Handlevaner i Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlevaner i Drammen"

Transkript

1 Handlevaner i Drammen Handlevaneundersøkelse Mai 2010 MARKEDSINFO 2010

2 Kort om undersøkelsen FORMÅL OG GJENNOMFØRING Avdekke befolkningen i Drammensregionen sine handlevaner og oppfatninger tilknyttet Drammen sentrum som handlested. Representativt utvalgstrekk over 15 år (mobil/fast fordelt 40/60). 600 fullførte telefonintervju i perioden april RAPPORTEN Grafikken i presentasjonene viser totaltallene fra undersøkelsen. Funn (forskjeller i undergrupper sett mot bakgrunnsvariabler) av betydning er kommentert i feltet til høyre på den enkelte side. Innsamlede data er brutt ned iht. NMFs og Esomars retningslinjer. ANSVAR OG KILDEHENVISNING Gjennomført av Markedsinfo AS på vegne av Byen Vår Drammen. Analyser er utført av Øivind Eismann. Øistein Wien har skrevet rapporten og er ansvarlig for undersøkelsen. Spørsmål rettes til Øistein på telefon , e-post Ved all gjengivelse eller bruk av hele eller deler av resultatene i rapporten skal alltid Markedsinfo AS oppgis som referansekilde. MÅLEOMRÅDE OG UTVALG Kjønn: 302 kvinner 50 % 298 menn 50 % Alder: år 24 % år 18 % år 18 % Over 50 år 4 Kommune: Drammen 45 % Lier og Nedre Eiker 28 % Ø. Eiker, Røyken og Hurum 28 % Side 2

3 Oppsummering og muligheter 6 av 10 drammensere handler i sentrum ukentlig. At også 2 av 10 bosatt i nabokommunene handler i Drammen sentrum hver uke bidrar til byens posisjon som regionalt handelssenter. Et relativt kompakt sentrum med generelt mangfold, god butikkmiks og stort vareutvalg kombinert med Bragernes torg/torghandel, ulike serveringssteder og kulturtilbud bidrar samlet sett til at Drammen sentrum oppleves som ett godt/attraktivt handle- og værested. Utvalget av klær og sko, ulike spesialforretninger et og gode dagligvarebutikker g a e ser ut til å være viktig for sentrum, men også bredden i byens uteliv og ulike aktiviteter/kulturtilbud i byens sentrum oppleves som meget tilfredsstillende. Annenhver drammenser går, sykler eller kjører kollektivt til og fra byen for å handle, mens det for regionen samlet er 6 av 10 som kjører bil når de skal til Drammen. Det virker også å være til dels stor mobilitet mellom handlestedene innenfor byen. Spesielt i sommerhalvåret, og ellers når det er bra vær, anses sentrum trivelig og luftig, med en atmosfære som bidrar til mer avslappende shopping. Det kan synes som butikkene i sentrum yter litt bedre service enn forretninger lokalisert utenfor indre bykjerne, men ikke i tilstrekkelig grad til å gi sentrum ett konkurransefortrinn. Økt serviceleveranse vil være den konkurransefaktoren som raskest, enklest og rimeligst kan gi økt kundetilfredshet. Felles åpningstider og mer helhetlig markedsføring er også interne forhold med forbedringspotensial, mens parkeringsavgifter og antall p-plasser er eksterne faktorer som i langt mindre grad styres/påvirkes av byens handelsstand. Side 3

4 Hvor ofte handles på flg. steder i sentrum? (Hjulpen spørsmålsform) 6 av 10 drammensere handler i sentrum minst 1x hver uke Hele måleregionen: 4 av 10 handler i sentrum minst en gang i uken Torget Vest Magasinet Maxi storsenter CC varehus Andre i sentrum 10 % 14 % 2 17 % 2 20 % 18 % % 1 17 % 9 % 17 % 14 % 20 % 27 % 2 27 % 19 % 16 % 14 % 30 % 4 40 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Ukentlig handling: 38 % av de spurte handler i Drammen sentrum minst 1x ukentlig. De yngre aldersgruppene handler oftest i byen: Under 30 år 47 % år 35 % En/ flere ganger år 28 % pr uke Over 50 år 37 % En/ flere ganger Drammensere er (naturlig nok) de som pr mnd handler oftest i Drammen sentrum, En/ flere ganger hvorav ukentlig slik på forespurt sted: pr kvartal En/ flere ganger Maxi stors. 25 % (< 30 år 18 %) pr år Magasinet 24 % (< 30 år 2) Sjeldnere/ aldri/ Torget Vest 18 % vet ikke CC varehus 10 % Øvrig sentrum 39 % Andre klare funn: 54 % under 30 år handler sjeldnere enn årlig eller aldri på CC varehus. Side 4

5 Hvor ofte handles på flg. steder utenfor sentrum? (Hjulpen) Det reises i mindre grad ut av regionen for å handle Gulskogen er mest besøkte kjøpesenter utenfor sentrum (blant spurte steder) Gulskogen Buskerud stor +K. Liertoppen I Oslo (alt) Trekanten Asker 1 27 % 20 % 17 % % 14 % 19 % 9 % 15 % 1 20 % 6 % 8 % 8 % 4 % 9 % 18 % 24 % 38 % 44 % 44 % 76 % En/ flere ganger pr uke En/ flere ganger pr mnd En/ flere ganger pr kvartal En/ flere ganger pr år Sjeldnere/ aldri/ vet ikke Gulskogen: 24 % av de som er bosatt i Drammen handler ukentlig på Gulskogen Buskerud storsenter/ Krogstad senter: Respondentene fra Lier/Nedre Eiker handler 2 ukentlig på Buskerud storsenter/krogstad senter Liertoppen: 30 % av respondentene fra Lier/Nedre Eiker handler ukentlig på Liertoppen Trekanten i Asker: 76 % av de spurte handler aldri eller svært sjelden på Trekanten i Asker Sandvika storsenter: 68 % av de spurte over 50 år handler sjeldnere enn årlig på Sandvika Stors. Oslo sentrum: 56 % av respondentene over 50 år handler sjeldnere enn 1x årlig i Oslo Sandvika stor 10 % 1 24 % 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Side 5

6 Varetyper som normalt handles i Drammen sentrum del 1 av 2 (Uhjulpen/åpen spørsmålsform) 7 av 10 forbinder handling av klær og sko i Drammen sentrum 4 av 10 handler normalt dagligvarer i sentrum Klær, sko 70 % Grafikken fortsetter på neste side med svarandeler under 4 % Dagligvarer Radio, TV, video mm. Helse, medisin, kosmetikk Bøker, skrivesaker, ktr.rekv. Foto, data, teleutstyr Sportsutstyr, ski, sykler 7 % 5 % 5 % 4 % 4 % 38 % *** Klær, sko og dagligvarer er de varegruppene som folk umiddelbart opplever/føler at de handler i Drammen sentrum (top of mind). Resultatet avspeiler ikke reelle størrelsesordner på tvers av de enkelte varegruppene. Varegrupper som møbler, belysning, sportsutstyr handles i større grad utenfor Drammen sentrum. Til dels også dagligvarer (stor varegruppe, men ikke nødvendigvis av like stor viktighet for sentrum). Radio/TV/video handels i like stor grad innenfor som utenfor bykjernen. Drammen sentrum ser ut til å ha fortrinn på klær/sko, restaurant/kafé, helseartikler, bøker/skrivesaker osv. På kafé, restaurant, utested 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Side 6

7 Varetyper som handles i Drammen sentrum del 2 av 2 (Uhjulpen) Kun 5 % oppgis at de aldri handler i Drammen sentrum Møbler, belysning Vinmonopolet Kjøkkenutstyr, service Briller, klokker, ur, smykker Kultur (teater, kino ol.) Maling, tapet ol. Verktøy, redskaper dk Tekstiler, tepper, sysaker Bare kikker, ser folkelivet Kioskvarer, aviser, tidsskrift 0 % fortsettelse fra forrige side *** Andre varegrupper omfatter bl.a.: Blomster Frisør Hvitevarer Radio / TV/ HIFI Småelektrisk Film Gullsmed Gaver Asiatisk mat Andre varegrupper 15 % Handler aldri i Drammen 5 % Usikker/ Vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Side 7

8 Varetyper som vanligvis handles utenfor Drammen sentrum del 1 av 2 (Uhjulpen) 2 av 3 handler (også) dagligvarer utenfor Drammen sentrum Dagligvarer 6 Grafikken fortsetter på neste side med svarandeler under Klær, sko 48 % *** Møbler, belysning 8 % Sportsutstyr, ski, sykler 8 % Rdi Radio, TV, video mm. 7 % Foto, data, teleutstyr 4 % Kjøkkenutstyr, service Maling, tapet ol. Bøker, skrivesaker, ktr.rekv. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Side 8

9 Varetyper som vanligvis handles utenfor Drammen sentrum del 2 av 2 (Uhjulpen) Andre varegrupper handles langt sjeldnere/i mindre grad Verktøy, redskaper fortsettelse fra forrige side Helse, medisin, kosmetikk Tekstil, tepper, sysaker Vinmonopolet Briller, klokker, ur, smykker Handler ikke, bare kikker *** Andre varegrupper omfatter bl.a.: Biler/bildeler Blomster Elektronikk Hvitevarer Leker Møbler Planter Kioskvarer, avis, tidsskrift På kafé, restaurant, utested Kulturtilbud Usikker/ Vet ikke 0 % 0 % 0 % Andre varegrupper 1 Handler ikke utenfor Drm. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Side 9

10 Oppfatning om Drammen sentrum? (Definert, skala 1-6) Kultur og servering anses best Kulturtilbudet 4,8 Grafen viser oppfattet dyktighet, altså hvor gode dere anses på disse feltene. Serveringstilbudet 4,7 *** Kulturtilbudet anses som bra. Aldersgr år er minst fornøyd (4,5). Butikk utvalg 4, åringer er også minst fornøyde med serveringstilbud (4,4). Butikk miks 4,3 Butikkutvalget faller dårligst i smak hos respondenter under 40 år (4,2). Mest tilfreds med arrangementer og Arr. og aktiviteter 42 4,2 aktiviteter er de over 50 år (4,5). Markedsføring/ reklame 4,0 Utvalget nisje og spesial 3,8 Parkeringsmulighetene 3, Side 10

11 Hva er folk mest fornøyd med når de handler i Drammen sentrum? (Uhjulpen) Flere svar mulig Byens mangfold er det folk er mest fornøyd med Butikkutvalg/mangfold/alt på ett sted Klær/klesbutikkene Dagligvarehandel/bra matbutikker Sko/skobutikkene Torg/torghandel/blomster/grønns. Serveringssteder (ute, kf kafe osv) Kort avstand mellom butikkene Trivelig atmosfære/hyggelig bymiljø Nisjebutikker Bokhandel/utvalg i bøker God service/hyggelige ansatte Fornøyd med alt/det meste er bra Kort avstand til sentrum/tilgjengelighet g g Gode tilbud En fin by/sentrum har blitt bedre Bedre enn å handle på kjøpesentre Sportsartikler Parkeringsmulighetene Øvrige svar oppgitt av færre enn 7 pers. 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 0,4 % 10 % 16 % 2 25 % Butikkutvalg og mangfold (spes. klær) er det flest fremhever på spørsmål om hva de er mest fornøyd med når de handler i Drammen sentrum. Bra matbutikker og trivelig bymiljø med korte avstand, torghandel, spise- / utesteder, nisjebutikker, osv. nevnes også av mange. Det langt færre sier seg fornøyd med er parkeringsmulighetene, gode tilbud (ikke definert som lav pris) og service/ god kundebehandling. Ingen trekker frem åpningstidene i sentrum som fortrinn (uhjulpent). Dette er normalt viktige konkurranseelementer i sentrums kamp mot omverden, altså kjøpesenterkundene. Resultatene kan ikke nødvendigvis tolkes til at Drammen sentrum oppleves som dårlig på disse punktene, men dette trekkes i alle fall ikke frem som sentrums konkurransefortrinn. Tall i % av base: 491 respondenter. For detaljer om Øvrige svar kan om ønskelig leveres som vedlegg. 0 % 10 % 20 % 30 % Side 11

12 Transportform til og fra Drammen sentrum? (Uhjulpen, predefinerte alternativer) 6 av 10 kjører egen bil når de skal handle i Drammen Men annenhver drammenser kommer seg miljøvennlig li til og fra sentrum Egen bil Kollektivtransport 20 % 6 Alle områder: Kvinner og personer under 30 år er flinkest til å benytte kollektivtilbudet når de skal til/fra Drammen sentrum. Går, sykler 1 Andeler som reiser kollektivt om vi ser intervjuområdet under ett: Sitter på med andre Andre reisemåter Kvinner 28 % Menn 14 % Under 30 år 44 % år 6 % år 1 Over 49 år 17 % Ikke besvart/vet ikke 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Drammen: Av respondentene som bor i Drammen er det 26 % som går eller sykler for å handel i sentrum, 25 % benytter seg normalt av kollektivtilbudet til og fra byen. Side 12

13 Huskes reklame for Drammen sentrum? (Uhjulpen) Halvparten kan ikke huske å ha sett reklame for sentrum i senere tid Ja, avisannonser i DT/BB Ja, DM/magasin Ja, nettannonser Ja, tv reklame 5 % 4 % 2 Hver femte respondent har fått med seg en eller flere avisannonser for Drammen sentrum. Ut over det er det få som kan huske å ha sett noen form for reklame for Drammen sentrum i den senere tid. (Dette utelukker ikke at de kan ha oppfattet reklame for enkeltbutikker, serveringssteder, kjøpesentre eller kjeder, men da uten felles/helhetlig Drammens-profil ) Ja, boards Ja, radioreklame Ja, annet (noter): 1 Nei 55 % Vet ikke/husker ikke 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 13

14 Forventet handlehyppighet i fremtiden? (Hjulpen, alternativer) 1 av 4 vil handle oftere i Drammen sentrum Oftere 2 Tabellen under: Svar fordelt innenfor bakgrunnsvariablene kjønn alder og region: Som i dag Sjeldnere Vet ikke / ikke svar 1 64 % Oftere Som nå Sjeldnere Menn Kvinner Under 30 år år år Over 50 år % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Drammen Nedre Eiker/Lier Ø. Eiker/Røyken/ Hurum Side 14

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Innholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Spørreskjema Grafer transport Grafer handlevaner Grafer økonomi Ordsky hva gjør deg mest glad? Ordsky hva irriterer

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Kjøpesentre redder byene

Kjøpesentre redder byene NUMMER 3 > 2008 om design og arkitektur Designer gårdsturisme side 16 Landskap ble logo side 24 Kjøpesentre redder byene Arkitekturlektor mener kjøpesentre gir positiv byutvikling. side 8 Lovpriser kjøpe

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer