Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling"

Transkript

1 Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

2 Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12 Å engasjere foreldre 14 Styrefunksjoner og viktige roller 17 Friidrettsgruppa/klubben som ressurs for idrettslaget eller andre klubber 18 Tips og ideer 19 Uttalelser fra idrettsorganisasjonen 22 Hjelpeskjema for klubben - Møtereferat - Skjema for å definere ulike roller/funksjoner - Oversiktsskjema for ulike arrangementer i klubben - Punkter for praktisk gjennomføring av arrangementer - Ramme for handlingsplan Teknisk informasjon Norges Fri-idrettsforbund Forfattere: Ole Petter Henriksen og Trond Håvard Brunes Grafisk produksjon: Tapir Uttrykk Foto: Trond Håvard Brunes/NFIF Opplag: 5000 Utgivelsesår: 2005 En spesiell takk til: Anders Hoff, Bjarne Brubak og Tone Wille Tolfsby for medvirkning.

3 Økt aktivitet med klubben i sentrum Friidrett er en allsidig idrett med varierte og spennende øvelser. Norges Fri-idrettsforbund ønsker at flest mulig skal få oppleve hvor gøy det er med løp, hopp og kast. Det er i klubbene denne aktiviteten skapes og utøverne får muligheten til å blomstre og utvikle seg. Friidrettsøvelsene danner på mange måter en basis for de fleste idretter gjennom stimulering av ferdigheter som spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet som noen eksempler. Det er en verdi at flest mulig barn og ungdom får et positivt møte med friidretten så tidlig som mulig, slik at mange ønsker å utvikle sine ferdigheter og finne sitt talent i noen av de mange øvelsene. Det er i klubben den daglige aktiviteten skjer, og skal skje. Det er klubben som er den store «energibunten» som får aktiviteten til å blomstre, og idrettsgleden til å skape begeistring og positive opplevelser for den enkelte. Klubbene er, og vil alltid være den aller viktigste enheten i norsk fridrett. En velfungerende klubb preges av blant annet godt sosialt og sportslig miljø, entusiasme, og et klima som gjør det mulig å skape utvikling både for utøvere, trenere, ledere og ressurspersoner. Ved å sette klubben i sentrum som aktivitetsskapende ledd skal norsk friidrett utvikle seg ytterligere positivt i fremtiden. Det er blant annet derfor Norges Fri-idrettsforbund og NCC samarbeider om prosjektet NCC Klubben. Denne håndboken er ment som et verktøy og redskap for klubber som tar, eller ønsker å ta ansvar for egen utvikling. En slags hjelp til selvhjelp for å bli en klubb med stabil og god aktivitet. Helt konkret ønsker vi: - å klargjøre sentrale oppgaver og utfordringer - å motivere til klubbutvikling - å gi verktøy og virkemidler for å skape positiv utvikling og økt aktivitet Dette produktet er ment som et «levende» produkt som kan utvikles videre. Innspill til forfatterne vil alltid være interessant. Oslo, september 2005, Norges Fri-idrettsforbund Ole Petter Henriksen og Trond Håvard Brunes Forfatterne har lang fartstid som både tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett, med spesiell vekt på klubbutviklingsarbeid 3

4 Tankenes kraft (State of mind) Hvis du tror at du er slått, så er du det. Hvis du tror at du ikke klarer utfordringen, gjør du heller ikke det. Hvis du liker å «vinne», men tror du ikke klarer det, så er det nesten sikkert at du ikke klarer det. Hvis du tror at du kommer til å tape, har du tapt. For ute i verden vil du finne ut at suksess og fremgang begynner med et ønske om å lykkes. Det er kjernen i tankenes kraft. Hvis du tror at du er utklasset, er du det. Du må tenke på mulighetene for å skape fremgang. Du må være sikker på deg selv, og hva du vil, før du kan vinne en premie. Livets slag vinnes ikke alltid av det sterkeste og raskeste mennesket. Men før eller senere den som vinner, er den som tror den kan klare det. Jessie Owens 4

5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben: Innspillene i denne håndboken vil først og fremst være knyttet til trinn 1, 2 og 3 i utviklingstrappa og legge grunnlaget for ytterligere utvikling senere dersom klubben selv ønsker det. Trinn 1 Oppstart av ny klubb eller revitalisering av klubb Begynne å lage en struktur på klubben med en stamme av ressurspersoner som vil bidra til oppstart/revitalisering. Skaffe trenere/apparat til å sette i gang aktiviteter. Begynne å se på økonomi, markedsføring av tilbud og strukturering av klubben. Trinn 2 Trinn 2 Den viktige evnen til å komme godt i gang Start et planarbeid for å øke klubbens aktivitetsnivå, og involver og lag planer for klubbens målsettinger, visjon og en mer strukturert organisering. Aktuelt å hente inn impulser utenifra, se på samarbeid med andre aktører og jobbe for å etablere et godt miljø blant alle involverte. Start å bygge team. Styrk arbeidet med økonomi/rammebetingelser, markedsføring og opprette gode dialoger med nærliggende skoler. Trinn 3 Trinn 3 På riktig vei mot god og stabil aktivitet Danne grunnlag for rekrutteringstiltak og utdanning av trenere, ledere, dommere m.fl. Involver foreldre i alle ledd. Viderefør påstartet arbeid, revider planer og juster ambisjoner i takt med oppnådd utvikling. Søk impulser og styrk samarbeid både internt og eksternt. Jobb med klubbens profil og skap identitets følelse for alle involverte. Jobb med rekruttering av utøvere, tillitsmannsapparat og trenere. Bygg gode team og vær god til å motivere, inspirere og vis at klubben setter pris på hver enkelt sin innsats. Mål hvor klubben står og hva klubben vil oppnå. Nå er klubben offensiv og preges av entusiasme og stort pågangsmot. Fokuser kontinuerlig på utdanning, motivasjon, involvering og entusiasme. 5

6 Trinn 4 Lage fundament for å ta steget helt opp, eventuelt stabilisere klubben på ønsket nivå På dette trinnet har klubben utøvere på høyere nivå, og kvalifiserte ressurser i alle ledd. Dette fordi klubben har vært bevisst å bygge team og skape samhold - hatt fokus på innholdet i de tidligere trinnene. Klubben er offensiv og opptatt av nyrekruttering på alle områder for å skape kontinuitet og videre utvikling. Klubben er i stand til å evaluere seg selv og iverksette tiltak der det er nødvendig. Trinn 5 Kvalitetsklubben som tenker framover Utøvere og trenere på høyt nasjonalt nivå krever et godt økonomisk fundament. Klubben er offensiv mot sponsormarkedet og legger kvalitet i presentasjonen av klubben og profilene. Klubben glemmer ikke innholdet i de 4 foregående trinnene og fokuserer fortsatt like mye på godt planarbeid, entusiasme, identitet, team og rekruttering. Klubben er bevisst på samarbeid og er opptatt av måten klubben fremstår på praktiserer sine verdier. Dette er en klubb utøvere ser opp til og er stolte av å identifisere seg med. Klubben glemmer aldri å se fremover og tenke nytt for å skape ytterligere vekst. 6

7 Visjon/klubbidé og målsettinger Visjonen og målene sier noe om hva klubben/gruppa (heretter kalt klubben) står for, hvorfor den er til, og hva den driver med. Et slikt fundament gir også troverdighet overfor foreldre, samarbeidspartnere i lokalmiljøet, sponsorer m.fl.. Idrettens grunnverdier er glede, helse, fellesskap og ærlighet. En viktig grunnverdi i norsk friidrett er å bidra til at flest mulig får oppleve «Gøy med løp, hopp og kast!». Klubbens egen visjon/klubbide. - Noe å strekke seg etter, hovedgrunnen til at vi driver med aktiviteten. - Eksempel: XXXXX klubben med det beste miljøet Klubbens egne verdier. - Hva grunnverdiene betyr i praksis. - Eksempel: Alle skal glede seg til å gå på trening og være med i friidrettsgruppa. - Under dette kommer også spilleregler, hvordan vi vil ha det hos oss (se under klubbkulturen) Klubbens hovedmålsetting - Målene bør være SMARTE det vil si være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske, Tidsavgrensede og En/noen skal være ansvarlig. - Eksempel: friidrettsgruppa har som mål i sesongen 2005 å rekruttere 20 nye utøvere i alderen år og samtidig utvide gruppa i alderen år fra utøvere. - Ut over dette er det gunstig å sette avgrensede målsettinger for ulike område, eksempel på områder: sportslig, dugnad, arrangement, økonomi, sosialt. Konsekvenser Påstand: alle beslutninger som tas må være basert på og dermed bli målt opp mot klubbens visjon, verdier og hovedmålsetting. Hjelpemidler / verktøy: Framtidskvelder, verdiavklaringer og «Klubben min»-prosesser. Ta kontakt med friidrettskretsen eller idrettskretsen. Gjennom ovennevnte verktøy får klubben hjelp til å se på hvor vi er, hva vi er gode på, hva vi kan bli bedre på, hvilke verdier vi skal samle oss om og hva de betyr for oss, og hva vi nå skal gripe tak i. Se vedlagte eksempel på ramme for handlingsplan. 7

8 Klubbkulturen Klubbkulturen sier noe om miljøet i klubben. Viktige punkter her er allerede nevnt under avsnittet over om visjon/klubbidé og målsettinger. Å definere et sett med spilleregler vil tydeliggjøre klubbkulturen i enda større grad. Et godt miljø er et miljø som gir: - Plass, alle er velkomne. - Støtte, der den enkelte blir sett. - Hjelp og veiledning. - Beskyttelse og trygghet for alle. - Næring, stadig ny inspirasjon og læring. - Grenser: grenser for hvordan vi oppfører oss sammen med hverandre og hvordan vi kan utfordre våre egne fysiske grenser. Det kan også defineres spilleregler ifm konkurranser: - Vi melder oss på innen tidsfristen. - Påmeldte stafettlag stiller til start, med unntak av akutte skader eller sykdom. - Det gjennomføres kvalifiseringkonkurranser når det er nødvendig. Trenerne i samarbeid med oppmann setter opp lag som i god tid presenteres, begrunnes og diskuteres med utøverne. Spillereglene man blir enige om bør evalueres underveis i sesongen, gjerne i forkant av sesongen på våren og etter sesongslutt. Et ytterligere punkt kan være å bli enige om konsekvenser dersom spillereglene brytes. Eksempler på hvordan dette kan gjøres konkret: Hos oss: - Setter vi pris på at vi er forskjellige. Alle er velkommen uansett prestasjonsnivå, hvor mye du trener / konkurrerer. - Alle får et tilbud i tråd med egne ønsker og behov. - Er vi ærlige og snakker med og ikke om hverandre. Alles mening er like viktig og alle skal bli hørt. - Gleder vi oss over hverandres prestasjoner - Hjelper vi hverandre med å lykkes - «når du blir god så blir også jeg god og de andre gode». - Bidrar samtlige til at miljøet, treningene og konkurransene blir en positiv opplevelse for alle 8

9 Samarbeid - å bygge team Friidrett er også et lagspill. Påstander - En klubb trenger å tenke og sette sammen team for å få en god og stabil aktivitet. - Å definere roller, med innhold og forventninger, er nødvendig for å få engasjert foreldre og andre til å påta på seg oppgaver for klubben. (Dette er også et arbeid som gjør prosessen lettere neste gang klubben trenger å rekruttere «medspillere».) - Å bygge team gir tilhørighet og bidrar sterkt til fellesskapet i klubben. Hvilke team trenger vi? Her nevnes noen av de mest sentrale teamene sett fra vårt utgangspunkt. Klubben må selv definere hva behovet er, og om nødvendig utvide med flere team. I de fleste tilfeller starter klubben med et begrenset antall tillitsvalgte og støttepersoner. Ofte er det da nødvendig å samle flere av de oppgaver og team som her nevnes på færre personer. Her er likevel et sett med innspill til hjelp for å komme et steg videre og en oversikt over viktige oppgaver som trenger å løses. Styret Styret er ansvarlig for at klubben gjennom året jobber i henhold til de mål og vedtak som gjøres på årsmøtet, og skal ta alle avgjørelser av prinsipiell art gjennom året. - Styret legger rammene, lager handlingsplaner og er ansvarlig for at de følges opp. Herunder også det å lage budsjett og drive økonomistyring. - Viktig med en planlagt møteagenda og målrettede møter med klare vedtak og avklaringer i forhold til oppgaver som styret pålegger (se eget skjema om definering av oppgaver og eksempel på møtereferat). - Et viktig punkt her kan også være kontakt og strategi overfor lokale media, med informasjon om aktiviteter som kommer, som pågår, og resultater og bilder fra aktiviteter i klubben. - Det er naturlig at de ulike teamene knyttes opp mot ulike posisjoner i styret. - Det er også betydningsfullt at styrets representanter gis mulighet til å dyktiggjøre seg i sine roller og får mulighet for nødvendig opplæring og utdanning. Sjekk med friidrettskretsen og idrettskretsen for aktuelle kurs, eksempelvis innen økonomi Vi kommer tilbake til de ulike funksjonene vi trenger i et styre. Trenerteam - Gode og inspirerende trenere er det aller viktigste for å rekruttere og beholde aktive friidrettsutøvere. Hovedårsaken til at ungdom slutter, er at treningene oppleves som kjedelige og dermed lite inspirerende. - Vekst, fysisk og psykisk modning varierer sterkt i tidlige ungdomsår. Det kan være flere års fysisk forskjell på utøvere i samme årsklasse. Det er derfor svært viktig å motivere de som henger litt etter. 9

10 - Klubben trenger gode trenere, aktivitetsledere og aktive foreldre som bidrar til god aktivitet / gode treninger. - Kontakt friidrettskretsen om utdanning for trenere og aktivitetsledere. Kurs med spesielt fokus på trening av ungdom anbefales. - Det kan være nyttig å ha en hovedansvarlig trener som tenker helhetlig. - Treningene deles opp i undergrupper. Dette avhenger av antall aktive, deres alderssammensetning og antall trenere og aktivitetsledere. Det er oftest naturlig å dele inn i aldersgrupper under og over 12 år. Disse igjen deles inn i mindre grupper. Ofte kan det også være naturlig å dele inn i forhold til ambisjoner, nivå, og motivasjon. Slik kan yngre utøvere være med eldre utøvere på noen treninger. - Klubben kan også arrangere interne aktivitets- og «medhjelper»- kurs, blant annet for å hjelpe foreldrene til å ta oppgaver ifm treningene. - En god ide er få noen av de eldre utøverne som trenere for yngre utøvere. Dette kan gi både økt innsikt i egen aktivitet og motivasjon. Å trene yngre utøvere er kjempegøy! Dette bør introduseres som en mulighet og det bør gis tilbud om nødvendig opplæring/ utdanning. Arrangementteam - Det er viktig og nyttig å bygge opp team ifm arrangementer. - Dette gir mulighet til å dyktiggjøre den enkelte i ulike roller. - Gjør det lettere å gjennomføre neste arrangement. - Viktig å gjøre klart de ulike rollene som skal fylles og hva som forventes av den enkelte. - Innebærer opplæring av funksjonærer og nødvendige dommere. Kontakt friidrettskretsen når det gjelder dommerkurs. - Team som skal brukes under større arrangementer bør prøves i forbindelse med mindre arrangementer. - Gode arrangementer gir positive opplevelser for arrangørene og er en potensiell sjanse til å rekruttere tillitsvalgte, foreldre og andre bidragsytere. - Se for øvrig under arrangementansvarlig. Økonomiteam - Flere utøvere og stevnedeltakelser krever god økonomi. Dette må jobbes godt med for å ha råd til å sende utøvere på ønskede stevner, treningssamlinger, m.m.. Jo flere utøvere og jo høyere nivå utøverne er på, desto mer ressurser kreves. Planlegging og gjennomføring av dugnader vil være en viktig del av dette teamarbeidet. - Se for øvrig under økonomiansvarlig. Sosialt team - Sosiale arrangement som bidrar til klubbfølelse og miljø. Viktige tiltak for å skape fellesfølelse og klubbidentitet. I et miljø vil det ofte være noen som har spesielle egenskaper, ferdigheter og kunnskaper på dette feltet, de gode teambyggerne. Gode sosiale tiltak kan være noe av nøkkelen for å få engasjert aktive og støttepersoner i klubben. Se for øvrig under å engasjere foreldre. 10

11 Trener Mor og far Assistent-trener utøvere Speakerteam Ildsjel/medhjelper Oppmann Dommerteam Funksjonærteam Leder Eksempel på team knyttet til trening og konkurranser PR-team Arrangement Kioskteam Arrangementsansv. Leder Sekretær Eksempel på team knyttet til trening og konkurranse Sportslig ansvarlig Klubbstyre Ungdomsrepresentant Sosialansvarlig/ trivselsansvarlig Kasserer Eksempel på styresammensetning. Hvert medlem anbefales å danne sitt eget team for å løse oppgaver. 11

12 Å engasjere foreldre Påstand: Engasjerte foreldre er klubbens viktigste ressurs for å få til et stabilt og godt støtteapparat. Foreldrene er viktige for barn og ungdoms holdninger og motivasjon til å dra på trening, delta i konkurranser og bidra i klubben. Foreldre er viktige som positive «medspillere» på alle områder i klubben. Tips for å engasjere foreldrene: - Kall inn til godt forberedte foreldremøter, det er viktig at det gjøres en god jobb med «innsalg» til møtet for å få flest mulig foreldre til å stille opp. På selve møtet kan punktene under være nyttige verktøy. - Dialog med foreldrene om hva som er viktig for å få dem med: Hva skal til for at du og dere blir med på laget? - Lag gjerne et eget hefte for informasjon og motivasjon. Et praktisk eksempel: Vi trenger trenere og ledere, oppmenn og støtteapparat. I forbindelse med arrangementer trenger vi masse folk til forskjellige oppgaver. I noen tilfeller trenger vi også folk med spesialkompetanse på ulike områder. Det finnes alltid en jobb DU kan gjøre og dessuten vil vi gjerne ha deg som ivrig medhjelper på treninger, stevner og arrangementer. Ofte hører vi argumenter som «Jeg er ikke interessert i friidrett» (eller fotball, håndball osv). Helt greit det. Du trenger ikke være interessert i idrett overhodet. Det holder lenge at du er interessert i dine egne barn og det er du vel? Det er nemlig dem vi jobber for! Vi kaller dette frivillig arbeid, men det er vel like riktig å kalle det ubetalt arbeid. Du tar på deg jobben frivillig, men når du først har sagt ja forventer vi selvfølgelig at du utfører de oppgaver denne jobben innebærer. Det er svært sosialt å engasjere seg i Xxxx klubb. Du blir kjent med masse hyggelig og ressurssterke mennesker i alle aldre. De aller fleste som engasjerer seg over noen år vil etter hvert finne ut at de aller fleste de kjenner i kommunen har de blitt kjent med ja nettopp gjennom idrettslaget. Og de har mange av sine beste minner herfra Du er hjertelig velkommen til Xxxx klubb vi trenger DEG Jobb med å få fram et klart og tydelig verdigrunnlag med vår visjon, våre verdier og mål. 12

13 - Med bakgrunn i dette kan det defineres et sett med spilleregler: Definer roller der foreldrene kan gå inn og gjøre en avgrenset jobb jmf for eksempel: trening, idretts lige arrangement, sosiale arrangement, og dugnad. Hva må gjøres og når skal det gjøres? Sosiale arrangement for hele familien kan være et godt virkemiddel, for eksempel felles reise til et utvalgt arrangement, familiens dag på friidrettsbanen eller utflukter i skog og mark. Dugnader kan også gjøres til en sosial «happening». For eksempel å gå sammen om å lage en hinderbane. Noen foreldre har spesialkompetanse som kan brukes innen for eksempel ledelse, økonomi, data, mens andre foreldre kan motiveres til å prøve nye områder og dermed få nye kunnskaper og erfaringer. Det er viktig å ha fokus på at foreldrene skal være en del av miljøet, vi ønsker at de skal komme og ha motiverende og aktive roller når de er der. Utvidelse av sosialt nettverk i nærmiljøet vil være et viktig punkt å fokusere på. Det å bli kjent med andre barn og ungdommer og deres foreldre vil bla kunne ha en forebyggende effekt i forhold til rus og kriminalitet. 13

14 Styrefunksjoner og viktige roller Her har vi valgt ut viktige roller og oppgaver vi mener bør dekkes i en klubb. Inndelingen kan selvfølgelig variere noe fra klubb til klubb, mens oppgavene vil være tilnærmet de samme. Klubbens størrelse og nivå vil påvirke de krav som stilles til de ulike rollene. Under nevner vi noen momenter vi mener er det viktigste. Noen klubber velger å ha styremedlemmer uten definert ansvar. Dermed må ansvar gis underveis. Det bør likevel vurderes å gjøre en klar ansvarsdeling i styret. Dette mener vi vil effektivisere styrearbeidet og lette rekrutteringsarbeidet av nye styremedlemmer. Rekruttering av nye styremedlemmer bør være en kontinuerlig prosess. Det er bedre å skifte ut 10 % hvert år enn 100 % hvert 10. år. Leder - Har totalansvar for klubbens målsettinger, drift, ledelse samt å styrke klubbens verdigrunnlag. Som leder bør resultatene nås gjennom involvering og delegering og at flest mulig bidrar. - Har årsmøtet som nærmeste overordnede. - Er klubbens representant i et eventuelt hovedstyre i laget, krets og andre overordnede organisasjonsledd. - Er klubbens ansikt utad. - Har dialog med lokale skoler, i samarbeid med sportslig leder Andre oppgaver: lede møter, attestasjon, media, søknader og rapporter, årsmelding, behov for utdanning og opplæring i styret. Sekretær - Støtte leder i den administrative driften av klubben, rapporterer til leder. - Administrative rutiner, protokollering og referatskriving fra styremøter og årsmøter. - Årsmelding i samarbeid med leder - Postgang - Holde oversikt over utøvere, innmelding av nye medlemmer og sørge for at forpliktelsene til Friidrettskortet overholdes. Adresser, telefon, mobil og e-post. - Vedlikeholde og oppdatere klubbens hjemmeside. - Oversikt over resultater (gjerne i samarbeid med sportslig leder) Andre oppgaver kan for eksempel være å ivareta det sosiale teamet, være klubbens utdanningskontakt og ha kontakt med friidrettskrets og idrettskrets på dette området. Sportslig ansvarlig - Har ansvar for klubbens sportslige aktiviteter, oppnå klubbens sportslige mål. Sportslig ansvarlig rapporterer til leder. - I samarbeid med sekretær holde oversikt over utøverne. - Ha tett samarbeid med hovedtrener, trenerteam og oppmann/oppmenn: - avtale sted og tid for treninger, 14

15 - eventuelt samarbeide med andre klubber og grupper i laget. - samarbeide med lokale skoler. - dele utøvergruppa i undergrupper. - rekruttere trenere, aktivitetsledere og foreldre som medhjelpere. (Eksempelvis bruke eldre utøvere som trenere for de yngste). - utdanning av trenere. (Intern opplæring/kurs. Aktivitetsleder- og trenerkurs i regi av friidrettskrets og idrettskrets eventuelt gjennom utdanningskontakt, se også sekretæren) - anbefale stevner og stafetter klubben skal delta i. - utarbeide konkurranseplaner for de mest ambisiøse utøverne. - utviklingstrapp for utøverne. Arrangementansvarlig - Har ansvar for klubbens sportslige arrangementer. Rapporterer til leder. - Leder arrangementteamet, herunder: - Planlegge og gjennomføre arrangementer. (Kontakt med friidrettskretsen for å få inn arrangement på terminliste. Lage oversikt over hvilke roller som må dekkes, hva de innebærer og hvor mange personer som trengs for å gjennomføre arrangementet. Se vedlagte hjelpeskjema. Erfaringsoverføring, bringe erfaringer fra tidligere arrangementer videre. - Planleggingsmøter i forkant av arrangement. - Erfaringsmøte i etterkant av arrangement. - Klargjøring av arena (nødvendig dugnad ifm dette). - Evt erfaringer fra andre arrangører det kan være nyttig å spille på. (Oversikt over aktive dommere og funksjonærer i klubben. Kontakt mot evt andre klubber for å rekruttere dommere og funksjonærer. Dommerkurs og opplæring av funksjonærer eksternt behov evt gjennom utdanningskontakt, se også under «sekretær»). Kasserer/økonomiansvarlig - Har ansvar for klubbens økonomi og rapporterer til leder. - Har ansvar for regnskapsførsel og økonomistyring. - Har ansvar for å få inn treningsavgifter. - Har ansvar for betaling av påmeldinger. - Leder økonomiteamet i forhold til: - Dugnader (planlegging og gjennomføring). - Sponsor («selge» klubben og følge opp sponsoravtaler) - Salg, inntektsbringende tiltak, innkjøp og eventuelle lån. - Sørge for opplæring (eventuelt gjennom utdanningskontakt, se også under «sekretær») De under nevnte funksjonene kan være en del av styret eller være underfunksjoner som rapporterer til styret og innkalles ved behov. Når klubben har utøvere over 12 år er det nyttig og naturlig å få med en utøverrepresentant i styret. Hvor ofte vedkommende kalles inn vil være avhengig av vedkommendes interesse og sakene som tas opp. Oppmann eller oppmenn, evt knyttet til funksjonen som sportslig ansvarlig. Antall oppmenn er avhengig av klubbens størrelse og alderssammensetning. 15

16 - Oppmannsfunksjonen er viktig for å få god dialog med utøverne, og foreldrene når det gjelder deltakelse i stevner og stafetter og miljøet generelt i klubben. - Oppmannen bør være til stede på treninger og gjøre seg godt kjent med utøverne, hva de kan og vil være med på og hva de er opptatt av. - Motivere utøvere til å delta. - Påmelding til stevner og stafetter (koordinere med økonomiansvarlig). - Organisere transport og evt overnatting ifm reiser (koordinere med økonomiansvarlig). - Bistå trenerne ifm uttak til stafetter/ skaffe nødvendig antall deltakere. - Andre områder som kan knyttes til denne funksjonen: Klubbdrakter, informasjon til utøverne og foreldrene. Materialansvarlig - Holde oversikt over klubbens materiell. - Oppbevaring og vedlikehold av klubbens materiell. - Foreslå, innhente tilbud på og kjøpe inn nødvendig materiell. - Evt ansvar for klubbdrakter. - Sørge for nødvendig førstehjelpsutstyr. Sosialt ansvarlig - Ansvar for sosiale arrangement (se punkt om sosialt team, punkt om å engasjere foreldre, og hjelpeskjemaene). 16

17 Friidrettsgruppa/klubben som ressurs for idrettslaget eller andre klubber Løp, hopp og kast er basisferdigheter i flere idretter. - I dag ser vi at mange barn og ungdommer i liten grad behersker disse ferdighetene. Her kan friidretten være en ressurs for resten av gruppene i et fleridrettslag. Dette kan også være en mulighet for rekruttering av utøvere til ulike stafetter. - Felles basistrening i idrettslaget eller for flere idrettslag basert på grunnferdigheter i løp, hopp og kast kan være et godt eksempel på friidrett som ressurs for hele idrettslaget/flere klubber og idretter. - Friidrettstrenere vil også kunne være en ressurs ved å ha for eksempel løpstreninger for andre grupper i laget eller andre idretter/ andre klubber. Treningssamarbeid med andre friidrettsklubber. - Av og til kan det være en utfordring å få til gode og store nok treningsgrupper i en friidrettsklubb. Det kan da være nyttig å forsøke å samarbeide om fellestreninger med naboklubber. Da kan man både få til et større miljø samt utnytte trenerressursene på en bedre måte. Samarbeidet bør avklares og defineres på styrenivå for å unngå at det skapes konflikter mellom miljøene. En ytterligere mulighet i et fleridrettslag kan være trenerforum på tvers i idrettslaget. - Dette kan gi mulighet for å utnytte kompetanse fra flere ulike idretter, og i større grad samordne det sportslige opplegget for utøvere som er aktive i flere idretter. - Hva med å gå sammen med andre grupper i laget og lage en enkel hinderbane? Denne kan brukes av alle lagets grupper fra barn til voksne, og brukes så vel til lek som til mer systematisk trening og testing. 17

18 Andre ideer og tips Felles bekledning - Felles konkurranse- og overtrekksdrakter bidrar til felles identitet og lagfølelse. - Det er viktig at bekledningen oppleves som attraktiv for de som skal bruke den, «vi må like å ha på oss klubbdrakta» - Mange klubber har hatt suksess med å lage T-skjorter med klubbens visjon, grunnverdier eller slagord. Media/markedsføring - Det er viktig å opparbeide et godt samarbeid med lokale media. - Ta kontakt med lokale journalister, vær offensiv og gi informasjon. Send gode bilder. Hold dem oppdatert om pågående og kommende aktiviteter. Sørg for at de får vite om resultater. - Mange klubber har egen klubbavis, denne bør brukes aktivt. Kanskje skal dere lage en egen folder som kan deles ut til husstandene? - Heng oppslag på skoler, butikker og idrettsanlegg. - Ta kontakt med lokale skoler for å informere om for eksempel stafetter og friidrettens dag. - Sørg for at klubben er linket opp til kommunens hjemmesider, dette kan bla være viktig for å treffe nye tilflyttede. Bruk av hjemmeside, epost og sms - Nyttige verktøy for å spre informasjon og gi oversikt - Det er svært viktig at en hjemmeside holdes oppdatert. - Klubben presenteres på en attraktiv og informativ måte. Eksempler på informasjon som kan legges ut: - Klubbens målsettinger, verdier og spilleregler. - Klubbens sponsorer. - Bilder fra aktiviteter. - Protokoller og informasjon fra styret. - Treningsprogrammer. - Terminliste og prioriterte stevner. - Egne arrangementer. - Dugnader. I tillegg kan påminnelser og annen informasjon sendes via epost og sms, gjerne med henvisning til hjemmesiden. 18

19 Uttalelser fra idrettsorganisasjonen Klubbene er norsk friidretts viktigste ressurs. Uten aktive klubber blir det ikke rekruttert nye utøvere til vår idrett. For å være den dominerende individuelle idretten i sommerhalvåret må norsk friidrett ha friidrettsklubber i alle byer og bygder rundt omkring i hele landet. NFIF ønsker å sette klubbutvikling sentralt på dagsorden for å bidra til en positiv utvikling av klubbene. Forhåpentligvis kan denne håndboken være et bidrag i dette arbeidet. Kjetil Hildeskor Generalsekretær Norges Fri-idrettsforbund 19

20 Best miljø gir best friidrett eksempler fra to klubber IL Tyrving er en tradisjonsrik klubb i norsk friidrett som har opplevd en svært positivt utvikling de senere årene. I Tyrving legger vi vekt på at «best miljø gir best fri idrett». I vårt arbeid har vi vektlagt følgende momenter: Entusiasme - vi ønsker å gi tilbud til ALLE som ønsker å prøve friidrett Positivitet - møt nye (og selvsagt også eldre) utøvere med et smil - velkommen til oss! Treningsorganisering - allsidighet, innom minst to øvelsesgrupper pr trening, kvalifiserte trenere (idrettslig og menneskelig) Ressurspersoner/ildsjeler helt avgjørende for klubben. Ryddighet - i forhold til informasjon, betaling, stevnepåmelding Stevner - sammen under Tyrvingseilet! Klubbtøy - skaper identitet, samhold, gjenkjennelse Sosialt - målet er minst en sosial «happening» hvert halvår, fellesturer til bl.a. Bamselekene Gøy - Vi ønsker at det skal være gøy å være med på våre friidrettstreninger uansett om man er med kortere eller lengre tid, skal det være en positiv opplevelse! Jægervatnet IL har oppnådd en total omvelting i løpet av få år. «Alle lag er nødt til å ha ildsjeler, pådrivere, for å få ting til», sier Kjell-Ivar Robertsen som er leder i klubben. «Høsten 2004 ble vi en NCC-klubb. Dette førte til en oppsving i laget, som nesten ingen ende vil ta», forteller han. Fra å ha slitt med dårlige forhold og økonomi, er laget nå preget av stort engasjement og støtte fra foreldre og andre ildsjeler. Arbeidet med NCC-klubben startet med et planleggingsmøte som beskrives som en kjempemyldring. Resultatet har blitt idretts samlinger for barna, dommerkurs, trenerkurs; alt med stor oppslutning. Jægervatnet arrangerte samling for NCC-klubben fra Troms med trening, padling og klatring. Laget har også et samarbeid med den lokale ungdomsskolen, resultatet er flere unger på banen. Barnetallet i gruppa er tredoblet, det samme gjelder det totale medlemstallet. Den økonomiske støtten er brukt til utstyr, kursing og arrangementer. Det er skapt et ivrig miljø rundt den lokale fridretten, og mange deler på viktige oppgaver. Jægervatnets leder fremhever den store sosiale gevinsten som motiverende faktor og som en positiv faktor i nærmiljøet. 20

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Temakveld: Ungdomsidrett

Temakveld: Ungdomsidrett Temakveld: Ungdomsidrett Kathrine Godager & Linda Jacobsen Breddeidrettsavdelingen, NIF Side 2 https://www.ungdomsløftet.no /Idrettsgrener/formelen-former-effektive-svommetak/ Side 3 Tips til gjennomføring

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Strategiplan. IL Aasguten. Respekt Samhold Trivsel Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Strategiplan. IL Aasguten

Strategiplan. IL Aasguten Strategiplan IL Aasguten 2012 2015 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Innledning... 2 3. Visjon... 2 4. Om IL Aasguten... 2 5. Verdigrunnlag... 2 6. Målsettinger... 3 6.1. Sportslige mål... 3 6.2. Organisatoriske

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi!

Bjugn/Ørland skøyteklubb. Her er vi! Bjugn/Ørland skøyteklubb Her er vi! Heftets formål Klubbens verdier og retningslinjer Bjugn/ Ørland skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for mennesker

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL

INKLUDERING - TRYGGHET - KLUBBSTOLTHET VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RAUMNES & ÅRNES IL 2016 2021 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 3 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Forelesning og gruppearbeid

Forelesning og gruppearbeid AGENDA 09.00-09.15 Åpning 09.15-09.45 Bli kjent 09.55-11.15 Klubb - drift og utvikling Forelesning og gruppearbeid 11.30-13.00 Nicolas Lemyhre 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.00 Stupmiljø i Norge- sammen er

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer