KULTURARENAENE K A P / H L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURARENAENE K A P / H L 0 2. 0 5.1 3"

Transkript

1 KULTURARENAENE Hanne Vasshus Finn Gjedebo Marthe Haaland Christian Buch Hansen Thomas Bendiksen Siri Aavitsland Marit Egaas og Henrik Lundberg og K A P / H L SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

2 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

3 NYE ARENAER Kulturarenaplanen springer ut av behovet for å se bevilgninger til de ulike arenaene i en større sammenheng. Det har etterhvert blitt så mange og så ulike arenaer at prioriteringer mellom dem må ses opp mot en ønsket kulturpolitikk. Kulturpolitikk er et viktig satsingselement i bypolitikken. Derfor kan kulturarenaene være sentrale verktøy i byutviklingspolitikken. Byens offentlige utfoldelseslandskap er i endring. Byrommene i sentrum er blitt en felles romlig referanse som aktivt brukes av store deler av byens befolkning. Tilsynelatende kan det se ut som forholdene er slik de var da byen var langt mindre og mer konsentrert. Men sentrifugalkraften som kom med massebilismen og byspredningen virker fortsatt. Svært mange av butikkene i sentrum sliter. Byen har 119 kulturarenaer med stort og smått, offentlig og privat, ute og inne. Av disse er 43 kulturbygg som kommunen eier eller gir tilskudd til. 13 er bydelshus og skoler som brukes som kulturarenaer, 29 er utendørs arenaer, mens 28 er bygg i privat eie med kulturformidlingsfunksjon. De siste 6 er kulturarenaer i nabokommuner med en regional funksjon. Kulturarenaplanen kartlegger behov for investeringer; rehabilitering av eksisterende bygg eller nybygg. Målet for kulturpolitikken er å profesjonalisere tilbudet, utvikle aktører og arenaer, fortette og øke kvaliteten på programmet - bygge en hva som er bra, hva som kan bli bedre - hvilke utfordringer og muligheter kulturarenaene har. Den intense bruken av sentrum er knyttet til opplevelse og byrekreasjon. De riktig store besøkstallene kommer rundt hendelser; eventer. Stavanger er en festivalby, med tilnærmet sammenhengende festival fra juni til september. Den store suksessen betyr at de ulike arrangementene svarer på et behov. Et behov for felles møteplass og et ønske om å oppleve noe sammen.størrelsen gjør arrangementene til destinasjon for store folkegrupper. En sammenhengende festival fra juni til september - men relativt tom til hverdags SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

4 Noxagt på Cementen KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

5 AKTØRER Kulturartenaene rommer både konsumenter og produsenter, ofte som møtested mellom de to. Men det er også arenaer forbeholdt produksjon; aterlierhus og øvingslokaler - og arenaer der konsument og produsent er den samme; en del bruk av bydelshus og mindre interessefellesskap. I Stavanger er det et interessant fenomen. Det er både en påtagelig syting fra kulturaktører og en nærmest klam omfavnelse fra politikernes side. Nye kulturprosjekter kommer meget raskt inn på de kommunale budsjetter. Og det er forventet fra kulturaktørtenes side. Sytingen kommer når det ikke går fort nok eller når det ikke bevilges nok penger. Prosjektene suges opp i mainstream-kulturen. De kan nok dyrke sin egenart, men ønsker samtidig å være del av det gode selskap. Viljen til institusjonalisering er påtagelig. Fenomenet skyldes primært byens begrensete størrelse. Det er få aktører og det er viktig å ta vare på de initiativ som kommer. Men det betyr at det er nesten ingen sub-kulturer i Stavanger. Det blir aldri tid til å bygge en subkultur, det rekker med en subversiv handling så er man tatt inn i budsjettet for neste år. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

6 Ramadanfestivalen på Nytorget KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

7 MULTIKULTURELL? De sosiale forskjellene øker stadig. Kulturarenaene kan være et redskap til å holde byen sammen på tvers av ulikheter. En del av forskjellene går langs etniske skillelinjer. Det er konsensus om å arbeide for økt integrering. Men i Stavanger er arbeidet ikke særlig synlig. Noen hevder at det nye konserthuset er blitt en internasjonal møteplass for næringslivet, men det er vel ikke poenget. Selvom det er delvis riktig. Det er jo nettopp gjennom møteplasser at intergrering kan foregå. Kulturareanene har et betydelig potensial i så måte. relle relasjoner er forsvunnet i senere tid. Internasjonalt hus er lagt ned, Ramadanfestivalen arrangeres ikke lengre. Et lite lyspunkt er Internasjonal Kulturkafe som er på lørdager på Nytorget i regi av Sølvberget. Det er et kritisk behov for at kulturarenaplanen også har et blikk for andre etniske kulturer enn den typiske norske. Flere arenaer for møte mellom kulturer er blitt borte, men en internasjonal lørdagskafe er stablet på beina, sympatisk nok i regi av Sølvberget. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

8 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

9 AKSER? Behovet for å skape orden og sammenheng medfører ofte at man må ta noen grep, etablere noen og skape forståelse for den. knyttet til byens sentralle kulturarenaer. Den peker videre på behovet for å etablere en 6. slik at blomsten blir komplett. Og det stemmer at det nye konserthuset pluss de to nye skolene har tilført mye energi til Bjergsted- sentrum. Mer usikkert er det om etableringen vil generere en akse inn til sentrum. Det er mer enn 50 år siden Louisiana kunstmuseum ble etablert nord for København. Museet har vært stor suksess og har hatt en gradvis, men omfangsrik vekst. En stor andel av de besøkende drar dit med tog, til Humlebæk stasjon, og spaserer opp til museet. I løpet av alle de år museet har eksistert er det ikke blitt utviklet andre kulturfunksjoner på denne strekningen. Det eneste er en skulptur av Per Kirkeby på stasjonen. Den ble gitt av museet på nittitallet. Poenget er at det her, og mange andre steder dreier seg om destinasjon - og ikke akse. Direkte tvilsomt er det om Museet, Kunstforeningen og Kunstmuseet danner den svært så rommelige oransje aksen (- selv med Kunstmuseets ambisiøse skulpturplaner i parken). Det er riktig at det er et sammenfall mellom turgårere rundt Mosvannet og besøkende på Kunstmuseet. Men Det å tegne aksen slik det gjøres kan bidra til å forkludre sammenhengen. Slik kan det virke lite operativt i forhold til å få en bedre kopling mellom de to gruppene. Men det var jo nettopp det som var hensikten. Per Kirkebys skulptur på Humlebæk stasjon er det eneste som forteller deg at du er på vei til Louisiana. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

10 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

11 DESTINASJONER Illustrasjonen til venstre viser kulturarenaenes reelle størrelse og avstand i byen. Det er få steder der det er tildragelse til en klynge, slik man feks kan se med samtidsgallerier i Berlin. Det er lite som minner om byromsakser, slik man kan se i Paris. Og det ingen kulturdistrikt, slk man ser i andre større byer. For Tou Scene er det viktigere at det kommer et til sted i nærheten, som gir destinasjonen større tyngde og mulig innhold - enn det er å få noen Det handler om å bygge destinasjoner, ikke om å lage luftige akser. Det handler om å etablere klynger, ikke håpe på optimistiske, tematiske sammenhenger på kryss og tvers gjennom byen. Det er en klynge i Bjergsted. Det kan bli en rundt Tou Scene, med økte åpningstider i Ostehuset og etablering av andre serveringssteder rundt parken. Og det planlagte private kulturhuset Absinthen kan bidra positivt til å trekke publikum til bydelen. Et annet potensiale er rundt Museet, der sykehusparken og Arkeologisk Museum kan spille sammen. Kanskje kan Teateret utvikle tilbud slik at det kan dras inn i klyngen. Galleri Opdahl handler om tilgjengelig type lokaler og relevant husleie - ikke om å være del av aksen. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE 1

12 Stavanger kunstforening Folken Norsk oljemuseum Stavanger konserthus Tou Scene Rogaland Teater MUST SF Kino Stavanger bibliotek Arkeologisk museum Kulturbanken KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

13 DE STØRSTE ARENAENE De største skal bli de minste - eller ihvertfall er det slik at de minste er de største. Illustrasjonen til venstre viser de største kulturarenaene klippet viser årlig besøkstall. Det er innlysende at det er forskjell på å gå i teateret og å stikke innom biblioteket. Men det er likefullt imponerende tall for biblioteket. Den klart største magneten er kulturhuset, som rommer både kinoen og hovedbiblioteket. Det ligger midt i sentrum og er en viktig destinasjon, med positiv smitteeffekt på sine omgivelser. I tillegg er gamle Norges Bank; Kulturbanken formelt organisert under Sølvberget. Den er helt i startgropa, med et betydelig potensiale. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

14 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

15 KONSERTHUSET Bjergstedvisjonen er en suksess. Konserthuset er endelig realisert. Det er resultat av en arkitektkonkurranse med over 120 deltakere. Vinner var Ratio arkitekter (dengang Medplan). Det har til nå fått Betongelementprisen - og kan vise til imponerende besøkstall, fantastisk akustikk i hovedsalen og overskridende teknologi i den andre. Stavanger konserthus verkstedet, AsplanViak Oslo. Byggene er nominert til Statens Byggeskikkpris. Sammen med Musikkkonservatoriet utgjør disse byggene et stort kraftfelt. Byutviklingssuksessen kan ha bidratt til at SR- Bank valgte Bjergsted til sitt nye hovedkvarter. Banken har riktignok hovedkontor i nabobygget, men valget var ikke like opplagt bare for få år siden. Det ligger en utfordring i det at området allerede har en slik stor suksess. Spørsmålet er om man skal fullføre visjonen nå. Det er plutselig et overskudd i Bjergsted; hva skal man bruke Kuppelhallen og Utenriksterminalen til? Eller skal man nå, på bakgrunn av suksessen her, i stedet prioritere andre steder, som har større behov? Det er vel nettopp dette som noe av poenget med en Kulturarenaplan - å få frem et beslutningsgrunnlag for en slik avgjørelse? SR-Bank valgte ikke bare bort Forus. De vraket også alternativ i Stavanger Øst. Det kan tyde på å være nabo med Konserthuset enn Tou Scene i bankkretser. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

16 Diagram som forklarer bibliotekets utvikling, laget av arkitektkontoret OMA i deres vinnerforslag til nytt bibliotek i Seattle, USA KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

17 SØLVBERGET Biblioteket utgjør, sammen med kinoen, den største publikumsmotoren i sentrum. Antall besøkende er samlet over 1,2 mill i året - og det betyr 3500 pers pr dag. Kulturbanken SF Kino Stavanger bibliotek For Biblioteket kommer i tillegg mer enn besøk på nettet. Men mer interessant er at Biblioteket i fjor avviklet over 200 arrangementer - i tillegg til Kapittel. Det store antallet arrangementer henger sammen med bibliotekenes nye rolle. Omfanget av medier har eksplodert. Samtidig har bibliotekene utviklet midlere av kultur og kunnskap, men har gradvis bygget en annen, ny sosial rolle rundt dette. I stedet for kun å låne ut bøker handler det nå i langt større grad å legge tilrette, åpne for nye - og formilde gjennom nye medier og levende opptredener - og la publikum selv bidra til å forme innholdet. Sølvberget har fått bevilget midler til å bygge om biblioteket slik at en intern trapp binder sammen alle 4 etasjer; fra ny 1. etasje til takterrassen. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

18 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

19 SØLVBERGET Sølvberget bygger om 1. etasje slik at biblioteket får en ny og åpnere del. I fjor sommer ble det avholdt en arkitektkonkurranse og K A P vant med mottoet: Byens dagligstue Her er et utdrag fra beskivelsen: tradisjonelle bibliotekets rolle. Biblioteksforskeren Ragnar Audunson betegner biblioteket som det tredje sted ; et lav-intensivt sted hvor man kan møte et sammensatt sett verdier og mennesker. Mens høy-intensive steder som hjemmet, arbeid og interesseorganisasjoner ofte virker bekreftende kan bibliotekets mangfold utfordre. Slik kan biblioteket spille en viktig rolle i demokratiet; som arena for meningsutveksling, som møteplass for ulike grupper i samfunnet. Det betyr at biblioteket får en sømløs tilknytning til Sølvbergets hovedakse. Kafeen er en utvidelse av det minst forpliktende transittarealet som er ved hovedtrappen i dag. Gaten åpner huset mot Bakkegata og introduserer en ny akse øst-vest, som tilskudd til hovedaksen. Fordi det er en pas- de som strengt tatt har et ærend der. Det betyr også at arealet er delt inn i ulike overlappende soner, som ivaretar ulike parallelle aktiviteter, og som åpner for tilfeldige møter. Biblioteket er nøytral grunn, åpent for alle grupper, på tvers av generasjoner, livsstil, kulturell og etnisk bakgrunn, ulike språklige evner og behov. Det er et av få sted som samler alle typer av byens innbyggere. Biblioteket har utviklet seg fra et lånested til å bli byens hverdagsstue; et møtested der man kan dele erfaringer, få ny informasjon og inspirasjon, kulturelle opplevelser og fordypning. Derfor er det viktig at det fremstår som fritt, åpent og lett tilgjengelig og at det rommer et mangfold av ulike soner. Terskler mellom bibliotekets soner må være minst mulig - og overgangen til omgivelsene åpne. Byens dagligstue - ny 1 etasje for biblioteket på Sølvberget - arkitekt er K A P SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

20 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

21 SØLVBERGET Sølvberget er en publikumssuksess. Kombinasjonen bibliotek og kino kompletterer hverandre. Mens biblioteket har hovedtyngden av sitt publikum på dagtid, har kinoen tilsvarende på kveldstid. De to kompletterer også hverandre i bruk. Besøkende på kinoen legger ofte turen innom biblioteket. Man kan også hevde at de kompletterer hverandre i innhold. Mens kinoen ikke har noe kulturpolitisk ansvar, men kun styrer etter kommersielle prinsipper, er det bibliotekets rolle å formidle det litt smalere, spesialiserte og ikke så salgbare. Både fordi de kanskje fortrenges av kinoen på sikt, og fordi det vil være gunstig å spre to slike sterke motorer. Biblioteket har en gunstig beliggenhet, for egen virksomhet og for ringvirkninger i sentrum. Det hu- et bygg som er 25 år og har tålt tidens tann (Arkitekter er Lund & Slaato etter arkitektkonkurranse). Det er byens kulturhus og derfor gir det mening at det huser byens bibliotek. Realiteten er vel at det er kinoen som er den - og som vil gjøre det igjen hvis det dukker opp et bedre forretningskonsept et annet sted - uavhengig om det er en god lokalisering for sentrum. Det gir også mening at gamle Norges Bank vurderes for nytt litteraturhus. Fra økonomisk kapital til kulturell kapital. Kanskje peker det mot en mulig framtid for Stavanger? Et litteraturhus i Kulturbanken vil gi enkel romlig arenaer i nærheten som kan skape synergier - en klynge. Et litteraturhus må også være et Kiellandhus for å få midler fra sentralt hold. Kielland ville sikkert ikke bli lei seg for å få bolig i en bank. Litteraturhuset vil kunne være en aktør som kan aktivisere byrommet - bankplassen med de ellers litt lukkete fasadene. Både utendørsservering og økt publikumsaktivitet vil bidra til å befolke plassen på en annen måte. Hensynet til vern veier selvsagt tungt, men mulighetene for å åpne bygget er der likevel. Utfordringen blir å få til god nok publikumskapasitet. Det vil ikke bli samme romlige hiearki og kapasitet som i Litteraturhuset i Oslo. Men det kan bli en grand kafe og litterær salong - med en sympatisk intimitet. Litteraturhus i Kulturbanken kan også gi en grand kafe SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

22 På høyden, men med romlig kopling til Breiavannet KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

23 AKROPOLIS Navnet Akropolis forteller om at det er her på høyden over byen at de ulike offentlige funskjonene er samlet - altså ikke at det er en samling ruiner. Det begynte med byggingen av teateret, som stod ferdig i Tomten var Skjævelanddsstykket, del av Kannik prestegård. Den lå godt utenfor gjorde teaterets belysning. Teateret ble tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Han var også arkitekt for Turnhallen, som stod ferdig i og museet, som stod ferdi i og sykehuset, ferdig i Etter dette, forteller myten, tok han jobb som stasjonsmester på Gausel Stasjon, fullstendig utbrent. Om det er sant vites ikke, men det er et faktum han etter dette tegnet 10 kirker og i tillegg var tegnelærer på Kongsgård skole. historisismen. Den kjennetegnes ved at byggets stil ble tilpasset innholdet - og det var fritt å velge fra hele stilhistorien. Da arkitekt Christian Grosch tegnet Valbergtårnet ble det holdt i nyromask stil. Den strenge middelalderen passet for byens voktere. Tilsvarende kan man lese ut av Teateterts renesanseinspirerte tempelgavler at det handler om teaterets utspring; gjenoppdagelsen av antikkens kunnskap og de greske dramaer. Turnhallens mer barokke formspråk relaterer seg naturligvis til den kroppslige eksess. Mens museets avklarte klassisime knytter an mot opplysningtidens idealer. Sykehuset er holdt i en britiskinspirert empire; det handler om det organiserte og institusjonaliserte helsevesenet velutviklet i datidens England. (I parantes: Museet ble først bygget med kun en bygget først i Arkitekt var Lars Backer) Teateret har visst alltid hatt en litt rar beliggenhet SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

24 Evolution of rock - historien blir stadig større KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

25 STAVANGER MUSEUM Historien blir stadig større; hvordan skal det bli plass til å romme den? Og formidle den? MUST I 2011 fusjonerte Stavanger Museum med Rogaland kunstmuseum og ble til MuSt - som idag rommer: - Stavanger museum - Kunstmuseet - Stavanger maritime museum - Stavanger skolemuseum - Norsk barnemuseum - Norsk hermetikkmuseum - Utstein kloster - Ledaal og Breidablikk I tillegg har MuSt ansvaret for ringmerking av fugler og marin arkeologi. Det er altså en stor og meget grenete organisasjon som skal drive attraksjonsutvikling på svært mange arenaer. De to tyngdepunktene er Stavanger museum og Kunstmuseet. Førstnevnte opplevde en meget god vekst etter barnemuseet samlokaliserte (og det ble en rikere destinasjon, nesten en liten klynge). MuSt planlegger ytterligere vitalisering og utvidelser på Akropolis. Og de er i ferd med å bygge om informasjonavdelingen i sentrum. De har under lokalisert med Hermetikkmuseet (miniklynge) og har ønsker om å videreutvikle Kunstmuseet. frekke brutalisme. Arkitekter var Retzius & Bjoland. Kanskje rommer den et uutnyttet romlig potensiale? SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

26 Augmented reality - utvidet virkelighet; ny teknologi vil endre både produksjon og resepsjon - også i museumsverden. KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

27 STAVANGER MUSEUM I museverdenen ser man 6 trender for framtiden: 1. Crowdsourcing bar gruppe gjør en felles oppgave basert på felleskap, medvirkning og selvorganisering (i stedet for kontroll og hierarki). Fenomenet springer ut av behovet for dialog istedet for monolog; når brukeren ikke er fornøyd med å være passiv tilskuer, men vil bidra til å skape innholdet Navnet spiller på outsourcing. nismene, feks Wikipedia. Crowdsourcing kan brukes som innspill til prosesser eller innhold i organisasjoner. Fordelene er at organisasjonen kan gå utenfor egne vegger når den trenger ekstra kunnskap, ressurser eller muligheter. Det fordrer åpenhet og transparens men kan gi uventet innovasjoner og synergier. I stedet for å forsøke å forutse trender, gjør en seg selv til del av trenden. Det vil bli mer mer sponsing, forskjellene mellom offentlig fattigdom og privat rikdom vil øke. Og Til eksempel har Munch museet i Oslo fått store man betaler det man synes det var verdt. Det kan gjøres som med en minstepris, slik Tate Modern i London gjør det. 3. Kreativ aldring Eldrebølgen har såvidt begynt, og det vil bli langt alderdom for alle. Samtidig besøkes museene mest av unge, så det er et poeng å rekruttere eldre. Eldre kan inngå som ressurs gjennom å involvere kunnskapen de besitter i formidling og andre oppgaver. 4. Ut av boksen Det utvikles stadig ny teknologi. Dagens smartelefon har formidlingskapasitet slik at virksomheten ikke lenger trenger å være knyttet til sted. Museet kan være en digital portal. Slik kan museet også enklere tilby mobile opplevelser; være oppsøkende, i byrom og andre arenaer - med formidling av bakgrunnsinfo digitalt. Museet kan gjøre bruk av 3D og 4D apps som tilgjengeliggjør innhold på en ny måte, kurerer tema eller viser skjulte skatter 5. Utvidet virkelighet Det kommer teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eks ved informasjon. Den ekstra informasjonen erstatter ikke virkeligheten, men utvider den. 6. Endringer i skole og utdanning Endring i læring fra klassromsbasert til mer eksperimentell gjør-det-selv modell, vil også påvirke, og har allerede påvirket museumspedagogikken. Tettere samarbeid med skolene kan gi museene en større rolle i undervisningen. Publikumsbasert idedugnad om innhold - som bygger kollektiv identitet SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

28 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

29 STAVANGER MUSEUM International Cat Video Festival 2012 Det handler om kurering, fellesskap og kattevide- somhet og trakk over 10 tusen mennesker. Det begynte som en enkel ide om å få engasjert publikum som vanligvis ikke benyttet museet Walker Art Center i Minneapolis, Usa. Ideen var å vise kattevideoer etter forslag fra publikum via nettet. Det utløste en eksplosjon. Det kom inn mange tusen forslag, ikke bare fra Usa, men fra langtvekkliggende land som Japan og Russland. Det forteller både om internetts rekkeviddde og temaets appell. Etter en enorm innsats i å velge ut, ble arrangementet lagt til museets nabopark; Open Field Verdiene som lå til grunn var; crowdsourcing av innhold, teste ut museet i en ny kontekst og fjerne forventede hierakier - og å lage arena for sosial samhandling; en møteplass. ordinære hverdagsproduksjoner, men iblandet arbeider av etablerte samtidskunstnere som Cory International Cat Video Festival er den mest besøkte og mediedekte hendelsen til Walker Art ge henvendelser - fra Usa, Canada, Mexico og Europa - fra museer om å få gjøre samme type arrangement. Festivalen skal gjentas i år og planleggingen er i full gang - denne gang på en større arena som Festivalens innhold sier noe om hvordan institusjoner kan være relevant og aktuell i forhold til samtid og dagligliv. Den forteller også om tilgjengelighet på produksjonsutstyr; alle kan lage en video og publisere, alle kan ha en blogg og være samfunnsaktør. Det endrer måten museer kan engasjere publikum på. En lærdom er at det viktigste som må til for å rekkruttere publikummere til institusjonen er at man kommuniserer felles verdier og en åpen tilgjengelighet. Publikum var sammensatt; fra unge til gamle, fra dedikerte kattevideo-entusiaster til et nysgjerrig, generelt publikum. Arrangørene tror at noe av festivalens popularitet skyldes at den innebar en ekte erfaring, i et felleskap med lite hierarki. De ser ikke på hendelsen som et ironisk eksperiment, tvert i mot, mener de at det er god, autentisk kunst. Den reiser spørsmål, utfordrer oppfatninger, gjør folk engasjert, skaper følelsesmessige forbindelser - den er ekte. Crowdsourced hendelse - med uventet stort potensiale SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

30 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

31 STAVANGER MUSEUM parken på byggets østside, gjerne gjennom en kopling ned mot Teaterveien. Ulempen er at forbindelsene videre mot sentrum er svake. Kanskje ligger det et større potensiale i å dyrke destinasjonen; utvikle atriet mellom det gamle bygget og nybygget som et forrom, kanskje halvklimatisert - og å bruke nybygget til en mer utadvendt funksjon enn i dag. Det ligger ihvertfall store muligheter i sykehusparken. Utfordringen er å få til gode koplinger mellom museet og parken. I parken kan paviljongbyggene få nytt museumsrelatert innhold som kan aktivisere rommet, og kanskje kan museet også innta deler av større bygg i parken. Arkeologisk museum planlegger en stor utvidelse av sitt bygg i retning parken. Det er duket for et interessant møte - kanskje en hel liten klynge. Arkeologisk Museums nye tilbygg, fasade mot parken. Arkitekt er Tu- SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

32 Allegori som allegori - prosjekt som viser en interessant ny bruk av Kunstmuseet KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

33 KUNSTMUSEET Stavanger kan ikke skyte på seg en sterk satsing på billedkunst. Det har vært et systematisk nedprioritert område.det ble påtagelig under kulturbyåret 2008 og har ikke bedret seg siden. Kommunen har hittil gjort lite for å legge til rette for produksjonsforholdene. Et aterlierhus på Tou lar vente på seg. Imens tvinges kunstnerne ut av Sandvigå. Visningsstedene er heller ikke til å skryte av. Ølhallene på Tou har en røff friskhet, men ivartar ikke krav til en moderne kunsthall. Da får man heller håpe på Kunstforeningens nye satsing. Den kommer på tross - etter å ha valgt bort en relativt dårlig deal tilbudt av kommunen. Av de private galleriene er det få som klarer å leve av å vise kunst med høy kvalitet. Det er vel bare 2 med konsekvent program; det kunstnerdrevne Prosjektrom Normans, som har en litt adhoc frekvens og Galleri Opdahl som har avan- av kunstnere. Kunstmuseet klarer heller ikke å løfte seg opp til et gjennomgående interessant kvalitetsnivå. Aftenbladets kunstkritiker Trond Borgen mener museet forsømmer sin rolle. Og har nok et poeng. grad om et fravær av satsing på å bygge opp institusjonens kompetanse og tilføre ressurser som kan gi den et adekvat utfoldelsesrom. Men det er noen interessante tilløp. Museet planlegger å bygge et estetisk laboratorium. Kanskje kan dette bidra til å løfte totaliteten i de litt håpløse romlige visningsforholdene. Videre er Museet i ferd med å bygge opp en uten- ikke grensesprengende, verk: - Aase Texmon Rygh, Møbius stående, Bård Breivik, Skara brae, Magnus Vigrestad, Barbarkvinnen, Jan Groth, Stele for Stavanger, 2009, bronse Med i samlingen er også en av skulpturene Antony Gormleys verk Broken Column, 1999 som står inne i museet. Nå arbeides det med et nytt og interessant verk ute i Mosvannet - som hvis det realiseres - har potensiale for en viss dynamikk. Allegori som allegori er et kunstnerinitiert prosjekt som besøkte Kunstmuseet tidligere i år. I løpet av en helg ble museet åpnet og besøkt av helt andre grupper en de som er tradisjonelt publikum. Den største oppturen er imidlertid verket Tristan s Ascension av Bill Viola. Et verk med meget høyt nivå og med sublime opplevelseskvaliteter. I sin karakter er det symptomatisk nok et konsekvent brudd med museets ellers trauste romlige og lydmessige sfærer. Og anskaffelsen bekrefter museet - det er (midlertidig) deponert av lokale, velhavende, private samlere. Stavanger er ikke stedet for billedkunst - foreløpig cension av Bill Viola SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

34 KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

35 ROGALAND TEATER Rogaland Teater har satt i gang et eget prosjekt for å undersøke mulighetene for et nytt teaterbygg. Prosjektet heter Sceneskifte. Rogaland Teater De ser for seg tre alternative utviklingsmodeller; et nybygg med alle funksjoner på en ny tomt, bli værende hvor de er og forsøke å gjøre det beste ut av det - eller en delt løsning der noe av aktivi- fortsetter i eksisterende bygg. Et nytt teaterbygg er en viktig byutviklingsbrikke for Stavanger. Spørsmålet er hvor mye kan teateret klarer å trekke alene; hvor stor tomt det kan forsvare og hvor langt ut av sentrum det kan ligge. En strategi kan være å styrke størrelsen gjennom å mikse med andre funksjoner. Sceneskifte har selv foreslått en samlokalisering med biblioteket. En annen strategi kan være å sikte mot nye former for teater, der man ikke satser på det store institusjonsbygget; ett nytt kostbart byikon - men heller mindre og mer spesialisert virksomheter, kombinert med teater på nye arenaer. teateret pusset opp; i bedehus, naturen, take away teater og mer. Det var tildels store opplevelser. Det er kanskje ren romantikk å tenke det som strategi for framtiden, men det kan tenkes hendelser som likevel tvinger det fram. Teateret ruster seg for fremtiden gjennom prosjektet Sceneskifte. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

36 Skuespilhuset, København - arkitekt Lundgaard & Tranberg KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

37 ROGALAND TEATER Det er grenser for hvor mange ganger man kan land om behovet for å bygge et nytt teater. Akkurat det samme sa de i København da de bestemte seg for å vrake Sverre Fehns vinnerprosjekt for tilbygg til teateret ved Kongens Nytorv sjøen, et steinkast unna. Nye rammer kan tvinge teateret til å søke nye rolle. En strategi kan være å åpne institusjonen; bygge et lavterskeltilbud rundt en kafe kombinert med et verksted - en arena for barn og unge, integrering og de eldre; DIY! tikerne som hevder at institusjonsteatrene er dyre, fastlåste og lukkede med høye priser og kommersielt tilbud: - En svært stor del av makten ligger i avdelinge ne for økonomi, teknikk og marked. Nærmere 75% av de ansatte ved de største teaterhusene er ikke kunstnere. - Teatrene har problemer med å nå et yngre publi kum og det tradisjonelle publikum er i endring - noe som tvinger teatrene over i superkomersielle produksjoner. kun en etnisk kulturell europeisk del av befolk ningen. For Oslo Nye har dette slått inn for fullt. Nå skal det bli mer og bedre teater for mindre penger gjennom å gjøre det om til et prosjektteater. Eller som Carl I Hagen uttrykte det; første skritt på veien til nedleggelse. Og noen mener at ideene kommer fra tankesmien Civita - som jo også leverer ideologisk gods til sentrale politikere i vår by. Oslo Nye skal bli prosjektteater, her med ny leder danske Kim Bjarke. SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

38 10 000m2 Delt løsning KULTURARENAENE - SENTRUMSPLANEN

39 ROGALAND TEATER Et nytt teater er tenkt lokalisert etterhvert svært mange steder. Grunnen er at det ikke er noen enkel oppgave. Sceneskifte har utviklet et foreløpig Noen av alternativene er gode, andre håpløse, noen realistiske, andre utopi. Bekhuskaien; utpekt av Sevland i en nyttårstale - se mer på neste side. Jorenholmen; med utfylling mot Geoparken. Kan danne rom med Oljemuseet og gi en kritisk viktig innsprøytning til denne delen av sentrum. Og Klubbgata kan bli en interessant akse mellom Domkirke i parken og teater ved sjøen. Holmen; er problematisk for den største varianten og skal holde hardt for den mindre. Det er behov for utfylling i sjø - og byen er ikke klar for å endre havnelinjen. Ute i havnebassenget ble lansert som alternativ for konserthuset og dukker opp igjen her, fremdeles basert på steinmasser fra Ryfast. Fremdeles like håpløs dårlig på logistikk, både besøkende og for produksjon. Nytorget; alles favoritt. Nær sentrum, portal mot øst, multinasjonal og i et område som trenger et Petrikirken som en annen kulturarena. Men må duellere med Tinghuset som også ønsker seg dit. Paradis; det er aksene igjen - men ja, det skal bli en ny bydel og teateret kan være en viktig brikke. Men koplingen til sentrum er svak - og området har heller ikke spektakulære romlige kvaliteter. Så da er det oppe på jernbanelokket eller på egen tomt som gjenstår. Jernbanelokket; kan både være delt og full versjon. Tomt med spektakulære kvaliteter og muligheter. Men er nok meget tung å dra. Dagens tomt; ikke egnet for full versjon, men kanskje et nytt kompaktteater. Utfordring og ulempe er at man må rive for å bygge, noe som kan lamme aktiviteten og berøre kulturminner. Kuppelhallen er foreslått. Den var ikke god som konserthus, likevel holdt vi ut i mange år. Den er enda mindre egnet til teater og vi håper på å få slippe. Årrestadstykket; tenk å komme seilende fra Skjævelandstykket inn på et nytt stykke - perfekt lokalisering for et teater, i navnet. Men dessverre opptatt. Kanskje heller ikke det smarteste i byutviklingssammenheng? Når Ryfast nå er vedtatt bør vi bruke den mer proaktivt enn som fyllmasse SENTRUMSPLANEN- KULTURARENAENE

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rosenkilden. Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé. Alt om Nasjonal Transportplan

Rosenkilden. Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé. Alt om Nasjonal Transportplan Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 3 2012 årgang 19 Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé Alt om Nasjonal Transportplan Side 4,5,6,7,8,9,10 og 11 - Stavanger

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik. Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet

Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik. Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 8-2008 ÅRGANG 15 Næringssjef Nina Othilie Høiland Ordfører Norunn Østråt Koksvik Sandnes skal bygge regionen videre: Kvinnene med trumfkortet. Side 6, 7, 8, 9 og

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser

Kulturarenaplan 2012-2025. Høringsuttalelser Kulturarenaplan 2012-2025 Høringsuttalelser Kultur og byutvikling Kultursjefen Høringsuttalelse Kulturarenaplan 2012 2025 Takk for orientering om kulturarenaplanen med tilsendt høringsutkast og invitasjon

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kunst. Temahefte Bjørvika / 2009. Bjørvika Infrastruktur A /S

Kunst. Temahefte Bjørvika / 2009. Bjørvika Infrastruktur A /S Kunst Temahefte Bjørvika / 2009 Bjørvika Infrastruktur A /S Temahefte Kunst Publisert og distribuert av Bjørvika Utvikling AS Redaksjon Per Gunnar Eeg-Tverbakk Marius Grønning Tone Hansen Anne Beate Hovind

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer