CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1"

Transkript

1 CPTU - mulighetene det gir oss Maj Gøril Bæverfjord Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1

2 CPTU -tolkning Trykksondering CPT Trykksondering med poretrykksmåling CPTU Ønsker høy-kvalitets informasjon fra felt for best mulig prosjektering kartlegging av lagdeling og mulige materialtyper i grunnen finne bløte og løse masser, eventuelt også glideplan tolke materialparametre for prosjektering SINTEF Byggforsk 2

3 CPTU fordeler og ulemper In-situ måling: foregår under riktige effektivspenningsforhold i f Kan benyttes der det er vanskelig å ta opp uforstyrrede prøver eller vanskelig å ta opp prøver Tolkningsmetodene er basert på forenklinger/empirisk grunnlag/til dels usikre randbetingelser Metoden er følsom for mangler/feil under både utførelse og tolkning Utviklet mange tolkningsmetoder for å bestemme en rekke materialparametere fra trykksondering Empiriske Semi-teoretiske Teoretiske SINTEF Byggforsk 3

4 CPTU-historie Første i Nederland i 1932, videre utvikling i Nederland på femti-tallet. tallet. Sonder med elektriske målere ble satt i produksjon på seksti-tallet. Første piezocone kom på syttitallet (CPTU) Stadig voldsom utvikling SINTEF Byggforsk 4

5 CPTU Nedpressing av konisk-sylindrisk instrumentert med konstant hastighet (2 cm/s) Registrering av spissmotstand (q c ), poretrykk (u) og friksjon (f s ) vanlig Utrusting for en rekke andre måledata er tilgjengelig SINTEF Byggforsk 5

6 CPTU - informasjon Kartlegge lagdeling og materialtyper i de massene som sonderes Høy oppløsning, riktig utført kan selv svært tynne lag/linser med avvikende materiale påvises Resultatene kan brukes for tolking av mange mekaniske egenskaper for jordartene Styrkeegenskaper Deformasjonsegenskaper Konsolideringsegenskaper Uegnet ved svært grove masser/høyt steininnhold og for fjellpåvisning SINTEF Byggforsk 6

7 CPTU - sonde Instrumentering Friksjonshylse Poretrykksfilter Kon SINTEF Byggforsk 7

8 CPTU - arealforhold Arealforholdet α tar hensyn til korreksjon av spissmotstand for poretrykkseffekter: q t = q c + (1-α)u 2, α = A n n/ /A q SINTEF Byggforsk 8

9 CPTU - registrering SINTEF Byggforsk 9

10 CPTU -resultater Fastslå lagdeling Identifisere jordart bruk av identifikasjonskart Mekaniske egenskaper udrenert skjærstyrke effektive styrkeparametre deformasjonsmoduler prekonsolideringsspenning, spenningshistorie konsolideringsparametre fra dissipasjonsforsøk SINTEF Byggforsk 10

11 CPTU Usikkerheter Spennings- og poretrykksfordelingen rundt sonden ved nedpressing er ukjent Kontinuerlig nedpressing medfører kontinuerlig bruddsituasjon med store tøyningshastigheter Utstrekning og form av bruddsonen rundt sonden er ukjent og varierer med materialtype Sondegeometrien er kompleks og kan føre lokalt til store spennings- og poretrykksgradienter. SINTEF Byggforsk 11

12 CPTU vanlige parametre Udrenert skjærstyrke, s u Prekonsolideringstrykk, σ c Fik Friksjon, tanφφ Deformasjonsmoduler, M, G Konsolideringskoeffisient, i i c Hvilke parametere man tolker ut fra resultatene er avhengig av materialet man sonderer og hva man skal bruke resultatene til SINTEF Byggforsk 12

13 Udrenert skjærstyrke s u Aktuelt i leire og silt Kan baseres på bæreevneteori tilpasset trykksonderingssituasjonen q t σ v0 N s u = (q t σ v0 )/N korrigert spissmotstand in situ vertikalt overlagringstrykk bæreevnefaktor SINTEF Byggforsk 13

14 Udrenert skjærstyrke s u Udrenert skjærstryke kan også bestemmes ut fra poreovertrykket som utvikles ved nedpressing av sonden: Styrkeegenskaper som funksjon av dybden. Leistad, hull Udrenert skjærstyrke Omrørt skjærstyrke Enaks s u = Δu 2 /N δu 80 u 2 δu Δu 2 poreovertrykk i referansenivå like bak konisk del N Δu bæreevnefaktor Kotehøyde [m moh] Treaks 0.25(sigma_vo' +a) 0.25(p'_c+a) Su fra N_kt Su fra N_du Styrke [kpa] SINTEF Byggforsk 14

15 Prekonsolideringstrykk Utgangspunkt s u = Δu 2 /N δu Udrenert skjærstyrke for en overkonsolidert leire kan videre tilnærmes som: s u = α(σ( c + a) Man får da: 78 σ c = (Δu 2 /N δu α) - a α 76 høyde [moh] Kote Prekonsolideringsspenning. Leistad, hull 6, oktober Prekonsolideringsspenning [kpa] Hydrostatisk fra kote Hydrostatisk fra kote p'c - kontinuerlig - pålitelig p'c - kontinuerlig - usikkert p'c - trinnvis 74 p'c - Nkt p'c - Nu Skravert:sandlag SINTEF Byggforsk 15

16 Friksjon Tolkning av friksjon tanφφ fra CPTU-resultater t er basert på udrenert bæreevneanalyse på effektivspenningsbasis: i i SINTEF Byggforsk 16

17 Friksjon SINTEF Byggforsk 17

18 Deformasjonsmodul Mk kan uttrykkes som en funksjon av netto spissmotstand. t For overkonsolidert leire i prekonolidert spenningsområde: M i = α i q n = α i (q t -σ v0 ) SINTEF Byggforsk 18

19 Konsolideringskoeffisienter For å bestemme konsolideringsegenskapene stoppes nedpressingen av sonden, og poretrykksutviklingen over tid registreres C r = r 02 T/t SINTEF Byggforsk 19

20 CPTU andre målinger Lateral stress measurements Cone pressuremeter Seismic i measurements Electrical resistivity measurements Heat flow measurements Radioisotope measurements SINTEF Byggforsk 20

21 CPTU seismiske målinger SINTEF Byggforsk 21

22 CPTU seismiske målinger Geofoner og eller akselometer benyttes for å måle trykk- og skjærbølger Korreleres med densitet til skjærmodul G 0 og modul M SINTEF Byggforsk 22

23 RCPTU resistivitetsmålinger En resistivitetssonde kan måle kontinuerlige punktdata for resistivitet langs en borestreng. Ved CPT sonderinger kan bruk av en resistivitetssonde bidra med å identifisere leire med høyt saltinnhold. Et stort potensial for utvikling av metoder for kombinasjon av 2D resistivitetsmålinger og RCPT for kartlegging av kvikkleire. SINTEF Byggforsk 23

24 RCPTU - resistivitetsmålinger Resistivitetsprofil (NGU) fra Rissa, Trøndelag, påtegnet data fra RCPTU (H1 og H3) 1D- og 2D-data er lagt over hverandre, ikke invertert sammen. Kvikkleirelag fra geotekniske data er tegnet inn. SINTEF Byggforsk 24

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ 69 13 93 00 E-post: post@inspiria.no www.inspiria.no Lærerveiledning Passer for: Varighet: Bli venn med tallene Barnehagens siste

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2)

Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2) Kalibrering av store ultralyd gassmålere for bruk på Norske offshore installasjoner (del 2) v/ Ole Kristian Våga, IKM I artikkelen kalibrering av store ultralyd gassmålere del 1 summerte vi opp erfaringer,

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Veiledning for bruk av armering i veger

Veiledning for bruk av armering i veger Veiledning for bruk av armering i veger Even Øiseth og Inge Hoff 1 Opplegget Bakgrunn for veiledningen Gjennomgang Spørsmål underveis Diskusjon felles i plenum Presentasjon av gruppearbeid Gruppearbeid

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Bolig nær høyspentanlegg

Bolig nær høyspentanlegg Bolig nær høyspentanlegg Å bo nær høyspentledninger En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Fredrik Helland Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Åge Kristensen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Sammenhengen mellom synsevne og alder

Sammenhengen mellom synsevne og alder Sammenhengen mellom synsevne og alder Bakgrunnsnotat Statens vegvesen Alf Glad Veg- og trafikkavdelingen Vegdirektoratet 1 Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er et nordisk prosjekt Dimensjonerende

Detaljer