Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte"

Transkript

1 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll Region Nord Robert Smenes Region Midt-Norge Barbro Braastad Region Øst Borghild Reenskaug Region Vest Følgende personer er på valg våren 2014: Styret: Styreleder: Jan Ole Mellby Nestleder/styremedlem: Torill Nina Midtkandal Mari Trosten Inger-Lise Ingdal Jonas Hadland (frasagt seg gjenvalg) Kjetil Larsgard 1. vara: Inga Skretting 2. vara: Karl Fredrik Okkenhaug (frasagt seg gjenvalg) 3. vara: Birgit Oline Kjerstad Årsmøtet: Årsmøtets møteleder: Årsmøtets varamøteleder: Roy Erik Hetland Kari Borghild Løstegaard Kontrollkomiteen: Leder og medlem: Edvin Olsen (frasagt seg gjenvalg) 1. vara: Lise Kaldahl Skreddernes 2. vara: Jon Husdal Alle ovennevnte valg skal skje etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen: Medlem fra Region Nord: Halvard Oppervoll Følgende tillitsvalgte er ikke på valg i 2014: Kontrollkomiteen: Medlem: Saxe Frøshaug Medlem: Ole Magnar Undheim Valgkomiteen: Medlem fra Region Sør: Asgeir Pollestad Medlem fra Region Midt-Norge: Robert Smenes Medlem fra Region Vest: Borghild Reenskaug Medlem fra Region Øst: Barbro Braastad Ansattvalgte styremedlemmer: De ansattvalgte styremedlemmene er ikke på valg i Sittende styremedlemmer er Jon Helge Sandal (valgt 2011) Morten Fiskum (valgt 2004) Marit Lahlum Ruud (valgt 2013)

2 Styreleder Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg gjenvalg Jan Ole Mellby er 56 år, gift og har to voksne barn. Gården Mellby er på 400 daa fordelt på jord og skog og ei nabogård blir leid i tillegg. Mjølkeproduksjonen er på 200 tonn kvote, han setter på alle kvigekalver, men selger alle oksekalver. Jan Ole har jobberfaring fra produsenttjenesten og regnskapskontor. Organisasjonserfaring har han fra 4H, BU, Bondelaget og TINE Østfoldmeieriet. Han har vært produsentlagsleder og Geno-kontakt i eget produsentlag, varaordfører i Geno i 4 år, ordfører siden 2005, og styremedlem/nestleder Han ble valgt til styreleder i Han har gjennomført Norsk Landbrukssamvirke (NL) sitt lederutviklingsprogram, samt Samvirke som organisasjonsform på BI og går nå på NL sitt kurs Landbrukssamvirkets fortrinn og utfordringer. Styremedlem Region Nord Mari Trosten, 9845 Tana gjenvalg Mari Trosten er 46 år, gift og har 3 barn i alderen 7-17 år. Overtok hjemgården sammen med mannen i De har drevet samdrift med 2 nabobønder siden Samdrifta har en kvote på 750 tonn og disponerer ca 1400 daa dyrka mark. Mari er utdannet sivilagronom, og har jobbet som organisasjonssjef i TINE Finnmark i 8 år før hun begynte som bonde. Hun har vært årsmøteutsending til Geno siden 2004, og 1. vara til styret siden Styremedlem i Geno siden Hun er også styremedlem i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Styremedlem Region Midt-Norge Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik gjenvalg Inger Lise er 51 år, gift og har fire barn. Hun har vært heltidsbonde siden 1990, gården har en kvote på 130 t økologisk melk. Mannen driver eget sagbruk. Inger Lise har tidligere vært tillitsvalgt i Fagforbundet, og har 3 perioder i kommunestyremøtet i hjemkommunen der hun også var leder i kontrollkomiteen og leder i hovedutvalg for oppvekst og levekår. Hun har videre tatt Norsk Landbrukssamvirkes mentorkurs «Ta Grep» for kvinnelige tillitsvalgte, samt BI studiet "Samvirket som organisasjon i krevende markeder". Hun sitter nå på 3. året som leder i valgkomiteen i Oi-Trøndersk mat og drikke, hun har vært styremedlem i Tine Midt-Norge siden 2010, og ble valgt inn i Geno sitt styre i 2010.

3 Styremedlem Region Vest Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn gjenvalg Torill Nina Midtkandal er 48 år, gift og har to barn. Hun er utdannet agrotekniker og har fire års yrkeserfaring som fagkonsulent ved Gloppen landbrukskontor. Hun tok over gardsbruket sammen med mannen i 1992, heltidsbonde fra Hun driver mjølkeproduksjon med fullt påsett og produksjon av kvalitetskalv. Samdrift fra 2004 med tre medlemmer, samla kvote 280 tonn. Tillitsverv: Årsmøteutsending TMV 2002, medlem og Geno-kontakt i arbeidsutvalget i Stryn , styremedlem i Tine Meieriet Vest fra 2004 til Medlem i Geno-utvalget i Vest fra vara til Geno sitt styre siden og styremedlem fra Deltok i vedtektsutvalg Geno 2008 og 2012 samt i utvalg som vurderte evt. fusjon mellom Viking Genetics og Geno. Har deltatt i Norsk Landbrukssamvirke sitt mentorprogram for kvinnelige tillitsvalgte i landbrukssamvirket. Ble valgt som nestleder i Geno sitt styre i Styremedlem Region Sør Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand ny Ole Magnar Undheim er 51 år, gift og har tre barn. Han har melkekvote på 550 tonn i samdrift og driver smågrisproduksjon i tillegg. Ole Magnar har vært styremedlem, senere nestleder og leder i styret i Tine Meieriet Sør , medlem av Rådet i Tine BA og styremedlem i Tine BA/SA Han har også vært styremedlem i Ostecompagniet as og Wernersson Ost Han har tidligere vært årsmøteutsending til Geno og 1. varamedlem til styret i Geno Han ble valgt inn i kontrollkomiteen i Geno i Styremedlem Region Øst Kjetil Larsgard, 3577 Hovet gjenvalg Kjetil Larsgard er 58 år. Han har to sønner på 21 og 18 år og driver garden Nødre Larsgard sammen med kona Marianne Hoksrud. Garden har en melkekvote på 230 tonn, med aktiv stølsdrift og hytteutleie. Han har hatt tillitsverv i 4H, Norske Landbrukstenester, Tine, Nortura og vært årsmøteutsending til Geno i flere år. Han ble valgt inn i styret i 2012.

4 Nestleder i styret Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn gjenvalg Torill Nina Midtkandal er 48 år, gift og har to barn. Hun er utdannet agrotekniker og har fire års yrkeserfaring som fagkonsulent ved Gloppen landbrukskontor. Hun tok over gardsbruket sammen med mannen i 1992, heltidsbonde fra Hun driver mjølkeproduksjon med fullt påsett og produksjon av kvalitetskalv. Samdrift fra 2004 med tre medlemmer, samla kvote 280 tonn. Tillitsverv: Årsmøteutsending TMV 2002, medlem og Geno-kontakt i arbeidsutvalget i Stryn , styremedlem i Tine Meieriet Vest fra 2004 til Medlem i Geno-utvalget i Vest fra vara til Geno sitt styre siden og styremedlem fra Deltok i vedtektsutvalg Geno 2008 og 2012 samt i utvalg som vurderte evt. fusjon mellom Viking Genetics og Geno. Har deltatt i Norsk Landbrukssamvirke sitt mentorprogram for kvinnelige tillitsvalgte i landbrukssamvirket. Ble valgt som nestleder i Geno sitt styre i vararepresentant til styret Geno-utvalet sør. Inga Skretting, 4110 Forsand attval Inga Skretting er 38 år. Ho driv mjølkeproduksjon saman med mannen. Frå hausten 2013 har drifta vore på eigen gard i nytt fjos etter seks år på leigd gard. Driftsomfanget er knapt 400 tonn i mjølkekvote. Det meste av både jord og kvote er leigd. Påsett av kviger. Inga er utdanna frå Politihøgskolen, HiNT og UMB. Før ho vart bonde arbeidde ho mellom anna som lærar med driftsansvar husdyr på vidaregåande skule, samt som rådgjevar i Tine. Inga har vore styremedlem og leiar i Forsand Bondelag, medlem i arbeidsutvalet i Tine, samt Geno-kontakt i Strand og Forsand produsentlag. Ho er årsmøteutsending i Geno og dermed medlem i 2. vararepresentant til styret Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva attval (tidl. 3. vara) Birgit Oline Kjerstad er 52 år, gift og har to vaksne born. Ho driv eit mjølkeproduksjonsbruk med vel 200 tonn kvote på Longva i Haram kommune i lag med mannen, Atle Longva. Det vart bygd ny lausdriftfjøs på bruket i Bruket har vore i samdrift i 11 år, men er no drive som enkeltbruk. Birgit er for tida styremedlem i Tine Vest, medlem i Genoutvalget i Vest og årsmøteutsending for Region Vest til Geno. Ho er Genokontakt i Longva, Haramsøy og Lepsøy produsentlag der ho har vore med i arbeidsutvalet i fleire år. Birgit har 6 år( )bak seg som styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, der ho siste to åra var nestleiar. Ho har i tillegg erfaring som kommunsetyremedlem i Haram ein periode og er for tida medlem i dyrevernnemnda for Ålesund og omegn. Birgit gjennomførte Fram Agro Kurs i lag med ektemannen Atle Longva(2005)

5 3. vararepresentant til styret Anders Røflo, 7670 Inderøy ny Anders Røflo er 46 år, gift med Johanne og har 2 barn på 9 og 12 år. Han er utdannet agronom og agrotekniker i økonomi og landbruksteknikk fra Mære Landbruksskole, og har vært bonde siden Drifta på gården består av melk- og storfekjøttproduksjon, sau og korn, samt noe skog. Melkekvota er på 330 tonn. Organisasjonserfaring fra blant annet leder i Inderøy/Mosvik produsentlag i 10 år, leder i Røra Bondelag i 8 år samt vært styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag i 4 år Årsmøtets møteleder Roy Erik Hetland, 5584 Bjoa gjenvalg Roy Erik Hetland er 39 år, gift og har 3 barn. Han driver melkeproduksjon i samdrift med ca 400 tonn kvote. Satelitt i purkering med 24 purker i kombinertproduksjon. Roy Erik har vært 6 år i rådet og styret i Tine Meieriet Vest. Er varaordfører i Tine SA, og ble valgt som årsmøtes møteleder i Geno i Årsmøtets varamøteleder Kari Borghild Løstegaard, 3550 Gol gjenvalg Kari B. Løstegaard er 58 år, gift og har 2 barn. Hun overtok hjemgården i Den ble drevet som familiebruk ut 2009 og gikk deretter i samdrift med to andre bruk. Kvoten er liter og alle kalver fôres fram. Hun har vært styremedlem i Tine Meieriet Øst i 3 perioder og er fra 2012 medlem av Norges Bondelag si valgnemnd. Hun har bl.a. gjennomført kurs i lederutvikling, kurs i landbrukspolitikk, internasjonalt kurs, samt kurs i ordførerrollen og valgkomitearbeid - alle i regi av Norsk Landbrukssamvirke. Har tidligere vært ansatt i DnB Nor og Ford. Har fagkurs i markedsføring.

6 Kontrollkomiteen Medlem til kontrollkomiteen Lise Kaldahl Skreddernes, 9740 Lebesby ny (tidl. 1. vara) foreslås valgt for 2 år Lise er 46 år, og har grunnkurs i landbruk og agronomkurs, samt agroteknikerkurs i naturforvaltning ved Val videregående skole, 1-årig kurs i økonomi og ressursforvaltning ved HINT. Studiekompetanse + matematikk og kjemi som privatist, i tillegg har hun tatt 1 år naturvitenskap ved NLH. Hun har siden 2001 drevet med melkeproduksjon i Lebesby kommune i Finnmark. Har jobbet innen landbruk i flere år før det. Lise har vært i styret i Finnmark Bondelag siden (nestleder ), og varaordfører i Norges Bondelag Hun har vært 1. vara til kontrollkomiteen i Geno fra Medlem til kontrollkomiteen Jon Husdal, 7170 Åfjord ny (tidl. 2. vara) Jon Husdal er 53 år, gift, har fire barn og fem barnebarn. Han har siden 1990 vært bonde på heltid, driver melkeproduksjon med kvote på 240 tonn, samt noe skog. Jon Husdal har gjennom mange år vært engasjert i lokalsamfunnet med styreverv i ulike lokale landbruks- og grunneierorganisasjoner. Han har vært kommunestyremedlem i Åfjord komme siden 1991, og er i inneværende valgperiode varaordfører i kommunen. Han har 7 år som leder i Sør-Trøndelag Bondelag og 6 år i styret for Innovasjon Norge avd. Sør-Trøndelag. Videre har han vært medlem i valgnemnda i Sør-Trøndelag Bondelag, siste året som leder, han er også leder i valgnemnda i Tine Midt-Norge og medlem av valgnemnda i Tine SA. Leder i kontrollkomiteen Saxe Frøshaug, 1860 Trøgstad ny (ny som leder) Saxe Frøshaug er 50 år, gift og har to barn. Han har melkekvote på 260 tonn og driver i tillegg med kyllingproduksjon, samt noe skogsdrift. Han har tidligere hatt ulike tillitsverv i Tine (Indre Østfold Meieri og Fellesmeieriet), vært leder i Trøgstad Bondelag, leder i Østfold Bondelag, leder i Østfold Landbruksselskap, styreleder i Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, samt medlem i valgkomiteen i Norges Bondelag og Nortura. Per i dag er han styreleder i Trøgstad Elverk. Han har vært årsmøteutsending i Geno, og ble valgt inn i kontrollkomiteen i 2009.

7 Varamedlemmer til kontrollkomiteen 1. varamedlem Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres ny Sigrun Lerhol er 54 år, gift og har fire barn. Hun driver mjølkeproduksjonsbruk sammen med mannen med 20 årskyr. De driver også med støling. Sigrun er utdannet agronom, har jobbet som ligningssekretær og deltidsansatt ved Oppland fylkesskattekontor. Hun har vært nestleder og senere leder i Vang produsentlag, og vært medlem i regional valgkomite øst i Tine, de to siste årene som nestleder og leder. I øyeblikket er kun aktiv kommunepolitiker; er inne i 3. periode nå. 2. varamedlem Petter Arne Ekroll, 6260 Skodje ny Petter Arne Ekroll bur i Engesetdal i Skodje kommune, er 53 år, gift med Inger-Anne og har tre born frå 20 til 29 år. Utdanning: Fagerlia gymnas naturfaglinje , agronom frå Tomb jordbruksskole Heiltidsbonde frå Er i dag deltakar/ leiar i samdrift med 750 tonn mjølkekvote og kjøtproduksjon på 200 oksar. Organisasjonsmessig bakgrunn: Tillitsverv i Tine: Styremedlem i produsentlag frå Leiar og Årsmøteutsending og Andre relevante tillitsverv: Tidlegare leiar i Skodje bondelag. Kommunestyremedlem og Styremedlem i Møre Felleskjøp 4 år på 1990 talet og leiar av dyrevernnemd i fleire år. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Gardermoen, 6. februar 2014 Asgeir Pollestad (leder) Robert Smenes Halvard Oppervoll Barbro Braastad Borghild Reenskaug

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN

INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN INNSTILLINGAR FRÅ VALKOMITEEN 0 0 (Orkar du ikkje lesa alle formalitetane før du får sjå sjølve innstillingane? Gå til side!) Om valkomiteen. september valde landsstyret Sara Marie Blichner, Ida Karina

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Den nye skogeieren. Den nye skogeieren. Gro Follo, Magnar Forbord, Johan Fredrik Rye. Johan Fredrik. Hvordan øke hogsten i Trøndelag?

Den nye skogeieren. Den nye skogeieren. Gro Follo, Magnar Forbord, Johan Fredrik Rye. Johan Fredrik. Hvordan øke hogsten i Trøndelag? Gro Follo, Gro Follo, Magnar Magnar Forbord, Forbord, Reidar Reidar Almås, Almås, Arild Arild Blekesaune Blekesaune og Johan og Johan Fredrik Fredrik Rye Rye Den nye Den skogeieren. nye skogeieren. Hvordan

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer Aktiv rehabilitering Arbeid som medisin Jobb, reiser og fellesskap med andre mennesker gir Musketerene i Tromsø et rikere liv. Tekst og foto Bernard Paul Zimmer, prosjektleder Tekst og foto Jan Sigmund

Detaljer