LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet"

Transkript

1 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet 2008

2 Fagforbundet er Norges største fagforbund med rundt medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter. Våre hovedoppgaver er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem i Fagforbundet har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes medlemmer, deres avdelinger og foreninger tidsriktige bank- og forsikringsfordeler. Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO, forbundene og SpareBank 1. Dessuten omfatter LOfavør-fordelskonseptet også en rekke andre gunstige medlemsfordeler. Denne brosjyren... gir deg en oversikt over hvilke forsikringsfordeler Fagforbundet har knyttet til medlemskapet. Brosjyren inneholder ikke fullstendige forsikringsvilkår. Disse får du ved å henvende deg til SpareBank 1, LOfavør Medlemsservice eller på I denne brosjyren kan du også lese om de øvrige medlemsfordelene. Vi kan nevne fordeler på områder som reiser, strøm, kredittkort, telefoni, eiendomsmegling med mer. Medlems- og fordelskortet... viser at du er organisert i Fagforbundet og hvilke forsikringer som inngår i medlemskapet. Kortet gir deg dessuten en anledning til aktivt å benytte alle de medlemsfordelene som foreligger. Mer informasjon om LOfavør... får du ved å kontakte MedlemsTelefonen på , de tillitsvalgte på din arbeidsplass eller Fagforbundet regionalt eller sentralt. Se også og «For dem som aktivt benytter alle LOfavør-tilbudene, er det mange tusen kroner å spare i forhold til ordinære priser» Jan Davidsen, Forbundsleder i Fagforbundet Januar 2008 Foto: Kari-Sofie Jenssen Innhold Forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fagforbundet Side 3 Side 4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring 5 Fagforbundets Stønadskasse 6 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt Side 8 Side 9 LOfavør Reiseforsikring 10 LOfavør Ulykkesforsikring 11 LOfavør Barneforsikring 12 LOfavør Husforsikring 13 LOfavør Bilforsikring Øvrige medlemsfordeler som du har tilknyttet LOfavør Side 14 Side 14 LOfavør Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 15 LOfavør Bankfordeler SpareBank 1 16 LOfavør MasterCard EnterCard 17 LOfavør Strøm NorgesEnergi AS 18 LOfavør Telefoni og ADSL Telenor 18 LOfavør Netthandel 19 LOfavør Varmepumper Relacom 19 LOfavør Reisebyrå Folkeferie 20 LOfavør Advokatbistand Advokatfirmaet Legalis AS 20 LOfavør Bonus på drivstoff Shell 21 LOfavør Leiebil Hertz 21 LOfavør Bilvedlikehold Snap Drive 22 LOfavør Hotell Rica Hotels 22 LOfavør Hotell Choice Hotels Scandinavia 23 LOfavør Billån SpareBank 1 Finans Slik går du frem når du skal bestille, kjøpe eller ønsker mer informasjon om et produkt Side 24 LOfavør MedlemsTelefon 25 LOfavør Servicekupong Midten: Hovedtariffavtalens

3 De neste sidene er en oversikt over de forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fagforbundet. LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på kortet) gjelder ikke for elevmedlemmer og ikke for medlemmer som har reservert seg mot denne forsikringen Fagforbundets Stønadskasse (kodebokstav O på kortet) er ikke en LOfavørforsikring, men en medlemsforsikring som er et resultat av spesielle forhandlinger mellom forbundet vårt og SpareBank 1 gjelder for alle forbundets medlemmer unntatt tidligere NHS-medlemmer som reserverte seg høsten 2003 Fagforbundets Gruppeforsikring (kodebokstav B på kortet) er ikke en LOfavørforsikring, men en medlemsforsikring som er et resultat av spesielle forhandlinger mellom forbundet vårt og SpareBank 1 gjelder alle medlemmer som ikke har reservert seg mot denne forsikringen medlemmer som fra tidligere har fripolise i Vesta Forsikring har kun ulykkesforsikringen, og disse har kodebokstav A på kortet. I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på En familie kan spare opptil kroner i løpet av et år ved å benytte LOfavør-fordelene. Skade kan meldes på servicenummer Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør er kun formidler av disse tjenestene. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og LOfavør og er ikke ansvarlig for tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Ved eventuell reklamasjon skal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. 2 3

4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Fagforbundets Stønadskasse Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Nå dekker innboforsikringen også typiske uhell LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. LOfavør Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke å opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og/eller takstpapirer. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr ,. Fagforbundets Stønadskasse omfatter alle forbundets medlemmer hele døgnet, både i arbeidstid og fritid uansett alder. Erstatningen er kr , *, og kommer til utbetaling når et medlem dør som følge av sykdom eller ulykke. *Forsikringssummen reguleres 1.1. hvert år i takt med Folketrygdens grunnbeløp. Ved dødsfall sender pårørende inn melding om dødsfall til forbundet sammen med skifteattest. På bakgrunn av denne utbetaler SpareBank 1 erstatning til etterlatte. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1.000,. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Registreringsskjema til Falck sykkelregister finner du på Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. Låst sykkel hvor som helst (inntil kr , ). Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat (inntil kr , ). Matvarer i fryseboks. Flytteforsikring. Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Dekk og felger (dekkes av bilforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent. Kodebokstav H på kortet Kodebokstav O på kortet 4 5

5 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringspakke som består av dødsfallsforsikring og uføreforsikring for medlemmet og ulykkesforsikring for hele familien. Forsikringen gjelder for alle som ikke har reservert seg. Dødsfallsforsikring Forsikringen utbetales dersom medlemmet dør før utgangen av det kalenderåret han eller hun fyller 65 år. Forsikringssummen er kr , *. Uføreforsikring Forsikringen er en engangserstatning som utbetales dersom medlemmet blir minst 50 % varig arbeidsufør før fylte 60 år. Forsikringssummen er kr , * for medlemmer som er 25 år eller yngre. Forsikringssummen reduseres med kr 5 345, * for hvert år medlemmet er over 25 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig. Ulykkesforsikring Forsikringen utbetales ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen gjelder for medlemmet, ektefelle/samboer/registrert partner, samt for hjemmeboende ugifte barn under 20 år. Med barn menes egne barn, stebarn og adoptivbarn, samt egne barn under 20 år som medlemmet har bidragsplikt til. De forsikringssummene som er oppgitt i tabellen nedenfor gjelder for 100 % invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning. Nedre grense for erstatning er 15 % invaliditet for medlem/ektefelle/samboer/registrert partner. For barn er nedre grense for erstaning 1 % invaliditet. Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden, både i arbeidstid og fritid. Forsikringssummene er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen. Tabellen viser hvordan forsikringssummene fordeler seg på familiemedlemmene. Familiesammensetning Forsikringssummer* Enslig medlem kr , Medlem kr , Ektefelle/samboer/registrert partner kr , Medlem kr , Barn under 20 år (fordelt på antall barn) kr , Medlem kr , Ektefelle/samboer/registrert partner kr , Barn under 20 år (fordelt på antall barn) kr , Ved barns død utbetales kr ,. Fordeler for deg som LO-medlem Som LO-medlem har du trolig Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. LOfavør Kollektiv hjemforsikring gir deg i tillegg et forsprang i å oppnå gode betingelser på dine øvrige forsikringer. Samler du bank og forsikring i SpareBank 1 oppnår du våre beste fordeler. I SpareBank 1 kan du oppnå inntil 25 % rabatt på forsikringene dine, om du er både bank- og forsikringskunde hos oss. *Dødsfalls- og uføreforsikringen reguleres 1.1. hvert år i takt med Folketrygdens grunnbeløp. Ulykkesforsikringen reguleres 1.5. hvert år i takt med Folketrygdens grunnbeløp. Summene her er basert på G = kr ,. Kodebokstav B på kortet Kodebokstav A på kortet innebærer kun Ulykkesforsikringen 6 7

6 LOfavør Reiseforsikring De neste sidene er en oversikt over forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt. Det er slett ikke nødvendig å kjøpe reiseforsikring hver gang du pakker kofferten! Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport. Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Slik bestiller du en eller flere frivillige forsikringer: Ring din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen Oppsøk din SpareBank 1-bank direkte Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Les mer om LOfavør-forsikringer på Forsikringen dekker... Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst èn overnatting. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Tyveri av, og skade på, reisegods....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise. Utover dette dekker forsikringen Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp. Reiseansvar med inntil 3 millioner kroner. Reisegods/bagasjeforsikring med inntil kr ,. Tap av verdipapirer, penger. Nødvendige utlegg ved forsinket bagasje m.m. Reiseulykke med inntil kr , ved død eller invaliditet før fylte 75 år (kr , ved barns invaliditet). Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall med inntil kr ,. For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000,. Øvrige skadetyper ingen egenandel. I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør er kun formidler av disse tjenestene. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og LOfavør og er ikke ansvarlig for tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Ved eventuell reklamasjon skal SpareBank 1 Skadeforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. LOfavør Topp Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring kan utvides både med Toppdekning og med antall reisedager. Her er en pristabell som viser hva du må betale i tillegg til ordinær premie: Dekning 45 dager 90 dager 180 dager LOfavør Reise intet tillegg kr kr Toppsikring kr 420 kr kr Pris per år: Kr 855, De viktigste fordelene ved Toppdekning Gjelder på yrkesreiser Doble dekninger på reisegods, avbestilling, sjekker, billetter, pass, penger etc. Ingen egenandel på reisegods Gjelder dagsreiser (ingen krav til overnatting) 8 9

7 LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Barneforsikring Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død). Slik beregnes erstatning ved ulykke Forsikringssummene som er oppgitt her, gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Forsikringssummene er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet, jfr følgende tabell: Familiesammensetning Medisinsk invaliditet på skadetidspunktet Død 100 prosent A Medlem kr , kr , Ektefelle/samboer 1) kr , kr , Barn under 20 år, per barn kr , B Medlem kr , kr , Ektefelle/samboer 1) kr , kr , C Medlem kr , kr , Barn under 20 år, per barn kr , D Enslig medlem kr , kr , 1) Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn. Egenandel (kr 1.000, ) vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter. Ved barns død utbetales kr ,. Forsikringen dekker... Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 75 år. Arbeidsulykke 1 14,99 % invaliditet. Pris per år: Kr 438,...men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse. Trenger man å forsikre barn da? Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør Barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel. LOfavør Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 1 mnd og fram til den dag barnet fyller 16 år, men forsikringen gjelder fram til fylte 20 år. Det kan kun kjøpes en forsikring per barn. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge. Dekker Forsikringen dekker... Når sykdom eller ulykke fører til varig medisinsk invaliditet. Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold utover 2 uker. Ombygging av bolig og kjøp av tekniske hjelpemidler. Legebehandling ved sykdom og ulykke. Tannlegebehandling ved ulykke. Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke....men dekker ikke! Forsikringssum Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller 30 G = kr , ulykke. Beløpet gjelder ved 100 % invaliditet. Blir man f.eks. 50 % invalid, vil erstatningen bli kr , Ombygging av bolig og installering av hjelpemidler i boligen med inntil 1) inntil 3 G = kr , Legebehandling 1) inntil 1 G = kr , Tannlegebehandling ved ulykkesskade 1) inntil 1 G = kr , Dagpenger ved sykehusopphold utover 2 uker, 0,5 % av G = kr 334, maksimalt i 180 dager Barns død 1 G = kr , 1 G = kr , per ) Fratrukket fastsatt egenandel Hva er medisinsk invaliditet? Med varig medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av personens arbeidsevne. Pris per år: Kr 1.372, De viktigste begrensningene er: Sykdom som er oppdaget før forsikringen ble kjøpt. Sykdom hvis symptomet på sykdommen oppstår før det har gått 6 måneder etter at forsikringen er kjøpt. Arvelige eller andre medfødte sykdommer hvis symptom har oppstått før fylte 2 år. Utgifter som dekkes av det offentlige eller kan kreves erstattet fra annet hold

8 LOfavør Husforsikring LOfavør Bilforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring. Bilforsikring utviklet spesielt for LOmedlemmer! Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som en standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Lavere egenandel Sopp- og råtedekning er inkludert i forsikringen Begge husforsikringene dekker bl.a... Full gjenoppbygging av huset ditt når det er fullverdiforsikret. Skader som skyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd, bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen, naturskader, skader som skyldes snøtyngde eller takras, samt annen skade på bygning. (Visse unntak gjelder). Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbud. Ansvarsforsikring og rettshjelp....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i bygning fra drensledning, overvannsledning o.l. Skade på gulv og vegger i selve våtrommet som skyldes at dette ikke er vanntett. Sopp- og råteskader på vinduskarm, dørstokk, rekkverk, balkong o.l. Lavere egenandel Startbonus på 30 prosent Samme bonus på bil nummer to (inntil 70 prosent) Toppvilkår til standard pris Toppvilkårene dekker bl.a... Full kaskoforsikring og leiebildekning i ubegrenset periode etter skade. Høyere erstatningssummer for tilleggsutstyr og løse gjenstander som ligger i bilen. Maskinskade for inntil 8 år gammel bil....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader på bilen som man selv har forårsaket forsettlig. Skader der fører har vært påvirket av rusmidler. Skader som oppstår under terrengkjøring, hastighetsløp o.l. Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, unormal belastning av bilen eller bruk av deler som avviker fra fabrikantens. Ungdomsavtale for deg som er ung bileier under 23 år! Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en noe dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre. Med vår Ungdomsavtale får du som er ung dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første gang, og hvis du har vært forsikret hos oss i hele perioden. Ungdomsgaranti for deg som har unge sjåfører av bilen! Låner du bort bilen til førere under 23 år, er det økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med kr 6.000,, dersom føreren er under 23 år. Ved å kjøpe vår Ungdomsgaranti for kun kr 900, per år, beholder du din valgte egenandel ved kaskoskader, uavhengig av hvem som kjørte bilen på skadetidspunktet

9 LOfavør Bankfordeler På de neste sidene kan du lese om de øvrige medlemsfordelene som du har tilknyttet LOfavør. I samarbeid med SpareBank 1-bankene kan vi tilby deg gunstige bankfordeler som: LOfavør Medlemslån Lån til bolig Med gunstige vilkår. Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flyttes lånet til SpareBank 1, eller tas det opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr 1.500,. LOfavør Høyrentekonto Medlemskonto med gunstig rente Høyeste rente fra første krone! Høyrentekonto har som regel trappetrinnsrente. Med LOfavør Høyrentekonto får du likevel høyeste rente fra første krone. Det er ingen krav til minste innestående beløp. Slik kan du bestille eller få mer informasjon om våre øvrige medlemsfordeler: Ring MedlemsTelefonen og tast deg frem til ønsket medlemsfordel. (Se telefonmeny for MedlemsTelefonen side 24) Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Gå inn på LOfavør er kun formidler av de varer og tjenester som tilbys. Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås mellom deg som medlem og den enkelte leverandør, og LOfavør er ikke ansvarlig for de varer og tjenester som tilbys, herunder informasjon fra leverandør. Ved eventuell reklamasjon skal den enkelte leverandør kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. LOfavør Brukskonto Lønnskonto med gunstige vilkår Personlig kontaktperson i banken som hjelper deg med alle dine behov for finansielle tjenester. SpareBank 1 VISA (årsavgift tilkommer) Reduserte priser på betalingsformidling. Dette gjelder blant annet regningsbetaling og betalingsterminal i butikk. Pris kr 10, per måned. LOfavør Konfliktlån Ved lovlig konflikt kan du søke om Betalingsutsettelse. Konfliktlån. LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) Din lokale SpareBank 1-bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondet til ordinær boliglånsrente. (For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos oss). LOfavør Eiendomsmegling Vi har avtale med EiendomsMegler 1. For mer informasjon se Ta kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank og be om LOfavør Bankfordeler. SpareBank 1-bankene har over 340 kontorer fordelt over hele landet. Ring MedlemsTelefonen : Tast 1, deretter 1 for Bank. Internett: - meny «Banktjenester». Se også servicekupongen siste side

10 LOfavør MasterCard LOfavør Strøm Et kredittkort for deg som er medlem i LO lønnsomt, trygt og praktisk Lønnsomt Årspris kr 0, Varekjøpsgebyr kr 0, Fakturagebyr kr 0, Etableringsgebyr kr 0, Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse* * Velger du å ikke innbetale alt ved forfall vil det påløpe renter på beløpet fra kjøpsdato. Trygt Du betaler alltid på en trygg måte, enten du handler i utlandet, på Internett, eller et hvilket som helst annet sted. Du får regningen tilsendt i etterkant slik at du kan sjekke at alle beløpene stemmer før du betaler. Du har til enhver tid full oversikt og kontroll over bruken av kortet ved hjelp av Nettsaldo. Praktisk Du kan slå til på gode tilbud selv om lønn eller andre innbetalinger er noen dager unna. Du har alltid en reserve om det skulle oppstå uforutsette utgifter. Du kan fordele utgifter over tid. Du kan benytte kortet på over 20 millioner brukersteder over hele verden. Betingelser - Minibankuttak kr 35, + 1 %. Uttak i bank kr 75, + 1 %. Rente 1,40 % per mnd. Effektiv årlig rente kr 1.000, : 18,16 %, kr , : 18,16 %, kr , : 18,16 %. Min. å betale ved forfall er 2,5 % av utestående saldo, min. kr 250,. Purregebyr kr 56,. Overtrekksgebyr kr 86,. Priser per sept For oppdaterte priser og fullstendige vilkår, se I tillegg følger disse tjenestene med KortAssistanse som kan sperre kortet dersom det blir mistet eller stjålet. KortAssistanse som kan hjelpe med nødkontanter og nødbilletter i løpet av kort tid. Åpent alle dager, døgnet rundt. Fra Norge; ring , tast 2. Fra utlandet; ring LOfavør TOPP 5-GARANTI gir deg en konkurransedyktig strømpris! Din kraftpris vil på årlig basis være én av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene våre listen dekker 4 av 5 av landets husstander Om prisen svinger opp eller ned med årstider og værforhold, gir garantien deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytte ved å være kunde et helt kalenderår For målere med et årlig forbruk under kwh kommer et årlig fastbeløp på kr 190, i tillegg til TOPP 5-GARANTIEN. Bruker du eksempelvis kwh per år, utgjør dette 1,9 øre/kwh. En vanlig husholdning bruker ca kwh per år. Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN Som du sikkert vet er det ikke bare prisen du betaler i øre/kwh som avgjør dine samlede strømkostnader forbruket påvirker jo også dette i like stor grad. I tråd med vårt mål om å redusere kundens strømutgifter gir vi deg nå også muligheten til å redusere selve forbruket, samt bli ivaretatt om uhellet skulle være ute. SPAREPAKKEN inneholder følgende elementer: Betalingsfritak for strømutgifter ved sykdom inntil 3 måneder. Betalingsfritak for strømutgifter ved arbeidsledighet inntil 3 måneder. Betalingsfritak for strømutgifter ved strømskader begrenset oppad til kr 4.000,. Individuell Enøk-Rådgiving - Mulighet til å redusere forbruket med %. Enøk-Butikken - Hos NorgesEnergi får du Enøk-produkter til innkjøpspris. SPAREPAKKEN koster kun 1 krone per dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN, kan du velge dette bort etter bestilling. PRISTAK som gir deg trygghet for at strømprisen ikke går i været! Kraftprisen følger den løpende utviklingen på TOPP 5-GARANTIEN, men ikke høyere enn PRISTAKET uansett hvor høyt prisene i markedet måtte gå! LOfavør Fastpris Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørs hjemmesider. Ring MedlemsTelefonen : Tast 2 for LOfavør MasterCard (man-fre kl ). Internett: - meny «Kredittkort». Se også servicekupongen siste side. Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 1 for Strøm. Internett: - meny «Strøm». Se også servicekupongen siste side

11 LOfavør Telefoni og ADSL LOfavør Varmepumper Som LO-medlem kan du få gode rabatter på fasttelefoni, mobilabonnement, ADSL og bredbåndstelefoni i Telenor! Fasttelefoni/bredbåndstelefoni % samtalerabatt på trafikk Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling kr 0,59 per samtale) Gjelder basisabonnement Mobiltelefon Fri etablering og innmelding Fra kr 500, til kr 1500, i rabatt avhengig av type abonnement ved 12 måneders binding ADSL Fri etablering med Gjør det selv-pakke 5 15 % rabatt på Online ADSL Basis/Pluss/Ekstra/Max Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler. For bestilling må du Registrere deg på banner-annonsen på Du vil da bli kontaktet av Telenor som hjelper med å tilegne deg rabatten. For fasttelefoni kan du også ringe grønt nummer (du må oppgi ditt medlemsnummer, se medlemskortet). Internett: - meny «Telefoni og ADSL». Se også servicekupongen siste side. Relacom tilbyr varmepumper fra Fujitsu til LO-medlemmer et produkt som raskt blir uunnværlig i hjemmet! Ved å benytte varmepumpen får du tre ganger mer igjen for brukt strøm sammenlignet med panelovner. Du sparer flere tusen kroner i året samtidig som du får en lun varme som sprer seg rundt i huset. Pumpen kan også benyttes til å kjøle ned på varme sommerdager. 3 4 kw kjøling vil bidra til et svalt innemiljø. Varmepumper er god miljøpolitikk og fører til mindre press på utbygging av nye strømkilder. Varmepumper er en investering i din fremtid som kun har positive effekter. Redusert installasjonskostnad fra kr 4500, til kr 3750, Inntil 30 km kjøring, 4 meter med rør samt inntil 5 timers arbeid inkludert i prisen 20 % på overspenningsvern 20 % på serviceavtale 20 % på innbygningskasser (forutsetter montasje samtidig med installasjon av varmepumpe) Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 5 for Varmepumper. Internett: - meny «Varmepumper». Se også servicekupongen siste side. LOfavør Netthandel LOfavør Reisebyrå Kjøp kvalitetsprodukter på nettet. Det er både trygt og praktisk. 5 % rabatt på blekkpatroner og lasertoner til mer enn 1600 skrivere, kopimaskiner og fakser Bokhandel Sikkerhetsprodukter Nettbutikk: Klær, sport & fritid - Lyd & bilde - Hus, hjem & gaveartikler Vår nettbutikk er bygd opp slik at den består av selvstendige leverandører. For deg som kunde betyr det at du må logge deg inn på hver enkelt leverandør bestille og gjøre opp for det du har handlet, før du eventuelt logger deg inn til neste leverandør. Internett: - meny «Nettbutikk». Få rabatt uansett også på kampanjer Er du LO-medlem og ønsker LOfavør fordeler bestill din reise via Folkeferie. Da velger du blant reisemål fra de beste og mest kjente charteroperatører, båtselskaper og reiseleverandører, samtidig som du får rabatt uansett. Fra 5 10 % rabatt gjelder også kampanjer Sol-/badeferie og eksotiske reisemål Byferie eller temareiser Cruise og båtreiser Gruppeturer med buss eller fly Hus- eller hytteleie Charterreiser Ring MedlemsTelefonen : Tast 4, deretter 1 for Feriereiser og Reisebyrå. Internett: - meny «Ferie og fritid». Se også servicekupongen siste side

12 LOfavør Advokatbistand LOfavør Leiebil Trenger du profesjonell advokatbistand? Advokatfirmaet Legalis AS har lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og effektivt, bl.a. gjennom vår elektroniske saksgang på Internett eller vår tilgjengelighet gjennom LOfavør sin medlemstelefon. Om nødvendig bistår vi også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for alle rettsinstanser. Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tvistesaker vil vi søke om rettshjelpsdekning gjennom den Kollektive hjemforsikring for deg som LO-medlem, og du vil i visse saker kunne få refundert en betydelig del av advokatutgiftene. Reduserte priser på all juridisk bistand 20 % rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis LO-medlemmer får rabatt på leiebil hos Hertz! Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys alle LO-medlemmer gratis medlemskap i Hertz #1 Gold Club bransjens beste servicekonsept. Hertz har biler som dekker ethvert behov både for kort- og langtidsleie. Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge Inntil 15 % rabatt på leiebil i utlandet Gunstige betingelser for Månedsleier (Hertz FlexiLease) Varebiler (Flyttebilen) HUSK alltid å oppgi følgende avtalenummer ved henvendelser CDP Ring MedlemsTelefonen : Tast 6 for Advokatbistand. Internett: - meny «Juridisk hjelp». Se også servicekupongen siste side. Ring MedlemsTelefonen : Tast 4, deretter 3 for Leiebil. Internett: - meny «Leiebil» LOfavør Bonus på drivstoff LOfavør Bilvedlikehold Du får bonus på drivstoff på betjente Shell-stasjoner i Norge (gjelder ikke Shell express) 25 øre per liter i bonus 30 øre per liter i bonus fra første liter ved kjøp av over 600 liter i løpet av et kvartal Ytterligere bonus i kampanjer (kampanjer offentliggjøres på Bonusen beregnes av aktuell pumpepris på den enkelte stasjon. Merk Bonus får du i form av Trumf-poeng For å få bonus: Trekk medlemskortet gjennom kortleseren inne på Shell-stasjonen, du vil da automatisk bli registrert som Trumf-medlem Registrerer du bankkortet ditt hos Trumf, trenger du kun benytte bankkortet for å oppnå bonus Bonusen avregnes kvartalsvis og kan utbetales enten som kontanter eller ved kjøp av varer gjennom Trumf Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 2 for Bonus på drivstoff. Internett: - meny «Drivstoff». FÅ INNTIL 30 ØRE I BONUS FRA FØRSTE LITER DRIVSTOFF Liter per kvartal Bonus per liter ØRE ØRE Kutt verkstedsregningen hos Snap Drive! Snap Drives faglærte mekanikere utfører alt arbeidet etter bilfabrikkens spesifikasjoner, med originaldeler og stempel i serviceheftet, akkurat som hos merkeverkstedet. Du beholder alle bilens garantier og får i tillegg markedets beste driftsgaranti, inkludert tre måneders fri bilassistanse uansett årsak. Vis LOfavør-kortet og meld fra om LO-medlemskap ved levering og henting! 5 % rabatt på arbeid og deler (dersom det ikke er gitt annen rabatt eller tilbud) EU-kontroll kr 250, Gratis oljeskift (du betaler kun for olje og filter) 30 % på dekk Her finner du våre verksteder: Oslo-området: Nordstrand, Helsfyr, Majorstua, Sandaker, Ryen, Rødtvedt, Sandvika og Asker. Trondheimsområdet: Sorgenfri, Innherredsv og Tiller. Bergensområdet: Lagunen, Sentrum og Åsane. Stavanger-/Sandnesområdet: Forus og Mariero. Drammen: Sentrum. Ring MedlemsTelefonen : Tast 5, deretter 4 for Service på bil. Internett: - meny «Bilvedlikehold»

13 LOfavør Hotell LOfavør Billån Rica Hotels har tatt mål av seg til å tilby «Det Gode Vertskap» for sine gjester på over 70 hoteller i Norge Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag. Priser per per døgn i Norge* (inkl. mva) Dobbeltrom kr 940, per natt inklusive frokost for 2 personer (kr 470, per person) Enkeltrom kr 780, per natt inklusive frokost Ekstrasengstillegg kr 135, Gunstige midtukepriser *Tilbudet gjelder ikke på Holmenkollen Park Hotell, Grand Hotell, Morgedal Hotell og Storefjell Høyfjellshotell. Ring MedlemsTelefonen : Tast 4, deretter 2 for Hoteller og 1 for Rica Hotels. Internett: - meny «Hotell». Nå kan du få billån med inntil 100 % finansiering! Med LOfavør Billån fra SpareBank 1 Finans får du rask behandling og blant markedets beste betingelser. Billigere lån Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente Frihet Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet i fremtiden LOfavør Hotell Choice Hotels Scandinavia Via hotellavtalen med Choice oppnår LO-medlemmer gode rabatter på samtlige av kjedens norske hoteller. Hotellkjeden har 150 hoteller under merkenavnene Comfort, Quality Resort og Clarion Collection. Kjeden har 70 hoteller i Norge. Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. LO-medlemmer får 20 % rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige pris. 20 % rabatt på alle kjedens hoteller i Norge Billån Ekstra det trygge og fornuftige valget Billån Ekstra er en betalingsforsikring hvor du som kunde får dekket månedlige terminbeløp i inntil 12 mnd ved: 100 % sykemelding i mer enn 30 dager 100 % arbeidsledighet eller permitering i mer enn 30 dager Ved dødsfall innfris lånet med inntil kr , På Egne Hjul et eget ungdomskonsept Med LOfavør På Egne Hjul fra SpareBank 1 Finans får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet. Du kan låne kr , kr , Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente Nedbetalingstid max 5 år Kun 10 % i egenkapital Kun krav om ansvarsforsikring og Billån Ekstra Ring MedlemsTelefonen : Tast 4, deretter 2 for Hoteller og 2 for Choice Hotels. Internett: - meny «Hotell». Hvem behandler søknaden din? Gå inn på - meny «Billån». Se også servicekupongen siste side. Du vil deretter bli kontaktet av SpareBank 1 Finans

14 LOfavør MedlemsTelefon LOfavør Servicekupong Jeg ønsker å kjøpe/opprette/bestille: Se også for bestilling Når du ringer LOfavør MedlemsTelefon, får du disse valgene opplest. Her taster du ut i fra hvilke fordeler du ønsker å bestille eller trenger mer informasjon om. 1 Bank og forsikring 1 Bank 2 Forsikring 1 Informasjon om eller kjøpe forsikring 2 Melding om skade/tap av eiendeler 2 LOfavør MasterCard 3 Ditt LO-forbund eller LOfavør Medlemsservice 1 LO-forbund 2 LOfavør Medlemsservice 4 Ferie og fritid 1 Feriereiser og Reisebyrå 2 Hotell 1 Rica Hotels 2 Choice Hotels Scandinavia FUKT HER OG KLEB IGJEN Navn: LOfavør Reiseforsikring LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Barneforsikring LOfavør Husforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Bankfordeler Søknadsskjema for LOfavør MasterCard LOfavør Strøm fra NorgesEnergi AS Fasttelefoni/mobilabonnement/bredbåndstelefoni/ADSL gjennom Telenor Varmepumper fra Relacom Katalog fra Folkeferie Advokatbistand fra Advokatfirmaet Legalis AS LOfavør Billån fra SpareBank 1 Finans Informasjon fra EiendomsMegler 1 Nyhetsbrev fra LOfavør på min e-postadresse: Adresse: BRETT SERVICEKUPONGEN HER, FUKT LANGS SIDENE OG KLEB IGJEN FUKT HER OG KLEB IGJEN 3 Leiebil 4 LOfavør Reiseforsikring Postnr/-sted: 5 Strøm, Bil, Eiendomssalg og Varmepumper Medlemsnummer i LOfavør: 1 Strøm 2 Bonus på drivstoff 3 Salg av bolig/fritidseiendom Forbund: Ved kjøp av forsikring, fødselsdato og personnummer: 4 Service på bil 5 Varmepumper Tlf dagtid: Tlf kveldstid: 6 Advokatbistand Det passer best for meg å bli oppringt mellom kl og kl Riv løs kupongen langs den stiplede linjen, fukt langs sidene og kleb igjen. Porto er betalt. Du kan også sende kupongen på telefaks til LOfavør , eller henvende deg på e-post til 24

15 LOfavør Svarsending Oslo

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet Foto: Kari-Sofie Jenssen Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Januar 2008 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Industri Energi

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Industri Energi 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og verferdsgoder

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2012 Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2016 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF) er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av jernbane- og anleggsarbeidere i 1895. Forbundet kjemper for medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet.

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har rundt 2 700 medlemmer i aktiv tjeneste og mer enn 3 600 medlemmer totalt. NFF er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst. Gjennom forbundets

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2016 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2 700 medlemmer i aktiv tjeneste og mer enn 3 600 medlemmer totalt. NFF

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2013 Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Som medlem i MFO... har du en

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2016 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 347 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Dine medlems- fordeler 2013

Dine medlems- fordeler 2013 Dine medlemsfordeler 2013 LOfavør - fordelene ved å være mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal være trygg ikke bare i arbeidslivet, men også i fritiden. Derfor har du som medlem tilgang til

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF) er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret.

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjømannsforbund (NSF)... ble stiftet 25.09.1910. I dag har vi tariffavtaler for dekk- og maskinansatte, ansatte i både mannskaps- og passasjerforpleining

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har rundt 2 700 medlemmer

Detaljer