Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof sokninger GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE Vi er godt i gang med året 2012 og jeg håper det vil bli et positivt og innholdsrikt år. Det som er veldig positivt er byggeaktiviteten i sentrum. At det svinger en svær byggekran viser nå at det er virkelighet og at vi får lenge etterlengtede leiligheter i Hof sentrum. Det er en god start på at vi blir flere innbyggere i Hof noe som igjen fører til at det blir flere å dele bl.a. kommunale avgifter på. Etter at flere nå har koblet seg på det offentlige vann- og avløpsnett (bl.a. i Eidsfoss) vil avgiften i 2012 gå ned med ca. 20%. Dette fører til en reduksjon på ca. kr på en enebolig avhengig av forbruk. Budsjettet for øvrig var det mye enighet om og det ble Helse og Omsorg som kom best ut, men alle politikere hadde ønsket at vi hadde flere penger til mange gode formål. Men det er med kommunen som med oss sjøl vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. I skrivende stund er det en glatt og slapsete vinter med mye vær. Hof kommune hadde en beredskapsøvelse i nov. hvor det var lagt inn ekstremvær med bortfall av strøm og tele. Det ga oss en del aha-opplevelser om hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av strømmen. Vi får ikke vann vi kan ikke gå på do vi fryser (alle har ikke vedfyring) vi får ikke ringt (verken med mobil eller fasttlf.) vi kan ikke sende e-post vi får ikke handlet mat o.s.v. Undertegnede ønsker derfor en oversikt over hvem som har hva av forskjellig utstyr som kan være til hjelp ved en eventuell virkelighet. Se vedlegg om hva vi ønsker svar på lenger bak i Hof-Nytt. Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Nord-Jarlsberg kulturskole Ønsker kandidater til drømmestipendet 2012 Se Send e-post til: Innen 8.februer 2012 Spørsmål: Bibliotekuka 2012 I uke 7 arrangeres Bibliotekuka i Vestfold, og det vil foregå mye spennende i bibliotekene rundt om i fylket. I Hof folkebibliotek kan du oppleve følgende: Tirsdag 14. februar kl 10.30: Eventyrstund med Julie Vega Dahl. Forrykende forteller; bare å glede seg! Passer for barn i alderen 3-6 år. Torsdag 16. februar kl : Vikinger i krig med Kim Hjardar Foredrag rundt tema fra den utrolig gode og spennende boka som kom ut i fjor. Begge arrangementene er gratis! Hele uka har vi lånelotteri! For hver bok du låner får du et lodd og blir med i trekningen av fine premier. (Trekning etter at Bibliotekuka er over). Side 3

4 Sandbøtter til eldre Er det glatt i gårdsplassen din? Trenger du en bøtte med strøsand? Eller har du en bøtte som trengs fylles opp? Hof Lions står til tjeneste! Kontakt Knut J. Johnsen på telefon Folkehelsegruppa i Hof sender varm takk til Hof Lions som har overtatt arbeidet med sandbøtter - både distribusjon, kostnaden med innkjøp av bøtter - og å fylle bøttene med sand. Mental helse i Hof og Holmestrand Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig pyskisk helse. Visjonen er at alle mennesker skal ha mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring. Mental helse har mange forskjellige tjenester - bl.a.: - en døgnåpen hjelpetelefon nett-tjenesten Gå inn på for mer informasjon. Mental helse har en lokalavdeling i Hof og Holmestrand. De arrangerer turer, julebord, kaffegruppe mv. Leder av foreningen er Nina Hordenes, tlf Ønsker du melde deg inn? Velkommen til å ta kontakt. Side 4

5 UKM Påmeldingen er igang! Du kan delta med alle typer kulturinnslag; sang, dans, spille instrumenter, teater, litteratur, kunst osv osv. Arrangementet er på Bakkenteigen 11. mars Støttekontakter I Hof kommune er det til enhver tid mennesker i alle aldre som av ulike årsaker kan ha behov for støttekontakt. Akkurat nå trenger vi støttekontakt, helst menn, til ungdom og deres fritidsaktiviteter. En viktig forutsetning for å bli engasjert som støttekontakt, er at du er interessert i arbeid med mennesker. Jobben lønnes etter gjeldende satser. Søkere må være fylt 20 år. Det kreves politiattest. Kanskje akkurat DU er den vi søker etter? I så fall kan du sende en søknad til konsulent for funksjonshemmede, hjemmebasert omsorg, Hofslundvn. 5, 3090 Hof, eller som e-post til Eget søknadsskjema kan fås tilsendt eller utlevert ved henvendelse til Helse og omsorg. Tlf.nr hit er Vår kontaktperson er Hege Skalstad Olssen. Side 5

6 Tilskudd til kulturformål - oversikt - samt, noen kommentarer. 1. Mer detaljert informasjon om krav til søknader og grunnlag for tilskudd, fås på kulturkontoret. 2. Regiserte foreninger har fått tilsendt retningslinjer og skjemaer. Disse finnes også på biblioteket ogkulturkontoret. 3. Idrettsforeninger søker direkte til Hof Idrettsråd, som har egne retningslinjer. 4. NB! Søknader om kommunalt tilskudd/medvirkning til større tiltak eller investeringer, må planlegges i god tid. Disse sendes kulturkontoret innen 1. april, slik at de eventuelt kan vurderes i økonomiplan og budsjett for neste år. NB! Ordningen «leietilskudd» kan bli borte. Se annen annonsering / informasjon. Side 6

7 Mai Britt Roligheten Ruud - Ny helsesøster i Hof Mai Britt er vokst opp i Lågendalen, og bor nå på en gård mellom Larvik og Sandefjord. Har skog, leier bort jord og har sauer på beite om sommeren. Mai Britt er gift, har 5 barn i alderen 9-17 år, og mye av hennes fritid går med til oppfølgingen av dem. Hun liker ellers å gå på turer i skog og mark, og tar gjerne en topptur om anledningen byr seg. Mai Britt var ferdig utdannet sykepleier i 1990, og har i tillegg en ett-årig utdannelse i administrasjon og ledelse. Helsesøsterutdanningen gjennomførte hun ved Høyskolen i Akerhus i Hennes yrkespraksis er variert; sykehjem, hjemmesykepleie, poliklinisk og med hovedtyngde av erfaring fra sykehus. Og nå er hun helsesøster hos oss. Hun syns Hof fremstår som en spennende kommune, som åpenbart er i stadig utvikling, og hun gleder seg til å ta fatt på jobben som helsesøster. Ta godt imot henne. Samtidig vil vi takke Jorunn Lerfaldet for hennes flotte innsats i 36 år som helsesøster, og ønsker henne lykke til i pensjonisttilværelsen. Side 7

8 Nytt tjenestetilbud i Hof kommune Hof kommune har fra opprettet et nytt tilbud innen Helse- og omsorg, bestående av 8 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Omsorgsboligene ligger tilknyttet Veset boog aktivitetsenter og betjenes av hjemmesykepleien. Boligene er tilpasset og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Boligen er ingen institusjon, men beboerens eget hjem. Den er utformet som en enhet i bofellesskap med fellesarealer. Boligene har døgnbemanning. Målsetting for tilrettelagte boliger: Hof kommune bidrar til å etablere boliger i trygge omgivelser for innbyggere som pga sin funksjonsvikt, ikke lenger kan bo sitt opprinnelige hjem. Boligen er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne være mest mulig selvhjulpen. Bruker skal opprettholde eller bedre sin funksjon i dagliglivets gjøremål. Hvem kan søke om bolig i døgnbemannende omsorgsboliger: Hof Kommune har et begrenset antall døgnbemannede omsorgsboliger og vedtak om tildeling skjer etter en behovsprøving. Et eller flere av følgende kriterier må være tilstede: Brukere må være i behov av døgnkontinuerlig tilsyn/hjelp av helsepersonell. Brukere kan ikke bo hjemme med tilrettelagte tjenester. Muligheter for hjelpetiltak og utbedringer/tilpassning av egen bolig skal være vurdert. Søkeren må kunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligene. Husleie: kr.7250,-/mnd( inkl. strøm)bostøtte kan søkes gjennom Husbanken. Sevicepakke (er frivillig): kr.3000,-/mnd. (innehold:3 hovedmåltider, mellommåltid, vask av tøy, leie av lintøy og renhold) Søknadsskjema hentes på Hof kommunes nettside eller mottas ved henvendelse til konsulent Inger Lise Nordby tlf Ønskes nærmere opplysninger, vennligst kontakt Helle Nygård, Enhetsleder hjemmebaserte tjenester, tlf / Side 8

9 Folkehelsetema for 2012: Fysisk aktivitet i alle aldre I ny lov om folkehelse har kommunen bl.a. ansvar for å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse... et virkemiddel for å imøtekomme lovens krav - er fysisk aktivitet. Hva gjør vi Hof? Barnehagen har stort fokus på fysisk aktivitet, gjennom turer, skileik, skøyter, bruk av hallen osv. SFO er også på tur, samt at det planlegges bruk av Hof-hallen til aktivitet. Det er også kjøpt inn utstyr til aktivieteter ute i skolegården. Skolen har også mye aktivitet for elevene. Nå har snøen kommet, da er det stor aktivitet i skiløyper og akebakke. Det er også etablert skøytebane ved skolen - denne kan brukes av hele bygda på kvelder og helger! Det er også kjøpt inn et depot med utstyr til skole og barnehage, som er til utlån for de som ikke har utstyr selv. I samarbeid med Hof treningssenter har vi startet et trimtilbud til ungdom - med zumba på mandag og onsdag og spinning tirsdag og torsdag, alt rett etter skoletid. I tillegg blir det kjørt livsstilskurs i 2x3 mnd. Ved Veset er det trimtilbud for eldre, og det er også en gruppe som trener ved dagsenteret på HBA. Da mangler vi bare tilbud til «voksne» - og vi jobber i disse dager med å etablere en frisklivssentral. Her vil vi kunne tilby frisklivsresept - som bl.a. er et alternativ for de med livstilssykdommer. Vi kan også anbefale Hof treningssenter for voksne som vil komme i form! Saltilbud og styrketrening for alle! Idrettslagene våre har også flotte tilbud om aktivitet! Private initiativ som joggegruppe, toppturgruppe, dansetrening mv er også tilgjengelige! Her er det mye å velge i, og når vi også veit at vi i Norge statsitisk sett er en av landene som har kortest arbeidstid i Europa - ja - da er ikke tidsklemma heller et argument for ikke å komme seg i form i Hof! :-) Side 9

10 BEREDSKAPSUNDERSØKELSE I HOF KOMMUNE Hof Kommune har hatt en beredskapsøvelse hvor det var lagt inn ekstremvær med bortfall av strøm og tele. Det ga oss en del aha-opplevelser og vi ønsker derfor å få tilbakemelding på hvem som har hva og som kan være behjelpelig ved en eventuell virkelighet. Har noen følgende utstyr: Kryss av Strømaggregat.. Sikringsradio.. Jaktradio.. Traktor m/brøyteutstyr.. Reserve drivstoff (egen tank).. Snøscooter.. Beltevogn.. ATV 4 6 hjulinger.. Kun elektrisk oppvarming..

11 Kun elektrisk oppvarming.. Hof Kommune ønsker tilbakemelding på om du har eller har tilgang på noe av det som er listet opp. Melding kan sendes på e-post til eller på telefon fax eller du kan levere dette arket ferdig avkrysset med navn og adresse til Hof Kommune. Navn:.. Adresse:.. Tlf. og e-post. Med vennlig hilsen Ragnar Lindås ordfører

12 Barnehageplass i Hof kommune 2012/2013 Følgende barnehager skal foreta opptak av barn for barnehageåret 2012/2013 fra august Alder: Åpningstid: Hof barnehage, Hof (4 avd.) 0 6 6:30 17:00 Eidsfoss barnehage, Eidsfoss (2 avd.) 0 6 6:30 17:00 Rakkerungen private familiebarnehage, Grindavn :00 16:30 Espira Sundbyfoss barnehage, privat (5 avd.) 0 6 6:30 17:00 De som har plass, og ønsker å beholde denne, skal ikke sende inn søknad De som har plass, men ønsker å endre størrelse eller barnehage, må søke på ordinær måte. De som har plass, og ønsker å si fra seg denne, må melde skriftlig fra til rådmannskontoret om dette. Det sendes ett digitalt søknadsskjema for hvert barn. For å søke barnehageplass, eller gjøre endringer - gå inn på Hof kommunes hjemmeside under skjema, eller direkte til vårt søknadssenter https://e-skjema.no/hof Søknadsfrist: 1. mars Hof kommunes kulturpris Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette: , Gert Olav: Forslag med kort begrunnelse sendes innen 1. april d.å til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundveien 5, 3090 Hof. E-post: eller Side 12

13 Kommunale avgifter og gebyrer I henhold til forvaltningskovens 38 meddeles at Hof kommunestyre i møte har vedtatt kommunale avgifter og gebyrer for Dette gjelder for følgende: Veiavgift for kommunale vei, renovasjon, årsgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp, slamtømming, feieavgift. Behandlingsgebyr for byggemelding, ny/endret utslippstillatelse, delingssaker, tilsyn, kart- og oppmålingsforretninger og reguleringsplaner. Husleie kommunale boliger og lokaler Barnehagene Sats for egenbetaling Hof skole SFO Sats for egenbetaling Hof kulturskole-sats for egenbetaling Hjemmehjelpstjenester og trygghetsalarm Virkningsdato Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse resepsjonen Hof herredshus, Hofslundvn.5 tlf eller Hof kommune hjemmeside - www. Hof.kommune.no Miljøtipset Etterisolering i boligen vil gi bedre komfort og energiøkonomi, og heve den miljømessige og energimessige standarden flere hakk. Følgende tiltak gir best effekt i forhold til investeringen: Etterisolering av kalde loft. Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I bolig uten oppvarmet kjeller er god isolasjon av gulvet nødvendig for å unngå kalde gulv. Veggisolering i sammenheng med oppussing eller rehabilitering. lnnblåsing av mineralull i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i hulmurer. Les mer på enova.no Side 13

14 Kommunedelplan for kulturanlegg er under revidering Planen omfatter alle bygg og anlegg til kultur- og fritidsvirksomhet,som planlegges av det offentlige eller private. Det kan være ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg til friluftliv og kulturlokaler. Vi ber om at alle som er berørt av planen med handlingsprogram, gjennomgår denne. Dette må oppdateres: o tekstdelen revideres og oppdateres o gjennomførte og eventuelle uaktuelle anlegg tas ut o evnt. nye planer om anlegg meldes inn med begrunnelse om behov Oppdatert anleggsplan m/handlingsprogram er nødvendig grunnlag for innspill til kommunens behandling av økonomiplan og en forutsetning for søknader om spillemidler. Forslag om evnt. økonomisk medvirkning fra kommunen må innarbeides i handlingsprogrammet. Gjeldende handlingsprogram sendes alle berørte foreninger, og finnes på kommunens hjemmeside. Dessuten er den utlagt på biblioteket og kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, E-post: Innspill og forslag sendes innen til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundv. 5, 3090 Hof. Fast leie av kommunale lokaler 2012 / 13 søknadsfrist Søknad om fast leie av kommunale anlegg / lokaler for skoleåret 2012 / 13, skjer skriftlig til resepsjonen innen 1. mai 2012: Hof kommune, resepsjonen, Hofslundveien 5, 3090 Hof eller Epost: Tlf.: Resepsjonen administrerer utleie av: Hofhallen, Voldshagan idrettsbygg, Torstad og Hof kulturhus. Side 14

15 Nytt program for våren følg med! Drammen teater 16. april 2012 kl To tenorer og en te` har vært preget av løs snipp, god kontakt med publikum samt fremførelser av høy kunstnerisk kvalitet. Konserter med disse gutta fremkaller både tårer og latter, gåsehud og glede - noe både publikum og anmeldere har vært skjønt enige om. Få billetter - meld deg på til Det blir også flere konserter/forestillinger på Veset. Disse er åpne for alle - og fri inngang. Alle er hjertelig velkommen! Følg med når programmet kommer - det legges ut på hjemmesiden vår, deles ut på pensjonsitmøter/torstad/biblioteket/legekontoret mv. ta gjerne kontakt med Mette på kultur - så kan vi sende det til dere også! Nord-Jarlsberg kulturskole - vårforestilling 2012 Hof, Re og Holmestrand kulturskole har fått nytt navn og denne våren vil våre dyktige elever og lærere i Nord-Jarlsberg kulturskole sette opp en forestilling hvor vi følger Askeladden på hans ferd gjennom ukjent farvann. Kanskje ender han opp med prinsessa og hele Nord-Jarlsberg rike tilslutt! Askeladden opplever mye rart og spennende og du vil få se mange av kulturskolens elever spille, synge og danse. Manus er skrevet av vår fløytelærer i Re, Vigdis Fasting, og det er bearbeidet av våre lærere. Vi gleder oss til å vise dere forestillingen og håper å se dere lørdag 21. april i Biorama, Holmestrand. Wenche Helgesen Kulturskolekonsulent Side 15

16 Mål radon i din bolig! Forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft. Kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern i Vestfold anbefaler alle som har bolig i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Miljørettet helsevern tilbyr i samarbeid med Radonlab, radonmålinger til en gunstig pris, dvs 100 kr per målebrikke. Frakt kommer i tillegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. For bestilling og informasjon, kontakt Radonlab på eller på tlf For mer informasjon, se vår hjemmeside: Side 16

17 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad Rønnebergveien Snart klar for 2.gangsbehandling. Detaljplan er klar. Engrønningen Planforslag med adkomst via Kaarbyveien var til offentlig ettersyn Det arbeides nå med adkomst via Bjørkliveien, etter nytt varsel om oppstart Veset (vei og nytt boligområde) Varsel om oppstart av planarbeid Arkeologisk registrering er utført, noen funn. Videre utredninger krever budsjettmidler. Kaarby 4 Det arbeides mot 2.gangsbehandling. Arkeologisk registrering utført august 2011 uten funn. NVE har innsigelse. Overvannsutredning var ferdig i desember, planen må endres. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) En viktig plan for Vestfolds utvikling utformes av Fylkeskommunen i samarbeid med blant andre kommunene. Mål, strategier og retningslinjer er nå til høring med frist 27. april. 3K lager felles uttalelse som behandles politisk i kommunene. For hver kommune arbeides det også med plankart for langsiktige utbyggingsgrenser, høring kommer senere. 3K samarbeider også om dette. Alle dokumenter er tilgjengelige på under regionalutvikling. Planlegger Laila Sagerøy Side 17

18 BODY BEAT Tirsdag 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5 OG 22/5 på Hallen i Eidsfoss fra kl Pris for 7 ganger: 700,- Drop-in: KR. 120,- Bevegelse til musikk, kroppsbevissthetsøvelser, avspenningsøvelser. Ta med liggeunderlag, to puter og teppe til avspenningen Ledet av danse og bevegelsesterapeut/spesialpedagog: Christina Borge For ytterligere informasjon ring: , eller Strikkekafe På Granly i Vassås onsdag 7. mars kl Butikken Motepinnen viser fram nye modeller og påskepynt og har med seg forskjellig garn, oppskrifter og pinner for salg. Ta med eget strikketøy og bytte ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig kveld. Alle velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Hof Historielags årsmøte torsdag 29.mars på personalrommet på Hof skole kl Årsmøtesaker - årsberetning, regnskap og valg. Fra kl kaffe og kaker. Utlodning. Kveldens tema/underholdning er antikviteter og snurrepiperier ved Oddbjørn Leirvik, samler og pensjonert journalist fra Drammen. Alle er hjertelig velkommen! Side 18

19 Kulturkalender: Folkesession of the year 2012 Hallen Eidsfoss Kl Arr: Eidsfoss musikkforening - det er Tapaskveld på Eidsfos Kro også denne kvelden! Eventyrstund med Julie Vega Dahl Kl Arr: Hof folkebibliotek Vikinger i Krig med Kim Hjardar Kl Arr: Hof folkebibliotek Stikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet Hof kultursal JADEPRINSESSEN m/dramaelever UKM på Bakkenteigen Hof kultursal: CORALINE m/dramaelever Hof kultursal: MÅNEMAGNETEN m/dramaelever Årsmøte med tema på Hof skole Kl Arr: Hof historielag Drammen teater - To tenorer og en te` DKSS-arr Kulturskolen: "Askeladden og de gode hjelperne" Kl Biorama i Holmestrand. Har du lyst til å prøve noe nytt, sosialt og moro?? Da er kanskje innebandy noe for deg!! Vi er en gjeng jenter/damer som samles hver tirsdag kl i Hof-hallen for en morsom treningsøkt! Aldersgrense er fra 16 år og oppover Kontaktperson er: Christine Helgerud epost: Side 19

20 HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Side 20 Nytt navn på kulturskolen: Nord-Jarlsberg kulturskole Vi finner bakgrunnen til navnet Nord-Jarlsberg ved å gå helt tilbake til 1600-tallet. Da omfattet Jarlsberg Grevskap blant annet herredene Våle, Holmestrand og Hof. I 1922 ble navnet forandret til Nord-Jarlsberg sorenskriveri. Navnet Nord-Jarlsberg benyttes allerede av flere offentlige virksomheter. Når kulturskolen vår nå har fått nytt navn så er det vårt ønske at skolen skal oppleves som en helhetlig skole hvor undervisningen foregår i de tre kommune Re, Holmestrand og Hof. Vi sender med dette en hilsen til alle våre tidligere, nåværende- og kommende elever fra oss i Nord-Jarlsberg kulturskole. Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Fritidsaktiviteter i Fridalen området

Fritidsaktiviteter i Fridalen området Fritidsaktiviteter i Fridalen området Bli med på Brann Fotballfritid Trening: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 14.00-16.00 ved Brann Stadion. Hvem: Først og fremst for gutter og jenter i 5. til 7.

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede. Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede. Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne Retningslinjer for personer med nedsatt funksjonsevne 1 Innholdsfortegnelse LEDSAGERBEVIS FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE... 3 1. Formål og målgruppe... 3 2. Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemmende

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER 1 Harstad Kulturskole har mange ulike tilbud for barn og unge (0-25 år) innen musikk, dans, teater og tegning/maling.

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013.

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 09 1 2 3 4 Samling: Ann Karin Samling: Ann Karin Samling: Trond Samling: Trond Turdag: kl 10 Varm mat: Tomatsuppe 7 Kulturskole

Detaljer

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

* * * * * * * * * Kalenderen: Tirsdag 4. des Torsdag 6. des Onsdag 19. des Torsdag 20. des

* * * * * * * * * Kalenderen: Tirsdag 4. des Torsdag 6. des Onsdag 19. des Torsdag 20. des Barnehagen på side to Kalenderen: Tirsdag 4. des Torsdag 6. des Onsdag 19. des Torsdag 20. des 30. november 2012 Styremøte FAU-møte kl 19-21. Se side tre Julespill på kvelden, kl 18.30 for familie og venner,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 2.MAI er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Skrevet og utarbeidet av Askøy folkebibliotek v/irene Hantveit Kilde Sitat; bank, bank, bank på. Fra boken; Banke på av Anna-Clara Tidholm.

Skrevet og utarbeidet av Askøy folkebibliotek v/irene Hantveit Kilde Sitat; bank, bank, bank på. Fra boken; Banke på av Anna-Clara Tidholm. Les for meg! Mauren Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup. Skrevet og utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2011 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer