Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte"

Transkript

1 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll Region Nord Robert Smenes Region Midt-Norge Barbro Braastad Region Øst Borghild Reenskaug Region Vest Følgende personer er på valg våren 2014: Styret: Styreleder: Jan Ole Mellby Nestleder/styremedlem: Torill Nina Midtkandal Mari Trosten Inger-Lise Ingdal Jonas Hadland (frasagt seg gjenvalg) Kjetil Larsgard 1. vara: Inga Skretting 2. vara: Karl Fredrik Okkenhaug (frasagt seg gjenvalg) 3. vara: Birgit Oline Kjerstad Årsmøtet: Årsmøtets møteleder: Årsmøtets varamøteleder: Roy Erik Hetland Kari Borghild Løstegaard Kontrollkomiteen: Leder og medlem: Edvin Olsen (frasagt seg gjenvalg) 1. vara: Lise Kaldahl Skreddernes 2. vara: Jon Husdal Alle ovennevnte valg skal skje etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen: Medlem fra Region Nord: Halvard Oppervoll Følgende tillitsvalgte er ikke på valg i 2014: Kontrollkomiteen: Medlem: Saxe Frøshaug Medlem: Ole Magnar Undheim Valgkomiteen: Medlem fra Region Sør: Asgeir Pollestad Medlem fra Region Midt-Norge: Robert Smenes Medlem fra Region Vest: Borghild Reenskaug Medlem fra Region Øst: Barbro Braastad Ansattvalgte styremedlemmer: De ansattvalgte styremedlemmene er ikke på valg i Sittende styremedlemmer er Jon Helge Sandal (valgt 2011) Morten Fiskum (valgt 2004) Marit Lahlum Ruud (valgt 2013)

2 Styreleder Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg gjenvalg Jan Ole Mellby er 56 år, gift og har to voksne barn. Gården Mellby er på 400 daa fordelt på jord og skog og ei nabogård blir leid i tillegg. Mjølkeproduksjonen er på 200 tonn kvote, han setter på alle kvigekalver, men selger alle oksekalver. Jan Ole har jobberfaring fra produsenttjenesten og regnskapskontor. Organisasjonserfaring har han fra 4H, BU, Bondelaget og TINE Østfoldmeieriet. Han har vært produsentlagsleder og Geno-kontakt i eget produsentlag, varaordfører i Geno i 4 år, ordfører siden 2005, og styremedlem/nestleder Han ble valgt til styreleder i Han har gjennomført Norsk Landbrukssamvirke (NL) sitt lederutviklingsprogram, samt Samvirke som organisasjonsform på BI og går nå på NL sitt kurs Landbrukssamvirkets fortrinn og utfordringer. Styremedlem Region Nord Mari Trosten, 9845 Tana gjenvalg Mari Trosten er 46 år, gift og har 3 barn i alderen 7-17 år. Overtok hjemgården sammen med mannen i De har drevet samdrift med 2 nabobønder siden Samdrifta har en kvote på 750 tonn og disponerer ca 1400 daa dyrka mark. Mari er utdannet sivilagronom, og har jobbet som organisasjonssjef i TINE Finnmark i 8 år før hun begynte som bonde. Hun har vært årsmøteutsending til Geno siden 2004, og 1. vara til styret siden Styremedlem i Geno siden Hun er også styremedlem i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Styremedlem Region Midt-Norge Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik gjenvalg Inger Lise er 51 år, gift og har fire barn. Hun har vært heltidsbonde siden 1990, gården har en kvote på 130 t økologisk melk. Mannen driver eget sagbruk. Inger Lise har tidligere vært tillitsvalgt i Fagforbundet, og har 3 perioder i kommunestyremøtet i hjemkommunen der hun også var leder i kontrollkomiteen og leder i hovedutvalg for oppvekst og levekår. Hun har videre tatt Norsk Landbrukssamvirkes mentorkurs «Ta Grep» for kvinnelige tillitsvalgte, samt BI studiet "Samvirket som organisasjon i krevende markeder". Hun sitter nå på 3. året som leder i valgkomiteen i Oi-Trøndersk mat og drikke, hun har vært styremedlem i Tine Midt-Norge siden 2010, og ble valgt inn i Geno sitt styre i 2010.

3 Styremedlem Region Vest Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn gjenvalg Torill Nina Midtkandal er 48 år, gift og har to barn. Hun er utdannet agrotekniker og har fire års yrkeserfaring som fagkonsulent ved Gloppen landbrukskontor. Hun tok over gardsbruket sammen med mannen i 1992, heltidsbonde fra Hun driver mjølkeproduksjon med fullt påsett og produksjon av kvalitetskalv. Samdrift fra 2004 med tre medlemmer, samla kvote 280 tonn. Tillitsverv: Årsmøteutsending TMV 2002, medlem og Geno-kontakt i arbeidsutvalget i Stryn , styremedlem i Tine Meieriet Vest fra 2004 til Medlem i Geno-utvalget i Vest fra vara til Geno sitt styre siden og styremedlem fra Deltok i vedtektsutvalg Geno 2008 og 2012 samt i utvalg som vurderte evt. fusjon mellom Viking Genetics og Geno. Har deltatt i Norsk Landbrukssamvirke sitt mentorprogram for kvinnelige tillitsvalgte i landbrukssamvirket. Ble valgt som nestleder i Geno sitt styre i Styremedlem Region Sør Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand ny Ole Magnar Undheim er 51 år, gift og har tre barn. Han har melkekvote på 550 tonn i samdrift og driver smågrisproduksjon i tillegg. Ole Magnar har vært styremedlem, senere nestleder og leder i styret i Tine Meieriet Sør , medlem av Rådet i Tine BA og styremedlem i Tine BA/SA Han har også vært styremedlem i Ostecompagniet as og Wernersson Ost Han har tidligere vært årsmøteutsending til Geno og 1. varamedlem til styret i Geno Han ble valgt inn i kontrollkomiteen i Geno i Styremedlem Region Øst Kjetil Larsgard, 3577 Hovet gjenvalg Kjetil Larsgard er 58 år. Han har to sønner på 21 og 18 år og driver garden Nødre Larsgard sammen med kona Marianne Hoksrud. Garden har en melkekvote på 230 tonn, med aktiv stølsdrift og hytteutleie. Han har hatt tillitsverv i 4H, Norske Landbrukstenester, Tine, Nortura og vært årsmøteutsending til Geno i flere år. Han ble valgt inn i styret i 2012.

4 Nestleder i styret Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn gjenvalg Torill Nina Midtkandal er 48 år, gift og har to barn. Hun er utdannet agrotekniker og har fire års yrkeserfaring som fagkonsulent ved Gloppen landbrukskontor. Hun tok over gardsbruket sammen med mannen i 1992, heltidsbonde fra Hun driver mjølkeproduksjon med fullt påsett og produksjon av kvalitetskalv. Samdrift fra 2004 med tre medlemmer, samla kvote 280 tonn. Tillitsverv: Årsmøteutsending TMV 2002, medlem og Geno-kontakt i arbeidsutvalget i Stryn , styremedlem i Tine Meieriet Vest fra 2004 til Medlem i Geno-utvalget i Vest fra vara til Geno sitt styre siden og styremedlem fra Deltok i vedtektsutvalg Geno 2008 og 2012 samt i utvalg som vurderte evt. fusjon mellom Viking Genetics og Geno. Har deltatt i Norsk Landbrukssamvirke sitt mentorprogram for kvinnelige tillitsvalgte i landbrukssamvirket. Ble valgt som nestleder i Geno sitt styre i vararepresentant til styret Geno-utvalet sør. Inga Skretting, 4110 Forsand attval Inga Skretting er 38 år. Ho driv mjølkeproduksjon saman med mannen. Frå hausten 2013 har drifta vore på eigen gard i nytt fjos etter seks år på leigd gard. Driftsomfanget er knapt 400 tonn i mjølkekvote. Det meste av både jord og kvote er leigd. Påsett av kviger. Inga er utdanna frå Politihøgskolen, HiNT og UMB. Før ho vart bonde arbeidde ho mellom anna som lærar med driftsansvar husdyr på vidaregåande skule, samt som rådgjevar i Tine. Inga har vore styremedlem og leiar i Forsand Bondelag, medlem i arbeidsutvalet i Tine, samt Geno-kontakt i Strand og Forsand produsentlag. Ho er årsmøteutsending i Geno og dermed medlem i 2. vararepresentant til styret Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva attval (tidl. 3. vara) Birgit Oline Kjerstad er 52 år, gift og har to vaksne born. Ho driv eit mjølkeproduksjonsbruk med vel 200 tonn kvote på Longva i Haram kommune i lag med mannen, Atle Longva. Det vart bygd ny lausdriftfjøs på bruket i Bruket har vore i samdrift i 11 år, men er no drive som enkeltbruk. Birgit er for tida styremedlem i Tine Vest, medlem i Genoutvalget i Vest og årsmøteutsending for Region Vest til Geno. Ho er Genokontakt i Longva, Haramsøy og Lepsøy produsentlag der ho har vore med i arbeidsutvalet i fleire år. Birgit har 6 år( )bak seg som styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, der ho siste to åra var nestleiar. Ho har i tillegg erfaring som kommunsetyremedlem i Haram ein periode og er for tida medlem i dyrevernnemnda for Ålesund og omegn. Birgit gjennomførte Fram Agro Kurs i lag med ektemannen Atle Longva(2005)

5 3. vararepresentant til styret Anders Røflo, 7670 Inderøy ny Anders Røflo er 46 år, gift med Johanne og har 2 barn på 9 og 12 år. Han er utdannet agronom og agrotekniker i økonomi og landbruksteknikk fra Mære Landbruksskole, og har vært bonde siden Drifta på gården består av melk- og storfekjøttproduksjon, sau og korn, samt noe skog. Melkekvota er på 330 tonn. Organisasjonserfaring fra blant annet leder i Inderøy/Mosvik produsentlag i 10 år, leder i Røra Bondelag i 8 år samt vært styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag i 4 år Årsmøtets møteleder Roy Erik Hetland, 5584 Bjoa gjenvalg Roy Erik Hetland er 39 år, gift og har 3 barn. Han driver melkeproduksjon i samdrift med ca 400 tonn kvote. Satelitt i purkering med 24 purker i kombinertproduksjon. Roy Erik har vært 6 år i rådet og styret i Tine Meieriet Vest. Er varaordfører i Tine SA, og ble valgt som årsmøtes møteleder i Geno i Årsmøtets varamøteleder Kari Borghild Løstegaard, 3550 Gol gjenvalg Kari B. Løstegaard er 58 år, gift og har 2 barn. Hun overtok hjemgården i Den ble drevet som familiebruk ut 2009 og gikk deretter i samdrift med to andre bruk. Kvoten er liter og alle kalver fôres fram. Hun har vært styremedlem i Tine Meieriet Øst i 3 perioder og er fra 2012 medlem av Norges Bondelag si valgnemnd. Hun har bl.a. gjennomført kurs i lederutvikling, kurs i landbrukspolitikk, internasjonalt kurs, samt kurs i ordførerrollen og valgkomitearbeid - alle i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Har tidligere vært ansatt i DnB Nor og Ford. Har fagkurs i markedsføring.

6 Kontrollkomiteen Medlem til kontrollkomiteen Lise Kaldahl Skreddernes, 9740 Lebesby ny (tidl. 1. vara) foreslås valgt for 2 år Lise er 46 år, og har grunnkurs i landbruk og agronomkurs, samt agroteknikerkurs i naturforvaltning ved Val videregående skole, 1-årig kurs i økonomi og ressursforvaltning ved HINT. Studiekompetanse + matematikk og kjemi som privatist, i tillegg har hun tatt 1 år naturvitenskap ved NLH. Hun har siden 2001 drevet med melkeproduksjon i Lebesby kommune i Finnmark. Har jobbet innen landbruk i flere år før det. Lise har vært i styret i Finnmark Bondelag siden (nestleder ), og varaordfører i Norges Bondelag Hun har vært 1. vara til kontrollkomiteen i Geno fra Medlem til kontrollkomiteen Jon Husdal, 7170 Åfjord ny (tidl. 2. vara) Jon Husdal er 53 år, gift, har fire barn og fem barnebarn. Han har siden 1990 vært bonde på heltid, driver melkeproduksjon med kvote på 240 tonn, samt noe skog. Jon Husdal har gjennom mange år vært engasjert i lokalsamfunnet med styreverv i ulike lokale landbruks- og grunneierorganisasjoner. Han har vært kommunestyremedlem i Åfjord komme siden 1991, og er i inneværende valgperiode varaordfører i kommunen. Han har 7 år som leder i Sør-Trøndelag Bondelag og 6 år i styret for Innovasjon Norge avd. Sør-Trøndelag. Videre har han vært medlem i valgnemnda i Sør-Trøndelag Bondelag, siste året som leder, han er også leder i valgnemnda i Tine Midt-Norge og medlem av valgnemnda i Tine SA. Leder i kontrollkomiteen Saxe Frøshaug, 1860 Trøgstad ny (ny som leder) Saxe Frøshaug er 50 år, gift og har to barn. Han har melkekvote på 260 tonn og driver i tillegg med kyllingproduksjon, samt noe skogsdrift. Han har tidligere hatt ulike tillitsverv i Tine (Indre Østfold Meieri og Fellesmeieriet), vært leder i Trøgstad Bondelag, leder i Østfold Bondelag, leder i Østfold Landbruksselskap, styreleder i Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, samt medlem i valgkomiteen i Norges Bondelag og Nortura. Per i dag er han styreleder i Trøgstad Elverk. Han har vært årsmøteutsending i Geno, og ble valgt inn i kontrollkomiteen i 2009.

7 Varamedlemmer til kontrollkomiteen 1. varamedlem Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres ny Sigrun Lerhol er 54 år, gift og har fire barn. Hun driver mjølkeproduksjonsbruk sammen med mannen med 20 årskyr. De driver også med støling. Sigrun er utdannet agronom, har jobbet som ligningssekretær og deltidsansatt ved Oppland fylkesskattekontor. Hun har vært nestleder og senere leder i Vang produsentlag, og vært medlem i regional valgkomite øst i Tine, de to siste årene som nestleder og leder. I øyeblikket er kun aktiv kommunepolitiker; er inne i 3. periode nå. 2. varamedlem Petter Arne Ekroll, 6260 Skodje ny Petter Arne Ekroll bur i Engesetdal i Skodje kommune, er 53 år, gift med Inger-Anne og har tre born frå 20 til 29 år. Utdanning: Fagerlia gymnas naturfaglinje , agronom frå Tomb jordbruksskole Heiltidsbonde frå Er i dag deltakar/ leiar i samdrift med 750 tonn mjølkekvote og kjøtproduksjon på 200 oksar. Organisasjonsmessig bakgrunn: Tillitsverv i Tine: Styremedlem i produsentlag frå Leiar og Årsmøteutsending og Andre relevante tillitsverv: Tidlegare leiar i Skodje bondelag. Kommunestyremedlem og Styremedlem i Møre Felleskjøp 4 år på 1990 talet og leiar av dyrevernnemd i fleire år. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Gardermoen, 6. februar 2014 Asgeir Pollestad (leder) Robert Smenes Halvard Oppervoll Barbro Braastad Borghild Reenskaug

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter. Navn Funksjon Region Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter. Navn Funksjon Område Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Hans Einar Stendal, 8289 Engeløya

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017 Navn Funksjon Område Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Hans Einar Stendal, 8289 Engeløya (gjenvalg) Nestleder Nord Vara til styret

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Alder: 46 år Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid

Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid Nord-Trøndelag Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2013-02-18 Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid Til Kopi til Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag Protokoll - Valgnemnda

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha TINE SA Bromstadv 68, Postb. 2490 Sluppen, 7005 Trondheim Telefon: 03080 Medlemstelefon: 815 02 000 E-post: medlem.midt@tine.no Web: medlem.tine.no Dato: 12. februar 2014 Innkalling til Årssamling: Arbeidsutvalget

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Nord-Trøndelag Bondelag

Nord-Trøndelag Bondelag Nord-Trøndelag Bondelag Utarbeidet av Brita Buan Til Protokoll Kopi til Protokoll - Valgnemnda i Nord-Trøndelag 2014 Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag har hatt 4 møter og 3 telefonmøte i 2013/2014,

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2015

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM VALG (PÅ TINGVOLD) OG ÅRSMØTE(PÅ EGEROM) I STANGE ALMENNING FREDAG 8.april 2016

KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM VALG (PÅ TINGVOLD) OG ÅRSMØTE(PÅ EGEROM) I STANGE ALMENNING FREDAG 8.april 2016 Til alle bruksberettigede Egerom, 16.03.2016. i Stange Almenning KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM VALG (PÅ TINGVOLD) OG ÅRSMØTE(PÅ EGEROM) I STANGE ALMENNING FREDAG 8.april 2016 VALGMANNTALL. Valgmanntallet

Detaljer

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Loen Møtedato/tid : 31. oktober kl. 11.00 15.30 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hotel Alexandra, Loen : Mari Bjørke Sted Dato loen 31.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Årsmøte i skogeierområdet:

Årsmøte i skogeierområdet: i skogeierområdet: Vedleggene er til sak 6 og 7 på saklisten til andelseiermøtet (med årsmøtefunksjon). Forslag til vedtak: Andelseiermøtet gir utsending(ene) til Viken Skogs årsmøte fullmakt til å godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Bjørn Gimming

Lars Petter Bartnes. Bjørn Gimming Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Født: 1969 Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2016

Detaljer

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss

Detaljer

Nord-Trøndelag Bondelag (intern)

Nord-Trøndelag Bondelag (intern) Nord-Trøndelag Bondelag (intern) Utarbeidet av Brita Buan Til Kopi til Protokoll valgnemnda Nord-Trøndelag Bondelag 201 Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag har hatt 4 møter (04.11, 14.11, 11.01 og 02.02)

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april 2006 1 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015

Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015 Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015 Dagens vedtekter Forslag til nye vedtekter Kommentar 1. Foretaket Foretakets navn er Geno SA og er et konsern, heretter

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

Vedtekter og instrukser TINE SA

Vedtekter og instrukser TINE SA Vedtekter og instrukser TINE SA Vedtektene vedtatt på årsmøtet 2015 A. ARBEIDSBESKRIVELSE FOR EIERUTVALGENE I TINE SA 10 B. ARBEIDSBESKRIVELSE FOR PRODUSENTLAGENE I TINE SA 11 C. INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

INNSTILLING FRA STFS VALGKOMITÉ TIL ÅRSMØTET 2016

INNSTILLING FRA STFS VALGKOMITÉ TIL ÅRSMØTET 2016 INNSTILLING FRA STFS VALGKOMITÉ TIL ÅRSMØTET 2016 Valgkomiteens sammensetning Hans Kjetil Aas (leder), Anne Kari Skogerbø og Ove Jølbo. Preben Falck har fungert som valgkomiteens sekretær. Valgkomiteens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 Sted : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Stange 06.11.14 Antall

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Vedtekter for TINE SA

Vedtekter for TINE SA Vedtekter for TINE SA KAPITTEL I. TINE SA 1. Foretaket TINE SA heretter kalt TINE, er et samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter medlemmene (eierne) bare med sitt andelsinnskudd. Forretningskontoret

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Bosted: Født: Produksjon: Faglig bakgrunn / kompetanse: Organisasjonsmessig erfaring:

Bosted: Født: Produksjon: Faglig bakgrunn / kompetanse: Organisasjonsmessig erfaring: Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Født: 1969 Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving Årsmelding 2015, Haugaland landbruksrådgjeving TILSETTE 2015. Kontor i Ølen Dagleg leiar i 80% stilling: Rådgjevar 75% stilling: Rådgjevar 50% stilling: Rådgjevar 100% stilling (frå 15. oktober): Kontor

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg Regionstyret Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år) i tillegg til ansattrepresentant og vara

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 25. MARS 2010 KL

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 25. MARS 2010 KL PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 25. MARS 2010 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 25. mars 2010 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Lena-Valle videregående skole Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Naturbruk Lena-Valle vgs. Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet Lena-Valle videregående behov skole i lokalt/regionalt

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 27. januar 2015 klokka 14:00 Sted: Kommunestyresalen Levanger rådhus Tilstede: Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder Magne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.03.2015 16254/2015 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 23.03.2015 Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda Bakgrunn Gjennom

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: Møterom 2. etj., Landbrukets Hus Dato: Tid: 10:00-14.

Møteprotokoll. Utvalg: Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: Møterom 2. etj., Landbrukets Hus Dato: Tid: 10:00-14. Møteprotokoll Utvalg: Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner Møtested: Møterom 2. etj., Landbrukets Hus Dato: 19.09.2012 Tid: 10:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Halldis

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Årsmøteprotokotl 2013

Årsmøteprotokotl 2013 Sportsklubben Træff Årsmøteprotokotl 2013 Årsmøtet for 2013 for Sportsklubben Træff ble avholdt onsdag 18. funi 2014 klokka 2000-2240 i Sigmundstova på Træfftruset. Morten Lunde ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer