Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Søknad om dispensasjon for ny veg og bru over Sætreelven. 2013/ / Fylkesmannen i Buskerud Foreløpig svar - klage på vedtak om reguleringsplan for Tofte barneskole Reguleringsplan Tofte barneskole 2014/ / Marianne A og Per Torp Søknad om startlån ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Referat fra møte vedr utvidelse i Oredalen tvidelse Oredalen 2015/ / Møtedeltakere Side: 1 av 38

2 Gnr.10 bnr.129 Bjørneskjær 1 - nnvilget dispensasjon for tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig. Tiltakshaver: Heidi Berntsen Gnr.10 bnr.129 Bjørneskjær 1 - Søknad om tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Heidi Berntsen 2014/ / Familien Berntsen Videresender om merknader fra naboer og tilbaketrekking fra søker Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Espen Lande Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Dødsårsaksregisteret Purring på manglende dødsmeldinger Dødsårsaksregisteret / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Statistisk sentralbyrå Side: 2 av 38

3 tsatt frist for tilbakemelding til utgangen av april 2015 Eiendommen gnr. 10 bnr Strandsoneprosjektet. Oppfølging av enkeltsaker 2013/ / Ole Martin Woll Gnr. 9 bnr. 410 Voldenveien 81. Vedrørende dispensasjon for avløpsløsning Gnr.9 bnr.410 Voldenveien 81 - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny. Tiltakshaver. Knut og Sølvi Svendsrud 2015/ / Knut Svendsrud m.fl. Bestilling av lokale Leie av B salen i Tofte samfunnshus 2015/ / Leif Boris Dalen Svar vedrørende deling 38/1/38 Gnr.38 bnr.1 fnr.38 Røedsodden 1 - Søknad om deling av festet tomt. Rekvirent; Siri og Tom Steidel 2015/ / Siri Steidel Side: 3 av 38

4 Gnr.45 bnr.121, Nordstrandveien 21 - Godkjent ombygging og tilbygg av eksisterende anneks. Tiltakshaver: Ellen Marie Eckroll Gnr.45 bnr.121 Nordstrandveien 21 - Gnr.45 bnr.121 Nordstrandveien 21 - Søknad for delvis riving og tilbygg på anneks. Tiltakshaver: Ellen Marie Eckroll 2014/ / Bygningsingeniør Svein Granli AS Gnr.53 bnr. 515 Grytnesveien 13 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med utleieenhet. Tiltakshaver : Per Steinar Martinsen Gnr.53 bnr. 515 Grytnesveien 13 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med utleieenhet. Tiltakshaver : Per Steinar Martinsen 2015/ / ec-hus AS Gnr.1 bnr Arealoverføring fra 1/345 til 1/215 mangler pantefrafall Gnr.1 bnr.345 Åsheimveien 10 - Søknad om arealoverføring til gnr.1 bnr / / Geir Stave G.nr 10 B.nr 75 - Faktura for behandling av dispensasjon for takendringer, erstatningsbod og restaurering av brygge. Tiltakshaver: Frank Guneriussen G.nr 10 B.nr 75 - Søknad om dispensasjon for tiltak uten ansvarsrett for bygningsmessige endringer. Tiltakshaver: Frank Guneriussen 2013/ / Frank var Guneriussen Side: 4 av 38

5 Faktura G.nr 10 B.nr 75 - Søknad om dispensasjon for tiltak uten ansvarsrett for bygningsmessige endringer. Tiltakshaver: Frank Guneriussen 2013/ / Frank var Guneriussen Faktura Gnr.45 bnr.121 Nordstrandveien 21 - Gnr.45 bnr.121 Nordstrandveien 21 - Søknad for delvis riving og tilbygg på anneks. Tiltakshaver: Ellen Marie Eckroll 2014/ / Ellen Marie Eckroll Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Orientering om ny vurdering av krav om avløpsløsning ved dispensasjon for fradeling av tomt Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt 2014/ / Anders Bjerkhoel Kommuneplan for Hurum kommune, samfunns- og arealdel - forslag om endringer for å imøtekomme gjenværende innsigelser. Kommuneplan Rullering 2012/ / Fylkesmannen i Buskerud Side: 5 av 38

6 Svar på spørsmål om videre behandling Gnr.36 bnr.276 Klokkeveien 1 - Søknad om oppføring av mur mot Skoledalen / / 'Anne Sofie Riseng' Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Vedrørende dispensasjon fra BYA samt konklusjoner etter befaring Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Gnr.53 bnr.242 og 484 -Godkjent søknad om etablering av vei, vann, avløp og lekeplass for nytt boligfelt. Tiltakshaver: VKA AS Gnr.53 bnr.242 og Søknad om utbygging av vei, vann, avløp, lekeplass, kabelnett og veibelysning for nytt boligfelt med 7 boliger. Tiltakshaver: VKA AS 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Gnr.35 bnr Rettet melding til tinglysning. Gnr.35 bnr Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/ / / Statens Kartverk Tinglysing Side: 6 av 38

7 Gnr.35 bnr.4 - Rettet melding til tinglysning. Gnr.35 bnr.125 og Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/4 2015/ / Statens Kartverk Tinglysing Fjordveien 73 - mangler i sak Gnr. 9 bnr.130 Fjordveien 73 - Nye vinduer og terrasse 2014/ / Bernt Lundby Purring 2 Gnr.27 bnr.10 Støaveien 43/45. Strandsoneprosjektet - Søknad om dispensasjon for gjennoppføring av brygge 2012/ / Lars Due Tønnessen Faktura Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - tbygging av Storsand Strand 2013/ / Storsand Strand AS Side: 7 av 38

8 Møtetidspunkt Gnr.8 bnr.13 Grimsrudveien 2 "Småskjær" - Søknad om aksept for bebyggelsesplaner 2014/ / Fredrik Størmer Presisering av vedtak og frist for senking av takvinkel Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ / Roger Moen Gnr.36 bnr.252, Orestupet 9 - Godkjent tillatelse for rivning av eksisterende bolig. Tiltakshaver: Christian Pettersen Norling Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om riving av hele bygget. Tiltakshaver: Christian Pettersen Norling 2015/ / HS Bolig AS Vedtak og faktura for behandling av dispensasjon for tiltak på hytte på Bjørneskjær Gnr.10 bnr.129 Bjørneskjær 1 - Søknad om tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Heidi Berntsen 2014/ / Heidi Berntsen Side: 8 av 38

9 Leie av storsalen og kantine på rådhuset Vikenfiber - Leie av Storsalen i rådhuset 2015/ / Viken Fiber AS Samtykke før det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Barnemappe ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om endring av gitt tillatelse, endring av plassering av hytte 18, 20, 22, 24 og 26. Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - tbygging av Storsand Strand 2013/ / Fristed Arkitekter Søknad om G hus 1, 3, 5, 18, 20, 22, 24, 26, dohus og bekkehus Gnr.53 bnr.6 og bnr.150 Sjølystveien - tbygging av Storsand Strand 2013/ / Fristed arkitekter Side: 9 av 38

10 Ny avtale mellom Braathen og Sætre ifm 43-5 pkt. 4 i søknaden Gnr.43 bnr.5 Husebyveien 1 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av lagerhus samt overbygd uteplass. Tiltakshaver: Jens Pål Sæthre 2014/ / "Sæthre Anne E." nvitasjon til stiftelsesmøte for Smittevernlegene - nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger Smittevern / / Arendal Kommune SV: Spørsmål vedrørende behov for separat server m.v. Kommunestyrevalget og fylkestingsvalger Opptelling 2015/ /2015 EVRY v/jan Eriksen Forslag - Kandidat til Kulturprisen 2015 Hurum kommunes kulturpris / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 10 av 38

11 Søknad om grunntilskudd - Huringen F 2015 Grunn-, leie-, og driftstilskudd / / Huringen F VS: Søknad om bruk av areal på Storsand til Jolleseiling Pumpehus Storsand - Spørsmål om søknadsplikt for oppføring av rampe for utsetting av joller 2015/ / Hurum Seilforening Tilsvar tilsyn Gnr.45 bnr.170 Tangen - Ett trinns søknad for oppføring av rekkehus. Tiltakshaver: Trelastomsetning AS 2012/ / Plus Prosjekt AS Gnr.1 bnr Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS Gnr.1 bnr Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS 2015/ / Hurum energiverk AS Side: 11 av 38

12 Støy - Rivearbeider ved Södra Cell Gnr.36 bnr.1 Østre Strandvei 52, Södra Cell Tofte - Riving av bygninger. 2013/ / Tofte Velforening Savner kommentarer fra 7 grunneiere sendt inn Reguleringsplan Oslofjordforbindelsen - Oslofjordtunnellen byggetrinn 2 mellom Verpen og Vassum 2012/ / Anne Siri Berg 53/40 Hurum Pålegg om inngåelse av serviceavtale og utføring av vedlikehold - Kopi av brev til Follegg Gnr.53 bnr.40 Strandveien 10 - Servicavtale Biovac renseanlegg 2013/ / Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Fritak fra Krfs valgliste Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Eli Sissel Borgersen Side: 12 av 38

13 nnføring av funksjonell vegklasse VVA KS / /2015 Statens vegvesen Region Sør Holtebrekkhallen og takfester Sirkus Vårsprell 19.april / / Morten Aleksander Nilsen Ansvarettsøknad Cirkelbygg A/S Gnr.26 bnr.80 Brønnveien 56 - Oppføring av fritidsbygning 2014/ /2015 Kai Vardeheim Merknader på utsettelse av prosjekt Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Bjørn Kostamo Side: 13 av 38

14 Tilskudd til lokale rus-, kriminalitets- og voldsforebyggende koordinatorer Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) / /2015 Helsedirektoratet Sakspapirer til representantskapsmøte for Vestviken 110 KS mandag Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Søknad om støtte til Vestfjorden cup 2015 Søknad om støtte til Vestfjordencup / /2015 Per-Kristian Lund m.fl. Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Holm gård Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / /2015 Holm gård Side: 14 av 38

15 Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Holm gård Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / /2015 Holm gård Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Smalangen pub Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / /2015 Smalangen pub Gnr.26 bnr.69 Brønnveien 47 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med frittliggende garasje. Tiltakshaver: Hanne J og Åge Steen Gnr.26 bnr.69 Brønnveien 47 - Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med frittliggende garasje. Tiltakshaver: Hanne J og Åge Steen 2015/ / Larsen bygg as Sluttrapport besiktigelse utført Gata gjennom Tofte - prosjekt Hovedgata Tofte sentrum 2012/ / Rambøll avd SBV Side: 15 av 38

16 Gnr.36 bnr.240 Orestupet 1 - Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedmontering Gnr.36 bnr.240 Orestupet 1 - Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedmontering 2015/ /2015 Stian Wego Søknad om dispensasjon for midlertidig utsetting av brygge Hurum trebåtfestival - Søknad om dispensasjon for å legge ut midlertidige brygger i Sætre juni / / Hurum havner KF Tilleggsinformasjon, underskrevet søknad samt nabovarsler Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig samt oppføring av bod. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe 2015/ / Eli Barbro Nedenes Arkitekt MNAL Vedtak - tvidet bruk av avkjørsel for oppføring av fritidsbolig. Kopi av brev til Skaata Arkitekter AS Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig. 2012/ / Statens vegvesen region sør Side: 16 av 38

17 Retur av tinglyst dokument med nr /2015 Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 A-C - Begjæring om seksjonering. Sagaløkka Eiendom AS 2015/ / Statens Kartverk Tinglysing Søknad om ansvarsrett samt annen tilleggsinformasjon Gnr.31 bnr.1 fnr.19 Knatvoldlia 13 - Søknad om endring og ferdigattest. 2015/ / Oddvar Røisland AS nnsigelse til utvidelse av båthavn tilknyttet Villa Malla - Kopi av brev til Kjetil Flydal Forsalg til regulering av småbåthavn Villa Malla - del av Filtvet sentrum Ekern Østre 2015/ / Solveig Stabell Mørch Tilleggsinformasjon Gnr.43 bnr.8 - delingssøknad innspill til Landbrukskontoret 2014/ /2015 Øystein Braathen Side: 17 av 38

18 Gnr.54 bnr.41 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Henrik Robert Oppsummering av tilsyn - Kopi av brev til Ole Martin Voll Gnr.4 bnr.3 Åsheimveien 20 - Mulig ulovlig bilverksted på eiendommen 2014/ / Arbeidstilsynet Godkjenning av forvaltningsplan for Eltornstranda friluftsområde i Hurum kommune - Kopi av brev til Oslofjorden friluftsråd Forvaltningsplan for Eltornstranda friluftsområde 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud Luftsfartshinder - nformasjon om ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftsfartshinder Luftsfartshinder - nformasjon om ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftsfartshinder 2015/ / Luftsfartstilsynet Side: 18 av 38

19 Søknad om fritak for gebyr Gnr.57 bnr Rekvisisjon av oppmålingsforretning; klarlegging av eksisterende grenser. Kyststien sveien 2015/ /2015 Hurum kommune kulturkontoret Profo møte i storsalen Leie av storsalen i rådhuset 2015/ / Profo møte i storsalen Leie av storsalen i rådhuset 2015/ /2015 BYGGESAK PÅ RØDTANGEN. Gnr.28 bnr.89 Nebba 27 - Søknad om dispensasjon for riving av uthus og påbygg hovedhytte. Tiltakshaver: Terje Christian Ness 2015/ /2015 Terje Ness Side: 19 av 38

20 Eiendommen gnr. 43 bnr. 51 Bjørnstadveien 64. nnvilget dispensasjon for tillegg i bebygd areal og flytting av søyler under terrasse og balkong på fritidsbolig. Tiltakshavere:Ellen Langeggen og Wenche Tveit Gnr.43 bnr.51 Bjørnstadveien 64 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidseiendom. Tiltakshaver Ellen Langeggen og Wenche Tveit 2012/ /2015 Helle Sjåvåg sommerjobb Åpen søknad om jobb - PROF 2014/ / Anette Skaare Laupardt Gnr.38 bnr.210 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Vivian Vik Lennestad Søknad om støtte til Wilseutstilling Søknad om tilskudd til utstilling med fotografier av Anders Beer Wilse sommeren / / Mette ndrehus Side: 20 av 38

21 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLVO) Diverse info fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i / /2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tegninger anneks Gnr.8 bnr.73 Selvigveien 3 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring av anneks til å være en del av boligen. Tiltakshaver: ngun Moseng og Kevin Knaak 2015/ /2015 ngunn Anamaya Moseng Nabomerknader Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Mette Hoff Spørsmål om framdrift Gnr.9 bnr.4 fnr.39 Voldenveien 8a ogb - Søknad om arealoverføring med formål separate bruksnummer. 2014/ /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 21 av 38

22 Gnr.47 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjoner i Bjørnstadveien og Solbergbekken samt anleggelse av kabeltraseer for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum energiverk AS Gnr.47 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon i Bjørnstadveien, samt anleggelse av kabeltraseer for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum energiverk AS 2015/ /2015 Hurum Energiverk AS nformasjon om kartforretning - Kopi av mail til Gjermund Stuvøy AS Gnr.9 bnr.4 fnr.39 Voldenveien 8a ogb - Søknad om arealoverføring med formål separate bruksnummer. 2014/ /2015 Linn-Frida Karlson Spørsmål om saksbehandlingen Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling Gnr.36 bnr.252 Orestupet 9 - Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Christian P Norling 2015/ /2015 HS Bolig as Side: 22 av 38

23 Bekreftelse på kjøring i tjeneste Diverse brann / /2015 Ove Raymond Haugerud Søknad om tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Spurvegården barnehage Spørsmål vedr oppmåling av tomt Gnr.27 bnr.10 fnr.1tillaløkka 22 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. 2014/ /2015 Advokatene i Hurum VS: Kvittering for nabovarsel Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Gustav Eiendom Drift AS Side: 23 av 38

24 Fv Holdeplass Striglesand og Skogveien på Tofte - nnvilget dispensasjon for oppgradering av holdeplasser Fv 281 Oppgradering av holdeplasser - Søknad om dispensasjon fra utarbeidelse av reguleringsplan for oppgradering av holdeplasser 2014/ /2015 Statens vegvesen region sør Trygghet i hverdagen nærpolitireformen Politiloven 2015/ /2015 Søndre Buskerud politidistrikt Situasjonskart Gnr.24 bnr.108 Storgata 41 - Søknad om etablering av ny adkomstvei. Tiltakshaver: Remi Lurud 2015/ /2015 Gustav Eiendom Drift AS Osloregionens profileringsstrategi - invitasjon til høringsmøte Samarbeidsalliansen Osloregionen 2015/ /2015 Osloregionen Side: 24 av 38

25 Forvaltningsrevisjon om Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen / /2015 Riksrevisjonen Spørsmål vedr. kyststien i Sætre mellom sveien og Sjødalsveien Prosjekt kyststi i Hurum / /2015 Lisa V. Benson Oppretting regulering Hurum Reguleringsplan Oslofjordforbindelsen - Oslofjordtunnellen byggetrinn 2 mellom Verpen og Vassum 2012/ /2015 Amundsen Lars Sætrang ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 25 av 38

26 Gnr.57 bnr.201, Sjødalsveien 23 - Gjerdet er satt som sikring Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ /2015 Espen Lande Kopi av brev til Landbrukskontoret vedrørende fyllin Gnr.43 bnr.5 Husebyveien 1 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av lagerhus samt overbygd uteplass. Tiltakshaver: Jens Pål Sæthre 2014/ /2015 Pål S ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 26 av 38

27 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Helga Tharaldsen Søknad om fritak som listekandidat Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Robert Furuhaug Søknad om fritak som listekandidat Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Svein Gunnerud Side: 27 av 38

28 Høring - krav til relevant kompetanse - forslag om revidering av kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. Opplæringslova 2015/ /2015 tdanningsdirektoratet Referat fra samarbeidsmøte mellom barnevern og politi av 26. mars 2015 Samarbeidsmøter barnevernet / /2015 Søndre Buskerud politidistrikt Gnr.47 bnr.1 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nettstasjon i parkbelte Gnr.47 bnr.1 - Søknad om dispensasjon for oppføring av nettstasjon i parkbelte 2015/ /2015 Hurum Energiverk Orientering om vedtak - dispensasjonssak Gnr.57 bnr.129 seksjon 3 Mellomdammen 47c - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av utebod. 2012/ /2015 Ronny Stave m.fl. Side: 28 av 38

29 Godkjenner rapportering - Tilskudd til Modeller for hverdagsrehabilitering - Hverdagsrehabilitering i Hurum kommune - Statsb Prosjekt hverdagsrehabilitering 2014/ /2015 Helsedirektooratet Oversedelse av disp.vedtak og faktura for gebyr Gnr.43 bnr.51 Bjørnstadveien 64 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidseiendom. Tiltakshaver Ellen Langeggen og Wenche Tveit 2012/ /2015 Helle Sjåvåg Oppgave over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk - Den lille butikk Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk / /2015 Den Lille Butikk Oppgave over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk - Huset bikuben Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk / /2015 Huset Bikuben/Bispeveien 8 AS Side: 29 av 38

30 Ny innsamlingsordning for plast og glass- og metallembalasje Renovasjonsgebyrer RfD / /2015 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen KS VS: Sommerjobb Sommerjobb / / Alexandra Rishardt Høring - Forslag om endringer i reglene om offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser 2014/ /2015 Nærings - og fiskeridepartementet Sommerjobb Sommerjobb / / Anna Marie Volent Side: 30 av 38

31 Søknad om sommerjobb Sommerjobb / / Beata Zawadzka Fritak fra valg til kommunestyre Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Silje Christin Steen Hurum kommune - lovllighetsklage "tredening om midletidige løsninger for alternativ skolesturktur for Tofte- og Filtvedt skole. Kommunstyrets vedtak 27. mai Kopi av klagebrev til Fylkesmannen - sammenslåing av Filtvet og Tofte Barneskole 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Helsedirektoratet/Sintef: S-24/8 rapportering Psykisk helse- og rusarbeid / /2015 Sintef Side: 31 av 38

32 Søknad om grunntilskudd Grunn-, leie-, og driftstilskudd / /2015 Stephan bsen Søknad om tilskudd vår 2015 Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Kana Barnehage leie av storsalen Lars Grønnhaug Minnefond - Leie av Storsalen i rådhuset 2015/ /2015 Lars Grønnhaug Minnefond v/ris Grønhaug Refusjonsordningen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - Korrigering av nytt rundskriv og ettersendelse av skjema Refusjonskrav mindreårige flyktninger / /2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Side: 32 av 38

33 Fritakelse valg til Kommunestyret Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Elisabeth Finnbakk Vedrørende søknad om ressurser til spesialundervisning Elevmappe ***** ***** ***** 2012/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Drøbak Montessori ngdomskole Tilbakemelding fra tiltakshaver Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ /2015 Espen Lande Referat fra ungdomsressursgruppa 9. april ngdomsressursgruppe 2014/ / / Kjersti Beate Andersen Side: 33 av 38

34 nnspill til forvaltningsplan Sætre - Referat fra ungdomsressursgruppa 9. april Søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde i Sætre sentrum 2014/ / ngdomsressursgruppa Hurum kommunes krav til ideelle organisasjoner Stiftelsen nnsamlingskontrollen i Norge 2015/ /2015 Stiftelsen nnsamlingskontrollen i Norge Bestilling av arbeid i Buskerud - Kunnskapsløftet - Kommunal kulturminnekompetanse kommunedelplan kulturminner - revidering av A-liste 2014/ / Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Kopi av til Viva: Som bygget tegning overvann Gnr.1 bnr.160 Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun - Søknad om oppføring av nytt bygg. Tiltakshaver: Sagaløkka Eiendom AS 2013/ /2015 RF Prosjekt Side: 34 av 38

35 Anmodning om informasjon når oppmåling av grenser skal utføres Gnr.57 bnr Rekvisisjon av oppmålingsforretning; klarlegging av eksisterende grenser. Kyststien sveien 2015/ /2015 Kari og Jan Haug Kristensen Søknad om tilskudd vår 2015 Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Folkestad barnehage Kontroll med at forutsetningen for tilskudd til tiltak Dokumenttilsyn barnehager / /2015 Spurvegården barnehage Fritaksordningen/HV-øvelse Diverse brann / /2015 Svein Erik Harnes Side: 35 av 38

36 Søknad om grunntilskudd - Folkestad rockeverksted Grunn-, leie-, og driftstilskudd / /2015 Folkestad rockeverksted Fritak som listekandidat - endring av liste Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / /2015 Christina Gehe Oppgave over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk - Spiseriet Sætre gård Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk / / SG Drift AS Oppgave over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk - Cafe Lasse AS Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk / /2015 Cafe Lasse AS Side: 36 av 38

37 Oppgave over faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk - Privaten cafe Bevillingsgebyr - omsatt mengde alkoholholdig drikk / /2015 Privaten Cafe AS tfasing oljefyr og oljetank Gnr.9 bnr.231 Solvangveien 10 - tfasing oljetank og oljefyr 2015/ /2015 Varme Consult AS Svar ang. pedagogisk veileder i Holtebrekk Tilsyn med barnehagens pedagogiske bemanning 2014/ / / Holtebrekk familiebarnehage Høringsuttalelse - Kompostering av forurenset masse i Oredalen. Kopi av brev til Fylkesmannen Lindum Oredalen AS - tvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse ved avfallsanlegget 2015/ /2015 Tofte Vel Side: 37 av 38

38 Oppsummering av innspill til planprosessen Reguleringsplan Oredalen 2012/ /2015 Anthon B Nilsen Eiendom AS Varsel om tilsyn - tilsyn H byggesak 2014/ gbr 9/508 - Fjordveien 20 - Kopi av brev til OB Wiik AS Gnr.9 bnr.508 Fjordveien 20 - Søknad om oppføring av prefabrikert plasthall/lagerhall. Tiltakshaver: AS Hoff Sandtak 2014/ /2015 Vestfjorden byggtilsyn Side: 38 av 38

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer