Carl Frode Tillers Innsirkling 3 (Aschehoug, 2014).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carl Frode Tillers Innsirkling 3 (Aschehoug, 2014)."

Transkript

1 Fantomgalleriet Date : 23/01/2015 I sentrum av Innsirkling-trilogien står identitetskamper i Norge på 00-tallet og fortellingens makt. Tidligere publisert i 4/2014. Carl Frode Tiller Innsirkling 1 Aschehoug, 2007 Innsirkling 2 Aschehoug, 2010 Innsirkling 3 Aschehoug, 2014 I de to første romanene i Innsirkling-trilogien ble vi kjent med hovedpersonen David via brev fra barndomsvenner, slektninger og sexpartnere. Bildet av ham er splintret, ikke ulikt den overtydelige grafikken på omslaget av bind to, og fortellingene til brevskriverne handler vel så mye om deres hverdagsliv på Otterøya og i Namsos på midten på 00-tallet, som om Davids oppvekst. Carl Frode Tillers innsirklingsmetode å la flere personer fortelle om delvis overlappende hendelser i brevform, med blikket vendt samme vei, men uten et privilegert punkt å se historien fra tjener dette noe åpenlyse, men sentrale poenget: Skal man beskrive én person, er man nødt til å beskrive et stort antall mennesker, og man kommer, enten man vil eller ei, til å risse opp konturene av en epoke. I siste bind skjer det imidlertid noe: Hovedpersonen mannen som hadde mistet hukommelsen trer selv inn på scenen. Men får vi av den grunn vite hvem David virkelig er? Fantomportrettet fra bind en og to avbilder et stort forfatterego, en håpløs ironiker, en radikal postmodernist kort sagt, en mann i stand til å iscenesette sitt eget hukommelsestap som et kunstprosjekt. For det er det han angivelig har gjort. At hukommelsestapet er en løgn ble allerede insinuert av Silje i første bind, og stadfestet av Harald Hansen mot slutten av bind to. Hvorfor har David satt inn en annonse i lokalavisa om at han trenger hjelp til å huske? Er han så kynisk at han har løyet for å skape et kunstverk? Både Silje og Harald Hansen ser dette som et symptom. Silje som et uttrykk for et spesifikt postmoderne kunstsyn, Hansen som et tegn på overdrevet individualisme, egoisme og selvhevdelse, som «jo er sjølve kjenneteiknet på din generasjon». Under romanens mange lag lurer tilsynelatende et aldri så lite oppgjør med et uansvarlig kunstsyn som fråtser i andre menneskers liv uten tanke for konsekvensene. 1/8

2 Leseren kan konstatere en smule tvesinnet at romanen fortsetter sin vante gang, på tross av at David debuterer som forteller i Innsirkling 3. Og nei, vi får egentlig ikke vite hvem David er. Taletiden i romanen er fordelt på flere, boken veksler mellom jeg-beretninger og ytterligere to brev, fra ekskjæresten Susanne og Marius, gutten David ble forbyttet med på sykehuset. Ja, forbyttet. Babybyttet, cliffhangeren fra siste kapittel i bind to, viser seg å holde vann. David og Marius har vokst opp i hverandres familier. Begge tar kontakt med de biologiske familiene sine i siste bok. Babybyttet er bare ett av flere eksempler på hvordan Tiller uredd låner elementer fra Glamour og Sunset Beach 1990-tallets store såpeserier i Norge og putter dem inn i sine realistisk-nøkterne skildringer av norsk hverdagsliv. Han blunker ikke, men plasserer bærebjelkene tydelig i fortellingen, i stil med tidens arkitektoniske ånd, hvor tunge konstruksjoner helst skal kunne skimtes gjennom glassfasaden. Carl Frode Tillers Innsirkling 3 (Aschehoug, 2014). Grepet med å la romanpersonene beskrive seg selv og hverandre legger opp til en mistenksom lesemåte og tvinger oss til å være på vakt overfor de enkelte fortellernes fremstilling av både sitt eget og Davids liv. Hvorfor presenterer de fortiden på akkurat denne måten? Leseren konkurrerer dermed med romanpersonene om hvem som motivgransker mest; mistenksomheten er i Tillers romantrilogi standardinnstillingen til måten å tolke sosiale situasjoner på. Marius mener at forloveden Julie ikke elsker ham, til tross for at hun vil gifte seg med han. Davids ekskjæreste Susanne er sikker på at moren egentlig bare prøver å hevde sin egen fortreffelighet som mor når hun spør om Susannes forhold til datteren. Når David får tilbud 2/8

3 om jobb, ja, da tror han at de prøver å skvise ham ut av selvsamme bedrift. Denne ubegrensede og ofte parodiske mistenksomheten til romanpersonene utfoldes i jeg-skildringene, som alt overveiende utgjør de mest interessante passasjene i Innsirkling. I motsetning til brevene, som sveiper over større tidsrom, dveler Tiller her ved hverdagssituasjoner og lar flere blikk få sive inn i førstepersonsfortellingen samtidig. Resultatet av mistenksomheten blir, både i romanpersonenes fortellinger og i Innsirkling-trilogien som helhet, et skuespill hvor alle også leseren ser seg nødt til å tvile på utsagnene som fremsettes og tolke romanpersonenes underliggende motiver. Det er som om Tiller erter oss. Ting er vel ikke akkurat slik som de fremstår? Tvilen på den andres utsagn og beveggrunner ble av den franske filosofen Paul Ricoeur forbundet med ideologikritikkens fremvekst i vestlig kultur, i hans begrep om «mistankens hermeneutikk». Mistenksomheten som tolkningsmåte har både en estetisk og en politisk kraft, begge produktive og problematiske på samme tid: Den kan grave dypere, avsløre skjulte, ubevisste strukturer i samfunnet og språket. Men den kan også forplante seg i sosiale relasjoner og ende, som Hannah Arendt har påpekt, med å bli en beleilig unnskyldning for å slippe å ta alvorlig det den andre sier; mistenksomheten kan innstifte et ødeleggende maktforhold i ordskiftet. En «moderne indiskresjon» kalte hun i 1957 utbredelsen av sosiologien og psykoanalysen to disipliner som er grunnleggende kritiske til den umiddelbare betydningen i menneskers utsagn. Å ta den andre på alvor innebærer alltid å stille seg selv lagelig til for hogg, og er mye mindre komfortabelt enn å innta skeptikerens rolle. I sitt forord til boken om den jødiske romantikeren Rahel Varnhagen ( ), Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, erklærte Arendt derfor demonstrativt at hun ville fortelle historien om Varnhagen slik Rahel selv ville fortalt den. Hun ville ikke gå bak ryggen og gjøre henne til offer for sin tid noe hun anklager samtidens biografer for å gjøre til en sport. Eksempelet er talende for Arendts særegne blikk på sin egen samtid: Hvilke betingelser må oppfylles for at vi kan realisere oss som politiske vesener? Hvordan overhode møte den andre som jevnbyrdig diskusjonspartner, hvis du uavbrutt tviler på om vedkommende mener det han sier? Opp fra Tillers univers stiger et lignende spørsmål: Hvordan tørre å møte den andre som en jevnbyrdig diskusjonspartner, når du vet at hun hele tiden leter etter skjulte tolkningsrammer? Da vi i Innsirkling 3 endelig møter David, i siste og avsluttende kapittel, fremstår han ikke slik vi har fått ham beskrevet: Hovedpersonen er en forfatter og familiefar som sliter med andreromanen, strever med å fylle mannsrollen og ikke klarer å finne sin plass i ekteskapet med den mye rikere designerkonen Ingrid, som i løpet av livet verken har møtt pengeproblemer eller jantelovens lange arm. Vi treffer altså en mann med bleknede kunstneridealer, fortsatt klatrende oppover i klassesamfunnet. I en scene i hjemmet til David og Ingrid, forsøker hovedpersonen å avsløre snobberiet til sin styrtrike amerikanskfødte svigerfar. Alfred, som han heter, rådet tidligere på kvelden svigersønnen til å hakke, ikke presse hvitløken («Væska i kvitløken blir frigjort når du bruker presse, veit du»). Svigersønnen gir inntrykk av at han hakker hvitløken under matlagingen, men smyger pressa hvitløk oppi maten, «så får vi sjå om han kjenner den forbaska bittersmaken han går rundt og gnålar om». Når Alfred under middagen blir spurt om han ikke synes maten var for 3/8

4 bitter og svarer nei, kan ikke David dy seg. Leseren slår seg i pannen dette er en scene som kunne vært hentet fra Mr. Bean: eg humrar idet eg spiddar ein kjøttbit med gaffelen, skal til å stikke han inn i munnen, men eg gjer det ikkje, eg senkar gaffelen og ser på dei andre. De skjønner det at først hakka eg kvitløken, akkurat som du sa at eg måtte gjere for at maten ikkje skulle bli bitter. Men da du hadde gått ut av kjøkkenet, kasta eg det eg hadde hakka, og brukte kvitløkspressa i staden. Berre for å sjekke om det var noko i det, eller om det berre var noko du innbilte deg da, ikkje sant? Alfred held blikket mitt i eit lite sekund, og så løftar han på augebryna, ristar lett på hovudet og fortsett å ete. Ingrid og familien stirrer med rette måpende på ham. Samtidig er det lett å forstå Davids ønske om å avsløre snobberiet til en svigerfamilie han ikke føler seg fin nok for. En lignende dobbeltsympati fremkalles i scenen fra Grong, hvor Marius gutten David ble forbyttet med ved fødselen er på besøk hos sin biologiske familie. Det viser seg at de mangler penger til å dekke en hjemsendelse av onkelens lik fra Thailand. Marius blir med ett mistenksom: Vil faren tyne sønnen for penger, guttungen som har vokst opp i en mye mer velstående familie? Scenarioet er i og for seg ikke usannsynlig, rikdommen til Marius og de trange økonomiske kårene i familien tatt i betraktning. Men idet Marius ufrivillig formulerer mistanken i ord, skjer det noe med situasjonen. Faren og konen sitter der og «ser rett på meg, ventar litt, og så ser dei på kvarandre, snur seg og ser på meg igjen». Vi forestiller oss at de avventer, nøler hva sier man til en slik anklage? Leseren krymper seg, mens Marius ikke viser noen som helst tegn på situasjonsfornemmelse: De «løftar augebryna langt opp på panna og gjer alt dei kan for å sjå himmelfalne ut, vil ha meg til å tru at dei ikkje forstår kva eg snakkar om no, skjønner jo det». Leseren skjønner mer: En antydning om den andres synsvinkel er nok til at leseren innser hvordan fortelleren egentlig fremstår. Ved hjelp av slike utenfrablikk, som hele tiden utfordrer stoltheten til personene, loses vi gjennom Innsirkling. Jeg-beretningene minner derfor noen ganger om sofistikerte lesedrama ispedd selvkommenterende spor og andre ganger om trashy realityserier krydret med de tvilsomme deltakernes monologer foran kamera nok et fenomen fra det sene 1990-tallet. Romanen fôrer leserne med det de elsker fra tv-skjermen: Ekte, tarvelige, utstilte mennesker som forsøker å redde seg selv og sin egen verdighet. Den danske kritikeren Rune Lykkeberg gjør i avslutningen på sin debattbok Kampen om sandhederne (Gyldendal, 2007) oppmerksom på varsomheten for andres foraktende blikk, og hvor vanskelig det er å ignorere dem eller la være å reagere: Man positioneres i det sociale rum af de blikke, som andre sender én og af de ord, som andre bruger om én. Man handler og taler i forhold til andres forventninger om, hvordan man handler og taler. Den overvægtige ved godt, hvad de andre tænker om overvægten, og den, der aldrig siger noget, ved udmærket godt, hvordan tavsheden fortolkes. Man kan ikke ignorere den sociale foragt. Man er tiltalt af den, før man selv har åbnet munden. 4/8

5 Klasseskillene markeres på tre måter hos Tiller: Gjennom hvilken mat man spiser (om man lager retten fra bunnen av eller om man spiser hurtigmat), hvilke politiske saker man er engasjert i (innvandring eller miljøhensyn) og hvor opptatt man er av helse (fortrinnsvis hvorvidt man røyker drikking foregår i alle Tillers samfunnsklasser). Klassemarkørene er velvalgte, om enn ikke oppfinnsomme, fordi de har kimen i seg til å legitimere en skjult klasseforakt. Dette er et av hovedpoengene i Lykkebergs debattbok: Ingen vil innrømme at de forakter de mindre ressurssterke, men enhver føler de har rett til, ja, at de faktisk burde, si ifra til folk som velger å spise usunn hurtigmat, er miljøsvin eller rasister og ikke kommer seg ut og beveger seg en gang iblant. Det handler jo ikke om klasse, vil de fleste hevde, men om å fremme sunnhet og oppfordre til oppførsel som tjener både individet og fellesskapet. Carl Frode Tillers Innsirkling 2 (Aschehoug, 2010). At det å uttrykke miljøhensyn samtidig innebærer å markere sin klasse, vises i en fremragende scene fra Innsirkling 2 bindet med brevskrivere fra Davids barndom på Otterøya, og dermed de mest lavtutdannede personene i serien. Sønnen til jeg-fortelleren Tom Roger, Jørgen, er sammen med faren på besøk hos bestemoren sin. Med seg har han kjæresten Sara, som kommer fra en finere familie. Når Sara vil dekke på til grillmaten de skal spise ute i hagen, ber bestemoren henne (med røyken i munnviken) om å hente papptallerkener. Sara stopper opp, nøler, og foreslår at hun godt kan vaske opp, hvis det er dét det står på, før Jørgen kommer både henne og bestemoren til unnsetning ved å minne om at Sara er aktiv i Natur og Ungdom, hun tenker jo på miljøet. Stemningen er spent, og Jørgens redning tiltrengt, hvis ikke ville 5/8

6 klasseforskjellene bli alt for tydelige, og Saras antydning om at familien til Jørgen er late, for kompromitterende. Som både Tom Roger, fortelleren i denne scenen, bestemoren og leserne forstår, handler ikke Saras forskrekkelse om at familien er miljøsvin, men at det hjemme hos Sara ikke ville falle familien inn å spise fra papptallerkener. Det er klasseforskjellene hun reagerer på, like mye som hensynet til naturen. Hos Tiller harmonerer det politiske ståstedet alltid godt med klassen personen tilhører, eller ønsker å tilhøre. På tross av at det både i Tillers univers og i Norge blir flere og flere førstegenerasjonsakademikere, er det fortsatt noen som har vokst opp uten å merke klasseforakten eller velger å se bort fra den, og har mindre forståelse for hvilke dynamikker den setter i gang. Marius er en av disse, gutten som har vokst opp i en rik familie på Bangsund, og som foretar, i møte med sin biologiske familie, en «omvendt» klassereise. I skarp kontrast til den sosialdemokratiske faren på Bangsund, står faren Torstein i Grong. Han er overhodet ikke opptatt av hva som måtte gjelde som «politisk korrekte» holdninger. Verken dette, eller den store økonomiske forskjellen mellom familiene, hindrer Marius i å identifisere seg fullstendig med sin yngre tenåringsbror, NU-eren Simen: «Eg ser på Simen idet han kjem gåande, er som å stå her og sjå på ein tidlegare versjon av meg sjølv, er nesten som å gå tilbake i tid, så lik meg er han, eg kjem ikkje over det.» Marius tidligere bemerkning om at de i huset serverer «hurtigcous-cous» (i motsetning til cous-cous som ikke er forbehandlet) markerer klasseforskjeller som får sammenligningen til å fremstå parodisk: Marius små, ubevisste stikk til måten ting gjøres på i familien gjør forskjellene tydelige både for leseren og for familien. I løpet av middagen oppstår en krangel mellom sønnen Simen og faren i huset. Faren latterliggjør, med sideblikk til den velutdannede Marius, det faktum at Simen skal på et møte i Natur og Ungdom og må gå tidligere fra middagsbordet. Blikk sendes i alle retninger: Torsteins utagerende oppførsel kan ikke forklares uten forakten han merker fra den velutdannede Marius (den fremmede i huset). Og heller ikke uten sønnen Simens skepsis til og fremtidige oppgjør med familiens verdisett. Faren slenger ut halvrasistiske kommentarer og gjentar flere ganger at han «snakker fra levra», som et trumfargument. Dette fremstår som hans måte å snakke sin klasses sak på, ta avstand fra venstresidens finpyntede sannheter som aldri tør å kalle en spade for en spade; Torstein nekter å akseptere det han ser som den politiske korrektheten Simen sympatiserer med, og som distanserer ham fra sitt eget opphav. Simen, på sin side, tar bare halvhjertet opp kampen med faren under middagen, og passer senere på å fortelle Marius i enerom at faren «ikkje [er] sånn til vanleg, om det er dét du trur». Marius enser ikke denne blikktrafikken, og leser i stedet dramaet som en klassisk konflikt mellom far og sønn, forsterket av at faren sliter psykisk. Denne forklaringen legitimerer at Marius kan sitte taus gjennom hele krangelen, selv om han riktignok er «like ved å seie kva eg synest» om de rasistiske utsagnene til Torstein, som for øvrig stemmer på Frp. Det er «ingen vits» å si noe til mannen, tenker Marius. Torstein er nemlig ikke «interessert i det politiske ved dette problemet i det heile tatt, dette er berre eit tema som gir han anledning til å tømme seg for alt raseri og all fortvilelse som har bygd seg opp gjennom fleire tiår med nederlag og audmjuking, det veit eg at de er». I slike situasjoner avslører Marius hvor blind han er for at klassestolthet og identitet kan spille en rolle innenfor husets fire vegger, og for å zoome ut i det politisk polariserte Norge. Marius 6/8

7 demonstrerer i stedet den velutviklede evnen alle Tillers romanpersoner deler, nemlig det usedvanlige store talentet for å psykologisere utsagn og handlinger, omdanne hverdagssituasjoner slik at de ligner på historier fra virkeligheten som hadde gått glatt gjennom enhver audition til Dr. Phil og The Oprah Winfrey Show. Pop-psykologien tilbyr tross alt mer behagelige briller å se verden gjennom enn teorier om klassekonflikter briller som fritar en selv fra ethvert ansvar og medvirkning. Kampen mot de andres blikk og fremstillinger foregår på flere nivåer i romanen. I Susannes kapittel blåses det opp i stort format. Konsekvensen er en lammelse, en lammelse som forårsakes av å bli fratatt muligheten til å protestere og rette opp skjeve bilder av seg selv. Gjennom Susannes fortellerstemme får vi høre om den voldsomme opplevelsen det er å bli gjort til modell for den feministiske romanpersonen i Davids selvbiografiske roman fra 2002, blottet for morsinstinkt og kjærlighet til datteren. Historien sender umiddelbart assosiasjoner til striden rundt Karl Ove Knausgårds Min kamp og Tonje Aurslands NRK-radiodokumentar «Tonjes versjon» (2011). Og man begynner å lure: Vil Tiller med dette erklære krig mot den selvbiografiske tendensen i samtidslitteraturen? Tiller later i hvert fall til å ha sett sitt snitt til å bruke Knausgårdaffæren, som først startet etter at bind 1 var utgitt, som et springbrett for refleksjonene rundt fortellingens makt temaet Innsirkling kretser rundt. Carl Frode Tillers Innsirkling (Aschehoug, 2007). Isolert sett blir Susannes historie et overtydelig eksempel på hvordan fiksjonen kan få traumatiske følger når den treffer offentligheten på feil tidspunkt. Fremstillingen av henne fra romanen til David korrigerer handlingene hennes umerkelig i årene etterpå til slutt har de 7/8

8 seget inn i selvoppfattelsen og fremstår ikke lenger fremmede. Dette tydeliggjøres ved at hun i godt voksen alder nærmest ligner en parodi på den personen David angivelig beskrev i romanen sin flere år tidligere. Susannes historie risikerer dermed å skygge for andre, mer nyanserte eksempler romanserien gir, på hvordan kunsten som alle kulturelle uttrykk ikke nødvendigvis utfordrer, men også sementerer identitet. Ingen trenger å gjøre oss til romanpersoner eller å forklare livene våre i lange brev for å få oss til å erkjenne avhengigheten av andres fortellinger, enten de kommer fra kunsten, politikken, familier eller venner. På tross av Susannes erfaring med fortellingers makt nøler hun ikke med å psykologisere og motivtolke sin familie, venner og bekjentskaper (særlig menn). Motivtolkningen gjennomsyrer med andre ord hele trilogien og samtlige personer, og det knyttes derfor først stor glede, og deretter en aldri så liten forvirring, til Davids avsluttende erkjennelse. Hovedpersonen resonnerer seg frem til at han bør slutte å tvile på andres motiver, forteller seg selv at han skal forholde seg mer til det han vet, og ikke det han mistenker. Ved å avslutte med dette legger romanen opp til en forløsning: Den etterlengtede David, helten, bærer bud om at bortforklaringene og motivforskningen i fremtiden erstattes av ærlige og saklige konfrontasjoner. Ikke overraskende har dette ført til at romanen av nesten samtlige anmeldere har blitt tolket som et oppgjør med 90-tallsironien, en vending mot en ærligere skrift. Denne tolkningen har Tiller selv vært med på å underbygge i diverse lanseringsintervjuer, hvor han sammenligner Davids ironiske utskeielser i de første bindene med det vi vet om Anders Behring Breiviks selviscenesettelse forut for gjerningene på Utøya. Leseren smalner øynene i et skeptisk blikk: Var all denne mistenksomheten i Tillers trilogi valgfri? I så fall, for hvem? Gjenkaller man de foregående kapitlene og bindene husker man at mistenksomheten ikke bare var tankespinn, teorirus eller paranoia, men viktige redskap for å beskytte seg mot forakten og forhindre at blikkene de andre sendte ikke skulle definere en. Leseren vet også godt at Davids erkjennelse av «å forholde seg til det eg veit» kommer etter at han har oppdaget at han egentlig biologisk sett kommer fra en styrtrik familie, og er blitt tilbudt en god jobb i familiebedriften. Man kan mistenke (!) at David evner å ta folk på ordet nå som han ikke lenger føler seg truffet av blikkene og forakten familier som Ingrids viser overfor det sosiale og økonomiske sjiktet David er vokst opp i. Oppgjøret med abstrakte størrelser som 90-tallskunsten, postmodernismen eller den selvbiografiske trenden, som brevskrivere i bind en og to har lagt opp til, later dermed ikke til å stå sentralt i Innsirkling. Og heller ikke, som Tom Egil Hverven har hevdet i Bokmagasinet ( ), innvarsler Tillers trilogi en «større mentalitetshistorisk endring», vekk fra «mistankens hermeneutikk». I sentrum står snarere en rekke konkrete scener fra identitetskamper i Norge på 00-tallet. Tiller tar hensynsløst i bruk alle midler poststrukturalistiske erkjennelser om språk og identitet, såpeoperaelementer og krimlignende oppnøstinger av liv for å blåse opp forakten og avmakten som råder, slik at vi kan se den. Han viser oss at mistenksomheten er et tveegget sverd og at det å legge den fra seg er sårt og ubehagelig. Ikke først og fremst for en som David, som reddet av en deus ex machina babybyttet kan riste av seg andres forakt. Men for alle andre som fortsetter å være fanget av sine historier. 8/8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kaptein Andreas og hans mannskap

Kaptein Andreas og hans mannskap Appendiks Kaptein Andreas og hans mannskap Del 1. Sjørøverne kommer! - innledning og vendepunkt Tur Deltakere Stemmens innhold Tolkning av stemmene 01 Andreas 2 år, 8 måneder (Implicit Jeg ser en sjørøver!

Detaljer

Sara Stridsberg Medealand. Oversatt av Monica Aasprong

Sara Stridsberg Medealand. Oversatt av Monica Aasprong Sara Stridsberg Medealand Oversatt av Monica Aasprong OM FORFATTEREN: Sara Stridsberg (f. 1972) debuterte i 2004 med romanen Happy Sally. Den amerikanske feministen Valeria Solanas er hovedpersonen i Stridsbergs

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen Utgangspunkt Få elevar til å skrive forklaringar etter å ha gjort eit praktisk arbeid. Kom

Detaljer

Kompani Orheim (FILMSTUDIEARK)

Kompani Orheim (FILMSTUDIEARK) Kompani Orheim (STUDIEARK) side 1 Filmens handling: Jarle Orheim bor sammen med mor Sara og far Terje i et middelklassestrøk i Stavanger. Mor er hjemmeværende og faren tjener penger til familien. Jarle

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

En liten bildebok om å finne seg en venn - - akkurat i tide Bli med den lille musa og se hva som skjer når han spør påfuglen, elefanten, løven og

En liten bildebok om å finne seg en venn - - akkurat i tide Bli med den lille musa og se hva som skjer når han spør påfuglen, elefanten, løven og En liten bildebok om å finne seg en venn - - akkurat i tide Bli med den lille musa og se hva som skjer når han spør påfuglen, elefanten, løven og mange andre dyr om de vil være venn med ham. En søt og

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas?

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas? MANUAL MED TIPS TIL TEMAER FOR DISKUSJON ETTER Å HA SETT FILMEN TILFELLET JONAS Jeg vil være hos mamma, men det går ikke. Novellefilmen Tilfellet Jonas er en oppfølger av filmkonseptet Fredag ettermiddag

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer