Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur"

Transkript

1 Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Samarbeid om utvikling Integrasjonsarkitektur SUHS-konferansen 2014 Carl-Fredrik Sørensen IDI, NTNU

2 Agenda Integrasjonsarkitektur Tjenesteorientering Web-baserte tjenester Sky-basert tjenester Mobilitet og brukerperspektiv Samarbeid om utvikling Behovsperspektiv Organisasjonsperspektiv Teknologiperspektiv Hvordan skape en samarbeidsarena? 2

3 Kontekst for arkitekturarbeid Offentlig arkitektur: Difi Prinsipper, Offentlige felleskomponenter, Offentlige retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten , Samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i staten Sektorarkitektur: UH-sektor operasjonalisering og bruk av offentlig arkitektur Nasjonale tjenester (SO, BIBSYS, FS, Cristin, ecampus) Samordning av innkjøp (rammeavtaler, felles kravspesifikasjon) Organisasjonsarkitektur: Varierer fra institusjon til institusjon 3

4 IKT i UH-sektoren Mange interessenter, prosess-, tjeneste- og systemeiere Mange systemer og tjenester: Sentraladministrative systemer Fagsystemer Mange leverandører, også interne Legacy > 20 år Flere samarbeid innenfor sektoren For det meste siloer/fagfokus Mange anskaffelser og tilpasninger nødvendig i årene fremover 4

5 DIFI Arkitekturprinsipper (1) Er obligatoriske for offentlig sektor Tjenesteorientering fokus på gjenbruk og viderebruk, tjenester, komponenter, moduler Interoperabilitet protokoller og standarder, heterogenitet semantisk (felles forståelse av termer og begreper) juridisk (samme formål reguleres likt i alle deltakerland) organisatorisk (rutinene i saksgangen på hver side av en organisasjons- eller landegrense må passe sammen) teknisk (datasystemene må kunne kommunisere med hverandre) 5

6 DIFI Arkitekturprinsipper (2) Tilgjengelighet kanaler, brukskvalitet, universell utforming, oppetid Sikkerhet informasjon, system, nett konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet Åpenhet åpne standarder, veldefinerte grensesnitt, viderebruk og innsyn Fleksibilitet tåle endring i bruk, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur. Gjenbruk i nye eller endrede arbeidsprosesser. Skalerbarhet tåle høy last og mange brukere 6

7 Tjenesteorientering som arkitekturprinsipp IKT-løsninger skal være basert på komponenttenking Sikre at brukerne av offentlige tjenester får tilgang til tjenester og informasjon uavhengig av oppbygging eller portalstruktur. Sikre utvikling av felleskomponenter/fellessystemer der dette er mest kostnadseffektivt for offentlig sektor samlet Tilrettelegge for mest mulig gjenbruk av delsystem og utviklet funksjonalitet på tvers av IKT-system og virksomheter. 7

8 Arkitektur i dag Gjenbruk: Mest av data filbasert eller databaselinker Integrasjon av applikasjoner: Duplisering av data fra system til system Noen web-services (de fleste read-only). Få tilgjengelig fra innkjøpte systemer. Mange klient/server-systemer Transaksjoner gjennom databaser Hvert system har sin database Hvilket system er autoritativ for hvilke data? Tolking av informasjonselementer Kontekst av informasjonselementer Bruk av informasjonselementer 8

9 Anskaffelser vs egenutvikling Anskaffelser eller egenutvikling? Virksomhetsbehov, lovgivning, offentlige krav Vedlikehold og operasjon blir stadig mer kompleks Standarder mangler på mange områder 9

10 Felles utfordringer Oppfylle arkitekturprinsippene Gjenbruk og viderebruk av informasjon og tjenester Tilgjengeliggjøring av funksjonalitet på mobile/heterogene plattformer Lesebrett, smarte telefoner Støtte for alle nettlesere Sikkerhet og personvern Skalerbarhet på systemer i Web Universell utforming Anskaffelser og videreutvikling av system og tjenester Porteføljestyring vendor lock-in/lock-out 10

11 Trender i tiden SOA er noe alle gjør, fjernet fra hype av Gartner Skytjenester SaaS, PaaS. IaaS Desktop er «borte», alle har laptop, lesebrett, smarte telefoner Virtualisering av IT, både hardware, plattform og programvare App-er og små applikasjoner Arbeidsflyt koblet til kontekst og personlige preferanser 11

12 Arkitektur i morgen Gjenbruk: Protokoller, data, informasjon og/eller funksjoner? Virtualisering av systemer gjennom mash-ups og web services? Alt blir tjenester? Kontekst og arbeidsflyt? Hvordan skape smidighet/endringsmulighet i fag/kildesystemene? Universell utforming, mobile/heterogene enheter Informasjonssikkerhet, systemsikkerhet, personvern Skytjenester og integrasjon 12

13 Organisasjon og samfunn HR Økonomi FDV HMS Studieadm IKT og bibliotek Aksesskontroll Forskningsadm Gjester, potensielle studenter, offentlig forvaltning, bedrifter, samarbeidspartnere, NFR, alumni etc. Ansatt Student Andre Brukertjenester Virksomhet Styrings- og ledelsesprosesser Arbeidsflyt Forskning Utdanning Nyskaping Formidling Kompetanse Forretningstjenester Applikasjon HR LMS Studentsystem Økonomi Datatjenester Strategi, Rammebetingelser, Behov, Sikkerhet, Lovgivning, Protokoller, Standarder Informasjon Data Data Data Data Data Data Semantikk, domenemodeller, fysiske datamodeller

14 Integrasjonsarkitektur Kildesystem(er) FS: student, fagperson, studieprogram, emne, semester, eksamen HR: ansatt, tilhørighet, rolle, Måltjenester Kontekstbaserte tjenester: studier (bokhandel, forskning) Tilgangsbaserte tjenester: LMS, bibliotek Personlige timeplaner Tilgjengelighet på og bruksmønster av ressurser Ledige lab-er og lesesaler Andre, ikke definert eller kjent i dag. Hvordan skape tidsriktige, elastiske, standardiserte, og gjenbrukbare koblinger? 14

15 Behovsperspektiv Tjenesteutvikling av nye og brukerrettede tjenester Selvbetjening Mobile tjenester Sammensetning av eksisterende tjenester til nye Behov for rikere informasjon fra FS og andre kilder. Eksempel: Studiekontekst og elæring Bedre kontekstuelle tjenester for studenter og ansatte. Bibliotek, bokhandel, videoportaler, etc. Emner, studieprogrammer, roller, tid Eksempel: Styring av tilganger til ressurser Elektroniske Lab-er Hvordan utvikle standardtjenester, informasjons- og tjenestearkitektur til glede for hele sektoren? 15

16 Spørsmål 1 Hvilke behov har din organisasjon for nye tjenester? Hva trenger studenter? Hva trenger undervisningspersonell? Hva trenger administrativt personell? Hva trenger ledelsen? Hva trenger allmennheten? Hvilken informasjon og tjenester finnes? Hvilken informasjon og tjenester må lages? 16

17 Organisasjonsperspektiv Hvordan skape en arena for utveksling av ønsker, krav og muligheter? Sett fra et IT-, institusjons- og sektorperspektiv. Sett fra tredjepartsperspektiv I dag: Prioriteringsråd fokus ofte på primærprosesser I dag: Behov for spesifikke integrasjoner ifht KD, Uninett, leverandører Hva er gjort, foreslått, og hva må til for å skape en slik arena? 17

18 Spørsmål 2 Er UH-sektoren organisert riktig ifht. prioritere fellestjenester? Hvor finnes det ressurser for utvikling av nye tjenester? Holder det med langtidsplaner? 18

19 Teknologiperspektiv Mange av våre systemer er basert på en gammeldags teknologi. Filbaserte integrasjoner. Kopiering av informasjon fra et system til et annet. Endring av informasjon gjøres sentralt. Lite brukervennlig. Løsningene følger ikke eller følger i liten grad Difis arkitekturprinsipper. De fleste nye IKT-tjenester er Web-basert, distribuert og i en økende grad desentralisert. 19

20 Spørsmål 3 Hvilken påvirkning har ny teknologi på tjenesteutvikling? Hvordan skal man håndtere våre gamle IKT-løsninger? Er det formålstjenlig å fortsatt vedlikeholde gamle IKTløsninger? Når bør nyutvikling planlegges og prioriteres? Hva vil dette koste? 20

21 Samarbeid nødvendig Hvilke tjenester? Kunde-leverandør Standardisering Forvaltning og videreutvikling 21

22 Standardisering Definerte og standardiserte protokoller Hva semantikk Hvordan syntaks Kildesystem Kontrakt om protokoll Eksponerer ikke intern datamodell Lettere å endre å vedlikeholde 22

23 Hvordan skape en samarbeidsarena? Kompetanse Kommunikasjon Hva og hvorfor Deling Hva og hvordan Prioritering Hvem, hvor og når 23

24 Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger Felles informasjonsarkitektur standardisering Felles integrasjonsarkitektur standardisering Felles virksomhetsprosesser synergi og anskaffelser Felles anskaffelser lavere anskaffelseskostnader Forenkling av innfasing/integrasjon/utfasing av systemer Skalere sammen mot skyen, app-utvikling, sosiale medier, LMS, etc. Spare penger og tid? 24

25 Oppsummering Arkitektur må Planlegges og styres Samordning og standardisering er nødvendig for muliggjøring av gjenbruk Standarder: Informasjons og integrasjonsarkitektur Prosesser, funksjoner, protokoller Helhetstenkning er nødvendig (bort med siloene) Anskaffelser må planlegges/koordineres strategisk Portefølje/IKT-styring som en del av virksomhetsstyringen 25

26 Kunnskap for en bedre verden IT for et bedre universitet Takk for oppmerksomheten! 26

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering Fagspesifikasjon IKT-arkitektur for digital vurdering Rapporttittel: UFS148 IKT-arkitektur for digital vurdering Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for arbeidsflyt i digital vurdering og Arbeidsgruppe for arkitektur

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Strategi for ID-porten 2015-2020. Difi rapport 2014:6 ISSN 1890-6583

Strategi for ID-porten 2015-2020. Difi rapport 2014:6 ISSN 1890-6583 Strategi for ID-porten 2015-2020 Difi rapport 2014:6 ISSN 1890-6583 Forord Det er tverrpolitisk enighet om at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv på sikt skal være nettbasert. Nasjonale

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer