Arne Stokka, PANDA 25 år. Hipp hurra!!! SINTEF Teknologi og samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arne Stokka, 13.11.2014. PANDA 25 år. Hipp hurra!!! SINTEF Teknologi og samfunn"

Transkript

1 Arne Stokka, PANDA 25 år Hipp hurra!!! 1

2 Men historien begynte mye tidligere Følgende faktorer bidro til at det ble utviklet regionale og kommunale prognosemodeller: Ny planlov: NTH: Lov om obligatorisk generalplanlegging i kommunene (1965) Undervisningstilbud ved NTH bla. med utviklingen av fagfeltet regional- og kommunal økonomi omkring 1970 Studentene: MD: En sammenfallende interesse for fagkombinasjoner knyttet til areal- og generalplanlegging, regional og kommunal økonomi og programmering blant bygg- og fysikk-studenter Stor interesse i MD for å bidra til å utvikle EDB-baserte planleggings- og prognosemodeller på regionalt nivå, med den hensikt å høyne kompetansen og kvaliteten i den regionale planleggingen I sum ga dette en aktivitet innen undervisning, FoU og regional planlegging som bidro til å etablere denne typen regionale planleggingsverktøy 2

3 De første pionerene. Ved institutt for økonomi ble det fra omkring 1970 en liten ansamling av byggstudenter og studenter fra allmen-linjen (fysikk) som tok doktorgrad innenfor anvendt økonomi med regional- og kommunaløkonomi eller teknisk økonomi som spesialisering, evt. sammen med programmering De som særlig markerte seg her, var Jon Hekland, Bjørn Larsen, Kåre Granheim m.fl. Det spesielle med deres dr.gradsarbeid var at de utviklet prototyper av planleggingsmodeller programmert på den tids stormaskiner, innrettet mot særlig kommunal planlegging Jon Hekland utviklet et omfattende system kalt KOMPLAN. Befolkningsmodellen i dette systemet ble senere videreutviklet til den befolkningsmodellen som vi i dag finner i PANDA. Etter at dr.gradsarbeidet var ferdig ble hele KOMPLAN-systemet solgt til Kommunedata (for en krone) og implementert for kommersiell bruk. I dag er det fortsatt igjen noe av befolkningsmodellen herfra i det som vi kjenner som KOMPASmodellen. 3

4 De første pionerene. Disse pionerene endte opp i konsulentbransjen, hvorav noen ble toneangivende i det som den gang het Asplan Analyse Ved institutt for (sosial)økonomi var det i tillegg til Haakon Hellenes særlig Olav Fagerlid som var en bidragsyter til utviklingen av kommunal- og regionaløkonomifagene I 1975 fikk Haakon Hellenes i gang et tre-årig forskningsprosjekt finansiert av Miljøverndepartementet innrettet på utvikling av metoder for regionaløkonomisk analyse. Her fikk Anders Skonhoft og Arne Stokka engasjement, og i dette prosjektet ble det etter hvert utvikle regionale kryssløpsmodeller I forlengelsen av dette prosjektet ble det dannet en regional- og kommunaløkonomiske forskningsgruppe som ble kimen til det som i dag er SINTEF anvendt økonomi Anders Skonhoft utviklet her en regional kryssløpsbasert prognosemodell som Bjørn Larsen og Kåre Granheim i Asplan Analyse senere tok opp og kommersialiserte til det som ble hetende APP, Asplans Plan og Prognosemodell 4

5 De første pionerene. APP ble til ved et samarbeid med forskningsgruppen ved NTH-instituttet (Hans Elsås) og Asplan (Bjørn Larsen) om å programmere Skonhofts kryssløpsmodell sammen med en befolkningsprognosemodell og en nedbrytingsmodell for sysselsetting på en NORD-maskin Parallelt med dette fortsatte forskningsgruppen, nå etablert som en SINTEF-avdeling, med å videreutvikle den samme kryssløpsmodellen sammen med en befolkningsprognosemodellen fra Heklands dr.grad i det som ble kalt FPS - Fylkesplansystemet De første pådriverne (MD ++).. I MD var det på denne tiden en sterk interesse for å bidra til å utvikle og ta i bruk EDBbaserte modeller i den regionale planleggingen, og Jan Sandal var sentral pådriver i det første store prosjektet som Hellenes dro i gang 5

6 De første pådriverne (MD ++).. Senere ble Torstein Skancke en viktig pådriver både for å implementere APP i flere fylkeskommuner, og for å samle ressursene rundt utviklingen av PANDA Både APP og FPS ble brukt av hver sine fylker FPS: Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland,.. APP: Østfold, Telemark, Troms? Da PANDA ble en realitet, var det Erik Vieth Pedersen som fulgte opp fra MD Også innenfor arbeidsmarkedsetaten var det en interesse for å ta i bruk denne typen verktøy, bla. på grunn av at fylkesarbeidskontorene hadde ansatt sosialøkonomer som skulle ivareta et analyseperspektiv I en periode var Arbeidsdirektoratet medlem av PANDA-gruppen, og initierte et utviklingsprosjekt knyttet til en ny arbeidsmarkedsmodul med Torbjørn Årethun som deres representant. Dette ble imidlertid skrinlagt etter en tid, og Arbeidsdirektoratet gikk ut av PANDA-gruppen KRD kom imidlertid inn som medlem av PANDA-gruppen etter hvert 6

7 De første pionerene blant brukerne (APP og FPS).. Det har vært en rekke brukere på planleggingssiden i fylkeskommunene (og fylkesarbeidskontorene) Blant de som var tidlig ute i samarbeid med enten forskningsmiljø eller konsulenter kan nevnes: Per Ekroll og? Sylte, Møre og Romsdal Helge Moldjord, Nordland Vicky Gramstad m. fl., Rogaland Per Arnesen, Østfold Arne Olav Nyberg m. fl., Hedmark 7

8 Så kom PANDA. MD med Torstein Skancke kom etter hvert til at det var urasjonelt med (minst) to slike plansystem, og det ble foreslått at Asplan analyse sin APP og SINTEF sin FPS skulle slås sammen til ett system Etter et lengre utredningsarbeid ledet av Hans Elsås på SINTEF i 1987/88, ble det til slutt enighet om at SINTEF skulle ta ansvar for å utvikle et nytt planmodellsystem med utgangspunkt i de som hadde eksistert fram til da Hans Elsås kom også opp med navnet på det nye systemet: Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og Arbeidsmarked - PANDA Det ble først satt opp en avtale mellom MD og SINTEF om utviklingen av PANDAsystemet. MD finansierte denne utviklingen Deretter ble det etablert en eierforening til PANDA-systemet som fikk navnet PANDAgruppen, og som overtok rettighetene til PANDA 8

9 Så kom PANDA. Etter mye tautrekking med Kommunedata som samarbeidspartner (stormaskinorientert) valgte SINTEF en PC-løsning som SINTEF tok hånd om selv Den første versjonen var DOS-basert med et eget skreddersydd grensesnitt og var "ferdig" i 1989 Etter hvert kom Windows og i ble PANDA lagt over på en Windows-plattform med nytt grensesnitt Deretter kom Norges-PANDA!! En sentral pådriver for det som først ble kalt Norges-PANDA var PANDAgruppens formann på denne tiden: Inge Johansen fra Troms fylkeskommune Hensikten var å bygge om systemet slik at alle data kunne ligge i en felles database for hele landet. Samtidig ble systemet utviklet som en web-løsning (syltynn client-løsning med web-browser) Forberedelsene ble startet i 2001, og de nye systemet var ferdig i løpet av 2003 Gjennom alle fasene av utvikling har Anders Stølan og Arne Stokka skiftet på å lede arbeidet ved SINTEF 9

10 Ledere i PANDA-gruppen som har preget PANDA-livet Per Arnesen (Østfold) og Arne Olav Nyberg (Hedmark) Pioner og utprøvingsperioden Inge Johansen (Troms) Overgang til Norges-PANDA og web-løsning Niels Henning Gundersen (Oslo) Fokus på å utvikle organisasjonen PANDA-gruppen Nå: Torbjørn Trane Jensen (Nordland) Fokus på brukerinitierte analyser med PANDA Det er også andre:. Hvor mange har vært brukere av PANDA? Antall registrert brukere i 2004 var 65 Registrerte brukere i 2014 er 125 Av de 65 i 2004 var fortsatt 25 brukere i 2014, mens 40 var ute av PANDA En enkel slutning kan da være at det har vært (minst) 165 brukere i perioden

11 Brukere av PANDA (registrert i hhv og 2014) Amarjit Singh Buskerud fylkeskommune Anders Stølan SINTEF Teknologiledelse Anne Caroline Haugan Nord-Trøndelag fylkeskommune Anne Katrine Normann Norut Tromsø Anne-Merete Halpern Møre og Romsdal fylkeskommune Arild Egge Nord-Trøndelag Fylkeskommune Arne Stokka SINTEF Teknologi og Samfunn Axel Rød KMD Basisoppsett SINTEF Teknologiledelse Bent Sørensen Aust-Agder fylkeskommune Birgitta ERicsson østlandsforskning Bjørn Tronstad Asplan Viak Camilla Bjørn Troms fylkeskommune Carl Erik Nyvold Kunnskapsparken Bodø AS Cathrine Bergjordet Akershus Fylkeskommune Cecilie Henriksen Nordland fylkeskommune Christen Ness Oppland fylkeskommune Christian Frønsdal Asplan Viak AS - Bergen Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune 11

12 Fasene og utviklingen i PANDA Etableringen av PANDA var basert på tidligere arbeid i dr.grader og forskningsrådsprosjekt, og det falt sammen med forskningsresultater fra et eget regionalforskningsprogram (NORAS) - En forskningsbasert start Siden har det vært lite rom for videreutvikling av selve modellene Fokus på grensesnitt og brukervennlighet Nå har vi en ny mulighet gjennom flere pågående forskningsrådsprosjekt. - MER OM DET I MORGEN!!!!! 12

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste

Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste Prosjekt i Nord-Trøndelag: Tester bildetolking i kommunal hjemmetjeneste g Tolketjenesten i Nord-Trøndelag har fått prosjektmidler til et prosjekt som de kaller «Bruk av fjerntolking for eldre døve som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer