Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling"

Transkript

1 Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Sikker sykling Denne innledningen til sykling som transportmiddel er utviklet for folk som arbeider med innvandrere og som vil støtte disse i å bruke mer bærekraftige transportmidler. Lærerveiledningen skal gi grunnleggende informasjon om hvorfor sykling er bærekraftig og effektivt både til transport og fritid. Opplæringsmodulen er nyttig for språklærere eller ledere av integreringskurs innen formell opplæring og for interesserte personer som arbeider med uformell opplæring for innvandrere. Formålet med opplæringsmodulen «Sikker sykling» Prosjektet TOGETHER on the move har som mål å støtte mennesker som har flyttet til et nytt hjemland å lære seg å bruke bærekraftige transportmidler. Mobilitet er en viktig faktor i integreringen for disse menneskene fordi bedre mobilitet bidrar til at innvandrere lettere kan delta i lokalsamfunnet. Sykkel er et lett tilgjengelig transportmiddel som kan utvide bevegelsesradiusen. Sykling kan bidra til å dekke reisebehovene i hverdagen. For noen innvandrere kan sykling allerede være et kjent tema som en del av helse- og miljøspørsmål, mens det for andre kan være ukjent og kanskje til og med sosialt uakseptabelt. Men for de fleste vil sykkel være et transportmiddel som passer for folk med enn viss inntekt og statusen i samfunnet. Generelt sett kan du ta hensyn til følgende behov i målgruppene: Folk som er interessert i sykling: som kan og ønsker å sykle, men som ikke er kjent med den lokale infrastrukturen, trafikkregler og snarveier; som kan sykle, men som ikke føler seg trygge nok til å sykle i trafikken; som ikke kan sykle i det hele tatt. Mennesker som ikke tenker på fordelene ved å sykle og som derfor trenger litt motivasjon for å se mulige personlige fordeler ved sykling. Mennesker som har behov for å lære seg språket og som ønsker å kunne bruke sykkelen sin effektivt. TOGETHER_Sykling_1_Innledning.pdf

2 Innledning 2 Undervisnings- og opplæringsmateriell om sykling som passer til alle disse målgruppene, finnes i opplæringsmodulen «Sikker sykling» i prosjektet TOGETHER on the move. Læringsmålene i opplæringsmodulen Læringsmål for innvandrere: Lære hvordan man sykler trygt Lære om trafikkregler og reguleringer i det (nye) hjemlandet Lære om den lokale sykkelinfrastrukturen og snarveier i det (nye) hjemlandet Ha informasjon og tilbud om sykling tilgjengelig Forbedre språket Sosial inkludering ved å delta i samfunnet Tilvenning til tanken om at sykling er gøy & MYKE AKTIVITETER HARDE AKTIVITETER Bli fortrolig med temaet sykling og overkomme barrierer Få et innblikk i sykkelkulturen i det (nye) hjemlandet Bli kjent med lokalmiljøet og øke bevegelsesradiusen Utforske omgivelsene på sykkel Bli sikker nok til å sykle på egenhånd Kommunikasjon og glede TOGETHER_Sykling_1_Innledning.pdf

3 Innledning 3 Hvorfor sykling? Sykling gir mange muligheter til dem som pleier å sykle. Likevel kan du oppleve situasjoner der du trenger sterke argumenter for å fremme sykling. Når du arbeider med målgruppene bør du tydelig legge fram følgende personlige og umiddelbare fordeler på kursene: Gøy og fritid Mange ser på sykling som en fritidsaktivitet. Minn dem på hvor fint de hadde det på sin forrige fritidstur og prøv å fortelle at dette også kan oppleves i hverdagen! Bruk illustrasjoner eller ta med deltakerne på tur der du kombinerer en arbeidsreise med en hyggelig fritidsreise. Sosialt Ved siden av å gå er sykling en av de beste måtene å møte folk og å bli kjent med nabolaget på. Fortell om mulighetene til å bli en del å bli del av nabolaget og vis dem hyggelige og interessante steder i nærheten av der de bor. Spare penger Når du først har kjøpt en sykkel, koster det lite å være mobil. Sykling er den perfekte løsningen på en rimelig og effektiv måte å komme seg rundt på. Sykkelsekker og tilhenger kan forvandle sykkelen til en varevogn uten de utgiftene som en bil har. Sykkelen holder dermed for de fleste behov for frakt i hverdagen. Fleksibilitet og individualitet Særlig i tett befolkede områder gir sykling maksimalt med fleksibilitet og individualitet: Du kan ta snarveier, du har ikke behov for parkeringsplass, du kan sykle fort for så å skifte over til en behagelig fart når det er nødvendig. Økt handlingsrom/bevegelsesradius En større bevegelsesradius gir større muligheter med hensyn til arbeid og utdannelse. Derfor er mobilitet en nøkkelfaktor for virkelig integrering. Spesielt på avstander som er for lange til å gå og uten tilstrekkelig kollektivtilbud er det viktig at mulighetene sykling gir, blir gjort kjent. TOGETHER_Sykling_1_Innledning.pdf

4 Innledning 4 Strukturen i opplæringsmodulen Undervisnings- og opplæringsmateriellet i TOGETHER on the move gir deg tydelige retningslinjer for gjennomføring av undervisningen og kursene om sykling. «Sikker sykling» tilbyr ikke bare materiell til lærere på språkkurs, men også materiell til andre som ønsker å holde uformelle undervisning og trening. Som en konsekvens består undervisningsmodulen «Sikker sykling» av: Lærerveiledningen «Sikker sykling» som tar for seg temaene: Fordelene med sykling Sikkerhetsutstyr på sykkelen Nyttig utstyr til sykkelturen (klær, hjelm, frakt) Vedlikehold av sykkelen Sykkelregler og sikkerhetsspørsmål Sykkeltyveri Litt informasjon om elektriske sykler Hvordan organisere sykkelaktiviteter og treningskurs Tre eksempler på undervisningsopplegget som inneholder konkrete øvelser for deltakerne: Undervisningsopplegg 1: «Sykkeltrening for nybegynnere på et avskjermet område» Undervisningsopplegg 2: «Sykkeltrening i trafikken» Undervisningsopplegg 3: «Sykkelruter i byen din» Nyttige lenker og tiltak for sykling i Norge Vi ønsker deg lykke til og håper du blir fornøyd med denne opplæringsmodulen! TOGETHER_Sykling_1_Innledning.pdf

5 Lærerveiledning Lærerveiledning Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke sykkelhjelm 7 Trafikkskilt for syklister 9 Trafikkregler for veikryss med trafikkskilt 11 Trafikkregler for veikryss uten trafikkskilt 12 Sykkelverktøy 13 Optimalisere setestillingen 14 Hva må du vite om bremsene? 14 Når man skal pumpe opp dekkene 15 Sykkeltyveri 16 Litt informasjon om elektriske sykler 17 Hvordan organisere sykkelaktiviteter og treningskurs? 17 Tips for sykkeltrening i trafikken 21 Introduksjon 17 Grunnleggende forberedelser 17 Et passende område for sykkeltrening 19 Leie sykkelutstyr 20 Utstyr for lærerne 20 Riktig atferd i trafikken 21 Observasjon og evaluering 23 Andre råd om den praktiske gjennomføringen 23 Konklusjon 23 Oppsummering 24 Vedlegg 25 Utrykk for interesse 25 Samtykkeerklæring 26 Observasjons-/evalueringsskjema 27 TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

6 Lærerveiledning 2 Målene med lærerveiledningen Denne veiledningen gir språklærere og trenere grunnleggende fakta og informasjon om sikker sykling samtidig som den prøver å vekke interessen for sykling ytterligere. Den skal gi det grunnlaget som trengs når man skal organisere sykkelaktiviteter, men også informasjon og tips til å utføre forskjellige sykkelkurs. Noe informasjonen er ikke av typen som må leses umiddelbart, men den kan være nyttig når du skal svare på spørsmål fra kursdeltakerne. Alle deler av den veiledningen kan deles ut til kursdeltakerne, om dette er ønskelig. Fordelene med sykling En sykkel er fremkomstmiddel som gir fantastiske muligheter for å komme seg rundt, særlig i byer og tettbygde strøk. Sykling er enkelt, raskt og fleksibelt Sykling er en av de raskeste og mest fleksible måtene å reise på i tettbygde strøk. Mer enn 30 % av bilturer i Europa er kortere enn 3 km og 50 % er kortere enn 5 km! 1 fine avstander å sykle. De fleste av våre daglige turer er korte og kan lett gjennomføres på sykkel. Sykling er en uavhengig reisemåte, og derfor sykler stadig flere, også i forsteder og mer spredtbygde områder. På lengre avstander kan sykling kombineres med kollektivtransport. Sykling er rimelig I tider med økende bensinpriser er sykling en fin måte å spare penger på. Gode sykler til hverdagsbruk koster fra kr 3000 og oppover, samtidig som vedlikeholdskostnadene er lave. Det er også mulig å kjøpe en brukt sykkel til ganske rimelig pris. Sykling er bra for helsa Daglig fysisk aktivitet hjelper deg til å holde deg sunn og i god form. To og en halv times trening med middels intensitet i uka er nok til å holde deg i form. 2 Det flotte er at du kan fordele disse 30 minuttene utover en hel dag. Derfor er sykling en flott måte å få fysisk aktivitet inn i daglige rutiner uten å bruke mer tid! 1 Cycling: the way ahead for towns and cities. Kilde: European Commission (1999) 2 Key Elements of the Austrian Recommendations for Health-Enhancing Physical Activity. Kilde: Fonds Gesundes Österreich (2010). TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

7 Lærerveiledning 3 Sykling er miljøvennlig Sykling er en enkel måte å redusere mengden forurensning, drivhusgasser og støy på. Sykling er sosialt Aktiv mobilitet, som sykling gir deg mulighet til å være i kontakt med nærmiljøet ditt og menneskene rundt deg. Sykling kan også øke også mulighetene på arbeidsmarkedet. Ved å være mobile kan folk komme seg til områder som er vanskelig å nå ved hjelp av kollektivtransport eller til fots. Større jobbmuligheter er en betingelse for bedre sosial inkludering. Sykling kan øke kommunikasjonen mellom mennesker! Sykling er gøy Og til sist, men ikke minst: sykling er gøy! Sykling i et nøtteskall: Kom deg fram i trafikken Reis på en sunn måte Stor fleksibilitet Billig og effektivt Miljøvennlig Sosialt Sikkerhetsutstyr på sykkelen Av sikkerhetsgrunner har alle land standarder for hva som er godt nok sykkelutstyr. I Norge er de viktigste reglene for sykling definert i «Forskrift om krav til sykkel». Forskrift om krav til sykkel kan fines på: Lovdata.no Forskrift om krav til sykkel eller på Statens vegvesens hjemmeside: Påbudt utstyr på sykkelen TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

8 Lærerveiledning 4 De viktigste kravene i denne forskriften er: Sykkelen skal være utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand. Forhandlerne er ikke pålagt ansvar for at sykkelen er i forskriftsmessig stand ved salg. Bremser, ringeklokke, lys og refleks er påbudt utstyr på sykkelen. Forbrems og bakbrems Rød refleks bak, «kattøye» Hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene Ved sykling i mørke skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys foran Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m Lyktene skal være festet på sykkelen Ringeklokke I mørke eller ved dårlig sikt skal sykkelen ha hvitt/gult lys foran og rødt fast/blinkende lys bak. Ringeklokke I mørke eller ved dårlig sikt skal sykkelen ha hvitt/gult lys foran og rødt fast/blinkende lys bak. Rød refleks bak (kattøye) Bakbrems Hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene Forbrems TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

9 Lærerveiledning 5 Nyttig utstyr til sykkelturen Med riktig utstyr er sykling enkelt og gøy. Derfor er det viktig å kunne gi noen grunnleggende tips til elevene dine. Klær Når en skal sykle bør en tenke over hvilke klær som er praktiske: Du kan bruke noe for å holde buksene unna sykkelkjedet som for eksempel et refleksbånd, strikk eller lignende. Når det er kaldt kan du bruke vindtette klær, hansker og lue. Noen liker å bruke klær med refleks for å være mer synlige i mørket. Solbriller/briller kan beskytte mot vind og insekter. Regntøy kan holde deg tørr på regnværsdager. Sykkelhjelm kan beskytte mot hodeskader om noe skulle skje. Frakte ting For å ha med seg bagasje og andre ting på sykkelen på en enkel måte kan man bruke følgende utstyr: En sykkelkurv på bagasjebrettet eller foran styret gir en lettvint mulighet for å ha med seg ting. En kurv foran på sykkelen ikke bør lastes for tungt, fordi dette kan gjøre det vanskeligere å styre. Man bør helst ikke legge verdisaker bakpå sykkelen, siden det er vanskeligere å ha oversikt bakpå og tingene som ligger der kan derfor være mer utsatt for tyveri. Verdifulle ting kan man da heller legge foran eller man kan sikre dem med stropper. Sykkelsekker (sidevesker) kan festes på bagasjebrettet og gjør det mulig å ha med seg ganske mye. Det anbefales å bruke sykkelsekker som er solide og vanntette. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

10 Lærerveiledning 6 For å frakte barn på sykkel bør man bruke barnesete. Barnesetet skal ha nakkestøtte, fotbeskyttelse og belte til å feste barnet med. Barn som er eldre enn 5 6 år (20 25 kg) gjør sykkelen ustabil, og en sykkeltilhenger kan være et alternativ. Barnesetet kan også plasseres foran, festet i styrerøret. Setet skal da ha fotbeskyttelse med stropper. Barnet foran bør ikke være mer enn 2 3 år (12 15 kg). Ved høyere vekt blir sykkelen for ustabil. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

11 Lærerveiledning 7 Å bruke sykkelhjelm Cirka 20 % av de alvorligste skadene som skjer i sykkelulykker er hodeskader. Brudd og skrubbsår gror og leges fullstendig, mens hodeskader ofte gir langvarige eller permanente plager. Bruk av sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med prosent. Selv om det er opp til hver enkelt om de ønsker å bruke sykkelhjelm, er det likevel anbefalt, spesielt til barn. Barn må ta av seg hjelmen når de ikke er på sykkelen, og den må ikke brukes under lek der barnet kan bli hengende fast i hjelmen (tryggtrafikk.no). Nedenfor er det noen råd om hvordan man kan bruke sykkelhjelmen på riktig måte: Hjelmskall Justeringsmekanisme Frontstropp Bakstropp Hakereim Lås på hakereim pd-f Sykkelhjelmen kan justeres med hakereimen og med justeringsmekanismen på baksiden. Den kan også justeres ved hjelp av stroppene på for- og baksiden. Hjelmen må dekke skallen, pannen, tinningene og bakhodet. Det er spesielt viktig at hjelmen dekker pannen og tinningene, fordi de fleste slagene mot hodet treffer her. Hjelmen skal sitte behagelig og fast på hodet og skal bare kunne skyves noen få cm fram og tilbake (ikke så langt tilbake at pannen er fri). Hjelmen må sitte så godt fast at den ikke faller av ved sykkelvelt. Den skal ikke hindre syn og hørsel. Ulike størrelser og justeringsmekanismer gjør at du kan få en hjelm som passer akkurat til ditt hode. Hakereima skal ikke være elastisk, men den skal kunne justeres. Den skal spennes passe stramt. Låsen på hakereima skal være lett å åpne og lukke. Sykkelhjelmer skal være merket med CE og EN 1078 som er det europeiske direktivets standard for hjelmer som er godkjente for skating og sykling. En hjelm som har fått et kraftig støt, skal erstattes med en ny. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

12 Lærerveiledning 8 Sykkelregler Reglene nedenfor kan betraktes som «grunnleggende regler» for sykling i Norge. Når du sykler på vei, har du samme rettigheter og plikter som bilene med vikteplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen) og for fotgjengere i gangfelt. Når du sykler på gang- og sykkelvei som krysser annen vei, har du vikeplikt for all annen trafikk. Det er lov å sykle på fortau når syklingen ikke medfører fare eller er til hindre for gående. Det er tillatt å sykle i gangfelt, men bilene har ikke vikeplikt for deg. Triller du sykkelen i gangfeltet, regnes du som gående og bilene har vikeplikt for deg. Følg høyreregelen i kryss som ikke er skiltet. Det vil si at du har vikeplikt for trafikk fra høyre og trafikk fra venstre har vikeplikt for deg. Skal du rett fram i krysset, vær oppmerksom på at biler som kommer i samme retning som deg, kanskje skal svinge til høyre. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og gjøre tydelige tegn på hva du har tenkt å gjøre, som å vise med håndbevegelser om du skal svinge til venstre eller høyre. Det er forbudt å sykle på mot kjøreretning i enveiskjørte gater, på motorvei, på innkjøring til motorvei og i noen tuneller. På gang- og sykkelvei skal syklister og fotgjengere ta hensyn til hverandre. Sykler må parkeres slik at de ikke blokkerer trafikken verken for gående eller kjørende. (( Syklister er ubeskyttede trafikanter og det anbefales derfor å sykle forsiktig. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

13 Lærerveiledning 9 Trafikkskilt for syklister Som syklist må du kjenne noen viktige trafikkskilt for å forstå trafikken og sykle i den. I Norge er de viktigste trafikkskiltene for syklister: Sykkelvei Betydning: Skiltet markerer begynnelsen av sykkelvei. Andre kjøretøy er forbudt på sykkelvei. Det er tillatt å gå på sykkelvei. Sykkelfelt Betydning: Eget felt for syklister i veibanen. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien. Gang- og sykkelvei Betydning: Denne veien deles av fotgjengere og syklister. Vær oppmerksom på fotgjengere. Syklende Betydning: Vær oppmerksom på syklister i veien. Sykling forbudt Betydning: Det er forbudt å sykle her, men du kan gå av og trille sykkelen. Gangfelt Betydning: Alle trafikanter (unntatt trikk) må stanse for fotgjengere. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

14 Lærerveiledning 10 Gående Betydning: Syklister kan bare sykle her hvis det fines et tilleggsskilt hvor det står skrevet «Syklister unntatt». Enveiskjøring Betydning: Du kan bare sykle i pilens retning. Innkjøring forbudt Betydning: Du kan ikke sykle her, hvis ikke det står at det er tillatt for syklister. Forbudt for alle kjøretøy Betydning: Her er det ikke tillatt å sykle eller kjøre, men du kan gå av sykkelen og trille den. Forkjørsvei Betydning: Du har forkjørsrett. Vikeplikt Betydning: Vikeplikt for kryssende vei. Alle trafikanter på kryssende vei har forkjørsrett. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

15 Lærerveiledning 11 Trafikkregler for veikryss med trafikkskilt I veikryss der det er trafikkskilt, bestemmer skiltene hvem som har forkjørsrett. Her er de viktigste eksemplene på hvordan man skal oppføre seg i slike veikryss: Eksempel 1 Du er syklisten og skal svinge til venstre for å fortsette videre på veien med forkjørsrett. Hva betyr trafikkskiltet? Jeg har forkjørsrett fordi jeg skal svinge til venstre og fortsette på veien med forkjørsrett. Eksempel 2 Du er syklisten og skal sykle rett fram. Hva betyr trafikkskiltet? Jeg må vike for kjøretøy på veien som krysser. Eksempel 3 Du er syklisten og skal svinge til venstre for å fortsette videre på veien med forkjørsrett. Hva betyr trafikkskiltet? Jeg har forkjørsrett fordi jeg skal svinge til venstre og fortsette på veien med forkjørsrett. ( ( Du har vikeplikt når du sykler fra fortau eller gang- og sykkelvei over på vanlig vei eller gate. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

16 Lærerveiledning 12 Trafikkregler for veikryss uten trafikkskilt Veikryss uten trafikkskilt kan virke vanskelige, men vikepliktreglene er enkle. I Norge er det flere vikepliktsregler som gjelder for veikryss uten trafikkskilt. Generelt har de som kommer fra høyre forkjørsrett (høyreregelen). Her er de viktigste eksemplene: Eksempel 1 (Høyreregelen) Bilen kommer fra høyre. Det finnes ingen trafikkskilt. Derfor har bilen forkjørsrett. Eksempel 2 (Høyreregelen) Bilen kommer fra venstre. Det finnes ingen trafikkskilt derfor har syklisten forkjørsrett. Eksempel 3 Syklisten skal svinge til venstre. Bilen skal kjøre rett fram. Syklisten har vikeplikt fordi bilen kommer fra høyre. Eksempel 4 Bilen skal svinge til høyre. Syklisten skal svinge til venstre. Syklisten har vikeplikt fordi bilen kommer fra høyre. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

17 Lærerveiledning 13 Vedlikehold av sykkelen Sykkelverktøy Under treningen kan det hende at ikke alle syklene er klar til bruk. Det kan være greit å kunne reparere småting før man skal sykle for sikkerhets skyld og for bedre komfort. Følgende justeringer kan du lett gjøre selv: Stille setet Justere bremsene og bremsehendlene Fylle luft i sykkeldekkene/lappe dem Reparere forskjellige deler av sykkelen Hvilke verktøy trengs? Med litt verktøy for hånden, kan overnevnte reparasjoner og justeringer enkelt gjøres: Multiverktøy Liten kombinasjonstang Sykkelpumpe Ventilhette 2 x 15er fastnøkkel 8/12er fastnøkkel 1 skrujern Reparasjonssett til innerslange Dekkjern Eikenøkkel Arbeidshansker ( ( Mer informasjon om sykkelreparasjon kan du finne under «Nyttige lenker». TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

18 Lærerveiledning 14 Optimalisere setestillingen Riktig seteposisjon og setehøyde er avgjørende for behagelig sykling. Setet er i riktig høyde når syklisten når pedalen med hælen (strakt ben) og bakken med tærne samtidig. På terrengsykler er kjedet montert høyere oppe, så her er hælen den eneste orienteringen til setehøyden. Mange seter har en justeringsklemme som kan åpnes uten verktøy for å stille setet. Ellers er et godt mulitverktøy det eneste du trenger. Hva må du vite om bremsene? Fungerende bremser er noe av det viktigste når du sykler. Derfor er det nyttig å vite noe om forskjellige bremsetyper og vedlikehold av disse. Dagens sykler er hovedsakelig utstyrt med felg- eller skivebremser, mens pedalbremser er sjeldnere. Å reparere bremser på tur er bare anbefalt hvis du har felgbremser, siden disse tillater rask reparasjon og justering. De tre vanligste felgbremsene er V-bremser, cantilever- og racerbremser. Hvis bremsene ikke virker godt nok er det anbefalt å forandre på bremsejusteringene for å løse problemet. Roter justeringsskruen ut, da dette gjør bremsen mer sensitiv (reagerer raskere når du trykker på bremsen). En annen mulighet er å stramme bremsekabelen ved hjelp av en skiftnøkkel og den lille kombinasjonstangen. Først må du undersøke om bremseklossene er i orden for å se om du kan forvente en forbedring uten å måtte skifte dem. Deretter må du undersøke om bremseklossene er slitte og må skiftes. Noen ganger er bremsehendlene stilt i en posisjon som ikke enkelt kan nås med fingrene, og dette kan føre til situasjoner der syklistene ikke kan stoppe når det er nødvendig. På grunn av dette må bremsehendlene stilles i riktig posisjon ved hjelp av et multiverktøy. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

19 Lærerveiledning 15 V-bremser Cantilever-bremser Racerbremser Fin justering Bremsesko Bremsehendel Når man skal pumpe opp dekkene Det finnes tre forskjellige ventiler: Bilventilen, Sclaverandventilen og Dunlopventilen. Bilventil og Dunlopventil trenger vanligvis en ventilhette for å beskytte ventilen mot sand og rusk. Bilventil Sclaverandventil Dunlopventil TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

20 Lærerveiledning 16 Sykkeltyveri Noen steder er sykkeltyveri en av hovedinnvendingene mot å bruke sykkel. Derfor er det nødvendig å vite hvordan man kan sikre sykkelen mot tyveri. De fem hovedtipsene er: Prøv alltid å låse sykkelen til en fast gjenstand ideelt sett et sykkelstativ. Lås i det minste alltid rammen og et hjul sammen. La ikke låsen ligge på bakken da kan den lett knuses. Låsen din bør vende nedover for å forhindre at den dirkes opp. «Du får det du betaler for» De beste og sikreste låsene koster ofte mer. Derfor bør du ikke velge de aller rimeligste modellene. Å kjøpe en kvalitetslås er det første steget, men det er også viktig å bruke den riktig. Tyver bruker både makt og spesielle teknikker for å dirke opp sykkellåser! Hvis du følger de fem hovedtipsene, gjør du det vanskeligere for tyvene å åpne sykkellåsen din: Gode sykkelstativ gir deg muligheten til å låse forhjulet sammen med rammen! Dette sikrer enda en del av sykkelen. Hvis du kan låse forhjulet og rammen sammen til sykkelstativet er dette det beste. Dersom du i tillegg bruker enda en lås til å feste bakhjulet sammen med rammen, har du sikret begge hjulene. Lås sykkelen fast i stedet for bare å låse Hvis sykkelen bare er låst, kan sykkelen enkelt tas med og låsen kan ødelegges senere. La ikke låsen ligge på bakken! Den kan da enklere knuses med for eksempel en hammer og meisel. La nøkkelhullet vende nedover! Da er det vanskeligere å dirke opp låsen. Lås aldri bare fast et hjul! Dette hindrer ikke tyver fra å stjele resten av sykkelen. Lås i det minste alltid rammen fast i stativet. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

21 Lærerveiledning 17 Litt informasjon om elektriske sykler El-sykler er en ganske ny trend innen sykling. Disse syklene lar oss å sykle raskt og enkelt uansett bakker, vær og kondisjon. De er dyrere enn vanlige sykler, men blir stadig mer populære. Grovt sett kan vi skille mellom to typer el-sykler: Sykler som kan brukes som en elektrisk moped du bruker et «gasshåndtak» eller knapper for å kontrollere farten, og Sykler med hjelpemotor som gir mer kraft til hvert tråkk. Det vil føles som å sykle i medvind. De fleste elektriske sykler tilhører den siste gruppen. I EU-land og i Norge opphører den elektrisk kraften ved fart på 25 km/t. Du kan sykle raskere, men da må du tråkke med egen kraft. (( Mer informasjon: og Hvordan organisere sykkelaktiviteter og treningskurs? Introduksjon Når man skal starte et sykkelkurs er det en del detaljer man bør vurdere. Denne veiledningen tilbyr nyttig og praktisk informasjon om hvordan man kan gjøre kursene best mulig og unngå problemer. Den inneholder bakgrunnsinformasjon om sykkelregler og informasjon om sykling, i tillegg til eksempler som kan brukes som de er eller som kan tilpasses til ditt formål. Grunnleggende forberedelser Forsikring og ansvar Før du gjør noe som helst, bør du undersøke regler om forsikring og ansvar ved ditt kurs eller din aktivitet. Hvilke ansvarsregler og hvilken forsikring gjelder for deg som (språk)lærer? Du bør la deltakerne skrive under på en avtale om at de selv har ansvaret. Selv om hjelm er valgfritt, bør du tilby alle deltakerne hjelmer slik at ingen kan anklage deg for å være uaktsom. Dette bør også inngå som et punkt i den eventuelle ansvarsavtalen. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

22 Lærerveiledning 18 Samtykkeerklæring/erklæring av samtykke/avtale For å definere betingelsene for deltakelse bør du ha klar en avtale som redegjør for deltakernes eget ansvar. (( Anbefalt for undervisningsopplegg 1, 2 og 3. Du finner en mal i vedlegget til denne veiledningen. Uttrykk for interesse (for sykkelturer) For å finne ut interessenivået hos deltakerne og for å forberede sykkelturer i nærområdet kan du spørre deltakerne om de kan sykle og om de ønsker å sykle. Dette er noe som er viktig for deg som lærer men hold det anonymt). (( Anbefalt for undervisningsopplegg 3. Du finner en mal i vedlegget til denne veiledningen. Deltakere per lærer Uansett om du planlegger sykkelkurs på et avskjermet område eller ute i trafikken, kommer deltakerne til å trenge mye oppmerksomhet og hjelp fra lærerne. Derfor bør det ikke være mer enn åtte deltakere per lærer! Dersom du har flere deltakere, bør du ta med deg en kollega. max. 1:8 Nøkkelinformasjon Det er alltid nødvendig å forberede deltakerne ved å gi de detaljert informasjon om hva de kan forvente. Kort oppsummert er dette: Dato, tid, sted og varighet av aktiviteten Bakgrunn og mål Hva de skal ha med seg (sykkel, mat, riktige klær)? Hvordan de kan komme seg til stedet der dere skal sykle? TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

23 Lærerveiledning 19 Et passende område for sykkeltrening Til treningen vil du trenge to forskjellige typer områder å øve på: Et avskjermet område for sykkelkurs med nybegynnere og som et oppvarmingssted for viderekomne. Et område med passende mengde trafikk og en god «eksempelsituasjon» for sykkelkurs i virkelig trafikk. Hvordan finne et passende, avskjermet område? Et avskjermet område som passer for sykkelkurs bør ha nok plass til at: Deltakerne kan stille seg i kø og snu lett. Kursene kan gå behagelig for seg. Det er rom for en behagelig start på øvelsene ( m fra startstedet). Det er plass til øvelser som består av både venstre- og høyresvinger. Læreren/lærerne har god oversikt. Og en jevn overflate. Vanligvis finner du gode plasser på skolegårder, store parkeringsplasser eller grusbaner/idrettsplasser. Det er lurt å spørre eierne av området om tillatelse for å unngå diskusjoner og spørsmål om rettigheter. Hvordan finne et passende område i trafikken? Se etter områder med fartsgrenser og en moderat mengde trafikk og mange veikryss, siden dette er noe av det mest utfordrene deltakerne kan komme ut for. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

24 Lærerveiledning 20 Leie sykkelutstyr Hvis deltakerne ikke hare egne sykler og hjelmer som de kan ta med seg, må du leie dette i en sykkelutleie eller sykkelbutikk. I Norge er prisene på sykkelutleie varierende (rundt 200,-/ 300,- kr for en dag), men det er ofte rabattordninger for grupper og flerdagsleie. Husk å spørre om muligheter for transport av syklene til treningsområdet. I Oslo er bysykler et rimelig alternativ, men da må hjelmer leies utenom. Det er også begrensinger på hvor lenge man kan bruke syklene uten å sette dem tilbake i stativene. Velg sykler som lett kan tilpasses til deltakerne. Bysykler med lave rammer og justeringsklemmer til setene er ofte et godt valg. (( Mer informasjon om sykkelleie kan du finne under «Nyttige lenker». Utstyr for lærerne Lærere bør ta med seg en ryggsekk, sykkelsekker eller lignende som de kan ha det viktigste utstyret i. Avhenging av hva du har planlagt kan det være lurt å ta med seg: Sykkelhjelm Verktøy for reparasjon Førstehjelpsutstyr Skrivesaker Observasjons-/evalueringsskjemaer Mat/snacks og drikke (med litt ekstra til deltakerne) Mobiltelefon for å kunne ringe nødnummer Regntøy Startnummer eller klistremerker Refleksvest Kritt Annet utstyr avhengig av forskjellige typer treningsøkter TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

25 Lærerveiledning 21 Tips for sykkeltrening i trafikken Riktig atferd i trafikken Se bak deg Før man begynner å sykle er det viktig å forsikre seg om at det er klart og ingen at kommer syklende eller kjørende bak en. I de fleste situasjoner er en titt over venstre skulder nødvendig. Dette må være en del av alle øvelser i trafikken. Hold avstand til fortauskanten og til parkerte biler! En av de vanligste sykkelulykkene er fordi syklisten har syklet for nært fortauskanten. Når pedalene kolliderer med fortauskanten er det lett å miste balansen og falle ut i veien. Derfor er det viktig å holde passende avstand til kanten og ikke la seg presse inntil den av andre kjøretøy. Den ideelle avstanden avhenger av fart og forholdene på stedet, men som regel er det bra med en bredde lik sykkelstyret (ca 50 cm). Pass opp for bildører! Ulykker forekommer ofte fordi folk åpner bildørene uten å se i bakspeilet først. Derfor er det viktig å holde god nok avstand til parkerte biler. Sykle i en rett linje! Dette gir god oversikt over hva som foregår på veien og gjør syklistene synlige og forutsigbare for andre i trafikken. TOGETHER_Sykling_2_Lærerveiledning.pdf

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

En kjørestrategisk veiledning fra:

En kjørestrategisk veiledning fra: En kjørestrategisk veiledning fra: 2 Statens vegvesen prioriterer trafi kksikkerhet høyt og ønsker spesielt å fokusere på tiltak innen ulike høyrisikogrupper. Skal vi nå nullvisjonen er det en forutsetning

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10.

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. trinn underveis Moped og lett MC s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Finn din hjelm! Nå finnes det mange fine og tøffe

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer