Sosialt mål: - Å ta ansvar. Å passe på seg sjølv. INFORMASJON TIL HEIMEN: Me skal gjennom den kulturelle skulesekken få vere med på maleprosjektet «Viper» med lærar

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 00 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN UKE

STUDIEPLAN 9. TRINN UKE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN 44 45 UKE NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 44/fredag Mattematikktentamen Alle Uke 45 mandag Engelsktentamen Alle Uke 45 onsdag Byrebus Hele trinnet

Detaljer