MEDLEMSMAGASIN mai bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7

2 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig Mølmen Nergården REDAKSJON Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Gunnar Larssen Hanne Hassel Birgitte Anderson FORSIDEN Adm. dir. Paul E. Lødøen, og direktør for marked og forretningsutvikling Thor E. Thoeneie i Oslo S Utvikling viser frem modellen av OperaKvarteret i Bjørvika. FORMGIVING TRYKK TS Trykk OPPLAG 2500 NESTE UTGAVE Juli 2012 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Benytt vårt nettsted Vi lever i et informasjons- og kommunikasjonssamfunn hvor vi får mer informasjon enn vi greier å ta til oss. Og langt mer enn vi trenger. OHF ønsker å bidra med aktuell og nyttig informasjon overfor medlemmer og samarbeidspartnere. I denne sammenheng er våre hjemmesider viktige. På finner dere aktuelle saker fra hele Osloregionen. Det kan være alt fra store byutviklingssaker til planlagt graving av kabelgrøft utenfor egen butikk. Begge deler er viktig og kan i stor grad påvirke drift og lønnsomhet i egen butikk. Offentlige planer og dokumenter som OHF mottar, legges også ut. Dere finner også informasjon om aktuelle lover og regler om blant annet åpningstider, ølsalg, fakturagebyrer, bytterett osv. Alle våre kurs og aktiviteter blir offentliggjort på ohf.no. Dere har sikkert notert dere at vi skal være medarrangør for Lyntogkonferanse Den arrangeres verdens Fair Trade Dag som vi sponser. Vi skal ha frokostseminar om tall og trender 30. mai. 13. juni arrangerer vi sammen med NCSC frokostseminar på den kommende Mathallen på Vulkan. Og den store sommerfesten vår 13. juni har dere allerede meldt dere på? Avstemningen for Årets Handels- og servicebedrift 2012 er i gang. Kåringen skjer på sommerfesten. Mer finner dere på Våre undergrupper OHF Dagligvaregruppen, Young Retailers, Sjømatforhandlerne og Karl Johan-koret legger også ut nyheter og aktiviteter på ohf.no. Vi skriver ofte om ulike tema knyttet til trygghet og sikkerhet. Her kan dere få mange gode og aktuelle råd og tips for å sikre personer og verdier. Jeg vil spesielt fremheve våre tilbud innen ransforebygging og ettervern, og 24. mai arrangerer vi kurs innen beredskap og kriseledelse. Vi er glad for store og små tips som vi kan dele med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Debattinnlegg og kommentarer er også velkomne. Send det til meg eller til Husk at ingen sak er for liten eller for stor når den er stor nok for et medlem. Følg med på det lønner seg. Jeg ønsker dere gode og travle mai-dager! gunnar larssen Adm. direktør 2

3 Nye navn etter generalforsamlingene Flere nye personer ble valgt inn i styrene da Oslo Handelsstands Forening, Oslo Handelsstands Felleskontor og OHF Dagligvaregruppen avholdt sine generalforsamlinger, og Young Retailers hadde sitt årsmøte 24. april. Kjøpmann Roger Andersen ble klappet inn som ny styreleder i OHF Dagligvaregruppen og takket tidligere styreleder Thomas Helmersen for mangeårig innsats for dagligvarehandelen. I tillegg ble Tonje Lislegaard (Bunnpris), Hanne Lise Midtgaard (Spar) og Roar Johansen (Kiwi) valgt inn som styremedlemmer. YRs leder Christine F. Thoresen og styreleder Carl-Christian Ferner i OHF fortsetter i sine verv. Sistnevnte ledet generalforsamlingene og slo gjennom dagsorden uten nevneverdige bemerkninger fra salen. De stemmeberettigede var helt enig i valgkomiteen ved leder Arnstein Lunds innstillinger. I OHF-styret gikk Hege Sanda (Reitan Servicehandel), Einar Bratten (NAF-gårdene) og Ellen Solberg (KLP Gunnar Larssen ledet samrådet etter generalforsamlingene. Eiendom) ut, mens Trond Herberg (Oslo City) ble gjenvalgt som styremedlem. - Valgkomiteens ønske er å gjenspeile medlemsmassen og synliggjøre bransjebredden. I tillegg er det ønskelig å redusere representasjonen fra eiendomsbransjen, sa Lund. Tidligere styreleder og nå OHF-medlem Anne Magler bemerket at komiteen må fortsette arbeidet med å få flere kvinner inn i styret. Inn som nye styremedlemmer i OHF kommer dr. oecon Odd Gisholt (Handelshøyskolen BI), markedsdirektør Cathrine Stange (Reitan Servicehandel) og regionsjef Lars Erik Skaug (Dressmann). I de øvrige komiteene ble kjøpmann Knut Lislegaard (Knutegruppen) valgt inn i Styreleder OHF Carl-Christian Ferner. stipendkomiteen, og Daniella Ramsdalen og Tomas Oberg i valgkomiteen. OHFs Gunnar Larssen ledet samrådet i etterkant av generalforsamlingene, og gikk gjennom de områdene det er bestemt at administrasjonen skal jobbe med. Han viste til en positiv vekst i antall medlemmer, men understreket at det er mange å ta av i Osloregionen og at flere bør med. I løpet av samrådet tok medlemmer opp tema som gikk på å gjenreise stoltheten i butikkfaget (lærlinger, fagbrev, høyere utdanning og opplæring). Videre ble anmeldelser av naskeri/tyveri og politiets statistikk tatt opp, samt forslag om flere debattarrangement i regi av OHF. Les mer på Leder i valgkomiteen Arnstein Lund. Salen. Stian Tufte fra Young Retailers smakte på kveldens småretter. Dagligvareprat mellom Fredrik Lindell (Rimi) Marianne Krøtø Anderssen (Stabburet), Knut Lislegaard (Bunnpris) og Roger Andersen (Ica). Roger Andersen takker avtroppende styreleder i OHF Dagligvaregruppen Thomas Helmersen for arbeidet. Styremedlem Trond Herberg og styreleder Carl-Christian Ferner ble gjenvalgt til OHF-styret. 3

4 Mer miljøvennlig by Bymiljøetaten i Oslo kommune har bursdag 1. mai. Ett år har gått siden fem etater ble slått sammen med en felles visjon om å gjøre byen trygg, sporty, vakker og miljøvennlig. Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten (BME) har hatt to hovedfokus det første året etter sammenslåingen av Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, Idrettsetaten og Enøketaten. Det første er at de operative tjenestene som snørydding, drift av idrettsanlegg og lignende innenfor etatens ansvarsområder skal leveres til tross for omstillingsprosessen. Det andre er å tenke annerledes som følge av ny struktur og ny ledelse. - Jeg er fornøyd og imponert over at vi har klart å holde fokus på disse to tingene. Vi har vært og er fortsatt gjennom en gigantisk endringsprosess, sier Edvardsen, og legger til at de har brukt året til å utarbeide fire overordnede mål som alle 750 ansatte kan tilslutte seg. 1. Gjøre byen tryggere - Vi har tenkt at trafikkbetjentene skal bli en slags bypatrulje som sørger for mer byservice og økt trygghetsfølelse. I dag skriver de stort sett bøter, men i fremtiden ønsker vi at betjentene skal jobbe mer med effektive trafikkløsninger og trafikksikkerhet, miljømessige forhold, være i beredskap og yte service. Kort sagt skal de være byens øyne og ører, forteller Edvardsen. Med gode, trafikale løsninger, mener direktøren å finne ut hvordan forskjellige tranportmidler kan dele på gatene på en best mulig og mest hensiktsmessig måte. - Jeg tenker ikke gater til enten bil, kollektivtransport eller sykkel, men at disse må tilpasse seg hverandre. Sykkelveier er et viktig miljøvennlig tiltak og gjør det enklere å bruke sykkel i byen, men ulempen er at det ofte vanskeliggjør Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten vil samarbeide med handelen om optimale løsninger for en levende by. varelevering til butikkene. Det er er her vi må finne gode løsninger for å dele på gateressursene. Det er også viktig å få flyt i trafikken, noe saktere fart i sentrum kan bidra til. Edvardsen er ikke i tvil om at noe må gjøres for å redusere utslippet av helsefarlig nitrogendioksid. Enkelte dager på vinteren overstiger Oslo grensen for forsvarlig byluft. - Bymiljøetaten må gjøre tiltak mot dette og et eventuelt dieselforbud vil bli krevende, men forurensingen og befolkningsveksten tilsier at vi ikke kan fortsette med samme type trafikk som i dag, sier han, og tror handelsstanden i sentrum må basere seg på andre transportmidler enn bil i fremtiden. - Det blir ikke naturlig å handle møbler og større varer i dette området. Miljøutfordringene vil tvinge frem en konvertering av handelen i bykjernen som ikke nødvendiggjør bruk av bil. Kunder vil finne et annet sortiment, en større andel spesialbutikker og mer eksklusive forretninger her med årene. Selv om etatsdirektøren ser for seg et mindre bilavhengig sentrum, så understreker han at handelsnæringen og det yrende folkelivet i aller høyeste grad skal leve. - Livet er limet i byen! Men vi må tilrettelegge for at kunder kommer til byen på andre måter enn med dagens type biler. Vi må tenke regionalt, og jeg er for store parkeringsanlegg utenfor Oslo og underjordiske parkeringsanlegg utenfor bykjernen, samt bilpoolordninger hvor en bil deles på flere hustander. Fra parkeringsanleggene må vi sørge for at det er enkelt å ta seg videre med kollektivtransport eller samkjøring i taxi. Vi kan ikke nekte folk å kjøre bil hele veien, men stimulere til andre valg med lave priser, høy frekvens og effektivitet. Han er klar over at gateparkering er verdt mange omsetningskroner for butikkdrivere, men at hensynet til ren luft må veie tyngre. - Handelen må tilpasse seg et nytt trafikkmønster, og det blir sikkert så brutalt at noen handelskonsepter klarer seg på bekostning av andre. 4

5 2. Gjøre byen sporty - Oslofolk sitter for mye på rumpa og for godt i sofaen. Ut ifra et folkehelseperspektiv er det Bymiljøetatens oppgave å få innbyggerne i aktivitet, sier direktøren. Det innebærer for eksempel flere sykkelveier, lav terskel for å ta i bruk parker til arrangement, gjennomføre byvandring og lignende i samarbeid med frivillig sektor. - Shopping er i høyeste grad aktivitet, smiler direktøren, som er glad for at byens kultur- og handelstilbud holder folk i bevegelse. 3. Gjøre byen vakker - Bymiljøetaten skal sørge for en pen, ryddig og trivelig by. Det betyr blant annet en blomsterbesatt Karl Johans gate, skinnende parker og flotte torg. Foreløpig har vi ikke tatt ut potensialet til sistnevnte. Det er eksempelvis mange år siden parkeringsmulighetene på Youngstorget ble tatt bort, men fortsatt er det oppmalt til parkering. Vi må gjøre en jobb for å få til flere nydelige oaser. 4. Gjøre byen miljøvennlig Edvardsen har nevnt bilbruk og parkeringsanlegg, men den aller viktigste oppgaven er kanskje å få befolkningen til å tenke mer miljøvennlig. - Ja, vi må bruke sprekere metoder enn tradisjonell markedsføring. Til nå har vi bare målt antall kilometer sykkelveiene utgjør, men vi burde heller snakke om markedsandelen som sykler. Vi bør bruke smart teknologi til å gi syklisten tilbakemelding og takke for innsatsen folk legger ned på to hjul, sier Edvardsen, som ønsker at etaten like så gjerne skal være enn pådriver som tilrettelegger. Bymiljøetatens direktør er opptatt av samarbeid, og berømmer OHF for positiv deltakelse inn i prosjekter som Levende Oslo og Gaterusken. - Vi bør etterstrebe et enda tettere samarbeid for å se hvilke utviklingstrekk som er kommersielt interessante, spesielt med tanke på miljøet. Vi må tenke nytt og spørre hvordan handelen kan bli enda mer lønnsom, selv om det blir færre biler i gatene. Edvardsen understreker at han snakker noen år frem i tid, men tror det vil skje større miljømessige endringer i Oslo i løpet av 5-10 år. Først konsentrerer han og etaten seg om 2012, hvor blant annet en befolkningsundersøkelse om renhold står på prosjektlisten. Det samme gjør parkverter i Frognerparken om sommeren, ny badestruktur (Tøyenbadet reåpner i juli), ferdigstillelse av Holmenkollanlegget og å finne løsninger på saltproblematikken som tar knekken på trærne i Bygdøy allé. Den blå/grønne byen Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen svarer her på hvilke tiltak og konkrete planer byrådet i Oslo har for å gjøre byen: Tryggere: Oslos byrom skal oppleves som trygge til alle døgnets tider. Derfor er det viktig med videre fokus på trygghetsskapende tiltak som forbedret belysning, Oslovaktordningen, godt nattbusstilbud og samtidlig arbeide for at Oslos ute- og natteliv skal bli tryggere. I tillegg ønsker vi oss mer synlig politi i gatene og kriminalforebyggende tiltak i større grad. Mer sporty: Oslo vokser raskt og det handler om å tilrettelegge byen for mer sporty bruk. Sykkelsatsningen er viktig slik at det på sikt kan bli et godt alternativ til bilbruk og et supplement til kollektivtrafikken. Oslo har en unik posisjon med friluftsområder både i marka og ved sjøen. Disse er det viktig å pleie for at våre innbyggere skal kunne fortsette å nyte friluftsliv rett utenfor døra. I mange år har Oslo satset på tilrettelegging for breddeidretten gjennom etableringen av nye anlegg og drifting av eksisterende. Dette skal vi fortsatt ha fokus på slik at barn og ungdom som vokser opp i Oslo gis et godt og bredt aktivitetstilbud. Det er en investering i fremtiden. Vakrere: Oslo skal være den blå/grønne byen. Vi skal kunne bade midt i sentrum på sommeren og gå langrenn i marka vinterstid. Vi må sikre byens grønne preg samtidlig som våre byrom skal innby til aktivitet, engasjement og være attraktive møteplasser. Nytenking på hvordan byrom kan utformes for å få til dette skal vi fokusere på framover. Byutviklingen skal tilrettelegge for nytenking og innovasjon samtidlig som vi skal i vareta byens historiske kvaliteter. Mer miljøvennlig: Oslo skal bli en internasjonalt ledende miljøby. Derfor er satsningen på nullutslippsteknologi viktig. Vi er en ledende El-bil hovedstad allerede og denne satsningen Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Bård Ek skal fortsette. Vi har også en målsetning om utfasing av all oljefyring innen 2020, vi er ikke langt unna utfasning i samtlige av Oslo kommunes egne bygg. Kildesortering er i juni utrullert til samtlige husstander i Oslo kommune. Vi skal bruke vårt eget matavfall til å drive busser og annen kommunal transport, restavfall skal bli til fjernvarme og papir-, glass-, metall- og plastavfall skal gjenvinnes. Trafikkveksten i Oslo skal først og fremst tas via kollektivtransport, sykkel og gående. 5

6 Holder igjen handel og service I løpet av 2013 skal alle næringsbygg i OperaKvarteret være ferdigstilt. Først når byggeplassen er borte, begynner flertallet av leietakerne innen handel og service å flytte inn på bygulvet. - Vi ønsker at flest mulig bygninger skal være ferdigstilt og virksomme, før vi vitaliserer handels- og servicearealene. Det er klart vi går glipp av leieinntekter, men vi ønsker å gi de næringsdrivende et best mulig kundegrunnlag når de starter opp, og da må vi bort med byggeplassen og ha det ryddig og pent rundt oss, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling (OSU), som bygger ut OperaKvarteret i Bjørvika. Men alt av handels- og servicetilbud lar ikke vente på seg. Hos Serrano s Bodega kan du få kjøpt spansk skinke og spennende tilbehør. Ving reisebyrå er etablert, og en bankfilial åpner i forbindelse med at DNB-bygget blir ferdig til sommeren. I tillegg er visningsstedet Kunsthall Oslo som presenterer internasjonal samtidskunst, og OSUs visningssenter om OperaKvarteret åpent. - Selv om vi har is i magen og venter med å leie ut butikklokaler, så vil det komme kaffebarer, frisører, serveringssteder og noe forretning før alt er helt ferdigbygget. Mange er nysgjerrige på lokalene, og foreløpig er det klart at Elixia åpner 3000 kvadratmeter her om et år, og vi vil få inn en dagligvarebutikk på 1500 kvadratmeter etter hvert, sier Administrerende direktør Paul E. Lødøen, og direktør for marked og forretningsutvikling Thor E. Thoeneie i Oslo S Utvikling viser frem modellen av OperaKvarteret i Bjørvika. Lødøen, og legger til at de første leietakerne får gode rammebetingelser å drive under. Hans kollega, Thor E. Thoeneie, som er direktør for marked og forretningsutvikling, kan fortelle at 50 prosent av 1. etasjene på alle bygningene er satt av til handel og service. Det vil være lokaler knyttet til tre gateløp som går gjennom den såkalte Barcoderekken fra vest til øst, samt tverrgater fra nord og sør. - Det blir et pulserende gateliv i OperaKvarteret og om et par år består området av arbeidsplasser og 400 leiligheter. Det vil være lokaler på gatenivå som skal romme alt fra spennende spesialbutikker til hverdagshandel og større servicetilbud. Thoeneie understreker at de må forholde seg til reguleringen som betyr så godt som ingen kundeparkering. Fjern tagging til medlemspris! Gjør butikken din ren og pen til sommeren som kommer. OHF samarbeider med malermester Jens Petter Lunde AS, og tilbyr bedriftsmedlemmer gunstig pris på: Fjerning av tagging og graffiti Fjerning av plakater Rengjøring av markiser, skilt etc. Påføring av beskyttelseshinne Rengjøring av utvendig fasade En hel times arbeid koster kun kr 500,- for OHFs bedriftsmedlemmer. Skulle hovedjobben ta mindre enn en time, kan du få utført annet rengjøringsarbeid den tiden som gjenstår. Tar jobben mer tid enn en time, avtales pris i hvert enkelt tilfelle. Bedriftsmedlemmer får også kr 250,- i rabatt på timeprisen til kr 750,-. Henvend deg til OHF ved Janne på tlf:

7 I DNB-bygget blir det bevertningsarealer både i 1. og 14. etasje (OSU/Placebo). Byggeplassen skal bort og området ryddes før flere leietakere får tilholdssted i OperaKvarteret. Slik blir bygulvet foran KLP-bygget fra Dronning Eufemias gate vil bli (OSU/eve images). - Du kommer ikke til å dra til OperaKvarteret for å kjøpe vaskemaskin, men heller for å handle med deg en pose eller to på vei hjem med kollektivtrafikken. Området har gjennomtrekk fra alle himmelretninger og ligger helt inntil Oslo S. Dessuten vil Oslos befolkning trekke ned når Bjørvika blir mer ferdig, og stedet vil bli en destinasjon for turister, forteller Thoeneie og legger til at det blir trikkeholdeplass rett utenfor kvarteret. Selv om OSU er i gang med å utarbeide et konsept som skal sørge for treffende kundetilbud og butikkmiks i området, så ønsker ikke eiendoms- og utviklingsselskapet å ha hovedansvaret for å få dette på plass. De er aktivt på utkikk etter en egnet samarbeidspartner. - Vi har klare regler for skilting, belysning og lignende, og mange tanker om type forretninger som bør hit, men kommer til å overlate den endelige avgjørelsen til noen andre, sier Lødøen, men understreker at de vil kvalitetssikre tilbudet gjennom å velge riktig samarbeidspartner. Han er ikke i tvil om at leietakere kommer til å bli fristet når katalogen som omtaler områdets fordeler ligger foran dem. - Vi byr på supersentral beliggenhet, en ny og spennende bydel, all varelevering og søppelsortering under bakken og en kjempekundegruppe tilknyttet Oslo S og byen ellers. I dag har sentralbanestasjonen reisende i døgnet og om 15 år er dette tallet doblet! Små og mellomstore delikatessebutikker er noe av det direktørene ser for seg i OperaKvarteret. - Det hadde vært moro med en nøttebutikk eller finnes det allerede? Det samme med et rent vinutsalg, sier Lødøen. - Og det er ikke utenkelig at vi får inn såkalte flagskipbutikker tilhørende kjente merkevarer som Starbucks, Apple og Moods of Norway, sier Thoeneie. De har brukt mye tid på å reise rundt i verden å hente hjem ideer og inspirasjon. Utviklingen av Melbourne Docklands og food court-løsningen på Grand Central Station i New York har vært mest lærerikt. - Vi vil vite mer om handels- og servicetilbudet det neste halvåret, og før 2012 er omme åpner trolig restauranten på toppen av DNB-bygget. Da kan folk ta den utvendige, skrå glassheisen opp og nyte deilig mat med fantastisk fjordutsikt, smiler Thoeneie, som ikke vil røpe navnet på restauranten ennå. Oslo S Utvikling (OSU) OSU bygger ut OperaKvarteret med kvadratmeter over bakken og kvadratmeter under bakken. OperaKvarteret består av 12 bygg bygd etter barcodeprinsippet, det vil si høye og slanke bygg med siktlinjer i mellom. Alle barcodebyggene skal etter planen være helt ferdige i kvadratmeter er satt av til handel, service og kultur i området 7

8 Returadresse: Oslo Handelsstands Forening Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo B returadresse: oslo handelsstands forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 oslo Obs på omreisende sentersamarbeid OhF har fått en ny kollega på kontoret. gøril hågensen, daglig leder oppdage for nordic og avsløre. Council De vet of ofte hvordan alarmsystemene i norge, kan lures har og samme folierer for eksempel Statistikk fra Stovner politistasjon shopping Centers (ncsc) viser at det var rundt 600 naskeri/ innsider av bager for å hindre at alarmen går. arbeidsadresse som OhF. tyveri fra butikkene i Groruddalen - Det beste er selvfølgelig å ta tyven på fersken, - Gunnar Larssen snakket om at tettere samarbeid hadde i fjor. - Det skjer helt sikkert flere. men med god videoovervåkning kan man vært bra for begge, og jeg så fordelen fange opp av mye å sitte i etterkant, i fagmiljø også kriminalitet Tallene tilsier ikke to om dagen en og formalisere stillingen min, mot sier hågensen, kunder som som pinkodesnapping, tidligere har sier Aas. gang, sier stasjonssjef Espen Aas. jobbet hjemmefra. Han skulle helst sett at varer ikke ble - Det blir mer kontinuitet i arbeidet, eksponert og så her fristende, har jeg kollegaer og forteller som at det som Alle menn Stasjonssjefen kan lære å synge kan med glede Karl Johan seg over koret. totalbildet jeg kan utveksle ideer og erfaringer ikke har med. stor Samarbeidet verdi for oss med som ohf bor her, kan som fjorårsstatistikken viser. I løpet av en tiårsperiode sangere søkes! går blant annet ut på at vi skal være arrangere god butikk to temamøter eller verdifullt i løpet av for andre. I året som er interessante både for våre og ohfs medlemmer. nye tillegg til de omreisende, er ungdommen en fra ved årtusenskiftet til under utfordring for handelsnæringen. alle menn i kan Vinningskriminalitet lære å synge! handelsstandens er den kategorien sangforening karl johan som koret har har hatt 165-årsjubileum størst nedgang, med men konserter for naskeri og tur i i den to dager i uken er hågensen å finne - Den på kriminelle kontoret løpebane i Karl Johan. begynner ofte med NCSC og ohf satser på et faglig nasking, og godt men langsiktig mange gjør samarbeid det som regel ikke forbindelse og tyveri søker fra butikk vi nye sangere, har antallet og holdt alle stemmetyper seg stabilt er ønskelig. innen kjøpesenterbransjen. igjen, dersom de blir tatt og må stå til ansvar for på rundt 600 anmeldelser de siste årene. Stasjonssjef Espen Aas ved Stovner - vi politistasjon ønsker å få med bedre kontakt den med første detaljhandelen, forbrytelsen. Vi og anbefaler ohf at butikker takker ja til Konfliktrådet. Det viser seg å Koret ble stiftet 3. oktober 1847 og har i dag 36 aktive sangere. Dirigent - Mange butikker gjør en god jobb og anmelder alt uansett verdi på varen, men dette gjelder beste for begge, sier hun. fungere oppdragende på unge tyver og langt mer «politicampingbilen» som ofte parkeres utenfor kjøpesentre ønsker mer kunnskap om kjøpesentre på Østlandet. Det er til det er holger Arden. Øvelsene holdes i ohfs vakre lokaler i paleet, og som Karl publikum kan henvende seg til. Johansgt. 37 fra kl til kl mandager. Kontakt formann Arild ikke alle. Til dels kommer det an på hva de at sakene som kommer inn blir etterforsket. effektivt enn om mor og far betaler boten. Rinvoll på telefon eller se for mer informasjon. ansatte oppdager, og det kan være at butikkene Butikkene oppfordres til ikke å vente for lenge Stasjonssjefen er sikker på at tett samarbeid har ulik policy og noen en nedre grense på hva som anmeldes, sier Aas, og understreker at det er veldig viktig å anmelde alt for å vise hvor stort problemet er for handelen. Han forteller at de nettopp tok en tyv etter oppringing fra en større forretning i området. En voksen mann hadde stjålet LED-pærer til noen hundrelapper og fikk et forelegg fra politiet på 4000 kroner. - Det er sikkert noen butikkansatte som føler med å sende anmeldelsene de har. Halvannet år gamle anmeldelser havner ikke øverst i bunken. - Vi vil aldri få så mange ressurser at vi får etterforsket all kriminalitet fullt ut, men vi prøver å følge opp det vi har kapasitet til. En del saker har få eller ingen opplysninger, og det blir svært ressurskrevende etterforskning. Men selv om saker henlegges på bakgrunn av forskjellige hensyn, så har vi arbeidet med dem. Vi vet svarbrevene fra oss ikke og god dialog med offentlige og private aktører, har vært suksessfaktoren for å få ned antall anmeldelser siden Han forteller at politiet ofte er til stede på kjøpesentre og i handelsområder hvor folk samler seg. - Vi parkerer ofte den mobile politiposten vår i nærheten av sentre og synliggjør oss, men vi er avhengig av informasjon fra publikum for vi klarer ikke å se alt alene. Han frykter ikke den at de ikke har fått den hjelpen de trenger fra er veldig lettfattelige og «Ingen må være i tvil enorme befolkningsveksten i byen, og er trygg på oss i slike situasjoner, men vi må gjøre prioriteringer ut ifra tilgjengelige ressurser og alvorlig- Dette er noe vi ønsker å bli om at vi vil ta tyvene og at flesteparten av de som teksten kan fort misforstås. hetsgrad på det som skjer. Men ingen må være bedre på. bor og lever i Groruddalen i tvil om at vi vil ta tyvene og ønsker å oppklare Den siste tiden har ønsker å oppklare saker.» ønsker å ha det ålreit. Aas saker, men jeg får dessverre bare brukt ett menneske på johne ett sted om gangen. 90 Når vi ikke klarer særlig fra Øst-Europa, vært hovedproblemet i at det alltid vil være lovbrytere i et samfunn omreisende kriminelle, vet som mangeårig politi thor 15. mars å komme, fyller så kormedlem er det lov thor å bli Johne forbannet, 90 år. men han samtidig er fremdeles prøve aktiv å forstå. i Karl Jeg Johan jobber koret med å disponere mannskapet på øvelse hver på mandag. best mulig Johne måte, var og vold, og møter formann ran og i koret innbrudd fra 1967 går til foran 1969 naskeri og både og tyveri, æresmedlem bekrefter stasjonssjefen. og har Storkors i handelsstandens Han Sangerorden. understreker Koret likevel vil hylle at han politiet på sin som generalforsamling regel er på plass 28. dersom mars. butikkene OHF gratulerer! ringer, og Groruddalen - ikke de som bor i området. - I de tilfellene hvor det er tilreisende utlendinger som stjeler, så kan anmeldelsene hjelpe oss til å bygge saker og få lovbryterne ut av landet. De omreisende kriminelle er profesjonelle og utspekulerte butikktyver som ikke er enkle å eller ungdom som bruser vel voldsomt med fjærene. - Å satse på ungdommen og investere i deres fremtid, vil være god butikk for samfunnet. Det er viktig at bydelene tilbyr et bredt og godt aktivitetstilbud, slik at de ikke blir gående å vanke i gjenger.

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen.

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen. 24 timer Et magasin fra Securitas ÅRGANG 18 2012 01 CRUISEFEBER Større skip. Flere skip. Og langt flere turister. Cruise-trafikken til Oslo forventes å nå nye høyder i år. Det gjør noe med sikkerheten.

Detaljer

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013

tempo Frisk vekst i detaljhandelen » Flater ut etter ketsjup-effekt i første kvartal» Bransjen kan forvente vekst 2.2013 Netthandel i Norden: Slik lykkes du med handel over grensene tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2013 Laksens siste reise Effektiv tur med Termo GOD LOGISTIKK Samarbeider

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23 24 timer nr. 1/2009 årgang 14 Et magasin fra Securitas AS SIDE 20-23 Alt for Vålerenga Pål Breen er mannen bak klubben mange elsker å hate. Fotballbøller, personhets og evig jag etter sportsresultater.

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer