Elisabeth Bjorsvik og Yngve Nilsen. >kole i 75 ar. Norges Handed «En laereanstalt av hoieste. FAfiBOKFORLAGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisabeth Bjorsvik og Yngve Nilsen. >kole i 75 ar. Norges Handed «En laereanstalt av hoieste. FAfiBOKFORLAGET"

Transkript

1 Elisabeth Bjorsvik og Yngve Nilsen Norges Handed «En laereanstalt av hoieste >kole i 75 ar FAfiBOKFORLAGET

2 9 Rektors forord 11 Forord 13 Deferste 75 ar Kapittel 1 23 Mellom marked og stat 24 «Oprettelse av en handelsheiskole er absolut paakra2vet» 27 Fossekraft og skipsfart: Handelshoyskolen horer til i Bergen 30 Stortingsvedtaket i Stans i statsbevilgningene 35 Oppstart pa Museplass - men nar? 41 Sist ut av de nasringsrettede hoyskolene 44 Det private initiativ - et hinder for en rask etablering? 45 Det fag0konomiske miljoets rolle 48 NHH i Scfirstilling Kapittel 2 51 Vitenskapelig og selvstendig? 52 Ingvar Wedervang som rektor skapte strid 55 Toarig handelskandidatstudium og ettarig handelslaererstudium 55 Gjensyn med rektorspersmalet 58 Faerre studieplasser - flere stillinger 60 Institutter og organisering 64 Doktorgrad og lisensiatgrad 66 Ikke pa statens prioriteringsliste 68 Breiviken - men til hvilken pris? 73 Forsek pa samkjering 73 Egen lov 75 Ny start i Breiviken

3 Kapittel 3 77 Et utvidet landskapfor utdanning 79 Ekspansjonsperioden 79 «The Norwegian School of Uncertainty)) 84 Nye fag 87 Hoyere utdanning for alle 88 Overgang fra DH til NHH 91 Satsing pa videregaende studier og utvidelse av sivilakonomstudiet 94 Studentfabrikk eller forskningsinstitusjon? 98 Forskerutdanningen 99 Mot en ny hverdag Kapittel Naeringslivets hoyskole 105 Fra offentlig til privat sektor - handelskandidatenes arbeidsmarked Fra industri til bank 115 En lederutdanning? 119 Spesialisering eller bredde? 123 Studentaktiviteter - en viktig laeringsarena 125 Storleverandor av ledere Kapittel Etableringen av NHHs randsone 128 Kontoret for forretningsokonomisk forskning i Bergen - NHHs ferste randsoneinstitutt 130 Institutt for salg og reklame 131 Forretnings0konomisk institutt blir integrert i NHH 134 Administrativt Forskningsfond - AFF 136 Opprettelsen av Norges Handelshoyskoles kursvirksomhet - NHHK 139 Regionale studietilbud under NHHK 141 Styrket satsing pa etterutdanning 142 Nye randsoneinstitutter for oppdragsforskning 147 Senter for anvendt forskning blir til 149 Industriekonomisk Institutt - mellom heyskole og departement 152 Hva saerpreget fremveksten av en randsone ved NHH? Kapittel NHH som tittelforsvarer? 156 Sivilekonomene - akademisk grad uten yrkestittel 163 De statsautoriserte revisorene - yrkestittel uten akademisk grad 164 Sivilokonomtittelen blir rettsbeskyttet 168 Etablering av revisorstudiet ved NHH 171 NHHs storhetstid som tittelforvalter 172 Konflikt ved overgangen til firearig studielep 175 Sivilokonomtittelen blir satt under politisk debatt 176 Hermansen-komiteens utredning 178 Eneretten pa sivilokonomtittelen blir opphevet 179 Graden dr.oecon. - NHHs eksklusive akademiske tittel 181 Var NHH en tittelmonopolist?

4 Kapittel Et nasjonalt knutepunkt 185 NHH som politisk premissleverandor 190 Hvorfor ble NHH en viktigere premissleverander? 195 NHHs rolle for oppbyggingen av Sivilokonomutdanningen i Bodo 196 Hernes-utvalget og Norgesnettet 198 NHH som nasjonal forskerskole 198 Sivilokonomstudiet innenfor Norgesnettet 202 «Tilbake til H0yden?» 203 Handelshoyskolen moter markedet 206 Ekspansjon av NHHs randsone 209 Fremtidsperspektiver for «NHH-milJ0et» 212 Hoyskole- og universitetsloven av NHH ogbudsjettreferansemodellen 216 Mellom marked og Norgesnett Kapittel En internasjonal utdanningsinstitusjon 220 Utenlandske studenter i Norge Internasjonalisering av hoyere norsk utdanning 222 Utvekslingsavtaler 224 Master in International Business og flere utvekslingsavtaler 227 NHH krysser grenser - etablering i Polen 230 CEMS - kronen pa verket i internasjonaliseringsarbeidet 233 Hoye malsettinger for mobilitet 234 Entoffmarkedstest 236 Internasjonalisering hjemme 239 I en verden av business schools 241 Av internasjonal klasse Kapittel NHH under Kvalitetsreformen 247 Norgesnettet rakner i sammene 249 Tanken om kunnskapskonsernet «NHH-milJ0et» moter motbor 251 NHHs randsone blir vingeklippet 254 Ny instituttordning 259 SOL i oppgang 260 En pris pa kunnskap 264 Offentlig debatt om Mjos-utvalgets utredning 266 Politisk oppfolging av Mjos-utvalgets anbefalinger 267 Vedtak om 3+2-modellen 271 Konkurransens forstepremie 274 NHH som kunnskapspolitisk strateg? Kapittel Sosialt mangfold 278 Ungdom fra alle samfunnslag? 280 Vanskelige opptaksregler 282 Fra alle landets fylker 282 De forste kvinnelige studentene

5 286 Geografisk tilhorighet og sosial bakgrunn Jenter - kom til oss! 293 NHH flyr inn jenter 299 Mangfold i stadig endring Kapittel Fra leder- til konsulentutdanning? 302 Overgangen til de radgivende bransjene arenes vekstperiode flater ut 307 Rekruttering til nye bransjer og sektorer 311 Rekruttering til de radgivende bransjene 316 De radgivende bransjene - tasrende eller nasrende? Kapittel A bygge og bevare en identitet 320 Sivilokonomtittelen etter yrkestittel, akademisk tittel eller merkevare? 325 NHHs merkevarebygging 328 Sentraladministrasjon og institutt 330 «De vanskelige valgene» 334 Fra sivilokonom- til masterstudium 336 Opptrapping og ressursfordeling 341 Allmennfag under press? 344 Slutten for NHH? - Stjerno-utvalgets utredning 346 NHHs identitet mellom tradisjon og strategi Avslutning 349 «En l&reanstalt av hoieste rang» 349 Skiftende omgivelser 350 NHHssterpreg 355 NHHs natid og fremtid 357 Sluttnoter 369 Litteratur 373 Vedlegg 375 Navneregister

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Kapitalistisk demokrati?

Kapitalistisk demokrati? Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2003 1. utgave, 1. opplag 2003 ISBN 82-05-31536-1

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer