Infopad brukeravtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infopad brukeravtale"

Transkript

1 Side 1 av 5 Infopad brukeravtale Hva og hvem denne avtalen gjelder Denne avtalen regulerer kundeforholdet mellom Infopad AS, org nr og kunder som benytter Infopad. Infopad defineres som nettsiden (heretter kalt»nettsiden») og Infopad applikasjonen til Android nettbrett (heretter kalt»appen»). Denne avtalen gjøres gjeldende idet kunden krysser av for at brukeravtalen er lest og godkjent når man registrerer seg som kunde på nettsiden. Ved å godta denne brukeravtalen aksepterer du den nedenforstående avtaleteksten i sin helhet. For kunder med særskilte brukeravtaler er særvilkårene vedlagt som et vedlegg til denne avtalen. Avtalen er da gyldig fra den er signert av kunden og representant for Infopad AS. Hva er Infopad Infopad er et verktøy for elektronisk innsamling av pasientdata bestående av nettsiden og appen. Infopad er en type tjeneste som kalles Software as a Service (SaaS). Det betyr at tjenesten er nettbasert. Den eneste lokalt installerte modulen er appen som må installeres på en enhet med Android operativsystem (se eget dokument for spesifikasjonsanbefalinger). Denne enheten må knyttes til internett for at Infopad skal fungere. Det er ingen lokalt installert database eller modul for å hente ut pasientdata fra Infopad. Brukeren er derfor avhengig av internettilgang for tilgang til data som innhentes ved hjelp av Infopad. Registrering og dokumentasjon Registrering i Infopad gjøres på nettsiden eller gjennom Infopad s representanter for kunder med særskilte avtaler. Appen kan lastes ned via nettsiden. Det samme kan brukerveiledning, denne brukeravtalen og prisinformasjon. For brukeresom registrerer seg på nettsiden uten særskilt avtale må gyldig betalingsinformasjon legges inn ved registrering. For kunder med særskilt avtale som gir flerbruksrettigheter må brukerstedskoden legges inn ved registrering. Dette sikrer at brukeren knyttest til den riktige databasen og får de korrekte brukerrettighetene. Infopad har en bindingstid på 12 måneder etter første gangs registrering. Infopad kan etter nærmere avtale gi en kostnadsfri prøveperiode. Når denne går ut vil abonnementet automatisk regnes som

2 Side 2 av 5 bindende i 12 mnd. Ved avbestilling innen prøveperioden utløper påløper ingen kostnader for bruker. Hvis en bruker har rabattkode som gir tilgang til rabbaterte priser er det bruker selv som har ansvar for at rabattkoden registreres riktig ved første gangs registrering. Infopad refunderer ikkefor mye betalt abonementsavgift som skyldes feil registrering av rabattkoder. Fakturering og fornyelse av abonnementet Hvis det ikke inngås særskilt avtale vil abonnementsavgiften belastes det betalingskort som registreres når tjenesten tas i bruk. Abonnementet er løpende, og tjenesten fornyes automatisk når en avtaleperiode går ut. Abonnementsavgiften belastes forskudsvis kvartalsvis. Ved prøveperioder vil det oppgitte betalingskortet belastes for det påfølgende kvartalet når prøveperioden opphører. Prisen for bruk av Infopad er oppgitt i prislisten som er tilgjengelig på nettsiden, og oppgis ved registrering av betalingsinforamsjon når abonnementet opprettes. Infopad har rett til å justere prisen for et abonnement med 2 måneders varsel. Den nye prisen vil første gang gjelde for det neste kvartalet som forfaller. I tilgeller der kunden unnlater å betale forfalt abonnementsavgift vil Infopad forsøke å trekke den avtalte abonnementsavgiften 5 ganger, og deretter ordinær rettslig innkreving etter Norsk lov. Kunden vil få beskjed om at betalingen ikke kan gjennomføres. Deretter vil tilgang til tjenesten stenges. Data som er registrert vil ikke slettes, og alle data vil igjen være tilgjengelig når det skyldige beløpet er betalt. Oppsigelse Alle oppsigelser av Infopad skal skje via nettsiden, eller ved særskilt avtale skriftlig til Infopads representant. Abonnementet kan ikke sies opp de første 12 månedene av abonnementet. Deretter kan abonnementet fritt sies opp. Innbetalt abonnementsavgift vil ikke under noen omstendigheter bli refundert, og abonnementet løper ut den perioden det er betalt for ved oppsigelsestidspunktet. Begrenset ansvar Infopad tar ikke ansvar for, og yter ikke support som gjelder den enkelte kunde sin internett tilgang. Det er en forutsetning for at Infopad skal fungere at Nettbrettet hvor Appen er installert har internett tilgang når datainnsamlingen skal skje. Dette fordi det ikke lagres noen form for pasientdata på nettbrettet, og Infopad derfor er avhengig av at de riktige spørreskjemaene kan hentes fra databasen og data overføres tilbake til databasen når skjemaene er ferdig utfylt. Infopad tar ikke ansvar for feil eller manglednde data som skyldes manglende internett dekning. Infopad har ikke juridisk eller økonomisk ansvar for data som ved feiltagelse slettes av kunden. Det tas derimot kontinuerlig backup av alle data som er lagret i Infopad, og det er derfor viktig at det meldes fra om data skulle forsvinne slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. Infopad og våre underleverandører og partnere har til hensikt at nettsiden skal være tilgjengelig til enhver tid. 100% oppetid er derimot ikke realistisk. Hodtnordic som er ansvarlig for serverdriften til

3 Side 3 av 5 Infopad garanterer en minimum månedlig oppetid på 99,5% (regnet pr påbegynt kalendermåned) og eksklusivt driftsforstyrrelser som på forhånd er varslet eller skyldes vedlikehold og installering av oppdateringer. Infopad er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tapte inntekter eller avbrudd i tjenesten grunnet nedetid på serveren. Force Majeure Forhindres Infopad i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av Force majeure, gjelder ikke Infopad sine forpliktelser intil det tidspunkt hvor forhindringen opphører og Infopad igjen er istand til å oppfylle avtalen. Forutsatt at Infopad har handlet forsvarlig og foretatt alle komresielt rimelige og relevante handlinger for å forhindre at forholdet oppstår, kan Infopad ikke holdes ansvarlig for blant annet omstendigheter som Brann eller hærverk Manglende internett dekning hos kunden Arbeidskonflikter Forsinket eller forhindret leveranse av rå- eller hjelpestoffer Endret lovverk Valuttarestriksjoner Uvanlige naturfenomen og/ eller ekstreme værforhold Transportavbrudd Krig, opprør, terror og uroligheter Blokkade, streik, lock-out Strømbrudd Eiendomsrett Kunden har ensidig eiendomsrett over alle data som innhentes ved hjelp av Infopad. Infopad garanterer at innhentede data ikke tilfaller andre enn den aktuelle brukeren og/ eller brukergruppen. Infopad bevarer alle rettigheter til software, design og Infopad- spesifikk utforming av spørreskjemaene i Infopad i henhold til norsk lov. Datasikkerhet Data lagres i Infopad i henhold til de råd og anbefalinger som er gitt av Datatilsynet. Alle Data er lagret i henhold til personopplysningsloven 13, helseregisterloven 16 og helseforskningsloven 2 tredje ledd (se eget skriv om datasikkerhet i Infopad). Infopad ligger på en sikker dedikert server med EV SLL sertifikat. Serveren driftes av Hostnordic. Deres serversikkerhet ble revidert den 9. desember 2010, og det ble med utgangspunkt i DS484:2005/ISO27001 ikke funnet vesentlige svakheter. For ytterligere informasjon om datasikkerheten knyttet til serveren og serverdriften kan dokumentasjon fra HostNordic fås på forespørsel.

4 Side 4 av 5 Tausehetsplikt Infopad og våre samarbeidspartnere garanterer absolutt fortrolighet hvis vi i forbindelse med driften av Infopad skulle få kjennskap til kundens data. Likeledes garanterer vi absolutt fortrolighet om kundeforhold og registrerte kundeopplysninger. Ingen opplysninger registrert i Infopad om eller av kunder vil bli gitt videre eller solgt til tredjepart. Lisensbelagte spørreskjema De spørreskjemaene som ligger offentlig tilgjengelig i Infopad er lisensfrie og kan fritt benyttes av de som måtte ønske det. Det finnes derimot en rekke lisensbelagte spørreskjema. Også disse kan inkluderes i Infopad på forespørsel. Det er da kunden som ber om at disse skjemaene inkluderes som har ansvaret for å betale den aktuelle lisensen til rettighetshaverne av skjemaet. Infopad tar ikke ansvar for om skjema benyttes i henhold til de gjeldende lisensavtaler, og fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for lisensavgifter for de skjema som brukes. Support Infopad har supportavtale for våre kunder via vår partner Intellicom. Support ytes hverdager mellom kl og pr telefon og på epost til Kategorisering av supportsaker og responstid Kategori 1 Fatale feil som resulterer i at maskiner eller systemer slutter å virke. Feil i en eller flere funksjoner som forårsaker stopp, f. eks. maskin/system/funksjon må startes på nytt. Funksjonelle feil det ikke er mulig å komme rundt innebærer at sentral funksjonalitet ikke er tilgjengelig eller ikke virker tilfredsstillende. Feil som har alvorlige konsekvenser i systemet eller tilstøtende systemer, f eks feil i databaser, alvorlige feil i rapporter og lignende Kategori 2 Funksjonelle feil det er mulig å komme rundt. Innebærer at det er mulig å få tilgang til funksjonaliteten på en annen måte enn den som forårsaker feil Kategori 3 Feil uten alvorlige konsekvenser, f eks Layout/trykkfeil i skjermbilder, rapporter eller dokumentasjon som ikke har konsekvenser for forståelsen av disse Varsling og responstid Kunden er selv ansvarlig for å varsle feil på sin løsning, og varsling skal fortrinnsvis skje pr epost alternativt pr telefon Infopad v/intellicom plikter å rette feilene innen: For kategori 1: Senest 6 arbeidstimer etter mottatt supporthenvendelse. For kategori 2: Senest tre virkedager etter mottatt supporthenvendelse. For kategori 3: Senest fem virkedager etter mottatt supporthenvendelse.

5 Side 5 av 5 Kortinformasjon Når betalingskort registreres i Infopad blir betalingene behandlet av Teller og Nets. Betalingsløsningen er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Lovvalg og Tvisteløsning Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom kunde og Infopad skal løses i minnelighet. Partene vedtar Salten tingrett som verneting. For kunder med tillegsavtaler For brukere med tillegsavtaler har teksten i tillegsavtalen rang forran teksten i denne generelle brukeravtalen. For punkter som reguleres av denne avtalen, og ikke endres av tillegsavtalen gjelder fortsatt den ovenfor stående avtaleteksten. Kontaktinformasjon Infopad kan kontaktes på Infopad AS Torget Svolvær Daglig leder: Roar Syltebø, tlf:

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer