NTL-Skatt. NTL-Skatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer

2 NTL-Skatt Leder Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 14. oktober Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt Hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 ROS-konferanser: På tur opp og turné... 4 ROS-konferanser: I nord, sør, øst og vest... 6 Debatt! 7 Folkeregistrene i 100! 10 Møte med en finanspolitiker 11 Likestillingskonferanse 12 Konferanse for SSØ-tillitsvalgte 13 Ingrid og Trines hjørne 13 Uttalelse fra Nordisk Skatteorganisasjon 14 PC-hjørnet 14 Adresseliste 15 NTL-dagen markert i Hordaland 16 Innmeldingskjema 16 Medarbeiderne og faget mer i fokus Ja dette er to viktige stikkord som er kommet fram under våre ROS-konferanser i fylkene i månedsskiftet august/september. Til sammen deltok innpå 1200 medlemmer på våre konferanser! Jeg vil på vegne av styret i NTL-Skatt få takke alle som har sluttet opp om disse konferansene, og alle som har bidratt med synspunkter og innspill til oss på ROS-rapporten! Kompetanse og faglig oppdatering er to av hovedutfordringene når det gjelder framtidas skatteetat. Tid til faglig oppdatering og kompetanseheving/endring i forhold til de arbeidsoppgavene vi utfører, er en nøkkelfaktor i framtida skatteetat. Det er også viktig at etatens revisorer og jurister får videreutvikle sin revisjons- og etterforskningskompetanse slik at en kan avdekke mer av skattekriminaliteten. Denne type kriminalitet blir mer og mer internasjonalisert og det er derfor viktig å få mer kontrollkompetanse på området. I det hele tatt må etatens samlede kontrollvirksomhet styrkes. Skal etaten intensivere arbeidet mot økonomisk kriminalitet, må det tilføres ressurser til dette arbeidet, Også innkrevingsarbeidet må styrkes. Det er viktig at det blir satt fokus på verdikjeden fra kontroll/ fastsettelse til innkreving. Personalpolitikken i framtidas skatteetat Det er umåtelig viktig med en personalpolitikk som ivaretar medarbeiderne på en god måte. Alle må føle trygghet under omstillingen. Dette er også selvsagt vesentlig i forbindelse med de mange omorganiseringene og oppgaveflyttingene som skjer ute i etaten i dag. Dette betyr bl.a. en tilfredsstillende livsfasepolitikk, og at medarbeiderne må sikres nødvendig faglig og personlig utvikling. Arbeidsmiljøet for den enkelte og på den enkelte arbeidsplass blir også viktig. Ikke minst vil lederne bli sterkt berørt av ROS. NTL-Skatt ser det bl.a. som svært viktig at vi får på plass en godt gjennomtenkt plan for hvordan etaten skal «håndtere» ledere som går over til andre stillinger. NTL-Skatt støtter ROS-rapportens utgangspunkt om at vi skal flytte oppgaver framfor medarbeidere. Samtidig legger rapporten opp til en klart sterkere konsentrasjon og samling av etatens oppgaver på færre steder enn i dag. NTL-Skatt er ikke i mot en større samling av oppgaver bl.a. for å lage større fagmiljø, men vi er skeptisk til en for sterk samling av oppgaver, fordi det kan få større personal- og distriktsmessige konsekvenser enn om vi har en moderat tilnærming til dette. Desto mer vi samler oppgaver, desto mer beveger vi oss bort fra utgangspunktet om å flytte oppgaver framfor folk. Vi må også i framtidas skatteetat kunne jobbe desentralisert og virtuelt. Skatteetaten må som en moderne etat legge til rette for dette og ta i bruk de teknologiske mulighetene. Det er viktig at vi bygger på dagens kontorstruktur og at Skatteetaten i framtida er representert med egne ansatte over hele landet. Målet med ROS Målet med ROS må etter NTL-Skatts mening ligge fast, at vi i Skatteetaten skal gjøre en bedre jobb og løse oppgavene mer effektivt. Vi må ikke omorganisere bare for omorganiseringens egen skyld, og si oss fornøyd med et kvalitetsnivå som er lavere enn ønskelig. Selv om Finansdepartementet og Skattedirektoratet forutsetter en innsparing og nedbemanning de kommende årene som følge av inndraging av effektiviseringsgevinster, er det viktig at ROS ikke blir en sparereform i seg selv. Tvert i mot mener NTL-Skatt at Skatteetatens ressurser må styrkes. Det er for eksempel langt igjen til at systemer som SLN, AltInn og MVA gir de forventede gevinster. Hele tilbakemeldingen fra NTL-Skatt på ROS-rapporten, ble sendt som vedlegg til Hurtig-info nr. 34. Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 4/2005

3 Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Huff (egentlig et fyord å bruke som innledning, men ). Skodda ligger tett og varmegradene krymper, og sommeren er så absolutt på hell for ikke å si umiddelbart fraværende! Det er omsider godt å finne ut at den energi man har brukt på å komme vinteren i forkjøpet i form av stabler med tørr ved nå kommer til nytte, og gir lun varme i hus og hytte. Regner en nå riktig nøye etter så vil dette være minst tredje gang samme vedkubben gir varme! Ellers går jo dagene som seg hør og bør, multene er i hus slik at jula kan feires på behørig vis, storfisken(e) som jeg i en urolig søvnfase har drømt om uteble i år også, men humøret til en trønder skal det mer til for å ødelegge! Det er heller ikke å stikke under en stol at 2005 ikke bare er året vi feirer unionsoppløsningen fra Sverige, eller at jernbanestrekningen Hell-Sunnan var fullendt nei, da, 2005 viste seg å bli året der et såkalt rød-grønt flertall ved stortingsvalget sikret regjeringsskifte! Så enten man har vært sterkt politisk interessert eller bare sånn «midt på treet» kan en jo ikke ha unnlatt å la seg berike i noen grad av mer eller mindre velformulerte floskler i beste sendetid. Og det bortimot fra ethvert medium som gir lyd fra seg! Valgvinden har virkelig blåst over landet, daglige meningsmålinger har spriket... rød, rød-grønt, sentrum, sosialliberalt, borgerlig, blått eller ultramarin! Personkarakteristikker som til og med innen vår etat har virket noe for drøye.. en skjønt det med et bilde på kjøkkenet av personer man må stålsette seg for å møte, til tider har virket ikke så lite besnærende?! Så er det jo sånn innrettet at det meste har sin ende, bortsett fra pølsesnabben som har to! Så nå har vi vissheten om hvem som har fått tilstrekkelig styrke i form av mandater til å sette seg ved Kongens bord. Så får man, om intet ekstraordinært måtte oppstå, slite med disse i fire år og telle brutte valgløfter etter hvert som tiden går. Inge Sveås Hvorvidt bordsettingen vil kunne imøtekomme fromme ønsker fra en etat med god bruk for økonomiske midler, gjenstår å se.men å krysse fingre er vi vel ikke uvant med i denne etaten. Imidlertid forutsetter jeg som en selvfølge at fagbevegelsen med fru Valla i spissen har den nødvendige gjennomslagskraft som skal til for å få den nye regjeringa til å reversere de mest omstridte lovendringene i den nye arbeidsmiljøloven, og som etter planen skal tre i kraft fra nyttår. Smaker gjør også at det reises krav om at skattefradraget ifm fagforeningskontingenten økes fra i dag kr til kr Noe som har betydd mye for NTL-Skatt denne høsten, og som har hatt prioritet nummer EN, er gjennomføringen av de regionale ROS konferansene. De av NTL-Skatt sine sentrale tillitsvalgte som har møtt medlemmene i de forskjellige fylker fra nord til sør melder om stor interesse og til tider et stort engasjement. Tallenes tale er klar; NTL-Skatt møtte mer enn 1100 medlemmer på sine konferanser! Og er det noe NTL-Skatt trenger så er det et brennende engasjement.skikkelig bra! En stor takk også til de sentrale tillitsvalgte som fra førsten av har valgt å sette seg spesielt inn i den stoffmengden ROS-prosjektet representerer og også påtok seg oppgaven med å reise det ganske land i formidlingens tjeneste. Dette nummer bærer så absolutt preg av disse konferansene. Glemme skal vi heller ikke at Folkeregistrene den 21. september feiret respektable 100 år. Dette vies også plass i dette nummer av bladet. Selv har jeg fortsatt et lønnlig håp om en fortsatt fin høst, og at det må gå noe tid før bjørnen legger seg vel til rette i vinterhiet! Inge S. Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 27/05: Felles lønns-og regnskapsenhet i etaten lokalisering 28/05: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 29/05: Et globalt opprop for tiltak mot fattigdom 30/05: Fellesmøte i Skattedirektoratet 30.august 31/05: NTL-Skatts lederutvalg informerer 32/05: Vedrørende batterikapasitet på Amilo D /05: Fellesmøte i Skattedirektoratet 27.september 34/05: ROS-rapporten tilbakemelding fra NTL-Skatt 35/05: Statsbudsjettet Skatteetaten 36/05: Statsbudsjettet SSØ Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 5/05: Høring god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 6/05: NTL-Skatt krever tilfredstillende verneutstyr 7/05: Skatte-og avgiftsvedtaket 2006 Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. LOfavør En liten påminning om LO FAVØR. Som organiserte i NTL-Skatt nyter vi godt av de tilbud som måtte komme igjennom vår tilknytning til LO FA- VØR. For de av dere som har nettilknytning kan det lønne seg å kikke innom disse sidene nå og da. Adressen er Husk å ha medlemskortet klart slik at du på forespørsel kan taste inn ditt medlemsnummer. NTL-Skatt 4/2005 3

4 På tur opp og på turne Jeg våkner av mobiltelefonens «lystige» melodi i den grad noe kan være lystig klokka halv fem om morgenen... Det er mandag 29. august, og alt er klart for ROS-patruljen; let the show begin! Jeg gnir søvnen ut av øynene, og står klar når drosja stopper på utsida litt over klokka fem. Dagens sjåfør er av det pratsomme slaget, skravla går i ett den tida det tar å kjøre til flyplassen. Han er politisk engasjert, drosjesjåføren, og skjønner fort at jeg er et alen av samme stykke. Og jammen sitter han ikke der og forteller meg hvilken viktig rolle de tillitsvalgte spiller, at det er helt nødvendig at noen engasjerer seg, og sist, men ikke minst: hvor viktig HMS-arbeidet er. Moro! Det blir tross alt en god start på dagen! og ser på Trøndelagsnaturen. Får god tid til det, toget stopper på hver mjølkerampe. Vel installert på hotellet, unner vi oss et glass vin hver, mens vi tar en liten evaluering av dagen noe som resulterer i at vi redigerer lysarkene. Ingrid skal en tur i kiosken, og jeg følger henne. Vi blir anbefalt et spisested, og går dit for å få oss litt mat. Etterpå sløver vi ned på Ingrids rom, og tar tidlig kvelden. Det blir en forferdelig natt med svært lite søvn. Det blåser opp til storm, og vinduet står og slår i vinden. Men jeg MÅ ha vinduet oppe om natta! kvelden. Ingrid forkynner at hun nekter å sette seg i et fly i stormen, og forbereder meg på at hun akter å kjøre bil! Hun regner med at det kan ta en seks-sju timer. Etter å ha bakset med både Ingrids og min bagasje nok en gang, sitter vi igjen på toget. Og se! Sol! Etter å ha overbevist Ingrid om at vinden faktisk har løyet, er vi heldigvis blitt enige om at vi skal ta fly likevel. Jeg slapper av, og legger plutselig merke til hvor flotte stasjonsbygninger det er i Trøndelag. Mye finere enn på Vestfold-banen i alle fall! Det vet jeg, for den tar Flyet er forsinket, og jeg bekymrer meg litt for om jeg rekker fram til Trondheim i tide. Disse ROS-konferansene har krevd mye forberedelser og planlegging, mange har vært involvert, og jeg vil så gjerne at de skal bli vellykket! Sjøl måtte jeg til og med ofre Oddkampen mot Start i helga (som Odd vant!!!) fordi jeg lå på etterskudd med forberedelsene. Det var hardt! Det første jeg gjør når flyet lander, er å sende sønnen min en melding. Han har bursdag i dag, og må selvsagt gratuleres. Jeg kjenner et stikk av dårlig samvittighet, det har blitt noen bursdager uten mamma hjemme. Litt andpusten ankommer jeg auditoriet i Skattkammeret, og brister ut i latter idet jeg får øye på Ingrid. Hun tester en hodemikrofon, og har surret sammen ledninger og brillesnor og hår. Hun ser ut som Madam Mim før hun kommer seg løs av flokene. Hun går over til «mygg», jeg får en håndmikrofon, og så er vi i gang! Det blir en bra konferanse, mange tar ordet og sier meningen sin. Og det er mange meninger om mye og mangt rundt ROS. Mens noen glipper med øynene På ettermiddagen er det å hive seg på lokaltoget til Steinkjer. Vel, «hive seg på», er kanskje feil måte å si det på... Ingrid har så tung koffert at hun ikke klarer å løfte den inn på toget. Godt hun har reisefølge med god rygg og muskler i armene! Været er godt, og jeg sitter Team «Blonde» Vel, natten blir endelig til dag, og vi skal holde en ny konferanse. Resepsjonisten på hotellet anbefaler oss å ta drosje til Statens Hus, og er velvilligheten selv når hun bestiller til oss. Himmel, vi rekker nesten ikke å ta på oss sikkerhetsbeltet før vi er framme! Vi blir møtt med klemmer av de lokale tillitsvalgte, det er koselig! Og det som er enda mer koselig, er at det dukker opp to «gamle» kjente fra Skatteetatskolen. Jenter jeg ikke har sett på 23 år! Det blir flere klemmer! Ingrid og jeg er i form, og når det attpåtil er så mange engasjerte medlemmer i salen, går tida som en vind. (Og det blåser fortsatt storm ute ) En av deltakerne forteller oss at det nå er åpnet for mulighet til å levere flyttemelding elektronisk. Men jeg lurer på når jeg kan forvente at etaten har kommet så langt at jeg kan levere min egen dødsmelding på internett. «Det e ittj nå problem», sier Ingrid. «No for ti a får du med dæ en laptop, veit du!». «Å ja», sier jeg. «Da kan jeg bare trykke delete, da!» Akk ja, verden går framover! Eller? På ettermiddagen skal vi ta toget tilbake til Trondheim, for så å fly videre til Molde på Det er flotte stasjonsbygninger i Trøndelag! For eksempel Levanger stasjon jeg ofte! Jeg må ta noen telefoner. Turid Lilleheie og Stein og et par stykker til har prøvd å få tak i meg. Og så ringer Ola Arild. Dessuten Hekta på sudoku! Hvordan klarte vi oss før mobiltelefonen? 4 NTL-Skatt 4/2005

5 må jeg bestille hotellrom for neste uke. (Hvordan klarte vi oss før mobiltelefonen???) Så får jeg endelig tid til litt sudoku har blitt fullstendig hekta! Ingrid kan ikke fatte og begripe hvorfor, og i ren trass setter hun seg og sender SMSer. Så ringer hun til mannen sin bare for å fortelle hvor asosial jeg er. Evakuert fra stormen... I det vi skal gå inn i terminalbygget på flyplassen i Molde, ser vi at her finnes en samleplass for evakuerte. Fint for oss evakuert fra stormen! Vel installert på Seilet i Rosenes by blir vi sittende på rommet til Ingrid. Hadde tenkt oss en tur i baren (det skal visst være så flott utsikt fra toppen av hotellet), men vi orker rett og slett ikke. Føler oss allerede ganske tomme, og vi skal holde to konferanser til denne uka! Vi oppfører oss som et gammelt ektepar: sitter og halvsover foran TV n ekstrem oppussing av både mennesker og boliger. Så interessant! Halv elleve er jeg i seng Jeg våkner til en fantastisk utsikt over sjøen og Romsdalsfjellene. Trakk ikke for gardinene i går kveld, for det var akkurat slik jeg ville at denne dagen skulle starte. Etter en god frokost, bærer det av gårde til fylkesskattekontoret. Der holder Ingrid på å besvime. Heisen står, så vi må gå trappa til sjette etasje, får vi beskjed om. Og så Ingrid! Med vond rygg og den kofferten! Men heldigvis kan vi sette koffertene i ekspedisjonen i første etasje. (Dessuten var det bare til femte etasje vi skulle ) Denne dagen er det en ganske liten forsamling, og stemningen er relativt avslappet. Mange tar ordet, og vi få en veldig god dialog. Det blir en dag med mange morsomheter og mye latter. Deilig midt oppi alt alvoret med ROS! Rica Seilet med Romsdalsfjellene i bakgrunnen På ettermiddagen er det to timer med buss til Ålesund god tid til dagens telefonsamtaler og sudoku! Etter endelig å ha funnet riktig hotell (bussjåføren sendte oss til feil hotell), går vi en tur i byen for å finne et sted å spise. Uten mat og drikke, duger heltinnene ikke! Vi havner på en orientalsk restaurant. Så der sitter jeg altså, i Møre og Romsdal på en orientalsk restaurant med japansk mat, kinesisk kokk og svensk servitør. I selskap med en trønder! Ja ja, det kunne vel vært verre Mens vi sitter der og prater, ser jeg ut av vinduet at vi er i Kongens gate. Artig! Vi startet uka i Kongens gate i Trondheim, vi gikk tur i Kongens gate i Steinkjer og nå sitter vi altså og spiser i Kongens gate i Ålesund. Og i tillegg ligger Skien ligningskontor (hvor jeg fortsatt er ansatt, tro det eller ei!) i Kongens gate. Finnes Kongens gate i alle byer i Norge, mon tro? Vel tilbake på hotellet, går vi rett på hvert vårt rom. Klokka er ikke ti engang, men vi er trøtte og slitne begge to. Jeg tar med meg sudoku-heftet i senga og kjenner at øynene glipper fort. Før jeg sovner, rekker jeg å kjenne at jeg savner dem hjemme Men i morgen skal jeg hjem! Hjem og bake! I helga skal vi feire to bursdagsbarn hos oss, for min datter har bursdag på mandag. Da er Ingrid og jeg på ROS-konferanse i Drammen Og så avslutter jeg turneen med konferanse i Skien på tirsdag. Da har Stein bursdag, og han blir femti år! Lurer på om jeg blir i dette gamet til jeg fyller femti??? Bente NTL-Skatt 4/2005 5

6 ROS-konferanser i nord, sør, øst og 29.august gikk startskuddet for NTL-Skatts storsatsing på ROS-konferanser landet rundt. For egen del gikk startskuddet søndag 28. august, hvilket innebar at ferieavslutningen gikk rett over i ROS. Turen skulle ende opp km og 6 dager senere Søndag 28.august 2005 I øsende regnvær tok jeg farvel med min bedre halvdel og satte kursen nordover mot Bergen. Ettersom moder Norge mer og mer ligner en sveitserost både over og under vann, gikk første del av turen forholdsvis greit unna. Litt verre var det at vegutbedring på Stord medførte feilkjøring og dermed bom på ferga til Halhjem med 1 minutt I og med at flere fergestrekninger er blitt overflødige på Vestlandet, ble ventetiden kort. Vel fremme i Bergen ble Karl Tore behørig plassert i co-pilotsetet, og turenéen kunne begynne. Først ute var Leikanger, og på veien dit ble det fjelltur til Voss og over Vikafjellet til Vik i Sogn. Uheldigvis (?) for Gunn Torhild hadde vi ikke tid til å stikke innom på kaffe og vafler. Det får vi ha til gode. Men Fridtjof den Frøkne tok stolt og høyreist imot oss på fergekaien. En lystig gjeng fra Leikanger Fridtjof den frøkne, høyreist og stolt flest fra Likningskontorene, men også en del fra Fylkesskattekontoret og Skattefutkontoret. Etter hvert som foilene kom på veggen, ble det liv i forsamlingen. Spørsmål og kommentarer ble besvart etter beste evne fra de to utskremte. - Hvilken region passer best for oss? Hva med fremtidige arbeidsoppgaver? Hvem bestemmer hva som skal ligge hvor? Men mest av alt: Hvor har jeg min fremtidig arbeidsplass? Turen over Sognefjorden til Leikanger gikk greit og vi fant Sognefjord Hotell etter litt famling i regnet og mørket. Mandag 29.august 2005 Regnet fortsatt å fylle strømprodusentenes vannmagasiner uten at disse lot seg synlig påvirke. Vi fikk imidlertid rigget oss til i Statens Hus, et flott nybygg i Leikanger. Her var det tydelig ikke spart på noe, og møtesalen var satt opp med det mest moderne av audio/ video-utstyr. Her kunne storebror se deg fra alle bauger og kanter. Ikke lett å lure seg unna i en krok under en videokonferanse der i gården, nei. Over 30 stk hadde meldt seg på, Liten kar i stor sal, eller omvendt? (Bergen) 6 6 NTL-Skatt 4/2005

7 vest, en dagros beskrivelse... Folkets Hus i Stavanger Tiden går fort i godt selskap, og dagen var plutselig omme. Nedpakking av utstyr gikk raskt og vi måtte ta farvel med våre kollegaer i Sogn og Fjordane. I sol og regn ble kursen satt sørover til Bergen. Tirsdag 30.august 2005 Gråvær, men opplett. Etter en bedre frokost sammen med Hareides, rigget vi oss til i storsalen på Hotel Norge. 110 hadde meldt seg på konferansen, så her var det om å gjøre å bruke stemmen. Verken Karl Tore eller undertegnede er direkte skåret for tungebåndet, så myggen lot vi hvile og tok det ut i form av direkte decibel. Bergenseren er jo ikke kjent for å være direkte beskjeden, men selv om de nok var i flertall, var det likevel også bra representasjon fra de øvrige kontorene i fylket. Engasjement var heller ikke mangelvare i denne forsamling. - Hvilken betydning vil det ha å få regionkontoret? - Hvordan vite hvilken kompetanse som behøves når man ikke vet hvilke arbeidsoppgaver man skal jobbe med? - Vil det sikre arbeidsplasser i distriktene å ta imot PSA fra østlandet? Mange gode spørsmål, ikke alltid like godt å gi gode svar. Å gå i full jobb og ha NTL-Skatt 4/2005 krav om større produksjon med færre folk ble fremhevet som et stort problem for de som evt. ønsket å ta tilleggsutdanning for å øke sin kompetanse. Etter hvert som vi jobber med materien finner vi stadig nye nyanser i rapporten som gjør det vanskelig å spå hvilken vei det kan gå. Turen gikk så videre til Stavanger, hvor vi ankom to ferger og tre bommer senere på kvelden. Skjernøy Onsdag 31.august 2005 Været hadde klarnet og det ble etter hvert en fin dag med god sommertemperatur. Vi rigget oss til i storsalen i Folkets Hus, og vel 90 personer møtte opp til konferansen. Også her ble kompetanse nevnt som en viktig ting å ha med seg i det videre arbeid ikke minst at rammevilkårene blir slik at flest mulig blir inkludert. Dårlige rammevilkår for dekning av utgifter og mulighet for å få fri mente man kunne medføre lav oppslutning om tiltakene. I Stavanger ble det påpekt at i de største byene skulle bemanningen ikke øke. - Hvilken betydning vil det få i forhold til oppgavefordelingen mellom fylkeshovedstedene/regionkontoret/ skattekontorene? - Hva med økt satsing på kontroll og rekruttering i de andre store byene? Ville bemanning der òg bli frosset ut fra distriktspolitisk tenkning og i tilfelle for hvor lenge? Rapporten ble av flere påpekt som rimelig uklar på enkelte områder, ja endog motstridende på noen punkter. Foreslått vestlandsregion ble bifalt av noen, mens andre mente man hadde vel så mye felles med nabofylkene i øst. Med hodet fylt av flere spørsmål enn svar, ble kursen satt for Mandal og Skjernøy. 7

8 Skjernøy Torsdag 1.september 2005 Søøøørrrrlandet kaller! Utrolig fint vær med fin sommertemperatur. For to frosne og bløde vestlendinger var det underlig å endelig få føle litt sommer på kroppen. Konferansen var lagt i naturskjønne omgivelser på Skjernøy. Turens absolutt mest pittoreske lokaler! Over 40 vest-egder hadde funnet veien ut til øya. Diskusjonen her gikk som i Stavanger - bla. på hvilken regioninndeling som passet best. Også her ble det poengtert at man muligens kunne finne gode argumenter for å gå vestover, som østover. Vi takket for oss og dro videre østover til turneens siste stoppested: Arendal. Fredag 2.september 2005 I «Fagforeningens Hus» i Arendal traff vi på Klaus Halvorsen, tidligere leder av gamle landsforening 107. Sammen med bortimot 40 andre øst-egder hadde han tatt turen hit for å høre vår fremføring av ROS-rapporten. Interessen her var like mye knyttet til hvilken betydning det hadde for regionen at SKD ville styrke sin bemanning i Grimstad - som hvordan regionen burde se ut. Den foreslåtte regioninndeling medfører flest fylkeshovedsteder av alle regioner, så oppgavefordeling mellom fylkeshovedsteder og regionkontor var selvsagt et diskusjonstema. Etter å ha gjennomført oppdraget i Arendal, ble utstyret pakket ned for aller siste gang, og kursen satt sørover til Kristiansand. Karl Tore tok flyveien hjem til Bergen, mens jeg ennå hadde noen mil igjen å kjøre. Fire bommer og en ferge senere kunne jeg logge inn i Avaldsnesveien Homp Arendal 8 NTL-Skatt 4/2005

9 Debatt ROS-konferanse i Sør-Trøndelag NTL-Skatt arrangerte ROS konferanse for ansatte hos skattefogden, fylkesskattekontoret og likningskontorene i Sør- Trøndelag den 29.august. Det var stor interesse for konferansen og det deltok nesten 60 engasjerte deltakere. Vi var så heldig som hadde Ingrid Sølberg og Bente N. Holt som forelesere. De var godt inne i stoffet og kunne gi en fyldig og nyansert framstilling av ROSrapporten. I ettertid har det bare kommet positive tilbakemeldinger på gjennomføringen. Vi vil også rose Ann og Cathrine som sørget for at vi fikk god mat i kantinen. Hilsen Mona i NTL-Skatt Sør-Trøndelag ROS-betraktninger fra utkanten Jeg har benyttet et par juli-dager til lesing av prosjektrapporten, og i den forbindelse kan det trygt slås fast at ettertanken ble rimelig full. Vel står det mye konstruktivt og fornuftig her, men det er som vanlig slik at en legger mest merke til det som ikke henger på greip og det som kanskje overhodet ikke nevnes. 1. Selv legger jeg først og fremst merke til denne rørende tiltroen til at større = bedre. Flaggskipet antas å skulle være «Oslo Skattekontor», med sine 800 ansatte. (En hver som har forsøkt å få «rette vedkommende» ved Oslo likningskontor i tale, vil sannsynligvis fryde seg med tanke på fremtidsutsiktene.) Det skinner på en merkelig måte gjennom at dersom prosjektstyret hadde turt håpe på å få 2 eller 3 regioner vedtatt, så hadde de gått inn for det. For region Østlandet, med sine 36 % av total bemanning, forventes ikke å kunne behandle mer enn 50 % av PSA-skattyterne i Oslo/ Akershus (pkt. 9.4). Resten foreslås overlatt til nordlige regioner, med den publikumsvennlighet som ligger i et slikt forslag. Så lenge lokalkjennskap og nærhet til publikum likevel er sendt på skraphaugen, hvorfor ikke like gjerne innlemme også Troms og Finnmark i region Østlandet? Så unngår man kanskje den litt merkelige forvaltningsmessige vrien som foreslås i pkt («skattekontorene som riksdekkende beslutningsmyndighet»). 2. Så savner jeg en liten bemerkning eller to om hvordan den enkelte skal finne seg til rette i en ny organisasjon med fra 560 til 1900 kolleger eller kanskje heller: hvordan føle eierskap til det som skal produseres av resultater, når du står igjen som en liten brikke i et stort hele som du umulig kan ha noen god oversikt over? 3. Sist, men ikke minst, så irriteres jeg over denne klokkertroen på at store enheter nødvendigvis skal være de beste til å behandle såkalt «kompliserte skattytere». Aller nådigst foreslås det under pkt at mindre kontor «kan overta i hvert fall en del av de bokettersynene som i dag utføres fra fylkesskattekontorene», men begrunnelsen er vel og merke at de store kontorene da kan konsentrere seg mer om krevende oppgaver Dagens lønnsnivå i Skatteetaten, sett i forhold til konkurrerende arbeidsgivere, bidrar til en stadig utskiftning av personalet. Dette gjelder vel særlig i og i nærheten av de store byene, og det er selvsagt de mest attraktive arbeidstakerne som forsvinner først. Dermed er jeg ikke så sikker på at det å legge behandlingen av de mer kompliserte skattyterne til storkontorene nødvendigvis gir bedre resultater enn stikk motsatt satsing. Under forutsetning av at intelligensen er noenlunde likt fordelt mellom by og land, samt at kvalifisert personale ikke nødvendigvis på død og liv ønsker å bo i Oslo, kunne det være en idé for Skatteetaten å tenke nytt også på dette området. En måte å tenke på kunne for eksempel være som følger: - Oslo «Skatteregionkontor» disponerer 800 ansatte. - Oslo og Akershus har landets mest kompliserte PSA-skattytere, og latent proveny må antas å være betydelig i dette området. - Personalet ved Oslo «Skatteregionkontor» er omstillingsvennlige mennesker som med letthet kan utvide sin kompetanse til å ta hele årssyklusen for alle PSA-skattytere i Oslo og Akershus. - Likning av næringsdrivende i Oslo og Akershus overføres til resten av en ev. storregion Østlandet, eller ev. til andre regioner for mer stedsuavhengige oppgaver. På denne måten kunne Skatteetaten oppnå mer stabil arbeidskraft i Oslo-området (les: mindre attraktiv for private arbeidsgivere); og resten av landet som i utgangspunktet antas å ha en forholdsvis mer stabil arbeidskraft med tilhørende større realkompetanse kunne utnytte og utvikle sin kompetanse maksimalt. Luftslott, ja visst B.H. NTL-Skatt 4/2005 9

10 Folkeregistrene i 100! Stein Thorvaldsen fremførte hilsen fra NTL-Skatt til folkeregisterjubileet. NTL-Skatt var godt representert på Skattedirektoratets markering og seminar 21. september i forbindelse med 100-års-markeringen for folkeregistreringen i Norge. Både lederen i NTL Skatt, Stein Thorvaldsen og våre to medlemmer i Rådgivende utvalg folkeregistrering (RUF), Jan Bertelsen og Elin H. Arntzen var blant de 83 gjestene både på markeringen av jubileet og fagseminaret. Mange gjester var i sine taler innom viktigheten av å ha et godt folkeregister, det viktigste samfunnsregister i Norge i dag. NTL- Skatts leder påpekte i sin hilsen at det er viktig at folkeregisteret blir prioritert i den videre utvikling av Skatteetaten. Folkeregister har lett for å komme litt i bakgrunnen av områdene skatt og avgift. Det ble på markeringen og fagseminaret etterpå ettertrykkelig slått fast at folkeregisteret har en viktig rolle i dagens samfunn, og at folkeregisteret hører sammen med Skatteetaten. SSB påpekte også folkeregistreringens viktige betydning for statistikken. Likeledes viktigheten av at det blir satt av nok ressurser til drift av folkeregisteret. Rikstrygdeverket framholdt at folkeregisteret er viktig for dem, og at jo flere som bruker folkeregisteret, jo bedre kvalitet vil det bli på det. Det ble fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet orientert om flere tiltak på folkeregisterområdet for å heve kvaliteten ytterligere og yte borgerne flere tjenester: Ikke minst ble det påpekt folkeregisterets viktige plass i en elektronisk forvaltning med utveksling og felles utnyttelse av persondata. Kenneth Andreassen i SKD orienterte bl.a. om felles flyttemelding med Posten som er på trappene. Det ble på seminaret også en diskusjon på hva folkeregisteret egentlig skal inneholde av opplysninger. NTL-Skatt vil ved sitt folkeregisterutvalg følge opp arbeidet og det som skjer på folkeregisterområdet, og holde god kontakt med våre folkeregistermedlemmer ute i etaten. Ikke minst ved våre regionale folkeregisterkonferanser for medlemmene. Ordføreren i Oslo og Skattedirektøren hilste til folkeregistrene. Jan Bertelsen, leder av NTL-Skatts folkeregisterutvalg som på vegne av NTL-Skatt tok initiativet til 100-års-markeringen. 10 NTL-Skatt 4/2005

11 Møte med en finanspolitiker Onsdag 17. august ble tilsatte i Skatteetaten i Grenland invitert til et møte med stortingspolitiker Svein Roald Hansen (Ap) fra finanskomiteen. Møtet ble avholdt på initiativ av LO Stats distriktssekretær Harald Lund, liknende møter ble også avholdt i Askim, Halden, Fredrikstad og Tønsberg, og Hansen møtte til sammen rundt 100 medarbeidere fra skatteetaten. På møtet i Skien der 26 medarbeidere deltok, fikk vi også en orientering om ROS og andre aktuelle saker fra NTL Skatts leder Stein Thorvaldsen. Ellers var opplegget for møtet at Svein Roald Hansen orienterte litt om hvordan politikerne jobber i forhold til saker som ROS og lignende Han snakket også litt om Tjenestemannsloven og hvordan ansattes rettigheter er redusert, loven er endret og de nye endringene trer i kraft Han lovet at dersom det ble en ny regjering etter valget så ville loven sendes tilbake og behandles på nytt i dialog med partene i arbeidslivet. Hansen var ute etter tilbakemeldinger fra de tilsatte i skatteetaten om situasjonen ute på kontorene og hva vi mente måtte til for å nå målene for bekjemping av skatteunndragelser og svart økonomi. I et notat som vi har mottatt i ettertid skriver Hansen at det på alle kontorer pekes på de samme forhold, og det bekrefter i høy grad behovet for å tilføre etaten økte ressurser. På alle kontorene ble det pekt på følgende forhold: - Bemanningen er redusert betydelig gjennom omstillingene som er skjedd gjennom flere år. Det er praktisk talt ikke vikarbruk ved langtidssykdom eller permisjoner. - Det er ikke avsatt ressurser til den omstilling det nå arbeides med (ROS), slik det var Ved restruktureringen av likningskontorene - Dataløsningene fungerer ikke tilfredstillende. - Innsparingseffekten både omorganisering og nye tekniske løsninger skal gi når de er gjennomført og fungerer tilfredstillende, tas ut i budsjettene første året og altså før de er blitt realisert. - Det er betydelig uro i etaten over hvilke endringer ROS vil føre til mht. fysisk organisering og fordeling av oppgaver. Det er frykt for at sentraliseringen blir for sterk med 5 regioner og at det blir for mye fjernledelse. - I sum fører dette til at bemanningen nå er på et nivå hvor det knapt er tid til kjerneoppgavene. Verken lønnstakernes likning eller bedrifter kontrolleres godt nok, grensen for å gripe inn heves stadig og man går glipp av betydelige skatteinntekter fordi kontrollen blir for tilfeldig og for dårlig. I sitt notat skriver Hansen tilslutt at man overalt var innstilt på omorganisering og endring, men at dette må kombineres med ressurser til å gjennomføre endringene samtidig med at løpende oppgaver skal ivaretas. Mangel på samsvar mellom oppgaver og ressurser til å gjennomføre disse på en forsvarlig måte, er det viktigste ankepunktet i en etat preget av meget stor grad av lojalitet. Jeg mener det er meget viktig å tilføre skatteetaten økte ressurser snarest mulig, hvis vi skal opprettholde en etat med høy kompetanse, stor tillit og kapasitet til å ivareta både kjerneoppgavene og styrke innsatsen mot en voksende svart økonomi. Svein Roald Hansen lovet at han ville formidle disse inntrykk til Arbeiderpartiets ledelse, gruppeledelse og til en ny finansminister etter valget så kan vi jo i alle fall håpe at det skjer noe!!!!! Unni J NTL-Skatt 4/

12 Likestillingskonferansen På den store likestillingskonferansen i Oslo i slutten av august, der NTL-Skatt var godt representert, ble det lagt fram en rapport fra Kvinneuniversitetet om holdninger til endringer i Skatteetaten. Til venstre Birgit Nygård, NTL-Skatts representant i Likestillingsutvalget og til høyre Kristin Rabben, leder av utvalget. Hovedhensikten med undersøkelsen har vært å se om det er kjønnsmessige forskjeller i holdningene til endringer. Etaten har dessuten sett det ønskelig med en vurdering av behovet for spesielle kjønnstilpassede tiltak for å foreta vellykkede omstillings- og endringsprosesser i tiden som kommer. Et representativt utvalg rundt 1000 medarbeidere har fått tilsendt en spørreundersøkelse med spørsmål knyttet til følgende områder: motivasjon kompetanse trivsel/arbeidsmiljø ledelse omstilling Når det gjelder motivasjonsfaktorer, er den viktigste konklusjonen at kvinnene i særlig grad uttrykker behov for opplæring, anerkjennelse og oppfølging av leder for å motiveres på jobben. Det må gjenspeiles i tid og ressurser som investeres i dette, både sentralt og hos den enkelte leder. Vedrørende kompetansefaktorer er det klare kjønnsmessige forskjeller i vurderingen av egen kompetanse og behovet for å styrke denne. Kvinner markerer sterkere behov for styrking av formell kompetanse, og bruk av dataverktøy. Sett i lys av at utdanningsnivået er lavere for kvinnene, vil behovet for opplæring være større. Kvinnene markerer også miljø/trivselsfaktorene sterkere enn menn. Kontakt med kollegaer samt å bli sett og hørt av leder, er de faktorene som er sterkest markert. Også andre undersøkelser viser at ros og anerkjennelse fra leder og kollegaer er svært viktige trivselsog motivasjonsfaktorer. Åpen kommunikasjon, kontakt med kollegaer og anerkjennelse vil være sentrale faktorer i å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø i Skatteetaten. Når det gjelder ledelsesfaktorene og hva som skal til fra nærmeste leder for å mestre endringer framover, markerer kvinnene sterkest viktigheten av tid og ressurser til opplæring samt anerkjennelse for innsats. Kvinnene markerer også høyt at lederen bør være tydelig på forventninger og krav. På området omstilling-og endringsfaktorer, sier kvinner at det er mindre aktuelt å flytte arbeidssted, få annen stilling utenfor etaten eller ta studiepermisjon. Svært få svarer i undersøkelsen at omstillinger i stor grad bidrar til å gi flere karrieremuligheter. Skepsisen øker med alder og reduseres vesentlig med høyere utdanningsnivå. Menn svarer i noe større grad enn kvinnene at endringer skaper usikkerhet, forstyrrer det daglige arbeidet og har utilsiktede negative konsekvenser. Ca. 80% svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de jobber i etaten om 5 år. Det at over 40% av de i aldersgruppen år sier det er lite sannsynlig at de er i etaten om 5 år, er imidlertid urovekkende. Negative holdninger til endringer og omstilling? Ut fra svarene på ovennevnte områder, kommer Kvinneuniversitetet til det hovedbilde at det er negative holdninger i etaten til endringer og omstilling. Dette er i stor grad basert på at det ikke virker aktuelt for de fleste å flytte arbeidssted eller å ta seg arbeid utenfor etaten. NTL-Skatt kan ikke se at det ut fra svarene på disse områdene, skal være grunnlag for trekke en slik bastant konklusjon. Tvert i mot oppfatter vi etatens ansatte i stor grad å være omstillingsvillige og bl.a. villig til å ta nye oppgaver. Dette har også Skattedirektoratet i mange sammenheng uttrykt overfor etatens ansatte. NTL-Skatt mener en ikke må glemme at undersøkelsen også viser at med tilrettelagt opplæring bl.a. knyttet til arbeidsstedet og arbeidsoppgaven, samt god ledelse og et godt arbeidsmiljø, er mange medarbeidere motivert for nye omstillinger/endringer. Det som mange ansatte imidlertid også uttrykker for NTL-Skatt er behovet for en evaluering av de mange omorganiseringene/endringene som skjer i etaten, før en ny omorganisering tar til. Dette mener mange at er en mangelvare i dag. Det er ifølge Kvinneuniversitetet viktig at undersøkelsen følges opp med konkrete tiltak. Det er foreslått tiltak innenfor områdene opplæring, ledelse, kommunikasjon og likestilling. Dette blir det viktig for etaten å følge opp framover bl.a. i forbindelse med ROSprosessen. Stein Thorvaldsen 12 NTL-Skatt 4/2005

13 Konferanse for SSØ tillitsvalgte alle sammen. Mange a-ha opplevelser og nyttige tips september ble den første tillitsvalgtskonferansen for SSØ arrangert. Tillitsvalgte fra hele landet dro til Oslo for å sette hverandre stevne. Dagen begynte i lokalene til Skattefogden i Oslo og Akershus. Første post på programmet var orientering ved Marianne Andreassen. Like engasjert og intens som alltid dro hun oss i hurtigtogsfart gjennom aktuelle saker og prosjekter. Resten av dagen var satt av til personalområdet. Eva Strømsnes innledet og diskusjonen gikk livlig resten av dagen. Særlig temaene kompetanseutvikling og personalpolitikk engasjerte forsamlingen. Selv om disse temaene på ingen måte var utdebattert måtte vi etter hvert bryte opp og bevege oss mot København-båten. Etter innsjekking var det festmiddag og sosialt samvær til ut i de små timer, for de mest sjøsterke. Onsdag morgen startet konferansen om bord på båten med et besøk fra Stein Thorvaldsen og Odd Magne Persson fra styret i NTL- Skatt. De orienterte om hvordan NTL er bygd opp og hvordan NTL Skatt arbeider. Så fulgte en runde hvor alle tillitsvalgte orienterte om situasjonen på eget kontor, med fokus på samarbeid med ledelsen, informasjon og arbeidsmiljø. Dette var meget nyttig for oss En liten tur inn til København sentrum sto nå på programmet. Etter felles lunsj i Nyhavn fikk noen tilfredsstilt shoppingbehovet, mens andre gikk seg en tur i det fine været. Vel tilbake på båten tok vi opp trådene fra dagen før og diskuterte mål og prioriteringer i forhold til personalpolitikk generelt og kompetanseutvikling spesielt. Innleggene var mange og engasjerte, men prioriteringene i det videre arbeidet ble vi enige om. Etter en tur i taxfree-butikken og en tur gjennom dusjen var vi klare for koldtbord. Værmeldingen forutsa røft vær og allerede nå gynget båten kraftig. Det ble derfor en tidlig kveld for de fleste. Torsdag morgen var det tid for å ta farvel og dra hvert til vårt. En meget nyttig og vel gjennomført konferanse var dommen fra deltagerne. Dette må vi gjøre igjen! Ingrid og Trine NYTT FRA SSØ INGRID OG TRINES HJØRNE Nytt fra SSØ - Ingrid og Trines hjørne Håper alle har hatt en hyggelig og avslappende ferie. alle Det har skjer hatt mye en hyggelig spennende og avslap- i SSØ den- Håper pende ne høsten. ferie. Det skjer mye spennende i SSØ denne høsten. Kompetansekartleggingen er avsluttet. Nå Kompetansekartleggingen jobber prosjektet med å sammenstille er avsluttet. resultatene. Prosjektet prosjektet har med før å undersøkelsen sammenstille resul- defi- Nå jobber tatene. nert SSØs Prosjektet kompetansebehov. har før undersøkelsen Neste fase definert å sammenligne SSØs kompetansebehov. kravene med den Neste kompetan- fase blir blir sen vi å sammenligne faktisk har. Deretter kravene skal med prosjektet den kompetansen legge frem vi en faktisk plan for har. hvordan Deretter SSØ skal skal prosjektet skaffe legge den kompetansen frem en plan organisasjonen for hvordan SSØ skal eventuelt skaffe mangler. den kompetansen Alt dette skal organisasjonen etter planen eventuelt skje i løpet mangler. av de neste Alt 2 dette månedene. skal etter planen skje i løpet av de neste 2 månedene september arrangeres den første tillitsvalgtskonferansen september arrangeres for SSØ. den Hovedtemae- første tillits valgtskonferansen for SSØ. Hovedtemaene på konferansen blir personalpolitikk og kom- ne på konferansen blir personalpolitikk og kompetanse. Marianne Marianne Andreassen og Evas og Evas Strømsnes vil være med hele den første dagen. dagen. I løpet av høsten skal SSØ over på en helt ny telefonløsning. I løpet av høsten Dagens skal SSØ IP-telefoni over på en vrakes helt ny til fordel telefonløsning. for en løsning Dagens hvor IP-telefoni alle ansatte vrakes får hver til sin fordel moderne for en løsning mobiltelefon hvor alle med ansatte kamera, får MP3 hver spiller sin moderne og radio. mobiltelefon De som ønsker med kamera, det kan bruke MP3 telefonen spiller og også radio. i fritiden. De som ønsker I og med det at kan månedsavgiften telefonen allerede også i fritiden. er betalt I og med tellerskrittene at måneds- bruke er avgiften billigere allerede på bedriftsavtaler er betalt og tellerskrittene enn på private er avtaler, billigere vil på dette bedriftsavtaler bety reduserte enn telefonutgifter på private avtaler, hver vil enkelt dette bety av oss. reduserte Privat bruk telefonutgifter vil bli reg- for ulert for hver av enkelt egen av avtale. oss. Privat De som bruk ikke vil ønsker bli regulert slik av en avtale, egen legger avtale. igjen De som telefonen ikke ønsker når de en en går slik for avtale, dagen. legger Velger igjen du telefonen å bruke mobilen når de går privat vil du få en meget prisgunstig avtale og kunne spare mye penger på telefon. for dagen. Velger du å bruke mobilen privat vil du få en meget prisgunstig avtale og kunne spare dette mye leses penger er årets på stortingsvalg telefon. over og Når resultatene klare. For oss som jobber i Staten er Når det dette spennende leses er på årets flere stortingsvalg måter. Valget over og avgjør resultatene både klare. hvem som For oss skal som styre jobber landet i Staten og hvem er det som spennende blir arbeidsgiveren på flere måter. vår Valget de neste av-gjør både Stortinget hvem som har skal vedtatt styre vesentlige landet og en- årene. dringer hvem som i dagens blir arbeidsgiveren Arbeidsmiljølov vår og de i neste Tjenestemannsloven. årene. Stortinget Valgresultatet har vedtatt vesentlige avgjør om end- de 4 vedtatte ringer i dagens endringene Arbeidsmiljølov blir en realitet. og i Tjenestemannsloven. Valgresultatet avgjør om de vedtatte endringene blir en realitet. NTL-Skatt 4/

14 Uttalelse Medarbeiderne i fokus omstillinger påvirker arbeidsmiljøet De nordiske skatteadministrasjoner er de senere årene preget av omstillinger, effektiviseringer og politiske krav om innsparinger. Disse medfører ofte utrygghet blant medarbeiderne. Nordisk SkatteOrganisasjon - et samarbeid mellom syv faglige skatteorganisasjoner i Sverige, Finland, Norge og Danmark - har derfor på årets møte satt fokus på de menneskelige konsekvenser for medarbeiderne. Nordisk SkatteOrganisasjon anerkjenner at de nordiske skatteadministrasjoner skal drives så effektivt som mulig. Men nettopp den utrygghet som oppstår blant medarbeiderne i forbindelse med omstillinger og rasjonaliseringsrunder, skaper ofte en situasjon som innvirker negativt på effektiviteten. Organisasjonene i Norden deltar gjerne som en konstruktiv part i omstillings- prosesser i de nordiske skatteadministrasjoner - naturligvis med det klare mål å skape de best mulige forhold for våre medlemmer, når det gjelder arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Men vi forutsetter samtidig at det er tale om en samarbeidsprosess med en reel medvirkning fra organisasjonene. Skal vi være med å ta et medansvar, krever vi også en reel medinnflytelse. For Nordisk SkatteOrganisasjon er det klare utgangspunkt, at arbeidsplassen innrettes ut fra de krav og retningslinjer som er til arbeidsmiljøet - så vel det fysiske arbeidsmiljø som det psykiske arbeidsmiljø, at medarbeiderne sikres kompetanseutvikling og jobb med faglige utviklingsmuligheter, at det ikke skjer tvangsflyttinger men i stedet skapes alternative - f.eks. virtuelle, it-baserte muligheter for å plassere oppgavene der hvor kompetansen er, at det formuleres en klar personalpolitikk, som bl.a. ivaretar hensynet til likestilling og ulike livsfaser. Nordisk SkatteOrganisasjon ber om at de nordiske regjeringer ser skatteadministrasjonenes budsjetter som en investering - og ikke som en kostnad. Det er skatteadministrasjonenes medarbeidere, som er med å sikre det økonomiske grunnlag for opprettholdelsen av de nordiske velferdssamfunn - derfor er det samfunnsøkonomisk en god investering å sette medarbeiderne i sentrum ved omstillinger og rasjonaliseringer! PC-HJØRNET Av Gill Bates I forrige nummer av NTL- Skatt-bladet oppfordret Stein leserne til å komme med pc-tips. Jeg syntes dette var et godt forslag, for databrukertips av alle mulige slag er populær lesning i mange publikasjoner. Stein pekte bl.a. på viktigheten av å oppdatere og kjøre det virusprogrammet du måtte ha installert på maskinen din. Det hjelper ikke å få foreskrevet medisiner fra fastlegen din hvis du ikke tar dem.. Nå nevnte ikke den godeste Thorvaldsen noe nærmere om hva han mente med pc-tips, men jeg mener pc-tips først og fremst bør rette seg mot de systemene og program mene vi driver med til daglig på jobben. Sjøl om mange har benyttet seg av tilbudet om arbeidsgiver finansiert hjemmepc, er det likevel artikkelforfatterens antagelse at mange av oss ikke kommer i noe særlig befatning med pc-bruk unntatt i jobbsammenheng mer eller mindre motvillig. På den annen side må det ikke bli slik at du er nærmest diskvalifisert fra å delta i samfunnet dersom du ikke er noenlunde oppegående på elektroniske hjelpemidler. For som en kar sa en gang, han mente han måtte skaffe seg pc, for nå skulle han skrive brev og si opp abonnementet på lokalavisa. Likningskontorene gikk over fra steinalderen til den moderne elektroniske tid på be gynnelsen av 90-tallet, og noen år senere fikk vi de windows-baserte programmene word, Excel m.m. Blant disse programmene er det jo word vi antakelig benytter mest, særlig etter at uniplex er kommet mer i bakgrunnen. Uniplex ja! Det var tider det. 1. I blant kan teksten for oss gamle bli vel liten på skjermen. En rask og enkel måte å løse dette på, er å holde Ctrl-tasten nede, og rulle hjulet på musa forover, da blir visningen større og større og større, og omvendt, dvs rulle hjulet bakover, da blir teksten mindre og mindre og mindre, og til slutt får du opp alle sidene i dokumentet, men da klarer vel sjøl ikke de nytilsatte på noenog-tjue-år å lese det tenker jeg Mange er opptatt av at teksten tar seg pent ut på brevarket, men noen ganger blir ordene så lange at de hopper over til neste linje, og den foregående linja blir litt for kort. For å reparere på dette, kan du plassere markøren i ordet der du ønsker å dele det (husk delings reglene!), hold Ctrl-tasten nede og klikk på bindestrektasten (den er til venstre for skifttasten) vips! så er ordet delt der du ønsket. Det fine er at om du senere går inn og redigerer teksten, f. eks. skriver inn flere ord, så forsvinner delingen igjen av seg sjøl om det passer slik. 3. Arbeider du med Word-dokumenter og synes det er tungvint å finne tilbake til stedet der du avsluttet redigeringen når du åpner dokumentet på nytt? Word har en fin funksjon for å fortsette arbeidet der du stoppet sist: Åpne dokumentet og trykk Skift-F5 før du gjør noe annet. Markøren hopper da rett til stedet du skrev inn den siste endringen før du lukket det forrige gang. 14 NTL-Skatt 4/2005

15 Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Per Arne Reum, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Torill Anita Feidje,Fjaler LK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Helene Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 4/

16 ROS i Nord B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Benny følger forsamlingen på ROS konferanse i Nordland (øverst til venstre) Erling foredrar villig om ROS i Tromsø. (øverst til høyre) Interesserte på orkesterplass i Alta. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte.

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte. Aktiviteter på Sekretærens dag 2009 AKERSHUS Flere markeringer med kaffe og kake. En lokalforening hadde laget en morsom spørrequiz, med lenke til Fagforbundets hjemmeside hvor de fleste svarene var å

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 5/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Foto: Anne-Grete Lossius Fra NTL-Skatts representantskapsmøte på Gol NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten 2007 et unntaksår? Økonomistyringsreformen en trussel mot politisk styring? Foto: Jan Erik

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer