Full fart. i jubileumsåret. Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning. Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Full fart. i jubileumsåret. Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning. Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro"

Transkript

1 YEARS Nyhetsbrev n o 1 // 2012 Full fart i jubileumsåret Foto: Sondre Steen Holvik Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro Full kontroll Ny avtale om kameraovervåkning

2 OFFSHORE Deepwater Horizon var en vekker for mange, og det var naturlig at beredskapen ble revidert. Jan Erik Norli, Scanmatic. Sikkerhetssystem fra Sca nma Den mest kritiske aktiviteten til sjøs er operasjonen mellom fartøy og innretning. Leveransen fra Scanmatic består av et styringssystem som skal sørge for at lasteslangen som kommer opp fra havbunnen, ikke vrir seg. Systemet benytter seg av et såkalt «turn-table», som fungerer som en stor svivel. 2

3 Nyhetsbrev n o 1 // 2012 Viser vei vekk fra forliset NAS blir nå utstyr i åtte livbåter ombord på rigger fra Transocean. tic til Mexicogolfen Ulykken med Deepwater Horizon i Mexicogolfen endret kravene til offshore-beredskap. I april 2010 skjedde den såkalte Macondoulykken i den amerikanske sektoren i Mexicogolfen, om lag 65 kilometer fra kysten av USA. Plattformen Deepwater Horizon var halvt nedsenkbar og utleid til BP da ulykken inntraff. ALVORLIGE KONSEKVENSER Etter en eksplosjon begynte plattformen å brenne. 11 av mannskapet omkom. Etter 36 timer sank den. Ulykken fikk alvorlige konsekvenser for hele Mexicogolfen og samtlige offshoreaktører ble pålagt mer restriktive krav til sikkerhet. - Deepwater Horizon var en vekker for mange, og det var naturlig at beredskapen ble revidert, sier salgsansvarlig innen marine og offshore Jan Erik Norli i Scanmatic. NY KONTRAKT Scanmatic har nå skrevet kontrakt med amerikanske Bluewater om leveranse av heading control-systemer. Avtalen innebærer design, inspeksjon, testing, kalibrering og sertifisering av to systemer. - Begge systemene skal integreres i et prosjekt som skal leveres til Mexicogolfen. Leveransen vil være en del av beredskapssystemet om bord i to lasteskip, såkalte Modular Capture Vessel. Skipene kobles til undersjøiske oljebrønner, som oftest på svært dypt vann. - Den mest kritiske aktiviteten til sjøs er operasjonen mellom fartøy og innretning. Utfordringen er gjerne at skipene som laster, dreier på grunn av strøm og bølger, sier Norli. - Vår leveranse består av et styringssystem som skal sørge for at lasteslangen som kommer opp fra havbunnen, ikke vrir seg. Vi benytter oss av et såkalt «turn-table», som fungerer som en stor svivel, forteller Norli. INGENIØRKUNST - Systemet vårt «senser» om turn-tablen begynner å dreie. Da sendes det signaler til en hydraulisk styring, som så retter turn-tablen inn igjen. Da blir turn-tablen stående i en fast retning i forhold til havbunnen, sier Norli. - Av teknologisk innhold benytter vi to stykk gyrokompasser, redundante controlbokser og software, samt klassing av ABS, sier Norli. Den stadige voksende aktiviteten innenfor marine og offshore bekrefter Scanmatic som en etablert aktør innenfor prosjekter med skreddersydd instrumentering og sammensatt ingeniørkunst. Scanmatic har utviklet navigeringsinstrumentet Navigation Assistant System (NAS). Instrumentet navigerer livbåter som droppes eller låres i sjøen, vekk fra installasjon og dermed vekk fra faresonen. Navigeringssystemet er utviklet i samarbeid med Statoil, gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF). Så langt har over 130 frifall- og konvensjonelle livbåter på den norske kontinentalsokkelen blitt utstyrt med NAS-systemet. Det er det norske firmaet Norsafe som har oppgradert livbåtene til de to riggene fra Transocean, som begge har fire livbåter med NAS implementert. 3

4 SAMFERDSEL I tunnelen under operaen i Oslo er det full radiodekning og nødnett etter at Scanmatic erstattet det digitale nettet. Foto: Den Norske Opera For full musikk under Operaen Scanmatic Elektro sørger for full radiodekning for bilførerne i Operatunnelen. I tillegg er det nye nødnettet TETRA på plass. Operatunnelen er en motorvei-tunnel under Oslo sentrum, mellom Ryen og Filipstad. Trolig er det landets mest trafikkerte tunnel. Nå er det digitale nettet i tunnelen erstattet. Arbeidet ble påbegynt i september, og stod ferdig i januar. Oppdragsgiver var Statens Vegvesen. KOMPLEKS JOBB - Det var en kompleks jobb, forteller Are Omdal i Scanmatic Elektro. I løpet av fem måneder ble alt det nødvendige radioutstyret skiftet ut. Dermed kan alle bilførere nå kjøre gjennom tunnelen og lytte til radio uten avbrudd eller forstyrrelser. I tillegg ble det digitale bakkenettet (DAB) oppgradert. - Vi skiftet også ut nødnettet TETRA. Alt det gamle ble revet ut, og nytt ble montert inn, sier Omdal. 4 Nødnettet er et nytt, digitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Nettet baseres på TETRA-teknologi levert av Motorola. TETRA-standarden er utviklet spesielt for nødkommunikasjon, og er brukt av flere andre land i Europa. FELLES KOMMUNIKASJONSNETT Målet med det digitale nødnettet er først og fremst å tilrettelegge for mer effektiv og sikker kommunikasjon internt i og mellom politi-, brann- og helsetjenesten. Innføring av nettet vil gi nødetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til dagens samband hvor hver enkelt etat har separate, analoge radionett. - TETRA er et kryptert bakkenett som skal utbygges langsmed jernbane og vei i Norge, og som dermed skal erstatte det gamle analoge nettet. Utbyggingen starter i Oslo og vil foregå trinnvis utover resten av landet, sier Omdal som har ambisjoner om å få flere tilsvarende oppdrag. - Det er ønskelig, ja. Slike oppdrag er viktige, både for samfunnet og for oss. Scanmatic Elektro har gjort flere andre tunnelprosjekter de siste månedene, deriblant i Bergen. Det meste er innenfor styring, regulering og overvåkning, såkalte SRO-anlegg. TOTALRENOVERING - I Bergen har vi gjort totalrenoveringer av fem tunneler. Dette består av lys, kabel, kabelstiger, og styringer, sier Omdal. Scanmatic Elektro har stått for sterkstrømsbiten, mens Scanmatic har stått for styring og overvåkning. Jobben ble påbegynt 1. november i fjor og avsluttet nå i mars, til avtalt tid. Verdien på oppdraget var 7,7 millioner kroner.

5 ELEKTRO Nyhetsbrev n o 1 // 2012 Installasjonen fra Scanmatic overvåker og muliggjør fjernstyring av luker for å regulere magasiner og vannflyt. Ny instrumentering til Statkraft Scanmatic har rehabilitert damstyringsanleggene og vannstandsovervåkingen i Svorka reguleringsområde, på oppdrag fra Statkraft. Scanmatic AS har sammen med sitt datterselskap Scanmatic Elektro, etablert nytt vannstandsmåleutstyr, ny fjernkontroll og nye lokalstyreskap i alle seks magasinene i Svorka reguleringsområde. I tillegg har man skiftet inntak, sikringsskap og fordeling i alle lukehusene. Svorka reguleringsområde ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Oppdraget er gitt til Scanmatic fra Statkraft som er konsesjonær og eier av de tekniske installasjoner i området. FJERNSTYRING Måleprinsipp for vannstand er boblerør, hvor Scanmatic har levert alt av pneumatikk, boblerør og sensorer. Damlukesystemet er levert som lukestyringsskap med enkle brytertablå. Alle anleggene, med unntak av ett, har nettverk og fast strømforsyning. Unntaket kommuniserer over GSM-nettet via Hidacs og videre på IEC Forsyningen her er basert på batterier og solcelle. Installasjonene overvåker og muliggjør fjernstyring av luker for å regulere magasinene og vannflyten i Svorka reguleringsområde. - Prosjektet viser hvordan vi kan ta en totalentreprise for rehabilitering av gamle anlegg, forteller Johannes Skar i Scanmatic. ALT PÅ ETT BRETT - Med Scanmatic Elektro har vi alle godkjenninger som elektroinstallatør, og vi kan nå ta på oss oppdrag som også innebærer elektrotekniske tjenester og anleggsarbeid. Dette gjør at kunden nå kun trenger å gå ett sted for å få gjennomført oppdrag som både innebærer instrumentering og elektroarbeid, sier Skar. - Vi samler alt på ett brett. Fordelen for kundene våre er åpenbare. Her er det ingen diskusjoner vedrørende grensesnitt og ansvar, og kundene sparer tid, både med koordinering og oppfølging. 5

6 ENERGI Scanmatic har levert to kamerainstallasjoner til kraftstasjonen på Geithusfoss. Et tredje system blir levert i løpet av våren. Kontrakter innen kameraovervåkning Scanmatic har levert to ITV kamerainstallasjoner til EB og inngått kontrakt om leveranse av et tredje system i løpet av våren. Scanmatic satser videre på ITV og smartere kameraovervåkningsløsninger. To ITV kamerainstallasjoner er levert til EB allerede. Videre er det inngått kontrakt om leveranse av et tredje system i løpet av våren. De to første anleggene ble satt i drift i mars. Først ute var Langum Trafostasjon, tett fulgt av Geithusfoss Kraftverk. Det tredje anlegget som skal settes opp, vil overvåke Skollenborg Kraftstasjon. Skollenborg eies og driftes av Skagerak Kraft og EB Kraftproduksjon i fellesskap. Systemet består både av fastmonterte kameraer og kameraer med pan-, tilt- og zoom-funksjon. IDENTIFISERING - Kameraene er koblet til en server som bearbeider og lagrer dataene. Driftssentralen har tilgang på serveren og har alle dataene fra de ulike kameraene tilgjengelig i driftssentralen, forklarer Svein Moholt i Scanmatic. Noen av systemene blir installert for å ha overvåking i henhold til regler fra beredskapsforskriften for objekter i klasse 3. - Det er i beredskapsforskriften stilt krav om identifisering av personer som er innenfor området. Dette skjer gjennom gjenkjenning av ansikter. Dette krever igjen nødvendig kvalitet på bilder, med en kombinasjon av god oppløsning og optisk zoom, sier Moholt. LANG ERFARING Scanmatic har siden oppstarten på 1970-tallet vært leverandør av forskjellige kameraløsninger. Markedet for kameraovervåking er voksende, og kamerasystemer/itv anlegg blir mer spesialiserte og komplekse. Gjennom årene har Scanmatic høstet lang erfaring innen sikring av kraftverk, bryteranlegg og trafostasjoner. Dette har ført til en lang referanseliste, det være seg leveranser innen instrumentering og overvåking mot kraftselskaper, veimyndigheter, Forsvaret og andre aktører. - Prosjektene med EB er gode eksempler på at etableringen av datterselskapet Scanmatic Elektro, er riktig og viktig for å kunne levere gode, helhetlige løsninger til våre kunder, sier Moholt. 6

7 NYANSETTELSER Nyhetsbrev n o 1 // 2012 Full tenning i Scanmatic Elektro Scanmatic Elektro har ansatt flere kompetente arbeidere når de tar fatt på sitt første år som eget selskap. Det som tidligere var Scanmatics entreprenør-avdeling har nå blitt et eget datterselskap. Tidligere avdelingsleder Are Omdal er selskapets nye daglige leder. Scanmatic eier 51% av aksjene, mens de ansatte eier resten. Elektro blir samlokalisert med og deler administrasjon med Scanmatic. Are Omdal har med seg Rune Lillestø, Magne van der Geest og Odd Inge Johansen. KOMPETANSEBEDRIFT I vinter har de fått to nye ansatte og en lærling. Scanmatic Elektro har ansatt Roald Skomedal og Ken Roger Bjørgo som anleggsledere. Begge to kommer fra Otera Samferdsel og har tidligere jobbet sammen med Are Omdal og Rune Lillestø, som også kommer fra Otera. Både Skomedal og Bjørgo er blant de beste på sitt fagområde, med solid erfaring som anleggsledere på store prosjekter. Vi er veldig glade for at de vil jobbe sammen med oss for å styrke Scanmatic Elektro, sier Omdal om sine to nye medarbeidere. NY GENERASJON Omdal påpeker at dette er en kompetansebedrift som vil drive anleggsledelse med innleide montører og elektrikere rundt omkring i landet. I november/desember i fjor opererte Elektro med 33 innleide montører og elektrikere på høyt nivå. I tillegg er Are Zachariassen lærling hos Elektro fram til sommeren. Han gjør seg da ferdig med læretiden som elektriker og er klar til å begynne å jobbe etter å ha nytt godt av et godt miljø med mye kompetanse. Vårengjøring på nett Scanmatic er i full gang med nye nettsider. I vinter og vår har Scanmatic arbeidet med en vitalisering av nettsidene (scanmatic.no), i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Presis Vi mener det var på tide å gi nettsidene et løft, sier Johannes Skar i Scanmatic. Løftet innebærer flere visuelle grep, men det viktigste er at nettsidene og menystrukturen er funksjonelle. Brukeren skal enkelt og ved få klikk komme frem til den informasjonen han eller hun søker. - De fire markedsområdene Samferdsel, Forsvar, Offshore og Energi har fått en sentral plassering på forsiden med klikkbare bilder som fører brukeren direkte til ønsket område, forteller Skar. I det visuelle er nettsidene gjort renere og lysere, med større fargekontraster og nye bilder, som vil øke brukervennligheten og selve opplevelsen. Det er også hentet elementer fra dette nyhetsbrevet. Blant annet er faktaboksene tatt i bruk, som på nettsiden vil inneholde kontaktinformasjon, relaterte produkter og prosjekter, og faktaopplysninger knyttet til artikler. Nyvinningen Scanmatic Elektro er i kraftig vekst. Sist ankomne er Roald Skomedal, Ken Roger Bjørgo og Are Zachariassen. 7

8 PRODUKTER Nyhetsbrev n o 1 // 2012 TransQ Sellihca Achilles JQS Batterivelger på Snorre Schat Harding har valgt batterivelger-system fra Scanmatic. Systemet skal monteres på livbåter under en oppgradering på plattformen Snorre A. Det er bygget for å gjøre det mulig å bytte mellom batteri-bank 1 eller 2, for å sikre lading og unngå utlading. Batterivelgeren er styrt fra to forskjellige steder om bord. Status på systemet vises på begge de to Ny og forbedret OTT har kommet med en ny og bedre utgave av sin kompakte kombi-logger. OTT ecolog 500 kombinerer tre funksjoner i et instrument: måling, datalagring og dataoverføring. Enheten måler nivå og temperatur. I tillegg kan den overføre alarm- og statusmeldinger. Dataoverføring kan skje på forskjellige måter, via det innebygde GSM/GPRS modemet (http, ftp, SMS m.m.), og den er integrert mot Scanmatics innsamlingssystem Hidacs. Enheten har meget lavt strømtrekk, og ved optimalt oppsett, når det gjelder målinger og overføringsintervall, vil et litiumbatteri kunne vare opp til 10 år. Alle komponentene passer inn i 2 rør, og vil dermed være godt beskyttet. stedene når ett av batteriene er i bruk. Batterisystemet overvåker ladingen på en monitor. Når batteri 1 eller 2 når et gitt nivå, indikeres det at lading startes og batteriseparatoren engasjeres for å aktivere lading av det ene batteriet. Ta kontakt med Atle Leira for mer informasjon og priser. Qualified Qualified Qualified Fornyet sertifisering Scanmatic fornyet i mars alle sine Achilles-sertifikater. Achilles er et nordisk leverandørregister og en felles kvalifiseringsordning for leverandører mot forskjellige markedssegment. De deltakende selskapene benytter systemet for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører med tanke på å inngå avtale om leveranser. Selskapene som er med i ordningen må hvert år gjennom en ny kvalifiseringsordning. Scanmatic har vært registrert og prekvelifisert over flere år, og har igjen blitt prekvalifisert innenfor Achilles Selllicha (Energibransjen), Achilles Transq (Transport) og Achilles JQS (Olje & Gass). Seminar i juni Scanmatic arrangerer nytt brukerseminar juni. Helt siden oppstarten i 1972 har kompetanse vært viktig for oss i Scanmatic. Derfor arrangerer vi brukerseminarer, slik at våre kunder og samarbeidspartnere er best mulig oppdatert. Det neste brukerseminaret vårt blir arrangert 5. og 6. juni, og som vanlig foregår det i våre naturskjønne omgivelser i Kilsund, mellom Arendal og Tvedestrand. For mer info, følg med på nettsidene våre. Eller ta kontakt med Johannes Skar på e-post: Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk: 8

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten YEARS Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Vann en global utfordring Foto: Sondre Steen Holvik Ser lyset Kraftig vekst innen elektro Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten Åpner i Sverige Scanmatic satser

Detaljer

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi SAMFERDSEL Scanmatic

Detaljer

stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser

stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Scanmatic seiler stødig med Stable Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap i Sverige Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser Erstatter robåt Nytt kamera overvåker Oslokloakken

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 REkoRDåR I AltIbox-utlEIE tre toppsjefer om StRømnEttEt lysebotn 2 profesjonalisering I It ny SERIE om lyse glimt fra perspektiv LYSE SIDER fabelaktig filmutleie InnHolD

Detaljer

OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS

OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS No. 1 2014 K U N D E AV I S FRA PROXLL AS OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS Copyright Nexans med Panasonic kameraovervåking Kabelsko på bestilling Sikkerhet i fare ved nye forskrifter Nye bomløsninger Videreutvikler

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T 90 år1918-2008 N r. 2 / 2 0 0 8 Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Hva driver Istad med? Mange forbinder Istad

Detaljer

Nytt. Storkontrakt til Otera Avotech 02 Sørger for lys og lyd i Kilden 04. På sporet av jernbanen 12. Et magasin fra Otera 02/10

Nytt. Storkontrakt til Otera Avotech 02 Sørger for lys og lyd i Kilden 04. På sporet av jernbanen 12. Et magasin fra Otera 02/10 Nytt Et magasin fra Otera 02/10 Storkontrakt til Otera Avotech 02 Sørger for lys og lyd i Kilden 04 Ambisiøs satsing i Sverige 09 På sporet av jernbanen 12 Vi stortrives på Kilden, sier denne Otera-gjengen

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser

Detaljer