MEDLEMSMAGASIN mai bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7

2 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig Mølmen Nergården REDAKSJON Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Gunnar Larssen Hanne Hassel Birgitte Anderson FORSIDEN Adm. dir. Paul E. Lødøen, og direktør for marked og forretningsutvikling Thor E. Thoeneie i Oslo S Utvikling viser frem modellen av OperaKvarteret i Bjørvika. FORMGIVING TRYKK TS Trykk OPPLAG 2500 NESTE UTGAVE Juli 2012 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Benytt vårt nettsted Vi lever i et informasjons- og kommunikasjonssamfunn hvor vi får mer informasjon enn vi greier å ta til oss. Og langt mer enn vi trenger. OHF ønsker å bidra med aktuell og nyttig informasjon overfor medlemmer og samarbeidspartnere. I denne sammenheng er våre hjemmesider viktige. På finner dere aktuelle saker fra hele Osloregionen. Det kan være alt fra store byutviklingssaker til planlagt graving av kabelgrøft utenfor egen butikk. Begge deler er viktig og kan i stor grad påvirke drift og lønnsomhet i egen butikk. Offentlige planer og dokumenter som OHF mottar, legges også ut. Dere finner også informasjon om aktuelle lover og regler om blant annet åpningstider, ølsalg, fakturagebyrer, bytterett osv. Alle våre kurs og aktiviteter blir offentliggjort på ohf.no. Dere har sikkert notert dere at vi skal være medarrangør for Lyntogkonferanse Den arrangeres verdens Fair Trade Dag som vi sponser. Vi skal ha frokostseminar om tall og trender 30. mai. 13. juni arrangerer vi sammen med NCSC frokostseminar på den kommende Mathallen på Vulkan. Og den store sommerfesten vår 13. juni har dere allerede meldt dere på? Avstemningen for Årets Handels- og servicebedrift 2012 er i gang. Kåringen skjer på sommerfesten. Mer finner dere på Våre undergrupper OHF Dagligvaregruppen, Young Retailers, Sjømatforhandlerne og Karl Johan-koret legger også ut nyheter og aktiviteter på ohf.no. Vi skriver ofte om ulike tema knyttet til trygghet og sikkerhet. Her kan dere få mange gode og aktuelle råd og tips for å sikre personer og verdier. Jeg vil spesielt fremheve våre tilbud innen ransforebygging og ettervern, og 24. mai arrangerer vi kurs innen beredskap og kriseledelse. Vi er glad for store og små tips som vi kan dele med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Debattinnlegg og kommentarer er også velkomne. Send det til meg eller til Husk at ingen sak er for liten eller for stor når den er stor nok for et medlem. Følg med på det lønner seg. Jeg ønsker dere gode og travle mai-dager! gunnar larssen Adm. direktør 2

3 Nye navn etter generalforsamlingene Flere nye personer ble valgt inn i styrene da Oslo Handelsstands Forening, Oslo Handelsstands Felleskontor og OHF Dagligvaregruppen avholdt sine generalforsamlinger, og Young Retailers hadde sitt årsmøte 24. april. Kjøpmann Roger Andersen ble klappet inn som ny styreleder i OHF Dagligvaregruppen og takket tidligere styreleder Thomas Helmersen for mangeårig innsats for dagligvarehandelen. I tillegg ble Tonje Lislegaard (Bunnpris), Hanne Lise Midtgaard (Spar) og Roar Johansen (Kiwi) valgt inn som styremedlemmer. YRs leder Christine F. Thoresen og styreleder Carl-Christian Ferner i OHF fortsetter i sine verv. Sistnevnte ledet generalforsamlingene og slo gjennom dagsorden uten nevneverdige bemerkninger fra salen. De stemmeberettigede var helt enig i valgkomiteen ved leder Arnstein Lunds innstillinger. I OHF-styret gikk Hege Sanda (Reitan Servicehandel), Einar Bratten (NAF-gårdene) og Ellen Solberg (KLP Gunnar Larssen ledet samrådet etter generalforsamlingene. Eiendom) ut, mens Trond Herberg (Oslo City) ble gjenvalgt som styremedlem. - Valgkomiteens ønske er å gjenspeile medlemsmassen og synliggjøre bransjebredden. I tillegg er det ønskelig å redusere representasjonen fra eiendomsbransjen, sa Lund. Tidligere styreleder og nå OHF-medlem Anne Magler bemerket at komiteen må fortsette arbeidet med å få flere kvinner inn i styret. Inn som nye styremedlemmer i OHF kommer dr. oecon Odd Gisholt (Handelshøyskolen BI), markedsdirektør Cathrine Stange (Reitan Servicehandel) og regionsjef Lars Erik Skaug (Dressmann). I de øvrige komiteene ble kjøpmann Knut Lislegaard (Knutegruppen) valgt inn i Styreleder OHF Carl-Christian Ferner. stipendkomiteen, og Daniella Ramsdalen og Tomas Oberg i valgkomiteen. OHFs Gunnar Larssen ledet samrådet i etterkant av generalforsamlingene, og gikk gjennom de områdene det er bestemt at administrasjonen skal jobbe med. Han viste til en positiv vekst i antall medlemmer, men understreket at det er mange å ta av i Osloregionen og at flere bør med. I løpet av samrådet tok medlemmer opp tema som gikk på å gjenreise stoltheten i butikkfaget (lærlinger, fagbrev, høyere utdanning og opplæring). Videre ble anmeldelser av naskeri/tyveri og politiets statistikk tatt opp, samt forslag om flere debattarrangement i regi av OHF. Les mer på Leder i valgkomiteen Arnstein Lund. Salen. Stian Tufte fra Young Retailers smakte på kveldens småretter. Dagligvareprat mellom Fredrik Lindell (Rimi) Marianne Krøtø Anderssen (Stabburet), Knut Lislegaard (Bunnpris) og Roger Andersen (Ica). Roger Andersen takker avtroppende styreleder i OHF Dagligvaregruppen Thomas Helmersen for arbeidet. Styremedlem Trond Herberg og styreleder Carl-Christian Ferner ble gjenvalgt til OHF-styret. 3

4 Mer miljøvennlig by Bymiljøetaten i Oslo kommune har bursdag 1. mai. Ett år har gått siden fem etater ble slått sammen med en felles visjon om å gjøre byen trygg, sporty, vakker og miljøvennlig. Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten (BME) har hatt to hovedfokus det første året etter sammenslåingen av Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, Idrettsetaten og Enøketaten. Det første er at de operative tjenestene som snørydding, drift av idrettsanlegg og lignende innenfor etatens ansvarsområder skal leveres til tross for omstillingsprosessen. Det andre er å tenke annerledes som følge av ny struktur og ny ledelse. - Jeg er fornøyd og imponert over at vi har klart å holde fokus på disse to tingene. Vi har vært og er fortsatt gjennom en gigantisk endringsprosess, sier Edvardsen, og legger til at de har brukt året til å utarbeide fire overordnede mål som alle 750 ansatte kan tilslutte seg. 1. Gjøre byen tryggere - Vi har tenkt at trafikkbetjentene skal bli en slags bypatrulje som sørger for mer byservice og økt trygghetsfølelse. I dag skriver de stort sett bøter, men i fremtiden ønsker vi at betjentene skal jobbe mer med effektive trafikkløsninger og trafikksikkerhet, miljømessige forhold, være i beredskap og yte service. Kort sagt skal de være byens øyne og ører, forteller Edvardsen. Med gode, trafikale løsninger, mener direktøren å finne ut hvordan forskjellige tranportmidler kan dele på gatene på en best mulig og mest hensiktsmessig måte. - Jeg tenker ikke gater til enten bil, kollektivtransport eller sykkel, men at disse må tilpasse seg hverandre. Sykkelveier er et viktig miljøvennlig tiltak og gjør det enklere å bruke sykkel i byen, men ulempen er at det ofte vanskeliggjør Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten vil samarbeide med handelen om optimale løsninger for en levende by. varelevering til butikkene. Det er er her vi må finne gode løsninger for å dele på gateressursene. Det er også viktig å få flyt i trafikken, noe saktere fart i sentrum kan bidra til. Edvardsen er ikke i tvil om at noe må gjøres for å redusere utslippet av helsefarlig nitrogendioksid. Enkelte dager på vinteren overstiger Oslo grensen for forsvarlig byluft. - Bymiljøetaten må gjøre tiltak mot dette og et eventuelt dieselforbud vil bli krevende, men forurensingen og befolkningsveksten tilsier at vi ikke kan fortsette med samme type trafikk som i dag, sier han, og tror handelsstanden i sentrum må basere seg på andre transportmidler enn bil i fremtiden. - Det blir ikke naturlig å handle møbler og større varer i dette området. Miljøutfordringene vil tvinge frem en konvertering av handelen i bykjernen som ikke nødvendiggjør bruk av bil. Kunder vil finne et annet sortiment, en større andel spesialbutikker og mer eksklusive forretninger her med årene. Selv om etatsdirektøren ser for seg et mindre bilavhengig sentrum, så understreker han at handelsnæringen og det yrende folkelivet i aller høyeste grad skal leve. - Livet er limet i byen! Men vi må tilrettelegge for at kunder kommer til byen på andre måter enn med dagens type biler. Vi må tenke regionalt, og jeg er for store parkeringsanlegg utenfor Oslo og underjordiske parkeringsanlegg utenfor bykjernen, samt bilpoolordninger hvor en bil deles på flere hustander. Fra parkeringsanleggene må vi sørge for at det er enkelt å ta seg videre med kollektivtransport eller samkjøring i taxi. Vi kan ikke nekte folk å kjøre bil hele veien, men stimulere til andre valg med lave priser, høy frekvens og effektivitet. Han er klar over at gateparkering er verdt mange omsetningskroner for butikkdrivere, men at hensynet til ren luft må veie tyngre. - Handelen må tilpasse seg et nytt trafikkmønster, og det blir sikkert så brutalt at noen handelskonsepter klarer seg på bekostning av andre. 4

5 2. Gjøre byen sporty - Oslofolk sitter for mye på rumpa og for godt i sofaen. Ut ifra et folkehelseperspektiv er det Bymiljøetatens oppgave å få innbyggerne i aktivitet, sier direktøren. Det innebærer for eksempel flere sykkelveier, lav terskel for å ta i bruk parker til arrangement, gjennomføre byvandring og lignende i samarbeid med frivillig sektor. - Shopping er i høyeste grad aktivitet, smiler direktøren, som er glad for at byens kultur- og handelstilbud holder folk i bevegelse. 3. Gjøre byen vakker - Bymiljøetaten skal sørge for en pen, ryddig og trivelig by. Det betyr blant annet en blomsterbesatt Karl Johans gate, skinnende parker og flotte torg. Foreløpig har vi ikke tatt ut potensialet til sistnevnte. Det er eksempelvis mange år siden parkeringsmulighetene på Youngstorget ble tatt bort, men fortsatt er det oppmalt til parkering. Vi må gjøre en jobb for å få til flere nydelige oaser. 4. Gjøre byen miljøvennlig Edvardsen har nevnt bilbruk og parkeringsanlegg, men den aller viktigste oppgaven er kanskje å få befolkningen til å tenke mer miljøvennlig. - Ja, vi må bruke sprekere metoder enn tradisjonell markedsføring. Til nå har vi bare målt antall kilometer sykkelveiene utgjør, men vi burde heller snakke om markedsandelen som sykler. Vi bør bruke smart teknologi til å gi syklisten tilbakemelding og takke for innsatsen folk legger ned på to hjul, sier Edvardsen, som ønsker at etaten like så gjerne skal være enn pådriver som tilrettelegger. Bymiljøetatens direktør er opptatt av samarbeid, og berømmer OHF for positiv deltakelse inn i prosjekter som Levende Oslo og Gaterusken. - Vi bør etterstrebe et enda tettere samarbeid for å se hvilke utviklingstrekk som er kommersielt interessante, spesielt med tanke på miljøet. Vi må tenke nytt og spørre hvordan handelen kan bli enda mer lønnsom, selv om det blir færre biler i gatene. Edvardsen understreker at han snakker noen år frem i tid, men tror det vil skje større miljømessige endringer i Oslo i løpet av 5-10 år. Først konsentrerer han og etaten seg om 2012, hvor blant annet en befolkningsundersøkelse om renhold står på prosjektlisten. Det samme gjør parkverter i Frognerparken om sommeren, ny badestruktur (Tøyenbadet reåpner i juli), ferdigstillelse av Holmenkollanlegget og å finne løsninger på saltproblematikken som tar knekken på trærne i Bygdøy allé. Den blå/grønne byen Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen svarer her på hvilke tiltak og konkrete planer byrådet i Oslo har for å gjøre byen: Tryggere: Oslos byrom skal oppleves som trygge til alle døgnets tider. Derfor er det viktig med videre fokus på trygghetsskapende tiltak som forbedret belysning, Oslovaktordningen, godt nattbusstilbud og samtidlig arbeide for at Oslos ute- og natteliv skal bli tryggere. I tillegg ønsker vi oss mer synlig politi i gatene og kriminalforebyggende tiltak i større grad. Mer sporty: Oslo vokser raskt og det handler om å tilrettelegge byen for mer sporty bruk. Sykkelsatsningen er viktig slik at det på sikt kan bli et godt alternativ til bilbruk og et supplement til kollektivtrafikken. Oslo har en unik posisjon med friluftsområder både i marka og ved sjøen. Disse er det viktig å pleie for at våre innbyggere skal kunne fortsette å nyte friluftsliv rett utenfor døra. I mange år har Oslo satset på tilrettelegging for breddeidretten gjennom etableringen av nye anlegg og drifting av eksisterende. Dette skal vi fortsatt ha fokus på slik at barn og ungdom som vokser opp i Oslo gis et godt og bredt aktivitetstilbud. Det er en investering i fremtiden. Vakrere: Oslo skal være den blå/grønne byen. Vi skal kunne bade midt i sentrum på sommeren og gå langrenn i marka vinterstid. Vi må sikre byens grønne preg samtidlig som våre byrom skal innby til aktivitet, engasjement og være attraktive møteplasser. Nytenking på hvordan byrom kan utformes for å få til dette skal vi fokusere på framover. Byutviklingen skal tilrettelegge for nytenking og innovasjon samtidlig som vi skal i vareta byens historiske kvaliteter. Mer miljøvennlig: Oslo skal bli en internasjonalt ledende miljøby. Derfor er satsningen på nullutslippsteknologi viktig. Vi er en ledende El-bil hovedstad allerede og denne satsningen Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Bård Ek skal fortsette. Vi har også en målsetning om utfasing av all oljefyring innen 2020, vi er ikke langt unna utfasning i samtlige av Oslo kommunes egne bygg. Kildesortering er i juni utrullert til samtlige husstander i Oslo kommune. Vi skal bruke vårt eget matavfall til å drive busser og annen kommunal transport, restavfall skal bli til fjernvarme og papir-, glass-, metall- og plastavfall skal gjenvinnes. Trafikkveksten i Oslo skal først og fremst tas via kollektivtransport, sykkel og gående. 5

6 Holder igjen handel og service I løpet av 2013 skal alle næringsbygg i OperaKvarteret være ferdigstilt. Først når byggeplassen er borte, begynner flertallet av leietakerne innen handel og service å flytte inn på bygulvet. - Vi ønsker at flest mulig bygninger skal være ferdigstilt og virksomme, før vi vitaliserer handels- og servicearealene. Det er klart vi går glipp av leieinntekter, men vi ønsker å gi de næringsdrivende et best mulig kundegrunnlag når de starter opp, og da må vi bort med byggeplassen og ha det ryddig og pent rundt oss, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling (OSU), som bygger ut OperaKvarteret i Bjørvika. Men alt av handels- og servicetilbud lar ikke vente på seg. Hos Serrano s Bodega kan du få kjøpt spansk skinke og spennende tilbehør. Ving reisebyrå er etablert, og en bankfilial åpner i forbindelse med at DNB-bygget blir ferdig til sommeren. I tillegg er visningsstedet Kunsthall Oslo som presenterer internasjonal samtidskunst, og OSUs visningssenter om OperaKvarteret åpent. - Selv om vi har is i magen og venter med å leie ut butikklokaler, så vil det komme kaffebarer, frisører, serveringssteder og noe forretning før alt er helt ferdigbygget. Mange er nysgjerrige på lokalene, og foreløpig er det klart at Elixia åpner 3000 kvadratmeter her om et år, og vi vil få inn en dagligvarebutikk på 1500 kvadratmeter etter hvert, sier Administrerende direktør Paul E. Lødøen, og direktør for marked og forretningsutvikling Thor E. Thoeneie i Oslo S Utvikling viser frem modellen av OperaKvarteret i Bjørvika. Lødøen, og legger til at de første leietakerne får gode rammebetingelser å drive under. Hans kollega, Thor E. Thoeneie, som er direktør for marked og forretningsutvikling, kan fortelle at 50 prosent av 1. etasjene på alle bygningene er satt av til handel og service. Det vil være lokaler knyttet til tre gateløp som går gjennom den såkalte Barcoderekken fra vest til øst, samt tverrgater fra nord og sør. - Det blir et pulserende gateliv i OperaKvarteret og om et par år består området av arbeidsplasser og 400 leiligheter. Det vil være lokaler på gatenivå som skal romme alt fra spennende spesialbutikker til hverdagshandel og større servicetilbud. Thoeneie understreker at de må forholde seg til reguleringen som betyr så godt som ingen kundeparkering. Fjern tagging til medlemspris! Gjør butikken din ren og pen til sommeren som kommer. OHF samarbeider med malermester Jens Petter Lunde AS, og tilbyr bedriftsmedlemmer gunstig pris på: Fjerning av tagging og graffiti Fjerning av plakater Rengjøring av markiser, skilt etc. Påføring av beskyttelseshinne Rengjøring av utvendig fasade En hel times arbeid koster kun kr 500,- for OHFs bedriftsmedlemmer. Skulle hovedjobben ta mindre enn en time, kan du få utført annet rengjøringsarbeid den tiden som gjenstår. Tar jobben mer tid enn en time, avtales pris i hvert enkelt tilfelle. Bedriftsmedlemmer får også kr 250,- i rabatt på timeprisen til kr 750,-. Henvend deg til OHF ved Janne på tlf:

7 I DNB-bygget blir det bevertningsarealer både i 1. og 14. etasje (OSU/Placebo). Byggeplassen skal bort og området ryddes før flere leietakere får tilholdssted i OperaKvarteret. Slik blir bygulvet foran KLP-bygget fra Dronning Eufemias gate vil bli (OSU/eve images). - Du kommer ikke til å dra til OperaKvarteret for å kjøpe vaskemaskin, men heller for å handle med deg en pose eller to på vei hjem med kollektivtrafikken. Området har gjennomtrekk fra alle himmelretninger og ligger helt inntil Oslo S. Dessuten vil Oslos befolkning trekke ned når Bjørvika blir mer ferdig, og stedet vil bli en destinasjon for turister, forteller Thoeneie og legger til at det blir trikkeholdeplass rett utenfor kvarteret. Selv om OSU er i gang med å utarbeide et konsept som skal sørge for treffende kundetilbud og butikkmiks i området, så ønsker ikke eiendoms- og utviklingsselskapet å ha hovedansvaret for å få dette på plass. De er aktivt på utkikk etter en egnet samarbeidspartner. - Vi har klare regler for skilting, belysning og lignende, og mange tanker om type forretninger som bør hit, men kommer til å overlate den endelige avgjørelsen til noen andre, sier Lødøen, men understreker at de vil kvalitetssikre tilbudet gjennom å velge riktig samarbeidspartner. Han er ikke i tvil om at leietakere kommer til å bli fristet når katalogen som omtaler områdets fordeler ligger foran dem. - Vi byr på supersentral beliggenhet, en ny og spennende bydel, all varelevering og søppelsortering under bakken og en kjempekundegruppe tilknyttet Oslo S og byen ellers. I dag har sentralbanestasjonen reisende i døgnet og om 15 år er dette tallet doblet! Små og mellomstore delikatessebutikker er noe av det direktørene ser for seg i OperaKvarteret. - Det hadde vært moro med en nøttebutikk eller finnes det allerede? Det samme med et rent vinutsalg, sier Lødøen. - Og det er ikke utenkelig at vi får inn såkalte flagskipbutikker tilhørende kjente merkevarer som Starbucks, Apple og Moods of Norway, sier Thoeneie. De har brukt mye tid på å reise rundt i verden å hente hjem ideer og inspirasjon. Utviklingen av Melbourne Docklands og food court-løsningen på Grand Central Station i New York har vært mest lærerikt. - Vi vil vite mer om handels- og servicetilbudet det neste halvåret, og før 2012 er omme åpner trolig restauranten på toppen av DNB-bygget. Da kan folk ta den utvendige, skrå glassheisen opp og nyte deilig mat med fantastisk fjordutsikt, smiler Thoeneie, som ikke vil røpe navnet på restauranten ennå. Oslo S Utvikling (OSU) OSU bygger ut OperaKvarteret med kvadratmeter over bakken og kvadratmeter under bakken. OperaKvarteret består av 12 bygg bygd etter barcodeprinsippet, det vil si høye og slanke bygg med siktlinjer i mellom. Alle barcodebyggene skal etter planen være helt ferdige i kvadratmeter er satt av til handel, service og kultur i området 7

8 Returadresse: Oslo Handelsstands Forening Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo B returadresse: oslo handelsstands forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 oslo Obs på omreisende sentersamarbeid OhF har fått en ny kollega på kontoret. gøril hågensen, daglig leder oppdage for nordic og avsløre. Council De vet of ofte hvordan alarmsystemene i norge, kan lures har og samme folierer for eksempel Statistikk fra Stovner politistasjon shopping Centers (ncsc) viser at det var rundt 600 naskeri/ innsider av bager for å hindre at alarmen går. arbeidsadresse som OhF. tyveri fra butikkene i Groruddalen - Det beste er selvfølgelig å ta tyven på fersken, - Gunnar Larssen snakket om at tettere samarbeid hadde i fjor. - Det skjer helt sikkert flere. men med god videoovervåkning kan man vært bra for begge, og jeg så fordelen fange opp av mye å sitte i etterkant, i fagmiljø også kriminalitet Tallene tilsier ikke to om dagen en og formalisere stillingen min, mot sier hågensen, kunder som som pinkodesnapping, tidligere har sier Aas. gang, sier stasjonssjef Espen Aas. jobbet hjemmefra. Han skulle helst sett at varer ikke ble - Det blir mer kontinuitet i arbeidet, eksponert og så her fristende, har jeg kollegaer og forteller som at det som Alle menn Stasjonssjefen kan lære å synge kan med glede Karl Johan seg over koret. totalbildet jeg kan utveksle ideer og erfaringer ikke har med. stor Samarbeidet verdi for oss med som ohf bor her, kan som fjorårsstatistikken viser. I løpet av en tiårsperiode sangere søkes! går blant annet ut på at vi skal være arrangere god butikk to temamøter eller verdifullt i løpet av for andre. I året som er interessante både for våre og ohfs medlemmer. nye tillegg til de omreisende, er ungdommen en fra ved årtusenskiftet til under utfordring for handelsnæringen. alle menn i kan Vinningskriminalitet lære å synge! handelsstandens er den kategorien sangforening karl johan som koret har har hatt 165-årsjubileum størst nedgang, med men konserter for naskeri og tur i i den to dager i uken er hågensen å finne - Den på kriminelle kontoret løpebane i Karl Johan. begynner ofte med NCSC og ohf satser på et faglig nasking, og godt men langsiktig mange gjør samarbeid det som regel ikke forbindelse og tyveri søker fra butikk vi nye sangere, har antallet og holdt alle stemmetyper seg stabilt er ønskelig. innen kjøpesenterbransjen. igjen, dersom de blir tatt og må stå til ansvar for på rundt 600 anmeldelser de siste årene. Stasjonssjef Espen Aas ved Stovner - vi politistasjon ønsker å få med bedre kontakt den med første detaljhandelen, forbrytelsen. Vi og anbefaler ohf at butikker takker ja til Konfliktrådet. Det viser seg å Koret ble stiftet 3. oktober 1847 og har i dag 36 aktive sangere. Dirigent - Mange butikker gjør en god jobb og anmelder alt uansett verdi på varen, men dette gjelder beste for begge, sier hun. fungere oppdragende på unge tyver og langt mer «politicampingbilen» som ofte parkeres utenfor kjøpesentre ønsker mer kunnskap om kjøpesentre på Østlandet. Det er til det er holger Arden. Øvelsene holdes i ohfs vakre lokaler i paleet, og som Karl publikum kan henvende seg til. Johansgt. 37 fra kl til kl mandager. Kontakt formann Arild ikke alle. Til dels kommer det an på hva de at sakene som kommer inn blir etterforsket. effektivt enn om mor og far betaler boten. Rinvoll på telefon eller se for mer informasjon. ansatte oppdager, og det kan være at butikkene Butikkene oppfordres til ikke å vente for lenge Stasjonssjefen er sikker på at tett samarbeid har ulik policy og noen en nedre grense på hva som anmeldes, sier Aas, og understreker at det er veldig viktig å anmelde alt for å vise hvor stort problemet er for handelen. Han forteller at de nettopp tok en tyv etter oppringing fra en større forretning i området. En voksen mann hadde stjålet LED-pærer til noen hundrelapper og fikk et forelegg fra politiet på 4000 kroner. - Det er sikkert noen butikkansatte som føler med å sende anmeldelsene de har. Halvannet år gamle anmeldelser havner ikke øverst i bunken. - Vi vil aldri få så mange ressurser at vi får etterforsket all kriminalitet fullt ut, men vi prøver å følge opp det vi har kapasitet til. En del saker har få eller ingen opplysninger, og det blir svært ressurskrevende etterforskning. Men selv om saker henlegges på bakgrunn av forskjellige hensyn, så har vi arbeidet med dem. Vi vet svarbrevene fra oss ikke og god dialog med offentlige og private aktører, har vært suksessfaktoren for å få ned antall anmeldelser siden Han forteller at politiet ofte er til stede på kjøpesentre og i handelsområder hvor folk samler seg. - Vi parkerer ofte den mobile politiposten vår i nærheten av sentre og synliggjør oss, men vi er avhengig av informasjon fra publikum for vi klarer ikke å se alt alene. Han frykter ikke den at de ikke har fått den hjelpen de trenger fra er veldig lettfattelige og «Ingen må være i tvil enorme befolkningsveksten i byen, og er trygg på oss i slike situasjoner, men vi må gjøre prioriteringer ut ifra tilgjengelige ressurser og alvorlig- Dette er noe vi ønsker å bli om at vi vil ta tyvene og at flesteparten av de som teksten kan fort misforstås. hetsgrad på det som skjer. Men ingen må være bedre på. bor og lever i Groruddalen i tvil om at vi vil ta tyvene og ønsker å oppklare Den siste tiden har ønsker å oppklare saker.» ønsker å ha det ålreit. Aas saker, men jeg får dessverre bare brukt ett menneske på johne ett sted om gangen. 90 Når vi ikke klarer særlig fra Øst-Europa, vært hovedproblemet i at det alltid vil være lovbrytere i et samfunn omreisende kriminelle, vet som mangeårig politi thor 15. mars å komme, fyller så kormedlem er det lov thor å bli Johne forbannet, 90 år. men han samtidig er fremdeles prøve aktiv å forstå. i Karl Jeg Johan jobber koret med å disponere mannskapet på øvelse hver på mandag. best mulig Johne måte, var og vold, og møter formann ran og i koret innbrudd fra 1967 går til foran 1969 naskeri og både og tyveri, æresmedlem bekrefter stasjonssjefen. og har Storkors i handelsstandens Han Sangerorden. understreker Koret likevel vil hylle at han politiet på sin som generalforsamling regel er på plass 28. dersom mars. butikkene OHF gratulerer! ringer, og Groruddalen - ikke de som bor i området. - I de tilfellene hvor det er tilreisende utlendinger som stjeler, så kan anmeldelsene hjelpe oss til å bygge saker og få lovbryterne ut av landet. De omreisende kriminelle er profesjonelle og utspekulerte butikktyver som ikke er enkle å eller ungdom som bruser vel voldsomt med fjærene. - Å satse på ungdommen og investere i deres fremtid, vil være god butikk for samfunnet. Det er viktig at bydelene tilbyr et bredt og godt aktivitetstilbud, slik at de ikke blir gående å vanke i gjenger.

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer.

3. Tillitsmannshonorarer Det foreslås ingen endringer i tillitsmannshonorarer. Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo, 17. februar 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen holdes: TIRSDAG 24. april 2012 KL. 16.00 I OHF s

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte!

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte! MEDLEMSMAGASIN april 2012 www.ohf.no Stang ut med varer side 3 Manglerud politistasjon og senterledere på lag side 6 de nominerte! hvem bør bli årets handelsog service bedrift 2012? side 8 aktuelt gunnars

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Vil gjøre Ruten om til Central Park

Vil gjøre Ruten om til Central Park ANNONSE New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center. FOTO: CARLO ALLEGRI Vil gjøre Ruten om til Central Park Vil gjøre Ruten om til Central Park

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten! Har du konseptet? www. shopinbergen.com - har vi beliggenheten! I sentrum av sentrum! Kløverhuset Xhibition ...symbolet på byens sentrum Mer enn 90 prosent av all konfeksjon som handles i Bergen sentrum

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by.

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Vi prioriterer. Økt fremkommelighet for prioriterte brukergrupper. Myke trafikanter Utrykningskjøretøy

Detaljer

Markensgate 8. Innflyttingsklare kontorer i kontorfellesskap, fra kr. 3.000,-

Markensgate 8. Innflyttingsklare kontorer i kontorfellesskap, fra kr. 3.000,- Markensgate 8 Innflyttingsklare kontorer i kontorfellesskap, fra kr. 3.000,- Eksklusivt og elegant. Fiks ferdig - midt i Kvaderaturen Nå kan du flytte rett inn i toppmoderne kontorlokaler sentralt plassert

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til?

Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til? Økonomisk bærekraftige bysentra hva må til? MAGNUS SKJELMO KRISTIANSEN Hva må til? Folk Byliv Tid Hvorfor får vi det ikke til? o Ser ikke det store bildet o Manglende rolleforståelse. o Manglende ansvarsfordeling

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 Store bilparker elsker H48 45 parkeringsplasser innenendørs til 1.000 m2 kontorer! Ingen

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum OK Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste årsak til besøk (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 32 17 13 12 10 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Egen arbeidsplass Frisør, bank, post Treffe

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017

Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017 Lillehammer Sentrum Drift AS innspill parkeringsstrategi, åpent møte/workshop, 30. januar 2017 Utgangspunkt: Besøkende, kunder og næringsdrivende; ønsker maksimal tilgjengelighet. Må ha muligheter for

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

Kontor eller showroom

Kontor eller showroom Lilleakerveien 14 Lille CC Vest Kontor eller showroom Type Næring M² 278 678 m² Byggeår 1975/2002 1 /13 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler. Det

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Framtiden for kjøpesentrene. Bror William Stende

Framtiden for kjøpesentrene. Bror William Stende Framtiden for kjøpesentrene Bror William Stende De første ordentlige kjøpesentrene Dubai Mall Har kjøpesentrene en framtid? Aftenposten 24. oktober 2017: I beste fall forsvinner kjøpesentrene, mens

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 09.30 Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter

Detaljer

Dronning Eufemiasgate 14

Dronning Eufemiasgate 14 Dronning Eufemiasgate 14 NYE KONTORLOKALER I BJØRVIKA Fakta om eiendommen Dronning Eufemiasgate 14 Ledig utleieareal: 2.421 m 2 Minimum utleieareal: 590 m 2 Ledig fra: Etter avtale, bygget ferdigstilles

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER

GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER GRØDEM ALLÉ BKS10, RANDABERG OPTIMALE REKKEHUS FOR AKTIVE SMÅBARNSFAMILIER Stavanger Båthavn Tasta Grødem Grødem Allé er kun 10 minutter unna Stavanger med bil GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Allé ligger

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no Varelevering i byen bør bli bedre side 3 En franchisetakers forpliktelser side 6 Fornebu i farta! Området i sterk utvikling side 4 og 5 gunnars hjørne Hverdagskriminalitet

Detaljer

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 04. juni 2008 kl. 17.00 Fra kl. 18.00 blir det felles

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger

MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no. Ta vare på de unge. Fornyelse av salgsbevillinger MEDLEMSMAGASIN OKTOber 2011 www.ohf.no Ta vare på de unge talentene side 6 Fornyelse av salgsbevillinger Øk kunnskapen om sikkerhet side 4 side 3 aktuelt gunnars hjørne Høstjakta er i gang NR 7 oktober

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Vitalisering av sentrum

Vitalisering av sentrum Vitalisering av sentrum Eksempler fra Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø Ragnhild Skogheim Forsker, NIBR/HIOA Vitalisering av sentrum Hvordan arbeider de fire byene med sentrumsutvikling? Hvem er pådriverne?

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling.

Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling. Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling. Narvik ønsker å delta i nordisk nettverk for bærekraftig byutvikling. Vi har en by i omstilling, tuftet på gruvedrift av malm med

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer