NTL-Skatt. NTL-Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer

2 NTL-Skatt Leder Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 14. oktober Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt Hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 ROS-konferanser: På tur opp og turné... 4 ROS-konferanser: I nord, sør, øst og vest... 6 Debatt! 7 Folkeregistrene i 100! 10 Møte med en finanspolitiker 11 Likestillingskonferanse 12 Konferanse for SSØ-tillitsvalgte 13 Ingrid og Trines hjørne 13 Uttalelse fra Nordisk Skatteorganisasjon 14 PC-hjørnet 14 Adresseliste 15 NTL-dagen markert i Hordaland 16 Innmeldingskjema 16 Medarbeiderne og faget mer i fokus Ja dette er to viktige stikkord som er kommet fram under våre ROS-konferanser i fylkene i månedsskiftet august/september. Til sammen deltok innpå 1200 medlemmer på våre konferanser! Jeg vil på vegne av styret i NTL-Skatt få takke alle som har sluttet opp om disse konferansene, og alle som har bidratt med synspunkter og innspill til oss på ROS-rapporten! Kompetanse og faglig oppdatering er to av hovedutfordringene når det gjelder framtidas skatteetat. Tid til faglig oppdatering og kompetanseheving/endring i forhold til de arbeidsoppgavene vi utfører, er en nøkkelfaktor i framtida skatteetat. Det er også viktig at etatens revisorer og jurister får videreutvikle sin revisjons- og etterforskningskompetanse slik at en kan avdekke mer av skattekriminaliteten. Denne type kriminalitet blir mer og mer internasjonalisert og det er derfor viktig å få mer kontrollkompetanse på området. I det hele tatt må etatens samlede kontrollvirksomhet styrkes. Skal etaten intensivere arbeidet mot økonomisk kriminalitet, må det tilføres ressurser til dette arbeidet, Også innkrevingsarbeidet må styrkes. Det er viktig at det blir satt fokus på verdikjeden fra kontroll/ fastsettelse til innkreving. Personalpolitikken i framtidas skatteetat Det er umåtelig viktig med en personalpolitikk som ivaretar medarbeiderne på en god måte. Alle må føle trygghet under omstillingen. Dette er også selvsagt vesentlig i forbindelse med de mange omorganiseringene og oppgaveflyttingene som skjer ute i etaten i dag. Dette betyr bl.a. en tilfredsstillende livsfasepolitikk, og at medarbeiderne må sikres nødvendig faglig og personlig utvikling. Arbeidsmiljøet for den enkelte og på den enkelte arbeidsplass blir også viktig. Ikke minst vil lederne bli sterkt berørt av ROS. NTL-Skatt ser det bl.a. som svært viktig at vi får på plass en godt gjennomtenkt plan for hvordan etaten skal «håndtere» ledere som går over til andre stillinger. NTL-Skatt støtter ROS-rapportens utgangspunkt om at vi skal flytte oppgaver framfor medarbeidere. Samtidig legger rapporten opp til en klart sterkere konsentrasjon og samling av etatens oppgaver på færre steder enn i dag. NTL-Skatt er ikke i mot en større samling av oppgaver bl.a. for å lage større fagmiljø, men vi er skeptisk til en for sterk samling av oppgaver, fordi det kan få større personal- og distriktsmessige konsekvenser enn om vi har en moderat tilnærming til dette. Desto mer vi samler oppgaver, desto mer beveger vi oss bort fra utgangspunktet om å flytte oppgaver framfor folk. Vi må også i framtidas skatteetat kunne jobbe desentralisert og virtuelt. Skatteetaten må som en moderne etat legge til rette for dette og ta i bruk de teknologiske mulighetene. Det er viktig at vi bygger på dagens kontorstruktur og at Skatteetaten i framtida er representert med egne ansatte over hele landet. Målet med ROS Målet med ROS må etter NTL-Skatts mening ligge fast, at vi i Skatteetaten skal gjøre en bedre jobb og løse oppgavene mer effektivt. Vi må ikke omorganisere bare for omorganiseringens egen skyld, og si oss fornøyd med et kvalitetsnivå som er lavere enn ønskelig. Selv om Finansdepartementet og Skattedirektoratet forutsetter en innsparing og nedbemanning de kommende årene som følge av inndraging av effektiviseringsgevinster, er det viktig at ROS ikke blir en sparereform i seg selv. Tvert i mot mener NTL-Skatt at Skatteetatens ressurser må styrkes. Det er for eksempel langt igjen til at systemer som SLN, AltInn og MVA gir de forventede gevinster. Hele tilbakemeldingen fra NTL-Skatt på ROS-rapporten, ble sendt som vedlegg til Hurtig-info nr. 34. Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 4/2005

3 Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Huff (egentlig et fyord å bruke som innledning, men ). Skodda ligger tett og varmegradene krymper, og sommeren er så absolutt på hell for ikke å si umiddelbart fraværende! Det er omsider godt å finne ut at den energi man har brukt på å komme vinteren i forkjøpet i form av stabler med tørr ved nå kommer til nytte, og gir lun varme i hus og hytte. Regner en nå riktig nøye etter så vil dette være minst tredje gang samme vedkubben gir varme! Ellers går jo dagene som seg hør og bør, multene er i hus slik at jula kan feires på behørig vis, storfisken(e) som jeg i en urolig søvnfase har drømt om uteble i år også, men humøret til en trønder skal det mer til for å ødelegge! Det er heller ikke å stikke under en stol at 2005 ikke bare er året vi feirer unionsoppløsningen fra Sverige, eller at jernbanestrekningen Hell-Sunnan var fullendt nei, da, 2005 viste seg å bli året der et såkalt rød-grønt flertall ved stortingsvalget sikret regjeringsskifte! Så enten man har vært sterkt politisk interessert eller bare sånn «midt på treet» kan en jo ikke ha unnlatt å la seg berike i noen grad av mer eller mindre velformulerte floskler i beste sendetid. Og det bortimot fra ethvert medium som gir lyd fra seg! Valgvinden har virkelig blåst over landet, daglige meningsmålinger har spriket... rød, rød-grønt, sentrum, sosialliberalt, borgerlig, blått eller ultramarin! Personkarakteristikker som til og med innen vår etat har virket noe for drøye.. en skjønt det med et bilde på kjøkkenet av personer man må stålsette seg for å møte, til tider har virket ikke så lite besnærende?! Så er det jo sånn innrettet at det meste har sin ende, bortsett fra pølsesnabben som har to! Så nå har vi vissheten om hvem som har fått tilstrekkelig styrke i form av mandater til å sette seg ved Kongens bord. Så får man, om intet ekstraordinært måtte oppstå, slite med disse i fire år og telle brutte valgløfter etter hvert som tiden går. Inge Sveås Hvorvidt bordsettingen vil kunne imøtekomme fromme ønsker fra en etat med god bruk for økonomiske midler, gjenstår å se.men å krysse fingre er vi vel ikke uvant med i denne etaten. Imidlertid forutsetter jeg som en selvfølge at fagbevegelsen med fru Valla i spissen har den nødvendige gjennomslagskraft som skal til for å få den nye regjeringa til å reversere de mest omstridte lovendringene i den nye arbeidsmiljøloven, og som etter planen skal tre i kraft fra nyttår. Smaker gjør også at det reises krav om at skattefradraget ifm fagforeningskontingenten økes fra i dag kr til kr Noe som har betydd mye for NTL-Skatt denne høsten, og som har hatt prioritet nummer EN, er gjennomføringen av de regionale ROS konferansene. De av NTL-Skatt sine sentrale tillitsvalgte som har møtt medlemmene i de forskjellige fylker fra nord til sør melder om stor interesse og til tider et stort engasjement. Tallenes tale er klar; NTL-Skatt møtte mer enn 1100 medlemmer på sine konferanser! Og er det noe NTL-Skatt trenger så er det et brennende engasjement.skikkelig bra! En stor takk også til de sentrale tillitsvalgte som fra førsten av har valgt å sette seg spesielt inn i den stoffmengden ROS-prosjektet representerer og også påtok seg oppgaven med å reise det ganske land i formidlingens tjeneste. Dette nummer bærer så absolutt preg av disse konferansene. Glemme skal vi heller ikke at Folkeregistrene den 21. september feiret respektable 100 år. Dette vies også plass i dette nummer av bladet. Selv har jeg fortsatt et lønnlig håp om en fortsatt fin høst, og at det må gå noe tid før bjørnen legger seg vel til rette i vinterhiet! Inge S. Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 27/05: Felles lønns-og regnskapsenhet i etaten lokalisering 28/05: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 29/05: Et globalt opprop for tiltak mot fattigdom 30/05: Fellesmøte i Skattedirektoratet 30.august 31/05: NTL-Skatts lederutvalg informerer 32/05: Vedrørende batterikapasitet på Amilo D /05: Fellesmøte i Skattedirektoratet 27.september 34/05: ROS-rapporten tilbakemelding fra NTL-Skatt 35/05: Statsbudsjettet Skatteetaten 36/05: Statsbudsjettet SSØ Følgende Kontroll-info er sendt ut siden sist: 5/05: Høring god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 6/05: NTL-Skatt krever tilfredstillende verneutstyr 7/05: Skatte-og avgiftsvedtaket 2006 Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. LOfavør En liten påminning om LO FAVØR. Som organiserte i NTL-Skatt nyter vi godt av de tilbud som måtte komme igjennom vår tilknytning til LO FA- VØR. For de av dere som har nettilknytning kan det lønne seg å kikke innom disse sidene nå og da. Adressen er Husk å ha medlemskortet klart slik at du på forespørsel kan taste inn ditt medlemsnummer. NTL-Skatt 4/2005 3

4 På tur opp og på turne Jeg våkner av mobiltelefonens «lystige» melodi i den grad noe kan være lystig klokka halv fem om morgenen... Det er mandag 29. august, og alt er klart for ROS-patruljen; let the show begin! Jeg gnir søvnen ut av øynene, og står klar når drosja stopper på utsida litt over klokka fem. Dagens sjåfør er av det pratsomme slaget, skravla går i ett den tida det tar å kjøre til flyplassen. Han er politisk engasjert, drosjesjåføren, og skjønner fort at jeg er et alen av samme stykke. Og jammen sitter han ikke der og forteller meg hvilken viktig rolle de tillitsvalgte spiller, at det er helt nødvendig at noen engasjerer seg, og sist, men ikke minst: hvor viktig HMS-arbeidet er. Moro! Det blir tross alt en god start på dagen! og ser på Trøndelagsnaturen. Får god tid til det, toget stopper på hver mjølkerampe. Vel installert på hotellet, unner vi oss et glass vin hver, mens vi tar en liten evaluering av dagen noe som resulterer i at vi redigerer lysarkene. Ingrid skal en tur i kiosken, og jeg følger henne. Vi blir anbefalt et spisested, og går dit for å få oss litt mat. Etterpå sløver vi ned på Ingrids rom, og tar tidlig kvelden. Det blir en forferdelig natt med svært lite søvn. Det blåser opp til storm, og vinduet står og slår i vinden. Men jeg MÅ ha vinduet oppe om natta! kvelden. Ingrid forkynner at hun nekter å sette seg i et fly i stormen, og forbereder meg på at hun akter å kjøre bil! Hun regner med at det kan ta en seks-sju timer. Etter å ha bakset med både Ingrids og min bagasje nok en gang, sitter vi igjen på toget. Og se! Sol! Etter å ha overbevist Ingrid om at vinden faktisk har løyet, er vi heldigvis blitt enige om at vi skal ta fly likevel. Jeg slapper av, og legger plutselig merke til hvor flotte stasjonsbygninger det er i Trøndelag. Mye finere enn på Vestfold-banen i alle fall! Det vet jeg, for den tar Flyet er forsinket, og jeg bekymrer meg litt for om jeg rekker fram til Trondheim i tide. Disse ROS-konferansene har krevd mye forberedelser og planlegging, mange har vært involvert, og jeg vil så gjerne at de skal bli vellykket! Sjøl måtte jeg til og med ofre Oddkampen mot Start i helga (som Odd vant!!!) fordi jeg lå på etterskudd med forberedelsene. Det var hardt! Det første jeg gjør når flyet lander, er å sende sønnen min en melding. Han har bursdag i dag, og må selvsagt gratuleres. Jeg kjenner et stikk av dårlig samvittighet, det har blitt noen bursdager uten mamma hjemme. Litt andpusten ankommer jeg auditoriet i Skattkammeret, og brister ut i latter idet jeg får øye på Ingrid. Hun tester en hodemikrofon, og har surret sammen ledninger og brillesnor og hår. Hun ser ut som Madam Mim før hun kommer seg løs av flokene. Hun går over til «mygg», jeg får en håndmikrofon, og så er vi i gang! Det blir en bra konferanse, mange tar ordet og sier meningen sin. Og det er mange meninger om mye og mangt rundt ROS. Mens noen glipper med øynene På ettermiddagen er det å hive seg på lokaltoget til Steinkjer. Vel, «hive seg på», er kanskje feil måte å si det på... Ingrid har så tung koffert at hun ikke klarer å løfte den inn på toget. Godt hun har reisefølge med god rygg og muskler i armene! Været er godt, og jeg sitter Team «Blonde» Vel, natten blir endelig til dag, og vi skal holde en ny konferanse. Resepsjonisten på hotellet anbefaler oss å ta drosje til Statens Hus, og er velvilligheten selv når hun bestiller til oss. Himmel, vi rekker nesten ikke å ta på oss sikkerhetsbeltet før vi er framme! Vi blir møtt med klemmer av de lokale tillitsvalgte, det er koselig! Og det som er enda mer koselig, er at det dukker opp to «gamle» kjente fra Skatteetatskolen. Jenter jeg ikke har sett på 23 år! Det blir flere klemmer! Ingrid og jeg er i form, og når det attpåtil er så mange engasjerte medlemmer i salen, går tida som en vind. (Og det blåser fortsatt storm ute ) En av deltakerne forteller oss at det nå er åpnet for mulighet til å levere flyttemelding elektronisk. Men jeg lurer på når jeg kan forvente at etaten har kommet så langt at jeg kan levere min egen dødsmelding på internett. «Det e ittj nå problem», sier Ingrid. «No for ti a får du med dæ en laptop, veit du!». «Å ja», sier jeg. «Da kan jeg bare trykke delete, da!» Akk ja, verden går framover! Eller? På ettermiddagen skal vi ta toget tilbake til Trondheim, for så å fly videre til Molde på Det er flotte stasjonsbygninger i Trøndelag! For eksempel Levanger stasjon jeg ofte! Jeg må ta noen telefoner. Turid Lilleheie og Stein og et par stykker til har prøvd å få tak i meg. Og så ringer Ola Arild. Dessuten Hekta på sudoku! Hvordan klarte vi oss før mobiltelefonen? 4 NTL-Skatt 4/2005

5 må jeg bestille hotellrom for neste uke. (Hvordan klarte vi oss før mobiltelefonen???) Så får jeg endelig tid til litt sudoku har blitt fullstendig hekta! Ingrid kan ikke fatte og begripe hvorfor, og i ren trass setter hun seg og sender SMSer. Så ringer hun til mannen sin bare for å fortelle hvor asosial jeg er. Evakuert fra stormen... I det vi skal gå inn i terminalbygget på flyplassen i Molde, ser vi at her finnes en samleplass for evakuerte. Fint for oss evakuert fra stormen! Vel installert på Seilet i Rosenes by blir vi sittende på rommet til Ingrid. Hadde tenkt oss en tur i baren (det skal visst være så flott utsikt fra toppen av hotellet), men vi orker rett og slett ikke. Føler oss allerede ganske tomme, og vi skal holde to konferanser til denne uka! Vi oppfører oss som et gammelt ektepar: sitter og halvsover foran TV n ekstrem oppussing av både mennesker og boliger. Så interessant! Halv elleve er jeg i seng Jeg våkner til en fantastisk utsikt over sjøen og Romsdalsfjellene. Trakk ikke for gardinene i går kveld, for det var akkurat slik jeg ville at denne dagen skulle starte. Etter en god frokost, bærer det av gårde til fylkesskattekontoret. Der holder Ingrid på å besvime. Heisen står, så vi må gå trappa til sjette etasje, får vi beskjed om. Og så Ingrid! Med vond rygg og den kofferten! Men heldigvis kan vi sette koffertene i ekspedisjonen i første etasje. (Dessuten var det bare til femte etasje vi skulle ) Denne dagen er det en ganske liten forsamling, og stemningen er relativt avslappet. Mange tar ordet, og vi få en veldig god dialog. Det blir en dag med mange morsomheter og mye latter. Deilig midt oppi alt alvoret med ROS! Rica Seilet med Romsdalsfjellene i bakgrunnen På ettermiddagen er det to timer med buss til Ålesund god tid til dagens telefonsamtaler og sudoku! Etter endelig å ha funnet riktig hotell (bussjåføren sendte oss til feil hotell), går vi en tur i byen for å finne et sted å spise. Uten mat og drikke, duger heltinnene ikke! Vi havner på en orientalsk restaurant. Så der sitter jeg altså, i Møre og Romsdal på en orientalsk restaurant med japansk mat, kinesisk kokk og svensk servitør. I selskap med en trønder! Ja ja, det kunne vel vært verre Mens vi sitter der og prater, ser jeg ut av vinduet at vi er i Kongens gate. Artig! Vi startet uka i Kongens gate i Trondheim, vi gikk tur i Kongens gate i Steinkjer og nå sitter vi altså og spiser i Kongens gate i Ålesund. Og i tillegg ligger Skien ligningskontor (hvor jeg fortsatt er ansatt, tro det eller ei!) i Kongens gate. Finnes Kongens gate i alle byer i Norge, mon tro? Vel tilbake på hotellet, går vi rett på hvert vårt rom. Klokka er ikke ti engang, men vi er trøtte og slitne begge to. Jeg tar med meg sudoku-heftet i senga og kjenner at øynene glipper fort. Før jeg sovner, rekker jeg å kjenne at jeg savner dem hjemme Men i morgen skal jeg hjem! Hjem og bake! I helga skal vi feire to bursdagsbarn hos oss, for min datter har bursdag på mandag. Da er Ingrid og jeg på ROS-konferanse i Drammen Og så avslutter jeg turneen med konferanse i Skien på tirsdag. Da har Stein bursdag, og han blir femti år! Lurer på om jeg blir i dette gamet til jeg fyller femti??? Bente NTL-Skatt 4/2005 5

6 ROS-konferanser i nord, sør, øst og 29.august gikk startskuddet for NTL-Skatts storsatsing på ROS-konferanser landet rundt. For egen del gikk startskuddet søndag 28. august, hvilket innebar at ferieavslutningen gikk rett over i ROS. Turen skulle ende opp km og 6 dager senere Søndag 28.august 2005 I øsende regnvær tok jeg farvel med min bedre halvdel og satte kursen nordover mot Bergen. Ettersom moder Norge mer og mer ligner en sveitserost både over og under vann, gikk første del av turen forholdsvis greit unna. Litt verre var det at vegutbedring på Stord medførte feilkjøring og dermed bom på ferga til Halhjem med 1 minutt I og med at flere fergestrekninger er blitt overflødige på Vestlandet, ble ventetiden kort. Vel fremme i Bergen ble Karl Tore behørig plassert i co-pilotsetet, og turenéen kunne begynne. Først ute var Leikanger, og på veien dit ble det fjelltur til Voss og over Vikafjellet til Vik i Sogn. Uheldigvis (?) for Gunn Torhild hadde vi ikke tid til å stikke innom på kaffe og vafler. Det får vi ha til gode. Men Fridtjof den Frøkne tok stolt og høyreist imot oss på fergekaien. En lystig gjeng fra Leikanger Fridtjof den frøkne, høyreist og stolt flest fra Likningskontorene, men også en del fra Fylkesskattekontoret og Skattefutkontoret. Etter hvert som foilene kom på veggen, ble det liv i forsamlingen. Spørsmål og kommentarer ble besvart etter beste evne fra de to utskremte. - Hvilken region passer best for oss? Hva med fremtidige arbeidsoppgaver? Hvem bestemmer hva som skal ligge hvor? Men mest av alt: Hvor har jeg min fremtidig arbeidsplass? Turen over Sognefjorden til Leikanger gikk greit og vi fant Sognefjord Hotell etter litt famling i regnet og mørket. Mandag 29.august 2005 Regnet fortsatt å fylle strømprodusentenes vannmagasiner uten at disse lot seg synlig påvirke. Vi fikk imidlertid rigget oss til i Statens Hus, et flott nybygg i Leikanger. Her var det tydelig ikke spart på noe, og møtesalen var satt opp med det mest moderne av audio/ video-utstyr. Her kunne storebror se deg fra alle bauger og kanter. Ikke lett å lure seg unna i en krok under en videokonferanse der i gården, nei. Over 30 stk hadde meldt seg på, Liten kar i stor sal, eller omvendt? (Bergen) 6 6 NTL-Skatt 4/2005

7 vest, en dagros beskrivelse... Folkets Hus i Stavanger Tiden går fort i godt selskap, og dagen var plutselig omme. Nedpakking av utstyr gikk raskt og vi måtte ta farvel med våre kollegaer i Sogn og Fjordane. I sol og regn ble kursen satt sørover til Bergen. Tirsdag 30.august 2005 Gråvær, men opplett. Etter en bedre frokost sammen med Hareides, rigget vi oss til i storsalen på Hotel Norge. 110 hadde meldt seg på konferansen, så her var det om å gjøre å bruke stemmen. Verken Karl Tore eller undertegnede er direkte skåret for tungebåndet, så myggen lot vi hvile og tok det ut i form av direkte decibel. Bergenseren er jo ikke kjent for å være direkte beskjeden, men selv om de nok var i flertall, var det likevel også bra representasjon fra de øvrige kontorene i fylket. Engasjement var heller ikke mangelvare i denne forsamling. - Hvilken betydning vil det ha å få regionkontoret? - Hvordan vite hvilken kompetanse som behøves når man ikke vet hvilke arbeidsoppgaver man skal jobbe med? - Vil det sikre arbeidsplasser i distriktene å ta imot PSA fra østlandet? Mange gode spørsmål, ikke alltid like godt å gi gode svar. Å gå i full jobb og ha NTL-Skatt 4/2005 krav om større produksjon med færre folk ble fremhevet som et stort problem for de som evt. ønsket å ta tilleggsutdanning for å øke sin kompetanse. Etter hvert som vi jobber med materien finner vi stadig nye nyanser i rapporten som gjør det vanskelig å spå hvilken vei det kan gå. Turen gikk så videre til Stavanger, hvor vi ankom to ferger og tre bommer senere på kvelden. Skjernøy Onsdag 31.august 2005 Været hadde klarnet og det ble etter hvert en fin dag med god sommertemperatur. Vi rigget oss til i storsalen i Folkets Hus, og vel 90 personer møtte opp til konferansen. Også her ble kompetanse nevnt som en viktig ting å ha med seg i det videre arbeid ikke minst at rammevilkårene blir slik at flest mulig blir inkludert. Dårlige rammevilkår for dekning av utgifter og mulighet for å få fri mente man kunne medføre lav oppslutning om tiltakene. I Stavanger ble det påpekt at i de største byene skulle bemanningen ikke øke. - Hvilken betydning vil det få i forhold til oppgavefordelingen mellom fylkeshovedstedene/regionkontoret/ skattekontorene? - Hva med økt satsing på kontroll og rekruttering i de andre store byene? Ville bemanning der òg bli frosset ut fra distriktspolitisk tenkning og i tilfelle for hvor lenge? Rapporten ble av flere påpekt som rimelig uklar på enkelte områder, ja endog motstridende på noen punkter. Foreslått vestlandsregion ble bifalt av noen, mens andre mente man hadde vel så mye felles med nabofylkene i øst. Med hodet fylt av flere spørsmål enn svar, ble kursen satt for Mandal og Skjernøy. 7

8 Skjernøy Torsdag 1.september 2005 Søøøørrrrlandet kaller! Utrolig fint vær med fin sommertemperatur. For to frosne og bløde vestlendinger var det underlig å endelig få føle litt sommer på kroppen. Konferansen var lagt i naturskjønne omgivelser på Skjernøy. Turens absolutt mest pittoreske lokaler! Over 40 vest-egder hadde funnet veien ut til øya. Diskusjonen her gikk som i Stavanger - bla. på hvilken regioninndeling som passet best. Også her ble det poengtert at man muligens kunne finne gode argumenter for å gå vestover, som østover. Vi takket for oss og dro videre østover til turneens siste stoppested: Arendal. Fredag 2.september 2005 I «Fagforeningens Hus» i Arendal traff vi på Klaus Halvorsen, tidligere leder av gamle landsforening 107. Sammen med bortimot 40 andre øst-egder hadde han tatt turen hit for å høre vår fremføring av ROS-rapporten. Interessen her var like mye knyttet til hvilken betydning det hadde for regionen at SKD ville styrke sin bemanning i Grimstad - som hvordan regionen burde se ut. Den foreslåtte regioninndeling medfører flest fylkeshovedsteder av alle regioner, så oppgavefordeling mellom fylkeshovedsteder og regionkontor var selvsagt et diskusjonstema. Etter å ha gjennomført oppdraget i Arendal, ble utstyret pakket ned for aller siste gang, og kursen satt sørover til Kristiansand. Karl Tore tok flyveien hjem til Bergen, mens jeg ennå hadde noen mil igjen å kjøre. Fire bommer og en ferge senere kunne jeg logge inn i Avaldsnesveien Homp Arendal 8 NTL-Skatt 4/2005

9 Debatt ROS-konferanse i Sør-Trøndelag NTL-Skatt arrangerte ROS konferanse for ansatte hos skattefogden, fylkesskattekontoret og likningskontorene i Sør- Trøndelag den 29.august. Det var stor interesse for konferansen og det deltok nesten 60 engasjerte deltakere. Vi var så heldig som hadde Ingrid Sølberg og Bente N. Holt som forelesere. De var godt inne i stoffet og kunne gi en fyldig og nyansert framstilling av ROSrapporten. I ettertid har det bare kommet positive tilbakemeldinger på gjennomføringen. Vi vil også rose Ann og Cathrine som sørget for at vi fikk god mat i kantinen. Hilsen Mona i NTL-Skatt Sør-Trøndelag ROS-betraktninger fra utkanten Jeg har benyttet et par juli-dager til lesing av prosjektrapporten, og i den forbindelse kan det trygt slås fast at ettertanken ble rimelig full. Vel står det mye konstruktivt og fornuftig her, men det er som vanlig slik at en legger mest merke til det som ikke henger på greip og det som kanskje overhodet ikke nevnes. 1. Selv legger jeg først og fremst merke til denne rørende tiltroen til at større = bedre. Flaggskipet antas å skulle være «Oslo Skattekontor», med sine 800 ansatte. (En hver som har forsøkt å få «rette vedkommende» ved Oslo likningskontor i tale, vil sannsynligvis fryde seg med tanke på fremtidsutsiktene.) Det skinner på en merkelig måte gjennom at dersom prosjektstyret hadde turt håpe på å få 2 eller 3 regioner vedtatt, så hadde de gått inn for det. For region Østlandet, med sine 36 % av total bemanning, forventes ikke å kunne behandle mer enn 50 % av PSA-skattyterne i Oslo/ Akershus (pkt. 9.4). Resten foreslås overlatt til nordlige regioner, med den publikumsvennlighet som ligger i et slikt forslag. Så lenge lokalkjennskap og nærhet til publikum likevel er sendt på skraphaugen, hvorfor ikke like gjerne innlemme også Troms og Finnmark i region Østlandet? Så unngår man kanskje den litt merkelige forvaltningsmessige vrien som foreslås i pkt («skattekontorene som riksdekkende beslutningsmyndighet»). 2. Så savner jeg en liten bemerkning eller to om hvordan den enkelte skal finne seg til rette i en ny organisasjon med fra 560 til 1900 kolleger eller kanskje heller: hvordan føle eierskap til det som skal produseres av resultater, når du står igjen som en liten brikke i et stort hele som du umulig kan ha noen god oversikt over? 3. Sist, men ikke minst, så irriteres jeg over denne klokkertroen på at store enheter nødvendigvis skal være de beste til å behandle såkalt «kompliserte skattytere». Aller nådigst foreslås det under pkt at mindre kontor «kan overta i hvert fall en del av de bokettersynene som i dag utføres fra fylkesskattekontorene», men begrunnelsen er vel og merke at de store kontorene da kan konsentrere seg mer om krevende oppgaver Dagens lønnsnivå i Skatteetaten, sett i forhold til konkurrerende arbeidsgivere, bidrar til en stadig utskiftning av personalet. Dette gjelder vel særlig i og i nærheten av de store byene, og det er selvsagt de mest attraktive arbeidstakerne som forsvinner først. Dermed er jeg ikke så sikker på at det å legge behandlingen av de mer kompliserte skattyterne til storkontorene nødvendigvis gir bedre resultater enn stikk motsatt satsing. Under forutsetning av at intelligensen er noenlunde likt fordelt mellom by og land, samt at kvalifisert personale ikke nødvendigvis på død og liv ønsker å bo i Oslo, kunne det være en idé for Skatteetaten å tenke nytt også på dette området. En måte å tenke på kunne for eksempel være som følger: - Oslo «Skatteregionkontor» disponerer 800 ansatte. - Oslo og Akershus har landets mest kompliserte PSA-skattytere, og latent proveny må antas å være betydelig i dette området. - Personalet ved Oslo «Skatteregionkontor» er omstillingsvennlige mennesker som med letthet kan utvide sin kompetanse til å ta hele årssyklusen for alle PSA-skattytere i Oslo og Akershus. - Likning av næringsdrivende i Oslo og Akershus overføres til resten av en ev. storregion Østlandet, eller ev. til andre regioner for mer stedsuavhengige oppgaver. På denne måten kunne Skatteetaten oppnå mer stabil arbeidskraft i Oslo-området (les: mindre attraktiv for private arbeidsgivere); og resten av landet som i utgangspunktet antas å ha en forholdsvis mer stabil arbeidskraft med tilhørende større realkompetanse kunne utnytte og utvikle sin kompetanse maksimalt. Luftslott, ja visst B.H. NTL-Skatt 4/2005 9

10 Folkeregistrene i 100! Stein Thorvaldsen fremførte hilsen fra NTL-Skatt til folkeregisterjubileet. NTL-Skatt var godt representert på Skattedirektoratets markering og seminar 21. september i forbindelse med 100-års-markeringen for folkeregistreringen i Norge. Både lederen i NTL Skatt, Stein Thorvaldsen og våre to medlemmer i Rådgivende utvalg folkeregistrering (RUF), Jan Bertelsen og Elin H. Arntzen var blant de 83 gjestene både på markeringen av jubileet og fagseminaret. Mange gjester var i sine taler innom viktigheten av å ha et godt folkeregister, det viktigste samfunnsregister i Norge i dag. NTL- Skatts leder påpekte i sin hilsen at det er viktig at folkeregisteret blir prioritert i den videre utvikling av Skatteetaten. Folkeregister har lett for å komme litt i bakgrunnen av områdene skatt og avgift. Det ble på markeringen og fagseminaret etterpå ettertrykkelig slått fast at folkeregisteret har en viktig rolle i dagens samfunn, og at folkeregisteret hører sammen med Skatteetaten. SSB påpekte også folkeregistreringens viktige betydning for statistikken. Likeledes viktigheten av at det blir satt av nok ressurser til drift av folkeregisteret. Rikstrygdeverket framholdt at folkeregisteret er viktig for dem, og at jo flere som bruker folkeregisteret, jo bedre kvalitet vil det bli på det. Det ble fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet orientert om flere tiltak på folkeregisterområdet for å heve kvaliteten ytterligere og yte borgerne flere tjenester: Ikke minst ble det påpekt folkeregisterets viktige plass i en elektronisk forvaltning med utveksling og felles utnyttelse av persondata. Kenneth Andreassen i SKD orienterte bl.a. om felles flyttemelding med Posten som er på trappene. Det ble på seminaret også en diskusjon på hva folkeregisteret egentlig skal inneholde av opplysninger. NTL-Skatt vil ved sitt folkeregisterutvalg følge opp arbeidet og det som skjer på folkeregisterområdet, og holde god kontakt med våre folkeregistermedlemmer ute i etaten. Ikke minst ved våre regionale folkeregisterkonferanser for medlemmene. Ordføreren i Oslo og Skattedirektøren hilste til folkeregistrene. Jan Bertelsen, leder av NTL-Skatts folkeregisterutvalg som på vegne av NTL-Skatt tok initiativet til 100-års-markeringen. 10 NTL-Skatt 4/2005

11 Møte med en finanspolitiker Onsdag 17. august ble tilsatte i Skatteetaten i Grenland invitert til et møte med stortingspolitiker Svein Roald Hansen (Ap) fra finanskomiteen. Møtet ble avholdt på initiativ av LO Stats distriktssekretær Harald Lund, liknende møter ble også avholdt i Askim, Halden, Fredrikstad og Tønsberg, og Hansen møtte til sammen rundt 100 medarbeidere fra skatteetaten. På møtet i Skien der 26 medarbeidere deltok, fikk vi også en orientering om ROS og andre aktuelle saker fra NTL Skatts leder Stein Thorvaldsen. Ellers var opplegget for møtet at Svein Roald Hansen orienterte litt om hvordan politikerne jobber i forhold til saker som ROS og lignende Han snakket også litt om Tjenestemannsloven og hvordan ansattes rettigheter er redusert, loven er endret og de nye endringene trer i kraft Han lovet at dersom det ble en ny regjering etter valget så ville loven sendes tilbake og behandles på nytt i dialog med partene i arbeidslivet. Hansen var ute etter tilbakemeldinger fra de tilsatte i skatteetaten om situasjonen ute på kontorene og hva vi mente måtte til for å nå målene for bekjemping av skatteunndragelser og svart økonomi. I et notat som vi har mottatt i ettertid skriver Hansen at det på alle kontorer pekes på de samme forhold, og det bekrefter i høy grad behovet for å tilføre etaten økte ressurser. På alle kontorene ble det pekt på følgende forhold: - Bemanningen er redusert betydelig gjennom omstillingene som er skjedd gjennom flere år. Det er praktisk talt ikke vikarbruk ved langtidssykdom eller permisjoner. - Det er ikke avsatt ressurser til den omstilling det nå arbeides med (ROS), slik det var Ved restruktureringen av likningskontorene - Dataløsningene fungerer ikke tilfredstillende. - Innsparingseffekten både omorganisering og nye tekniske løsninger skal gi når de er gjennomført og fungerer tilfredstillende, tas ut i budsjettene første året og altså før de er blitt realisert. - Det er betydelig uro i etaten over hvilke endringer ROS vil føre til mht. fysisk organisering og fordeling av oppgaver. Det er frykt for at sentraliseringen blir for sterk med 5 regioner og at det blir for mye fjernledelse. - I sum fører dette til at bemanningen nå er på et nivå hvor det knapt er tid til kjerneoppgavene. Verken lønnstakernes likning eller bedrifter kontrolleres godt nok, grensen for å gripe inn heves stadig og man går glipp av betydelige skatteinntekter fordi kontrollen blir for tilfeldig og for dårlig. I sitt notat skriver Hansen tilslutt at man overalt var innstilt på omorganisering og endring, men at dette må kombineres med ressurser til å gjennomføre endringene samtidig med at løpende oppgaver skal ivaretas. Mangel på samsvar mellom oppgaver og ressurser til å gjennomføre disse på en forsvarlig måte, er det viktigste ankepunktet i en etat preget av meget stor grad av lojalitet. Jeg mener det er meget viktig å tilføre skatteetaten økte ressurser snarest mulig, hvis vi skal opprettholde en etat med høy kompetanse, stor tillit og kapasitet til å ivareta både kjerneoppgavene og styrke innsatsen mot en voksende svart økonomi. Svein Roald Hansen lovet at han ville formidle disse inntrykk til Arbeiderpartiets ledelse, gruppeledelse og til en ny finansminister etter valget så kan vi jo i alle fall håpe at det skjer noe!!!!! Unni J NTL-Skatt 4/

12 Likestillingskonferansen På den store likestillingskonferansen i Oslo i slutten av august, der NTL-Skatt var godt representert, ble det lagt fram en rapport fra Kvinneuniversitetet om holdninger til endringer i Skatteetaten. Til venstre Birgit Nygård, NTL-Skatts representant i Likestillingsutvalget og til høyre Kristin Rabben, leder av utvalget. Hovedhensikten med undersøkelsen har vært å se om det er kjønnsmessige forskjeller i holdningene til endringer. Etaten har dessuten sett det ønskelig med en vurdering av behovet for spesielle kjønnstilpassede tiltak for å foreta vellykkede omstillings- og endringsprosesser i tiden som kommer. Et representativt utvalg rundt 1000 medarbeidere har fått tilsendt en spørreundersøkelse med spørsmål knyttet til følgende områder: motivasjon kompetanse trivsel/arbeidsmiljø ledelse omstilling Når det gjelder motivasjonsfaktorer, er den viktigste konklusjonen at kvinnene i særlig grad uttrykker behov for opplæring, anerkjennelse og oppfølging av leder for å motiveres på jobben. Det må gjenspeiles i tid og ressurser som investeres i dette, både sentralt og hos den enkelte leder. Vedrørende kompetansefaktorer er det klare kjønnsmessige forskjeller i vurderingen av egen kompetanse og behovet for å styrke denne. Kvinner markerer sterkere behov for styrking av formell kompetanse, og bruk av dataverktøy. Sett i lys av at utdanningsnivået er lavere for kvinnene, vil behovet for opplæring være større. Kvinnene markerer også miljø/trivselsfaktorene sterkere enn menn. Kontakt med kollegaer samt å bli sett og hørt av leder, er de faktorene som er sterkest markert. Også andre undersøkelser viser at ros og anerkjennelse fra leder og kollegaer er svært viktige trivselsog motivasjonsfaktorer. Åpen kommunikasjon, kontakt med kollegaer og anerkjennelse vil være sentrale faktorer i å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø i Skatteetaten. Når det gjelder ledelsesfaktorene og hva som skal til fra nærmeste leder for å mestre endringer framover, markerer kvinnene sterkest viktigheten av tid og ressurser til opplæring samt anerkjennelse for innsats. Kvinnene markerer også høyt at lederen bør være tydelig på forventninger og krav. På området omstilling-og endringsfaktorer, sier kvinner at det er mindre aktuelt å flytte arbeidssted, få annen stilling utenfor etaten eller ta studiepermisjon. Svært få svarer i undersøkelsen at omstillinger i stor grad bidrar til å gi flere karrieremuligheter. Skepsisen øker med alder og reduseres vesentlig med høyere utdanningsnivå. Menn svarer i noe større grad enn kvinnene at endringer skaper usikkerhet, forstyrrer det daglige arbeidet og har utilsiktede negative konsekvenser. Ca. 80% svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de jobber i etaten om 5 år. Det at over 40% av de i aldersgruppen år sier det er lite sannsynlig at de er i etaten om 5 år, er imidlertid urovekkende. Negative holdninger til endringer og omstilling? Ut fra svarene på ovennevnte områder, kommer Kvinneuniversitetet til det hovedbilde at det er negative holdninger i etaten til endringer og omstilling. Dette er i stor grad basert på at det ikke virker aktuelt for de fleste å flytte arbeidssted eller å ta seg arbeid utenfor etaten. NTL-Skatt kan ikke se at det ut fra svarene på disse områdene, skal være grunnlag for trekke en slik bastant konklusjon. Tvert i mot oppfatter vi etatens ansatte i stor grad å være omstillingsvillige og bl.a. villig til å ta nye oppgaver. Dette har også Skattedirektoratet i mange sammenheng uttrykt overfor etatens ansatte. NTL-Skatt mener en ikke må glemme at undersøkelsen også viser at med tilrettelagt opplæring bl.a. knyttet til arbeidsstedet og arbeidsoppgaven, samt god ledelse og et godt arbeidsmiljø, er mange medarbeidere motivert for nye omstillinger/endringer. Det som mange ansatte imidlertid også uttrykker for NTL-Skatt er behovet for en evaluering av de mange omorganiseringene/endringene som skjer i etaten, før en ny omorganisering tar til. Dette mener mange at er en mangelvare i dag. Det er ifølge Kvinneuniversitetet viktig at undersøkelsen følges opp med konkrete tiltak. Det er foreslått tiltak innenfor områdene opplæring, ledelse, kommunikasjon og likestilling. Dette blir det viktig for etaten å følge opp framover bl.a. i forbindelse med ROSprosessen. Stein Thorvaldsen 12 NTL-Skatt 4/2005

13 Konferanse for SSØ tillitsvalgte alle sammen. Mange a-ha opplevelser og nyttige tips september ble den første tillitsvalgtskonferansen for SSØ arrangert. Tillitsvalgte fra hele landet dro til Oslo for å sette hverandre stevne. Dagen begynte i lokalene til Skattefogden i Oslo og Akershus. Første post på programmet var orientering ved Marianne Andreassen. Like engasjert og intens som alltid dro hun oss i hurtigtogsfart gjennom aktuelle saker og prosjekter. Resten av dagen var satt av til personalområdet. Eva Strømsnes innledet og diskusjonen gikk livlig resten av dagen. Særlig temaene kompetanseutvikling og personalpolitikk engasjerte forsamlingen. Selv om disse temaene på ingen måte var utdebattert måtte vi etter hvert bryte opp og bevege oss mot København-båten. Etter innsjekking var det festmiddag og sosialt samvær til ut i de små timer, for de mest sjøsterke. Onsdag morgen startet konferansen om bord på båten med et besøk fra Stein Thorvaldsen og Odd Magne Persson fra styret i NTL- Skatt. De orienterte om hvordan NTL er bygd opp og hvordan NTL Skatt arbeider. Så fulgte en runde hvor alle tillitsvalgte orienterte om situasjonen på eget kontor, med fokus på samarbeid med ledelsen, informasjon og arbeidsmiljø. Dette var meget nyttig for oss En liten tur inn til København sentrum sto nå på programmet. Etter felles lunsj i Nyhavn fikk noen tilfredsstilt shoppingbehovet, mens andre gikk seg en tur i det fine været. Vel tilbake på båten tok vi opp trådene fra dagen før og diskuterte mål og prioriteringer i forhold til personalpolitikk generelt og kompetanseutvikling spesielt. Innleggene var mange og engasjerte, men prioriteringene i det videre arbeidet ble vi enige om. Etter en tur i taxfree-butikken og en tur gjennom dusjen var vi klare for koldtbord. Værmeldingen forutsa røft vær og allerede nå gynget båten kraftig. Det ble derfor en tidlig kveld for de fleste. Torsdag morgen var det tid for å ta farvel og dra hvert til vårt. En meget nyttig og vel gjennomført konferanse var dommen fra deltagerne. Dette må vi gjøre igjen! Ingrid og Trine NYTT FRA SSØ INGRID OG TRINES HJØRNE Nytt fra SSØ - Ingrid og Trines hjørne Håper alle har hatt en hyggelig og avslappende ferie. alle Det har skjer hatt mye en hyggelig spennende og avslap- i SSØ den- Håper pende ne høsten. ferie. Det skjer mye spennende i SSØ denne høsten. Kompetansekartleggingen er avsluttet. Nå Kompetansekartleggingen jobber prosjektet med å sammenstille er avsluttet. resultatene. Prosjektet prosjektet har med før å undersøkelsen sammenstille resul- defi- Nå jobber tatene. nert SSØs Prosjektet kompetansebehov. har før undersøkelsen Neste fase definert å sammenligne SSØs kompetansebehov. kravene med den Neste kompetan- fase blir blir sen vi å sammenligne faktisk har. Deretter kravene skal med prosjektet den kompetansen legge frem vi en faktisk plan for har. hvordan Deretter SSØ skal skal prosjektet skaffe legge den kompetansen frem en plan organisasjonen for hvordan SSØ skal eventuelt skaffe mangler. den kompetansen Alt dette skal organisasjonen etter planen eventuelt skje i løpet mangler. av de neste Alt 2 dette månedene. skal etter planen skje i løpet av de neste 2 månedene september arrangeres den første tillitsvalgtskonferansen september arrangeres for SSØ. den Hovedtemae- første tillits valgtskonferansen for SSØ. Hovedtemaene på konferansen blir personalpolitikk og kom- ne på konferansen blir personalpolitikk og kompetanse. Marianne Marianne Andreassen og Evas og Evas Strømsnes vil være med hele den første dagen. dagen. I løpet av høsten skal SSØ over på en helt ny telefonløsning. I løpet av høsten Dagens skal SSØ IP-telefoni over på en vrakes helt ny til fordel telefonløsning. for en løsning Dagens hvor IP-telefoni alle ansatte vrakes får hver til sin fordel moderne for en løsning mobiltelefon hvor alle med ansatte kamera, får MP3 hver spiller sin moderne og radio. mobiltelefon De som ønsker med kamera, det kan bruke MP3 telefonen spiller og også radio. i fritiden. De som ønsker I og med det at kan månedsavgiften telefonen allerede også i fritiden. er betalt I og med tellerskrittene at måneds- bruke er avgiften billigere allerede på bedriftsavtaler er betalt og tellerskrittene enn på private er avtaler, billigere vil på dette bedriftsavtaler bety reduserte enn telefonutgifter på private avtaler, hver vil enkelt dette bety av oss. reduserte Privat bruk telefonutgifter vil bli reg- for ulert for hver av enkelt egen av avtale. oss. Privat De som bruk ikke vil ønsker bli regulert slik av en avtale, egen legger avtale. igjen De som telefonen ikke ønsker når de en en går slik for avtale, dagen. legger Velger igjen du telefonen å bruke mobilen når de går privat vil du få en meget prisgunstig avtale og kunne spare mye penger på telefon. for dagen. Velger du å bruke mobilen privat vil du få en meget prisgunstig avtale og kunne spare dette mye leses penger er årets på stortingsvalg telefon. over og Når resultatene klare. For oss som jobber i Staten er Når det dette spennende leses er på årets flere stortingsvalg måter. Valget over og avgjør resultatene både klare. hvem som For oss skal som styre jobber landet i Staten og hvem er det som spennende blir arbeidsgiveren på flere måter. vår Valget de neste av-gjør både Stortinget hvem som har skal vedtatt styre vesentlige landet og en- årene. dringer hvem som i dagens blir arbeidsgiveren Arbeidsmiljølov vår og de i neste Tjenestemannsloven. årene. Stortinget Valgresultatet har vedtatt vesentlige avgjør om end- de 4 vedtatte ringer i dagens endringene Arbeidsmiljølov blir en realitet. og i Tjenestemannsloven. Valgresultatet avgjør om de vedtatte endringene blir en realitet. NTL-Skatt 4/

14 Uttalelse Medarbeiderne i fokus omstillinger påvirker arbeidsmiljøet De nordiske skatteadministrasjoner er de senere årene preget av omstillinger, effektiviseringer og politiske krav om innsparinger. Disse medfører ofte utrygghet blant medarbeiderne. Nordisk SkatteOrganisasjon - et samarbeid mellom syv faglige skatteorganisasjoner i Sverige, Finland, Norge og Danmark - har derfor på årets møte satt fokus på de menneskelige konsekvenser for medarbeiderne. Nordisk SkatteOrganisasjon anerkjenner at de nordiske skatteadministrasjoner skal drives så effektivt som mulig. Men nettopp den utrygghet som oppstår blant medarbeiderne i forbindelse med omstillinger og rasjonaliseringsrunder, skaper ofte en situasjon som innvirker negativt på effektiviteten. Organisasjonene i Norden deltar gjerne som en konstruktiv part i omstillings- prosesser i de nordiske skatteadministrasjoner - naturligvis med det klare mål å skape de best mulige forhold for våre medlemmer, når det gjelder arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Men vi forutsetter samtidig at det er tale om en samarbeidsprosess med en reel medvirkning fra organisasjonene. Skal vi være med å ta et medansvar, krever vi også en reel medinnflytelse. For Nordisk SkatteOrganisasjon er det klare utgangspunkt, at arbeidsplassen innrettes ut fra de krav og retningslinjer som er til arbeidsmiljøet - så vel det fysiske arbeidsmiljø som det psykiske arbeidsmiljø, at medarbeiderne sikres kompetanseutvikling og jobb med faglige utviklingsmuligheter, at det ikke skjer tvangsflyttinger men i stedet skapes alternative - f.eks. virtuelle, it-baserte muligheter for å plassere oppgavene der hvor kompetansen er, at det formuleres en klar personalpolitikk, som bl.a. ivaretar hensynet til likestilling og ulike livsfaser. Nordisk SkatteOrganisasjon ber om at de nordiske regjeringer ser skatteadministrasjonenes budsjetter som en investering - og ikke som en kostnad. Det er skatteadministrasjonenes medarbeidere, som er med å sikre det økonomiske grunnlag for opprettholdelsen av de nordiske velferdssamfunn - derfor er det samfunnsøkonomisk en god investering å sette medarbeiderne i sentrum ved omstillinger og rasjonaliseringer! PC-HJØRNET Av Gill Bates I forrige nummer av NTL- Skatt-bladet oppfordret Stein leserne til å komme med pc-tips. Jeg syntes dette var et godt forslag, for databrukertips av alle mulige slag er populær lesning i mange publikasjoner. Stein pekte bl.a. på viktigheten av å oppdatere og kjøre det virusprogrammet du måtte ha installert på maskinen din. Det hjelper ikke å få foreskrevet medisiner fra fastlegen din hvis du ikke tar dem.. Nå nevnte ikke den godeste Thorvaldsen noe nærmere om hva han mente med pc-tips, men jeg mener pc-tips først og fremst bør rette seg mot de systemene og program mene vi driver med til daglig på jobben. Sjøl om mange har benyttet seg av tilbudet om arbeidsgiver finansiert hjemmepc, er det likevel artikkelforfatterens antagelse at mange av oss ikke kommer i noe særlig befatning med pc-bruk unntatt i jobbsammenheng mer eller mindre motvillig. På den annen side må det ikke bli slik at du er nærmest diskvalifisert fra å delta i samfunnet dersom du ikke er noenlunde oppegående på elektroniske hjelpemidler. For som en kar sa en gang, han mente han måtte skaffe seg pc, for nå skulle han skrive brev og si opp abonnementet på lokalavisa. Likningskontorene gikk over fra steinalderen til den moderne elektroniske tid på be gynnelsen av 90-tallet, og noen år senere fikk vi de windows-baserte programmene word, Excel m.m. Blant disse programmene er det jo word vi antakelig benytter mest, særlig etter at uniplex er kommet mer i bakgrunnen. Uniplex ja! Det var tider det. 1. I blant kan teksten for oss gamle bli vel liten på skjermen. En rask og enkel måte å løse dette på, er å holde Ctrl-tasten nede, og rulle hjulet på musa forover, da blir visningen større og større og større, og omvendt, dvs rulle hjulet bakover, da blir teksten mindre og mindre og mindre, og til slutt får du opp alle sidene i dokumentet, men da klarer vel sjøl ikke de nytilsatte på noenog-tjue-år å lese det tenker jeg Mange er opptatt av at teksten tar seg pent ut på brevarket, men noen ganger blir ordene så lange at de hopper over til neste linje, og den foregående linja blir litt for kort. For å reparere på dette, kan du plassere markøren i ordet der du ønsker å dele det (husk delings reglene!), hold Ctrl-tasten nede og klikk på bindestrektasten (den er til venstre for skifttasten) vips! så er ordet delt der du ønsket. Det fine er at om du senere går inn og redigerer teksten, f. eks. skriver inn flere ord, så forsvinner delingen igjen av seg sjøl om det passer slik. 3. Arbeider du med Word-dokumenter og synes det er tungvint å finne tilbake til stedet der du avsluttet redigeringen når du åpner dokumentet på nytt? Word har en fin funksjon for å fortsette arbeidet der du stoppet sist: Åpne dokumentet og trykk Skift-F5 før du gjør noe annet. Markøren hopper da rett til stedet du skrev inn den siste endringen før du lukket det forrige gang. 14 NTL-Skatt 4/2005

15 Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Per Arne Reum, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Torill Anita Feidje,Fjaler LK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Helene Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 4/

16 ROS i Nord B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Benny følger forsamlingen på ROS konferanse i Nordland (øverst til venstre) Erling foredrar villig om ROS i Tromsø. (øverst til høyre) Interesserte på orkesterplass i Alta. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33.

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33. NYTT Nr. 3-2010/33. årgang Vårens vakreste eventyr? Side. 4 Lønn, ledelse, arbeidsmiljø og sånt Side 8 Tips for å skrive et godt lønnskrav SkL butikken Side 10 Side 18 Foto: Kristin Rabben Møte med de

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse.

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse. SkL NYTT Nr. 5-2005/28. årgang Stolt verbal mitraljøse Bedre bruk av folks talenter Side 4 Side 6 SkL etter ROS Side 7 Tror Pål på julenissen? Side 9 God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer