Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder"

Transkript

1 Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

2 Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for felles skapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker ved dette valget. For et liberalt parti er mennesker viktigere enn systemer. Lover, regler og tjenestetilbud må være tilpasset folks faktiske behov. Alle må få mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande leder

3 Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. I dag er det ufaglærte lærere i norsk grunnskole. Det tar over 30 år før alle lærere får videre utdanning. Det er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre. Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning. Innføre femårig lærerutdanning. Fjerne tidstyvene i skolen og redusere skolebyråkratiet kraftig. Gjennomføre et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten flere helsesøstre de neste fire årene. Øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen Øke bevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Innføre 11 måneders studiestøtte og bygge studentboliger årlig. Tilby barnehageplass til alle ettåringer gjennom to årlige opptak. Prioritere flere voksne per barn i barnehagene.

4 Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes. I dag bruker toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i Norges utslipp av klimagassen CO 2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene. Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljøvennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg. Ta grønne valg Venstre vil : Si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Gi skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig og skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. Ha en storstilt satsing på fornybar energi. Ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur. Bygge InterCity med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer innen 2025 og ruste opp togstrekningene mellom de store byene. Investere en større del av Oljefondet i klimavennlige prosjekter. Kutte Norges klimautslipp med 40 prosent innen Bygge flere sykkelveier i byer og tettsteder.

5 Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst. I dag viser internasjonale rapporter at Norge skårer unødvendig dårlig på innovasjon, nyskaping og gründerskap. Kurvene peker i feil retning. Venstre vil satse mer på verdiskaping og innovasjon. Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Skap verdier Venstre vil : Endre skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å drive, investere i og eie norske arbeidsplasser og bedrifter. Satse mer på næringsrettet forskning og kunnskapsutvikling i bedriftene. Innføre minstefradrag for alle selvstendig næringsdrivende, og sikre dem bedre sosiale rettigheter. Styrke ordninger som øker tilgangen til risikokapital for gründere og nye bedrifter. Kutte bedriftenes rapporteringskrav og skjemavelde med 25 prosent. Omorganisere Innovasjon Norge slik at vi får til mer innovasjon og nyskaping, uavhengig av hvor i landet det skjer. Følge handlingsregelen og føre en økonomisk ansvarlig politikk som sikrer norsk næringsliv forutsigbare og gode rammebetingelser.

6 De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn. I dag lever over barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Venstre vil gjennomføre tiltak som vi vet løser fattigdomsutfordringene. Skal vi løfte barn ut av fattigdom, må vi øke barnetrygden og redusere barnehage- og SFO-prisene. Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet. Vis varme Venstre vil : Hjelpe fattige barnefamilier ved å øke barnetrygden og redusere oppholdsbetalingen i barnehage og SFO. Øke sosialhjelpssatsene og styrke ordninger som hjelper vanskeligstilte inn i arbeidslivet. Styrke helsetilbudene innen rus og psykiatri. Øke kompetansen og ressursene i det kommunale barnevernet. Sette maksimumsgrenser for ventetid ved sykdom, og gi garanti for at disse følges opp. Redusere unødvendig byråkrati i helsevesenet. Ivareta lokalsykehusenes viktige rolle og sikre god beredskap i hele landet. La hensynet til barns beste være tungtveiende i saker hvor asylbarn har bodd lenge i Norge.

7 Blågrønn regjering Våre førstekandidater Norge trenger en ny regjering. Vi må ha mer kunnskap i skolen, en mer offensiv klimapolitikk, et mer nyskapende næringsliv, og en målrettet satsing for å redusere antall barn som lever i fattigdom i Norge. Per Magnus F. Sandsmark Østfold Abid Q. Raja Akershus Trine Skei Grande Oslo Erik Ringnes Hedmark Ketil Kjenseth Oppland Rebekka Borsch Buskerud Eddy Robertsen Vestfold Venstre går til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF. Vi er klare på at et nytt flertall må gi en ny regjering. Men det er en stor forskjell på blågrønt og mørkeblått. Din stemme kan avgjøre hvilken retning en ny regjering vil ta på skole, miljø, verdiskaping og velferd. Vil du både ha et regjeringsskifte og en bedre miljøpolitikk er et stort Venstre helt avgjørende. Torgeir Fossli Telemark Hans Antonsen Agder Kristin Øygarden Agder Iselin Nybø Rogaland Terje Breivik Hordaland Sveinung Rotevatn Sogn og Fjordane Pål Farstad Møre og Romsdal Jon Gunnes Sør-Trøndelag André Skjelstad Arne Ivar Nord-Trøndelag Mikalsen Nordland Irene Dahl Troms Trine Noodt Finnmark Les mer om Venstres stortingskandidater: venstre.no/kandidater2013

8 Vi trenger deg på laget! Partiet som setter folk først Bli medlem! Venstre har hatt medlemsøkning i 10 år på rad. Fortsett veksten ved å melde deg inn på Gi økonomisk støtte! Vi trenger ditt bidrag. Meld deg som frivillig! Vi trenger din innsats: Del artikler fra venstre.no med dine venner. Bli tilhenger av Venstre på Facebook (www.facebook.com/venstre.no). på Twitter. Besøk Bli kjent og oppdater deg på hvor Venstre står i ulike spørsmål. Delta på liberal.no! Delta i debatten og møt politikere, medlemmer og potensielle Venstre-velgere. Venstre er Norges eldste parti. Gjennom hele vår historie har vi satt folk først. Vi har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede tiltak for de svakeste blant oss. Venstres historie er også reformenes historie, for fellesskolen, likestilling, folketrygden, barns og arbeideres rettigheter, sosial utjevning, et renere miljø og demokrati. Vi kjemper alltid for et samfunn der alle kan delta. Vi håper du vil være med oss på laget. Gi oss din stemme 9. september. Venstre har hatt medlemsvekst 10 år på rad.

9 MILJØMERKET Venstre prioriterer skole, miljø, verdiskaping og velferd. Et nytt flertall med et sterkt Venstre vil gi Norge en ny regjering. Vi går til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF. Din stemme er avgjørende for et regjeringsskifte, og for hvilke saker en ny regjering prioriterer Trykksak Foto ledertrio: Bård Ek. Øvrige foto: Silje Garshol Venstre Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf: venstre.no liberal.no E-post: facebook.com/venstre.no

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 som skal til behandling på Venstres landsmøte 2013 Oppdatert 10.04.2013 Stortingsvalgprogram 2013-2017 1 I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll

Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll Kampen for kunnskap og miljø, i et samfunn basert på tillit og ikke på kontroll Trine Skei Grandes tale til Venstres landsmøte 17.04.2010. Det talte ord gjelder. Kjære Venstre! Tusen takk for støtten,

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år Politisk regnskap 2007-2008 Venstres Stortingsgruppe 125 år 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2007-2008. Innhold: 1. Stortingsgruppen.. 3 2. Venstres prioriteringer og alternativt statsbudsjett..

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer

Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje. 5 Diverse viktige datoer Nummer 2: 4.11.2011 Innhold: 1 Forslag til prinsipprogram og debattopplegg 2 Lister og lag 3 Utvidet vervekampanje 4 SV-domene og e-postlister 5 Diverse viktige datoer - Helsekonferansen - Kandidatssamling

Detaljer