Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode 033 Saksbehandler Ellen Høstmark Bustø Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget /12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling 1. Det bevilges 1,3 mill kroner til investeringer i utstyr og infrastruktur for å legge til rette for papirløse møter i Vestfold fylkeskommune. Dette finansieres med 1 mill kroner fra ubundet investeringsfond og 0,3 mill kroner i mva-kompensasjon. 2. Fylkesadministrasjonen går til innkjøp av nettbrett med program for administrasjon av papirløse møter kompatibelt med sak-/arkivsystemet Public 360 (alternativ 1) og annen nødvendig programvare, samt oppgraderer infrastruktur for trådløst nett på fylkeshuset. 3. Alle faste representanter i fylkestinget, politisk sekretariat, fylkesrådmannens ledergruppe, kommunikasjonsavdelingen og hovedtillitsvalgte omfattes av ordningen. 4. Etter overgang til løsning for papirløse møter sendes ingen papirer ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Ellen Høstmark Bustø Direktør Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 2 Innledning: Fylkesutvalget fikk i sak 5/ januar 2012 forelagt administrasjonens forslag til utredning av løsning for papirløse møter, som ble tatt til orientering. Fylkesutvalget oppnevnte to referansepersoner, Aina Dahl (V) og Anne Kvernsmyr (A). Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ledet av kommunikasjonsdirektøren. I arbeidsgruppen satt Marit Karlsen (leder politisk sekretariat), Anita Jørgensen (seksjonsleder serviceseksjonen), Grete Thoresen (rådgiver kommunikasjonsavdelingen), Nils Krane Thvedt (rådgiver IKT-seksjonen) og Harriet Marie Terjesen (systemeier sak-/arkivsystemet Public 360). Anne Kvernsmyr (Ap) deltok på ett av arbeidsgruppens møter. Saksutredning: Kommune-Norge har kommet langt i å innføre løsninger for politiske møter. Organisasjonens sak- og arkivsystem gir føringer for hvilken løsning man velger. Vestfold fylkeskommune har sak- og arkivsystemer «Public 360». Det er begrenset hvilke løsninger som er utviklet for administrasjon av papirløse møter for dette systemet. Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har innført papirløse møter basert på samme sak- og arkivsystem som i Vestfold fylkeskommune. Sør-Trøndelag har hatt papirløs behandling av politiske saker tidligere, da med Tablet-PC (liten PC med berøringsskjerm) som plattform. De er nå på vei over på ipad. Oppland har lansert papirløs behandling av politiske saker på ipad høsten Arbeidsgruppen har fått presentert Oppland og Sør-Trøndelags løsninger og erfaringer rundt gjennomføring av prosjektene og overgang til papirløst, både med tanke på politikerne som brukere, og støttefunksjonene i fylkeskommunen. I tillegg har arbeidsgruppen fått demonstrert flere løsninger fra forhandler av sak- og arkivsystemet vårt, Software Innovation. Anne Marie Kvernsmyr har deltatt i et prosjektgruppemøte og gitt innspill til saken. (Aina Dahl var forhindret fra å møte) Ved papirløse møter, vil behovet for utsendelse av papir bli vesentlig redusert og dermed vil kostnader til trykking, distribusjon, porto og papir reduseres. En beregning viser en besparelse på ca kr pr år. Det finnes i dag flere løsninger for papirløse møter på markedet, både forskjellig tilpasset programvare og forskjellige teknologiske plattformer. Det er også mulig å organisere papirløse møter med allerede eksisterende fri/gratis og lisensiert programvare, og ved bruk av dokumentdelingstjenester på nettet. Rådmannen har vurdert de ønsker og behov for funksjonalitet som er uttrykt. Rådmannen har sett på lignende løsninger i andre fylkeskommuner, aktuelle løsninger på markedet, pris og brukervennlighet. Løsningen som velges skal være så enkel å administrere som mulig, både for politikerne og for administrasjonen. Betegnelsen «lesebrett» eller «nettbrett» omfatter ipad, men i utredningen har vi noen ganger skilt på ipad og andre nettbrett, siden noe programvare er eksklusiv for operativsystemet på ipad. Vi skiller vanligvis mellom maskiner med operativsystem fra henholdsvis Apple (mac, ipad) og Windows (PC, tablet) og Android. I utredningen har vi sett på tre løsninger basert på Vestfold fylkeskommunes sak- /arkivsystem. I tillegg har vi sett på to løsninger som er uavhengig av sak- og arkivsystem.

3 3 Alle har ulik funksjonalitet og pris. Med funksjonalitet menes hva brukeren kan gjøre i løsningen og hvilke verktøy som er tilgjengelig. Alle alternativene tilbyr ønsket funksjonalitet, men bare alternativene som bruker One Note tilbyr ønsket funksjonalitet i samme program. De andre alternativene krever at man tar i bruk tilleggsprogram for å markere og notere i selve saksdokumentet. Løsningene som er vurdert: Plattform Programvare 1 Nettbrett ipad emeetings eller tilsvarende og Goodreader/PDF Expert 2 Tablet PC Microsoft OneNote 3 Nettbrett med Windows 8 (tilgjengelig høsten 2012) Microsoft OneNote 4 Nettbrett (flere leverandører) Windows og Android PDF Expert Enterprise 5 Nettbrett ipad Goodreader Alternativ 1, 2 og 3 Alternativ 1, 2 og 3 er løsninger som tilbyr tilpasset program for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak-/arkivsystem. Løsningene er også satt opp med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin når man logger på. Alternativ 1 er ikke Windows-basert nettbrett (ipad). Alternativ 2 og 3 er Windows-baserte nettbrett og tablet-pc med berøringsskjerm. Tablet-PC har tastatur i tillegg. Med One Note til møteadministrasjon og til å markere og notere direkte i dokumentene har tablet-pc den beste funksjonaliteten i dag. Det er den dyreste løsningen og plattformen er på vei ut. Alternativ 3, Windows 8 for nettbrett (ikke ipad), er varslet å komme i løpet av året. Med Windows 8 kan man kjøre One Note på lesebrett. Dette alternativet ser da ut til å ville kunne tilby det beste fra alternativ 1 og 2, nemlig et lite, hendig lesebrett med berøringsskjerm og One Note-programvaren som gir ønsket funksjonalitet i ett og samme program. Det er på nåværende tidspunkt usikkerhet knyttet til dokumentadministrasjon, sluttpris og leveringsdato for denne løsningen. Alternativ 1, 2 og 3 varierer i pris, hvor ipad-løsningen er rimeligst og Tablet-PC er dyrest. Det er usikkert hva kostnadene til alternativ 3 vil være. Lesebrett er billigere enn Tablet-PC og det er flere produsenter og modeller som vi kan bruke som referanse. Det vil i tillegg komme pris for Windows-lisens. Til sammen antar vi at alternativ 3 vil prises et sted mellom alternativ 1 og 2. Alternativ 4 og 5 Alternativ 4 og 5 bruker eksisterende programvare og distribusjon av møtedokumenter med tjenester på nettet. De tilbyr ikke tilpasset program med automatisk synkronisering av dokumenter mellom server og brukerens maskin. Goodreader for ipad synkroniserer mot en server på nettet ved pålogging (DropBox, eller lignende) og lagrer møteinnkallinger, møteprotokoller, men er ikke knyttet til sak-/arkivsystemet.

4 4 For politisk sekretariat vil en løsning som ikke synkroniserer fra fylkeskommunens sak- /arkivsystem være mindre effektivt enn en som gjør det. For alternativ 4 og 5 vil det først og fremst knyttes kostnader til valgt programvare og teknisk oppsett utover prisen på selve nettbrettet. Innsending av forslag Ingen av alternativene tilbyr egen funksjon for innsending av forslag i møtene. Dette kan vi gjøre elektronisk, for eksempel med e-post. Opplæring og support Fra andre fylkeskommuner har vi erfaring med at det må tilbys støtte under møtene de første månedene etter en innledende opplæring i forbindelse med et fylkesting (alle samlet). Det vil i innføringsperioden planlegges nødvendig opplæring og støtte for politikerne. Politisk sekretariat vil i perioden før innføring ha behov for opplæring og flere testrunder. Det vil vurderes å kjøre første møte med elektronisk løsning parallelt med papir. Når det gjelder støtte og hjelp knyttet til feil ved maskin og programvare vil det være ulike løsninger for dette, avhengig av hvilken plattform man velger. Til ipad er det aktuelt å kjøpe en 2-årig Apple Care Protection Plan, som tilbyr støtte på telefon 24/7. For andre typer nettbrett vil «helpdesk» hos IT-avdelingen i fylkesadministrasjonen være tilgjengelig i arbeidstiden. Infrastruktur trådløst nett Papirløse møter stiller økte krav til infrastruktur, for trådløs nett-tilgang der møtene holdes. Denne infrastrukturen er ikke dimensjonert for papirløse møter på fylkeshuset i dag. Dette må bygges ut som en del av innføringen av papirløse møter. Det vil bli nødvendig med ekstern bistand til installasjon, oppsett og klargjøring av maskiner, program og server. Det budsjetteres for dette, selv om fylkesadministrasjonen i størst mulig grad vil søke å bruke egne krefter til dette arbeidet. Budsjett Alternativ 1 Eks mva 61 stk ipad med tilbehør og gavekort for AppStore Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt Alternativ 2 Eks mva 61 stk nettbrett (4000,-) Windowslisens (6700,-) + tilbehør Infrastruktur server og trådløst Prosjektbistand Totalt Tidspunkt for implementering Innkjøpsprosess for maskiner og programvare, installasjon og klargjøring av løsningen og opplæring internt, er faktorer som påvirker tidspunkt for implementering. Det er et realistisk mål å ha innført løsning for papirløse møter i november 2012.

5 5 Fylkesrådmannens bemerkninger Rådmannens vurdering er at den beste løsningen må legge til rette for administrasjon av møter med møtestruktur og dokumenthåndtering, kompatibelt med fylkeskommunens sak- /arkivsystem og mulighet for synkronisering mellom dem. Alternativene 1, 2 og 3 legger til rette for dette. Denne type løsning vil i størst grad bidra til en mer effektiv administrasjon av møtene, forenkle nedlasting og oppdatering av dokumenter og tilby en oversiktlig møtestruktur med historikk og funksjon for søk og gjenfinning. Alternativ 2, Tablet-PC med One Note, har klart best funksjonalitet i dag, men er en dyr maskin og en utgående teknologi. Denne vurderes derfor ikke som aktuell. Leverandør av One Note for Tablet-PC forbereder samme løsning for Windows 8 på lesebrett fra høsten av (alternativ 3). På bakgrunn av det vi vet p.t. er dette den beste løsningen, men usikkerhet knyttet til pris og leveranse gjør at rådmannen ikke anbefaler denne løsningen. Fylkesrådmannen anbefaler derfor alternativ 1, nettbrett som ikke krever Windows-lisens (ipad), med løsning for administrasjon av papirløse møter med synkronisering mot sak- /arkivsystemet i fylkeskommunen. Det vil være ekstra ressurskrevende for IKT-seksjonen og politisk sekretariat å drifte flere ulike plattformer, både med tanke på arbeidsmengde og investering. Derfor vil alle få samme maskinvare/plattform. Tilsvarende vil det ikke være mulig for IKT i fylkeskommunen å drifte og vedlikeholde maskinvare som også brukes i andre sammenhenger, for eksempel private eller kommunale maskiner. Både hensynet til praktisk administrasjon av løsningen, brannmur og sikkerhetshensyn, tilsier at fylkestingets medlemmer må ha egne maskiner til bruk som fylkespolitiker. Fylkesrådmannen vurderer videre at for å ta ut maksimal effekt av løsning for papirløse møter er det nødvendig at: Alle politiske møter blir papirløse og ingen papirer sendes ut, heller ikke til varamedlemmer og øvrige interne og eksterne dokumentmottakere. Alle fylkestingets medlemmer får egen maskin (39stk) og varamedlemmer får låne når de kommer til møte. Andre medlemmer i råd og utvalg vil få dokumentene tilsendt på e-post eller selv laste ned dokumentene på samme måte som i dag. Innkalling og saksliste (sakstitler) sendes ut før møtet pr e-post til alle, også varamedlemmene. Politisk sekretariat (4stk), fylkesrådmannens ledergruppe (7stk) og kommunikasjonsavdelingen (2stk) og hovedtillitsvalgte (4stk) har tilsvarende løsning som politikerne for å ivareta sine roller. Det kjøpes inn 2stk nettbrett til vara og 3stk nettbrett i reserve. 61 enheter totalt. Alle folkevalgte får VFK-epostadresse som skal brukes til kommunikasjon mellom fylkesadministrasjonen og folkevalgte. Investeringen finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Per utgangen av 2011 er det 93,3 mill kroner på fondet. I 2012 er det budsjettert med styrking av fondet på 21,7 mill kroner. Dette er midler fra salg av eiendommer. Det er ikke budsjettert med bruk av fondet i økonomiplan perioden.

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak:

Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER Bakgrunn: Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak: Formannskapet vedtar at det innføres papirløse møter i saksbehandlingen i

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

NETTBRETT I POLITISKE MØTER

NETTBRETT I POLITISKE MØTER NETTBRETT I POLITISKE MØTER IT-senteret Mai 2012 1. INNLEDNING Nettbrett tas nå i bruk for å understøtte politiske prosesser/møter og begrense papirbruken ved at bruker (både politikere og administrasjon)

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer