Manual ProfVet Phone

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual ProfVet Phone"

Transkript

1 Manual ProfVet Phone Versjon 3.1 (for ProfVet Practice 3.40) Introduksjon ProfVet Phone versjon 3.1 er nyeste mobilversjon som kan brukes til ProfVet Practice. Programmet er personlig og kan bare brukes sammen med ProfVet Practice (Profvet Phone kan ikke brukes alene). Phone 3.1 er ProfVets 3. generasjons mobilprogram for Windows Mobile-baserte enheter. Programmet tilbyr å føre dagens avtaler, kontakte kunder, føre besøk med journaler (med detaljert medisinbruk) og ku-semin (inseminasjoner, ekstrakjøring og drektighetskontroll) samt priser mens du er på jobb ute i fjøset eller i bilen. Når som helst kan du synkronisere (klargjøre og tømme) data fra og til hovedprogrammet ProfVet Practice. Du må aktivere menyvalget «Synkronisering» både i Practice og i Phone for å sende/hente data (da prosessen er 2 delt). Forutsetninger ProfVet Phone virker bare på mobiler som har operativsystemene: Windows Phone 8 eller høyere. Hvilken versjon du har på din mobil ser du som regel ved å gå til Start- >Innstillinger->System->Om på mobilen. For å bruke ProfVet Phone må du bruke ProfVet Practice som hovedprogram. Hver telefon blir registrert med sikkerhetssertifikat og programmet er personlig (kan bare brukes av den veterinæren og mot den databasen som settes ved installasjon). Programet installeres og klargjøres i samarbeid med ProfVet. Hvis du bytter telefon eller praksissamarbeid må du kontakte ProfVet AS. Du kommer ikke i gang med programmet uten tillatelse og hjelp fra ProfVet AS. Forbehold Størrelsen på ledetekster være litt liten og ikke mulig å forstørre. Liggende visning er bare mulig i noen skjermbilder. De modellene vi har testet så langt er disse: 1

2 - HTC 8x (skjermoppløsning: 720x1280), - Nokia Lumia 920 (Skjermoppløsning: 768x1280), 4,8 skjerm - Samsung Ativ S (GT-18750)(Skjermoppløsning: 720x1280) 5,0 skjerm Phone kan ikke kjøres på nettbrett Innrapportering av data til Dyrehelseportalen må gjøres fra Practice, dvs. du må tømme telefonen til Practice før du kan sende fra deg data. Semin foreligger i en enkel løsning og grisesemin kan ikke føres Bilder er ikke mulig å lagre som vedlegg til journalen i Phone, men kan kopieres over manuelt til PC og etterpå kobles til journalen i Practice som media-vedlegg. Programmet foreligger på engelsk (dette fordi vi håper å få videreutviklet programmet for nettbrett og andre telefontyper ved hjelp av ikke-norske programmere). Innstillinger i ProfVet Practice Gå til System Brukere og hent fram deg selv. Pass på at du er oppført med type bruker lik veterinær slik at disse feltene kommer fram i nederste høyre hjørne av skjemaet. Alle felt unntatt «merknad» bør være utfylt hvis du driver produksjonsdyrpraksis. I det nederste feltet må det stå «Phone» Vet. nr. (dep): Ditt offisielle veterinærnummer. Dette nummeret rapporteres til Dyrehelseportalen, Mattilsynet, TINE og Geno på alle journal- og semindata som er ført med deg som ansvarlig bruker. Brukernavn SDB: Ditt brukernavn til StorfeDataBasen eller TINE weben. Du får brukernavn fra TINE ved å henvende deg per e-post til Brukernavnet (og passordet) gir tilgang til å hente fjøslogger fra TINE fra produsenter der du har innsyn. Passord SDB: Passordet til StorfeDataBasen må være utfylt korrekt. 2

3 Sædbeholdernr: Her legger du inn nummeret på din faste sæddunk, som foreslås automatisk ved alle seminføringer, men kan overstyres hvis du låner dunk av andre. Mobile type: Her må «Phone» velges. Når du har gjort endringer i din bruker, må du alltid logge ut og inn igjen. Det er ingen andre innstillinger i ProfVet Practice som må settes av deg som bruker. Database id: Dette er ID en til din database. Den settes av ProfVet AS og vises i Phone. DB-id en sikrer at dine data fra Phone kommer til din database. Du kan alltid bare bruke Phone mot én database om gangen. Synkronisering i ProfVet Practice Mobil synkronisering er et av hovedvalgene i programmet og finnes både på ikonmenyen øverst og på menyvalget Daglig drift under hovedskjemaer. Du får fram et bildet som har bare ett valg: Synkroniser. Synkroniser betyr å sende data til ProfVet Phone eller hente data fra ProfVet Phone. Alle kommunikasjon foregår over Internett og du må ikke ha noen kabel mellom telefonen og Pcen. Du må ikke en gang være på samme sted. Synkroniser starter starter 4 hendelser: - Hente data fra ProfVet Webserver (som evt. har kommet fra Phone) Data kan være nye kunder, nye dyr, nye avtaler (framtidige), nye besøk, nye journaler, nye semin og nye regninger (priser) - Sende data til ProfVet Webserver (som skal til Phone). Dette gjelder avtaler, kunder, dyr, diagnoser, medisiner, journalforslag og alle tilhørende bakgrunnsregistre. Det er bare endringer i data siden første klargjøring som sendes over (for å spare tid) Hver gang du synkroniserer får du en liste over hvilke data som er mottatt eller sendt, og med antall. Oppdatering (ny programversjon) det er ennå ingen automatisert rutine for dette. Ny versjon må foreløpig lastes ned fra Internett via egen link gitt av ProfVet Starte opp med ProfVet Phone For å komme i gang må telefonen din har fått inn klargjort sikkerhetssertifikat og programmet må være installert på telefonen. Dette gjøres etter avtale med og i samarbeid med ProfVet. 3

4 ProfVet Phone ligger blir lagt under hovedlisten på mobilen. Du kan se etter følgende ikon: Du kan flytte programmet til forsiden og lagre det som en flis (eng. Tile) der. Innlogging ProfVet Phone Programmet er personlig og er innstillt med deg som bruker og med en ID om hvilken databasen dataene skal synkroniseres mot. Det er ingen innlogging. Hvis du bytter praksissamarbeid må du ta kontakt med ProfVet for å få endret databasekoden. Alle telefonene må være registrert hos Microsoft og ha sertifikat. 4 tips om nytt brukergrensesnitt for Windows Phone 8 (sammenliknet med tidligere versjoner) - Sidelengs skrolling via nye menyvalg - Tre prikker nede i høyre gir ny informasjon eller nye menyvalg - Trykke direkte på teksten og holde nede, gir menyvalg som «activate», «delete» eller «edit» - Piltast høyre gir «LAGRE» i anamnese, undersøkelse og behandling Startskjermbildet Fargene (både for- og bakgrunn) følger telefonens innstilling. Du kan velge mange kombinasjoner. Her er 2 eksempler: Blå med svart bakgrunn: en avtale, aktiv kunde er satt, Gul med hvit bakgrunn: 2 avtaler, aktiv kunde er satt, ingen besøk 4

5 Flisene (eng: tiles) er disse og som aktiveres ved å trykke på dem: Appointments (Avtaler): Se og føre nye avtaler, her vil også aktiv kunde vises, tallet vises antall avtaler i dag Customers (Kunder): Se på, endre kunder og føre nye kunder og dyr New Visit (Nytt besøk): Føre nytt besøk Visits OverView (Oversikt besøk): Se på eller endre førte besøk, tallet viser antall besøk fra i dag Synchronize (Synkroniser (med Practice) : Starte henting eller sending av data fra og til ProfVet Practice over Internett Tastatur - virtuelt Når du trykker på en flis eller et felt for å skrive i, vil tastaturet komme fram. Hvis feltet godtar både tall og bokstaver får du vanlig tastatur (QWERTY). Hvis feltet krever bare tall, vil tall-tastaturet vises og dette har større taster og er lettere å bruke. Noen ganger kan det virtuelle tastaturet legge seg over et eller flere felt. Da må du skrolle før du går inn på neste felt. 5

6 Avtaler (Appointments) Todays Appointment (dagens avtaler): Her vil du se dagens avtaler som er dine (Show mine) eller alles (Show all), eller du kan føre ny ved å aktivere +- tasten. Blar du sidelengs vil du se All Appoinments (alle avtaler): Ny avtale: Du må bruke avtaler for å kunne føre besøk. Avtaler kan opprettes i ProfVet Practice og synkroniseres til Phone eller kan føres direkte i Phone. Trykk på flisen Appointments for å lage ny avtale: Programmet foreslår dagens dato og aktuelt klokkeslett. Kunde velges ved å skrive inn 2 bokstaver for å søke i kundelista eller skrive inn hele navnet for å registere ny kunde. Kommentar fylles ut med hva det gjelder før avtalen lagres ved å trykke på Lagre-tasten. Aktivere/redigere/slette avtale: Trykk på avtalen og hold en stund til du får en meny med disse tre valgene. For å gå videre til besøk må kunden aktiveres, og du får da en Aktiv kunde. Under Appointments vises navnet på den aktive kunden i kursiv. Mine avtaler vs alle avtaler: Nytt i Phone (i forhold til Mobile) er at alles avtaler vises på alle telefonene. Dette gjør det lettere å få oversikt over dagens praksis. Du skal kunne overta en avtale fra en annen bruker, men det er ikke klart ennå. 6

7 Kunde (Customer) Dyr (Animal) Ny kunde: Trykk på Customer for å komme til kundelista. Her vil du kunne søke i (forbokstav i etternavn), se alle kunder og du kan legge inn nye via +knappen. Ny kunde kan legges inn med navn, adresse, postnummer, mobiltelefonnummer (bare ett), produsentnummer, hoveddyreslag, besøksadresse og kommentar. Nytt dyr: Bruk + knappen for å legge inn nye dyr. Nytt dyr kan legges inn med navn, art, fødselsdato og kommentar. Redigere/slette kunde: Trykk på aktuell kunde, bruker rediger knappen for å legge til eller endre opplysninger. OBS: Visningen av data er dynamisk dvs at bare de feltene som er utfylt vises. Fra Phone kan du ringe eller sende SMS til kunder. Dyrene til kunden ser du ved å skrolle sidelengs (til Animals): 7

8 Besøk (Visit) Nytt besøk: OBS: Du må ha en Aktiv kunde før du kan føre besøk! (se ovenfor) Trykk på flisen New Visit for å lage nytt besøk. Programmet foreslår dato og klokke lik tidspunktet vi er på og aktiv kunde settes inn. Du velger så Journal, Semen eller Price ved å trykke på disse flisene. Du lagrer ved å bruke Lagreknappen, men da lukker besøket seg og det er lurt å vente med lagring til man har ført mer. Valgene New Journal, New Semen og Price er de samme delene av besøk som i ProfVet Practice og de oppfører seg prinsippielt likt her. Redigere/slette besøk: Allerede førte besøk kan redigeres og slettes ved å gå inn via Visist Overview, enten på Todays Visits eller All Visits (se nedenfor) 8

9 Hent besetninger og fjøslogger Fra besøk (visit) kan du laste ned besetningliste fra Dyrehelseportalen og fjøslogger fra TINE (siste bare hvis du har innsyn i besetningen). Menyvalget finner du bak «prikkene»: Update animal list: Henter besetningsliste til Phone. Du vil få en kopi av de dataene som finnes på Dyrehelsportalen. Hvis du savner noe, bør du sjekke DHP. Download farmlogs: Henter fjøslogger til Phone. Du vil få en mini-kopi av fjøsloggene til TINE. Hvis du savner noe, bør du sjekke opp TINE weben. Open farmlogs: Åpner en sammenhengende liste over aktuelle fjøslogger (se lengre ned). 9

10 Journal (Journal) Ny journal: I skjemaet Visit aktiveres flisen New Journal for å føre ny journal Animal: Prikker bak feltet gir oppslag Herd: Hake eller ikke hake (OBS: ikke endre dette i Phone på dyr som kommer fra Practice) Count: Antall i flokken Species: Dette foreslås til kundens hoveddyreslag (fra kundearkivet) enten du velger dyr fra lista eller skriver inn et dyr som ikke finnes i listen. (OBS: ikke endre dyreart på dyr som kommer fra Practice) Anamnesis: Dette er fritekstfelt som tilsvarer anamnesefeltet i journalen i Practice.. Lagre ved å trykke pilhøyre. Investigation: Dette er fritekstfelt som tilsvarer undersøkelselsfeltet i journalen i Practice. Her kan du bruke journalforslag (se nedenfor). Lagre ved å trykke pilhøyre Treatment: Dette er fritekstfelt som tilsvarer behandlingsfeltet i journalen i Practice. Her kan du bruke journalforslag (se nedenfor). Lagre ved å trykke pilhøyre Disse tre flisene: Anamnese, Undersøkelse og Behandling oppfører seg likt og skjermbildene forandrer seg slik for alle tre ettersom du fører inn data: 10

11 1. Velge + for å starte 2. Trykke på feltet for å skrive, så pil høyre for å lagre 3. Undersøkelsen er lagret, lagreknappen er dimmet ned Diagnosis: Dette er oppslagsfelt for diagnosekode og tekst som tilsvarer diagnose-feltet i journalen i Practice. Velg ved å skrive to tegn og du får opp lista. Både kode og tekst vises her i journal ved lagring. Medicine: Dette er oppslagsfelt for medisinbruk og resept som tilsvarer medisin-feltet i journalen i Practice. Du velger medisinnavn, mengde per dyr og enhet, siste bruksdato foreslås til dagens dato, årsak til medisiner settes til sykdom og gitt av til dyrehelsepersonell. Tilbakeholdelsesfrister settes inn, eller må føres. Price: Dette er oppslagsfelt som tilsvarer prisdelen (regning) i journalen i Practice. Skriv inn 2 tegn for å søke etter pris (journalpriser). Du kan endre tallene for honorar, medisin og utstyr før du lagrer. Journalforslag: Kan brukes i feltene undersøkelse og behandling og finnes ved å aktivere symbolet med * (stjerne). Du kan føre dette først, og så legge på anamnese og diagnose etterpå. Redigere/slette journal: Du må gå til Visit, så Journal for å redigere og slette journaler. 11

12 Massebehandling (Mass treatment) Dette er en funksjon som er aktuell når mange dyr får akkurat lik behandling på samme tid. Hensikten er å føre gode og detaljerte journaler per dyr (pga grunn av innrapporteringen) med minst mulig tidsbruk. Du fører først en journal (og eventuell pris) på det første dyret helt ferdig. Så kopierer du hele journalen til x antall dyr som fikk samme behandling og pris på samme dato på samme besøk. Framgangsmåte: 1. Lag først en journal på den første dyret. Ved lagring kommer du tilbake til besøk 2. Skroll sidelengs (til høyre) til overskriften «Journal» 3. Trykk på den journalen (det dyret) du vil kopiere fra og du får fram en liten meny 4. Velg «Mass treatment» og du få lista over alle de andre dyrene i besetningen 5. Hake av for de du vil lage like journal for og lagre. 6. Vips har du x antall like journaler (og priser) TIPS: Prisingen (journalpriser) må være tilpasset denne funksjonen for å spare tid: Alt. 1 (beste): Du har en stykkpris per dyr og legger til slutt på kjøring i besøket Alt. 2: Du fører journaler uten priser, og legger en samlepris på besøket til slutt. 12

13 Semin (Semen): Bare ku-semin virker og bare disse 3 valgene (altså ikke sædhenting). Du må fortsatt føre lønnskode (disse må huskes) og tall for drektig (01) eller tom (00). Semin er under omlegging til Dyrehelseportalen i samarbeid med Geno, forventes ferdig tidlig i Når seminskjermbildet kommer fram vil det alltid stå «Insemination» øverst, klar for å føre inseminasjon (av ku). Her kan du bytte til ekstrakjøring ku (ExtradrivingCow) eller drektighetsundersøkelse (Gestation). Inseminering (Insemination Cow): Du må føre lønnskode (2 siffer), kunummer (velge fra lista), oksenummer (5 siffer, ingen kontroll), batchnummer (5 eller 6 siffer) og containernumber (programmer foreslår ditt faste, men det kan endres). Kjønnsseparert sæd blir foreløpig ikke sendt til Geno. 13

14 Ekstrakjøring ku (Extra Driving Cow): Her føres bare kunummer og km. Drektighetskontroll (GestationExamination): Her føres lønnskode, individnummer (velg fra lista, og drektig (01) eller tom (00) Fjøsloggen «Drektighetskontroll» til å føre drektighet Dette er en funksjon som er aktuell når mange dyr skal drektighetsundersøkes i en besetning. Hensikten er å få oversikt over hvilke dyr som er aktuelle for undersøkelse, når disse ble inseminert og samtidig kunne føre om de er drektige eller ikke. Forutsetninger: - Du må ha lagt inn brukernavn og passord til TINE - Du må ha innsyn i besetningen Framgangsmåte: 1. Opprett et besøk på aktuell produsent 2. Aktiver «Hent fjøslogger» fra besøk 3. Gå til «vis fjøslogg» 4. Skroll ned til «Gestation examination» 5. Finn aktulle dyr og velg ja/nei/usikker 6. Til slutt får du et spørsmål om hvilken lønnskode som skal brukes ved lagring. 7. Etterpå kan du gå til Semin og kontrollere at du har ført riktig. PS: Eventuelle feilføringer sletter du på menyvalget Semin (holde ned og velge slett) TIPS: Hvis du vil ta ekstra betaling for bonden for drektighetskontroll, kan du bare legge på en pris for dette direkte i besøket (visit), altså uten å age noen journal. 14

15 Oversikter (redigering/sletting) Fra startbildet vil flisen Visits Overview gi inngang til et visning: Visits today All visits (du ruller sidelengs for å bytte mellom disse): Her kan du gå inn på dagens besøk eller gamle besøk for å redigere. Når du har valgt et besøk, får du et nytt bilde med 4 overskrifter: Visit Journal Semen Price (du ruller sidelengs for å bytte mellom disse): 15

16 16

17 Synkronisering med ProfVet Practice Flisen «Synchronize» sender først data fra Phone til ProfVet Webserver, henter så eventuelle data som ligger der til Phone. Du må bruke Synchronize i 2 tilfeller: 1. Du har kjørt synkronisering fra Practice for å sende over nye avtaler, kunder, dyr og andre bakgrunnsregistre til Phone. Dette kan ta noe tid (mange minutter). 2. Du har ført data på Phone som du vil sende over til Practice. Etter synkronisering fra Phone blir dataene liggende igjen på Phone, dette for at det skal være lettere å kontrollere om dataene stemmer med Practice. Data blir ikke overført dobbelt. Data som er sendt, kan slettes på eget menyvalg. Oppsummert: Data kommer verken til eller fra Phone før knappen Synchronize aktiveres. Tips: Ikke ha for mange dager i Phone før du tømmer! Husk at det er lett å miste telefonen. Oppsummert om besetningslister: Practice: Hent besetninger: lagres bare i Practice. Disse kommer først over til Phone ved at synkronisering første kjøres fra Practice, så i Phone. Phone: Hent besetninger: lagres i Phone og på webserver. Disse kan hentes av andre brukere av Phone ved at disse kjører synkronisering i Phone eller til Practice via synkronisering. Når det er flere kilder til besetningslister foretas en sammenlikning av dyrene ved synkronisering slik at ingen dyr kommer dobbelt inn. Innrapportering av data til Dyrehelseportalen (og videre til TINE og Mattilsynet) eller til Geno Dette kan ikke gjøres fra Phone, det må gjøres fra Practice. Forklaringen er at sendingen er veldig kompleks, og at det kan komme mange forskjellige tilbakemeldinger fra DHP som krever handling fra brukeren. Vi har foreløpig kommet til at dette blir for vanskelig å få gjort i Phone. 17

18 Noen kjente feilmeldinger ved synkronisering Error when saving to database: Denne feilmeldingen oppstår når synkroniseringen forsøker å slette et dyr som det finnes en journal på i Phone. Dette kan skje ved at et dyr slettes/blir satt til inaktivt i Practice. Dette dyret skal da slettes fra Phone. Løsning: Slett innsendte besøk fra Phone (gjøres ved å gå til Visits OverView og trykke på søppelbøtten), synkroniser så på nytt. Tine Username and/or password is missing. Denne feilmeldingen oppstår når Tine brukernavn og/eller passord mangler i Phone. 18

19 Løsning: Går til About Page, Trykk for å åpne meny og velg «edit tine credentials». Trykk lagre og så forsøk å laste ned føslogger på nytt. Avtaler kommer ikke over fra Practice til Phone Løsning: To muligheter her: Bruker er ikke satt i Practice, sett bruker og synkroniser på nytt Avtalen i Practice mangler klokkeslett, sett klokkeslett og synkroniser på nytt Server was unable to process request Får ikke lastet ned besetningliste fra DHP, men fjøslogg blir lastet ned. Dette har mest sannsynlig med eierskifte å gjøre. Dette er samme feilmelding som kommer i Practice når den nye produsenten ennå ikke finnes på DHP. Fjøslogger kommer fordi disse henter fra Tine (via DHP), men Tine bruker bare de 8 første sifrene i produsentnummeret når de gjør oppslag, mens DHP og Mattilsynet bruker alle 10. Ved et eierskifte er det kun de 2 siste sifrene som endres. 19

20 Løsning: Sjekk om det har vært et eierskifte hos denne produsenten ved å logge på DHP og sjekke om den nye produsenten har får dyrehold der. Om den ikke finnes på DHP, er trolig ikke eierskifte prosessen helt klar ennå. Da må man bruke tidligere eier og dennes produsentnummer til alt er klart hos DHP/Mattilsynet. DHP får bare inn nytt dyrehold når Mattilsynet (husdyrregisteret) er oppdatert. 20

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Dyrehelseportalen. All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted

Dyrehelseportalen. All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted Brukerhåndbok Dyrehelseportalen All innrapportering av helsedata i husdyrproduksjonen på ett sted Dyrehelseportalen (DHP) er et registreringssystem for veterinærer som dekker kravene til ny VetRegforskrift

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

ProfVet Mobil. (bruk av terminal sammen med ProfVet Praksis)

ProfVet Mobil. (bruk av terminal sammen med ProfVet Praksis) ProfVet Mobil (bruk av terminal sammen med ProfVet Praksis) 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Terminaler som kan brukes... 1 2. Starte opp med terminal (første gang)... 2 Praktisk oppstart:...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8 Mobilsynkronisering for Windows phone 8 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Legg til firmakonto... 5 5. Innstillinger relatert til firmakontoen....

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse På de neste sidene ser dere en dyptgående beskrivelse av hvordan en kan registrere et nytt medlem. Det er veldig enkelt og tar ca 5 min. Det er også viktig

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

1.1 Timebok på nett. ~ 1 ~ 2014 AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 1.1 Timebok på nett Når timebok på nett er klart til å brukes må man alltid huske på å starte "Aktiv Data Server" ved starten på dagen. Det er dette programmet som kommuniserer med Timebok på nett og Winklipp.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer