Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune."

Transkript

1 AKERSHUS Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune. Akershus fylkeskommune i samarbeid med BYGGOPP, Murmesternes forening, Lærling Øst, Opplæringskontoret for tømrerfaget og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune ,- Prosjektet handler blant annet om å utvikle et tett og aktivt samarbeid mellom skolen og lokale bedrifter innen salg, service og butikkfaget. For å komme i gang med systematisk og profesjonelt samarbeid vil det i starten etableres en arbeidslivskoordinator på skolen ,- Hovedmålet for prosjektet er å få flere elever til å inngå lærekontrakt innen bygg- og anleggsteknikk og å styrke samarbeidet mellom skole, opplæringskontorer og arbeidsliv. AUST-AGDER Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med LO Aust-Agder, NHO Agder, Handel og kontor Agder og Rogaland, Opplæringskontor for mat og servicefag Agder, Opplæringskontor for Transportfagene i Agder, Sam Eyde videregående skole, Møglestu videregående skole, Arendal videregående skole, Risør videregående skole, Dahlske videregående skole og Setesdal videregående skole. bruke faget Prosjekt til fordypning som virkemiddel for en effektiv formidling av søkere til læreplass. BUSKERUD Opplæringssenter for naturbruksfag i samarbeid med Rosthaug videregående skole, Landbrukstjenester Buskerud og Skogselskapet i Buskerud. Lier videregående skole i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, Lier kommune, Røyken kommune, Nedre Eiker kommune, Asker kommune, Aleris AS, Villa Skaar AS, opplæringskontorer, Cubus Magasinet, Jysk AS, Clarion Collection Hotell Tollboden, G-Sport Liertoppen, G-Sport Sandvika Storsenter, Kiwi Lierskogen, Kiwi Norge AS, Europris Lierstranda, Kaffekværna AS, Accept Teknikk AS, Tess AS og BLOK. Åssiden videregående skole i samarbeid med Condelica AS ,- Et samarbeid innen landbruk, skogbruk og gartneri i fylket for å imøtekomme behovet for lærlingeplasser. Prosjektet handler blant annet om å systematisere opplæringen gjennom et organisert ringsystem i nedre og øvre del av fylket ,- Prosjektet handler blant annet om å etablere et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv om yrkesveiledning ,- Prosjektet handler om å skape en samarbeidsarena mellom skole og lokalt arbeidsliv innenfor baker og konditorfaget. Side 1 av 5

2 FINNMARK Kirkenes videregående skole i samarbeid med Bilbransjen i Øst-Finnmark, Tverrfaglig opplæringskontor i Øst-Finnmark og Finnmark Fylkeskommune. Finnmark fylkeskommune i samarbeid med LO Finnmark, NHO Finnmark og yrkesopplæringsnemnda i Finnmark ,- Prosjektet handler om å styrke samarbeidet om bilfagene i fylket blant annet gjennom et tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter når det gjelder faget Prosjektet til fordypning ,- Prosjektet handler om å styrke yrkesopplæringsnemnda (partene i arbeidslivet) sin rolle i utviklingen av fagog yrkesopplæringen i Finnmark. HEDMARK Hedmark fylkeskommune i samarbeid med alle videregående skoler i Hedmark, opplæringskontorer, NHO Innlandet og LO ,- Prosjektet handler blant annet om å styrke de videregående skolenes rolle i formidlingsarbeidet. HORDALAND Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Voss videregående skole, Olsvikåsen videregående skole, Årstad videregående skole, Knarvik videregående skole, Fagopplæringskontoret, OT/PPT og AMB Hordaland. Kvinnherad videregående skole i samarbeid med Kvinnherad Næringsservice ,- Prosjektet handler om å skape bedre samarbeidsrelasjoner mellom skole og lokalt arbeidsliv. Blant annet ved å etablere et opplæringskontor for tilrettelagt fagopplæring i fylket ,- Handler blant annet om å skape et tettere samarbeid mellom skole og lokalt arbeidsliv om faget Prosjekt til fordypning, slik at flere elever kommer ut i bedrift som en del av opplæringen. MØRE OG ROMSDAL Haram videregående skole i samarbeid med Haram Næring og Innovasjonsforum, Offshore & Industry Support AS, Opplæringskontoret i Haram og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal (FiskOK) i samarbeid med lokale bedrifter og Møre og Romsdal fylkeskommune ,- Prosjektet handler om å utvikle et forum for samhandling mellom bedrifter, opplæringskontor og videregående skole ,- Prosjektet handler blant annet om å utvikle en lokal samarbeidsarena innenfor maritime fag. NORDLAND Nordland fylkeskommune i samarbeid med NHO, Senter for IKT i utdanningen, yrkesopplæringsnemnda i Nordland og to andre fylkeskommuner. Karrieresenteret ytre Helgeland i samarbeid med Studiesenter RKK ytre Helgeland, Sandnessjøen videregående skole og Alstahaug næringsforening ,- Prosjektet handler blant annet om å utvikle et digitalt nasjonalt verktøy for samarbeid mellom skole og arbeidslivet ,- Prosjektet handler blant annet om å skape lokale møteplasser mellom arbeidsliv, skole og elever for å motivere til gode og veloverveide yrkesvalg. Side 2 av 5

3 Meløy videregående skole i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Saltdal videregående skole, Knut Hamsun videregående skole, Kompetanseklynge Meløy, Meløy kommune, Opus Meløy videregående skole, NAV, Karrieresenter Salten, Meløy Utvikling KF, Meløy Bedriftsservice, Meløy Næringsforum (NHO), Dragefossen, Smolten AS, Nordsalten Kraft AS, Hamsunsenteret, Hamarøy kommune og Quarts Corp ,- Prosjektet handler blant annet om å se videregående skoler i distriktskommuner som regionale utviklingsaktører. NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med opplæringskontorene i Nord-Trøndelag (OKNT), NHO Trøndelag, LO Nord-Trøndelag og KS Nord- Trøndelag ,- Prosjektet handler blant annet om at skolene skal ta et større ansvar i formidlingen av elever til læreplass. OPPLAND Opplæringskontoret Brimikjøken i samarbeid med Oppland fylkeskommune, Regionrådet Nord- Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Nord-Gudbrandsdal næringsforening, Karrieresenteret Nord-Gudbrandsdal, Opplæringskontoret for flere fag, Nasjonalparkriket reiseliv og Nord-Gudbrandsdal næringshage ,- Handler om å styrke yrkesopplæring i regionen Nord-Gudbrandsdal. OSLO Oslo kommune, Utdanningsetaten i samarbeid med Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor (BLOK), Opplæringskontoret i bilfag Oslo og Akershus (OBOA), Lærlingsenteret for byggfag i Oslo og Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Hersleb videregående skole i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF Hovedorganisasjonen Virke i samarbeid med Diakonhjemmet Sagenehjemmet, Oslo Kommune, Kuben videregående skole og Fagforbundet ,- Prosjektet handler blant annet om å utvikle en Oslostandard for faget Prosjekt til fordypning, hvor elever har mulighet for å ut i en kortere praksis i bedrift ,- Prosjektet handler blant annet om å styrke kvaliteten i helsesekretærutdanningen lage en pedagogisk inspirerende veileder for en arbeidslivsveileder-funksjon på skolene. Side 3 av 5

4 ROGALAND Opplæringshuset i samarbeid med LO, NHO, Opptek, HSO, Byggopp, Karmøy kommune, Åkrehamn videregående skole, Haugaland videregående skole og Karmsund videregående skole ,- Handler om å opprette fagnettverk bestående av lærer, lærlingeinstruktører, prøvenemndsmedlemmer, faglige ledere, skoleledere, representanter fra opplæringskontor og partene i arbeidslivet. SOGN OG FJORDANE Stryn Næringssamskipnad i samarbeid med Stryn videregående skole, Stryn Næringshage, opplæringskontorer, utvalgte medlemsbedrifter i Stryn Næringssamskipnad, ungdomsskolene i Stryn og Hornindal og Stryn Kommune ,- Prosjektet handler blant annet om å utrede hvordan samarbeidspartnerne (skole og arbeidsliv) kan kople grunnskole og videregående skole tettere sammen og se hele utdanningen fra 8. til 13 klasse i sammenheng. SØR-TRØNDELAG Sør-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Oppdal videregående skole, Oppdal kommune Husbanken og Yrkesopplæringsnemnda Sør-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med yrkesopplæringsnemnda og opplæringskontorene i Sør-Trøndelag ,- Handler om å etablere et samarbeid mellom fylkeskommune, skole, y- nemnda og kommune rundt prosjektet «Passivhus» (en ny arena for opplæring for elever innenfor bygg- og anleggsteknikk) ,- Handler om å bruke prognoser i arbeidet med å utvikle tilbudene innen fag- og yrkesopplæring i fylket. TELEMARK NHO Telemark i samarbeid med Telemark fylkeskommune, opplæringskontorene for Salg, Service, Restaurant- og matfag, offentlig sektor og Industrilærling og Nettverket for Rekrutterings- og bemanningsbransjen i Telemark utvikle en stillingsbank (jobbavis) med stillingsannonser som elevene på Service og Samferdsel kan bruke som utgangspunkt for søknader om praksisperiode i bedrift. TROMS Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms (KomOpp) i samarbeid med Troms fylkeskommune, Mitra AS, Opplæringskontoret for Teknologifag i Midt- og Sør-Troms (Otek) og Transport og bilfagenes opplæringskontor (Tobok). styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv om ungdommer som har utfordringer i opplæringen. Side 4 av 5

5 VEST-AGDER Kvadraturen skolesenter i samarbeid med OTEK Agder, EOSØR og Opplæringskontoret for Bilfagene i Vest-Agder ,- Handler blant annet om å lage en modell for fremtidig bruk av faget Prosjekt til fordypning, slik at flere elever kan bli utplassert i bedrift som en del av faget. VESTFOLD Norges Husflidslag ved Vestfold Husflidslag i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Sandefjord videregående skole ,- Et pilotprosjekt. Handler om å utvikle en modell for hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til fagopplæringen. ØSTFOLD Opplæringskontoret Bilfag Østfold i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Østfold Bilbransjeforening ,- Handler om å styrke samarbeidet om fagopplæring innenfor bilbransjen blant annet gjennom en fadderordning for lærlinger. FLERE FYLKER WorldSkills Norway i samarbeid med Oslo fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Oppland Fylkeskommune og Opplæringskontoret for mekaniske fag i Akershus og Oslo. Byggenæringens Landsforening BNL i samarbeid med bransjeforeninger i byggenæringen blant annet NRL, EBA, Norsk Trevare, MLF, NAML, VBL, Boligprodusentenes forening, TEF og Byggmesterforbundet, Opplæringskontoret for små håndverksfag i samarbeid med Lørenskog Videregående skole, Nesbru Videregående skole, Rud Videregående skole, Færder Videregående skole, Kuben Videregående skole, Kongsberg Videregående skole, Mysen Videregående skole, Glemmen Videregående skole, Oslo Kjole- og draktsyerlaug, Oslo Skredderlaug, Norges Kjole- og Draktsyerforbund ,- Prosjektet handler blant annet om å utvikle yrkeskonkurranser som en metode for å skape flere arenaer for samarbeid mellom skole og næringsliv ,- Prosjektet handler om å øke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i byggenæringen. Blant annet ved at videregående skoler og opplæringskontorer gjennomfører undervisningsopplegg på ungdomskolen ,- Prosjektet handler blant annet om å skape møteplasser for skoler og bedrifter i fem fylker. Side 5 av 5

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse - en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse 2 NATURRUK g i l r u t a n t l He et? d r e a v h k u r b r u t a N Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole som gir deg muligheten

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer