Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil]"

Transkript

1 Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Velkommen * angir et obligatorisk felt. Velkommen Takk for din interesse i Alcoa Foundation Sons & Daughters Scholarship Program. Hvis du ikke allerede har gjort det, bekreft at du er berettiget til å søke om dette stipendet ved å lese dokumentet Spørsmål som ofte stilles som er tilgjengelig ved å klikke på lenken nederst på denne siden. Instruksjoner: Du kan fylle ut de forskjellige komponentene av denne online søknaden i hvilken som helst rekkefølge du foretrekker. Data lagres automatisk ettersom du går fra én side til den neste. Du kan når som helst gå ut av programmet og komme tilbake for å gjøre forandringer eller fullføre prosessen inntil 26. februar, Du må klikke på "Submit" ["Innlevere"]-knappen på "Save/Submit" ["Lagre/innlevere"]-siden for at søknaden skal bli akseptert. Selv etter at du har innlevert søknaden, kan du fortsette å revidere den inntil 26. februar, Det vil ikke bli gitt forlengelse av innleveringsfristen. Trenger du hjelp?

2 Søknadsdemografi * angir et obligatorisk felt. Instruksjoner Hvis du får et Sons & Daughters Scholarship [Sønner og døtre-stipend] og hvis læreinstitusjonen krever utbetaling av stipendet med sjekk, blir sjekken sent til deg på adressen lagt inn nedenfor. Hvis du forandrer adresse på noe tidspunkt i løpet av prosessen, må du logge inn i kontoen din og forandre adressen på denne skjermen. Søknadsdemografi *Fornavn Mellomnavn/initialer *Etternavn Suffiks (f.eks. Jr.) *Land *Adresse Adresse 2 Leilighet nr. *By *Postnummer *Privattelefon (f.eks.: ) Mobiltelefon ISTS kan trenge å kontakte deg på mobiltelefonnummeret oppgitt ovenfor for å gi deg informasjon med hensyn til søknaden. Kryss av ruten til venstre for å indikere at du vil ta imot disse tekstvarslene på mobiltelefonnummeret ovenfor. *Fødselsdato (mm/dd/åååå) Trenger du hjelp?

3 Ansettelse * angir et obligatorisk felt. Ansettelsesinstruksjoner Oppgi informasjonen nedenfor basert på vedkommende person (foreldre, steforeldre, besteforeldre, osv.) som er ansatt i Alcoa Inc. og gjør deg, søkeren, berettiget til å søke om dette stipendet. Informasjon om ansatt i Alcoa Inc. *Ansattes fornavn *Ansattes mellomnavn/initialer *Ansattes etternavn *Landet der den Alcoa-ansatte arbeider *Byen der den Alcoa-ansatte arbeider *Alcoa-ansattes id-nummer Ansattes e-post (forretning eller personlig) *Slektsforhold til søkeren Trenger du hjelp?

4 Akademisk * angir et obligatorisk felt. Akademisk Videregående skole Oppgi informasjon om den videregående skolen du sist gikk på. *Fikk du undervisning hjemme? Hvis du fikk undervisning hjemme, legg inn landet og byen der du bor i feltene nedenfor, og legg inn "Ikke på listen" i feltet for skolenavn. *Land skolen ligger i *Skole *By skolen ligger i *Skolens navn *Forventet dato for avslutning Dobbel immatrikulering (bare for kanadiske og amerikanske søkere) *Er du for tiden immatrikulert i et Dual Enrollment Program? *Antall klasser med dobbelt poeng *Dual Enrollmenti-institusjon Poeng Oppgi informasjon om alle feltene som gjelder for deg. Hvis feltet ikke gjelder for deg, la det være tomt. Ikke legg in 0. *GPA veiet eller ikke-veiet? *GPA-skala *GPA *Rangerer skolen din elever? *Klasserang *Klassestørrelse ACT Composite SAT- kritisk lesing SAT - Matematikk SAT - Skriftelig

5 *Tilbyr skolen din Honors-, AP- eller IB-programmer? amerikanske søkere) (bare for kanadiske og Legg inn antallet av hver type fag du har fullført eller vil fullføre ved slutten av det siste året i videregående skole. Antall Honors-fag Antall Advanced Placement-fag Antall International Baccalaureate-fag Høyskole/universitet Oppgi informasjon om læreinstitusjonen du forventer å gå på i det akademiske år. Hvis du ikke har foretatt et endelig valg av læreinstitusjon, oppgi informasjon om læreinstitusjonen som er ditt første valg. *Høyskole/universitet, land *Høyskole/universitet, provins eller delstat *Navn på høyskole/universitet *Type institusjon *Grad du vil arbeide mot *Hovedfag Trenger du hjelp?

6 CV * angir et obligatorisk felt. Instruksjoner Fortell oss hvordan du har vært involvert mens du tar en utdanning. Inkluder fullstendige navn med beskrivelsene, ikke akronymer. Klikk på "Add Another Row" ["Tilføy en ekstra rad"] for å tilføye flere punkt innen et avsnitt. Hvis du fremdeles deltar i en aktivitet, velg N/A [ikke aktuelt] i feltene End Month [Slutt måned] og End year [Slutt år]. Ikke last opp eller send et CV istedenfor å fylle ut dette skjema. Det vil ikke bli gjennomgått. CV Beskrivelse av samfunnstjeneste (ubetalte aktiviteter som ikke kreves for skolepoeng) Samlet antall timer Start måned År Slutt måned År Tilføy en ekstra rad Aktiviteter utenom pensum Antall år involvert Høyeste verv holdt Tilføy en ekstra rad Honor eller pris Nivå Antall år oppnådd Tilføy en ekstra rad Arbeidsgivers navn (Arbeids-/praktikanthistorie) Stilling Start måned År Slutt måned År Grennomsnittlige timer per uke Tilføy en ekstra rad Trenger du hjelp?

7 Stil * angir et obligatorisk felt. Instruksjoner Hold øye med både innhold og antall ord når du skriver stilen. For best resultat, skriv stilen i ditt valg av tekstredaktør (f.eks. Microsoft WordTM) og klipp og lim den i plassen nedenfor. Det anbefales sterkt at du lar en rådgiver eller lærer lese igjennom stilen før innlevering for å gi forslag til forbedringer eller klarifiseringer av innholdet. De må imidlertid ikke skrive eller omredigere stilen for deg. Stil Hva planlegger du å studere på høyskolen/universitetet og hvorfor, og hvordan ville dette stipendet hjelpe deg å nå dine utdanningsmål og langtidsmål? Når du skriver stilen, tenk på spesielle styrker, ferdigheter og kvalifikasjoner du har. Bruk spesifikke eksempler på hva du håper å oppnå både på kort og lang sikt. Stilen må være ord. *Stil Ordgrense: 750 Antall ord: 0 Trenger du hjelp?

8 Anbefaling * angir et obligatorisk felt. Instruksjoner Anbefalingen skal innleveres av en lærer eller et medlem av lokalsamfunnet som er kjent med din akademiske ytelse og engasjement i lokalsamfunnet. Du må ha en innlevert anbefaling i tillegg til de støttende dokumenter for at søknaden skal være fullstendig. For å sende en e-post til vedkommende som gir anbefalingen med instruksjoner om utfylling av anbefalingsskjemaet, klikk på "Create Request" ["Skape anmodning"], legg inn navnet (obligatorisk) og e-postadressen (valgfritt) til vedkommende. Hvis du ikke har e-postadressen til vedkommende, la den være tom. Klikk på "Submitt" ["Innlevere"] Hvis du ikke legger inn en e- postadresse for vedkommende som gir anbefalingen, må du klikke på "Print Instructions" ["Skrive ut instruksjoner"] og gi dem til vedkommende. Navn på skjema Status Anbefaling* - Skape en anmodning Viktig Som søker er det viktig at du IKKE bruker koden til vedkommende som gir anbefalingen for å vise anbefalingsskjemaet. Dette kan forårsake at søknaden blir diskvalifisert. Koden er unik for vedkommende som anbefaler og kan bare brukes én gang. Hvis noen andre enn vedkommende som anbefaler bruker koden, vil vedkommende ikke kunne fylle ut skjemaet. For å gi vedkommende en ny kode hvis den forrige er i bruk, opprett ganske enkelt en ny anmodning (se ruten Instruksjoner ovenfor) og en ny kode vil bli opprettet for ham/henne. Trenger du hjelp?

9 Støttende dokumenter * angir et obligatorisk felt. Obligatoriske dokumenter Følgende dokumenter kreves for å fullføre søknaden: Utskrift av karakterer fra videregående skole Utskrift av karakterer fra høyskole/universitet (Dual Enrollment Grade report, bare for studenter med "dual-enrollment") Utskrifter trenger ikke å være offisielle kopier; de kan være uoffisielle. Hvis du kan få tilgang til utskriften gjennom læreinstitusjonene online studentportal, kan du lagre utskriften i et av de akseptable filformatene oppført nedenfor og laste opp filen. Ikke kopier og lim informasjonen inn i Microsoft WordTM eller noe annet Word-basert program. Den vil ikke bli gjennomgått og vil resultere i en ufullstendig søknad. Merk: Søkerens fulle navn, navnet på læreinstitusjonen og kontaktinformasjon må være synlig på ethvert uoffisielt utskrift. Merk at alle vedlegg blir behandlet innen 5-7 virkedager etter mottak. Opplastingsinstruksjoner: For å laste opp filer velg et punkt i rullgardinlisten og klikk på "Browse" [Titte"] for å finne filen lagret på datamaskinen din. Klikk deretter på "Upload" ["Laste opp"].de eneste akseptable filformat er:.pdf,.tif,.png,.gif,.jpeg,.bmp,.xps og.zip. Alle andre filformater vil ikke bli gjennomgått og vil resultere i en ufullstendig søknad. Upload Trenger du hjelp?

10 Lagre/innlevere * angir et obligatorisk felt. Søknad lagret Søknaden din er blitt lagret. Du kan nå gå ut og komme tilbake for å fullføre senere, eller Submit [Innlevere] søknaden nedenfor. Ikke vent for at supplementer eller obligatoriske dokumenter skal bli mottatt før du Submit [Innlevere] online søknaden. Du kan komme tilbake til den når som helst før innleveringsfristen for å endre informasjonen du oppga eller for å tilføye de obligatoriske støttende dokumentene. Betigelser og vilkår Forfalskning av opplysninger kan forårsake diskvalifisering fra stipendutdelingen. Jeg forstår at det er mitt ansvar å påse at søknadsprosessen blir fullført innen den obligatoriske søknadsfristen, inkludert at International Scholarship and Tuition Services, Inc. (heretter henvist til som "ISTS") har mottatt en anbefaling og alle støttende dokumenter. Jeg forstår at ufullstendige søknader vil bli diskvalifisert fra konkurransen og vil ikke bli tatt i betraktning for et stipend. Ved mottak blir søknaden programsponsorens og ISRS' eiendom. Jeg samtykker i at, hvis jeg velges som en vinner for Alcoa Foundation Sons & Daughters Scholarship Program, kan programsponsoren eller deres agenter bruke navnet mitt og bilde av meg og all annen informasjon eller materialer innlevert i forbindelse med dette programmet til nyhets-, publisitet- og reklameformål i alle media, inkludert, men ikke begrenset til, trykte og elektroniske media, pressemeldinger, nettsider på Internett og videomedia. Jeg forstår at ISRS ikke vil kommentere utvelgelseskomittéens overveielser og at Alcoa Foundation og ISTS ikke kan gi skriftlig eller muntlig vurderinger av søknader etter at det er tatt avgjørelser. Søknader vil ikke bli behandlet igjen etter at stipender er annonsert. For å overholde vedtektene i United States Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, gir jeg herved tillatelse for at skoleledere om nødvendig kan frigi karakterer fra videregående skole eller annen informasjon det anmodes om. Søkeren og søkerens foreldre og verge som er en ansatt i Alcoa Inc. eller et av datterselskapene over hele verden må samtykke til disse Betingelser og vilkår. Underskrift for foreldres/verges samtykke Jeg, foreldre/verge til, bekrefter at så vidt jeg vet, er opplysningene i denne søknaden fullstendige og nøyaktige. Forfalskning av opplysninger kan forårsake at søkeren diskvalifiseres fra stipendutdelingen. I henhold til gjeldende lover om privatvern av data, bekrefter jeg herved at med innleveringen av denne søknaden til ISTS, gir jeg mitt samtykke, hvis det kreves, til at ISTS kan innlemme mine personlige data som finnes i søknaden inn i databehandlingsfiler eiet av ISRS, og også å tillate at slike data blir lagret, behandlet og gjennomgått i forbindelse med Alcoa Foundation Sons & Daughters Scholarship Program ("Formål") av ISTS og alle enhetene de kontrollerer i USA og andre steder, og deres godkjente tredjepartleverandører eller agenter. ISTS skal bare bruke de innleverte data til dette formål og skal lagre data så lenge det er absolutt nødvendig for å oppfylle formålet. Jeg bekrefter at jeg er fullstendig informert om grunnen til lagring, behandling, overføring og gjennomgåelse av mine data og at jeg er klar over alle mine rettigheter med hensyn til slike data og gjeldende lover. Jeg forstår at for at programmet skal kunne drives av ISTS, Alcoa Inc. og/eller en av deres godkjente, kontrollerte enheter, er det nødvendig å behandle noen av mine personlige opplysninger som ble innsamlet tidligere og oppbevart av Alcoa, Inc. eller en enhetene de kontrollerer (navn, BU, sted og jobbgrad (Hvis noen)). Jeg gir herved Alcoa Inc. tillatelse til å behandle denne informasjonen

11 for Alcoa Foundation Sons & Daughters Scholarship Programs formål. Jeg forstår at dette samtykke kan trekkes tilbake, og jeg er også klar over at enhver funksjon innen ISTS og noen annen godkjent tredjepart som søknaden min kan overføres til, vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte mine personlige data fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring og destruksjon. *Jeg erkjenner og samtykker til at denne søkeren innleverer søknaden og oppgir informasjonen den inneholder. Jeg har lest og samtykker til betingelsene og vilkårene for å innlevere søknaden. For å samtykke, legg inn din elektroniske underskrift nedenfor. *Alcoa-foreldres/verges elektroniske underskrift (Skriv navn) Søkers underskrift for samtykke Jeg, bekrefter at så vidt jeg vet, er opplysningene i denne søknaden fullstendige og nøyaktige. Forfalskning av opplysninger kan forårsake diskvalifisering fra stipendutdelingen. I henhold til gjeldende lover om privatvern av data, bekrefter jeg herved at med innleveringen av denne søknaden til ISTS, gir jeg mitt samtykke, hvis det kreves, til at ISTS kan innlemme mine personlige data som finnes i søknaden inn i databehandlingsfiler eiet av ISRS, og også å tillate at slike data blir lagret, behandlet og gjennomgått i forbindelse med Alcoa Foundation Sons & Daughters Scholarship Program ("Formål") av ISTS og alle enhetene de kontrollerer i USA og andre steder, og deres godkjente tredjepartleverandører eller agenter. ISTS skal bare bruke de innleverte data til dette formål og skal lagre data så lenge det er absolutt nødvendig for å oppfylle formålet. Jeg bekrefter at jeg er fullstendig informert om grunnen til lagring, behandling, overføring og gjennomgåelse av mine data og at jeg er klar over alle mine rettigheter med hensyn til slike data og gjeldende lover. Jeg forstår at dette samtykke kan trekkes tilbake, og jeg er også klar over at enhver funksjon innen ISTS og noen annen godkjent tredjepart som søknaden min kan overføres til, vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte mine personlige data fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring og destruksjon. * Jeg erkjenner og samtykker til å innlevere denne søknaden og å oppgi opplysningene den inneholder. Jeg har lest og samtykker til betingelsene og vilkårene for å innlevere denne søknaden. For å samtykke, legg inn din elektroniske underskrift nedenfor. *Søkerens elektroniske underskrift (skriv navn) Innlevere Trenger du hjelp?

12 Sr Jr. Select Australia Brasil Canada France Germany Greenland Guinea Hungary Iceland India Indonesia Italy Jamaica Japan Mexico Morocco Netherlands Norway Russia Saudi Arabia Singapore South Africa South Korea Spain Suriname Switzerland Trinidad & Tobago United Arab Emirates United Kingdom United States Vietnam Father Mother Domestic Partnership Stepfather Stepmother Grandmother Grandfather Not in list Weighted Un-Weighted Siste klasse Nest siste klasse Velg Australia Brasil Canada Frankrike Tyskland Grønland Guinea Ungarn Island India Indonesia Italia Jamaica Japan Mexico Marokko Nederland Norge Russland Saudi Arabia Singapore Sør-Afrika Sør-Korea Spania Surinam Sveits Trinidad og Tobago Forente arabiske emirater Storbritannia Forente stater (USA) Vietnam Far Mor Samboer Stefar Stemor Bestemor Bestefar Ikke på listen Veiet Ikke veiet

13 Certificate Four-Year College or University Two-Year College or University Vocational or Technical Associates Bachelors Accounting Actuarial Sciences Administrative Assistant Adult & Continuing Education Aerospace Aeronautical African Diaspora African Studies Afro-American (Black) Studies Agribusiness Agricultural Business & Management Agricultural Chemistry Agricultural Economics Agricultural Education Agricultural Engineering Agricultural Mechanization Agricultural Sciences Agriculture Agriculture Communication Agronomy, Farming American Literature American Studies Animal Sciences Anthropology Anthropology & Archaeology Applied Mathematics Architectural Engineering Architecture Art, Fine Arts, Fashion Art, Music, & Drama Edu Asian & Pacific Area Studies Asian Languages Astronautical Engineering Astronomy Astrophysics Atmospheric Sciences & Meteorology Automotive Automotive Aftermarket Automotive Engineering & Tech. Automotive Tech Aviation & Air Transportation Vitnesbyrd 4-års høyskole eller universitet 2-års høyskole eller universitet Yrkesopplæring eller teknisk Distriktshøyskole Bachelor Regnskap Aktuarvitenskap Adm. assistent Voksen- og kontinuerlig utdanning Romfart Afrikansk diaspora Afrikanske studier Afro-Amerikansk (svart) studier Landbruksforretning Landbruksforretning og administrasjon Landbrukskjemi Landbruksøkonomi Landbruksutdanning Landbruksingeniør Landbruksmekanisering Landbruksvitenskap Landbruk Landbrukskommunikasjon Landbruk, jordbruk Amerikansk litteratur Amerikanske studier Dyrestudier Antropologi Antropologi og arkeologi Anvendt matematikk Arkitektonisk ingeniør Arkitektur Kunst, bildende kunst, mote Kunst-, musikk- og dramautdanning Asiatiske og Stillehavsstudier Asiatiske språk Astroneutteknologi Astronomi Astrofysikk Atmosfærisk vitenskap og meteorologi Bilteknikk Automotivt ettermarked Automotiv konstruksjon og tekn. Automotiv tekn. Luftfarts og lufttransport

14 Aviation, aerospace tech" Bible Studies Biblical Languages Bilingual/Crosscultural Education Biochemistry Biochemistry & Biophysics Bioengineering Biological Specializations Biology Biomedical Engineering Botany Business Business Education Business, management Catholic Affiliation Cell & Molecular Biology Ceramic Engineering Chemical Engineering Chemistry Child Care Chinese Chiropractor Civil Engineering Classics & Classical Studies Communications Communications Engineering Comparative Literature Computer & Information Sciences Computer Engineering Computer Information Sys. Computer Mathematics Computer Programming Computer Science Education Computers Conflict Resolution/Peace Studies Conservation Mgmt. & Protection Construction & Building Tech. Construction Tech. Cosmetology, beautician Counseling Crafts & Artisanry Creative Writing Criminal Justice Criminal Justice & Law Enforcement Criminology Culinary Arts Luftfart, romfartstekn. Bibelstudier Bibelske språk Tospråklig/flerkulturell utdanning Biokjemi Biokjemi og biofysikk Bioteknikk Biologiske spesialiseringer Biologi Biomedisinsk teknikk Botanikk Forretnings- Forretningsutdanning Forretning, administrasjon Katolsk tilhørighet Celle- og molekylbiologi Keramisk teknikk Kjemiingeniør Kjemi Barnepleie Kinesisk Kiropraktor Sivilingeniør Klassikere og klassiske studier Kommunikasjoner Kommunikasjonsteknikk Sammenlignende litteratur Datamaskin og informasjonsvitenskap Datamaskinteknikk Datamaskininformasjonssyst. Datamaskinmatematikk Datamaskinprogrammering Datavitenskaputdanning Datamaskiner Konfliktløsning/fredsstudier Naturnvernadministrasjon og naturvern Konstruksjon og bygningstekn. Konstruksjonstekn. Kosmetologi, skjønnhetspleie Rådgivning Kunst og håndverk Forfatter Kriminalrett Kriminalrett og håndhevelse av lov Kriminologi Kokkekunst

15 Dance Data Processing Dentistry, Dental Tech. Design, Photography Dietetics, Nutrition Drafting Dramatic Arts Earth & Space Sciences Ecology Sciences Economics Economics, Finance Education Electrical Engineering Electrical Technology Electromechanical Technology Electronics Electronics Engineering Elementary Education Engineering Engineering Mechanics English English Language English Literature Environmental Sciences Environmental/Energy Control Tech. Equestrian Studies European Studies Film Arts Finance Fine Arts Fire Protection & Security Food Market, Management Foreign Language Teacher Education Foreign Languages/Literature Forestry Forestry Production & Processing French Geography Geological Engineering Geological Sciences Geology Geophysical Engineering German Graphic Design, Art Greek Health Services & Tech. Dans Databehandling Tannlege/tannlegetekn. Design, fotografi Dietetiker, ernæring Tegning Utøvende kunster Jord- og romvitenskaper Ekologi Økonomi Økonomi, finans Utdanning Elektroingeniør Elektrisk teknologi Elektromekanisk teknologi Elektronikk Elektroniske teknikk Grunnskoleutdanning Ingeniør Ingeniørmekanikk Engelsk Engelsk språk Engelsk litteratur Miljøvernvitenskap Miljøvern/energikontrolltekn. Riding Europeiske studier Filmkunst Finans Bildende kunst Brannvern og sikkerhet Matmarked, administrasjon Fremmedspråklig lærerutdanning Fremmede språk/litteratur Skogsdrift Skogsdriftsproduksjon og -behandling Fransk Geografi Geologisk teknikk Geologiske vitenskaper Geologi Geofysisk teknikk Tysk Grafisk design, kunst Gresk Helsetjenester og tekn.

16 Hebrew Hispanic-American Studies History Home Ecomonics Home Economics Education Horticulture Hospitality Industry Humanities Individualized Majors Industrial Arts Industrial Engineering & Design Information Mgmt. Sciences & Systems Interior Design International Affairs/Relations International Relations Islamic Studies Italian Japanese Journalism Judaism & Jewish Studies Junior Education Languages, all Latin Latin American Studies Law Or Pre-Law Legal Assisting Liberal Arts Education Liberal/General Studies Library Science Linguistics Marine Biology Marine Engineering Marketing Materials Engineering Mathematics Mathematics Education Mechanical Engineering Medical Technology Medicine Metallurgical Engineering Microbiology/Bacteriology Middle Eastern Languages Middle Eastern Studies Military Sciences Mining & Mineral Engineering Ministry Hebraisk Latinamerikanske studier Historie Husstell Hustellutdanning Hortikultur Restaurant- og hotellbransjen Åndsvitenskaper Individualiserte hovedfag Industrielle fag Industriell teknikk og design Informasjonsadministrasjon Vitenskap og systemer Interiørdesign Internasjonale saker/forhold Internasjonale forhold Islamstudier Italiensk Japansk Journalisme Judaisme og jødiske studier Lavere utdanning Språk, alle Latin Latinamerikanske studier Juss Juridiske hjelp Utdanning i de frie kunster Frie kunster/generelle studier Bibliotekvitenskap Lingvistikk Marinbiologi Marin teknikk Markedsføring Materialteknikk Matematikk Matematikkutdanning Mekanisk ingeniør Medisinsk teknologi Medisin Metalurgisk ingeniør Mikrobiologi/bakteriolog Midtøstspråk Midtøststudier Militærvitenskap Gruvedrift og mineraler Prest

17 Ministry & Church Administration Mormon Affiliation Mortuary Science Multi/Interdisciplinary Studies Museums & Preservation Music, Interior Design Music-Performance/Manage. Native American Studies Naval Architecture Nuclear Engineering Nursing Occupational Safety & Health Tech. Optometry Other Religious Affiliation Parks Administration Petroleum Engineering Pharmacy Philosophy Philosophy & Religion Physical Education Physical Sciences Physical Therapy Physical/Health/Fitness Education Physics Physiology Plant & Soil Sciences Political Science Political Science & Government Portuguese Pre-Law Pre-School Education Protestant Affiliation Psychology Public Affairs/Administration Radiation Range Management Religion & Theology Religious Education Religious Music Russian Scandinavian Science Education Science Technologies Sciences, Physics (all) Senior High Education Slavic (other than Russian) Prest og kirkeadministrasjon Mormonertilhørighet Begravelsesvitenskap Fler-/interdisiplinære studier Museum og kulturvern Musikk, interørdesign Musikk - Utøvende/administrasjon Amerikanske indianerstudier Skipskonstruksjon Atomingeniør Sykepleie Yrkesmessig sikkerhets- og helsetekn. Optometri Annen religiøs tilhørighet Parksadministrasjon Petroleumsingeniør Farmasi Filosofi Filosofi og religion Gymnastikk Fysiske vitenskaper Fysioterapi Fysisk/helse-/sunnhetsutdanning Fysikk Fysiologi Plante- og jordvitenskaper Politisk vitenskap Politiske vitenskap og statsvitenskap Portugisisk Juss, innledende Barnehageutdanning Protestantisk tilhørighet Psykologi Offentlig administrasjon Bestråling Radar administrasjon Religion og teologi Religionsutdanning Religiøs musikk Russisk Skandinavisk Vitenskapsutdanning Vitenskapsteknologier Vitenskaper, fysiske (alle) Videregående skole-utdanning Slavisk (bortsett fra russisk)

18 Social Science Education Samfunnsvitenskaputdanning Social Sciences Samfunnsvitenskap Social Work & Social Services Sosialarbeid og sosiale tjenester Sociology Sosiologi Sociology, Soc. Work Sosiologi, sosialarbeid Spanish Spansk Special Education Spesialpedagogikk Speech & Rhetorical Studies Tale- og retoriske studier Sports Medicine/mgmt/tech Sportsmedisin/ administrasjon/tekn. Sports, Recreation, & Leisure Studies Sport, friluftsliv og fritidsstudier Statistics Statistikk Surveying & Mapping Sciences Oppmåling- og kartleggingsstudier Systems Analysis & Engineering Systemanalyse og teknikk Technical and Business Writing Teknisk og foretningsskriving Technology, Vo-Tech Teknologi, yrkestekn. Theology/Religion Teologi/religion Transportation/Logistics Transport/logistikk Travel Tourism/Airline Reiseliv/flyselskap Undecided Ubestemt Urban Studies Bystudier Veterinary Veterinær Veterinary Sciences Veterinærvitenskap Visual & Performing Arts Visuell og utøvende kunst Vocational/Industrial Education Yrkes-/industriell opplæring Wildlife & Fish Management Vilt- og fiskeadministrasjon Women's Studies Kvinnestudier Writing Forfatter Zoology Zoologi President Formann Editor Redaktør Captain Kaptein Vice President Viseformann Assistant Editor Assisterende redaktør Co-Captain Med-kaptein Secretary Sekretær Treasurer Kasserer Officer Leder Varsity Letter Idrettsutmerkelse Member Medlem Less than 1 Mindre enn 1

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

SIST OPPDATERT: 01-21-14. SFAFT BV Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Nederland www.subway.no Norge INNHOLDSFORTEGNELSE

SIST OPPDATERT: 01-21-14. SFAFT BV Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Nederland www.subway.no Norge INNHOLDSFORTEGNELSE SIST OPPDATERT: 01-21-14 SFAFT BV Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Nederland www.subway.no Norge INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Definisjonsområde for denne personvernerklæringen 2. Samtykke

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien

VELKOMMEN TIL. Zumba. familien VELKOMMEN TIL Zumba familien Kjære ZIN medlem! Gratulerer! Det er en glede å ønske deg velkommen til Zumba Instructor Network (ZIN ). Dette er et viktig steg for din videre Zumba -karriere. Å bli en del

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Områder dekket av retningslinjene. Disse retningslinjene for personvern ("retningslinjene") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group gjennom vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

EUROPAS HÅNDVERKEREKTEFELLER

EUROPAS HÅNDVERKEREKTEFELLER EUROPAS HÅNDVERKEREKTEFELLER TILTAK FOR Å FREMME ANERKJENNELSE AV FORMELL OG UFORMELL KOMPETANSE REALKOMPETANSE - GJENNOM OPPLÆRING OG INFORMASJON E.C.O.A STUDIE-FIL 1 Dette prosjektet har blitt finansiert

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

microchipdirect Brukerveiledning

microchipdirect Brukerveiledning microchipdirect Brukerveiledning microchip.com Den komplette nettjenesten for designingeniører Microchips nettsider er din ressurs på nettet som bistår deg med rask og effektiv produktutvikling. Enten

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved TEK-NAT Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Utdanningssektoren SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE VALG AV PROGRAMFAG FOR VG2 STUDIESPESIALISERENDE SKOLEÅRET 2014/ 2015 Info brosjyre VG2 2014-2015 vanlig stud. spes. SVGS 1 Innhold Innledning... 3 Hvor

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Personvernserklæring

Personvernserklæring Personvernserklæring Introduksjon Dette dokumentet er Personvernserklæringen til Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den omfatter alle selskap som tilhører Travian

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

universitetsstudier i utlandet

universitetsstudier i utlandet universitetsstudier i utlandet Innhold: Marketing, Santa Barbara, Usa... 7 International Business, Santa Barbara, Usa... 8 Business Admin istration & Entrepreneurship, Santa Barbara, Usa NYHET!.8 Photography

Detaljer