GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE GODE SKOLEBIBLIOTEK GIR KULTUR FOR LÆRING Modellbiblioteket på Os vidaregåande skule Sluttrapport Strategi 1, tiltak 1 i Strategisk handlingsplan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland Oktober 2006

2 Grafisk design og foto: Krassimira Rynning, Trykk: Bergen grafisk AS Foto fra biblioteket ved Os vidaregåande skule ISBN

3 Forord Det var generell stor glede blant personalet ved Os vgs då skulen fekk ansvaret for å utvikle eit modellbibliotek. Tidspunktet var gunstig då skulen hadde ein utdanna bibliotekar som var villig til å stå i spissen for dette arbeidet. Biblioteket ligg gunstig til vegg i vegg med elevkantina. Dette gjer at biblioteket er lett tilgjengeleg og er derfor blitt ein naturleg samlingsstad for elevar. Her får elevane hjelp i prosjektarbeid, dei får gode råd når det gjeld kjelder på nettet og dei kan lese aviser og tidsskrift. Sjølv om prosjektperioden er slutt, vil vi halde fram med å utvikle biblioteket slik at det heile tida vil vere eit moderne bibliotek som kan støtte opp under nye og ulike undervisningsmetodar. Det er særleg to punkt underteikna vil framheve dersom andre skular skal satse på skulebibliotek: Legg biblioteket der elevane ferdast. Sats på utdanna bibliotekarar. Eg vil takke for den tilliten skulen fekk ved å leggje modellbiblioteket til Os vgs. Dersom vi kan vere til inspirasjon og hjelp for andre skular som ønskjer å satse å skulebibliotek, er vi villige til å stille opp med den erfaringa vi sit med etter denne prosjektperioden. Bjørn Birknes rektor

4 Fra idé til praksis Å utvikle gode modellar er erfaringsmessig god pedagogikk. Alt hausten 2003 blei Modellbiblioteket realisert på Os vgs. - som det første tiltaket i Strategisk handlingsplan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland. Forholda ved denne skolen låg vel til rette, med fagutdanna bibliotekar på plass, sentralt plasserte lokale og ein positiv administrasjon. Modellbiblioteket blei organisert som eit treårig prosjekt, støtta med prosjektmidlar frå Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland og Fylkesplanprogrammet. Prosjektet fekk god politisk støtte. På den offisielle opninga gav opplæringsdirektør Svein Erik Fjeld uttrykk for positiv optimisme og tro på prosjektet som drivkraft og inspirasjon for vidare satsing i heile fylket. I juni 2005 fekk Opplærings- og helseutvalet eit infoark med status for framdrifta av prosjektet. Biblioteket har hatt ei bratt utviklingskurve. Bibliotekaren har styrkt eiga kompetanse, særleg innan digitale tenester. Nyvunnen kunnskap har ho brukt aktivt i opplæring og rettleiing av lærarar og elevar, dels gjennom tre timars grunnkurs i bibliotekbruk for elevar i GK og VK1, dels gjennom tilrettelagt undervisning og oppfølging knytta til tverrfaglege elevprosjekt. Ho har og vore involvert i prosjekt innan Gi rom for lesing - programmet med. Skolebiblioteket har hjelpt til med å realisere Os vgs. som ein digital skole. Ein føresetnad for å lukkast har vore samarbeidet med det pedagogiske personalet. Opprusting av biblioteklokalet, gode digitale verkty og samlingsutvikling har og vore viktige satsingar for å gjennomføre tiltaka i prosjektet. Og viktigast av alt: Biblioteket har hatt ein kvalifisert bibliotekar til stades heile skoledagen. Siri Sjursen prosjektansvarleg

5

6 Milepælar v Stillingsressursen blei utvida fra 60 til 80%. v Kompetanseutvikling. Bibliotekaren har gjennomført tre vidareutdanningsmodular: * Skolebibliotek, modul 2, HiA, juni * Informasjonssøking og formidling via Internett HiO, des * Kreativ webdesign, Mediesenteret HiB, juni v Investeringane omfatter åtte nye PC-bord med datamaskiner til gruppearbeid og to ståbord med PCar til informasjonssøk og katalogsøk. Skolen var tidleg ute med trådlaust samband, og har rusta opp datarommet vegg i vegg med biblioteket. v Informasjon. Presentasjonsfolder blei trykt opp og sendt alle skolane i fylket. Modellbiblioteket har vore presentert på Hordaland fylkeskommune sine heimesider og i Skoleportalen. Biblioteket har invitert til besøk og rådgjeving. Det hadde vore ønskjeleg med fleire besøk, men mange bibliotekansvarlege på vgs. har teke kontakt og har fått hjelp. Eit info-ark som oppsummerte status for prosjektet blei laga til helseutvalet i juni Opplærings- og

7 v MM2, IKT og brukaropplæring. Biblioteket har vore i fremste rekke med å ta i bruk den nye felles katalogen, automatisert utlån og formell og uformell brukaropplæring i informasjonssøking og elevproduksjonar. Produksjonsutstyr som fargeskrivar og innbindingsverktøy er gunstig plassert i biblioteket. v Læringssenter. Det er innarbeidd gode rutinar for drift av skolebiblioteket på Os vgs. Det er prøvd ut som studieverkstad og læringssenter. Det tek likevel tid å synleggjere og innarbeide biblioteket i heile skoleorganisasjonen. Tiltak 10 og 11 handlar om samarbeid med eksterne bibliotek og opplæringsaktørar i nærmiljøet. Desse tiltaka er ikkje iverksette fordi ein har prioritert interne utviklingsoppgåver.

8

9 Prosjektmodellen har vore ein god hjelp for å nå mål for skolebiblioteket, for å gje skolen økonomisk drahjelp, for å ansvarleggjere administrasjon og for å inkludere biblioteket i det pedagogiske arbeidet. Prosjektperioden har vore nytta maksimalt utifrå ressursar, slik at hovudmåla er nådd. Dei fleste tiltaka er godt i gang. Med fast 100% bibliotekarstilling frå skoleåret , er grunnlaget det beste for å vidareutvikle skolebiblioteket på Os vgs. til eit pedagogisk verktøy og ein sentral medspelar for kvalitet i læringsarbeidet på skolen.

10

11 Tenesteutvikling Tiltak: 1. Utveljing av vertsskole for modellbiblioteket. 2. Fysisk og teknisk tilrettelegging av biblioteklokalet. 3. Kompetanseutvikling. 4. Organisatorisk plassering i skolen. 5. Opplæring av elevar og lærarar. 6. Samlingsutvikling. 7. Aktiv bruk av virtuelle læremiddel. 8. Utvida opningstid. 9. Informasjon til andre vgs. i Hordaland. 10. Tenesteavtale med folkebiblioteket. 11. Skolebiblioteket som læringssenter i lokalmiljøet. Bibliotekaren har markert seg som ein ressurs innan: v Informasjonskompetanse gjennom undervisning i søkestrategier og kjeldekritikk på Internett. v Tilrettelegging av boksamlinga med fokus på lesestimuleering og skolen sine fagtilbod. v Bokprat for elevgrupper og ved individuell rettleiing.

12

13 Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Svein Erik Fjeld, opplæringsdirektør Marianne Haaland, gruppeleder Bjørn Birknes, rektor Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef Siri Sjursen, seniorrådgjevar, prosjektansvarleg Krassi Rynning, skolebibliotekar og prosjektleiar Marianne Færø, inspektør Åse Klemetsen, lærer Ingrid Lund Eide, lærer Stine Nordling, elev Marius Aadland, elev Erfaringer Det har vore vanskeleg å samle gruppene til møter. Det har likevel fungert godt med støtte frå styringsgruppa og løpande informasjonsutveksling og drøftingar, både formelt og uformelt. Bibliotekaren har hatt møterett i pedagogiske fora, og har møtt når ho hadde noko på hjartet, som informasjon og forslag til aktivitetar. Denne kommunikasjonskanalen har vore viktig for å få i stand samarbeid mellom bibliotekaren og lærarane. Biblioteket er etterkvart innarbeidd i skoleorganisasjonen og i vedtekne årsplanar.

14 Økonomi Budsjett prosjekt modellbibliotek Start Slutt Prosjektet har fulgt finansieringsplanen. I tillegg har skolen plussa på av eigne ressursar til investeringar og ei styrking av mediebudsjettet Utgifter Løn Kurs, reiser Investeringar Finansiering Løn Skolen Prosjektet Investeringar Skolen Prosjektet Kurs, reiser Skolen Prosjektet Sum skolen Sum prosjektet

15 Fakta: Strategisk handlingsplan for skolebiblioteka i vidaregåande skolar i Hordaland blei vedteken i Hordaland fylkesting i juni Fullstendig utgåve med vedlegg finst på: Kontakt: Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckelsgate 5, 5020 Bergen, tlf

16

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer