«Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte."

Transkript

1 Prosjekterfaringer «Ordinær teknologi brukt som kognitiv støtte. Gunnar Michelsen, seniorrådgiver NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, NONITE.

2 NAV, Side 2

3 En spesialenhet på hjelpemiddelområdet NAV Hjelpemidler og tilrettelegging direktør Liv Welde Johansen Hjelpemiddelsentralene (19 stk) NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse NONITE NAV, NAV, 05/18/ Side Side 3

4 NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse NONITE utvikler og formidler kunnskap om velferdsteknologi, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan gjøre bruk av teknologi for å oppnå deltakelse og likestilling i samfunnet. Sentrale arbeidsområder er Kunnskapsutvikling gjennom prosjektarbeid Systematisering og spredning av prosjektresultater Utvikling og produksjon av opplæringsmateriale NAV, NAV, 05/18/ Side Side 4

5 Disposisjon 1. Presentasjon av noen utprøvingsprosjekter 2. Metodiske erfaringer 3. Ressurser NAV, Side 5

6 1. Presentasjon av noen utprøvingsprosjekter NAV, Side 6

7 NAV, Side 7

8 Grunnskole «ihot Ungdom: Individuell Handholdt Organisering Teknologi» Utprøving ut funksjonalitet, og kartlegging av brukererfaringer av standard mp 3 spillere (ipod) og mobiltelefon for ungdom med autisme/aspergersyndrom som sosial veileder og organiseringshjelpemiddel. 2 årig prosjekt. ( ) NAV, Side 8

9 Fakta Prosjekt periode: 2 år Deltakere: 3 familer med foreldre og søsken.(autismeforeningen) 2 ungdomsskoler og omsorgsbasen. StatPed Nord, avd. Alta Hjelpemiddelsentralen i Finnmark NAV NONITE Kostnader: Hver familie fikk 2 MacBook, 2 ipod og 2 iphone3g. Prosjektet dekket alle utprøvingskostander for familiene. NAV, Side 9

10 I arbeid med smarttelefon Hvordan kan bruk av IKT-hjelpemidler som smarttelefon kompensere for kognitive funksjonsutfall etter en ervervet hjerneskade i relasjon til arbeid og aktivitet? Prosjektet har gjennom forsøksvis utprøving, tilpasset opplæring og tilrettelegging utviklet en metodisk tilnærmingsmodell for bruk av smarttelefon som kognitiv støtte. Samarbeidsprosjekt med bl.a. 4 Attføringsbedrifter og Landsforeningen for trafikkskadde 4 deltakere med ervervet hjerneskade 2 årig prosjekt ( ) NAV, Side 10

11 Attføringsbedrifter «MOLAS» Prosjektorganisert Arbeidstrening og bedriftsetablering opplegg for 6 med asperger syndrom. Pågående. «FUNKWEB» Arbeidstrening og app utvikling. Teknologi basert oppfølging. Kognitiv støtte integrert i bedriften. Pågående. NAV, Side 11

12 Kommunikasjon, struktur og tid - mestring i hverdagen Habiliteringsteamet ved Helgelandssykehuset i et samarbeid med Vefsn kommune og NAV NONITE. Ungdommer med psykisk utviklingshemming, foreldre/ pårørende og hjelpeapparatet prøver ut mulighetene i teknologi som støtte i hverdagen. I dette prosjektet tilegner fagpersoner seg kompetanse i forhold til metodeutvikling og bruk av teknologi. 3 deltakere med lett utviklingshemming. 2 årig prosjekt ( ) NAV, Side 12

13 Teknikstöd i skolan Regjeringsoppdrag fordelt på flere prosjekter, ( ) Prova teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter Utbilda lärare och annan personal i användandet av teknikstöd Utveckla metoder för kunskapsöverföring om teknikstöd till praktikplats och arbetsgivare Arbeta fram en modell för behovsbedömning kopplat till läroplanens krav på mål och funktionsnedsättningens konsekvenser Ta fram utbildningsmaterial som ska spridas nationellt NAV Kompetansesenteret er i løpende faglig dialog med Hjälpmedelsinstitutet NAV, Side 13

14 SMARTPHONES TIL BØRN Prosjekt finansiert av Fonden for Velfærdsteknologi 20 børn og unge afprøver smartphones som støtte i hverdagen Projektet gennemføres i samarbejde med Østerhøjskolen I Ballerup Kommune og Uglegårdsskolen i Solrød Kommune. 2 årig prosjekt ( ) NAV Kompetansesenteret er i løpende faglig dialog med Socialstyrelsen NAV, Side 14

15 Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom eller AD/HD Utvikling av oppfølgingsmetodikk Etablering av et veiledning-og tilretteleggingstilbud Samarbeidsprosjekt mellom bl.a. Universitetet i Oslo (Studieadministrasjonen), ADHD Norge og Autismeforeningen 3 årig prosjekt ( ) NAV, Side 15

16 Oppsummert: Casebeskrivelser og utprøvingsprosjekter års utprøvingsprosjekter Fra 13 til 55 år I utdanning, arbeid og uføretilværelse Fellestrekk: Grupper med 3-4 deltakere Sammensatte kognitive utfordringer Tilrettelagt opplæring Jevnlig oppfølging Tilgjengelig teknisk- og pedagogisk support Mest Apple produkter NAV, Side 16

17 Resultater Blir brukt Bidrar til mestring av kognitive utfordringer Bidrar til trygghetsfølelse Bidrar til stressmestring NAV, Side 17

18 2. METODISKE ERFARINGER NAV, Side 18

19 Eksempel: Prosjekt ved Universitetet i Oslo Prosjektet prøver ut bruk av mobiltelefon og tilknyttede teknologiske løsninger. Målet er å dempe stressnivået hos studentene, og dermed gi bedre forutsetninger for studiegjennomføring. NAV NONITE (Nordnorsk IKT-senter) Tilretteleggingstjenesten ved Universitetet i Oslo Autismeenheten, Oslo Universitetssykehus NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo & Akershus NAV SYA Nevroteamet ADHD Norge & Autismeforeningen i Norge NAV, Side 19 13

20 25 år, informatikk, matematikk, pedagogikk, litteratur, kultur, filosofi, master, bachelor, bor hjemme hos familie eller for seg selv, får gode karakterer, stryker, trives, mistrives, osv, osv... NAV, Side 20

21 Prosjektperiode: Vår 2009 Organisering og oppstart Høst 2009 Opplæring Vår 2010 Ut-prøving Høst 2010 Utprøving Vår 2011 Ut-prøving Høst 2011 Evaluering og avsluttning NAV, Side 21

22 Workshop - opplæring i bruk av nødvendige funksjoner - hjelp til organisering av informasjon - individuell tilrettelegging for å håndtere situasjoner som den enkelte opplever som stressende. Før lunch Gruppe 4 studenter med Asperger 2 fra Universitetet i Oslo 1 fra NAV NONITE 1 fra Autismeenheten Etter lunch Gruppe 4 studenter med AD/HD 2 fra Universitetet i Oslo 1 fra NAV NONITE 1 fra Autismeenheten 2,5 timer, 1 gang i måneden, i 4 semester tilsammen ca. 50 timer pr. gruppe NAV, Side 22

23 NAV, Side 23

24 NAV, Side 24

25 Teknologien NAV, Side 25

26 Ryggraden i teknologien Synkronisering du kan stole på NAV, 07/04/ Side Side 26

27 Synkronisering NAV, Side 27

28 Apps Kalender, Klokke, Notater Documents To Go, Evernote, Ordbøker, leksika Kalkulator Kontakter, meldinger, telefon, e-post Kart, kompass etc NAV, Side 28 29

29 Nyttige apps Stabilt over 2 år 298 apps 14 personer Topp 15: Opplevd å være nyttige 1. Meldinger (sms/mms) 2. Kalender 3. Klokke 4. Safari (nettleser) 5. Kontakter 6. Telefon 7. Kart 8. Kalkulator 9. Notater 10. Trafikanten 11. Facebook 12. Bilder (bildearkiv) 13. Kamera 14. ipod Podcast 15. E-post NAV, Side 29

30 Erfaringer: Metodikk + Teknologi Smarttelefonen = Hverdagsteknologi HJELPEMIDDELET FOR USYNLIGE VANSKER Hjelpemiddel for selvstendighet og kontroll Hjelpemiddel for å redusere stress Hjelpemiddel for mestring og motivasjon Hjelpemiddel for inkludering og kommunikasjon NAV, Side 30

31 Attraktiv og cool Smarttelefoner er mote «At hjelpemidlene er pene å se på, er vakre og har bra design gjør at jeg bruker funksjonene som er bra for meg. Jeg blir motivert til å bruke dem, og inspirert» NAV, 07/04/ Side Side 31

32 Inkluderende Inkluderende teknologi vanlig teknologi som alle andre bruker. Dr. Joshua Miele checking his iphone for the next bus NAV, Side 32

33 Support Også hverdagsteknologi bryter sammen - Må ha en strategi for å reparasjon og bytte. Bruker support må være tilgjengelig hvis målet er å etablere en kognitiv støtte som bruker er; Avhengig av. Erfaringer er at 24/7 support oppleves som trygt. NAV, Side 33

34 Utgangspunkt Forenklet: Målgruppe har generelt ikke har utviklet kompensatoriske strategier for å mestre sin kognitive utfordringer. NAV, Side 34

35 Du må endre livet ditt Livsstilsendringene består av alle de små justeringene knyttet til dagligdagse gjøremål og utfordringer - teknologi er ikke uavhengig av vanlige endringsprosesser som til f.eks. det å legge om kosthold og slutte å røyke. Workshopene har vært positive. Hadde ikke holdt på med dette hvis vi ikke hadde hatt workshopene. NAV, 07/04/ Side Side 35

36 Det dreier seg om å etablere nye vaner Det tar tid!! NAV, Side 36

37 Tilrettelegging, oppfølging og support Kombinasjonen av mobiltelefon/ apps/ funksjoner og systema7sk 7lre8elegging og oppfølging og 7lgjengelig support, bidrar 7l økt selvstendighet og kontroll, redusert stress og mer inkludering, mestring og mo7vasjon. NAV, Side 37

38 Tilrettelegging og organisering En organisert oppfølgingstjeneste. (Skole, institusjon) Behov og forutsetninger må kartlegges i detalj Opplæring av støttepersoner er nødvendig Fagfolk må eie og selv aktivt prøve ut teknologien over tid Organisert oppfølging i gruppe workshoper, med mulighet for individuell veiledning. Mer veiledning eller opplæring. Teknisk support må være tilgjengelig NAV, Side 38

39 Opplæring, oppfølging og veiledning Planlagt oppfølgingsfrekvens på ca. hver 3. uke. Oppfølgingen kan gjerne vare over flere år. Praktisk ferdighetstrening i bruk av viktige funksjoner, selv de banale, er nødvendig (EKSEMPEL!) Opplæring i f.eks. å legge inn og ajourføre informasjon i kalender, adressebok etc. Detaljert veiledning i oppstart av nye maskiner og operativsystemer. Økonomikontroll. Datatrafikk- og forbrukskontroll. NAV, Side 39

40 Psykoedukativ metodikk. Gruppemetodikk Metodikken går ut på at de berørte gjennom; undervisning, øvelser, refleksjon over egen erfaringer får økt forståelse om egen sårbarheter og styrker. Hensikten: øke brukers kompetansefølelse, redusere deres hjelpeløshet overfor funksjonsnedsettelsen, og dermed bedre mestringen av symptomer og vansker forbundet med den kognitive funksjonsnedsettelsen. NAV, Side 40

41 Faser Positiv frustrasjon. Trygg på... «Bruker kalenderen til å organisere deltidsjobbingen, kvelder, helger osv.» Avhengig av... «Avhengig av den, uten å skille meg ut.» En del av meg...««iphonen har blitt en så stor del av hverdagen at jeg ikke kan si hva den hjelper meg med.» NAV, 07/04/ Side Side 41

42 Eksempel 1 UiO sitt tilbud fra høsten 2011 For grupper: AD/HD, og Asperger Opplæring i bruk av utstyr (alle typer mobiltelefoner, lesebrett og pc`er) Oppsett av utstyret for studiemestring Tilgjengelig support for deltakerne Følges over tid med workshop hver 3 uke Fadderfunksjoner NAV, Side 42

43 Interaksjon System-Teknologi-Person Hvordan tilrettelegge informasjon? gjør ting enklere for alle! NAV, Side 43

44 NAV, Side 44

45 NAV, Side 45

46 Dynamiske timeplaner rett i lomma :-) NAV, Side 46

47 NAV, Side 47

48 NAV, Side 48

49 NAV, Side 49

50 NAV, Side 50

51 Eksempel 2 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst har startet et prosjekt om opplæring i bruk av iphone med standard funksjoner kan være til hjelp for ungdommer med autismespekterforstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom eller ADHD og samtidige eksekutive vansker. Prosjektet vil prøve ut en undervisningspakke for personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom og eksekutive funksjonsvansker og deres nærpersoner. Opplæringen vil foregå i gruppe, hvor nærpersoner mottar opplæring sammen med ungdommen og alene. Start høst 2012 NAV, Side 51

52 Nordisk NAV, Side 52

53 NAV, Side 53

54 Bli medlem! NAV, Side 54

55 Takk for oppmerksomheten J NAV, Side 55

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Kari Steindal Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus http://www.autismeenheten.no/

Detaljer

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom Kari Steindal Seniorrådgiver Bodø 25. mai 2011 Nasjonal kompetanseenhet for autisme http://www.autismeenheten.no Nasjonal Kompetanseenhet for Autisme

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Rapport. Bruk av velferdsteknologi for å støtte. autisme med hverdagsaktiviteter. Erfaringer fra fire casestudier

Rapport. Bruk av velferdsteknologi for å støtte. autisme med hverdagsaktiviteter. Erfaringer fra fire casestudier Åpen Rapport Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme med hverdagsaktiviteter Erfaringer fra fire casestudier Forfattere Øystein Dale, Seniorforsker Lisbet Grut, Seniorforsker

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Høsten 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Leksehjelp som virkemiddel

Leksehjelp som virkemiddel Leksehjelp som virkemiddel av halvdan haugsbakken og Trond buland Det har vært snakket mye om leksehjelp, men ikke alltid så mye om hva det er. Er for eksempel leksehjelp forskjellig fra lekser? Et av

Detaljer

Veileder: Kartleggingsskjema del 1

Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Veileder: Kartleggingsskjema del 1 Organisering 1. Lage planer/oversikt over daglige/ukentlige gjøremål 2. Huske daglige gjøremål eller aktiviteter (Personlig stell, ivaretakesle av egen helse, huslige

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer