INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen (Lucy Smiths hus) Velkommen kjære representanter 1

2 20 2

3 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt, Den Norske Balletthøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Norges, Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og Folkeuniversitetet Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedsstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte 29. august 2011 Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag s. 29. august. Møtet finner sted i Rådssalen som befinner seg i 10. etasje i Administrasjonsbyggningen, eller Lucy Smiths hus, som det nå heter. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Hanne Marie Eriksen Pedersen: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 3

4 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte d. 12. mai 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Politikk 3a) Strategiplan Samskipnaden i Oslo og Akershus D 3b) SiO & Miljø V VT04 Økonomi 4a) Revisorrapport O VT 05 Valg 5a) Valg av samskipnadskontakt i VT-AU V 5b) Valg av samfunnskontakt i VT-AU V VT 06 Eventuelt 4

5 Forslag til møteplan: Markering for Håvard Vederhus 18:00 Matpause 18:30 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 12. mai 1c) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Strategiplan Samskipnaden i Oslo og Akershus b) SiO og Miljø a) Revisorrapport a-b) Valgsakene ) Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær 5

6 Saksfremlegg 1a Dato: 29. august 2011 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Christer Gulbrandsen Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 29. august 2011 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 29. august 2011 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden 6

7 Saksfremlegg 1d Dato: 29. august 2011 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtene 29. august Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 29. august 2011 Sak: 2a), orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Orienteringen tas til etteretning. Saksnotat Kjære VT. aldri har det gått så lang tid mellom to orienteringer, og aldri har det vært vanskeligere å skrive orientering. Etter sist Velferdstingsmøte 12. mai gjennomførte Velferdstinget en meget vellykket lokalpolitisk kampanje Flytt, din latsabb. Besøk av 17 av 23 institusjoner, 1500 underskrifter, mediedekning både i NRK radio og TV, førstesideoppslag i Universitas og i støtte til kampanjen fra Frifond er et godt resultat. Vi har prøvd å få oversikt over hvor mange som faktisk flyttet ved å kontakte Skatt Øst for å høre om det var fler enn normalt som meldte flytting, men uten tilbakemelding så langt. Velferdstingets sommerfest ble arrangert 15. juni. Vi takker for oppmøtet og good times. Sommerfesten markerte en slutt både på et langt semester og for kampanjeperioden. Som så vidt nevnt på siste VT-møte før ferien, utgjør ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager en trussel mot SiOs barnehagetilbud. I mai/juni jobbet vi intensivt politisk for å fremme vår sak. (Se bla Universitas). Vi jobbet for å presse byrådet til å "innrømme" vår virkelighetsbeskrivelse og våre konstruktive på løsninger. Arbeidet med barnehagesaken har stått litt stille siden juni. Vi fikk en merknad under behandlinga i komiteen/kommunestyret i midten av juni. - (Komiteen viser til at det er kommet henvendelser fra Velferdsstinget som mener at den nye modellen for tilskudd vil komme til å gi negative utslag for driften av SIOs studentbarnehager i Oslo. Komiteen har bedt byrådet om å gjennomgå disse beregningene på nytt.) VT-AU legger opp til at studentbarnehagesaken kommer opp på VT-møtet 22. september. til høsten (midten/slutten av september). Vi vil også jobbe tett med SiOs administrasjon for å finne løsninger. Kutt i barnehagetilbudet er et realistisk alternativ. Vi avventer Hovedstyret og SiO-administrasjonens vurdering av hvor det er mest hensiktsmessig med eventuelle kutt. Hovedproblemet med finansiering er i år og for

9 For i år er løpet kjørt. Men modellen slår spesielt dårlig ut neste år - så det er å sikre en bedre finansiering i 2012 vi fokuserer på nå. Fredag 12. august sendte VT-AU ut brev til alle som har vært en del av VTs tilskuddsportefølje i 2011 og alle nye studentdemokratier i SiO. I brevet forklares prosedyre for søknader og det er satt frist til 19. september for søknader til VT-AU. Vi oppfordrer Velferdstinget til å hjelpe VT-AU med å informere om søknadsprosedyren. Profil- og informasjonsarbeidet har ikke stått stille. VT laget en generell brosjyre i forbindelse med utsendelse av informasjonspakker til nye studenter og faddere ved UiO. Denne vil også bli brukt i generelt informasjonsarbeid om VT. VT har også anskaffet to stk roll-up til kampanje- og informasjonsbruk og figurerer i SiOs studentkalender. Velferstinget er hovedarrangør for 2 arrangementer under STUDIO Plenty på Plen og Superstudenten på Mer informasjon på Facebook. Arrangementene er støttet av midler fra AKAN og er satt sammen i samarbeid med Studenter og rus - komiteen. Vi deltar også på informasjonsrunder for studenter ved de ulike institusjonene i Oslo og fortsetter underskriftskampanjen fra mai/juni frem til ordførerdebatten 23. august. Lokalpolitisk kampanje del 2 er under utarbeidelse og kan forhåpentligvis slippes under VT-møtet. Kampanjen Stum STUDENT? STEM, student! er både en identitetsbyggende kampanje (vi er mange, vi er engasjerte, vi er fremtiden) og en politisk kampanje med krav om boliger, kollektiv- og kulturtilbud. Kampanjen er planlagt til å vare i de 2 siste ukene føre valgdagen 12. september. MEN. Arbeidet i VT etter 22. juli har vært preget av angrepet på Norge og engasjert AUF-ungdom på Utøya. VT- AU mistet en uerstattelig ressurs i Håvard Vederhus, og organisasjonen er hardt rammet. Både av sorg og som tap av en enorm arbeidskapasitet. I etterkant av tragedien holdt Velferdstinget, i samarbeid med SiO og Studentparlamentet ved UiO, Villa Eika åpen 1 uke på ettermiddagstid for tillitsvalgte og andre som er knyttet til studentmiljøet. Vi vil spesielt takke SiOs administerende direktør Lisbet Dyrberg, psykolog Anne Karine og SiOs Hovedstyre for alle hjelp og støtte. Men vi har også opplevd overveldende støtte fra VT-representanter, Universitetet, lokale studentdemokratier, studentmediene og Oslo kommune. VT har skrevet minneord, deltatt i begrevalse, talt i minnesamværet og vært medarrangør for minnesmarkeringen på UiO mandag 8. august. Minneord for Håvard ligger på På vegne av VT-AU Magnus Nystrand Leder av VT 9

10 Saksfremlegg 2b Dato: 29. august 2011 Sak:2b), orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende Orienteringen tas til etteretning. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 10

11 Hovedstyrets orientering 9.august Siden forrige møte i Velferdstinget, 12. mai, har det blitt avholdt ett styremøte i SiO, 15. juni. Neste styremøte er 7. september. - Studenthelsetjenesten På styremøte 15. juni ble blant annet sak om Studenthelsetjenestens tilbud lagt frem til endelig vedtak i Hovedstyret. Hovedstyrets vedtak er i tråd med de vedtak og innspill som VT har kommet med gjennom egen saksbehandling. Følgende vedtak ble fattet 15.juni: Styret ber om at det etableres en modell for allmennhelsetjeneste basert på egenproduserte tjenester i Studenthelsetjenesten. Det gis kun refusjon til Studenthelsetjenestens fastlegepasienter, og det gis refusjon for alle kostnader/egenandeler over kr 200 som faller inn under egenandelstak 1. Inntil det er etablert et allmennlegekontor i sentrum, vil det som en overgangsordning bli opprettholdt mulighet for studenter ved tidligere OAS-institusjoner, som ikke er fastlegepasienter ved Studenthelsetjenesten, å få refundert utgifter over kr 500 som faller inn under egenandelstak 1. For SiO-studenter ved studiested utenfor Oslo videreføres refusjonsordningen. Fra høsten 2011 åpnes det for at alle SiO-studenter kan benytte Studenthelsetjenesten som fastlege. Se referat fra styremøte for flere saksdetaljer (sio.no). Studentboligene: - Hafslund-saken: Fremdriften går som planlagt i forhold til tidligere orienteringer fra Hovedstyret knyttet til plan for og omfang av tilbakebetalingen. I starten av juli startet SiO arbeidet med å finne alle tidligere beboere i Studentboligene i den berørte perioden. E-poster og brev har gått ut til alle tidligere beboere, både norske og internasjonale. I tillegg søker vi etter beboerne gjennom andre kanaler, for eksempel gjennom bred nasjonal annonsering, pressemeldinger og medieoppslag. I tillegg er det annonsert noe internasjonalt gjennom medier og utdanningsinstitusjoner. For utfyllende informasjon og praktiske detaljer viser Hovedstyret til SiOs nettsider. - Studentboligkø: 11

12 I skrivende stund, 9. august, er det 3893 studenter i boligkø hos SiO. I midten av juli var tallet Hovedstyret vil komme tilbake med mer informasjon om utvikling av situasjonen på VTmøte. - Strategi-sak: Hovedstyret har gjennom flere styremøter behandlet administrasjonens forslag til plan for, utarbeiding av, og forslag til ny strategiplan for SiO for perioden Hovedstyret ønsker seg Velferdstingets innspill på retning og fokusområder i planen, og legger derfor foreløpig utkast frem til orientering/diskusjon i Velferdstinget. Hovedstyret og administrasjonen gjør oppmerksom på dette er en overordnet foretaksstrategi, og at de ulike virksomhetenes strategier følger senere. Det samme gjelder for en mer konkret operasjonalisering av strategiplanen. - Organisasjon: Hovedstyret vil også, på vegne av administrasjonen, få orientere om endringer i SiOs ledergruppe. Karin Herou er ansatt som ny direktør for Studentidretten, Herou tiltrer stillingen fra 1. september. Trond Bakke er for tiden ny fungerende direktør for Studentboligene, her vil stillingen bli utlyst på et senere tidspunkt. - Akademika: Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført 23. juni. SiO har oppnevnt Lisbeth Dyrberg og Fredrik Øren Refsnes som styremedlemmer for SiO i Akademika AS : Årsrapporter og årsregnskap for både SiO og OAS for 2010 ble klare i juni. Dokumentene er tilgjengelig på SiOs nettsider. Spørsmål knyttet til SiO eller Hovedstyrets arbeid kan sendes til / For Hovedstyret Jenny Nygaard Marianne Høva Rustberggard Magnus Hovengen Are Arneberg Fredrik Øren Refsnes (leder) 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 29. august 2011 Sak:2c), orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer - Delstyrenes orienteringer AU innstiller på følgende Orienteringene fremlegges muntlig og tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Leder for Velferdstinget Svein Tømmerdal d.y Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 3a Dato: 29. august 2011 Sak: 3a), diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Strategiplan Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus AU innstiller på følgende forslag til diskusjon: VT kommer med innspill til SiOs Hovedstyre. Vedlegg: 1. Saksfremlegg Hovedstyret 2. Strateginotat Saksnotat SiO utarbeider i disse dager Strategiplan for , og i den forbindelse ønsker Hovedstyret og Arbeidsutvalget av Velferdstinget skal diskutere det foreliggende utkast, og komme med innspill. Strategiarbeid er svært vanskelig, da VT på den ene siden må unngå tåkeprat, mens VT på den andre siden ikke bør være for konkret. Primært ønskes det derfor innspill som gjelder prioriteringer, retning og ambisjonsnivå. I det følgende har Arbeidsutvalget pekt på noen momenter som Velferdstinget kan/bør ta opp til diskusjon. Det nevnes at studentene er eier av SiO. Er dette åpenbart for studentene, og hva innebærer det? Truslene som ligger i eventuelle endringer i lover og forskrifter som kan peke i SiOs disfavør nevnes såvidt i dokumentet, men ser ikke ut til å være prioritert eller behandlet utover det. Videre kan det diskuteres om SiO burde gjøres mer for å få studentene til å føle eierskap til samskipnaden. Eksempelvis kunne man tenke seg etablering av brukerutvalg eller gjennomføring av brukerundersøkelser som virkemidler. Velferdstinget nevnes overhodet ikke i dokumentet. Som nær samarbeidspartner og representant for eierne (studentene) virker dette unaturlig. Et sterkt og involvert Velferdsting kan potensielt bidra positivt til studentenes eierskapsfølelse. SiO vil prioritere fulltidsstudenten, men er fokus også på å håndtere problematikken med ikke-studenter som benytter seg av SiOs tilbud? Dette er naturligvis svært vanskelig arbeid, men bør det likevel nevnes eksplisitt? 14

15 Fulltidsstudenten bruker i prinsippet normal arbeidstid på studier, hvilket minsker muligheten til å skaffe betydelig inntekt utover studielån. Studenter har derfor begrenset økonomi, og dette er selve kjernen i behovet for en egen studentvelferd. Flere av samskipnadens tilbud er knapphetsgoder. Personer som betaler semesteravgift, men ikke tar studiepoeng vil kunne ta opp plassen for reelle studenter. På denne måten kan spesielt nye studenter havne i en vanskeligere situasjon enn nødvendig, spesielt på boligmarkedet. Bør en eventuell administrativ og kommunikativ effektivisering av enkelte divisjoner i SiO nevnes? VT ønsker å trekke frem boligdivisjonen. Boligdivisjonenen berører enormt mange studenter, og er ifølge strategidokumentet den viktigste divisjonen. Det er verdt å diskutere hvordan boligtilbudet kan forbedres, og kommunikasjonen mellom student og SiO bli bedre. VT fått tilbakemeldinger om at søkere oppfatter køsystemet som urettferdig. Har boligdivisjonen god nok dialog med studentene? Er SiO ambisiøse nok? For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Bodil Krogvold Leder for Velferdstinget Samfunnskontakt for Velferdstinget 15

16 august Saksnotat: Strategiplan Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Til: Velferdstinget Fra: SiO Hovedstyre og administrasjon Hovedstyret har gjennom flere styremøter behandlet administrasjonens forslag til plan for utarbeiding av, og forslag til ny strategiplan for SiO i perioden fra 2012 til Hovedstyret ønsker seg Velferdstingets innspill på retning og fokusområder i planen, og legger derfor foreløpig utkast frem til orientering/diskusjon i Velferdstinget. Hovedstyret har tidligere diskutert saksnotat med Velferdstingets arbeidsutvalg. Foretaksstrategien søker å identifisere de fokusområdene og prioriteringene som SiO som helhet bør ha frem mot 2020 for å videreutvikle sin rolle som tilbyder av service- og velferdstjenester for studenter og som samarbeidspartner for utdanningsinstitusjonene. Hovedstyret og administrasjonen ber Velferdstinget om innspill og diskusjon om ambisjonsnivå, retning og prioriteringer. Hovedstyret og administrasjonen gjør oppmerksom på dette er en overordnet foretaksstrategi, og at de ulike virksomhetenes strategier følger senere. Det samme gjelder for en mer konkret operasjonalisering av strategiplanen. For Hovedstyret og administrasjonen: Fredrik Øren Refsnes (styrets leder) Vedlagt følger diskusjonsnotat til Foretaksstrategi for SiO. (9 sider) 16

17 Saksfremlegg 3b Dato: 29. august 2011 Sak: 3a), vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget SiOs miljøarbeid AU innstiller på følgende forslag til vedtak: VT mener at SiO bør satse på disse tre områdene i miljøarbeidet: 1. Miljøsertifisering av SiO som en helhet. 2. Avfalsshåndtering, med fokus på å innføre kildesortering på alle medlemsinstitusjoner og i alle divisjonene i SiO. 3. Involvere studenter i miljøarbeidet mye mer enn man har gjort i dag. Både i samarbeid med Velferdstinget og de ulike studentdemokratiene. Her bør man ha et spesiellt samarbeid med studenter som bor i studentboliger hvor man oppretter en større kampanje for å senke energibruken og satse på å bygge lavenergi-bygg. Saksnotat Miljø er noe arbeidsutvalget mener Velferdstinget i Oslo og Akershus bør se nærmere på, både med hensyn til hva vi vil at samskipnaden skal jobbe med når det gjelder miljø og hva vi bør satse på i arbeidet. Hvordan kan SiO bli best på miljø? På hvilken måte bør miljø være implementert i den daglige driften? Intro SiOs strategiske plan for har syv strategiske målområder i planen. Miljø var et av de nye målområdene i denne planen som i starten var lagt opp som et prosjekt. Prossessen skulle først og fremst være en grundig intern prosess for miljøprosjektet, og deretter implementering av miljøarbeidet i daglig drift i virksomhetene. I dag står miljø-saken sterkt i SiO. Selv om Hovedstyret har hovedansvaret for miljøfokuset i samskipnaden, har man også en miljøgruppe i SiO. Dette er et forum satt sammen av representanter fra de forskjellige divisjonene i samskipnaden; Kafeene, helsetjenesten, barnehagene, boligene, SiO eiendom, idretten, karrieresenteret, SiO IT og Akademika. Miljøsjefen og leder av Miljøgruppen er fra SiO Eiendom, og heter Espen Schram. Det blir innkalt til møter

18 ganger i året hvor man blant annet går gjennom status for divisjonene, samler inn rapporteringer på handlingsplanene og koordinerer miljøarbeidet i samskipnaden. Hvert år lager man en Handlingsplan som alle virksomhetene er med på å lage. Mot slutten av året presenterer hver virksomhet en rapport som man legger sammen inn i en stor årsrapport. Denne er utgangspunkt for neste års handlingsplan. Det kommer også statusoppdateringer hvert kvartal som føres inn i Handlingsplanen. Det er på delstyrenivå at det er mer detaljert fokus på miljøarbeidet. Det er SiO Eiendom og studentboligene som har kommet lengst i sitt miljøarbeid, og har i lang tid ført miljøregnskap for sin drift (omfattende tallmateriale). De andre virksomhetene har også egne miljøplaner, men er i langt større grad avhengig av institusjonenes satsinger for å kunne tallfeste miljøregnskap. Miljøområdene i SiO er delt opp i fire: avfall, energi, innkjøp og transport. I avsnittet et tilbakeblikk hvor man ser på hva som har blitt gjort i perioden , er det disse 4 områdene som er utgangspunktet. Siden OAS ikke hadde et fokus på miljøarbeid, har jeg forholdt meg til det arbeidet gamle SiO har gjort. Bakgrunnsmaterialet er årsrapportene, handlingsplanene og SiOs overordnede miljøplan for perioden Ønsker man å fordype seg i dette materialet kan man sende en mail til informasjonsansvarlig i VT-AU, Hanne Marie Pedersen-Eriksen Rapport på miljø fra SiO i 2010 kan man finne på Et tilbakeblikk 2008 SiO etablerte i 2008 en arbeidsgruppe for miljø som igangsatte et miljøprosjekt. Arbeidsgruppen hadde medlemmer fra alle virksomhetene i SiO, samt en studentrepresentant fra Velferdstinget. Prosjektet fikk gjennomført en miljøkartlegging, som innførte årlige miljøhandlingsplaner som fast rutine i virksomhetene og i konsern. I tillegg ble det laget en overordnet miljøplan (del 1) som skulle revideres i år (2011). Dette arbeidet er videreført etter sammenslåingen av OAS og SiO. Kartleggingsfase gav en oversikt over hovedområdene avfall, energi, transport og innkjøp. Når det gjaldt avfall var studentboligene den eneste virksomheten som hadde god oversikt over avfallsmengde og kostnader. De hadde også sortering etter kommunens retningslinjer. Ved kartleggingen fant man her ut at studenter kaster vesentlig mer avfall enn en gjennomsnittlig Osloborger. I tillegg var studentene dårligere til å kildesortere (83 %) enn gjennomsnittet (69 %). Ved SiO sine idrettssentre (Studentidretten) fant man ut at det ble brukt svært mye tørkepapir til å tørke bort svette, hele 80 % av restavfallet deres. Man fikk tilbakemelding fra renovasjonsetaten om at dette kunne sorteres som papiravfall. 18

19 Noen av studentbarnehagene kastet sortert avfall ved miljøstasjoner i nærheten, men dette kom av personlige engasjement i stabene. Studentkafeene hadde noe tall på Fredrikke samt noen fraksjoner på SV-kafeen og Kafe Helga. Matavfall og myk plast ble sortert. Man så også en salgsøkning på produkter servert i papp og plast, selv om det ble lagt på en ekstra avgift for å stimulere til å bruke glass og porselen. Akademika kunne oppgi tall fra hovedlageret, men ikke hver enkelt butikk. Det ble brukt mye pappkartonger som er både økonomisk og miljømessig, i tillegg ble det sortert myk plast. Registrert avfall i SiO 2008 Tonn * Sum kildesortert avfall 855 Sum Restavfall Sum avfall totalt *Tallene var ikke fullstendige fordi det ikke fantes målinger overalt i SiO. SiO kjøpte inn ca. 45. mill.kwh energi i 2007 for 28. mill. Den største energikilden var elektrisk kraft (97%), mens de resterende prosentene var fjernvarme og oljefyring. Det var i liten grad implementert rutiner eller instrukser med henhold til energisparing. Det var bare Studentboligene/SiO Eiendom som hadde fullstendig oversikt over energiforbruket og kostnadene i Denne virksomheten var også den desidert største forbrukeren av energi (89% av det kartlagte forbruket i SiO). Kartleggingen viste at det fantes potensiale for energisparing med bedre rutinger og endring av holdninger, og investeringer i bygningsmasse. Studentidretten hadde ingen vedtatte planer eller målsettinger for energisparing i treningsanleggene eller i 3-4 etasje på Domus Athletica. Men man fikk kartlagt energiforbruket i DA og relativt gode anslag fra anleggene i Nydalen og Sentrum. DA var utstyrt med gode tekniske løsninger for å styre lys og varme, men dette ble ikke utnyttet fullt ut. Energikostnadene i DA ble betalt av UiO grunnet fristasjonsavtalen. De andre treningsanleggene hadde enten energikostnadene inkludert i husleien, eller i en fristasjonsavtale som DA. I studentbarnehagene fant man målinger for 7 av 12 barnehager. Kartleggingen viste et enormt sprik i energiforbruk pr. kvm (143kwh til 296kwh), men man kunne ikke finne årsaken(e) til det. Man hadde rutiner på de fleste barnehagene når det gjaldt energibesparelse. Studentkafeene og Akademika betalte ikke energikostnader og kunne derfor ikke rapportere forbruk på energi. Mange av bygningene studentkafeene hadde tilholdsted i var gamle og dårlig isolert, og det varierte fra institusjon til institusjon når det gjaldt energiøkonomisering. Tre av avdelingene i studentkafeene var sertifisert som Miljøfyrtårn, mens ingen av Akademikas butikker hadde noen rutiner som tok sikte på energisparing 19

20 Registrert energiforbruk i SiO 2007 * Virksomhet: kwh totalt kwh per m2 Sum: Akademika SiO Eiendom kwh per HE Kommentar Ingen målinger Se Studentboligene Studentbarnehagene av 12 barnehager Studentboligene Totalt forbruk Studentidretten Delvise målinger Studentkafeene Ingen målinger *Tallene viser energiforbruk på om lag 87 % av den bygningsmassen SiO eier og disponerer gjennom leiekontrakter eller fristasjon i Kartleggingen viste at det ikke fantes noen sentrale føringer av innkjøp i SiO med hensyn til miljøet, utover det som er av norske lover og regler. I 2008 hadde SiO etablert en sentral innkjøpsfunksjon med 11 leverandøravtaler, hvor 8 avtaler hadde en eller annen form for miljøklausul. Disse beskrev stort sett de miljøkrav den enkelte leverandør hadde og forholdt seg til, i sin bransje. I noen av virksomhetene var det likevel enkeltpersoner som sto for innkjøp av enkelte miljøvennlige produkter (eks: resirkulert skrivepapir, fosfatfrie vaskemidler, økologisk mat). Studentbarnehagene var særlig nøye på innkjøp av trygge leker og utstyr, og hadde fokus på innkjøp av utstyr som ikke var produsert av barnearbeid. Studentkafeene hadde miljøsertifisert de tre største avdelingene samt administrasjonen dette året. Derfor hadde de produkter fra Fairtrade og andre økologiske produkter i sitt sortiment. Ellers fulgte de bransjekravene i serveringsbransjen

21 Miljøklausul ja/nei Omtrentlig årlig volum i kr Oversikt over sentrale avtaler i SiO Varegruppe Leverandør SK AK SB SiO BH SI SH KS SL SE Mat, og renhold Asko Storhusholdning x x x x x ja Mat, og renhold 17 Industrileverandører via ASKO x x x x x ja Frukt og Grønt Bama, Augusta Arnesen x x ja Melkeprod Tine Norske Meierier x x x Nei Øl Hansa Borg Bryggeri x x Nei Kontor, data Datarekvisita AS x x x x x x x x x Ja Trykksaker 07-Gruppen x x x x x x x x x ja Biler Erik Arnesen Bryn AS (Møller) x x x x x x x x x x Ja Utstyr -diverse Witre AS x x x x x x x x x x Ja Kontormøbler Kinnarps AS x x x x x x x x x x Ja Vask uniformer Berendsen x x Nei 2009 I første halvdel av 2009 ble miljøprosjektet ferdigstilt og miljøarbeidet ble implementert i den ordinære driften. Det ble ansatt en egen miljøsjef som fikk ansvar for oppfølging av miljøarbeidet i hele SiO. I virksomhetene ble miljø satt opp som et hovedansvarsområde og man oppnevnte miljøansvarlige med et særskilt ansvar for sin virksomhet. Planlegging og rapportering for miljø ble tatt med i kvalitetssikringssystemet i samskipnaden og man utarbeidet rutiner for miljø som foreligger i Kvalitetshåndboka. Ikke minst lagde man i 2009 den første miljøhandlingsplanen som har gitt føringer for prioritering av miljøområder med tilhørende oppgaver og tiltak. Hovedmålet for avfall ble å redusere avfallsmengdene. Man bestemte seg for å dele opp avfall i to hovedkategorier ved rapportering; Husholdningsavfall som samles inn av renovasjonsetaten i Oslo kommune (studentboligene), og næringsavfall (virksomhetene) som hentes av forskjellige firmaer etter avtale. I tillegg regnet man med SiOs egen gjenbruksstasjon på Kringsjå som tok i mot byggeavfall. Studentboligene hadde en økning i mengden husholdningsavfall (restavfall og papir) i Det var også forskjeller i mengde avfall per. Hybelenhet (HE) mellom de forskjellige studentbyene/husene. Man etablerte nedgravde avfallssiloer på Sogn og Kringsjå noe man fikk gode tilbakemeldinger på. Dette året begynte man også å leke med tanken om å kildesortere som en løsning på avfallsproblemet. År Papir/papp, m

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer