NYHET: brystningskanal-system signa BASE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHET: brystningskanal-system signa BASE"

Transkript

1 NYHET: brystningskanal-system signa BASE ENKEL. OVERBEVISENDE. ANNERLEDES. Teknisk beskrivelse Det tas forbehold om tekniske endringer Bygg og anlegg Møbel Industri

2 Levering og beregninger skjer iht. kjente REHAU leverings- og betalingsbetingelser. Du kan se disse på eller få dem tilsendt på forespørsel. Du kan også laste ned dette dokumentet fra vår hjemmeside. 2

3 brystningskanal signa Base I utviklingen av SIGNA-familien har fremfor alt montasjerutinen på byggeplassen stått i fokus. Alt kan betjenes intuitivt og er nøyaktig tilpasset arbeidsprosessene ved installasjonen. Montering av kanalene gjøres uten at kabler føres inn. Stikkontakten kables enkelt utenfor kanalen, og kabelen føres enkelt inn sammen med de tosidig tilkoblede installasjonskablene ovenfra og inn i innbyggingsboksen. Det bemerkelsesverdige med denne apparatinnbyggingsboksen er at den festes uten verktøy på kanalen: Den klipses fast på bæreskinnen og låses ganske enkelt fast bare med et tommeltrykk, uten at du trenger verktøy. Alle betjeningselementer må kunne nås direkte ovenfra. For montasje av en Modul-45-kontakt brukes en ramme i lokket. Se kapittel 2.7. Den enestående innklipsingen av overdelen gir den perfekte løsningen! Helt enkelt med et fingertrykk og uten at det er behov for å bruke makt. Et tydelig merkbart trykkpunkt gjør det enklere å klipse på plass. På slutten hører man den tydelige lyden: Kvitteringen for perfekt dekselfeste som man ikke kan unngå å høre. Den slitesterke High-Performance-overflaten som er solid og slitasjebestandig, setter sitt preg på utseendet og gir en forbausende ytelse. Den homogene og jevne strukturen forsterker det klare, silkematte overflatebildet. Polymeren er lett å vedlikeholde, slik at enkle flekker er uproblematisk for vanlige rengjøringsmidler. Den utmerkede yttersiden beskytter mot smuss og støv. Kombi Plus er den perfekte kanalstikkontakten for rask montasje. Pluss i ytelse: Utvid klick-fix uten demontering, uten tilkobling av ekstra ledninger. Enkel tilkobling av en ekstra kombi-plus-enhet til eksisterende kablet basisenhet, uten bruk av verktøy. Og denne kan igjen utvides etter dette pluss-prinsippet: Enkel påplugging og En-plus-X-stikkontakten er ferdig! De vinkeljusterbare formdelene overrasker med sitt faste hjørnepunkt. Selv om de kan beveges trinnløst, er det både ved ytterhjørne og innerhjørne en skikkelig stiv kant, og blikket faller på en rett hjørnelinje. "Bevegelsen" skjer asymmetrisk, sideveis i forhold til senter av hjørnet. Det spesielle med denne løsningen: Det bevegelige leddet ligger ikke direkte i hjørneområdet. Dette øker stabiliteten og tilpasningsnøyaktigheten. Klasse: DIN EN : 2006, DIN EN : 2012 Leveringsform: Under- og overdel separat, hver med beskyttelsesfolie (trekk av etter montasje) 2 koblinger Leveringsfarger: RAL 9001 kremhvit RAL 9010 hvit Små avvik fra RAL-fargene kan oppstå pga. produksjonen Materiale: Profiler: RAU-PVC 1393 Formdeler: PC-ABS Mål: Byggedybde: 70 mm; Byggebredde: 110, 130, 170 mm 3

4 SIGNA BASE SIGNA BASE SIGNA BASE Normalmål høyde/ bredde 70/110 70/130 70/170 lysåpningstverrsnitt mm Underdel RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet m Overdel RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet m Formdeler Endestykke RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk Innerhjørne med justerbar vinkel RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk Ytterhjørne med justerbar vinkel RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk Flatvinkel RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk

5 Tilbehør Normalmål høyde/ bredde SIGNA BASE SIGNA BASE SIGNA BASE 70/110 70/130 70/170 Tildekking for skjøt RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk dobbel veggdekkramme RAL 9010 hvit SSTL-nro. Pakkenhet stk Kobling underdel til underdel grå SSTL-nro. 1,29 Pakkenhet stk Apparatinnbyggingsboks med avtakbare sidedeler for montering av datakontakt grå SSTL-nro. Pakkenhet stk Skillevegg SIGNA/ SIGNO i RU-PVC (Lengde: 2 m) grå SSTL-nro. Pakkenhet stk Festeramme SIGNA i PVC, enkel hvit SSTL-nro Pakkeenhet Festeramme SIGNA i PVC, dobbel hvit SSTL-nro Pakkeenhet Festeramme SIGNA i PVC, trippel hvit SSTL-nro Pakkeenhet

6 6

7 Signa BASE - teknisk informasjon 7

8 Innhold Elektro installasjonssystemer Informasjon og sikkerhetsanvisninger Generelle montasjeanvisninger Sterkstrømsledninger i kanaler Felles legging av ledninger for sterkstrøms- og fjernvarslingsanlegg Installasjon av kommunikasjonsledninger Krav til personalet Beskyttelsestiltak Sikkerhetsanvisninger for metallkanaler Bearbeiding av kanaler Brystningskanalsystem SIGNA BASE Montasje brystningskanal Montasje innerhjørne Montasje ytterhjørne Montasje endestykke Montasje overdel Montasje apparatinnbyggingsboks/databoks Montasje apparatinnbyggingsboks Montasje databoks Apparatinnbyggingsboksen monteres ut slik Montasje av stikkontakter type Modul Bunnstansinger Kabellegging Kanaltverrsnitt Kapasitet når apparatinnbyggingsboks er satt inn Klassifisering brystningskanalsystem Ledningstverrsnitt Utvendig diameter til én- og flertrådete isolerte sterkstrømsledninger Utvendig diameter til installasjonsledninger for fjernvarslingsanlegg Utvendig diameter til installasjonsledninger for ISDN Utvendig diameter til installasjonsledninger for datanettverk Materialdatablader Materialdatablad RAU-PC+ABS-Blend Materialdatablad RAU-SB Generelle forskrifter/normer

9 1 Elektro installasjonssystemer Informasjon, sikkerhets- og montasjeanvisninger 1.1 Informasjon og sikkerhetsanvisninger Anvisninger til denne tekniske informasjonen Gyldighet Denne tekniske informasjonen gjelder for brystningskanalsystem SIGNA. Piktogrammer og logoer Sikkerhetsanvisning Aktualitet til den tekniske informasjonen For din egen sikkerhet og for korrekt bruk av produktene våre bør du med jevne mellomrom kontrollere om din tekniske informasjon allerede er tilgjengelig i ny versjon. Utgivelsesdatoen for din tekniske informasjon er alltid trykket nederst til venstre på omslagssiden. Du får den aktuelle tekniske informasjonen fra REHAU og hos faggrossisten, og den kan lastes ned fra internett Lovmessig anvisning Viktig informasjon Informasjon på internett Dine fordeler Sikkerhetsanvisninger, montasje- og bruksanvisninger Før montasjen begynner bør du lese sikkerhetsanvisningene, montasje- og bruksanvisningene nøye og fullstendig for din egen sikkerhets skyld og for å ivareta sikkerheten til andre. Ta vare på montasje- og bruksanvisningene, og sørg for at de alltid er tilgjengelige. Hvis du ikke har forstått sikkerhetsanvisningene eller de enkelte montasjeforskriftene, eller hvis de er uklare for deg, henvender du deg til REHAU. Les bruksanvisningen Tiltenkt bruk ELEKTRO INSTALLASJONSSYSTEMENE må kun planlegges, installeres og drives slik det er beskrevet i denne tekniske informasjonen. All annen bruk er ikke ihht. forutsetningene og er derfor ikke tillatt. Følg alle gjeldende nasjonale og internasjonale forleggings-, installasjons- og ulykkesforebyggende forskrifter samt sikkerhetsforskrifter ved installasjon av ELEKTRO INSTALLASJONSSYSTEMER, samt anvisningene i denne tekniske informasjonen. Bruksområder som ikke er tatt med i denne tekniske informasjonen (spesiell bruk) må avtales med vår brukerstøtte. Henvend deg til REHAU for å få detaljerte råd. Planleggings- og montasjeanvisningene er direkte knyttet til det aktuelle REHAU-produktet. Det blir også henvist til generelle normer eller forskrifter. Følg alltid gjeldende direktiver, normer og forskrifter. Ytterligere normer, forskrifter og direktiver vedrørende planlegging, installasjon og drift av ELEKTRO INSTALLASJONSSYSTEMER må også følges, og er ikke en del av denne tekniske informasjonen. 9

10 1.2 Generelle montasjeanvisninger Generelle forsiktighetsregler --Sørg for at arbeidsplassen din er ren og fri for gjenstander som er til hinder --Sørg for tilstrekkelig lufting på arbeidsplassen --Hold barn og husdyr samt andre uvedkommende unna verktøy og montasjeplassene. Dette gjelder spesielt ved sanering i boligområder --Bruk kun komponenter som er beregnet på det aktuelle REHAU ELEKTRO IN- STALLASJONSSYSTEMET. Bruk av andre komponenter eller bruk av verktøy som ikke er beregnet for det aktuelle ELEKTRO-INSTALLASJONSSYSTEMET, kan føre til ulykker eller lignende. Personlige forutsetninger --Montasje og innbygging av elektriske enheter må kun utføres av kvalifiserte elektrikere (jfr. VDE 0105 del 1 og EN 31000/VDE 1000) --Arbeid på elektriske anlegg eller ledningsdeler må kun utføres av personer som er utdannet og autorisert til dette Arbeidsklær --Bruk beskyttelsesbriller, egnede arbeidsklær, vernesko, vernehjelm og hårnett hvis du har langt hår --Ikke bruk vide klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler --Bruk vernehjelm ved montasjearbeid i hodehøyde eller over hodet Sterkstrømsledninger i kanaler Man kan legge flere mantelledninger, montasjeledninger eller tilsvarende, i en kanalavdeling. Ved planlegging og installasjon må man passe på at ledningene ikke varmes opp for mye (VDE 0298, del 4). Størrelsen på kanalene må velges etter behovet, også behovet i fremtiden (DIN VDE 0100, del 430). Hvis det skal legges éntrådete ledninger, f.eks. H07V/U/R/K, i en kanalavdeling, må kanalens overdel bare kunne åpnes med verktøy, da må DIN VDE 0100, del 520 følges. Da må kun trådene til en hovedstrømkrets legges, inklusive hjelpestrømkretsene som hører til denne hovedstrømkretsen (unntatt i elektriske og lukkede elektrisk driftssteder) Felles legging av ledninger for sterkstrøms- og overvåkningsanlegg Følg DIN VDE (Oppretting av lavspenningsanlegg) og DIN EN (Informasjonsteknikk Installasjon av kommunikasjonskabler) Installasjon av kommunikasjonsledninger EN regulerer installasjonen av kommunikasjonskabler, Krav og retningslinjer for installasjonsplanlegging og praksis i bygninger. Ved montasje --Les og følg alltid gjeldende montasje- og bruksanvisninger --Sakser har skarpe saksblad. Oppbevar og håndter disse slik at ikke saksene utgjør en fare --Ved avkorting må man være oppmerksom på sikkerhetsavstanden mellom hånden som holder og skjæreverktøyet --Under skjæringen må du aldri gripe inn i kappesonen til verktøyet eller ta på bevegelige deler --Ved stell og omstillingsarbeid og ved endring av montasjested må man trekke ut støpslet til verktøyet og sørge for at det ikke kan slås på utilsiktet Krav til personalet Montasje og innbygging av elektriske enheter må kun utføres av kvalifiserte elektrikere. (jfr. DIN (VDE 0105), del 1 og DIN 31000/VDE 1000) Beskyttelsestiltak --Elektrokanaler, grenstaver og tilbehør av metall må inkluderes i et beskyttelsestiltak (jfr. DIN EN (VDE 0604)) --Effektiviteten til beskyttelsestiltakene må kontrolleres iht. DIN VDE 0100 etter ferdigstilling av et elektrisk anlegg og dermed påvises Sikkerhetsanvisninger for metallkanaler Ved bearbeiding av systemene kan det oppstå skarpe hjørner og kanter ved tilskjæring og/eller utskjæring. Personer kan bli skadet, og elektriske ledninger kan bli skadet. Avgrad grensesnitt slik at en slik fare er utelukket. Jfr. også DIN VDE

11 1.3 Bearbeiding av kanaler Tilskjæring for hånd RAU-PVC 1309 Med fintannet håndsag (vanlige sagblader for plast, stål og NE-metaller) Aluminium Med fintannet håndsag (vanlige sagblader for plast, stål og NE-metaller) Stålplate Med fintannet håndsag (vanlige sagblader for plast, stål og NE-metaller) Sirkelsag Utstyrt med hardmetall* Utstyrt med hardmetall* HSS-fintannet Snitthastighet 60 m/sek. 40 m/sek. 50 m/min. Boring HSS-bor iht. DIN 388 (Ø 6 mm) ikke kjørner kjørner kjørner * For maskintilskjæring er sirkelsager med plastsagblad godt egnet Båndsag Med diameter fra 250 til 350 mm, antall tenner Sagblad 0,9 mm tykkelse, hardmetall, 24 tenner/", snitthastighet Skiftende fortanning, snitthastighet ved 2800 omdreininger inntil 60 m/min. per minutt m/sek. Varmeutvidelse av materialer Lineær varmeutvidelseskoeffisient Lengdeendring per 1 C temperaturforskjell, relatert til lengde = 1 m: RAU-PVC 1309: 80 x / C RAU-PVC 1309: 0,08 mm. Aluminium: 24 x / C Aluminium: 0,024 mm. Stålplate: 12 x / C Stålplate: 0,012 mm. 11

12 2 Brystningskanalsystem SIGNA BASE 2.1 Montasje brystningskanal Kanalen har en ensidig dynamikklinje på en av sideveggene som valgfritt kan monteres oppover eller nedover. Så lenge kanalen har beskyttelsesfolien på, kjennetegner en grønn påtrykket linje plasseringen av dynamikklinjen. Koblingen er formontert på de innvendige sideveggene. På grunn av det fjærende sikringstrinnet festes den ved tilkobling av den neste underdelen. Ved innerhjørner kan kanalene monteres ende mot ende eller overlappende. Ved ytterhjørner monteres kanalene ende mot ende. Installer ledninger og apparater. 2.2 Montasje innvendig hjørne Sett på og trykk på vinkeljusterbart innerhjørne over kanalen. De tilpassede låsehakene klipses i dekselåpningen til kanalunderdelen. Fest innerhjørnet. Vinkeljustering av den 2-delte formdelen utligner avviket til veggene med 3-5. Hvis vegghjørnet er større enn 90, må tungen som kommer fram på svekking fjernes før montering. 12

13 2.3 Montasje utvendig hjørne Sett på og trykk på vinkeljusterbart ytterhjørne over kanalen. De tilpassede låsehakene klipses i dekselåpningen til kanalunderdelen. Fest ytterhjørnet. Vinkeljustering av den 2-delte formdelen utligner avviket til veggene med Montasje endestykke For å demontere den innvendige nesen Endestykket inneholder en metallklemme, og kan skyves på kanalenden uten verktøy. Når metallklemmen er skjøvet på, hindrer den at endestykket trekkes av utilsiktet. For å demontere avlaster man metallklemmen og trekker av endestykket. 2.5 Montasje overdel Skyv underdelen for montasje under den monterte hetteformdelen, Kanalens over- og underdeler overlappes av hetteformdelen etter montering. Snittkantene blir laminert og er ikke synlige. Skyv underdelen for montasje under den monterte hetten eller sett hetten over. 2.6 Montasje apparatinnbyggingsboks/databoks For installasjon av stikkontakter, brytere og andre apparater monteres apparatinnbyggingsboksen. For modul45-kontakter, se kap For installasjon av dataenheter fjernes de to fremre hjørneskålene til apparatinnbyggingsboksen på en eller to sider. For å kunne ta ut de to hjørneskålene trykker man bort de to midtre låsehakene innenfra og ut. Når begge hjørneskålene er låst opp, trekker man dem av ut og fram. 13

14 2.6.1 Montasje apparatinnbyggingsboks Klips apparatinnbyggingsboksen fast på bæreskinnen på kanalbunnen. Plasser i ønsket posisjon ved å forskyve. Trykk låsen som stikker fram helt inn. Installasjonsledninger 3x1,5 eller 3x2,5 mm 2 festes i sideåpningene uten at de tres inn. Stikkontaktinnsatsen kan enkelt kables utenfor apparatinnbyggingsboksen. Sett den forhåndskablede stikkontaktinnsatsen med ledning inn i apparatinnbyggingsboksen ovenfra. Fest deretter bæreringen med de to forhåndsmonterte festeskruene. Ved innbygging av doble enheter monteres to apparatinnbyggingsbokser ved siden av hverandre i kanalen. Overdelene skyves inntil bæreringen og klipses inn. Skru fast dekkrammen. Rammestørrelsen til dekkrammen skal minimum være 81 mm. Følg anvisningene til apparatprodusenten Montasje databoks Fjern de to fremre hjørneskålene til apparatinnbyggingsboksen på en eller to sider. Sett innenfra Klips apparatinnbyggingsboksen fast på bæreskinnen på kanalbunnen. Plasser i ønsket posisjon ved å forskyve. Trykk låsen som stikker fram helt inn. 14

15 Dataenheten kan enkelt kables utenfor apparatinnbyggingsboksen. Sett den forhåndskablede dataenheten med dataledning inn i apparatinnbyggingsboksen ovenfra. Fest til slutt bæreringen med de to forhåndsmonterte festeskruene. Ved innbygging av doble enheter monteres to apparatinnbyggingsbokser ved siden av hverandre i kanalen. Overdelene skyves inntil bæreringen og klipses inn. Skru fast sentralplaten. Dekkrammen skal minimum være 81 mm. Følg anvisningene til apparatprodusenten Apparatinnbyggingsboksen demonteres slik Skyv skrutrekkeren sideveis under den lysegrå festeklemmen. Løft den lysegrå festeklemmen oppover og løs den på den måten. Sett deretter skrutrekkeren på bunnen av boksen midt på foten til festebolten inn i det avlange hullet. Trykk skrutrekkeren bort fra festebolten, og løsne boksen fra festet i skinnen. Nå er boksen løs på siden til festeklemmen. Kjør til slutt skrutrekkeren på siden som ennå ikke er låst opp under Nå er det enkelt å ta ut boksen. boksen og løft framover. 15

16 2.7 Montasje av stikkontakter, type "Modul 45" Stikkontakt (svart) Stikkontaktbrønn (hvit) Festeramme Låsehake på siden, festedeksel (hvit) Miniåpning venstre (opplåsing stikkontaktbrønn) Miniåpning høyre (opplåsing stikkontaktbrønn) Låsehake stikkontaktenhet (svart) Rund form på stikkontaktbunnen (svart) Montasje av innbyggingskontakt, type "Modul 45" Innbygging og montering av elektriske apparater skal bare utføres av autoriserte elektrikere. De gyldige sikkerhetsretningslinjene, (nasjonale hhv. internasjonale) standarder (VDE, NEMKO etc.) og forskrifter og merknader i monteringsanvisningen til den tekniske informasjonen for REHAU elektroinstallasjonssystemer i den aktuelle versjonen skal følges. 16

17 1. Ta Modul-45 stikkontakten ut av emballasjen. 2. Koble til installasjonskabelen på siden av den svarte stikkontakten på skrueklemmene. 3. Løft stikkontaktbrønnene oppover fra den svarte stikkontakten. 5. Sett nå de hvite stikkontaktbrønnene forfra på den svarte stikkontakten og la samtidig SIGNA-festedekslet gå i lås ved å trykke på det med en finger. Kontroller at den sitter fast og sikkert (stikkontaktbrønnene skal ikke lenger kunne løsnes fra festedekslet for hånd). 4. Trykk den svarte stikkontakten med den tilkoblede installasjonskabelen på baksiden av SIGNA-festerammen inn i denne og la den gå i lås. Kontroller at den sitter fast og sikkert (stikkontakten skal ikke lenger kunne løsnes fra festerammen for hånd). 6. La festerammen med den koblede Modul-45-stikkontakten gå i lås på SIGNA kanalunderdelen. Fest til dette låsehakene på baksiden av festerammen inn i festesporet til kanaloverdelen. Kontroller at den sitter fast og sikkert (festerammen med koblet Modul-45- stikkontakt skal ikke lenger kunne løsnes fra kanalunderdelen for hånd). 17

18 b. Grip samtidig fra venstre og høyre under den svarte stikkontaktenheten med lang- og ringfinger. Grip samtidig med fingertuppene til begge pekefingrene fra venstre og høyre mot de to låsehakene (det er de som holder festedekslet på kanalunderdelen), slik at du kan trykke denne fra kanalsideveggen i retning av stikkontaktbrønnene. Sett begge tomlene mot den øvre kanten av festerammen. 7. Fest deretter SIGNA kanaloverdelen til kanalunderdelen til høyre og venstre for festerammen og skyv fra siden under skjøteoverdekningene som er arbeidet inn i festerammen Demontering av innbyggingskontakt "Modul 45" Før de følgende arbeidstrinnene utføres: Alle ledninger skal kobles fra spenningsforsyningen og kontrolleres at de er spenningsfri av en autorisert elektriker. c. Trykk nå de to låsehakene kraftig i retning av stikkontaktbrønnene med begge pekefingrene - løft samtidig den svarte stikkontakten ut av kanalen med lang- og ringfinger. Forbindelsen til festerammen løsner fra kanalunderdelen. 1. Trekk ut SIGNA-kanaloverdelen til siden mot høyre og venstre under skjøteoverdekningen til festerammen og ta det av. 2. For å jekke ut festerammen (sammen med den monterte Modul-45- stikkontakten), utfør følgende grep med begge hender samtidig på begge sider: a. Vri hendene slik at du ser på håndflatene. 3. For å løsne en enkel Modul-45-stikkontaktbrønn ut av festerammen, løsne først følgende hakeforbindelser i den hvite stikkontaktbrønnen med en flat skruetrekker (f.eks. med et blad på 0,8 x 4,0 x 100 mm): 18

19 b. Gjenta den beskrevne fremgangsmåten på samme måte som trinn (a) i miniåpningen til høyre for låsehaken på festerammen. c. Gjenta nå på motsatt tverrside, til høyre og venstre for vedkommende låsehake, den beskrevne fremgangsmåten (a) og (b). d. Den enkle Modul-45-stikkontaktbrønnen er nå løsnet ut av festerammen på sine 4 hjørnepunkter. Løft stikkontaktbrønnen oppover fra den svarte stikkontakten. e. Gjenta denne fremgangsmåten avhengig av antall stikkontakter (enkel/ dobbel eller trippel). 4. Utfør følgende grep samtidig med begge hender for å løsne den svarte stikkontakten som fortsatt er låst til baksiden av festerammen: a. Grip de to svarte låsehakene fra kanten med lang- og pekefingeren på venstre hånd. Hold samtidig imot på den nedre kanten av festerammen med venstre tommel. a. Skyv skruetrekkeren inn i miniåpningen mellom den svarte stikkontaktenheten (nede) og den hvite stikkontaktbrønnen (oppe) så langt som mulig, på tverrsiden til høyre for festeramme-låsehaken. Trykk skruetrekkeren inn og vri den samtidig med klokken. Du hører en klikkelyd og stikkontaktbrønnen stikker i dette hjørnet ut over festerammen. b. Trykk nå samtidig på den runde formen i den svarte bunnen av stikkontakten med høyre tommel. Grip samtidig som du gjør dette med de resterende fingrene på høyre hånd baksiden til festerammen og trekk det oppover. 19

20 20 c. Låseforbindelsen til den svarte stikkontaktenheten løsner fra festerammen.

21 2.8 Bunnstansinger 21

22 Kabellegging Kanaltverrsnitt Kanaldimensjon Nominelt mål Utvendige mål Høyde/bredde [mm] Lysåpning [mm 2 ] Nyttbart tverrsnitt [mm 2 ] ved fyllfaktor 0,4 Rekker til "n" ledninger 10,5 mm utvendig diameter f.eks. 3x1,5 2 SIGNA 70/110 70/ SIGNA 70/130 70/ SIGNA 70/170 70/ Anbefalte festepunkter per m Kapasitet når apparatinnbyggingsboks er satt inn Kanaldimensjon Utvendige mål Høyde/bredde [mm] Lysåpning per kammer [mm 2 ] Nyttbart tverrsnitt ved fyllefaktor 0,4 SIGNA 70/110 70/ Antall ledninger per kammer ved 3x1,5 3 2,5 3 1,5 1 2 SIGNA 70/130 70/ ,5 3 1,5 SIGNA 70/170 70/ ,5 3 1,5 22

23 3 Klassifisering brystningskanalsystem Klassifisering av brystningskanalsystem SIGNA iht. EN Klassifisering suppleres i neste utgave. Henvend deg ved behov til din ansvarlige REHAU-selger. - med PVC-overdel -- med hetteformdeler --- ingen spesifikasjon 1. Innfelt/utenpåliggende elektroinstallasjonssystem på veggen 2. Innfelt/utenpåliggende elektroinstallasjonssystem i taket 3. På veggen og støttet gjennom gulvet 4. På veggen og støttet gjennom en annen horisontal flate på gulvet 5. Montert i avstand fra veggen eller taket med fester 6. Beskyttelse mot kontakt med væsker og isolerte ledere og spenningsførende deler i tilfelle sokkellistkanaler og våtrengjøring av gulvet 7. Følg spesifikasjonen i katalogen, som tillater alle installasjoner, men som begrenser plasseringen av isolerte ledere og spenningsførende deler i elektroinstallasjonssystemet 23

24 4 Ledningstverrsnitt 4.1 Utvendig diameter til én- og flertrådete isolerte sterkstrømsledninger Kabeltverrsnitt mantelledning Kabeldiameter Kabeltverrsnitt i mm 2 i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 1 1,5 6 28,3 1 2,5 7 38, , , , ,5 4 1,5 3 1, ,5 5 1, , , Utvendig diameter til installasjonsledninger for overvåkningsanlegg IE-Y - Y (St) Bd Ledningsdiameter Kabeltverrsnitt Ledninger med statisk skjerm i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 Antall par 2 2 0, ,6 7 38, , , , , , , Y-YY Bd Ledningsdiameter Kabeltverrsnitt Ledninger med strekkavlastning i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 Antall par 2 2 0, , , , , , ,

25 4.3 Utvendig diameter for installasjonsledninger til ISDN ISDN Systemkabel Ledningsdiameter Kabeltverrsnitt 10 Mb/s J-2Y (ST)Y i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 Antall par 2 2 0, ,6 6 28, , ,6 8,5 63, , ISDN Systemkabel Ledningsdiameter Kabeltverrsnitt 16 Mb/s P2YCYM i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 Antall par 2 2 0, ,6 6,0 28, , ,6 8,5 56, ,6 9 63, , , , , , , , , , Utvendig diameter til installasjonsledninger for datanettverk Datanettverk Ledningsdiameter Kabeltverrsnitt i mm (middelverdi) per kabel i mm 2 Koaks RG Base Koaks RG 59 antennekabel WS ,3 Koaks RG 62 IBM Arc Net 6 28,3 Twinax innvendig kabel 8 50 Ethernet koaks 10 Base 5 (Cheapernet) 10 78,5 Ethernet koaks Thwinwire 10 Base Transceiver-tilkobling 4 2 AWG IBM-datakabel type IBM-datakabel type IBM datakabel type IBM-datakabel type ,7 IBM-datakabel type 9 PVC AWG 24 (20 MHz) AWG 24 (100 MHz) AWG 24 (100 MHz) 7 38,5 4 2 AWG 23 (PIMF) AWG 23 (600 MHz) 8 50 Duplex 6,7 13,

26 5 Materialdatablader 5.1 Materialdatablad RAU-PVC (polyvinylkorid uten mykner) Kjemisk oppbygging RAU-PVC fremstilles av polyvinylklorid og hjelpestoffer som stabilisatorer, glidemiddel, pigmenter osv. Karakteristiske egenskaper Seig/hard, formstabil, utmerket kjemisk bestandighet og aldringsbestandighet. Termiske egenskaper RAU-PVC er en termoplast. De fysiske verdiene endrer seg derfor i de forskjellige temperaturområdene. Fasthetsverdiene som er angitt i tabell 1 baserer seg på +20 C. Med synkende temperatur blir materialet bruddfølsomt, bruddforlengelsen blir mindre, trykk og bøyefasthet blir større. Ved stigende temperaturer blir bruddforlengelsen større, trykk- og bøyefastheten mindre. I temperaturområdet fra +10 C til +40 C er det små endringer i de mekaniske verdiene, og man behøver ikke å ta hensyn til dem i de fleste bruksområdene. Fra +40 C til +60 C må en mekanisk påkjenning reduseres. Mykningspunktet til RAU-PVC er ca. +80 C. Mekaniske og elektriske egenskaper Be om materialdatablad AV0200. Kjemisk bestandighet RAU-PVC tåler de fleste uttynnede og konsentrerte syrer og lut, samt saltløsninger i vann. Videre er den bestandig mot mineraloljer, vegetabilske oljer, parafinolje, alkohol, bensin, alifatiske hydrokarboner og høyere fettsyrer. Polyvinylklorid uten mykner er løsbar i estere, ketoner, klorerte hydrokarboner og andre løsemidler og derfor ubestandig sammen med disse. Bestandighet mot vær og aldring RAU-PVC er på grunn av sin kjemiske struktur allerede fra naturen av meget bestandig mot aldring. Atferd ved brann Som sterkt klorholdig hydrokarbon er RAU-PVC ikke lettantennelig, det slukker etter tennforsøk med åpen flamme. Gassgjennomtrengelighet (20 C, veggtykkelse til testlegemet 0,04 mm) Oksygen cm m 2 24 timer 1 bar Nitrogen cm 45 3 m 2 24 timer 1 bar Fargemottakelighet RAU-PVC kan fargesettes i praktisk talt enhver ønskelig fargetone. Det henvises helst til RAL-farger. Ved metalleffektfarger må man konferere med vår brukstekniske avdeling, da metallpigmenter kan ha negativ innvirkning på bestemte egenskaper. Fastliming RAU-PVC kan enkelt og med svært godt feste festes til seg selv og andre materialer med standard hard-pvc-lim. Følg limeanvisningene. Sveising RAU-PVC kan sveises med enkel varmepåvirkning (sveising med sveisekile, nitrogenstrøm, høyfrekvens). Oppnådd sveisefasthet er svært god. Bruk Profiler, rør, formdeler, hullegemer og halvfabrikata fra RAU-PVC brukes i mangfoldige anvendelser i alle industriområder. Be om vårt materialdatablad hvis du har behov for mer informasjon! 5.2 Materialdatablad RAU-PC+ABS-Blend Karakterisering En rekke amorfe, termoplastiske polymerblends basert på polykarbonat og ABS betegnes med RAU-PC+ABS (PC+ABS). Her er varmeformbestandighet, seighet og stivhet kombinert med hverandre på en ideell måte. Egenskapsprofilen kan variere innen visse grenser, avhengig av type og mengde utgangskomponenter. Det finnes i alt vesentlig fire produktlinjer: serien: Standardtyper serien: Glassfiberforsterking serien: Flammebeskyttelse serien: PC+ASA (spesialtilfelle) Termiske egenskaper RAU-PC+ABS dekker praktisk talt hele området mellom ABS og polykarbonat når det gjelder varmeformbestandighet. Standardtypene har en Vicat/ B50-varmeformbestandighet mellom 110 C og 129 C; som den halogenfrie flammebeskyttelsestypene rekker til omlag 110 C. I motsetning til ren ABS, er det en viss termisk reserve på grunn av den høyere restmodulen ved overskridelse av Vicat-temperatur (betinget av den høye glassovergangstemperaturen til PC). Kuletrykkkontroll iht. IEC gir verdier mellom 75 C og 125 C (spesialtyper enda høyere). Den lineære termiske utvidelseskoeffisienten ligger i området fra ABS og er lite avhengig av sprøyteretningen (Unntak: Glassfiberforsterking). Karbondioksid cm m 2 24 timer 1 bar Fysisk atferd For medisinsk bruk eller for næringsmiddelsektoren leveres det fysiologisk feilfrie formler som, hvis tilgjengelig, er tilpasset eksisterende normer og anbefalinger til tyske helsemyndigheter. 26

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

MULIGHET TIL Å VELGE. Skap til ethvert behov

MULIGHET TIL Å VELGE. Skap til ethvert behov MULIGHET TIL Å VELGE Skap til ethvert behov Velkommen til Stansefabrikken Products AS Stansefabrikken Products AS er et selskap, som både eier, utvikler og selger produkter i det skandinaviske markedet.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer