Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum"

Transkript

1 Connect 2.0 og PsyConnect: Samhandling med pasienten i sentrum Deede Gammon, forsker SPS/OUS og NST/UNN Nan Kirsti Holmenes, Connect 2.0 bruker Balsfjord kommune Anne Karin Sjøthun, Connect 2.0 bruker Balsfjord kommune Karin Sørli, Prosjektkoordinator Balsfjord kommune

2 Utvikler, forsker på og implementerer verktøy og metoder for å: styrke brukernes egenkompetanse involvere dem aktivt i behandlingen /beslutninger om egen helse bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere og helsepersonell

3 Tidligere studier WebChoice - Info/tiltak, samhandling pasient-spesialist og HELFO Pasient/bruker Pasientkoordinator Spesialist tjenester Sosionom/ HELFO Resultater av WebChoice studien

4 Mean Gl obal Distr ess I ndex RCT m/325 bryst og prostatakreftpasienter fra hele landet: Effekt på symptomer (symptom distress) Generell symptom belastning Inter venti on vs. Contr ol Sl opes F=4.42, df =244, p=0.037 Mean Physical Sympt o m Subscal e Fysisk symptom belastning Inter venti on vs. Contr ol Sl opes F=2.79, df =245, p=0.096 Mean Psychol ogical Sympt o m Subscal e Months Psykologisk symptom belastning Inter venti on vs. Contr ol Sl opes F=2.55, df =232, p= Tot al MSAS Mean Scor e Months Inter venti on vs. Contr ol Sl opes F=1.70, df =255, p=0.19 Total MSAS score Months Intervention Control Months Ruland et al, 2011

5 Effekt på depresjon, mestring, livskvalitet og sosial støtte ) CES- D ( Depr essi on Depressjon Inter venti on Sl ope: t=- 2.71, df=256, p=0.007 ) CBI ( Self- efficacy Interventi on Sl ope: t =- 1.36, df =256, p=0.17 Mestring (Self-efficacy) 11 Contr ol Sl ope: t =- 0.60, df=256, p= Contr ol Sl ope: t=- 2.82, df =256, p= Months Months Healt h Rel at ed Quality of Lif e Livskvalitet Inter venti on Sl ope: t=- 0.93, df=246, p=0.35 Contr ol Sl ope: t =- 2.77, df=246, p= ) MOS- SS ( Social Support Sosialt støtte Interventi on Sl ope: t =0.05, df =255, p=0.96 Contr ol Sl ope: t=- 0.97, df =255, p= Months Intervention Control Months

6 Utfordringen med tradisjonelle medisinsk forskning: Det tar ca. 17 år før bare 14% av original forskning kommer pasienter til nytte Tid ukjent 0,5 år 0,6 år 0,3 år 6-13 år 9.3 år Forsvinner 18% neg. resultater 48% forkastet (Mangl.tall, usikker) (35%, Mangl.tall, usikker) 50% pga ukonsistent indeksering Lite samsvar mellom retningslinjer og praksis Source: Based on data reviewed and summarized by Balas EA, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. Yearbook of Medical Informatics 2000: Patient-centered Systems. Stuttgart, Germany: Schattauer, 2000: 65 70

7 Et hovedspørsmål fremover Hvordan kan WebChoice/Connect platformen understøtte Samhandlingsreformen? Brukerinvolvering egenmestring Lavest mulig omsorgsnivå (LEON) Kontinuitet i tjenester Tettere kopling mellom forskning og praksis?

8 Prosjektet CONNECT 2.0: Pasientsentrerte samhandlende nettverk NFR/VERDIKT Partnere: SPS/Oslo Universitetssykehuset Nasjonalt senter for samhandling og telemed/unn Balsfjord kommune Helse Nord IKT Kreftavdeling, UNN Institutt for informatikk, UiO Columbia University, NY

9 Fem Problemstillinger/arbeidspakker 2. Multimedia i mobile nett 3. Brukersentert design 1. State of the art : IKT+ CCM Pasient/bruker fastlege Pasientkoordinator Hjm, Sykepl. mf. Spesialist tjenester Sosionon/ NAV 4. Datasikkerhet og jus 5. Organisatoriske endringsprosesser

10 Connect 2.0 erfaringer så langt kommer til slutt

11 PsyConnect: Nettstøtte for samhandling og egenmestring i psykisk helse ( ) Finansiering: NFR, Helse Nord, Extra Stiftelsen/Rådet for psyk helse Prosjektleder: Gammon, PhD, NST/UNN og SPS/OUS 2 PhD stipendiater: Jørgensen og Strand Case nettverk: Blakstad/Asker og PSTO/Balsfjord Case teknologi: PsyConnect (WebChoice/Connect) Samarbeidspartnere (i tillegg til overstående): UiT, Forsknings og utviklingsavdelingen v/klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF, Karolinsksa Institute

12 Tjenestebruker innen psykiatri/rus: Jeg sprang rundt på kontorer i 3 uker, så klarte jeg ikke mer og ønsket meg innlagt. For meg henger alt sammen, mens hjelperne [ramser opp 13 forskjellige problemer m/respektive faggrupper] tar hånd om hver sin bit Hvert problem blir et problem for seg, mens for meg henger de sammen. Jeg ønsker helst et behandlingsopplegg hvor jeg kan forholde meg til få folk, slik at jeg kan lære å stole på folk, og at problemene sees i sammenheng.

13 Blant spørsmål Hvilke tilpasninger/utviklinger av Connectkonseptet kan fremme brukerinvolvering, mestring og samhandling innen psykisk helsearbeid? Hvordan implementere i praksisfeltet for å få best mulig forankring og utbytte?

14 Arbeidsform Utviklingsteam sterk brukermedvirkning fra erfaringsformidlere gjennom Lærings og mestring senter ved Blakstad sykehuset Klinikere fra Blakstad, DPS, kommune, IKT utviklere og forskere Lokale prosjektteam (implementering) Asker kommune og Blakstad Balsfjord kommune og UNN/PSTO Prosess: Brukerkrav skisser testing/justering implementering

15 Foreløpige brukerkrav justeringer i forhold til Connect Mindre fokus på sykdom /diagnose i kartlegginger, mer fokus på: Verdier/styrker, hva virker for meg, allmenn mestringsprosesser, å leve med ferdigheter øvelser Forskningsforankring: kognitiv atferdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness. Større formidling av brukeres stemme i kartlegginger Fritekst felt med pop up eksempler ikke låst til standard valg. Større mulighet å skreddersy til brukerens behov apps / moduler hjemmeside og funksjoner, øvelser, osv

16 PsyConnect + Individuell plan (IP) Parallelle prosesser/konsepter som etter hvert samkjøres Raskt titt på noen skisser

17

18

19

20

21

22

23 Vil nettløsninger for egenmestring og samhandling passe alle? Nei. Men det skal finnes Kvalitetssikrede løsninger for de som kan og vil Kunnskap om hvordan de skal implementeres i praksis for å supplere og styrke kvaliteten av ordinære tjenester.

24 EN BRUKERERFARING Nan Kirsti Holmenes Pilotbruker siden 2010 i Connect prosjektet i BALSFJORD KOMMUNE

25 Min sykehistorie i korte trekk I desember 2000 fikk jeg diagnosen agressiv lymfekreft Cellegiftbehandling fram til mai 2001, veldig syk, mye smerter. Erklært frisk, men fikk tilbakefall, nye utbrudd. I 2003 diagnosen Follikulært non Hodgins lymfom. Etter det operert eller bestrålt ca hvert annet år.

26 Jeg ble oppmerksom på prosjektet gjennom en lokalavis. Syntes det hørtes veldig spennende ut og ønsket å delta i prosjektet. Ringte det oppgitte telefonnummeret

27 Den første tida etter diagnose var tung Jeg hadde mange spørsmål mye skulle skje prøver, behandling, medisiner Stort behov for informasjon Stort behov for å snakke med noen Ventetida var grusom Ønska oversikt over min situasjon Ville skåne familien.

28 Jeg har nå erfart at Connect/WebChoice kunne vært til stor hjelp da jeg var nydiagnostisert. Men også gjennom hele sykdomstida.

29 MODULENE MELDINGER mulighet til å nå kompetent helsepersonell raskt, og når det er viktig for meg Her er det viktig at min sykehistorie og behandlingsplan er tilgjengelig for meldingsmottaker

30 KARTLEGGING jeg gjorde en nøye kartlegging, plagene ble veldig synlige Tungt å se «all elendigheta svart på hvitt» Kan likevel være en viktig redskap for mange

31 TILTAK ut fra kartleggingen kan man finne tiltak for plager Her er det mye faglig informasjon man i perioder kan ha bruk for Bidrar til at man føler seg mer selvhjulpen og minde til bry

32 DAGBOKA en modul jeg liker kan bruke utdrag fra den ifbm legebesøk. Istedet for å «belaste» andre med mine tanker kan jeg bruke dagboka, skrive det ut

33 FORUM viktig sted for å kunne ta opp det som opptar meg få inspill få info fra andre om f.eks. behandlingstilbud, høre om andres erfaringer.

34 BLOGG jeg har ikke brukt denne mye, men vet det er et populært redskap i vår tid. Ser at mange bruker blogg nesten på samme måte som en dagbok. Forskjellen er at i motsetning til Dagbok så kan andre lese det du skriver, og kommentere.

35 Min konklusjon Connect er et unikt system Alle som har vært pasient ved kreftavd bør få info om Connect og tilbud om å bruke systemet Å ha denne muligheten kan være avgjørende i begynnelsen av sykdomsperioden Viktig å kunne få raskt kontakt med helsepersonell når livet tar en uventet vending

36 Kommunikasjon gjennom datateknologi er særlig viktig å kunne benytte i dårlige perioder, når det å gå til datamaskinen kanskje er det eneste man orker I slike perioder er Connect et godt system Ansikt til ansikt er kanskje best, men data er en god erstatning når energien er på bunn... og denne kontakten med andre er uvurdelig.

37 3 Takk for meg! Sagelvvatn

38 Connect i Balsfjord Kommune Erfaringer og tanker.

39 Brukerne/pasientene Meldingsmottak (MeldingsAnsvarlig,MA) Meldingsutveksling mellom helsepersonell og mellom tjenestenivå Hva fungerer? Hvor ligger utfordringene?

40 Brukerne Stor positivitivitet til å prøve ut systemet Modulene oppleves nyttige Kontinuerlig forbedring Ønske om permanent tilbud «Hvorfor får man ikke info om Connect?»

41 Helsepersonell Primærhelsetjenesten ( de ulike faggrupper) Spesialisthelsetjenesten I tillegg NAV og event andre

42 Meldingsmottak Må organiseres godt Fagpersonell som meldingsansvarlige Kunnskap om pasienten er viktig, tilgang til siste epikriser og planer framover Felles mål må settes for å oppnå en god tjeneste Akseptere en ny måte å samhandle på

43 Utfordringer er Effektiv meldingsutveksling mellom MA og fastlege Få meldt pasient fra UNN til primærhelsetjenesten gjennom Connect Info til pasient om Connect ved utskr fra sykehus Oversending av epikrise i Connect God kommunikasjon mellom pleie/ omsorg og fastlegene

44 ...videre... Samsnakkende datasystem for hjemmesykepleie, kreftsykepleier, leger og spesialisthelsetjenesten Viderebringe viktige opplysninger raskt mellom helsenivåer...dermed setter man pasienten mer i sentrum av det som skjer med ham

45 Connect kan bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom helsetjenestenivåer, til beste for pasienten. PAS PAS

46 For Balsfjord Kommune er deltagelse i Connect en positiv erfaring og lærerikt Krever engasjement både fra ansatte og målgruppe kan være utfordring for en liten kommune. Connect fordrer at vi ser på vårt samhandlingsmønster på en ny måte.

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer