Seniortreff i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniortreff i Trondheim"

Transkript

1 STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET Seniortreff i Trondheim se side 22 Bli med i likemannsarbeidet! se side 5

2 STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Innhold Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen 10 se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET Seniortreff i Trondheim se side 22 UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Heidi Østhus Erikssen Forsidebildet: Stian Hoff Berg og Betty Van Roy på CP-konferansen Foto: Adrian Bjørdal Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3300 ISSN: ISSN: (digitalutgaven) STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 20. mai. CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form. ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: ANNONSEPRISER Helside: 8500 Halvside: 5500 Tospalter: 6500/3500 Enspalter: 3500/2000 Bakside: Bli med i likemannsarbeidet! se side 5 Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. 5 Fra generalsekretæren: En aktiv vår... 4 Økt satsing på likemannsarbeid i Storsamling: Inviterer til en spennende kurshelg... 8 Portrettet: Foto for livet CP-konferansen Motiverende seniortreff i Trondheim Utprøving av Mollii elektrodress i Tromsø Beitostølen Helsesportsenter utvider tilbudet for unge med CP CPU De mørke årene Bruk av nettbrett og apper fra en Apple-entusiast Nytt medlem i arbeidsgruppa FRA FYLKESAVDELINGENE Førjulstreff i Hedmark/Oppland Julearrangementer i Østfold Hordaland Sogn og Fjordane 60 år Juletrefest i Trøndelag Familietur i Rogaland Nyttårsfest på Frambu Et pust i bakken i en hektisk førjulstid Temamøte i Oslo Akershus HVA SKJER LESERINNLEGG Kjære, kjære drosjesjåfør FAG Oppfølgingsprogram for kognisjon et verktøy for å kunne gi riktigere og bedre hjelp KONTAKTINFORMASJON Sentralstyret Likemenn Fylkesavdelinger Sekretariatet CP-BLADET

3 REDAKTØREN HAR ORDET Roserunde I midten av februar var jeg med på et seniortreff i Trondheim, hvor temaet for møtet var motivasjon og positivitet. Foredragsholderen la vekt på hvordan det å være positiv og gi ros til dem rundt deg kan gi store ringvirkninger, både for deg selv og andre. Derfor tenkte jeg at det er på sin plass å rose noen av bidragsyterne til dette nummeret av CP-bladet. Først vil jeg skryte litt ekstra av CPU. CP-foreningens ungdomsnettverk gjør en kjempejobb og leverer stoff til hver eneste utgave. Stine, Marte, Joakim og Mathias er flotte representanter for CP-foreningen. De er dyktige, modige og ikke minst oppdaterte på hvilke utfordringer unge med CP møter. Vi vet at artiklene deres er til stor glede og nytte for mange av våre ungdommer, og bidraget i denne utgaven er intet unntak. Her skriver de blant annet om annerledeshet, om apper og presenterer det siste tilskuddet i gjengen, Mathias Halvorsen fra Tromsø. Så er det fylkesavdelingenes tur. Den jobben dere gjør, er rett og slett formidabel. Det arrangeres en rekke flotte aktiviteter, møter og kurs rundt om i landet. Vi får dessverre bare vist frem en brøkdel i CP-bladet, men som kalenderen på nettsidene våre viser, skjer det utrolig mye spennende i fylkesavdelingene. En stor takk og masse ros til alle dere som bidrar lokalt. Som CP-konferansen i januar viste, har CP-foreningen også knyttet til seg mange flinke og engasjerte fagpersoner. Dedikerte folk som stiller opp på kurs, samlinger og ikke minst bidrar med fagartikler i CPbladet. I denne utgaven er det nevropsykologene Torhild Berntsen og Kristine Stadskleiv som informerer om oppfølgingsprogrammet for kognisjon. Takk til alle dere som holder oss oppdatert på det nyeste innenfor forskning, studier og behandlingstilbud. Til slutt må jeg nevne denne utgavens portrettintervjuobjekt, Adrian Bjørdal. Adrians sterke historie traff en nerve hos meg, og det er jeg sikker på at den gjør hos dere også. Jeg er imponert over holdningene og arbeidet hans han har brukt de vanskelige erfaringene fra ungdomstiden til å skape kunst. Han tar fantastiske bilder, og hvis dere legger merke til bildene fra CP-konferansen på side 16 ser dere at de er bedre enn noen gang, takket være Adrian som stilte som frilansfotograf på arrangementet og knipset mange fine øyeblikk. Jeg håper denne lille roserunden kan motivere dere til å gi noen dere setter pris på et kompliment eller to. Kanskje fortjener assistenten, mamma, pappa, lillebror, storesøster, en lærer eller en venn litt ekstra oppmerksomhet i dag? God lesning og riktig god påske! Heidi Østhus Erikssen Foto: Krister Sørbø CP-BLADET

4 En aktiv vår FRA GENERALSEKRETÆREN Da er vi i full gang med det nye året! Fylkesavdelingene gjennomfører nå årsmøtene sine. Alle medlemmer kan påvirke tilbudet lokalt ved å delta på møtene og komme med innspill til saker, og noen av dere vil bli valgt inn som nye styremedlemmer. Takk til alle dere som sier ja til å bidra lokalt. Arbeidet i fylkesav delingene er viktig og betydningsfullt for våre medlemmer. I CP-skolen har vi laget temahefter til praktisk veiledning, og dette materiellet ligger på nettsiden vår. Vi håper det vil være både til støtte og inspirasjon i arbeidet i fylkes avdelingene. Delta i likemannsarbeidet Vi annonserer nå etter flere som vil delta i likemannsarbeidet vårt. Det handler om å stille seg til rådighet for andre. Kunnskapen vi søker er erfaringene fra å leve sammen med en som har CP eller om du selv har CP. Unge med CP, foreldre til barn med CP, pårørende alle dere som har hverdagskunnskap om funksjonsnedsettelse deres erfaringer og kunnskap har nytte for andre. Lokale tilbud Vi ønsker å organisere flere tilbud lokalt. Vi vil finne flere gode møteplasser og legge til rette for tilbud som kan være til hjelp på et mellom menneskelig så vel som praktisk nivå. I likemannstilbudet kan vi spre informasjon, fortelle om gode hjelpe tilbud, hente inspirasjon til en ny hverdag, dele gleder over framgang og gi trøst når man møter motstand. Å være med i likemannsarbeidet oppleves givende og meningsfylt. Den som er likemann, får også påfyll av å møte mennesker som gir av seg selv. I høst er det kommunevalg. CP-foreningen har allerede blinket ut noen saksområder som er prioritert. Det interessepolitiske notatet finner du på hjemmesiden vår under styringsdokumenter. Følg oss på Facebook, Twitter og på nettsiden vår. Det er mye å ta tak i. I prioriteringsutvalgets innstilling, «Åpent og rettferdig», kan vi lese om viktige endringer i sykdomsbildet fra 1990 til 2010: «Den mest betydelige, negative økningen ser vi for Alzheimers sykdom, rusmisbruk og nevrologiske tilstander.» Endringer som følge av endret alders sammensetning i befolkningen er en del av årsakene til endringene. Utvalget drøfter hvordan man bør prioritere i helsetjenesten. For- slaget er at prioriteringene bør skje ut fra tre kriterier: Helsegevinst, ressurser og helsetap. Helsetap kan måles i form av sykdomsbyrde. Tapte gode leveår er summen av tapte leveår som følge av tidlig død og leveår med sykdom. Den som har fått CP, lever resten av livet med sin diagnose og opplever helsetap. Utvalget finner nevrologiske sykdommer på femteplass, etter muskel- og skjelettsykdommer, mental helse og avhengighet, kreft samt hjerte- og karsykdommer. Kunnskapsbasen Det vi jobber med i likemannsarbeidet, erfaringene gjennom livsløpet med CP, representerer en del av kunnskapsbasen for å kunne uttale seg om store helsepolitiske problemstillinger. Etter utvalgets oppfatning skal brukererfaring telle mer med. Når du mottar dette bladet, har CP-foreningen sendt inn sitt høringssvar på denne utredningen. CP-foreningen støtter i hovedsak utvalgets forslag. Høringsuttalelsen ligger også på vår nettside. CP-foreningen har sammen med andre nevro-organisasjoner tatt opp med Stortinget at Nevroplan 2015 bør videreføres og utvides, slik at vi får den prioriteringen feltet bør ha. Dette er fulgt opp med brev til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet for å få et møte om saken. Følg oss i arbeidet videre! Hjelp oss å spre informasjon og del erfaringer! n 4

5 Tekst: Kristin Benestad Foto: istock Økt satsing på likemannsarbeid i 2015 CP-foreningen satser for fullt på likemannsarbeid i Vi ønsker å tilby medlemmene våre flere likemannsaktiviteter og for å få til dette, trenger vi både å organisere likemannsarbeidet bedre og få flere likemenn. FLERE LIKEMANNSAKTIVITETER CP-foreningen ønsker å tilby et godt og variert medlemstilbud og tilpasse våre aktiviteter til ulike målgrupper i langt større grad enn vi gjør i dag. Vi ser på likemannsarbeid som en veldig god måte å nå ut til flere medlemmer og få flere til å engasjere seg og kanskje klarer vi også å få med helt nye? «Foreldretreff» og «seniortreff» I 2015 vil vi fortsette arbeidet med starte opp flere samtalegrupper i foreningen. Mange fylkesavdelinger er godt i gang og i løpet av de siste årene er det blitt etablert flere «foreldretreff» og «seniortreff». Først nevnte er et gruppetilbud for foreldre til barn som har CP, mens sistnevnte sikter seg inn på godt voksne med CP. Disse gruppene møtes jevnlig for erfarings- CP-BLADET

6 Fakta om likemannsarbeid utveksling om små og store temaer. I februar 2015 har vi laget et inspirasjonshefte for foreldretreffene og dette heftet mener vi vil være særlig nyttig i forhold til å starte opp flere grupper. Selv om vi satser mye på foreldregruppen og gruppen «godt voksne» med CP, vil vi også gjerne bidra til å etablere flere ungdomsgrupper dersom det er interesse for det. Storsamlingen i september Storsamlingen den september 2015 vil i år igjen være CPforeningens største likemannstilbud. Alle medlemmer vil bli invitert til denne helgesamlingen Med likemannsarbeid menes en organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og/eller mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringene (likemann) ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Likemannsarbeid gjøres på frivillig basis og har som mål å være til hjelp, støtte og veiledning partene i mellom. Det finnes ulike former for likemannsarbeid, men felles for aktivitetene er at deltagerne har mulighet for å dele erfaringer, praktisk kunnskap og følelsesmessige opplevelser. Gjennom erfaringer og samtaler om stort og smått kan den enkelte få bearbeidet sin egen situasjon og kan finne støtte til å komme videre i sin mestringsprosess. og der vil man få mulighet til å kunne velge mellom mange ulike kurs tilpasset ulike målgrupper. Mer informasjon om Storsamlingen finner dere lenger bak i bladet. Prosjekt om arbeid I 2015 har vi fått penger av Extrastiftelsen til et prosjekt som heter «På kanten av jobben». Målgruppen for dette prosjektet er voksne (30 50 år) med CP i arbeidslivet som vurderer å slutte i jobben eller redusere stillingsprosenten sin. Hovedformålet med prosjektet er å finne gode grep og virkemidler for at arbeidstakere med CP skal kunne beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig. I dette prosjektet vil likemannsarbeid være helt sentralt. Arbeidstakere med CP sine egne fortellinger og erfaringer vil være helt sentralt for prosjektet og hva som vil bli presentert av funn til slutt. FLERE TELEFONKONTAKTER CP- foreningen har en likemannsordning bestående av telefonkontakter. Denne er synlig på nettsidene og i CP-bladet, og telefonkontaktene har enten CP selv eller er pårørende til noen som har det. Denne likemannstjenesten gir medlemmer i CP-foreningen mulighet til å ta kontakt med andre i samme situasjon, men som har sagt seg villig til å kunne dele erfaringer og gi gode tips og råd om ulike temaer. Vi har nå startet arbeidet med å rekruttere flere telefonkontakter til foreningen. Opplæringskurs i april Som et ledd i rekrutteringen invite- 6 CP-BLADET

7 rer vi nye kandidater til et opplæringskurs helgen den april. Her kan man få en innføring i hva likemannsarbeid er, hva oppgavene til en telefonkontakt konkret består av og også få mulighet til å øve seg på å kommunisere med andre. Etter kurset vil vi formelt oppnevne nye likemenn, som da forhåpentligvis er klare for å være telefonkontakter og vil representere foreningen på en god måte. BEDRE ORGANISERING Likemannsarbeid er ikke noe nytt og har vært viktig for CP-foreningen i mange år. CP-foreningen vil likevel, i likhet med de fleste organisasjoner og foreninger for funksjonshemmede og kronisk syke, ha ambisjoner om å styrke likemannsarbeidet framover. Dette skyldes en økt satsing på dette feltet fra myndighetenes side, og Barne- og likestillingsdirektoratet har blant annet endret kriteriene for å kunne søke om offentlig støtte. Endringene gjør at vi trapper opp likemannsarbeidet i foreningen samt at vi må systematisere arbeidet vårt bedre for å tilfredsstille et økt krav til innrapportering og dokumentasjon av aktiviteten vår. Til tross for endrede rammevilkår er vi veldig positive til å øke satsingen på likemannsarbeid. Vi tror likemannsarbeid er av stor betydning både for foreningen og medlemmene. Foreningen vil få et økt og mer tilpasset medlemstilbud, og det enkelte medlem vil få flere felles møteplasser og muligheten til kunne dele erfaringer og opplevelser med andre som er i samme situasjon. n Bli med oss! Nysgjerrig på «foreldretreff» og «seniortreff»? Vil du å vite mer tilbudet vårt om «foreldretreff» og «seniortreff»? Vil du bestille vårt nye informasjonshefte til foreldre, som også kan være til inspirasjon til å starte nye samtalegrupper? Ny telefonkontakt? Har du lyst til å være telefonkontakt i CP-foreningen og delta på opplæringskurs? Eller kjenner noen som vil egne seg godt? Bidra i prosjektet «På kanten av jobben»? Har du nyttige erfaringer fra arbeidslivet eller andre konkrete innspill til prosjektet vårt om arbeid, «På kanten av jobben»? Eller har du bare lyst til å få mer informasjon om CP-foreningens likemannsarbeid og tilbud? Ta gjerne kontakt med oss på eller på Mer informasjon på CP-BLADET

8 Tekst og foto: Heidi Østhus Erikssen Inviterer til en spennende kurshelg Hold av datoene september. Da arrangeres årets største medlemssamling i CP-foreningen Storsamlingen på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Seniorrådgiverne Margaretha Nicolaysen og Randi Væhle er i full gang med planleggingen av årets kurshelg og lover et variert og spennende program. Som i fjor blir det program i plenum fredag og søndag. Lørdag blir den store kursdagen, hvor det foregår parallelle kurs hele dagen. Det blir både fag og moro, og vi planlegger 11 parallelle kurs på lørdagen. Det blir stor variasjon i kurstilbudene, slik at alle kan finne noe de ønsker å delta på, sier Margaretha, og legger til: Vi synes det er bra hvis det blir vanskelig å velge kurs. Det betyr at vi har et godt tilbud. CP-foreningen ønsker også å nå en ny målgruppe i år. Nytt av året er at vi på tenåringskurset retter oss mot dere med «usynlig» CP. Nå har dere mulighet til å komme sammen og treffe hverandre. Det blir også et foreldrekurs for foreldrene til disse tenåringene. Dette er en spissing vi tidligere ikke har gjort og håper det er mange som benytter muligheten, sier Randi. 8 CP-BLADET

9 STORSAMLING 2015 I fjor ble det lyst ut 12 ulike kurstilbud, men på grunn av manglende påmelding på enkelte kurs ble kun ni gjennomført på Storsamlingen. Oppfordringen i år er derfor klar: Finner du et kurs du synes er interessant, meld deg på i god tid! Duoen jobber nå på spreng for å få tak i de beste interne og eksterne kurslederne til Storsamlingen. Bare det beste er godt nok, og vi er så heldige at flere av våre egne likemenn og fagfolk tar utfordringen år etter år og stiller med nye kurs, sier Margaretha. Erfaringsutveksling Storsamlingen er en likemannssamling hvor erfaringsutveksling står i sentrum. Folk fra alle deler av landet og i alle aldre samles på Storsamlingen. Det å treffe andre i noenlunde lik situasjon som deg selv, er av stor verdi. Noen ønsker mer fag, mens andre ønsker mer tid til å prate med likesinnede vi skal legge godt til rette for begge deler. Mer informasjon om program, kurs og påmelding legges ut på våre nettsider og vår facebook-side «Cerebral Pareseforeningen i Norge» i løpet av de neste månedene. Vi gleder oss til å se både kjente og nye fjes i september, sier Randi og Margaretha. n Fakta om Storsamling 2015 HVEM Alle medlemmer i CP-foreningen NÅR Fredag 11. til søndag 13. september STED Thon Hotel Arena, Lillestrøm PÅMELDING Frist 20. mai via Dersom du ikke har tilgang til nett, kan du ringe CP-foreningen på , så kan vi hjelpe deg med påmeldingen. OBS! Vi tar forbehold om at ikke alle kursene vil bli arrangert, dette avhenger av hvor mange som melder seg på. Vi oppfordrer deg til å melde din interesse så tidlig som mulig. PRIS 1500 kroner per person. Det inkluderer full kost og losji fra fredag ettermiddag til søndag lunsj, forelesninger, kurs og aktiviteter. Dersom du har behov for assistent dekker CP-foreningen reise og opphold for denne. Du må selv skaffe assistent. Reiseutgifter over 500 kroner per deltaker dekkes av CP-foreningen etter reiseregning med originale kvitteringer og billetter. Pris for deltakelse kun på kurs lørdag er 500 kroner per deltaker. Dette inkluderer lunsj og kurspakke. Ingen refusjon av reiseutgifter. CP-BLADET SPØRSMÅL? Kontakt oss på eller telefon

10 Tekst og foto: Heidi Østhus Erikssen Foto for livet Alene. Ensom. Utenfor. Dette er ord Adrian Bjørdal (23) bruker for å beskrive sin barndom og ungdoms tid. Men da han startet på en fotolinje for fem år siden, endret alt seg. 10 CP-BLADET

11 PORTRETTET VIL HJELPE: Adrian Bjørdal vil gjøre en forskjell med bildene sine og hjelpe andre som har det vanskelig. Fotograferingen har reddet livet mitt. Uten bildene hadde jeg ikke vært her i dag, det er jeg ganske sikker på, forteller 23-åringen fra Kolbotn. Ni år gammel flyttet Adrian og familien hans til Kolbotn. Der begynte han i fjerde klasse, og det tok ikke lang tid før mobbingen startet. Skolehverdagen var i flere år preget av erting, utestenging og baksnakking. Jeg hadde ingen venner og gruet meg ofte til å gå på skolen. Friminuttene var verst. Da ble det tydelig at jeg ikke hadde noen, og jeg følte meg veldig alene. Han fremstår reflektert, og det er med stor åpenhet og ærlighet han forteller om de tunge årene. Jeg var annerledes og ble et lett mål. Ingen hadde informert dem om hva CP var. De så bare at jeg ikke var som dem. USYNLIG: Dette bildet er fra fotoutstillingen på Kolben. Bildet illustrerer følelsen av å være usynlig når alle bare går rett forbi deg og ingen stopper opp, ifølge fotografen. Foto: Adrian Bjørdal Fikk angst En ungdomstid uten venner var tøft og førte til mange vonde følelser. Mot slutten av ungdomsskolen slet Adrian mye med angst. Angsten fulgte ham i flere år og gjorde at han ikke klarte å fullføre videregående. Hva var vitsen med å være her når ingen ville ha noe med meg å gjøre? Jeg ga opp, og alt var helt mørkt en lang periode. Heldigvis hadde han familien ENSOM: Det er plass til to i sofaen, men ingen vil sitte ved siden av deg, sier fotografen om bildet som også var en del av utstillingen. Foto: Adrian Bjørdal CP-BLADET

12 rundt seg, og deres støtte var gull verdt, ifølge 23-åringen. 19 år gammel bestemte han seg for å ta en ny utfordring og startet på fotolinjen på Lundheim Folkehøyskole i Moi. Det ble vendepunktet han hadde ventet på i mange år. Det var første gang jeg ble behandlet og godtatt som det mennesket jeg er, forteller han. For med kameraet i hånden falt mange brikker på plass. Endelig var jeg god til noe, og det ga selvtillit. Jeg klarte å uttrykke følelser gjennom bilder, og kunne si noe uten å bruke ord, sier Adrian, og trekker pusten: Bildene ga meg lyst til å leve igjen. Bildene ga meg lyst til å leve igjen! Bedre selvfølelse I løpet av året i Moi ble Adrians selvfølelse betydelig styrket, noe han blant annet takker fotolæreren sin for. Han hadde trua på meg, og det føltes både viktig og godt. Alle kan lære å ta et fint bilde av en solnedgang, men ikke alle kan ta et bilde som viser følelser. Det klarer jeg, og det er jeg stolt av. Han lærte meg verdien av et bilde og at det ikke finnes noen fasit. Fotografering er en kunstform. Teknikken betyr ingenting blikket betyr alt. Men det var ikke bare lærerne Adrian fikk bedre kontakt med på folkehøyskolen, han ble også godt kjent med sine medelever. På folkehøyskole bor vi veldig tett oppå hverandre, og det var et veldig intenst år. Fordi mange av oss hadde så like interesser, var det lettere å få venner. Det hjalp også at skolen har et stort fokus på inkludering. Etter at fotointeressen ble vekket på folkehøyskolen, gikk ferden videre til Norges Kreative Høyskole i hovedstaden. Også her ble det fotolinje. Men ett år inn i det toårige studiet meldte angsten seg igjen, han ble deprimert og måtte ta en ny pause. Fotoutstilling Samtidig dukket det opp en mulighet han ikke kunne la gå fra seg muligheten til å stille ut bildene sine. På Galleri S9 på Grünerløkka i Oslo stilte han i mars 2013 ut bildene sine i en uke. Det var ikke et konkret tema for utstillingen, men den bestod av bilder han PROSJEKT ROMANIA: Adrian har i flere år jobbet med en bildeserie hvor han følger en rumensk jente i Bucuresti. Foto: Adrian Bjørdal 12 CP-BLADET

13 allerede hadde tatt som passet sammen. Det var det første ordentlige beviset på at jeg faktisk kunne ta gode bilder. Det var en kul greie, men ikke noe mer enn det, sier Adrian. Det var likevel en god erfaring, og ideen den unge fotografen lenge hadde hatt om å lage en fotoserie basert på egne erfaringer, fikk litt ekstra grobunn i tiden etter den første utstillingen. Ett år senere fikk han satt ideen ut i livet da han ble tilbudt en ny utstilling, denne gangen i Kolben kulturhus. Jeg ville vise verden hvordan jeg hadde hatt det. På bildene er det en modell som uttrykker hva jeg følte i tiden jeg ble mobbet. Modellen, Adam, var en venn av en venn, og de samarbeidet godt. Adam ble satt i settinger som gjorde at han måtte kjenne på de samme følelsene Adrian hadde i tiden han ble mobbet. Jeg brukte Adams følelser til å gjenskape mine. Han er veldig flink og har en vanskelig bakgrunn selv. Bildene som er tatt i sorthvitt, er sterke, og det er vanskelig å ikke bli beveget av historien de forteller. De viser følelser som angst, ensomhet, fortvilelse og håp. Med utstillingen ønsket Adrian å vise mobberne hva de har gjort. Og vise mobbeofrene at det finnes håp. Men det var til tider veldig tungt å jobbe med utstillingen. Jeg måtte jo kjenne på mange av de vonde følelsene igjen. Det krevde mye av meg, og jeg ble veldig sliten. Men tilbakemeldin- DYKTIG: Adrian Bjørdal har allerede hatt to fotoutstillinger og håper det snart blir flere. Begge utstillingene fikk god mottakelse, og den siste fikk også medieoppmerksomhet. gene var helt overveldende. Til og med fremmede har kommet bort til meg på gaten og sagt : «Stå på, du er flink.» At både NRK og to lokalaviser lagde saker om 23-åringen gjorde ikke at oppmerksomheten ble noe mindre. Det var litt spesielt å få så mye mediedekning. Jeg var stolt, men synes samtidig at det var litt ekkelt Med utstillingen ønsket Adrian å vise mobberne hva de har gjort. Og vise mobbeofrene at det finnes håp. at så mange skulle få vite om meg og min historie. En kveld kort tid etter utstillingen fikk han også en spesiell henvendelse på sosiale medier. En tidligere medelev sendte en melding og ba om unnskyldning for at hun ikke grep inn da Adrian ble mobbet. Hun hadde i stedet valgt å stå på sidelinjen. CP-BLADET

14 VANT: Adrian Bjørdal vant over mobberne. I dag bruker han erfaringene fra den vanskelige ungdomstiden i jobben som fotograf. Jeg synes det var en modig ting å gjøre. Det krever mot å be om unnskyldning, og jeg takket henne. Vil hjelpe andre Likevel er det en annen tilbakemelding som har gjort et langt større inntrykk. En ung jente i rullestol tok kontakt og sa at hun kjente seg igjen i bildene. Og takket Adrian for at han torde å vise hva han hadde opplevd. Det jeg vil, er å hjelpe andre som har det vanskelig. Jeg vil ta bilder som gjør en forskjell! Nå holder han på med et stort prosjekt hvor han følger en rumensk jente over flere år. Han HÅP: Dette bildet viser at du ikke må gi opp, for det finnes håp, sier Adrian. Foto: Adrian Bjørdal håper at denne fotoserien vil bli hans store gjennombrudd. Hun vil så mye med livet sitt, men hun føler seg så fanget. På grunn av fattigdommen er det vanskelig å komme seg opp og frem, forteller Adrian. Han har allerede besøkt jenta i Bucuresti flere ganger og flere turer er planlagt. Ved siden av sine egne prosjekter jobber han for tiden som frilansfotograf for Kolben kulturhus og Østlandets Blad. I tillegg er planen å fullføre det siste året på Norges Kreative Høyskole. Og snart når han en magisk grense. Knappe fem år etter at han knipset sitt første bilde på fotolinjen i Moi, har han nemlig tatt nesten bilder. Det sies at det først er når du har passert det antallet at du blir skikkelig god, sier Adrian lurt. n 14 CP-BLADET

15 Mer bevegelse, økt deltakelse og selvstendighet Mollii - en elektrodress som bruker kroppens egne ressurser til å redusere spastisitet. Det er et unikt hjelpemiddel til personer med bevegelseshemming, økt eller minsket muskelspenning. Mollii - gir elektrisk stimulering gjennom et spesialdesignet klesplagg som bistår kroppen med avslapning, økt bevegelse, funksjon og aktivitet. Akka Smart kjøreplate øker graden av uavhengig forflytning. Et elektrisk drevet forflytningshjelpemiddel som styres av trykk på en bryter, og som hele tiden følger en tape som legges på gulvet. CP-BLADET tlf.nr:

16 Tekst av Heidi Østhus Erikssen Foto: Adrian Bjørdal CP-konferansen 2015 Torsdag 29. og fredag 30. januar gikk CP-foreningens største årlige arrangement, CP-konferansen, av stabelen i Oslo Kongressenter. Tematikken for konfe ransen var «Jeg skal også bli stor», og nesten 400 fagfolk og medlemmer deltok. Programmet på de to dagene tok for seg ulike mål grupper. Torsdag var det fullt fokus på barn fra 0 12 år. Fredag dreide seg i hovedsak om tenåringer med CP og overgangen fra ungdom til voksenlivet. Over de to dagene ble det holdt tilsammen 27 innlegg av 31 fagpersoner og PRIMUS MOTOR: Seniorrådgiver i CP-foreningen, Randi Væhle, hadde nok en gang hovedansvaret for CPkonferansen og sørget for at alt gikk knirkefritt også i år. 16 CP-BLADET

17 HJELPEMIDDELUTSTILLING: De 15 utstillerne fikk mye besøk i pausene. 3 medlemmer så det var mye faglig påfyll å hente for deltakerne. Leder i sentralstyret, Nina Neby Hansen, åpnet konferansen og ønsket forsamlingen velkommen før hun ga ordet videre til det nyeste tilskuddet i CPU (CPforeningens ungdomsgruppe), Mathias Halvorsen. Med inn legget «-peuter, -goger, -nomer og meg» oppsummerte tenåringen sin 16 år lange erfaring med helsevesenet og behandlingsregimet på 20 minutter. Jeg har vært gjennom tøffe behandlinger og trening, og det har vært en del prøving og feiling, fortalte Tromsøværingen fra scenen. Han snakket åpent og ærlig om sine erfaringer med fysioterapi, PTØ-trening, baklofenpumpe, ortoser, kirurgi og diverse hjelpemidler. Jeg har prøvd veldig mye forskjellig, og er det noe jeg har lært, så er det at det er lurt å være tidlig ute med planlegging. Vær i forkant med justeringer og tilpasninger tenk vinterutstyr om sommeren! 16-åringen understreket også viktigheten av å ha et tverrfaglig team rundt seg som samarbeider godt. Da kan man unngå unødvendige forsinkelser og frustrasjoner. BOTOX-EKSPERT: Overlege Sturla Owren Solheim ved Oslo universitetssykehus snakket om botox-behandling og svarte blant annet på hvem det passer for, om det gjør vondt og hvor lenge det varer. Botoxbehandling Etter Halvorsen holdt overlege Sturla Owren Solheim og overlege Kjersti Ramstad, begge ved Oslo FØRSTE INNLEGG: Mathias Halvorsen fra Tromsø startet CP-konferansen 2015 med sitt innlegg «-peuter, -goger, -nomer og meg». CP-BLADET

18 KLAPPESEANSE: Under et av innl eggene ble publikum oppfordret til å klappe og tromme i takt med en videosnutt. Hele salen deltok. Folk i farta på CP-konferansen Marianne Hoven, fysioterapeut for barn i Kongsberg Jeg deltar på CP-konferansen hvert eneste år og reiser alltid herfra med mye ny informasjon som jeg har nytte av i jobben min. I år var det et veldig intensivt program med mange innfallsvinkler, og det var mange ting som fenget. Spesielt var dette med spiseproblematikk interessant og noe jeg har hørt lite om tidligere. Ingunn H. Larsen, ergoterapeut, fagfelt barn og unge i Trondheim Dette er første gang jeg er på CP-konferansen, og jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det har vært et godt faglig innhold, flotte forelesere og en god miks av fagfolk og brukerrepresentanter. Det har vært fokus på dem som mottar tjenestene våre, og det er verdifullt å vite hva de synes om oss. Jeg vil spesielt trekke frem innlegget til Mathias Halvorsen, han imponerte meg veldig. 18 CP-BLADET

19 universitetssykehus, et innlegg om botoxbehandling og selektiv dorzal rhizotomi (SDR). Dette var et foredrag mange foreldre hadde store forventninger til. Den kirurgiske behandlingen SDR ble av Ramstad beskrevet som en het potet både nasjonalt og inter nasjonalt, men hun understreket at det er en stor utfordring å velge ut de riktige pasientene til dette inngrepet. Det er cirka seks norske barn som har gjennomført denne behandlingen i utlandet de fem seks siste årene, fortalte Ramstad. Etter innlegget ble det åpnet for spørsmål fra salen, og det kom mange spørsmål om lokale behandlingstilbud, langtidsvirkning av botoxbehandling, hvilke pasienter som får størst effekt av botoxbehandlingen og hvem SDR-operasjon er aktuelt for. I pausene var det mulighet til å hente noen forfriskninger og ta en titt på den store hjelpemiddelutstillingen i lobbyen. Hele 15 utstillere støttet konferansen og viste frem kjente og nye produkter Mirja Weston, har en datter med CP Som foreldre må vi kunne mye om CP, helsevesen, barnehage, skole, rettigheter og hvordan alle ekspertene er organisert. Derfor er det veldig nyttig for meg å delta på CP-konferansen, og jeg kommer alltid hjem med ny kunnskap og informasjon. Årets program var midt i blinken for meg, og jeg håper CPkonferansen fortsetter å ha så bredt program fremover også. Jeg savner litt mer om skole og barnehage og skulle ønske at noen av ekspertene fikk litt mer tid til sine innlegg. Aleksander Wehus, BPA i Vennesla Jeg deltar for første gang og hadde høye forventninger men CP-konferansen har absolutt innfridd! Jeg kan en del om CP fra før, men jeg føler likevel at jeg har lært mye nytt. Det er nyttig å få mer informasjon om hvilke behandlinger som finnes og hvorfor kroppen fungerer/ikke fungerer. Det har vært et veldig stramt program og kanskje litt vanskelig å være fullt konsentrert hele tiden men alt i alt er jeg veldig fornøyd. Emilie Lassabliere, medlem I fjor var jeg en av dem som snakket på scenen selv, og jeg synes det var deilig å slippe den skrekken i år. Det har vært fint å være en vanlig deltaker og bare høre på det som blir sagt. Innleggene har vært interessante både for meg om assistenten, og særlig innlegget om slitenhet var bra. CP-BLADET

20 og de fikk mye besøk i løpet av den to dager lange konferansen. Nytt av året var det at flere behandlingstilbud hadde egne postere med presentasjoner av sine tilbud like ved hjelpemiddelutstillingen. POSTERE: Flere behandlingstilbud hadde egne postere med presentasjoner av sine tilbud like ved hjelpemiddelutstillingen. Masse ny informasjon Videre torsdag var det blant annet innlegg om tilpasset undervisning, cerebrale synsvansker og kirurgisk behandling av spiseproblemer og refluks. Etter 14 innlegg satt foreldre og fagfolk i salen igjen med masse ny informasjon om ulike utfordringer og behandlingstilbud som møter barn med CP. Også dag to av konferansen ble startet av en tenåring. 19 år gamle Stian Hoff Berg i Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus (AHUS) holdt første innlegg fredag sammen med avdelingssjef og barne- og ungdomspsykiater Betty Van Roy. Ungdomsrådet består av ni ungdommer i alderen år med ulike diagnoser, erfaringer og bakgrunn. De utgjør et ekspert panel som vil gjøre AHUS til et ungdomsvennlig sykehus ved å gi råd for forbedring av tjenester til ungdom, dele sin erfaringskunnskap med brukere til nytte for annen ungdom og fremme brukerperspektivet for ungdom med langvarige helseutfordringer overfor helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter. UNGDOMSRÅDET: Stian Hoff Berg er nestleder ved Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus (AHUS). Han holdt en presentasjon sammen med avdelingssjef og barne- og ungdomspsykiater Betty Van Roy. Ungdomsrådet Stian Hoff Berg er nestleder i ungdomsrådet og forklarte hvilke konkrete ting de har jobbet med siden oppstarten i CP-BLADET

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE.

VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE. VI SER OGSÅ DEG MED USYNLIG CEREBRAL PARESE www.cp.no HVORFOR FØLES LETT GRAD AV CP PLUTSELIG SÅ TUNGT? HVEM ER VI? Flertallet av alle med CP kan gå ved egen hjelp, eller med litt støtte. Tilhører du denne

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede 15.06-17.06.12 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Parfyme og duft v/ Solfrid Hogstad, Esthetique parfymeri Kroppsspråk

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog Undringssamtalen Å finne ut hva barn tenker om en diagnose David Bahr Spesialpedagog Lange tradisjoner med diagnose-formidling til barn og ungdom på Frambu Samtalegrupper der barn/ungdom lager spørsmål

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FRA MALER`N DESEMBER 2016

MÅNEDSRAPPORT FRA MALER`N DESEMBER 2016 MÅNEDSRAPPORT FRA MALER`N DESEMBER 2016 «Alle barn i Egge barnehage skal få oppleve seg selv som verdifull, Og lykkes i sin omgang med andre.» FOKUS: Skape ei rolig og trivelig førjulstid der barna opplever

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer