MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 3/13 13/24 Referat og meldinger - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid 4/13 12/113 Plan for kommunenes samarbeid med lokale lag og organisasjoner 5/13 13/233 Tilsyn barnehager 6/13 13/54 Interpellasjon om skolemobbing 7/13 13/28 Åpen post - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Middag kl Befaring på Sørborgen skole. Avreise rådhuset kl Klæbu, Lillian Waaden utvalgsleder

2 Sak 3/13 Referat og meldinger - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 3/13 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over delegerte vedtak tom Side 2 av 8

3 Sak 4/13 Plan for kommunenes samarbeid med lokale lag og organisasjoner Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 4/13 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid gir sin tilslutning til fremlagt plan for samarbeid mellom Klæbu kommune og frivillige lokale lag og organisasjoner. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til plan som skal fremme samarbeidet mellom kommunen og lokale frivillige lag og organisasjoner i Klæbu. Saksopplysninger Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedsette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Gruppen skulle bestå av: 2 politikere 2 fra administrasjonen 1 fra kulturrådet 2 fra idrettsrådet 1 fra andre frivillige organisasjoner 1 fra velforeninger Velforeningene stilte ikke med representant, men frivillighetssentralen gikk inn som representant i gruppen sammen med en person fra andre frivillige organisasjoner. Idrettsrådet stilte med en representant. Klæbu kommunes stilte med enhetsleder fra Kultur, idrett og fritid som sekretær og medlem av gruppen. Gruppen har benyttet KS sin veileder «Sammen om det gode liv» som grunnlag for prosessen. Side 3 av 8

4 Sak 4/13 Vurdering Hensikten med prosjektet var å fremme samarbeidet som Klæbu kommune skal ha med frivillige lag og organisasjoner i kommune. Gruppen skulle se på hva som er verdt å bygge på videre, samt behov for endringer eller nye tiltak. Med bakgrunn i arbeidet som gruppen har gjennomført legges det frem et forslag til målsettinger, virkemidler og tiltak som skal fremme samarbeidet mellom kommune og lokale lag og organisasjoner i Klæbu. Økonomiske og administrative konsekvenser Planen forplikter at det blir benyttet administrative ressurser til gjennomføring av planen. Side 4 av 8

5 Sak 5/13 Tilsyn barnehager Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/13 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur idrett og fritid tar rådmannens redegjørelse til orientering SAKSUTREDNING Vedlegg Tilsynsrapport Sentrum barnehage datert Tilsynsrapport Sletten barnehage datert Tilsynsrapport Hesteskoen barnehage datert Tilsynsrapport Tanem barnehage datert Saksopplysninger Klæbu kommune har i henhold til barnehagelovens 16 ansvar for at det føres tilsyn med barnehagevirksomheten i kommunen, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlig eller ulovlige forhold. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu samarbeider om utøvelsen av tilsynet. Tilsynet utøves i samsvar med utarbeidet rapport revidert Rådmannen i Klæbu underskriver rapporten med anmerkning om avvik eller merknader. Tilsynet ble utført ved de kommunale barnehagene 2. halvdel av 2012 og gjennomgått og godkjent av rådmannen Gjennomgangen av de ikke kommunale barnehagene kommenteres ikke her, men til orientering ble det også utført tilsyn ved Jonettaplassen gårdsbarnehage, Betel barnehage, Tussestua barnehage og Knærten barnehage 2. halvdel Tilsynet omhandler barnehagens rammebetingelser som vedtekter, leke- og oppholdsareal per barn, barnehagens rådsorgan, barnehagens bemanning, opplysninger om barna, en vurdering av rammebetingelsene. Dessuten omhandler tilsynet også årsplan og utviklingsarbeid og en vurdering av disse forhold. Tilsynet gjennomføres av personer ansatt i andre kommuner. Barnehagen er representert ved enhetsleder og eventuelt dens stedfortreder. Eier og representant for SU kan også delta. Side 5 av 8

6 Sak 5/13 På samme måte deltar ansatte fra Klæbu kommune i tilsynet i de andre kommunene. Vurdering Ved Hesteskoen barnehage, Sentrum barnehage og Tanem barnehage ble det ikke avdekket avvik. Sletten barnehage har en årsplan, men denne er ikke vedtatt i samarbeidsutvalget slik loven krever og følgelig blir dette å betrakte som et avvik. Sletten barnehage er bedt om å lukke avviket innen Rådmannen er svært tilfreds med at det jevnlig gjennomføres tilsyn, og med de resultat tilsynet viser for de kommunale barnehagene. Forrige tilsyn var 2. halvdel 2010 og 1. halvdel Økonomiske og administrative konsekvenser Tilsynet gjennomføres som en del av det ordinære arbeidet som gjøres innenfor NEAregionssamarbeidet og utløser derfor ikke ekstra kostnader i forhold til de ordinære kostnadene ved å drive samarbeidet. Kostnadene ved å lukke avvik i 2013 har ingen kostnader i seg. Side 6 av 8

7 Sak 6/13 Interpellasjon om skolemobbing Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/13 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Saksprotokoll fra kommunestyret Saksopplysninger Kommunestyrets vedtak Interpellasjon oversendes utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid. Side 7 av 8

8 Sak 7/13 Åpen post - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 7/13 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Saker / Tema: 1. Orientering om utbygging av Hall/Barnehage på Tanem Side 8 av 8

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/24-1 Referat og meldinger - Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over delegerte vedtak tom

10 Delegerte vedtak Dato: Utvalg: OP Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode Navn Resultat Innhold 12/ DS 11/12 KUL/KUL/KUT F05 Ledsagerbevis / DS 12/12 KUL/KUL/KUT F05 Ledsagerbevis / DS 1/13 KUL/KUL/KUT F05 Ledsagerbevis 2013

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Utne Arkiv: C85 &10 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Plan for kommunenes samarbeid med lokale lag og organisasjoner Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid gir sin tilslutning til fremlagt plan for samarbeid mellom Klæbu kommune og frivillige lokale lag og organisasjoner. SAKSUTREDNING Vedlegg Forslag til plan som skal fremme samarbeidet mellom kommunen og lokale frivillige lag og organisasjoner i Klæbu. Saksopplysninger Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid vedtok i møte og nedsette en gruppe som et prosjekt skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Klæbu. Gruppen skulle bestå av: 2 politikere 2 fra administrasjonen 1 fra kulturrådet 2 fra idrettsrådet 1 fra andre frivillige organisasjoner 1 fra velforeninger Velforeningene stilte ikke med representant, men frivillighetssentralen gikk inn som representant i gruppen sammen med en person fra andre frivillige organisasjoner. Idrettsrådet stilte med en representant. Klæbu kommunes stilte med enhetsleder fra Kultur, idrett og fritid som sekretær og medlem av gruppen. Gruppen har benyttet KS sin veileder «Sammen om det gode liv» som grunnlag for prosessen. Vurdering Hensikten med prosjektet var å fremme samarbeidet som Klæbu kommune skal ha med frivillige lag og organisasjoner i kommune. Gruppen skulle se på hva som er verdt å bygge på videre, samt behov for endringer eller nye tiltak. Med bakgrunn i arbeidet som gruppen har gjennomført legges det frem et forslag til målsettinger, virkemidler og tiltak som skal fremme samarbeidet mellom kommune og lokale lag og organisasjoner i Klæbu.

12 Økonomiske og administrative konsekvenser Planen forplikter at det blir benyttet administrative ressurser til gjennomføring av planen.

13 Målsettinger, virkemidler og tiltak som skal fremme samarbeidet mellom kommune og lokale lag og organisasjoner i Klæbu. Målsettinger: Tilrettelegge gode arenaer for uorganisert aktivitet. Arbeide for gode organiserte aktiviteter for kommunes innbyggere. Både nye og eksisterende tilbud i samhandling med lag og organisasjoner. Legge til rette for utøvelse av friluftsliv. La ungdommer være med å utvikle klubben og tilbudet. Holde svømmehallen åpen i størst mulig del av året for skoler og innbyggere etter samme modell som nå. Arbeide for at trening i hall for barn og unge skal fortsette å være gratis. Virkemidler: Det etableres en fast referansegruppe (heretter kalt frivillighetsgruppa) for samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten. Gruppen møtes minimum 2 ganger i året; for evaluering og planlegging av tiltak. Frivillighetsgruppa består av representanter fra politikk og administrasjon i Klæbu kommune, sammen med representanter fra kulturråd, idrettsråd og frivilligråd. (Frivilligråd et er Klæbu frivilligsentral som har sagt seg villig til å fungere som paraply for frivillige lag og foreninger som ikke favner under kulturråd og idrettsråd.) Informasjon og samhandling står i sentrum for samarbeidet. Tiltak: Tiltak Ansvarlig Gjennomføring 1 Utarbeide en veileder for frivillige lag og organisasjoner som skal inneholde informasjon Frivillige 2014 som trenger for oppstart av lag og foreninger, samt oversikt over hva kommunen kan bidra med, hvem man henvender seg til og tips til andre steder og søke støtte. organisasjoner Klæbu kommune 2 Lage oversikt over de lag og foreninger som finnes i kommunen, og de tilbud som finnes. Frivillige 2013 Og gjøre den lett tilgjengelig for alle, spesielt nye innbyggere. organisasjoner 3 Utarbeide en veileder for arrangement av ulike slag. Etter mal av Trondheims City Klæbu kommune 2013 manager. 4 Utarbeide en oversikt over Klæbus mange turstier. Sammen med grunneiere og frivilligheten, søke å få merket flere ulike turstier Frivillige organisasjoner Klæbu kommune 5 Finne løsning for problematikken rundt lysløype i sentrum Frivillige organisasjoner Klæbu kommune Prosjektet er å finne i kommunens idretts og friluftsplan. Prosjektet er å finne i kommunens idretts og friluftsplan.

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: G00 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/233-1 Tilsyn barnehager Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, kultur idrett og fritid tar rådmannens redegjørelse til orientering SAKSUTREDNING Vedlegg Tilsynsrapport Sentrum barnehage datert Tilsynsrapport Sletten barnehage datert Tilsynsrapport Hesteskoen barnehage datert Tilsynsrapport Tanem barnehage datert Saksopplysninger Klæbu kommune har i henhold til barnehagelovens 16 ansvar for at det føres tilsyn med barnehagevirksomheten i kommunen, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlig eller ulovlige forhold. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu samarbeider om utøvelsen av tilsynet. Tilsynet utøves i samsvar med utarbeidet rapport revidert Rådmannen i Klæbu underskriver rapporten med anmerkning om avvik eller merknader. Tilsynet ble utført ved de kommunale barnehagene 2. halvdel av 2012 og gjennomgått og godkjent av rådmannen Gjennomgangen av de ikke kommunale barnehagene kommenteres ikke her, men til orientering ble det også utført tilsyn ved Jonettaplassen gårdsbarnehage, Betel barnehage, Tussestua barnehage og Knærten barnehage 2. halvdel Tilsynet omhandler barnehagens rammebetingelser som vedtekter, leke- og oppholdsareal per barn, barnehagens rådsorgan, barnehagens bemanning, opplysninger om barna, en vurdering av rammebetingelsene. Dessuten omhandler tilsynet også årsplan og utviklingsarbeid og en vurdering av disse forhold. Tilsynet gjennomføres av personer ansatt i andre kommuner. Barnehagen er representert ved enhetsleder og eventuelt dens stedfortreder. Eier og representant for SU kan også delta. På samme måte deltar ansatte fra Klæbu kommune i tilsynet i de andre kommunene. Vurdering Ved Hesteskoen barnehage, Sentrum barnehage og Tanem barnehage ble det ikke avdekket avvik. Sletten barnehage har en årsplan, men denne er ikke vedtatt i samarbeidsutvalget slik

15 loven krever og følgelig blir dette å betrakte som et avvik. Sletten barnehage er bedt om å lukke avviket innen Rådmannen er svært tilfreds med at det jevnlig gjennomføres tilsyn, og med de resultat tilsynet viser for de kommunale barnehagene. Forrige tilsyn var 2. halvdel 2010 og 1. halvdel Økonomiske og administrative konsekvenser Tilsynet gjennomføres som en del av det ordinære arbeidet som gjøres innenfor NEAregionssamarbeidet og utløser derfor ikke ekstra kostnader i forhold til de ordinære kostnadene ved å drive samarbeidet. Kostnadene ved å lukke avvik i 2013 har ingen kostnader i seg.

16 kn -Nearegionen- Tils nsra ort Barneha e Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr 8. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter 6. Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Revidert Tilsyn i Sentrum barnehage Temaet for tilsynet var: Barnehagens rammebetingelser (samarbeidsutvalg, bemanning, opplysninger om barna, vikarbruk, sykefravær, samordnet opptak, vurdering av barnehagens rammebetingelser) Barnehagens innhold (årsplan, eventuell virksomhetsplan, system for internkontroll, samarbeid med andre instanser, kompetanseheving og kompetanseplaner, brukerundersøkelser og vurderingsarbeid (herunder metoder), satsingsområder, samarbeid med foreldrene og barns medvirkning. Tilsynet var anmeldt og varslet i brev. Tilsynet gjennomføres av barnehagemyndigheten i Klæbu kommune. Kommunene i Nearegionen utfører barnehagetilsynet på vegne av Klæbu kommune. Til stede fra barnehagen: Tove Åldstedt Sund, styrer Tilsynet ble gjennomført for Klæbu kommune av Ann Kristin Aalberg, Malvik kommune og Frode Gjengaar, Nearegionen 1

17 1. AVVIK og fillerkflauer Tils net avdekket f I ende avvik: Ingen Tils net har f I ende merknader: Ingen OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG, Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter Barnehagens gjeldende vedtekter må foreligge ved tilsynet. Se til at eier har oppdaterte vedtekter. Siste dato for vedtektsendring: Er lovens bestemmelser for vedtektenes innhold ivaretatt? 7 i barneha eloven: Eierforhold Kommunal Formål Ordinær barneha e 0 takskriterier I tråd med barneha eloven Antall medlemmer i 4 samarbeidsutval et Barneha ens å' nin stid Tilsynsmyndighetens Ingen kommentar: 2

18 Leke- og oppholdsareal per barn Opplysningene her ses i sammenheng med det antall barn som har plass i barneha en rn2 Barnehagens godkjente leke- og 465 o holdsareal Eiers vedtektsfestede norm for 5,3 arealutn ttin er barn under 3 år Eiers vedtektsfestede norm for 4 arealutn ttin er barn over 3 år Barneha ens uteareal?? Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? Nei Tilsynsmyndighetens kommentar: Fungerende styrer kunne ikke legge frem barnehagens uteareal Samarbeidsutvalg Opplysninger ut fra loven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Har barnehagen samarbeidsutvalg? Ja Hvor mange møter er blitt avholdt antall: 2 i løpet av de siste 12 måneder 3

19 uversikt over mewermilile Navn Representerer: (eier, foreldre ersonale Leder: Beate Kristin Landstad ansatt Medlemmer Monika Storrø forelder Benn Anders Mikalsen ansatt Trond Ve ar Vik forelder Ståle Bøe eierre r 4. Barnehagens bemanning Opplysningene knyttes til barnehagelovens samt 24. Opplysningene ses i sammenheng med barnehagens sist innsendte årsmeldin. Svar Har barnehagen førskolelærer eller annen Ja person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse i st rerstillin? Antall årsverk som førskolelærere og/eller 5 pedagogiske ledere som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr bemannin soversikt Er det tilsatt personer med godkjent 1 dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillin ene? Antall stillinger utenom styrer og 7 førskolelærere 18 i barnehageloven: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet," Avvik/merknad Har barnehagen ekstra bemanning ut over Nei grunnbemanninga pga. barn med spesielle behov? 4

20 Hvis ja, hvor mange? Hvilke regler finnes for vikarbruk? (Økonomi, tilgjengelighet, kompetanse) Er barnehagen en praksisbarnehage? Skal helst vente til etter 16 dager, men organiserer korttidsfravær innenfor teamene. Vanskelig å få tak i vikar Ja Har barnehagen Har barnehagen lærling(er)? praksisplass(er)? Nei Nei Har nyansatte etter levert tilfredsstillende politiattest? Har alle arbeidstakere, også vikarer, fått informas"on om sin taushets likt? Har barnehagen rutiner for å ivareta dette? Har det blitt gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i barneha en? Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forri e år? Hvilke tiltak har dere for å utvikle arbeidsmiljøet? Ja Ja Ja, via vikarinfo Ja 6,9 % 10 bud for et godt arbeidsmiljø, teamarbeid, miljøkomite, trimaktiviteter 5

21 - _ FuUI e"..a I ow.. Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenhen med barneha ens årsmeldin /søknad om statstilskudd. Her bes om opplysninger om hvilke barn som er i barnehagen i dag.,( Barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid. 0 I snin ene sammenfattes her: eks: 60 % lass = 0 6 barn Barneha en f Iler ut Omre nin til Oppholdstid/uke ant. Barn Ant. barn ant. standard under 3 år over 3 år barneha e lasser * 9-16 t. 20 % t. 40 % t. 60 % = t. 80 % 1 6 0,8 + 4,8 = 5,6 41t. 100 % = 42 Sum ,6 = 50,6 * en hel plass for barn over 3 år er en standard barnehageplass Antall Barn med spesielle 0 behov Tos råkli e barn 4 6. Vurdering av barnehagens rammebetingelser (dialog med Tilsynet) Har barnehagen fleksible løsninger, for brukerne og de ansatte? Brukervennlighet; barn/alder/oppholdstid Bemanning Stabil bemanning Barnehagens fysiske miljø Slitte, leide lokaler Uteområdet, brukervennlighet Ventelister, dekningsgrad - Overkapasitet Økonomi og framtid Andre kommentarer til barnehagens rammebetingelser: 6

22 BARNEHAGENS INNHOLD Temaet ses i forbindelse med barnehagelovens 2 om innhold, 3 om barns rett til medvirkning, 4 om foreldermedvirkning, samt Ramme lanen o barneha ens års lan. 1. Årsplan og utviklingsarbeid v Årsplan for barnehagen må være tilgjengelig ved tilsynet. Ja Nei Merknad Har barneha en en års lan? x Er års lanen fastsatt i samarbeidsutval et? x Er årsplanen i henhold til rammeplanen kap 4 x (omsorg, oppdragelse, lek, læring, dokumentasjon, vurdering, markering av lokale kulturbegivenheter, over an barneha e - skole, barns medvirknin? Har foreldrene deltatt i utviklin en av års lanen? x Har foreldrene fått til an å års lanen? x Arbeider barnehagen som en lærende organisasjon x (rammeplanen kap 4)? Planlegge, dokumentere, vurdere Hvordan jobber barnehagen med: (dialog med tilsynet) Likestilling Demokrati Diskriminering Danning (refleksjon rundt begrepet) Barns rett til medvirkning Jobber mye med dette, spesielt ift dagens aktiviteter Barnehagens læringssyn Satsningsområder Teamjobbing Kompetanseheving R-Bup-samarbeid Ergonomi 7

23 ,...._ L. JPW1101;00 LIGO ca 1,....w% Hvilke instanser har barnehagen kontakt og samarbeid med? Har barnehagen rutiner når det oppstår situasjoner der det er mistanke om omsor ssvikt? Følges disse? Har barneha en rutiner for henvisnin til PPT? Nettverksarbeid med andre styrere i kommunale og private barneha er. Biblioteket. Ja Ja. Har ikke hatt mange de siste årene. Ja Vurdering Har barnehagen et internkontrollsystem? Barnehagen le er fram s stemet ved tils nsbesøket. Foretas det brukerundersøkelser? Barnehagen legger fram resultatene ved tils nsbesøket. Foretar barnehagen vurdering av virksomheten? Kommentar QM Ekstern vurdering, consult nike Samarbeid med foresatte Hvilke saker tas opp i samarbeidsutvalget? Budsjettet, vigolo datasystem (innlogging for dagen/utlogging osv), varmmat (kostpenger) Hvilke saker tas opp i foreldrerådet? Presentasjon/info fra barnehagen, arrangement Hvordan er samarbeidet foresatte/barnehage tilrettelagt? Vigolo datasystem, være tilgjengelig, 2 faste foreldresamtaler i året Hvordan behandles klager fra foresatte? Prøver å ta dem der og da 8

24 Utregninger Antall barn under 3 år * eiers vedtektsfestede norm under 3 år + antall barn over 3 år * eiers vedtektsfestede norm over 3 år = Faktisk LOA Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal (LOA) Antall barn under 3år: 23 Eiers vedtektsfestede norm for barn under 3 år: 5,3 121,9 Antall barn over 3år: 31 Eiers vedtektsfestede norm for barn over 3 år: Påkrevd LOA: 245,9 Barnehagens godkjente LOA (jfr pkt 2): 465 Differanse 219,1 Godtatt differanse: 2 kvadratmeter Barnehagens pedagogiske bemanning Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall ekvivalenter: 22 28,6 72,6 Antall ekvivalenter er antall barn under 3 år *2 + antall barn over 3 år Antall årsverk som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr pkt 4) Pedagogisk bemanningsbehov i forhold til antall ekvivalenter c22/18 -> Godkjent pedagognorm er kun hele stillinger Differanse 4,6 4, ,

25 Erklæring Klæbu kommune har i henhold til barnehagelovens 16 ansvar for at det føres tilsyn med barnehagevirksomheten i kommunen, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu samarbeider om utøvelsen av tilsynet. Tilsynet i Sentrum barnehage er gjort i tråd med barnehagelovens 16. Tilsynet avdekket ingen avvik. Klæbu For tilsynsmyndigheten: Ole Folland kommunalsjef 10

26 ki V E -Nearegionen- Tils nsra ort Barneha e Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr 8. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter 6. Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Revidert Tilsyn i Sletten barnehage Temaet for tilsynet var: Barnehagens rammebetingelser (samarbeidsutvalg, bemanning, opplysninger om barna, vikarbruk, sykefravær, samordnet opptak, vurdering av barnehagens rammebetingelser) Barnehagens innhold (årsplan, eventuell virksomhetsplan, system for internkontroll, samarbeid med andre instanser, kompetanseheving og kompetanseplaner, brukerundersøkelser og vurderingsarbeid (herunder metoder), satsingsområder, samarbeid med foreldrene og barns medvirkning. Tilsynet var anmeldt og varslet i brev. Tilsynet gjennomføres av barnehagemyndigheten i Klæbu kommune. Kommunene i Nearegionen utfører barnehagetilsynet på vegne av Klæbu kommune. Til stede fra barnehagen: Anita Vangstad, styrer Tilsynet ble gjennomført for Klæbu kommune av Ann Kristin Aalberg, Malvik kommune og Frode Gjengaar, Nearegionen. 1

27 1. Avvik og merknader Tils net avdekket f I ende avvik: Avvik lov: Årsplanen er ikke fastsatt i samarbeidsutvalget, men vil bli fastsatt i møtet i januar OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG, Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter,7 Barnehagens gjeldende vedtekter må foreligge ved tilsynet. Se til at eier har oppdaterte vedtekter. Siste dato for vedtektsendring: Er lovens bestemmelser for vedtektenes innhold ivaretatt? 7 i barneha eloven: Eierforhold Kommunal barneha e Formål Drives i samsvar med lov om barneha er 1 Opptakskriterier Lovfestet rett til barnehageplass og i tråd med 7 i barneha eloven Antall medlemmer i 7 samarbeidsutval et Barnehagens åpningstid (4 avdelinger har åpent til Tilsynsmyndighetens Ingen kommentar: 2

28 Leke- og oppholdsareal per barn Opplysningene her ses i sammenheng med det antall barn som har plass i barneha en nn2 Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal Eiers vedtektsfestede norm for 5,3 arealutn ttin er barn under 3 år Eiers vedtektsfestede norm for 4 arealutn ttin er barn over 3 år Barnehagens uteareal Se forrige ra ort Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? Ingen endringer Tilsynsmyndighetens kommentar: Ingen Samarbeidsutvalg Opplysninger ut fra loven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Har barnehagen samarbeidsutvalg? Ja Hvor mange møter er blitt avholdt i løpet av de siste 12 måneder antall: 1 3

29 Oversikt over medlemmene i samarbeidsutvalget: Leder: Medlemmer Navn Ikke val t Tor E il Johansen Henriette Vaa land Lina Øien Skistad Ann Mari Flaaøien Kari Brøttemsmo Brit Maalø Pål Sture Nilsen Representerer: ersonale Forelder Forelder Forelder Personalet Personalet Personalet Eier (eier, foreldre 4. Barnehagens bemanning Opplysningene knyttes til barnehagelovens samt 24. Opplysningene ses i sammenheng med barnehagens sist innsendte årsmeldin. Svar Har barnehagen førskolelærer eller annen Ja person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse i st rerstillin? Antall årsverk som førskolelærere og/eller 9,1 pedagogiske ledere som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr bemannin soversikt Er det tilsatt personer med godkjent Nei dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillin ene? Antall stillinger utenom styrer og 11,93 førskolelærere 18 i barnehageloven: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet." Avvik/merknad 4

30 Har barnehagen ekstra bemanning ut over Ja grunnbemanninga pga. barn med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? Hvilke regler finnes for vikarbruk? (Økonomi, tilgjengelighet, kompetanse) Er barnehagen en praksisbarnehage? 2,1 stillinger Ingen fast vikar, ikke vikar ool. Ja Har barnehagen Har barnehagen lærling(er)? praksisplass(er)? Ja Ja Har nyansatte etter levert tilfredsstillende politiattest? Har alle arbeidstakere, også vikarer, fått informas on om sin taushets likt? Har barnehagen rutiner for å ivareta dette? Har det blitt gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i barneha en? Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forri e år? Hvilke tiltak har dere for å utvikle arbeidsmiljøet? Ja Ja Ja Ja 15 % Fellesprosjekt i kommunen; ergonomi. Faglig utvikling av arbeidsmil øet 5. Opplysninger om barna Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenhen med barneha ens årsmeldin /søknad om statstilskudd. Her bes om opplysninger om hvilke barn som er i barnehagen i dag. s(barnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid. 5

31 r. I..,..... v e 0., 11 1N 0 N 0 0,, ,"1.4,,...7 i 1%...i l rn ,".,/ IU ICI - U,U UCII I I Barneha en f ller ut Omre nin til Oppholdstid/uke ant. Barn Ant. barn ant. standard under 3 år over 3 år barneha e lasser * 9-16 t. 20 % t. 40 % t. (60 %) 0+1+0= 0+1+0=1 0,6 + 0,6 = 1, t. (80 0/0) 2+1+0= = 2,4 + 4,8= 7,2 6 41t. (100 0/g) =35 =58 Sum 38 63,4 101,4 * en hel plass for barn over 3 år er en standard barnehageplass Antall Barn med spesielle 3 behov Tos råkli e barn 2 6. Vurdering av barnehagens rammebetingelser (dialog med Tilsynet) Økonomi og framtid; bebudet nok en innsparing på barnehagebudsjettet. Når vi får ledige stillinger blir det tilsatt pedagog (pluss) BARNEHAGENS INNHOLD Temaet ses i forbindelse med barnehagelovens 2 om innhold, 3 om barns rett til medvirkning, 4 om foreldermedvirkning, samt Ramme lanen o barneha ens års lan. 6

32 Årsplan og utviklingsarbeid / Årsplan for barnehagen må være tilgjengelig ved tilsynet. Ja Har barneha en en års lan? x Er års lanen fastsatt i samarbeidsutval et? Er årsplanen i henhold til rammeplanen kap 4 x (omsorg, oppdragelse, lek, læring, dokumentasjon, vurdering, markering av lokale kulturbegivenheter, over an barneha e - skole, barns medvirknin? Har foreldrene deltatt i utviklin en av års lanen? x Har foreldrene fått til an å års lanen? x Arbeider barnehagen som en lærende organisasjon x (rammeplanen kap 4)? Planlegge, dokumentere, vurdere Nei Merknad x Avvik lov Avvik lov: Årsplanen er ikke fastsatt i samarbeidsutvalget, men vil bli det i møtet i januar Barnehagen jobber med: (dialog med tilsynet) Satsningsområder Kompetanseheving Bemanning og ulike roller Arbeidstidsordning Samarbeid med andre instanser Hvilke instanser har barnehagen kontakt og samarbeid med? Har barnehagen rutiner når det oppstår situasjoner der det er mistanke om omsor ssvikt? Føl es disse? Har barneha en rutiner for henvisnin til PPT? PPT, Helse og familie, skole, Tronsletten, Møller kom etansesenter Ja Ja Ja 7

33 i. vuraermg Avvik/merknad Har barnehagen et internkontrollsystem? Barnehagen QM+ le er fram s stemet ved tils nsbesøket. Foretas det brukerundersøkelser? Barnehagen legger Ja, men ikke fram resultatene ved tils nsbesøket. hvert år Foretar barnehagen vurdering av virksomheten? Tilbakeblikk hver måned til foreldrene, ekstern vurderin 4. Samarbeid med foresatte Hvilke saker tas opp i samarbeidsutvalget? Årsplan, budsjett, barnehagens virke Hvilke saker tas opp i foreldrerådet? Årsplan, evt. klagesaker Hvordan er samarbeidet foresatte/barnehage tilrettelagt? Foreldremøter, foreldresamtaler, bruke FAU og SU Hvordan behandles klager fra foresatte? Går tjenestevei Utregninger Antall barn under 3 år * eiers vedtektsfestede norm under 3 år + antall barn over 3 år * eiers vedtektsfestede norm over 3 år = Faktisk LOA Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal (LOA) Antall barn under 3år: 39 Eiers vedtektsfestede norm for barn under 3 år: 5,3 206,7 Antall barn over 3år: 65 Eiers vedtektsfestede norm for barn over 3 år: Påkrevd LOA: 466,7 Barnehagens godkjente LOA (jfr pkt 2): 1346 Differanse 879,3 Godtatt differanse: 2 kvadratmeter 8

34 Barnehagens pedagogiske bemanning Antall barn under 3 år 39 Antall barn over 3 år 65 Antall ekvivalenter: 143 Antall ekvivalenter er antall barn under 3 år *2 + antall barn over 3 år Antall årsverk som inngår i norm for pedagogisk I 9,1 bemanning (jfr pkt 4) Pedagogisk bemanningsbehov i forhold til antall ekvivalenter c22/18 -> I 7, Godkjent pedagognorm er kun hele stillinger Differanse I 1, Erklæring Klæbu kommune har i henhold til barnehagelovens 16 ansvar for at det føres tilsyn med barnehagevirksomheten i kommunen, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu samarbeider om utøvelsen av tilsynet. Tilsynet i Klæbu barnehage er gjort i tråd med barnehagelovens 16. Tilsynet avdekket følgende avvik: Sletten barnehage har en årsplan, men denne er ikke vedtatt i samarbeidutvalget slik loven krever. Rådmannen ved kommunalsjef Ole Folland ber Sletten barnehage oversende erklæring om at pålegg om retting hva angår avvik er gjennomført innen Klæbu For tilsynsmyndigheten: le Folland kommunalsjef 9

35 V -Nearegionen- Tils nsra ort Barneha e Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr 8. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter 6. Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Revidert Tilsyn i Hesteskoen barnehage Temaet for tilsynet var: Barnehagens rammebetingelser (samarbeidsutvalg, bemanning, opplysninger om barna, vikarbruk, sykefravær, samordnet opptak, vurdering av barnehagens rammebetingelser) Barnehagens innhold (årsplan, eventuell virksomhetsplan, system for internkontroll, samarbeid med andre instanser, kompetanseheving og kompetanseplaner, brukerundersøkelser og vurderingsarbeid (herunder metoder), satsingsområder, samarbeid med foreldrene og barns medvirkning. Tilsynet var anmeldt og varslet i brev. Tilsynet gjennomføres av barnehagemyndigheten i Klæbu kommune. Kommunene i Nearegionen utfører barnehagetilsynet på vegne av Klæbu kommune. Til stede fra barnehagen: Veronika Olden, styrer og Anne Skjermo, styrers stedfortreder. 1

36 iisynet oie gjennomrort ror Imæou kommune av mnn Krison maloerg, Malvik kommune og Frode Gjengaar, Nearegionen. 1. Avvik og merknader Tils net avdekket f I ende avvik: Ingen Tils net har f I ende merknader: Politiattest skal makuleres i tråd med Forskrift om politiattest 5, i henhold til barnehageloven. Kommunen må lage et system for dette. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG, Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter Barnehagens gjeldende vedtekter må foreligge ved tilsynet. Se til at eier har oppdaterte vedtekter. Siste dato for vedtektsendring: Er lovens bestemmelser for vedtektenes innhold ivaretatt? 7 i barneha eloven: Eierforhold Kommunal barneha e Formål Drives i samsvar med lov om barneha er 1 Opptakskriterier Lovfestet rett til barnehageplass og i tråd med 7 i barneha eloven Antall medlemmer i 5 samarbeidsutval et Barneha ens å) nin stid Tilsynsmyndighetens Ingen kommentar: 2

37 Leke- og oppholdsareal per barn Opplysningene her ses i sammenheng med det antall barn som har plass i barneha en rn2 Barnehagens godkjente leke- og 326,4 o holdsareal Eiers vedtektsfestede norm for 5,3 arealutn ttin er barn under 3 år Eiers vedtektsfestede norm for 4 arealutn ttin er barn over 3 år Barnehagens uteareal 3,75 mål Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? Nei. Tilsynsmyndighetens Ingen kommentar: Samarbeidsutvalg Opplysninger ut fra loven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Har barnehagen samarbeidsutvalg? Ja Hvor mange møter er blitt avholdt antall: 4 i løpet av de siste 12 måneder 3

38 Oversikt over medlemmene i samarbeidsutvalget: Navn Representerer: (eier, foreldre ersonale Leder: Mari Gundersen Personale Medlemmer In rid Dahle Personale Tone Roan Politiker In "erd Fredriksen Forelder Monica Øwre Forelder 4. Barnehagens bemanning Opplysningene knyttes til barnehagelovens samt 24. Opplysningene ses i sammenheng med barnehagens sist innsendte årsmeldin. Svar Har barnehagen førskolelærer eller Ja annen person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kom etanse i st rerstillin? Antall årsverk som førskolelærere 5,14 og/eller pedagogiske ledere som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr bemannin soversikt Er det tilsatt personer med Nei godkjent dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillin ene? Antall stillinger utenom styrer og 6 personer, 4, 90 førskolelærere årsverk 18 i barnehageloven: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet." Avvik/merknad 4

39 Har barnehagen ekstra bemanning Nei ut over grunnbemanninga pga. barn med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? Hvilke regler finnes for vikarbruk? (Økonomi, tilgjengelighet, kompetanse) Er barnehagen en praksisbarnehage? Har barnehagen lærling(er)? Kan settes inn vikar før det er gått 16 dager. Men samarbeider slik at dette unngås i størst mulig grad. Har noen faste. Uten barnehagefaglig kompetanse. Ofte menn. Nei. Men har hatt praksisplasser fra DMMH utenom avtale. 1. Har barnehagen praksisplass(er)? Ja. Fra KVT. Har nyansatte etter levert tilfredsstillende politiattest? Har alle arbeidstakere, også vikarer, fått informasjon om sin taushets likt? Har barnehagen rutiner for å ivareta dette? Har det blitt gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i barneha en? Hvor stort sykefravær hadde barnehagen forrige år? Ja. Liste for framvisning til tilsynet kan ikke legges fram. Styrer kan legge fram for en og en ansatt. Ja, og underskrevet. Ja. Ja, i På nytt i november. 17,5 % sept 11 til aug 12. Mye lan tidss kdom. Den skal makuleres i tråd med Forskrift om politiattest 5, i henhold til barnehageloven. Kommunen må lage et system for dette 5

40 Hvilke tiltak har dere for 'å utvikle arbeidsmil"øet? rldf JoInJet Filye med dette (bla ergonomiprosjekt) og håper det skal gi resultater på sikt. Jobbes med avventende sykmelding i kommunen o så. Sosiale tiltak. Ute o s iser, turer. 5. Opplysninger om barna Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenhen med barneha ens årsmeldin /søknad om statstilskudd. Her bes om opplysninger om hvilke barn som er i barnehagen i dag. vbarnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid. 0 I snin ene sammenfattes her: eks: 60 % lass = 0 6 barn Barneha en f Iler ut Omre nin til Oppholdstid/uke ant. Barn Ant. barn ant. standard under 3 år over 3 år barneha e lasser * 9-16 t. 20 % t. 40 % t. 60 % t. 80 % 41t. 100 % Sum * en hel plass for barn over 3 år er en standard barnehageplass Antall Barn med spesielle Nei behov Tospråklige barn (inkl 10 de med en norsk forelder 6

41 6. Vurdering av barnehagens rammebetingelser (dialog med Tilsynet) Har barnehagen fleksible løsninger, for brukerne og de ansatte? Ja. Flere bhg-ansatte jobber i reduserte stillinger. Brukervennlighet; barn/alder/oppholdstid Bemanning Barnehagens fysiske miljø Nytt, fint bygg. Oversiktlig. Uteområdet, brukervennlighet Oversiktlig. Stort område. Misfornøyd med trappa. Ventelister, dekningsgrad Full barnehagedekning. Plass til 6 unger til. Økonomi og framtid Bedre i år enn i fjor pga færre barn med enkeltvedtak. Spent hvert år på om man må spare inn på ressursene. Andre kommentarer til barnehagens rammebetingelser: BARNEHAGENS INNHOLD Temaet ses i forbindelse med barnehagelovens 2 om innhold, 3 om barns rett til medvirkning, 4 om foreldermedvirkning, samt Ramme lanen o barneha ens års lan. 1. Årsplan og utviklingsarbeid Y Årsplan for barnehagen må være tilgjengelig ved tilsynet. Ja Nei Merknad Har barneha en en års lan? x Er års lanen fastsatt i samarbeidsutval et? x Er årsplanen i henhold til rammeplanen kap 4 x (omsorg, oppdragelse, lek, læring, dokumentasjon, vurdering, markering av lokale kulturbegivenheter, over an barneha e - skole barns medvirknin? Har foreldrene deltatt i utviklin en av års lanen? x Har foreldrene fått til an å års lanen? x Arbeider barnehagen som en lærende organisasjon x ramme lanen ka 4? Planle e, dokumentere, 7

42 vurdere Hvordan jobber barnehagen med: (dialog med tilsynet) Likestilling Mib Demokrati Diskriminering Danning (refleksjon rundt begrepet) Jobbet litt med det, men ikke nok Barns rett til medvirkning Jobber med å bli flinkere her Barnehagens læringssyn Har en vei å gå før det er etablert et felles læringssyn Satsningsområder Et godt sted å lære, et godt sted å lære Kompetanseheving Alle ansatte deltar i nettverksgruppe i kommunal regi 2. Samarbeid med andre instanser Hvilke instanser har barnehagen kontakt og samarbeid med? Har barnehagen rutiner når det oppstår situasjoner der det er mistanke om omsor ssvikt? Føl es disse? Har barneha en rutiner for henvisnin til PPT? Alle enhetslederne, kultur og oppvekst, styrermøter, skolen, ungdomsskolen (utplassering), KVT, DMMH, sykehjemmet, kirken, biblioteket (kultur for lesing), Klæbu industrier, helse- og familiet"enesten Ja Ja Ja 3. Vurdering Avvik/merknad Har barnehagen et internkontrollsystem? Barnehagen Ja le er fram s stemet ved tils nsbesøket. Foretas det brukerundersøkelser? Barnehagen legger Ja fram resultatene ved tils nsbesøket. Foretar barneha en vurderin av virksomheten? Ja 8

43 4. Samarbeid med foresatte Hvilke saker tas opp i samarbeidsutvalget? Årsplan, aktuelle saker som økonomi, personalsituasjon, medlemmene sine oppgaver, misnøye i foreldregruppa Hvilke saker tas opp i foreldrerådet? Kostpenger, åpningstid, aktivitetskasse Hvordan er samarbeidet foresatte/barnehage tilrettelagt? Gjennom et hefte som deles ut til foreldrene, det sies at foreldrene er velkommen til å ta opp ting med styrer/ped. ledere, Hvordan behandles klager fra foresatte? Skriftlige klager besvares skriftlig Utregninger Antall barn under 3 år * eiers vedtektsfestede norm under 3 år + antall barn over 3 år * eiers vedtektsfestede norm over 3 år = Faktisk LOA Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal (LOA) Antall barn under 3år: 18 Eiers vedtektsfestede norm for barn under 3 år: 5,3 95,4 Antall barn over 3år: 36 Eiers vedtektsfestede norm for barn over 3 år: Påkrevd LOA: 239,4 Barnehagens godkjente LOA (jfr pkt 2): 326,4 Differanse 87 Godtatt differanse: 2 kvadratmeter 9

44 Barnehagens pedagogiske bemanning Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antal I ekvivalenter: Antall ekvivalenter er antall barn under 3 år *2 + antall barn over 3 år Antall årsverk som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr pkt 4) Pedagogisk bemanningsbehov i forhold til antall ekvivalenter c22/18 -> Godkjent pedagognorm er kun hele stillinger Differanse 5,14 4 1,14 Erklæring Klæbu kommune har i henhold til barnehagelovens 16 ansvar for at det føres tilsyn med barnehagevirksomheten i kommunen, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu samarbeider om utøvelsen av tilsynet. Tilsynet i Hesteskoen barnehage er gjort i tråd med barnehagelovens 16. Tilsynet avdekket ingen avvik. Tilsynet hadde en merknad om makulering av politiattest. Klæbu For tilsynsmyndigheten: / ic~ le Folland kommunalsjef 10

45 -Nearegionen- Tils nsra ort Barneha e Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr 8. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter 6. Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Revidert Tilsyn i Tanem barnehage Temaet for tilsynet var: Barnehagens rammebetingelser (samarbeidsutvalg, bemanning, opplysninger om barna, vikarbruk, sykefravær, samordnet opptak, vurdering av barnehagens rammebetingelser) Barnehagens innhold (årsplan, eventuell virksomhetsplan, system for internkontroll, samarbeid med andre instanser, kompetanseheving og kompetanseplaner, brukerundersøkelser og vurderingsarbeid (herunder metoder), satsingsområder, samarbeid med foreldrene og barns medvirkning. Tilsynet var anmeldt og varslet i brev. Tilsynet gjennomføres av barnehagemyndigheten i Klæbu kommune. Kommunene i Nearegionen utfører barnehagetilsynet på vegne av Klæbu kommune. Til stede fra barnehagen: Elisabeth Espnes, konstituerende avdelingsleder, Geir Arne Skogstad (leder SU). 1

46 a i ilyi IaL via y.ji il lui i ii toi t. lui r.iczuu tkui iii i iui ic av / NI IJ1.111 mcaluer y, Malvik kommune og Frode Gjengaar, Nearegionen. 1. Avvik og merknader Tils net avdekket f I ende avvik: Ingen Tils net har f I ende merknader: Politiattest skal makuleres i tråd med Forskrift om politiattest 5, i henhold til barnehageloven. Kommunen må lage et system for dette. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG, Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER 1. Vedtekter Y Barnehagens gjeldende vedtekter må foreligge ved tilsynet. Se til at eier har oppdaterte vedtekter. Siste dato for vedtektsendring: Er lovens bestemmelser for vedtektenes innhold ivaretatt? 7 i barneha eloven: Eierforhold Kommunal Formål Drives i samsvar med lov om barneha er 1 0 takskriterier Lovfestet rett til barneha e lass Antall medlemmer i 12 (felles SU med skolen, da samarbeidsutvalget barnehagen er en del av et o vekssenter Barneha ens å nin stid Tilsynsmyndighetens kommentar: 2

47 Leke- og oppholdsareal per barn Opplysningene her ses i sammenheng med det antall barn som har plass i barneha en rn2 Barnehagens godkjente leke- og 400 o holdsareal Eiers vedtektsfestede norm for 5,3 arealutn ttin er barn under 3 år Eiers vedtektsfestede norm for 4 arealutn ttin er barn over 3 år Barnehagens uteareal 1,2 mål Er det gjort endringer i bruk av arealet siden godkjenning/siste tilsyn, evt. hvilke? Ingen endringer i barnehagens uteområde, men skolen er i ferd med å utvide sin byggemasse. Tilsynsmyndighetens kommentar: Ingen Samarbeidsutvalg Opplysninger ut fra loven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Har barnehagen samarbeidsutvalg? Ja Hvor mange møter er blitt avholdt i løpet av de siste 12 måneder antall: 2 3

48 ,-, I. s.-/ V rX1.. li V %-..1 I I Il..A...11l.1 I II I IGI IG I,CJI I ICII 1../GILIJulvaIWCL. Navn Representerer: (eier, foreldre ersonale Leder: Geir Arne Sko stad Forelder skole Medlemmer Kennet Hau Foresatt skole Wartan Wik Ansatt skole Kristin R vik Ansatt skole Nina Grendstad Ansatt bh Lise Veiber Foresatt bh Marte Ruderås Foresatt bh Toril Nordtiller Foresatt SFO Steffen Lund Elev Guro Rønnin Elev Lars Nordseth Politiker Tone A Ø strøm Ansatt bh 4. Barnehagens bemanning Opplysningene knyttes til barnehagelovens samt 24. Opplysningene ses i sammenheng med barnehagens sist innsendte årsmeldin. Har barnehagen førskolelærer eller Ja annen person med høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kom etanse i st rerstillin? Antall årsverk som førskolelærere 4,8 og/eller pedagogiske ledere som inngår i norm for pedagogisk bemanning (jfr bemannin soversikt Er det tilsatt personer med Nei godkjent dispensasjon fra utdanningskrav i noen av de ovennevnte stillin ene? Antall stillinger utenom styrer og 7,4 førskolelærere 18 i barnehageloven: "Bemannin en må være Svar Avvik/merknad 4

49 tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet." Har barnehagen ekstra bemanning Ja ut over grunnbemanninga pga. barn med spesielle behov? Hvis ja, hvor mange? 2,4 stilling (3 ersoner Hvilke regler finnes for vikarbruk? Har ei vikarliste. (Økonomi, tilgjengelighet, Noen ansatte tar kompetanse) vikartimer for å fylle opp stillingen sin. Er barnehagen en Nei praksisbarnehage? Har barnehagen lærling(er)? Nei Har barnehagen praksisplass(er)? Ja, fra Trondheim. Har nyansatte etter levert Ja. tilfredsstillende politiattest? Har alle arbeidstakere, også vikarer, fått informasjon om sin taushets likt? Har barnehagen rutiner for å ivareta dette? Ja Ja Den skal makuleres i tråd med Forskrift om politiattest 5, i henhold til barnehageloven. Kommunen må lage et system for dette Har det blitt gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i barneha en? Hvor stort sykefravær hadde barneha en forri e år? Hvilke tiltak har dere for å utvikle arbeidsmiljøet? Ja 16,2 % (Okt 11- se t 12 Arbeidslivssenteret på Melhus (avventende sykmelding), er onomi. Er mindre i % 5

50 JUSIdIKUHIIW arrangerer sammenkomster. 5. Opplysninger om barna Opplysningene innhentes med hjemmel i barnehageloven 8, og ses i sammenhen med barneha ens årsmeldin /søknad om statstilskudd. Her bes om opplysninger om hvilke barn som er i barnehagen i dag..rbarnehagen fremviser liste med barnas navn, alder og oppholdstid. 0 I snin ene sammenfattes her: eks: 60 % lass = 0 6 barn Barneha en f Iler ut Omre nin til Oppholdstid/uke ant. Barn Ant. barn ant. standard under 3 år over 3 år barneha e lasser * 9-16 t. 20 % t. 40 % t. 60 % = t. 80 % 3 3 2,4 +2,4 = 4,8 41t. --> 100 % = 57 Sum 13 49,4 62,4 * en hel plass for barn over 3 år er en standard barnehageplass Antall Barn med spesielle 4 behov Tos rå'kli e barn 0 6

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Rapportskjema nr. 1 Systemtilsyn i Tverlandet oppvekstsenter, avdeling barnehage og avdeling skole Tilsynet var anmeldt: Dato: 20.juni 2017 kl.08:30 Tilsynet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Utvalgsleder

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier)

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport del A. Barnehagens godkjenningsdokument sendes sammen med denne egenmelding

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren. Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Rapportskjema Tilsyn med barnehager Nøtterøy 2008 1 Tilsyn med barnehager Lov om barnehager 16 Utøvelse av tilsyn Kommunen fører det lokale tilsynet med virksomheter

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget i Karlsøy xx.xx.2015 Orientert i Karlsøy kommunestyre, zz15 Innhold INNHOLD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE 2012 2015 Kvænangen kommune Nordreisa Kommune Skjervøy kommune Redigert høst 2011 PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015 Kommuner: Skjervøy. Kvænangen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.08.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Slutt: 18.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene.

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene. Kirsten Lieng VaciL _ ic) Til: trol-bar@online.no; Siv M Krogh; Roger Schanke; An-Magritt Asplund; Ann Elin Steen; Margareth Åseng; Trine Guttormsen; Kristin Markussen; Jan Einar Johnsen Kopi: Tone Lakseide;

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, epost)

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.06.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage 1. Eierforhold lov og regelverk Barnehagen drives av Várdobáiki AS. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager og etter forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.11.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Oslo kommune bydel Griinerlokka bydelsadministrasjonen

Oslo kommune bydel Griinerlokka bydelsadministrasjonen Oslo kommune bydel Griinerlokka Støperiet barnehage enhetsleder Hasleveien 3 0571 OSLO Dato: 31.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr):saksbeh:arkivkode: 201300101-51Asta Langgård323 RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:05

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30 Slutt: 20:05 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:40

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak 53/2013 OKN-sak 25/2013 Dato: 26.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/403 Saksbeh: Eli Fløttum, 23431110 Arkivkode: ORIENTERING

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 17. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 16:30 Slutt: 17.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2014 Tid: 16:00 Slutt: 21.05 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

DUTTESTIEN BARNEHAGE AS

DUTTESTIEN BARNEHAGE AS DUTTESTIEN BARNEHAGE AS Vedtekter for Duttestien barnehage. Eierforhold Eierform: Aksje selskap org.nr. 995742187 Eier: Duttestien familiebarnehage AS, org.nr.: 990 83 3850. Daglig leder: Merete Næss Besøks

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse :

RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse : RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse 01.11.2013: 1. FAKTA OM BARNEHAGEN Barnehagens navn:. Navn styrer/ daglig leder/ enhetsleder: For private barnehager Eierform :.. Eierrepresentant/styreformann

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for opplæring og kultur. * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset kl 15.00.

MØTEINNKALLING. Utval for opplæring og kultur. * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset kl 15.00. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for opplæring og kultur Møtestad: Hå rådhus : 18.06.2008 Tid: Kl. 09.00 NB! Merk tid * * Kl 09.45 blir det synfaring med buss til kultur- og idrettsanlegg. Retur til rådhuset

Detaljer

DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE. Vedtekter for Duttestien familie barnehage. Eierforhold. Bemanning

DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE. Vedtekter for Duttestien familie barnehage. Eierforhold. Bemanning DUTTESTIEN FAMILIE BARNEHAGE Vedtekter for Duttestien familie barnehage Eierforhold Eierform: Aksje selskap org.nr. 990 833 850 Eier: Merete Næss Adresse: Jørgen Hegstads veg 1, 7089 Heimdal Telefon: 98

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 16:30 Slutt: 19:30 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.08.2016 Tid: 16:30 Slutt: 17:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer