Referat fra UU-samling i Kristiansand september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra UU-samling i Kristiansand 25.-26. september 2006"

Transkript

1 Referat fra UU-samling i Kristiansand september 2006 Bakgrunn I forbindelse med det nasjonale arbeidet med Universell utforming, inviterte Miljøverndepartementet til en ny samling for alle pilotkommunene som er ressurs- og utprøvingskommuner for prosjektet. I tillegg deltok representanter fra Fylkene, RFF, Norges Handikapforbund, Husbanken, Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Vegdirektoratet, i alt 96 påmeldte. Her er en oppsummering av befaring, seminarer, gruppearbeid og andre inntrykk fra samlingen. Viser ellers til MD s internettsider om temaet; Dag 1 Mandag Innledning v/md, Morten Wasstøl politisk rådgiver. Han informerte om departementets prioriterte områder innenfor UU : 1) Transport, 2) Uteområder, 3) Bygg og 4) IKT. Normalisering av arbeidet er et mål. Virkemidler for å integrere UU i kommunal planlegging; NIBR har utarbeidet nye rikspolitiske retningslinjer som snart skal ut til høring. Revisjon av plan- og bygningsloven skal være ferdig ved årsskiftet. Fokus på kvalitet i planleggingen. KOSTRA rapportering gir oversikt over bærekraftig utvikling Pilotkommunenes ansvar for å formidle erfaring til andre kommuner. Kristiansand kommunes arbeid med UU Ressurskommune for pilotkommunesatsingen v/ordfører Jan Oddvar Stiksland Universell utforming handler om mestring, likeverd, valgfrihet og deltakelse. Kristiansand har gode forutsetninger store arealer under endring. Gjennomførte prosjekter med UU; Bystranda / svømmehallen med betongbrygge, rampe ned i vannet, tilgjengelige dusjer 100km turveier i nærområder tilgjengelig for funksjonshemmede Deler av sentrum har terskelfrie butikker ledelinjer etc Suksess-faktorer; - Velfungerende kommunalt råd for funksjonshemmede - veldig viktig! - Tydelig tilstedeværelse v/ bla Astrid Stålesen, leder i Rff. Befaring og gode eksempler i praksis Det var lagt opp tre ulike befaringer, Byvandring med fokus på gater og byrom, Befaring til kommunale publikumsbygg, skole og barnehage og Befaring til Baneheia og Ravnedalen bynære friområder, park. Her noen inntrykk fra befaring til Baneheia og Ravnedalen med kyndig veiviser Helmer Espeland, driftssjef i parkvesenet i Kristiansand :

2 Turen startet i gågata hvor det er tilrettelagt for funksjonshemmede i deler av byen. Blomsterdekorasjoner plassert lavt til glede for alle Ledelinje i fortau Astrid Stålesen hadde ingen problemer med å ta seg fram på stiene, svært bratt enkelte steder. På det bratteste må man ha en moderne og forholdsvis avansert rullestol. Alternative stier for enklere rullestol. Utsikt fra Baneheia - byen og nytt skate-område

3 Flytebroer erstatter gangveger langs vannet vakkert å se på, morsomt å gå på og rimeligere enn å tilrettelegge veger rundt hele vannet. Bord som er stort nok for alle å sitte rundt med eller uten rullestol. Fin utedo for alle Bratte stier og bakker litt i overkant utfordrende, - grus renner bort med regnet og danner dype spor i stien. Men nedover gikk det!!

4 Dag 2 Tirsdag Anne Opheim Jørgensen i Mandal kommune informerte om KS sitt arbeid med UU og 5årig kommuneprogram for samfunnsutvikling og miljø. Miniseminarer Det var lagt opp 7 ulike miniseminarer som foregikk delvis parallelt. To av disse var som følger; 5A. Informasjon og regelverk for bolig, bygg og uteområder v/tone Rønnevig fra Statens Byggtekniske etat. Husbanken spiller en viktig rolle, som kunnskapsbank. Hvordan få flere til å forstå viktigheten av universell utforming? Etterutdanningskurs innenfor områdene bygg, uteområder, transport og IKT. Kursmateriell er sendt ut til kommunene med powerpoint-presentasjon. Dette er ferdige opplegg som lett kan benyttes til opplysning og etterutdanning. Metoder for å få budskapet ut; informere, diskutere, argumentere, holde kurs for hverandre, stimulere andre til å dra på kurs. Skedsmomodellen 3 timers kurs,- invitere alle med ansvarsrett. Dagens regelverk som omhandler UU; - Brukbarhet TEK Sikkerhet i bruk - Innemiljø - Planløsning og utseende Tilsyn er viktig. Forhåndskonferanser bør fange opp temaet. Viktig å gi ros for tiltak som gjøres finne de gode historiene og skape gode relasjoner 6B. Samarbeid om UU mellom kommune, statlig etat og private aktører v/johan Weydahl og Ingrid Rindal Øvsteng, Ullensaker kommune Eksempel Utviklingen av kollektivknutepunkt i Jessheim sentrum. Lagt vekt på overordnede faktorer i byplanen mer enn bare kartet. Fokus på ; Tilhørighet prosess, ønsket framtidsbilde, Mangfold beriker miljøet, økt bosetting fra andre kulturer, nærheten til flyplassen, Kultur, Helse for alle, Miljø og Areal/Transport. Innspill fra Sortland kommune; erfaring fra byplan; forutsetning med politisk forankring, vise til gode eksempler, felles kursing for alle involverte, ressursforum som et supplenment med forskjellige interesseorganisasjoner. Innspill fra Trondheim, RFF interessegrupper kommer inn for sent i planleggingen. Innspill fra Tronheim, politiker viktig at interessegrupper samler informasjon, kommer tidlig inn mange ulike behov. Innspill fra Vestre Toten, prosjektleder Parallell til planlegging av skysstasjon på Gjøvik. Vil gjerne utveksle erfaringer. Parallelle workshops og gruppearbeider Det var lagt opp 7 ulike workshops som pågikk parallelt, med en oppsummering i plenum tilslutt.

5 Workshop 3 Fylkesnivåets rolle i arbeidet med UU. Regionale og interkommunale møteplasser Innledning v/nordland Fylkeskommune v/anne Gunn Dreyer - Har laget en handlingsplan som er sendt ut til alle kommuner - Veileder omhandler publikumsbygg til kommuner, arkitekter, andre konsulenter - Sjekkliste skoler etc. kan melde inn status til kommunen - Kurs i brukermedvirkning utdanne brukere for å formidle behov - Seminarer evaluere handlingsplan og bevisstgjøre kommunen - Bruk av virkemidler; stedsutvikling,- der en MÅ ta stilling til UU. Fylkeskommunen viser til dokumenter/lovverk/eksempler som finnes. - Fylkeskommunen som veileder på prosjekter. Kan stimulere til UU-prosjektering med for eksempel med å finansiere med 50% om de lager gode UU-planer. Stille premisser for å støtte prosjekter. - Kontaktperson er Svein Willumsen Innledning v/nord-trøndelag Fylkeskommune v/ingunn Amdahl - Ingen egen handlingsplan tar utgangspunkt i den som er utarbeidet nasjonalt, T Partnerskapsavtale mellom FFO/SAFO, Fylkesmannen og Fylkeskommunen komiteen er en ressursgruppe. - Intern skolering av alle i gruppa god erfaring Felles diskusjon; - Hvordan er samarbeidet mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen ulike erfaringer. - Naturlig at Helse i Plan og Universell utforming knyttes sammen - handler om mye av det samme. Flere FK tenker det slik. - Viktig å forankre UU ned i sektorene i Fylkeskommunen, plan, transport, samferdsel, vedlikehold etc. - UU må komme med i høringsuttalelser. - Fylkeskommunens egne bygg må statuere gode eksempler (tannklinikk etc.). - nyttig sjekkliste for planlegging punkt 6. - Tilskuddsordninger stille krav ved vurdering av søknader - Pilotkommunene må brukes som kompetanse for de andre kommunene. - Kontaktpersoner med god UU- kunnskap er viktige Kort sammendrag av de andre WS i plenum: WS2 Samarbeid mellom rådene og kommunen Veileder opprette arbeidsgruppe Mål; lage et notat om erfaringer og utviklingsbehov for rådets samarbeid med kommunen Rådets arbeid med plan- og byggesaker behov for kompetanse WS4 UU i kommunale publikumsbygg. Skoler/barnehage/bo- og servicesenter Miniseminar for prosjekterende ledelinjer inne Utfordringer; Skolebygg for alle, framkommelighet, lydforhold med mer. Mangel på kompetanse, materialbruk, byggeherrefunksjonen Få lærere med på laget (eks. åpne landskap)

6 NAV prosjektet er en stor mulighet for standard-løsninger gjennom et felles prosjekteringsgrunnlag. Fokus på detaljer fra bestilling til ferdigstillelse. WS5 UU knyttet til Pbl som virkemiddel Kommunen praktiserer for eksempel bestemmelser T5-99 må ha tro på at det er hjemmel. Mål i kommunedelplanen Fylkesnivå medvirke til å avklare kvalitetskrav for eksempel livsløpsstandard Fokusere mer på intensjonen i eksist. Retningslinjer mv Aktivisere eksist. Kunnskap og påvirke/veilede kommunene Større samhandling mellom KRD og MD sammenheng mellom plan og byggesak. Bedre tilsyn i kommunene WS6 UU og uteområdet Friluftsanlegg Normaler som er lette å forstå. Ikke for stramme normer åpent for fleksibilitet Overordnet mål må være klart Tydelige på begrep for å sikre god kommunikasjon. Klare krav til utbyggere bruk norm i løpende praksis Prøve ut normaler og erfaringsutvikling i pilotkommunene Politiske vedtatte normaler er en forutsetning WS7 UU Kvalitet i tettsteds- og byforming Håndbok 017 som er under arbeid sier mye om UU (vegdirektoratet). UU må være grunnleggende prinsipp gjennom å sette mennesket i sentrum Viktig å få prøve ut ting små forbedringer er bedre enn ingenting for å utvikle gode løsninger på sikt. WS1 De folkevalgtes rolle i arbeidet med et samfunn for alle. Evaluering av Kristiansand - mer å gjøre.. Her fikk jeg dessverre ikke referert mer, da vi måtte rekke toget..

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvem er de

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer