Et nordisk Civitan-magasin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nordisk Civitan-magasin"

Transkript

1 Et nordisk Civitan-magasin ÅrgaNg 43 Nr Full pott, gir kopp! Det er trivsel i klubben når gjennomsnitt fremmøte for 2014 ligger på 90 %. Else Leikvold har deltatt på samtlige møter i CC Frøya i året som gikk, og for det fikk hun en nydelig hånddekorert kopp overrakt av president Kari Anne Bjønnes. Innhold: Utdeling av ærespris på Civitans landsmøte..side 3 Juleshow for rusavhengige...side 4 Alltid hyggelig å gi til Frelsesarmeen...side 5 Informasjon om Europakontoret...side 6 Civitan gav til hjertebarnet sitt...side 8 hvor går Civitan...side 11 CC Bærum Antimobbepris...side 13 Civitans Supply er gjenopprettet...side 14

2 2 Civinord no leder Dette skjer i 2015 April 18. landsstyremøte Landsstyret August Idrett for Utviklingshemmede Brandbu Samfunnsansvar I lange tider har Norge tatt ansvar for sine borgere. Det være seg både i fredstid og krigstid. Det har vært en uskreven regel at hver enkelt i dette landet skal være en god borger med ansvar for seg og sin familie. Det er et godt motto for alle. I dagens verden er det uroligheter av store dimensjoner. Ved å lese, se eller høre fra de urolige områdene er til å bli urolig. Hva kan så en Civitaner gjøre? Alt er bygget opp fra så enheter, som så danner større og større enheter. Slik må vi være med på å gjøre de små enhetene stabile, som så forplanter seg oppover til de større enheter og til slutt i hele vårt land vår verdensdel til alle land i verden. Civitanere. Vi har alle lest og akseptert våre grunnsetninger. Derfor er vi alle med på å bygge et bedre samfunn. Det betyr at vi skal leve i fred og fordragelighet alle sammen. En eller annen stein vil vi nok møte. Det gamle o ordtaket: det skal en liten stein for å velte et helt lass, er nok sant av og til. Vi Civitanere vil rydde unna de små steinene. Ikke sant? Torgrim CiviNord er et nordisk medlemsblad, utgitt av Civitan Norge - ISSN Ansvarlig redaktør er Torgrim Nordgarden. Tlf Redaksjonens adresse: c/o Postboks 18, N-4701 Vennesla. Tlf , e-post: Grafisk produksjon: Snartrykk AS, Farsund 2015 September 12 Idrett mot Rus Sone 70 Agder 21. Alzheimerdagen Klubbene oktober 31. Idrett MoT Rus Valhall Alle november 14. landsstyremøte 2016 Februar 5.-7.landsmøte Fredrikstad Vi minner om: Bruk navnskilt på alle møter, arrangement og turer i Civitans regi. Innsending av kvartalsrapportene til rett tid. Meld fra om flytting til klubbens sekretær. Sekretæren sender meldingen til Europakontoret. CiviNord kommer derfor til rett sted. Ønsker dere kun et blad til familien, send varsel til Europakontoret. Frister for stoff til Civinord i 2015: Innsendingsmail:

3 Civinord no Utdeling av ærespris på Civitans landsmøte Civitan norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom var 15 år i I den forbindelse vedtok styret i fondet og dele ut en ærespris. Ærespriser fra fondet har blitt gitt ut to ganger tidligere, i 2004 og 2008 til henholdsvis Prof.Knut Engedal, oslo og Prof. harald nygaard, Bergen. Styret vedtok denne gangen å gi prisen til sykepleier Kirsti Hotvedt. Hun jobber til daglig som prosjektleder ved Nasjonalt Kompe tansesenter for Aldring og helse, Oslo. Prisen ble gitt henne for hennes store innsats og engasjement for «Pårørende skoler for pårørende til personer med demens.» Hun var med på å etablere de første pårørendeskolen i Oslo i 1992, i dag er det pårørende skoler i nesten alle av landets kommuner. Hun har i tillegg skrevet flere bøker og materiell om demens og pårørende skoler. Æresprisen ble overrakt på Civitans Landsmøte i Tønsberg søndag 8. februar. Prisen besto av en sjekk på kr og et bilde. Etter overrekkelsen holdte Kirsti et interessant foredrag om pårørendeskoler og om det å være pårørende til en med Alzheimer. Eva H. Johnsen Tusen, tusen takk for bidragene til Alzheimerfondet i Etter vedtak på et landsmøte, skal det orienteres i Civinord om klubbenes støttemedlemskap til fondet. her følger orienteringen: Gullmedlemskap Civitan Club Kristina Civitan Club Liv Larvik Civitan Club Holmstrand Civitan Club Grefsen Kjelsås (x2) Civitan Club Tønsberg Civitan Club Bamle Bronsemedlemskap Civitan Club Mesna Civitan Club Porsgrunn/Skien Civitan Club Aurora Civitan Club Bærum Civitan Club Sarpsborg iitan lub Ullensaker iitan lub Lillesand Sølvmedlemskap Civitan Club Gyda Civitan Club Camilla Civitan Club Larvik Civitan Club Elverum Civitan Club Hedda Civitan Club Frøya Civitan Club Åsa Civitan Club Asker Vi takker så mye for støtten som gis til fondet. I år vil vi sende ut giro til alle klubbene med påminnelse om støttemedlemskapet. Gullmedlemskap: kr Sølvmedlemskap kr Bronsemedlemskap kr pr medlem/ pr år. Innbetales senest: 1. november Kontonr Eva H. Johnsen

4 4 Civinord no Juleshow for rusavhengige «Jeg har ikke feiret jul på 14 år», sa en av brukerne av dagtilbudet på Sosialmedisinsk senter, «men her får jeg julestemning». han var en av mange som hadde tatt i mot «juleshow»- innbydelsen fra Civitanklubbene i Sandefjord. Det er blitt en tradisjon for Civitanklubbene i Sandefjord sammen med Bjørn Haldorsen å arrangere juleshow for de rusavhengige. Haldorsen setter sammen et nytt program hvert år, med musikk, dans og tryllerier. I år hadde han med seg den anerkjente trylle kunstneren Tore Torell, som ikke hadde glemt gamle kunster: den levende, hvite duen dukket plutselig opp i det tomme buret som på forhånd var omhyggelig inspisert - til stor applaus fra tilskuerne. Med i troppen var også 17 år gamle Benedikte Solheim som sang blant annet «Dream a little dream of me» og «Fly me to the moon», og Elling Hem skapte full jubel og allsang med «Sweet Home Alabama» og «Happy X-mas». God omtale av arrangementet i lokalavisa Siste post på programmet var julegaver til alle, flotte gaver som tykke luer, skjerf og votter samt lommelykter og andre praktiske ting. Til slutt ble det servert kaffe og deilig bløtkake. Liv Tjomsland CC Frøya Elling Hem sang Happy X-mas Bjørn Haldorsen, Benedikte Solheim og Elling Hem Tore Torell overrasket med hvit due i buret

5 Civinord no Alltid hyggelig å gi til Frelsesarmeen Både CC Frøya v/president Kari Anne Bjønnes og CC Sandefjord v/president Sigurd Gogstad ga kr hver til jul Soldat liv Kari næss som har vært soldat i Frelsesarmeen i mer enn 50 år, tar glad i mot de to sjekkene. Liv Tjomsland CC Frøya

6 Informasjon om Europakontoret Civinord no april er det 15. år, siden jeg begynte i jobben som kontorleder for Civitans Europakontor. I denne tiden er det kommet inn mange nye medlemmer, og mange vet nok ikke hva Europakontoret gjør. derfor ønsker jeg å gi dere en liten oversikt kontorets oppgaver og gjøremål. Europakontoret er deres de Europeiske Civitanernes bindeledd til hovedkontoret Det betyr at kontoret skal videreformidle, og om nødvendig oversette, nyheter fra det Internasjonale Styre til Styrene i de Europeiske Distriktene og på samme måte oversette og videreformidle henvendelser fra både Styrene og helt vanlige Civitanere i Europa til rette vedkommende i det Internasjonale Hovedkontor i Birmingham. Dette kan være innlegg til Civitan Magazine, påmelding til Convention, eller hva det måtte være av spørsmål. Europakontoret er også adressen, klubbyggere skal henvende seg til under hele klubbyggingsprosessen. Kontoret skal få all informasjon ang. den nye klubben, dens medlemmer, styre, charterdato, bestilling av klubbens fane, etc. Dette for å kunne hjelpe til så mye som mulig og for å kunne sette i gang de nødvendige prosedyrene ved Hovedkontoret. Dessverre er det en stund siden det ble bygd klubber i Norge, men i løpet av de siste 4 årene har jeg hatt gleden av å kunne hjelpe til ved bygging av 1 ny klubb i Estland (en til er rett rundt hjørnet) og 2 i Italia, i tillegg skal en ny klubb i Sveits starte opp 1. april. Nå ser jeg bare fram til melding om ny klubbygging i Norge eller Danmark (eller kanskje noen har kontakter i Sverige som kunne vært interesserte?) det er bare å ta kontakt! En annen viktig og hyggelig del av jobben er arbeidet med våre to programmene til støtte for Civitan Internationals Forskningssenter ved universitet i Birmingham, Alabama. Europakontoret tar seg av alt det administrative i denne forbindelsen. I begynnelsen av hvert Civitanår beregner jeg bidragshøyden ut fra medlemstall i klubbene og dollar - kursen per 1. oktober, og sender ut giroer til klubbene og enkeltpersoner. Ved innbetalinger til «Rormannskonto» får kontoret melding fra banken, som jeg så videreformidler til USA, slik at klubbene og President s Council medlemmer får bidragene sine registrert på en rask og ryddig måte. Kontoret fører også en liste over innbetalinger til begge programmene og sørger for at klubbene får takkebrev og fanemerke for sine bidrag. Informasjon om begge pro - grammene og om arbeidet ved forskningssenteret er tilgjengelig ved Europakontoret. Europakontoret holder medlemsdatabasen for Civitan i Europa Medlemsdatabasen oppdateres i hovedsak hvert kvartal i overensstemmelse med kvartalsrapportene, klubbene sender 4 ganger i året. I tillegg oppdateres databasen også i tiden mellom kvartalsrapportene, dersom klubbene melder fra om flytting eller bortgang av medlemmer. Den oppdaterte databasen sendes så til hovedkontoret i USA, der den integreres i den internasjonale databasen. Europakontoret bruker databasen bl.a. til å sette opp en rapport over medlemsutviklingen i Europa, Distriktene, og for Civitan Distrikt også i sonene. Denne rapporten går til styret i den Europeiske Divisjonen (og med dette også til alle Distriktsguvernører/presidenter) og til Distriktskassererne. I tillegg får sonelederne i Civitan Distrikt Norge en egen oversikt for sin sone, slik at de ved behov kan kontakte klubber med uforholdsmessig sterk nedgang i medlemstall. Europakontoret setter sammen og distribuerer et Europeisk directory Directoryen inneholder adressene til alle klubbstyrene i Europa og de viktigste kontaktadressene i det Europeiske og det Internasjonale Styre. For å få dette til, samler jeg inn informasjon om nytt styre fra alle klubbene og distriktene i Europa og setter de sammen til en slags «telefonkatalog». Dette er en relativ krevende jobb, siden ikke alle har neste års styre klart til fristen og det stadig kommer endringer. Directoryen skal sendes ut til medlemmene en gang i året og også til Hovedkontoret i USA, som må ha det innen 1. oktober hvert år. Den økonomiske situasjonen i den Europeiske Divisjonen gir dessverre ikke lengre plass til å utgi Directoryen på trykk, derfor sendes den nå elektronisk til alle klubber, der Presidenten eller Sekretæren skal sørge for å gjøre den tilgjengelig for medlemmene. Utover dette ligger Directoryen også på hjemmesidene til Husk at innholdet er konfidensielt og bare ment for bruk i forbindelse med Civitanarbeid!). En fordel med elektronisk forsendelse er, at det er mulig å gjøre endringer i løpet av året, så fremt dette er nødvendig. Europakontoret fungerer som bindeledd mellom den Europeiske divisjonen og de Europeiske distriktene Her handler det om tett samarbeid med Europeisk Koor - dinator og styrene og klubbene i de Europeiske Civitan - distriktene Norge (inkl. Danmark), Tyskland (inkl. en klubb i Sveits) og Ungarn og Civitanklubbene i Europa, som ikke er tilknyttet et distrikt. Dette er klubber i Estland, Russland, Romania og Italia. Beskjeder fra Divisjonsstyret eller Koordinator skal oversettes til/fra engelsk, norsk og noen ganger tysk og sendes til enten Distriktsstyrene eller direkte til klubbene. Det er viktig å holde klubbene og medlemmene informerte og oppdaterte. Europakontorets leder er medlem (uten stemmerett) av kontorstyret, leder av valgkomiteen ved valg av Europeisk Koordinator, og fast deltaker (uten stemmerett) ved Divi -

7 7 Civinord no sisjonsstyremøter. Dette innebærer innkalling til og for - beredelse av møter, ved Divisjonsstyremøtene også organisering av transport og overnatting for deltakere som trenger det. Ved valg av Europeisk Koordinator, sender kontoret ut en oppfordring til alle Civitanere i Europa på engelsk, tysk eller norsk til å komme med forslag til kandidater. Så skal komiteen møtes for å gå gjennom forslagene og for å slå fast om kandidatene oppfyller kravene knyttet til vervet. Etter det får hver klubb et valgbrev med presentasjon av kandidatene og rett antall stemmesedler. Når fristen for retur av stemmesedler er gått ut, skal stemmene telles og kandidatene informeres om resultatet, før navnet av ny Koordinator Elect offentliggjøres. Jeg har også æren til å få lov å samle inn forslag til kandidater for den Europeiske hedersbevisningen (European Honor Award), som er Civitan Europas høyeste utmerkelse til sine medlemmer. Siden ett av medlemmene i komiteen til enhver tid skal komme fra et annet distrikt enn Norge, må forslag oversettes før de videresendes til komiteens medlemmer. Av og til er det også nødvendig med oversettelse av beskjeder mellom medlemmene. I tillegg til alt dette, er jeg, som Europakontorets leder, selvfølgelig alltid tilgjengelig for henvendelser og spørsmål fra medlemmene, og jeg prøver å besvare disse etter beste evne. Kan ikke jeg svare, kan jeg i hvert fall informere om rett person å henvende seg til. I løpet av de 15 årene, jeg har jobbet for dere, har jeg fått mange hyggelige hen - vendelser fra Civitanere fra hele Europa men fremfor alt fra Civitanere i Norge, noe som er naturlig, siden Europakontoret har norsk adresse og telefonnummer. Jeg har hatt stor glede av å jobbe for og med dere i disse årene og gleder meg til fortsatt godt samarbeid i framtiden. Har dere spørsmål, så er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt. Kontoret er betjent tirsdager og onsdager fra kl til kl og på torsdager fra kl til kl og dere kan selvfølgelig også nå meg på E-post. Adressen og telefonnummer finner dere i Directoryen. Monica Vi gleder oss over følgende ny medlem: nytt medlem...club...sponsor Anne-Grethe W. Andersen...Drammen Aurora...Velkommen! Georg Johnsen...Tønsberg...Sven Svensen Main Gustavsen...Victoria...Laila Enger Anne Lise Davick...Haugesund...Velkommen tilbake! Kari Hauff...Grefsen Kjelsås...Velkommen tilbake! Nina Kristiansen...Hamar...Velkommen tilbake! Bodil Lie...Hamar...Velkommen tilbake! Inger Marie Hoff...Drammen Aurora...Georg Sverdrup Liv Sigrun Tollånes...Hedda...Velkommen Henning Wallin Thorsen...Larvik...Velkommen tilbake! Håkon Færvik...Larvik...Steinar Færvik Eva Skalstad...Lady Asker...Gerd Gjertsen Åse Nylund...Lady Asker...Gerd Gjertsen Ellevine Pettersen...Lady Asker...Gerd Gjertsen Ragnhild Høydalsvik...Ålesund...Ella Urke Lisbeth Solbjørg...Ålesund...Ella Urke Jan Steinar Skroland...Sarpsborg II...Liv Due Bente Ruud...Hadeland...Velkommen! Åse-Berit Alnes...Ålesund...Grethe Thingnæs Marie Ørdal...Gyda...Laila Ingebretsen Ann Dølplass...Gyda...Alvilde Harfjeld Helge Due Grøndahl...Holmestrand...Per Olav Johannessen Unni S. Kirkevold...Kristina...Inger-Lise Horst Hanne Britt Thorsen...Liv Larvik...Berit Thinnseth Nadia Marie Vego...Liv Larvik...Solfrid E. Gumø Liv Reidun Olsen...Porsica...Nancy Solvik Turid Haugen...Porsica...Liv Olsen Torny Hamre...Camilla...Gerd Hagen Gunnar Sødal...Kristiansand...Ewald Hoem Reidun Ruud...Eigersund...Inger S. Aam Hjertelig velkommen og tusen takk for innsatsen til sponsorene!

8 Civinord no Civitan gav kroner til hjertebarnet sitt I dag var det stor pizzafest på djervhuset i haugesund. hele 90 aktive uttøvere og ledere fra djerv 1919 hc var samlet, med sju kjekke damer fra Civitan Club som spesielt inviterte gjester. For det flotte arbeidet som klubben driver for handikappede på haugalandet, er blitt et hjertebarn for den lille, men utrolig aktive klubben. Skrevet av leif Frode Svendsen januar 27, 2015 I et større sonemøte hadde vi invitert Kjell Bjelland, helsesportpedagog i Djerv på besøk. Han fortalte om sin deltakelse i Uten grenser med Lars Monsen, og arbeidet innen handikappidretten. Arbeidet i Djerv grep oss, og har siden blitt et hjertebarn for oss, sier Gunvor Kobbeltvedt til Haugesundnytt. Hun vært med i klubben siden starten for nær 31 år siden, og vært med som leder i veldig mange år. Damer med stort hjerterom i Civitan Club Haugesund. Fra venstre: Synnøve Rossebø, Ellen Frøiland, Turid Halvorsen, Astrid Birkeland, Liv Anzjøn, Gunvor Kobbeltvedt, Grete M. D. Amundsen og Bjørg Dalen. Under festen på Djervhuset overrakte hun en sjekk på hele kroner til Kjell Bjelland. Penger som de 19 medlemmene i klubben har fått inn gjennom to basarer. Alle er vi flinke med håndarbeid, strikking, hekling og sying og lager de fleste gevinstene til basarene selv. Proviantkorgene våre er også populære gevinster. Aktive i lokalmiljøet Civitan Club har stort hjerte for lokalmiljøet. Vi har en spesiell godhetsuke, Civitan uken, hvor vi besøker gamlehjem med blomster, kaker og sang. Hver jul pakker vi også julepakker, som vi gir til Frelsesarmeen og Tetresenteret. I år leverte vi ut 126 julepresanger. Årlig arrangerer vi også en grillfest for rusmisbrukerne i byen. Inntil nylig har vi hatt et spesielt ansvar for en månedlig samling for blindeforbundet. Gjennom årene er det mange som har fått hjelp gjennom Civitian.

9 9 Civinord no De tre siste årene har vi hatt et stort hjerte for Djerv 1919 sitt arbeid for funksjonshemmede, og vil prøve å støtte dette arbeidet videre. Tidligere har vi støttet andre positive tiltak i lokalmiljøet, blant annet var vi med å finansiere en skolehest til rideklubben for noen år siden. Takknemlig i djerv Kjell Bjelland i Djerv 1919 er utrolig takknemlig for støtten fra Civitan Club, og tenker ikke bare på pengene. Gaven på kroner er utrolig verdifull for oss, og betyr mye. Men like oppmuntrende for oss er det at Civitan Club verdsetter arbeidet vårt så høyt. Vi feirer 25 år for HC arbeidet i klubben i år, og denne støtten gir oss energi til å fortsette. Jeg synes det er flott at Civitan Club gir så mye støtte til lokale tiltak. Gaven på kroner går uavkortet tilbake til klubbens handikappede utøvere. Som klubb har vi som mål å holde egenan - deler ved turer så lave som mulig, slik at flest mulig kan delta. Weekendturer til Utsira og Hovlandsnuten i Sauda, pluss reisen til lands - turneringen i Lillehammer koster en god del. Men denne støtten gjør at vi får flere med. Til treningene på torsdagene har vi kjøpt inn en god del utstyr, noe som også koster penger. Idrettslaget er bevisste på at kun det beste er godt nok for utøverne i HC. Vi har prioritert å kjøpe inn like flotte, og like drakter som A-laget har. Dette koster selvsagt, spesielt siden vi har noe mer slitasje på tøyet enn vanlig. Men det er viktig for oss å satse på denne måten 20 og 30 års jubilanter i CC Frøya Både Else Leikvold (t.v.) og Kari Anne Bjønnes (t.h.) fikk sølvskje på julemøtet i desember 2014 som en markering på at de har vært medlemmer i CC Frøya i 20 år. Brit Moe Andersen sto for utdelingen. 30 års jubilanten Edith Bakkehaug ble hedret på CC Frøyas Årsmøte for 2014 av president Kari Anne Bjønnes.

10 10 Civinord no

11 hvor går Civitan? BAKGRUnn Dette innlegget er basert på et langvarig inntrykk av at ledelsen i Civitan Norge ikke deltar på en tilfredsstillende måte i det aktive strategiarbeidet for vår organisasjon. Inntrykket er at ledelsen overlater strategiarbeidet til klubbene som den mener er best i stand til å fastlegge den lokale strategien for klubbens virksomhet. Dette er selvfølgelig viktig når det gjelder å tilpasse strategien til de lokale behov, men skal klubbene lykkes må ledelsen delta og gi føringer for klubbene på en helt annen måte enn i dag. Jeg tror mangelen på aktiv deltakelse av ledelsen i strategiarbeidet, er den viktigste årsaken til at Civitan ikke har den nødvendige oppmerk somhet/synlighet i offentligheten - noe som påpekes klart i analysene og forslagene fra Apeland. CIVITAn S VISJon, STRATEGI og MÅl Civitan s visjon: For en bedre samfunnsånd og de tre kon - kretiseringene: Fellesskap, Kunnskaper og Hjelpsomhet gir klare føringer for den daglige innsats i klubbarbeidet. hjelpsomhet er stikkordet for det praktiske arbeidet, mens forutsetningene for å lykkes ligger i felleskapet(solidaritet) både internt i organisasjonen og i forhold til samfunnet samt i kunnskap om samfunnet og samfunnsutviklingen. For å lykkes i sitt arbeid må Civitan, som alle typer organi sasjoner utvikle et forpliktende samspill mellom alle deler og instanser i organisasjonen. Her har særlig toppledelsen et spesielt viktig og krevende ansvar. Det interne samspillet i Civitan er ivaretatt på en tilfresstillende måte gjennom instrukser og kurs- og informasjonstiltak. Når det gjelder Civitan s samfunnsansvar slik det er formulert i visjonen, mener jeg at Civitan s toppledelse må erkjenne at innsatsen og planene som synliggjøres gjennom strategi - arbeidet, ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dette må være landsstyrets ansvar i første rekke, men i samspill med alle andre deler av organisasjonen. STRATEGIARBEIdET Forskning. Institutt for samfunnsforkning i Oslo og Christian Michelsens Institutt i Bergen har drevet en omfattende forskning på Frivillighet og det sivile samfunn. Jeg har aldri sett at Civitans ledelse har referert til denne forskningen. Det hadde vel vært rimelig om man hadde holdt seg orientert om denne forskningen og eventuelt hadde søkt råd og bistand fra disse institusjonene. Viktige resultater fra denne forskningen er: Deltakelse i frivillig arbeid er redusert de siste årene. Det gjelder særlig organisasjoner av samme type som Civitan og så vidt jeg har forstått menn i forhold til kvinner. I CiviNord nr. 3, 2014 er det en oversikt over nye medlemmer 15 kvinner og 7 menn. Det er klar tendens til at man betaler istedenfor å delta aktivt. Motivasjon for delta i frivillige organisasjoner er i stor grad orientert mot personlig utbytte og selvrealisering. Civinord no Folk gjør heller en personlig, privat innsats enn å delta i opplegg som er organisert av en forening. Folk liker ikke å delta i møtene i frivillige organisasjoner En rekke andre forhold er påpekt. Det må være rimelig å forvente at Cvitan s ledelse kjenner til denne forskningen og tar standpunkt til hvordan Civitan på alle organisasjonsnivåer skal forholde seg og gir råd til klubbene. Samfunnsforhold På internett finnes et dokument om en Frivillighets kon - feranse Her er bl.a.lions Club satt opp som høringsinstans. Hvorfor er ikke Civitan også høringsinstans? Se internett: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ topplederkonferanse-frivillighet-2015/id I forbindelse med terrorangrepene mot muslimer i Paris og i København har regjeringen anmodet de frivillige organisasjonene til innstas i integreringsarbeidet. Har Lands styret drøftet dette og tatt standpunkt til hva Civitan kan gjøre? Forskningen har vist at motivasjonen for frivillig innsats er for mange selvrealisering og personlig utbytte som kan være nyttige momenter på CV en. Det betyr at møtene bør ha status som målsetting for Civitan. Kan Civitan sentralt gå i spissen ved valg av temaer for foredrag på Landsmøtene og Sonemøter, ved avisinnlegg når forhold i samfunnet som vedrører Civitans arbeid er oppe til debatt, ved kontakt med myndigetene for å synliggjøre Civitan? Hva betyr tendensene i samfunnsutviklingen for Civitans strategi. Jeg spurte rektor på en ungdomsskole som fikk Civitan Club Bærum s pris for godt opplegg for tiltak mot mobbing, om hans mening om vi inviterer ungdommer til møter/klubber som kan drøfte ungdommens utfordringer i vårt samfunns prestasjonsorienterte kultur. Han mente dette ville være et fint tiltak. Kan noe tilsvarende være tenkelig for eldre/pensjonister som skal mestre en ny livssituasjon, og andre samfunnsgrupper. Konklusjon Alle de forhold som er nevnt i dette notatet, og mange andre som blir en følge av samfunnsutviklingen, angår det daglige arbeidet i Civitan s klubber og deres mulighet for å oppfylle Civitan s visjon og mål. I et notat Civitan Norge: Strategiprosess 2010/2011, for fattet av E. Wolff, M. Brun og S. Manum, vedtatt av Landsstyret er det presentert en ganske omfattende plan for strategiarbeidet over en 3-års periode. Den er imidlertid i liten grad gjennomført i praksis. Det er påkrevet at Civitan s sentrale ledelse ser at strategi - arbeidet krever en langt mer aktiv og konkret innsats av Landsstyret enn hittil hvis Civitan skal overleve som humanitær organisasjon. Nils Peter Marstrander Medlem I Civitan Club Bærum

12 12 Civinord no

13 Civinord no Civitan Club Bærum AnTIMoBBEPRIS Mobbing har blitt et stort problem i Norge; og mobbing foregår i hele vårt samfunn, i alle aldersgrupper. I dag hører vi at mange, spesielt unge, får ødelagt deler av livet sitt på grunn av mobbing. Civitans motto er: «For en bedre samfunnsånd». Vi i ønsker derfor å påvirke samfunnet rundt oss for å stanse denne ukulturen. Vi mener at den beste måten å få redusert problemet på, er at en ny generasjon vokser opp med et ønske om et samfunn uten mobbing. Den yngre generasjonen må derfor tenke i gjennom problemene og dermed finne løsninger. For å inspirere og påvirke denne tankeprosessen vil gi en pris til den ungdomsskolen i Bærum som fremkommer med de best gjennomtenkte tiltakene. Tiltakene skal være gjennomarbeidet av elevene, skolen og foreldreorganisasjonen i fellesskap. I 2014 ble det derfor utlyst en konkurranse i ungdomsskolene i Bærum. Konkurransen ble utlyst av Ungdommens kommunestyre, og skoleverket i Bærum kommune i fellesskap. Innkomne søknader ble vurdert av en jury bestående av representanter fra ungdommens kommunestyre (UKS), fra elevenes fellesutvalg (EFU), fra kommunal sjefens stab, skole og fra. I 2014 kom juryen frem til at Bjørnegård skole leverte de best gjennomarbeidede tiltakene mot mobbing blant Bærumskolene. Prisen som er på kr ,-, skal være en stimulator til å få til det optimale skole miljøet. For mer informasjon besøk og Følg oss på Kontaktperson: Terje Voll, tlf E-post:

14 14 Civinord no

15 Civinord no dødsfall siden sist Solveig Stang Eriksen CC Fredrik harry håvik CC Kristiansand liv overmann CC Porsica Anne Karin Vinje Tennøy CC Ålesund Bjørg helene Kirkeby CC Hedda Adelheid Wiig Andersen CC Frøya Aud leiulfsen CC Porsica Bente Bjerkeskaug Riisnæs CC Victoria henrik Kristensen CC Sæby Rolf Bergly CC Sandefjord Vi lyser fred over deres minne Minneord Rolf Bergly henik Christensen til minne Det er med stor sorg vi fra Civitan club Sæby må meddele, at vores kære medlem og tidligere Zoneleder Henrik Kristensen den 10. februar er død på Aalborg Sygehus. Henrik var medlem af Civitan Club Sæby siden den Henrik var en stor støtte for vores club, og han har bestredet flere job i clubben - han var præsident i 1997/98 og senere sekretær i en årrække. Han var altid positiv og venlig overfor de andre medlemmer. Vi har i Henrik mistet et værdifuldt medlem og en god ven. I de sidste par år var han hårdt ramt af sygdom. Ingen kunne rigtig fastslå hvad der var galt, men til sidst slap hans kræfter op. Æret være Henriks minde. Thorkild Hansen Præsident C C Sæby, Danmark Vi fikk den triste beskjeden torsdag 5. februar. Vårt trofaste medlem Rolf Bergly sovnet stille inn på Nygård sykehjem. Rolf var født 11. oktober 1931 i Drammen. Etter at han var ferdig med barneskole flyttet familien til Sande fjord der hans far drev urmaker butikk. Han utdannet seg til urmaker og begynte i sin fars butikk, og overtok etter hvert butikken. Rolf var et av medlemmene som var med å starte Civitan Club Sandefjord i Han har vært et aktivt medlem og har hatt følgende verv i klubben: Kasserer 1972/73 og 1974/75, sekretær 1979/80 og president 1990/91. Han er tildelt klubbens Honor Key for sin innsats, og deltok alltid aktivt i klubbens forskjellige aksjoner og aktiviteter. Rolf vil bli dypt savnet og våre tanker går også til familien. Vi lyser fred over hans minne På vegne av Civitan Club Sandefjord. Oddvar Johannessen og Sverre Hynne

16 Returadresse: CiviNord c/o Postboks 18 N-4701 Vennesla International Convention July 12-15, Meet us in St. louis! The Civitan International Convention goes to St. louis, Missouri next summer. The Gateway to the West offers many unique attractions, historic sites, charming neighborhoods and enter - tainment options. home to the Fox Theatre, the Cathedral Basilica of Saint louis and beautiful lafayette Park, this destination has something for everyone to enjoy. From museums that celebrate art and culture to those that concentrate on the unusual, St. louis moves to the beat of many different drummers. Foodies will find plenty to keep them occupied and satisfied. From downtown to West St. Louis County, there s an abundance of tasty options. Enjoy local culinary delights like gooey butter cake, toasted ravioli, thin crust pizza, and concretes, real custard milkshakes so thick you can turn them upside-down. Head to Crown Candy Kitchen to satisfy your sweet tooth or stop by Sweetie Pies for a plate of food with soul. Lambert-St. Louis International Airport has more than 500 daily arrivals and departures, making getting there easy. Once on the ground, the MetroLink light rail system connects the airport to downtown St. Louis, with stops near many local attractions. For those driving, the Gateway City is within approximately 500 miles of one-third of the U.S. population and within 1,500 miles of 90 percent of the people in North America. For more information on the 2015 Civitan Internatio nal Convention, please contact Mary Luck, VP of Conventions, Meetings & Awards at CIVITAN, ext. 121, or via at Europakontoret Tirsdag og onsdag kl , torsdag Postadresse: Postboks 1069, 3194 Horten. Besøksadresse: Løkkegata 1, 3181 Horten Tlf. (+47) , Faks: (+47) E-post:

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290

Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 Guvernørens MÅNEDSBREV D2290 MARS 2002 Guvernør: Anders Skipenes dg.2290@rotary.no Tlf. 35 94 47 87 Fa. 35 94 47 18 Mob. 90 95 07 88 UTVIKLINGEN ER POSITIV - Langspurten er i gang for dette Rotaryåret

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN

ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN ÅRGANG 42 NR. 1 2014 INNHOLD: Svingte seg på disko... 3 Landsmøtet i Civitan Norge 2013... 4 Civitan med en solid håndsrekning... 6 Hilsener Civitans av Norge... 7 Civitan-jentenes

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN

ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN ET NORDISK CIVITAN-MAGASIN ÅRGANG 42 NR. 2 2014 INNHOLD: Spontan gave til Frelsesarmeen... 4 Volleyballturnering i Stavernshallen 10 års jubileum... 6 Tur til Berlin... 8 Camilla-jentene er blitt 35 år....

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Etter 8 år som redaktør av Civinord slutter Torgrim nordgarden når han blir norgespresident.

Etter 8 år som redaktør av Civinord slutter Torgrim nordgarden når han blir norgespresident. Et nordisk Civitan-magasin ÅrgaNg 43 Nr. 4 2015 Etter 8 år som redaktør av Civinord slutter Torgrim nordgarden når han blir norgespresident. Innhold: Program landsmøte 5-7 februar 2016...side 3 Strategiarbeidet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen.

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 26. april kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 15.03.16 5 Referat

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Sak 2013-70 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret gikk av stabelen 20. og 21. november med 18 deltakere.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell

Stokke Rotaryklubb. President Hans Martin Bærefjell Stokke Rotaryklubb President Hans Martin Bærefjell Månedsbrev desember 2016 Møtedato: 1.12.16 Presidenten innledet med å ønske Solveig Olsen og Jan Brendalsmo (foredragsholder) velkommen. Merkedager: Steinar

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR

MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR INFORMASJON Onsdag den 3. februar, blir det tur i skogen for Bjørneklubben. Barna må være i barnehagen, innen klokken 9.00. Fredag den 5. februar, kan barna glede seg til å feire

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Delta Kappa Gamma Society International Norge LANDSMØTE I BÆRUM 18. OG 19.APRIL 2015 PROTOKOLL

Delta Kappa Gamma Society International Norge LANDSMØTE I BÆRUM 18. OG 19.APRIL 2015 PROTOKOLL Delta Kappa Gamma Society International Norge LANDSMØTE I BÆRUM 18. OG 19.APRIL 2015 PROTOKOLL Sak 1: Navneopprop og presentasjon av internasjonale deltagere: Eva Grue Ljosland foretok navneopprop og presenterte:

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer