Brannsjefskonferansen 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsjefskonferansen 2005"

Transkript

1 Brannsjefskonferansen 2005 Åpning av brannsjefskonferansen 2005 Vert Idar P. Lundemo med fruen Marit Lundemo ønsket alle deltagere, ledsagere og utstillere velkommen til brannsjefskonferansen i Levanger i dagene 17. og 18. juni. Han åpnet med at det var den 21. brannsjefskonferanse, men den aller første i Nord-Trøndelag. Ledsagerprogrammet ble forelagt med temaene Landbrukets utvikling Bønder på nye veier hvor tur til Ytterøy Trondheimsfjorden perle skulle besøkes på fredag. Her skulle det bli gårdsbesøk og ta husflidsprodukter nærmere i øyesyn. Videre skulle ledsagerne ut på Byvandring i og med historiske omgivelser i Levanger sentrum på lørdag. Deltagelse på brannvernkonferansen var totalt 53 deltagere, fordelt på 31 brannsjefer, 2 pensjonister, 4 fra DSB, 1 fra KS og 16 deltagende utstillere fordelt på 7 stands. I tillegg kom det 28 ledsagere. Det offisielle åpningen av brannsjefskonferansen ble foretatt av ordfører Olav Nordberg. Han berettet om at Levanger var den fjerde største jordbrukskommunen i Norge, men med samkommunen Levanger/Verdal var den største jordbrukskommunen i landet. Videre omtalte han den nye containerhavna på Norske Skog som har åpnet varetransporten fra Midt-Norden mot Europa. Av andre viktige punkter nevnte han at gasskraftverk på Skogn ville få betydning for hele Midt-Norge. Han omtalte Levanger som en skoleby med videregående skoler og høyskole. Til slutt fortalte han om Levanger s tre bybranner i.h.h.v. 1846, 1877 og 1897 og konsekvensene av disse. Han oppfordret til å verne mot brann i byen vår. Han erklærte brannsjefskonferansen åpnet kl Backlunds Hotell ved Anne Lise Haugen tok ordet og fortalte om Backlund Hotell s sin historie. Hotellet var blitt nyrenovert i både kjøkken, møterom, restaurant og de 65 gjesterommene. Presentasjon av konferansens utstillere Braco AS v/marianne Leet og Einar Glenthøj presenterte sammen med salgssjef Thomas Hansson og Robert Lewenhage Bronto brannlifter med forskjellige chassis. Trondheim brannvesen, Stjørdal brannvesen og vertsbrannvesenet Levanger var representert med hver sin bil med høydemateriell. Videre ble det vist ulike produkter innen brannteknikk bl.a. hjelm med varmesøkende kamera. Egenes Brannteknikk AS v/ Stein Asgeir Egenes og Anne Lise Birkeland presenterte nye hjelmtyper med tilgjengelig tilleggsutstyr. Uniformspartner v/lars Calmark og Ingrid Aben presenterte bl.a. alt innen brannklær, skotøy og uniformer

2 Drâger Safety v/ole Harald Heggen sammen med Tore Arntzen presenterte telemetri brannsikkerhet Bodyguard 2 som kunne samle data om røykdykkeren i innsats og benyttes som dokumentasjon i ulike hendelser. Utstyr som kunne koples til var bl.a. gassmålere, varmesøkende kamera, samt programmere inn flere alarmer m.t.p kjemikalieinnsats osv. Gjensidige forsikring v/anders Eggen presenterte Gjensidige i ny hamm med logo av vekter n som fremtredende igjen. Han kunne fortelle at forsikring gikk i sykluser på 7 år, og at vi var inne i 7 gode år. Innen landbruk var Nord-Trøndelag best i landet på brann. Elotec var også representert med bl.a. brannalarmanlegg for ulike bygningstyper Thermax v/terje Gomo presenterte sitt firma som det første med reklame på kommunal bil brannbil (Trondheim). Videre orienterte han om Thermax s sine produkter og tilbudsområder. Synkarion v/cecilie Holte presenterte datasystemer utarbeidet i samarbeid med Oslo brannog redningsetat. Systemet kunne registrere ressurser i beredskapssammenheng, samt kalender for oversikt over framtidige arbeidsoppgaver. Innherred samkommune v/rådmann Ola Stene, Levanger Kommune Han innledet med at Levanger/Verdal var landets første og eneste samkommune. Arbeidet startet i 2001 med samarbeid/utredning. Målet var å få en felles strategi på felles områder. Samkommunemodellen ble landsert i 2002, og myndighetene har gitt støtte til hele prøveprosjektet som varer i 4 år ( ). Ingen ansatte er ansatt i ISK (Innherred samkommune), men i sine respektive mor-kommuner. Visjonen er livskvalitet og vekst, og målet er bedre tjenester innen samme økonomiske rammer. Profilerer samarbeidet kun lokalt innen mor-kommunene. Brann er pr. dag ikke innlemmet i samkommunen. Politisk er det balanse i ledelsesstrukturen med 9 representanter fra hver kommune. Administrativ leder og ordfører byttes vekselvis etter 2 år. I dag er det 8. enhetsområder med i prosjektet, mens store enheter som barn og familie og Helse og rehabilitering er i hver av kommunene. Fordeler med samkommune: Stordrift på innkjøp/planlegging, datasystemer, spesialisering, felles rutiner og reglement, ta det beste ut av to kommuner. Citta slowby v/rådmann Ola Stene, Levanger Kommune Orienterte om Levanger som Citta slowby langsom by. Idê er å bevare den lokale kultur mot aggressiv globalt forbruksmønster. Det er 32 byer i Italia som fra før har konseptet og pr. dag 2 stk i Norden, foruten Levanger i Nord-Trøndelag er det Soknedal i Rogaland. Hensikt med prosjektet ligger i å få bort glirete skilt/profilering. Ta vare på lokale håndverkstradisjoner og vise gjestfrihet overfor våre gjester. Mer bevissthet om både historie og nåtid. Andre historiske funn omtaltes Marsimartna n eksisterte allerede i 1473, som forteller historiske fortellinger fra middelalder fram mot år Hva vil skje når prøveperioden er over? Ny kommunelov kan fremmes som gjør det tillatt å danne samkommuner. Enkelte områder som ikke har lyktes? Barn og familie samt Brann- og feiervesenet. Ser dere noen endring i planprosesser? Blir i stand å ta nye utfordringer og takle utfordringer. 2 av 7

3 Erfaring med SFS 2404 Innlegg/meningsutvekslinger Ronny Røren, Asker og Bærum brannvesen IKS Ett mektig våpen. Asker og Bærum gjør alle tjenesteplaner etter Oslo modellen som er ulovlig. Vakter på 48 timer i strekk er ikke logiske. Asker og Bærum beholder Oslo modellen. Mener den er funksjonell. Ikke mye og glede seg over Magne Johannessen, Sandefjord brannvesen Har døgnvakter (1. døgn) på og 1.døgn fri. Har beregnet utrykningstetthet. Bytter kl på ettermiddag. Godt tips! Bjørn Bakkhaug, Nedre Romerike brann- og redningsvesen Må spille sammen med makkeren sin Fagforeningene. Vi har døgnvakt fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag, så 11/2 døgn til mandagsmorgen. Personsøkergodtgjøring brukes som skjult lønnsøkning. Heller økning i timesatsen for bakvakt/tilkallingsmannskap. Må være forskjell mellom ledere og de som blir ledet. Må tilrettelegge for fysisk aktivitet. Nils Erik Hågenrud, Elverum, Trysil brannvesen Prøv døgnvaktsturnus. Sjukefraværet har gått ned. Mye synsing hvor det er mange deltidskorps Betraktinger om timetall. Hvor mange brannvesen har arbeidsaktivitet på 21 t. pr. uke. Erfaringer: Mer passivitet, - sjeldnere på jobb, - ansvarsfølelse for å fortsette, - færre øvelser / treninger. Etablerer egne firma: - Biarbeidsgiver Tar med firmaet på jobb. Dagtjeneste blir totalt uaktuelt! Vil brannvesenet tape anseelse og status? Beregning av aktiv tid. Hva skal være med? Hvor går vi? 5 skiftordning!!! Nils Ove Sollied, Tromsø brann- og redning Forsøk med delte døgn! Hver dag var til for å holde hjulene i gang. Lytt til de ansatte. Har gått over til turnusvakter på 48 timer i helgene. Noen glansbilder har falmet! Momenter som kom fram under ordet fritt! Avtale som ikke er god å forstå. Kronglete Lokal tilpassing til personsøkergodtgjørelse tillegg. Personsøkergodtgjørelse kan legges til lønna. Vanskelig å forandre når de har lagt det til en avtale. Arbeidsgiver må gripe fatt i dette. Opp til arbeidsgiver hvordan turnusen skal fungere. Vi har hovedtariffavtalen pkt.4.6. Kan fravike sentrale avtaler og bruke lokal avtaler Sørg for å ha protokoll ved forsøksordninger. Forsøk å se på 48 timer s vaktene. Begrense hviletiden etter 48 timer s vakta Hva å vurdere 5-skift ordning. For lite økonomiske ressurser ved 5-skiftsordning. 3 av 7

4 Dag 2 Det lokale eltilsyn; DSB v/tor Suhrke orienterte om det lokale eltilsyn og hvordan ordningen fungerer i dag. Hvert 10 år skal alle hus være kontrollert. Det gjennomføres tilsyn med installasjonsfirma og innenfor skoleområdene. Ordningen har vært til vurdering siden Det foretaes fortløpende utredninger hvordan framtidens DLE skal organiseres. Områdene skal være lovregulert også i fremtiden. Det er ulike modeller det arbeides ut fra. Det nye regime skal være oppe å gå fra 1.januar Ordningen er rimelig godt mottatt ute i nettselskapene. Sikkerhetsnivå skal minimum ligge på det nivå som har vært. Forebyggende arbeid; DSB v/kari Jenssen startet med å vise brannstatistikken og mener at forebyggende arbeid nytter. Nedgang i antall utrykninger og skadeutbetalinger fra forsikringsselskapene viser dette. Tilsynshyppigheten i særskilte brannobjekt har økt i siste årene. Fra 47% i 1997 til 85% i Det er sendt ut henvendelse til 31 kommuner som har tilsynshyppighet mindre enn 45 % i Det er en nedgang fra forrigående år hvor antallet var 74 kommuner. Justisdepartementet har bedt DSB utarbeide forslag til strategi for det forebyggende arbeid. Det foreligger ulike definisjoner av begrepet samfunnssikkerhet. Det er forhold om påvirker samfunnets funksjonsdyktighet som er avgjørende for hva som faller innenfor eller utenfor begrepet. Videre ble mål og strategier samt utviklingstrekk og trender belyst. Samarbeidet BE-, NBL-, DSB videreføres i ett nytt fagseminar i Satsningsområdet for omsorgsboliger er det mål om å avrunde prosjektet, men det var ikke enighet om i salen. Enkelte kommuner har knapp startet på arbeidet, så trykket må fortsatt vedvare. Prosjektet er ikke ferdig før samtlige omsorgsboliger er boligsprinklet red.merk. Guttorm Liebe. Omsorgspersoner som bor hjemme bør få en opplæringspakke. En rullestolbruker skulle ved uthenting av rullestol på hjelpemiddelsentralen også ha fått ett vanntåkeanlegg. Dette er under utredning. Det vil bli en radikal oppgardering av tunneler på en tidsramme av 15 år. Det henstilles om en dugnad for å hjelpe de som henger etter med tilsyn. DSB v/finn Mørch Andersen tok for seg DSB s visjon; Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Videre fulgte han opp med strategisk plan for DSB som forteller hvem DSB er, ansvar og målsettinger og hvordan vi skal arbeide for å nå dem. DSB s samfunnsoppdrag er å ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet. Skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskende hendelser. Samarbeid på tvers blir viktigere. Vi må utvikle fellesskapet i redningstjenesten. 4 av 7

5 Hva kan samfunnet forvente av sivilforsvaret? Godt organisert forsterkningsressurs for nødetatene og andre. Sivilforsvaret er i omstilling. DSB er i ferd med å fremme ny styrkestruktur i Sivilforsvaret. Brannvesenet må få en tydeligere rolle ROS-arbeidet i kommunene. Brannsjefen er beredskapsansvarlig i 1 av 10 kommuner. Barents Rescure 2005 den største sivilt ledende internasjonale rednings og beredskapsøvelse i Norge. Vil foregå i området Nordkapp Porsanger 5 9 september. Deltagere fra 6 land inkl. Norge. Totalt personer deltar, og store materielle resurser. Det stilles store forventinger til brannvesenene. I tiden frammover vil brannvesenene bli utfordret med tanke på dagens organisering og dimensjonering. ROS-analyser vil bli lagt til grunn. Nytt nødnett, DSB v/hans Kristian Madsen Hvorfor nytt nødnett? I dag har vi tre forskjellige nett. Vi får koding/kryptering og digitale løsninger. Det vil bli en styrket samhandling mellom brann, politi og helse ved ulykker. Nytt samband vil gi positive ringvirkninger med god tale, kan ikke avlyttes, presis utalarmering, får raskt oversikt over tilgjengelige mannskaper. Staten bekoster investeringskostnadene og kommunene står for driftskostnadene. Utbygging av nettet inngåes det avtaler innen hver kommune som må forholde seg til planlagt framdrift. Redningsinnsatsen til sjøs ble også viet oppmerksomhet. Normalt 2 t responstid i norsk økonomisk sone. Det vil bli inngått avtaler med 7 brannvesenet spredt rundt i det langstrakte land. Nytt fra Brannskolen v/per Stølan Brannskolen disponerer utstyr og materiell for mer enn 100 mill. Brannskolens visjon er å være ledende utdanningsinstitusjon innen brann- og redning og aktiv aktør innen forebyggende utdanning. De innfridde forventninger er fra bra til meget bra i hovedsak. Søkertallet er litt synkende. Det er også en fallende tendens i elevtall opp mot fullført kurs. Kursene har økt i varighet. Brannskolen må omtales med positive ord. Det er ingen grunn til noe annet. Brannskolen har lærekrefter med lang erfaring fra kommunale brannvesen. Deltidskrav for utdanning må iverksettes for at utdanningen taes seriøst i kommunene. Målet er å heve kompetansen til 7000 ansatte i deltidsbrannvesen neste 10 årene. Det er inngått 8 års avtale mellom AVINOR og DSB om grunn- og lederkurs for brann- og redningspersonell. Det vil tilføre NBSK ressurser i form av bl.a. adm.bygg og undervisningspersonell. NBSK vil være ett nasjonalt utdanningssted for feiere. Samarbeid etablert mellom NBSK og SINTEF som sitter med masse kunnskap, men ikke har spredenett vil også være ett satningsområde i tiden frammover. 5 av 7

6 Ny særavtale for branntjeneste v/ulf Andersen Det har vært noen hissige krav inne brann, og noen som er uakseptable. Endringer havner oftest i nemnd. Brann slapp egentlig billig fra det ved siste forandring. Vanskelig å få oppgjort ting som er satt ned i forskrift. Ingen tør å gi noe Lokal særavtale som strider mot sentral særavtale er ugyldig. Ugunstig å tviste på lønnsnivå mellom ledere og underordnede. Hvem er ledere? Samfunnsikkerhet v/guttorm Liebe Gttorm Liebe hadde ett engasjerende innlegg om samfunnsikkerhet, og hadde mange tanker om struktur og organisering. Han doserte om nye strukturendringen innen sivilforsvaret, og synspunkter rundt organisering av ett skadested og innsatsledelse. Hva er akuttfase: Når er akuttfasen over! Støttestyrkene må kunne bistå utover akuttfasen. Vi har mangler og svakheter i vår innsatsledelse når det gjelder organisering og opplæring! Brannsjefens time. Følgende saker var til drøfting: 1. Valg av representant til RVR for 2 nye år. Brannsjefen i Tromsø brannvesen, Nils Ove Sollid, har de to siste år vært RVR brannvesenets representant i RVR styret. Han redegjorde for arbeidet som er gjort fram til nå. Samtidig ga han beskjed om at han ikke tok gjenvalg. Ny representant for de to neste år ble enstemmig valgt Magne Johannessen, brannsjef i Sandefjord brannvesen. 2. Sted for brannsjefkonferansen i Her ble det fremmet forslag om at konferansen ble lagt til både Lillehammer og Stavanger. Etter diskusjon ble Lillehammer valgt i 2007 og Stavanger i Møtereglement for brannsjefkonferansen. Det ble fremme forslag om at reglementet ble gjort kjønnsnøytral. Sosiale aktiviteter fredag og lørdagskveld Fredagskvelden var konferansedeltagere m/følge innbudt til samvær på Rinnleiret leir, som er en nedlagt militærleir for kavaleriet. Deltagerne ble fraktet i buss fra Levanger hvor de ble 6 av 7

7 møtt med salutt utført av Det Nordenfieldshe Draugoner Corps. Videre ble deltagerne vist Rinnleirets venners fantastiske museumssamling fra 18- århundretallet og fram til i dag. Kvelden ble avsluttet med koldtbord med tilbehør og drikke. Lørdagskvelden var det bankett på Backlund hotell med fantastisk god mat og drikke, og som varte ut til de små timer. Underholdning ble besørget av lokalkomiker Frode Hallem på typisk Inntrøndersk vis. 7 av 7

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-5541/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 11.02.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer