Et nordisk Civitan-magasin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nordisk Civitan-magasin"

Transkript

1 Et nordisk Civitan-magasin ÅrgaNg 43 Nr Full pott, gir kopp! Det er trivsel i klubben når gjennomsnitt fremmøte for 2014 ligger på 90 %. Else Leikvold har deltatt på samtlige møter i CC Frøya i året som gikk, og for det fikk hun en nydelig hånddekorert kopp overrakt av president Kari Anne Bjønnes. Innhold: Utdeling av ærespris på Civitans landsmøte..side 3 Juleshow for rusavhengige...side 4 Alltid hyggelig å gi til Frelsesarmeen...side 5 Informasjon om Europakontoret...side 6 Civitan gav til hjertebarnet sitt...side 8 hvor går Civitan...side 11 CC Bærum Antimobbepris...side 13 Civitans Supply er gjenopprettet...side 14

2 2 Civinord no leder Dette skjer i 2015 April 18. landsstyremøte Landsstyret August Idrett for Utviklingshemmede Brandbu Samfunnsansvar I lange tider har Norge tatt ansvar for sine borgere. Det være seg både i fredstid og krigstid. Det har vært en uskreven regel at hver enkelt i dette landet skal være en god borger med ansvar for seg og sin familie. Det er et godt motto for alle. I dagens verden er det uroligheter av store dimensjoner. Ved å lese, se eller høre fra de urolige områdene er til å bli urolig. Hva kan så en Civitaner gjøre? Alt er bygget opp fra så enheter, som så danner større og større enheter. Slik må vi være med på å gjøre de små enhetene stabile, som så forplanter seg oppover til de større enheter og til slutt i hele vårt land vår verdensdel til alle land i verden. Civitanere. Vi har alle lest og akseptert våre grunnsetninger. Derfor er vi alle med på å bygge et bedre samfunn. Det betyr at vi skal leve i fred og fordragelighet alle sammen. En eller annen stein vil vi nok møte. Det gamle o ordtaket: det skal en liten stein for å velte et helt lass, er nok sant av og til. Vi Civitanere vil rydde unna de små steinene. Ikke sant? Torgrim CiviNord er et nordisk medlemsblad, utgitt av Civitan Norge - ISSN Ansvarlig redaktør er Torgrim Nordgarden. Tlf Redaksjonens adresse: c/o Postboks 18, N-4701 Vennesla. Tlf , e-post: Grafisk produksjon: Snartrykk AS, Farsund 2015 September 12 Idrett mot Rus Sone 70 Agder 21. Alzheimerdagen Klubbene oktober 31. Idrett MoT Rus Valhall Alle november 14. landsstyremøte 2016 Februar 5.-7.landsmøte Fredrikstad Vi minner om: Bruk navnskilt på alle møter, arrangement og turer i Civitans regi. Innsending av kvartalsrapportene til rett tid. Meld fra om flytting til klubbens sekretær. Sekretæren sender meldingen til Europakontoret. CiviNord kommer derfor til rett sted. Ønsker dere kun et blad til familien, send varsel til Europakontoret. Frister for stoff til Civinord i 2015: Innsendingsmail:

3 Civinord no Utdeling av ærespris på Civitans landsmøte Civitan norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom var 15 år i I den forbindelse vedtok styret i fondet og dele ut en ærespris. Ærespriser fra fondet har blitt gitt ut to ganger tidligere, i 2004 og 2008 til henholdsvis Prof.Knut Engedal, oslo og Prof. harald nygaard, Bergen. Styret vedtok denne gangen å gi prisen til sykepleier Kirsti Hotvedt. Hun jobber til daglig som prosjektleder ved Nasjonalt Kompe tansesenter for Aldring og helse, Oslo. Prisen ble gitt henne for hennes store innsats og engasjement for «Pårørende skoler for pårørende til personer med demens.» Hun var med på å etablere de første pårørendeskolen i Oslo i 1992, i dag er det pårørende skoler i nesten alle av landets kommuner. Hun har i tillegg skrevet flere bøker og materiell om demens og pårørende skoler. Æresprisen ble overrakt på Civitans Landsmøte i Tønsberg søndag 8. februar. Prisen besto av en sjekk på kr og et bilde. Etter overrekkelsen holdte Kirsti et interessant foredrag om pårørendeskoler og om det å være pårørende til en med Alzheimer. Eva H. Johnsen Tusen, tusen takk for bidragene til Alzheimerfondet i Etter vedtak på et landsmøte, skal det orienteres i Civinord om klubbenes støttemedlemskap til fondet. her følger orienteringen: Gullmedlemskap Civitan Club Kristina Civitan Club Liv Larvik Civitan Club Holmstrand Civitan Club Grefsen Kjelsås (x2) Civitan Club Tønsberg Civitan Club Bamle Bronsemedlemskap Civitan Club Mesna Civitan Club Porsgrunn/Skien Civitan Club Aurora Civitan Club Bærum Civitan Club Sarpsborg iitan lub Ullensaker iitan lub Lillesand Sølvmedlemskap Civitan Club Gyda Civitan Club Camilla Civitan Club Larvik Civitan Club Elverum Civitan Club Hedda Civitan Club Frøya Civitan Club Åsa Civitan Club Asker Vi takker så mye for støtten som gis til fondet. I år vil vi sende ut giro til alle klubbene med påminnelse om støttemedlemskapet. Gullmedlemskap: kr Sølvmedlemskap kr Bronsemedlemskap kr pr medlem/ pr år. Innbetales senest: 1. november Kontonr Eva H. Johnsen

4 4 Civinord no Juleshow for rusavhengige «Jeg har ikke feiret jul på 14 år», sa en av brukerne av dagtilbudet på Sosialmedisinsk senter, «men her får jeg julestemning». han var en av mange som hadde tatt i mot «juleshow»- innbydelsen fra Civitanklubbene i Sandefjord. Det er blitt en tradisjon for Civitanklubbene i Sandefjord sammen med Bjørn Haldorsen å arrangere juleshow for de rusavhengige. Haldorsen setter sammen et nytt program hvert år, med musikk, dans og tryllerier. I år hadde han med seg den anerkjente trylle kunstneren Tore Torell, som ikke hadde glemt gamle kunster: den levende, hvite duen dukket plutselig opp i det tomme buret som på forhånd var omhyggelig inspisert - til stor applaus fra tilskuerne. Med i troppen var også 17 år gamle Benedikte Solheim som sang blant annet «Dream a little dream of me» og «Fly me to the moon», og Elling Hem skapte full jubel og allsang med «Sweet Home Alabama» og «Happy X-mas». God omtale av arrangementet i lokalavisa Siste post på programmet var julegaver til alle, flotte gaver som tykke luer, skjerf og votter samt lommelykter og andre praktiske ting. Til slutt ble det servert kaffe og deilig bløtkake. Liv Tjomsland CC Frøya Elling Hem sang Happy X-mas Bjørn Haldorsen, Benedikte Solheim og Elling Hem Tore Torell overrasket med hvit due i buret

5 Civinord no Alltid hyggelig å gi til Frelsesarmeen Både CC Frøya v/president Kari Anne Bjønnes og CC Sandefjord v/president Sigurd Gogstad ga kr hver til jul Soldat liv Kari næss som har vært soldat i Frelsesarmeen i mer enn 50 år, tar glad i mot de to sjekkene. Liv Tjomsland CC Frøya

6 Informasjon om Europakontoret Civinord no april er det 15. år, siden jeg begynte i jobben som kontorleder for Civitans Europakontor. I denne tiden er det kommet inn mange nye medlemmer, og mange vet nok ikke hva Europakontoret gjør. derfor ønsker jeg å gi dere en liten oversikt kontorets oppgaver og gjøremål. Europakontoret er deres de Europeiske Civitanernes bindeledd til hovedkontoret Det betyr at kontoret skal videreformidle, og om nødvendig oversette, nyheter fra det Internasjonale Styre til Styrene i de Europeiske Distriktene og på samme måte oversette og videreformidle henvendelser fra både Styrene og helt vanlige Civitanere i Europa til rette vedkommende i det Internasjonale Hovedkontor i Birmingham. Dette kan være innlegg til Civitan Magazine, påmelding til Convention, eller hva det måtte være av spørsmål. Europakontoret er også adressen, klubbyggere skal henvende seg til under hele klubbyggingsprosessen. Kontoret skal få all informasjon ang. den nye klubben, dens medlemmer, styre, charterdato, bestilling av klubbens fane, etc. Dette for å kunne hjelpe til så mye som mulig og for å kunne sette i gang de nødvendige prosedyrene ved Hovedkontoret. Dessverre er det en stund siden det ble bygd klubber i Norge, men i løpet av de siste 4 årene har jeg hatt gleden av å kunne hjelpe til ved bygging av 1 ny klubb i Estland (en til er rett rundt hjørnet) og 2 i Italia, i tillegg skal en ny klubb i Sveits starte opp 1. april. Nå ser jeg bare fram til melding om ny klubbygging i Norge eller Danmark (eller kanskje noen har kontakter i Sverige som kunne vært interesserte?) det er bare å ta kontakt! En annen viktig og hyggelig del av jobben er arbeidet med våre to programmene til støtte for Civitan Internationals Forskningssenter ved universitet i Birmingham, Alabama. Europakontoret tar seg av alt det administrative i denne forbindelsen. I begynnelsen av hvert Civitanår beregner jeg bidragshøyden ut fra medlemstall i klubbene og dollar - kursen per 1. oktober, og sender ut giroer til klubbene og enkeltpersoner. Ved innbetalinger til «Rormannskonto» får kontoret melding fra banken, som jeg så videreformidler til USA, slik at klubbene og President s Council medlemmer får bidragene sine registrert på en rask og ryddig måte. Kontoret fører også en liste over innbetalinger til begge programmene og sørger for at klubbene får takkebrev og fanemerke for sine bidrag. Informasjon om begge pro - grammene og om arbeidet ved forskningssenteret er tilgjengelig ved Europakontoret. Europakontoret holder medlemsdatabasen for Civitan i Europa Medlemsdatabasen oppdateres i hovedsak hvert kvartal i overensstemmelse med kvartalsrapportene, klubbene sender 4 ganger i året. I tillegg oppdateres databasen også i tiden mellom kvartalsrapportene, dersom klubbene melder fra om flytting eller bortgang av medlemmer. Den oppdaterte databasen sendes så til hovedkontoret i USA, der den integreres i den internasjonale databasen. Europakontoret bruker databasen bl.a. til å sette opp en rapport over medlemsutviklingen i Europa, Distriktene, og for Civitan Distrikt også i sonene. Denne rapporten går til styret i den Europeiske Divisjonen (og med dette også til alle Distriktsguvernører/presidenter) og til Distriktskassererne. I tillegg får sonelederne i Civitan Distrikt Norge en egen oversikt for sin sone, slik at de ved behov kan kontakte klubber med uforholdsmessig sterk nedgang i medlemstall. Europakontoret setter sammen og distribuerer et Europeisk directory Directoryen inneholder adressene til alle klubbstyrene i Europa og de viktigste kontaktadressene i det Europeiske og det Internasjonale Styre. For å få dette til, samler jeg inn informasjon om nytt styre fra alle klubbene og distriktene i Europa og setter de sammen til en slags «telefonkatalog». Dette er en relativ krevende jobb, siden ikke alle har neste års styre klart til fristen og det stadig kommer endringer. Directoryen skal sendes ut til medlemmene en gang i året og også til Hovedkontoret i USA, som må ha det innen 1. oktober hvert år. Den økonomiske situasjonen i den Europeiske Divisjonen gir dessverre ikke lengre plass til å utgi Directoryen på trykk, derfor sendes den nå elektronisk til alle klubber, der Presidenten eller Sekretæren skal sørge for å gjøre den tilgjengelig for medlemmene. Utover dette ligger Directoryen også på hjemmesidene til Husk at innholdet er konfidensielt og bare ment for bruk i forbindelse med Civitanarbeid!). En fordel med elektronisk forsendelse er, at det er mulig å gjøre endringer i løpet av året, så fremt dette er nødvendig. Europakontoret fungerer som bindeledd mellom den Europeiske divisjonen og de Europeiske distriktene Her handler det om tett samarbeid med Europeisk Koor - dinator og styrene og klubbene i de Europeiske Civitan - distriktene Norge (inkl. Danmark), Tyskland (inkl. en klubb i Sveits) og Ungarn og Civitanklubbene i Europa, som ikke er tilknyttet et distrikt. Dette er klubber i Estland, Russland, Romania og Italia. Beskjeder fra Divisjonsstyret eller Koordinator skal oversettes til/fra engelsk, norsk og noen ganger tysk og sendes til enten Distriktsstyrene eller direkte til klubbene. Det er viktig å holde klubbene og medlemmene informerte og oppdaterte. Europakontorets leder er medlem (uten stemmerett) av kontorstyret, leder av valgkomiteen ved valg av Europeisk Koordinator, og fast deltaker (uten stemmerett) ved Divi -

7 7 Civinord no sisjonsstyremøter. Dette innebærer innkalling til og for - beredelse av møter, ved Divisjonsstyremøtene også organisering av transport og overnatting for deltakere som trenger det. Ved valg av Europeisk Koordinator, sender kontoret ut en oppfordring til alle Civitanere i Europa på engelsk, tysk eller norsk til å komme med forslag til kandidater. Så skal komiteen møtes for å gå gjennom forslagene og for å slå fast om kandidatene oppfyller kravene knyttet til vervet. Etter det får hver klubb et valgbrev med presentasjon av kandidatene og rett antall stemmesedler. Når fristen for retur av stemmesedler er gått ut, skal stemmene telles og kandidatene informeres om resultatet, før navnet av ny Koordinator Elect offentliggjøres. Jeg har også æren til å få lov å samle inn forslag til kandidater for den Europeiske hedersbevisningen (European Honor Award), som er Civitan Europas høyeste utmerkelse til sine medlemmer. Siden ett av medlemmene i komiteen til enhver tid skal komme fra et annet distrikt enn Norge, må forslag oversettes før de videresendes til komiteens medlemmer. Av og til er det også nødvendig med oversettelse av beskjeder mellom medlemmene. I tillegg til alt dette, er jeg, som Europakontorets leder, selvfølgelig alltid tilgjengelig for henvendelser og spørsmål fra medlemmene, og jeg prøver å besvare disse etter beste evne. Kan ikke jeg svare, kan jeg i hvert fall informere om rett person å henvende seg til. I løpet av de 15 årene, jeg har jobbet for dere, har jeg fått mange hyggelige hen - vendelser fra Civitanere fra hele Europa men fremfor alt fra Civitanere i Norge, noe som er naturlig, siden Europakontoret har norsk adresse og telefonnummer. Jeg har hatt stor glede av å jobbe for og med dere i disse årene og gleder meg til fortsatt godt samarbeid i framtiden. Har dere spørsmål, så er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt. Kontoret er betjent tirsdager og onsdager fra kl til kl og på torsdager fra kl til kl og dere kan selvfølgelig også nå meg på E-post. Adressen og telefonnummer finner dere i Directoryen. Monica Vi gleder oss over følgende ny medlem: nytt medlem...club...sponsor Anne-Grethe W. Andersen...Drammen Aurora...Velkommen! Georg Johnsen...Tønsberg...Sven Svensen Main Gustavsen...Victoria...Laila Enger Anne Lise Davick...Haugesund...Velkommen tilbake! Kari Hauff...Grefsen Kjelsås...Velkommen tilbake! Nina Kristiansen...Hamar...Velkommen tilbake! Bodil Lie...Hamar...Velkommen tilbake! Inger Marie Hoff...Drammen Aurora...Georg Sverdrup Liv Sigrun Tollånes...Hedda...Velkommen Henning Wallin Thorsen...Larvik...Velkommen tilbake! Håkon Færvik...Larvik...Steinar Færvik Eva Skalstad...Lady Asker...Gerd Gjertsen Åse Nylund...Lady Asker...Gerd Gjertsen Ellevine Pettersen...Lady Asker...Gerd Gjertsen Ragnhild Høydalsvik...Ålesund...Ella Urke Lisbeth Solbjørg...Ålesund...Ella Urke Jan Steinar Skroland...Sarpsborg II...Liv Due Bente Ruud...Hadeland...Velkommen! Åse-Berit Alnes...Ålesund...Grethe Thingnæs Marie Ørdal...Gyda...Laila Ingebretsen Ann Dølplass...Gyda...Alvilde Harfjeld Helge Due Grøndahl...Holmestrand...Per Olav Johannessen Unni S. Kirkevold...Kristina...Inger-Lise Horst Hanne Britt Thorsen...Liv Larvik...Berit Thinnseth Nadia Marie Vego...Liv Larvik...Solfrid E. Gumø Liv Reidun Olsen...Porsica...Nancy Solvik Turid Haugen...Porsica...Liv Olsen Torny Hamre...Camilla...Gerd Hagen Gunnar Sødal...Kristiansand...Ewald Hoem Reidun Ruud...Eigersund...Inger S. Aam Hjertelig velkommen og tusen takk for innsatsen til sponsorene!

8 Civinord no Civitan gav kroner til hjertebarnet sitt I dag var det stor pizzafest på djervhuset i haugesund. hele 90 aktive uttøvere og ledere fra djerv 1919 hc var samlet, med sju kjekke damer fra Civitan Club som spesielt inviterte gjester. For det flotte arbeidet som klubben driver for handikappede på haugalandet, er blitt et hjertebarn for den lille, men utrolig aktive klubben. Skrevet av leif Frode Svendsen januar 27, 2015 I et større sonemøte hadde vi invitert Kjell Bjelland, helsesportpedagog i Djerv på besøk. Han fortalte om sin deltakelse i Uten grenser med Lars Monsen, og arbeidet innen handikappidretten. Arbeidet i Djerv grep oss, og har siden blitt et hjertebarn for oss, sier Gunvor Kobbeltvedt til Haugesundnytt. Hun vært med i klubben siden starten for nær 31 år siden, og vært med som leder i veldig mange år. Damer med stort hjerterom i Civitan Club Haugesund. Fra venstre: Synnøve Rossebø, Ellen Frøiland, Turid Halvorsen, Astrid Birkeland, Liv Anzjøn, Gunvor Kobbeltvedt, Grete M. D. Amundsen og Bjørg Dalen. Under festen på Djervhuset overrakte hun en sjekk på hele kroner til Kjell Bjelland. Penger som de 19 medlemmene i klubben har fått inn gjennom to basarer. Alle er vi flinke med håndarbeid, strikking, hekling og sying og lager de fleste gevinstene til basarene selv. Proviantkorgene våre er også populære gevinster. Aktive i lokalmiljøet Civitan Club har stort hjerte for lokalmiljøet. Vi har en spesiell godhetsuke, Civitan uken, hvor vi besøker gamlehjem med blomster, kaker og sang. Hver jul pakker vi også julepakker, som vi gir til Frelsesarmeen og Tetresenteret. I år leverte vi ut 126 julepresanger. Årlig arrangerer vi også en grillfest for rusmisbrukerne i byen. Inntil nylig har vi hatt et spesielt ansvar for en månedlig samling for blindeforbundet. Gjennom årene er det mange som har fått hjelp gjennom Civitian.

9 9 Civinord no De tre siste årene har vi hatt et stort hjerte for Djerv 1919 sitt arbeid for funksjonshemmede, og vil prøve å støtte dette arbeidet videre. Tidligere har vi støttet andre positive tiltak i lokalmiljøet, blant annet var vi med å finansiere en skolehest til rideklubben for noen år siden. Takknemlig i djerv Kjell Bjelland i Djerv 1919 er utrolig takknemlig for støtten fra Civitan Club, og tenker ikke bare på pengene. Gaven på kroner er utrolig verdifull for oss, og betyr mye. Men like oppmuntrende for oss er det at Civitan Club verdsetter arbeidet vårt så høyt. Vi feirer 25 år for HC arbeidet i klubben i år, og denne støtten gir oss energi til å fortsette. Jeg synes det er flott at Civitan Club gir så mye støtte til lokale tiltak. Gaven på kroner går uavkortet tilbake til klubbens handikappede utøvere. Som klubb har vi som mål å holde egenan - deler ved turer så lave som mulig, slik at flest mulig kan delta. Weekendturer til Utsira og Hovlandsnuten i Sauda, pluss reisen til lands - turneringen i Lillehammer koster en god del. Men denne støtten gjør at vi får flere med. Til treningene på torsdagene har vi kjøpt inn en god del utstyr, noe som også koster penger. Idrettslaget er bevisste på at kun det beste er godt nok for utøverne i HC. Vi har prioritert å kjøpe inn like flotte, og like drakter som A-laget har. Dette koster selvsagt, spesielt siden vi har noe mer slitasje på tøyet enn vanlig. Men det er viktig for oss å satse på denne måten 20 og 30 års jubilanter i CC Frøya Både Else Leikvold (t.v.) og Kari Anne Bjønnes (t.h.) fikk sølvskje på julemøtet i desember 2014 som en markering på at de har vært medlemmer i CC Frøya i 20 år. Brit Moe Andersen sto for utdelingen. 30 års jubilanten Edith Bakkehaug ble hedret på CC Frøyas Årsmøte for 2014 av president Kari Anne Bjønnes.

10 10 Civinord no

11 hvor går Civitan? BAKGRUnn Dette innlegget er basert på et langvarig inntrykk av at ledelsen i Civitan Norge ikke deltar på en tilfredsstillende måte i det aktive strategiarbeidet for vår organisasjon. Inntrykket er at ledelsen overlater strategiarbeidet til klubbene som den mener er best i stand til å fastlegge den lokale strategien for klubbens virksomhet. Dette er selvfølgelig viktig når det gjelder å tilpasse strategien til de lokale behov, men skal klubbene lykkes må ledelsen delta og gi føringer for klubbene på en helt annen måte enn i dag. Jeg tror mangelen på aktiv deltakelse av ledelsen i strategiarbeidet, er den viktigste årsaken til at Civitan ikke har den nødvendige oppmerk somhet/synlighet i offentligheten - noe som påpekes klart i analysene og forslagene fra Apeland. CIVITAn S VISJon, STRATEGI og MÅl Civitan s visjon: For en bedre samfunnsånd og de tre kon - kretiseringene: Fellesskap, Kunnskaper og Hjelpsomhet gir klare føringer for den daglige innsats i klubbarbeidet. hjelpsomhet er stikkordet for det praktiske arbeidet, mens forutsetningene for å lykkes ligger i felleskapet(solidaritet) både internt i organisasjonen og i forhold til samfunnet samt i kunnskap om samfunnet og samfunnsutviklingen. For å lykkes i sitt arbeid må Civitan, som alle typer organi sasjoner utvikle et forpliktende samspill mellom alle deler og instanser i organisasjonen. Her har særlig toppledelsen et spesielt viktig og krevende ansvar. Det interne samspillet i Civitan er ivaretatt på en tilfresstillende måte gjennom instrukser og kurs- og informasjonstiltak. Når det gjelder Civitan s samfunnsansvar slik det er formulert i visjonen, mener jeg at Civitan s toppledelse må erkjenne at innsatsen og planene som synliggjøres gjennom strategi - arbeidet, ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dette må være landsstyrets ansvar i første rekke, men i samspill med alle andre deler av organisasjonen. STRATEGIARBEIdET Forskning. Institutt for samfunnsforkning i Oslo og Christian Michelsens Institutt i Bergen har drevet en omfattende forskning på Frivillighet og det sivile samfunn. Jeg har aldri sett at Civitans ledelse har referert til denne forskningen. Det hadde vel vært rimelig om man hadde holdt seg orientert om denne forskningen og eventuelt hadde søkt råd og bistand fra disse institusjonene. Viktige resultater fra denne forskningen er: Deltakelse i frivillig arbeid er redusert de siste årene. Det gjelder særlig organisasjoner av samme type som Civitan og så vidt jeg har forstått menn i forhold til kvinner. I CiviNord nr. 3, 2014 er det en oversikt over nye medlemmer 15 kvinner og 7 menn. Det er klar tendens til at man betaler istedenfor å delta aktivt. Motivasjon for delta i frivillige organisasjoner er i stor grad orientert mot personlig utbytte og selvrealisering. Civinord no Folk gjør heller en personlig, privat innsats enn å delta i opplegg som er organisert av en forening. Folk liker ikke å delta i møtene i frivillige organisasjoner En rekke andre forhold er påpekt. Det må være rimelig å forvente at Cvitan s ledelse kjenner til denne forskningen og tar standpunkt til hvordan Civitan på alle organisasjonsnivåer skal forholde seg og gir råd til klubbene. Samfunnsforhold På internett finnes et dokument om en Frivillighets kon - feranse Her er bl.a.lions Club satt opp som høringsinstans. Hvorfor er ikke Civitan også høringsinstans? Se internett: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ topplederkonferanse-frivillighet-2015/id I forbindelse med terrorangrepene mot muslimer i Paris og i København har regjeringen anmodet de frivillige organisasjonene til innstas i integreringsarbeidet. Har Lands styret drøftet dette og tatt standpunkt til hva Civitan kan gjøre? Forskningen har vist at motivasjonen for frivillig innsats er for mange selvrealisering og personlig utbytte som kan være nyttige momenter på CV en. Det betyr at møtene bør ha status som målsetting for Civitan. Kan Civitan sentralt gå i spissen ved valg av temaer for foredrag på Landsmøtene og Sonemøter, ved avisinnlegg når forhold i samfunnet som vedrører Civitans arbeid er oppe til debatt, ved kontakt med myndigetene for å synliggjøre Civitan? Hva betyr tendensene i samfunnsutviklingen for Civitans strategi. Jeg spurte rektor på en ungdomsskole som fikk Civitan Club Bærum s pris for godt opplegg for tiltak mot mobbing, om hans mening om vi inviterer ungdommer til møter/klubber som kan drøfte ungdommens utfordringer i vårt samfunns prestasjonsorienterte kultur. Han mente dette ville være et fint tiltak. Kan noe tilsvarende være tenkelig for eldre/pensjonister som skal mestre en ny livssituasjon, og andre samfunnsgrupper. Konklusjon Alle de forhold som er nevnt i dette notatet, og mange andre som blir en følge av samfunnsutviklingen, angår det daglige arbeidet i Civitan s klubber og deres mulighet for å oppfylle Civitan s visjon og mål. I et notat Civitan Norge: Strategiprosess 2010/2011, for fattet av E. Wolff, M. Brun og S. Manum, vedtatt av Landsstyret er det presentert en ganske omfattende plan for strategiarbeidet over en 3-års periode. Den er imidlertid i liten grad gjennomført i praksis. Det er påkrevet at Civitan s sentrale ledelse ser at strategi - arbeidet krever en langt mer aktiv og konkret innsats av Landsstyret enn hittil hvis Civitan skal overleve som humanitær organisasjon. Nils Peter Marstrander Medlem I Civitan Club Bærum

12 12 Civinord no

13 Civinord no Civitan Club Bærum AnTIMoBBEPRIS Mobbing har blitt et stort problem i Norge; og mobbing foregår i hele vårt samfunn, i alle aldersgrupper. I dag hører vi at mange, spesielt unge, får ødelagt deler av livet sitt på grunn av mobbing. Civitans motto er: «For en bedre samfunnsånd». Vi i ønsker derfor å påvirke samfunnet rundt oss for å stanse denne ukulturen. Vi mener at den beste måten å få redusert problemet på, er at en ny generasjon vokser opp med et ønske om et samfunn uten mobbing. Den yngre generasjonen må derfor tenke i gjennom problemene og dermed finne løsninger. For å inspirere og påvirke denne tankeprosessen vil gi en pris til den ungdomsskolen i Bærum som fremkommer med de best gjennomtenkte tiltakene. Tiltakene skal være gjennomarbeidet av elevene, skolen og foreldreorganisasjonen i fellesskap. I 2014 ble det derfor utlyst en konkurranse i ungdomsskolene i Bærum. Konkurransen ble utlyst av Ungdommens kommunestyre, og skoleverket i Bærum kommune i fellesskap. Innkomne søknader ble vurdert av en jury bestående av representanter fra ungdommens kommunestyre (UKS), fra elevenes fellesutvalg (EFU), fra kommunal sjefens stab, skole og fra. I 2014 kom juryen frem til at Bjørnegård skole leverte de best gjennomarbeidede tiltakene mot mobbing blant Bærumskolene. Prisen som er på kr ,-, skal være en stimulator til å få til det optimale skole miljøet. For mer informasjon besøk og Følg oss på Kontaktperson: Terje Voll, tlf E-post:

14 14 Civinord no

15 Civinord no dødsfall siden sist Solveig Stang Eriksen CC Fredrik harry håvik CC Kristiansand liv overmann CC Porsica Anne Karin Vinje Tennøy CC Ålesund Bjørg helene Kirkeby CC Hedda Adelheid Wiig Andersen CC Frøya Aud leiulfsen CC Porsica Bente Bjerkeskaug Riisnæs CC Victoria henrik Kristensen CC Sæby Rolf Bergly CC Sandefjord Vi lyser fred over deres minne Minneord Rolf Bergly henik Christensen til minne Det er med stor sorg vi fra Civitan club Sæby må meddele, at vores kære medlem og tidligere Zoneleder Henrik Kristensen den 10. februar er død på Aalborg Sygehus. Henrik var medlem af Civitan Club Sæby siden den Henrik var en stor støtte for vores club, og han har bestredet flere job i clubben - han var præsident i 1997/98 og senere sekretær i en årrække. Han var altid positiv og venlig overfor de andre medlemmer. Vi har i Henrik mistet et værdifuldt medlem og en god ven. I de sidste par år var han hårdt ramt af sygdom. Ingen kunne rigtig fastslå hvad der var galt, men til sidst slap hans kræfter op. Æret være Henriks minde. Thorkild Hansen Præsident C C Sæby, Danmark Vi fikk den triste beskjeden torsdag 5. februar. Vårt trofaste medlem Rolf Bergly sovnet stille inn på Nygård sykehjem. Rolf var født 11. oktober 1931 i Drammen. Etter at han var ferdig med barneskole flyttet familien til Sande fjord der hans far drev urmaker butikk. Han utdannet seg til urmaker og begynte i sin fars butikk, og overtok etter hvert butikken. Rolf var et av medlemmene som var med å starte Civitan Club Sandefjord i Han har vært et aktivt medlem og har hatt følgende verv i klubben: Kasserer 1972/73 og 1974/75, sekretær 1979/80 og president 1990/91. Han er tildelt klubbens Honor Key for sin innsats, og deltok alltid aktivt i klubbens forskjellige aksjoner og aktiviteter. Rolf vil bli dypt savnet og våre tanker går også til familien. Vi lyser fred over hans minne På vegne av Civitan Club Sandefjord. Oddvar Johannessen og Sverre Hynne

16 Returadresse: CiviNord c/o Postboks 18 N-4701 Vennesla International Convention July 12-15, Meet us in St. louis! The Civitan International Convention goes to St. louis, Missouri next summer. The Gateway to the West offers many unique attractions, historic sites, charming neighborhoods and enter - tainment options. home to the Fox Theatre, the Cathedral Basilica of Saint louis and beautiful lafayette Park, this destination has something for everyone to enjoy. From museums that celebrate art and culture to those that concentrate on the unusual, St. louis moves to the beat of many different drummers. Foodies will find plenty to keep them occupied and satisfied. From downtown to West St. Louis County, there s an abundance of tasty options. Enjoy local culinary delights like gooey butter cake, toasted ravioli, thin crust pizza, and concretes, real custard milkshakes so thick you can turn them upside-down. Head to Crown Candy Kitchen to satisfy your sweet tooth or stop by Sweetie Pies for a plate of food with soul. Lambert-St. Louis International Airport has more than 500 daily arrivals and departures, making getting there easy. Once on the ground, the MetroLink light rail system connects the airport to downtown St. Louis, with stops near many local attractions. For those driving, the Gateway City is within approximately 500 miles of one-third of the U.S. population and within 1,500 miles of 90 percent of the people in North America. For more information on the 2015 Civitan Internatio nal Convention, please contact Mary Luck, VP of Conventions, Meetings & Awards at CIVITAN, ext. 121, or via at Europakontoret Tirsdag og onsdag kl , torsdag Postadresse: Postboks 1069, 3194 Horten. Besøksadresse: Løkkegata 1, 3181 Horten Tlf. (+47) , Faks: (+47) E-post:

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer