Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof sokninger GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE Vi er godt i gang med året 2012 og jeg håper det vil bli et positivt og innholdsrikt år. Det som er veldig positivt er byggeaktiviteten i sentrum. At det svinger en svær byggekran viser nå at det er virkelighet og at vi får lenge etterlengtede leiligheter i Hof sentrum. Det er en god start på at vi blir flere innbyggere i Hof noe som igjen fører til at det blir flere å dele bl.a. kommunale avgifter på. Etter at flere nå har koblet seg på det offentlige vann- og avløpsnett (bl.a. i Eidsfoss) vil avgiften i 2012 gå ned med ca. 20%. Dette fører til en reduksjon på ca. kr på en enebolig avhengig av forbruk. Budsjettet for øvrig var det mye enighet om og det ble Helse og Omsorg som kom best ut, men alle politikere hadde ønsket at vi hadde flere penger til mange gode formål. Men det er med kommunen som med oss sjøl vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. I skrivende stund er det en glatt og slapsete vinter med mye vær. Hof kommune hadde en beredskapsøvelse i nov. hvor det var lagt inn ekstremvær med bortfall av strøm og tele. Det ga oss en del aha-opplevelser om hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av strømmen. Vi får ikke vann vi kan ikke gå på do vi fryser (alle har ikke vedfyring) vi får ikke ringt (verken med mobil eller fasttlf.) vi kan ikke sende e-post vi får ikke handlet mat o.s.v. Undertegnede ønsker derfor en oversikt over hvem som har hva av forskjellig utstyr som kan være til hjelp ved en eventuell virkelighet. Se vedlegg om hva vi ønsker svar på lenger bak i Hof-Nytt. Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Nord-Jarlsberg kulturskole Ønsker kandidater til drømmestipendet 2012 Se Send e-post til: Innen 8.februer 2012 Spørsmål: Bibliotekuka 2012 I uke 7 arrangeres Bibliotekuka i Vestfold, og det vil foregå mye spennende i bibliotekene rundt om i fylket. I Hof folkebibliotek kan du oppleve følgende: Tirsdag 14. februar kl 10.30: Eventyrstund med Julie Vega Dahl. Forrykende forteller; bare å glede seg! Passer for barn i alderen 3-6 år. Torsdag 16. februar kl : Vikinger i krig med Kim Hjardar Foredrag rundt tema fra den utrolig gode og spennende boka som kom ut i fjor. Begge arrangementene er gratis! Hele uka har vi lånelotteri! For hver bok du låner får du et lodd og blir med i trekningen av fine premier. (Trekning etter at Bibliotekuka er over). Side 3

4 Sandbøtter til eldre Er det glatt i gårdsplassen din? Trenger du en bøtte med strøsand? Eller har du en bøtte som trengs fylles opp? Hof Lions står til tjeneste! Kontakt Knut J. Johnsen på telefon Folkehelsegruppa i Hof sender varm takk til Hof Lions som har overtatt arbeidet med sandbøtter - både distribusjon, kostnaden med innkjøp av bøtter - og å fylle bøttene med sand. Mental helse i Hof og Holmestrand Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig pyskisk helse. Visjonen er at alle mennesker skal ha mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring. Mental helse har mange forskjellige tjenester - bl.a.: - en døgnåpen hjelpetelefon nett-tjenesten Gå inn på for mer informasjon. Mental helse har en lokalavdeling i Hof og Holmestrand. De arrangerer turer, julebord, kaffegruppe mv. Leder av foreningen er Nina Hordenes, tlf Ønsker du melde deg inn? Velkommen til å ta kontakt. Side 4

5 UKM Påmeldingen er igang! Du kan delta med alle typer kulturinnslag; sang, dans, spille instrumenter, teater, litteratur, kunst osv osv. Arrangementet er på Bakkenteigen 11. mars Støttekontakter I Hof kommune er det til enhver tid mennesker i alle aldre som av ulike årsaker kan ha behov for støttekontakt. Akkurat nå trenger vi støttekontakt, helst menn, til ungdom og deres fritidsaktiviteter. En viktig forutsetning for å bli engasjert som støttekontakt, er at du er interessert i arbeid med mennesker. Jobben lønnes etter gjeldende satser. Søkere må være fylt 20 år. Det kreves politiattest. Kanskje akkurat DU er den vi søker etter? I så fall kan du sende en søknad til konsulent for funksjonshemmede, hjemmebasert omsorg, Hofslundvn. 5, 3090 Hof, eller som e-post til Eget søknadsskjema kan fås tilsendt eller utlevert ved henvendelse til Helse og omsorg. Tlf.nr hit er Vår kontaktperson er Hege Skalstad Olssen. Side 5

6 Tilskudd til kulturformål - oversikt - samt, noen kommentarer. 1. Mer detaljert informasjon om krav til søknader og grunnlag for tilskudd, fås på kulturkontoret. 2. Regiserte foreninger har fått tilsendt retningslinjer og skjemaer. Disse finnes også på biblioteket ogkulturkontoret. 3. Idrettsforeninger søker direkte til Hof Idrettsråd, som har egne retningslinjer. 4. NB! Søknader om kommunalt tilskudd/medvirkning til større tiltak eller investeringer, må planlegges i god tid. Disse sendes kulturkontoret innen 1. april, slik at de eventuelt kan vurderes i økonomiplan og budsjett for neste år. NB! Ordningen «leietilskudd» kan bli borte. Se annen annonsering / informasjon. Side 6

7 Mai Britt Roligheten Ruud - Ny helsesøster i Hof Mai Britt er vokst opp i Lågendalen, og bor nå på en gård mellom Larvik og Sandefjord. Har skog, leier bort jord og har sauer på beite om sommeren. Mai Britt er gift, har 5 barn i alderen 9-17 år, og mye av hennes fritid går med til oppfølgingen av dem. Hun liker ellers å gå på turer i skog og mark, og tar gjerne en topptur om anledningen byr seg. Mai Britt var ferdig utdannet sykepleier i 1990, og har i tillegg en ett-årig utdannelse i administrasjon og ledelse. Helsesøsterutdanningen gjennomførte hun ved Høyskolen i Akerhus i Hennes yrkespraksis er variert; sykehjem, hjemmesykepleie, poliklinisk og med hovedtyngde av erfaring fra sykehus. Og nå er hun helsesøster hos oss. Hun syns Hof fremstår som en spennende kommune, som åpenbart er i stadig utvikling, og hun gleder seg til å ta fatt på jobben som helsesøster. Ta godt imot henne. Samtidig vil vi takke Jorunn Lerfaldet for hennes flotte innsats i 36 år som helsesøster, og ønsker henne lykke til i pensjonisttilværelsen. Side 7

8 Nytt tjenestetilbud i Hof kommune Hof kommune har fra opprettet et nytt tilbud innen Helse- og omsorg, bestående av 8 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Omsorgsboligene ligger tilknyttet Veset boog aktivitetsenter og betjenes av hjemmesykepleien. Boligene er tilpasset og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Boligen er ingen institusjon, men beboerens eget hjem. Den er utformet som en enhet i bofellesskap med fellesarealer. Boligene har døgnbemanning. Målsetting for tilrettelagte boliger: Hof kommune bidrar til å etablere boliger i trygge omgivelser for innbyggere som pga sin funksjonsvikt, ikke lenger kan bo sitt opprinnelige hjem. Boligen er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne være mest mulig selvhjulpen. Bruker skal opprettholde eller bedre sin funksjon i dagliglivets gjøremål. Hvem kan søke om bolig i døgnbemannende omsorgsboliger: Hof Kommune har et begrenset antall døgnbemannede omsorgsboliger og vedtak om tildeling skjer etter en behovsprøving. Et eller flere av følgende kriterier må være tilstede: Brukere må være i behov av døgnkontinuerlig tilsyn/hjelp av helsepersonell. Brukere kan ikke bo hjemme med tilrettelagte tjenester. Muligheter for hjelpetiltak og utbedringer/tilpassning av egen bolig skal være vurdert. Søkeren må kunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligene. Husleie: kr.7250,-/mnd( inkl. strøm)bostøtte kan søkes gjennom Husbanken. Sevicepakke (er frivillig): kr.3000,-/mnd. (innehold:3 hovedmåltider, mellommåltid, vask av tøy, leie av lintøy og renhold) Søknadsskjema hentes på Hof kommunes nettside eller mottas ved henvendelse til konsulent Inger Lise Nordby tlf Ønskes nærmere opplysninger, vennligst kontakt Helle Nygård, Enhetsleder hjemmebaserte tjenester, tlf / Side 8

9 Folkehelsetema for 2012: Fysisk aktivitet i alle aldre I ny lov om folkehelse har kommunen bl.a. ansvar for å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse... et virkemiddel for å imøtekomme lovens krav - er fysisk aktivitet. Hva gjør vi Hof? Barnehagen har stort fokus på fysisk aktivitet, gjennom turer, skileik, skøyter, bruk av hallen osv. SFO er også på tur, samt at det planlegges bruk av Hof-hallen til aktivitet. Det er også kjøpt inn utstyr til aktivieteter ute i skolegården. Skolen har også mye aktivitet for elevene. Nå har snøen kommet, da er det stor aktivitet i skiløyper og akebakke. Det er også etablert skøytebane ved skolen - denne kan brukes av hele bygda på kvelder og helger! Det er også kjøpt inn et depot med utstyr til skole og barnehage, som er til utlån for de som ikke har utstyr selv. I samarbeid med Hof treningssenter har vi startet et trimtilbud til ungdom - med zumba på mandag og onsdag og spinning tirsdag og torsdag, alt rett etter skoletid. I tillegg blir det kjørt livsstilskurs i 2x3 mnd. Ved Veset er det trimtilbud for eldre, og det er også en gruppe som trener ved dagsenteret på HBA. Da mangler vi bare tilbud til «voksne» - og vi jobber i disse dager med å etablere en frisklivssentral. Her vil vi kunne tilby frisklivsresept - som bl.a. er et alternativ for de med livstilssykdommer. Vi kan også anbefale Hof treningssenter for voksne som vil komme i form! Saltilbud og styrketrening for alle! Idrettslagene våre har også flotte tilbud om aktivitet! Private initiativ som joggegruppe, toppturgruppe, dansetrening mv er også tilgjengelige! Her er det mye å velge i, og når vi også veit at vi i Norge statsitisk sett er en av landene som har kortest arbeidstid i Europa - ja - da er ikke tidsklemma heller et argument for ikke å komme seg i form i Hof! :-) Side 9

10 BEREDSKAPSUNDERSØKELSE I HOF KOMMUNE Hof Kommune har hatt en beredskapsøvelse hvor det var lagt inn ekstremvær med bortfall av strøm og tele. Det ga oss en del aha-opplevelser og vi ønsker derfor å få tilbakemelding på hvem som har hva og som kan være behjelpelig ved en eventuell virkelighet. Har noen følgende utstyr: Kryss av Strømaggregat.. Sikringsradio.. Jaktradio.. Traktor m/brøyteutstyr.. Reserve drivstoff (egen tank).. Snøscooter.. Beltevogn.. ATV 4 6 hjulinger.. Kun elektrisk oppvarming..

11 Kun elektrisk oppvarming.. Hof Kommune ønsker tilbakemelding på om du har eller har tilgang på noe av det som er listet opp. Melding kan sendes på e-post til eller på telefon fax eller du kan levere dette arket ferdig avkrysset med navn og adresse til Hof Kommune. Navn:.. Adresse:.. Tlf. og e-post. Med vennlig hilsen Ragnar Lindås ordfører

12 Barnehageplass i Hof kommune 2012/2013 Følgende barnehager skal foreta opptak av barn for barnehageåret 2012/2013 fra august Alder: Åpningstid: Hof barnehage, Hof (4 avd.) 0 6 6:30 17:00 Eidsfoss barnehage, Eidsfoss (2 avd.) 0 6 6:30 17:00 Rakkerungen private familiebarnehage, Grindavn :00 16:30 Espira Sundbyfoss barnehage, privat (5 avd.) 0 6 6:30 17:00 De som har plass, og ønsker å beholde denne, skal ikke sende inn søknad De som har plass, men ønsker å endre størrelse eller barnehage, må søke på ordinær måte. De som har plass, og ønsker å si fra seg denne, må melde skriftlig fra til rådmannskontoret om dette. Det sendes ett digitalt søknadsskjema for hvert barn. For å søke barnehageplass, eller gjøre endringer - gå inn på Hof kommunes hjemmeside under skjema, eller direkte til vårt søknadssenter https://e-skjema.no/hof Søknadsfrist: 1. mars Hof kommunes kulturpris Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner for verdifull innsats innenfor kulturområdet. Alle har anledning til å foreslå kandidater. Ytterligere opplysninger: Mette: , Gert Olav: Forslag med kort begrunnelse sendes innen 1. april d.å til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundveien 5, 3090 Hof. E-post: eller Side 12

13 Kommunale avgifter og gebyrer I henhold til forvaltningskovens 38 meddeles at Hof kommunestyre i møte har vedtatt kommunale avgifter og gebyrer for Dette gjelder for følgende: Veiavgift for kommunale vei, renovasjon, årsgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp, slamtømming, feieavgift. Behandlingsgebyr for byggemelding, ny/endret utslippstillatelse, delingssaker, tilsyn, kart- og oppmålingsforretninger og reguleringsplaner. Husleie kommunale boliger og lokaler Barnehagene Sats for egenbetaling Hof skole SFO Sats for egenbetaling Hof kulturskole-sats for egenbetaling Hjemmehjelpstjenester og trygghetsalarm Virkningsdato Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse resepsjonen Hof herredshus, Hofslundvn.5 tlf eller Hof kommune hjemmeside - www. Hof.kommune.no Miljøtipset Etterisolering i boligen vil gi bedre komfort og energiøkonomi, og heve den miljømessige og energimessige standarden flere hakk. Følgende tiltak gir best effekt i forhold til investeringen: Etterisolering av kalde loft. Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I bolig uten oppvarmet kjeller er god isolasjon av gulvet nødvendig for å unngå kalde gulv. Veggisolering i sammenheng med oppussing eller rehabilitering. lnnblåsing av mineralull i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i hulmurer. Les mer på enova.no Side 13

14 Kommunedelplan for kulturanlegg er under revidering Planen omfatter alle bygg og anlegg til kultur- og fritidsvirksomhet,som planlegges av det offentlige eller private. Det kan være ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, anlegg til friluftliv og kulturlokaler. Vi ber om at alle som er berørt av planen med handlingsprogram, gjennomgår denne. Dette må oppdateres: o tekstdelen revideres og oppdateres o gjennomførte og eventuelle uaktuelle anlegg tas ut o evnt. nye planer om anlegg meldes inn med begrunnelse om behov Oppdatert anleggsplan m/handlingsprogram er nødvendig grunnlag for innspill til kommunens behandling av økonomiplan og en forutsetning for søknader om spillemidler. Forslag om evnt. økonomisk medvirkning fra kommunen må innarbeides i handlingsprogrammet. Gjeldende handlingsprogram sendes alle berørte foreninger, og finnes på kommunens hjemmeside. Dessuten er den utlagt på biblioteket og kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, E-post: Innspill og forslag sendes innen til: Hof kommune, kulturkontoret, Hofslundv. 5, 3090 Hof. Fast leie av kommunale lokaler 2012 / 13 søknadsfrist Søknad om fast leie av kommunale anlegg / lokaler for skoleåret 2012 / 13, skjer skriftlig til resepsjonen innen 1. mai 2012: Hof kommune, resepsjonen, Hofslundveien 5, 3090 Hof eller Epost: Tlf.: Resepsjonen administrerer utleie av: Hofhallen, Voldshagan idrettsbygg, Torstad og Hof kulturhus. Side 14

15 Nytt program for våren følg med! Drammen teater 16. april 2012 kl To tenorer og en te` har vært preget av løs snipp, god kontakt med publikum samt fremførelser av høy kunstnerisk kvalitet. Konserter med disse gutta fremkaller både tårer og latter, gåsehud og glede - noe både publikum og anmeldere har vært skjønt enige om. Få billetter - meld deg på til Det blir også flere konserter/forestillinger på Veset. Disse er åpne for alle - og fri inngang. Alle er hjertelig velkommen! Følg med når programmet kommer - det legges ut på hjemmesiden vår, deles ut på pensjonsitmøter/torstad/biblioteket/legekontoret mv. ta gjerne kontakt med Mette på kultur - så kan vi sende det til dere også! Nord-Jarlsberg kulturskole - vårforestilling 2012 Hof, Re og Holmestrand kulturskole har fått nytt navn og denne våren vil våre dyktige elever og lærere i Nord-Jarlsberg kulturskole sette opp en forestilling hvor vi følger Askeladden på hans ferd gjennom ukjent farvann. Kanskje ender han opp med prinsessa og hele Nord-Jarlsberg rike tilslutt! Askeladden opplever mye rart og spennende og du vil få se mange av kulturskolens elever spille, synge og danse. Manus er skrevet av vår fløytelærer i Re, Vigdis Fasting, og det er bearbeidet av våre lærere. Vi gleder oss til å vise dere forestillingen og håper å se dere lørdag 21. april i Biorama, Holmestrand. Wenche Helgesen Kulturskolekonsulent Side 15

16 Mål radon i din bolig! Forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft. Kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern i Vestfold anbefaler alle som har bolig i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Miljørettet helsevern tilbyr i samarbeid med Radonlab, radonmålinger til en gunstig pris, dvs 100 kr per målebrikke. Frakt kommer i tillegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. For bestilling og informasjon, kontakt Radonlab på eller på tlf For mer informasjon, se vår hjemmeside: Side 16

17 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad Rønnebergveien Snart klar for 2.gangsbehandling. Detaljplan er klar. Engrønningen Planforslag med adkomst via Kaarbyveien var til offentlig ettersyn Det arbeides nå med adkomst via Bjørkliveien, etter nytt varsel om oppstart Veset (vei og nytt boligområde) Varsel om oppstart av planarbeid Arkeologisk registrering er utført, noen funn. Videre utredninger krever budsjettmidler. Kaarby 4 Det arbeides mot 2.gangsbehandling. Arkeologisk registrering utført august 2011 uten funn. NVE har innsigelse. Overvannsutredning var ferdig i desember, planen må endres. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) En viktig plan for Vestfolds utvikling utformes av Fylkeskommunen i samarbeid med blant andre kommunene. Mål, strategier og retningslinjer er nå til høring med frist 27. april. 3K lager felles uttalelse som behandles politisk i kommunene. For hver kommune arbeides det også med plankart for langsiktige utbyggingsgrenser, høring kommer senere. 3K samarbeider også om dette. Alle dokumenter er tilgjengelige på under regionalutvikling. Planlegger Laila Sagerøy Side 17

18 BODY BEAT Tirsdag 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5 OG 22/5 på Hallen i Eidsfoss fra kl Pris for 7 ganger: 700,- Drop-in: KR. 120,- Bevegelse til musikk, kroppsbevissthetsøvelser, avspenningsøvelser. Ta med liggeunderlag, to puter og teppe til avspenningen Ledet av danse og bevegelsesterapeut/spesialpedagog: Christina Borge For ytterligere informasjon ring: , eller Strikkekafe På Granly i Vassås onsdag 7. mars kl Butikken Motepinnen viser fram nye modeller og påskepynt og har med seg forskjellig garn, oppskrifter og pinner for salg. Ta med eget strikketøy og bytte ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig kveld. Alle velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Hof Historielags årsmøte torsdag 29.mars på personalrommet på Hof skole kl Årsmøtesaker - årsberetning, regnskap og valg. Fra kl kaffe og kaker. Utlodning. Kveldens tema/underholdning er antikviteter og snurrepiperier ved Oddbjørn Leirvik, samler og pensjonert journalist fra Drammen. Alle er hjertelig velkommen! Side 18

19 Kulturkalender: Folkesession of the year 2012 Hallen Eidsfoss Kl Arr: Eidsfoss musikkforening - det er Tapaskveld på Eidsfos Kro også denne kvelden! Eventyrstund med Julie Vega Dahl Kl Arr: Hof folkebibliotek Vikinger i Krig med Kim Hjardar Kl Arr: Hof folkebibliotek Stikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet Hof kultursal JADEPRINSESSEN m/dramaelever UKM på Bakkenteigen Hof kultursal: CORALINE m/dramaelever Hof kultursal: MÅNEMAGNETEN m/dramaelever Årsmøte med tema på Hof skole Kl Arr: Hof historielag Drammen teater - To tenorer og en te` DKSS-arr Kulturskolen: "Askeladden og de gode hjelperne" Kl Biorama i Holmestrand. Har du lyst til å prøve noe nytt, sosialt og moro?? Da er kanskje innebandy noe for deg!! Vi er en gjeng jenter/damer som samles hver tirsdag kl i Hof-hallen for en morsom treningsøkt! Aldersgrense er fra 16 år og oppover Kontaktperson er: Christine Helgerud epost: Side 19

20 HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Side 20 Nytt navn på kulturskolen: Nord-Jarlsberg kulturskole Vi finner bakgrunnen til navnet Nord-Jarlsberg ved å gå helt tilbake til 1600-tallet. Da omfattet Jarlsberg Grevskap blant annet herredene Våle, Holmestrand og Hof. I 1922 ble navnet forandret til Nord-Jarlsberg sorenskriveri. Navnet Nord-Jarlsberg benyttes allerede av flere offentlige virksomheter. Når kulturskolen vår nå har fått nytt navn så er det vårt ønske at skolen skal oppleves som en helhetlig skole hvor undervisningen foregår i de tre kommune Re, Holmestrand og Hof. Vi sender med dette en hilsen til alle våre tidligere, nåværende- og kommende elever fra oss i Nord-Jarlsberg kulturskole. Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

RØMSJINGEN Mars 2011

RØMSJINGEN Mars 2011 RØMSJINGEN Mars 2011 ÅPNINGSTIDER : Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag 17.00-20.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag 12.00-18.00 Fysioterapien 98 26 76 28 Alle

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

På tur til Røros. Rennebu-dressene har kommet! Nå har vi alle størrelser. Velkommen innom. Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.

På tur til Røros. Rennebu-dressene har kommet! Nå har vi alle størrelser. Velkommen innom. Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2009, 26. febr Årg. 32 På tur til Røros Jorunn Ramsem og hesten Jamte kjørte til Rørosmartnan i forrige uke. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer