Protokoll. Styremøte #7/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen"

Transkript

1 Protokoll Styremøte #7/ Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp Lise Røsto Jensen Styremedlem Steinar Fagerheim Styremedlem Per Annar Lilleng Varamedlem Teknisk kunstløp Jeanette Skarstein Varamedlem Barn, bredde Mona Norhaug Faleide Varamedlem Lars Kvaalen Generalsekretær Nils Einar Aas Forfall: Varamedlem Teknisk hurtigløp Erik Julsrud Sak 42/2011 Godkjenning av møteprotokoller Følgende protokollutkast forelå til godkjenning: #6/2011. Godkjennes uten merknader Sak 43/2011 Konstituering av ikke tingvalgte utvalg og komiteer Breddeutvalget: Kolfinna Magnusdottir orienterte om at utvalget i stor grad var klart med ressurspersoner, noen avklaringer gjenstår. Breddeutvalget vil organisere seg med tre underutvalg; hhv. hurtigløp, kunstløp og nye grener. Kolfinna Magnusdottir er overordnet breddeansvarlig og ansvarlig for underutvalget kunstløp. Mona Norhaug Faleide er ansvarlig for underutvalget hurtigløp, mens Steinar Fagerheim er ansvarlig for underutvalget for nye grener. Anleggsutvalget: Erland Kroken orienterte om at anleggsutvalget var konstituert, med stor grad av kontinuitet fra siste periode. Anleggsutvalget har berammet et første møte medio september i Oslo. TKK: Lise Røsto Jensen orienterte om at TKK var ferdig konstituert. TKH: Marcel Lesche Vanberg orienterte om at TKH var ferdig konstituert. 1

2 NSF Løperfond: Lars Kvaalen utnevnes til leder for NSFs løperfond og vil forslå sammensetning for styret for endelig vedtak i tråd med fondets vedtekter. Toppidrettsutvalg: Presidenten orienterte om at hun ønsket å redefinere ressursgruppene for hhv. kunstløp og hurtigløp til to toppidrettsutvalg. Det utarbeides et revidert forslag til mandater som presenteres på neste styremøte/evt. pr. epost. Tatt til orientering Sak 44/2011 Åpen klasse under NM enkeltdistanser TKH har behandlet forespørselen fra hhv. Svenska Skridskoförbundet og Team CBA og har fattet følgende vedtak: TKH gir muligheten for utenlandsk løpere i gjesteklasse under NM enkeltdistanser. TKH forutsetter at aktuelle løperne holder et internasjonalt nivå (WC-kvalitetsnivå). Arrangøren legger premissene for gjennomføringen av gjesteklassen ift. NM enkeltdistanser, anbefales å gjennomføres utenom NM-programmet. Styret tar TKHs vedtak til orientering Sak 45/2011 Utvikling av mobile plattformer Erland Kroken innledet til saken med bakgrunn i notat som ligger som vedlegg 1 til protokollen. Styret ser positivt på initiativet, og mener at slike applikasjoner har et positivt potensial for det skøyteinteresserte publikum. Styret gir Erland Kroken fullmakt til å sondere videre med bakgrunn i forelagte notat. Styret er av den oppfatning at man bør forsøke å begrense den økonomiske risikoen ved å søke samarbeidspartnere som kan ta en del av kostnader og risiko forbundet med utviklingen av slike applikasjoner. Sak 46/2011 Styrets møteplan Styret besluttet følgende møteplan: Telefonstyremøte mandag 26. september (faste og vara) Styremøte og åpent møte under NM i Stavanger lørdag 5. november (faste og vara) 2

3 Telefonstyremøte mandag 21. november (faste og vara) Telefonstyremøte mandag 19. desember (faste) Styremøte mandag 16. januar (faste) Telefonstyremøte mandag 27. februar (faste og vara) Styremøte tirsdag 27. mars (faste og vara) Sak 47/2011 Orienteringer Generalsekretæren orienterte om kommunikasjonen med Team CBA. Det arbeides med en avtale som regulerer vilkårene for internasjonal representasjon for Håvard Bøkko og Hege Bøkko. Team CBA og NSF har som målsetning å sende ut en felles pressemelding når man har kommet til enighet. Generalsekretæren orienterte styret om den nye sponsoravtalen med Lerøy Seafood Group. Generalsekretæren orienterte styret om at Direktoratet for Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med NSF. Tilsynsrapporten konkluderer med ingen avvik/pålegg. Marcel Lesche Vanberg orienterte om Norge denne sesongen har kun to ISU overdommere etter Svein Inge Strugstads bortgang. Marcel Lesche Vanberg orienterte styret om at TKH har besluttet at under avsluttende distanse under NM allround 2012 kan det benyttes manuell tidtaking, men man arbeider for en løsning med elektronisk tidtaking. Mona Norhaug Faleide orienterte om at det planlegges en ny Jenteløft samling i Bjugn i oktober. En oppfølging av den meget vellykkede samlingen på Østre Bolærne i juni. Erland Kroken orienterte om en meget vellykket Summer Skate Challenge på Hamar under sommerisen. Alle isgrener var representert under fredagens arrangement, det var mange mennesker til stede (ca. 500) og god stemning. Det ble fremhevet at det har vært et meget godt samarbeid med Hedmark Skøytekrets og HOA ift. gjennomføringen av arrangementet. Lise Røsto Jensen orienterte om at Tønsberg hadde trukket seg som arrangør av nasjonalt kunstløpsstevne. Lise Røsto Jensen orienterte om at hun var utnevnt som internasjonal overdommer av ISU. Sak 48/2011 Eventuelt Styret diskuterte forholdet til media generelt, og konkrete utfordringer med å komme frem med positive og relevante saker. Med utgangspunkt i medieplanen for sesongen 2010/11 utarbeider administrasjonen en oppdatert medieplan for sesongen 2011/12 Protokollen med innkomne merknader er godkjent elektronisk 3

4 Vedlegg 1: ad sak 45 mobile plattformer NOTAT Til: Styret i Norges Skøyteforbund Fra: Erland Kroken Dato: 19.juli 2011 Forslag om igangsettelse av prosess: Skøyter på mobile plattformer. Skøyter har i alle i år fremstått som en idrettsgren med dype røtter i tall og statistikk. Hurtigløp på skøyter er kanskje den aller mest veldokumenterte idrettsgrenen av alle. Dette takket være iherdig og entusiastisk arbeid av statistikkinteresserte skøyteentusiaster. I dag, i 2011, fremstår slik jeg ser det noteringsskjemaer, den mest folkelige tilnærmingen i praktisk bruk, som et rop fra steinalderen. De finnes fortsatt, via nettsider som kan printes ut. Mens statistikk og resultater finnes på blant annet NSFs nettsider. Hvordan kan skøytesporten fremstå som en moderne og offensiv gren i vår digitale tidsalder? Jeg foreslår at Norges Skøyteforbund starter en prosess med målsetning om å utvikle egne digital applikasjoner (såkalte apps) for mobile enheter. Helt kort: I all hovedsak er mobiltelefoner som selges i dag såkalte smarttelefoner. Telefoner som har full nett-tilgang. Apple har dominert markedet med sin iphone, men nå kommer de andre leverandørene som HTC og Samsung bl.a for fullt. Apple har et svært godt salgssystem via sin itunes, mens det andre operativsystemet, som de øvrige benytter, Android, ikke har et like enkelt salgssystem. Men de er på full gang de også. Det er solgt et sted mellom iphone i Norge. Apps Applikasjoner er små dataprogram som man kan laste ned via Apple sin egen nettbutikk AppStore eller noen av de andre leverandørene, Nokia sin heter Ovio. Den meste kjente er kanskje Yr. (vær) og spillsuksessen Angry Birds. I AppStore finnes noe slikt som slike program, og det kommer stadig nye. Det er spill, informasjon, matoppskrifter, flytider, nyheter etc etc. Apple må godkjenne hver enkelt app før de legges ut til salgs eller gis bort. Apple tar 30 % av salget. Android systemet er noe annerledes, også der kommer stadig nye app-er til. I tillegg tilpasses gjerne disse app-ene også til nettbrettene som det nå selges stort av. Spesielt Apples ipad er en stor suksess. Jeg foreslår derfor at NSF setter i gang en prosess med å vurdere om det er mulig å få laget en slik applikasjon for mobile plattformer. En rask undersøkelse viser at en slik app ikke finnes i dag, derfor bør en slik app planlegges, i tillegg til det norske markedet, også for det internasjonale. Spesielt det nederlandske markedet er interessant. Undertegnende har bl.a jobbet med dette i egen jobb (ikke teknisk), og kan dra prosessen. Norsk Luftambulanses første app Hjelp 113-GPS som gir deg kartreferansen der du er (viktig når man ringer 113), er lastet ned nærmere ganger. Den er solgt for kr 17,-. I en tenkt NSF app er tilgang og samarbeid med andre nettsider svært viktig. Kompetansen ute blant leverandører er nå svært god, og det er mange tilbydere. Undertegnende sitter også på aktuelle kontakter. Skisse på innhold i en NSF app kan være: Statistikk. Norsk og internasjonalt. Løpende oppdatert. Resultater. Norsk og internasjonalt. Løpende oppdatert. Noteringsskjemaer på den nye moderne måten. Ideen er å fange opp dette med å følge skøytekonkurranser, parvis, på en helt ny måte. Jeg vet ikke hvordan enda. 4

5 Har bare noen ideer. Det kan være tett samarbeid med NRK eller ISU, (eller produsent av internasjonale stevner og mesterskap) Moroside. F eks quiz (aktuell sådann), filmsnutter etc etc. Alt dette kan legges i en applikasjon (altså den lille firkanten man har på telefonen sin) Salg En slik app kan som nevnt selges via itunes eller android, både for telefoner og nettbrett. Den bør sannsynlig ikke koste så mye, slik at beslutningen om å laste den ned tas kjapt. Det nederlandske markedet er svært interessant siden de er så mange, og interessen er stor. Det norske markedet er nok også ganske stort, men vanskelig å si hvor mange som vil laste ned. Kostnad Kostnadene ved å utvikle en slik app henger sammen med hvor mye teknisk jobb som ligger bak. Men størrelsesorden (rundt regnet) må nok beregnes. Det som bør vurderes er om man ønsker å dele risikoen med noen (og da også inntekter.), kanskje sponsorer ønsker samarbeid? Forslag til vedtak: Jeg foreslår at NSF starter prosessen med å finne ut om dette kan la seg gjennomføre innenfor de gitte rammene som styret senere må ta stilling til. Altså at et beslutningsgrunnlag legges frem for styret senere i høst. Erland Kroken

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010

Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Referat - Styremøte NBF Rica Gardermoen 13. 14. mars 2010 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Gardermoen Jan Aasen Allan Livgård Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IH), Karl

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side

Årsmelding 2008. foto Arild Schei 2008 arisch@online.no. Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 foto Arild Schei 2008 arisch@online.no Årsmelding 2008 - side Årsmelding 2008 Oversikt over LYS-målebrev 2004 2005 2006 2007 2008 A-båter 413 515 550 536 597 B-båter 239 256 258 207 197

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer